F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F-Secure Anti-Virus for Mac 2015"

Transkrypt

1 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

2 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy Zarządzaj subskrypcją Jak upewnić się, że komputer jest chroniony Ikony stanu zabezpieczeń Odinstalowywanie...5 Rozdział 2: Skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych plików Co to są wirusy i inne złośliwe oprogramowanie? Wirusy Oprogramowanie szpiegujące Ryzykowne oprogramowanie Jak przeskanować komputer Automatyczne skanowanie plików Ręczne skanowanie plików Przesyłanie próbki złośliwego oprogramowania Jak korzystać z aktualizacji automatycznych Sprawdzanie stanu aktualizacji...9 Rozdział 3: Co to jest zapora Blokowanie wszystkich połączeń sieciowych Zezwalanie na wszystkie połączenia na komputerze...11

3 Rozpoczynanie pracy Tematy: Informacje dotyczące rozpoczynania pracy z produktem. Zarządzaj subskrypcją Jak upewnić się, że komputer jest chroniony Odinstalowywanie

4 4 Rozpoczynanie pracy F-Secure Anti-Virus for Mac Zarządzaj subskrypcją Po przeprowadzeniu instalacji należy wprowadzić klucz subskrypcji. Aby wprowadzić klucz subskrypcji, wykonaj następujące czynności: 2. W menu wybierz polecenie Otwórz program <Product_Name>. 3. Kliknij pozycję Preferencje. 4. Na karcie Subskrypcja w polu Klucz subskrypcji wprowadź otrzymany klucz subskrypcji. 5. Kliknij przycisk Ustaw. Subskrypcja jest ważna dopiero po ustawieniu prawidłowego klucza subskrypcji. 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony Na stronie Stan jest wyświetlany bieżący stan zabezpieczeń oraz inne ważne informacje o produkcie. Aby otworzyć stronę Stan: 2. W menu wybierz polecenie Otwórz program <Product_Name>. 3. Strona Stan jest wyświetlana po uruchomieniu produktu. Na stronie Stan można: sprawdzić bieżący stan zabezpieczeń, upewnić się, że wszystkie funkcje są aktualne, oraz sprawdzić datę ostatniej aktualizacji, a także sprawdzić datę ważności subskrypcji Ikony stanu zabezpieczeń Ikony na stronie Stan przedstawiają ogólny stan produktu i jego funkcji zabezpieczeń. Następujące ikony przedstawiają stan produktu i jego funkcji zabezpieczeń. Ikona stanu Nazwa stanu OK Opis Komputer jest chroniony. Funkcja jest włączona i działa poprawnie. Informacja Produkt informuje o specjalnym stanie funkcji. Wszystkie funkcje działają poprawnie, ale na przykład pobierane są aktualizacje. Ostrzeżenie Komputer nie jest w pełni chroniony. Produkt wymaga uwagi, na przykład od dłuższego czasu nie został zaktualizowany. Ponadto cały ruch internetowy może być blokowany przez zaporę.

5 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Rozpoczynanie pracy 5 Ikona stanu Nazwa stanu Błąd Opis Komputer nie jest chroniony Na przykład wygasła ważność subskrypcji lub jest wyłączona krytyczna funkcja. Dodatkowo zapora może być wyłączona. Wyłączone Niekrytyczna funkcja jest wyłączona. 1.3 Odinstalowywanie Produktu nie można odinstalować przez przeniesienie aplikacji do Kosza. Musisz użyć narzędzia do odinstalowywania produktu, aby usunąć go z komputera. Do odinstalowania produktu wymagane są uprawnienia administratora. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami: 1. Otwórz katalog, w którym produkt został zainstalowany. Domyślnie produkt znajduje się w katalogu Programy. 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Odinstaluj program <Product_Name>. Zostanie otwarty program do odinstalowywania. 3. Kliknij przycisk Odinstaluj. Do odinstalowania produktu wymagane jest podanie hasła administratora. 4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta administratora, a następnie kliknij przycisk OK. Produkt zostanie usunięty z komputera.

6 6 Skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych plików F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych plików Tematy: Co to są wirusy i inne złośliwe oprogramowanie? Jak przeskanować komputer Przesyłanie próbki złośliwego oprogramowania Jak korzystać z aktualizacji automatycznych Ochrona antywirusowa chroni komputer przed programami, które mogą wykraść przechowywane na nim informacje osobiste, uszkodzić go lub użyć w niedozwolonych celach. Domyślnie wszystkie typy złośliwego oprogramowania są przetwarzane natychmiast po wykryciu, uniemożliwiając wyrządzenie jakichkolwiek szkód. Domyślnie produkt automatycznie skanuje lokalne dyski twarde, nośniki wymienne, takie jak pamięci przenośne i dyski kompaktowe, oraz pobieraną zawartość.

7 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych plików Co to są wirusy i inne złośliwe oprogramowanie? Złośliwe oprogramowanie to programy utworzone specjalnie w celu czynienia szkód na komputerze, używania komputera w niedozwolonych celach bez wiedzy użytkownika lub kradzieży informacji z komputera. Złośliwe oprogramowanie może: przejąć kontrolę nad przeglądarką sieci Web, przekierowywać próby wyszukiwania, wyświetlać niepożądane reklamy, śledzić witryny odwiedzane przez użytkownika, kraść informacje osobiste, takie jak informacje dotyczące bankowości elektronicznej, używać komputera użytkownika do wysyłania spamu, używać komputera użytkownika do ataku na inne komputery. Złośliwe oprogramowanie może też spowalniać pracę komputera i powodować jego niestabilność. Podejrzenie, że na komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, może się pojawić, gdy komputer nagle zaczyna pracować bardzo wolno lub często ulega awariom Wirusy Wirusy to zwykle programy, które dołączają się do plików i powielają się wielokrotnie. Wirusy mogą modyfikować i zastępować zawartość innych plików w sposób, który może spowodować uszkodzenie komputera. Wirus to program, który zazwyczaj jest instalowany na komputerze bez wiedzy użytkownika. Po zainstalowaniu wirus podejmuje próbę powielenia się. Wirus: korzysta z części zasobów systemowych komputera, może modyfikować lub uszkadzać pliki na komputerze, prawdopodobnie próbuje użyć komputera do zainfekowania innych komputerów, może umożliwić użycie komputera w niedozwolonych celach Oprogramowanie szpiegujące Oprogramowanie szpiegujące jest używane do gromadzenia informacji osobistych użytkownika. Oprogramowanie szpiegujące może zbierać informacje osobiste, w tym dotyczące: przeglądanych stron internetowych, adresów przechowywanych na komputerze, haseł, numerów kart kredytowych. Oprogramowanie szpiegujące prawie zawsze instaluje się samoczynnie bez świadomej zgody użytkownika. Oprogramowanie szpiegujące może zostać zainstalowane razem z przydatnym programem lub w wyniku nakłonienia użytkownika do kliknięcia opcji w mylącym oknie podręcznym Ryzykowne oprogramowanie Ryzykowne oprogramowanie nie powstaje z myślą w wyrządzaniu szkód na komputerach, ale nieodpowiednio używane może powodować uszkodzenia. Ryzykowne oprogramowanie nie jest, ściśle rzecz biorąc, złośliwym oprogramowaniem. Pełni ono użyteczne, jednak potencjalnie niebezpieczne funkcje. Przykładami takich programów są: klienty wiadomości błyskawicznych, np. usługa IRC (Internet Relay Chat); programy służące do przesyłania plików w Internecie między komputerami; programy telefonii internetowej, np. VoIP (Voice over Internet Protocol); oprogramowanie do zdalnego uzyskiwania dostępu, na przykład program VNC;

8 8 Skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych plików F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 oprogramowanie straszące (scareware), które zaprojektowano w celu przestraszenia użytkownika i nakłonienia go do zakupu fałszywego oprogramowania zabezpieczającego; oprogramowanie używane w celu omijania zabezpieczeń przed kopiowaniem i narzędzi do sprawdzania obecności dysków CD. Jeśli program ten został świadomie zainstalowany i prawidłowo skonfigurowany przez użytkownika, prawdopodobieństwo jego szkodliwego działania jest mniejsze. Jeśli ryzykowne oprogramowanie zostało zainstalowane bez wiedzy użytkownika, najprawdopodobniej zostało zainstalowane w złośliwym celu i powinno zostać usunięte. 2.2 Jak przeskanować komputer Komputer może być skanowany w czasie rzeczywistym. Ponadto w dowolnym momencie można ręcznie uruchomić skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania Automatyczne skanowanie plików Funkcja skanowania w czasie rzeczywistym chroni komputer, skanując wszystkie pliki przy każdej próbie dostępu i blokując dostęp do plików zawierających złośliwe oprogramowanie. Gdy komputer uzyskuje dostęp do pliku, funkcja skanowania w czasie rzeczywistym analizuje ten plik pod kątem obecności złośliwego oprogramowania, zanim zezwoli komputerowi na dostęp. Jeśli skanowanie w czasie rzeczywistym wykryje szkodliwą zawartość, zainfekowany plik zostanie umieszczony w koszu, zanim będzie mógł wyrządzić jakiekolwiek szkody. Czy skanowanie w czasie rzeczywistym ma wpływ na wydajność komputera? Zazwyczaj użytkownik nie dostrzega procesu skanowania, ponieważ trwa on krótko i nie korzysta z wielu zasobów systemowych. Ilość czasu i zasobów systemowych wykorzystywanych podczas skanowania w czasie rzeczywistym zależy między innymi od zawartości, lokalizacji oraz typu pliku. Pliki, których skanowanie trwa dłużej: Pliki na nośnikach wymiennych, takich jak dyski CD i DVD oraz przenośne dyski USB. Pliki skompresowane, takie jak archiwa zip. Skanowanie w czasie rzeczywistym może spowolnić pracę komputera w następujących przypadkach: Komputer użytkownika nie spełnia wymagań systemowych. Użytkownik uzyskuje dostęp do wielu plików jednocześnie, na przykład podczas otwierania katalogu zawierającego wiele plików, które należy przeskanować. Wyświetlanie raportu o infekcji W raporcie o infekcji dostępne są informacje o wirusach i oprogramowaniu szpiegującym wykrytych i przeniesionych do kosza przez ochronę w czasie rzeczywistym. Aby wyświetlić raport o infekcji, wykonaj następujące czynności: 2. W menu wybierz polecenie Raport o infekcji. Informacje: Raport o infekcji nie zawiera informacji o złośliwym oprogramowaniu wykrytym i usuniętym podczas skanowania ręcznego Ręczne skanowanie plików Pliki można skanować ręcznie, na przykład po podłączeniu do komputera urządzenia zewnętrznego, aby upewnić się, że nie zawiera ono złośliwego oprogramowania. Jak wybrać typ skanowania ręcznego Skanowanie może obejmować folder główny lub określoną lokalizację.

9 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych plików 9 Jeśli podejrzewasz, że określone pliki lub foldery zawierają złośliwe oprogramowanie, możesz je przeskanować ręcznie. Aby rozpocząć skanowanie ręczne, wykonaj następujące czynności: 2. Kliknij Wybierz elementy do przeskanowania. Wskazówka: Wybierz opcję Skanuj folder główny, aby przeskanować wszystkie pliki w folderze głównym. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające określenie lokalizacji do przeskanowania. 3. Jeśli podczas skanowania produkt wykryje jakiekolwiek złośliwe oprogramowanie, zostanie wyświetlona nazwa i lokalizacja infekcji, a zainfekowane pliki zostaną automatycznie przeniesione do kosza. Wskazówka: Opróżnij Kosz, aby trwale usunąć zainfekowane pliki. 2.3 Przesyłanie próbki złośliwego oprogramowania Możesz pomóc nam wzmocnić zabezpieczenia, przesyłając podejrzane aplikacje do analizy. W przypadku podejrzenia, że aplikacja może stanowić złośliwe oprogramowanie zalecamy przesłanie próbki do analizy. Aby przesłać próbkę do analizy: 1. W menu wybierz polecenia Pomoc > Prześlij próbkę złośliwego oprogramowania do firmy F-Secure. W domyślnej przeglądarce internetowej zostanie otwarta witryna System analizy próbek firmy F-Secure. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tej witrynie w celu przesłania próbki pliku do analizy. 2.4 Jak korzystać z aktualizacji automatycznych Aktualizacje automatyczne chronią komputer przed najnowszymi zagrożeniami. Produkt pobiera na komputer najnowsze aktualizacje po nawiązaniu połączenia z Internetem wykrywa ruch sieciowy i nie przeszkadza w korzystaniu z Internetu w innych celach nawet w przypadku wolnego połączenia sieciowego Sprawdzanie stanu aktualizacji Możliwe jest wyświetlenie daty i godziny ostatniej aktualizacji. Zwykle nie musisz ręcznie sprawdzać dostępności aktualizacji, ponieważ produkt automatycznie pobiera najnowsze aktualizacje, gdy połączenie z Internetem jest aktywne. Aby upewnić się, że najnowsze aktualizacje zostały zainstalowane: 2. W menu wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji. W menu produtku wyświetlana jest data instalacji najnowszej bazy danych.

10 10 Co to jest zapora F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Co to jest zapora Tematy: Blokowanie wszystkich połączeń sieciowych Zezwalanie na wszystkie połączenia na komputerze Zapora uniemożliwia intruzom i szkodliwym aplikacjom dostęp do komputera z Internetu. Zapora kontroluje połączenia między komputerem i innymi urządzeniami w Internecie. Przy użyciu produktu możesz tymczasowo zablokować cały ruch sieciowy lub zezwolić na wszystkie połączenia.

11 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Co to jest zapora Blokowanie wszystkich połączeń sieciowych W niektórych sytuacjach możesz chcieć zablokować cały ruch sieciowy między komputerem i innymi urządzeniami w Internecie. Aby zablokować wszystkie połączenia sieciowe, wykonaj następujące czynności: 2. W menu wybierz polecenie Otwórz program <Product_Name>. 3. Kliknij opcję Narzędzia. 4. Kliknij opcję Zablokuj cały ruch. 3.2 Zezwalanie na wszystkie połączenia na komputerze Czasami możesz chcieć całkowicie wyłączyć zaporę. Aby zezwolić na wszystkie połączenia między komputerem i innymi urządzeniami w Internecie, wykonaj te czynności: 2. W menu wybierz polecenie Otwórz program <Product_Name>. 3. Kliknij opcję Narzędzia. 4. Kliknij opcję Wyłącz zaporę.

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Co zrobić po instalacji...4 1.1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.1.2 Otwieranie produktu...4 1.2 Jak upewnić

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Internet Security 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Aktualizowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...4 1.1 Instalowanie...5 1.2 Aktywowanie...6 1.3 Konfigurowanie produktu...7 1.4 Odinstalowywanie

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

avast! Pro Antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Pro Antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Pro Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie avast! Internet Security 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej przyspieszają

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo