Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk"

Transkrypt

1 Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1

2 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu 3. Instalowanie systemu dreryk 3.1. dreryk na pojedynczym stanowisku 3.2. dreryk w sieci Instalacja serwera Instalacja klienta 3.3. Migracja bazy danych na inny serwer 4. Licencja 5. Wprowadzenie nowego personelu 5.1. Ustalenie harmonogramu prac 6. Wprowadzanie listy szkół obsługiwanych przez POZ 7. Import pacjentów 7.1. Zmiana rozszerzenia.xsp.poz na.xml 7.2. Wprowadzanie ręczne pacjentów których system nie zaimportował za względu na błędy strukturalne. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2

3 1. Wymagania systemowe System dreryk wspiera następujące systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP (Home / Professional) oraz Windows Vista. Minimalne wymagania sprzętowe Procesor: Intel / AMD 1GHz Pamięć RAM: 1024MB * Wolne przestrzeń dyskowa: 100MB ** Karta sieciowa 1Gbps Łącze internetowe 1Mb * Dokładna ilość wymaganej pamięci operacyjnej jest zaleŝna od ilości stanowisk klienckich oraz generowanego ruchu pacjentów ( sugerowana ilość 1GB jest wystarczająca dla małych i średnich placówek poniŝej 20 stanowisk oraz do 1000 pacjentów w bazie systemowej) ** ilość miejsca wymagana do poprawnej instalacji UWAGA: objętość bazy danych w działającym systemie moŝe przekroczyć 1000MB. 2. Pobranie instalatora systemu W celu pobrania instalatora systemu dreryk naleŝy połączyć się z Internetem za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Opera, FireFox). W pasku adresowym naleŝy wpisać Na otwartej stronie internetowej wybrać zakładkę pobierz dreryka. Na otwartej zakładce naleŝy wybrać Wersja instalacyjna. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 3

4 Następnie naleŝy zapoznać się z omówieniem wersji instalacyjnej oraz wybrać Pobierz. W nowo otwartym oknie naleŝy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wciśnij przycisk Pobierz demo. Postępuj dalej według zaleceń na stronie. Potwierdź chęć pobrania wciskając Zapisz Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 4

5 3. Instalowanie systemu dreryk 3.1. dreryk na pojedynczym stanowisku W przypadku instalacji dreryka na pojedynczym stanowisku instalowany jest do domyślnej lokacji zarówno Serwer oraz Klient aplikacji. o WłóŜ płytę z programem do napędu CD-ROM komputera. Po rozpoznaniu płyty automatycznie rozpocznie się proces instalacji wyświetlone zostanie okno powitalne. W przypadku gdy proces instalacji nie rozpoczął się automatycznie z katalogu głównego płyty włącz program DrErykSetup.exe Uruchom pobrany plik instalacyjny DrErykSetup.exe Aby rozpocząć proces instalacji kliknij przycisk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 5

6 W nowym oknie wyświetlona zostanie umowa licencyjna. Zapoznaj się z nią Zaznacz pole Akceptuj warunki umowy licencyjnej a następnie kliknij przycisk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 6

7 Pozostaw zaznaczoną opcję Instalacja prosta i kliknij przycisk Program zostanie zainstalowany w katalogu (dla systemu Windows XP) Program Files\DrEryk Praktyka na dysku na którym znajduje się system operacyjny. Uwaga: dla systemu Windows Vista naleŝy zmienić dysk docelowy na inna partycje niŝ systemowa (np. d:/ ). System automatycznie utworzy nowy katalog DrEryk Praktyka Na potwierdzenie, Ŝe dreryk został pomyślnie zainstalowany pojawi się podpowiedz w jaki sposób go uruchomić. Kliknij operacyjnego. aby zamknąć instalator i powrócić do systemu Jeśli zaznaczysz pole Uruchom Program dreryk nastąpi uruchomienie aplikacji zamiast powrotu do systemu operacyjnego dreryk w sieci Instalacja sieciowa systemu dreryk przebiega dwustopniowo. Najpierw naleŝy zainstalować serwer programu na komputerze do tego dedykowanym Instalacja serwera. Następnie na kaŝdym stanowisku roboczym zainstalować program klienta Instalacja klienta Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 7

8 Instalacja serwera WłóŜ płytę z programem do napędu optycznego komputera przeznaczonego na serwer o W przypadku gdy proces instalacji nie rozpoczął się automatycznie z katalogu głównego płyty uruchom program DrErykSetup.exe Uruchom pobrany plik instalacyjny DrErykSetup.exe Uwaga: jeśli instalator wykryje wcześniejsze wersje klienta system od razu przejdzie do Okna Aby rozpocząć proces instalacji kliknij przycisk W nowym oknie wyświetlona zostanie umowa licencyjna. Zapoznaj się z nią. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 8

9 Zaznacz pole: Akceptuje warunki umowy licencyjnej a następnie kliknij przycisk Zaznacz opcję Instalacja zaawansowana i kliknij przycisk Zaznacz Zainstaluj serwer i kliknij przycisk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 9

10 UWAGA: JeŜeli w trakcje kopiowania plików system wykryje wcześniejszą instalację bazy danych wyświetlony zostanie poniŝszy komunikat Po kliknięciu baza danych zostanie najnowszą wersją. Po zakończeniu operacji kopiowania plików wyświetlonej zostanie ekran z podsumowaniem: Kliknij przycisk aby powrócić do systemu operacyjnego Instalacja klienta WłóŜ płytę z programem do napędu optycznego komputera przeznaczonego na serwer o W przypadku gdy proces instalacji nie rozpoczął się automatycznie z katalogu głównego płyty uruchom program DrErykSetup.exe Uruchom pobrany plik instalacyjny DrErykSetup.exe Uwaga: jeśli instalator wykryje wcześniejsze wersje klienta system od razu przejdzie do okna Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 10

11 Aby rozpocząć instalacje kliknij przycisk W nowym oknie wyświetlona zostanie umowa licencyjna. Zapoznaj się z nią. Zaznacz pole: Akceptuje warunki umowy licencyjnej a następnie kliknij przycisk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 11

12 Zaznacz opcje Instalacja zaawansowana i kliknij przycisk Zaznacz opcje Zainstaluj klienta i kliknij przycisk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 12

13 System wyświetli okno konfiguracji adresu serwera bazy danych: Wpisz w polu tekstowym adres IP serwera bazy danych i kliknij System wyświetli okno wyboru katalogu docelowego. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 13

14 W przypadku gdy domyślna ścieŝka instalacji jest nieodpowiednia kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz właściwy folder. UWAGA: Dla systemu Windows Vista katalog docelowy nie moŝe się znajdować na tym samym dysku co system operacyjny. Aby rozpocząć instalację kliknij przycisk Na potwierdzenie, Ŝe dreryk został pomyślnie zainstalowany pojawi się podpowiedź w jaki sposób go uruchomić. Kliknij aby zamknąć instalator i powrócić do systemu operacyjnego. Powtórz procedurę instalacji klienta pkt na wszystkich stacjach roboczych 3.3. Migracja bazy danych na inny serwer WłóŜ płytę z programem do napędu CD-ROM komputera. Po rozpoznaniu płyty automatycznie rozpocznie się proces instalacji wyświetlone zostanie okno powitalne. W przypadku gdy proces instalacji nie rozpoczął się automatycznie z katalogu głównego płyty włącz program DrErykSetup.exe Uruchom pobrany plik instalacyjny DrErykSetup.exe Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 14

15 Instalator rozpozna obecność serwera bazy danych i automatycznie przejdzie do opcji zaawansowanych: Zaznacz opcje Zmień ustawienia serwera i kliknij przycisk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 15

16 Wpisz adres IP serwera na który chcesz przenieść istniejącą bazę i kliknij Po zakończeniu migracji kliknij przycisk aby powrócić do systemu operacyjnego. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 16

17 4. Licencja Kod rejestracji jest generowany automatycznie, wciśnij przycisk Do schowka Kod ten wyślij pod adres e-mali: z określeniem ilości licencji, bądź wypełnij formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 17

18 Po otrzymaniu a zwrotnego wciskamy przycisk Zarejestruj, a następnie w polu Klucz licencji wpisz otrzymany klucz. Następnie wciśnij przycisk Kontynuuj. Teraz moŝesz juŝ się zalogować. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 18

19 5. Wprowadzenie nowego personelu NaleŜy zalogować się na uŝytkownika posiadającego uprawnienia kierownika medycznego. Z górnego menu Funkcje kierownika medycznego naleŝy wybrać Personel Wybierz przycisk Wprowadź aby wprowadzić nowego pracownika. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 19

20 W nowo otwartym oknie uzupełnij wszystkie pola i przejdź do zakładki role Wybierz odpowiednia role i wciśnij zatwierdź Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 20

21 W nowo otwartym oknie wprowadź Dane specjalistyczne pielęgniarki Zaakceptuj nowego pracownika wciskając OK 5.1. Ustalenie harmonogramu prac Aby wprowadzić harmonogram prac naleŝy w oknie Pracownicy ZOZ wybrać Harmonogram prac. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 21

22 W nowo otwartym oknie naleŝy wybrać dzień tygodnia oraz za pomocą przycisku + naleŝy dodać przedział godziny prac dla danego dnia. W nowo otwartym wprowadzić godziny pracy Zatwierdzamy przyciskiem OK. a w głównym oknie Zatwierdź Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 22

23 6. Wprowadzanie listy szkół obsługiwanych przez POZ. Zaloguj się jako Pielęgniarka szkolna. Z górnego menu wybierz opcję Zarejestrowani pacjenci. Automatycznie otworzy się nowe okno, w którym z górnego menu wybieramy opcje Lista szkół. Pojawi się panel Lista szkół Wciśnij przycisk. Pojawi się panel Dane szkoły, gdzie naleŝy wypełnić odpowiednie pola po czym zapisać zmiany klikając przycisk. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 23

24 7. Import pacjentów Aby importować pacjentów z poprzednio uŝywanego programu zaloguj się jako Kierownik medyczny. Jeśli plik ma rozszerzenie.xml wybierz: Funkcje kierownika medycznego - > Pacjenci -> Importuj dane pacjentów Pojawi się panel, w którym typ importowanego pliku. Klikając pojawi się panel Lokalizacja, w którym wybieramy ścieŝkę dostępu do pliku oraz jego nazwę. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 24

25 7.1. Zmiana roszerzenia.xsp i.poz na.xml Jeśli natomiast plik ma rozszerzenie.xsp bądź.poz wejdź do katalogu C:\Program Files\DrEryk Praktyka i tam wyszukaj plik decl2xml.exe jest to konwerter wbudowany w program. Dokona on konwersji do pliku.xml, po czym dokonujemy importu jak w analogicznie jak poprzednio Wprowadzanie ręczne pacjentów których system nie zaimportował za względu na błędy strukturalne. Po dokonaniu importu pacjentów wejdź do katalogu C:\Program Files\DrEryk Praktyka i tam wyszukaj plik o nazwie raport_[data,godzina].txt. W pliku tym znajdują się pacjenci, którzy z róŝnych przyczyn nie zostali zaimportowani do dreryka. NaleŜy wprowadzić ich ręcznie. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 25

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Strona 2 Spis treści Spis treści... 2 Przygotowanie do instalacji... 3 Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Uzyskanie klucza sprzętowego (dongle)... 3 Aktualizacja z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI... 7 4. AKTYWACJA ZAKUPIONEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo