Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start"

Transkrypt

1 Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start

2 Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program ESET Smart Security oparty na technologii skanowania ThreatSense, którą po raz pierwszy wprowadzono w nagradzanym systemie antywirusowym NOD32 zapewnia niespotykaną dotąd ochronę przed atakami i szkodliwymi aplikacjami bez potrzeby ciągłego aktualizowania mechanizmów rozpoznawania zagrożeń. Zintegrowanie antywirusa, antyspyware, zapory i ochrony przed spamem oraz kontroli rodzicielskiej sprawia, że program ESET Smart Security to kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zabezpieczające. Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące typowej procedury instalacyjnej, szybkiego określania ustawień programu i podstawowej konfiguracji produktu.

3 Antywirus Antyspyware Zapora Ochrona przed spamem Kontrola rodzicielska Aktywnie wykrywa i leczy więcej znanych i nieznanych wirusów, robaków, koni trojańskich oraz programów typu rootkit. Chroni przed ukrytymi aplikacjami otwierającymi furtki, pobierającymi niebezpieczne elementy, wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach, przejmującymi kontrolę, wykradającymi hasła i rejestrującymi znaki wpisywane na klawiaturze, a także przed komputerowymi włamywaczami. Uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do komputera. Monitoruje ruch do i z komputera. Filtry antyspamowe współpracują z systemem użytkownika w celu zapobiegania zagrożeniom i sprawiają, że użytkownik poświęca mniej czasu na usuwanie wiadomości-śmieci. Nie pozwala na to, by dzieci uzyskały dostęp do stron zawierających nieodpowiednie lub szkodliwe treści.

4 Instalacja Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione programy. Ponieważ program ESET Smart Security zawiera komponenty antywirusa i zapory, zaleca się usunięcie innych programów antywirusowych lub zapór, które mogły zostać zainstalowane na komputerze. Nie trzeba wyłączać ani usuwać zapory systemu Windows w systemach Microsoft Windows 7, XP lub Vista, ponieważ ten problem jest rozwiązywany automatycznie przez instalatora programu ESET Smart Security. Aby zainstalować program ESET Smart Security, użyj płyty instalacyjnej CD lub DVD albo pliku pobranego z witryny internetowej firmy ESET. Uruchamianie instalacji Aby uruchomić kreatora instalacji, wykonaj jeden z następujących kroków: Jeśli używasz płyty instalacyjnej CD lub DVD, umieść ją w stacji CD-ROM lub DVD-ROM. Jeśli menu autouruchamiania nie pojawi się automatycznie, kliknij stację CD-ROM lub DVD ROM i otwórz je ręcznie, klikając plik Autorun.exe w katalogu głównym płyty CD lub DVD. Jeśli instalujesz produkt z pobranego pliku, kliknij dwukrotnie ten plik, aby uruchomić program instalacyjny. Na początkowym etapie instalacji instalator automatycznie sprawdza w trybie online najnowszą wersję produktu. Jeśli jest dostępna, zostanie zaproponowana do pobrania i rozpocznie się proces instalacji. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej można wybrać jeden z dwóch typów instalacji. Typowa podczas instalacji zostaną skonfigurowane tylko najważniejsze parametry. W przypadku innych parametrów zostaną wstępnie wybrane ich zalecane ustawienia. Ten tryb zapewnia zalecaną kompleksową ochronę i jest odpowiedni w przypadku większości użytkowników. Zaawansowana umożliwia skonfigurowanie wszystkich zaawansowanych parametrów podczas instalacji. W niniejszym podręczniku opisano typowy tryb instalacji.

5 Zapraszamy do naszej sieci współpracowników Po dołączeniu do naszej sieci współpracowników można pomagać w eliminacji szkodliwego oprogramowania. Dzięki temu możemy zebrać większą liczbę próbek wirusów i zaoferować wszystkim użytkownikom skuteczniejszą ochronę i szybsze skanowanie. Zalecamy włączenie tej funkcji i dziękujemy za pomoc. Wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji Ponieważ niektóre potencjalnie niepożądane aplikacje to programy, które są używane legalnie i nie muszą stanowić zagrożenia, w celu umożliwienia ich wykrywania wymagana jest zgoda użytkownika. Zaleca się zaznaczenie opcji Włącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji. Kończenie instalacji Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych parametrów należy uruchomić ostatnią czynność instalacyjną, klikając przycisk Instaluj. Postęp instalacji będzie wyświetlany na pasku postępu. Po ukończeniu instalacji program ESET Smart Security zostanie uruchomiony automatycznie. Ponieważ ponowne uruchomienie komputera nie jest zazwyczaj wymagane, można kontynuować pracę, podczas gdy program ESET Smart Security działa w tle i chroni komputer przed zagrożeniami związanymi ze szkodliwym oprogramowaniem.

6 Ustawienia strefy zaufanej Po ukończeniu instalacji i wykryciu połączenia sieciowego pojawi się okno umożliwiające skonfigurowanie strefy zaufanej. W oknie widoczna jest podsieć lokalna zdefiniowana w ustawieniach systemowych komputera. Opcje w tym oknie wpływają tylko na widoczność komputera w sieci lokalnej, a nie w Internecie. Dostępne są dwa tryby dostępu: Dokładna ochrona wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz udostępniać swoich folderów lub drukarek, a komputer nie ma być widoczny dla innych użytkowników w tej samej sieci. To ustawienie zaleca się użytkownikom dysponującym połączeniem bezprzewodowym. Zezwól na udostępnianie wybierz tę opcję, jeśli chcesz mieć możliwość udostępniania plików i folderów na komputerze oraz jeśli komputer ma być widoczny dla innych użytkowników w tej samej sieci. To ustawienie jest zalecane w przypadku zaufanych sieci lokalnych w domu lub w biurze.

7 Aktywacja produktu Po ukończeniu instalacji pojawi się okno Typ aktywacji produktu. Okno to można też otworzyć, klikając przycisk Aktywacja produktu w sekcji Ustawienia lub w sekcji Aktualizacja. W tym celu można także kliknąć ikonę powiadomienia o stanie w prawym górnym rogu głównego okna produktu lub ikonę programu ESET w obszarze powiadomień systemu Windows na pasku zadań. W przypadku nabycia pudełkowej wersji detalicznej produktu wybierz przycisk Aktywuj przy użyciu klucza aktywacji (zalecane) i postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi aktywacji. Klucz aktywacji znajduje się zazwyczaj wewnątrz lub na tylnej stronie opakowania produktu. W celu pomyślnej aktywacji należy wprowadzić klucz aktywacji w postaci, w jakiej został dostarczony. Po otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła wybierz opcję Aktywuj przy użyciu nazwy użytkownika i hasła i wprowadź dane licencyjne w odpowiednich polach. Jeśli chcesz wypróbować program ESET Smart Security przed aktywacją, wybierz opcję Aktywuj licencję tymczasową. Wypełnij wymagane pola i podaj adres . Na ten adres zostanie wysłana licencja testowa. Program ESET Smart Security zostanie aktywowany na określony czas. Jeśli tym razem nie chcesz aktywować produktu, kliknij przycisk Aktywuj później. Jeśli wybierzesz przycisk Aktywuj później, program ESET Smart Security można aktywować bezpośrednio z programu, klikając opcję Aktywacja produktu. Jeśli nie masz licencji i chcesz ją nabyć, kliknij opcję Kup licencję. Spowoduje to przekierowanie do witryny lokalnego dystrybutora firmy ESET. Uruchamianie programu ESET Smart Security Program ESET Smart Security rozpoczyna ochronę komputera od razu po zainstalowaniu. Nie trzeba otwierać programu, aby go uruchomić. Można go jednak w dowolnym momencie otworzyć, aby sprawdzić stan ochrony lub wykonać różne zadania skanowania i konserwacji. Aby otworzyć program ESET Smart Security, kliknij dwukrotnie ikonę ESET Smart Security znajdującą się w obszarze powiadomień systemu Windows (na pasku zadań).

8 Interfejs użytkownika Sekcja Menu główne zawiera informacje na temat bieżącego poziomu ochrony komputera. Skanowanie komputera jest ważnym elementem każdego rozwiązania antywirusowego. Funkcja ta służy do skanowania plików i folderów znajdujących się na dyskach komputera. W sekcji Aktualizacja wyświetlane są istotne informacje na temat aktualizacji programu. Program musi być systematycznie aktualizowany, by zapewniać maksymalny stopień ochrony przed najnowszymi zagrożeniami. Opcje w sekcji Ustawienia pozwalają dobrać odpowiedni poziom ochrony komputera. Sekcja Narzędzia umożliwia włączenie funkcji zaawansowanych: plików dziennika, kwarantanny, harmonogramu itp. Kompleksowa Pomoc i obsługa do programu ESET Smart Security. Stąd można też bezpośrednio skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy ESET.

9 Aktualizacja Domyślnie program ESET Smart Security zawiera wstępnie zdefiniowane zadanie zapewniające systematyczną aktualizację (patrz sekcja Harmonogram w podręczniku produktu). Jeśli nie przeprowadzono jeszcze żadnej aktualizacji, zaleca się ręczne uruchomienie aktualizacji w następujący sposób: W głównym oknie programu ESET Smart Security kliknij opcję Aktualizacja w głównym menu po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj bazę sygnatur wirusów. Moduł aktualizacji nawiąże połączenie z Internetem i dostępnym serwerem aktualizacji firmy ESET, umożliwiając pobranie podpisanych cyfrowo plików aktualizacji. Aktualizacje zawierają najnowsze sygnatury szkodliwego oprogramowania i nowe definicje używane na potrzeby zaawansowanej heurystyki oraz w innych modułach programu. Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji zostanie wyświetlone powiadomienie w obszarze paska zadań i w głównym oknie programu ESET.

10 Skanowanie komputera Po przeprowadzeniu pomyślnej instalacji oraz aktualizacji zaleca się przeprowadzenie pełnego skanowania komputera w celu wykrycia zagrożeń. W tym celu w głównym menu po lewej stronie kliknij opcję Skanowanie komputera, a następnie wybierz opcję Skanowanie inteligentne w głównym oknie programu ESET Smart Security. Rozpocznie się skanowanie wszystkich lokalnych dysków twardych. Podczas skanowania w oknie stanu będzie wyświetlany pasek postępu oraz bieżące statystyki dotyczące przeskanowanych oraz znalezionych zainfekowanych plików. Jeśli zostanie wykryte zagrożenie, program ESET Smart Security podda plik kwarantannie i wyświetli alert w obszarze paska zadań. Podczas skanowania użytkownik powinien mieć możliwość normalnego korzystania z komputera. Stan ochrony Bieżący stan ochrony programu ESET Smart Security jest sygnalizowany na różne sposoby: Ikona paska zadań Szczegółowy raport w sekcji Menu główne. Jeśli jeden z modułów ochrony zostanie wyłączony, w oknie Menu główne zostanie wyświetlona jego nazwa oraz łącze pozwalające na jego ponowne włączenie. Poszczególne stany ochrony są oznaczone za pomocą następujących ikon: Ochrona antywirusowa działa prawidłowo; komputer jest chroniony przed szkodliwym oprogramowaniem i atakami z sieci. Ten stan wskazuje, że wszystkie moduły ochrony są włączone, a baza sygnatur wirusów jest aktualna. zielony ta ikona zostanie wyświetlona, jeśli w systemie operacyjnym użytkownika nie zainstalowano wszystkich niezbędnych aktualizacji. żółty ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest włączona, ale maksymalny stopień ochrony komputera nie jest zapewniony. Żółta ikona zostanie wyświetlona, jeśli ochrona programów poczty lub ochrona dostępu do stron internetowych została wyłączona lub funkcjonuje nieprawidłowo.

11 Rozwiązywanie problemów czerwony ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest wyłączona. Ponieważ prawidłowe funkcjonowanie tego modułu jest konieczne do zapewnienia ochrony systemu, zaleca się natychmiastowe włączenie nieaktywnego modułu. Specjaliści z działu obsługi technicznej firmy ESET służą pomocą w rozwiązywaniu potencjalnych problemów. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi technicznej warto wcześniej poczytać na podobny temat w dokumentacji produktu (w podręczniku użytkownika lub w pliku pomocy w programie) albo poszukać rozwiązania w witrynie internetowej firmy ESET. Dzięki temu problem można rozwiązać szybko w ciągu kilku minut. Rozwiązania różnych problemów, wskazówki i porady można znaleźć w naszej bazie wiedzy: Aby skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy ESET, użyj formularza dostępnego w witrynie: Zadawanie pytania w dziale obsługi technicznej W przypadku problemu skontaktuj się z działem obsługi technicznej firmy ESET za pomocą zintegrowanego z programem formularza do zadawania pytań. W sekcji Pomoc i obsługa wybierz moduł Zgłoszenie do działu obsługi klienta (zalecane)

12 Unilicense Unilicense to wyjątkowy sposób na rozszerzenie ochrony zapewnianej przez nasze produkty na wszystkie platformy na komputerze użytkownika. Dzięki jednej licencji użytkownik uzyskuje dostęp do analogicznych produktów używanych w innych systemach operacyjnych. Powiedzmy, że użytkownik ma komputer firmy Apple i używa zarówno systemu Mac OS X, jak i systemu Windows. Jedna licencja programu ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus umożliwia pobranie, zainstalowanie i korzystanie z podobnych produktów przeznaczonych do innych systemów operacyjnych używanych na tym samym komputerze bez dodatkowych kosztów. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Copyright 2011 ESET, spol. s r. o. Logo ESET, nazwy ESET, NOD32, ThreatSense, ThreatSense.Net i/lub nazwy innych wymienionych produktów firmy ESET, spol. s r.o. są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ESET,spol. s r.o. Nazwy innych firm lub produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wyprodukowano zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000.

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Microsoft Windows Vista / XP / 2000

Instrukcja Obsługi. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 Instrukcja Obsługi Microsoft Windows Vista / XP / 2000 ESET NOD32 Antivirus 4 Serdecznie dziękujemy za zakup programu ESET NOD32 Antivirus. ESET NOD32 Antivirus zapewni Ci ochronę przed złośliwym oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Microsoft Windows Vista / XP / 2000

Instrukcja Obsługi. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 Instrukcja Obsługi Microsoft Windows Vista / XP / 2000 ESET Smart Security 4 Serdecznie dziękujemy za zakup pakietu ESET Smart Security 4. Korzystając z technologii ThreatSense ESET Smart Security zapewnia

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 7.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 5

ESET SMART SECURITY 5 ESET SMART SECURITY 5 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 5.2 lub nowszej) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 6,0 lub nowszej) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET

Bardziej szczegółowo

ESET Cybersecurity. Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika

ESET Cybersecurity. Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika ESET Cybersecurity Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika ESET Cybersecurity Copyright 2010 ESET, spol. s.r.o. Oprogramowanie ESET Cybersecurity zostało opracowane przez firmę ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści Copyright 2009 ESET, spol. s r. o. Program ESET Smart Security 4 został opracowany przez firmę ESET, spol. s r.o. Więcej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Linux Desktop Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET, spol. s.r.o. Oprogramowanie ESET Endpoint Antivirus

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo