Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS"

Transkrypt

1 Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Satelitarne metody pozycjonowania we współczesnej geodezji i nawigacji 2 4 czerwca 211 Wrocław

2 Wprowadzenie W pracy zaprezentowano wyniki badań nad precyzyjnym wyznaczania pozycji na podstawie opracowania obserwacji z krótkich sesji obserwacyjnych, jak również z obserwacji z pojedynczej epoki obserwacyjnej. Przeanalizowano wpływ włączenia obserwacji kodowych i fazowych z satelitów GALILEO oraz SBAS (EGNOS i WAAS) na dokładność, szybkość i wiarygodność wyznaczenia pozycji DGPS oraz precyzyjnej względnej. Jako materiał obserwacyjny do testów i badań posłużyły obserwacje GPS+GALILEO zebrane w oparciu o sygnały z symulatora SPIRENT podczas stażu naukowego (J. Paziewski, K. Stępniak) w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESTEC/ESA. Przedstawiono również wyniki dotyczące badań nad włączeniem obserwacji kodowych i fazowych z satelitów systemów SBAS (EGNOS i WAAS) do pozycjonowania absolutnego oraz względnego. Do obliczeń wykorzystano autorskie oprogramowanie GNSS Instantaneous Positioning - GINPOS.

3 Pozycjonowanie GPS + GALILEO pełna konstelacja Obserwacje GPS+GALILEO pozyskano z symulatora SPIRENT będącego na wyposażeniu ESTEC/ESA. Symulacje przeprowadzono dla wybranych stacji sieci ASG-EUPOS - KUTN i KONI oraz stacji wyznaczanej (rovera) RR1. Długość sesji obserwacyjnej 8 h z dnia 2 września 21 Do rejestracji obserwacji wykorzystano odbiorniki Septentrio AsteRx2 oraz TUR-RX Analizie poddano rezultaty precyzyjnego pozycjonowania względnego na podwójnych różnicach obserwacji fazowych oraz pozycjonowania DGPS Wykorzystany symulator GNSS Spirent

4 Pozycjonowanie GPS + GALILEO pełna konstelacja Opracowano obserwacje fazowe i kodowe na częstotliwości L1 i L5 (GPS) oraz E1 i E5a (GALILEO). Metoda rozwiązania nieoznaczoności: LAMBDA z walidacją W-test Eliminacja wpływu refrakcji jonosferycznej: estymacja podwójnie zróżnicowanego opóźnienia jonosferycznego Eliminacja wpływu refrakcji troposferycznej: model troposfery UNB3m Model wyrównania: sekwencyjne wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów z warunkami nakładanymi na parametry Parametry w wyrównaniu: współrzędne stacji, nieoznaczoności obserwacji fazowych, opóźnienie troposferyczne, opóźnienie jonosferyczne Symulator GNSS Spirent w Payload System Laboratory ESTEC/ESA

5 Pozycjonowanie GPS + GALILEO pełna konstelacja Przeanalizowano następujące scenariusze opracowania obserwacji statycznych dla sesji 5 minutowych oraz jedno-epokowych dla pojedynczego wektora: 1) opracowanie wszystkich obserwowanych satelitów GPS z obcięciem horyzontu 1 stopni: a) bez obserwacji GALILEO b) razem z obserwacjami GALILEO 2) opracowanie wszystkich obserwowanych satelitów GPS z obcięciem horyzontu 3 stopni: a) bez obserwacji GALILEO b) razem z obserwacjami GALILEO Obliczenia przeprowadzono dla stacji wyznaczanej RR1 oraz stacji referencyjnych KONI oraz KUTN. Utworzono dwa wektory KUTN-RR1 o długości ok. 6 km oraz KONI-RR1 o długości 25 km.

6 dh [m] dh [m] Precyzyjne pozycjonowanie względne GPS+GALILEO sesja 5 minut, obserwacje powyżej 1, wektor KUTN-RR1 6 km GPS dn =.49 m de =-.33 m STD N =.138 m STD E =.119 m GPS+GALILEO dn =-.2 m de =-.5 m STD N =.3 m STD E =.1 m ARSR = 87.3 % l.p 2D<.5 cm= 73.2% ARSR = 1 % l.p 2D<.5 cm= 98.6 % dh =-.51 m STD H =.134 m dh =.1 m STD H =.28 m

7 dh [m] dh [m] Precyzyjne pozycjonowanie względne GPS+GALILEO sesja 5 minut, obserwacje powyżej 3, wektor KUTN-RR1 6 km GPS dn =-.3 m de =-. m STD N =.5 m STD E =.6 m GPS+GALILEO dn =-.1 m de =-.1 m STD N =.3 m STD E =.3 m ARSR = 38.6% l.p 2D<.5 cm= 44.3% ARSR = 1% l.p 2D<.5 cm= 1% dh =-.11 m STD H =.4 m dh =.3 m STD H =.11 m

8 dh [m] dh [m] Precyzyjne pozycjonowanie względne GPS+GALILEO sesja 1 epoka, obserwacje powyżej 1, wektor KONI-RR1 25 km GPS dn =-.9 m de =.5 m STD N =.8 m STD E =.5 m GPS+GALILEO dn =-.9 m de =.7 m STD N =.5 m STD E =.5 m ARSR = 93.1 % l.p 2D<.5 cm= 91.7 % ARSR = 1 % l.p 2D<.5 cm= 1 % dh =.5 m STD H =.14 m dh =.5 m STD H =.7 m

9 dh [m] dh [m] Precyzyjne pozycjonowanie względne GPS+GALILEO sesja 1 epoka, obserwacje powyżej 1, wektor KUTN-RR1 6 km GPS dn =-.224 m de =.174 m STD N =.776 m STD E =.815 m GPS+GALILEO dn =.41 m de =.16 m STD N =.316 m STD E =.144 m ARSR = 63.9 % l.p 2D<.5 cm= 23.6% ARSR = 9.3 % l.p 2D<.5 cm= 58.3% dh =.31 m STD H = m dh =-.5 m STD H =.221 m

10 Pozycjonowanie GPS + WAAS/EGNOS Do opracowania wykorzystano obserwacje ze stacji UNBT oraz UNBD (Kanada). Długość wektora pomiędzy stacjami: 19 m Do opracowania wykorzystano obserwacje kodowe i fazowe na częstotliwości L1 do satelitów GPS oraz trzech satelitów SBAS (PRN 12 EGNOS i 135, 138 WAAS) Utworzono ponad 12 sesji obserwacyjnych o długości 5 minut z interwałem 3 s.

11 Pozycjonowanie GPS + WAAS/EGNOS Problemy przy opracowaniu obserwacji GPS+SBAS: Zróżnicowane dokładności obserwacji kodowych dla różnych satelitów tego samego systemu oraz pomiędzy systemami Niższa dokładność transmitowanych efemeryd oraz poprawek zegarów satelitów Trudniejsza eliminacja efektu wielotorowości (multipath) sygnału ze względu na niezmienność położenia satelitów na orbicie (niewielki ruch). Wielkość efektu wielotorowości może być stała przez wiele godzin. Fragment pliku nawigacyjnego dla satelitów geostacjonarnych SBAS: EGNOS WAAS WAAS 1 m 4 96 m 2 m Accuracy code (URA, [m])

12 Clock correction [1-6 s] Clock correction [1-6 s] Clock correction [1-6 s] Poprawki zegarów satelitów SBAS (EGNOS / WAAS) 2 x 1-6 SBAS clocks corrections PRN EGNOS Epochs 2 x 1-6 SBAS clocks corrections PRN WAAS Epochs 2 x 1-6 SBAS clocks corrections PRN WAAS Epochs

13 Pozycjonowanie GPS + WAAS/EGNOS Przeanalizowano i porównano następujące scenariusze opracowania obserwacji statycznych z wykorzystaniem sygnałów SBAS: 1) opracowanie wszystkich obserwowanych satelitów GPS a) bez obserwacji SBAS b) razem z obserwacjami SBAS 2) opracowanie sygnałów z 5 wybranych satelitów GPS a) bez obserwacji SBAS b) razem z obserwacjami SBAS 3) opracowanie sygnałów z 4 wybranych satelitów GPS a) bez obserwacji SBAS b) razem z obserwacjami SBAS

14 Pozycjonowanie GPS + WAAS/EGNOS Przykład poprawek V przy wyrównaniu obserwacji GPS+EGNOS+WAAS w pozycjonowaniu absolutnym: GPS + 12 EGNOS GPS + 135, 138 WAAS GPS WAAS GPS PRN V [m] PRN V [m] PRN V [m] PRN V [m] mo = VTPV = mo = 5.5 VTPV = mo =.74 VTPV =2.19 mo =.62 VTPV =1.14

15 dh [m] dh [m] Pozycjonowanie DGPS GPS+WAAS wszystkie obserwowane satelity GPS PRN WAAS GPS GPS+WAAS 138 dn =.31 m de =.14 m STD N =.294 m STD E =.185 m dn =.163 m de =.22 m STD N =.286 m STD E =.27 m dh =-.3 m STD H =.499 m dh =.38 m STD H =.516 m

16 dh [m] dh [m] Precyzyjne pozycjonowanie względne GPS+WAAS wszystkie obserwowane satelity GPS PRN WAAS, wektor 19 m GPS GPS+WAAS 138 dn =-. m de =. m STD N =.2 m STD E =.1 m dn =-. m de =-. m STD N =.2 m STD E =.1 m ARSR = 1% l.p 2D<.5 cm=1% ARSR = 1% l.p 2D<.5 cm=1 % dh =-. m STD H =.4 m dh =-.1 m STD H =.4 m

17 dh [m] dh [m] Pozycjonowanie DGPS GPS+WAAS 5 satelitów GPS PRN WAAS GPS GPS+WAAS 138 dn =-.179 m de =-.38 m STD N = m STD E = m dn =.19 m de =.571 m STD N = m STD E = 1.8 m dh =-1.71 m STD H = m -6-8 dh =.398 m STD H = m

18 dh [m] dh [m] Precyzyjne pozycjonowanie względne GPS+WAAS 5 satelitów GPS PRN WAAS GPS GPS+WAAS 138 dn =-. m de =. m STD N =.16 m STD E =.13 m dn =-.2 m de =-.9 m STD N =.17 m STD E =.21 m ARSR = 63.3 % l.p 2D<.5 cm= 83.3% ARSR = 65. % l.p 2D<.5 cm= 79.2 % dh =.2 m STD H =.23 m dh =-.16 m STD H =.3 m

19 dh [m] dh [m] Pozycjonowanie DGPS obserwacje GPS+WAAS 4 satelity GPS+ 138 PRN WAAS GPS GPS+WAAS 138 dn =9.651 m de = m STD N = m STD E = m dn =-.663 m de =.664 m STD N = 5.93 m STD E = m /-2m -1 +/-2m m m /-2m /-2m dh =9.671 m STD H = m -3-4 dh =1.938 m STD H = m

20 dh [m] dh [m] Precyzyjne pozycjonowanie względne GPS+WAAS 4 satelitów GPS PRN WAAS GPS GPS+WAAS 138 dn =4.995 m de =9.11 m STD N = m STD E = m dn =-.1 m de =-.2 m STD N =.57 m STD E =.86 m ARSR = 12.5 % l.p 2D<.5 cm= 25.8 % ARSR = 29.2 % l.p 2D<.5 cm= 4.8 % dh = m STD H = m dh =-.21 m STD H =.157 m

21 Podsumowanie W precyzyjnym pozycjonowaniu z krótkich sesji obserwacyjnych jak również z pojedynczej epoki włączenie obserwacji z satelitów GALILEO znacznie zwiększyło ilość rozwiązanych sesji. Włączenie obserwacji z satelitów WAAS w przypadku dużej widoczności satelitów GPS nie wpływa zauważalnie na poprawę rozwiązań wyznaczenia pozycji zarówno w pozycjonowaniu DGPS jak i precyzyjnym, względnym. W przypadku niewielkiej ilości obserwowanych satelitów GPS, włączenie obserwacji WAAS polepszyło dokładność rozwiązania DGPS oraz zwiększyło liczbę poprawnie rozwiązanych nieoznaczoności w precyzyjnym pozycjonowaniu względnym. Na obecnym etapie bardzo trudne jest wykorzystanie obserwacji z satelitów EGNOS (L1 faza i kod) w pozycjonowaniu ze względu na min. duże błędy orbit i zegarów satelitów.

22 Podsumowanie Plany na przyszłość: Badania nad opracowaniem rzeczywistych obserwacji z satelitów GALILEO Kontynuacja badań nad wykorzystaniem obserwacji z satelitów geostacjonarnych w precyzyjnym pozycjonowaniu Badania nad dokładnością poprawek transmitowanych przez system EGNOS Podziękowania dla: - Jarona Samsona z European Space Research and Technology Centre - European Space Centre (ESTEC/ESA) Noordwijk za zaproszenie i możliwość skorzystania z symulatora GNSS oraz - Richarda Langley a z University of New Brunswick Kanada za udostępnienie danych z obserwacjami z satelitów WAAS.

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 1, 2012 Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

APLIKACYJNE WYKORZYSTANIE SIECI STACJI REFERENCYJNYCH GNSS

APLIKACYJNE WYKORZYSTANIE SIECI STACJI REFERENCYJNYCH GNSS APLIKACYJNE WYKORZYSTANIE SIECI STACJI REFERENCYJNYCH GNSS Jarosław Bosy, Paweł Wielgosz, Witold Rohm, Jacek Paziewski, Jan Kapłon, Anna Krypiak-Gregorczyk Katarzyna Stępniak, Tomasz Hadaś, Karina Wilgan,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski Mariusz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Źródła błędów w pomiarach GNSS (na podstawie Bosy J., 2005) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Źródła błędów w pomiarach GNSS (na podstawie Bosy J., 2005) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Źródła błędów w pomiarach GNSS (na podstawie Bosy J., 2005) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Źródła błędów w pomiarach GNSS: Błędy wyznaczania pozycji w systemach zaliczanych do GNSS

Bardziej szczegółowo

Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania

Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania Rozdział 5 Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania W rozdziale tym scharakteryzowane zostały błędy residualne obserwacji w pozycjonowaniu Network RTK

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Dominik Próchniewicz Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009 ADMINISTRACJA 1 2 SPRZĘT Rys. AB dobry interes Ubiegły rok przyniósł przełom w zakresie stosowania technologii GNSS w polskiej geodezji. Wprawdzie ze sporym opóźnieniem, ale uruchomiona została sieć ASG-EUPOS.

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego ASG-EUPOS zdaje egzamin Streszczenie: Testowe uruchomienie z początkiem maja

Bardziej szczegółowo

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE NIEKTÓRE ZMIANY I NOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OSNÓW wprowadzenie do obiegu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj Katedra Geodezji im. K. Weigla Seminarium KG PAN Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia Grybów, 18-19 października 2012 Problematyka

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA PROCEDUR LPV W SYMULATORACH LOTNICZYCH

IMPLEMENTACJA PROCEDUR LPV W SYMULATORACH LOTNICZYCH Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (33) nr 2, 2013 Oleg ANTEMIJCZUK Krzysztof TOKARZ Eugeniusz PIECHOCZEK IMPLEMENTACJA PROCEDUR LPV W SYMULATORACH LOTNICZYCH Streszczenie. Dzięki możliwościom systemu EGNOS

Bardziej szczegółowo

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS dr inż. Paweł Zalewski Sformułowanie problemu W systemie GPS wykorzystywane są sygnały pomiaru czasu (timing signals) przynajmniej z trzech satelitów w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p.

Bardziej szczegółowo

Wczęści I artykułu przedstawiłem

Wczęści I artykułu przedstawiłem System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, część II ALGORYTMY Czy w Polsce, gdzie stale podkreśla się potrzebę budowy społeczeństwa informacyjnego, ktoś przewidział stworzenie baz z

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO. Roman Kadaj

II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO. Roman Kadaj Katedra Geodezji im. K. Weigla II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice, 20-21 listopad 2012 Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO Roman Kadaj APPS jako moduł automatycznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. nawi nr 1 (21) MarZEC 2011

ZESTAWIENIE. nawi nr 1 (21) MarZEC 2011 ZESTAWIENIE 1 2 GLONASS w GRZE Zapowiadane rok temu na łamach NAWI rychłe osiągnięcie pełnej operacyjności systemu GLONASS przesunęło się najpierw na marzec, a teraz już na połowę bieżącego roku. System

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji" Zeszyt streszczeń

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

SIECI GPS DO KONTROLI

SIECI GPS DO KONTROLI System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, cz. I artykuł recenzowany SIECI GPS DO KONTROLI Stacje GNSS na terenie Polski budują już nie tylko ośrodki akademickie, ale również urzędy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EUPOS W LABORATORIUM DGNSS/GIS PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH OGÓLNIE DOSTĘPNEGO SYSTEMU POLPOS

REALIZACJA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EUPOS W LABORATORIUM DGNSS/GIS PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH OGÓLNIE DOSTĘPNEGO SYSTEMU POLPOS REALIZACJA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EUPOS W LABORATORIUM DGNSS/GIS PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH OGÓLNIE DOSTĘPNEGO SYSTEMU POLPOS Józef Zając, Andrzej Fellner, Paweł Trómiński, Janusz Śledziński

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo