DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW"

Transkrypt

1

2

3 DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Internet Security Aby zdezinstalować oprogramowanie antywirusowe należy: 1. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań i wybrać Panel Sterowania. 2. Kliknąć dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy (lub Programy i funkcje w przypadku systemu Windows 7 lub Windows Vista). 3. Wybrać program, który ma zostać zdezinstalowany, a następnie kliknąć Usuń (Odinstaluj w Windows 7 lub Windows Vista). 4. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w kolejnych etapach kreatora dezinstalacji. 1

4 2 DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

5 INSTALACJA Aby prawidłowo zainstalować produkt, należy wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu instrukcji opisanych w niniejszym poradniku komputer będzie w pełni zabezpieczony przed wirusami i innymi zagrożeniami. 1. Uruchomienie instalacji: Umieścić płytę CD w napędzie CD lub DVD. Jeżeli Panda Internet Security 2012 został pobrany z Internetu, uruchomić plik i przejść do kroku Wyświetlone zostanie okno kreatora instalacji Panda Internet Security Kreator instalacji udostępnia opcję pobrania najnowszej wersji produktu z naszej witryny Internetowej. Zaleca się skorzystanie z tej opcji, ponieważ wersja dostępna na witrynie Internetowej jest najbardziej aktualna. Kliknąć Tak, aby zainstalować najnowszą wersję. Jeżeli na komputerze włączona jest opcja autoodtwarzania, należy przejść do kroku 3. W przypadku instalacji programu z płyty CD, instalacja nie rozpocznie się automatycznie po umieszczeniu płyty w napędzie, jeżeli na komputerze wyłączona jest opcja autoodtwarzania. W takim wypadku należy wykonać poniższe czynności: 2a. Kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie (w Windows 7 lub Windows Vista należy kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie wybrać opcję Komputer). 2b. Kliknąć dwukrotnie ikonę napędu CD lub DVD, w którym znajduje się płyta z programem. 2c. Kliknąć Eksploruj. 2d. Kliknąć dwukrotnie plik Install.exe, aby uruchomić kreatora instalacji. 3. Wybrać język, w jakim powinien zostać zainstalowany program. Kliknąć OK. 4. Wyświetlone zostanie okno powitalne kreatora instalacji. Kliknąć Dalej. 3

6 5. Następnie zaprezentowana zostanie Umowa Licencyjna. Aby kontynuować, należy zaakceptować jej warunki, klikając Tak. W przypadku kliknięcia Nie, proces instalacji nie będzie kontynuowany. 6. Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej wyświetlone zostanie poniższe okno: Aby zainstalować standardowe komponenty Panda Internet Security 2012, należy pozostawić zaznaczoną opcję Instalacja standardowa i kliknąć Dalej, aby kontynuować. Niniejszy przewodnik opisuje standardową instalację Panda Internet Security Jeżeli dysponujesz zaawansowaną wiedzą i chcesz samodzielnie wybrać moduły zabezpieczeń, które zostaną zainstalowane, możesz to zrobić, wybierając opcję Instalacja niestandardowa w trakcie procesu instalacji. Instalacja minimalna jest zalecana tylko w przypadku komputerów wyposażonych w mniej niż 256 MB pamięci RAM. Domyślnie instalowane są tylko takie zabezpieczenia, które najlepiej odpowiadają zasobom pamięci komputera. 7. Panda Internet Security 2012 kopiuje pliki niezbędne do zainstalowania firewalla oraz innych zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem. 4 INSTALACJA

7 8. Po skopiowaniu plików na komputer zaprezentowana zostanie umowa o współpracy z Panda Security. Możesz wyrazić zgodę na przesyłanie anonimowych informacji na temat zagrożeń wykrytych na twoim komputerze przez Panda Internet Security Informacje te posłużą do badania aktywności wirusów w różnych częściach świata. Zaleca się także zezwolenie na automatyczne przesyłanie podejrzanych plików znajdujących się w kwarantannie. W ten sposób nasze laboratoria będą mogły szybko opracować rozwiązanie problemu. Kliknąć Dalej w celu kontynuowania. 9. Wyświetlone zostanie okno z informacją o zakończeniu instalacji. Zaleca się ponowne uruchomienie komputera w celu aktywowania firewalla. W tym celu należy się upewnić, że zaznaczona została opcja Tak, chcę uruchomić ponownie komputer teraz, wyjąć płytę CD z napędu i kliknąć Zakończ. W przypadku instalacji produktu z płyty CD należy się upewnić, że płyta została wyjęta z napędu przed kliknięciem przycisku Zakończ. W przeciwnym wypadku komputer nie zostanie uruchomiony z wykorzystaniem twardego dysku, ale przy użyciu płyty CD, która pełni także rolę dysku ratunkowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy Panda Internet Security INSTALACJA 5

8 6 INSTALACJA

9 AKTYWACJA PRODUKTU Przeprowadzenie aktywacji jest niezbędne, aby możliwe było korzystanie z następujących usług: 1. Codzienne automatyczne aktualizacje w trakcie ważności usług produktu. 2. Pomoc techniczna oraz usługa SOS Virus, która zapewnia szybką reakcję w przypadku ataków nieznanych wirusów. Aby przeprowadzić aktywację Panda Internet Security 2012, należy wykonać następujące czynności: 1. Upewnij się, że posiadasz kod aktywacyjny otrzymany podczas zakupu. Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie, kod będzie znajdował się na kopercie z płytą CD. W przypadku zakupu produktu za pośrednictwem Internetu kod aktywacyjny jest przesyłany w wiadomości Otworzyć okno główne Panda Internet Security 2012, klikając dwukrotnie ikonę Panda Internet Security 2012 na pasku zadań Windows. 3. W prawym górnym rogu okna Panda Internet Security 2012 kliknąć ikonę i wybrać Aktywuj produkt. 4. Wybrać 30-dniowy bezpłatny okres testowy lub aktywować zakupioną wersję. W przypadku wybrania opcji Wypróbuj za darmo przez 30 dni należy wprowadzić adres wymagany przez kreator instalacji. Aby aktywować wersję płatną, należy wprowadzić kod aktywacyjny, a następnie kliknąć Dalej. Wprowadzić dane wymaganie przez kreator. Kreator można uruchomić, wybierając opcję w oknie z ostrzeżeniem, które pojawia się w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia aktywacji Panda Internet Security Jeżeli nie pamiętasz swoich danych klienta, przejdź do obszaru przypominania hasła na witrynie Panda Security: 7

10 Kreator poprosi o wprowadzenie danych niezbędnych do zakończenia procesu aktywacji. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od sytuacji. W większości przypadków wymagane są następujące dane: 1. Twój adres Należy upewnić się, czy wprowadzony adres jest prawidłowy. W przeciwnym wypadku użytkownik nie otrzyma istotnych informacji. 2. Kod aktywacyjny: Kod, który umożliwia przeprowadzenie aktywacji produktu. Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie, kod będzie znajdował się na kopercie z płytą CD. Jeżeli produkt został zakupiony przez Internet, kod zostanie przesłany na adres po sfinalizowaniu zakupu. 3. Numer klienta: Numer klienta należy wprowadzić tylko w sytuacji, gdy użytkownik jest już klientem Panda Security. Umożliwi to przedłużenie okresu ważności usługi. Aby aktywować produkt ponownie lub aktywować dodatkowe licencje, należy wprowadzić kod aktywacyjny oraz numer klienta otrzymany w wiadomości po pierwszej aktywacji produktu. Należy upewnić się, że wprowadzono ten sam adres , którego użyto podczas pierwszej aktywacji produktu. Powyższe instrukcje mają zastosowanie w przypadku, gdy produkt został zakupiony. W przypadku pobrania wersji demonstracyjnej konieczne będzie wprowadzenie jedynie adresu w celu przeprowadzenia aktywacji. Użytkownicy, którzy nie są zarejestrowanymi klientami, w ostatnim etapie kreatora zostaną zaproszeni do rejestracji oraz skorzystania z dodatkowych funkcji: - Dostęp do osobistego obszaru klientów, gdzie można znaleźć swoje dane klienta. - Praktyczne wskazówki i samouczki. - Oferty specjalne. W przypadku problemów podczas aktywacji należy skonsultować się z Centrum Pomocy Technicznej. Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 8 AKTYWACJA PRODUKTU

11 AKTUALIZACJE I SKANOWANIE Automatyczne aktualizacje Panda Internet Security 2012 są przeprowadzane codziennie. Aktualizacje umożliwiają programowi rozpoznawanie wszystkich znanych wirusów oraz zagrożeń i sprawiają, że komputer jest przed nimi zabezpieczony. Choć Panda Internet Security 2012 aktualizuje się automatycznie, gdy komputer jest połączony z Internetem, można łatwo przeprowadzać aktualizacje samodzielnie w dowolnej chwili, wykonując następujące czynności: 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Panda Internet Security 2012 na pasku zadań (obok zegara systemowego). 2. W menu, które zostanie wyświetlone, kliknąć Aktualizuj, aby uruchomić proces. Należy pamiętać, że do przeprowadzenia aktualizacji programu konieczne jest połączenie z Internetem W przypadku Panda Internet Security 2012 dalsze korzystanie z aktualizacji jest możliwe w przypadku przeprowadzenia aktywacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Aktywacja produktu. Po prawidłowym zaktualizowaniu Panda Internet Security 2012 można uruchomić pełne skanowanie komputera. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Kliknąć dwukrotnie ikonę Panda Internet Security 2012 na pasku zadań (obok zegara systemowego). Otwarte zostanie okno główne programu. 2. Kliknąć Skanowanie. 3. Kliknąć Skanuj cały komputer. Rozpocznie się skanowanie komputera. 9

12 Należy pamiętać, że pełne skanowanie komputera może zająć kilka godzin. Czas skanowania zależy od prędkości komputera oraz ilości przechowywanych na nim danych. Zaleca się uruchomienie skanowania w czasie, gdy komputer nie jest używany. Po przeprowadzeniu skanowania komputer będzie zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem, wtargnięciami i innymi zagrożeniami. 10 AKTUALIZACJE I SKANOWANIE

13 PRZEGLĄD Panda Internet Security 2012 to kompletny system zabezpieczeń oferujący zintegrowaną ochronę komputera, wyposażony w szereg dodatkowych funkcji. Po dwukrotnym kliknięciu ikony Panda Internet Security 2012 na pasku zadań (obok zegara systemowego) wyświetlone zostanie okno główne programu. Można w nim sprawdzić status każdej funkcji związanej z zabezpieczeniami. Poniżej znajdują się krótkie opisy każdej z tych funkcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy Panda Internet Security Aby uzyskać dostęp do pomocy, należy kliknąć ikonę w prawym górnym rogu okna głównego programu, a następnie wybrać opcję Pomoc Panda IS Zabezpieczenie przed znanymi zagrożeniami: wirusami, trojanami, oprogramowaniem szpiegującym... Panda Internet Security 2012 wykrywa i eliminuje wszystkie rodzaje znanych złośliwych programów, które przedostają się do komputera lub wydostają się z niego w dowolny sposób ( , pobieranie plików z Internetu, udostępnianie plików itp.). Zabezpieczenie przed nieznanymi zagrożeniami Dzięki nowatorskim Technologiom TruPrevent Panda Internet Security 2012 wykrywa i blokuje podejrzane zagrożenia, których cechy nie zostały jeszcze w pełni sklasyfikowane. Firewall Firewall blokuje nieautoryzowany dostęp do komputera podczas korzystania z Internetu lub sieci lokalnej. Ochrona tożsamości Panda Internet Security 2012 zapewnia ochronę przed najpopularniejszymi rodzajami oszustw Internetowych: przekierowywaniem połączeń telefonicznych na numery z taryfą specjalną, nieautoryzowanym przesyłaniem poufnych informacji i dostępem do witryn www kontrolowanych przez oszustów (phishing). Filtr antyspamowy Chroni komputer przed niepożądaną korespondencją lub spamem. Kontrola rodzicielska Uniemożliwia pewnym użytkownikom komputera uzyskiwanie dostępu do niewłaściwych treści (takich jak przemoc czy pornografia) zamieszczanych w Internecie. Zabezpieczenie przed lukami Chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach programów, które mogą spowodować, że stanie się on łatwym celem wszelkiego rodzaju złośliwych programów lub hakerów. 11

14 Kopie zapasowe Kopie zapasowe pozwalają chronić pliki (dokumenty, zdjęcia, filmy, muzykę itp.) przed przypadkową utratą. Kopie zapasowe można tworzyć w łatwy sposób na nośniku zewnętrznym, płycie DVD lub na serwerze. W razie potrzeby możliwe będzie ich odzyskanie. Bezpieczne przeglądanie Ta funkcja Panda Internet Security 2012 pozwala korzystać z Internetu w środowisku wirtualnym, całkowicie niezależnym od systemu, co zapewnia bezpieczeństwo komputera. Zarządzanie siecią domową System udostępnia informacje na temat statusu ochrony każdego komputera w sieci domowej (o ile komputer jest podłączony do sieci). Zdalny dostęp Umożliwia zdalne i bezpieczne połączenie z komputerem przy użyciu dowolnego innego komputera za pośrednictwem Internetu i korzystanie z tego komputera bez jakichkolwiek ograniczeń. Klawiatura wirtualna Dzięki klawiaturze wirtualnej można zapobiec przechwytywaniu przez hakerów haseł lub innych poufnych danych wprowadzanych na witrynach Internetowych. Tryb gier/multimediów W przypadku skorzystania z tej funkcji Panda Internet Security 2012 będzie w dalszym ciągu chronić komputer, nie przerywając odtwarzania pełnoekranowych filmów, gier online itp. Szczepionka USB Funkcja powstrzymuje wirusy, które wykorzystują funkcję automatycznego uruchamiania Windows, pozwalającą automatycznie uruchamiać pliki multimedialne znajdujące się na dyskach wymiennych (CD, DVD lub USB) w momencie ich podłączania do komputera. 12 PRZEGLĄD

15 FAQs Czym jest kod aktywacyjny? Podczas zakupu Panda Internet Security 2012 użytkownik otrzymuje kod, który umożliwia przeprowadzenie aktywacji produktu. Ta z kolei pozwala aktualizować oprogramowanie i chronić komputer przed zagrożeniami pojawiającymi się każdego dnia. Gdzie mogę znaleźć kod aktywacyjny? To zależy od tego, czy produkt został zakupiony w sklepie, czy bezpośrednio przez Internet: - Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie, kod będzie znajdował się na kopercie z płytą CD. - Jeżeli produkt został zakupiony przez Internet, kod aktywacyjny zostanie przesłany na adres po sfinalizowaniu zakupu Kod aktywacyjny umożliwia przeprowadzenie aktywacji Panda Internet Security 2012 przy użyciu prostego kreatora. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z rozdziałem Aktywacja produktu w niniejszym poradniku. Jeżeli nie pamiętasz swoich danych klienta, przejdź do obszaru przypominania hasła na witrynie Panda Security: Jak przeprowadzić aktywację licencji na kilku komputerach? Jeżeli produkt posiada kilka licencji, można zainstalować go na tylu komputerach, dla ilu zawarto umowę. W takim przypadku należy przeprowadzić aktywację produktu na każdym z komputerów, na którym został on zainstalowany. Aby przeprowadzić aktywację licencji na dodatkowych komputerach, konieczne jest posiadanie danych przesłanych w wiadomości po pierwszej aktywacji produktu: numeru klienta i kodu aktywacyjnego. Oprócz tych informacji kreator poprosi o wprowadzenie adresu użytego podczas pierwszej aktywacji produktu. Po przeprowadzeniu aktywacji Panda Internet Security 2012 może aktualizować się samoczynnie i tym samym chronić komputer przed zagrożeniami, które pojawiają się każdego dnia. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z rozdziałem Aktywacja produktu w niniejszym przewodniku. 13

16 Należy pamiętać, że aktywację produktu należy przeprowadzić na każdym z komputerów, na którym został on zainstalowany, ale rejestracja przeprowadzana jest tylko raz. Jak przeprowadzić aktywację wersji demonstracyjnej? W przypadku pobrania bezpłatnej wersji demonstracyjnej możliwe będzie jej użytkowanie tylko przez ograniczony czas. Aby Panda Internet Security 2012 mógł działać w tym okresie, należy przeprowadzić jego aktywację, wykonując poniższe czynności: 1. Kliknąć ikonę i wybrać Aktywuj produkt w oknie głównym Panda Internet Security Na ekranie powitalnym kreatora aktywacji kliknąć Dalej. 3. Wprowadzić swój adres i kliknąć Dalej. 4. Zarejestrowani klienci Panda Security powinni wprowadzić swój numer klienta. W przeciwnym wypadku należy wybrać Nie i kliknąć Dalej. 5. Poczekać, aż proces aktywacji zostanie zakończony, a następnie kliknąć Zakończ. Do aktywowania wersji demonstracyjnej nie jest konieczne posiadanie kodu aktywacyjnego. Aby Panda Internet Security 2012 w dalszym ciągu chronił komputer po okresie próbnym, należy nabyć produkt i przeprowadzić jego aktywację przy użyciu kodu aktywacyjnego otrzymanego w chwili zakupu. Posiadacze karty ochronnej VIP będą musieli użyć kodu aktywacyjnego znajdującego się na karcie do przeprowadzenia aktywacji produktu. Jak ponownie zainstalować program w przypadku sformatowania dysku twardego lub wymiany komputera? W przypadku sformatowania dysku, wymiany komputera lub konieczności ponownej instalacji Panda Internet Security 2012 z innego powodu, można skorzystać z płyty instalacyjnej lub pobrać najnowszą wersję programu z naszej witryny Internetowej. - Pobieranie najnowszej wersji: - Przypominanie danych logowania: Skorzystaj z opcji przypominania hasła: Należy pamiętać, że aby pobrać najnowsze wersje produktów, trzeba zarejestrować się jako klient Panda Security. 14 FAQs

17 W obszarze pobierania dla klientów należy wykonać poniższe instrukcje: 1. Kliknąć Pobierz. 2. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć Enter. 3. W obszarze Downloads available for..., kliknąć folder Software. 4. Po otwarciu tego folderu widoczne będą pliki właściwe dla danego produktu. Kliknąć opcję master (pełna wersja programu) dla wybranego systemu operacyjnego. 5. Zapisać plik na dysk twardy. Zalecamy utworzenie na dysku C: folderu, np. o nazwie Panda, a następnie wybranie tej lokalizacji w celu pobrania pliku. 6. Po zakończeniu pobierania otworzyć folder, w którym zapisany został plik, i kliknąć go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację. Czy należy przeprowadzić dezinstalację Panda Internet Security 2012 przed zainstalowaniem nowej wersji? Jeżeli chcesz zainstalować nową wersję programu antywirusowego lub inny produkt, należy najpierw zdezinstalować Panda Internet Security Czy mogę zainstalować Panda Internet Security 2012, jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program antywirusowy? Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system zabezpieczeń, opracowany przez Panda Security lub przez inną firmę, konieczne będzie przeprowadzenie jego pełnej dezinstalacji przed zainstalowaniem Panda Internet Security Jednoczesne działanie modułów automatycznej ochrony różnych systemów zabezpieczeń może powodować występowanie konfliktów. Kiedy wygaśnie ważność usług mojego produktu? Po przeprowadzeniu aktywacji usług produktu data wygaśnięcia widoczna będzie w panelu Aktualizacje w oknie głównym programu. Gdy będzie zbliżała się data wygaśnięcia licencji, Panda Internet Security 2012 poinformuje o tym za pomocą okien z ostrzeżeniami, które będą umożliwiały także odnowienie produktu. Jak mogę odnowić usługi mojego produktu? Gdy okres subskrypcji usług dobiega końca, można odnowić ich ważność, korzystając z naszej witryny: https://shop.pandasecurity.com/renewals/. Można to także zrobić u sprzedawcy. W takim wypadku po przeprowadzeniu instalacji należy określić w kreatorze aktywacji, że użytkownik chce przedłużyć czas subskrypcji. Konieczne będzie wprowadzenie numeru klienta w oknie kreatora. FAQs 15

18 USŁUGA POMOCY TECHNICZNEJ W Centrum Pomocy Technicznej można znaleźć aktualne informacje na temat produktu: Jeżeli na witrynie Internetowej nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie, nasi technicy postarają się udzielić pomocy. Należy przesłać wiadomość na adres Udzielimy odpowiedzi tak szybko, jak to będzie możliwe. Ponadto zaleca się odwiedzenie naszego Forum Pomocy Technicznej, gdzie można rozwiązywać problemy, przedstawić uwagi oraz wymieniać się pomysłami z innymi użytkownikami: Aby skontaktować się z personelem pomocy technicznej poza Stanami Zjednoczonymi, należy odszukać potrzebne dane (adres oraz numer telefonu) pod adresem: 16

19

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

avast! Pro Antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Pro Antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Pro Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie avast! Internet Security 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej przyspieszają

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Internet Security 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Aktualizowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2012. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2012. Podręcznik użytkownika G Data Security 2012 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora WERSJA APLIKACJI: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu! Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo