Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL Wrocław + 48 (71) Biuro: ul. Chociebuska 11 PL Wrocław fax (71) Bank: Bank Zachodni WBK S.A. Konto: KRS Sąd Gospodarczy Wrocław Fabryczna Kapitał zakładow y ,00 zł NIP w w w.systemeg.pl

2 Spis treści I Spis treści I O instalacji programu 2 II Instalacja automatyczna 4 III 14

3 Rozdział I

4 O instalacji programu I 2 O instalacji programu Instalator programu SYSTEmSM umożliwia dwie drogi instalacji serwera MSSQL. Najprostsza to wybranie instalacji automatycznej. Ze względu na dużą różnorodność systemów operacyjnych Windows, z możliwością zainstalowania różnych wersji Serwice Pack oraz innych dodatków, w niektórych skrajnych przypadkach instalacja automatyczna może nie przebiegać prawidłowo. Informacje o błędach zostają zapisane w logach instalacji, jednak odszukanie przyczyny błędu może być kłopotliwe. Alternatywnym wyjściem z takiej sytuacji jest instalacja ręczna. Innym powodem wykonania instalacji ręcznej zamiast automatycznej jest chęć używania innego programu, który do pracy wymaga bazy danych MSSQL. Podczas instalacji serwera jest zakładane konto użytkownika charakterystyczne dla programu SYSTEmSM. Zwykły użytkownik programu nie ma dostępu do tego typu informacji. Jeśli chcemy na tym samym komputerze zainstalować inny program działający również na bazie MSSQL musimy znać login i hasło konta administratora. Podczas instalacji ręcznej mamy możliwość wprowadzenia własnych ustawień instalacji serwera między innymi możemy podać własną nazwę użytkownika oraz hasło dla konta administratora.

5 Rozdział II

6 Instalacja automatyczna 4 Instalacja automatyczna II Instalacja programu SYSTEmSM przebiega podobnie do instalacji większości programów. W zależności od wersji posiadanego systemu operacyjnego, należy kliknąć na: CD_SYSTEmSM_V _x32.exe dla wersji 32 bitowej, lub CD_SYSTEmSM_V _x64.exe dla wersji 64 bitowej. Data i numer wersji w nazwie pliku oznacza kiedy dana wersja została wydana i może się różnić od podanej powyżej. Po uruchomieniu programu pojawi się ekran powitalny: Przechodzimy do następnego kroku wybierając przycisk 'Dalej'. W nowo otwartym oknie należy dokładnie przeczytać umowę licencyjną. Jeśli chcemy przejść do następnego kroku instalacji należy zaakceptować warunki umowy. Jeśli nie zgadzamy się z którymś z punktów umowy powinniśmy przerwać instalację programu.

7 Instalacja automatyczna 5 W kolejnym kroku podajemy nazwę użytkownika. Zwykle jest już wpisana i nie trzeba nic robić. Po przejściu do następnego etapu instalacji wybieramy folder, w którym ma zostać zainstalowany program. Domyślnie jest to C:\Program Files\SYSTEmSM (dla wersji 64bit będzie to C:\Program Files (x86)\systemsm). Po ustaleniu folderu instalacji wybieramy komponenty, jakie mają być zainstalowane: - Server MSSQL 2008 R2, - SYSTEmSM, - Dodatki do programu.

8 Instalacja automatyczna 6 Serwer SQL możemy zainstalować na dwa sposoby : automatycznie lub ręcznie. Domyślną opcją jest instalacja automatyczna. Podczas instalacji automatycznej zostaną zainstalowane wszystkie potrzebne składniki serwera oraz zostaną odpowiednio skonfigurowane do prawidłowego działania programu SYSTEmSM. Ze względu na dużą różnorodność systemów operacyjnych Windows, z możliwością zainstalowania różnych wersji Serwice Pack oraz innych dodatków, w niektórych skrajnych przypadkach instalacja automatyczna może nie przebiegać prawidłowo. Informacje o błędach zostają zapisane w logach instalacji, jednak odszukanie przyczyny błędu może być kłopotliwe. Alternatywnym wyjściem z takiej sytuacji jest instalacja ręczna. Kontynuując instalację automatyczną, przechodzimy do następnego okna, w którym ustalamy nazwę folderu w menu Start:

9 Instalacja automatyczna 7 Jeśli wybraliśmy instalację serwera SQL, instalator sprawdzi czy w systemie są zainstalowane wymagane dodatki: Windows Installer 4.5 oraz.net Framework 3.5. Jeśli ich nie znajdzie, zostaniemy poproszeni o ich zainstalowanie:

10 Instalacja automatyczna 8 Po kliknięciu na przycisk 'Windows Installer 4.5' pojawi się okno: Z listy należy wybrać system jaki jest zainstalowany na danym komputerze i kliknąć na przycisk 'Instaluj'. Następnie należy zainstalować Framework 3.5 SP1. Po zainstalowaniu dodatków należy zamknąć system i po ponownym uruchomieniu komputera

11 Instalacja automatyczna 9 rozpocząć instalację od początku. Jeśli posiadamy wszystkie wymagane dodatki instalator pominie etap z instalacją dodatków i przejdzie bezpośrednio do etapu, w którym podajemy nazwę katalogu pod jaką nasz program ma się znajdować w menu Start. Ostatnim etapem konfiguracji instalacji jest możliwość wyboru czy chcemy mieć skrót do programu na pulpicie oraz na pasku szybkiego uruchamiania. W kolejnym oknie, przed rozpoczęciem instalacji należy jeszcze raz przejrzeć ustawienia i wybrać przycisk 'Instaluj'.

12 Instalacja automatyczna 10 Jeśli we wcześniejszym kroku wybraliśmy instalację serwera SQL, to w tym momencie nastąpi wypakowywanie instalki serwera i rozpocznie się instalacja. Po zakończonej instalacji serwera nastąpi właściwa instalacja programu SYSTEmSM. W zależności od opcji wybranych podczas instalacji, na pulpicie powinien się pojawić skrót do programu. Uruchamiamy program SYSTEmSM. Podczas pierwszego uruchomienia nastąpi zapytanie o nazwę serwera SQL oraz sposób podłączenia się do niego. Jeśli serwer SQL instalowaliśmy przy pomocy instalatora programu SYSTEmSM, nie musimy nic wpisywać ani zmienić. Wybieramy 'Połącz'. Jeśli program prawidłowo połączy się z serwerem SQL zapyta nas o nazwę bazy danych, a następnie czy nowo instalowana baza ma być pusta czy wypełniona przykładowymi danymi.

13 Instalacja automatyczna 11 Jeśli program poinformuje nas o tym, że nie może połączyć się z bazą danych, należy sprawdzić czy serwer został prawidłowo zainstalowany. Pierwszym miejscem gdzie powinniśmy sprawdzić czy serwer się zainstalował jest menu Start. Powinny tam się pojawić dwa katalogi: Microsoft SQL Server 2008 oraz Microsoft SQL Server 2008 R2. Jeśli ich nie ma to oznacza, że serwer się nie zainstalował. Powinniśmy ponownie uruchomić instalator SYSTEmSM i w oknie wyboru komponentów do instalacji wybrać instalację serwera Server MSSQL 2008 R2 w wersji ręcznej.

14 Instalacja automatyczna 12

15 Rozdział III

16 III 14 Podczas instalacji ręcznej uruchamiany jest kreator instalacji gdzie w kolejnych krokach możemy obserwować jej przebieg. Jeśli w trakcie instalacji wystąpią jakieś błędy związane z nieprawidłową konfiguracją systemu operacyjnego, kreator poinformuje nas o tym i poda przyczynę. Ponieważ wszystkie wymagane dane są już wstępnie ustalone, zmiana jakichkolwiek ustawień podczas instalacji ręcznej może spowodować wadliwe działanie programu SYSTEmSM. Zastosowanie ręcznej instalacji z modyfikacją ustawień zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników. Z dostępnych komponentów wybieramy Server MSSQL 2008 R2 oraz instalację ręczną. Zaznaczone powinny być również pozostałe składniki instalacji jak pokazano na powyższym rysunku. Po przejściu dalej następuje sprawdzenie wymaganych dodatków w systemie Windows.

17 15 Jeżeli weryfikacja systemu operacyjnego zakończy się pomyślnie, można przejść dalej. W kolejnych oknach klikamy 'Dalej', aż dojdziemy do ostatniego okna, z przyciskiem 'Instaluj'. Po wyborze instalacji nastąpi rozpakowywanie instalki serwera MSSQL. Po dłuższej chwili uruchomi się instalator serwera bazy danych. W pierwszym kroku następuje wstępne sprawdzanie systemu.

18 16 Wybieramy 'OK' i przechodzimy dalej. W następnym oknie nie musimy nic wpisywać, ponieważ jest to wersja darmowa serwera.

19 17 Klikamy na 'Next' i przechodzimy dalej. Dochodzimy do okienka z licencją. Powinniśmy zapoznać się z licencją na zasadzie jakiej możemy korzystać z Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. Aby przejść dalej musimy zaznaczyć, że akceptujemy treść licencji wybierając 'I accept the license terms'.

20 18 W kolejnym kroku następuje instalacja plików potrzebnych w dalszym etapie procesu właściwej instalacji serwera.

21 19 Po wybraniu 'Install' i zainstalowaniu potrzebnych plików przechodzimy do okna głównej instalacji serwera, gdzie od użytkownika będą zbierane dane wymagane do zainstalowania serwera. Instalator kolejny raz sprawdza wszystkie wymagane składniki.

22 20 Po pomyślnej weryfikacji przechodzimy dalej.

23 21 W oknie nic nie musimy robić, klikamy na 'Next' i przechodzimy dalej. W kolejnym kroku instalacji możemy wybrać jakie komponenty serwera chcemy zainstalować. Domyślnie są już zaznaczone.

24 22 W następnym kroku możemy wybrać katalog, w którym będzie zainstalowany serwer MSSQL, lub można zostawić domyślną ścieżkę instalacji. W kolejnym oknie następuje dokładne sprawdzenie naszego systemu pod kątem wymagań zaznaczonych we wcześniejszym kroku komponentów.

25 23 Klikamy na przycisk Next i przechodzimy do okna, w którym możemy zmienić nazwę serwera oraz nazwę instancji serwera, jakie będziemy podawać jako jeden z parametrów przy połączeniu się programu SYSTEmSM z serwerem.

26 24 Kolejne okno to raport ze sprawdzenia dostępności wymaganego miejsca na dysku twardym.

27 25 Następne okno to ustawienia nazw użytkowników.

28 26 Również w powyższym oknie domyślnie jest wszystko wypełnione. W kolumnie 'Account Name' wprowadzone są nazwy po polsku. Jeśli system operacyjny, na którym chcemy zainstalować serwer SQL jest w innej wersji językowej niż polski, należy wprowadzić nazwy użytkowników w takim języku w jakim jest system operacyjny. Po kliknięciu w polską nazwę powinno się pojawić rozwijane menu z podpowiedzią nazwy w innym języku. Należy tylko wybrać nazwę odpowiednią dla nazwy polskiej. W następnym oknie domyślnie zaznaczona jest opcja 'Mixed Mode' i taka powinna pozostać.

29 27 Hasło jest już wprowadzone, jednak jest to hasło ukryte i używane tylko przez program SYSTEmSM. Możemy wpisać inne hasło. Jeżeli wpisaliśmy inne hasło, należy je zapamiętać, bo jego podanie będzie wymagane przy pierwszym uruchomieniu programu SYSTEmSM. W następnym oknie wybieramy 'Next'.

30 28 Kolejne okna to sprawdzanie ustawień i potwierdzenie do instalacji. Po dojściu do okna z przyciskiem 'Install' rozpoczynamy instalację.

31 29

32 30 O zakończonej instalacji informuje nas okienko:

33 31 Po zakończeniu instalacji uruchamiamy program SYSTEmSM. Ponieważ jest to pierwsze uruchomienie, program poprosi nas o wprowadzenie danych wymaganych do połączenia z serwerem.

34 32 Jeśli podczas ręcznej instalacji zmieniliśmy nazwę serwera na inną niż domyślana, to musimy ją teraz wprowadzić w polu 'Nazwa serwera sql'. Jeśli przy instalacji wprowadziliśmy własne hasło, to musimy je również podać w polu 'Hasło:'. Nazwa użytkownika pozostaje "sa". Po wprowadzeniu danych należy kliknąć na przycisk 'Połącz' i rozpocząć pracę z programem.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft

Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Księga Express STD i Księga Express PRO do bazy danych SQL dla systemu TGSoft Sz@rk KE PRO 1. Wstęp Do przeprowadzenia konwersji konieczne jest wcześniejsze

Bardziej szczegółowo

Opis konwersji danych ADS z programów

Opis konwersji danych ADS z programów Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Faktura1!, Faktura1! Plus, Gospodarka Materiałowa do baz danych SQL dla systemów Sz@rk F1! Plus, Sz@rk MEx lub Sz@rk GM 1. Wstęp Do przeprowadzenia konwersji

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologii Informatycznej

Centrum Technologii Informatycznej ; 44-100 Gliwice; ul. Jałowcowa 35; tel.(32) 335-43-43; 1 SPIS TREŚCI LISTONOSZ by CTI... 3 1. Instalacja programu LISTONOSZ by CTI.... 4 2. Konfiguracja połączenia z bazą SQL.... 7 3. Konfiguracja e-mail

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10A/1 tel. (12) 262-02-95, 788-654-748 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo