Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS"

Transkrypt

1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Procesowe zarządzanie organizacją -Wsparcie systemu ADONIS Dzięki uprzejmości firmy: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/ Warszawa Tel.: Faks:

2 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS a ADONIS wpiera strategię poprzez możliwość modelowania map (wysoki poziom ogólności) bez konieczności modelowania szczegółowych a Mapy mogąsłużyć do identyfikacji poszczególnych kategorii (np. główne, strategiczne), przypisywania odpowiedzialności, zasobów, itd. a Wraz z rozszerzaniem skali zarządzania procesami, wybrane procesy mogąbyćopisywane bardziej szczegółowo

3 Projekt PMLC: Strategia procesu Ustalenie strategii procesu Określenie mierzalnych celów procesu w oparciu o strategięorganizacji lub ich kontrola (strategia organizacji czynniki sukcesu cele biznesowe cele procesu) Ustalanie wartości docelowych Stworzenie podstawy do zarządzania wydajnościąprocesu: Ustalenie kluczowych mierników, które będąreprezentowaćpoziom realizacji celów Ustalenie odpowiedzialności i metod zbierania danych Komunikacja i publikacja celów procesu

4 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Mapa Mapa pokazuje procesy na najwyższym poziomie ogólności. Przedstawia, jakie procesy występują w wyznaczonym obszarze działalności oraz zależności pomiędzy nimi (np. które procesy są nadrzędnewzględeminnych),jakrównieżprzepływywartości -4 -

5 System ADONIS Tworzenie struktury (architektury) Modele można ze sobą łączyć, np. w celu zapewnienia możliwości przechodzenia od ogólnych map będących spisami treści, do szczegółowych modeli biznesowych. System pozwala na przechodzenie między modelami poprzez referencje (linki), jak również pozwala pokazywaćw ramach jednego modelu procesy zagnieżdżone -5 -

6 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: aintuicyjny edytor graficzny awprowadzanie danych w postaci tabelarycznej oraz dostępnośćnotatników apodłączanie zewnętrznych dokumentów(np.word,excel) azarządzanie wersjami modeli iporównywaniezmian aróżne tryby pracy i widoki ułatwiające pracę awiele dostępnych notacji: BPMS,BPMN,UML,EPC

7 Projekt PMLC: Dokumentacja Zamknięcie luk w dokumentacji procesowej Przypisanie i zintegrowanie procesu w ramach mapy Zdefiniowanie początku i końca procesu Wymodelowanie i opisanie czynności Opisanie wejśći wyjść, użytych zasobów i interfejsów Ustalenie ról w procesach (szczególnie odpowiedzialności) Poprawa przejrzystości i komunikacji w procesie Weryfikacja i opublikowanie dokumentacji procesu (stan obecny) Stworzenie podręcznika zarządzanie procesami (wytyczne, metodyka dokumentowania procesu, opis ról, odpowiedzialności oraz zarządzania jakością)

8 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model biznesowych Modelprocesubiznesowego stanowiszczegółowyopisprocesu. Pokazuje, jakie czynności są wykonywane wramach procesu oraz wjakiej kolejności. Może zawierać informacje na temat wykonawców poszczególnych czynności, dokumentów wykorzystywanych w ramach procesu, zasobów niezbędnych do realizacji procesu (np. systemówit), czy też wskaźników (Key PerformanceIndicators) -8 -

9 System ADONIS Opisywanie zasobów wykorzystywanych przez procesy Opisując procesy często odwołujemy się do zasobów, takich jak dokumenty, role, systemy IT. W systemie ADONIS posługujemy się mechanizmem modeli zasobów służących jako słowniki, do których odwołujemy się przez referencje wychodzące np. z czynności. System dba o spójność tych referencji, więc np. jeśli zmieni się nazwa roli występującej w procesach, wystarczy ją zmienić w modelu dokumentów, a wszystkie modele zostaną odpowiednio zaktualizowane. Pozwala to teżna łatwe badanie jak zasoby sąwykorzystywane -9 -

10 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model dokumentów Model dokumentów stanowi zbiór dokumentów wykorzystywanych w ramach Pozwala on na szybkie zapoznanie się ze stosowanymi dokumentami, pozwala zauważać dublujące się informacje etc. Możliwe jest podłączanie pod dokumenty fizycznych plików (np. szablonów Word), które później będą częścią wygenerowanej dokumentacji HTML, jak również odnośników do innych zasobów (np. dokumentów w intranecie, systemie obiegu dokumentów, bazie Lotus Notes/Domino) -10 -

11 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model środowiska pracy Model środowiska pracy stanowi prezentację struktury organizacyjnej danej organizacji, pokazując jednostki organizacyjne, wykonawców oraz role, jakie poszczególni wykonawcy pełnią worganizacji (w ramach realizacji ). Możliwe jest również przypisanie wykorzystywanych zasobów do wykonawców oraz jednostek organizacyjnych na potrzeby wyliczania kosztów -11 -

12 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model systemów IT Model systemów IT umożliwia jasne oraz precyzyjne wymodelowanie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej na potrzeby realizacji.zawierainformacjena temat usług, aplikacji oraz elementów infrastruktury i ich wzajemnych powiązań i zależności. Do poszczególnych aplikacji można dołączyć dokumentację np. podręcznikiobsługiwwersjipdf -12 -

13 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model produktów Model produktów opisuje produkty/usługi wytwarzane przez procesy biznesowe. Oprócz zapewnienia szybkiego przeglądu oferowanych produktów umożliwia on również przedstawienie wzajemnych powiązań (w tym kosztowych) pomiędzy produktami oraz komponentami produktów. Model produktów ułatwia pracownikom aktualizację wiadomości na temat oferowanych Klientomproduktóworazusług -13 -

14 System ADONIS Opis organizacji za pomocączytelnych modeli Mapa (struktura ) Model biznesowych (szczegółowy przebieg procesu) Model produktów Model środowiska pracy (struktura organizacyjna/role) Model systemów IT (usługi, aplikacje, sprzęt) Model dokumentów (wykorzystywane typy dokumentów) -14 -

15 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: arozbudowany moduł analizy pozwalający tworzyć dowolne raporty nt zawartości modeli aróżne algorytmy symulacji pozwalające dynamicznie analizować zmiany w procesach amożliwość wyliczania kosztów (w tym kosztów osobowych) amożliwość wyliczania zapotrzebowania na zasoby oraz personel

16 Projekt PMLC: Optymalizacja Zarządzanie faząoptymalizacji Organizacja warsztatów w celu zidentyfikowania potencjału optymalizacyjnego: - Procesy biznesowe powinny być dopasowane do strategii organizacji (efektywność ) - Procesy biznesowe powinny być bezbłędne, szybkie i oszczędne w takim stopniu, jak to tylko możliwe (wydajność ) - Standaryzacja ułatwia controlling oraz wsparcie techniczne - Procesy potrzebują jasnych ustaleń organizacyjnych (jasna definicja czynności kontrolnych lub akceptacyjnych) - Powinno się unikać wąskich gardeł w procesach - Systemy IT i aplikacje powinny zapewniać najlepsze możliwe wsparcie dla - Liczba interfejsów powinna być zminimalizowana, współpraca i przekazywanie informacji oraz danych powinny być jasno ustalone - Proces powinien prowadzić do maksymalizacji satysfakcji Klientów i pracowników Dokumentacja docelowych, publikacja i komunikacja nowych struktur

17 Analiza modeli środkiem do lepszego poznania organizacji atworzenie raportów w oparciu o własne zapytania lub gotowe kwerendy a Łatwe przechodzenie z okna wyników do modeli źródłowych a Zapisywanie wyników jako HTML, RTF, pliki MS Excel... a Prosta aktualizacja wielu modeli w oparciu o dowolny filtr a Kontrola poprawności stworzonych modeli oraz zarządzanie komentarzami -17 -

18 Optymalizacja wsparta przez symulację Moduł symulacji oferuje następujące algorytmy: analiza ścieżki analiza obciążenia analiza wykorzystania Można wybraćpoziom szczegółowości wyników oraz ilośćpotrzebnych danych poprzez wybór odpowiedniego wariantu. apoznawanie realnych parametrów wykonywanych czasy, koszty osobowe, koszty zasobów (rachunek kosztów procesu) amożliwośćtestowania scenariuszy w systemie zanim zostaną zaimplementowane w organizacji wsparcie dla decyzji zarządczych np. czy opłaca sięwdrożyćsystem za PLN jeśli skróci to czas wprowadzania danych do 5 sekund? -18 -

19 Analiza ścieżki Symulacja bez uwzględnienia środowiska pracy (struktury organizacyjnej). Możemy analizować przebiegi procesu dla jednego modelu, lub też dla wielu powiązanych modeli (podprocesy) System ADONIS Symulacja analiza ścieżki Ile kosztuje najbardziej prawdopodobny Jaka ścieżka trwa najdłużej? przebieg procesu? Optymalizacja jakiego fragmentu procesu da najlepsze rezultaty? austalanie elementów procesu o największym potencjale optymalizacyjnym (quick wins) aszybkie oszacowanie poziomu komplikacji oraz oczekiwanych czasów -19 -

20 System ADONIS Symulacja analiza obciążenia Analiza obciążenia Symulacjauwzględniająca środowisko pracy (strukturęorganizacyjną), czyli np. stawkigodzinowe oraz dyspozycyjności pracowników. Dodatkowo możliwe jest badanie wpływu wykorzystywanych zasobów (np. systemów IT) na koszty procesu Ile kosztuje miesięcznie wykonywanie procesu X? acałościowa analiza kosztów procesu aplanowanie zapotrzebowania na personel Jak zmieniąsiękoszty procesu jeśli stawka za korzystanie z aplikacji spadnie o 10%? Ilu będziemy potrzebowaćpracowników jeśli proces będzie wykonywany o połowęczęściej? -20 -

21 System ADONIS Symulacja analiza wykorzystania Analiza wykorzystania Symulacja uwzględniająca środowisko pracy (strukturę organizacyjną) bazująca na modelu kolejki zadań wyznaczonej na podstawie profili dziennych wykonywania oraz kalendarzy obecnościpracowników Gdzie sąwąskie gardła? Co sięstanie jeśli w wakacje będzie 20% zleceńwięcej, a 3 osoby będąna urlopie? abadanie wpływu zmian w dostępności zasobów na czas przebiegu procesu aidentyfikacja wąskich gardełi wolnych zasobów punkt wyjścia do optymalizacji -21 -

22 System ADONIS Optymalizacja przykład zastosowania Możliwośćtworzenia różnych wariantów, przeprowadzania symulacji i porównywania wyników pozwala w prosty sposób wybrać optymalny sposób przebiegu. Przykład: optymalizujemy proces otwarcia rachunku inwestycyjnego, który ma byćwykonany razy rocznie Zmiana: Nie tworzymy kopii pokwitowań! stan obecny stan docelowy Całkowity czas 17:09:08:31 16:22:26:08 Czas oczekiwania 15:12:01:38 15:06:26:54 Różnica= 2min 40 sx Czas wykonania Czas transportu 00:00:19:33 01:15:33:45 00:00:16:51 01:12:27:54 Spadek kosztów: -30% Czas mag. 00:05:13:33 00:03:14:

23 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: ana tym etapie niezmiernie istotna jest komunikacja z odbiorcami. Wspierane jest to rozbudowaną dokumentacją generowaną przez system adokumentacja HTML zawiera interaktywne połączenia pomiędzy modelami, co pozwala na szybką nawigację adokumenty drukowane Word ipdf mogą być dowolnie dostosowane do potrzeb Klienta amechanizm akceptacji modeli pilnuje formalnego obiegu i przechowuje historięzmian

24 Projekt PMLC: Wdrożenie Zarządzanie fazą wdrożenia Organizacja warsztatów w celu zakomunikowania oraz przeszkolenia z nowych docelowych (sprawdzenie i ustalenie zmian w codziennie wykonywanych krokach, nowe odpowiedzialności, zakomunikowanie ról) Zachęta do poznania procesu przez wszystkie osoby zaangażowane w jego realizację Komunikacja i upewnienie się co do zrozumienia celów procesu Wyjaśnienie kontekstu oraz powiązań wybranych z pozostałą częścią Organizacja regularnych cyklów zbierania komentarzy Ustalenie osób kontaktowych oraz sposobu postępowania w przypadku odchyleń od założonego przebiegu procesu docelowego Założenie i uruchomienie centrum kompetencji Wdrożenie zarządzania wydajnością procesu

25 Publikacja w Intranecie/Internecie aautomatyczne tworzenie dokumentacji HTML pozwalającej na prostą nawigacjęmiędzy modelami i wyświetlanie zawartości notatników obiektów amożliwośćwyboru atrybutów, które zostanąwyeksportowane amożliwośćsamodzielnego dostosowania dokumentacji do Corporate Identity -25 -

26 Automatyczne generowanie procedur do druku DOC PDF aautomatyczne tworzenie dokumentacji zawierającej grafiki, opisy modeli i obiektów awiele domyślnych typów raportów oraz możliwośćdodania nowych dopasowanych do potrzeb Klienta (np. opis tabelaryczny procesu) amożliwośćwyboru atrybutów, które zostanąwyeksportowane amożliwośćsamodzielnego dostosowania dokumentacji

27 Zarządzanie wersjami modeli w systemie ADONIS Pracując z modelami w dużej organizacji nieuchronnie dochodzimy do etapu w którym jedna osoba nie jest w stanie orientować się we wszystkich istniejących modelach. W miarę jak coraz więcej osób pracuje z modelami nabiera znaczenia możliwość ustalenia, który model jest wersją oficjalną, a który tylko roboczym szkicem. Dochodzi do tego również kwestia uprawnień do dokonywania zmian w procesach. Mechanizm wersjonowania pozwala rozwiązać te problemy: wspiera pracę z wieloma wersjami modeli przez określone grupy osób, pozwala zachować spójnośćiwysoką jakośćmodeli i unikaćpomyłek

28 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Strategia Dokumentacja Wsparcie systemu ADONIS: amożliwość integracji z innymi systemami amożliwość generowania kodu BPEL/WSDL z modeli BPMN amożliwość monitorowania realizacji działańz użyciem APP Wykonywanie Optymalizacja Wdrożenie

29 Projekt PMLC: Wykonywanie Kontrola, gromadzenie danych Ta faza jest w znacznej mierze wykonywana niezależnie przez Klienta: Nowe procesy są wdrażane i wykonywane codziennie Dane na potrzeby monitoringu są ciągle gromadzone

30 Współpraca z innymi narzędziami ADONIS - wewnętrzne ADL AdoScript Wymiana danych XML XMI XPDL BPEL/WSDL HTML TXT CSV Bazy danych ODBC Office Word Excel Visio Narzędzia analizy isymulacji Arena ibo BPM/EAI/ Workflow MS BizTalk IBM WebSphere TIBCO Process Suite (Staffware) CASE case/4/0 objectif Rose Enterprise Architect ERP SAPR/3 (HR, Solution Manager, ) Infor DMS LotusNotes PCDOCS Groupware LotusNotes MS Sharepoint -30 -

31 System ADONIS Praca z modelami przez siećz ADONIS Process Portal Dodatkowe narzędzie uzupełniające system ADONIS: a Mechanizm zapewniający pracownikom dostęp przez przeglądarkędo zawsze aktualnych a Łatwe zbieranie komentarzy do modeli i rozproszone wprowadzanie danych a Zarządzanie wersjami modeli i akceptacja przez sieć a Monitoring wskaźników a

32 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: adefiniowanie wskaźników wprocesach aokreślanie wartości planowanych, limitów tolerancji, odpowiedzialności, etc. aintegracja wskaźników zzewnętrznymi źródłami danych, jak: Excel, bazy danych Możliwość monitorowania wskaźników z użyciem APP

33 Projekt PMLC: Monitoring Zarządzanie faząmonitoringu Zgromadzone dane są analizowane i interpretowane Procesy są zarządzane w oparciu o zbierane dane (mierniki) tak, aby usprawnić wydajność procesu przy następnym przejściu przez cykl PMLC Sprawdzenie celów procesu oraz kluczowych wskaźników dotyczących efektywności i wydajności procesu Udowodnienie i zakomunikowanie korzyści osiągniętych dzięki optymalizacji Motywacja pracowników zaangażowanych w wykonywanie procesu oraz kluczowych postaci do ulepszania Zamknięcie cyklu PMLC Przekazanie nowych organizacji i zapewnienie transferu know-how Dokumentacja kwestii otwartych oraz nowych celów (czas, jakość, koszty) Wsparcie organizacji podczas kolejnego przechodzenia przez cykl PMLC: uzyskanie znaczących usprawnień i zaangażowania wymaga co najmniej 3 przejść!

34 Monitoring z wykorzystaniem systemu ADONIS Korzyści: aszybki przegląd kluczowych parametrów ałatwe definiowanie nowych wskaźników amożliwość pobierania danych z wielu źródeł (wpisywanie ręczne (w tym przez ADONIS Process Portal), Excel, baza danych) aprosty mechanizm aktualizacji danych okresowa, automatyczna aktualizacja (np. co tydzień, miesiąc) w oparciu o dane z arkuszy Excel, baz danych lub wprowadzane przez APP

35 System ADONIS Uruchamianie programu Domyślne wartości Login: Admin Hasło: password Baza danych systemu ADONIS musi być założona Użytkownik musi zostaćzarejestrowany w Zestawie narzędzi do administrowaniasystemu ADONIS Użytkownik powinien zmienić hasło po pierwszym uruchomieniu systemu -35 -

36 System ADONIS Interfejs Powierzchnia rysowania Eksplorator (lista modeli w bazie danych) pasek modelowania (lista obiektów) -36 -

37 System ADONIS Komponenty

38 System ADONIS Moduły Pasek modułów Import/Eksport Ewaluacja Symulacja Analiza Modelowanie Akwizycja -38 -

39 System ADONIS Tworzenie nowego modelu Wybór grupy modeli Metoda BPMS sugerowane typy modeli Wybór typu modelu Nazwa modelu Ew. nr wersji modelu -39 -

40 System ADONIS Modelowanie biznesowych najważniejsze obiekty (1) Początek procesu: Każdy model procesu biznesowego posiada dokładnie jeden obiekt początku procesu. Oznacza on rozpoczęcie przebiegu procesu biznesowego. Czynność: Czynność opisuje pojedynczą operację wykonywaną podczas przebiegu procesu biznesowego. Podproces: Z podprocesem stowarzyszony jest inny model procesu biznesowego, który jest wywoływany w miejscu podprocesu. Decyzja: Decyzja jest punktem decyzyjnym w procesie. Po decyzji proces przebiega dokładnie jedną ścieżką.

41 System ADONIS Modelowanie biznesowych najważniejsze obiekty (2) Paralelizm: Paralelizm umożliwia jednoczesne przejście kilku ścieżek procesu biznesowego. Pozwala to na równoczesne opracowywanie niezależnych części procesu. Zakończeniem paralelizmu jest obiekt typu Suma. Suma: Suma łączy z powrotem równolegle biegnące ścieżki. Koniec: Koniec oznacza zakończenie ścieżki w procesie biznesowym. W jednym modelu może występować kilka obiektów klasy Koniec.

42 System ADONIS Modelowanie biznesowych zasady 1) Każdy proces biznesowy ma dokładnie jeden początek. Wychodząc od początku i podążając po strzałkach (konektorach) można dojść do każdego obiektu (nie ma wysp ) 2) Każda czynność ma dokładnie jedną wychodzącą strzałkę 3) Z decyzji muszą wychodzić co najmniej dwie ścieżki (strzałki) alternatywne 4) Każda ścieżka, w której nie ma już więcej kroków musi mieć zaznaczony koniec 5) Czynność musi mieć co najmniej jedną strzałkę wchodzącą 6) Rozgałęzienia procesu na ścieżki, które są wykonywane równolegle rozpoczynamy obiektem paralelizmu. Z każdego paralelizmu muszą wychodzić co najmniej dwie ścieżki 7) Każdemu otwierającemu paralelizmowi towarzyszy zamykająca suma. Wszystkie ścieżki, które wyszły z paralelizmu muszą się zejść w sumie.

43 System ADONIS Pasek narzędzi Nowy plik Otwórz plik Zapisz Drukuj Generuj grafikę Cofnij Ponów Wytnij Modele w bazie danych Okna otwartych modeli Poprzednie okno modelu Następne okno modelu Nawigator Kopiuj Wklej Szukaj Widok graficzny Widok tabelaryczny Powiększenie Skala 1:1 Pokażwszystko Aktywne linie siatki Pokażlinie siatki Obszar rysowania Pozycja/Rozmiar Wyrównaj poziomo Wyrówniaj pionowo Czasy i koszty Globalna zmiana -43 -

44 System ADONIS Tryby pracy graficznego edytora modeli Edytor modeli posiada2 tryby pracy: 1. Tryb edycji: Wskaźnik myszy -Wybór obiektów -Przesuwanie obiektów -Edycja notatnika 2. Tryb rysowania: Wskaźnik myszy -Rysowanie obiektów metodą Point and Click" Przełączanie z trybu rysowaniana tryb edycji przy pomocy przycisku edycji -44 -

45 System ADONIS Edytor modeli -podstawy Wybór obiektów: (przy pomocy lewego przycisku myszy) -bezpośrednie kliknięcie lewym przyciskiem myszy -zaznaczenie obszaru na powierzchni rysowania (wciśnięty lewy przycisk myszy) W edytorze modeli wciśnięcie prawego przycisku myszy otwiera menu podręczne, np.: -Zaznacz wszystko -Pokaż(ukryj) linie siatki -Zmieńobszar rysowania Powiększanie: -Kopiuj -Pokażwszystko -Przerysuj -Menu Widok" -Podanie skali -Zaznaczanie obszaru powiększenia (wciśnięty lewy przycisk myszy) -45 -

46 System ADONIS Edytor modeli -kopiowanie Funkcja: Kopiuj Smart-Icon albo Menu: Edycja Punktmenu: Kopiuj -46 -

47 System ADONIS Edytor modeli -wklejanie Funkcja: Wklej Smart-Icon bieżący model albo Menu: Edycja Punktmenu: Wklej inny model -47 -

48 System ADONIS Edytor modeli -Cofanie Funkcja: Cofnij Smart-Icon albo Menu: Edycja Punktmenu: Cofnij -48 -

49 System ADONIS Edytor modeli powiększanie/zmniejszanie modeli Smart-Icon albo Funkcja: Powiększ Wspomagapracęz dużymi modelami Menu: Widok Punktmenu: Powiększenie Alternatywnie korzystając z Nawigatora poprzez przesuwanie niebieskiego prostokąta można wyświetlićwybranączęśćprocesu -49 -

50 System ADONIS Edytor modeli wyrównywanie obiektów (1) Funkcja: Wyrównaj Zaznaczanie wielu obiektów po wciśnięciu shift" wraz z kliknięciem mysząna każdym z wybieranych obiektów. obiektreferencyjny Obiekty te mogązostaćwyrównane względem pozycji obiektu, który został wybrany jako ostatni(obiekt referencyjny)

51 System ADONIS Edytor modeli wyrównywanie obiektów (2) Funkcja: Wyrównaj Menu: Edycja Punktmenu: Wyrównaj poziomo/pionowo -51 -

52 System ADONIS Edytor modeli drukowanie modeli Funkcja: Drukuj Wybór układu strony Zaznaczonepolalubstrony nie sądrukowane! Wybór skali -52 -

53 System ADONIS Edytor modeli wizualizacja konektorów Funkcja: Przedstawienie konektorów Menu: Widok Punktmenu: Przedstawienie konektorów Znacznik końca strony Wizualizacja mostów na przecięciach konektorów zwiększa czytelność. Poprzez przyporządkowanie znaczników konektora wielostronicowy wydruk modelu staje sięprzejrzysty

54 System ADONIS Edytor modeli zmiana miejsca wizualizacji atrybutu Funkcja: Przesuwanie widocznych atrybutów Aby zmienić miejsce wizualizacji atrybutu konektora (strzałki) należy zaznaczyć konektor, a następnie odpowiednio przesuwaćzielony romb 2007, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. (http://

55 System ADONIS Modelowanie biznesowych -klasy Klasy modelowania: Relacje: Wyzwalacz Początek procesu Podproces Czynność Decyzja Paralelizm Suma Koniec Zmienna Wartośćzmiennej Zasoby Przegląd wskaźników Wskaźnik Grupowanie Notka Odnośnik kolejny [pokazuje przebieg procesu] przypisuje wartości [ Wartośćzmiennej przypisuje [ Wartośćzmiennej używa [ Zasoby posiada [np. Czynność ma notkę[np. Czynność Czynność ] ma odnośnik [np. Czynność Tory modelowania: Tor (poziomy) Tor (pionowy) Wskaźnik ] Notka ] np. Decyzja] Odnośnik ] Uwaga: Przedstawiony opis dotyczy klas oraz relacji standardowej biblioteki aplikacji! Widocznośćobiektów można zmieniaćprzez Widok>Tryb Zmienna ] -55 -

56 System ADONIS Modelowanie biznesowych podprocesy Podprocesmoże byćwywoływany dowolnąilośćrazy z danego procesu oraz dowolnie wielu różnych

57 System ADONIS Modelowanie biznesowych częste błędy (1) Decyzja musi posiadać przynajmniej dwa konektory wychodzące

58 System ADONIS Modelowanie biznesowych częste błędy (2) Jeżeli stosowane są prawdopodobieństwa: Sumaprawdopodobieństw przejścia po decyzji musi wynosić jeden

59 System ADONIS Modelowanie biznesowych częste błędy (3) Wszystkie ścieżki po Paralelizmie muszązbiegaćsięw jednej Sumie. ( Wyskakiwanie z paralelizmujest niedozwolone!) -59 -

60 Monitoring z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring pozwala nam na kontrolęzgodności działań operacyjnych zzałożonymi celami strategicznymi. Dzięki zastosowaniu do tego celu systemu ADONIS możliwe jest przedstawianie informacji o kluczowych wskaźnikach w odpowiednim kontekście i w łatwej do odbioru formie. Wartości wskaźników mogą być aktualizowane np. co tydzień woparciu odane z tabel Excel lub baz danych. Dzięki temu okresowy monitoring wybranych wskaźników jest możliwy bez wysiłku i nakładów czasowych na konsolidację danych z wielu źródeł. Poniższa prezentacja opisuje techniczne aspekty monitoringu wsystemie ADONIS.

61 Monitoring Wykorzystywane obiekty (1/2) Do monitorowania działania służąobiektu klasy Wskaźnik. Wskaźniki (Key Performance Indicators) dostarczają informacji ze świata realnego, co pozwala na monitorowanie czy założenia wobec procesu sąrealizowane. Dla wskaźników definiujemy m.in: aokres odniesienia definiujący częstość pomiaru (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, połrocze, rok) ajednostkęmiary (%, szt., ) arodzaj ograniczenia (od góry, od dołu, obustronny) aprzedziały tolerancji (zielony/żółty oraz żółty/czerwony) aosobęodpowiedzialną aźródło danych (wprowadzanie ręczne, tabela Excel, baza danych)

62 Monitoring Wykorzystywane obiekty (2/2) Przegląd wskaźników umożliwia podsumowanie statusu wskaźników. Za pomocą tego obiektu definiujemy okres planowania, który będzie stosowany wobec powiązanych z nim wskaźników. Jeśli nasze wskaźniki sięgają do bazy danych możemy również zdefiniować tutaj parametry połączenia zbazą danych. Przegląd wskaźników prezentuje teżaktualne statusy wszystkich powiązanych wskaźników.

63 Monitoring Mechanizm działania (1/4) Monitorowanie krok po kroku: 1. Stworzenie wskaźników na mapach i w modelach biznesowych 2. Zdefiniowanie parametrów wskaźników (przedziały tolerancji, sposób zasilania, etc.) 3. Stworzenie co najmniej jednego obiektu klasy Przegląd wskaźników i powiązanie z nim wskaźników (kroki pokazane na ilustracji poniżej)

64 Monitoring Mechanizm działania (2/4) Monitorowanie krok po kroku (cd): 4. Przypisanie okresu planowania dla przeglądu wskaźników (wybór istniejącego lub stworzenie nowego) 5. Inicjalizacja wartości bieżących (stworzenie tabel wartości w oparciu o podany okres planowania i częstośćpomiaru zdefiniowanądla wskaźnika)

65 Monitoring Mechanizm działania (3/4) Monitorowanie krok po kroku (cd): 6. Zdefiniowanie wartości planowanych dla wskaźników 7. Aktualizacja wartości rzeczywistych za wybrany okres

66 Monitoring Mechanizm działania (4/4) Monitorowanie krok po kroku (cd): W oparciu o pobrane dane i zdefiniowane wartości planowane oraz przedziały tolerancji wskaźnik uzyskuje status. Status ten może być zwizualizowany w postaci lampki, której kolor (czerwony, żółty, lub zielony) wskazuje czy założony cel jest osiągniety, czy teżnie.

67 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (1/5) Wskaźniki mogą pobierać dane rzeczywiste z trzech rodzajów źródeł: Dane wprowadzane ręcznie Tabela Excel oraz Baza danych (przez zapytanie SQL) W zależności od wyboru rodzaju źródła (atrybut Źródło danych ) należy zdefiniować szczegóły dostępu wodpowiedniej zakładce.

68 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (2/5) Dla danych pobieranych z tabeli Excel należy zdefiniować: Lokalizacjępliku z danymi (a) Nazwęarkusza z danymi (b) oraz Formułę definiującą do której komórki system będzie sięgał przy aktualizacji danych (c)

69 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (3/5) Lokalizacja pliku z danymi jest przechowywana jako tzw. profil atrybutów. Aby wybrać już zdefiniowany profil lub stworzyć nowy (np. dla nowego pliku zdanymi) należy skorzystaćzopcji Dodaj. W zależności od potrzeb wwywołanym oknie należy wybrać opcję Przypisz lub Dodaj profil (i dla drugiego przypadku podać ścieżkędostępu do pliku).

70 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (4/5) Aby system mógł automatycznie zaktualizować dane musi mieć zdefiniowane w jakim arkuszu znajdują się dane i w jakiej komórce. O ile nazwa arkusza się nie zmienia z aktualizacji na aktualizację, o tyle adres komórki z danymi będzie dynamiczny. Dlatego też w atrybucie Komórka definiuje się adres komórki z aktualnymi danymi z wykorzystaniem zmiennych systemowych zależnych od daty aktualizacji.

71 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (5/5) Dostępne zmienne (oraz ich wartości dla daty 7 maja 2008): ROK_KONIEC (2008) MIESIĄC_KONIEC (5) DZIEŃ_KONIEC (7) TYDZIEŃ (19) DZIEŃ (128) Przykładowo: dla dla powyższej definicji (atrybut Komórka ) źródła danych przy aktualizacji w maju 2008 system sięgnie do komórki C55. 3 Ł kolumna C ( )*12 + (5-10) = 5*12 5 = 60-5 = 55 Ł wiersz 55

72 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (1/6) Dla danych pobieranych zbazy danych należy zdefiniować: (dla obiektu Wskaźnik) Odpowiednie zapytanie SELECT (a) (dla obiektu Przegląd wskaźników) parametry dostępu do bazy danych (b) Sposób dodawania przeglądu odnośników z parametrami dostępu do bazy danych jest analogiczny jak przy definiowaniu źródłowego arkusza Uwaga: Excel aby (slajd móc 11) pobierać wartości z bazy danych należy najpierw zdefiniować odpowiednie źródło danych (ODBC) w systemie, anastępnie podaćjego nazwęw polu Instancja bazy danych (b)

73 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (2/6) Przykład pobierania danych z bazy MS Access: Tabela Data w bazie danych MS Access W pierwszej kolejności należy skonfigurować źródło danych ODBC. W tym celu w panelu sterowania wybieramy Narzędzia administracyjne, a następnie Źródła danych (ODBC). Wybieramy właściwy sterownik.

74 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (3/6) Na kolejnym ekranie podajemy nazwę źródła danych oraz wskazujemy plik *.mdb bazy danych.

75 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (4/6) W systemie ADONIS podczas konfiguracji wskaźnika jako źródło danych podajemy bazędanych.

76 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (5/6) Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie właściwego zapytania SQL.

77 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (6/6) W obiekcie Przegląd odnośników należy jeszcze podać profil dostępu do bazy danych.

78 ADONIS 1. Tworzenie modeli Modelowanie. systemu w wersji Dodawanie o (referencji) Wybrane obiekty, takie jak: Proces Podproces W punkcie menu Model wybierz Nowy : doda i wertykalna). o, ( ) Dodaj. lna Skorzystaj z lub kliknij na element Metody BPMS. Aby utwo Typ modelu oraz (opcjonalnie numer Wersji). 2. Modelowanie, obiekty, odpowiednim obiektem w pasku modelowania. Dodatkowo, jest dodawanie o. Uwaga: ie widzisz potrzebnego okna (np. paska modelowania), w menu Okno. Ctrl + F11. W tym przypadku dodawanie o jest dwustopniowe najpierw [1], [2] wybieramy sam obiekt, [3] dodajemy i [4] potwierdzamy.. w Trybu. 4. grup modeli. Aby Eksploratorze, i Nowy Grupa modeli. myszy na obszarze modelowania ( ) do trybu edycji (., odpowiedni konektora w pasku modelowania docelowym., obszarze modelowania lowy. otwarcie notatnika (w trybie edycji) powoduje Eksploratorze modeli w menu Model. 5. Drukowanie modeli Punkt menu Model Drukuj pozwala definiow. Grupy BOC Management Office na stronie Str. 1 z 2

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Procesowe zarządzanie organizacją - Wsparcie systemu ADONIS Dzięki uprzejmości firmy: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Nowości w ADONIS 5.0 Produkt BOC Management Office Czerwiec 2012 Agenda Nowości w systemie ADONIS 5.0 ADONIS strategia produktu, dobre praktyki, kontakt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Laboratorium Zarządzania wiedzą Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Pierwszym krokiem podczas modelowania procesów biznesowych jest identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo