PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYCZNY"

Transkrypt

1 NIEPUBLICZNEJ NIEPŁATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA ORAZ NIEPUBLICZNEGO NIEPŁATNEGO GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE 1. Wstęp Program profilaktyczny jest integralną częścią programu wychowawczego, powstał w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w szkole i przeznaczony jest dla uczniów, pracowników szkoły i rodziców/opiekunów prawnych. W realizacji programu profilaktycznego największy nacisk położony będzie na promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie najważniejszych umiejętności społecznych, zapobieganie uzależnieniom, agresji fizycznej, słownej oraz zaburzeniom emocjonalnym. 2. Cele programu: motywowanie uczniów do wysiłku intelektualnego, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne, zapobieganie aktom przemocy, agresji fizycznej i psychicznej wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem agresji słownej i przemocy psychicznej, promowanie zdrowego stylu życia. 3. Cele programu realizowane będą w ramach: zajęć z wychowawcą, spotkań z iem, psychologiem, terapeutą, spotkań z przedstawicielami policji, straży miejskiej, cyklicznych spotkań z interesującymi ludźmi, w tym ze sportowcami, artystami, politykami, zajęć pozalekcyjnych, uczestnictwa w imprezach integrujących społeczność szkolną, systematycznych spotkań, kontaktów z rodzicami/prawnymi opiekunami, izacji rodziców. Strona 1 z 6

2 4. Planowane efekty programu to: podniesienie efektów kształcenia, umiejętność współpracy w grupie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wyeliminowanie aktów wandalizmu, wzrost świadomości i odpowiedzialności za mienie własne i szkoły, zmniejszenie zachowań agresywnych, podejmowanie działań związanych ze zdrowym stylem życia. 5. Plan działań profilaktycznych Zadania - cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 1. Motywowanie uczniów do wysiłku intelektualnego dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia nabywanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności kształtowanie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi zajęcia poświęcone autoprezentacji, prezentacji dorobku hobbystycznego, prowadzenie przez nauczycieli kół zainteresowań, konkursy tematyczne, organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami dzieci. realizacja projektów edukacyjnych, rozliczanie frekwencji na zajęciach, wdrożenie procedury ucznia wagarującego, spotkania dotyczące wyboru dalszego kierunku kształcenia, spotkania z ciekawymi ludźmi. debaty e, zajęcia z wychowawcą. nauczyciele dyrektor, Strona 2 z 6

3 2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności klasy zajęcia wychowawcze integrujące grupę, imprezy klasowe, szkolne, przydział zadań klasowych, pomoc koleżeńska. wychowawcy kształtowanie właściwych postaw poprzez prezentację odpowiednich wzorców promowanie pozytywnych zachowań gazetka ścienna. kształtowanie poczucia własnej wartości, empatii zajęcia warsztatowe, udział w konkursach, przygotowywanie imprez środowiskowych, współpraca z parafią, działalność charytatywna, organizacja pomocy ludziom cierpiącym i wymagającym wsparcia, wolontariat, stosowanie zasad kultury osobistej w codziennym życiu. dyrektor, katecheci, uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami zajęcia warsztatowe, spotkania indywidualne z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 3. Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne uczenie współodpowiedzialności za otaczające nas środowisko pełnienie dyżurów podczas przerw, dbanie o czystość i wystrój klasy. Strona 3 z 6

4 4. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych w szkole przestrzeganie zasad Regulaminu szkoły, monitorowanie obowiązku zmiany obuwia i noszenia identyfikatorów, współudział w pełnieniu dyżurów, monitorowanie tzw. punktów krytycznych w budynku szkoły. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły realizacja programów: Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły,,,odblaskowa szkoła. uczenie zasad zachowania w sytuacjach kryzysowych prowadzenie zajęć nt. udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzenie akcji ewakuacyjnych. instruktorzy uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz zasad komunikacji., kontrola zachowań uczniów spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej na temat agresji wśród uczniów, wpisy do dziennika lekcyjnego, zeszytu kontaktowego, notatki służbowe w teczce ucznia nauczyciele podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika uczniów zajęcia z wychowawcą, zajęcia biblioteczne, udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom. nauczyciele Strona 4 z 6

5 5. Promowanie zdrowego stylu życia zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu udział w rajdach, wycieczkach, zawodach sportowych. rodzice podejmowanie działań proekologicznych systematyczne wdrażanie zasad segregacji surowców wtórnych. rodzice propagowanie zasad właściwego odżywiania udział w akcji Śniadanie daje moc, spotkania z dietetykami. współpraca z Sanepidem, z PWSZ uświadamianie zagrożeń płynących z bezkrytycznego korzystania z mass mediów spotkania ze specjalistami dziennikarzami, wdrożenie Netykiety. instruktorzy dostarczenie informacji o substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu pogadanki na temat uzależnień, w tym uzależnienia od komputera, zapobieganie cyberprzemocy, realizacja programów profilaktycznych, w tym dotyczących palenia papierosów, alkoholu, narkotyków, zachowań agresywnych, np.: Cukierki, Nie pal przy mnie proszę, Spójrz inaczej, Saper. terapeuci wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi prowadzenie zajęć warsztatowych na temat asertywności, zagrożenia wynikające ze spotkań z nieznajomymi w tym z ludźmi poznanymi w Internecie, konsekwencje terapeuci Strona 5 z 6

6 6. Doskonalenie współpracy z rodzicami przedwczesnej inicjacji seksualnej. wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci izacja rodziców, systematyczne zebrania z rodzicami., dyrektor wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz w pokonywaniu trudności wychowawczych z dziećmi pomoc ów w codziennych problemach z dziećmi, realizacja procedury Niebieskiej Karty., dyrektor włączenie rodziców w życie szkoły zaproszenie rodziców do współpracy w realizacji zadań szkoły, udział rodziców w imprezach szkolnych. dyrektor, 6. Ewaluacja programu profilaktycznego Ewaluacja będzie dokonana pod koniec roku szkolnego poprzez ocenę poszczególnych elementów, w ramach których realizowane są założenia programu profilaktycznego. Przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców/ prawnych opiekunów i pracowników szkoły posłużą do wyciągnięcia wniosków, dotyczących sukcesów osiągniętych w realizacji celów oraz niepowodzeń, wymagających dopracowania w następnym roku szkolnym. Strona 6 z 6

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo