Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy"

Transkrypt

1 Oferta usług doradczych House of Skills Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS NIP: REGON: Opłacony kapitał zakładowy: ,00 PLN Warszawa,

2 Praktyka Doradztwo w House of Skills Doświadczenie, które zmienia Strategia jest realizowana przez Twoich pracowników codziennie. Aby była skuteczna, konieczna jest wspólna praca zespołu zarządzającego nad uzgodnieniem wizji i celów. Strategię należy przełożyć na zadania i komunikować w sposób przemyślany oraz konsekwentny. Taki, który wzmocni zaangażowanie pracowników i zapewni ich poparcie dla zmian. Przy tym niezwykle ważne jest zapewnienie spójności pomiędzy strategią, strukturą i kulturą organizacyjną. Wiemy jak projektować i prowadzić takie procesy planowania i wdrażania strategii, które zapewnią angażowanie, zmienianie i wygrywanie. Rozumiemy potrzeby menedżerów i pracowników. Naszym zdaniem systemy rozwoju i motywacji pracowników powinny być przede wszystkim użyteczne dla pracowników. Bazujemy na wieloletnich doświadczeniach w projektowaniu i wdrażaniu systemów motywowania, rozwoju, zarządzania talentami i wiemy, że ich skuteczność zależy od prostoty, pragmatyzmu i dopasowania do strategii oraz kultury organizacyjnej. 2

3 Nasza oferta usług doradczych jest odpowiedzią na wyzwania menedżerskie Jaka wizja, jaka strategia? Czy jest akceptowana, czy angażuje ludzi? Jak przełożyć strategię na cele pracowników? Jak zapewnić spójność i skuteczność zespołów zarządzających? Jak powołać i wspierać zespół przewodzący zmianom? Jak wzmocnić współpracę zespołów? Jak dostosować kulturę organizacyjną do strategii? Jaki model przywództwa wdrożyć? Jak je wzmocnić? Jak komunikować zmianę? Jak przekonać do zmiany? Jak dostosować systemy HR? Jak wzmocnić funkcję HR? Jak utrzymać / rozwijać ludzi? Kogo? Jak motywować? Kogo? Jak wzmocnić zaangażowanie? Jak rozwijać angażujących liderów i kształtować angażujące środowisko pracy? 3

4 Dostrojenie ludzi i organizacji Nasza oferta usług doradczych jest odpowiedzią na wyzwania menedżerskie Oferta usług doradczych House of Skills Wdrażanie strategii Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowania) Wizualizacja i mapowanie strategii Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej Symulacje biznesowe Doskonalenie funkcji HR Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających Rozwój (analiza potencjału, planowanie rozwoju, zarządzanie talentami, szkolenia) Komunikacja i mobilizacja pracowników w procesach zmian 4

5 Wizualizacja i mapowanie strategii Pomagamy wypracować nowy model biznesowy, wizję, strategię firmy Pracujemy w formie warsztatów strategicznych; projektujemy i prowadzimy procesy pracy grupowej, które umożliwiają skuteczne uzgodnienie priorytetów w oparciu o wybrane podejście: Wizja strategiczna Visual Planning Systems The Grove Blue Ocean Strategy Skuteczny model biznesowy - podejście Business Model Innovation Alexa Osterwaldera Mapa strategii - Balanced Scorecard Projektujemy i prowadzimy komunikację strategii do pracowników Budujemy poparcie dla strategii 5

6 Wizualizacja i mapowanie strategii Jakie problemy rozwiązujemy? Potrzebna nowa koncepcja rozwoju biznesu Potrzebna refleksja nad dotychczasową strategią, praktykami W zespole zarządzającym brakuje zgody co do kierunków rozwoju Strategia korporacyjna wymaga przełożenia na poziom lokalny Jakie są efekty naszej pracy? Uzgodnienie priorytetów biznesowych oraz podziału odpowiedzialności Skupienie energii organizacji wokół priorytetów Zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu Uzgodnienie modelu biznesowego oraz inicjatyw wdrożeniowych Dlaczego warto pracować z nami? Bogate i różnorodne doświadczenia branże, kultury organizacyjne Wyjątkowa oprawa warsztatów dopasowane narzędzia, atrakcyjna wizualizacja, angażujące sesje robocze Prostota, pragmatyzm proponowanych rozwiązań Połączenie dyskusji o strategii z rozmową o efektywności działania zespołu zarządzającego Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Jakości pracy zespołu Kultury organizacyjnej Pogłębiona analiza biznesowa firmy i kierunków rozwojowych oraz barier rozwoju Przeprowadzenie warsztatów strategicznych, których celem jest wypracowanie, uzgodnienie celów, zadań i ról w oparciu o wybrane podejście: Wizja strategiczna Visual Planning Systems The Grove, Blue Ocean Strategy Skuteczny model biznesowy - podejście Business Model Innovation Alexa Osterwaldera Mapa strategii Balanced Scorecard Opracowanie planu komunikacji strategii w firmie Komunikowanie strategii pracownikom i pozyskiwanie ich akceptacji konferencje, spotkania, prezentacje, gry symulacyjne, coaching Wsparcie w przygotowaniu wdrożenia strategii (patrz: Wdrażanie strategii) Kontakt: Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Piotr A. Gryko Senior Partner

7 Wdrażanie strategii Pomagamy przełożyć cele strategiczne na miary, inicjatywy i zadania dla pracowników Zapewniamy, że cele przypisane pracownikom są zrozumiałe i spójne z ich rolą i zakresem odpowiedzialności Projektujemy powiązania strategii z systemem informacji zarządczej oraz systemami rozwoju, oceny i premiowania pracowników 7

8 Wdrażanie strategii Jakie problemy rozwiązujemy? Jak zapewnić, by strategia była realizowana przez pracowników codziennie? Jak przełożyć cele strategiczne na zadania operacyjne? Jak zmierzyć, czy strategia jest realizowana? Jak podzielić odpowiedzialność za realizację strategii? Jakie są efekty naszej pracy? Uzgodnione, zdefiniowane, opisane miary realizacji celów Uzgodnione, zdefiniowane, opisane inicjatywy strategiczne wspierające realizację celów Zdefiniowane karty celów dla pracowników na poziomach N, N-1, N-2 Spójna mapa celów i miar w całej organizacji Dlaczego warto pracować z nami? Warsztatowe podejście, skuteczne w budowaniu konsensusu Wizualizacja pełnej architektury miar w całej organizacji Doświadczenie w definiowaniu miar i testowaniu ich jakości oraz budowaniu systemów premiowania za wyniki Nasze podejście i narzędzia: Moderowanie warsztatów roboczych, podczas których uzgadniane są miary realizacji celów, inicjatywy strategiczne i plany wdrożenia strategii; wykorzystywane narzędzia: Visual Planning Systems The Grove Balanced Scorecard Macierz celów i miar Karty opisu miar Testy miar Karty inicjatyw Projektowanie powiązań strategii z systemem informacji zarządczej oraz systemami rozwoju, oceny i premiowania pracowników Nadzór nad pracą zespołu wdrażającego strategię Kontakt: Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo

9 Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej Optymalna kultura organizacyjna to taka, która umożliwia osiąganie celów firmy w najlepszy możliwy sposób Badamy, kształtujemy i ukierunkowujemy kulturę organizacyjną tak, aby zapewnić jej spójność ze strategią Wypróbuj nasz: Organisational Culture Scan Light - szybki i prosty sposób na diagnozę kultury organizacyjnej i określenie potrzeb rozwojowych firmy 9

10 Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej Jakie problemy rozwiązujemy? Kultura organizacji jest niespójna ze strategią Kultura organizacyjna wymagająca wzmocnienia, nowego ukierunkowania Potrzeba wdrożenia nowego podejścia, odświeżenia kultury organizacyjnej Jakie są efekty naszej pracy? Rozpoczęty dialog tworzymy język i pretekst do dialogu na temat kultury i jakości przywództwa w organizacji Skoncentrowane działania organizacji wokół uzgodnionych i strategicznie ważnych priorytetach kulturowych Potwierdzona spójność kultury organizacyjnej ze strategią i określone krytyczne dla realizacji strategii warunki kulturowych Pracownicy prezentują oczekiwane zachowania Dlaczego warto pracować z nami? Kilkanaście lat doświadczeń w Polsce i zagranicą Zintegrowane podejście potrafimy łączyć płaszczyzny: kultury organizacyjnej, zagadnień międzykulturowych, przywództwa i strategii Bardzo mocna metodologia i narzędzia (Model Hofstede) Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Organisational Culture Scan Light szybka i prosta diagnoza kultury organizacyjnej i określenie potrzeb rozwojowych firmy Organisation Culture Audit - pełne badanie kultury organizacyjnej w wymiarach merytorycznych i organizacyjnych, zgodnie z modelem Hofstede Kształtowanie kultury: Warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami nt. definiowania kultury optymalnej (wymaganej przez strategię) Wdrożenie: Zbudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową Wsparcie zespołów wdrożeniowych Kontakt: Piotr A. Gryko Senior Partner

11 Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających Pomagamy w budowaniu efektywnych zespołów, których działanie oparte jest na zaufaniu, zaangażowaniu i orientacji na wspólne cele Bazując na narzędziach psychometrycznych i naszych obserwacjach diagnozujemy jakość pracy zespołu Projektujemy zespołowe procesy rozwojowe Czuwamy nad rozwojem zespołu 11

12 Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających Jakie problemy rozwiązujemy? Brak wspólnej wizji i zaangażowania członków zespołu Niska jakość lub brak współpracy między członkami zespołu Wyniki biznesowe zespołu poniżej oczekiwań Silne, destruktywne napięcia emocjonalne Jakie są efekty naszej pracy? Uzgodniony i zjednoczony zespół wokół wspólnej wizji zespołu Wzrost poziomu zaufania i zaangażowania członków zespołu Rozwój umiejętności wspólnej pracy, radzenia sobie z różnorodnością i konstruktywnego podejścia do konfliktów oraz sporów Dlaczego warto pracować z nami? Doświadczeni trenerzy i konsultanci pracującymi z różnymi typami zespołów Bogate portfolio sprawdzonych w praktyce narzędzi diagnostycznych Spójność działań rozwojowych z realizacją zadań biznesowych zespołu Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza jakości pracy zespołu na bazie: Wywiadów indywidualnych (z liderem i innymi członkami zespołu) Badań kwestionariuszowych zespołu Psychometryczna diagnoza zespołu możliwość wykorzystania koncepcji ról zespołowych Belbina, badań wg koncepcji MBTI, Extended DISC, Hogan Assessment Systems, Skali Potencjału Przywódczego, Facet 5,Success Insights Zaprojektowanie i wdrożenie procesu rozwojowego: Warsztaty budowania i rozwoju zespołu poprzez wspólną pracę nad kluczowymi zagadnieniami biznesowymi Warsztaty współpracy zespołowej - wg modelu ról zespołowych Belbina lub w oparciu o diagnozę psychometryczną (np. Extended DISC ) Warsztaty umiejętności wspólnej pracy na bazie rozwoju inteligencji społecznej/interpersonalnej oraz wykorzystania kreatywnych technik wspólnej pracy Praca coachingowa z liderem i członkami zespołu Kontakt: Henryk Puszcz Senior Partner

13 Symulacje biznesowe Do podejmowania decyzji, zarówno tych dużych, strategicznych, jak i małych, codziennych niezbędne jest dobre rozumienie tego jak działa firma i jak tworzony jest wynik finansowy Celem symulacji biznesowych jest umożliwienie testowania rzeczywistości biznesowej bez ryzyka zrujnowania swojej firmy Symulacje biznesowe to praca w bezpiecznym środowisku, nauka przez eksperymentowanie, ale także zabawa Jesteśmy partnerem firm: Celemi, Game Tools, Strategy Translation Implementation 13

14 Symulacje biznesowe Jakie problemy rozwiązujemy? Potrzebna inspiracja menedżerów przed rozpoczęciem procesu planowania strategicznego Przygotowanie kluczowych osób do wdrożenia strategii Utworzenie i integracja zespołu pracującego nad strategią Rozwój kompetencji myślenia strategicznego Jakie są efekty naszej pracy? Wspólne definicje i pojęcia dotyczące organizacji jako całości lepsze zrozumienie systemu, jakim jest organizacja Zintegrowany zespół wokół celów biznesowych i zespołowych Lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji w danej branży Dlaczego warto pracować z nami? Bogate i różnorodne doświadczenia zajmujemy się modelami symulacyjnymi od 25 lat Serious playing - zaawansowane symulacje biznesowe ilustrujące różne branże i typy biznesu Interaktywna, angażująca forma (nauka przez zabawę) Nasze podejście i narzędzia: Symulacje Celemi (zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie firmą opartą o know how): Celemi Enterpise Celemi Tango Celemi Decision Base Celemi Livon Celemi Apples & Oranges Celemi Performance Symulacja Game Tools (zarządzania zmianą): Change Navigator Symulacje Strategy Translation Implementation (zarządzanie działalnością detaliczną i zarządzanie bankiem): Retail Management Think Customer (Banking Simulation) Kontakt: Piotr A. Gryko Senior Partner

15 Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowania) Systemy motywacyjne powinny być użyteczne dla pracowników; oni muszą widzieć w nich wartość i stosować je w praktyce Pragmatycznie podchodzimy do projektowania systemów motywacyjnych, upraszczamy je i pomagamy tworzyć angażujące środowisko pracy Stawiamy na rozwój kompetencji menedżerów w zakresie oceny, motywowania i budowania zaangażowania pracowników 15

16 Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowania) Jakie problemy rozwiązujemy? System ocen źle funkcjonuje: nie przekłada się na wyniki biznesowe, nie różnicuje pracowników, nie motywuje, nie daje możliwości systemowego zarządzania pracownikami Wyniki firmy są niezadowalające potrzeba wzmocnienia nastawienia na rezultaty Pracownicy i menedżerowie nie widzą wartości w systemie ocen/ nie stosują go w praktyce Jakie są efekty naszej pracy? Wdrożony system ocen, który jest narzędziem do rozwijania i promowania pracowników i zapewnia systemowe oraz strategiczne zarządzanie ludźmi Wdrożony system premiowy jest ściśle powiązany z wynikami, wzmacnia motywację pracowników do osiągania wyników Pracownicy dostają regularny feedback na temat swojej pracy, widzą dla siebie korzyści z funkcjonowania systemu Dlaczego warto pracować z nami? Bogate i różnorodne doświadczenia Biznesowe podejście do systemów ocen i efektywności, oparte na prostocie i użyteczności Umiejętność diagnozy: dajemy trafne wskazania na temat tego, co i w jakim kierunku należy zmienić Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Audyt systemów HR pod kątem ich spójności i efektywności: wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe, badanie ankietowe, analiza dokumentacji Analiza wyników ocen pracowniczych i wyników biznesowych rozkład ocen, wypłat premii Badanie satysfakcji klientów wewnętrznych (menedżerów, pracowników) Projektowanie: Identyfikacja miar realizacji celów, kaskadowanie miar (patrz: Wdrażanie strategii) Zdefiniowanie kryteriów oceny jakościowej Projektowanie zasad systemu oceny (w oparciu o model kompetencji i/lub wartości) i premiowania Wdrożenie Szkolenia dla menedżerów i pracowników Warsztaty wspierające menedżerów w postawieniu celów wysokiej jakości spójnych z celami firmy Coaching ekspercki w zakresie MBO Kontakt: Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Małgorzata Majcherczyk Partner / coach

17 Rozwój (analiza potencjału, planowanie rozwoju, zarządzanie talentami, sukcesja) Podstawą udanych programów rozwoju talentów jest właściwa selekcja pracowników i szyty na miarę, nieszablonowy plan ich rozwoju Potrafimy dobrać najlepsze dostępne na rynku metody diagnozy kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników Od 25 lat zajmujemy się projektowaniem i realizacją najbardziej zaawansowanych programów rozwojowych 17

18 Rozwój (analiza potencjału, planowanie rozwoju, zarządzanie talentami, sukcesja) Jakie problemy rozwiązujemy? Dylematy związane z promowaniem pracowników: kto?, za co? Brak kadry rezerwowej i przyszłych sukcesorów Niedostateczna podaż pracowników gotowych do przyjmowania odpowiedzialności i nowych zadań Brak systemu wspierającego rozwój pracowników Brak efektywnego systemu planowania rozwoju Jakie są efekty naszej pracy? Zdefiniowane strategiczne kierunki rozwoju pracowników Czytelne ścieżki kariery i rozwoju w organizacji Określona pula sprawdzonych osób (talentów) gotowych na podejmowanie się nowych wyzwań, w tym pula sukcesorów na kluczowe stanowiska Wnioski z analizy potencjału kluczowych pracowników Dlaczego warto pracować z nami? Bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu programów rozwojowych Duże portfolio narzędzi diagnostycznych Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza: Diagnoza kompetencji i potencjału pracowników (Assessment / Development Center, ) Diagnoza psychometryczna (MBTI, Extended DISC, Hogan Assessment Systems, Skala Potencjału Przywódczego, Facet 5, Success Insights ) Projektowanie i wdrażanie programów zarządzania talentami Planowanie rozwoju pracowników i ścieżek karier Definiowanie i wdrażanie modeli kompetencji Tworzenie planów sukcesji Projektowanie i wdrażanie programów coachingowych i mentoringowych Kontakt: Małgorzata Majcherczyk Partner / coach

19 Doskonalenie funkcji HR Rosnące oczekiwania wobec HR wymuszają rozwój nowych kompetencji, takich jak planowanie strategiczne, rozwój organizacji, zarządzanie zmianą Pomagamy przekładać oczekiwania biznesu na priorytety dla HR Doradzamy w budowaniu struktur HR, które są bliżej biznesu (HR Biznes Partnerzy) Rozwijamy nowe kompetencje wśród zespołów HR 19

20 Doskonalenie funkcji HR Jakie problemy rozwiązujemy? Nowe oczekiwania biznesu wobec funkcji HR Zmiana modelu funkcjonowania HR, np. wdrożenie modelu Business Partner HR nie jest postrzegany jako partner (daleko od biznesu) Niedostateczny pomiar efektywności funkcji HR Niepełna, niespójna z biznesową strategia HR Jakie są efekty naszej pracy? HR wspierający biznes, HR doceniany przez biznes HR świadomym partnerem budującym swój wizerunek Czytelnie zdefiniowana rola i odpowiedzialności HR Zdefiniowania i opisana strategia HR oraz plan jej wdrożenia Dlaczego warto pracować z nami? Mamy praktyczne i biznesowe podejście Kwestionujemy zasadność inicjatyw HR ( najpierw po co, a potem co? ) Zapewniamy całościowe spojrzenie na HR, uwzględniamy powiązania HR z innymi funkcjami Nasze podejście i narzędzia: Diagnoza efektywności procesów HR Budowanie i wdrażanie roli Business Partnera w HR Budowanie strategii personalnej Budowanie ścieżek karier w HR Rozwój kompetencji HR (zarządzanie strategiczne) Kontakt: Małgorzata Majcherczyk Partner / coach

21 Zespół Doradztwo w House of Skills Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Ewa Kubica konsultantka Piotr Gryko senior partner Paulina Trzebińska Konsultantka Małgorzata Majcherczyk partner / coach Paula Bandkowska konsultantka Henryk Puszcz senior partner Karolina Sikora junior konsultant 21

22 Tworzymy angażujące, inspirujące środowisko pracy projektowej Tym się wyróżniamy: Projektujemy i prowadzimy wyjątkowe warsztaty i spotkania: zapewniające przemyślaną interakcję, inspirację i angażowanie uczestników oparte na logicznych procesach pracy grupowej z wykorzystaniem doskonałych metody wizualizacji Czerpiemy z 25-letnich doświadczeń w szkoleniach i doradztwie. To pozwala nam na pragmatyzm oraz dopasowanie narzędzi i rozwiązań do potrzeb naszych klientów Stawiamy na prostotę i efekty. W czytelny i prosty sposób pokazujemy rozwiązania i wpływ naszych działań na efekty biznesowe 22

23 Zapraszam do rozmowy Łukasz Nowak dyrektor praktyki Doradztwo Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., Warszawa ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS NIP: REGON: Opłacony kapitał zakładowy: ,00 PLN 23

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Efekt WOW w szkoleniach

Efekt WOW w szkoleniach Efekt WOW w szkoleniach dr Beatricze Andrzejewska Dyrektor Programowy Przywództwo, HRM, studia trenerskie Instytut Rozwoju Biznesu Anna Wolska Senior Trener/Konsultant Instytut Rozwoju Biznesu Na czym

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy. Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy proponuje zwiększenie wyników finansowych Państwa organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Business HR doskonalących skuteczność

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój przewodnik zakupu usług branżowych almanachhrm Almanach niezbędnych informacji o firmach, które kierują swoją ofertę dla działów personalnych i szkoleniowych. Usystematyzowany zbiór praktycznych danych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja 4 Results wraz z opisanymi warsztatami i szkoleniami dla Członków KNUJF ZBP

Prezentacja 4 Results wraz z opisanymi warsztatami i szkoleniami dla Członków KNUJF ZBP Prezentacja 4 Results wraz z opisanymi warsztatami i szkoleniami dla Członków KNUJF ZBP 7 lat rozwoju 4 Results Za nami ponad 40 dużych projektów wdrożeniowych w 4 kluczowych obszarach. Doświadczony zespół

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo