MINISTERSTWO GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI INFORMACJA o realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w lipcu oraz w okresie styczeń lipiec 2007r. Warszawa, wrzesień 2007 rok

2 - 1 - SPIS TREŚ CI 1. SYTUACJA NA RYNKU ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO W LIPCU 2007R SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM SYTUACJA NA RYNKU WĘGLA W POLSCE WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO CENY ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE DZIAŁANIA WYKONYWANE PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALŃ NAPRAWIANIE SZKÓD WYWOŁANYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW KOPALŃ CAŁKOWICIE LIKWIDOWANYCH PRZEPRACOWANE DNIÓWKI W PONADNORMATYWNYM CZASIE PRACY BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GÓRNICTWA STAN ORAZ STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ REALIZACJA PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW PRODUKCJI DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE ODDZIAŁYWANIE GÓRNICTWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE REALIZACJA INWESTYCJI W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO FINANSOWANIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH W GÓRNICTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKI EKONOMICZNO FINANSOWE ORAZ SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z RESTRUKTURYZACJĄ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO WYNIKI EKONOMICZNO FINANSOWE SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ REFORMY GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO... 31

3 SYTUACJA NA RYNKU ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO W LIPCU 2007R Sytuacja na rynku światowym Rynek węgla energetycznego. W ostatnim tygodniu czerwca 2007r. notowanie wskaźnika węglowego 1 osiągnęło najwyższy w historii poziom 80,13 USD/t (za węgiel o kaloryczności 6000 kcal/kg na azie CIF porty Europy Zachodniej). Jednak w pierwszym notowaniu lipca spadł on do 76,20 USD/t. Przyczyną oniżenia się notowań wartości wskaźnika yło zmniejszone zapotrzeowanie na węgiel wśród elektrowni europejskich (zmniejszony popyt na energię elektryczną), co zostało spowodowane łagodniejszymi warunkami atmosferycznymi oraz dużymi zapasami wody zgromadzonymi w hydroelektrowniach krajów skandynawskich. W drugim tygodniu lipca 2007r. ceny w portach wyładowczych zaczęły ponownie wzrastać (wskaźnik węglowy osiągnął 77,65 USD/t). Przyczyniły się do tego wzrastające stawki frachtowe. Pod koniec drugiego tygodnia lipca stawki dla ładunków typu cape na głównych trasach przewozowych do ARA wynosiły odpowiednio: - z Puerto Bolivar 30,25 USD/t, - z portów Queensland 34,00 USD/t, - z Richards Bay 26,50 USD/t. Według informacji z pierwszej dekady lipca 2007r., węgiel z RPA w ramach dostaw na najliższe miesiące oferowano w cenie USD/t FOB Richards Bay (za 6000 kcal/kg). Na zliżonym poziomie azy FOB kształtowały się ceny węgla z Kolumii, wynoszące USD/t FOB Puerto Bolivar (za 6000 kcal/kg). Sygnalizowana już wcześniej przez producentów węgla z Rosji ardzo ograniczona podaż eksportowa w ramach dostaw na 2007r. wpływa na wysoki poziom cen węgla rosyjskiego. W przypadku transakcji z początku lipca 2007r. wynosił on ok USD/t FOB porty ałtyckie (za 6000 kcal/kg). Należy zaznaczyć, że producenci węgla rosyjskiego dysponujący jeszcze ilościami przeznaczonymi na eksport są zainteresowani sprzedażą po cenie przekraczającej 70 USD/t. Z początkiem lipca 2007r. zostały wznowione dostawy rosyjskiego węgla do portu w Tallinie, które zostały zawieszone w maju wskutek kryzysu politycznego pomiędzy Rosją i Estonią. Jednak rosyjscy eksporterzy węgla mają trudności w zakresie pozyskania stosownej ilości wagonów. W związku z remontem taoru wagonowego w tym sezonie letnim ograniczeniom uległy już dostawy węgla do portów ałtyckich, a także na Ukrainę. Woec stale rosnącego zapotrzeowania na rosyjski węgiel, dostawcy oceniają, że w najliższych miesiącach nie ędą w stanie zrealizować 20 30% zaplanowanych dostaw. Trudna sytuacja związana z zakłóceniami i przestojami w australijskim porcie Newcastle, która od pewnego czasu, przyczynia się do wysokiego poziomu cen węgla australijskiego, zaczęła się poprawiać. W czerwcu 2007r. cena węgla z Australii systematycznie wzrastała, przekraczając poziom 70 USD/t FOB Newcastle (za 6150 kcal/kg), natomiast na początku lipca 2007r. cena węgla w ramach dostaw na sierpień oniżyła się do 67 USD/t FOB. Jednak zdaniem australijskich producentów, przeładunki w porcie Newcastle nieprędko jednak powrócą do swojego normalnego poziomu: pod koniec czerwca 2007r. na załadunek oczekiwało 75 statków, pod koniec lipca licza ta zmniejszyła się do ok. 48 statków, a pod koniec sierpnia winna oniżyć się do 40 statków. 1 Indeks węglowy - cena dla transakcji ieżących na azie CIF porty ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) dla węgla o kaloryczności 6000 kcal/kg netto.

4 - 3 - W opinii oserwatorów, także na rynku azjatyckim w najliższym czasie nie powinno dojść do gwałtownego spadku cen węgla. Mimo oznak poprawy w zakresie wysyłek węgla z Australii, podaż ze strony innych producentów w tym rejonie jest ardzo ograniczona. Według danych, eksport węgla z Chin w okresie za I półrocze 2007r. wyniósł 23,1 mln ton (w porównaniu do analogicznego okresu 2006r. spadek o ok. 30%). Co prawda w czerwcu 2007r. nastąpił wzrost eksportu (o ponad 11%) w stosunku maja, a poziom cen na rynku krajowym nie ył tak atrakcyjny w stosunku do cen uzyskiwanych w eksporcie, jednak nie zmienia to oceny oserwatorów, których zdaniem Chiny staną się w tym roku importerem węgla netto. Według danych dostępnych za okres od stycznia do kwietnia 2004r. import węgla do Chin osiągnął poziom 19 mln ton (wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2006r. o ok. 50%). Według przewidywań, chiński import węgla może w skali całego roku 2007 wzrosnąć do ok. 50 mln ton (38 mln ton w 2006r.). Również ok. 50 mln ton może wynieść eksport węgla z tego kraju. Stanowiłoy to znaczący spadek w porównaniu z 2006r., kiedy to eksport wyniósł 63 mln ton Sytuacja na rynku węgla w Polsce Wydoycie i sprzedaż węgla kamiennego W okresie styczeń lipiec 2007r. wydoycie węgla kamiennego wyniosło ,6 tys. ton i yło niższe niż w analogicznym okresie 2006r. o 3 596,8 tys. ton. Kształtowanie się wielkości wydoycia węgla kamiennego w 2006r. oraz w 2007r. (styczeń lipiec) według rodzajów węgla przedstawiało się następująco: Wydoycie [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2006r. 2007r. VII.07 I-VII.07 VII.07/ I-VII.07/ VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Wydoycie ogółem 7 692, , , ,6-729, ,8 90,5 93,5 w węgiel energetyczny 6 412, , , ,8-451, ,6 93,0 93,5 tym węgiel koksowy 1 280, , , ,8-278,3-516,2 78,3 94,0 Wydoycie węgla energetycznego w porównywalnych okresach 2006r. i 2007r. (styczeń lipiec) oniżyło się o 6,5%, a węgla koksowego wzrosło o 6,0%. Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec lipca 2007r. wyniósł 5 145,2 tys. ton. W porównaniu do stanu na koniec lipca 2006r. ył on wyższy o 396,6 tys. ton, natomiast w porównaniu do stanu na koniec 2006r. ył wyższy o 1 889,2 tys. ton. Wzrost stanu zapasów, w odniesieniu do stanu na koniec 2006r., odnotowano w następujących spółkach produkcyjnych: - Kompania Węglowa S.A. wzrost o 1 484,0 tys. ton, - kopalnie spółki wzrost o 218,8 tys. ton, - Katowicka Grupa Kapitałowa wzrost o 186,5 tys. ton. Oniżenie stanu zapasów węgla (o 0,1 tys. ton w porównaniu do stanu zapasu na koniec 2006r.) nastąpiło w Jastrzęskiej Spółce Węglowej S.A. Sprzedaż ogółem węgla kamiennego okresie styczeń lipiec 2007r. wyniosła ,0 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu 2006r. oniżyła się o 4 448,5 tys. ton. W okresie tym nastąpiło oniżenie sprzedaży węgla na rynek krajowy o 2 171,9 tys. ton (o 5,0%), nastąpił w wywozie do krajów Unii Europejskiej i eksporcie poza granice UE nastąpiło również oniżenie sprzedaży węgla o 2 276,6 tys. ton (o 22,4%). 2 Sytuację na krajowym rynku węgla przedstawiono wg sprawozdania G.09.1 o orocie węglem kamiennym, w którym uwzględnione są dane na temat Zakładu Górniczego SILTECH Sp. z o.o.

5 - 4 - Sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy według poszczególnych odiorców w porównywalnych okresach 2006r. i 2007r. (styczeń lipiec) przedstawiała się następująco: Sprzedaż [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2006r. 2007r. VII.07 I-VII.07 VII.07/ I-VII.07/ VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Ogółem na kraj 5 941, , , ,6-419, ,9 92,9 95,0 energetyka zawodowa 2 925, , , ,2-60,0 841,3 97,9 103,6 energetyka przemysłowa 127,8 728,8 146,4 728,8 18,6 0,0 114,6 100,0 ciepłownie przemysłowe i komunalne 333, ,7 386, ,9 52,3-207,8 115,7 92,1 inni odiorcy przemysłowi 146,4 550,5 116,7 497,2-29,7-53,3 79,7 90,3 koksownie 916, ,0 868, ,4-47,9 415,4 94,8 106,7 pozostali odiorcy krajowi 1 491, , , ,1-352, ,5 76,3 68,3 w tym W odniesieniu do analogicznego okresu 2006r. w sprzedaży na kraj wystąpiły następujące relacje: - zwiększenie sprzedaży do koksowni (o 6,7%), energetyki zawodowej (o 3,6%), - utrzymanie na tym samym poziomie sprzedaży do energetyki przemysłowej - oniżenie sprzedaży do innych odiorców przemysłowych (o 9,7%), ciepłowni przemysłowych i komunalnych (o 7,9%) oraz w grupie pozostali odiorcy krajowi (o 31,7%). Wywóz do Unii Europejskiej i eksport węgla kamiennego poza granice UE realizowany ył przez pośredników oraz ezpośrednio przez spółki węglowe. W porównywalnych okresach 2006r. oraz 2007r. (styczeń lipiec) przeznaczono na ten cel następujące ilości węgla kamiennego: Wywóz i eksport [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2006r. 2007r. VII.07 I-VII.07 VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Ogółem wywóz i eksport 1 315, , , ,4-278, ,6 78,8 77,6 przez Węglokoks S.A , ,9 922, ,5-252, ,4 78,5 73,3 przez innych pośredników 8,8 71,2 14,3 108,8 5,5 37,6 162,5 152,8 ezpośrednio przez kopalnie 131,0 633,9 99,7 846,1-31,3 212,2 76,1 133,5 w tym Głównym pośrednikiem w sprzedaży węgla kamiennego za granicę jest Węglokoks S.A., za pośrednictwem którego w okresie styczeń lipiec 2007r. przeznaczono na wywóz i eksport 6 928,5 tys. ton węgla (87,8 % węgla ogółem kierowanego za granicę). W porównaniu do analogicznego okresu 2006r. Ilość węgla przeznaczonego na wywóz i eksport węgla za pośrednictwem Węglokoks S.A. oniżyła się o 2 526,4 tys. ton (o 26,7%). Poprzez innych pośredników przeznaczono na sprzedaż poza granice kraju 108,8 tys. ton, a ezpośrednio przez kopalnie 846,1 tys. ton (o 33% więcej niż w analogicznym okresie 2006r.). W okresie styczeń lipiec 2007r. sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych wyniosła ,1 tys. ton (83,5% sprzedaży węgla ogółem). Sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych według podstawowych sortymentów w porównywalnych okresach 2006r. i 2007r. (styczeń lipiec) przedstawiała się następująco: 2006r. 2007r. VII I VII VII I VII VII.07/ Sprzedaż [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] VII.07 I-VII.07 VII.07/ VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.07/ I-VII.06 Ogółem węgiel energetyczny 6 015, , , ,1-444, ,8 92,6 90,9 sortymenty grue 543, ,3 417, ,0-126, ,3 76,8 65,9 sortymenty średnie i drone 231, ,5 194, ,1-36,5-286,4 84,2 81,3 miały 5 087, , , ,8-229, ,1 95,5 93,8 pozostałe sortymenty 153,9 504,2 102,1 417,2-51,8-87,0 66,3 82,7 w tym W sprzedaży węgla do celów energetycznych oniżeniu uległa sprzedaż wszystkich sortymentów tego rodzaju węgla. Najwyższe oniżenie sprzedaży nastąpiło w sortymentach gruych i wyniosło ono o 34,1%. W najmniejszym stopniu (o 6,2%) oniżyła się sprzedaż sortymentów miałowych. I-VII.07/

6 - 5 - Sprzedaż węgla do koksowania w porównywalnych okresach 2006r. oraz 2007r. (styczeń lipiec) według typów kształtowała się następująco: Sprzedaż [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] VII.07 I-VII.07 VII.07/ VII.06 I VII.06 VII r. 2007r. VII I VII VII I VII I-VII.07/ I-VII.06 Ogółem węgiel koksowy 1 240, ,6 986, ,9-253,9-326,7 79,5 96,1 typ ,2 565,4 73,4 675,8-51,8 110,4 58,6 119,5 typ , ,0 308, ,8 35,0 264,8 112,8 114,2 typ , ,6 460, ,2-198,7-547,4 69,8 88,2 typ 35.2 B 183, ,6 145, ,1-38,4-154,5 79,1 88,6 w tym Charakterystycznym dla sprzedaży węgla koksowego w porównywalnych okresach 2005r. i 2006r. (styczeń lipec) yło zwiększenie sprzedaży węgla do koksowania na rynku krajowym (o 6,8%), przy równoczesnym oniżeniu sprzedaży w wywozie i eksporcie (o 33,2%) Ceny zytu węgla kamiennego Poniżej przedstawiono kształtowanie się cen zytu węgla do celów energetycznych i do koksowania (loco kopalnia) w porównywalnych okresach 2006r. oraz 2007r. (styczeń lipiec). 2006r. [zł/t ] 2007r. [zł/t ] Różnica [ zł/t ] Dynamika [ % ] VII.07 I-VII.07 VII.07/ I-VII.07/ VII I VII VII I VII VII.06 I VII.06 VII.06 I-VII.06 Cena zytu węgla ogółem 185,81 180,51 188,73 187,57 2,92 7,06 101,6 103,9 węgiel energetyczny 165,44 160,69 169,90 165,74 4,46 5,05 102,7 103,1 w tym węgiel koksowy 284,55 286,87 295,04 298,37 10,49 11,50 103,7 104,0 W okresie styczeń lipiec 2007r. w porównaniu do analogicznego okresu 2006r., cena zytu węgla do celów energetycznych na rynku krajowym wzrosła o 0,6%, a w wywozie i eksporcie o 17,3%. Cena zytu węgla do koksowania w tym samym okresie na rynku krajowym wzrosła o 4,3%, a w wywozie i eksporcie o 7,3%. Oniżenie sprzedaży węgla ogółem w okresie styczeń lipiec 2007r. o 8,3% (w porównaniu do analogicznego okresu 2006r.) nie zostało zrównoważone wzrostem średniej cen zytu ogółem (o 3,9%). W konsekwencji doprowadziło to do oniżenia przychodów netto ze sprzedaży węgla w skali całego górnictwa węgla kamiennego o 454,9 mln zł. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży węgla w porównywalnych okresach (styczeń lipiec) 2006r. i 2007r. (o 8,0 mln zł) odnotowano jedynie w kopalniach spółkach. Natomiast oniżenie przychodów netto ze sprzedaży węgla nastąpiło w: - Kompanii Węglowej S.A. (o 350,3 mln zł) główną przyczyną yło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży węgla do celów energetycznych (o 429,4 mln zł), przy równoczesnym zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży węgla do koksowania (o 6,6 mln zł); - Jastrzęskiej Spółce Węglowej S.A. (o 107,4 mln zł) główną przyczyną yło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży węgla do koksowania w wywozie i eksporcie (o 187,1 mln zł) oraz węgla do celów energetycznych w wywozie i eksporcie (o 1,9 mln zł). Wzrost przychodów netto ze sprzedaży węgla do koksowania w kraju (o 69,7 mln zł) oraz węgla do celów energetycznych w kraju (o 11,9 mln zł) nie zrównoważyły wyżej wymienionych spadków. - Katowickiej Grupie Kapitałowej (o 5,2 mln zł) główną przyczyną yło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży węgla do celów energetycznych koksowania w kraju o 59,6 mln zł. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży węgla do celów energetycznych w wywozie i eksporcie o 54,4 mln zł nie zrównoważył wyżej wymienionego spadku.

7 - 6 - Wykres 1.2a Wydoycie, sprzedaż, ceny zytu oraz stan zapasów węgla kamiennego - tendencje w latach Wydoycie w ęgla kamiennego Sprzedaż ogółem w ęgla kamiennego [ tys. ton ] [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005r. 2006r. 2007r. 2005r. 2006r. 2007r. Sprzedaż w ęgla kamiennego w kraju Sprzedaż w ęgla kamiennego na eksport [ tys. ton ] [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005r. 2006r. 2007r. 2005r. 2006r. 2007r. Stan zapasów w ęgla kamiennego Cena zytu w ęgla kamiennego ogółem [ tys. ton ] [ zł/t ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005r. 2006r. 2007r. 2005r. 2006r. 2007r. 1 Poprzez eksport rozumie się wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz eksport poza granice UE. Wykres 1.2 Wydoycie, sprzedaż, cena zytu oraz stan zapasów węgla kamiennego w 2007r [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wydoycie 8 059, , , , , , ,3 sprzedaż ogółem 7 808, , , , , , ,4 stan zwałów na koniec miesiąca 3 383, , , , , , ,2 cena zytu ogółem 185,90 186,36 188,58 187,41 187,25 186,06 188, [ zł/ t ]

8 - 7 - Wykres 1.2c Sprzedaż i ceny zytu węgla kamiennego w 2007r. wg rodzaju węgla [ tys. ton ] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII sprzedaż węgla energetycznego 6 611, , , , , , ,5 sprzedaż węgla koksowego 1 196, , , , , ,2 986,9 cena zytu węgla energetycznego 165,80 163,30 164,30 166,08 165,02 167,10 169,90 cena zytu węgla koksowego 300,98 305,33 302,89 294,75 293,20 294,80 295, [ zł/t ] Talica 1.2a Kierunki sprzedaży węgla kamiennego ogółem wg głównych odiorców WYSZCZEGÓLNIENIE lipiec udział % od początku roku udział % lipiec udział % od początku roku udział % Różnica kol. 6 - kol. 2 [ tony ] Różnica kol. 8 - kol Sprzedaż ogółem , , , , Sprzedaż krajowa razem , , , , Energetyka zawodowa , , , , Energetyka przemysłowa , , , , Ciepłownie przemysłowe i komunalne , , , , z tego: 6 Inni odiorcy przemysłowi , , , , Koksownie , , , , Pozostali odiorcy krajowi , , , , Wywóz do UE i eksport - razem , , , , przez Węglokoks SA , , , , z tego: 11 przez innych pośredników , , , , ezpośrednio przez kopalnie , , , , Stan węgla kamiennego na zwałach wg spółek węglowych [ tony ] Talica 1.2 Stan na dzień Różnica r r I KOMPANIA WĘGLOWA S.A KATOWICKI HW S.A Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o II KATOWICKA GR. KAPITAŁOWA III JASTRZĘBSKA SW S.A IV KOPALNIE - SPÓŁKI * w tym KWK "Budryk" S.A O G Ó Ł E M I-IV * Pozycja kopalnie spółki razem oejmuje: KWK Budryk S.A., LW Bogdanka S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., SILTECH Sp. z o.o.

9 DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE 2.1. Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń W 2007r., przy udziale środków udżetu państwa, prowadzone są działania ędące skutkiem zrealizowanej w latach oraz w latach redukcji zdolności produkcyjnych. Działania te finansowane są środkami dotacji udżetowej, ujętymi w ustawie udżetowej na rok 2007, oraz środkami udżetowymi tzw. środkami niewygasającymi ujętymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków udżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku udżetowego (Dz.U. nr 232, poz. 1689). W okresie styczeń lipiec 2007r. działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, ędące następstwem redukcji zdolności produkcyjnych w latach oraz , realizowano w następujących kopalniach zakładach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.: SRK S.A. Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, SRK S.A. Zakład KWK Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, BSRK Sp. z o.o. Zakład KWK Powstańców Śląskich - Bytom I, oraz w KWK Niwka Modrzejów Sp. z o.o. w upadłości. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji i KWK Powstańców Śląskich Bytom I zrealizowały w I półroczu 2007r. zadania finansowane środkami niewygasającymi w wysokości ,1 tys. zł 3 (przekazano środki w wysokości ,0 tys. zł). Ponadto w styczniu 2007r. ze środków, które nie wygasają z upływem roku udżetowego, sfinansowano zadania zakończone w grudniu 2006r. w wysokości ,71 tys. zł. W okresie styczeń lipiec 2007r. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji i KWK Powstańców Śląskich Bytom I realizowały działania finansowane dotacją udżetową roku 2007 w zakresie: likwidacji oraz zaezpieczenia szyów i szyików realizowano 2 zadania, likwidacji infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego oraz po uproszczeniu systemów odwadniania zrealizowano 2 zadania i kontynuowano prace w ramach 1 zadania, rekultywacji terenów pogórniczych realizowano prace w ramach 6 zadań, zaezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym po zakończeniu likwidacji kopalń zrealizowano 14 zadań oraz kontynuowano realizację 101 zadań, opracowywania, wymaganych odręnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań zrealizowano 8 opracowań oraz kontynuowano realizację 2 opracowań. Finansowy zakres działań polikwidacyjnych oraz kosztów ogólnego zarządu SRK S.A. realizowanych w okresie styczeń lipiec 2007r. ze środków udżetowych wyniósł ,7 tys. zł (przekazano środki w wysokości ,5 tys. zł). 3 Zakres przedmiotowy wykonanych zadań przedstawiono w Informacji o realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w czerwcu oraz w okresie styczeń czerwiec 2007r..

10 - 9 - Talica 2.1a Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń w okresie styczeń lipiec 2007r. [ finansowanie ze środków dotacji określonej w ustawie udżetowej na rok 2007 ] - koszty i źródła finansowania Kopalnie SRK S.A. "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" SRK S.A. Zakład "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" SRK S.A. - koszty ogólnego zarządu Razem Zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 4 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości 1 OGÓŁEM Zakres finansowy działań Źródła finansowania wykonywanych po zakończeniu [ tys. zł ] a likwidacji kopalń oraz kosztów a dotacja udżetowa (plan roczny wg umów/przekazana) ogólnego zarządu przychody z likwidacji oraz działań wykonywanych po w przedsięiorstwie górniczym zakończeniu likwidacji kopalń w tym roszczenia pracownicze c środki własne [ tys. zł ] d zoowiązania 2 3 a a a a ,20 258,90 a a ,10 13, ,40 245, , ,00 207,10 558,53 558,53 a , ,53 a , ,60 c d a ,50 275,20 308, ,50 c d a 8 955,20 211, ,90 898, ,00 c d a , ,10 c d a ,40 486, ,90 903, ,50 c d a 1 729,20 11, , ,70 551,93 6,60 c d 1 199,80 4,80 a , ,53 c d 505, , ,10 Talica 2.1 Działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń w okresie styczeń czerwiec 2007r. [ finansowanie ze środków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków udżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku udżetowego (Dz. U. nr 232, poz. 1689) ] - koszty i źródła finansowania zadań rozpoczętych w 2006r. i kontynuowanych w 2007r Razem Zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 3 Kopalnie SRK S.A. "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" SRK S.A. Zakład "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. 1 OGÓŁEM a a środki udżetowe (plan roczny wg umów/przekazana) przychody z likwidacji oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń w tym roszczenia pracownicze c środki własne [ tys. zł ] d zoowiązania 2 3 a 7 992, ,00 a 7 919,60 103,40 c d 68,30 a a a a Zakres finansowy działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz kosztów ogólnego zarządu w przedsięiorstwie górniczym 2 524, , , ,10 a 2 592, ,20 c d a , ,20 c d Źródła finansowania [ tys. zł ] 103,40 68,30 a 7 371, ,80 c d a ,00 31, ,00 c d 135,30 68,30

11 Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego W 2007r. środki udżetowe na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego wynoszą ,0 tys. zł, w tym: w ramach ustawy udżetowej na 2007r. - ze środków niewygasających w 2006r., wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków z udżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku udżetowego w 2006r. (Dz. U. nr 232, poz. 1689), tzw. środki niewygasające ,0 tys. zł, 3 800,0 tys. zł. Termin wykorzystania środków niewygasających, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, upłynął z dniem r. W okresie styczeń czerwiec 2007r. podmioty wykorzystały środki niewygasające w wysokości 3 173,0 tys. zł, na realizację 47 zadań, z których 4 zadania kontynuowane są w II półroczu 2007r. i finansowane ędą ze środków przyznanych w ramach ustawy udżetowej na 2007r. W okresie styczeń lipiec 2007r. minister właściwy ds. gospodarki podpisał umowy o finansowanie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego z 7 podmiotami na realizację 176 zadań, przyznając środki udżetowe w ramach ustawy udżetowej na 2007r. w kwocie ,6 tys. zł. W celu umożliwienia sfinansowania prac związanych z naprawieniem w 2007r. szkód, które z uwagi na przedłużające się negocjacje z poszkodowanymi, co do zakresu i warunków naprawienia szkody, nie mogły zostać zaplanowane, pozostawiono rezerwę środków w wysokości 1 911,4 tys. zł. W okresie styczeń lipiec 2007r., zgodnie ze zgłoszonym przez przedsięiorstwa górnicze zapotrzeowaniem na realizację 49 zadań, przekazano jednostkom środki w ramach ustawy udżetowej na 2007r. w łącznej wysokości 4 865,9 tys. zł. Podmioty prowadziły prace w ramach 62 zadań, przy czym w pierwszej kolejności realizowano zadania polegające na wypłacie odszkodowań i zwrocie poszkodowanym uzasadnionych poniesionych nakładów. Realizowano również zadania związane z utrzymaniem przepompowni na terenie Niecki Bytomskiej. Talica 2.2 Wydatkowanie środków udżetowych na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w 2007r. Plan na 2007r. Środki przekazane w okresie styczeń - lipiec 2007r. Roczna w tym w tym Nazwa zadania Licza kwota w ramach Licza w ramach zadań ze środków Ogółem ze środków dotacji ustawy zadań ustawy dotowanych niewygasających niewygasających wg umów udżetowej udżetowej Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o , , , , , , Zakład KWK "Powstańców Śląskich - Bytom I" , , , , , ,62 2. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład "Kopalnie w całkowitej likwidacji" , , , , , , Rejon "Czeladź - Sosnowiec" , , , , Rejon " 1 Maja-Morcinek-Moszczenica" , , , , Rejon "Wałrzych - Nowa Ruda" , , , , , ,09 3. Katowicki Holding Węglowy S.A , , , , KWK "Staszic" , , , ,99 4. KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości , , KWK "Siemianowice" - ZG " Rozalia" Sp. z o.o. w upadłości , , , ,30 6. KWK "Kazimierz - Juliusz" Sp. z o.o , , Kompania Węglowa S.A , , , , , , KWK "Dęieńsko" , , , , , , KWK "1 Maja" , , , , , , KWK "Prezydent" i KWK "Prezydent" , , KWK "Jaworzno" , , , , , , KWK "Siersza" , , kopalnie po yłej BSW , , , , , KWK "Siemianowice" - ZG " Rozalia" , , , , Razem wiersze od 1 do , , , , , ,85 9. Rezerwa środków , , , Ogółem (w. 8+w. 9) [ zł ]

12 Restrukturyzacja zatrudnienia Stan i struktura zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego Zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego zmniejszyło się ze stanu osó na dzień r. do osó na dzień r. (o 972 osoy). Wg stanu na dzień r. zatrudnionych pod ziemią yło pracowników, a na powierzchni pracowników, natomiast na dzień r. pod ziemią zatrudnionych yło pracowników (zmniejszenie o 561), a na powierzchni pracowników (zmniejszenie o 411). Na dzień r. w górnictwie węgla kamiennego zatrudnionych yło pracowników posiadających uprawnienia emerytalne, podczas gdy na koniec 2006r. zatrudnionych yło osó. Licza zatrudnionych pracowników posiadających uprawnienia emerytalne wzrosła o 411 osó. Przepisy górnicze wymagają zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego pracowników o szczególnych kwalifikacjach. Osoy posiadające uprawnienia emerytalne uzupełniają powstałe w tym zakresie niedoory w zatrudnieniu. W tej grupie występują osoy z ustaloną data zwolnienia (981 osó), jak również osoy ez ustalonej daty zwolnienia (891 osó np. osoy przeywające na zwolnieniach lekarskich, oddelegowane do pełnienia funkcji w związkach zawodowych, itd.). Talica 2.3.1a Stan zatrudnienia, zwolnienia i przyjęcia w sektorze górnictwa węgla kamiennego w tym [ osoy ] 2006r. styczeń-lipiec 2007r. [ osoy ] Stan zatrudnienia na początek okresu Odejścia * Odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem - ogółem; w tym: - emerytury pozostałe odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem Pozostałe odejścia z przyczyn nie dotyczących pracowników Przyjęcia - ogółem * Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy Inne powroty do pracy yłych pracowników przedsięiorstw górniczych Asolwenci Pozostałe przyjęcia związane z uzupełnieniem kadry Zmniejszenie zatrudnienia Stan zatrudnienia na koniec okresu * Pozycja 2 i 3 - zwolnienia i przyjęcia pomniejszono o przemieszczenia wewnętrzne. Stan zatrudnienia w przedsięiorstwach górniczych [ osoy ] Talica Kompania Węglowa S.A. Katowicka Grupa Kapitałowa Jastrzęska SW S.A. Kopalnie-spółki * Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytomska SRK Sp. z o.o. OGÓŁEM r w tym koiet r w tym koiet różnica w tym koiet * Pozycja oejmuje: LW "Bogdanka" S.A., KWK "Budryk" S.A., PKW S.A., KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości.

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku BOGDANKA, MARZEC 2012 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O LW BOGDANKA S.A.... 5 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-02-01/2014 Nr ewid. 114/2014/P14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA ROK 2012 Marzec 2013 WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A.... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo