INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku

2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam: Katowice, maj 2015 roku

3 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

4 Informacja o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr V/34/15 po stronie dochodów w kwocie po stronie wydatków w kwocie po stronie przychodów w kwocie po stronie rozchodów w kwocie zł zł zł zł zwiększono w okresie sprawozdawczym: po stronie dochodów o kwotę po stronie wydatków o kwotę po stronie przychodów o kwotę zł tj. o 3,2% zł tj. o 4,5% zł tj. o 13,8% Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie dotyczyły: zł I. Dochodów zadań własnych zwiększenie o kwotę zł tj. o 3,4% w tym: 1. dochodów własnych - zwiększenie o kwotę zł tj. o 4,3% w tym: dochodów jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę zł tj. o 0,4% środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych zwiększenie o kwotę zł tj. o 52,3% 2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zmniejszenie o kwotę II. Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień zmniejszenie o kwotę zł tj. o 0,2% zł tj. o 0,6% -3-

5 Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły: zł wydatków bieżących zwiększenie o kwotę zł, tj. o 0,1% wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę zł, tj. o 21,9% Zmiana w przychodach nastąpiła poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych ( zł). Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 2015 roku zamknął się: - po stronie dochodów kwotą zł - po stronie wydatków kwotą zł - po stronie przychodów kwotą zł - po stronie rozchodów kwotą zł Planowany deficyt w wysokości zł zabezpieczony został kredytem z Banku Rozwoju Rady Europy oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie I kwartału 2015 roku: dochody ogółem wykonano w kwocie ,42 zł tj. 27,4% planu wynoszącego zł w tym: I. Dochody zadań własnych ,75 zł tj. 27,3% planu wynoszącego zł w tym: 1. dochody własne ,54 zł tj. 24,6% planu wynoszącego zł 2. subwencja ogólna ,00 zł tj. 39,0% planu wynoszącego zł -4-

6 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ,00 zł tj. 31,1% planu wynoszącego zł 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych ,21 zł tj. 9,1% planu wynoszącego zł II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,67 zł tj. 29,1% planu wynoszącego zł w tym: 1. dochody bieżące ,67 zł tj. 29,4% planu wynoszącego zł 2. dochody majątkowe 0 zł planu wynoszącego zł wydatki ogółem wykonano w kwocie ,89 zł tj. 20,1% planu wynoszącego zł w tym: I. Zadania własne ,30 zł tj. 19,8% planu wynoszącego zł w tym: 1. wydatki bieżące ,22 zł tj. 23,5% planu wynoszącego zł 2. wydatki majątkowe ,08 zł tj. 8,4% planu wynoszącego zł II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,59 zł tj. 26,9% planu wynoszącego zł w tym: 1. wydatki bieżące ,59 zł tj. 27,1% planu wynoszącego zł 2. wydatki majątkowe 0 zł planu wynoszącego zł przychody ogółem wykonano w kwocie ,05 zł tj. 96,2% planu wynoszącego zł rozchody ogółem wykonano w kwocie ,59 zł tj. 21,2% planu wynoszącego zł -5-

7 W okresie I kwartału 2015 roku uzyskano: dochody bieżące w wysokości dochody majątkowe w wysokości ,55 zł co stanowi 30,1% planu ,87 zł co stanowi 3,6% planu zrealizowano: wydatki bieżące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości ,81 zł co stanowi 23,7% planu ,08 zł co stanowi 8,3% planu Z uwagi na zrealizowanie dochodów bieżących z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu o ,30 zł i wydatków bieżących z niedoborem do wskaźnika upływu czasu o ,19 zł na koniec marca 2015 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości ,74 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący ,53 zł. budżetu miasta Katowice za okres I kwartału 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie: -6-

8 za I kwartał 2014 roku ( w złotych ) DOCHODY OGÓŁEM , , , , , , , ,42 27,4 119,3 105,2 95,4 100,0 A. gminy , , , , , , , ,70 27,5 120,1 110,6 101,4 76,6 B. powiatu , , , , , , , ,72 27,0 116,9 90,6 79,8 23,4 I. Dochody zadań własnych , , , , , , , ,75 27,3 119,7 105,1 95,0 95,1 A. gminy , , , , , , , ,03 27,5 120,3 110,4 101,1 73,6 B. powiatu , , , , , , , ,72 26,8 117,8 90,3 78,8 21,5 1. Dochody własne , , , , , , , ,54 24,6 123,4 105,4 92,9 68,3 A. gminy , , , , , , , ,82 25,8 119,5 109,0 100,4 58,5 B. powiatu , , , , , , , ,72 19,2 154,1 88,0 64,2 9,8 Podatki i opłaty , , , , , , , ,11 30,5 134,8 126,0 104,9 23,7 A. gminy , , , , , , , ,91 23,9 137,1 119,8 108,4 21,7 CIT (od 2004 roku - 6,71% ) , , , , , , , ,91 38,4 201,4 154,0 108,5 4,0 B. powiatu , , , , , , , ,38 23,5 133,8 117,9 108,0 5,6 PIT ( od 2005 roku - 10,25%) , , , , , , , ,00 22,1 126,6 113,4 108,0 4,8 CIT (od 2004 roku - 1,4% ) , , , , , , , ,38 38,3 201,4 154,0 108,1 0,8 Dochody z majątku gminy , , , , , , , ,64 37,6 99,0 79,6 74,5 4,4 Pozostałe dochody , , , , , , , ,94 52,6 117,4 94,8 114,4 2,2 A. gminy , , , , , , , ,63 12,4 29,9 29,2 63,9 0,3 B. powiatu , , , , , , , ,31 90,4 189,2 133,7 127,4 2,0 Dochody jednostek budżetowych , , , , , , , ,05 28,9 103,4 93,0 94,1 10,3 A. gminy , , , , , , , ,25 25,7 92,8 84,9 94,6 8,8 B. powiatu , , , , , , , ,80 104,5 319,5 217,1 91,0 1,5 % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2015 roku Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia -7- A. gminy , , , , , , , ,11 30,6 135,2 126,2 105,0 23,2 B. powiatu , , , , , , , ,00 25,1 119,6 117,7 96,9 0,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , , , ,29 23,9 136,4 119,4 108,4 27,3 PIT (w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015 roku - 37,67% ) , , , , , , , ,00 22,1 128,0 114,2 108,4 17,7 Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe , , , ,0 0, ,03 0,00 0,00 x x x x 0,0

9 za I kwartał 2014 roku ( w złotych ) A. gminy , , , , , , , ,84 3,2 34,8 38,5 61,9 0,0 B. powiatu , , , , , , , ,21 25,2 123,8 100,4 100,1 0,0 Środki z pomocy zagranicznej , , , , , , , ,18 0,8 21,5 6,8 4,0 0,3 A. gminy , , , , , , , ,64 1,4 14,7 44,9 27,4 0,2 B. powiatu , , , , , , , ,54 0,5 62,5 3,1 1,8 0,1 Dofinansowanie ze środków krajowych , , , , , , , ,28 67,1 54,0 122,0 77,0 0,0 A. gminy , , , , , , , ,80 93,9 7,8 19,3 157,2 0,0 B. powiatu 3 458, , , ,2 0, , , ,48 64,0 x 1 221,3 70,9 0,0 A. gminy , , , , , , , ,21 2,9 354,9 22,0 26,3 0,0 B. powiatu , , , , , , , ,00 18,6 132,3 145, ,0 0,0 % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2015 roku Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) , , , , , , , ,05 7,8 68,0 66,3 83,6 0,1 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: , , , , , , , ,46 0,9 23,2 7,6 4,6 0, Subwencja ogólna , , , , , , , ,00 39,0 107,7 101,9 102,2 25,1 A. gminy , , , , , , , ,00 38,3 117,3 112,3 107,1 13,4 B. powiatu , , , , , , , ,00 40,0 98,5 92,1 97,0 11,7 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , , , , , , , ,00 31,1 215,1 163,5 85,5 1,7 A. gminy , , , , , , , ,00 31,2 223,2 166,5 85,5 1,6 B. powiatu , , , , , , , ,00 25,0 70,6 80,6 81,7 0,0 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji , , , x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rządowej A. gminy 0,00 0,00 0, x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu , , , x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych , , , , , , , ,21 9,1 149,8 71,0 132,6 0,1 II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , , , , , , ,67 29,1 111,7 107,0 102,2 4,9 A. gminy , , , , , , , ,67 28,3 114,7 115,7 107,9 3,0 B. powiatu , , , , , , , ,00 30,7 107,2 95,4 94,1 1,9

10 WYDATKI OGÓŁEM , , , , ,90 66, , , , ,89 20,1 115,3 109,2 90,2 100,0 A. gminy , , , , ,98 63, , , , ,99 19,7 112,2 110,7 104,9 70,9 1/. Wydatki bieżące , , , , ,32 74, , , , ,81 23,7 112,2 106,2 102,8 90,2 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 87,5 81,6 99,3 2,1 - remonty w budżecie , , , , ,57 45, , , , ,11 16,6 100,0 102,7 98,0 1,8 rezerwa celowa 0,00 0,00 0, ,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - obsługa długu , , , , ,74 12, , , , ,74 12,9 73,6 73,7 87,9 0,9 2/. Wydatki majątkowe , , , , ,58 38, , , , ,08 8,3 153,9 146,6 42,4 9,8 - dotacje , , , , ,00 85, , , , ,00 6,6 248,9 399,3 315,1 0,2 1. Zadania własne , , , , ,03 65, , , , ,30 19,8 115,6 109,5 89,5 94,5 A. gmina , , , , ,29 62, , , , ,38 19,5 112,1 110,8 104,6 67,4 B. powiat , , , , ,74 72, , , , ,92 20,6 125,2 106,5 65,9 27,2 1/. Wydatki bieżące , , , , ,45 74, , , , ,22 23,5 112,3 106,4 102,7 84,7 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 87,5 81,6 99,3 2,1 A. gmina , ,00 0, x 0,00 x , ,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 96,9 88,5 99,3 2,1 - remonty w budżecie , , , , ,27 45, , , , ,05 16,6 100,1 102,8 97,9 1,8 A. gmina , , , , ,53 37, , , , ,14 17,5 93,8 98,4 103,0 1,4 B. powiat , , , , ,74 69, , , , ,91 14,1 132,3 122,6 82,9 0,4 za I kwartał 2015 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 2015 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2014 roku B. powiatu , , , , ,92 73, , , , ,90 20,9 123,6 105,6 67,2 29,1 x x - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , ,31 96, , , , ,38 28,3 110,9 105,9 105,0 41,1 w tym: x x wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,91 98, , , , ,80 23,8 109,2 105,8 105,6 26,7 - dotacje , , , , ,90 96, , , , ,08 22,4 124,2 108,3 100,6 8,6 w tym: x remonty , , , , ,00 90,1 0,00 0,00 0, ,00 0,9 x x x 0,0 - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0, ,5 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0, ,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0, wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia x - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , ,48 96, , , , ,84 28,2 110,6 105,7 104,6 39,4 wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4017, 4018, 4019) A. gmina , , , , ,29 96, , , , ,57 28,0 112,1 106,5 105,3 28,0 B. powiat , , , , ,19 97, , , , ,27 28,5 107,1 103,8 103,2 11, , , , , ,91 98, , , , ,25 23,7 109,2 105,9 105,4 25,5 A. gmina , , , , ,91 97, , , , ,64 23,6 111,2 107,0 106,2 18,1 B. powiat , , , , ,00 98, , , , ,61 23,9 104,5 103,2 103,7 7,4

11 /. Wydatki majątkowe , , , , ,58 38, , , , ,08 8,4 153,9 146,6 42,4 9,8 2. Zadania zlecone i z porozumienia , , , , ,87 87, , , , ,59 26,9 110,4 103,3 103,8 5,5 A. gmina w tym: , , , , ,69 87, , , , ,61 27,3 113,9 108,5 110,4 3,5 B. powiat , , , , ,18 88, , , , ,98 26,1 104,5 94,9 93,5 1,9 1/. Wydatki bieżące , , , , ,87 88, , , , ,59 27,1 110,4 103,3 103,8 5,5 za I kwartał 2015 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 2015 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2014 roku - dotacje ( 2270, 2310, 2320, 2360, 2480, 2520, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2650, 2710, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2910, 2917, 3000) , , , , ,90 96, , , , ,08 22,4 124,4 108,4 100,5 8,5 A. gmina , , , , ,88 97, , , , ,98 25,8 153,1 132,8 116,7 5,0 w tym remonty: , , , , ,9 0,00 0,00 0, ,00 1,3 x x x 0,0 B. powiat , , , , ,02 95, , , , ,10 18,9 98,1 85,9 83,9 3,5 w tym remonty: , , , , ,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0, ,5 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0, ,5 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 z tego: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0, ,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A.gmina 0,00 0,00 0, ,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rezerwa celowa 0,00 0,00 0, ,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0, ,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0-10- A. gmina , , , , ,36 36, , , , ,66 5,0 64,5 157,6 114,0 3,6 w tym: dotacje , , , , ,00 94, , , , ,00 7,6 352,8 399,3 315,1 0,2 B. powiat , , , , ,22 42, , , , ,42 14,0 844,0 140,8 30,9 6,2 w tym: dotacje , , , , ,00 31, ,41 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 * udziały w spółkach , , , , ,00 66,3 0, , , ,00 66,3 x 151,9 258,7 1,6 * rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , ,83 97, , , , ,54 32,3 117,9 110,8 114,1 1,7 A. gmina , , , , ,66 97, , , , ,94 36,9 199,3 176,3 169,2 0,4 B. powiat , , , , ,17 97, , , , ,60 31,1 104,8 99,4 103,8 1,3 w tym: x x - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4020, 4050, 4060, 4080) , , , , ,00 97, , , , ,55 26,8 110,4 104,8 110,3 1,2 A. gmina , , , , ,00 97, , , , ,79 31,4 174,1 159,1 161,6 0,2 B. powiat , , , , ,00 97, , , , ,76 26,0 102,8 98,1 103,7 1,0 - remonty w budżecie , , , , ,30 24, , , , ,06 24,4 90,1 91,3 145,5 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0, x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat , , , , ,30 24, , , , ,06 24,4 90,1 91,3 145,5 0,0 - dotacje ( 2360) , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 110,0 99,1 100,9 0,1 A. gmina , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 113,0 99,1 101,7 0,1 B. powiat , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 103,5 99,1 99,1 0,0

12 /. Wydatki majątkowe 6 000, ,60 0, ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0, x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 dotacje 0,00 0,00 0, x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 6 000, ,60 0, ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Dochody / - / Wydatki , , , ,5 x , , , ,53 (36,4) 143,2 89,4 131,6 20,9 Przychody ogółem , , , ,8 x , , , ,05 96,2 50,7 56,5 57,3 61,6 - nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych , , , x x , , , ,18 x (590,1) 520,5 213,9 (123,2) - kredyt w EBI , , , x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - kredyt CEB , , , ,0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 0, ,00 0, x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Rozchody ogółem , , , ,0 x , , , ,59 21,2 102,0 99,8 98,0 1,4 - spłata kredytów i pożyczek , , , ,0 x , , , ,59 21,2 102,0 99,8 98,0 1,4 za I kwartał 2015 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 2015 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2014 roku - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , , , ,1 x , , , ,23 312,3 183,7 139,2 111,9 184,9-11-

13 Wskaźnik % (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) I Dochody ogółem ,4 28,3 95,4 105,2 119,3 1. dochody bieżące ,1 30,1 103,0 110,5 121,0 1.2 dochody z podatków i opłat ,5 30,5 104,9 126,1 134,8 1.3 subwencja ogólna ,0 39,0 102,2 101,9 107,7 2. dochody inwestycyjne ,6 5,2 14,7 22,9 59,6 2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje ,2 0,3 0,9 1,7 7,2 a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne) x x x x x b/ dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone) x x x x x c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji x x x x x d/ inne środki (z funduszy celowych) x x x x x 2.2 dochody ze sprzedaży majątku ,6 16,6 64,1 46,9 77,3 Budżet miasta Katowice za I kwartał w latach rok (w złotych) Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2012 roku I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku Plan na roku Plan po zmianach za I kwartał 2015 roku 1.1 w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) ,9 23,9 108,4 119,4 136,4 1.4 dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych ,4 10,7 88,7 56,1 50, pozostałe dochody bieżące (własne) ,4 33,5 95,1 97,0 110,2 1.6 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia ,4 29,2 102,2 107,0 111,7 e/ f/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych x x x x x ,6 x 1,3 1,7 9,7 2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,5 65,5 29,9 304,8 243,7

14 (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) II. wydatki ogółem ,1 21,0 90,2 109,2 115,3 1.3 rezerwy x x x x x 1.4 wpłata do budżetu państwa ,0 25,0 99,3 81,6 87,5 1.5 remonty w budżecie ,6 17,0 98,0 102,7 100,0 1.9 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x x x 1.10 obsługa długu Miasta ,9 12,9 87,9 73,7 73,6 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,2 3,7 51,7 136,8 36,1 III. nadwyżka operacyjna ,6 188,1 103,8 126,4 159,4 IV. wynik budżetu ,4-42,0 131,6 89,4 143, rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2012 roku I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku Plan na roku Plan po zmianach za I kwartał 2015 roku w tym: II.1 wydatki bieżące ,7 23,7 102,8 106,2 112,2 w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 27,9 105,0 105,9 111,0 1.2 pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz ) ,2 22,7 101,7 110,9 117, dotacje ,4 22,8 100,6 108,3 124,2 1.7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 24,1 98,9 100,7 104,9 1.8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i ,3 14,4 179,3 145,4 97,1 II.2. wydatki majątkowe ,3 10,2 42,4 146,6 153,9 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,9 15,3 33,1 148,7 784, ,3 134,1 258,7 151,9 x

15 (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) V. przychody ogółem ,2 109,5 57,3 56,5 50,7 1. nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych x x 213,9 520,5-590,1 2. kredyt z CEB x x x x x 3. wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek ,3 359,3 111,9 139,2 183,7 VI. rozchody ogółem ,2 21,2 98,0 99,8 102,0 1. spłaty kredytów i pożyczek ,2 21,2 98,0 99,8 102, rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2012 roku I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku Plan na roku Plan po zmianach za I kwartał 2015 roku -14-

16 Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I kwartale 2015 r. W planie na 1 stycznia 2015 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 2015 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 0,03% (tj. o kwotę 0,4 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 0,1% (tj. o 1,1 mln zł) kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zmniejszeniu o zł. Dochody bieżące w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 30,1% planu wynoszącego zł z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o zł wyższe w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2014 r., w tym z tytułu: udziału w podatkach dochodowych (wzrost o 8,4% tj. o 9,2 mln zł), podatków i opłat (wzrost o 4,9%, tj. o 4,8 mln zł), subwencji ogólnej (wzrost o 2,2%, tj. o 2,3 mln zł), dotacji z budżetu na zadania zlecone (wzrost o 2,2%, tj. 0,5 mln zł), natomiast pozostałe dochody bieżące (spadek o 4,9%, tj. o 3,9 mln zł) oraz dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych (spadek o 11,3%, tj. o 0,1 mln zł). Dochody majątkowe w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 3,6% planu wynoszącego zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o zł niższe w porównaniu do wykonania za I kwartał 2014 r., w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zł co stanowi 0,2% planu wynoszącego zł dochody ze sprzedaży majątku zł co stanowi 16,6% planu wynoszącego zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł co stanowi 65,5% planu wynoszącego zł Wydatki bieżące w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 23,7% planu wynoszącego zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o zł, tj. 2,8% wyższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2014 r., w tym wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 5,0%, tj. o 7,0 mln zł), realizację zadań statutowych (wzrost o 1,7%, tj. o 1,8 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 79,3%, tj. 0,8 mln zł), dotacje (wzrost o 0,6%, tj. o 0,2 mln zł). Jednocześnie odnotowano niższe wydatki na: obsługę długu miasta (spadek o 12,1%, tj. o 0,4 mln zł), świadczenia na rzecz -15-

17 osób fizycznych (spadek o 1,1%, tj. o 0,3 mln zł), remonty (spadek o 2,0%, tj. 0,1 mln zł), wpłatę do budżetu państwa (spadek o 0,7%, tj. o 0,05 mln zł). Wydatki majątkowe w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 8,3% planu wynoszącego zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o zł niższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2014 r., w tym wydatki przeznaczone na: zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wzrost o 158,7%, tj. o 3,6 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 66,9%, tj. o 45,3 mln zł) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (spadek o 48,3%, tj. o 6,8 mln zł). Nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca 2015 r. została osiągnięta w wysokości zł co stanowi 190,6% planu wynoszącego zł Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 24,4% i poziom ten był wyższy o 0,2 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w I kwartale 2014 r., porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2011 (23,9%) i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 roku (31,8%). -16-

18 -17-

19 zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta etaty 9 963, , , , , , , , ,19 w jednostkach budżetowych etaty 9 853, , , , , , , , ,32 z tego nauczyciele etaty 4 157, , , , , , , , ,62 pozostali pracownicy etaty 5 695, , , , , , , , ,70 zakładach budżetowych etaty 110,15 108,58 108,30 126,00 126,00 111,82 108,95 108,50 106,87 liczba uczniów / wychowanków osoby x x zarejestrowani bezrobotni osoby x x w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca zł wydatki ogółem / 1 mieszkańca zł Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach Wyszczególnienie jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE miary r. zmianach I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał liczba mieszkańców osoby w tym: DOCHODY -18- dochody ogółem / 1 mieszkańca zł dochody bieżące / 1 mieszkańca zł w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca zł dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca zł udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem % 4,1 11,2 10,1 7,3 10,2 2,7 6,1 8,7 1,3 WYDATKI wydatki bieżące / 1 mieszkańca zł udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostach budżetowych dofinansowanie do usług przewozowych komunikacji miejskiej (wpłata do KZKGOP) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na oświatę (dz dz. 854) / 1 mieszkańca % zł zł zł

20 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem % obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca zł 89,46 90,02 101,88 161,01 161,01 29,91 30,56 28,95 27,38 jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE Wyszczególnienie miary r. zmianach I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał wydatki bieżące na oświatę bez dotacji zł x x (dz dz. 854) / 1 ucznia wydatki bieżące na działalność Powiatowego Urzędu Pracy / 1 zarejestrowanego bezrobotnego wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca zł x x zł zł wydatki majątkowe / 1 mieszkańca zł udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną % % 42,4 33,1 31,6 16,0 13,0 286,5 344,2 121,1 296,7 WYNIKI BUDŻETU -19- nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca zł skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkańca zł ZADŁUŻENIE zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) / 1 mieszkańca zł udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem % 34,8 38,3 41,7 43,7 42,4 99,4 115,7 129,6 151,5 udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem % 1,97 1,75 1,85 3,05 2,95 2,46 2,19 1,86 1,83 1) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia ( dane z WUS w Katowicach) 2) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 31 marca ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice) 3) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 31 grudnia ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)

21 Tablica nr 1/ Dochody własne ,10 100, ,93 107, ,14 101, , , , ,82 25,8 119,5 109,0 100,4 Podatki i opłaty lokalne ,97 103, ,20 107, ,90 103, , , , ,60 28,6 116,7 105,2 99,6 2/ Podatek rolny ,33 266, ,24 37, ,25 192, , , , ,76 32,9 114,5 98,1 100,4 w tym od: - osób prawnych 8 330,57 228, ,43 103, ,00 88, , , , ,75 59,1 73,8 76,7 82,2 - osób fizycznych ,76 268, ,81 34, ,25 204, , , , ,01 31,9 119,3 100,1 102,0 4/ Podatek od środków transportowych ,07 75, ,06 101, ,66 114, , , , ,98 53,7 123,5 125,4 111,4 5/ Opłata targowa ,25 90, ,00 88, ,00 93, , , , ,00 14,7 66,8 83,0 82,5 Inne podatki i opłaty ,00 91, ,62 147, ,86 115, , , , ,51 34,7 183,5 189,2 115,4 1/ Karta podatkowa ,95 91, ,05 103, ,98 94, , , , ,74 25,9 112,5 107,6 103,7 2/ Podatatek od spadków i darowizn ,99 135, ,06 99, ,36 72, , , , ,93 38,8 159,2 74,3 204,0 3/ Podatek od czynności cywilnoprawnych ,04 79, ,87 111, ,20 79, , , , ,26 44,0 115,7 232,6 191,8 4/ Opłata skarbowa ,65 97, ,90 103, ,34 106, , , , ,86 25,3 101,6 103,5 98,5 7/ Opłata za interpretacje ,00 159, ,11 169, ,00 25, , , ,00 350,00 5,0 11,4 5,4 6,2 nadwyżka/ niedobór *) DOCHODY GMINY SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. (w złotych) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 1/ Podatek od nieruchomości ,56 105, ,34 108, ,66 102, , , , ,40 27,5 116,6 103,8 98,8 w tym od: - osób prawnych ,25 105, ,38 108, ,47 102, , , , ,15 26,6 112,9 103,5 100,8 - osób fizycznych ,31 105, ,96 108, ,19 106, , , , ,25 33,5 138,7 105,8 90, / Podatek leśny ,76 120, ,56 99, ,33 94, , , , ,46 28,0 103,0 101,1 109,6 w tym od: - osób prawnych ,50 120, ,13 100, ,87 92, , , , ,75 27,5 101,2 99,8 108,3 - osób fizycznych 1 732,26 119, ,43 61, ,46 371, ,71 651,42 637, ,71 55,7 206,5 162,5 166,1 w tym od: - osób prawnych ,12 76, ,02 102, ,10 115, , , , ,51 55,4 126,2 127,1 113,5 - osób fizycznych ,95 73, ,04 95, ,56 108, , , , ,47 45,2 109,3 116,2 100,2 5/ Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,01 101, ,55 100, ,85 101, , , , ,16 42,8 104,9 109,2 107,4 6/ Opłata planistyczna 5 760,00 2, , , ,89 50, , , , ,40 10,0 173,2 50,5 937,6

22 10/ Opłata za zajęcie pasa drogowego ,70 119, ,76 102, ,41 84, , , , ,01 32,0 114,6 91,7 95,5 11/ Wpływy z egzekucji ,01 93, ,76 159, ,31 59, , , , ,06 24,4 158,7 135,9 113,1 12/ Opłata eksploatacyjna ,74 70, ,48 134, ,04 122, , , , ,85 54,6 258,1 113,6 84,3 13/ Opłata adiacencka 0,00 x ,80 x ,30 88, ,00 0, , ,70 4,0 x x 29,2 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych ,72 69, ,24 99, ,67 109, , , , ,91 38,4 201,4 154,0 108,5 Dochody z majątku gminy ,16 85, ,00 98, ,40 98, , , , ,64 37,6 99,0 79,6 74,5 6/ Odsetki ,15 92, ,45 101, ,77 75, , , , ,41 18,3 156,0 190,6 158,6 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r / Zaległości z podatków zniesionych - podatek/opłata od posiadania psów 3 224,12 29, ,20 51,2 269,98 16, ,00 96,00 74,60 0,00 x x x x 9/ Wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egazmin dla kandydatów na taksówkarzy ,79 44, ,76 91, ,39 182, , , , ,84 71,1 207,9 170,9 107,1 14/ 15/ Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK) 2 250,00 162, ,00 248, ,00 75, ,00 800, ,00 0,00 x x x x 0,00 x ,35 x ,81 190, ,00 0, , ,70 26,7 x x 99,3-21- Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa ,72 97, ,24 102, ,67 107, , , , ,91 23,9 137,1 119,8 108,4 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 102, ,00 102, ,00 106, , , , ,00 22,1 128,0 114,2 108,4 1/ Opłaty pierwsze i roczne z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości i gruntów, służebności gruntowych, zamiany nieruchomości ,85 101, ,98 100, ,74 96, , , , ,97 73,5 106,4 90,7 95,4 2/ Wpływy z opłat za służebności gruntowe, zamiana nieruchomości /dochody przeniesione do opłat pierwszych i rocznych/ ,78 130, ,49 31,7 0,00 x ,88 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ Dzierżawy / najem ,64 108, ,91 100, ,32 91, , , , ,60 26,0 99,5 94,9 107,3 4/ 5/ Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia/ ,18 133, ,94 167, ,20 181, , , , ,57 65,5 243,7 304,8 29, ,34 59, ,48 124, ,41 81, , , , ,97 16,4 75,2 45,6 62,2

23 Pozostałe dochody ,90 120, ,61 103, ,07 45, , , , ,63 12,4 29,9 29,2 63,9 1/ Odsetki od własnych środków na koncie ,28 107, ,48 57, ,70 65, , , , ,97 11,3 24,5 26,3 63,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 7/ Pozostałe /zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania, wpłata zaliczek na fundusz remontowy oraz użytkowania lokali/ ,00 193, ,16-45, , , , , , ,44-104,9-687,6 38,9-289,5 8/ Wpływy z tytułu sprzedaży części nieruchomości po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu im.j.śniadeckiego - sprzedaż ratalna ,19 102, ,17 95, ,91 89, , , , ,54 22,3 72,7 76,3 86,2 9/ Wpływy z czynszu dzierżawnego oraz wpływy za dzierżawienie składników majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Geriatrycznym ,49 111, ,06 100, ,15 89, , , ,40 360,77 0,1 0,6 0,5 0,5 10/ Wpływy z czynszu dzierżawnego za budynki pozostałe po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowkiego ,80 99, ,80 100, ,11 81, , , ,45 0,00 x x x x 11/ Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej 0,00 x ,84 x ,68 34, ,00 0, , ,42 20,3 x x 100, / Dywidendy od spółek 0,00 x ,00 x ,00 71, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ 14/ Dzierżawa terenu przy ul. Szadoka pod budowę przepompowni Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła "Murckowska" w ciągu autostrady A ,00 33,8 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,74 249,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 15/ 16/ 17/ Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowskiego - sprzedaż ratalna Wpływy za podnajem lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach 1 872,00 x 3 080,04 164, ,24 101, , , , ,56 51,0 85,4 51,9 51,0 0,00 x 0,00 x ,50 x ,00 0,00 0, ,51 25,3 x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,76 17,7 x x x 2/ 3/ Odsetki od udzielonych przez Miasto pożyczek Darowizna od Fundacji Polish Orphans Charity z Kanady na wypłatę stypendiów artystycznych dla dzieci (na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Fundacją) 0,00 x ,89 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x ,00 x ,00 91, ,00 0, ,00 0,00 x x x x 4/ Dochody z realizacji zadań zleconych ,67 120, ,11 97, ,66 100, , , , ,16 17,7 104,7 83,8 95,7

24 / Zakład Targowisk Miejskich ,81 70, ,03 68, ,35 245, , ,03 0,00 0,00 x x x x Dochody jednostek budżetowych ,10 102, ,43 103, ,20 99, , , , ,25 25,7 92,8 84,9 94,6 Pozostała działalność ,40 31,3 0,00 x 9 567,60 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 5/ 6/ Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień ,82 816, ,46 380, ,81 16, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 616,77 148,4 609,98 98, , , ,77 1, ,96 0,00 x x x x 7/ 8/ 9/ Wpływy z tytułu rozliczenia projektów zagranicznych - różnice kursowe/rozliczenia Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2012 rok" 3 947,18 66,1 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,38 125, ,59 144, ,17 16, , , , ,30 11,2 42,4 23,2 46,0 0,00 x 9 500,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 10/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych ,80 471, ,66 78, ,86 29, , , , ,00 x 103,9 136,9 460, / Refundacja wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe. 0,00 x 0,00 x 3 948,11 x ,00 0,00 0,00 988,20 9,9 x x x 12/ wpływy z tytułu rozliczenia przez KZK GOP wpłaty dokonanej przez miasto Katowice 0,00 x ,44 x ,54 914, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe ,81 70, ,03 68, ,35 245, , ,03 0,00 0,00 x x x x w tym: 1/ Jednostki oświaty i ZOJO - razem ,22 102, ,31 99, ,42 106, , , , ,35 24,5 98,0 100,3 89,0 Szkoły podstawowe ,94 105, ,70 109, ,45 95, , , , ,67 32,1 85,3 69,0 78,9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 79,00 138,6 131,00 165,8 141,00 107, ,00 27,00 30,00 25,00 20,3 156,3 92,6 83,3 Przedszkola ,63 90, ,78 90, ,75 92, , , , ,26 27,4 78,5 79,7 89,8 Przedszkola specjalne 232,00 105,0 241,00 103,9 393,00 163, ,00 54,00 90,00 100,00 53,8 181,8 185,2 111,1 Gimnazja ,54 92, ,11 96, ,40 126, , , , ,32 56,3 152,6 158,4 109,2 ZOJO ,70 94, ,01 325, ,69 61, , , , ,77 188,4 505,4 103,9 124,7 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 34,00 113,3 52,46 154,3 45,00 85, ,00 23,17 18,00 10,00 6,5 166,7 43,2 55,6 Stołówki szkolne ,90 107, ,14 101, ,74 110, , , , ,43 22,2 101,5 107,4 88,0

25 Świetlice szkolne 1 559,11 104, ,11 101, ,79 102, ,37 363,49 363,08 385,90 28,6 98,4 106,2 106,3 Wydział Inwestycji 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 617,94 12,1 x x x Wydział Geodezji 0,00 x ,44 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych ,00 99, ,00 96, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -24- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,69 99, ,74 117, ,18 92, , , , ,03 26,7 114,1 114,1 105,9 3/ Żłobek Miejski ,00 133, ,64 100, ,31 101, , , , ,54 27,8 96,8 99,4 99,7 4/ Zakład Zieleni Miejskiej ,40 146, ,37 120, ,07 119, , , , ,74 7,8 337, ,0 640,8 5/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów ,14 194, ,15 98, ,11 78, , , , ,13 16,1 36,4 100,5 76,5 6/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,93 83, ,72 90, ,95 98, , , , ,49 27,9 38,2 55,9 47,4 7/ Miejska Izba Wytrzeźwień ,29 102, ,01 130, ,15 184, , , , ,74 29,2 150,2 177,0 67,0 8/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,51 106, ,17 100, ,53 102, , , , ,43 27,0 101,3 101,4 98,7 9/ Straż Miejska ,53 112, ,97 75, ,90 36, , , ,27 687,76 40,5 0,2 0,2 0,3 10/ Zakład Utylizacji Odpadów ,10 76, ,86 104, ,71 96, , , , ,69 22,3 87,5 125,3 116,8 11/ Dom Dziecka "Stanica" - środki z Funduszu Pracy 0,00 x 0,00 x 2 280,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ Urząd Miasta ,29 99, ,49 166, ,87 66, , , , ,35 17,0 87,3 24,3 127,9 w tym: Wydział Działalności Gospodarczej / Wydział Administracyjny ,55 98, ,60 92, ,82 99, , , , ,14 22,9 76,8 87,9 85,6 Wydział Prawny ,06 35, ,32 128, ,26 107, , , , ,87 75,8 220,5 250,7 198,0 Wydział Planowania Przestrzennego ,79 x ,00 52, ,88 57, ,00 0,00 0, ,42 29,2 x x x Wydział Informatyki 482,97 44, , , ,97 29, ,94 0,00 0, ,00 122, ,2 x x Wydział Spraw Obywatelskich 0,00 x 0,00 x 1 072,70 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wydział Inwestycji - wpływy za szkody górnicze 5 063,82 6, , , ,09 35, , ,07 0,00 0,00 x x x x - wpływy od kopalń 5 063,82 6, , , ,09 35, , ,07 0,00 0,00 x x x x wpływy z reklam ,80 94, ,87 87, ,36 91, , , , ,72 30,1 107,3 105,7 116,8 wpływy z reklam ,93 97, ,87 90, ,36 91, , , , ,72 30,1 114,7 105,7 116,8 wpłaty za reklamę na wiatach przystankowych /wpływy przeniesiono do MZUiM/ ,87 46,9 0,00 x 0,00 x ,17 0,00 0,00 0,00 x x x x Wynagrodzenie płatnika ,00 104, ,00 100, ,00 107, , , , ,00 29,8 113,1 111,4 108,2 Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - WZiNW ,08 x ,08 100, ,56 98, , , , ,14 25,0 98,6 98,6 100,0

26 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Wpływ środków stanowiących równowartość poniesionych przez Miasto kosztów realizacji zadania "Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka - etap II" w ramach zadania "Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0,00 0, ,80 x x x x 0,00 x ,43 x 0,00 x 0 0 0, ,43 0,00 0,00 x x x x Zwrot do budżetu podatku Vat z lat poprzednich dotyczący zadań inwestycyjnych ,57 7, ,08 142, ,16 374, , ,08 0, ,99 0,7 214, ,7 x -25- Wpłata darowizny dokonana przez Katowicki Holding Węglowy S.A. 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wydział Zarządzania Kryzysowego ,41 107, ,53 148, , , , ,61 634, ,04 20, , , ,5 Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego 166,28 198,7 206,81 124,4 368,39 178, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x wpływy realizowane przez WKŚ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt ,05 96, ,43 93, ,36 98, , , , ,47 12,0 22,0 23,8 80, ,00 556, ,40 80, ,31 97, , , , ,51 13,7 37,2 39,6 95,3 Pozostałe wpływy nie wymienione ,29 199, ,74 54, ,64 139, , , , ,98 x 863,8 492,4 159,1 Wpływy do wyjaśnienia ,38-265, ,51-91, ,05-170, , , ,13 194,33 x 0,5 0,5 1,1 Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów) ,23 114, ,32 111, ,95 122, , , , ,84 3,2 34,8 38,5 61,9 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i punktach przedszkolnych dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,48 114, ,63 110, ,28 124, , , , ,26 2,3 26,4 31,5 52,9 2/ Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego,Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność chrześcijańska", Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego ,75 109, ,69 122, ,67 90, , , , ,58 28,0 141,5 81,4 103,6 3/ Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci i mlodzieży 0,00 x 150,00 x 300,00 200, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

27 A. Środki z pomocy zagranicznej ,08 230, ,39 132, ,93 24, , , , ,64 1,4 14,7 44,9 27,4 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych ,21 226, ,48 130, ,74 24, , , , ,44 1,4 14,3 43,1 28,2 1/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" / w 2011r. i 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,10 357,5 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,15 x ,62 63, , ,15 0, ,06 x x 6,3 x -26-3/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - I i II etap" ,33 48, ,08 153,9 0,00 x 0 0 0, ,08 0,00 0,00 x x x x 4/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap" ,51 303,5 0,00 x 0,00 x ,33 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata na realizację zadania pn.: "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe /w 2012 roku refundacja wydatków z lat poprzednich/ , ,8 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z EFS na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe ,83-16,6 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - zadanie bieżące i majątkowe ,51 x 0,00 x ,95 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

28 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 8/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich , , ,64 3, , , , , ,77 235,52 x 0,0 0,7 0,0 9/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,41 x ,64 22, , ,11 0,00 0,00 x x x x 10/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - dochody bieżące i majątkowe ,50 164,8 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 12/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Planowanie przestrzenne i regeneracja przetrzeni miejskiej NODUS" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest" ,58 296,3 0,00 x 0,00 x ,58 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap" refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,00 x , ,7 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 14/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" 5 523,14 x 7 265,54 131,5 0,00 x ,47 0,00 0,00 0,00 x x x x

29 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 15/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,33 x ,61 3, ,00 311, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ z EFRR na realizację zadania " "Budowa sieci radiowej w paśmie MHz (WiMAX) w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,87 271,9 0,00 x 0,00 x ,87 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x ,74 x ,50 8, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ z EFS na zadanie "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" ,58 300, ,97 7,2 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 21/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 22/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 23/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z EFRR na realizację projektu "Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach" 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 24/ środki w ramach Programu Uczenie się przez całe życie "Comenius" ,20 111, ,40 104, ,00 17, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

30 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 25/ środki w ramach programu ERASMUS+ na realizacje projektu "Krok po kroku do sukcesu" 0,00 x 0,00 x ,09 x ,00 0,00 0, ,97 90,3 x x x 26/ z EFS na realizację zadania pn.: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" ,74 80,4 0,00 x 0,00 x ,74 0,00 0,00 0,00 x x x x 27/ z EFS na realizację zadania pn.: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,19 97, ,46 77,6 0,00 x ,19 0,00 0,00 0,00 x x x x 28/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe ,95 128, ,80 181, ,56 2, , , ,56 0,00 x x x x / z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizacją projektu: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" ,53 827, ,05 124,2 0,00 x , ,05 0,00 0,00 x x x x 30/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x ,34 x ,00 0, , ,20 51,8 x x 85,8 31/ z EFS na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" ,56 35,3 0,00 x 0,00 x ,50 0,00 0,00 0,00 x x x x 32/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" ,46 35,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 33/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,64 141,5 0,00 x 0,00 x ,02 0,00 0,00 0,00 x x x x 34/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 35/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

31 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 36/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" ,00 x 3 022,98 0,0 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 37/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,18 x ,00 16, ,00 421, , ,00 0,00 0,00 x x x x 38/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 39/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x ,00 x ,26 17, ,00 0, ,26 0,00 x x x x / z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Katowice - miasto wielkich wydarzeń" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,40 849,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 41/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Centrum usług wspólnych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 43/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" 0,00 x ,83 x ,53 857, ,00 0, , ,14 143,1 x x 300,1 44/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - etap III" 0,00 x 0,00 x ,39 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 45/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 9 575,53 154, ,11 394, ,77 6, , ,52 0,00 0,00 x x x x

32 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 46/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej etap III" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 47/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,68 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Animacji Mlodzieżowej (CAM) w Szopienicach" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 50/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa portalu korporacyjnego UM Katowice" - w 2012r, 2014r. i 2015r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" ,00 x , ,9 418,20 0, ,00 0,00 418, ,75 x x x , ,38 276, ,76 26,7 0,00 x , ,54 0,00 0,00 x x x x 51/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe ,87 192, ,28 72,7 0,00 x 0 0 0, ,00 0,00 0,00 x x x x 52/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aby start był łatwiejszy" / "Aby start był łatwiejszy 2" ,66 65,5 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0, ,00 23,5 147,1 x x 53/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Znam - rozumiem - współdziałam" - w 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,84 zł ,13 273, ,19 40,1 0,00 x , ,61 0,00 0,00 x x x x 54/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 2 895,09 x , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

33 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 55/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" ,42 91, ,21 14,9 0,00 x 0 0 0, ,21 0,00 0,00 x x x x 56/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe ,79 120,3 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 57/ z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x ,18 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 58/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x ,75 x ,12 172, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 60/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 61/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV i VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 62/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 63/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

34 B. Dofinansownaie ze środków krajowych ,13 146, ,09 50, ,81 26, , , , ,80 93,9 7,8 19,3 157,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 64/ z Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 65/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 66/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Bogucice - moje miejsce na ziemi, Program Aktywności Lokalnej" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Efaktywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 68/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 69/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 70/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ z budżetu państwa - na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe 6 532,65 16,1 0,00 x 0,00 x ,47 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Aby start był łatwiejszy" 8 737,32 66,5 0,00 x 0,00 x ,97 0,00 0,00 0,00 x x x x

35 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 3/ z budżetu państwa na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" 0,00 x 2 829,50 x ,74 857, ,00 0, , ,26 143,1 x x 300,1 4/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" , , ,13 56,7 0,00 x , ,45 0,00 0,00 x x x x 5/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" ,23 80,4 0,00 x 0,00 x ,23 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,76 97, ,78 77,6 0,00 x ,76 0,00 0,00 0,00 x x x x -34-7/ 8/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" ,39 125, ,75 140, ,14 1, , , ,14 0,00 x x x x ,86 827, ,78 55,2 0,00 x , ,78 0,00 0,00 x x x x 9/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x ,97 x ,00 0, , ,54 52,5 x x 88,2 10/ z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe ,28 163, ,62 103,0 0,00 x 0 0 0, ,98 0,00 0,00 x x x x 11/ z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,89 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" 7 290,61 35,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ z budżetu państwa na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" ,85 228,5 0,00 x 0,00 x ,43 0,00 0,00 0,00 x x x x

36 Subwencja ogólna ,00 109, ,00 100, ,00 104, , , , ,00 38,3 117,3 112,3 107,1 - środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 x ,00 28,1 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 14/ 15/ 16/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,15 141,5 0,00 x 0,00 x ,56 0,00 0,00 0,00 x x x x ,76 228, ,38 57,9 0,00 x , ,10 0,00 0,00 x x x x 5 797,74 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" ,97 97, ,22 16,0 0,00 x , ,22 0,00 0,00 x x x x 18/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" 9 801,09 195, ,68 48,1 0,00 x , ,71 0,00 0,00 x x x x / 20/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe 3 058,17 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,83 120,3 0,00 x 0,00 x 0 0 0,63 0,00 0,00 0,00 x x x x 21/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x 2 027,25 x 3 502,96 172, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x w tym część: - oświatowa ,00 108, ,00 101, ,00 105, , , , ,00 39,0 117,2 112,0 106,9 - równoważąca ,00 96, ,00 100, ,00 106, , , , ,00 25,0 122,5 121,7 114,8 3. 1/ 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - dochody bieżące i majątkowe Na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" refundacja wydatków z lat poprzednich (wyrównanie korekty systemowej) ,51 123, ,35 129, ,76 134, , , , ,00 31,2 223,2 166,5 85, ,00 68, ,99 28, ,77 75, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x ,89 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

37 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 3/ 4/ Na sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 6 110,00 113,1 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,40 127, ,38 141, ,17 109, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" ,92 150, ,88 147, ,89 122, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ 7/ Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ,82 136, ,00 74,7 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,49 135, ,00 110, ,00 97, , , , ,00 27,0 126,4 144,6 95,3 8/ Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej ,00 123, ,30 145, ,00 88, , , , ,00 69,2 165,9 95,2 97,9 9/ Na wypłatę zasiłków stałych ,00 133, ,00 124, ,00 98, , , , ,00 45,0 138,1 108,6 102, / 11/ Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej Na utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody ,00 100, ,00 99, ,00 91, , , , ,00 30,8 89,6 90,1 98, ,81 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ,00 87, ,00 86, ,00 113, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ Na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 0,00 x 0,00 x ,38 x 0 0 0,00 0, ,38 0,00 x x x x 14/ Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 0,00 x ,00 x ,00 301, ,00 0, , ,00 25,4 x x 101,7 15/ Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" - dochody bieżące i majątkowe ,62 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" ,94 x ,80 186, ,66 150, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ Na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat ,51 x ,00 59, ,00 54, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych ,28 58, ,54 165, ,90 58, , , , ,21 2,9 354,9 22,0 26,3

38 I. Dochody zadań własnych - razem ,89 101, ,82 107, ,80 102, , , , ,03 27,5 120,3 110,4 101,1 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 1/ 2/ z PFRON dotacja rekompensująca utracone dochody Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 42, ,00 107, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,28 81, ,54 99, ,90 91, ,00 0, , ,21 6,6 x x 26,3 3/ z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów ,00 73, ,00 70, ,00 81, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ z WFOŚiGW na zielone szkoły ,00 86, ,00 112, ,00 99, , ,00 0,00 0,00 x x x x 5/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 1" 0,00 x ,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -37- II. Dotacje na zadania zlecone ,06 100, ,66 103, ,77 107, , , , ,67 28,3 114,7 115,7 107,9 - z ustawy ,06 100, ,66 103, ,78 107, , , , ,67 28,3 114,7 115,7 107,9 - z porozumienia ,00 52, ,00 91, ,99 92, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x O G Ó Ł E M - gmina ,95 101, ,48 106, ,57 102, , , , ,70 27,5 120,1 110,6 101,4 O G Ó Ł E M - powiat ,03 105, ,53 131, ,90 105, , , , ,72 27,0 116,9 90,6 79,8 DOCHODY OGÓŁEM ,98 102, ,01 112, ,47 103, , , , ,42 27,4 119,3 105,2 95,4 * w odniesieniu do planu po zmianach

39 Tablica nr 1/2 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 102, ,00 102, ,00 106, , , , ,00 22,1 126,6 113,4 108,0 Licea profilowane 389,42 75,7 59,00 15,2 58,00 98, ,60 15,00 15,00 0,00 x x x x Licea profilowane specjalne 278,00 76,6 83,00 29,9 187,00 225, ,00 10,00 26,00 4,00 8,3 4,4 40,0 15,4 Szkoły zawodowe ,83 118, ,24 126, ,89 75, , , , ,91 26,2 69,7 73,1 67,2 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku DOCHODY POWIATU Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok Dochody własne ,05 107, ,12 161, ,28 112, , , , ,72 19,2 154,1 88,0 64,2 Inne podatki i opłaty ,43 96, ,71 114, ,35 105, , , , ,00 25,1 119,6 117,7 96,9 (w złotych) nadwyżka/ niedobór *) 1/ UM: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/Wydział Spraw Obywatelskich/Wydział Transportu/Wydział Polityki Społecznej - opłaty za wydanie: ,43 96, ,71 114, ,35 105, , , , ,00 25,1 119,6 117,7 96,9.dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych ,86 96, ,32 116, ,00 108, , , , ,85 25,2 126,7 124,3 97,3.praw jazdy ,04 99, ,45 96, ,44 87, , , , ,42 24,4 87,3 82,9 101,7.karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych ,00 110, ,00 109, ,00 42, , , ,00 0,00 x x x x -38-.licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne ,00 77, ,98 105, ,09 100, , , , ,73 31,7 51,2 76,2 70,5.legitymacji instruktora nauki jazdy 1 120,00 140, ,00 157,1 65,82 3, ,00 910,00 50,00 100,00 50,0 31,3 11,0 200,0.opłata za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia ,53 152, ,96 77,1 0,00 x , ,64 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 4 500,00 x 4 000,00 88, ,00 0, ,00 500,00 16,7 x x 25,0 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa ,16 x ,62 x ,66 x , , , ,38 23,5 133,8 117,9 108,0 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych ,16 69, ,62 99, ,66 109, , , , ,38 38,3 201,4 154,0 108,1 Dochody jednostek budżetowych ,53 267, ,20 42, ,78 158, , , , ,80 104,5 319,5 217,1 91,0 w tym: 1/ - Jednostki oświaty - razem ,14 113, ,70 116, ,31 92, , , , ,15 33,3 94,5 95,9 88,7 Szkoły podstawowe specjalne ,62 102, ,23 93, ,40 95, , , , ,70 37,3 110,2 115,6 108,8 Gimnazja specjalne 6 052,68 401, ,00 27, ,00 112, ,00 367,00 410,00 448,00 30,3 119,5 122,1 109,3 Licea ogólnokształcące ,26 97, ,93 126, ,54 133, , , , ,62 41,4 144,7 125,0 100,9 Licea ogólnokształcące specjalne 99,00 x 247,00 249,5 75,00 30, ,00 0,00 33,00 60,00 19,0 x x 181,8

40 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,86 56, ,52 135, ,75 130, , , , ,40 66,0 209,2 108,0 72,7 Dom Dziecka "Tęcza" ,12 38, ,16 124, ,96 113, , , , ,01 23,6 78,7 58,5 48,3 Dom Dziecka "Stanica" ,65 139, ,48 90, ,45 154, , , , ,47 24,7 19,7 8,6 4,4 Dom Dziecka "Zakątek" ,09 77, ,88 191, ,34 138, , , , ,92 150,2 723,3 225,8 152,3 3/ Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 840,00 88, ,00 94, ,00 78, ,00 820,00 790,00 400,00 20,0 50,6 48,8 50,6 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok Szkoły zawodowe specjalne ,84 81, ,85 84, ,11 136, , , , ,63 57,3 145,0 224,2 212,6 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 25,00 86,2 26,00 104,0 84,00 323, ,00 5,00 6,00 5,00 17,9 83,3 100,0 83,3 Świetlice szkolne 1 079,05 x 228,00 21,1 220,00 96, ,00 55,00 49,00 47,00 53,4 x 85,5 95,9 Pozostała działalność - nagrody dla pedagogów ,00 58, ,00 200, ,40 106, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne 0,00 x 0,00 x 4 785,60 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x ,26 147, ,57 73, ,86 95, , , , ,74 25,1 87,2 70,5 74,6 Placówki wychowania pozaszkolnego ,57 103, ,23 119, ,76 80, , , , ,36 30,9 55,5 114,0 70,8 Internaty ,78 121, ,85 102, ,16 109, , , , ,91 40,5 121,5 106,3 119,2 Schronisko szkolne ,83 118, ,80 76, ,59 99, , , , ,28 24,7 66,9 71,5 86, / DPS,MOPS, DD - razem ,13 102, ,91 103, ,24 100, , , , ,25 28,8 114,3 100,1 100,4 DPS "Przystań" ,26 111, ,67 101, ,41 100, , , , ,80 25,8 114,3 104,1 105,1 DPS "Zacisze" ,55 103, ,58 98, ,46 94, , , , ,50 29,2 97,5 95,6 103,1 Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej (MOPS) ,90 116, ,84 90, ,82 98, , , , ,92 26,1 105,2 95,4 99,8 Wpływy z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy z egzekucji komorniczych (MOPS) ,66 308, ,71 61, ,09 169, , , , ,26 26,2 480,0 189,7 152,7 Rodziny zastępcze (MOPS) ,90 89, ,59 172, ,71 102, , , , ,37 25,8 189,5 93,3 103,9 4/ 5/ 6/ Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów Kara umowna za zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" wraz z odsetkami za zwłokę / w 2015r. rozliczenie podatku Vat w ramach tego zadania Dochody budżetu z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska ,55 x ,71 146, ,95 64, , , , ,82 21,5 464,1 96,3 128, ,05 x ,36 9,2 0,00 x 0 0 0, ,28 0, ,00 x x 100,0 x ,02 103, ,87 44, ,17 213, , , , ,44 8,4 15,1 16,8 118,5

41 6/ Różnice kursowe 236,60 10,7 207,82 87,8 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy ,00 75, ,07 104, ,75 115, , , , ,17 29,8 114,5 132,4 115,9 8/ 9/ 10/ 11/ Odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. Wpływy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego Wpłata dokonana przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice 4 394,06 x 2 200,24 50, ,95 73, ,89 793,27 520,41 365,07 18,3 217,4 46,0 70,2 0,00 x ,40 x ,45 93, ,00 0,00 0,00 5,92 x x x x 0,00 x 6 232,52 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x ,81 x 0 0 0,00 0, , ,76 x x x 64, / Odesteki od wpłaty dokonanej przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice 0,00 x 0,00 x ,81 x 0 0 0,00 0, , ,78 x x x 76,4 13/ Inne wpływy nie wymienione ,83 233, ,24 59, ,89 132, , , , ,71 x 648,5 681,5 170,9 14/ Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 335,72 48,8 281,95 84, ,99 377, ,08 77,08 90, , , , , ,0 15/ Wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny 4 220, , ,23 517, ,46 269, , , , ,17 12,8 264,7 154,4 4,9 Pozostałe dochody ,55 72, ,66 100, ,37 116, , , , ,31 90,4 189,2 133,7 127,4 1/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25% ,96 66, ,08 126, ,98 124, , , , ,88 91,4 193,6 137,3 128,8 2/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe) 1 443,35 68, ,81 198, ,34 156, ,30 634,43 377, ,96 27,1 386,1 185,2 311,3 3/ Na obsługę zadań PFRON - 2,5% ,51 134, ,55 77, ,15 113, , , , ,00 12,8 100,0 100,0 100,0 4/ 5/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki za zwłokę od innych jednostek samorządu terytorialnego od należnych dotacji przekazanych po terminie ,81 391, ,57 154, ,38 48, , , , ,47 x 2,2 1,3 3,2 234,32 256,9 566,67 241,8 145,20 25, ,78 0,00 58,51 0,00 x x x x

42 A. Środki z pomocy zagranicznej ,40 129, ,32 669, ,62 113, , , , ,54 0,5 62,5 3,1 1,8 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0,00 x 0,00 x 40,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe , , ,16 22, ,32 0, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) ,15 104, ,30 92, ,67 127, , , , ,21 25,2 123,8 100,4 100,1 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst ,34 31, ,08 42, ,98 15, , ,12 449,12 340,58 5,0 1,6 2,2 75,8 2/ Na sfinansowanie kosztu pobytu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst ,27 126, ,99 98, ,01 109, , , , ,84 28,9 157,8 111,2 100, / Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - na podstawie porozumień z jst ,97 109, ,10 64, ,39 137, ,47 339,50 0,00 0,00 x x x x 4/ Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będacych mieszkancami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst ,57 106, ,13 100, ,25 96, , , , ,79 21,2 90,0 87,1 99,9 5/ Zwrot części poniesionych przez miasto Katowice wydatków na wykonanie dokumantacji w ramach zadania "Budowa nowego przebiegu drogi krajowej 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al.. Jana Pawła II w Bytomiu" 0,00 x 0,00 x ,04 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych ,23 129, ,63 669, ,45 113, , , , ,02 0,7 79,5 4,0 2,3 1/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" 0,00 x ,05 x ,00 181, ,00 0, , ,00 47,3 x x 130,8

43 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,67 5, , , ,08 158, ,67 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" ,53 702, , , ,54 229, ,90 0, ,13 0,00 x x x x 5/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" w 2014 roku 0,00 x ,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -42-6/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia" 0,00 x 0,00 x ,08 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ - środki w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " - "Comenius" ,28 204, ,80 90, ,68 34, , , , ,38-43,1 x -12,5-130,5 9/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,64 x 9 811,28 22,0 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 10/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - projekt zdalnie starowanej ręki" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,50 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

44 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x ,58 x ,91 15, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projekt "Szkoła równych szans" 0,00 x ,40 x ,10 88, , , ,60 0,00 x x x x 13/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" 0,00 x 0,00 x ,44 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 14/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Moc Twoich perspektyw zawodowych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,74 53,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" 0,00 x 0,00 x ,83 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,73 12,7 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" 0,00 x 0,00 x ,34 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 18/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Zaawansowanie umiejętności projektowania w AutoCad" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ,25 31, ,05 71,9 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

45 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x ,07 x 1 670,10 3, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 21/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x ,00 x 4 365,30 2, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 22/ - środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży" 0,00 x ,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 23/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca" ,72 x ,66 33, ,28 100, ,00 0, ,28 0,00 x x x x / - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji" ,69 x ,26 15,6 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 25/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Europejskie staże szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach" 0,00 x ,92 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 26/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności W łączności z Europą" 0,00 x ,28 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 27/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pracuję mam szansę" 0,00 x ,82 x 5 565,35 3, , ,82 0,00 0,00 x x x x 28/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Na początek staż" 0,00 x ,00 x ,00 98, ,00 0,00 0, ,52 100,0 x x x 29/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" 0,00 x ,38 x , , ,00 0, , ,92 10,3 x x 15,3

46 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 31/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" , , ,61 303, ,75 117, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 32/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" (zadanie bieżące i inwestycyjne) - refundacja poniesionych wydatków ,89 1, , , ,73 113, , , ,73 0,00 x x x x 33/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 35/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "SOS Szkolenia otwartych szans" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy - nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 36/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 37/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków ,91 zł 0,00 x ,60 x 0,00 x 0 0 0, ,71 0,00 0,00 x x x x

47 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" , ,1 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 39/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków ,91 325, ,87 115,6 0,00 x ,27 0,00 0,00 0,00 x x x x / - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - zadanie bieżące i majątkowe - w 2014 r. refundacja poniesionych wydatków ,38 x ,53 70, ,13 7, , , ,13 0,00 x x x x 41/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Absolwent ZSB - zawodowy specjalista" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie IV- VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 43/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" ,01 x ,63 368, ,77 25, , , ,20 0,00 x x x x 44/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Eurokadry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,44-0,5 0,00 x 0,00 x ,44 0,00 0,00 0,00 x x x x 45/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Eurokadry III i IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,32 x ,32 91, ,01 76, , , , ,99-14,7-2,6-1,6-1,5

48 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Restart kariery" 0,00 x ,56 x ,78 382, ,00 0,00-18,70 0,00 x x x x 47/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie I) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / 50/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej" 0,00 x 0,00 x ,00 x ,00 0,00 0, ,47 63,5 x x x 0,00 x 0,00 x ,76 x ,00 0, ,76 0,00 x x x x 51/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 52/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach" - refundacja wydatków wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x ,54 x 0,00 x 0 0 0, ,12 0,00 0,00 x x x x 53/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - w tym w 2014r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ,56 zł 0,00 x 0,00 x ,40 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

49 B. Dofinansowanie ze środków krajowych 3 458,83 3, , , ,83 541, , , , ,48 64,0 x 1221,3 70,9 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 55/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 56/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 57/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x / środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 59/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 60/ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Nie daj się nowotworowi - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" 3 458,83 x ,17 368, ,67 25, , , ,56 0,00 x x x x 2/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans" 0,00 x ,19 x ,66 88, , , ,81 0,00 x x x x

50 3/ Dla domów pomocy społecznej ,00 88, ,00 85, ,00 93, , , , ,00 25,0 70,6 80,6 81,7 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / 4/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Na początek staż" 0,00 x ,22 x ,45 221, ,00 0, , ,28 62,4 x x 131,2 0,00 x 1 982,12 x , , ,00 0, , ,11 54,0 x x 69,2 5/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 5 041,28 x ,00 0,00 0, ,29 147,7 x x x 6/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x 232,41 x , , ,00 0, ,59 0,00 x x x x 7/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Restart kariery" 0,00 x 5 892,20 x , , ,00 0, , ,80 100,0 x x 139,0 2. Subwencja ogólna: ,00 103, ,00 104, ,00 94, , , , ,00 40,0 98,5 92,1 97,0-49- w tym część: oświatowa ,00 104, ,00 102, ,00 96, , , , ,00 40,5 98,4 93,2 96,9 równoważąca ,00 70, ,00 161, ,00 64, , , , ,00 25,0 101,3 62,6 97,6 uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 x ,00 87, ,00 76, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych ,57 107, ,22 64, ,21 106, , , , ,00 30,6 70,6 80,6 81,7 1/ Na wypoczynek dziecka oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x ,22 x ,21 187, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz świadczeń dla rodzin zastępczych ,50 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" (zadanie bieżące i inwestycyjne) ,07 62, ,00 5,2 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

51 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" ,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 4 982,00 121,7 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej ,14 315, ,66 44, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ Na realizację zadania "Dzieci mają głos - usłysz go" 0,00 x ,66 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -50-2/ Na realizację zadania "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" 0,00 x 0,00 x 3 033,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ Na realizację zadania "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013" 0,00 x 1 750,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na realizację zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" ,38 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na realizację zadania "Strefa Młodego Człowieka. Nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach - Zawodziu" ,76 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5. Dotacje z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych ,78 42, ,36 158, ,72 145, , , , ,00 18,6 132,3 145,0 1885,0 1/ z Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ,00 39, ,00 119, ,41 161, , ,00 0, ,00 25,1 182,4 151,2 x 3/ z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych ,86 52, ,36 92, ,31 80, , , , ,00 5,6 80,3 99,0 152,4

52 I. Dochody zadań własnych - razem ,54 105, ,36 133, ,21 105, , , , ,72 26,8 117,8 90,3 78,8 II. Dotacje na zadania zlecone ,49 104, ,17 108, ,69 104, , , , ,00 30,7 107,2 95,4 94,1 - z ustawy ,49 104, ,17 108, ,69 104, , , , ,00 30,7 107,2 95,4 94,1 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok / z PFRON na realizację projektu pn.: "JUNIOR" - wprogram aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych ,92 x 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 0,00 x ,00 x ,00 74, ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne związane z ratownictwem medycznym 0,00 x 0,00 x ,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x z porozumienia 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x O G Ó Ł E M powiat ,03 105, ,53 131, ,90 105, , , , ,72 27,0 116,9 90,6 79,8 OGÓŁEM - gmina ,95 101, ,48 106, ,57 102, , , , ,70 27,5 120,1 110,6 101,4 DOCHODY OGÓŁEM ,98 102, ,01 112, ,47 103, , , , ,42 27,4 119,3 105,2 95,4 *) w odniesieniu do planu po zmianach

53 Dochody ogółem miasta Katowice w latach oraz w okresie I kwartału w latach (w złotych) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień Plan po zmianach na r za I kwartał 2015 r. Dochody zadań wlasnych za 2012 rok za I kwartał 2012 r za 2013 rok za I kwartał 2013 r za 2014 rok za I kwartał 2014 r

54 Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach ( w złotych) za I kwartał 2012 r. za I kwartał 2013 r. za I kwartał 2014 r. Plan po zmianach na r. za I kwartał 2015 r Podatki i opłaty Udziały we wpływach z podatków stanowiacych dochód budżetu państwa Dochody jednostek budżetowych Subwencja ogólna Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych

55 za I kwartał 2012 r. za I kwartał 2015 r Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach (w złotych) za I kwartał 2013 r. za I kwartał 2014 r Plan po zmianach na r Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe Dotacje cel. z budżetu państwa na finansowanie zad. własnych Dotacje celowe z budż. państ. I od innych jst na realizację zadań z porozumień oraz z funduszy celowych

56 Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości w okresie I kwartału w latach (w złotych) za I kwartał 2015 r r r r. za I kwartał Plan po zmianach na r.

57 Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych w okresie I kwartału w latach (w złotych) za I kwartał 2015 r r r r. za I kwartał Plan po zmianach na r.

58 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie I kwartału w latach (w złotych) za I kwartał 2015 r Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych r r r. za I kwartał Plan po zmianach na r.

59 Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn w okresie I kwartału w latach (w złotych) za I kwartał 2015 r r r r. za I kwartał Plan po zmianach na r.

60 Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych w okresie I kwartału w latach (w złotych) za I kwartał 2015 r CIT Powiat: 1,4% CIT Gmina: 6,71% PIT Powiat: 10,25% PIT Gmina: w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w ,67% r r r r r r. za I kwartał Plan po zmianach na r. za I kwartał 2015 r. za I kwartał Plan po zmianach na r.

61 Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w okresie I kwartału w latach (w złotych) r r r. za I kwartał Plan po zmianach na r za I kwartał 2015 r.

62 Wydatki w ramach działów 801, 803 i 854 objęte przedmiotem działania Komisji Edukacji, w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie ,17 zł, tj. 24,7% planu zadania własne gminy szkoły podstawowe ,08 zł, tj. 32,7% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie szkół podstawowych dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami ,47 zł ,45 zł 4.143,60 zł ,56 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,75 zł, tj. 22,5% planu Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic ,66 zł 204,09 zł przedszkola ,97 zł, tj. 25,2% planu Środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności przedszkoli miejskich dotacje dla przedszkoli niepublicznych dotacje dla przedszkoli publicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic ,09 zł ,90 zł ,88 zł ,10 zł przedszkola specjalne ,43 zł, tj. 21,2% planu Środki wykorzystano na: sfinansowanie działalności oddziałów specjalnych przy miejskich przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych ,47 zł ,96 zł -61-

63 inne formy wychowania przedszkolnego ,21 zł, tj. 54,8% planu dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych gimnazja Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności gimnazjów dotacje dla niepublicznych gimnazjów zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami wydatki majątkowe (inwestycje) ,97 zł, tj. 30,2% planu ,49 zł ,94 zł 53,54 zł ,00 zł dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i przedszkola ,73 zł, tj. 20,9% planu zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,43 zł, tj. 24,5% planu ,93 zł, tj. 6,1% planu stołówki szkolne i przedszkolne środki wydatkowano na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach ,90 zł, tj. 26,1% planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,71 zł, tj. 5,53% planu środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,74 zł, tj. 4,8% planu środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą pozostała działalność Środki wydatkowano na: na wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice remonty obiektów oświatowych ,03 zł, tj. 2,0% planu ,07 zł ,95 zł -62-

64 dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu środki z Funduszu Pracy wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) ,21 zł ,80 zł zadania własne powiatu szkoły podstawowe specjalne Środki przeznaczono na: ,28 zł, tj. 23,5% planu utrzymanie szkół specjalnych dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami ,91 zł ,68 zł 45,69 zł gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych ,54 zł, tj. 28,2% planu dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ,56 zł, tj. 17,8% planu licea ogólnokształcące Powyższe środki przeznaczono na: ,10 zł, tj. 32,1% planu utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla liceów niepublicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic ,13 zł ,29 zł 313,68 zł licea ogólnokształcące specjalne utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ,39 zł, tj. 22,5% planu licea profilowane specjalne środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ,85 zł, tj. 100% planu szkoły zawodowe Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie zespołów szkół zawodowych dotacje dla szkół niepublicznych szkoły zawodowe specjalne finansowanie szkół zawodowych specjalnych. inne formy kształcenia osobno nie wymienione kursy kwalifikacyjne dla dorosłych ,96 zł, tj. 23,9% planu ,05 zł ,91 zł ,84 zł, tj. 19,5% planu ,95 zł, tj. 23,3% planu -63-

65 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,25 zł, tj. 7,0% planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą ,43 zł, tj. 11,4% planu pozostała działalność ,14 zł, tj. 3,1% planu Środki wydatkowano na: remonty obiektów oświatowych realizację programów współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach wydatki majątkowe (zakupy inwestycje) ,21 zł ,93 zł 3.500,00 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe 0 zł, tj. 0% planu zadania własne gminy pozostała działalność 0 zł, tj. 0% planu Środki w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla wyższych uczelni celem umożliwienia realizacji zadań bieżących dla: - Akademii Sztuk Pięknych 0 zł na działalność kulturalną oraz artystyczną w Rondzie Sztuki (tj. 0% planu wynoszącego zł) - Uniwersytetu Śląskiego 0 zł celem dofinansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tj. 0% planu wynoszącego zł) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,45 zł, tj. 20,7% planu zadania własne gminy świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy szkołach podstawowych gimnazjach, zespołach szkolno - przedszkolnych. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeznaczono na: realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach ,35 zł, tj. 26,4% planu ,58 zł, tj. 24,7% planu 6.310,78 zł -64-

66 dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych ,80 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,56 zł, tj. 19,4% planu środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego. pomoc materialna dla uczniów środki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych ,12 zł, tj. 11,9% planu zadania własne powiatu świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlicy funkcjonującej przy Zespołach Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących ,16 zł, tj. 20,0% planu specjalne ośrodki wychowawcze dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych ,16 zł, tj. 15,0% planu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno pedagogicznych ,99 zł, tj. 23,2% planu poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ,60 zł, tj. 25,3% planu finansowanie działalności 5 Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. placówki wychowania pozaszkolnego ,37 zł, tj. 27,8% planu finansowanie działalności 3 placówek: Pałacu Młodzieży, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury internaty i bursy szkolne utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Budowlanych ,97 zł, tj. 29,9% planu szkolne schroniska młodzieżowe finansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych ,47 zł, tj. 22,2% planu -65-

67 ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej ,30 zł, tj. 21,0% planu pozostała działalność ,82 zł, tj. 0,8% planu Środki wydatkowano na: remonty placówek oświatowych wydatki majątkowe (zakupy inwestycje) ,82 zł ,00 zł Wydatki w ramach działów: 010, 020, 500, 600, 700, 710, 900, 925 objęte przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska, w tym: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 116,14 zł, tj. 4,2% planu zadania własne gminy wpłata w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej dział 020 Leśnictwo 0,0% planu zadania własne powiatu zaplanowane środki w wysokości zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem dział 500 Handel 0,0% planu zadania własne gminy środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na realizację obsługi prawnej polegającej na zastępstwie w zakresie spraw egzekucyjnych prowadzonych przeciwko spółce Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. dział 600 Transport i łączność ,18 zł, tj. 16,3% planu zadania własne gminy lokalny transport zbiorowy ,40 zł, tj. 29,5% planu dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic (wpłata na rzecz KZK GOP za okres od stycznia do kwietnia) ,00 zł -66-

68 realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych w tym: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych dotyczących budowy 4 węzłów: Zawodzie, Brynów Pętla, Ligota, Sądowa realizację pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,50 zł 497,90 zł drogi publiczne gminne z tego na: finansowanie działalności MZUiM remonty i konserwacje wydatki majątkowe ,60 zł, tj. 8,9% planu ,15 zł ,46 zł ,99 zł (wydatkowane środki przeznaczono na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj.: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice ,28 zł, Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) ,00 zł, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach 8.080,00 zł, Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I 2.502,21 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM ,50 zł pozostała działalność ,76 zł, tj. 1,7% planu usuwanie pojazdów uznanych za porzucone, parkowanie, wycenę i organizację przetargów w celu ich zbycia zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym ,76 zł opracowanie wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice 3.690,00 zł Pozostałe środki zaplanowano na opracowanie analizy rozwoju polityki transportowej miasta ( zł) zadania własne powiatu drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z tego na: remonty dróg publicznych bieżące naprawy i konserwacje wydatki majątkowe (wydatkowane środki przeznaczono na: realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wspófinansowanego środkami unijnymi Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu ,73 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM ,61 zł ,25 zł, tj. 7,5% planu ,64 zł ,67 zł ,34 zł -67-

69 pozostałe wydatki bieżące w tym: związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Kopuły nad Rondem, tunelu i Dworca pod Galerią Katowicką ( ,80 zł) materiały do remontu dróg (34.937,53 zł) pozostałe wydatki ( ,27 zł) ,60 zł pozostała działalność ,17 zł, tj. 11,4% planu usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym) Dział Gospodarka mieszkaniowa ,84 zł, tj. 19,5% planu zadania własne gminy zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym realizacja zadań i finansowanie działalności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi w zarządzie tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,00 zł, tj. 20,0% planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,99 zł zaliczki odprowadzane do 1094 wspólnot mieszkaniowych, w których miasto ma udział ,82 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy ,04 zł konserwacje i naprawy bieżące ,52 zł remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym zaliczki odprowadzane na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ,11 zł remonty w zasobie mieszkaniowym gminy ,74 zł modernizacja budynków komunalnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych ,37 zł ,85 zł ,00 zł rozwój sieci i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ,78 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych funduszami strukturalnymi ( zł), w ramach wydatków majątkowych jednorocznych w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM ( zł), w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice etap II strefa Rondo Rynek Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a ( zł), w ramach Budżetu Obywatelskiego ( zł). -68-

70 gospodarka gruntami i nieruchomościami wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi utrzymanie 6 lokali nabytych w drodze spadku ,03 zł, tj. 16,2% planu Pozostałe środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi. pozostała działalność ,43 zł ,35 zł 8.639,25 zł ,91 zł, tj. 16,9% planu zapłata 390 odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami procesów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego utrzymanie 146 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobą uprawnionym wynajem 10 lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego TBS regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM budownictwo mieszkaniowe komunalne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Pozostałe środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na odtworzenie dokumentacji technicznej w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice. zadania własne powiatu gospodarka gruntami i nieruchomościami dofinansowanie zadań zleconych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa utrzymanie ,93 zł remonty i konserwacje 2.824,97 zł gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi zwrot dochodów budżetowych nieprzekazanych w terminie do budżetu państwa Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: prowadzenie i modernizację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ( zł) oraz prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne ( zł) ,98 zł ,43 zł ,39 zł 40,00 zł ,11 zł ,90 zł, tj. 9.0% planu ,90 zł 320,00 zł ,00 zł dział Działalność usługowa ,21 zł, tj. 19,8% planu zadania własne gminy jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 9.795,68 zł, tj. 16,9% planu -69-

71 plany zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice materiały geodezyjne opracowania geodezyjne i kartograficzne cmentarze wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja geodezyjna, wznowienia granic, podziały geodezyjne dotacja przedmiotowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych Pozostałe środki w wysokości zł zostaną przeznaczone (w formie dotacji celowej) dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na modernizację ogrodzenia cmentarza komunalnego w Ligocie. pozostała działalność utrzymanie, eksploatacja i remonty szaletów miejskich Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykonanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla opracowanych dokumentów strategicznych ( zł) oraz wykonanie analiz i dokumentów planistycznych służących zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem miasta i konsultacje społecznie opracowanych dokumentów strategicznych ( zł) ,25 zł, tj. 3,1% planu 4.889,25 zł 808,00 zł ,00 zł, tj. 3,3% planu ,00 zł ,00 zł, tj. 21,4% planu ,00 zł ,24 zł, tj. 13,5% planu ,24 zł zadania własne powiatu prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) środki w wysokości zł zaplanowano m.in. weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji dla wskazanych obrębów ewidencyjnych, archiwizację dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny i budowę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. opracowania geodezyjne i kartograficzne środki w wysokości zł zaplanowano na realizację prac związanych z dokumentacją geodezyjno prawną (mapy, wyrysy, wypisy z ksiąg wieczystych) 0% planu 0% planu organizacja targów i wystaw zadanie inwestycyjne Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach ,04 zł, tj. 20,5% planu Pozostałe środki w wysokości zł zaplanowano na doradztwo finansowe w sprawie zawarcia umowy koncesji na zarządzanie MCK i Halą Widowiskową Spodek w Katowicach ,04 zł -70-

72 dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,21 zł, tj. 12,6% planu zadania własne gminy gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach Miasta Katowice utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (kosztorysy i nadzory) Pozostałe środki zostaną przeznaczone na objęcie udziałów w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), zadania inwestycyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych ( zł). gospodarka odpadami zadania realizowane przez Zakładu Utylizacji Odpadów w tym nadzór, zarządzanie oraz świadczenie usług utylizacji odpadów w tym: konserwacje 1.359,95 zł wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,84 zł świadczenia na rzecz pracowników 1.200,00 zł pozostałe wydatki bieżące zł Środki w wysokości zł zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne Zakładu Utylizacja Odpadów tj.: zakup oprogramowania dla kadr, księgowości i płac, System Stacjonarnych Systemów Promieniowania oraz komplet rusztowań ,89 zł, tj. 0,9% planu ,89 zł ,00 zł ,76 zł, tj. 16,7% planu ,66 zł system gospodarowania odpadami komunalnymi ,90 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów ,96 zł obsługa administracyjna systemu ,94 zł działanie na rzecz wspierania rodziny poprzez realizację dopłat dla rodzin wielodzietnych do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.195,20 zł wywóz i utylizacja zużytych baterii 675,00 zł oczyszczanie miasta letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów, oczyszczanie miasta, oraz oczyszczanie przystanków autobusowych i przejść podziemnych obsługa komunalna festynów i imprez Pozostałe środki w wysokości zł zaplanowano na zakup koszy ulicznych, ławek i słupów ogłoszeniowych (w tym zł - zakup i montaż 10 ławek w dzielnicy Dąbrówka Mała w ramach Budżetu Obywatelskiego) ,32 zł, tj. 15,5% planu ,84 zł 3.516,48 zł -71-

73 utrzymanie zieleni w miastach ,04 zł, tj. 14,1% planu Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym: utrzymanie terenów zieleni w mieście, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje ,54 zł utrzymanie infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w mieście w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje 1.045,29 zł obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje 746,63 zł ,23 zł ,39 zł ,45 zł ,39 zł ,89 zł ,46 zł 3.758,24 zł ,19 zł ,92 zł ,62 zł 2.684,47 zł ,83 zł zagospodarowanie zielenią terenów wokół filii bibliotecznej nr 16 - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne przebudowa placu Fojkisa wydatki majątkowe jednoroczne realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej zakup sprzętu i oprogramowania biurowego ,00 zł 375,00 zł 7.094,00 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych z funduszy strukturalnych ( zł), w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych ( zł), w ramach wydatków majątkowych jednorocznych ( zł inwestycje; zł zakupy inwestycyjne), w ramach Budżetu Obywatelskiego ( zł), zgłoszonych przez Rady Jednostek Pomocniczych ( zł wydatki majątkowe; zł wydatki bieżące). ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości zł zostały zaplanowane na dotacje dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na proekologiczny, usuwających azbest z budynków mieszkalnych oraz instalujących kolektory słoneczne ( zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu ( zł). 0% planu -72-

74 zmniejszenie hałasu i wibracji środki w wysokości zł zostały zaplanowane na wykonanie pomiarów poziomu hałasu na terenie miasta Katowice 0% planu schroniska dla zwierząt utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna Pozostałe środki w wysokości zł zostały zaplanowane na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.: Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej. oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym remonty ,20 zł konserwacje i naprawy bieżące ,17 zł Pozostałe środki w wysokości zł (w tym środki z EFRR zł; wkład własny zł) zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice. pozostała działalność utrzymanie urządzeń komunalnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko warsztaty i projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizacja projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn.: Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie - III etap zużycie gazu przy pomnikach Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich inne usługi z zakresu ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska akcja dzikie zwierzęta przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe Pozostałe środki zostały zaplanowane na realizację zadań tj.: akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich ( zł); kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody na terenie miasta Katowice ( zł); zakup wraz z montażem pomp deszczowych ( zł) oraz budowa separatora na kolektorze wód deszczowych ( zł). zadania własne powiatu ,00 zł, tj. 15,8% planu ,00 zł ,77 zł, tj. 6,0% planu ,77 zł ,62 zł, tj. 1,4% planu ,76 zł 590,40 zł ,00 zł ,28 zł 134,76 zł 5.237,40 zł ,00 zł ,45 zł 245,57 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód czyszczenie wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych ,71 zł, tj. 9,4% planu -73-

75 oczyszczanie miasta ,32 zł, tj. 16,3% planu utrzymanie zieleni w mieście środki zaplanowano na zagospodarowanie zielenią terenów wokół Domu Pomocy Społecznej Zacisze ( zł); Domu Dziecka Zakątek ( zł); Domu Dziecka Tęcza przy ul. Rybnickiej 1 (7.500 zł); Domu Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej ( zł). ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości zł zaplanowano na dotacje celowe na realizację zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz instalację kolektorów słonecznych. 0% planu 0% planu oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: remonty ,21 zł konserwacje i naprawy bieżące ,24 zł ,78 zł, tj. 33,7% planu ,78 zł pozostała działalność zaplanowane środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na: opracowanie studium geologiczno-inżynierskiego dla potrzeb koncepcji zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Leopolda pod kontem możliwości budownictwa mieszkalnego ( zł); zakup wraz z montażem systemu pozyskiwania wody deszczowej na potrzeby gospodarcze ( zł) oraz edukacje ekologiczną (5.000 zł) w Domu Dziecka Stanica. dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0% planu 0% planu zadania własne gminy środki w wysokości zł zaplanowano na utrzymanie, ewidencję i pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Katowice. Wydatki w ramach działów 630, 921, 926 oraz rozdziału objęte przedmiotem działania Komisji Kultury i Sportu, w tym: dział 630 Turystyka ,20 zł, tj. 13,4% planu zadania własne gminy zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,20 zł, tj. 13,4% planu z tego na: promocję turystyki w mieście oraz organizację imprez turystycznych -74-

76 rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego ,47 zł, tj. 8,9 % planu środki finansowe wydatkowano na promocję Miasta (w tym: realizację założeń wynikających z dokumentu Strategia promocji Miasta Katowice, promocję Miasta podczas Dni Polsko-Węgierskich, wydatki związane z wydawaniem okolicznościowych publikacji związanych tematycznie z Katowicami, pokrycie kosztów druku plakatów, zaproszeń, folderów itp.) dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,96 zł, tj. 18,4 % planu zadania własne gminy Środki przekazano w formie dotacji dla: - Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia ,00 zł - pięciu Miejskich Domów Kultury ,00 zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej ,00 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne ,00 zł - Muzeum Historii Katowic ,00 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne ,00 zł Ponadto środki przeznaczono na: - promocję kulturalną miasta, współfinansowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz oprawę muzyczną imprez ,00 zł - realizację zadań w formie dotacji: Inicjatywy kulturalne, Edukacja kulturalna, Edukacja regionalna, Promocja Kulturalna Miasta (w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) ,96 zł - wynagrodzenia Komisji Promocji Młodych Twórców oraz współorganizację koncertów i wydarzeń kulturalnych w mieście ,00 zł - nagrody Prezydenta Miasta w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury 1.600,00 zł - uregulowanie podatku wraz z należnymi odsetkami od wypłaconej nagrody dla zwycięzcy konkursu na opracowanie projektu pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora 4.239,00 zł zadania własne powiatu Środki przekazano w formie dotacji dla: - Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum ,00 zł - Galerii Sztuki Współczesnej BWA ,00 zł - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek ,00 zł - Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów ,00 zł - Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia ,00 zł - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności ,00 zł - Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ,00 zł -75-

77 Dział Kultura fizyczna ,47 zł, tj. 32,7% planu zadania własne gminy obiekty sportowe wydatki majątkowe (inwestycje) - modernizacja obiektów sportowych. instytucje kultury fizycznej finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza 26 obiektami sportowymi (w tym: 3 ośrodki rekreacyjno - wypoczynkowe, CAMPING 215, 18 ośrodków sportowych i boisk, 3 lodowiska (w tym 1 sezonowe), obiekt SPODEK). zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji klubom sportowym z terenu Miasta współfinansowanie i współorganizacja wydarzenia na terenie Miasta Katowice - Turnieju tenisowego WTA Katowice Open 5.629,63 zł, tj. 0,06% planu ,87 zł, tj. 28,7% planu ,97 zł, tj. 32,3% planu ,00 zł ,95 zł organizacja imprez sportowo rekreacyjnych ,02 zł pozostała działalność Środki wydatkowano celem podwyższenia kapitału zakładowego i nabycie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A ,00 zł, tj. 100% planu Wydatki w ramach działów 752, 754, 851, 852, 853 objęte przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej, w tym: dział 752 Obrona narodowa 247,90 zł, tj. 2,5% planu pozostała działalność 247,90 zł, tj. 2,5 % planu środki przeznaczono na wydatki związane z wypłaceniem żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej. Świadczenie rekompensujące wypłaca się za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. -76-

78 dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania własne gminy ,71 zł, tj. 12,7% planu ochotnicze straże pożarne ,75 zł, tj. 12,5% planu realizację zadań statutowych pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych obrona cywilna 2.366,11 zł, tj. 5,3% planu realizację zadań statutowych: m.in. utrzymanie obiektu specjalnego przy ul. Pszczyńskiej 20 Straż gminna (miejska) ,82 zł, tj. 27,5% planu finansowanie działalności Straży Miejskiej pozostała działalność ,03 zł, tj. 2,4% planu z tego na: utrzymanie Miejskiego Centrum Ratownictwa ,20 zł remont i uzupełnienie oświetlenia terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach ,05 zł naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Katowic ,28 zł wynajem kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny ,60 zł realizację programu profilaktycznego Florek w małej strażnicy 4.840,00 zł pozostałe wydatki 7.288,45 zł wydatki majątkowe 4.422,45 zł realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Pozostałe środki zaplanowano na : realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych Tymczasowe zabezpieczenie terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach ( zł) zadania własne powiatu jednostki terenowe Policji 0 % planu środki w wysokości zł zaplanowano na wsparcie Szkoły Policji. w tym na: zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo komendy wojewódzkie Policji 0 % planu - środki w wysokości zł zaplanowano m. in na: dodatkowe służby patrolowe, fundusz motywacyjny dla policjantów, zadania remontowe i inwestycyjne -77-

79 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 % planu środki w wysokości zł zaplanowano na dofinansowanie działalności bieżącej Straży, zadania remontowe i inwestycyjne pozostała działalność środki w wysokości zł zaplanowano na nagrody Prezydenta Miasta dla Funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji. 0 % planu dział Ochrona zdrowia ,06 zł, tj. 21,4 % planu zadania własne gminy lecznictwo ambulatoryjne 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zaplanowano środki w wysokości zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zadania remontowe zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi ,13 zł, tj. 29,6 % planu ,96 zł, tj. 29,2 % planu izby wytrzeźwień ,11 zł, tj. 25,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,70 zł - remonty 4.148,38 zł - pozostałe wydatki bieżące ,03 zł pozostała działalność - wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia 1.058,20 zł, tj. 1,0 % planu zadania własne powiatu zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,66 zł, tj. 26,3 % planu - opieka nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą i przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia ,00 zł, tj. 7,1 % planu Wieloletnie Przedsięwzięcie Nie daj się nowotworowi! program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 0,00 zł, tj. 0,0 % planu -78-

80 dział 852 Pomoc społeczna ,97 zł, tj. 24% planu zadania własne gminy placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: - współfinansowanie placówek wsparcia dziennego - 5 świetlic środowiskowych i 3 specjalistycznych klubów młodzieżowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,37 zł, tj. 23,9% planu domy pomocy społecznej ,70 zł, tj. 24,2% planu z tego na: - dofinansowanie pobytu 521 mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - dofinansowanie pobytu 8 mieszkańców Katowic w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej - dotację celową na prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe ,70 zł ,00 zł ,00 zł utrzymanie ośrodków wsparcia ,13 zł, tj. 23,7 % planu - finansowanie działalności Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Orkana, Domu Noclegowego przy ul. Krakowskiej, schronienia dla bezdomnych, zakup usług świadczonych w Caritas i usamodzielnionych siedmiu Dziennych Domach Pomocy Społecznej wspieranie rodziny ,52 zł, tj. 34,4% planu w tym: - finansowanie działalności Zespołu ds. Asysty Rodzinnej ,02 zł - opieka nad dzieckiem i rodziną poprzez dotowanie placówek wsparcia dziennego świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe ,50 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,56 zł, tj. 26,9% planu z tego na: - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa ,31 zł ,25 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,99 zł, tj. 24,9% planu - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu -79-

81 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,84 zł, tj. 24,2% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny ,42 zł (zasiłki okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe) - opiekę nad dzieckiem i rodziną ,00 zł (dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: zielona szkoła, bilety na dojazdy dzieci do szkół, dożywianie dodatkowe) - opiekę nad dzieckiem poza rodziną naturalną 450,00 zł (zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w rodzinie zastępczej) - wkład własny w realizację projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach ,42 zł dodatki mieszkaniowe ,12 zł, tj. 22,4% planu - wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki stałe ,65 zł, tj. 33,5% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych dotacji z budżetu państwa ,47 zł 7.982,18 zł ośrodki pomocy społecznej ,83 zł, tj. 27,6% planu - utrzymanie działów centralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej funkcjonujących na obszarze Katowic usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 zł, tj. 22,9% planu z tego na: - opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych przez instytucje, z którymi podpisano stosowne umowy - opiekę nad dzieckiem i rodziną świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi poprzez zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym ,50 zł ,00 zł pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej ,52 zł, tj. 16,8% planu z tego na: - realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,90 zł - realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej ,68 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania ,00 zł - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 ) ,94 zł -80-

82 zadania własne powiatu utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych ,59 zł, tj. 23,4% planu w tym: - koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów ,66 zł - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych ,44 zł - finansowanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych ,49 zł utrzymanie domów pomocy społecznej ,68 zł, tj. 23,7% planu - utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej rodziny zastępcze ,20 zł, tj. 22,6% planu w tym: - wypłata świadczeń dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych ,06 zł - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego ,85 zł - finansowanie działalności Zespołu ds. Pieczy Zastępczej ,05 zł - dotacja dla powiatów na terenie których umieszczono w rodzinie zastępczej dzieci pochodzące z Katowic (na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) ,01 zł - zwrot części dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.223,23 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,08 zł, tj. 21,4% planu - współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł, tj. 62,1 % planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji pozarządowych na wspieranie osób i ich rodzin, mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,69 zł, tj. 23,7% planu - współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego, finansowanie mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych i mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie -81-

83 dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,38 zł, tj. 19% planu zadania własne gminy Żłobki ,81 zł, tj. 18,1% planu Środki wydatkowano na: - utrzymanie Żłobka Miejskiego ,85 zł, tj. 24,4% planu w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,34 zł pozostałe wydatki bieżące ,51 zł remonty ,72 zł wydatki majątkowe ,28 zł - opieka nad dzieckiem w żłobku niepublicznym ,96 zł, tj. 11,9% planu dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice przedsięwzięcie Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt III 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego zł przedsięwzięcie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego zł pozostała działalność ,00 zł, tj. 58,2% planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych zadania własne powiatu rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,80 zł, tj. 45,8% planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej ,00 zł - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,20 zł - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami 1.644,00 zł - pozostałe wydatki ,60 zł -82-

84 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,55 zł, tj. 21,7%planu - finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w ramach PFRON Powiatowe Urzędy Pracy ,75 zł, tj. 28,2% planu - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy ,74 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,57 zł pozostałe wydatki bieżące ,13 zł remonty 797,04 zł - przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa - zwrot podatku VAT od części wydatków poniesionych w ramach projektu Kierunek przedsiębiorczość współfinansowanego z funduszy strukturalnych ,71zł 8.533,30 zł pozostała działalność - zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,47 zł, tj. 6,6% planu ,47 zł - dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych ,00 zł - przedsięwzięcie Katowice miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego zł - przedsięwzięcie Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego zł - przedsięwzięcie Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego zł Wydatki w ramach działów: 100 objęte przedmiotem działania Komisji Górniczej, w tym: dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 0,0% planu zadania własne gminy zaplanowane środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla -83-

85 oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania. Pozostałe wydatki w ramach działów 750 (bez rozdziału 75075), 757, 758 nie objęte przedmiotem działania w/w Komisji, w tym: dział 750 Administracja publiczna ,10 zł, tj. 20,6 % planu zadania własne gminy rady gmin ,82 zł, tj. 21,9 % planu z tego na: - zryczałtowane diety dla radnych, członków Komisji Wyborczych w związku z powołaniem nowych rad jednostek pomocniczych oraz członków pełniących funkcje w radach jednostek pomocniczych ,67 zł - wydatki reprezentacyjne, zakup artykułów spożywczych i wydawnictw samorządowych, udział radnych w szkoleniu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.566,22 zł - finansowanie działalności pomocniczych jednostek samorządowych ,93 zł urzędy gmin ,29 zł, tj. 20,4 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,13 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta ,95 zł - dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na rezerwację częstotliwości z zakresu MHz do wykorzystania w sieciach typu punkt wiele punktów ,56 zł - wydatki majątkowe 4.797,65 zł pozostała działalność ,84 zł, tj. 28,9 % planu z tego na: - opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności miasta Katowice do związków i stowarzyszeń ,86 zł - pozostałe wydatki bieżące ,98 zł - usługi doradcze w zakresie działań promocyjnych ,00 zł - nagrody dla mieszkańców Katowic z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz osiągnięcia wieku 100 i więcej lat ,00 zł -84-

86 zadania własne powiatu starostwa powiatowe ,15 zł, tj. 19,9 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,31 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z realizacją zadań przez Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ,84 zł dział 757 Obsługa długu publicznego ,74 zł, tj. 8,2 % planu zadania własne gminy obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,74 zł, tj. 12,9 % planu z tego na: - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady Europy - zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,52 zł ,51 zł ,71 zł rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów ( zł) oraz zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Spójności na realizację projektu Katowice oczyszczanie ścieków ( zł) dział 758 Różne rozliczenia ,14 zł, tj. 12,3 % planu zadania własne gminy różne rozliczenia finansowe 827,14 zł, tj. 0,5 % planu - opłata za prowadzenie rachunków Miasta, w tym rachunku inwestycyjnego oraz zapłatę za przelewy zagraniczne -85-

87 rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł, tj. 0,0 % planu - w okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy: ogólne zł celowe zł zadania własne powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł, tj. 25,0 % planu - wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej -86-

88 Porównanie wykonania wydatków bieżących do wydatków majątkowych w I kwartale w latach oraz plan na 2015 r. zł I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. plan na 2015 r. I kwartał 2015 r. wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki ogółem

89 Wydatki budżetu miasta za I kwartał z wyodrębnieniem grup wydatków w latach (w złotych) I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r I kwartał 2014 r. Plan na 2015 r. I kwartał 2015 r Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje Remonty Wydatki majątkowe Pozostałe

90 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Budowa placu zabaw - "Dzelnica Załęska Hałda" Dofinansowanie Klubu Seniora Wymiana - remont chodnika przy ul. Grzyśki nr 1-11 Zakup nowych książek i audiobuków dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniajacego dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a ul. Załęska Hałda Piętro budynku poczty przy ul. Hetmańskiej 1 ul. Grzyśki 1-11 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19a Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19a w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe Ogółem zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym : Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku , , , ,40 ŚRÓDMIEŚCIE , , ,36 - Zakres, opis , , ,36 - Biblioteka dla wszystkichniewidomi też czytają Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 1 przy ul. Ligonia , Rewitalizacja i przywrócenie Przestrzeń między ul. mieszkańcom podwórka Adamskiego i ul. Koszarową między ulicami Adamskiego i oraz Uniwersytetem Koszarową Ekonomicznym -89- ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA , , , , , , , , , , , , , , ,00 - -

91 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Bezpieczne dziecko w Parku Dolina Trzech Stawów Zakup nowych książek dla Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 Zwiększenie atrakcyjności Filii nr 8 (Brynów) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Fit Parki - Siłownie Zewnętrzne - Realizacja 6- ciu Fit- Parków na terenie Ligoty i Panewnik Zakres, opis ul. Roździeńskiego (pomiędzy nr 90, a nr 96) Katowicki Park Leśny "Dolina Trzech Stawów" od strony Os.Paderewskiego do przystani Klubu Kajakowego i WOPR Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 23 przy ul. Paderewskiego 65 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 8 przy ul. Brynowskej 53a Plac Miast Partnerskich, Osiedle Zadole (ul.zadole 446), ul. Medyków 10 (przy nowym placu zabaw), Plac Ojca J. Widucha (trawnik za ławkami przy wejściu na Kalwarię, Osiedle Kokociniec (ul. Radomska 9), przy Rondzie ul. Panewnicka - Owsiana Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe ZAWODZIE , , Kraina integracji pokoleńplac zabaw i rekreacji OSIEDLE PADEREWSKIE GO - MUCHOWIEC , , , , , , ,10 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS. ZGRZEBNIOKA , , , , , ,52 LIGOTA - PANEWNIKI , , , , ,00 - -

92 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Usytuowanie luster drogowych na ul. Kłodnickiej w Katowicach naprzeciw wylotu ulic : B.Mierzejewskiego (2 wyloty), Z.Cybulskiego i T.Kalinowskiego Odnowienie alei głogów Zakres, opis Skwer usytuowany pomiędzy ; od wschodu budynek Zielonogórska od południa budynki Kołobrzeska 17 i , od zachodu budynek Świdnicka , od północy Ośrodek MOPS ul. Świdnicka 35a ul. Urocza 6,8, ul. Szafirowa 1,5,7,8,10,12,14,16,18,20, ul. Jutrzenki 3,5,7 ul. Kłodnicka Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 7, ul. Franciszkańska 25 Odcinek ścieżki dla pieszych biegnący wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami ul. Gdańska 18 i 20 ul. Pomorska oraz część ul. Mazowieckiej przy targu Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe , Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie ulic : Kołobrzeska-Świdnicka- Zielonogórska Odtworzenie zieleni na osiedlu Sadyba przy ul. Szafirowej, Uroczej i Jutrzenki po pracach rewitalizacyjnych , , , , , ,71 Czytelniku do dzieła! Kupujemy książki dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej , Wybrukowanie ok. 75 mb (120 m kw) niewybrukowanego odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami ul. Gdańska 18, ul. Gdańska , Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku ul. Słupska 1 przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach - Ligocie.

93 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Budowa parkingu dla samochodów osobowych Aktywny Senior Zakres, opis Działka pomiędzy ul. Piotrowicka 24, a ul. Piotrowicką 26 b - c Miejsce instalacji budek lęgowych to pojedyncze drzewa, krzewy oraz inne obiekty na terenie zieleńców, swerów jak np.. Park Zadole oraz pasów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych pozostające w zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej Skwery, place oraz parki pozostające w zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej, m.in. Plac ks. R. Grzondziela. Plac Miast Partnerskich, Skwer Bolesława Szabelskiego, Park Zadole Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Panewnicka 172 ul. Zadole Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe , , ,60 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Miejska Biblioteka Publiczna filia dla Filii nr 38 MBP przy ul. nr 38 przy ul. Medyków 16 Medyków 16 (na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dzieci) Zakup sprzętu na filię szpitalną - laptop wraz z Miejska Biblioteka Publiczna filia potrzebnym nr 34 przy ul. Medyków 14 oprogramowaniem dla filii nr 34 MBP przy ul. Medyków , Ptaki Ligoty i Panewnik budek lęgowych dla skrzydlatych przyjaciół Domki dla pożytecznych owadów zapylajacych , , ,00 Ułożenie chodnika przy ul. Zadole 24-26

94 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Fontanna na pl. Św. Herberta na Osiedlu Witosa Zakup nowych ksiażek i audiobuków dla Filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. B.Chrobrego 2 Skrzydlate Tysiaclecie budek lęgowych dla ptaków na 1000-leciu Zakres, opis Plac zabaw przy styku ulic Macieja i Pawła Pośpiecha oraz M.Ledóchowskiego, Gliwickiej - naprzeciw kina Imax Punkt 44 ul. Barlickiego i ul. Witosa Od ul. B. Chrobrego 13 do ul. B. Chrobrego 29 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 25 przy ul. B. Chrobrego 2 Osiedle Tysiąclecia Ścieżka znajdująca się pomiędzy ul. Widok oraz ul. Wybrukowanie ścieżki dla Stęślickiego na Osiedlu Ducha pieszych przy ul. Stęślickiego w okolicy przystanku autobusowego Dąb Widok i siedziby Tauron ul. Widok 19 Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe ZAŁĘŻE , , Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z siłownią) przy ul. Macieja OSIEDLE WITOSA , , OSIEDLE TYSIACLECIA , , , , Budowa traktu pieszo - rowerowego , , , DĄB , , , , , ,00

95 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Przebudowa skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej i al.korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego Zakres, opis Skrzyżowanie ul. Gnieździeńskiej i al. Korfantego wraz z przystankiem tramwajowym "Wełnowiec Gnieźnieńska" w kierunku pl. Alfreda Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed ul. Kotlarza 11a - ul. Kotlarza blokiem na ulicy Kotlarza 11d - teren przed blokiem 11a - 11d Zakup nowych książek, doposażenie filii nr 6 w regały Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 6, przy ul. Bytomskiej 8a Hala sportowa "Kolejarz" przy ul. Alfreda 1 Wschodnia ściana Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki, zjazd z ul. Józefowskiej na ul. Szczecińską ul. Broniewskiego 1, 1a, 1b, 3 Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC , , , , , , , , , Ufundowanie tablicy pamiątkowej w miejscu nieistniejacego pomnika ku czi Bohaterów Przestworzy śp. kpt. Żwirce i inż. Wigurze - tablica umieszczona na Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki (zjazd z ul. Józefowskiej na ul. Szczecińską - stara "czerwona szkoła") KOSZUTKA , , Koszutka przyjazdna ludziom.tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - etap pierwszy.

96 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakres, opis Rejon ulic S. Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów NMP, Sokolskiej Bezpośrednie sąsiedztwo budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP 26-26f Osiedle im. Jerzego Kukuczki - Strefa Aktywnosci Rodzinnej - Skwer Koszycki (plac zabaw i Inicjatywa Osiedla Kukuczki jego otoczenie) Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16, przy ul. Wajdy 21 Wejście do ROD "Radość" od strony przystanków autobusowych (koło cmentarza) ul. Leopolda Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 przy ul. Ścigały 17 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 33, przy ul. Markiewki 44a Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe , Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej , Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą dojazdową dla mieszkańców budynków przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP i ul. Kazimiery Iłłakowiczówny - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji BOGUCICE , , , , , , , ,60 Zakup sprzętu multimedialnego oraz przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w Filii nr 16 MBP przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Budowa schodów i podjazdu dla osób : niepełnosprawnych, starszych, z wózkami - przy wejściu do ROD "Radość" Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły przy ul. Ścigały 17 w Katowicach , , ,45 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 33 MBP przy ul. Markiefki 44a

97 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakres, opis Obręb ul. Modrzewiowiowej - ul. Wiązowej ul. Leopolda od wjazdu do sklepu Biedronka do domu nr 19a Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16, przy ul. Wajdy 21 Łącznik pomiędzy ulicami Le Ronda i Techników przy ul. Le Ronda 21 Skrzyżowanie ulic : Le Ronda, Styczniowa i Siwka Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 20, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 Na południe od nieruchomości przy ul. Techników 5 Rejony ul. Techników (poza osiedlem), ul. Le Ronda 74b, ul. Grzegorzka 10-12, al. Niepodległości - ul. Stacyjnej, ul. Strzelców Bytomskich 5-7 Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe , , ,40 Remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej w Katowicach , , ,00 Naprawa drogi dojazdowej do posesji wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości Katowice ul. Leopolda 21a, 21, 19b, 19a, , Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 16 MBP przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Bogucicach DĄBRÓWKA MAŁA , , , , Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik ul. Le Ronda oraz ul. Techników , Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka , , ,57 Zakup nowych książek dla Filii nr 20 MBP w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej Zakup i montaż w dzielnicy 10 ławek.

98 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakup trenażerów piłkarskich oraz budowa ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 47 Uruchomienie hot spotu w MBP Filia 20. Montaż 8 stojaków rowerowych Zakup i montaż 16 pojemników na nieczystości zwierzęce. Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa Plac sprawnościoworekreacyjny dla dzieci Zakup sprzętu multimedialnego,a potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach Zakres, opis Szkoła Podstawowa nr 47 (Zespół Szkolno - Przedszkolny) Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 20 Boisko przy ul. Techników 5 i 7 (2 sztuki), park przed kościołem, przy Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, w Parku w Dąbrówce, na Placu Żołnierzy Września, przy bibliotece miejskiej filia nr 20 W otoczeiu osiedli przy ul. Wiertniczej, ul. ks.michalskiego oraz w parkach na terenie Dabrówki Małej (szczególowe lokalizacje do ustalenia) Teren przy stawie Morawa między ul. Morawa, a ul. Sosnowiecką Obszar Miejskiego Przedszkola nr 66 przy ul. Brynicy 50 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Korczaka 11 Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe , , , SZOPIENICE - BUROWIEC , , , , ,

99 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Rewitalizacja skweru "Rybka" Zakres, opis Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 36, przy ul. Gen.J. Hallera 28 Skwer "Rybka" przy skrzyżowaniu ul. Górniczego Dorobku i Szopienickiej Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 21, przy ul. Zamkowej 45 Park Bolina przy ul. Leśnego Potoku 121 Park Bolina przy ul. Leśnego Potoku 121 Nikiszowiec Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe , , ,61 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 36 MBP przy ul. Gen. J. Hallera , , ,58 Miejska Biblioteka Publiczna filia Zakup nowych książek dla nr 19, przy ul. Obrońców Filii nr 19 MBP w Katowicach Westerplatte , Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej - bezpieczną ul. Morawa 119 formą spotkań w Katowicach przy ul. Morawa JANÓW - NIKISZOWIEC , , , , , , , ,96 Zakup nowych książek dla Filii nr 21 MBP przy ul. Zamkowej , , ,50 Budowa pilkochwytów na terenie boiska trawiastego od strony potoku w Parku Bolina , Piłkarzyki na świeżym powietrzu Lot balonem nad Nikiszowcem

100 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku "Edukacja na czasie" - wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 59 w nowoczesne multimedia Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 przy ul. Karliczka 15 Zakres, opis Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, ul. Przyjazna 7a Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 15, przy ul. Przyjazna 7a Miejskie Przedszkole nr 59, ul. Wojciecha 49 Boisko przy Gimnazjum nr 15, ul. Karliczka 15 Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, ul. Przyjazna 7a Szkoła Podstawowa nr 51, boisko przy Gimnazjum nr Modernizacja placu zabaw Park Murckowski ul. Bielska 1 Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe GISZOWIEC , , , , Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach , , ,79 Zakup nowych książek i audiobooków dla filii nr 15 MBP przy ul. Przyjaznej 7a , Monitoring obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Zajęcia rekreacyjnosportowe dla dzieci , Wycinka drzewostanu stwarzającego zagrożenie, uzupełnienie i dosadzenie ul. Adama 33 krzewów w celu upiększenia otoczenia wokół przedszkola MURCKI

101 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 Zakup nowych książek dla filii nr 10 MBP przy ul. Radockiego 70a Zakres, opis Osiedle Targowisko - obszar od ul. Fredry do ul. Zbożowej oraz ul. Gen Jankego , Osiedle Żurawia - plac zabaw przy budynku ul. Żurawia 30 Osiedle Odrodzenia - Skwer Odrodzenia Państwa Polskiego przy ul. Radockiego ul. Łętowskiego Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 10, przy ul. Radockiego 70a Zarzecze ul. Pawła Stellera 4 - przy obecnym boisku Plac przy ul. Płk. H. Kowalówki, plac za boiskiem i placem zabaw Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe PIOTROWICE - OCHOJEC , , , , , , , , , , ,60 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami Miejska Biblioteka Publiczna filia kształcenia dzieci i dorosłych nr 10, przy ul. Radockiego 70a dla filii nr 10 MBP przy ul. Radockiego 70a ZARZECZE , , Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zarzecze , Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze

102 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakres, opis Plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Zarzeczu przy ul. Pawła Stellera 4, wejście na plac zabaw od ul. Płk. Henryka Kowalówki za blokiem przy ul. Kściuczyka 1 przy ulicy od strony garaży Plan na r. Plan na r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe , Plac zabaw w cieniu - Zarzecze KOSTUCHNA , , Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci szczególnie tych, które mieszkają w blokach i nie mają przydomowych ogródków PODLESIE , , , Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta Obszar przy ul. Zaopusta przy w Katowicach - Podlesiu moście na rzece Mlecznej wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą , , ,60 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami Miejska Biblioteka Publiczna filia kształcenia dzieci i dorosłych nr 28, przy ul. Uniczowskiej dla filii nr 28 MBP w Katowicach przy ul. Uniczowskiej

103 Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2015 roku (w złotych) Transport i łączność , ,28 80, ,77 16,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 36, ,41 21,8 801 Oświata i wychowanie , ,09 8, ,16 6,3 851 Ochrona zdrowia , ,44 70, ,04 23,6 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku * remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM , ,28 80, ,77 16,3 * remonty budynków komunalnych, budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, lokali socjalnych , ,58 36, ,41 21, Działalność usługowa , ,14 7, ,14 7,3 * remonty urządzeń komunalnych , ,14 7, ,14 7,3 750 Administracja publiczna , ,54 62, ,62 13,1 * remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa * remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu specjalistycznego , ,54 62, ,62 13, , ,72 61, ,25 24, , ,72 61, ,25 24,9 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje , ,09 8, ,16 6,3 * remonty w przychodniach, naprawy bieżące i konserwacje , ,44 70, ,04 23,6

104 za I kwartał 2015 roku Pomoc społeczna , ,06 15, ,74 6,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 6, ,82 5,3 * ochrona i konserwacja zabytków , ,00 62,7 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna , ,20 24, ,29 23,1 Ogółem nakłady na remonty: , ,57 47, ,11 16,2 z tego: remonty w dotacjach , ,00 90, ,00 0,9 * w zadaniach zleconych i z porozumienia , ,30 24, ,06 24,4 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje , ,06 15, ,74 6,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,27 37, ,64 10,8 * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje , ,27 37, ,64 10,8 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje , ,36 6, ,82 5, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące , ,89 64, ,23 12, , ,89 64, ,23 12,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 78, ,00 0,8 * remonty instytucji kultury , ,00 100, ,00 1,8 * remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych , ,20 24, ,29 23,1 w tym: * w zadaniach własnych , ,27 47, ,05 16,2

105 Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2015 roku w podziale na zadania własne i zlecone (w złotych) Transport i łączność , ,56 25, ,46 18,0 - konserwacje budynków komunalnych , ,65 92, ,52 17,6 Wsk. % /6:4/ Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków za I kwartał 2015 roku zadania własne gminy Miejski Zarząd Ulic i Mostów remonty dróg gminnych, zaplecza oraz opracowanie dokumentacji projektowych - konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych oraz zaplecza MZUiM , ,15 23, ,45 20, , ,41 26, ,01 15,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,62 36, ,44 22,0 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty (w tym zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz realizacja remontów bieżących budynków komunalnych), sporządzanie dokumentacji , ,90 32, ,85 22,9 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Wydział Budynków i Dróg - zakup usług remontowych oraz opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe ,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 7,5 0,00 0,0

106 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku remonty lokali socjalnych ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 710 Działalność usługowa , ,32 6, ,32 6,4 - remonty szaletów miejskich , ,32 6, ,32 6,4 750 Administracja publiczna , ,54 62, ,62 13,1 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków - remonty, konserwacje i naprawy bieżące w lokalach mieszkalnych, które Miasto Katowice nabyło w drodze spadku na mocy wyroków sądowych , ,07 8, ,07 8,5 Wydział Ksztaltowania Środowiska Wydział Administracyjny - remonty w budynkach Urzędu Miasta ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta, naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu , ,42 68, ,90 14,6 - remont lokalu RJP oraz konserwacja windy w lokalu użytkowanym przez Jednostkę Pomocniczą , ,00 99, ,70 94,5 Wydział Informatyki naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, central telefonicznych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydział Zarządzania Kryzysowego - remonty, konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pomieszczeń służbowych oraz placów ćwiczeń OSP , ,12 95, ,02 12, , ,36 83, ,89 32, ,9 0,00 0,0 0,00 0,0

107 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku - naprawa monitoringu wizyjnego , ,00 100, ,28 13,3 801 Oświata i wychowanie , ,06 9, ,95 7,3 - przedszkola miejskie , ,97 7, ,96 6,2 - zespoły szkolno-przedszkolne , ,76 16, ,71 9,5 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków konserwacje i naprawy syren alarmowych, urządzeń systemu alarmowego miasta oraz obektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i ul. Wczasowej ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa - serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej Miejskiego Centrum Ratownictwa ,0 307,50 2,2 307,50 2, , ,00 99, ,25 23, Straż Miejska - naprawy i konserwacje samochodów służbowych, naprawy : Systemu Obsługi Ruchu, oświetlenia w pomieszczeniach, modułu sterującego czytnikiem dostępu w siedzibie Straży Miejskiej, agregatu prądotwórczego , ,81 45, ,81 45,5 Miejski Zarząd Ulic i Mostów - remont i uzupełnienie oświetlenia przy ul. Woźniaka w Katowicach * ,05 100, ,05 100,0 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - - remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym: , ,06 9, ,95 7,3

108 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku szkoły podstawowe , ,99 11, ,60 8,2 - zespoły szkół , ,45 3, ,45 3,9 - gimnazja , ,53 7, ,58 7,0 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,36 15, ,65 11,9 851 Ochrona zdrowia , ,44 70, ,04 23,6 - konserwacje i naprawy bieżące , ,44 52, ,04 44,3 852 Pomoc społeczna , ,37 14, ,63 6,9 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - konserwacje i naprawy bieżące , ,00 50,9 0,00 0,0 Wydział Zdrowia,Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" na remont dachu niskiego wraz z pokryciem papą (Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9), malowanie gabinetów lekarskich etap II (Przychodnia Nr 3 ul. PCK 1) , ,00 100,0 0,00 0,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remonty, konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS-u - remont adaptacyjny - I filia - lokal mieszkalny dla bezdomnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,37 29, ,63 13, ,0 0,00 0,0 0,00 0, , ,15 34, ,72 11,0

109 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,91 51, ,78 8,4 remonty i konserwacje : , ,45 18, ,46 18,3 - remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - remonty bieżące fontann ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 remonty, konserwacje i naprawy : , ,05 54, ,37 9,9 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Żłobek Miejski - remonty w oddziałach Żłobka , ,76 33, ,61 8,6 - konserwacje, usuwanie awarii, naprawy bieżące w oddziałach Żłobka , ,39 37, ,11 20,6 Zakład Zieleni Miejskiej remonty obiektów budowlanych ZZM ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, sprzętu, narzędzi ogrodniczych i pojazdów mechanicznych , ,45 31, ,46 31,2 Zakład Utylizacji Odpadów - remonty linii utylizacji, systemu odbioru i przesyłu ciepła, systemu monitoringu i budynku administracji - konserwacje i bieżące naprawy linii utylizacji, środków transportowych, obiektów budowlanych, innych urządzeń Wydział Ksztaltowania Środowiska - remonty przepompowni na terenie Miasta i miejskich sieci ciepłowniczych - konserwacje i naprawy urządzeń podczyszczajacych wody deszczowe (separatorów) ,0 0,00 0,0 0,00 0, , ,41 6, ,95 2, , ,00 71,4 0,00 0, , ,00 99,8 0,00 0,0 Miejski Zarząd Ulic i Mostów

110 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku oświetlenia ulicznego , ,59 83, ,37 17,4 - wpustów deszczowych, kanalizacji , ,46 14,9 0,00 0,0 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wydział Zarządzania Kryzysowego bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice - odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki - odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydział Kultury , ,00 100,0 0,00 0, ,0 0,00 0,0 0,00 0, ,0 0,00 0,0 0,00 0, , ,00 70, ,00 1,0 remonty instytucji kultury realizowane , ,00 100, ,00 4,8 w ramach dotacji : - Miejski Dom Kultury "Południe" (odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę) , ,00 100,0 0,00 0,0 - Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" (remonty : instalacji odgromowej w budynkach MDK oraz instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej w Filii nr 2) , ,00 100,0 0,00 0,0 - Miejski Dom Kultury "Ligota" (remont izolacji pionowej fundamentu) - Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 32 - remont napędu drzwiowego zewnetrznego, naprawa wentylacji mechanicznej, Filia nr 13 - malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach) , ,00 100,0 0,00 0, , ,00 100, ,00 32,1

111 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku remonty pomników, miejsc pamięci narodowej , ,00 14,5 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna , ,20 24, ,29 23,1 Razem gmina: , ,53 38, ,14 17,1 Remonty w budżecie , ,53 37, ,14 17,5 Remonty w dotacjach , ,00 85, ,00 1,3 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Biuro Konserwatora Zabytków ochrona i konserwacja zabytków - w ramach dotacji , ,00 80,0 0,00 0,0 Wydział Kształtowania Środowiska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remonty obiektów ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 w tym "Spodek" * 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące , ,20 46, ,29 43,1 Wydział Sportu i Turystyki w tym "Spodek" * ,92 96, ,92 96,2 - remont obiektu "Spodek" (środki przeniesione do MOSiR : zł na zadanie inwestycyjne - korty tenisowe, zł - pozostałe usługi, zł - remonty obiektu "Spodek") ,0 0,00 * 0,00 * w tym:

112 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku Transport i łączność , ,72 89, ,31 16,0 - konserwacje i naprawy bieżące dróg powiatowych , ,81 75, ,67 13,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 11, ,97 1,9 - konserwacje i naprawy bieżące w budynku Skarbu Państwa ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków zadania własne powiatu Miejski Zarząd Ulic i Mostów - remonty sygnalizacji świetlnej oraz opracowanie dokumentacji projektowych , ,91 92, ,64 16, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM i opracowywanie dokumentacji projektowych - konserwacje, usuwanie awarii w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM Wydział Administracyjny ,0 648,00 0,6 318,72 0, , ,96 34, ,25 5,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa * 0,00 0,0 0,00 0,0 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remont sprzętu ratowniczego, pomieszczeń socjalnych w KM PSP * 0,00 0,0 0,00 0,0

113 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku Oświata i wychowanie , ,03 5, ,21 3,9 - zespoły szkół specjalnych , ,86 8, ,48 2,7 - licea ogólnokształcące , ,96 4, ,96 3,9 852 Pomoc społeczna , ,69 15, ,11 5,2 - remonty, konserwacje i naprawy bieżące , ,31 24, ,56 12,5 - remont obiektu przy ul. Chopina 9/ ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - remont ogrodzenia ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy , ,24 63, ,42 19,9 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, dokumentacje projektowe, w tym: , ,03 5, ,21 3, szkoły zawodowe , ,86 5, ,42 4,4 - szkoły zawodowe specjalne ,0 670,35 3,0 670,35 3,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" - remont kompleksów sanitarnych na I piętrze, dokumentacja kosztorysowo-projektowa ,0 0,00 0,0 0,00 0,0

114 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku konserwacje i naprawy , ,16 35, ,04 8,9 - konserwacje i naprawy ,0 792,69 6,3 792,69 6,3 - konserwacje i naprawy , ,00 15, ,00 15,7 - konserwacje i naprawy , ,00 100, ,79 34,2 - konserwacje i naprawy bieżące , ,00 100,0 797,04 4,7 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Dom Dziecka "Tęcza" - remonty (cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach wychowanków - ul.rybnicka 1 oraz remont łazienek wychowanków, elewacji budynku i ogrodzenia - ul. Kaszubska 16) , ,29 27,4 0,00 0, Dom Dziecka "Stanica" - remonty (naprawa i wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach wychowanków, adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną) ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Dom Dziecka "Zakątek" - remont budyynku przy ul. Brynowskiej w tym : naprawa schodów, malowanie ścian i sufitów w pokojach dzieci, korytarzy na I i II pietrze, gabinetów specjalistów, dyrekcji, remont pieca gazowego w kotłowni. Wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina , ,00 14, ,61 14,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00 797,04 4,7 Powiatowy Urząd Pracy

115 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 6, ,82 5,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,0 0,00 0,0 - Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" , ,00 100,0 0,00 0,0 Razem powiat: , ,74 70, ,91 13,7 Remonty w budżecie , ,74 69, ,91 14,1 Remonty w dotacjach , ,00 100,0 0,00 0,0 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, dokumentacje projektowe, w tym: , ,36 6, ,82 5, poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,94 2, ,95 2,5 - placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 10, ,45 8,4 - internaty i bursy szkolne , ,42 2, ,42 2,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miejski Zarząd Ulic i Mostów , ,98 90, ,45 19,7 - remonty i konserwacje oświetlenia ulic, placów i dróg , ,98 88, ,45 23,1 - remonty i konserwacje wpustów deszczowych na drogach powiatowych , ,00 100,0 0,00 0,0 Wydział Kultury remonty instytucji kultury zrealizowane , ,00 100,0 0,00 0,0 w ramach dotacji, w tym: - Galeria Sztuki Współczesnej BWA , ,00 100,0 0,00 0,0 w tym:

116 Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku Działalność usługowa ,0 587,82 19,6 587,82 19,6 - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego ,0 587,82 19,6 587,82 19,6 - remonty bieżące ,0 761,12 22,7 606,88 18,1 Razem zadania zlecone powiatu: , ,30 24, ,06 24,4 Ogółem wydatki na remonty: , ,57 47, ,11 16,2 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków zadania zlecone powiatu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,36 24, ,36 24, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - konserwacje i naprawy sprzętu : p.poż, specjalistycznego, administracyjno-biurowego oraz środków transportu Wydział Zarządzania Kryzysowego - konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,36 28, ,36 28, ,0 0,00 0,0 0,00 0, ,0 761,12 22,7 606,88 18,1 w tym: Remonty w budżecie , ,57 45, ,11 16,6 Remonty w dotacjach , ,00 90, ,00 0,9

117 0 Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 r. według działów (w złotych) Kultura fizyczna 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 852-Pomoc społeczna 851-Ochrona zdrowia 801-Oświata i wychowanie 754-Bezpiecz.publiczne i ochrona p.poż. 750-Administrcja publiczna 710-Działalność usługowa 700-Gospodarka mieszkaniowa 600-Transport i łączność -116-

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 2016 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU K a t o w i c e, c z e r w i e c 2 0 1 6 r o k u INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dział Rozdział Wyszczególnienie Paragraf dochodów Przewidywa-ne wykonanie za 2008 rok (w złotych) Plan na 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku

Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. W budżecie miasta Katowice na rok 2015, który został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą Nr V/34/15 dnia 28 stycznia 2015 roku dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030. Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-1879/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 listopada 2015 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101

Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 1917 Rady Powiatu w Żywcu nr III/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r. Informacja ogólna z przebiegu budżetu Miasta Orzesze za I półrocze Załącznik nr 2 Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2016 przedstawia się następująco: I. Informacja o planowanej i wykonanej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2012r. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2012 r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu

Bardziej szczegółowo

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Szczecin - miasto na prawach powiatu Szczecin - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa A BBB stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku

MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Kielce - miasto na prawach powiatu

Kielce - miasto na prawach powiatu - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB+ BBB- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku finansowego 3. Dochody Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 marca 2016 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2015 r. L.p Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo