MINISTERSTWO GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI INFORMACJA o realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w lipcu oraz w okresie styczeń lipiec 2007r. Warszawa, wrzesień 2007 rok

2 - 1 - SPIS TREŚ CI 1. SYTUACJA NA RYNKU ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO W LIPCU 2007R SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM SYTUACJA NA RYNKU WĘGLA W POLSCE WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO CENY ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE DZIAŁANIA WYKONYWANE PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALŃ NAPRAWIANIE SZKÓD WYWOŁANYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW KOPALŃ CAŁKOWICIE LIKWIDOWANYCH PRZEPRACOWANE DNIÓWKI W PONADNORMATYWNYM CZASIE PRACY BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GÓRNICTWA STAN ORAZ STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ REALIZACJA PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW PRODUKCJI DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE ODDZIAŁYWANIE GÓRNICTWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE REALIZACJA INWESTYCJI W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO FINANSOWANIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH W GÓRNICTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKI EKONOMICZNO FINANSOWE ORAZ SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z RESTRUKTURYZACJĄ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO WYNIKI EKONOMICZNO FINANSOWE SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ REFORMY GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO... 31

3 SYTUACJA NA RYNKU ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO W LIPCU 2007R Sytuacja na rynku światowym Rynek węgla energetycznego. W ostatnim tygodniu czerwca 2007r. notowanie wskaźnika węglowego 1 osiągnęło najwyższy w historii poziom 80,13 USD/t (za węgiel o kaloryczności 6000 kcal/kg na azie CIF porty Europy Zachodniej). Jednak w pierwszym notowaniu lipca spadł on do 76,20 USD/t. Przyczyną oniżenia się notowań wartości wskaźnika yło zmniejszone zapotrzeowanie na węgiel wśród elektrowni europejskich (zmniejszony popyt na energię elektryczną), co zostało spowodowane łagodniejszymi warunkami atmosferycznymi oraz dużymi zapasami wody zgromadzonymi w hydroelektrowniach krajów skandynawskich. W drugim tygodniu lipca 2007r. ceny w portach wyładowczych zaczęły ponownie wzrastać (wskaźnik węglowy osiągnął 77,65 USD/t). Przyczyniły się do tego wzrastające stawki frachtowe. Pod koniec drugiego tygodnia lipca stawki dla ładunków typu cape na głównych trasach przewozowych do ARA wynosiły odpowiednio: - z Puerto Bolivar 30,25 USD/t, - z portów Queensland 34,00 USD/t, - z Richards Bay 26,50 USD/t. Według informacji z pierwszej dekady lipca 2007r., węgiel z RPA w ramach dostaw na najliższe miesiące oferowano w cenie USD/t FOB Richards Bay (za 6000 kcal/kg). Na zliżonym poziomie azy FOB kształtowały się ceny węgla z Kolumii, wynoszące USD/t FOB Puerto Bolivar (za 6000 kcal/kg). Sygnalizowana już wcześniej przez producentów węgla z Rosji ardzo ograniczona podaż eksportowa w ramach dostaw na 2007r. wpływa na wysoki poziom cen węgla rosyjskiego. W przypadku transakcji z początku lipca 2007r. wynosił on ok USD/t FOB porty ałtyckie (za 6000 kcal/kg). Należy zaznaczyć, że producenci węgla rosyjskiego dysponujący jeszcze ilościami przeznaczonymi na eksport są zainteresowani sprzedażą po cenie przekraczającej 70 USD/t. Z początkiem lipca 2007r. zostały wznowione dostawy rosyjskiego węgla do portu w Tallinie, które zostały zawieszone w maju wskutek kryzysu politycznego pomiędzy Rosją i Estonią. Jednak rosyjscy eksporterzy węgla mają trudności w zakresie pozyskania stosownej ilości wagonów. W związku z remontem taoru wagonowego w tym sezonie letnim ograniczeniom uległy już dostawy węgla do portów ałtyckich, a także na Ukrainę. Woec stale rosnącego zapotrzeowania na rosyjski węgiel, dostawcy oceniają, że w najliższych miesiącach nie ędą w stanie zrealizować 20 30% zaplanowanych dostaw. Trudna sytuacja związana z zakłóceniami i przestojami w australijskim porcie Newcastle, która od pewnego czasu, przyczynia się do wysokiego poziomu cen węgla australijskiego, zaczęła się poprawiać. W czerwcu 2007r. cena węgla z Australii systematycznie wzrastała, przekraczając poziom 70 USD/t FOB Newcastle (za 6150 kcal/kg), natomiast na początku lipca 2007r. cena węgla w ramach dostaw na sierpień oniżyła się do 67 USD/t FOB. Jednak zdaniem australijskich producentów, przeładunki w porcie Newcastle nieprędko jednak powrócą do swojego normalnego poziomu: pod koniec czerwca 2007r. na załadunek oczekiwało 75 statków, pod koniec lipca licza ta zmniejszyła się do ok. 48 statków, a pod koniec sierpnia winna oniżyć się do 40 statków. 1 Indeks węglowy - cena dla transakcji ieżących na azie CIF porty ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) dla węgla o kaloryczności 6000 kcal/kg netto.

4 - 3 - W opinii oserwatorów, także na rynku azjatyckim w najliższym czasie nie powinno dojść do gwałtownego spadku cen węgla. Mimo oznak poprawy w zakresie wysyłek węgla z Australii, podaż ze strony innych producentów w tym rejonie jest ardzo ograniczona. Według danych, eksport węgla z Chin w okresie za I półrocze 2007r. wyniósł 23,1 mln ton (w porównaniu do analogicznego okresu 2006r. spadek o ok. 30%). Co prawda w czerwcu 2007r. nastąpił wzrost eksportu (o ponad 11%) w stosunku maja, a poziom cen na rynku krajowym nie ył tak atrakcyjny w stosunku do cen uzyskiwanych w eksporcie, jednak nie zmienia to oceny oserwatorów, których zdaniem Chiny staną się w tym roku importerem węgla netto. Według danych dostępnych za okres od stycznia do kwietnia 2004r. import węgla do Chin osiągnął poziom 19 mln ton (wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2006r. o ok. 50%). Według przewidywań, chiński import węgla może w skali całego roku 2007 wzrosnąć do ok. 50 mln ton (38 mln ton w 2006r.). Również ok. 50 mln ton może wynieść eksport węgla z tego kraju. Stanowiłoy to znaczący spadek w porównaniu z 2006r., kiedy to eksport wyniósł 63 mln ton Sytuacja na rynku węgla w Polsce Wydoycie i sprzedaż węgla kamiennego W okresie styczeń lipiec 2007r. wydoycie węgla kamiennego wyniosło ,6 tys. ton i yło niższe niż w analogicznym okresie 2006r. o 3 596,8 tys. ton. Kształtowanie się wielkości wydoycia węgla kamiennego w 2006r. oraz w 2007r. (styczeń lipiec) według rodzajów węgla przedstawiało się następująco: Wydoycie [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2006r. 2007r. VII.07 I-VII.07 VII.07/ I-VII.07/ VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Wydoycie ogółem 7 692, , , ,6-729, ,8 90,5 93,5 w węgiel energetyczny 6 412, , , ,8-451, ,6 93,0 93,5 tym węgiel koksowy 1 280, , , ,8-278,3-516,2 78,3 94,0 Wydoycie węgla energetycznego w porównywalnych okresach 2006r. i 2007r. (styczeń lipiec) oniżyło się o 6,5%, a węgla koksowego wzrosło o 6,0%. Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec lipca 2007r. wyniósł 5 145,2 tys. ton. W porównaniu do stanu na koniec lipca 2006r. ył on wyższy o 396,6 tys. ton, natomiast w porównaniu do stanu na koniec 2006r. ył wyższy o 1 889,2 tys. ton. Wzrost stanu zapasów, w odniesieniu do stanu na koniec 2006r., odnotowano w następujących spółkach produkcyjnych: - Kompania Węglowa S.A. wzrost o 1 484,0 tys. ton, - kopalnie spółki wzrost o 218,8 tys. ton, - Katowicka Grupa Kapitałowa wzrost o 186,5 tys. ton. Oniżenie stanu zapasów węgla (o 0,1 tys. ton w porównaniu do stanu zapasu na koniec 2006r.) nastąpiło w Jastrzęskiej Spółce Węglowej S.A. Sprzedaż ogółem węgla kamiennego okresie styczeń lipiec 2007r. wyniosła ,0 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu 2006r. oniżyła się o 4 448,5 tys. ton. W okresie tym nastąpiło oniżenie sprzedaży węgla na rynek krajowy o 2 171,9 tys. ton (o 5,0%), nastąpił w wywozie do krajów Unii Europejskiej i eksporcie poza granice UE nastąpiło również oniżenie sprzedaży węgla o 2 276,6 tys. ton (o 22,4%). 2 Sytuację na krajowym rynku węgla przedstawiono wg sprawozdania G.09.1 o orocie węglem kamiennym, w którym uwzględnione są dane na temat Zakładu Górniczego SILTECH Sp. z o.o.

5 - 4 - Sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy według poszczególnych odiorców w porównywalnych okresach 2006r. i 2007r. (styczeń lipiec) przedstawiała się następująco: Sprzedaż [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2006r. 2007r. VII.07 I-VII.07 VII.07/ I-VII.07/ VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Ogółem na kraj 5 941, , , ,6-419, ,9 92,9 95,0 energetyka zawodowa 2 925, , , ,2-60,0 841,3 97,9 103,6 energetyka przemysłowa 127,8 728,8 146,4 728,8 18,6 0,0 114,6 100,0 ciepłownie przemysłowe i komunalne 333, ,7 386, ,9 52,3-207,8 115,7 92,1 inni odiorcy przemysłowi 146,4 550,5 116,7 497,2-29,7-53,3 79,7 90,3 koksownie 916, ,0 868, ,4-47,9 415,4 94,8 106,7 pozostali odiorcy krajowi 1 491, , , ,1-352, ,5 76,3 68,3 w tym W odniesieniu do analogicznego okresu 2006r. w sprzedaży na kraj wystąpiły następujące relacje: - zwiększenie sprzedaży do koksowni (o 6,7%), energetyki zawodowej (o 3,6%), - utrzymanie na tym samym poziomie sprzedaży do energetyki przemysłowej - oniżenie sprzedaży do innych odiorców przemysłowych (o 9,7%), ciepłowni przemysłowych i komunalnych (o 7,9%) oraz w grupie pozostali odiorcy krajowi (o 31,7%). Wywóz do Unii Europejskiej i eksport węgla kamiennego poza granice UE realizowany ył przez pośredników oraz ezpośrednio przez spółki węglowe. W porównywalnych okresach 2006r. oraz 2007r. (styczeń lipiec) przeznaczono na ten cel następujące ilości węgla kamiennego: Wywóz i eksport [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2006r. 2007r. VII.07 I-VII.07 VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Ogółem wywóz i eksport 1 315, , , ,4-278, ,6 78,8 77,6 przez Węglokoks S.A , ,9 922, ,5-252, ,4 78,5 73,3 przez innych pośredników 8,8 71,2 14,3 108,8 5,5 37,6 162,5 152,8 ezpośrednio przez kopalnie 131,0 633,9 99,7 846,1-31,3 212,2 76,1 133,5 w tym Głównym pośrednikiem w sprzedaży węgla kamiennego za granicę jest Węglokoks S.A., za pośrednictwem którego w okresie styczeń lipiec 2007r. przeznaczono na wywóz i eksport 6 928,5 tys. ton węgla (87,8 % węgla ogółem kierowanego za granicę). W porównaniu do analogicznego okresu 2006r. Ilość węgla przeznaczonego na wywóz i eksport węgla za pośrednictwem Węglokoks S.A. oniżyła się o 2 526,4 tys. ton (o 26,7%). Poprzez innych pośredników przeznaczono na sprzedaż poza granice kraju 108,8 tys. ton, a ezpośrednio przez kopalnie 846,1 tys. ton (o 33% więcej niż w analogicznym okresie 2006r.). W okresie styczeń lipiec 2007r. sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych wyniosła ,1 tys. ton (83,5% sprzedaży węgla ogółem). Sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych według podstawowych sortymentów w porównywalnych okresach 2006r. i 2007r. (styczeń lipiec) przedstawiała się następująco: 2006r. 2007r. VII I VII VII I VII VII.07/ Sprzedaż [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] VII.07 I-VII.07 VII.07/ VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.07/ I-VII.06 Ogółem węgiel energetyczny 6 015, , , ,1-444, ,8 92,6 90,9 sortymenty grue 543, ,3 417, ,0-126, ,3 76,8 65,9 sortymenty średnie i drone 231, ,5 194, ,1-36,5-286,4 84,2 81,3 miały 5 087, , , ,8-229, ,1 95,5 93,8 pozostałe sortymenty 153,9 504,2 102,1 417,2-51,8-87,0 66,3 82,7 w tym W sprzedaży węgla do celów energetycznych oniżeniu uległa sprzedaż wszystkich sortymentów tego rodzaju węgla. Najwyższe oniżenie sprzedaży nastąpiło w sortymentach gruych i wyniosło ono o 34,1%. W najmniejszym stopniu (o 6,2%) oniżyła się sprzedaż sortymentów miałowych. I-VII.07/

6 - 5 - Sprzedaż węgla do koksowania w porównywalnych okresach 2006r. oraz 2007r. (styczeń lipiec) według typów kształtowała się następująco: Sprzedaż [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] VII.07 I-VII.07 VII.07/ VII.06 I VII.06 VII r. 2007r. VII I VII VII I VII I-VII.07/ I-VII.06 Ogółem węgiel koksowy 1 240, ,6 986, ,9-253,9-326,7 79,5 96,1 typ ,2 565,4 73,4 675,8-51,8 110,4 58,6 119,5 typ , ,0 308, ,8 35,0 264,8 112,8 114,2 typ , ,6 460, ,2-198,7-547,4 69,8 88,2 typ 35.2 B 183, ,6 145, ,1-38,4-154,5 79,1 88,6 w tym Charakterystycznym dla sprzedaży węgla koksowego w porównywalnych okresach 2005r. i 2006r. (styczeń lipec) yło zwiększenie sprzedaży węgla do koksowania na rynku krajowym (o 6,8%), przy równoczesnym oniżeniu sprzedaży w wywozie i eksporcie (o 33,2%) Ceny zytu węgla kamiennego Poniżej przedstawiono kształtowanie się cen zytu węgla do celów energetycznych i do koksowania (loco kopalnia) w porównywalnych okresach 2006r. oraz 2007r. (styczeń lipiec). 2006r. [zł/t ] 2007r. [zł/t ] Różnica [ zł/t ] Dynamika [ % ] VII.07 I-VII.07 VII.07/ I-VII.07/ VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Cena zytu węgla ogółem 185,81 180,51 188,73 187,57 2,92 7,06 101,6 103,9 węgiel energetyczny 165,44 160,69 169,90 165,74 4,46 5,05 102,7 103,1 w tym węgiel koksowy 284,55 286,87 295,04 298,37 10,49 11,50 103,7 104,0 W okresie styczeń lipiec 2007r. w porównaniu do analogicznego okresu 2006r., cena zytu węgla do celów energetycznych na rynku krajowym wzrosła o 0,6%, a w wywozie i eksporcie o 17,3%. Cena zytu węgla do koksowania w tym samym okresie na rynku krajowym wzrosła o 4,3%, a w wywozie i eksporcie o 7,3%. Oniżenie sprzedaży węgla ogółem w okresie styczeń lipiec 2007r. o 8,3% (w porównaniu do analogicznego okresu 2006r.) nie zostało zrównoważone wzrostem średniej cen zytu ogółem (o 3,9%). W konsekwencji doprowadziło to do oniżenia przychodów netto ze sprzedaży węgla w skali całego górnictwa węgla kamiennego o 454,9 mln zł. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży węgla w porównywalnych okresach (styczeń lipiec) 2006r. i 2007r. (o 8,0 mln zł) odnotowano jedynie w kopalniach spółkach. Natomiast oniżenie przychodów netto ze sprzedaży węgla nastąpiło w: - Kompanii Węglowej S.A. (o 350,3 mln zł) główną przyczyną yło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży węgla do celów energetycznych (o 429,4 mln zł), przy równoczesnym zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży węgla do koksowania (o 6,6 mln zł); - Jastrzęskiej Spółce Węglowej S.A. (o 107,4 mln zł) główną przyczyną yło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży węgla do koksowania w wywozie i eksporcie (o 187,1 mln zł) oraz węgla do celów energetycznych w wywozie i eksporcie (o 1,9 mln zł). Wzrost przychodów netto ze sprzedaży węgla do koksowania w kraju (o 69,7 mln zł) oraz węgla do celów energetycznych w kraju (o 11,9 mln zł) nie zrównoważyły wyżej wymienionych spadków. - Katowickiej Grupie Kapitałowej (o 5,2 mln zł) główną przyczyną yło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży węgla do celów energetycznych koksowania w kraju o 59,6 mln zł. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży węgla do celów energetycznych w wywozie i eksporcie o 54,4 mln zł nie zrównoważył wyżej wymienionego spadku.

7 - 6 - Wykres 1.2a Wydoycie, sprzedaż, ceny zytu oraz stan zapasów węgla kamiennego - tendencje w latach Wydoycie w ęgla kamiennego Sprzedaż ogółem w ęgla kamiennego [ tys. ton ] [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005r. 2006r. 2007r. 2005r. 2006r. 2007r. Sprzedaż w ęgla kamiennego w kraju Sprzedaż w ęgla kamiennego na eksport [ tys. ton ] [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005r. 2006r. 2007r. 2005r. 2006r. 2007r. Stan zapasów w ęgla kamiennego Cena zytu w ęgla kamiennego ogółem [ tys. ton ] [ zł/t ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005r. 2006r. 2007r. 2005r. 2006r. 2007r. 1 Poprzez eksport rozumie się wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz eksport poza granice UE. Wykres 1.2 Wydoycie, sprzedaż, cena zytu oraz stan zapasów węgla kamiennego w 2007r [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wydoycie 8 059, , , , , , ,3 sprzedaż ogółem 7 808, , , , , , ,4 stan zwałów na koniec miesiąca 3 383, , , , , , ,2 cena zytu ogółem 185,90 186,36 188,58 187,41 187,25 186,06 188, [ zł/ t ]

8 - 7 - Wykres 1.2c Sprzedaż i ceny zytu węgla kamiennego w 2007r. wg rodzaju węgla [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII sprzedaż węgla energetycznego 6 611, , , , , , ,5 sprzedaż węgla koksowego 1 196, , , , , ,2 986,9 cena zytu węgla energetycznego 165,80 163,30 164,30 166,08 165,02 167,10 169,90 cena zytu węgla koksowego 300,98 305,33 302,89 294,75 293,20 294,80 295, [ zł/t ] Talica 1.2a Kierunki sprzedaży węgla kamiennego ogółem wg głównych odiorców WYSZCZEGÓLNIENIE lipiec udział % od początku roku udział % lipiec udział % od początku roku udział % Różnica kol. 6 - kol. 2 [ tony ] Różnica kol. 8 - kol Sprzedaż ogółem , , , , Sprzedaż krajowa razem , , , , Energetyka zawodowa , , , , Energetyka przemysłowa , , , , Ciepłownie przemysłowe i komunalne , , , , z tego: 6 Inni odiorcy przemysłowi , , , , Koksownie , , , , Pozostali odiorcy krajowi , , , , Wywóz do UE i eksport - razem , , , , przez Węglokoks SA , , , , z tego: 11 przez innych pośredników , , , , ezpośrednio przez kopalnie , , , , Stan węgla kamiennego na zwałach wg spółek węglowych [ tony ] Talica 1.2 Stan na dzień Różnica r r I KOMPANIA WĘGLOWA S.A KATOWICKI HW S.A Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o II KATOWICKA GR. KAPITAŁOWA III JASTRZĘBSKA SW S.A IV KOPALNIE - SPÓŁKI * w tym KWK "Budryk" S.A O G Ó Ł E M I-IV * Pozycja kopalnie spółki razem oejmuje: KWK Budryk S.A., LW Bogdanka S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., SILTECH Sp. z o.o.

9 DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE 2.1. Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń W 2007r., przy udziale środków udżetu państwa, prowadzone są działania ędące skutkiem zrealizowanej w latach oraz w latach redukcji zdolności produkcyjnych. Działania te finansowane są środkami dotacji udżetowej, ujętymi w ustawie udżetowej na rok 2007, oraz środkami udżetowymi tzw. środkami niewygasającymi ujętymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków udżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku udżetowego (Dz.U. nr 232, poz. 1689). W okresie styczeń lipiec 2007r. działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, ędące następstwem redukcji zdolności produkcyjnych w latach oraz , realizowano w następujących kopalniach zakładach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.: SRK S.A. Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, SRK S.A. Zakład KWK Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, BSRK Sp. z o.o. Zakład KWK Powstańców Śląskich - Bytom I, oraz w KWK Niwka Modrzejów Sp. z o.o. w upadłości. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji i KWK Powstańców Śląskich Bytom I zrealizowały w I półroczu 2007r. zadania finansowane środkami niewygasającymi w wysokości ,1 tys. zł 3 (przekazano środki w wysokości ,0 tys. zł). Ponadto w styczniu 2007r. ze środków, które nie wygasają z upływem roku udżetowego, sfinansowano zadania zakończone w grudniu 2006r. w wysokości ,71 tys. zł. W okresie styczeń lipiec 2007r. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji i KWK Powstańców Śląskich Bytom I realizowały działania finansowane dotacją udżetową roku 2007 w zakresie: likwidacji oraz zaezpieczenia szyów i szyików realizowano 2 zadania, likwidacji infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego oraz po uproszczeniu systemów odwadniania zrealizowano 2 zadania i kontynuowano prace w ramach 1 zadania, rekultywacji terenów pogórniczych realizowano prace w ramach 6 zadań, zaezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym po zakończeniu likwidacji kopalń zrealizowano 14 zadań oraz kontynuowano realizację 101 zadań, opracowywania, wymaganych odręnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań zrealizowano 8 opracowań oraz kontynuowano realizację 2 opracowań. Finansowy zakres działań polikwidacyjnych oraz kosztów ogólnego zarządu SRK S.A. realizowanych w okresie styczeń lipiec 2007r. ze środków udżetowych wyniósł ,7 tys. zł (przekazano środki w wysokości ,5 tys. zł). 3 Zakres przedmiotowy wykonanych zadań przedstawiono w Informacji o realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w czerwcu oraz w okresie styczeń czerwiec 2007r..

10 - 9 - Talica 2.1a Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń w okresie styczeń lipiec 2007r. [ finansowanie ze środków dotacji określonej w ustawie udżetowej na rok 2007 ] - koszty i źródła finansowania Kopalnie SRK S.A. "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" SRK S.A. Zakład "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" SRK S.A. - koszty ogólnego zarządu Razem Zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 4 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości 1 OGÓŁEM Zakres finansowy działań Źródła finansowania wykonywanych po zakończeniu [ tys. zł ] a likwidacji kopalń oraz kosztów a dotacja udżetowa (plan roczny wg umów/przekazana) ogólnego zarządu przychody z likwidacji oraz działań wykonywanych po w przedsięiorstwie górniczym zakończeniu likwidacji kopalń w tym roszczenia pracownicze c środki własne [ tys. zł ] d zoowiązania 2 3 a a a a ,20 258,90 a a ,10 13, ,40 245, , ,00 207,10 558,53 558,53 a , ,53 a , ,60 c d a ,50 275,20 308, ,50 c d a 8 955,20 211, ,90 898, ,00 c d a , ,10 c d a ,40 486, ,90 903, ,50 c d a 1 729,20 11, , ,70 551,93 6,60 c d 1 199,80 4,80 a , ,53 c d 505, , ,10 Talica 2.1 Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń w okresie styczeń czerwiec 2007r. [ finansowanie ze środków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków udżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku udżetowego (Dz. U. nr 232, poz. 1689) ] - koszty i źródła finansowania zadań rozpoczętych w 2006r. i kontynuowanych w 2007r Razem Zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 3 Kopalnie SRK S.A. "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" SRK S.A. Zakład "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. 1 OGÓŁEM a a środki udżetowe (plan roczny wg umów/przekazana) przychody z likwidacji oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń w tym roszczenia pracownicze c środki własne [ tys. zł ] d zoowiązania 2 3 a 7 992, ,00 a 7 919,60 103,40 c d 68,30 a a a a Zakres finansowy działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz kosztów ogólnego zarządu w przedsięiorstwie górniczym 2 524, , , ,10 a 2 592, ,20 c d a , ,20 c d Źródła finansowania [ tys. zł ] 103,40 68,30 a 7 371, ,80 c d a ,00 31, ,00 c d 135,30 68,30

11 Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego W 2007r. środki udżetowe na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego wynoszą ,0 tys. zł, w tym: w ramach ustawy udżetowej na 2007r. - ze środków niewygasających w 2006r., wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków z udżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku udżetowego w 2006r. (Dz. U. nr 232, poz. 1689), tzw. środki niewygasające ,0 tys. zł, 3 800,0 tys. zł. Termin wykorzystania środków niewygasających, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, upłynął z dniem r. W okresie styczeń czerwiec 2007r. podmioty wykorzystały środki niewygasające w wysokości 3 173,0 tys. zł, na realizację 47 zadań, z których 4 zadania kontynuowane są w II półroczu 2007r. i finansowane ędą ze środków przyznanych w ramach ustawy udżetowej na 2007r. W okresie styczeń lipiec 2007r. minister właściwy ds. gospodarki podpisał umowy o finansowanie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego z 7 podmiotami na realizację 176 zadań, przyznając środki udżetowe w ramach ustawy udżetowej na 2007r. w kwocie ,6 tys. zł. W celu umożliwienia sfinansowania prac związanych z naprawieniem w 2007r. szkód, które z uwagi na przedłużające się negocjacje z poszkodowanymi, co do zakresu i warunków naprawienia szkody, nie mogły zostać zaplanowane, pozostawiono rezerwę środków w wysokości 1 911,4 tys. zł. W okresie styczeń lipiec 2007r., zgodnie ze zgłoszonym przez przedsięiorstwa górnicze zapotrzeowaniem na realizację 49 zadań, przekazano jednostkom środki w ramach ustawy udżetowej na 2007r. w łącznej wysokości 4 865,9 tys. zł. Podmioty prowadziły prace w ramach 62 zadań, przy czym w pierwszej kolejności realizowano zadania polegające na wypłacie odszkodowań i zwrocie poszkodowanym uzasadnionych poniesionych nakładów. Realizowano również zadania związane z utrzymaniem przepompowni na terenie Niecki Bytomskiej. Talica 2.2 Wydatkowanie środków udżetowych na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w 2007r. Plan na 2007r. Środki przekazane w okresie styczeń - lipiec 2007r. Roczna w tym w tym Nazwa zadania Licza kwota w ramach Licza w ramach zadań ze środków Ogółem ze środków dotacji ustawy zadań ustawy dotowanych niewygasających niewygasających wg umów udżetowej udżetowej Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o , , , , , , Zakład KWK "Powstańców Śląskich - Bytom I" , , , , , ,62 2. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład "Kopalnie w całkowitej likwidacji" , , , , , , Rejon "Czeladź - Sosnowiec" , , , , Rejon " 1 Maja-Morcinek-Moszczenica" , , , , Rejon "Wałrzych - Nowa Ruda" , , , , , ,09 3. Katowicki Holding Węglowy S.A , , , , KWK "Staszic" , , , ,99 4. KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości , , KWK "Siemianowice" - ZG " Rozalia" Sp. z o.o. w upadłości , , , ,30 6. KWK "Kazimierz - Juliusz" Sp. z o.o , , Kompania Węglowa S.A , , , , , , KWK "Dęieńsko" , , , , , , KWK "1 Maja" , , , , , , KWK "Prezydent" i KWK "Prezydent" , , KWK "Jaworzno" , , , , , , KWK "Siersza" , , kopalnie po yłej BSW , , , , , KWK "Siemianowice" - ZG " Rozalia" , , , , Razem wiersze od 1 do , , , , , ,85 9. Rezerwa środków , , , Ogółem (w. 8+w. 9) [ zł ]

12 Restrukturyzacja zatrudnienia Stan i struktura zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego Zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego zmniejszyło się ze stanu osó na dzień r. do osó na dzień r. (o 972 osoy). Wg stanu na dzień r. zatrudnionych pod ziemią yło pracowników, a na powierzchni pracowników, natomiast na dzień r. pod ziemią zatrudnionych yło pracowników (zmniejszenie o 561), a na powierzchni pracowników (zmniejszenie o 411). Na dzień r. w górnictwie węgla kamiennego zatrudnionych yło pracowników posiadających uprawnienia emerytalne, podczas gdy na koniec 2006r. zatrudnionych yło osó. Licza zatrudnionych pracowników posiadających uprawnienia emerytalne wzrosła o 411 osó. Przepisy górnicze wymagają zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego pracowników o szczególnych kwalifikacjach. Osoy posiadające uprawnienia emerytalne uzupełniają powstałe w tym zakresie niedoory w zatrudnieniu. W tej grupie występują osoy z ustaloną data zwolnienia (981 osó), jak również osoy ez ustalonej daty zwolnienia (891 osó np. osoy przeywające na zwolnieniach lekarskich, oddelegowane do pełnienia funkcji w związkach zawodowych, itd.). Talica 2.3.1a Stan zatrudnienia, zwolnienia i przyjęcia w sektorze górnictwa węgla kamiennego w tym [ osoy ] 2006r. styczeń-lipiec 2007r. [ osoy ] Stan zatrudnienia na początek okresu Odejścia * Odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem - ogółem; w tym: - emerytury pozostałe odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem Pozostałe odejścia z przyczyn nie dotyczących pracowników Przyjęcia - ogółem * Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy Inne powroty do pracy yłych pracowników przedsięiorstw górniczych Asolwenci Pozostałe przyjęcia związane z uzupełnieniem kadry Zmniejszenie zatrudnienia Stan zatrudnienia na koniec okresu * Pozycja 2 i 3 - zwolnienia i przyjęcia pomniejszono o przemieszczenia wewnętrzne. Stan zatrudnienia w przedsięiorstwach górniczych [ osoy ] Talica Kompania Węglowa S.A. Katowicka Grupa Kapitałowa Jastrzęska SW S.A. Kopalnie-spółki * Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytomska SRK Sp. z o.o. OGÓŁEM r w tym koiet r w tym koiet różnica w tym koiet * Pozycja oejmuje: LW "Bogdanka" S.A., KWK "Budryk" S.A., PKW S.A., KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości.

13 Struktura zatrudnienia w przedsięiorstwach górniczych Talica 2.3.1c [ osoy ] Dane na dzień: dół Rootnicy Dozór techniczny Prac. admin. - iurowi Ogółem r Kompania Węglowa S.A r różnica r Katowicka Grupa Kapitałowa r różnica r Jastrzęska S.W. S.A r różnica r Kopalnie - spółki * r różnica r Grupa Kapitałowa r SRK różnica r Ogółem r różnica * Pozycja oejmuje: LW "Bogdanka" S.A., KWK "Budryk" S.A., PKW S.A., KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości. dół Pozostali prac. pow. Talica 2.3.1d Stan i struktura zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego wg województw Pozostała powierzchnia [ osoy ] powierzchnia powierzchnia powierzchnichnia powierz- dół dół r woj. luelskie woj. małopolskie woj. śląskie Ogółem Dane na dzień: Rootnicy Dozór techniczny Ogółem r różnica r r różnica r r różnica r r różnica Talica 2.3.1e Stan zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego wg miejsca pracy w tym: z czego: 1 Ogółem dół powierzchnia przeróka mechaniczna * [ osoy ] Stan zatrudnienia na dzień: r r. Różnica * Osoy, które zgodnie z umową o pracę są zatrudnione na przeróce mechanicznej węgla

14 Talica 2.3.1f Zatrudnienie pracowników z uprawnieniami emerytalnymi w górnictwie ( stan na r. ) [ osoy ] w tym w tym w tym r r % do ogółu zatrudnionych w spółce 1,2 0,9 2,7 2,6 3,7 1,6 pod ziemią na powierzchni rootnicy pod ziemią rootnicy na powierzchni kadra inż. techn. pod ziemią kadra inż. techn. na powierzchni pozostali z ustaloną datą odejścia ez ustalonej daty odejścia Kompania Węglowa SA Katowicka Grupa Kapitałowa * Pozycja "Kopalnie-spółki" oejmuje: LW "Bogdanka" S.A., KWK "Budryk" S.A., PKW S.A., KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości. Jastrzęska SW SA Kopalnie - spółki * Grupa Kapitałowa SRK OGÓŁEM Talica 2.3.1g Odejścia z górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń lipiec 2007r. ( osoy; ez uwzględnienia przemieszczeń w ramach górnictwa ) [ osoy ] Kompania Węglowa S.A. Katowicka Grupa Kapitałowa Jastrzęska SW S.A. Kopalnie-spółki * Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytomska SRK Sp. z o.o. OGÓŁEM Odejścia ogółem w tym Odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem - ogółem w tym: emerytury pozostałe odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem Pozostałe zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników * Pozycja "Kopalnie-spółki" oejmuje: LW "Bogdanka" S.A., KWK "Budryk" S.A., PKW S.A., KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości.

15 Talica 2.3.1h Przyjęcia do sektora górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń lipiec 2007r. ( ez uwzględnienia przemieszczeń w ramach górnictwa ) [ osoy ] Przyjęcia ogółem (wiersze ) Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy po zakończeniu służy wojskowej z urlopów wychowawczych z urlopów ezpłatnych Inne powroty do pracy yłych pracowników przedsięiorstw górniczych Asolwenci Pozostałe przyjęcia związane z uzupełnieniem kadry w tym * Pozycja "Kopalnie-spółki" oejmuje: LW "Bogdanka" S.A., KWK "Budryk" S.A., PKW S.A., KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości. Kompania Węglowa S.A. Katowicka Grupa Kapitałowa Jastrzęska S.W. S.A. Kopalnie-spółki * SRK S.A. Bytomska SRK Sp. z o.o. Ogółem Finansowanie z udżetu państwa świadczeń emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych Talica Finansowanie ze środków udżetu państwa świadczeń emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych w okresie styczeń lipiec 2007r. Licza wypłaconych świadczeń w okresie styczeń-lipiec 2007r. * [ licza świadczeń ] [ tys. zł ] Ogółem ,0 2 Deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym kopalń całkowicie likwidowanych ,1 3 Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych ,9 4 Ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do ezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez ZUS ** ,0 * Według faktycznie wypłaconych świadczeń. ** Dodatkowo z udżetu państwa przekazano do ZUS środki w wysokości 1 044,0 tys. zł przeznaczone na pokrycie kosztu osługi wypłat ekwiwalentów. Środki dotacji udżetowej wykorzystane w okresie styczeń-lipiec 2007r Przepracowane dniówki w ponadnormatywnym czasie pracy W lipcu 2007r. w górnictwie węgla kamiennego przepracowano ogółem dniówek, w tym (90,8%) dniówek w czasie normatywnym oraz (9,2%) dniówek w czasie ponadnormatywnym. W porównaniu do analogicznego okresu 2006r. licza dniówek przepracowanych w ponadnormatywnym czasie pracy zmniejszyła się o 3,8% (o 6 687). Wynikało to przede wszystkim z mniejszej (o 4,8%, tj. o 8 273) liczy dniówek ponadnormatywnych przepracowanych w sooty, niedziele i święta. Zatrudnienie pracowników w ponadnormatywnym czasie pracy wynikało między innymi z następujących przyczyn: - utrzymanie ciągłości ruchu zakładu, - zaezpieczenie frontu roót, - zapewnienie ezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania kopalni w dni wolne od pracy (warty ochodowe, stanowiska wymagające stałej osługi i nadzoru), - kontrole stanu wyroisk oraz oiektów i urządzeń zakładu, a także sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem tej kontroli,

16 prowadzenie prac profilaktycznych zapewniających ezpieczeństwo i ciągłość ruchu maszyn i urządzeń zgodnie z wymogami przepisów, - usuwanie awarii, oddelegowania pracowników kopalń do Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) na czas usuwania awarii, - wykonywanie ieżących remontów, przeglądów, roót konserwacyjnych, naprawy urządzeń energomechanicznych, - zaezpieczenie zakładu górniczego przed zagrożeniem wodnym, - przeudowa wyroisk w sąsiedztwie urządzeń odstawczych pracujących w ruchu ciągłym, niezędnymi rootami związanymi z zaezpieczeniem stropów (klejenie i kotwienie stropu w ścianach), - prowadzenie profilaktyki tąpaniowej, prac zapewniających ezpieczeństwo w związku z zagrożeniem pożarowym. Jak wynika z powyższego występujące dniówki przepracowane w ponadnormatywnym czasie pracy spowodowane yły w większości profilaktyką i niezędnymi pracami remontowymi oraz konserwacyjnymi, które mogą yć prowadzone jedynie w dni wolne od pracy. Talica Dniówki przepracowane w ponadnormatywnym czasie pracy ogółem w 2007r. 2006r. Licza dniówek przepracowanych w ponadnormatywnym czasie pracy dniówki poniedziałek - piątek dniówki w sooty, niedziele i święta 2007r. różnica 2006r. 2007r. różnica VII I-VII VII I-VII VII VII.2006 I-VII I-VII.2006 VII I-VII VII I-VII VII VII.2006 I-VII I-VII Kompania Węglowa S.A Katowicka Grupa Kapitałowa Jastrzęska SW S.A Kopalnie - spółki * Grupa Kapitałowa SRK RAZEM * Poz. "Kopalnie - spółki" oejmuje: KWK "Budryk" S.A. oraz LW "Bogdanka" S.A Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego W okresie styczeń lipiec 2007r. w górnictwie węgla kamiennego miało miejsce ogółem wypadków (o 111 wypadków więcej niż w porównywalnym okresie 2006r.), w tym 10 wypadków śmiertelnych oraz 10 wypadków ciężkich. W porównaniu do analogicznego okresu 2006r., ilość wypadków śmiertelnych zmniejszyła się o 4, a ilość wypadków ciężkich wzrosła o 1 wypadek. W lipcu 2007r. wydarzyło się ogółem 221 wypadków (o 27 wypadków więcej niż w lipcu 2006r.), w tym 3 wypadki śmiertelne oraz 3 wypadki ciężkie. Wypadki śmiertelne miały miejsce w: Oddziale KWK Pokój (KW S.A), w KWK Jas Mos (JSW S.A.) oraz w KWK Budryk S.A. W Oddziale KWK Pokój (KW S.A.) wypadkowi śmiertelnemu uległ ślusarz oddziału mechanicznego. Wypadek miał miejsce na poziomie 790m, w komorze demontażowej zestawów sekcji oudowy zmechanizowanej. Demontaż sekcji prowadzony ył niezgodnie z ustaleniami projektu technicznego. Przyczyną wypadku yło dociśnięcie głowy ślusarza do stojaka oudowy zmechanizowanej zdemontowaną, przemieszczającą się osłoną odzawałową. W KWK Jas Mos (JSW S.A.) w trakcie prowadzenia roót eksploatacyjnych w ścianie, nastąpiło odspojenie się rył węgla z ociosu oraz opad skał stropowych. Jedna z rył węgla, wypadając spoza rozpartych osłon czoła ściany i przesuwając się po nadstawkach przenośnika, uderzyła górnika operatora przewodu komajnowego. W KWK Budryk S.A. wypadkowi śmiertelnemu uległ górnik. Wypadek miał miejsce w przygotowywanej do likwidacji ścianie B-6 w pokładzie 358/1, zlokalizowanej poniżej poziomu 900m. Podczas transportu jedna z załadowanych stropnic stalowych, zsunęła się z trasy przenośnika w kierunku ociosu ścianowego. Pracownik zespołu transportowego usiłował ułożyć stropnicę na przenośnik ędący w ruchu. W czasie tej czynności poślizgnął się i został pochwycony przez zgrzeło przenośnika, doznając urazu wielonarządowego.

17 Ponadto w lipcu 2007r. w Oddziale KWK Pokój (KW S.A.) miały miejsce dwa nieezpieczne wydarzenia: - wstrząs górotworu, który spowodował tąpnięcie i wypadek ziorowy (pięć wypadków lekkich). Przyczyną tąpnięcia ył wstrząs o energii 8x10 7 J zaistniały na wskutek nagłego rozładowania energii skumulowanej w górotworze. Przyczyną wypadku ziorowego yło dynamiczne oddziaływanie skutków wstrząsu na pracowników zatrudnionych w chodniku wentylacyjnym 502/II; - zapalenie metanu i wypadek ziorowy (cztery wypadki lekkie). Wstępnie ustalono, że prawdopodoną przyczyną zapalenia metanu yły rooty strzałowe wykonane dla wywołania zawału skał stropowych. Przyczyną wypadku ziorowego yło oddziaływanie na pracowników otwartego ognia i gorących gazów powstałych wskutek zapalenia metanu. Wypadki śmiertelne i ciężkie w górnictwie węgla kamiennego w okresie styczeń lipiec 2007r. Talica OGÓŁEM LICZBA WYPADKÓW w tym ŚMIERTELNYCH CIĘŻKICH 2006r. 2007r. różnica 2006r. 2007r. różnica 2006r. 2007r. różnica Kopalnie węgla kamiennego (załoga własna + firmy oce) lipiec narastająco Zoowiązania i należności górnictwa Stan oraz struktura zoowiązań i należności Stan zoowiązań oraz stan należności górnictwa węgla kamiennego na koniec 2006r. oraz na dzień r. przedstawiał się następująco: [ mln zł ] Stan na dzień Zoowiązania (długo- i krótkoterminowe) Należności (krótkoterminowe) Saldo (nadwyżka zoowiązań nad należnościami) r.* 6 696, , , r.** 6 174, , ,5 * Kwota wg danych po adaniu sprawozdań finansowych przez iegłych rewidentów. Zoowiązania podano po pomniejszeniu o wielkość funduszy specjalnych w wysokości 329,9 mln zł. Łączna kwota zoowiązań na dzień r. wynosiła 7 026,1 mln zł. ** Kwota wg danych zawartych w sprawozdaniu Głównego Urzędu Statystycznego F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. W zoowiązaniach nie ujmuje się wielkości funduszy specjalnych. Stan zoowiązań na koniec lipca 2007r., w porównaniu do stanu na koniec 2006r., zmniejszył się o 521,7 mln zł, natomiast stan należności o 95,1 mln zł. W stanie zoowiązań na dzień r. zoowiązania krótkoterminowe wynosiły ok. 4,4 mld zł a długoterminowe 1,8 mld zł. W zoowiązaniach długoterminowych ujęta została kwota 1,5 mld zł z tytułu odroczonych ustawowo zoowiązań woec ZUS z tytułu składek emerytalnych, składek na uezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez uezpieczonego oraz składek na uezpieczenie zdrowotne (ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o restrukturyzacji górnictwa ). Zoowiązania głównych producentów węgla na koniec lipca 2007r. stanowiły 86,2% ogólnego stanu zoowiązań, z tego: - Kompanii Węglowej S.A. 65,3% zoowiązań górnictwa, - Katowickiej Grupy Kapitałowej 11,4%, - Jastrzęskiej Spółki Węglowej S.A. 9,5%.

18 Należności i zoowiązania (długo- i krótkoterminowe) w 2007r. Wykres I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Należności Zoowiązania (długo- i krótkoterminowe) Saldo [ mln zł ] 2007r. (stan na koniec miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Należności 1 722, , , , , , ,0 Zoowiązania (długo- i krótkoterminowe) 6 700, , , , , , ,5 Saldo , , , , , , ,5 * Wg sprawozdania F - 01 Talica Zoowiązania i należności przedsięiorstw górniczych na dzień r. [ tys. zł ] Stan na r. Zoowiązania ogółem; stan na r. Zoowiązania ogółem Należności Saldo (zoowiązania ogółem - należności krótkoterminowe) ogółem długoterminowe razem w tym: kredyty i pożyczki razem z tego: krótkoterminowe w tym z tytułu: dostaw i usług podatków, ceł, uezpieczeń oraz innych świadczeń kredytów i pożyczek Należności; stan na r. Saldo (zoowiązania ogółem - należności krótkoterminowe) I KOMPANIA WĘGLOWA S.A Katowicki HW S.A II KATOWICKA GK III JASTRZĘBSKA SW S.A IV KOPALNIE-SPÓŁKI V SPÓLKI RESTRUKTURYZACJI O G Ó Ł E M I-V Restrukturyzacja zoowiązań Proces restrukturyzacji zoowiązań kontynuowany przez spółki węglowe w 2007r. prowadzony jest na podstawie poniższych przepisów: - ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach (Dz. U. Nr 210, poz z poźn. zm.), - rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836 z późn. zm.). Spłaty zoowiązań pulicznoprawnych, z wyjątkiem zoowiązań woec ZUS, są monitorowane w cyklu kwartalnym. Spłaty zoowiązań woec ZUS są natomiast monitorowane w cyklu miesięcznym, z uwagi na fakt określenia tego sposou spłaty w wyżej wymienionej ustawie. Płatności restrukturyzowanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o restrukturyzacji górnictwa zoowiązań woec ZUS dotyczą Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Wymienione spółki realizują spłatę odroczonych ustawowo zoowiązań od r. Za 2005r. i 2006r. spółki dokonały pełnej spłaty należnych rat, natomiast płatności należnych rat za siedem miesięcy 2007r. przez poszczególne spółki przedstawiały się następująco:

19 Dokonane wpłaty za: Styczeń lipiec 2007r. 2005r. 2006r. należne wpłaty zrealizowane wpłaty % realizacji Kompania Węglowa S.A , , , ,9 100,0 SRK S.A , ,0 735,0 735,0 100,0 * BSRK Sp. z o.o , , , ,3 87,4 RAZEM , , , ,2 99,6 [ tys. zł ] * Część raty należnej ZUS za styczeń 2007r. została zrealizowana przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., w uzgodnieniu z ZUS, w grudniu 2006r. Z uwagi na trudności płatnicze Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. nie dokonała spłaty w lipcu 2007r. należnej raty odroczonych rat należnych Zakładowi Uezpieczeń Społecznych, przypadającej na ten miesiąc. BSRK Sp. z o.o. w lipcu 2007r. zapłaciła kwotę 561,4 tys. zł, jako należną zaległą ratę za czerwiec 2007r. Natomiast należną ratę za lipiec 2007r. w wysokości 561,4 tys. zł, BSRK Sp. z o.o. uregulowała w czterech transzach w dniach: 27 i 31 lipca oraz 2 i 7 sierpnia 2007r. Łączna kwota zapłaconych przez BSRK Sp. z o.o. rat za siedem miesięcy 2007r. wyniosła 3 435,3 tys. zł, przy należnej spłacie w kwocie 3 929,8 tys. zł Realizacja płatności pulicznoprawnych Płatności pulicznoprawne ędące przedmiotem monitorowania dotyczą zoowiązań woec ZUS, FP, FGŚP, PFRON, udżetu państwa, funduszy ekologicznych oraz gmin z tytułu podatków, opłat i kar. Wyniki monitorowania płatności pulicznoprawnych dokonywanych przez podmioty górnictwa węgla kamiennego przedstawiane są w następującym układzie: - spółki produkcyjne, oejmujące: Kompanię Węglową S.A., Katowicką Grupę Kapitałową, Jastrzęską Spółkę Węglową S.A. oraz kopalnie spółki (KWK Budryk S.A., LW Bogdanka S.A. oraz Południowy Koncern Węglowy S.A.); - spółki restrukturyzacyjne, oejmujące: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. - podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem, tj. spółki produkcyjne oraz spółki restrukturyzacyjne. Realizacja płatności w okresie styczeń lipiec 2007r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem (spółki produkcyjne oraz spółki restrukturyzacyjne) woec głównych wierzycieli przedstawiała się następująco: Należne wpłaty Zrealizowane wpłaty % realizacji [ tys. zł ] 1) Składki woec ZUS, FP, FGŚP ogółem z tego na: , ,2 100,0 - uezpieczenia społeczne , ,9 100,0 - finansowane przez uezpieczonego , ,1 100,0 - finansowane przez pracodawcę , ,8 100,0 - uezpieczenie zdrowotne , ,5 100,0 - FP , ,1 100,0 - FGŚP 3 693, ,7 100,0 2) Wpłaty na PFRON , ,2 100,0 3) Wpłaty woec udżetu państwa ogółem z tego: , ,6 100,0 - podatek dochodowy od osó fizycznych , ,6 100,0 - podatek dochodowy od osó prawnych , ,9 100,0 - podatek od towarów i usług , ,0 100,0 - wpłata z zysku przez jednoosoowe spółki Skaru Państwa , ,1 100,0 4) Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej , ,9 100,0 w tym: - opłata eksploatacyjna , ,2 100,0 5) Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin z tego: , ,5 99,7 - opłata eksploatacyjna , ,7 100,0 - podatki i inne opłaty na rzecz gmin , ,8 99,4

20 W okresie styczeń lipiec 2007r. podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem (spółki produkcyjne i spółki restrukturyzacyjne) wpłaciły kwotę ,4 tys. zł z tytułu zoowiązań pulicznoprawnych ogółem (należne płatności wyniosły ,5 tys. zł). Zrealizowane w tym okresie płatności pulicznoprawne ujmują dokonane w grudniu 2006r. nadpłaty wynikające z konieczności rozliczenia dotacji udżetowych przeznaczonych na wypłaty z GPS należne w styczniu 2007r. w kwocie 5 822,2 tys. zł. Sytuacja ta występuje w KW S.A. (kwota 943,0 tys. zł) oraz w BSRK Sp. z o.o. (kwota 157,3 tys. zł) i dotyczy płatności woec ZUS, FP oraz FGŚP. Podony system rozliczeń wystąpił również w KW S.A. w zakresie płatności podatku dochodowego od osó fizycznych (kwota 4 373,2 tys. zł) oraz w BSRK Sp. z o.o. (kwota 348,7 tys. zł). Stopień realizacji zoowiązań pulicznoprawnych zrealizowanych przez podmioty produkcyjne wyniósł 99,98% (należne płatności wyniosły ,6 tys. zł, natomiast dokonane wpłaty ,6 tys. zł). Niepełna realizacja należnych płatności pulicznoprawnych przez podmioty produkcyjne w okresie styczeń lipiec 2006r. wystąpiła w Kompanii Węglowej S.A. i dotyczyła zoowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (99,91%), przy czym KW S.A. w dniu r. złożyła do Urzędu Skarowego wniosek o uregulowanie należnych płatności woec udżetu państwa w tryie art. 66 Ordynacji podatkowej. Stopień realizacji zoowiązań pulicznoprawnych zrealizowanych przez spółki restrukturyzacyjne w okresie styczeń lipiec wyniósł 98,24% (należne płatności wyniosły ,9 tys. zł, natomiast wpłaty ,8 tys. zł). Niepełna realizacja należnych płatności pulicznoprawnych zrealizowanych przez spółki restrukturyzacyjne wystąpiła w Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. i dotyczyła płatności woec gmin z tytułu podatków, opłat i kar. Należne w tym okresie przez BSRK Sp. z o.o. płatności woec gmin wyniosły 3 844,8 tys. zł, natomiast wpłaty 3 344,7 tys. zł. Nieuregulowane ieżące płatności BSRK sp. z o.o. spłaca w miarę posiadanych środków finansowych. W lipcu 2007r. Spółka wpłaciła 0,9 tys. zł tytułem pokrycia części zaległości powstałych w okresie wcześniejszym. Talica 2.5a Realizacja należnych ieżących płatności pulicznoprawnych w lipcu oraz w okresie styczeń lipiec 2007r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem woec wierzycieli Składki woec ZUS, FP, FGŚP ogółem , ,4 0, ,4 0, , , , , ,2 2. Wpłaty na PFRON 7 205, ,5 0, ,5 0, , , ,2 0, ,2 3. Wpłaty woec udżetu państwa ogółem , ,7 0, ,7 0, , , , , ,6 Opłaty i kary ekologiczne na rzecz 4. Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Należna płatność danego miesiąca Lipiec 2007r. [ tys. zł ] nadpłaty wynikające z rozliczenia dotacji na GPS Zrealizowane wpłaty razem wpłaty danego miesiąca (kol.3 + kol.4) pozostałe ogółem (kol.5 + kol.6) Należna płatność Narastająco od początku roku [ tys. zł ] narastająco Zrealizowane wpłaty nadpłaty wynikające z rozliczenia dotacji na GPS ogółem (kol.9+kol.10) , , ,2 0, , , , ,9 5. Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin , ,2 0, ,2 0, , , ,5 0, ,5 6. Zoowiązania pulicznoprawne ogółem , ,0 0, ,0 0, , , , , ,4 Talica 2.5 Realizacja należnych ieżących płatności pulicznoprawnych w lipcu oraz w okresie styczeń lipiec 2007r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego Należna płatność danego miesiąca Lipiec 2007r. [ tys. zł ] nadpłaty wynikające z rozliczenia dotacji na GPS Zrealizowane wpłaty razem wpłaty danego miesiąca (kol.3 + kol.4) pozostałe ogółem (kol.5 + kol.6) Należna płatność Narastająco od początku roku [ tys. zł ] narastająco Zrealizowane wpłaty nadpłaty wynikające z rozliczenia dotacji na GPS ogółem (kol.9+kol.10) 1. Spółki produkcyjne , ,2 0, ,2 0, , , , , ,6 2. Spółki restrukturyzacyjne 2 908, ,8 0, ,8 0, , , ,8 506, ,8 3. Razem , ,0 0, ,0 0, , , , , ,4

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA?

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? WARSZAWA, 4 czerwiec 2013r. Henryk PASZCZA ARP SA Agencja Rozwoju Przemysłu

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r Zasoby bilansowe w polach zagospodarowanych 20,3 mld ton Zasoby przemysłowe 6,02 mld ton Zasoby operatywne w złożach zakładów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 143 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 575/2007 Polska Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2008-2010

Pomocy państwa N 575/2007 Polska Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2008-2010 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)864 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 575/2007 Polska Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2008-2010 Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W ramach rozdziału art. 1 określa kierunki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Uzasadnienie. W ramach rozdziału art. 1 określa kierunki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Uzasadnienie Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 regulujące zasady: - restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych, -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł.

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r.

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. Kompania Węglowa S.A. 30 czerwca 2015 r. 11 kopalń 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bolesław Śmiały Sośnica Piast Ziemowit

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 24 Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.

Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet JSW S.A. na 2011r. SPIS TREŚCI 1. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/21/2008 Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Bogdanka, 19 marca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Zarząd Lubelski Węgiel Bogdanka S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2037; o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie Załącznik Nr 11 Analiza planu finansowego za 2012 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu ( załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2012r.) Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego Marian Turek Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 1 Spis treści Od Autora... 7 Wprowadzenie... 8 ROZDZIAŁ 1 Warunki restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo