SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 1) Dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad. 2) Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem oraz z własną i cudzą przemocą. 3) Wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami w klasie i w szkole, poprawa samopoczucia uczniów. 4) Doskonalenie i utrwalanie stosowania akceptowanych przez środowisko szkoły norm zachowania się w szkole. 5) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. Realizacja: 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów: - zorganizowanie pomocy materialnej (w tym przez współpracę z GOPS); - przedstawienie pełnej oferty szkolnych kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz pozyskanie jak największej ilości uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych i szkolnych kołach zainteresowań; - nauka organizowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego; 1

2 - kształtowanie umiejętnego korzystania z mediów. 2. Działania edukacyjne w kierunku przestrzegania przed patologią. 3. Budowanie i wzmacnianie więzi między uczniami : - integracja klasy, uczenie życia w grupie - współpracy wokół zadań; - uczenie zasad i norm dobrego kontaktu; - rozwiązywanie konfliktów klasowych. 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z cudzą i własną agresją: - uczenie dzieci rozumienia potrzeb i uczuć innych; - rozwijanie poczucia własnej wartości; - kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych; tolerancja i jej granice; - kształcenie umiejętności reagowania w sytuacjach przemocy. ZADANIE GLOWNE ZADANIA SZCZEGÓŁOWE ETAP EDUKACYJ- NY WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI LUB TREŚCI KSZTAŁCENIA OSOBY REALIZUJACE 1) Rozpoznanie i ustalenie potrzeb Wywiad środowiskowy Wnioskowanie o pomoc 2

3 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów Koordynowanie działań współpracy z GOPS 2) Zasady higieny i zdrowego odżywiania 3) Dbałość o prawidłową sylwetkę i bezpieczeństwo podczas zajęć. Ankieta dla uczniów klas I gimnazjum Moje miejsce w domu i Moje spojrzenie na szkołę po pierwszym roku nauki w szkole. W ramach zajęć edukacyjnych Nauczyciele przyrody i Uczestnictwo w programach: Owoce i warzywa w szkole, biologii Mleko w szkole. W różnych formach (np.: ekspozycja na korytarzu, prelekcje podczas zajęć w. f., popularyzacja wniosków ogólnych z analizy wypadkowości, dostosowanie wysokości ławek i krzesełek do wzrostu uczniów, dostarczanie materiałów edukacyjnych nauczycielom w. f., zamieszczanie informacji opracowań na szkolnej stronie 4) Nauka korzystania z mediów 3WW) Lekcje biblioteczne: Przemoc w sieci, Bliskie spotkania w plenerze., Konkurs zdrowy uśmiech. Zajęcia świetlicowe: Profilaktyka zdrowia i Nauczyciel bibliotekarz bezpieczeństwo, Przemoc i cyberprzemoc, Czy potrafisz Opiekun świetlicy ratować życie, Pierwsza pomoc na drodze, Szkoła ratowników. Nauczyciel informatyki Zakładanie i prowadzenie konta internetowego, Strona internetowa-podstawowe zagadnienie, Wykorzystanie internetu w nauce. 3

4 5) Edukacja w zakresie: rodzaje zagrożeń medialnych 6) Edukacja w zakresie: podnoszenie świadomego odbioru mediów Problematyka dostosowana do wieku uczniów III Manipulacje medialne, reklamy, urabianie poglądów i opinii Wychowawca Informatyk, Katecheta Nauczyciel WOS Działania edukacyjne w kierunku przestrzegania przed patologią 1) Nałogi i uzależnienia - nikotyna - alkoholizm - lekomania i środki odurzające - narkotyki 1) Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły. 2) Zagospodarowanie czasu wolnego Lekcje w ramach godzin wychowawczych Programy SANEPID-u: Znajdź właściwe rozwiązanie, Nie pal przy mnie proszę, Czyste powietrze wokół nas, Trzymaj formę Tematy i materiały informacyjne z programu Profilaktyka a Ty kl I Koordynatorzy programów I Referat dla rodziców Nauczyciel oddziału przedszkolnego Optymalizowanie oferty zajęć pozalekcyjnych Dyrektor 4

5 3) Zabawy integracyjne, wycieczki, wyprawy plenerowe Zgodnie z planem wychowawczym klasy (oddziału) z uwzględnieniem harmonogramu wycieczek Budowanie i umacnianie więzi między uczniami 4) Bezpieczne i twórcze spędzanie czasu wolnego 1) Edukacja w zakresie: Tolerancja i akceptacja dla osób odmiennych pod różnymi względami. Granice tolerancji. 2) Edukacja w zakresie Problemy niepełnosprawności w kontekście funkcjonowania w społeczeństwie Przygotowanie oferty zajęć rekreacyjno-sportowych rozwijających zainteresowania uczniów, w tym zajęć na ferie zimowe Współpraca: op. SU, nauczyciele w. f., opiekun świetlicy, Ukazywanie przedmiotu i zakresu tolerancji - jej granic., Rozróżnianie pojęć: tolerancja, akceptacja, afirmacja, konflikt wartości odpowiednio do wieku uczniów. Katecheta II III W ramach godzin wychowawczych 5

6 3) akcje i zbiórki dla potrzebujących Uczniowie powinni mieć możliwość udziału w akcjach charytatywnych co najmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Współpraca: op. CARITAS, op. SU, wychowawcy, op. świetlicy 4) Rozwijanie poczucia własnej wartości Zajęcia warsztatowe przynajmniej 1 zajęcia w danym etapie edukacyjnym 5) Kształtowanie zachowań asertywnych Zajęcia warsztatowe przynajmniej 1 zajęcia w danym etapie edukacyjnym 6) Kształtowanie umiejętności II, III Zajęcia warsztatowe przynajmniej 1 zajęcia w danym reagowania w sytuacji etapie edukacyjnym przemocy 6

7 Referat i ankieta dla rodziców 7) Edukacja rodziców w zakresie: Dojrzałość szkolna sylwetka dziecka dojrzałego I umiejętności radzenia sobie z cudzą i własną agresją i niedojrzałego. Zapobiegania konfliktom, pomoc w ich rozwiązywaniu Wybór szkoły ważna decyzja II III 7 Zespół wychowawców

8 Do wypełniania ww. zadań podmioty odpowiedzialne za ich realizację mogą i powinni podejmować współpracę z poradniami i instytucjami zewnętrznymi, w tym zwłaszcza z:: - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Biłgoraju; - Pozaszkolnymi strukturami PCK, - PTTK, - GOPS, - POLICJA. Wychowawca zobowiązany jest podejmować w razie potrzeby we współpracy z dyrekcją zespołu następujące zadania: - zorganizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy; - zorganizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów agresywnych i sprawców przemocy; - konsultacje dla rodziców ofiar i sprawców przemocy. Ewaluacja : Zgodnie z wymogami ustawowymi program profilaktyki będzie corocznie poddawany ocenie i ewentualnej korekcie z wykorzystaniem prawnej procedury jego zatwierdzania (Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną) w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Ponadto na każdym etapie edukacyjnym powinna być przeprowadzona ankieta diagnostyczna. Zadanie to powierza się wychowawcom najstarszych klas w danym etapie edukacyjnym. Opracowanie ankiety mającej na celu ocenę efektywności podejmowanych działań profilaktycznych należy do zespołów wychowawców. Ankieta może mieć formę testu. Treść ankiety diagnozującej zatwierdza dyrektor szkoły w terminie do 31 maja 2015 r. powinni przeprowadzić ankietę do 15 czerwca 2015 r. 8

9 Informacja o datach zatwierdzenia: Rada Pedagogiczna: 15 września 2014 r. Rada Rodziców: 17 września 2014 r. 9

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo