Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu"

Transkrypt

1 Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu Agnieszka Wnęk 1, Maria Zbylut 1, Wiesław Kosek 1,2 1 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2 Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Seminarium naukowe Wybrane aspekty modelowania zmian poziomu oceanu Wrocław, I. 2013

2 Ruch obrotowy Ziemi Układ odniesienia Pole grawitacyjne Ziemi Przyszłość układu odniesienia ITRF Kształt Ziemi Wymagania Global Geodetic Observing System (GGOS) (2020): <1 mm dokładność układu odniesienia < 0.1 mm/yr stabilność

3 Z TRS / TRF P Początek: środek mas Ziemi O Y Skala: jednostka długości układu SI X Orientacja: równikowa (oś Z skierowana w przybliżeniu do północnego bieguna Ziemskiego)

4 Udział technik geodezji satelitarnej i kosmicznej w realizacji TRF Techniki dynamiczne SLR, GNSS i DORIS Technika VLBI Początek tak nie Skala tak tak Orientacja umowna umowna

5 przy wykorzystaniu 179 stacji zlokalizowanych w 131 miejscach (104 na półkuli północnej oraz 27 na półkuli południowej) ITRF2008 Początek SLR Skala średnia z SLR i VLBI Orientacja nawiązana do ITRF2005

6 Dlaczego obserwacje GNSS i DORIS nie zostały użyte do wyznaczania początku i skali ITRF2008? Błędy modelowania orbit: niedokładność położenia początku układu współrzędnych zwłaszcza w kierunku osi Z. Pomiar pseudoodległości w GNSS: mało precyzyjnie wyznaczona skala. Wyznaczenie skali z obserwacji DORIS ciągle wymaga dalszych udoskonaleń ze względu na stosowanie różnych satelitów (SPOT, T/P, Jason, Envisat, ERS, GFO).

7 Znaczenie początku układu wpływ na wyznaczenie precyzyjnych orbit sztucznych satelitów, wpływ na dokładność wyznaczenia zmian poziomu oceanów na podstawie obserwacji altimetrycznych i mareograficznych, wpływ na dokładność wyznaczenia modeli ruchu płyt tektonicznych, wpływ na dokładność wyznaczania modeli GIA (Glacial Isostatic Adjustment).

8 Różnica pomiędzy CM a CF CM centrum masy Ziemi z uwzgędnieniem atmosfery, oceanów i wód kontynentalnych. CF - środek figury odniesiny do stałej powierzchni Ziemi. RUCH GEOCENTRUM ruch CM względem CF. Początek ITRF CF

9 Przyczyny ruchu środka mas Ziemi Przemieszczanie się mas w obrębie: stałej Ziemi, oceanów, atmosfery, hydrosfery.

10 Współrzędne środka mas Ziemi wyznaczane są obecnie z następujący technik geodezji satelitarnej: SLR (Satellite Laser Ranging) GNSS (Global Navigation Satellite System) DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

11 DANE SLR weekly geocenter time series GEOC94-12.GCC from Sos'nica, K., D. Thaller, A. Jäggi, R. Dach, G. Beutler; 2011: *Reprocessing 17 years of observations to LAGEOS-1 and -2 satellites.* Geodätische Woche 2011, Nürnberg, Germany, September 26-29, 2011, aparent geocenter IGS weekly combined solution from ftp://igs-rf.ign.fr/pub/sum/ DORIS IGN/JPL geocenter time series available at Crustal Dynamics Data Information System (CDDIS) from ign09wd01.geoc.z ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/doris/products/geoc/

12 Współrzędne środka mas Ziemi wyznaczone technikami DORIS, GNSS, SLR

13 Odchylenia standardowe, skośności oraz kurtozy szeregów czasowych współrzędnych środka mas Ziemi X, Y, Z wyznaczonych z obesrwacji technikami DORIS, GNSS i SLR Odchylenie standardowe [mm] Skośność Kurtoza X DORIS Y Z X GNSS Y Z X SLR Y Z

14 Zastosowanie analizy falkowej do analiz zmian współrzędnych środka mas Ziemi Analiza falkowa umożliwia badanie szeregów czasowych w czasie jak i w częstotliwości poprzez wyznaczanie współczynników transformaty falkowej, z której można wyznaczyć: zmienne w czasie amplitudy i fazy wybranych oscylacji, falkowe widma mocy, itd. Ponadto dzięki zastosowaniu odwrotnej transformaty falkowej można dokonać: dekompozycji szeregu czasowego na składowe częstotliwościowe, filtracji falkowej, a w szczególności filtracji falkowej opartej na funkcji semblancji.

15 Widma falkowe współrzędnych środka mas Ziemi w płaszczyznach XY YZ i ZX wyznaczonych z obserwacji technik DORIS, GNSS i SLR GNSS DORIS SLR

16

17 Wspólne oscylacje we współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczonych technikami GNSS i SLR, obliczone przy użyciu filtracji falkowej opartej na semblancji (próg obcięcia 0.90)

18 Wspólne oscylacje we współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczonych technikami GNSS i SLR, obliczone przy użyciu filtracji falkowej opartej na semblancji (próg obcięcia 0.99)

19 Wspólne oscylacje we współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczonych technikami GNSS i DORIS, obliczone przy użyciu filtracji falkowej opartej na semblancji (próg obcięcia 0.99)

20 Wspólne oscylacje we współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczonych technikami SLR - DORIS, obliczone przy użyciu filtracji falkowej opartej na semblancji (próg obięcia 0.99)

21 Analiza danych modelowych n = 930 t = 7.0 [dni] 1 Model D lub G lub S σ n = 6.2 σ n = 3.7 σ n = 3.3 T i [dni] A i [mm] φ i

22 Widma falkowe modelowych współrzędnych środka mas Ziemi Okresy: , Amplitudy: 0.5 i 0.3 [mm] Okresy: , Amplitudy: 1.0 i 0.6 [mm] Model G σ = 3.7 Model D σ = 6.2 Model S σ = 3.3

23 Wspólne oscylacje w modelach G i S, obliczone przy użyciu filtracji falkowej opartej na semblancji (progi obcięcia 0.90 i 0.99) Próg obcięcia 0.90 Amplitudy: 1.0 oraz 0.6 [mm] Model G σ = 3.7 Model S σ = 3.3 Sygnał deterministyczny Próg obcięcia 0.99

24 Wspólne oscylacje w modelach D i S, obliczone przy użyciu filtracji falkowej opartej na semblancji (progi obcięcia 0.90 i 0.99) Amplitudy: 1.0 oraz 0.6 [mm] Model D σ = 6.2 Próg obcięcia 0.90 Model S σ = 3.3 Próg obcięcia 0.99

25 Wnioski Współrzędne środka mas Ziemi, wyznaczane z obserwacji DORIS, zdominowane są przez szum w paśmie oscylacji krótkooresowych, zwłaszcza w kierunku osi Z ziemskiego układu odniesienia. W szeregach czasowych współrzędnych środka mas Ziemi, wyznaczanych technikami GNSS i SLR, występuje oscylacja roczna w płaszczyźnie równika ziemskiego. Zastosowanie filtracji falkowej z wykorzystaniem semblancji umożliwia wyznaczenie wspólnych oscylacji w dwóch szeregach czasowych. Amplitudy wspólnej oscylacji rocznej we współrzędnych X, Y środka mas Ziemi wyznaczonych z obserwacji GNSS i SLR metodą filtracji falkowej z użyciem funkcji semblancji są zmienne w czasie i rzędu najwyżej kilku mm.

26 Flitracja falkowa z wykorzystaniem funkcji semblancji może zostać użyta do analizy zależności pomiędzy poziomem oceanu a jego temperaturą powierzchniową. Pozwoli to na wyodrębnienie efektu sterycznego ze zmian poziomów oceanów. Eliminacja błędów systematycznych spowodowanych ruchem geocentrum z anomalii poziomów oceanów może skutkować lepszemu wyjaśnieniu ich geofizycznych przyczyn.

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS dr inż. Paweł Zalewski Sformułowanie problemu W systemie GPS wykorzystywane są sygnały pomiaru czasu (timing signals) przynajmniej z trzech satelitów w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123 Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Jan BLACHOWSKI* Tereny pogórnicze, system informacji geograficznej, deformacje, SYSTEM INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport

Bardziej szczegółowo

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Geografia fizyczna. Poziom podstawowy 3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Temat z podręcznika 1. Widzę i chcę zrozumieć. 2. Mapa źródłem informacji geograficznej. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Krzysztof DYCZKOWSKI, Michał ROGALEWICZ Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application

Bardziej szczegółowo