PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS"

Transkrypt

1 PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice PI02.00

2 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I KS-PPS Instalacja programu 1. Wymagania Instalacja PPS na serwerze baz danych Firebird Serwer (wersja jednostanowiskowa) Klient Przejście z serwera Firebird 2.0 na PPS na serwerze baz danych Oracle Serwer (wersja jednostanowiskowa) Klient Instalacja wielu instancji na jednym komputerze Aktualizacja Inauguracja Aktualizacja automatyczna z programu Aktualizacja z FTP-a Zdalna aktualizacja bazy danych Licencje Aktualizacja licencji Zamówienie licencji / zmiana licencji Uwagi

4 N O T A T K I 4

5 KS-PPS Instalacja programu KS-PPS Instalacja programu Instalacja programu KS-PPS w wersji jednostanowiskowej jest taka sama jak instalacja wersji serwerowej współpracującej z bazą danych Firebird. 1. Wymagania Program do instalacji serwera w wersji Firebird wymaga 96MB pamięci RAM. Wersja kliencka będzie działać już na komputerze z 32MB pamięci RAM. Komfort pracy zależy od ilości pamięci oraz szybkości procesora im więcej, tym lepiej. Wymagania dla serwera FireBird pokrywają się z wymaganiami systemu operacyjnego: 256MB RAM procesor 500MHz. Wymagania dla serwera Oracle: min. 1GB RAM, procesor 2 GHz. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Ponadto, w ustawieniach regionalnych systemu Windows należy ustawić polską stronę kodową oraz język dla programów nieobsłujujących kodu Unicode polski (Polska). 2. Instalacja Podstawowy Program Świadczeniodawcy dostarczany jest z darmową bazą danych Firebird. Posiada ona jednak ograniczenia. Przy ogromnej ilości danych polecamy instalację bazy Oracle. Program domyślnie instaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-PPS\ Poniżej opisane są poszczególne kroki instalacji w przypadku obu baz danych. Rys. 2. Wybór rodzaju instalacji Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-PPS. Po uruchomieniu instalatora wybieramy typ instalacji (w naszym przypadku: Serwer, Firebird). Przy pierwszej instalacji dodatkowo musimy upewnić się, że zaznaczone jest pole Instalacja serwera baz danych, gdyż jest on niezbędny do pracy programu. Rys. 3. Opcja instalacji serwera Firebird Powyższa opcja sprawi, że zainstalowany zostanie serwer Firebird w wersji 2.5, który będzie obecny w systemie. Rys. 1. Instalacja produktu Domyślnym użytkownikiem programu jest KSADM. Użytkownik ten nie jest zabezpieczony hasłem (można je później ustalić w module Admin) PPS na serwerze baz danych Firebird Serwer (wersja jednostanowiskowa) Rys. 4. Wybór licencji Następny krok instalacji to wybranie pliku licencji - kspps.ktl lub kspps.xml ). W przypadku gdy, otrzymano z Działu Sprzedaży, plik licencji o innej nazwie, przed wskazaniem pliku należy zmienić mu nazwę np. nazwa.ktl na kspps.ktl lub nazwa.xml na kspps.xml. Jeżeli w ustawieniach Windows załączone jest ukrywanie rozszerzeń plików znanych typów (domyślne ustawienie systemu Windows) należy wpisać wyłącznie nazwę pliku kspps bez rozszerzenia, gdyż pozostaje ono bez zmian. 5

6 2. Zmienić ścieżkę lokalną produktu na odpowiednią (np. D:\ KS\ KS-PPS\ ). 3. Zmienić ścieżkę sieciową produktu na odpowiednią (np. D:\ KS\ KS-PPS\ ). 4. Zmienić odpowiednio ścieżkę do bazy danych, (np. LOCALHOST:D:\ KS-PPS\ BAZA\ KSPPS.FDB). W przypadku instalacji sieciowych, ścieżka do bazy danych powinna posiadać stały adres IP serwera. Rys. 5. Wybór pliku licencji Krok ten jest pomijany w przypadku, gdy w katalogu instalacyjnym odnaleziony został jeden plik licencji (np. dla wersji DEMO to plik Firebird demo.ktl) zostanie on wybrany automatycznie. Opcja Użytkownik BD zawiera nazwę użytkownika bazy danych, który jest przypisany do połączenia. Będzie on zapisany w pliku konfiguracyjnym i używany podczas łączenia się programu z bazą danych. W kolejnym kroku należy zapoznać się z umową licencyjną. Tylko akceptacja warunków umowy pozwoli przejść do następnego kroku ( [CN] Dalej ). Kolejnym krokiem jest wybór i zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wyboru produktów. Rys. 9. Akceptacja umowy licencyjnej W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie [CN] Instaluj rozpocznie proces instalacji. Rys. 6. Okno wybór produktów W oknie tym można zmienić ścieżkę instalacji produktu, czyli ścieżkę gdzie ma być zainstalowany program. Rys. 7. Lokalna ścieżka produktu oraz ścieżkę do bazy danych. Rys. 8. Ścieżka bazy danych W praktyce powinny one zawierać ten sam katalog. Rys. 10. Zestawienie wybranych opcji instalacji Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlona informacja, o aktualnie pracującym serwerze Firebird należy go zamknąć (błąd może pojawić się na systemie Windows 98). Można tego dokonać poprzez panel sterowania, bądź ikonę znajdującą się w tray u. Kiedy instalujemy jeden program w katalogu innym niż domyślny należy: 1. W pierwszym kroku wybrać Kopiuj pliki na dysk sieciowy (domyślnie wybrana). 6

7 KS-PPS Instalacja programu Po instalacji zostanie wyświetlone okno z możliwością pobrania pliku log wykonanym podczas instalacji. Rys. 13. Wybór licencji Klient Rys. 11. Zakończenie instalacji Instalacja wersji klienckiej programu KS-PPS wymaga wersji serwerowej PPS Firebird, który jest już zainstalowany na innym komputerze. Po przejściu do następnego kroku wybieramy plik licencji - kspps.ktl lub kspps.xml (analogicznie jak w przypadku instalacji serwera) i zatwierdzamy go. W oknie wyboru produktów możliwa jest zmiana domyślnych katalogów instalacji. Przed instalacją należy udostępnić katalog KS-PPS na serwerze ścieżka sieciowa do tego katalogu jest wskazywana podczas instalacji klienta. Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-PPS. Po uruchomieniu wybieramy rodzaj instalacji - klient, a bazę danych Firebird. Klient bazy danych zostanie zainstalowany automatycznie. Rys. 14. Zmiana ścieżek instalacji Rys. 12. Wybór rodzaju instalacji Ścieżka lokalna wskazuje ścieżkę instalacji programu na tym stanowisku, a sieciowa ścieżka produktu wskazuje na udostępniony katalog KS-PPS na serwerze, gdzie znajdują się pliki programu. Najlepszą metodą jest podanie ścieżki sieciowej komputera z zainstalowaną wersją serwerową, np. \ \ serwerpps\ KS-PPS. Ścieżka sieciowa jest również wyświetlana w pasku adresu po przejściu na stanowisku klienckim do udostępnionego katalogu na serwerze. Alternatywą może być zamapowanie katalogu z serwerem PPSa jako dysk sieciowy i podanie ścieżki sieciowej jako np. P:\ PPSserwer\. 7

8 2. Instalacja Rys. 15. Zestawienie opcji instalacji Po instalacji zostanie wyświetlone okno z logiem wykonanym podczas instalacji. Po uruchomieniu system automatycznie połączy się z bazą danych serwera, dokona aktualizacji, oraz skonfiguruje klienta. Rys. 16. Wybór rodzaju instalacji Po uruchomieniu wybieramy typ instalacji (w naszym przypadku: Serwer, Oracle) Przejście z serwera Firebird 2.0 na 2.5 W celu zmiany serwera bazy danych Firebird na nowszą wersję należy wykonać następujące kroki: Pobrać pełną wersję instalacyjną PPS-a, znajdującą się na serwerze FTP Kamsoft u pod adresem ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps/archiwumzip/ks-ppsinstalacja.zip Odinstalować serwer Firebird 2.0 poprzez odszukanie w menu start wpisu Firebird 2 0 i uruchomienie "Uninstal Firebird", bądź poprzez Dodaj Usuń programy. Usunąć katalog AKTU z katalogu C:\ KS\ KS-PPS\ SERW\ POBR\. Uruchomić ponownie komputer. Po rozpakowaniu pobranego katalogu instalacyjnego, należy uruchomić instalację plikiem ksinstal.exe (wskazując ścieżki do istniejącego już programu) oraz przeprowadzić ją zgodnie z powyższą instrukcją (wraz z serwerem Firebird). Zaktualizować program do najnowszej wersji PPS na serwerze baz danych Oracle Rys. 17. Konfiguracja połączenia z bazą danych Po naciśnięciu przycisku Dalej należy wybrać serwer bazy danych oraz hasła: dla schematów SYS, SYSTEM podawanych przy instalacji serwera i hasło do schematu KS hasło do bazy danych PPSa (najlepiej ustawić domyślne kspps. Następny krok instalacji to podanie ścieżki do pliku licencji (w naszym przypadku będzie to plik Oracle Demo.ktl w katalogu instalacyjnym KS-PPS) Serwer (wersja jednostanowiskowa) Instalacja programu KS-PPS w wersji jednostanowiskowej jest taka sama jak instalacja wersji serwerowej współpracującej z bazą danych OracleXE. Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnyjnego KS-PPS. Serwer OracleXE zostanie zainstalowany automatycznie. Rys. 18. Wybór licencji 8

9 KS-PPS Instalacja programu Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wybór produktów, w którym możemy zmienić ścieżkę instalacji programu czy hasło użytkownika bazy danych. Rys. 19. Ustawienie parametrów instalacji W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie [CN] Instaluj rozpocznie proces instalacji. Rys. 21. Katalog klienta OracleXE Następnie z serwera do katalogu klienta kopiujemy cały katalog NETWORK (znajdujący się domyślnie w katalogu C:\ oraclexe\ app\ oracle\ product\ \ server\ NE- TWORK. Po tej operacji możemy już instalować program. Instalacja wersji klienckej programu KS-PPS wymaga serwera PPS, który jest już zainstalowany na innym komputerze. Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnyjnego KS-PPS. Rys. 20. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Po instalacji zostanie wyświetlone okno z plikiem logu wykonanym podczas instalacji. Program domyślnie zainstaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-PPS\ Klient Przed instalacją systemu KS-PPS Oralce w wersji klienckiej, należy zainstalować klienta bazy danych OracleXE. Rys. 22. Wybór rodzaju instalacji Po uruchomieniu wybieramy rodzaj instalacji klient, a bazę danych Oracle. 9

10 2. Instalacja Ścieżka lokalna wskazuje ścieżkę instalacji programu Rys. 26. Zmiana ścieżki instalacji a sieciowa ścieżka produktu wskazuje ścieżkę sieciową do komputera z zainstalowaną wersją serwerową, np. \ \ serwerpps\ KS-PPS. Rys. 27. Ścieżka sieciowa produktu Rys. 23. Pobranie licencji z pliku W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces instalacji. Po przejściu do następnego kroku wybieramy plik licencji (Oracle Demo.ktl) i zatwierdzamy go. Istnieje także możliwość pobrania pliku licencji przechowywanego w bazie danych. W tym celu należy wybrać właściwą bazę danych, jako schemat wpisać KS oraz podać hasło wprowadzone przy instalacji serwera. Rys. 28. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Po instalacji zostanie wyświetlone okno z logiem wykonanym podczas instalacji. Program domyślnie zainstaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-PPS\ Rys. 24. Pobrane licencji z bazy danych W oknie wyboru produktów możliwa jest zmiana domyślnej ścieżki katalogu instalacji oraz ścieżka sieciowa produktu Instalacja wielu instancji na jednym komputerze W razie potrzeby możliwa jest instalacja wielu programów KS-PPS w wersji serwerowej na jednym komputerze. Dzieje się tak w przypadku np. chęci prowadzenia osobnych ewidencji dla różnych umów. W takim przypadku każdy program pracuje na osobnej bazie danych, dzięki czemu danych w programie jest znacznie mniej. Aby zainstalować wiele programów należy postępować wg następujących kroków: 1. Przeprowadzenie instalacji pierwszego programu KS-PPS. 2. Instalacja drugiego programu w innym katalogu należy zmienić dane w polach Lokalna ścieżka produktu oraz Baza danych. Rys. 25. Zmiana parametrów instalacji Aktualizacje plików programu pobierane są z domyślnej ścieżki produktu, tj. C:\ KS\ KS-PPS\. Jeśli aktualizacje mają być pobierane z innego miejsca należy zaznaczyć opcję Kopiuj pliki na dysk sieciowy i ustalić ścieżkę sieciową produktu (ścieżkę aktualizacji). 10

11 KS-PPS Instalacja programu Po zaktualizowaniu głównego programu aktualizacje plików programu będą pobierane z dysku lokalnego (nie z serwera KAMSOFT). Należy jednak pamiętać o wykonaniu aktualizacji bazy danych (o ile taka zostanie wypuszczona) na każdej instalacji serwera. W tym celu należy zaktualizować pliki programu (uruchomić każdą instancję serwera), zamknąć go i uruchomić plik ksinstal.exe w podkatalogu \ SERW. Po wykonaniu aktualizacji bazy można dalej pracować z programem Inauguracja Przed pierwszym połączeniem do serwera Kamsoft w celu pobrania aktualizacji należy wykonać Inaugurację. Odbywa się to poprzez użycie przycisku o tej nazwie w głównym oknie programu. Aby dodać kolejną instalację programu wystarczy skopiować katalog KS-PPS pod inną nazwą, wyedytować plik kspps.ini tam podać poprawną ścieżkę BAZA DBSTRING, a następnie w opcjach programu zmienić id inst (numery instalacji nie mogą się powtarzać!). 3. Aktualizacja W przypadku gdy stanowisko podłączone jest do internetu, pierwsze uruchomienie programu po opublikowaniu nowej wersji systemu, spowoduje wyświetlenie informacji o aktualizacji w głównym menu programu. Rys. 30. Inauguracja programu Po wybraniu z listy Inauguracja otwarte zostanie okno służące do jej przeprowadzenia. Rys. 29. Informacje o aktualizacji Aktualizację programu można przeprowadzić na 2 sposoby za pomocą aktualizacji wykonywanej z poziomu programu (główne menu programu-> Aktualizacja-> Aktuali- Rys. 31. Inauguracja programu zacja), bądź też (w przypadku braku połączenia z internetem) Po kliknięciu dalej następuje potwierdzenie wykonania za pomocą wersji aktualizacyjnej, pobranej z serwera FTP inauguracji systemu KS-EWD. KAMSOFT - ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps/archiwumzip/ks-ppsaktualizacja.zip. W niektórych przypadkach wersja aktualizacyjna wymaga pobrania plików patch, które należy rozpakować a zawartość skopiować do katalogu KS-PPS, podmieniając pliki o istniejących już nazwach. Wprowadzane uaktualnienia programu można podzielić na 2 typy: wymagające aktualizacji bazy danych te wymuszają na użytkowniku uaktualnienie bazy, aktualizujące wyłącznie biblioteki obsługujące poszczególne moduły programu. 11

12 3. Aktualizacja programu sposób importu opisany jest w kolejnym rozdziale. Nie zalecamy jednak takiego postępowania. Proszę wykonać pełną instalację programu na dedykowanej licencji. Naciśnięcie przycisku Aktualizacja i wybranie z podręczengo menu odpowiedniej opcji uruchomi okno aktualizatora KS-PPS. Aktualizator sam odnajdzie najnowszą wersję dostępną dla wybranej licencji (daty asysty), pobierze potrzebne pliki oraz przeprowadzi proces uaktualniania aplikacji. Rys. 32. Inauguracja programu Jeżeli Inauguracja zapyta o hasło do połączenia należy skopiować plik kspps.cfgdo katalogu głównego KS-PPS. Błąd ten objawia się w sposób przedstawiony poniżej Rys. 35. Aktualizator oprogramowania KS-PPS Program łączy się z serwerem KS-EWD, przeszukuje jego zasoby i w przypadku odnalezienia nowej wersji wyświetli stosowny komunikat. Rys. 33. Problem inauguracji 3.2. Aktualizacja automatyczna z programu Najszybszą i zarazem najmniej skomplikowaną metodą aktualizacji programu jest uruchomienie funkcji znajdującej się w głównym oknie KS-PPS-> Aktualizacja-> Aktualizacja. Rys. 36. Komunikat o odnalezieniu nowej wersji oprogramowania Program przeszukuje również lokalne zasoby na dysku (jeśli została wcześniej pobrana i niezainstalowana aktualizacja - użytkownik zostanie o tym poinformowany). Po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi na w/w pytanie program pobierze pliki do aktualizacji, oraz przygotuje je do zaktualizowania. Rys. 37. Pobieranie plików Po wytkonaniu tej akcji program zapyta o tworzenie kopii zapasowej plików programu. Rys. 34. Aktualizacja programu Jeżeli wersja KS-PPS jest wersją demonstracyjną program nie może być aktualizowany. Jeżeli użytkownik posiada już własną licencję można ją wprowadzić do Wykonana w tym momencie kopia bezpieczeństwa jest jedynie kopią plików programu! Nie jest ona konieczna do wykonania. Właściwa kopia bezpieczeństwa bazy danych dostępna jest z poziomu modułu Serwis ->Kopia bezpieczeństwa okresowe wykonywanie kopii bazy jest bardzo wskazane. 12

13 KS-PPS Instalacja programu Podczas ponownego uruchomienia programu zostanie wyświetlone okno z postępem aktualizacji plików Zdalna aktualizacja bazy danych Można tego dokonać za pomocą instalacji pobranej z FTP w pierwszym oknie instalatora należy wybrać opcję Aktualizacja zdalnej bazy danych. Kolejne kroki instalacji są standardowe. Rys. 38. Ponowne uruchomienie programu Jeżeli uaktualnienie poniosło ze sobą zmiany, które należy dokonać w bazie danych programu zostanie wywołany program ksinstal, który przeprowadzi użytkownika poprzez aktualizację bazy. Sama ingerencja użytkownika ogranicza się w tym momencie do kliknięcia przycisku Dalej oraz Instaluj. 4. Licencje Rys. 39. Zdalna aktualizacja bazy danych W trakcie trwania aktualizacji proszę nie uruchamiać dodatkowego okna programu może to uniemożliwić pracę instalatora, bądź spowodować błędy aktualizacji. Po dokonaniu aktualizacji zostanie uruchomione okno programu - onacza to, iż można już wrócić do normalnej pracy z programem Aktualizacja licencji Najprostrzym sposobem aktualizacji licencji w programie, po zakupieniu subskrypcji na kolejny rok, jest wybór z głównego menu programu: Aktualizacja -> Pobierz licencję. Jeżeli program jest w wersji Demo aktualizacja jest niedostępna Aktualizacja z FTP-a Aktualizacja ta polega na pobraniu nowej wersji aktualizacyjnej i przeprowadzenie instalacji programu do już zainstalowanego katalogu z programem KS-PPS. Z serwera FTP należy pobrać cały katalog - ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps/archiwumzip/ks-ppsaktualizacja.zip. Zapisany na dysku skopresowany folder należy rozpakować. Uruchomienie aktualizacji następuje poprzez uruchomienie pliku ksinstal.exe z katalogu z plikami aktualizacyjnymi. Jeśli, podczas aktualizacji, użytkownik zostanie poproszony o licencję, należy wskazać tę używaną dotychczas (znajduje się w katalogu bieżącym KS-PPS). Jeśli w opisie danej wersji aktualizacyjnej (www.kamsoft.pl) znajduje się informacja, że wersja została opublikowana na FTP jako patch do wersji, wówczas należy pobrać ten skompresowany plik, rozpakować a zawartość skopiować do katalogu KS-PPS, podmieniając pliki o istniejących już nazwach. Zalecamy utworzenie kopii bezpieczeństwa w module SERWIS przed aktualizowaniem programu w ten sposób. Rys. 40. Pobieranie licencji z serwera Z dostepnego menu należy wybrać opcję "Chcę się połączyć w celu pobrania aktualizacji licencji z serwera KAMSOFT" i dokonać połączenie wybierając funckję [CN] Dalej. 13

14 4. Licencje Rys. 41. Wybór opcji pobrania licencji Funkcja możliwa tylko w przypadku, gdy plik kspps.cfg, zawierający dane logowania do serwera KAMSOFT, znajduje się w katalogu KS-PPS. W następnym kroku pojawi sie okno z obecną licencją, po czym należy wykonać pobranie nowej licencji [F9] Pobierz. Gdy pojawi się napis "Licencja została prawidłowo pobrana z serwera KAMSOFT" proszę wybrać [ESC] Zamknij. Aktualizację licencji można wykonać również bez pliku kspps.cfg ale użytkownik musi uzyskać z Działu Sprzedaży swój identyfikator i hasło do EWD. Wówczas należy wybrać trzecią opcję pobrania licencji "Znam swój identyfikator nadany przez KAMSOFT...". Rys. 43. Logowanie W razie braku hasła można przesłać maila w tej sprawie na adres Jeżeli użycie funkcji Pobierz licencję nie powiedzie się, bądź jeśli użytkownik nie posiada aktualnie połączenia z internetem można skorzystać z dedykowanych plików licencyjnych przesłanych mailem. Należy to uczynić po uruchomieniu modułu Admin wybierając z menu Admin > Licencje. Rys. 42. Kreator aktualizacji licencji Licencja na oprogramowanie zostanie pobrana z serwera KAMSOFT po poprawnym zalogowaniu się do systemu, używając otrzymanego od firmy KAMSOFT własnego Identyfikatora oraz Hasła dostępu. 14

15 KS-PPS Instalacja programu mu nazwę np. nazwa.ktl na kspps.ktl lub nazwa.xml na kspps.xml. W celu podmiany aktualizacji licencji w bazie, na podstawie pliku, należy użyć funkcji F10 Importuj. Rys. 46. Import licencji do bazy danych 4.2. Zamówienie licencji / zmiana licencji Zamówienie aktualizacji licencji najlepiej jest dokonać za pomocą programu. W głównym oknie programu należy wybrać Aktualizacja -> Zamów aktualizację licencji. Rys. 47. Zdalna aktualizacja bazy danych Rys. 44. Menu Licencje W wyniku czego pojawi się okno z informacjami o obecnie zaimportowanej licencji. Po wybraniu w/w opcji zostanie otwarte okno z formularzem zamówienia licencji. 5. Uwagi Rys. 45. Okno zarządzania licencjami W przypadku gdy, otrzymano z Działu Sprzedaży, skompresowany plik licencji, który po rozpakowaniu zawiera plik o innej nazwie niż kspps.ktl lub kspps.xml, należy zmienić 1. Logowanie do programu odbywa się na użytkownika KSADM. Konto nie jest zabezpieczone hasłem. 2. Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlona informacja, o aktualnie pracującym serwerze Firebird należy go zamknąć (błąd może pojawić się na systemie Windows 98). Można tego dokonać poprzez panel sterowania, bądź ikonę znajdującą się w tray u. 3. Jeśli komputer posiada zmienny adres IP, należy podczas instalacji w oknie wyboru produktów, polu Baza danych programu KS-PPS zamienić adres IP na treść LOCAL- HOST. Po poprawie wpis ten będzie następującej postaci: LOCALHOST:C:\ KS\ KS-PPS\ BAZA\ KSPPS.FDB. Jeżeli wpis ten nie będzie zmieniony podczas instalacji, bądź w późniejszym czasie zostanie zmieniony adres IP komputera opcja (BAZA DBSTRING) znajduje się w pliku kspps.ini. 15

16 5. Uwagi 4. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci, podczas instalacji należy zmodyfikować ścieżkę do bazy danych. Ścieżka ma wskazywać wyłącznie dysk lokalny, np. C:\ KS\ KS-PPS\ BAZA\ KSPPS.FDB (bez adresu IP). 5. Jeśli podczas instalacji pojawi się błąd "Variant or safe array is locked(#751,#404,#298)", należy skopiować plik midas.dll znajdujący się w katalogu instalacyjnym do katalogu C:\ Windows\ System Jeśli podczas uruchamiania programu pojawiłby się błąd pobierania numeru stanowiska, należy podmienić plik midas.dll znajdujący się w katalogu c:\ Windows\ System32 plikiem z katalogu instalacyjnego KS-PPS. 7. Instalacja nie zawiera bazy danych leków KS-BLOZ. Jeśli użytkownik chce posiadać bazę leków będzie wystawiał recepty - należy uruchomić moduł KS-BLOZ i tam dokonać aktualizacji, która pobierze aktualne dane. 8. Aktualizacja bazy danych w trybie zdalnym możliwa jest poprzez wybranie opcji "Aktualizacja zdalnej bazy danych". Należy się upewnić, że w katalogu serwera jest umieszczona poprawna wersja biblioteki KSIBFunc.DLL oraz, że serwer pracuje. Podczas aktualizacji nie może pracować żadna stacja robocza. 16

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo