Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona znajduje się w archiwum."

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów Spółek: Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Wełnianego Tomtex S.A., NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o., Zakłady Elektroniczne WAREL S.A Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 22 czerwca 2009 roku. Aukcja rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 12:00 Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów spółek: I. Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu II. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Tomtex" S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim III. NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu IV. Zakłady Elektroniczne,,WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.),

2 zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 264) zwanym dalej Rozporządzeniem zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie sprzedaży: I. udziałów w liczbie dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy, stanowiących 23,97% kapitału zakładowego spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu i adresem: ul. Południowa 14A 21, Kwidzyń, zwanej dalej Spółką. Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 200,42 zł. Minimalną wartość postąpienia określa się na 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach 3 minut. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie produktów przemiału zbóż, sprzedaż kwiatów, nasion, sadzonek, krzewów i środków ochrony roślin, wynajem nieruchomości na własny rachunek. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 5 dni roboczych od dnia całkowitej wpłaty kwoty równej cenie sprzedaży udziałów, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr , prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/o Warszawa. Wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku gdy nabycie udziałów wymaga zgody: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców; ministra właściwego do spraw wewnętrznych - wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta po potwierdzeniu zapłaty ceny za udziały w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Umowa zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6,

3 Warszawa. Przybicie następuje w chwili podpisania umowy sprzedaży udziałów Spółki. Wadium w wysokości ,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych, sześć groszy) co stanowi 10% ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr , w terminie do dnia 22 czerwca 2009 roku. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który wygra aukcję odmówi podpisania umowy oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. II. akcji zwykłych imiennych serii: A w liczbie dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda stanowiących 40,99% kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Wełnianego "Tomtex" S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim i adresem: ul. Włókiennicza 12/18, Tomaszów Mazowiecki, zwanej dalej Spółką. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 45,00 zł. Minimalną wartość postąpienia określa się na 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy). W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach 3 minut. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja tkanin wełnianych i mieszankowych wełny z innymi rodzajami włókien, czesankowych i zgrzebnych. Głównym asortymentem są tkaniny płaszczowe, szczególnie boucle i flausze oraz tkaniny kostiumowe. Produkowane są również tkaniny ubraniowe i sukienkowe. Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie przędzenia, tkania, barwienia oraz wykańczania tkanin. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 5 dni roboczych od dnia całkowitej wpłaty kwoty równej cenie sprzedaży akcji, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr , prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/o Warszawa. Wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku gdy nabycie akcji wymaga zgody:

4 1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców; 2. ministra właściwego do spraw wewnętrznych - wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta po potwierdzeniu zapłaty ceny za akcje w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Umowa zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa. Przybicie następuje w chwili podpisania umowy sprzedaży akcji Spółki. Wadium w wysokości ,00 zł (słownie: siedemset tysięcy dziewięćset jedenaście złotych) co stanowi 10% ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr , w terminie do dnia 22 czerwca 2009 roku. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który wygra aukcję odmówi podpisania umowy oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. III. udziałów w liczbie dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 100 złotych każdy, stanowiących 22,76% kapitału zakładowego spółki pod firmą Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu i adresem: ul. Długa 4, Wałbrzych, zwanej dalej Spółką. Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 285,29 zł. Minimalną wartość postąpienia określa się na 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach 3 minut. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja mrożonych dań gotowych. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 5 dni roboczych od dnia całkowitej wpłaty kwoty równej cenie sprzedaży udziałów, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr , prowadzony w Narodowym

5 Banku Polskim O/o Warszawa. Wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku gdy nabycie udziałów wymaga zgody: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców; ministra właściwego do spraw wewnętrznych - wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta po potwierdzeniu zapłaty ceny za udziały w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Umowa zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa. Przybicie następuje w chwili podpisania umowy sprzedaży udziałów Spółki. Wadium w wysokości ,95 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset jeden złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy) co stanowi 10% ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr , w terminie do dnia 22 czerwca 2009 roku. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który wygra aukcję odmówi podpisania umowy oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. IV. akcji zwykłych imiennych serii:,,a w liczbie dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 85 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakłady Elektroniczne,,WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Modlińska 6, zwanej dalej Spółką. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 8,46 zł. Minimalną wartość postąpienia określa się na 0,01 zł (słownie: jeden grosz). W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach 3 minut.

6 Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń nadawczych, telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telewizji i telefonii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 3 dni roboczych od dnia całkowitej wpłaty kwoty równej cenie sprzedaży akcji, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr , prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/o Warszawa. Wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najniższą cenę. W przypadku gdy nabycie udziałów wymaga zgody: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców; ministra właściwego do spraw wewnętrznych - wpłata całkowitej kwoty nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta po potwierdzeniu zapłaty ceny za akcje w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Umowa zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa. Przybicie następuje w chwili podpisania umowy sprzedaży akcji Spółki. Wadium w wysokości ,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) co stanowi 10% ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa nr , prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa, w terminie do dnia 22 czerwca 2009 roku. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który wygra aukcję odmówi podpisania umowy oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. Podmioty zainteresowane nabyciem akcji/udziałów ww. Spółek w trybie aukcji ogłoszonej publicznie, mogą odpłatnie nabyć Memorandum informacyjne o Spółce. W tym celu należy: zgłosić się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój nr 559 dla Spółki Zakłady Przemysłu

7 Wełnianego "Tomtex" S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, pokój nr 569 dla Spółek: Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu i Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu oraz pokój 408 dla Spółki Zakłady Elektroniczne,,WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniach roboczych: od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 22 czerwca 2009 roku, w godz , przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), podpisać dokument Zobowiązanie do zachowania poufności przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych. Memorandum informacyjne o Spółce sporządzone jest dla poszczególnych Spółek i zawiera informacje o ich sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej. Cena za udostępnienie Memorandum informacyjnego o Spółce wynosi 100 zł i jest płatna w kasie pokój nr 372, Wydział Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości Departamentu Budżetu i Finansów MSP w godz lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego I O/O Warszawa nr Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości Minister Skarbu Państwa oświadcza, że Memorandum informacyjne o Spółce wydawane jest dla każdej ze Spółek osobno po podpisaniu dokumentu Zobowiązanie do zachowania poufności odrębnie dla każdej ze Spółek oraz że proces prywatyzacji będzie prowadzony dla każdej ze Spółek osobno. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnianie powyższej dokumentacji są: Krzysztof Szajek, pok. 559, tel. (022) dla Spółki Zakłady Przemysłu Wełnianego "Tomtex" S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, Anna Wilga tel. (022) dla Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu, Kamila Szmorlińska tel. (022) pok. 569, fax. (022) dla Spółki Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, Jerzy A. Jerszow tel. (022) pok. 408, fax. (022) dla Spółki Zakłady Elektroniczne,,WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać: 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji; 2. adres korespondencyjny;

8 3. dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta bankowego, na które zwrócone ma zostać wadium; 4. w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna: a. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, b. w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, złożone w oryginale, w odpisie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 5. c. informację o sposobie finansowania zakupu akcji/udziałów; w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna: a. aktualny odpis z właściwego rejestru, b. dane osoby/osób uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem, c. dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 1 wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności, 6. d. informację o sposobie finansowania zakupu akcji/udziałów; oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji: a. nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, d. wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,

9 e. nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, f. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, g. nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji będzie podmiot zagraniczny, przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty takie jak odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w kraju siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu Nieruchomości Instytucji Państwowych i Pakietów Mniejszościowych pokój nr 447, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj do dnia 22 czerwca 2009 roku. Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis: Zgłoszenie do udziału w aukcji dotyczącej nabycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu Nie otwierać. Zgłoszenie do udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji spółki Zakłady Przemysłu Wełnianego "Tomtex" S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim Nie otwierać. Zgłoszenie do udziału w aukcji dotyczącej nabycia udziałów spółki NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu Nie otwierać. Zgłoszenie do udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji spółki Zakłady Elektroniczne,,WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Nie otwierać. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji złożone bez powyższego napisu lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostanie przyjęte. Aukcja rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 12:00, w sali nr 116 w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane

10 przez Ministra Skarbu Państwa. Załączniki do strony umowa sprzedaży - Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu (doc, 74.5 KB) umowa sprzedaży - Zakłady Przemysłu Wełnianego "Tomtex" S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (doc, 80 KB) umowa sprzedaży - NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (doc, 74.5 KB) umowa sprzedaży - Zakłady Elektroniczne,,WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie (doc, 72.5 KB) Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Ostatnia zmiana: , Agnieszka Steindl Rejestr zmian

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie,Przedsiębiorstwo Produkcji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 14 marca

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. 1. Informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o. Spółka TK TELEKOM Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do: składania ofert w sprawie nabycia udziałów spółki TK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TK Telekom Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 14.03.2014 r. na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA PR-7/2014 I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "Przewozy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 11.27 - OA/2013

UMOWA Nr 11.27 - OA/2013 UMOWA Nr 127 - OA/2013 SPRZEDAŻY AKCJI spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna zawarta w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim za którego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749144 Fax: +48 (22) 4749034 www.pkp.pl e-mail: kndu@pkp.pl Znak postępowania: 2013-0046469 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo