DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW"

Transkrypt

1

2

3 DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Internet Security Aby zdezinstalować oprogramowanie antywirusowe należy: 1. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań i wybrać Panel Sterowania. 2. Kliknąć dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy (lub Programy i funkcje w przypadku systemu Windows 7 lub Windows Vista). 3. Wybrać program, który ma zostać zdezinstalowany, a następnie kliknąć Usuń (Odinstaluj w Windows 7 lub Windows Vista). 4. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w kolejnych etapach kreatora dezinstalacji. 1

4 2 DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

5 INSTALACJA Aby prawidłowo zainstalować produkt, należy wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu instrukcji opisanych w niniejszym poradniku komputer będzie w pełni zabezpieczony przed wirusami i innymi zagrożeniami. 1. Uruchomienie instalacji: Umieścić płytę CD w napędzie CD lub DVD. Jeżeli Panda Internet Security 2012 został pobrany z Internetu, uruchomić plik i przejść do kroku Wyświetlone zostanie okno kreatora instalacji Panda Internet Security Kreator instalacji udostępnia opcję pobrania najnowszej wersji produktu z naszej witryny Internetowej. Zaleca się skorzystanie z tej opcji, ponieważ wersja dostępna na witrynie Internetowej jest najbardziej aktualna. Kliknąć Tak, aby zainstalować najnowszą wersję. Jeżeli na komputerze włączona jest opcja autoodtwarzania, należy przejść do kroku 3. W przypadku instalacji programu z płyty CD, instalacja nie rozpocznie się automatycznie po umieszczeniu płyty w napędzie, jeżeli na komputerze wyłączona jest opcja autoodtwarzania. W takim wypadku należy wykonać poniższe czynności: 2a. Kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie (w Windows 7 lub Windows Vista należy kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie wybrać opcję Komputer). 2b. Kliknąć dwukrotnie ikonę napędu CD lub DVD, w którym znajduje się płyta z programem. 2c. Kliknąć Eksploruj. 2d. Kliknąć dwukrotnie plik Install.exe, aby uruchomić kreatora instalacji. 3. Wybrać język, w jakim powinien zostać zainstalowany program. Kliknąć OK. 4. Wyświetlone zostanie okno powitalne kreatora instalacji. Kliknąć Dalej. 3

6 5. Następnie zaprezentowana zostanie Umowa Licencyjna. Aby kontynuować, należy zaakceptować jej warunki, klikając Tak. W przypadku kliknięcia Nie, proces instalacji nie będzie kontynuowany. 6. Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej wyświetlone zostanie poniższe okno: Aby zainstalować standardowe komponenty Panda Internet Security 2012, należy pozostawić zaznaczoną opcję Instalacja standardowa i kliknąć Dalej, aby kontynuować. Niniejszy przewodnik opisuje standardową instalację Panda Internet Security Jeżeli dysponujesz zaawansowaną wiedzą i chcesz samodzielnie wybrać moduły zabezpieczeń, które zostaną zainstalowane, możesz to zrobić, wybierając opcję Instalacja niestandardowa w trakcie procesu instalacji. Instalacja minimalna jest zalecana tylko w przypadku komputerów wyposażonych w mniej niż 256 MB pamięci RAM. Domyślnie instalowane są tylko takie zabezpieczenia, które najlepiej odpowiadają zasobom pamięci komputera. 7. Panda Internet Security 2012 kopiuje pliki niezbędne do zainstalowania firewalla oraz innych zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem. 4 INSTALACJA

7 8. Po skopiowaniu plików na komputer zaprezentowana zostanie umowa o współpracy z Panda Security. Możesz wyrazić zgodę na przesyłanie anonimowych informacji na temat zagrożeń wykrytych na twoim komputerze przez Panda Internet Security Informacje te posłużą do badania aktywności wirusów w różnych częściach świata. Zaleca się także zezwolenie na automatyczne przesyłanie podejrzanych plików znajdujących się w kwarantannie. W ten sposób nasze laboratoria będą mogły szybko opracować rozwiązanie problemu. Kliknąć Dalej w celu kontynuowania. 9. Wyświetlone zostanie okno z informacją o zakończeniu instalacji. Zaleca się ponowne uruchomienie komputera w celu aktywowania firewalla. W tym celu należy się upewnić, że zaznaczona została opcja Tak, chcę uruchomić ponownie komputer teraz, wyjąć płytę CD z napędu i kliknąć Zakończ. W przypadku instalacji produktu z płyty CD należy się upewnić, że płyta została wyjęta z napędu przed kliknięciem przycisku Zakończ. W przeciwnym wypadku komputer nie zostanie uruchomiony z wykorzystaniem twardego dysku, ale przy użyciu płyty CD, która pełni także rolę dysku ratunkowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy Panda Internet Security INSTALACJA 5

8 6 INSTALACJA

9 AKTYWACJA PRODUKTU Przeprowadzenie aktywacji jest niezbędne, aby możliwe było korzystanie z następujących usług: 1. Codzienne automatyczne aktualizacje w trakcie ważności usług produktu. 2. Pomoc techniczna oraz usługa SOS Virus, która zapewnia szybką reakcję w przypadku ataków nieznanych wirusów. Aby przeprowadzić aktywację Panda Internet Security 2012, należy wykonać następujące czynności: 1. Upewnij się, że posiadasz kod aktywacyjny otrzymany podczas zakupu. Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie, kod będzie znajdował się na kopercie z płytą CD. W przypadku zakupu produktu za pośrednictwem Internetu kod aktywacyjny jest przesyłany w wiadomości Otworzyć okno główne Panda Internet Security 2012, klikając dwukrotnie ikonę Panda Internet Security 2012 na pasku zadań Windows. 3. W prawym górnym rogu okna Panda Internet Security 2012 kliknąć ikonę i wybrać Aktywuj produkt. 4. Wybrać 30-dniowy bezpłatny okres testowy lub aktywować zakupioną wersję. W przypadku wybrania opcji Wypróbuj za darmo przez 30 dni należy wprowadzić adres wymagany przez kreator instalacji. Aby aktywować wersję płatną, należy wprowadzić kod aktywacyjny, a następnie kliknąć Dalej. Wprowadzić dane wymaganie przez kreator. Kreator można uruchomić, wybierając opcję w oknie z ostrzeżeniem, które pojawia się w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia aktywacji Panda Internet Security Jeżeli nie pamiętasz swoich danych klienta, przejdź do obszaru przypominania hasła na witrynie Panda Security: 7

10 Kreator poprosi o wprowadzenie danych niezbędnych do zakończenia procesu aktywacji. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od sytuacji. W większości przypadków wymagane są następujące dane: 1. Twój adres Należy upewnić się, czy wprowadzony adres jest prawidłowy. W przeciwnym wypadku użytkownik nie otrzyma istotnych informacji. 2. Kod aktywacyjny: Kod, który umożliwia przeprowadzenie aktywacji produktu. Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie, kod będzie znajdował się na kopercie z płytą CD. Jeżeli produkt został zakupiony przez Internet, kod zostanie przesłany na adres po sfinalizowaniu zakupu. 3. Numer klienta: Numer klienta należy wprowadzić tylko w sytuacji, gdy użytkownik jest już klientem Panda Security. Umożliwi to przedłużenie okresu ważności usługi. Aby aktywować produkt ponownie lub aktywować dodatkowe licencje, należy wprowadzić kod aktywacyjny oraz numer klienta otrzymany w wiadomości po pierwszej aktywacji produktu. Należy upewnić się, że wprowadzono ten sam adres , którego użyto podczas pierwszej aktywacji produktu. Powyższe instrukcje mają zastosowanie w przypadku, gdy produkt został zakupiony. W przypadku pobrania wersji demonstracyjnej konieczne będzie wprowadzenie jedynie adresu w celu przeprowadzenia aktywacji. Użytkownicy, którzy nie są zarejestrowanymi klientami, w ostatnim etapie kreatora zostaną zaproszeni do rejestracji oraz skorzystania z dodatkowych funkcji: - Dostęp do osobistego obszaru klientów, gdzie można znaleźć swoje dane klienta. - Praktyczne wskazówki i samouczki. - Oferty specjalne. W przypadku problemów podczas aktywacji należy skonsultować się z Centrum Pomocy Technicznej. Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 8 AKTYWACJA PRODUKTU

11 AKTUALIZACJE I SKANOWANIE Automatyczne aktualizacje Panda Internet Security 2012 są przeprowadzane codziennie. Aktualizacje umożliwiają programowi rozpoznawanie wszystkich znanych wirusów oraz zagrożeń i sprawiają, że komputer jest przed nimi zabezpieczony. Choć Panda Internet Security 2012 aktualizuje się automatycznie, gdy komputer jest połączony z Internetem, można łatwo przeprowadzać aktualizacje samodzielnie w dowolnej chwili, wykonując następujące czynności: 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Panda Internet Security 2012 na pasku zadań (obok zegara systemowego). 2. W menu, które zostanie wyświetlone, kliknąć Aktualizuj, aby uruchomić proces. Należy pamiętać, że do przeprowadzenia aktualizacji programu konieczne jest połączenie z Internetem W przypadku Panda Internet Security 2012 dalsze korzystanie z aktualizacji jest możliwe w przypadku przeprowadzenia aktywacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Aktywacja produktu. Po prawidłowym zaktualizowaniu Panda Internet Security 2012 można uruchomić pełne skanowanie komputera. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Kliknąć dwukrotnie ikonę Panda Internet Security 2012 na pasku zadań (obok zegara systemowego). Otwarte zostanie okno główne programu. 2. Kliknąć Skanowanie. 3. Kliknąć Skanuj cały komputer. Rozpocznie się skanowanie komputera. 9

12 Należy pamiętać, że pełne skanowanie komputera może zająć kilka godzin. Czas skanowania zależy od prędkości komputera oraz ilości przechowywanych na nim danych. Zaleca się uruchomienie skanowania w czasie, gdy komputer nie jest używany. Po przeprowadzeniu skanowania komputer będzie zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem, wtargnięciami i innymi zagrożeniami. 10 AKTUALIZACJE I SKANOWANIE

13 PRZEGLĄD Panda Internet Security 2012 to kompletny system zabezpieczeń oferujący zintegrowaną ochronę komputera, wyposażony w szereg dodatkowych funkcji. Po dwukrotnym kliknięciu ikony Panda Internet Security 2012 na pasku zadań (obok zegara systemowego) wyświetlone zostanie okno główne programu. Można w nim sprawdzić status każdej funkcji związanej z zabezpieczeniami. Poniżej znajdują się krótkie opisy każdej z tych funkcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy Panda Internet Security Aby uzyskać dostęp do pomocy, należy kliknąć ikonę w prawym górnym rogu okna głównego programu, a następnie wybrać opcję Pomoc Panda IS Zabezpieczenie przed znanymi zagrożeniami: wirusami, trojanami, oprogramowaniem szpiegującym... Panda Internet Security 2012 wykrywa i eliminuje wszystkie rodzaje znanych złośliwych programów, które przedostają się do komputera lub wydostają się z niego w dowolny sposób ( , pobieranie plików z Internetu, udostępnianie plików itp.). Zabezpieczenie przed nieznanymi zagrożeniami Dzięki nowatorskim Technologiom TruPrevent Panda Internet Security 2012 wykrywa i blokuje podejrzane zagrożenia, których cechy nie zostały jeszcze w pełni sklasyfikowane. Firewall Firewall blokuje nieautoryzowany dostęp do komputera podczas korzystania z Internetu lub sieci lokalnej. Ochrona tożsamości Panda Internet Security 2012 zapewnia ochronę przed najpopularniejszymi rodzajami oszustw Internetowych: przekierowywaniem połączeń telefonicznych na numery z taryfą specjalną, nieautoryzowanym przesyłaniem poufnych informacji i dostępem do witryn www kontrolowanych przez oszustów (phishing). Filtr antyspamowy Chroni komputer przed niepożądaną korespondencją lub spamem. Kontrola rodzicielska Uniemożliwia pewnym użytkownikom komputera uzyskiwanie dostępu do niewłaściwych treści (takich jak przemoc czy pornografia) zamieszczanych w Internecie. Zabezpieczenie przed lukami Chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach programów, które mogą spowodować, że stanie się on łatwym celem wszelkiego rodzaju złośliwych programów lub hakerów. 11

14 Kopie zapasowe Kopie zapasowe pozwalają chronić pliki (dokumenty, zdjęcia, filmy, muzykę itp.) przed przypadkową utratą. Kopie zapasowe można tworzyć w łatwy sposób na nośniku zewnętrznym, płycie DVD lub na serwerze. W razie potrzeby możliwe będzie ich odzyskanie. Bezpieczne przeglądanie Ta funkcja Panda Internet Security 2012 pozwala korzystać z Internetu w środowisku wirtualnym, całkowicie niezależnym od systemu, co zapewnia bezpieczeństwo komputera. Zarządzanie siecią domową System udostępnia informacje na temat statusu ochrony każdego komputera w sieci domowej (o ile komputer jest podłączony do sieci). Zdalny dostęp Umożliwia zdalne i bezpieczne połączenie z komputerem przy użyciu dowolnego innego komputera za pośrednictwem Internetu i korzystanie z tego komputera bez jakichkolwiek ograniczeń. Klawiatura wirtualna Dzięki klawiaturze wirtualnej można zapobiec przechwytywaniu przez hakerów haseł lub innych poufnych danych wprowadzanych na witrynach Internetowych. Tryb gier/multimediów W przypadku skorzystania z tej funkcji Panda Internet Security 2012 będzie w dalszym ciągu chronić komputer, nie przerywając odtwarzania pełnoekranowych filmów, gier online itp. Szczepionka USB Funkcja powstrzymuje wirusy, które wykorzystują funkcję automatycznego uruchamiania Windows, pozwalającą automatycznie uruchamiać pliki multimedialne znajdujące się na dyskach wymiennych (CD, DVD lub USB) w momencie ich podłączania do komputera. 12 PRZEGLĄD

15 FAQs Czym jest kod aktywacyjny? Podczas zakupu Panda Internet Security 2012 użytkownik otrzymuje kod, który umożliwia przeprowadzenie aktywacji produktu. Ta z kolei pozwala aktualizować oprogramowanie i chronić komputer przed zagrożeniami pojawiającymi się każdego dnia. Gdzie mogę znaleźć kod aktywacyjny? To zależy od tego, czy produkt został zakupiony w sklepie, czy bezpośrednio przez Internet: - Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie, kod będzie znajdował się na kopercie z płytą CD. - Jeżeli produkt został zakupiony przez Internet, kod aktywacyjny zostanie przesłany na adres po sfinalizowaniu zakupu Kod aktywacyjny umożliwia przeprowadzenie aktywacji Panda Internet Security 2012 przy użyciu prostego kreatora. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z rozdziałem Aktywacja produktu w niniejszym poradniku. Jeżeli nie pamiętasz swoich danych klienta, przejdź do obszaru przypominania hasła na witrynie Panda Security: Jak przeprowadzić aktywację licencji na kilku komputerach? Jeżeli produkt posiada kilka licencji, można zainstalować go na tylu komputerach, dla ilu zawarto umowę. W takim przypadku należy przeprowadzić aktywację produktu na każdym z komputerów, na którym został on zainstalowany. Aby przeprowadzić aktywację licencji na dodatkowych komputerach, konieczne jest posiadanie danych przesłanych w wiadomości po pierwszej aktywacji produktu: numeru klienta i kodu aktywacyjnego. Oprócz tych informacji kreator poprosi o wprowadzenie adresu użytego podczas pierwszej aktywacji produktu. Po przeprowadzeniu aktywacji Panda Internet Security 2012 może aktualizować się samoczynnie i tym samym chronić komputer przed zagrożeniami, które pojawiają się każdego dnia. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z rozdziałem Aktywacja produktu w niniejszym przewodniku. 13

16 Należy pamiętać, że aktywację produktu należy przeprowadzić na każdym z komputerów, na którym został on zainstalowany, ale rejestracja przeprowadzana jest tylko raz. Jak przeprowadzić aktywację wersji demonstracyjnej? W przypadku pobrania bezpłatnej wersji demonstracyjnej możliwe będzie jej użytkowanie tylko przez ograniczony czas. Aby Panda Internet Security 2012 mógł działać w tym okresie, należy przeprowadzić jego aktywację, wykonując poniższe czynności: 1. Kliknąć ikonę i wybrać Aktywuj produkt w oknie głównym Panda Internet Security Na ekranie powitalnym kreatora aktywacji kliknąć Dalej. 3. Wprowadzić swój adres i kliknąć Dalej. 4. Zarejestrowani klienci Panda Security powinni wprowadzić swój numer klienta. W przeciwnym wypadku należy wybrać Nie i kliknąć Dalej. 5. Poczekać, aż proces aktywacji zostanie zakończony, a następnie kliknąć Zakończ. Do aktywowania wersji demonstracyjnej nie jest konieczne posiadanie kodu aktywacyjnego. Aby Panda Internet Security 2012 w dalszym ciągu chronił komputer po okresie próbnym, należy nabyć produkt i przeprowadzić jego aktywację przy użyciu kodu aktywacyjnego otrzymanego w chwili zakupu. Posiadacze karty ochronnej VIP będą musieli użyć kodu aktywacyjnego znajdującego się na karcie do przeprowadzenia aktywacji produktu. Jak ponownie zainstalować program w przypadku sformatowania dysku twardego lub wymiany komputera? W przypadku sformatowania dysku, wymiany komputera lub konieczności ponownej instalacji Panda Internet Security 2012 z innego powodu, można skorzystać z płyty instalacyjnej lub pobrać najnowszą wersję programu z naszej witryny Internetowej. - Pobieranie najnowszej wersji: - Przypominanie danych logowania: Skorzystaj z opcji przypominania hasła: Należy pamiętać, że aby pobrać najnowsze wersje produktów, trzeba zarejestrować się jako klient Panda Security. 14 FAQs

17 W obszarze pobierania dla klientów należy wykonać poniższe instrukcje: 1. Kliknąć Pobierz. 2. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć Enter. 3. W obszarze Downloads available for..., kliknąć folder Software. 4. Po otwarciu tego folderu widoczne będą pliki właściwe dla danego produktu. Kliknąć opcję master (pełna wersja programu) dla wybranego systemu operacyjnego. 5. Zapisać plik na dysk twardy. Zalecamy utworzenie na dysku C: folderu, np. o nazwie Panda, a następnie wybranie tej lokalizacji w celu pobrania pliku. 6. Po zakończeniu pobierania otworzyć folder, w którym zapisany został plik, i kliknąć go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację. Czy należy przeprowadzić dezinstalację Panda Internet Security 2012 przed zainstalowaniem nowej wersji? Jeżeli chcesz zainstalować nową wersję programu antywirusowego lub inny produkt, należy najpierw zdezinstalować Panda Internet Security Czy mogę zainstalować Panda Internet Security 2012, jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program antywirusowy? Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system zabezpieczeń, opracowany przez Panda Security lub przez inną firmę, konieczne będzie przeprowadzenie jego pełnej dezinstalacji przed zainstalowaniem Panda Internet Security Jednoczesne działanie modułów automatycznej ochrony różnych systemów zabezpieczeń może powodować występowanie konfliktów. Kiedy wygaśnie ważność usług mojego produktu? Po przeprowadzeniu aktywacji usług produktu data wygaśnięcia widoczna będzie w panelu Aktualizacje w oknie głównym programu. Gdy będzie zbliżała się data wygaśnięcia licencji, Panda Internet Security 2012 poinformuje o tym za pomocą okien z ostrzeżeniami, które będą umożliwiały także odnowienie produktu. Jak mogę odnowić usługi mojego produktu? Gdy okres subskrypcji usług dobiega końca, można odnowić ich ważność, korzystając z naszej witryny: https://shop.pandasecurity.com/renewals/. Można to także zrobić u sprzedawcy. W takim wypadku po przeprowadzeniu instalacji należy określić w kreatorze aktywacji, że użytkownik chce przedłużyć czas subskrypcji. Konieczne będzie wprowadzenie numeru klienta w oknie kreatora. FAQs 15

18 USŁUGA POMOCY TECHNICZNEJ W Centrum Pomocy Technicznej można znaleźć aktualne informacje na temat produktu: Jeżeli na witrynie Internetowej nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie, nasi technicy postarają się udzielić pomocy. Należy przesłać wiadomość na adres Udzielimy odpowiedzi tak szybko, jak to będzie możliwe. Ponadto zaleca się odwiedzenie naszego Forum Pomocy Technicznej, gdzie można rozwiązywać problemy, przedstawić uwagi oraz wymieniać się pomysłami z innymi użytkownikami: Aby skontaktować się z personelem pomocy technicznej poza Stanami Zjednoczonymi, należy odszukać potrzebne dane (adres oraz numer telefonu) pod adresem: 16

19

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Antivirus Pro 2012.

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2012

Internet Security 2012 Internet Security 2012 for Netbooks Poradnik Szybkiego Startu Uwaga! Na okładce tego poradnika znajduje się kod aktywacyjny, umożliwiający przeprowadzenie aktywacji produktu. Należy przechowywać go w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Internet Security

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Antivirus Pro 2010.

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ 1 S t r o n a INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ Poniższa instrukcja pozwala na szybką i sprawną instalację produktów Panda Security 2011 oraz

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 23 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7 Instrukcja uaktualnienia do systemu Windows 7 Niniejszy dysk Windows 7 Upgrade Disk firmy Lenovo umożliwia klientom aktualizację obecnego systemu operacyjnego do wersji Windows 7. Uwagi dotyczące uaktualnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 1 S t r o n a INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Postępowanie zgodnie z instrukcją pozwoli na sprawną i bezproblemową instalację programu Panda. Każdy z kolejnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN.

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Pamiętaj o aktualizowaniu mapy w swojej nawigacji do najnowszej wersji. Garmin we współpracy z dostawcą danych adresowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32 Spis treści 1. Pobieranie programu antywirusowego NOD32 firmy ESET 3 2. Instalacja programu antywirusowego NOD32 6 3. Wstępna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium to kompleksowe oprogramowanie zapewniające ochronę przed zagrożeniami z Internetu. Zapewnia bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS 3 Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Należy włożyć płytę DVD A1 ESI 2.0 do napędu w komputerze i uruchomić zaznaczoną stację

Bardziej szczegółowo

Aktywacja karty numaps Lifetime

Aktywacja karty numaps Lifetime Proszę kliknąć na link poniżej w celu zalogowania się do konta mygarmin: https://my.garmin.com Upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB zanim przystąpisz do aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Co zrobić po instalacji...4 1.1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.1.2 Otwieranie produktu...4 1.2 Jak upewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Spis treści Wstęp... 3 Aktywacja usługi... 3 Instalacja aplikacji... 3 Funkcje... 6 Instalacja certyfikatów NBP NCCERT oraz EuroCert... 8 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania Norton 360 Najczęściej zadawane pytania 1. Czym jest Norton 360? Norton 360 to oprogramowanie przygotowane przez firmę Symantec specjalnie dla klientów T-Mobile. Główne cechy oprogramowania : jest to kompletny

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

1 Przygotuj pracownię komputerową.

1 Przygotuj pracownię komputerową. MTS. Instalacja systemu w sieci lokalnej. Wybierz DALEJ. by MTS. Autor: Robert Dubas. 2011. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i wybierz DALEJ. Aby zainstalować system MTS do uczenia się programowania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo