Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania. Instalacja SP DETAL"

Transkrypt

1 Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania HM w wersji 2007b lub wyższej Pervasive MS SQL 2005 lub wyższy Instalacja SP DETAL Uruchamiamy plik instalacyjny SP_Detal-[nr.wersji.programu].exe. 1

2 Podczas pierwszej instalacji (na serwerze) wybieramy wszystkie opcje zaproponowane przez program. Na stacjach roboczych instalujemy tylko SP_Detal (zaznaczony domyślnie). Wybieramy miejsce instalacji programu. W miejscu docelowym zostanie utworzony katalog Digital, do którego zostaną zainstalowane odpowiednie komponenty modułu SP Detal. 2

3 W menu startowym Windows, w dziale Programy zostanie dodany katalog Digit-AL. Przygotowanie bazy do instalacji a) Instalacja bazy danych SP Detal 3

4 Z menu Start wybieramy Programy Digit-al SP Detal, a następnie uruchamiamy DB Install (wymagany MS SQL). Wybieram opcję Przygotowanie instalacji po czym wskazujemy katalog programu Po wybraniu przycisku Uruchom otrzymamy komunikat: Uruchamiamy program Handel, logujemy się jako admin i zatwierdzamy komunikaty o nowych raportach. Następnie wybieramy opcję Kartoteki Raporty SP Detal. Po prawej stronie odnajdujemy raport Instalacja bazy SP_Detal. Prawy klawisz myszy i wybieramy Wykonaj raport. 4

5 Pojawi się nowe okno, które należy zaakceptować: Następnie (jeżeli nie uruchomi się automatycznie) uruchamiamy Pervasive Control Center. 5

6 Rozwijamy menu Engines, wskazujemy nasz serwer (w przykładzie nazywa się Server) a następnie Databases. Prawym klawiszem myszy wybieramy opcję New Database. Podajemy nazwę bazy (w przykładzie jest to equal) oraz miejsce jej położenia (najczęściej wewnątrz katalogu programu Handel) Po kliknięciu przycisku Finish baza powinna dodać się do listy. Zamykamy Prevasive Control Center. Następnie wybieramy opcję Instalacja bazy 6

7 Po podaniu nazwy serwera MS SQL(<nazwa maszyny>\<nazwa instancji>), użytkownika oraz hasła, uzupełniamy również dane o serwerze Pervasive (w przykładzie serwer ma nazwę Gregys, pola Użytkownik i Hasło na dzień dzisiejszy nie są wymagane). W polu Baza podajemy nazwę bazy identyczną jak wpisaliśmy w Pervasive. Po poprawnym podaniu danych, naciskamy przycisk Połącz. Jeżeli wszystko jest w porządku, uaktywni się opcja Instaluj bazę dla SP_DETAL. UWAGA! Instalację bazy SP_DETAL wykonujemy tylko raz dla danego punktu sprzedaży (jako punkt rozumiemy oddział firmy). Zamykamy program DB Install. b) ustawienie typów dokumentów w programie Handel. Uruchamiamy program Handel i logujemy się jako admin. Akceptujemy kolejne komunikaty, jakie się pojawiają. Zalecane jest aby w programie Handel ustawić odrębne typy dokumentów generowanych przez moduł SP Detal (paragony, korekty paragonów, faktury do paragonów). Należy również założyć odrębny rejestr sprzedaży VAT dotyczący tylko sprzedaży detalicznej. Odpowiednie opcje znajdują się w Ustawieniach programu Handel. 7

8 Dodanie rejestru VAT Dodawanie dokumentów Zalecane jest stworzenie dodatkowego dokumentu typu paragon o innym symbolu i numeracji (na przykładzie widać PARD). Służył on będzie do odróżnienia paragonów wystawionych bezpośrednio w programie Handel od dokumentów zaimportowanych. c) dodanie pracowników 8

9 Użytkownicy SP Detal są pobierani z kartoteki pracowników. Aby dodać nowego pracownika wybieramy menu Kartoteki Pracownicy d) ustawienia rejestrów pieniężnych Dodajemy tyle rejestrów pieniężnych gotówkowych ile mamy stanowisk sprzedaży. Jeżeli obsługujemy sprzedaż kartą płatniczą należy również dla każdego stanowiska definiować odpowiedni rejestr pieniężny typu INNY. (Kasa 1, Kasa 2, Karta 1, Karta 2). UWAGA! Wszystkie rejestry płatności dla stanowisk sprzedaży ustawiamy w tryb rozliczania automatyczny za wyjątkiem rejestru Kasa główna (może być użyty rejestr pieniężny KASA standardowo dostępny w programie Handel), gdzie przestawiamy opcję na ręczny (prawy klawisz myszy na nazwie rejestru i Edytuj rejestr). 9

10 e) kontrahent techniczny W celu poprawnego działania modułu sprzedaży detalicznej koniecznie jest dopisanie kontrahenta technicznego o nazwie i skrócie SPDETAL. Pozostałe dane kontrahenta są zbędne. f) konfiguracja raportów SP Detal w programie Handel W kartotece raportów (menu Kartoteki Raporty) znajduje się sekcja SP_DETAL, którą wybieramy. Po prawej stronie okna edytujemy raport o nazwie Konfiguracja SP_DETAL include (prawy klawisz myszy i edytuj). 10

11 UWAGA! Tekst wpisany na zielono powinien być uzupełniony poprawnymi danymi poniżej znajdują się tylko przykłady. Tekst pogrubiony w przykładzie nie powinien być edytowany. ////////////////////////////////////////////////////////////////// //dostęp do bazy Pervasive'a ////////////////////////////////////////////////////////////////// string sserverpervasive = "Gregys" string sbazapervasive = "equal" //np. "server100" nazwa serwera Pervasive //np. "firma_xxx" nazwa bazy w Pervasive ////////////////////////////////////////////////////////////////// //dostęp do bazy MSSQL 2005 ////////////////////////////////////////////////////////////////// string sserversql = "GREGYS\\SQLEXPRESS" string sbazasql = "SP_DETAL" //np. "server_name\\instance_name" ////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ustawienia typu i serii dokumentu faktury do paragonu z SP_DETAL ////////////////////////////////////////////////////////////////// //Skrót typu dokumentu faktury wystawianej dla paragonów SP Detal np. "FVS" string stypdokumentufaktury = "FVS" //Nazwa serii typu dokumentu faktury wystawianej dla paragonów SP Detal np. "sfvs" string sseriadokumentufaktury = "sfvs" /////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ustawienia typu i serii dokumentu paragonu do anulacji częściowej /////////////////////////////////////////////////////////////////// //Skrót typu dokumentu paragony zbiorczego wystawianego na podstawie paragonów z SP Detal np. "PAR" string stypdokumentuparagonu = "PARD" //Nazwa serii typu dokumentu paragony zbiorczego wystawianego na podstawie paragonów z SP Detal np. "spar" string sseriadokumentuparagonu = "spard" //Limit pozycji na paragonie zbiorczym 11

12 int ilimittwr = 999 // - ta wartość nie powinna przekraczać 999 i być nie mniejsza niż 150. g) włączenie procedur języka raportów oraz okienka reszty dla dokumentów płatności gotówkowych Wymagane jest włączenie wykonywania procedur dla dokumentów magazynowych (Ustawienia -> Dane firmy -> Parametry) Dodatkowo wyłączamy okienko reszty dla dokumentów gotówkowych (Ustawienia -> Dane firmy -> Parametry -> Parametry dokumentów i zasady ich numeracji -> Informacja o reszcie przy wpłacie gotówkowej). h) Plik firma.hm w katalogu firmy Należy w pliku: [Katalog firmy]\firma.hm dodać sekcję i wartość: [Ustawienia] trybrozliczaniakorekt = 0 Konfiguracja SP Detal 12

13 UWAGA! Konfigurację SP Detal należy wykonać na każdym stanowisku, z którego będzie prowadzona sprzedaż detaliczna. Nie należy wykonywać instalacji bazy SP_DETAL jeżeli była już wykonana na danym oddziale. Uruchamiamy program SP Admin w celu konfiguracji stanowiska oraz użytkowników (menu start programy Digit-AL. SP Detal) i podajemy parametry połączenia do bazy. Użytkownik sa jest standardowym administratorem w MS SQL zaś Master to administrator w Pervasive. Po ustawieniu parametrów wybieramy przycisk Loguj. Jako pierwszą wybieramy zakładkę Licencja a następnie opcję Ładuj plik licencji. 13

14 Otworzy się okno do przeglądania zasobów komputera gdzie należy wybrać plik licencji (*.lc) Plik ten jest dostarczany przez firmę Digit-al em. Następnie należy zainstalować moduł SP Detal na wszystkich stacjach roboczych/kasach. Uruchamiamy program SP Detal (skrót na pulpicie). Spowoduje to dodanie danej stacji roboczej do modułu SP Detal. Pojawią się następujące komunikaty do zaakceptowania: 14

15 Ustawiamy parametry podłączenia do bazy: UWAGA! Czynność ta musi zostać wykonana na każdym stanowisku gdzie będzie używany moduł SP Detal. Uruchamiamy moduł SP Admin i ustawiamy poszczególne stanowiska kasowe (zakładka Stanowisko kasowe). Jeżeli wcześniej zostały dodane stacje robocze pojawią się one do wyboru. 15

16 Wybieramy stanowisko, które będziemy ustawiać i naciskamy przycisk Edytuj po czym ustawiamy poszczególne opcje. Stanowisko ma nazwę zgodną z nazwą sieciową komputera. Ustawienia dla stanowiska z programu Handel wpisać zgodnie z tym co skonfigurowano wcześniej w Handlu. Nazwa i numer stanowiska mogą być dowolne. Drukują się one w stopce paragonu i mogą służyć identyfikacji stanowiska, na którym paragon został wystawiony. Aby zatwierdzić zmiany wybieramy przycisk Zapisz. Przynajmniej jeden pracownik lub wszyscy powinni zostać skonfigurowani do pracy z modułem SP Detal. Przechodzimy na zakładkę Pracownik, wybieramy pracownika po czym naciskamy przycisk Edytuj. Następnie nadajemy prawa i loginy dla pracowników. 16

17 Aktualnie działają dwa ustawienia: kasjer dla sprzedawcy, oraz kierownik dla sprzedawcy z większymi uprawnieniami (m. in. zatwierdzanie stanu kasy dla pracowników na początku i na końcu pracy sprzedawcy). Typ admin ma tymczasowo takie same prawa jak kasjer będą one rozbudowywane w miarę rozwoju modułu SP Detal. UWAGA! W systemie musi być zdefiniowany przynajmniej jeden użytkownik o uprawnieniach kierownika. Wybieramy zakładkę Opcje i ustawiamy wszystkie parametry. 17

18 Ostatnia opcja (Używaj dla towaru) na dole oznacza co powinno drukować się na paragonie. Do wyboru mamy kod lub nazwę towaru. Po ustawieniu wszystkich parametrów wybieramy przycisk Zapisz. Zakładka Karty rabatowe służy do ustalania polityki rabatowej i zarządzania kartami rabatowymi. Szerzej jest opisana w instrukcji obsługi. Zakładka Administrowanie służy do zarządzania sesjami modułu SP Detal. Wykorzystywana jest tylko w przypadku awaryjnego zamknięcia modułu brak prądu, uszkodzenie sprzętu itp. Zamykamy SP Admin. 18

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Small Business. Szybki start *

Small Business. Szybki start * Small Business Szybki start * * Broszura zawiera skrócony opis podstawowych elementów programu (stan na dzień 26.04.2010). Szczegółowa Instrukcja Obsługi dostępna jest w wersji elektronicznej na płycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Speedkol Instrukcja użytkownika Str. 1/19 SPEEDKOL - SPEDYCJA KOLEJOWA Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Autor: Zakład Informatyki Maciej Ignatowski Kasztanowa 38 37-710 Żurawica www.pei.pl/spedkol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologii Informatycznej

Centrum Technologii Informatycznej ; 44-100 Gliwice; ul. Jałowcowa 35; tel.(32) 335-43-43; 1 SPIS TREŚCI LISTONOSZ by CTI... 3 1. Instalacja programu LISTONOSZ by CTI.... 4 2. Konfiguracja połączenia z bazą SQL.... 7 3. Konfiguracja e-mail

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo