Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski"

Transkrypt

1 Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2011/2012 Tryb studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne Kod 186 Nazwa Autorzy ścieżki Rok POMOC PSYCHOLOGICZNA W PRAKTYCE dr Marta Kochan-Wójcik kierownik mgr Wiera Gredel-Kijewska; dr Joanna Piskorz; mgr Jacek Rydlewski IV Semestr 7 Liczba godzin 135 Forma zajęć Wykład, warsztat, seminarium Prowadzący Wprowadzenie do psychoterapii (15 godz.) wykład mgr Jacek Rydlewski Wprowadzenie do superwizji (30 godz.) warsztat mgr Jacek Rydlewski Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem (30 godz.) warsztat i seminarium dr Marta Kochan-Wójcik Wymagania wstępne Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych (45 godz.) warsztat i seminarium dr Joanna Piskorz Interwencja kryzysowa - (15 godz.) warsztat mgr Wiera Gredel-Kijewska Gotowość do podjęcia współpracy z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego IPs UWr., a w tym prowadzenia konsultacji psychologicznych i zajęć warsztatowych dla osób zgłaszających się po pomoc (szczegółowe informacje na temat działalności Pracowni dostępne są na stronie: Ukończony III rok psychologii. Założenia i cele Zapoznanie się z ważnymi zjawiskami psychologicznymi, które występują podczas procesu psychoterapii. Dostarczenie wiedzy i ćwiczenie umiejętności niezbędnych w nawiązaniu pierwszego kontaktu z klientem, a także rozwoju samoświadomości w rozpoznawaniu własnych zasobów i ograniczeń w takiej relacji.

2 Formy Warunki Zapoznanie z zasadami prowadzenia konsultacji psychologicznych oraz przygotowywania, organizowania i realizowania warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowowych. Prowadzenie konsultacji psychologicznych i warsztatów we współpracy z zespołem Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego IPs UWr. dla zgłaszających się klientów (min. studentów różnych uczelni, a także skazanych przebywających w Zakładzie Karnym nr II we Wrocławiu). Analiza gromadzonych przez studentów ścieżki doświadczeń z roli osoby pomagającej w ramach zajęć superwizyjnych. Wykład wprowadzający kończy się zaliczeniem bez oceny; pozostałe zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie warunków opisanych w syllabusach. Jeżeli na blok przedmiotów składa się kilka zajęć w indeksie obok nazwy student wpisuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia. Oceną końcową jest średnia z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych, którą wpisuje wyznaczony prowadzący. Niezaliczenie jednych zajęć z bloku oznacza niezaliczenie całego bloku. Brak oceny z jednego (lub bloku przedmiotów) oznacza niedopuszczenie do egzaminu końcowego (16 punktów ECTS student uzyskuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów na ścieżce); Ścieżka edukacyjna kończy się egzaminem, który obejmuje materiał ze wszystkich przedmiotów (4 punkty ECTS student uzyskuje po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym). Nieobecności przed kolejnymi zajęciami w godzinach konsultacji prowadzącego Aktywność Znajomość literatury Przeprowadzenie konsultacji psychologicznej lub zajęć warsztatowych dla wybranej grupy osób Pozytywne zaliczenie prac cząstkowych obejmujących wiadomości z poszczególnych tematów Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całej ścieżki ECTS 16 punktów (oceny) + 4 punkty (egzamin)

3 Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2011/2012 Tryb studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne Kod 186 Nazwa Status Przedmiotu Autor programu Rok WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII Zajęcia uzupełniające z psychologii mgr Jacek Rydlewski IV Semestr 7 Liczba godzin 15 Forma zajęć Wykład Prowadzący Wymagania wstępne mgr Jacek Rydlewski Ukończony IV rok Założenia i cele Zapoznanie się z ważnymi zjawiskami psychologicznymi, które występują podczas procesu psychoterapii długoterminowej. Formy Egzamin Warunki obecność znajomość literatury pozytywna ocena z pracy pisemnej ECTS 4 (student uzyskuje 4 punkty ECTS po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym) Treści programowe: 1. Źródła zaburzeń psychicznych. Popęd relacja. Wczesne relacje a struktura ja. System rodzinny (wielopokoleniowy). 2. Psychoterapia jako relacja. Relacja rzeczywista. Przymierze terapeutyczne.

4 3. Psychoterapia unikalna relacja w dotychczasowym doświadczeniu. Zasada ustalenia (setting). Reguła abstynencji. Reguła neutralności. 4. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie. 5. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie traumatyczne. Identyfikacja projekcyjna. 6. Zmiana strukturalna w procesie psychoterapii. 7. Korekcyjne doświadczenie emocjonalne, jako niepotwierdzenie się negatywnych oczekiwań i wzorców. obowiązkowa uzupełniająca Ch.Gelso, J. Hayes (2004) Relacja Terapeutyczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Herman J.L. (1999). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Grzesiuk L. (1994). Psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Leźnicka-Łoś A. (2002). Nauczyć się kochać. Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo. Goldstein E. (2003). Zaburzenia z pogranicza. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5 Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2011/2012 Tryb studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne Kod 186 Nazwa Status Przedmiotu Autor programu Rok WPROWADZENIE DO SUPERWIZJI Zajęcia uzupełniające z psychologii mgr Jacek Rydlewski IV Semestr 7 Liczba godzin 30 Forma zajęć warsztat Prowadzący Wymagania wstępne Założenia i cele mgr Jacek Rydlewski Ukończony III-ci rok psychologii. Posiadanie pierwszych doświadczeń własnych w związku z pełnieniem co najmniej jednej z ról: doradcy, konsultanta, terapeuty, prowadzącego grupę, itp. 1. Zbudowanie umiejętności do podstawowej refleksji na temat swojego udziału w sytuacji pomocy psychologicznej: - w zależności od typu problemu - w zależności od osobowości pacjenta - w zależności od osobowości psychologa 2. Podstawowa orientacja teoretyczna w związku z problemami przynoszonymi przez pacjentów Formy Warunki Test obejmujący zagadnienia omawiane na zajęciach i literaturę. Pozytywny wynik testu. Poddawanie superwizję swojej pracy, aktywność. ECTS 4

6 Treści programowe: 1. Istota i cel superwizji. 2. Charakterystyka relacji w terapii. 3. Komunikacja na poziomie świadomym. 4. Komunikacja na poziomie nieświadomym. 5. Co do spotkania może wnosić pacjent. 6. Co do spotkania może wnosić prowadzący. 7. Zjawisko przeniesienia. 8. Zjawisko przeciwprzeniesienia. 9. Ukryte motywacje. 10. Obraz terapeuty w zależności od problemu. 11. Sytuacje indywidualne. 12. Sytuacje grupowe. obowiązkowa uzupełniająca Gelso Ch., Hayes J. (2004) Relacja Terapeutyczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Grzesiuk L. red. (2005) Psychoterapia, teoria. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury Herman J.L. (1999). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gabbard G. (2010) Psychiatria Psychodynamiczna w Praktyce Klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. McWilliams N. (2011) Psychoterapia psychoanalityczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

7 Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski Tryb studiów Kod 186 Nazwa Status Autor programu Rok ROK AKADEMICKI 2011/2012 Studia stacjonarne/studia niestacjonarne KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA - PIERWSZY KONTAKT Z KLIENTEM Zajęcia uzupełniające z psychologii dr Marta Kochan-Wójcik IV Semestr 7 Liczba godzin 30 Forma zajęć Prowadzący Wymagania wstępne Założenia i cele: Warsztat i seminarium dr Marta Kochan-Wójcik Gotowość do podjęcia współpracy z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego IPs UWr., a w tym prowadzenia konsultacji psychologicznych i zajęć warsztatowych dla osób zgłaszających się po pomoc (szczegółowe informacje na temat działalności Pracowni dostępne są na stronie: Ukończony III rok psychologii. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia konsultacji psychologicznych, które będą realizowane w ramach działań Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego IPs UWr. W związku zajęcia służyć będą prezentacji wiedzy i ćwiczeniu umiejętności niezbędnych w nawiązaniu pierwszego kontaktu z klientem, a także rozwoju samoświadomości w rozpoznawaniu własnych zasobów i ograniczeń w takiej relacji. Formy Warunki Ocena Znajomość literatury i aktywność podczas zajęć. Obecność (dopuszczalna 1 nieobecność, kolejna usprawiedliwiona - musi zostać zaliczona przez studenta podczas konsultacji). Realizacja 15-godzinnego wolontariatu w Stacji Dializ Fresenius Nephrocare, w ramach którego student przeprowadzi indywidualne spotkania z pacjentami Stacji oraz przygotuje sprawozdanie z wykonania tego zadania. Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. ECTS 4

8 TREŚCI PROGRAMOWE: 1. Umiejętności i zasoby psychologa w relacji pomagania: Stereotyp psychologa Osobiste przekonania na temat pomagania. Zasoby pomagania i świadomość granic. Uwikłanie w trójkąt dramatyczny. 2. Warsztat komunikacyjny w relacji terapeutycznej: Zasady aktywnego słuchania. Udzielanie informacji zwrotnych. Przeżycia emocjonalne w kontakcie z klientem. 3. Kontakt i kontrakt: Wymagania i ramy roli psychologa w kontakcie z klientem. Zasady odpowiedzialności. Struktura kontaktu z klientem. Kontrakt w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym. Współpraca z innymi specjalistami. 4. Wywiad i obserwacja psychologiczna: Zasady prowadzenia obserwacji i wywiadu psychologicznego. Zaplanowanie pierwszego wywiadu z klientem. Zbieranie i porządkowanie informacji uzyskanych od klienta. Formułowanie hipotez i planowanie kolejnego spotkania. 5. Analiza problemów zgłaszanych klientów młodych dorosłych: charakterystyka trudności, cele pracy, interwencje: Trudności adaptacyjne. Radzenie sobie ze stresem. Problemy w relacjach partnerskich. Problemy w relacjach z rodziną pochodzenia. Problemy emocjonalne. 6. Etyka zawodowa w kontakcie z klientem: Standardy etyczno zawodowe psychologa. Analiza wybranych dylematów etycznych w pracy terapeutycznej. Kompetencje psychologa diagnosty i konsultanta. obowiązkowa Engel-Bernatowicz, A. (2005). Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym. w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny (t.2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (s ). Grzesiak-Feldman M. (2005) Kilka słów o sztuce interpretacji, w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny (t.1). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (s ). Kubitsky J. (2008) Vademecum psychoterapeuty. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL, rozdział 1 (s ).

9 uzupełniająca Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). Jak zrobić dobry wywiad. w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny (t.1). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (s ). Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). Relacja diagnostyczna. w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny (t.2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (s ). Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Tom 1 serii Autorskie Podręczniki Akademickie pod red J. Strelaua, D. Dolińskiego. Gdańsk: GWP (s ) Suchańska A., (1993) Trójkąt Dramatyczny i gry ratownicze. (w:) ABC psychologicznej pomocy. (red.) J. Santorski, Agencja Wyd. J. Santorski & Co (s ). Wojciechowska J. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] Brzezińska A. [red.] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP (s ). Zalewski, B. (2005). Informacje zwrotne. w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny (t.2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (s ). Zalewski, B. (2005). Kontrakt. w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny (t.2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (s ). Drat-Ruszczak K., Drążkowska-Zielińska E. (red.) (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS (s ). Jedliński K. (1993), Sztuka słuchania. [w:] Santorski J. (red.), ABC psychologicznej pomocy, Rezonans i Dialog, cz.8, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co., Warszawa (s.13-25). Opoczyńska M. (2007) Próby relacji, czyli etyka psychoterapii. Psychoterapia 3 (142), s: 15 22; tekst dostępny na stronie: Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). Metoda wywiadu w psychologii. w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny (t.1). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (s ). Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Tom 1 serii Autorskie Podręczniki Akademickie pod red J. Strelaua, D. Dolińskiego. Gdańsk: GWP (s.62-80). Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Tom 1 serii Autorskie Podręczniki Akademickie pod red J. Strelaua, D. Dolińskiego. Gdańsk: GWP (s ). Ziółkowska B. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych? [w:] Brzezińska A. [red.] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP (s ).

10 Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2011/2012 Tryb studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne Kod 186 Nazwa Status Przedmiotu Autor programu Rok PRACA Z GRUPĄ PROWADZENIE WARSZTATÓW I ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH Zajęcia uzupełniające z psychologii dr Joanna Piskorz IV Semestr 7 Liczba godzin 45 Forma zajęć Prowadzący warsztat i seminarium dr Joanna Piskorz Wymagania wstępne Gotowość do prowadzenia zajęć warsztatowych dla wyznaczonych grup osób. Ukończony III rok psychologii. Założenia i cele Zapoznanie z zasadami prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych. Doświadczenie siebie w roli prowadzącego warsztaty. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu psychoedukacyjnego. Formy Warunki Ocena Obecność na zajęciach. Przygotowanie konspektu sześciogodzinnego warsztatu psychoedukacyjnego. Przeprowadzenie sześciogodzinnego warsztatu psychoedukacyjnego oraz napisanie sprawozdania. ECTS 6

11 Treści programowe: 1. Wprowadzenie, zebranie informacji o doświadczeniu studentów w prowadzeniu zajęć 2. Definicja grupy, normy, cele, struktura grupy 3. Badanie struktury grupy - badanie socjometryczne 4. Przygotowanie warsztatów, szkoleń; pisanie konspektów 5. Metody prowadzenia zajęć: ćwiczenia, lodołamacze, zadania egzystencjalne, testy psychologiczne, wykład, odgrywanie ról, dyskusja, case study, gry, symulacje 6. Prezentowanie przygotowanych konspektów 7. Sytuacje trudne podczas prowadzenia warsztatów 8. Cechy prowadzącego; Ja jako prowadzący 9. Etyczne aspekty pracy z grupą 10. Przeprowadzanie przez studentów przygotowanych fragmentów warsztatów na zadany temat obowiązkowa uzupełniająca Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Warszawa, Zysk i S-ka. Brzeziński J. (1978). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN. Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Biblioteka moderatora. Koza, A., Łaguna, M. (2009). Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera. Gdańsk: GWP. Łaguna, M. (2004). Szkolenia. Jak je prowadzić, by. Gdańsk: GWP. Schneider Corey, M., Corey, G. (2002). Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Łaguna, M., Fortuna, P. (2009). Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk: GWP.

12 Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski Tryb studiów Kod 186 Nazwa Status Autor programu Rok ROK AKADEMICKI 2011/2012 Studia stacjonarne/studia niestacjonarne INTERWENCJA KRYZYSOWA Zajęcia uzupełniające z psychologii mgr Wiera Gredel-Kijewska IV Semestr 7 Liczba godzin 15 Forma zajęć Prowadzący Wymagania wstępne Założenia i cele pracy studentów na zajęciach: Formy Warunki ECTS 2 Warsztat mgr Wiera Gredel-Kijewska Ukończony III rok psychologii. Zwiększenie kompetencji i umiejętności w zakresie: 1/ diagnozowania kryzysu psychicznego 2/ planowania interwencji kryzysowej 3/ prowadzenia interwencji kryzysowej Ocena Znajomość literatury i aktywność podczas zajęć. Obecność (nieobecności usprawiedliwione - muszą zostać zaliczone przez studenta podczas konsultacji). Przygotowanie pracy zaliczeniowej/kolokwium. TREŚCI PROGRAMOWE: 1. Ogólna charakterystyka kryzysu w ujęciu psychologicznym. Obszary kryzysów. 2. Zdefiniowania pojęcia interwencji kryzysowej. 3. Procedury stosowane w interwencji kryzysowej 4. Specyfika interwencji podejmowanych wobec osób doświadczających różnych kryzysów (strata, przemoc, nadużywanie substancji chemicznych, zachowania nałogowe, zamiar samobójczy lub próba samobójcza, współuzależnienie). obowiązkowa Richard K. James Burl E. Gilliland Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2008

13 uzupełniająca James L. Greenstone Sharon C. Leviton Interwencja kryzysowa, Gdańsk: GWP, 2004 Kevin Browne Martin Herbert Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa: WSiP, 1999 Danya Glaser Stephen Frosh Dziecko wykorzystywane seksualnie, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995 Judith Lewis Herman PRZEMOC Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk: GWP, 2004 William R. Miller Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Organizatorzy: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny prof. dr hab. Marina Zalewska dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ

SEMINARIA SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ SEMINARIA SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ Seminaria szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej wsparte są na dwóch filarach. Nasza zaawansowana grupa seminaryjna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia I Stopnia PIVOP5 Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Diagnostyka pedagogiczna. Pedagogic diagnostics testing. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo