Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r.

2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam: Katowice, listopad 2014 r.

3 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

4 Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLIII/1010/13 po stronie dochodów w kwocie po stronie wydatków w kwocie po stronie przychodów w kwocie po stronie rozchodów w kwocie zł zł zł zł zwiększono w okresie sprawozdawczym: po stronie dochodów o kwotę po stronie wydatków o kwotę po stronie przychodów o kwotę zł tj. o 3,4% zł tj. o 6,6% zł tj. o 24,7% Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie dotyczyły: zł I. Dochodów zadań własnych zwiększenie o kwotę zł tj. o 3,3% w tym: 1. dochodów własnych zwiększenie o kwotę zł tj. o 3,1% w tym: podatków i opłat zwiększenie o kwotę dochodów z majątku gminy zwiększenie o kwotę pozostałych dochodów zwiększenie o kwotę wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe zwiększenie o kwotę dochodów jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę zł tj. o 2,4% zł tj. o 8,4% zł tj. o 22,6% zł tj. o 263,7% zł tj. o 9,8% - 3 -

5 dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zwiększenie o kwotę środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych zwiększenie o kwotę zł tj. o 13,2% zł tj. o 2,5% 2. subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę zł tj. o 2,7% 3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o kwotę 4. dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych zmniejszenie o kwotę II. Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły: zł tj. o 22,6% zł tj. o 12,5% zł tj. o 5,3% zł wydatków bieżących zwiększenie o kwotę wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę zł, tj. o 1,5% zł, tj. o 18,1% Zmiana w przychodach nastąpiła poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych ( zł) oraz zmniejszenie kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy w związku z przesunięciem na rok 2015 ( zł). Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 30 września 2014 roku zamknął się: - po stronie dochodów kwotą zł - po stronie wydatków kwotą zł - po stronie przychodów kwotą zł - po stronie rozchodów kwotą zł - 4 -

6 Planowany deficyt w wysokości zł zabezpieczony został kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie 3 kwartałów 2014 roku: dochody ogółem wykonano w kwocie ,66 zł tj. 73,2% planu wynoszącego zł w tym: I. Dochody zadań własnych ,57 zł tj. 72,6% planu wynoszącego zł w tym: 1. dochody własne ,41 zł tj. 69,7% planu wynoszącego zł 2. subwencja ogólna ,00 zł tj. 84,2% planu wynoszącego zł 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ,04 zł tj. 89,1% planu wynoszącego zł 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych ,12 zł tj. 50,3% planu wynoszącego zł II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,09 zł tj. 86,9% planu wynoszącego zł wydatki ogółem wykonano w kwocie ,21 zł tj. 63,1% planu wynoszącego zł w tym: I. Zadania własne ,30 zł tj. 62,4% planu wynoszącego zł w tym: 1. wydatki bieżące ,67 zł tj. 69,5% planu wynoszącego zł 2. wydatki majątkowe ,63 zł tj. 49,3% planu wynoszącego zł - 5 -

7 II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,91 zł tj. 81,7% planu wynoszącego zł przychody ogółem wykonano w kwocie rozchody ogółem wykonano w kwocie ,58 zł tj. 110,8% planu wynoszącego zł ,15 zł tj. 71,5% planu wynoszącego zł W okresie 3 kwartałów 2014 roku uzyskano: dochody bieżące w wysokości dochody majątkowe w wysokości ,56 zł co stanowi 77,4% planu ,10 zł co stanowi 48,4% planu zrealizowano: wydatki bieżące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości ,58 zł co stanowi 70,1% planu ,63 zł co stanowi 49,3% planu Z uwagi na zrealizowanie dochodów bieżących z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu o ,06 zł i wydatków bieżących z niedoborem do wskaźnika upływu czasu o ,17 zł na koniec września 2014 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości ,98 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi ujemny wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący ,55 zł. budżetu miasta Katowice za okres 3 kwartałów 2014 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie: - 6 -

8 ( w złotych ) Przewidywane wykonanie za 2014 rok % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. struktura (11:10) DOCHODY OGÓŁEM , , , , , , , , ,2 119,7 117,3 108,2 100,0 A. gminy , , , , , , , , ,2 113,5 110,6 103,7 73,0 B. powiatu , , , , , , , , ,2 140,4 140,4 123,0 27,0 I. Dochody zadań własnych , , , , , , , , ,6 120,0 117,5 108,3 94,9 A. gminy , , , , , , , , ,6 113,5 110,4 103,3 69,7 B. powiatu , , , , , , , , ,4 142,6 142,9 125,0 25,2 1. Dochody własne , , , , , , , , ,7 122,1 120,0 109,8 72,9 A. gminy , , , , , , , , ,0 111,3 108,8 101,7 57,4 B. powiatu , , , , , , , , ,4 190,1 193,8 155,7 15,5 Podatki i opłaty , , , , , , , , ,4 127,2 123,7 110,5 21,4 A. gminy , , , , , , , , ,3 127,5 123,8 110,6 20,9 A. gminy , , , , , , , , ,5 111,9 110,3 107,9 21,7 CIT (od 2004 roku - 6,71% ) , , , , , , , , ,3 91,3 114,5 112,8 2,7 B. powiatu , , , , , , , , ,3 111,6 109,4 107,5 5,8 PIT ( od 2005 roku - 10,25%) , , , , , , , , ,9 114,4 108,9 106,9 5,2 CIT (od 2004 roku - 1,4% ) , , , , , , , , ,0 91,1 114,2 112,5 0,6 Dochody z majątku gminy , , , , , , , , ,1 76,7 97,9 100,1 3,5 Pozostałe dochody , , , , , , , , ,1 74,6 74,5 65,3 1,8 A. gminy , , , , , , , , ,7 69,8 55,0 44,8 0,9 B. powiatu , , , , , , , , ,7 80,4 117,4 124,2 0,9 Wyszczególnienie za 2011 rok za 2012 rok za 2013 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku za 3 kwartały 2014 roku Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia B. powiatu , , , , , , , , ,1 116,7 119,5 107,5 0,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , , , , ,5 111,9 110,1 107,8 27,5 PIT ( w 2011 roku - 37,12%, w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%) , , , , , , , , ,9 115,7 109,7 107,2 19,0 Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe , , , , , , , , ,3 122,0 188,0 327,2 0,0 Dochody jednostek budżetowych , , , , , , , , ,5 110,0 106,9 101,0 10,7 A. gminy , , , , , , , , ,0 105,5 102,4 97,2 9,8 B. powiatu , , , , , , , , ,5 202,1 202,9 175,9 0,9 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) , , , , , , , , ,7 156,6 135,0 131,3 0,2

9 Przewidywane wykonanie za 2014 rok % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. struktura (11:10) Środki z pomocy zagranicznej , , , , , , , , ,0 559,0 344,3 173,1 7,7 A. gminy , , , , , , , , ,2 84,9 31,1 22,6 0,4 B. powiatu , , , , , , , , ,3 779,3 701,8 260,8 7,4 Dofinansowanie ze środków krajowych , , , , , , , , ,3 95,0 67,6 82,7 0,0 A. gminy , , , , , , , , ,6 19,5 10,6 25,2 0,0 B. powiatu , , , , , , , , ,5 332, ,7 142,4 0,0 2. Subwencja ogólna , , , , , , , , ,2 108,5 104,0 99,7 19,6 A. gminy , , , , , , , , ,2 115,3 107,8 105,1 10,0 B. powiatu , , , , , , , , ,3 102,2 100,3 94,7 9,6 A. gminy ,62 0, x ,57 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiatu , , , x , , ,00 0,00 x x x x 0,0 A. gminy , , , , , , , , ,5 44,1 90,1 113,8 0,1 B. powiatu , , , , , , , , ,3 90,7 205,1 192,1 0,1 A. gminy , , , , , , , , ,2 113,9 114,3 110,8 3,3 B. powiatu , , , , , , , , ,4 115,2 113,4 100,5 1,8 Wyszczególnienie za 2011 rok za 2012 rok za 2013 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku za 3 kwartały 2014 roku A. gminy , , , , , , , , ,0 183,0 158,5 145,1 0,1 B. powiatu , , , , , , , , ,7 110,5 94,6 102,8 0,0 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: , , , , , , , , ,0 548,5 338,8 172,3 7,8 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , , , , , , , , ,1 214,6 214,7 156,3 2,2-8 - A. gminy , , , , , , , , ,5 223,6 220,8 157,9 2,2 B. powiatu , , , , , , , , ,7 73,5 92,7 104,3 0,0 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , x , , ,00 0,00 0 x x x x 0,0 5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych , , , , , , , , ,3 58,2 122,5 140,9 0,1 II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , , , , , , , ,9 114,4 114,0 106,9 5,1

10 za 3 kwartały 2014 roku WYDATKI OGÓŁEM , , , , , , , , , ,1 133,7 124,3 119,7 100,0 A. gminy , , , , , , , , , ,1 110,1 107,8 106,9 61,5 B. powiatu , , , , , , , , , ,8 203,4 164,9 148,2 38,5 ( w złotych ) % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) struktura Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku Przewidywane wykonanie za 2014 rok - 9-1/. Wydatki bieżące , , , , , , , , , ,1 115,3 109,7 104,7 73,6 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , , , , , , ,2 110,2 104,4 101,4 29,6 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , ,5 108,2 103,8 101,5 22,6 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa , , , , , , , , , ,0 86,2 88,1 82,1 1,8 - remonty w budżecie , , , , , , , , , ,6 96,5 101,4 109,4 2,6 - dotacje , , , , , , , , , ,1 132,3 119,8 115,8 7,8 w tym: remonty , , , , , , , , , ,2 147,2 180,7 417,5 0,1 - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0, ,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 w tym: 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0, ,5 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0, ,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 - obsługa długu , , , , , , , , , ,3 122,8 87,2 100,0 0,8 - wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, ,0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 2/. Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,3 240,5 198,1 199,0 26,4 - dotacje , , , , , , , , , ,9 57,5 114,6 91,2 0,2 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,7 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia 1. Zadania własne , , , , , , , , , ,4 135,0 125,1 120,6 95,4 A. gmina , , , , , , , , , ,2 110,1 107,7 107,0 58,5 B. powiat , , , , , , , , , ,4 210,7 168,3 151,2 36,9 1/. Wydatki bieżące , , , , , , , , , ,5 115,6 109,6 104,8 69,0 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , , , , , , ,0 110,1 104,2 101,3 28,5 A. gmina , , , , , , , , , ,7 110,7 104,2 101,1 20,4 B. powiat , , , , , , , , , ,8 108,7 104,1 101,9 8,0 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych) , , , , , , , , , ,4 108,2 103,7 101,5 21,7 A. gmina , , , , , , , , , ,1 109,1 103,9 101,4 15,6 B. powiat , , , , , , , , , ,0 106,2 103,2 101,8 6,1 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa , , , , , , , , , ,0 86,2 88,1 82,1 1,8 A. gmina , , , x 0 x , , ,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiat , , , , , , , , , ,0 91,4 97,6 89,1 1,8 - remonty w budżecie , , , , , , , , , ,6 96,6 101,4 109,5 2,6 A. gmina , , , , , , , , , ,5 88,5 95,9 104,6 1,9 B. powiat , , , , , , , , , ,2 130,6 121,1 126,3 0,7 - dotacje ( 2270, 2310, 2320, 2360, 2480, 2540, 2550, 2560, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2830, 2910, 3000) , , , , , , , , , ,0 131,6 120,0 115,9 7,7 A. gmina , , , , , , , , , ,8 147,6 135,7 121,8 4,1 w tym remonty: , , , , , , , , , ,7 153,7 220,2 434,9 0,1 B. powiat , , , , , , , , , ,1 117,4 106,3 109,9 3,6 w tym remonty: , , , , , , , , , ,3 67,5 30,3 198,7 0,0 w tym: - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0, ,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0, ,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 z tego: 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0, ,5 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A.gmina 0,00 0,00 0, ,5 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0, ,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0, ,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0

11 za 3 kwartały 2014 roku Przewidywane wykonanie za 2014 rok % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) struktura Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku /. Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,3 240,5 198,1 199,0 26,4 A. gmina , , , , , , , , , ,1 72,8 83,4 119,0 7,2 dotacje , , , , , , , , , ,9 55,2 108,0 76,2 0,1 B. powiat , , , , , , , , , , ,3 407,4 265,6 19,2 dotacje , , , , , , , , , ,7 66,6 142,6 248,1 0,0 * udziały w spółkach , , , , , , , , , ,3 24,2 586,3 133,8 0,7 * rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,7 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 2. Zadania zlecone i z porozumienia , , , , , , , , , ,7 111,7 110,2 103,3 4,6 A. gmina w tym: , , , , , , , , , ,7 110,6 109,2 104,4 3,0 zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , , , , , , ,8 29,8 106,9 152,8 0,0 B. powiat , , , , , , , , , ,1 113,8 112,3 101,3 1,6 1/. Wydatki bieżące , , , , , , , , , ,7 111,7 110,2 103,3 4,6 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , , , , , , ,1 110,8 111,0 102,4 1,2 A. gmina , , , , , , , , , ,2 132,3 127,1 113,7 0,2 B. powiat , , , , , , , , , ,7 106,4 107,5 99,9 0,9 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 ( 4010, 4020, 4050, 4060, 4080) , , , , , , , , ,3 106,9 107,2 100,8 0,9 A. gmina , , , , , , , , , ,6 105,0 103,6 107,3 0,1 B. powiat , , , , , , , , , ,1 107,2 107,8 99,9 0,8 - remonty w budżecie , , , , , , , , , ,9 72,1 126,4 71,9 0,0 A. gmina 1 608,35 0,00 0, x 0 x ,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiat , , , , , , , , , ,9 88,2 126,4 71,9 0,0 - dotacje ( 2360) , , , , , , , , , ,7 233,7 106,5 106,8 0,1 A. gmina , , , , , , , , , ,5 212,0 105,8 106,3 0,1 B. powiat , , , , , , , , , ,2 304,7 108,1 108,1 0,0 2/. Wydatki majątkowe , , , x 0 x 0, ,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A. gmina ,00 0,00 0, x 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 w tym: dotacje ,00 0,00 0, x 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiat 0, , , x 0 x 0, ,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 Dochody / - / Wydatki , , , ,3 x , , , , ,3-59,1-177,9-61,1-3,5 Przychody ogółem , , , ,7 x , , , , ,8 93,6 88,5 95,7 100,0 - nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych , , , x x , , , , x -172,6-275,8 243,3-53,6 - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z , , , ,2 x , , , , ,3 203,6 164,1 124,3 153,6 rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kredyt z EBI , , , ,0 x 0,00 0, ,00 0, x x x x 0,0 - kredyt z CEB , , , ,6 x 0,00 0,00 0,00 0, x x x x 0,0 - pożyczka z WFOŚiGW ,25 0,00 0, x x ,25 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 - spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 0,00 0, , x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 Rozchody ogółem , , , ,0 x , , , , ,5 181,7 122,7 100,3 100,0 - spłata kredytów i pożyczek , , , ,0 x , , , , ,5 181,7 122,7 100,3 100,0 - przelewy na rachunki lokat ,00 0,00 0, x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0

12 1. dochody bieżące ,4 79,6 105,7 111,0 113,3 1.2 dochody z podatków i opłat ,4 79,3 110,5 123,7 127,2 1.3 subwencja ogólna ,2 86,5 99,7 104,0 108,5 1.5 pozostałe dochody bieżące (własne) ,1 87,5 105,0 106,4 106,4 2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje ,4 47,6 152,9 327,2 699,1 a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne) , , ,4 328,4 218,0 b/ dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone) x x x x x c/ inne środki (z funduszy celowych) ,0 3,4 x x 6,5 2.2 dochody ze sprzedaży majątku ,7 59,7 79,6 110,0 54,0 Budżet miasta Katowice za 3 kwartały w latach Lp. Wyszczególnienie 3 kwartały 2011 roku (w złotych) 2014 rok Wskaźnik % 3 kwartały 2012 roku 3 kwartały 2013 roku Plan na roku Plan po zmianach 3 kwartały 2014 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) I Dochody ogółem ,2 75,7 108,2 117,3 119,7 1.1 w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) ,5 71,5 107,8 110,1 111,9 1.4 dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych ,3 35,8 66,0 88,1 82, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia ,9 91,5 106,9 114,0 114,4 2. dochody inwestycyjne ,4 51,3 140,2 257,9 262,7 d/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych ,8 38,7 371,0 295, ,6 e/ f) środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,4 59,8 113,8 714,4 345, ,0 x 15,7 38,8 349,7 2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,5 554,2 614,7 344,7 479,4

13 II. wydatki ogółem ,1 67,2 119,7 124,3 133,7 1.3 rezerwy x x x x x 1.4 wpłata do budżetu państwa ,0 75,0 82,1 88,1 86,2 1.5 remonty w budżecie ,6 83,8 109,4 101,4 96,5 1.9 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x x x 1.10 obsługa długu Miasta ,3 38,8 100,0 87,2 122,8 IV. wynik budżetu ,6 15,9-57,8-168,5-55,94 Lp. Wyszczególnienie 3 kwartały 2011 roku 2014 rok Wskaźnik % 3 kwartały 2012 roku 3 kwartały 2013 roku Plan na roku Plan po zmianach 3 kwartały 2014 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) w tym: II.1 wydatki bieżące ,1 71,2 104,7 109,7 115,3 w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 75,1 101,4 104,5 110,2 1.2 pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz ) ,2 70,8 107,9 117,8 123, dotacje ,1 75,4 115,7 120,3 132,4 1.7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 84,9 102,0 108,5 110,7 1.8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i ,4 37,4 126,1 98,7 119,6 II.2. wydatki majątkowe ,3 58,3 199,0 198,1 240,5 w tym: 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,6 35,8 127,1 89,9 107,9 2.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,6 79,5 277,7 423, , ,3 134,0 133,8 586,3 24,2 III. nadwyżka operacyjna ,6 213,1 111,2 118,4 103,4

14 VI. rozchody ogółem ,5 71,5 100,3 122,7 181,7 1. spłaty kredytów i pożyczek ,5 71,5 100,3 122,7 181,7 Lp. Wyszczególnienie 3 kwartały 2011 roku 2014 rok Wskaźnik % 3 kwartały 2012 roku 3 kwartały 2013 roku Plan na roku Plan po zmianach 3 kwartały 2014 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) V. przychody ogółem ,8 138,2 95,7 88,5 93,6 1. nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych x x 243,3-275,8-172,6 2. kredyt z EBI x x x x x 3. kredyt z CEB x x x x x 4. pożyczka z WFOŚiGW x x x x x 5. wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek ,3 337,6 124,3 164,1 203,6-13 -

15 Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w okresie 3 kwartałów 2014 r. W planie na 1 stycznia 2014 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w okresie 3 kwartałów 2014 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 2,9% (tj. o kwotę 40,7 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 1,5% (tj. o 20,1 mln zł) kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zwiększeniu o zł. Dochody bieżące za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 77,4% planu wynoszącego zł z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o zł wyższe w porównaniu z wykonaniem za 3 kwartały 2013 r., w tym z tytułu: podatków i opłat wyższe o 10,5%, tj. o 24,9 mln zł (w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższe o 21,7 mln zł w porównaniu z wykonaniem za 3 kwartały 2013 dochody z w/w tytułu są realizowane od 1 lipca 2013 r.), udziału w podatkach dochodowych wyższe o 7,8% tj. o 24,4 mln zł, pozostałych dochodów bieżących wyższe o 5,0%, tj. o 9,6 mln zł (z uwagi na uzyskanie zasądzonego od Skarbu Państwa zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza wraz z odsetkami w wysokości 5,4 mln zł oraz dotacji z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego, których Miasto nie otrzymywało w analogicznym okresie ubr. w wysokości 8,6 mln zł), dotacji z budżetu na zadania zlecone wyższe o 6,9%, tj. 4,0 mln zł, natomiast dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych niższe o 34,0%, tj. o 2,3 mln zł oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej niższe o 0,3% tj. 0,7 mln zł. Dochody majątkowe za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 48,4 % planu wynoszącego zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o zł wyższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r., w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zł co stanowi 45,4% planu wynoszącego zł dochody ze sprzedaży majątku zł co stanowi 59,7% planu wynoszącego zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł co stanowi 115,5% planu wynoszącego zł Wydatki bieżące za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 70,1% planu wynoszącego zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o zł, tj. 4,7% wyższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r., w tym wydatki przeznaczone na: realizację zadań statutowych (wzrost o 7,9 %, tj. o 23,0 mln zł, w tym wzrost wydatków na

16 zakup usług w ramach SGOK w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r. wyniósł 20,1 mln zł), dotacje na zadania bieżące (wzrost o 15,7%, tj. 13,4 mln zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 1,4%, tj. o 5,1 mln zł), remonty (wzrost o 9,4%, tj. o 2,8 mln zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 2,0%, tj. o 1,5 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 26,1%, tj. 1,2 mln zł), obsługę długu miasta (pozostały na porównywalnym poziomie). Jednocześnie odnotowano niższe wydatki na: wpłatę do budżetu państwa (spadek o 17,9%, tj. o 4,9 mln zł). Wydatki majątkowe za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 49,3% planu wynoszącego zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o zł wyższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r., w tym wydatki przeznaczone na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 177,7%, tj. o 141,7 mln zł), inwestycje i zakupy inwestycyjne (wzrost o 27,1%, tj. o 22,0 mln zł), oraz na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wzrost o 33,8%, tj. o 2,4 mln zł). Nadwyżka operacyjna na dzień 30 września 2014 r. została osiągnięta w wysokości zł co stanowi 170,6% planu wynoszącego zł Zrealizowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września 2014 r. w wysokości zł była wyższa od założonej w planie po zmianach o zł (o 70,6%) i wyższa od wykonania w analogicznym okresie 2013 roku o 11,2% tj. o ,80 zł co było rezultatem:

17 wzrostu dochodów bieżących budżetu o 5,7% tj. o zł wzrostu wydatków bieżących budżetu o 4,7% tj. o zł, w okresie 3 kwartałów 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu w roku Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 13,7% i poziom ten był wyższy o 0,6 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w analogicznym okresie roku 2013, porównywalny ze wskaźnikami w latach i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 roku (22,1%)

18 zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta etaty 9 979, , , , , , , , ,39 w jednostkach budżetowych etaty 9 865, , , , , , , , ,62 z tego nauczyciele etaty 4 203, , , , , , , , ,94 pozostali pracownicy etaty 5 662, , , , , , , , ,68 zakładach budżetowych etaty 113,90 110,15 108,58 126,00 126,00 114,36 110,61 108,36 108,77 liczba uczniów / wychowanków osoby x x zarejestrowani bezrobotni osoby x x w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca zł wydatki ogółem / 1 mieszkańca zł Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach Wyszczególnienie jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE miary zmianach 3 kwartały kwartały kwartały kwartały liczba mieszkańców osoby w tym: DOCHODY dochody ogółem / 1 mieszkańca zł dochody bieżące / 1 mieszkańca zł w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca zł dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca zł udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem % 4,0 4,1 11,2 14,0 14,3 4,3 4,3 7,3 9,5 WYDATKI wydatki bieżące / 1 mieszkańca zł udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostach budżetowych dofinansowanie do usług przewozowych komunikacji miejskiej (wpłata do KZKGOP) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na oświatę (dz dz. 854) / 1 mieszkańca % zł zł zł

19 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem % jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE Wyszczególnienie miary zmianach 3 kwartały kwartały kwartały kwartały wydatki bieżące na oświatę bez dotacji zł x x (dz dz. 854) / 1 ucznia wydatki bieżące na działalność Powiatowego Urzędu Pracy / 1 zarejestrowanego bezrobotnego wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca zł x x zł zł wydatki majątkowe / 1 mieszkańca zł udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną WYNIKI BUDŻETU % % 66,5 42,4 33,1 14,4 15,2 122,6 88,3 94,3 52, nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca zł skumulowana nadwyżka budżetu (deficyt budzetu) łącznie z wolnymi środkami / 1 mieszkańca zł ZADŁUŻENIE zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) / 1 mieszkańca zł udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem % 27,6 34,8 38,3 43,4 41,0 29,5 34,5 43,2 48,2 udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca 1) liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) stan na dzień 31 grudnia ( dane z WUS w Katowicach) 2) liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) stan na dzień 30 września ( dane z WUS w Katowicach) % 1,32 1,97 1,75 2,71 2,03 1,49 2,10 2,00 1,86 zł 58,17 89,46 90,02 144,00 111,14 49,02 71,07 74,05 74,71 3) liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) stan na dzień 30 czerwca ( dane z WUS w Katowicach) * liczba mieszkańców (wg miejsca zameldowana na pobyt stały) stan na dzień 30 września ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice) wynosi

20 Tablica nr 1/ Dochody własne ,52 100, ,10 100, ,93 107, , , , ,21 74,0 111,3 108,8 101,7 Podatki i opłaty lokalne ,72 98, ,97 103, ,20 107, , , , ,49 78,6 114,7 110,4 104,3 4/ Podatek od środków transportowych ,72 89, ,07 75, ,06 101, , , , ,98 108,7 86,5 113,8 113,5 5/ Opłata targowa ,00 100, ,25 90, ,00 88, , , , ,00 69,5 73,5 83,1 95,6 Inne podatki i opłaty ,14 111, ,00 91, ,62 147, , , , ,84 74,7 165,8 165,5 126,5 1/ Karta podatkowa ,83 91, ,95 91, ,05 103, , , , ,05 68,3 94,3 99,8 91,6 2/ Podatatek od spadków i darowizn ,06 73, ,99 135, ,06 99, , , , ,54 55,0 117,8 75,9 67,2 3/ Podatek od czynności cywilnoprawnych ,07 129, ,04 79, ,87 111, , , , ,40 56,6 71,7 74,6 78,8 4/ Opłata skarbowa ,98 100, ,65 97, ,90 103, , , , ,85 80,5 105,7 107,5 106,5 7/ Opłata za interpretacje ,00 32, ,00 159, ,11 169, , , , ,00 25,5 88,2 53,2 29,1 nadwyżka/ niedobór *) DOCHODY GMINY Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2014 roku Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. (w złotych) 1/ Podatek od nieruchomości ,70 99, ,56 105, ,34 108, , , , ,14 77,5 117,5 110,5 103,8 w tym od: - osób prawnych ,32 98, ,25 105, ,38 108, , , , ,91 77,2 116,5 109,9 102,9 - osób fizycznych ,38 101, ,31 105, ,96 108, , , , ,23 79,7 123,7 114,5 109,8 2/ Podatek rolny ,26 110, ,33 266, ,24 37, , , , ,31 27,9 193,1 98,9 218,1 w tym od: - osób prawnych 3 639,00 73, ,57 228, ,43 103, , , , ,48 79,9 201,9 77,6 87,1 - osób fizycznych ,26 112, ,76 268, ,81 34, , , , ,83 27,0 192,6 100,4 237, / Podatek leśny ,04 124, ,76 120, ,56 99, , , , ,06 70,1 112,5 93,4 93,9 w tym od: - osób prawnych ,50 124, ,50 120, ,13 100, , , , ,87 69,3 111,3 92,4 92,2 - osób fizycznych 1 445,54 104, ,26 119, ,43 61, , ,05 839, ,19 119,5 191,4 154,9 270,5 w tym od: - osób prawnych ,13 84, ,12 76, ,02 102, , , , ,01 112,7 89,2 116,5 115,5 - osób fizycznych ,59 116, ,95 73, ,04 95, , , , ,97 91,2 74,6 101,2 103,5 5/ Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,52 103, ,01 101, ,55 100, , , , ,96 106,8 105,5 104,9 105,1 6/ Opłata planistyczna ,00 475, ,00 2, , , , , , ,17 36,1 26,8 940,4 37,6 8/ Zaległości z podatków zniesionych - podatek/opłata od posiadania psów ,22 148, ,12 29, ,20 51, , , ,20 269,98 x 3,0 11,1 21,6

21 / Opłata za zajęcie pasa drogowego ,59 125, ,70 119, ,76 102, , , , ,29 63,2 114,4 109,8 87,9 11/ Wpływy z egzekucji ,91 84, ,01 93, ,76 159, , , , ,06 43,6 63,9 90,9 59,5 12/ Opłata eksploatacyjna ,76 93, ,74 70, ,48 134, , , , ,04 100,0 153,5 164,2 122,4 13/ Opłata adiacencka 0,00 x 0,00 x ,80 x ,00 0, , ,00 34,3 x x 177,9 Dochody z majątku gminy ,00 76, ,16 85, ,00 98, , , , ,99 77,1 76,7 97,9 100,1 6/ Odsetki ,51 166, ,15 92, ,45 101, , , , ,60 47,3 68,6 54,5 72,7 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 9/ Wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egazmin dla kandydatów na taksówkarzy ,20 66, ,79 44, ,76 91, , , , ,49 196,8 52,8 195,8 156,2 14/ Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 1 386,00 x 2 250,00 162, ,00 248, , , , ,00 75,0 606,1 291,1 87,5 15/ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK) 0,00 x 0,00 x ,35 x ,00 0, , ,01 80,5 x x 288, Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa ,79 110, ,72 97, ,24 102, , , , ,35 71,5 111,9 110,3 107,9 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 107, ,00 102, ,00 102, , , , ,00 70,9 115,7 109,7 107,2 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych ,79 129, ,72 69, ,24 99, , , , ,35 76,3 91,3 114,5 112,8 1/ Opłaty pierwsze i roczne z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości i gruntów, służebności gruntowych, zamiany nieruchomości ,33 87, ,85 101, ,98 100, , , , ,62 93,7 97,2 94,4 94,0 2/ Wpływy z opłat za służebności gruntowe, zamiana nieruchomości /dochody przeniesione do opłat pierwszych i rocznych/ ,22 82, ,78 130, ,49 31, , , ,81 0,00 x x x x 3/ Dzierżawy/ najem ,25 99, ,64 108, ,91 100, , , , ,80 70,6 97,1 91,7 90,1 4/ 5/ Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia/ ,10 157, ,18 133, ,94 167, , , , ,42 115,5 479,4 344,7 614, ,57 64, ,34 59, ,48 124, , , , ,55 59,5 53,8 109,9 79,3 7/ Pozostałe /zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania, wpłata zaliczek na fundusz remontowy oraz użytkowania lokali/ ,61 36, ,00 193, ,16-45, , , , ,08 255,8 12,0 6,6-53,4

22 / Dywidendy od spółek ,20 389,8 0,00 x ,00 x ,20 0, , ,00 100,0 49,3 x 71,4 Pozostałe dochody ,27 80, ,90 120, ,61 103, , , , ,15 77,7 69,8 55,0 44,8 1/ Odsetki od własnych środków na koncie ,31 125, ,28 107, ,48 57, , , , ,00 84,6 47,4 44,1 65,5 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 8/ Wpływy z opłat za udostępnione media wynikające z administrowania nieruchomością pozostałą po likwidacji SP ZOZ Szpital im.j.śniadeckiego / sprzedaż ratalna części nieruchomości ,54 12, ,19 102, ,17 95, , , , ,49 75,2 x 84,5 88,7 9/ Wpływy z czynszu dzierżawnego oraz wpływy za dzierżawienie składników majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Geriatrycznym ,57 93, ,49 111, ,06 100, , , , ,58 73,6 111,7 117,3 117,5 10/ Wpływy z czynszu dzierżawnego za budynki pozostałe po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowkiego ,16 547, ,80 99, ,80 100, , , , ,35 75,0 99,5 100,0 100,0 11/ Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej 0,00 x 0,00 x ,84 x ,00 0,00 0, ,26 61,0 x x x 13/ Dzierżawa terenu przy ul. Szadoka pod budowę przepompowni ,06 x 3 768,00 33,8 0,00 x 0 0 0, ,00 0,00 0,00 x x x x / Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła "Murckowska" w ciągu autostrady A ,88 240, ,74 249,9 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 15/ Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,00 x 1 872,00 x 3 080,04 164, , , , ,24 101,8 x 167,5 101,8 2/ 3/ Odsetki od udzielonych przez Miasto pożyczek Darowizna od Fundacji Polish Orphans Charity z Kanady na wypłatę stypendiów artystycznych dla dzieci (na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Fundacją) ,04 28,8 0,00 x ,89 x ,04 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x ,00 x ,00 0,00 0, ,00 89,7 x x x 4/ Dochody z realizacji zadań zleconych ,73 95, ,67 120, ,11 97, , , , ,88 59,7 118,7 100,6 97,9 5/ 6/ 7/ Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień Wpływy z tytułu rozliczenia projektów zagranicznych - różnice kursowe/rozliczenia ,62 7, ,82 816, ,46 380, , , , ,81 100,0 520,0 63,7 16,7 415,50 68,7 616,77 148,4 609,98 98, ,06 548,77 589, ,58 x 3 326, , , ,54 54, ,18 66,1 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

23 1/ Zakład Targowisk Miejskich ,13 158, ,81 70, ,03 68, , , , ,35 85,3 122,0 188,0 327,2 Pozostała działalność ,90 170, ,40 31,3 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Świetlice szkolne 1 497,30 119, ,11 104, ,11 101, , , , ,83 86,5 113,3 104,7 103,7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,79 103, ,69 99, ,74 117, , , , ,19 79,7 109,2 110,5 90,6 3/ Żłobek Miejski ,29 109, ,00 133, ,64 100, , , , ,85 78,0 136,4 102,1 101,0 4/ Zakład Zieleni Miejskiej ,80 101, ,40 146, ,37 120, , , , ,55 79,4 220,8 160,2 101,5 5/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów ,77 53, ,14 194, ,15 98, , , , ,99 121,7 207,6 92,6 75,3 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r / 9/ Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2012 rok" ,44 118, ,38 125, ,59 144, , , , ,27-2,4-3,8-3,1-3,4 0,00 x 0,00 x 9 500,00 x 0 0 0,00 0, ,00 0,00 x x x x 10/ 11/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki od nieterminowej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe , , ,80 471, ,66 78, , , , ,61 x ,5 22,5 29,7 403,00 369,7 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ wpływy z tytułu rozliczenia przez KZK GOP wpłaty dokonanej przez miasto Katowice 0,00 x 0,00 x ,44 x ,00 0, , ,54 100,0 x x 914,0 Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe ,13 158, ,81 70, ,03 68, , , , ,35 85,3 122,0 188,0 327, Dochody jednostek budżetowych ,34 96, ,10 102, ,43 103, , , , ,08 74,0 105,5 102,4 97,2 w tym: 1/ Jednostki oświaty i ZOJO - razem ,08 78, ,22 102, ,31 99, , , , ,04 62,6 111,7 109,7 107,3 Szkoły podstawowe ,78 81, ,94 105, ,70 109, , , , ,69 100,7 117,0 111,3 103,3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57,00 118,8 79,00 138,6 131,00 165, ,69 48,01 87,00 101,00 123,2 248,2 210,4 116,1 Przedszkola ,39 45, ,63 90, ,78 90, , , , ,06 64,7 76,9 85,9 88,9 Przedszkola specjalne 221,00 133,9 232,00 105,0 241,00 103, ,00 157,00 155,00 269,00 144,6 177,0 171,3 173,5 Gimnazja ,31 87, ,54 92, ,11 96, , , , ,98 91,5 119,7 122,9 134,8 ZOJO ,76 454, ,70 94, ,01 325, , , , ,61 242,6 207,4 231,9 132,0 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30,00 214,3 34,00 113,3 52,46 154, ,00 24,00 43,46 38,00 40,9 181,0 158,3 87,4 Stołówki szkolne ,64 103, ,90 107, ,14 101, , , , ,87 58,5 123,6 116,0 111,5 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych ,00 129, ,00 99, ,00 96, , , , ,00 100,0 87,1 90,0 90,0

24 - wpływy od kopalń ,87 140, ,82 6, , , , , ,07 0,00 x x x x wpływy z reklam ,13 98, ,80 94, ,87 87, , , , ,50 72,2 72,4 72,8 90,0 wpływy z reklam ,13 98, ,93 97, ,87 90, , , , ,50 72,2 76,2 75,3 90,0 Wydział Geodezji 0,00 x 0,00 x ,44 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,89 119, ,93 83, ,72 90, , , , ,00 72,7 83,7 89,3 101,3 7/ Miejska Izba Wytrzeźwień ,02 103, ,29 102, ,01 130, , , , ,45 100,1 250,3 235,3 219,4 8/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,26 101, ,51 106, ,17 100, , , , ,27 79,2 109,0 103,3 101,6 9/ Straż Miejska ,60 113, ,53 112, ,97 75, , , , ,97 137,9 42,2 36,9 45,6 10/ Zakład Utylizacji Odpadów ,53 x ,10 76, ,86 104, , , , ,42 61,2 75,0 94,1 99,4 11/ Dom Dziecka "Stanica" - środki z Funduszu Pracy 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,40 54,3 x x x 12/ Urząd Miasta ,31 44, ,29 99, ,49 166, , , , ,95 48,3 96,1 102,5 56,2 w tym: Wydział Działalności Gospodarczej / Wydział Administracyjny Samodzielne Stanowisko ds. Spadków i Darowizn / Wydział Prawny ,99 95, ,55 98, ,60 92, , , , ,92 62,1 90,6 90,4 98, ,08 120, ,06 35, ,32 128, , , , ,47 116,9 34,9 109,8 100,1 Wydział Planowania Przestrzennego 0,00 x ,79 x ,00 52, ,00 0,00 0, ,88 27,3 x x x Wydział Informatyki 1 087,58 x 482,97 44, , , ,58 482, , ,57 97,7 297,5 505,5 5,1 Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,26 100,0 x x x Wydział Spraw Obywatelskich 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 72,70 1,8 x x x Wydział Inwestycji - wpływy za szkody górnicze ,87 140, ,82 6, , , , , ,07 0,00 x x x x wpłaty za reklamę na wiatach przystankowych /wpływy przeniesiono do MZUiM/ ,00 103, ,87 46,9 0,00 x , ,87 0,00 0,00 x x x x Wynagrodzenie płatnika ,00 107, ,00 104, ,00 100, , , , ,00 75,0 105,3 105,9 103,4 Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - WZiNW Wpływy ze sprzedaży złomu w ramach inwestycji "Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej" Wpłata kary umownej za niedotrzymanie terminu umowy w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 0,00 x ,08 x ,08 100, , , , ,42 75,0 x 98,6 98, ,20 x 0,00 x 0,00 x ,20 0,00 0,00 0,00 x x x x ,74 x 0,00 x 0,00 x ,74 0,00 0,00 0,00 x x x x

25 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. Wpłata za zużytą energię dla nośników reklamowych wraz z odsetkami oraz odszkodowania za korzystanie z energii elektrycznej /wpływy przeniesiono do MZUiM/ Wpływ środków stanowiących równowartość poniesionych przez Miasto kosztów realizacji zadania "Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka - etap II" w ramach zadania "Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice" ,47 82,1 0,00 x 0,00 x ,35 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x ,43 x 0 0 0,00 0, ,43 0,00 x x x x Zwrot do budżetu podatku Vat z lat poprzednich dotyczący zadań inwestycyjnych ,36 26, ,57 7, ,08 142, , , , ,66 2,8 15,4 194, , Wpłata podatku Vat dotyczącego wniesionego przez Miasto aportu do spółek Tramwaje Śląskie S.A. oraz Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o / wpłata do Urzędu Skarbowego ,09-100,0 0,00 x 0,00 x ,09 0,00 0,00 0,00 x x x x Wydział Zarządzania Kryzysowego ,20 98, ,41 107, ,53 148, , , , ,90 29, , , ,9 Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego 83,68 110,1 166,28 198,7 206,81 124, ,05 92,10 93,02 188,96 196,8 410,3 205,2 203,1 wpływy realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,47 94, ,05 96, ,43 93, , , , ,38 102,9 84,4 89,8 98,3 Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt ,82 87, ,00 556, ,40 80, , , , ,52 52,7 343,9 66,8 77,9 Pozostałe wpływy nie wymienione ,55 157, ,29 199, ,74 54, , , , ,63 x 262,1 171,6 171,7 Wpływy do wyjaśnienia 4 019, , ,38-265, ,51-91, , , , ,82 x -19,8-5,1-143,9 Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów) ,83 149, ,23 114, ,32 111, , , , ,55 66,0 183,0 158,5 145,1 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i punktach przedszkolnych dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,75 150, ,48 114, ,63 110, , , , ,86 66,0 186,8 159,1 149,0

26 A. Środki z pomocy zagranicznej ,70 97, ,08 230, ,39 132, , , , ,92 39,2 84,9 31,1 22,6 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 2/ 3/ Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego,Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność chrześcijańska", Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci i mlodzieży / wyjazd na tzw. "zieloną szkołę" ,08 132, ,75 109, ,69 122, , , , ,69 67,8 118,1 142,6 85,5 300,00 x 0,00 x 150,00 x ,00 0,00 150,00 300,00 100,0 100,0 x 200,0 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych ,30 99, ,21 226, ,48 130, , , , ,41 39,4 81,5 30,4 22, / z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,73 88, ,10 357,5 0,00 x , ,10 0,00 0,00 x x x x 2/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x ,15 x 0 0 0,00 0, , ,62 x x x 63,3 3/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - I i II etap" ,19 x ,33 48, ,08 153, , , ,08 0,00 x x x x 4/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap" ,67 x ,51 303,5 0,00 x , ,51 0,00 0,00 x x x x 5/ z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata na realizację zadania pn.: "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe /w 2012 roku refundacja wydatków z lat poprzednich/ ,00 x , ,8 0,00 x , ,90 0,00 0,00 x x x x

27 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 6/ z EFS na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe ,00 917, ,83-16,6 0,00 x , ,83 0,00 0,00 x x x x 7/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x ,51 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,93 0,2 x x x 8/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,73 x , , ,64 3, , , , ,77 x 3 869,4 184, , / 10/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich (dochody bieżące i majątkowe) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - dochody bieżące i majątkowe ,66 26,9 0,00 x ,41 x ,66 0, , ,64 x 87,2 x 22, ,90 x ,50 164,8 0,00 x 0 0 0, ,40 0,00 0,00 x x x x 11/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Planowanie przestrzenne i regeneracja przetrzeni miejskiej NODUS" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,66 x ,58 296,3 0,00 x , ,58 0,00 0,00 x x x x 12/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap" refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,00 x , , , , ,76 0,00 x x x x 14/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" 0,00 x 5 523,14 x 7 265,54 131, , ,14 0,00 0,00 x x x x

28 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 15/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,33 x ,61 3, , ,61 0,00 x x x x 16/ z EFRR na realizację zadania " "Budowa sieci radiowej w paśmie MHz (WiMAX) w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,55 x ,87 271,9 0,00 x , ,87 0,00 0,00 x x x x 17/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x 0,00 x ,74 x 0 0 0,00 0,00 0, ,50 x x x x / z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projeku "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ z EFS na realizację projektu "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" ,03 x ,58 300, ,97 7, , , ,97 0,00 x x x x 21/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 22/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 23/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Digitalizacja dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych" ,33 128,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 24/ Środki w ramach Programu Uczenie się przez całe życie "Comenius" ,56 63, ,20 111, ,40 104, , ,60 0,00 0,00 x x x x

29 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 25/ środki przyznane z Organizacji Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu "Wymiana młodzieży" 5 236,00 213,8 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 26/ z EFS na realizację zadania"zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" ,64 176, ,74 80,4 0,00 x , ,74 0,00 0,00 x x x x 27/ z EFS na realizację zadania "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,79 x ,19 97, ,46 77, , , ,46 0,00 x x x x 28/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe ,71 79, ,95 128, ,80 181, , , , ,56 91,5 8,4 7,6 3, / z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizacją projektu: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" ,12 3, ,53 827, ,05 124, , , ,05 0,00 x x x x 30/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,22 62,7 x x x 31/ z EFS na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" ,50 x ,56 35,3 0,00 x , ,56 0,00 0,00 x x x x 32/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" ,48 166, ,46 35,9 0,00 x , ,46 0,00 0,00 x x x x 33/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,39 x ,64 141,5 0,00 x , ,64 0,00 0,00 x x x x 34/ 35/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata na realizację zadania pn.: "Strefa aktywności rodzinnej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x , ,3 0,00 x 0,00 x ,72 0,00 0,00 0,00 x x x x

30 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 36/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" 0,00 x ,00 x 3 022,98 0, , , ,98 0,00 x x x x 37/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,18 x ,00 16, , , , ,00 x x 68,7 421,6 38/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS" ,78 x 0,00 x 0,00 x ,46 0,00 0,00 0,00 x x x x / 40/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS" - zadanie bieżące i majątkowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Katowice - miasto wielkich wydarzeń" - w 2011r. i 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich , ,6 0,00 x ,00 x ,00 0, , ,26 100,0 x x 17, ,71 25, ,40 849,9 0,00 x ,71 0,00 0,00 0,00 x x x x 41/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011" - w tym refundacja wydatków w kwocie 4.880,00 zł ,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Słoneczna Pętla" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 43/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" 0,00 x 0,00 x ,83 x ,00 0,00 0, ,17 94,3 x x x 44/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie i etap III" ,20 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 45/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 6 217,52 x 9 575,53 154, ,11 394, , , ,11 0,00 x x x x

31 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 46/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4" ,55 96,0 0,00 x 0,00 x ,55 0,00 0,00 0,00 x x x x 47/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,68 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,15 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa portalu korporacyjnego UM Katowice" - w 2012r. i 2014r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,00 x , , , ,00 0,00 418,20 x x 2,7 x 50/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" ,54 x ,23 215, ,76 34, , , ,76 0,00 x x x x 51/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe ,60 x ,87 192, ,28 72, , , ,28 0,00 x x x x 52/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aby start był łatwiejszy" / w 2014 r. "Aby start był łatwiejszy 2" ,80 x ,66 65,5 0,00 x , ,00 0,00 0,00 x x x x 53/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Znam - rozumiem - współdziałam" - w 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,84 zł ,65 x ,13 273, ,19 40, , , ,19 0,00 x x x x 54/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" - w 2013 roku refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x 2 895,09 x ,00 0, , ,03 12,1 x x 886,9

32 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 55/ 56/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe ,67 x ,42 91, ,21 14, , , ,21 0,00 x x x x ,40 x ,79 120,3 0,00 x , ,00 0,00 0,00 x x x x 57/ środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x 0,00 x ,18 x 0 0 0,00 0, ,18 0,00 x x x x 58/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x ,75 x ,00 0,00 0, ,02 75,2 x x x / środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wdrożenie standardów E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miasta w Gliwicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 60/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rewitalizacja Parku Bogucickiego" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 61/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV i VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 62/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 63/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

33 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 64/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Bogucickiego" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 66/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu" środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Zmieniając siebie zmieniam swoją przyszłość" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 67/ środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 68/ 69/ 70/ środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Moje tradycje - twoje tradycje" środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Pod wspólnym niebem" środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Krok po kroku do sukcesu" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 71/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

34 B. Dofinansownaie ze środków krajowych ,60 193, ,13 146, ,09 50, , , , ,49 75,6 19,5 10,6 25,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 72/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 73/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 75/ środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ z budżetu państwa - na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe ,47 996, ,65 16,1 0,00 x , ,65 0,00 0,00 x x x x 2/ 3/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Aby start był łatwiejszy" z budżetu państwa na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" ,23 x 8 737,32 66,5 0,00 x , ,97 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 2 829,50 x ,00 0,00 0, ,50 94,3 x x x 4/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" 7 234,36 x , , ,13 56, , , ,13 0,00 x x x x 5/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" ,21 176, ,23 80,4 0,00 x , ,23 0,00 0,00 x x x x

35 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 6/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,04 x ,76 97, ,78 77, , , ,78 0,00 x x x x 7/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe ,41 74, ,39 125, ,75 140, , , , ,14 91,5 3,7 3,5 2,3 8/ refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 2 341,90 3, ,86 827, ,78 55, , , ,78 0,00 x x x x 9/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,78 62,7 x x x / z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe ,70 x ,28 163, ,62 103, , , ,62 0,00 x x x x 11/ z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,89 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" ,73 x 7 290,61 35,9 0,00 x , ,61 0,00 0,00 x x x x 13/ z budżetu państwa na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" ,57 x ,85 228,5 0,00 x , ,85 0,00 0,00 x x x x 14/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,34 x ,15 141,5 0,00 x , ,15 0,00 0,00 x x x x 15/ z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" ,35 x ,76 228, ,38 57, , , ,38 0,00 x x x x 16/ z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 5 797,74 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

36 Subwencja ogólna ,00 104, ,00 109, ,00 100, , , , ,00 84,2 115,3 107,8 105,1 - środki na uzupełnienie dochodów gminy 0,00 x ,00 x ,00 28, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 17/ 18/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" ,86 x ,97 97, ,22 16, , , ,22 0,00 x x x x 5 014,46 x 9 801,09 195, ,68 48, , , ,68 0,00 x x x x 19/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 3 058,17 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ 21/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe środki z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 8 939,97 x ,83 120,3 0,00 x , ,63 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 2 027,25 x ,00 0,00 0, ,07 75,3 x x x w tym część: - oświatowa ,00 105, ,00 108, ,00 101, , , , ,00 84,6 115,9 107,9 105,0 - równoważąca ,00 98, ,00 96, ,00 100, , , , ,00 75,0 103,3 106,7 106,0 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ,86 65, ,51 123, ,35 129, , , , ,04 89,5 223,6 220,8 157,9 1/ Na dofinansowanie zadania "Adaptacja części budynku przy ul. Grzegorzka 2" ,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - dochody bieżące i majątkowe ,05 237, ,00 68, ,99 28, , , , ,77 95,5 26,8 31,6 105,2 3/ Na dofinansowanie realizacji zadania "Adaptacja pomieszczeń zaplecza socjalnego na działalność grupy dziecięcej w ramach Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24 a w Katowicach" ,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli 5 400,00 108, ,00 113,1 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ,25 99, ,40 127, ,38 141, , , , ,00 100,0 142,9 154,0 104,0

37 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 6/ 7/ Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku ,23 76, ,92 150, ,88 147, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,00 73, ,82 136, ,00 74, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ 9/ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej ,00 82, ,49 135, ,00 110, , , , ,00 89,2 114,1 116,4 106, ,00 102, ,00 123, ,30 145, , , , ,00 100,0 165,8 150,2 87,9 10/ Na wypłatę zasiłków stałych ,33 81, ,00 133, ,00 124, , , , ,00 100,0 132,9 128,1 102,1 11/ Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej ,00 100, ,00 100, ,00 99, , , , ,00 76,9 91,3 91,1 91,4 12/ Na utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody 0,00 x 3 971,81 x 0,00 x 0 0 0, ,00 0,00 0,00 x x x x / 14/ Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ,00 91, ,00 87, ,00 86, , , , ,00 69,6 89,5 92,8 90,5 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,38 100,0 x x x 15/ Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 0,00 x 0,00 x ,00 x ,00 0, , ,00 72,7 x x 904,8 16/ Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x ,62 x 0,00 x 0 0 0, ,00 0,00 0,00 x x x x 17/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x ,94 x ,80 186, ,00 0, , ,00 75,0 x x 112,7 18/ Na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 0,00 x ,51 x ,00 59, ,00 0, , ,00 100,0 x x 145,6 19/ Na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich (wyrównanie korekty systemowej) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0, ,89 x x x x 4. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,62 x 0,00 x 0,00 x ,57 0,00 0,00 0,00 x x x x

38 / Dotacja na pomoc dla rodziny repatriantów ,62 x 0,00 x 0,00 x ,57 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ z WFOŚiGW na zielone szkoły ,00 97, ,00 86, ,00 112, , , , ,00 66,4 94,5 108,0 95,1 I. Dochody zadań własnych - razem ,22 100, ,89 101, ,82 107, , , , ,05 75,6 113,5 110,4 103,3 II. Dotacje na zadania zlecone ,68 99, ,06 100, ,66 103, , , , ,70 90,2 113,9 114,3 110,8 - z ustawy ,68 99, ,06 100, ,66 103, , , , ,70 90,3 114,1 114,4 110,8 - z porozumienia ,00 107, ,00 52, ,00 91, , , , ,00 42,9 16,1 107,1 129,9 O G Ó Ł E M - gmina ,90 100, ,95 101, ,48 106, , , , ,75 76,2 113,5 110,6 103,7 O G Ó Ł E M - powiat ,58 109, ,03 105, ,53 131, , , , ,91 66,2 140,4 140,4 123,0 DOCHODY OGÓŁEM ,48 102, ,98 102, ,01 112, , , , ,66 73,2 119,7 117,3 108,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 5. 1/ Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych z PFRON dotacja rekompensująca utracone dochody ,22 83, ,28 58, ,54 165, , , , ,80 42,5 44,1 90,1 113, ,00 58, ,00 42, ,00 107, , , , ,00 61,5 24,3 119,2 123,1 2/ Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,80 93, ,28 81, ,54 99, , , , ,80 24,9 52,9 62,1 154,5 3/ Dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7" ,00 641,3 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów ,00 170, ,00 73, ,00 70, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / z Narodowego Centrum Kultury - środki na współfinansowanie ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska" 6 947,95 122,2 0,00 x 0,00 x ,88 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ Dotacja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych ,47 99,8 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 1" 0,00 x 0,00 x ,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x * w odniesieniu do planu po zmianach

39 Tablica nr 1/2 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 106, ,00 102, ,00 102, , , , ,00 70,9 114,4 108,9 106,9 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2014 roku DOCHODY POWIATU Lp. Wyszczególnienie Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok Dochody własne ,98 118, ,05 107, ,12 161, , , , ,20 57,4 190,1 193,8 155,7 Inne podatki i opłaty ,25 100, ,43 96, ,71 114, , , , ,46 81,1 116,7 119,5 107,5 1/ UM: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/ Wydział Działalności Gospodarczej/ Wydział Polityki Społecznej - opłaty za wydanie: ,25 100, ,43 96, ,71 114, , , , ,46 81,1 116,7 119,5 107,5.dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych ,02 99, ,86 96, ,32 116, , , , ,57 83,7 121,7 125,2 111,1.praw jazdy ,91 102, ,04 99, ,45 96, , , , ,85 60,4 84,0 84,7 83,5.zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne ,00 196, ,00 123, ,00 73, , , , ,00 70,3 93,6 53,3 82,7.karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy ,00 113, ,00 110, ,00 109, , , , ,00 42,9 67,3 60,1 55, ,80 128, ,00 39, ,98 188, , , , ,22 130,1 105,8 237,8 127,3.legitymacji instruktora nauki jazdy 800,00 48, ,00 140, ,00 157, ,00 760, ,00-34,18-3,4-6,1-4,5-2,0.opłata za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia 2011 rok ,52 47, ,53 152, ,96 77, , , ,36 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 4 500,00 x ,00 0,00 0, ,00 133,3 x x x (w złotych) nadwyżka/ niedobór *) Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa ,81 x ,16 x ,62 x , , , ,13 71,3 111,6 109,4 107,5 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych ,81 129, ,16 69, ,62 99, , , , ,13 76,0 91,1 114,2 112,5 Dochody jednostek budżetowych ,65 98, ,53 267, ,20 42, , , , ,13 97,5 202,1 202,9 175,9 w tym: 1/ - Jednostki oświaty - razem ,21 67, ,14 113, ,70 116, , , , ,88 83,5 116,9 104,4 88,7 Szkoły podstawowe specjalne ,70 58, ,62 102, ,23 93, , , , ,00 71,2 93,9 82,8 101,2 Gimnazja specjalne 1 509,00 46, ,68 401, ,00 27, , , , ,00 90,4 130,2 22,8 118,2 Licea ogólnokształcące ,84 101, ,26 97, ,93 126, , , , ,94 95,8 160,3 184,3 142,3 Licea ogólnokształcące specjalne 0,00 x 99,00 x 247,00 249, ,00 0,00 218,00 75,00 25,4 x x 34,4 Licea profilowane 514,52 80,5 389,42 75,7 59,00 15, ,09 374,42 45,00 48,00 81,4 12,8 12,8 106,7 Licea profilowane specjalne 363,00 107,7 278,00 76,6 83,00 29, ,00 259,00 36,00 121,00 252,1 50,8 46,7 336,1 Szkoły zawodowe ,21 70, ,83 118, ,24 126, , , , ,61 77,7 103,4 87,0 64,6 Szkoły zawodowe specjalne ,27 98, ,84 81, ,85 84, , , , ,70 66,2 63,2 69,1 91,1 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 29,00 87,9 25,00 86,2 26,00 104, ,00 20,00 22,00 20,00 76,9 80,0 100,0 90,9

40 Placówki wychowania pozaszkolnego ,60 11, ,57 103, ,23 119, , , , ,33 114,0 96,4 92,1 135,5 MOS ,28 113, ,24 78, ,40 100, , , , ,49 93,0 94,6 143,4 139,4 MDK 8 199,62 65, ,63 124, ,34 93, , , , ,98 71,8 63,7 55,6 50,3 Pałac Młodzieży ,70 2, ,70 187, ,49 162, , , , , ,9 131,0 50,6 331,2 Internaty ,82 115, ,78 121, ,85 102, , , , ,92 86,6 139,6 114,1 104,4 Schronisko szkolne ,01 86, ,83 118, ,80 76, , , , ,78 68,7 90,6 74,9 94,3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,12 281, ,86 56, ,52 135, , , , ,48 125,2 88,7 237,3 149,9 Dom Dziecka "Tęcza" ,09 456, ,12 38, ,16 124, , , , ,58 131,5 44,0 148,4 114,4 Dom Dziecka "Stanica" ,16 129, ,65 139, ,48 90, , , , ,16 203,9 305,3 281,4 217,3 Dom Dziecka "Zakątek" ,87 164, ,09 77, ,88 191, , , , ,74 98,0 179,9 438,3 166,3 3/ Opłata za wydanie karty wędkarskiej 3 220,00 113, ,00 88, ,00 94, , , , ,00 103,0 68,2 75,5 80,5 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok Świetlice szkolne 0,00 x 1 079,05 x 228,00 21, , ,05 155,00 152,00 174,7 x 15,1 98,1 Pozostała działalność - nagrody dla pedagogów ,80 173, ,00 58, ,00 200, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne ,44 88, ,26 147, ,57 73, , , , ,60 93,4 113,9 90,9 104,8 nadwyżka/ niedobór *) / DPS,MOPS, DD - razem ,54 107, ,13 102, ,91 103, , , , ,33 81,9 106,3 106,2 100,6 DPS "Przystań" ,39 105, ,26 111, ,67 101, , , , ,07 73,3 114,4 102,2 98,3 DPS "Zacisze" ,35 105, ,55 103, ,58 98, , , , ,42 84,0 97,2 93,5 93,8 Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej (MOPS) Wpływy z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy z egzekucji komorniczych (MOPS) ,23 150, ,90 116, ,84 90, , , , ,17 71,7 102,5 91,2 96, ,00 49, ,66 308, ,71 61, , , , ,32 146,0 343,9 93,3 190,4 Rodziny zastępcze (MOPS) ,45 163, ,90 89, ,59 172, , , , ,87 79,6 170,0 200,0 106,2 4/ Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów 0,00 x ,55 x ,71 146, , , , ,23 54,0 x 115,9 61,2 5/ Kara umowna za zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" wraz z odsetkami za zwłokę 0,00 x ,05 x ,36 9, ,00 0, ,36 0,00 x x x x 6/ Dochody budżetu z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska ,64 88, ,02 103, ,87 44, , , , ,08 204,8 95,0 90,7 205,0

41 6/ Różnice kursowe 2 214,98 x 236,60 10,7 207,82 87, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 7/ Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy ,91 x ,00 75, ,07 104, , , , ,55 82,9 84,6 114,7 112,5 8/ 9/ 10/ 11/ Odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. Wpłata z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania i obsługi nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Katowicach Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego Zasądzony od Wojewody Śląskiego zwrot wydatków poniesionych przez Miasto na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 0,00 x 4 394,06 x 2 200,24 50, , , , ,80 68,9 x 54,1 77, ,99 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 6 232,52 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,81 100,0 x x x / Odsetki od zasądzonego od Wojewody Śląskiego zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,81 100,0 x x x 13/ Inne wpływy nie wymienione ,18 10, ,86 238, ,97 75, , , , ,83 x 134,0 152,9 272,6 14/ Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 688,18 21,5 335,72 48,8 281,95 84, ,75 259,33 237,79 943,81 94,4 169,2 363,9 396,9 15/ Wpłata z tytułu sprzedaży złomu w ramach inwestycji "Pałac Młodzieży im. Prof. Kamińskiego" 0,00 x 0,00 x 3 552,90 x 0 0 0,00 0, ,40 0,00 x x x x Pozostałe dochody ,25 135, ,55 72, ,66 100, , , , ,96 138,7 80,4 117,4 124,2 1/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25% ,40 151, ,96 66, ,08 126, , , , ,89 138,6 100,5 162,8 134,5 2/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe) 2 114,84 222, ,35 68, ,81 198, , , , ,70 121,0 162,6 254,3 107,0 3/ Na obsługę zadań PFRON - 2,5% ,03 99, ,51 134, ,55 77, , , , ,00 83,4 121,2 99,9 120,5 4/ 5/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki za zwłokę od innych jednostek samorządu terytorialnego od należnych dotacji przekazanych po terminie oraz za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe , , ,81 391, ,57 154, , , , ,93 x 1018,3 70,5 41,6 91,22 320,1 234,32 256,9 566,67 241, ,79 232,32 356,44 181,12 x 267,2 78,0 50,8

42 A. Środki z pomocy zagranicznej ,62 345, ,40 129, ,32 669, , , , ,25 44,3 779,3 701,8 260,8 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 7/ Likwidacja Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wpłata do budżetu środków będących na rachunku Funduszu ,24 x 0,00 x 0,00 x ,24 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe ,28 13, , , ,16 22, , , , ,32 100,0 1,2 0,1 0,4 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) ,82 114, ,15 104, ,30 92, , , , ,95 64,7 110,5 94,6 102,8 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst ,57 171, ,34 31, ,08 42, , , , ,50 2,0 1,7 2,4 6, / 3/ Na sfinansowanie kosztu pobytu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst. Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną - na podstawie porozumień z jst ,42 117, ,27 126, ,99 98, , , , ,81 72,8 134,9 106,2 106, ,58 89, ,97 109, ,10 64, , , , ,15 34,6 66,3 61,0 119,1 4/ Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będacych mieszkancami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst ,25 100, ,57 106, ,13 100, , , , ,49 66,7 107,6 100,5 95,3 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych ,20 337, ,23 129, ,63 669, , , , ,57 44,3 775,6 704,0 260,0 1/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x ,05 x ,00 0, , ,00 44,1 x x 129,7 2/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - zwrot podatku Vat do Ministerstwa Finansów jako kosztu niekwalifikowanego ,46 x 0,00 x 0,00 x ,46 0,00 0,00 0,00 x x x x

43 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 3/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich , , ,67 5, , , , ,67 0, ,08 53,2 398,5 5539,9 x 4/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" ,04 x ,53 702, , , , ,53 0, ,11 28, ,3 1478,6 x 5/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" w 2014 roku 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 7/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach - etap I - przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej" - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonarod da Vinci - Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,67 19,7 0,00 x 0,00 x ,67 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ - środki w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " - "Comenius" ,61 70, ,28 204, ,80 90, , , , ,68 9,6 8,9 4,2 8,0 9/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x ,64 x 9 811,28 22, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 10/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekt zdalnie starowanej ręki" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x ,50 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 11/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 0,00 x ,58 x ,00 0, , ,91 56,0 x x 15,2 12/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projekt "Szkoła równych szans" 0,00 x 0,00 x ,40 x ,00 0, , ,60 95,8 x x 107,2

44 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 13/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - wizyty przygotowawcze" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" 4 854,64 439,2 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 14/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Moc Twoich perspektyw zawodowych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,42 54, ,74 53,9 0,00 x 0 0 0, ,74 0,00 0,00 x x x x 15/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,71 40,0 0,00 x 0,00 x ,71 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,08 x ,73 12,7 0,00 x 0 0 0, ,73 0,00 0,00 x x x x / - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku irlandzkiego - praktyka zawodowa" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 3 591,61 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 18/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,34 x 0,00 x 0,00 x ,34 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,98 x ,25 31, ,05 71, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 0,00 x ,07 x ,00 0, , ,10 13,0 x x 3,5 21/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x 0,00 x ,00 x ,00 0, ,00 0,00 x x x x

45 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 22/ - środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży" 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0, ,00 0,00 x x x x 23/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca" - w 2014r. refundacja poniesionych wydatków 0,00 x ,72 x ,66 33, ,00 0, , ,28 x x x 100,1 24/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji" 0,00 x ,69 x ,26 15, , , ,26 0,00 x x x x / - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Europejskie staże szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach" 0,00 x 0,00 x ,92 x 0 0 0,00 0, ,92 0,00 x x x x 26/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności W łączności z Europą" 0,00 x 0,00 x ,28 x 0 0 0,00 0, ,28 0,00 x x x x 27/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pracuję mam szansę" 0,00 x 0,00 x ,82 x ,00 0, , ,35 15,5 x x 3,9 28/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Na początek staż" 0,00 x 0,00 x ,00 x ,00 0, ,00 0,00 x x x x 29/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" 0,00 x 0,00 x ,38 x ,00 0,00 0, ,68 81,7 x x x 30/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Twój pomysł na firmę" ,96-1,2 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 31/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" (zadanie bieżące i inwestycyjne) ,97 x , , ,61 303, , , , ,15 54, ,7 358,8 199,1

46 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 32/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" (zadanie bieżące i inwestycyjne) - refundacja poniesionych wydatków ,06 x ,89 1, , , , , , ,73 100,0 426, ,4 140,7 33/ - z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,50 x 0,00 x 0,00 x ,50 0,00 0,00 0,00 x x x x 34/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,81 323,0 0,00 x 0,00 x ,81 0,00 0,00 0,00 x x x x / - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 36/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków ,91 zł 0,00 x 0,00 x ,60 x 0 0 0,00 0, ,30 0,00 x x x x 37/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" ,14 x , ,1 0,00 x , ,15 0,00 0,00 x x x x 38/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków ,40 x ,91 325, ,87 115, , , ,87 0,00 x x x x

47 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 39/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - zadanie bieżące i majątkowe - w 2014 r. refundacja poniesionych wydatków 0,00 x ,38 x ,53 70, ,00 0, , ,13 x x x 23,1 40/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej a także wyrównywanie szans na pobieranie nauki" - refundacja wydatków poniesionych w 2008 i w 2009 roku ,56 x 0,00 x 0,00 x ,56 0,00 0,00 0,00 x x x x / - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie I) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" 0,00 x ,01 x ,63 368, , , , ,77 86,8 x 64,2 27,2 43/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Eurokadry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,80 116, ,44-0,5 0,00 x , ,44 0,00 0,00 x x x x 44/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Eurokadry III i IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,00 x ,32 x ,32 91, , , , ,32 100,0 x 120,6 100,1 45/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Restart kariery" 0,00 x 0,00 x ,56 x ,00 0, , ,44 87,5 x x 300,3 46/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie IV - VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

48 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 47/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,16 79,5 x x x 49/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,76 100,0 x x x 50/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach" - refundacja wydatków wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x ,54 x ,00 0, ,14 0,00 x x x x 52/ Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej petli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 53/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Zmieniając siebie zmieniam swoją przyszłość" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 54/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Kopernik szkołą otwartą na zmiany" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 55/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 56/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

49 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 57/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCad" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 58/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 59/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 60/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 62/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Most międzypokoleniowy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 63/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 64/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 65/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 66/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

50 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 67/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 68/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego a Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 70/ Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Nie daj się nowotworowi - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 71/ Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Zmień bicie na życie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x B. Dofinansowanie ze środków krajowych ,58 82, ,83 3, , , , , , ,32 61,5 332,3 6175,7 142,4 1/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" 0,00 x 3 458,83 x ,17 368, , , , ,67 86,8 x 64,2 27,2 2/ 3/ 4/ 5/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Na początek staż" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Twój pomysł na firmę" 0,00 x 0,00 x ,19 x ,00 0, , ,81 95,8 x x 107,2 0,00 x 0,00 x ,22 x ,00 0, , ,73 47,9 x x 150,9 0,00 x 0,00 x 1 982,12 x ,00 0, , ,88 46,5 x x 98, ,06 48,5 0,00 x 0,00 x ,05 0,00 0,00 0,00 x x x x

51 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 6/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi" ,62 298,7 0,00 x 0,00 x ,62 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi" - refundacja poniesionych wydatków 3 524,40 x 0,00 x 0,00 x ,40 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - II edycja projektu 2010/2011" ,25 73,7 0,00 x 0,00 x ,25 0,00 0,00 0,00 x x x x 9/ - środki z Samorządu Województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - II edycja projektu 2010/2011" 1 973,25 73,7 0,00 x 0,00 x ,25 0,00 0,00 0,00 x x x x / - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,84 79,5 x x x 11/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x 0,00 x 232,41 x ,00 0, , ,59 61,1 x x 99,3 12/ 13/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Restart kariery" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 5 892,20 x ,00 0, , ,80 89,9 x x 380,7 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2. Subwencja ogólna: ,00 103, ,00 103, ,00 104, , , , ,00 84,3 102,2 100,3 94,7 w tym część: oświatowa ,00 105, ,00 104, ,00 102, , , , ,00 84,6 103,6 100,2 96,1 równoważąca ,00 67, ,00 70, ,00 161, , , , ,00 75,0 73,3 103,7 64,1 uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 x ,00 x ,00 87, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych ,70 98, ,57 107, ,22 64, , , , ,00 71,6 73,5 92,7 104,3 1/ Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Domach Dziecka 5 825,00 64,7 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

52 3/ Dla domów pomocy społecznej ,00 93, ,00 88, ,00 85, , , , ,00 74,6 69,1 84,6 99,2 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 2/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x 0,00 x ,22 x ,00 0, , ,00 75,0 x x 143,7 4/ Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz świadczeń dla rodzin zastępczych 0,00 x ,50 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" (zadanie bieżące i inwestycyjne) , , ,07 62, ,00 5, , , ,00 0,00 x x x x / Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" 0,00 x ,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 4 095,00 173, ,00 121,7 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej ,70 58, ,14 315, ,66 44, , , ,00 0,00 x x x x 1/ Na realizację zadania "Dzieci mają głos - usłysz go" 0,00 x 0,00 x ,66 x 0 0 0,00 0, ,00 0,00 x x x x 2/ Na realizację zadania bieżącego "Stawiam na rodzinę" w ramach "Wspierania jednostek samorządu terotorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną" ,70 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ Na realizację zadania bieżącego "Bądźmy razem" w ramach "Wspierania jednostek samorządu terotorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną" ,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na realizację zadania "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013" 0,00 x 0,00 x 1 750,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

53 I. Dochody zadań własnych - razem ,25 110, ,54 105, ,36 133, , , , ,52 65,4 142,6 142,9 125,0 II. Dotacje na zadania zlecone ,33 98, ,49 104, ,17 108, , , , ,39 81,4 115,2 113,4 100,5 - z ustawy ,33 98, ,49 104, ,17 108, , , , ,39 81,4 115,2 113,4 100,5 - z porozumienia 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x O G Ó Ł E M powiat ,58 109, ,03 105, ,53 131, , , , ,91 66,2 140,4 140,4 123,0 OGÓŁEM - gmina ,90 100, ,95 101, ,48 106, , , , ,75 76,2 113,5 110,6 103,7 DOCHODY OGÓŁEM ,48 102, ,98 102, ,01 112, , , , ,66 73,2 119,7 117,3 108,2 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon rok 2013 rok roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok nadwyżka/ niedobór *) 5/ Na realizację zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x ,38 x 0,00 x 0 0 0, ,40 0,00 0,00 x x x x 6/ Na realizację zadania "Strefa Młodego Człowieka. Nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach - Zawodziu" 0,00 x ,76 x 0,00 x 0 0 0, ,00 0,00 0,00 x x x x 5. Dotacje z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych ,87 169, ,78 42, ,36 158, , , , ,32 63,3 90,7 205,1 192,1 1/ z WFOŚiGW na "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży" 2 290,00 17,6 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ,00 179, ,00 39, ,00 119, , , , ,00 81,8 95,4 244,1 202,4 3/ z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych ,87 130, ,86 52, ,36 92, , , , ,32 19,9 40,4 69,8 82, / z PFRON na realizację projektu pn.: "JUNIOR" - wprogram aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych 0,00 x ,92 x 0,00 x 0 0 0, ,24 0,00 0,00 x x x x 5/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 0,00 x 0,00 x ,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne związane z ratownictwem medycznym 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,00 100,0 x x x *) w odniesieniu do planu po zmianach

54 Dochody ogółem miasta Katowice za 3 kwartały w latach (w złotych) Dochody zadań własnych Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 3 kwartały 2014 r r r r. 3 kwartały Plan po zmianach na r.

55 Dochody zadań własnych według źródeł za 3 kwartały w latach ( w złotych) kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r. Plan po zmianach na r. 3 kwartały 2014 r Podatki i opłaty Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa Dochody jednostek budżetowych Subwencja ogólna Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych

56 3 kwartały 2011 r Dochody zadań własnych według źródeł za 3 kwartały w latach (w złotych) kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r Plan po zmianach na r. 3 kwartały 2014 r Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych Dotacje celowe z budżetu państwa i od innych jst na realizację zadań z porozumień oraz z funduszy celowych

57 Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości za 3 kwartały w latach (w złotych) r r r. 3 kwartały Plan po zmianach na r. 3 kwartały 2014 r.

58 Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych za 3 kwartały w latach (w złotych) r r r. 3 kwartały Plan po zmianach na r. 3 kwartały 2014 r.

59 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych za 3 kwartały w latach (w złotych) Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych r r r. 3 kwartały Plan po zmianach na r. 3 kwartały 2014 r.

60 Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn za 3 kwartały w latach kwartały 2014 r [ZŁ] r r r. 3 kwartały Plan po zmianach na r.

61 Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych za 3 kwartały w latach kwartały 2014 r CIT Powiat: 1,4% CIT Gmina: 6,71% PIT Powiat: 10,25% PIT Gmina: w 2010 roku - 36,94%, w 2011 roku - 37,12%, w 2012 roku - 37,26%; w 2013 roku - 37,12% [ZŁ] r r r r r r. 3 kwartały Plan po zmianach na r. 3 kwartały 2014 r. 3 kwartały Plan po zmianach na r.

62 Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 3 kwartały w latach kwartały 2014 r [ZŁ] r r r. 3 kwartały Plan po zmianach na r.

63 Wydatki w ramach działów 801, 803 i 854 objęte przedmiotem działania Komisji Edukacji, w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie ,77 zł, tj. 72,0 % planu zadania własne gminy szkoły podstawowe ,51 zł, tj. 75,1% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie szkół podstawowych w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatki majątkowe (inwestycje) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami ,75 zł ,15 zł 8.118,00 zł ,70 zł 4.276,22 zł 167,84 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,03 zł, tj. 60,9% planu Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic ,83 zł 1.736,20 zł przedszkola ,06 zł, tj. 73,1% planu Środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności przedszkoli miejskich dotacje dla przedszkoli niepublicznych dotacje dla przedszkoli publicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami ,92 zł ,17 zł ,84 zł ,73 zł 273,40 zł przedszkola specjalne ,38 zł, tj. 64,2% planu Środki wykorzystano na: sfinansowanie działalności oddziałów specjalnych i integracyjnych przy miejskich przedszkolach ,55 zł

64 dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych inne formy wychowania przedszkolnego ,83 zł ,33 zł, tj. 53,2% planu środki przeznaczono na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic ,54 zł 2.128,79 zł gimnazja ,83 zł, tj. 76,0% planu Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności gimnazjów w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatki majątkowe (inwestycje) dotacje dla niepublicznych gimnazjów zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami ,60 zł ,42 zł ,08 zł ,99 zł 114,16 zł dowożenie uczniów do szkół ,71 zł, tj. 54,8% planu pokrycie kosztów transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,01 zł, tj. 68,5% planu utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,77 zł, tj. 57,4% planu środki przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli stołówki szkolne i przedszkolne ,38 zł, tj. 71,1% planu środki wydatkowano na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach pozostała działalność ,28 zł, tj. 42,8% planu Środki wydatkowano na: dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu - środki z Funduszu Pracy ,85 zł

65 wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice wypłatę - na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego - wynagrodzenia na rzecz powódki za dostawę podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących ( ,29 zł) wraz z odsetkami (41.139,60) oraz kosztami postępowania sądowego i apelacyjnego (11.242,00 zł) remonty obiektów oświatowych wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ,95 zł ,89 zł ,47 zł ,12 zł zadania własne powiatu szkoły podstawowe specjalne ,25 zł, tj. 66,6% planu utrzymanie szkół specjalnych ,17 zł w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ,76 zł dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej ,08 zł gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych ,36 zł, tj. 80,1% planu dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ,02 zł, tj. 48,4% planu licea ogólnokształcące ,29 zł, tj. 76,9% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje dla liceów niepublicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic ,85 zł ,48 zł ,40 zł 1.793,04 zł licea ogólnokształcące specjalne ,36 zł, tj. 83,9% planu utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego licea profilowane ,29 zł, tj. 85,8% planu Środki przeznaczono na: utrzymanie liceum profilowanego przy Zespole Szkół Nr ,09 zł

66 dotacje dla niepublicznego liceum profilowanego licea profilowane specjalne ,20 zł ,50 zł, tj. 79,2% planu utrzymanie liceum profilowanego specjalnego szkoły zawodowe ,12 zł, tj. 71,7% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie zespołów szkół zawodowych w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zwrot dotacji inwestycyjnej (23.469,89 zł) wraz z odsetkami (1.363,00 zł) w związku z korektą finansową z tytułu realizacji Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotacje dla szkół niepublicznych ,70 zł ,42 zł ,89 zł ,53 zł szkoły zawodowe specjalne finansowanie szkół zawodowych specjalnych inne formy kształcenia osobno niewymienione ,41 zł, tj. 74,0% planu ,90 zł, tj. 70,7% planu środki przeznaczono na organizowanie kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych przy Zespole Szkół Handlowych oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 3 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,02 zł, tj. 49,0% planu środki przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli pozostała działalność ,96 zł, tj. 56,4% planu Środki wydatkowano na: remonty obiektów oświatowych wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ,12 zł ,01 zł ,83 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe ,00 zł, tj. 3,4% planu zadania własne gminy pozostała działalność ,00 zł, tj. 3,4% planu Środki w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla: - Akademii Sztuk Pięknych przeznaczono na działalność kulturalną w Kopule na Rondzie (tj. 100 % planu) ,00 zł

67 - Uniwersytetu Śląskiego zaplanowano środki ( zł) celem dofinansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pozostałe środki zaplanowano w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych dla szkół wyższych (zaangażowanie wynosi ,00 zł, tj. 100% planu): - Akademii Wychowania Fizycznego zł - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,22 zł, tj. 76,3% planu zadania własne gminy świetlice szkolne ,29 zł, tj. 74,8 % planu środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy szkołach podstawowych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,79 zł, tj. 49,5% planu Środki przeznaczono na: realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych ,63 zł ,16 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,90 zł, tj. 79,9% planu środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego i letniego oraz wyjazdy na tzw. zielone szkoły (w tym środki dotacji z WFOŚ i GW ,00 zł) pomoc materialna dla uczniów ,92 zł, tj. 75,9% planu Środki przeznaczono na: wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i zasiłków dla uczniów najuboższych zamieszkałych na terenie miasta Katowice finansowane ze środków budżetu państwa ( ,86 zł) i budżetu miasta ( ,21 zł) ,07 zł wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus ,00 zł stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ,00 zł odsetki od dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna - wypłaconej w nadmiernej wysokości 1,85 zł

68 zadania własne powiatu świetlice szkolne ,07 zł, tj. 71,4% planu środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy Zespołach Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących specjalne ośrodki wychowawcze dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,30 zł, tj. 71,2% planu ,58 zł, tj. 57,9% planu Środki przeznaczono na: finansowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ,41 zł ,17 zł poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ,24 zł, tj. 71,4% planu finansowanie działalności 5 Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej placówki wychowania pozaszkolnego ,62 zł, tj. 86,5% planu Środki przeznaczono na: finansowanie działalności 3 placówek: Pałacu Młodzieży, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury wydatki majątkowe (inwestycje) ,62 zł ,00 zł internaty i bursy szkolne ,86 zł, tj. 71,8% planu utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Budowlanych szkolne schroniska młodzieżowe ,34 zł, tj. 63,6% planu finansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze ,68 zł, tj. 66,4% planu dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł, tj. 52,6% planu środki przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli

69 pozostała działalność Środki wydatkowano na: remonty placówek oświatowych wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ,63 zł, tj. 41,3% planu ,02 zł ,61 zł Wydatki w ramach działów: 010, 020, 400, 500, 600, 700, 710, 900 objęte przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.463,02 zł, tj. 26,8% planu zadania własne gminy wpłata w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej Dział 020 Leśnictwo 0,0% planu zadania własne powiatu zaplanowane środki w wysokości zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem Dział 500 Handel 0,0% planu zadania własne gminy środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na realizację obsługi prawnej polegającej na zastępstwie w zakresie spraw egzekucyjnych prowadzonych przeciwko spółce Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. Dział 600 Transport i łączność ,92 zł, tj. 51,4% planu zadania własne gminy lokalny transport zbiorowy ,10 zł, tj. 70% planu dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic (wpłata na rzecz KZK GOP-za okres od stycznia do października) dokapitalizowanie w zamian za objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp z o.o. realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozostałe wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł ,10 zł 5.535,00 zł

70 Pozostałe środki w wysokości zł zaplanowano na: realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych w tym: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych dotyczących budowy 5 węzłów: Zawodzie, Brynów Pętla, Ligota, Sądowa ( zł) drogi publiczne gminne z tego na: finansowanie działalności MZUiM remonty i konserwacje pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe ,74 zł, tj. 36,9% planu ,69 zł ,87 zł ,84 zł ,34 zł (wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj.: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice ,33 zł tj. 24,5% planu; Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach ,20 zł tj. 54,6% planu; Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I ,33 zł tj. 14,2% planu; inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM ,76 zł tj. 47,2% planu oraz zakupy inwestycyjne na rzecz MZUiM ,90 zł tj. 38,9 % planu pozostała działalność ,61 zł, tj. 6,6% planu usuwanie pojazdów uznanych za porzucone, parkowanie, wycenę i organizację przetargów w celu ich zbycia zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (36.723,61zł) Pozostałe środki zaplanowano na opracowanie analizy rozwoju polityki transportowej miasta ( zł) realizacja zadania w 2015 roku. zadania własne powiatu drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z tego na: remonty dróg publicznych bieżące naprawy i konserwacje Tunel pod Rondem bieżące naprawy i konserwacje Dworzec Autobusowy wydatki majątkowe ,96 zł, tj. 40,7% planu ,36 zł ,00 zł ,20 zł ,28 zł (wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj.: Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu ,22 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM ,06 zł pozostałe wydatki bieżące w tym: związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Kopuły nad Rondem, tunelu i Dworca pod Galerią Katowicką ( ,57 zł) materiały do remontu dróg ( ,33 zł) pozostałe wydatki ( ,22 zł) ,12 zł

71 pozostała działalność ,51 zł, tj. 36,1% planu usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym) Dział Gospodarka mieszkaniowa ,55 zł, tj. 61,6% planu zadania własne gminy zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym realizacja zadań i finansowanie działalności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi w zarządzie tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,32 zł, tj. 63,1% planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,66 zł zaliczki odprowadzane do 1097 wspólnot mieszkaniowych, w których miasto ma udział ,92 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy ,57 zł konserwacje i naprawy bieżące ,60 zł ,75 zł remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym zaliczki odprowadzane na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ,92 zł remonty w zasobie mieszkaniowym gminy ,51 zł modernizacja budynków komunalnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych modernizacja budynków komunalnych przy ul. Św. Jana 10, 10a w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach gminy rozwój sieci i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem zagospodarowanie terenu na wniosek Rady Jednostki Pomocniczej Ligota Panewniki w kwartale ulic Słupska Kołobrzeska Świdnicka Zielonogórska ,43 zł ,44 zł ,96 zł ,16 zł ,58 zł ,00 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami ,20 zł, tj. 55,3% planu wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne ,75 zł gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi ,65 zł utrzymanie 7 lokali nabytych w drodze spadku ,89 zł wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi ,91 zł

72 pozostała działalność ,66 zł, tj. 57,5% planu zapłata 791 odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami procesów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego utrzymanie 132 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu podnajmu na lokale socjalne wynajem 10 lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego TBS regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM budownictwo mieszkaniowe komunalne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Pozostałe środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na odtworzenie dokumentacji technicznej w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice zaangażowanie wynosi zł, tj. 94,3% planu. zadania własne powiatu gospodarka gruntami i nieruchomościami dofinansowanie zadań zleconych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa utrzymanie ,12 zł remonty i konserwacje ,10 zł wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w budynkach Skarbu Państwa ,59 zł prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne ,45 zł ,13 zł ,07 zł 755,82 zł ,19 zł ,37 zł, tj. 24,6% planu ,81 zł ,91 zł 4.422,25 zł ,40 zł Dział Działalność usługowa ,36 zł, tj. 57,3% planu zadania własne gminy jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ,34 zł, tj. 42,6% planu plany zagospodarowania przestrzennego ,50 zł, tj. 28,7% planu zaangażowanie wynosi ,58 zł, tj. 79,1% planu miejscowe plany i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice ,50 zł bieżące opracowania planistyczne 8.118,00 zł materiały geodezyjne 1.230,00 zł

73 warsztaty studenckie oraz nagrody dla uczestników konkursów i warsztatów architektonicznych wykonanie operatów szacunkowych wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej za udział w posiedzeniach ,00 zł ,00 zł ,00 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne ,83 zł, tj. 4,18% planu zaangażowanie wynosi ,26 zł, tj. 89,3% planu cmentarze wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja geodezyjna, wznowienia granic, inwentaryzacja dzierżaw dotacja przedmiotowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych dotacja celowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na projekt i wykonanie nowej siedziby na cmentarzu komunalnym w Ligocie kontynuacja zadania z roku ,83 zł ,49 zł, tj. 59,4% planu ,30 zł ,19 zł pozostała działalność utrzymanie, eksploatacja i remonty szaletów miejskich aktualizacja opracowania pt. Raport o stanie Miasta Katowice zadania własne powiatu ,11 zł, tj. 37,3% planu ,11 zł ,00 zł prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0% planu zaangażowanie wynosi zł, tj. 78,8% planu środki w wysokości zł zaplanowano m.in. na: wykonanie zdjęć lotniczych, Numerycznego Modelu Terenu, Ortofotomapy, zdjęć ukośnych oraz aktualizacji Numerycznego Modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice realizacja nastąpi w IV kwartale 2014 r.; poprawę przebiegu granic działek na mapie ewidencyjnej na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK na terenie Miasta Katowice realizacja nastąpi w IV kwartale 2014 r. opracowania geodezyjne i kartograficzne 0% planu zaangażowanie wynosi zł, tj. 100% planu środki w wysokości zł zaplanowano na realizację prac związanych z dokumentacją geodezyjno prawną (mapy, wyrysy, wypisy z ksiąg wieczystych) organizacja targów i wystaw ,09 zł, tj. 57,9% planu zadanie inwestycyjne Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Pozostałe środki w wysokości zł zaplanowano na doradztwo finansowe w sprawie zawarcia umowy koncesji na zarządzanie MCK i Halą Widowiskową Spodek w Katowicach ,09 zł

74 dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09 zł, tj. 53,4% planu zadania własne gminy gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenie ,88 zł remonty i konserwacje ,45 zł pozostałe wydatki bieżące ,90 zł oczyszczanie wód zbiornika wodnego Morawa utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających naprawy i konserwacje ,68 zł nadzór na pracami związanymi z utrzymaniem cieków wodnych i rowów odwadniających 3.677,04 zł realizacja Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy Gracza do rzeki Rawy Pozostałe środki zostaną przeznaczone na objęcie udziałów w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł) oraz pozostałe zadania inwestycyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych ( zł). gospodarka odpadami zadania realizowane przez Zakładu Utylizacji Odpadów w tym: ,05 zł, tj. 29,8% planu ,23 zł ,00 zł ,72 zł 4.760,10 zł ,11 zł, tj. 64,0% planu nadzór, zarządzanie oraz świadczenie usług utylizacji ,44 zł w tym: konserwacje ,77 zł wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,94 zł świadczenia na rzecz pracowników 6.981,51 zł pozostałe wydatki bieżące zł ,62 zł wydatki majątkowe: ,18 zł w tym: monitoring Zakładu Utylizacji Odpadów ,00 zł zakup młota udarowego zł system gospodarowania odpadami komunalnymi ,19 zł w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,92 zł (64,9% planu) kampania reklamowa związana z systemem ,27 zł wywóz i utylizacja zużytych baterii i odpadów zebranych w czasie akcji społecznych oraz wywóz odpadów komunalnych i oczyszczenie terenu OFF Festiwalu ,80 zł wydatki majątkowe VAT od przekazanego w formie aportu składowiska odpadów przy ul. Żwirowej w Katowicach Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ,50 zł Pozostałe środki w wysokości ,00 zł zostały zaplanowane na zakup kamery termowizyjnej oraz odkurzacza przemysłowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów

75 oczyszczanie miasta letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów, oczyszczanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie przystanków autobusowych oraz przejść podziemnych obsługa komunalna festynów i imprez ,39 zł, tj. 65,4% planu ,04 zł ,35 zł utrzymanie zieleni w miastach ,33 zł, tj. 52,7% planu Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym: utrzymanie terenów zieleni w mieście, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: remonty konserwacje Zaangażowanie na zadaniu wynosi ,98 zł, tj. 91,5% planu. utrzymanie infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w mieście w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w tym m.in.: remonty konserwacje Zaangażowanie na zadaniu wynosi ,06 zł, tj. 77,6% planu ,78 zł ,55 zł ,99 zł ,24 zł 8.426,84 zł ,06 zł ,95 zł ,92 zł 5.427,21 zł ,82 zł 2.816,15 zł 557,38 zł obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z obsługą uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracją Miasta w tym m.in.: remonty konserwacje ,58 zł ,62 zł 4.507,34 zł ,62 zł 462,91 zł 1.776,99 zł wydatki majątkowe realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż., adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138 projekt i realizacja fontanny na placu Limańskiego projekt i wykonanie przebudowy placu przy ul. Wiosny Ludów projekt i uzgodnienia zagospodarowania terenu pod park przy ul. Wantuły projekt i doposażenie placów zabaw ,02 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł 61,11 zł ,91 zł

76 zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem zakup mikrociągnika wraz z osprzętem zakup sprzętu komputerowego Pozostałe środki w kwocie zł zostały zaplanowane m.in. na rewitalizację parku Boguckiego ( zł, w tym środki EFRR zł), Przebudowę placu Fojkisa ( zł), adaptację pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40 ( zł), zadania zgłoszone przez Rady Jednostek Pomocniczych ( zł majątkowe; zł bieżące) ,00 zł ,00 zł ,20 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,80 zł, tj. 43,4% planu zaangażowanie wynosi ,38 zł, tj. 98,4% planu wypłata dotacji dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na ekologiczny oraz usuwających azbest z budynków mieszkalnych realizacja projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice Pozostałe środki w wysokości zł zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury Szopienice Giszowiec na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny ,88 zł ,92 zł schroniska dla zwierząt ,60 zł, tj. 63,8% planu oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: uregulowanie rachunków za energię ,08 zł remonty ,91 zł konserwacje i naprawy bieżące ,63 zł nadzór nad utrzymaniem oświetlenia 6.307,87 zł bieżące utrzymanie oświetlenia (doradztwo energetyczne, opłaty za przyłącza) ,88 zł ,81 zł, tj. 45,4% planu ,37 zł pozostała działalność kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w wybranych obiektach na terenie miasta Katowice zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko utrzymanie urządzeń komunalnych obsługa, bieżące utrzymanie i zużycie energii w przepompowniach wód deszczowych ,04 zł remonty miejskich sieci ciepłowniczych ,08 zł warsztaty i projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska dotacje celowe dla organizacji pozarządowych ,19 zł ,50 zł, tj. 26,7% planu 9.840,00 zł ,04 zł ,12 zł ,22 zł

77 dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury Szopienice Giszowiec ,00 zł organizacja warsztatów, wycieczek, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup wydawnictw ,73 zł zakup usług transportowych oraz opłaty pocztowe 996,30 zł realizacja zadań zgłoszonych przez Rady Jednostek Pomocniczych 5.000,00 zł realizacja projektu Zrównoważona Mobilność Miejska SUM współfinansowanego środkami EFRR realizacja projektu Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie - III etap zużycie gazu przy pomnikach Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich inne usługi z zakresu ochrony środowiska akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich Akcja dzikie zwierzęta przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przygotowanie infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy Pozostałe środki zostały zaplanowane na zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych w przepompowniach ( zł) oraz monitoring przepompowni wód deszczowych ( zł) ,51 zł ,84 zł 839,60 zł ,54 zł 1.230,00 zł ,78 zł ,95 zł ,90 zł zadania własne powiatu gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych w tym: remonty ,93 zł ,03 zł, tj. 79,6% planu oczyszczanie miasta ,96 zł, tj. 65,8% planu utrzymanie zieleni w mieście zagospodarowanie zieleni wokół budynków Domów Dziecka Tęcza, Zakątek oraz Domu Pomocy Społecznej Zacisze ,62 tj. 75,9% planu ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 zł, tj. 20,2% planu zaangażowanie wynosi zł, tj. 98,8% planu wypłata dotacji dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na ekologiczny oraz usuwających azbest z budynków mieszkalnych

78 zmniejszenie hałasu i wibracji środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na opracowanie mapy akustycznej wraz z Programem ochrony przed hałasem dla miasta Katowice. Przewiduje się przesunięcie realizacji zadania na 2015 rok. oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: remonty ,99 zł konserwacje i naprawy bieżące ,90 zł pozostała działalność środki przeznaczono na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata Pozostałe środki ( zł) zaplanowano na wykonanie pomiarów obniżeń terenu spowodowanych eksploatacją górniczą. Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2014 roku. 0% planu zaangażowanie wynosi 0% planu ,89 zł, tj. 77,2% planu ,89 zł ,00 zł, tj. 18,6% planu Wydatki w ramach działów 630, 921, 926 oraz rozdziału objęte przedmiotem działania Komisji Kultury i Sportu, w tym: Dział 630 Turystyka ,65 zł, tj. 52,8% planu zadania własne gminy zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,65 zł, tj. 52,8% planu z tego na: zakup materiałów informacyjno promocyjnych oraz gadżetów na potrzeby funkcjonowania punktu informacji turystycznej w Nikiszowcu, promocję turystyki w mieście oraz organizację imprez turystycznych zwrot części dofinansowania z EFRR otrzymanego w ramach projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic wraz z odsetkami ,29 zł 3.873,36 zł Rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego ,76 zł, tj. 38,7 % planu zaangażowanie wynosi ,80 zł, tj. 70,0 % planu - środki finansowe wydatkowano na promocję Miasta Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,87 zł, tj. 66,2 % planu zadania własne gminy Środki przekazano w formie dotacji dla: - Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia ,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne ,00 zł

79 - pięciu Miejskich Domów Kultury ,58 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne ,00 zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej ,00 zł - Muzeum Historii Katowic ,51 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne ,00 zł Ponadto środki przeznaczono na: - zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji: modernizacja Miejskiego Domu Kultury Koszutka - filia Dąb - promocję kulturalną miasta, współfinansowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, inicjatywy środowisk twórczych oraz organizację imprez w ramach akcji Lato w mieście - realizowane w formie dotacji Inicjatywy kulturalne (w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) - nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych, w dziedzinie kultury oraz w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury - ochronę i konserwację zabytków: odnowienie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła Parafii pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach Dębie prace remontowo konserwatorskie ściany elewacji północnej archikatedry pw. Chrystusa Króla wraz z elementami strefy wejścia ścianami bocznymi, kolumnami, architrawem i tralkami nad gzymsem remont konserwatorski dachu bazyliki p.w. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP renowację zabytkowego pomnika ogrodowego z Janowa ufundowanego przez hr. Aleksandra Mieroszewskiego w 1835 roku i przeniesienie go na skwer im. Zillmanów w Nikiszowcu - tworzenie miejsc pamięci narodowej: pomnika Prymasa Augusta Hllonda (9.255,00 zł w ramach wydatków majątkowych) pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora (9.255,00 zł w ramach wydatków majątkowych) popiersia Wojciecha Kilara i popiersia Andrzeja Urbanowicza pozostałe wydatki bieżące - remonty pomników i miejsc pamięci: remont rzeźby figuralnej z pomnika Armii Czerwonej na pl. Wolności w Katowicach w związku z jej demontażem i zmianą lokalizacji pozostałe remonty - wynagrodzenia Komisji Promocji Młodych Twórców ,51 zł ,07 zł ,27 zł ,00 zł ,00 zł ,18 zł ,81 zł 2.426,43 zł ,00 zł ,40 zł ,00 zł 5.908,81 z ,00 zł 2.975,37 zł oraz współorganizację koncertów i wydarzeń kulturalnych w mieście ,00 zł - nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów 1.999,90 zł - udzielenie pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r. (w ramach wydatków majątkowych) ,00 zł

80 zadania własne powiatu Środki przekazano w formie dotacji dla: - Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum ,00 zł - Galerii Sztuki Współczesnej BWA ,00 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne ,00 zł - Centrum Kultury Katowice i Miasta Ogrodów ,00 zł - Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia ,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne 8.000,00 zł - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności ,00 zł - Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach) ,00 zł Pozostałe środki wydatkowano na budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach- współfinansowanej środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ,03 zł Dział Kultura fizyczna ,99 zł, tj. 73,2% planu zadania własne gminy obiekty sportowe ,16 zł, tj. 53,1% planu wydatki majątkowe (inwestycje) modernizacja obiektów sportowych instytucje kultury fizycznej ,69 zł, tj. 68,8% planu Powyższe środki przeznaczono na: finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza 26 obiektami sportowymi (w tym: 3 ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, 18 ośrodków sportowych i boisk, 3 lodowiska, CAMPING 215, obiekt SPODEK) ,67 zł wydatki majątkowe (inwestycje) ,02 zł zadania w zakresie kultury fizycznej ,14 zł, tj. 90,4% planu dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej ,20 zł w tym: współrealizacja Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014 r. zleconych do realizacji klubom sportowym z terenu Miasta ,00 zł ,20 zł

81 wydarzenia sportowe o charakterze międzynarodowym ,00 zł z tego na współorganizację: turnieju tenisowego BNP Paribas Bank Katowice Open w Hali Spodek Akademickich Mistrzostw Świata w szachach ,00 zł ,00 zł organizacja imprez sportowo rekreacyjnych ,94 zł nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu ,00 zł pozostała działalność ,00 zł, tj. 100% planu podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. Wydatki w ramach działów 754, 851, 852, 853 objęte przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej, w tym: Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania własne gminy ,66 zł, tj. 44% planu ochotnicze straże pożarne ,64 zł, tj. 61,6% planu realizację zadań statutowych pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych obrona cywilna ,13 zł, tj. 37,8% planu realizację zadań statutowych: m.in. utrzymanie obiektu specjalnego przy ul. Pszczyńskiej 20, remont i konserwacja syren alarmowych, zakupy materiałów dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego Straż gminna (miejska) ,36 zł, tj. 72,9% planu finansowanie działalności Straży Miejskiej pozostała działalność ,57 zł, tj. 7% planu z tego na: utrzymanie Miejskiego Centrum Ratownictwa ,19 zł naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Katowic i Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice oraz serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej w Miejskim Centrum Ratownictwa ,48 zł wynajem kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny ,07 zł realizację programów profilaktycznych Kibicuję fair play i Florek w małej strażnicy ,21 zł działania na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic ,15 zł

82 pozostałe wydatki ,56 zł wydatki majątkowe ,91 zł realizację przedsięwzięć inwestycyjnych: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej w Katowicach, zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni MCR oraz suportu do oprogramowania Milestone dla I etapu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej zadania własne powiatu jednostki terenowe Policji ,76 zł, tj. 48,4 % planu - środki przekazano w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic komendy wojewódzkie Policji ,90 zł, tj. 78,4 % planu - środki przekazano w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: dodatkowe służby patrolowe (72.082,00 zł), fundusz motywacyjny dla policjantów (60.000,00 zł), nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji (30.000,00 zł), zakup sprzętu kwaterunkowego dla KMP (69.654,90 zł), działania na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic oraz w środowiskach przedszkolnych i szkolnych (11.670,00 zł), zadania inwestycyjne ( ,00 zł) komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,30 zł, tj. 51,3 % planu - środki wydatkowano na: doposażenie strażaków PSP w sprzęt ratowniczy, ochrony osobistej i umundurowanie, sprzęt łączności ( ,78 zł), zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środków pianotwórczych dla PSP, opłaty za media, paliwo do samochodów ratowniczych ( ,60 zł), remonty modernizacja instalacji elektrycznej w JRG II (40.000,00 zł),remont pomieszczeń socjalnych w KM PSP i JRG III (40.713,00 zł), modernizacja pomieszczenia serwerowni w KM PSP (45.000,00 zł), nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka (30.000,00 zł, nagrody dla funkcjonariuszy realizujących szkolenia dla strażaków z jednostek OSP (20.000,00 zł) i prowadzących zajęcia w Małej Strażnicy (20.000,00 zł), zadania inwestycyjne - zakup sprzętu łączności, ratownictwa technicznego i medycznego w tym m.in. sanie lodowe, radiotelefony, defibrylatory, sprzęt hydrauliczny dla KM PSP w Katowicach) (32.776,92 zł) pozostała działalność 5.000,00 zł, tj. 100 % planu środki wydatkowano na nagrody Prezydenta Miasta dla Funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

83 Dział Ochrona zdrowia ,04 zł, tj. 70,4 % planu zadania własne gminy lecznictwo ambulatoryjne ,00 zł, tj. 44,4 % planu - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zadania remontowe Ponadto zaplanowano środki w wysokości zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. zwalczanie narkomanii ,25 zł, tj. 80,5 % planu z tego na: - pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez placówki oświatowe - wspomaganie działalności podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ,52 zł ,95 zł ,78 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi ,77 zł, tj. 78,0 % planu z tego na: - pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu działający w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień ,29 zł - pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,99 zł - realizację środowiskowych programów profilaktycznych przez placówki oświatowe ,06 zł - wspomaganie działalności podmiotów niepublicznych w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych ,59 zł - inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego ,94 zł - finansowanie miejskich programów profilaktycznych: Bezpieczne Dziecko- Przyjaciel Sznupka, Bezpieczny Gimnazjalista, Bezpieczna Młodzież, Z bajką bezpieczniej i Kibicuję fair play ,90 zł izby wytrzeźwień ,46 zł, tj. 72,7 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,33 zł - remonty ,46 zł - pozostałe wydatki bieżące ,67 zł

84 pozostała działalność ,60 zł, tj. 13,2 % planu - wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia zadania własne powiatu zakłady opiekuńczo-lecznicze 2.962,41 zł, tj. 18,8 % planu - pokrycie kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjnoopiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej w związku z koniecznością uregulowania za okres lipiec-sierpień 2014 r. opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej i przebywającego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym programy polityki zdrowotnej ,55 zł, tj. 25,7 % planu z tego na: - wspomaganie działalności podmiotów niepublicznych w realizacji programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej ,90 zł - działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia 1.600,00 zł - zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych ,65 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,90 zł, tj. 74,2% planu zadania własne gminy placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: ,06 zł, tj. 72,8% planu - współfinansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej domy pomocy społecznej ,60 zł, tj. 74,1% planu z tego na: - dofinansowanie pobytu mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - dofinansowanie pobytu mieszkańców Katowic w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej - dotację celową na prowadzenie i zapewnienie miejsc dla osób w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe ,10 zł ,50 zł ,00 zł utrzymanie ośrodków wsparcia ,74 zł, tj. 72,5 % planu - finansowanie działalności Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Orkana, Domu Noclegowego przy ul. Krakowskiej, schronienia dla bezdomnych, zakup usług świadczonych w Caritas i usamodzielnionych siedmiu Dziennych Domach Pomocy Społecznej

85 wspieranie rodziny ,49 zł, tj. 78,3% planu w tym: - finansowanie działalności Zespołu ds. Asysty Rodzinnej ,49 zł - dofinansowanie w formie dotacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,73 zł, tj. 75,2% planu z tego na: - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa ,81 zł ,92 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,40 zł, tj. 89,3% planu - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,96 zł, tj. 81,6% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny ,74 zł (zasiłki okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe) - opiekę nad dzieckiem i rodziną ,72 zł (dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: zielona szkoła, bilety na dojazdy dzieci do szkół, dożywianie dodatkowe) - opiekę nad dzieckiem poza rodziną naturalną 2.550,00 zł (zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w rodzinie zastępczej) - wkład własny w realizację projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach ,50 zł dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki stałe ,15 zł, tj. 76,3% planu ,39 zł, tj. 88,6% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych dotacji z budżetu państwa ,36 zł ,03 zł

86 ośrodki pomocy społecznej ,64 zł, tj. 73,9% planu - utrzymanie działów centralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej funkcjonujących na obszarze Katowic usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,04 zł, tj. 74,9% planu - opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych przez instytucje, z którymi podpisano stosowne umowy - dofinansowanie w formie dotacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ,04 zł ,00 zł pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej ,67 zł, tj. 71,2% planu z tego na: - realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,68 zł - realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej ,13 zł - dofinansowanie w formie dotacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ,00 zł - prace społecznie użyteczne ,60 zł - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych ,26 zł zadania własne powiatu utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych ,99 zł, tj. 66,5% planu w tym: - koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów ,59 zł - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych ,78 zł - finansowanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych ,62 zł utrzymanie domów pomocy społecznej ,40 zł, tj. 70,5% planu - utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej rodziny zastępcze ,09 zł, tj. 73% planu w tym: - wypłata świadczeń dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych ,58 zł - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego ,86 zł - finansowanie działalności Zespołu ds. Pieczy Zastępczej ,44 zł - dotacja dla powiatów na terenie których umieszczono w rodzinie zastępczej dzieci pochodzące z Katowic (na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) ,29 zł

87 - zwrot części dotacji wraz z odsetkami otrzymanej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.163,92 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,09 zł, tj. 60,5% planu - współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł, tj. 93 % planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji pozarządowych na wspieranie osób i ich rodzin, mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,46 zł, tj. 62,4% planu - finansowanie poradnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin z problemami wychowawczymi, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,13 zł, tj. 65,3% planu zadania własne gminy Żłobki ,42 zł, tj. 66,1% planu Środki wydatkowano na: - utrzymanie Żłobka Miejskiego ,73 zł, tj. 70,3% planu w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,86 zł pozostałe wydatki bieżące ,86 zł remonty ,01 zł wydatki majątkowe 7.984,00 zł - opieka nad dzieckiem w żłobku niepublicznym ,69 zł, tj. 55,8% planu dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice pozostała działalność ,88 zł, tj. 99,9% planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych

88 zadania własne powiatu rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,84 zł, tj. 84,7% planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej ,00 zł - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,61 zł - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami ,00 zł - pozostałe wydatki ,23 zł zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,69 zł, tj. 63,7% planu - środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,37 zł, tj. 71,3%planu - finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w ramach PFRON Powiatowe Urzędy Pracy ,03 zł, tj. 61,1% planu - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy ,86 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,59 zł pozostałe wydatki bieżące ,10 zł remonty 5.321,17 zł - przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa ,17 zł pozostała działalność ,90 zł, tj. 67,4% planu - zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,67 zł - dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych ,30 zł - realizację projektu Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym Zdrowie-Praca-Sukces współfinansowanego środkami Unii Europejskiej i dotacją z budżetu państwa ,44 zł - pozostałe wydatki ,49 zł

89 Wydatki w ramach działu 100 objęte przedmiotem działania Komisji Górniczej, w tym: Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 0,0% planu zadania własne gminy zaplanowane środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania. Pozostałe wydatki w ramach działów 750, 757, 758 nie objęte przedmiotem działania w/w Komisji, w tym: Dział 750 Administracja publiczna ,02 zł, tj. 61,3 % planu zadania własne gminy rady gmin ,57 zł, tj. 63,3 % planu z tego na: - zryczałtowane diety dla radnych, członków Komisji Wyborczych w związku z powołaniem nowych rad jednostek pomocniczych oraz członków pełniących funkcje w radach jednostek pomocniczych ,27 zł - wydatki reprezentacyjne, zakup artykułów spożywczych i wydawnictw samorządowych, udział radnych w szkoleniu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,44 zł - finansowanie działalności pomocniczych jednostek samorządowych ,86 zł urzędy gmin ,61 zł, tj. 61,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,79 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta ,23 zł - dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na rezerwację częstotliwości z zakresu MHz do wykorzystania w sieciach typu punkt wiele punktów ,56 zł - realizację projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach ,76 zł - realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych funduszami strukturalnymi Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej ,62 zł - wydatki majątkowe ,65 zł

90 pozostała działalność ,01 zł, tj. 39,7 % planu z tego na: - opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności miasta Katowice do związków i stowarzyszeń ,77 zł - pozostałe wydatki bieżące ,80 zł - nagrody dla mieszkańców Katowic z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz osiągnięcia wieku 100 i więcej lat ,00 zł - realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych funduszami strukturalnymi Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot ,03 zł SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice 3.603,41 zł zadania własne powiatu starostwa powiatowe ,83 zł, tj. 72,3 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,12 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z realizacją zadań przez Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ,71 zł - zwrot części opłaty w wysokości 425 zł pobranej za wydanie karty pojazdu w latach ,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego ,03 zł, tj. 47,7 % planu zadania własne gminy obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,03 zł, tj. 62,3 % planu z tego na: - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady Europy - zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,46 zł ,48 zł ,09 zł rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,0 % planu - zaplanowano środki w wysokości zł na zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

91 Dział 758 Różne rozliczenia ,32 zł, tj. 43,5 % planu zadania własne gminy różne rozliczenia finansowe 4.061,32 zł, tj. 36,9 % planu - opłata za przelewy zagraniczne i prowadzenie rachunku inwestycyjnego - niewłaściwe obciążenie przez bank odsetkami od kredytu na rachunku bieżącym zwrot środków na rachunek Urzędu Miasta nastąpił w dniu r ,10 zł 10,22 zł rezerwy ogólne i celowe 0,0 % planu - w okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy: ogólne zł celowe zł zadania własne powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł, tj. 75,0 % planu - wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej

92 Wydatki ogółem w okresie 3 kwartałów w latach r. i plan na 2014 r. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień wydatki zadań własnych zł kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r. plan na 2014 r. 3 kwartały 2014 r.

93 Porównanie wykonania wydatków bieżących do wydatków majątkowych w okresie 3 kwartałów w latach oraz plan na 2014 r. wydatki majątkowe zł wydatki ogółem wydatki bieżące 0 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r. plan na 2014 r. 3 kwartały 2014 r.

94 Wydatki w okresie 3 kwartałów w latach z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, dotacji bieżących, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków zł 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r kwartały 2013 r. plan na 2014 r. 3 kwartały 2014 r. 0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje bieżące remonty wydatki majątkowe pozostałe

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 2016 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU K a t o w i c e, c z e r w i e c 2 0 1 6 r o k u INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. W budżecie miasta Katowice na rok 2015, który został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą Nr V/34/15 dnia 28 stycznia 2015 roku dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku

Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030. Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2012r. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2012 r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Szczecin - miasto na prawach powiatu Szczecin - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa A BBB stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101

Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 1917 Rady Powiatu w Żywcu nr III/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r. Informacja ogólna z przebiegu budżetu Miasta Orzesze za I półrocze Załącznik nr 2 Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2016 przedstawia się następująco: I. Informacja o planowanej i wykonanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-1879/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 listopada 2015 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Kielce - miasto na prawach powiatu

Kielce - miasto na prawach powiatu - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB+ BBB- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wielkość zmian dokonywanych w budżecie w I półroczu 2017 r., w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła:

Wielkość zmian dokonywanych w budżecie w I półroczu 2017 r., w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła: WSTĘP Prezydent Olsztyna, zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), jako zarząd jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dział Rozdział Wyszczególnienie Paragraf dochodów Przewidywa-ne wykonanie za 2008 rok (w złotych) Plan na 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku finansowego 3. Dochody Miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 5570 UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku

MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/149/2017 RADY GMINY STRACHÓWKA. z dnia 3 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/149/2017 RADY GMINY STRACHÓWKA. z dnia 3 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7178 UCHWAŁA NR XX/149/2017 RADY GMINY STRACHÓWKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik nr 1 I. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo