Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy"

Transkrypt

1 Oferta usług doradczych House of Skills Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS NIP: REGON: Opłacony kapitał zakładowy: ,00 PLN Warszawa,

2 Praktyka Doradztwo w House of Skills Doświadczenie, które zmienia Strategia jest realizowana przez Twoich pracowników codziennie. Aby była skuteczna, konieczna jest wspólna praca zespołu zarządzającego nad uzgodnieniem wizji i celów. Strategię należy przełożyć na zadania i komunikować w sposób przemyślany oraz konsekwentny. Taki, który wzmocni zaangażowanie pracowników i zapewni ich poparcie dla zmian. Przy tym niezwykle ważne jest zapewnienie spójności pomiędzy strategią, strukturą i kulturą organizacyjną. Wiemy jak projektować i prowadzić takie procesy planowania i wdrażania strategii, które zapewnią angażowanie, zmienianie i wygrywanie. Rozumiemy potrzeby menedżerów i pracowników. Naszym zdaniem systemy rozwoju i motywacji pracowników powinny być przede wszystkim użyteczne dla pracowników. Bazujemy na wieloletnich doświadczeniach w projektowaniu i wdrażaniu systemów motywowania, rozwoju, zarządzania talentami i wiemy, że ich skuteczność zależy od prostoty, pragmatyzmu i dopasowania do strategii oraz kultury organizacyjnej. 2

3 Nasza oferta usług doradczych jest odpowiedzią na wyzwania menedżerskie Jaka wizja, jaka strategia? Czy jest akceptowana, czy angażuje ludzi? Jak przełożyć strategię na cele pracowników? Jak zapewnić spójność i skuteczność zespołów zarządzających? Jak powołać i wspierać zespół przewodzący zmianom? Jak wzmocnić współpracę zespołów? Jak dostosować kulturę organizacyjną do strategii? Jaki model przywództwa wdrożyć? Jak je wzmocnić? Jak komunikować zmianę? Jak przekonać do zmiany? Jak dostosować systemy HR? Jak wzmocnić funkcję HR? Jak utrzymać / rozwijać ludzi? Kogo? Jak motywować? Kogo? Jak wzmocnić zaangażowanie? Jak rozwijać angażujących liderów i kształtować angażujące środowisko pracy? 3

4 Dostrojenie ludzi i organizacji Nasza oferta usług doradczych jest odpowiedzią na wyzwania menedżerskie Oferta usług doradczych House of Skills Wdrażanie strategii Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowania) Wizualizacja i mapowanie strategii Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej Symulacje biznesowe Doskonalenie funkcji HR Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających Rozwój (analiza potencjału, planowanie rozwoju, zarządzanie talentami, szkolenia) Komunikacja i mobilizacja pracowników w procesach zmian 4

5 Wizualizacja i mapowanie strategii Pomagamy wypracować nowy model biznesowy, wizję, strategię firmy Pracujemy w formie warsztatów strategicznych; projektujemy i prowadzimy procesy pracy grupowej, które umożliwiają skuteczne uzgodnienie priorytetów w oparciu o wybrane podejście: Wizja strategiczna Visual Planning Systems The Grove Blue Ocean Strategy Skuteczny model biznesowy - podejście Business Model Innovation Alexa Osterwaldera Mapa strategii - Balanced Scorecard Projektujemy i prowadzimy komunikację strategii do pracowników Budujemy poparcie dla strategii 5

6 Wizualizacja i mapowanie strategii Jakie problemy rozwiązujemy? Potrzebna nowa koncepcja rozwoju biznesu Potrzebna refleksja nad dotychczasową strategią, praktykami W zespole zarządzającym brakuje zgody co do kierunków rozwoju Strategia korporacyjna wymaga przełożenia na poziom lokalny Jakie są efekty naszej pracy? Uzgodnienie priorytetów biznesowych oraz podziału odpowiedzialności Skupienie energii organizacji wokół priorytetów Zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu Uzgodnienie modelu biznesowego oraz inicjatyw wdrożeniowych Dlaczego warto pracować z nami? Bogate i różnorodne doświadczenia branże, kultury organizacyjne Wyjątkowa oprawa warsztatów dopasowane narzędzia, atrakcyjna wizualizacja, angażujące sesje robocze Prostota, pragmatyzm proponowanych rozwiązań Połączenie dyskusji o strategii z rozmową o efektywności działania zespołu zarządzającego Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Jakości pracy zespołu Kultury organizacyjnej Pogłębiona analiza biznesowa firmy i kierunków rozwojowych oraz barier rozwoju Przeprowadzenie warsztatów strategicznych, których celem jest wypracowanie, uzgodnienie celów, zadań i ról w oparciu o wybrane podejście: Wizja strategiczna Visual Planning Systems The Grove, Blue Ocean Strategy Skuteczny model biznesowy - podejście Business Model Innovation Alexa Osterwaldera Mapa strategii Balanced Scorecard Opracowanie planu komunikacji strategii w firmie Komunikowanie strategii pracownikom i pozyskiwanie ich akceptacji konferencje, spotkania, prezentacje, gry symulacyjne, coaching Wsparcie w przygotowaniu wdrożenia strategii (patrz: Wdrażanie strategii) Kontakt: Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Piotr A. Gryko Senior Partner

7 Wdrażanie strategii Pomagamy przełożyć cele strategiczne na miary, inicjatywy i zadania dla pracowników Zapewniamy, że cele przypisane pracownikom są zrozumiałe i spójne z ich rolą i zakresem odpowiedzialności Projektujemy powiązania strategii z systemem informacji zarządczej oraz systemami rozwoju, oceny i premiowania pracowników 7

8 Wdrażanie strategii Jakie problemy rozwiązujemy? Jak zapewnić, by strategia była realizowana przez pracowników codziennie? Jak przełożyć cele strategiczne na zadania operacyjne? Jak zmierzyć, czy strategia jest realizowana? Jak podzielić odpowiedzialność za realizację strategii? Jakie są efekty naszej pracy? Uzgodnione, zdefiniowane, opisane miary realizacji celów Uzgodnione, zdefiniowane, opisane inicjatywy strategiczne wspierające realizację celów Zdefiniowane karty celów dla pracowników na poziomach N, N-1, N-2 Spójna mapa celów i miar w całej organizacji Dlaczego warto pracować z nami? Warsztatowe podejście, skuteczne w budowaniu konsensusu Wizualizacja pełnej architektury miar w całej organizacji Doświadczenie w definiowaniu miar i testowaniu ich jakości oraz budowaniu systemów premiowania za wyniki Nasze podejście i narzędzia: Moderowanie warsztatów roboczych, podczas których uzgadniane są miary realizacji celów, inicjatywy strategiczne i plany wdrożenia strategii; wykorzystywane narzędzia: Visual Planning Systems The Grove Balanced Scorecard Macierz celów i miar Karty opisu miar Testy miar Karty inicjatyw Projektowanie powiązań strategii z systemem informacji zarządczej oraz systemami rozwoju, oceny i premiowania pracowników Nadzór nad pracą zespołu wdrażającego strategię Kontakt: Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo

9 Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej Optymalna kultura organizacyjna to taka, która umożliwia osiąganie celów firmy w najlepszy możliwy sposób Badamy, kształtujemy i ukierunkowujemy kulturę organizacyjną tak, aby zapewnić jej spójność ze strategią Wypróbuj nasz: Organisational Culture Scan Light - szybki i prosty sposób na diagnozę kultury organizacyjnej i określenie potrzeb rozwojowych firmy 9

10 Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej Jakie problemy rozwiązujemy? Kultura organizacji jest niespójna ze strategią Kultura organizacyjna wymagająca wzmocnienia, nowego ukierunkowania Potrzeba wdrożenia nowego podejścia, odświeżenia kultury organizacyjnej Jakie są efekty naszej pracy? Rozpoczęty dialog tworzymy język i pretekst do dialogu na temat kultury i jakości przywództwa w organizacji Skoncentrowane działania organizacji wokół uzgodnionych i strategicznie ważnych priorytetach kulturowych Potwierdzona spójność kultury organizacyjnej ze strategią i określone krytyczne dla realizacji strategii warunki kulturowych Pracownicy prezentują oczekiwane zachowania Dlaczego warto pracować z nami? Kilkanaście lat doświadczeń w Polsce i zagranicą Zintegrowane podejście potrafimy łączyć płaszczyzny: kultury organizacyjnej, zagadnień międzykulturowych, przywództwa i strategii Bardzo mocna metodologia i narzędzia (Model Hofstede) Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Organisational Culture Scan Light szybka i prosta diagnoza kultury organizacyjnej i określenie potrzeb rozwojowych firmy Organisation Culture Audit - pełne badanie kultury organizacyjnej w wymiarach merytorycznych i organizacyjnych, zgodnie z modelem Hofstede Kształtowanie kultury: Warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami nt. definiowania kultury optymalnej (wymaganej przez strategię) Wdrożenie: Zbudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową Wsparcie zespołów wdrożeniowych Kontakt: Piotr A. Gryko Senior Partner

11 Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających Pomagamy w budowaniu efektywnych zespołów, których działanie oparte jest na zaufaniu, zaangażowaniu i orientacji na wspólne cele Bazując na narzędziach psychometrycznych i naszych obserwacjach diagnozujemy jakość pracy zespołu Projektujemy zespołowe procesy rozwojowe Czuwamy nad rozwojem zespołu 11

12 Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających Jakie problemy rozwiązujemy? Brak wspólnej wizji i zaangażowania członków zespołu Niska jakość lub brak współpracy między członkami zespołu Wyniki biznesowe zespołu poniżej oczekiwań Silne, destruktywne napięcia emocjonalne Jakie są efekty naszej pracy? Uzgodniony i zjednoczony zespół wokół wspólnej wizji zespołu Wzrost poziomu zaufania i zaangażowania członków zespołu Rozwój umiejętności wspólnej pracy, radzenia sobie z różnorodnością i konstruktywnego podejścia do konfliktów oraz sporów Dlaczego warto pracować z nami? Doświadczeni trenerzy i konsultanci pracującymi z różnymi typami zespołów Bogate portfolio sprawdzonych w praktyce narzędzi diagnostycznych Spójność działań rozwojowych z realizacją zadań biznesowych zespołu Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza jakości pracy zespołu na bazie: Wywiadów indywidualnych (z liderem i innymi członkami zespołu) Badań kwestionariuszowych zespołu Psychometryczna diagnoza zespołu możliwość wykorzystania koncepcji ról zespołowych Belbina, badań wg koncepcji MBTI, Extended DISC, Hogan Assessment Systems, Skali Potencjału Przywódczego, Facet 5,Success Insights Zaprojektowanie i wdrożenie procesu rozwojowego: Warsztaty budowania i rozwoju zespołu poprzez wspólną pracę nad kluczowymi zagadnieniami biznesowymi Warsztaty współpracy zespołowej - wg modelu ról zespołowych Belbina lub w oparciu o diagnozę psychometryczną (np. Extended DISC ) Warsztaty umiejętności wspólnej pracy na bazie rozwoju inteligencji społecznej/interpersonalnej oraz wykorzystania kreatywnych technik wspólnej pracy Praca coachingowa z liderem i członkami zespołu Kontakt: Henryk Puszcz Senior Partner

13 Symulacje biznesowe Do podejmowania decyzji, zarówno tych dużych, strategicznych, jak i małych, codziennych niezbędne jest dobre rozumienie tego jak działa firma i jak tworzony jest wynik finansowy Celem symulacji biznesowych jest umożliwienie testowania rzeczywistości biznesowej bez ryzyka zrujnowania swojej firmy Symulacje biznesowe to praca w bezpiecznym środowisku, nauka przez eksperymentowanie, ale także zabawa Jesteśmy partnerem firm: Celemi, Game Tools, Strategy Translation Implementation 13

14 Symulacje biznesowe Jakie problemy rozwiązujemy? Potrzebna inspiracja menedżerów przed rozpoczęciem procesu planowania strategicznego Przygotowanie kluczowych osób do wdrożenia strategii Utworzenie i integracja zespołu pracującego nad strategią Rozwój kompetencji myślenia strategicznego Jakie są efekty naszej pracy? Wspólne definicje i pojęcia dotyczące organizacji jako całości lepsze zrozumienie systemu, jakim jest organizacja Zintegrowany zespół wokół celów biznesowych i zespołowych Lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji w danej branży Dlaczego warto pracować z nami? Bogate i różnorodne doświadczenia zajmujemy się modelami symulacyjnymi od 25 lat Serious playing - zaawansowane symulacje biznesowe ilustrujące różne branże i typy biznesu Interaktywna, angażująca forma (nauka przez zabawę) Nasze podejście i narzędzia: Symulacje Celemi (zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie firmą opartą o know how): Celemi Enterpise Celemi Tango Celemi Decision Base Celemi Livon Celemi Apples & Oranges Celemi Performance Symulacja Game Tools (zarządzania zmianą): Change Navigator Symulacje Strategy Translation Implementation (zarządzanie działalnością detaliczną i zarządzanie bankiem): Retail Management Think Customer (Banking Simulation) Kontakt: Piotr A. Gryko Senior Partner

15 Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowania) Systemy motywacyjne powinny być użyteczne dla pracowników; oni muszą widzieć w nich wartość i stosować je w praktyce Pragmatycznie podchodzimy do projektowania systemów motywacyjnych, upraszczamy je i pomagamy tworzyć angażujące środowisko pracy Stawiamy na rozwój kompetencji menedżerów w zakresie oceny, motywowania i budowania zaangażowania pracowników 15

16 Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowania) Jakie problemy rozwiązujemy? System ocen źle funkcjonuje: nie przekłada się na wyniki biznesowe, nie różnicuje pracowników, nie motywuje, nie daje możliwości systemowego zarządzania pracownikami Wyniki firmy są niezadowalające potrzeba wzmocnienia nastawienia na rezultaty Pracownicy i menedżerowie nie widzą wartości w systemie ocen/ nie stosują go w praktyce Jakie są efekty naszej pracy? Wdrożony system ocen, który jest narzędziem do rozwijania i promowania pracowników i zapewnia systemowe oraz strategiczne zarządzanie ludźmi Wdrożony system premiowy jest ściśle powiązany z wynikami, wzmacnia motywację pracowników do osiągania wyników Pracownicy dostają regularny feedback na temat swojej pracy, widzą dla siebie korzyści z funkcjonowania systemu Dlaczego warto pracować z nami? Bogate i różnorodne doświadczenia Biznesowe podejście do systemów ocen i efektywności, oparte na prostocie i użyteczności Umiejętność diagnozy: dajemy trafne wskazania na temat tego, co i w jakim kierunku należy zmienić Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Audyt systemów HR pod kątem ich spójności i efektywności: wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe, badanie ankietowe, analiza dokumentacji Analiza wyników ocen pracowniczych i wyników biznesowych rozkład ocen, wypłat premii Badanie satysfakcji klientów wewnętrznych (menedżerów, pracowników) Projektowanie: Identyfikacja miar realizacji celów, kaskadowanie miar (patrz: Wdrażanie strategii) Zdefiniowanie kryteriów oceny jakościowej Projektowanie zasad systemu oceny (w oparciu o model kompetencji i/lub wartości) i premiowania Wdrożenie Szkolenia dla menedżerów i pracowników Warsztaty wspierające menedżerów w postawieniu celów wysokiej jakości spójnych z celami firmy Coaching ekspercki w zakresie MBO Kontakt: Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Małgorzata Majcherczyk Partner / coach

17 Rozwój (analiza potencjału, planowanie rozwoju, zarządzanie talentami, sukcesja) Podstawą udanych programów rozwoju talentów jest właściwa selekcja pracowników i szyty na miarę, nieszablonowy plan ich rozwoju Potrafimy dobrać najlepsze dostępne na rynku metody diagnozy kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników Od 25 lat zajmujemy się projektowaniem i realizacją najbardziej zaawansowanych programów rozwojowych 17

18 Rozwój (analiza potencjału, planowanie rozwoju, zarządzanie talentami, sukcesja) Jakie problemy rozwiązujemy? Dylematy związane z promowaniem pracowników: kto?, za co? Brak kadry rezerwowej i przyszłych sukcesorów Niedostateczna podaż pracowników gotowych do przyjmowania odpowiedzialności i nowych zadań Brak systemu wspierającego rozwój pracowników Brak efektywnego systemu planowania rozwoju Jakie są efekty naszej pracy? Zdefiniowane strategiczne kierunki rozwoju pracowników Czytelne ścieżki kariery i rozwoju w organizacji Określona pula sprawdzonych osób (talentów) gotowych na podejmowanie się nowych wyzwań, w tym pula sukcesorów na kluczowe stanowiska Wnioski z analizy potencjału kluczowych pracowników Dlaczego warto pracować z nami? Bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu programów rozwojowych Duże portfolio narzędzi diagnostycznych Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Diagnoza kompetencji i potencjału pracowników (Assessment / Development Center, ) Diagnoza psychometryczna (MBTI, Extended DISC, Hogan Assessment Systems, Skala Potencjału Przywódczego, Facet 5, Success Insights ) Projektowanie i wdrażanie programów zarządzania talentami Planowanie rozwoju pracowników i ścieżek karier Definiowanie i wdrażanie modeli kompetencji Tworzenie planów sukcesji Projektowanie i wdrażanie programów coachingowych i mentoringowych Kontakt: Małgorzata Majcherczyk Partner / coach

19 Doskonalenie funkcji HR Rosnące oczekiwania wobec HR wymuszają rozwój nowych kompetencji, takich jak planowanie strategiczne, rozwój organizacji, zarządzanie zmianą Pomagamy przekładać oczekiwania biznesu na priorytety dla HR Doradzamy w budowaniu struktur HR, które są bliżej biznesu (HR Biznes Partnerzy) Rozwijamy nowe kompetencje wśród zespołów HR 19

20 Doskonalenie funkcji HR Jakie problemy rozwiązujemy? Nowe oczekiwania biznesu wobec funkcji HR Zmiana modelu funkcjonowania HR, np. wdrożenie modelu Business Partner HR nie jest postrzegany jako partner (daleko od biznesu) Niedostateczny pomiar efektywności funkcji HR Niepełna, niespójna z biznesową strategia HR Jakie są efekty naszej pracy? HR wspierający biznes, HR doceniany przez biznes HR świadomym partnerem budującym swój wizerunek Czytelnie zdefiniowana rola i odpowiedzialności HR Zdefiniowania i opisana strategia HR oraz plan jej wdrożenia Dlaczego warto pracować z nami? Mamy praktyczne i biznesowe podejście Kwestionujemy zasadność inicjatyw HR ( najpierw po co, a potem co? ) Zapewniamy całościowe spojrzenie na HR, uwzględniamy powiązania HR z innymi funkcjami Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza efektywności procesów HR Budowanie i wdrażanie roli Business Partnera w HR Budowanie strategii personalnej Budowanie ścieżek karier w HR Rozwój kompetencji HR (zarządzanie strategiczne) Kontakt: Małgorzata Majcherczyk Partner / coach

21 Zespół Doradztwo w House of Skills Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Ewa Kubica konsultantka Piotr Gryko senior partner Paulina Trzebińska Konsultantka Małgorzata Majcherczyk partner / coach Paula Bandkowska konsultantka Henryk Puszcz senior partner Karolina Sikora junior konsultant 21

22 Tworzymy angażujące, inspirujące środowisko pracy projektowej Tym się wyróżniamy: Projektujemy i prowadzimy wyjątkowe warsztaty i spotkania: zapewniające przemyślaną interakcję, inspirację i angażowanie uczestników oparte na logicznych procesach pracy grupowej z wykorzystaniem doskonałych metody wizualizacji Czerpiemy z 25-letnich doświadczeń w szkoleniach i doradztwie. To pozwala nam na pragmatyzm oraz dopasowanie narzędzi i rozwiązań do potrzeb naszych klientów Stawiamy na prostotę i efekty. W czytelny i prosty sposób pokazujemy rozwiązania i wpływ naszych działań na efekty biznesowe 22

23 Zapraszam do rozmowy Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., Warszawa ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS NIP: REGON: Opłacony kapitał zakładowy: ,00 PLN 23

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills Profesjonalny trener biznesu Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills 1 Wprowadzenie Wakacje to doskonały moment na rozwój kompetencji zwłaszcza dla tych, którzy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 MindSonar Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 Zrozumienie i wiedza Wyobraź sobie, że w pracy z twoim klientem, pracownikiem lub współpracownikiem dokładnie rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji Trafny wybór sukces w selekcji Ocena kompetencji Rekrutacja i selekcja Assessment / Developement Centre Szkolenia Bussines Coaching Badania wskaźników HR Analiza danych Benchmarking HR Budowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Docenić talenty. Polskie praktyki zarządzania talentami według badania HRM partners SA

Docenić talenty. Polskie praktyki zarządzania talentami według badania HRM partners SA Docenić talenty Polskie praktyki zarządzania talentami według badania HRM partners SA Zarządzanie talentami niezmiennie zajmuje kluczowe miejsce wśród najważniejszych zadań działów personalnych. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Dla Ciebie. Dla Szefa. Dla Kolegi.

Dla Ciebie. Dla Szefa. Dla Kolegi. Dzień dobry, Nazywam się Sylwia Czajka Jansen. Jestem ekspertem w dziedzinie talentów, mentorem, konsultantem HR oraz certyfikowanym przez Gallupa coachem mocnych stron. Od 20 lat pracuję z ludźmi w biznesie.

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

COACHING DLA MENEDŻERÓW

COACHING DLA MENEDŻERÓW COACHING DLA MENEDŻERÓW Rozwijaj się, wspierając innych w rozwoju TERMIN od: 16.10.2017 TERMIN do: 17.10.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200 zł + 23% VAT Coaching to obecnie jedna z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

efektywności polityki szkoleniowej

efektywności polityki szkoleniowej Zarządzanie rozwojem pracowników budż etowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej Opis Specjalista ds. szkole ń i rozwoju występuje w firmie w kilku rolach równocześnie. STRATEGIEM - by móc stworzy

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM jak go tworzyć, rozwijać i nim

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/08/7543/887 Cena netto 4 900,00 zł Cena brutto 6 027,00 zł Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 107,63 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO

OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO Akademia Menedżera Athlon - Cykl szkoleniowy: 4 x 2 dni Przywództwo i motywacja Wiedza i komunikacja Zarządzanie biznesem Athlon Management Zarządzanie emocjami Budowanie biznesu

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Generalna oferta BPI Polska

Generalna oferta BPI Polska Generalna oferta BPI Polska Inicjujemy i wspieramy pozytywne zmiany w organizacjach. Naszą ambicją jest efektywne wdrażanie praktycznych rozwiązań. Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu BPI Polska Generalna

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl Coaching w edukacji

innowacjewedukacji.pl Coaching w edukacji Coaching w edukacji Program ma na celu upowszechnienie doceniającego podejścia w edukacji, optymalnie wykorzystującego potencjał osoby uczącej się. Stanowi inspirację do wypracowania własnych sposobów

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel.

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. OFERTA SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. 501 165 622 e-mail: info@illustro.pl www.illustro.pl

Bardziej szczegółowo

Consulting. Sourcing. Communication PEOPLE CENTER

Consulting. Sourcing. Communication PEOPLE CENTER Consulting Sourcing Communication PEOPLE CENTER PEOPLE CENTER NASZA Misja Misją People Center jest indywidualne i partnerskie podejście do każdego klienta i świadczenie usług na najwyższym poziomie. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm PI Worldwide oraz Humanostics w Polsce.

Kim jesteśmy? Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm PI Worldwide oraz Humanostics w Polsce. ZBUDUJ EFEKTYWNOŚĆ Kim jesteśmy? SYNERIC jest firmą doradczą. Nasza aktywność koncentruje się wokół organizacji i działania sprzedaży oraz zasobów ludzkich. Synergię wprowadzamy dzięki zastosowaniu prostych

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Prezentacja wyników badania ankietowego dr Victor Wekselberg dr Diana Malinowska Ankieta: System ocen pracowniczych

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT.

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. 0 PODSUMOWANIE Na przełomie grudnia i stycznia 203 roku przeprowadziliśmy badanie wśród średnich i dużych polskich firm,

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne?

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Michał Kapuścik COIG S.A. Daniel Niedbalski Trio Management COIG S.A. o firmie Producent oprogramowania klasy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

Program mentoringowy

Program mentoringowy Program mentoringowy W dobie «kryzysu przywództwa», odkrywamy, że w organizacjach drzemią ogromne, niewykorzystane zasoby, zamrożone brakiem pełnego, całkowitego zaangażowania zespołów. Dziś od menedżerów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo