Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych Charakterystyka szczegółowa urządzeń będących przedmiotem zamówienia: 1. Dostawa i montaŝ zestawu zabawowego 1 (wg wzoru lub równowaŝny) Charakterystyka urządzenia : - Gabaryty urządzenia 10,00-10,50m x 4,00-4,50m - Strefa uŝytkowania 13,50-14,00m x 7,00-7,50m - Wysokość urządzenia 3,40-3,80 m - Wysokość podestów 1,30m - 1,40m - Głębokość posadowienia - 0,60, -0,65m typu Drewkorn lub Drewnochron. - Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm - 20mm moŝe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. - Konstrukcja dachu drewniana połączona dodatkowo sklejką - Podest drewniany z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm - 40mm. - ZjeŜdŜalnia: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych ø 48,3mm ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo, boki zjeŝdŝalni płyta HDPE. - Konstrukcja drabinki ukośnej drewniana, szczebelki wykonane ze stali nierdzewnej, elementy łączące u góry płaszczyzny drabinek wykonane z blachy ocynkowanej gr. 5mm - Przeplotnia z lin konstrukcję nośną ma wykonaną z drewna sosnowego klejonego 90/95mm i malowanego farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron, liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, poziome belki ze stali nierdzewnej. - Drabinka pozioma konstrukcję nośna ma wykonaną z drewna klejonego pionową 90/95mm a poziomą z płyty HDPE połączonych szczebelkami z rurki ø 25 ze stali nierdzewnej - Śruby zamkowe ocynkowane M12 - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm rura 42,4mm - Baton klasy B-15 - WyposaŜenie wieŝa z dachem podest wys. 1,30m - 1,40m zjeŝdŝalnia wys. 1,30m - 1,40m drabinka ukośna przeplotnia z lin 2 szt. drabinka pozioma

2 2. Dostawa i montaŝ zestawu zabawowego 2 (zgodna z wzorem lub równowaŝna) - Gabaryty urządzenia 6,30m - 6,40m x 5,50-5,60m - Strefa uŝytkowania 9,50m - 10,00m x 8,40-8,80m - Wysokość podestów 0,30m - 0,40m x 0,90-1,00m - Głębokość posadowienia - 0,60m, -0,65m typu Drewkorn lub Drewnochron. - Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm - 20mm moŝe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. - Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych ø 33,7mm wypełnienia ze sklejki foliowanej - Podesty i trap wejściowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm - 40mm - Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ø 33,7mm i 25mm, do których mocuje się płaskownik 50x5 - Drabinka pozioma konstrukcję nośna ma wykonaną z drewna klejonego pionową 90/95mm a poziomą z płyty HDPE, rurki ø 25 ze stali nierdzewnej, zestaw do przewrotów z rurek ø 33,7mm ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo - Rura straŝacka wykonana rurki ø 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo - Balkonik ozdobny wykonany z rurek ø 33,7 i 21,6mm, płaskownika 50x5, blachy 5mm i sklejki gr. 15mm - 20mm. - Mostek łukowy wykonany jest z profila zimnogiętego 40x27 wygiętego w formie łuku i ocynkowanego do niego mocuje się deski z podestu gr. 35mm - 40mm, jako zabezpieczenia boczne stosuje się barierki łukowe pełne wykonane z profila zimnogiętego 40x27mm ocynkowane i pomalowane proszkowo do nich mocuje się sklejkę wodoodporną foliowaną ozdobną gr. 15mm x 20mm, lub aŝurowe wykonane z dwóch wygiętych po łuku rurek ø 33,7 połączonych ze sobą płaskownikiem 50x5mm całość ocynkowana i dodatkowo pomalowana proszkowo - - ZjeŜdŜalnia: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych ø 8,3x3mm, boki wypełnione płytą HDPE. - Łańcuch techniczny kalibrowany ø 6, ocynkowany kąpielowo, blacha 5mm i 3mm - Śruby zamkowe ocynkowane M12. - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm i rura ø 42,4mm - Baton klasy B WyposaŜenie wieŝa z dachem wieŝa bez dachu szt.3 podest wys. 0,90m - 1,00m 2szt podest wys. 0,30m - 0,40m 2szt trap wejściowy 0,90m - 1,00m zjeŝdŝalnia wys. 0,90m -1,00m balkonik rura straŝacka wys. 1,20m - 1,50m mostek łukowy drabinka pozioma ruchomy trap z klocków zestaw do przewrotów 0,75m - 0,80m, 0,90m - 0,95m

3 3. Dostawa i montaŝ urządzenia zabawowego 3 (zgodna z wzorem lub równowaŝna) - Gabaryty urządzenia 4,80m - 5,00m x 9,30m - 9,50m - Strefa uŝytkowania 8,00m - 8,40m x 12,70m - 13,00m - Wysokość podestów 1,40m - 1,50m x 2,00m - 2,10m - Głębokość posadowienia - 0,60m, -0,65m typu Drewkorn lub Drewnochron. - Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm - 20mm, moŝe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. - Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych ø 33,7mm wypełnienia ze sklejki foliowanej. - Podesty drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm - 40mm - ZjeŜdŜalnie: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych ø 48,3mm ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo, dodatkowo wypełnione płytą HDPE. - Schody wykonane w konstrukcji drewnianej, boki płyta HDPE. - Przeplotnia z opon typu komin wykonana z opon samochodowych zuŝytych na skutek prawidłowej eksploatacji pozbawionych mechanicznych uszkodzeń typu rozwarstwienie lub przerwanie, stalowego kordu i łańcucha technicznego ocynkowanego kalibrowanego ø 6. - Ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej gr. 15mm - 20mm dodatkowo mocuje się uchwyty z tworzywa opartego na Ŝywicach, uchwyty mocuje się za pomocą śrub imbusowych i nakrętek pazurkowych. - Mostek z lin wykonuje się z rurki ø42,4mm, lin polipropylenowych na oplocie stalowym połączonych ze sobą poprzez plastikowe łączniki, dodatkowo liny mocuje się do ocynkowanego. profila zimnogiętego 60x40mm mocowanego pod podestem. - Śruby zamkowe ocynkowane M12. - Rura straŝacka wykonana rurki ø 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo. - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm rura ø 42,4mm. - Baton klasy B-15. WyposaŜenie : wieŝa sześciokątna z dachem przeplotnia z opon podest wys 1,40m - 1,50m, 2,00m 2,10m schody wejściowe 1,40m-1,50m zjeŝdŝalnia 1,40m - 1,50m zjeŝdŝalnia 2,00m - 2,10m gra integracyjna kółko krzyŝyk wieŝa bez dachu wys. 1,40m - 1,50m mostek z lin rura straŝacka 1,40m - 1,50m

4 Wymagane zastosowanie ogólnych warunków technicznych określonych w pkt. B 4. Dostawa i montaŝ urządzenia zabawowego 4 (wg wzoru lub równowaŝny) - Gabaryty urządzenia 4,00m - 4,10m x 5,40m - 5,60m Strefa uŝytkowania 8,40m - 8,60m x 7,40m 7,60m - Wysokość podestów 0,30m - 0,40m x 0,90m - 1,00m - Głębokość posadowienia - 0,60m, -0,65m typu Drewkorn lub Drewnochron. - Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm - 20mm moŝe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. - Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych ø 33,7mm wypełnienia ze sklejki foliowanej - Podesty i trap wejściowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm 40mm - Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ø 33,7mm i 25mm, do których mocuje się płaskownik 50x5 - Rura straŝacka wykonana rurki ø 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo - Mostek łukowy wykonany jest z profila zimnogiętego 40x27 wygiętego w formie łuku i ocynkowanego do niego mocuje się deski z podestu gr. 35mm - 40mm, jako zabezpieczenia boczne stosuje się barierki łukowe pełne wykonane z profila zimnogiętego 40x27mm ocynkowane i pomalowane proszkowo do nich mocuje się sklejkę wodoodporną foliowaną ozdobną gr. 15mm x 20mm, lub aŝurowe wykonane z dwóch wygiętych po łuku rurek ø 33,7 połączonych ze sobą płaskownikiem 50x5mm całość ocynkowana i dodatkowo pomalowana proszkowo - ZjeŜdŜalnia -ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych ø 48,3mm ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo, część startowa i zjazdowa, dodatkowo wypełnione płytą HDPE. - Balkonik ozdobny wykonany z rurek ø 33,7 i 21,6mm, płaskownika 50x5, blachy 5mm i sklejki gr. 15mm x 20mm. - Śruby zamkowe ocynkowane M12 - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm i rura ø 42,4mm - Baton klasy B-15 - WyposaŜenie : wieŝa z dachem wieŝa bez dachu 2 szt. podest wys. 0,90m - 1,00m 3szt podest wys. 0,30m - 0,40m mostek łukowy zjeŝdŝalnia wys. 0,90m - 1,00m balkonik rura straŝacka 0,90m - 1,00m trap wejściowy wys. 0,90m - 1,00m

5 5. Dostawa i montaŝ urządzenia zabawowego 5 (wg wzoru lub równowaŝny) - Gabaryty urządzenia 3,20m - 3,50m x 7,00m - 7,30m - Strefa uŝytkowania 6,30m - 6,50m x 10,50m - 11,00m - Wysokość podestów 1,30m - 1,40m - Głębokość posadowienia - 0,60m, 0,65m typu Drewkorn lub Drewnochron. - Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm - 20mm moŝe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. - Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ø 33,7mm i 25mm, płaskownik 50x5, blacha 5mm i 3mm. - Konstrukcja dachu drewniana połączona dodatkowo sklejką. - Podest i trap wejściowy drewniany z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm - 40mm - Konstrukcja drabinki ukośnej drewniana, szczebelki ze stali nierdzewnej, słupki konstrukcyjne z drewna klejonego 90/95mm, elementy łączące u góry płaszczyzny drabinek wykonane z blachy ocynkowanej gr. 5mm x 8mm. - Przeplotnia z lin konstrukcję nośną ma wykonaną z drewna sosnowego klejonego 90/95mm i malowanego farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron, liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki - ZjeŜdŜalnia: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych - ø 8,3x3mm, boki wypełnione płytą HDPE. - Śruby zamkowe ocynkowane M12 - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm rura ø 42,4mm - Beton klasy B-15 - WyposaŜenie : wieŝa z dachem zjeŝdŝalnia wys 1,30m - 1,40m drabinka ukośna przeplotnia z lin trap wejściowy wys. 1,30m - 1,40m podest wys. 1,30m - 1,40m 6. Dostawa i montaŝ urządzenia zabawowego 6 (wg wzoru lub równowaŝny)

6 - Gabaryty urządzenia 5,00m - 5,20m x 4,80m - 5,00m - Strefa uŝytkowania 8,00m - 8,20m x 8,10m - 8,40m - Wysokość podestów 1,50m - 1,60m - Głębokość posadowienia - 0,60m, -0,65m typu Drewkorn lub Drewnochron. - Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm - 20mm moŝe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. - Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych ø 33,7mm wypełnienia ze sklejki foliowanej - Podest drewniany z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm - 40mm - Mostek z lin wykonuje się z rurki ø42,4mm, lin polipropylenowych na oplocie stalowym połączonych ze sobą poprzez plastikowe łączniki, dodatkowo liny mocuje się do ocynkowanego profila zimnogiętego 60x40mm mocowanego pod podestem - Balkonik ozdobny wykonany z rurek ø 33,7 i 21,6mm, płaskownika 50x5, blachy 5mm i sklejki gr. 1 mm - Sklepik składa się ze sklejek wodoodpornych foliowanych jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm i 18mm moŝe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi i profila zimnogiętego 60x40mm ocynkowanego i malowanego proszkowo, liczydło wykonane jest z drewnianych malowanych kulek przesuwających się na pręcie z nierdzewki - ZjeŜdŜalnia: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych ø 8,3mm ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo, boki wypełnione płytą HDPE. - Rura straŝacka wykonana rurki ø 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo - Ścianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej gr. 15mm - 20mm dodatkowo mocuje się uchwyty z tworzywa opartego na Ŝywicach, uchwyty mocuje się za pomocą śrub imbusowych i nakrętek pazurkowych - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki - Śruby zamkowe ocynkowane M12 - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm rura 42,4mm - Baton klasy B Dostawa i montaŝ huśtawki podwójnej dla maluchów (wg wzoru lub równowaŝny) Charakterystyka urządzenia: - Gabaryty urządzenia 1,90-2,00 m x 3,50-3,60 m - Strefa uŝytkowania 8,80-8,90 m x 4,90 5,00 m - Wysokości belki 2,10-2,20 m - Głębokość posadowienia - 0,70-0,80 m

7 - Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90-95/90-95mm malowane farbami impregnacyjnodekoracyjnymi. - Profil stalowy zamknięty x x 3-4 mm ocynkowany, blacha czarna gr.5-6 mm ocynkowana. - Łańcuch techniczny kalibrowany ø 6-7, ocynkowany kąpielowo. - Śruby zamkowe ocynkowane M12. - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm, rury ø 42,4mm ocynkowane. - Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe. - Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną. - Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - huśtawka wyposaŝona w 2 siedzenia kubełkowe (przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat), zawieszone na łoŝyskach samosmarujących. 8. Dostawa i montaŝ huśtawki podwójnej (wg wzoru lub równowaŝny) minimalne parametry Charakterystyka urządzenia: - Gabaryty urządzenia 1,90-2,00 m x 3,50-3,60 m - Strefa uŝytkowania 8,80-8,90 m x 4,90 5,00 m - Wysokości belki 2,10-2,20 m - Głębokość posadowienia - 0,70-0,80 m - Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90-95/90-95mm malowane farbami impregnacyjnodekoracyjnymi. - Profil stalowy zamknięty x x 3-4 mm ocynkowany, blacha czarna gr.5-6 mm ocynkowana. - Łańcuch techniczny kalibrowany ø 6-7, ocynkowany kąpielowo. - Śruby zamkowe ocynkowane M12. - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm, rury ø 42,4mm ocynkowane. - Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe. - Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną. - Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - Huśtawka wyposaŝona w 2 siedzenia typu deseczka, zawieszone na łoŝyskach samosmarujących.

8 9. Dostawa i montaŝ huśtawki na spręŝynie: bujak pojedynczy (wg wzoru lub równowaŝny) Charakterystyka urządzenia: - Ruch urządzenia (przód, tył) - Konstrukcja oparta na spręŝynie - Całość wykonana z płyty HDPE - Wysokość 0,8-0,9 m - SpręŜyna malowana w kolorze urządzenia 10. Dostawa i montaŝ karuzeli (wg wzoru lub równowaŝna) - Gabaryty urządzenia 0,30m - 0,35m x 0,30m - 0,35m - Strefa uŝytkowania 3,20m - 3,50m x 3,20m - 3,50m - Głębokość posadowienia - 0,70m, -0,80m - Rury stalowe 76,1 x 6,3, 38,0 x 2,5 - Blacha stalowa 8mm. - Wszystkie elementy wykonane z tych materiałów cynkowane galwanicznie i malowane proszkowo. - ŁoŜyska stoŝkowe. - Śruby stoŝkowe nierdzewne M6. - Fundament z rury stalowej ø 76,1x2,5mm zabezpieczone antykorozyjnie. - Beton klasy B-15.

9 11. Dostawa i montaŝ karuzeli talerzowej (wg wzoru lub równowaŝna) minimalne parametry - Gabaryty urządzenia 1,30m - 1,40m x 1,30m - 1,40m - Strefa uŝytkowania 4,30m - 4,50m x 4,30m - 4,50m - Głębokość posadowienia - 0,70m, -0,75m - Profil stalowy zamknięty stalowy 50x30x2, 30x30x2 - Rury stalowe 48,9x2,6, 38x2,6, 76,1x6,3 - Blacha stalowa 1,25mm - Wszystkie elementy wykonane z tych materiałów cynkowane galwanicznie i malowane proszkowo - ŁoŜyska stoŝkowe - Śruby stoŝkowe nierdzewne M6 - Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej - Fundament z rury stalowej ø 114,3x3,6mm zabezpieczone antykorozyjnie - Beton klasy B-15 B. Ogólne warunki techniczne wymagane dla wszystkich urządzeń zabawowych: 1.Drewno konstrukcyjne iglaste klejone warstwowo min. 90/95mm, malowane środkami ochronnymi (farby impregnacyjno-dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowane, zabezpieczone przed wilgocią. 2.Ślizgi zjeŝdŝalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, boki wypełnione płytą HDPE. 3.Sklejka wodoodporna, oklejona filmem melaminowym, a krawędzie zabezpieczone przed wilgocią środkami poliuretanowymi, odporna na promieniowanie UV. 4. Płyty HDPE (laminat wysokociśnieniowy) nie ulegające gięciu i puchnięciu, odporne na chemikalia, środki czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizm. 5. Łańcuchy kalibrowane i cynkowane kąpielowo. 6. Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kąpielowo. 7. Kotwy osadzone w betonie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych.

10 8. Elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej kąpielowo i malowanej proszkowo. 9. Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego. 10. Wszystkie szczebelki ze stali nierdzewnej. C. Sposób montaŝu urządzeń: MontaŜ obejmuje następujące czynności: 1.Wykonanie wykopu pod fundament betonowy. 2.Wykonanie fundamentu z betonu klasy B15. 3.Osadzenie i przymocowanie urządzenia, ustawienie pionu i poziomu konstrukcji. 4.Wypełnienie pozostałej przestrzeni wykopu urobkiem pozostałym po wykopie. 5.Uporządkowanie terenu. Urządzenia muszą być tak zamontowane, aby kaŝde z nich posiadało wymaganą przepisami strefę bezpieczeństwa.

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis do SIWZ. 1/ Dostawa i montaż ławek ( wg wzoru lub równoważny ) szt. 8. konstrukcja urządzenia zgodna z wzorem lub równoważna

Opis do SIWZ. 1/ Dostawa i montaż ławek ( wg wzoru lub równoważny ) szt. 8. konstrukcja urządzenia zgodna z wzorem lub równoważna Opis do SIWZ Część I Zadanie 1- Uporządkowanie terenów zielonych na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój (Porządkowanie i odsłonięcie powiązań widokowych terenu zieleni z punktem widokowym przy ul. Spadzistej).

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

Materiały Wymagane Oferowane Nogi konstrukcyjne

Materiały Wymagane Oferowane Nogi konstrukcyjne Specyfikacja zaoferowanych urządzeń Załącznik nr 7 do SIWZ 1. HUŚTAWKA WAHADŁOWA BOCIANIE GNIAZDO Dane Techniczne Wymagane Oferowane Gabaryty urządzenia min. 1,92m x 3,25m Strefa użytkowania min. 7,40m

Bardziej szczegółowo

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

P K p r o j e k t. projekt Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B. tel NIP PROJEKT WYKONAWCZY

P K p r o j e k t. projekt Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B. tel NIP PROJEKT WYKONAWCZY projekt P K p r o j e k t B iu r o A rc h it e kt o n ic zn e P i o tr K oło dzi e j 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B tel. 014 6240 960 NIP 8732976354 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: RADOSNA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH Lp. Moduł Opis technologii 1. Wieża Słupy wieży wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego o przekroju Osłony boczne (barierki) wykonane z wodoodpornej sklejki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus. 5453 Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku Łatwodostępne 13700 mm 10800 mm 5000 mm 2200 mm Uwagi ogólne do zestawu 1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. 11-go listopada 62, Wyszków K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. 11-go listopada 62, Wyszków K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 8,05m x 3,75m, wysokość 2,44m Podesty na wysokości 1,26m Wysokość swobodnego upadku: 1,26m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład zestawu:

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Tworzanice

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma IGPI z dnia r. Dotyczy projektów budowlanych w następującym zakresie:

Załącznik do pisma IGPI z dnia r. Dotyczy projektów budowlanych w następującym zakresie: Budowa placu zabaw i mini siłowni Sarbinowo Było Zmienia się na Punkt 9. Wyposażenie placu zabaw Huśtawka sprężynowa quad 1 sztuki Materiały: sklejka wodoodporna grubości 25 mm malowana natryskowo farbami

Bardziej szczegółowo

SUN+ Agnieszka Turowska

SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka

Bardziej szczegółowo

plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli 2. Wykaz wymaganych urządzeń na plac zabaw:

plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli 2. Wykaz wymaganych urządzeń na plac zabaw: OPIS PZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli 2. Wykaz wymaganych urządzeń na plac zabaw: 1. Kiwak dwuosobowy-

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kacicach Pułtusk, Rynek 41

Opis techniczny. do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kacicach Pułtusk, Rynek 41 Opis techniczny do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6, Kacice, gm. Pułtusk PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 123/8 W OBRĘBIE WSI RADZYŃ ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 123/8 W OBRĘBIE WSI RADZYŃ ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 1. 3 W 1 TWISTER + WAHADŁO + BIEGACZ OZNACZENIA 1. rura fi 33,7 ściana 3mm 2. rura fi 42,3 ściana 3,2mm 3. rura fi 48,3 ściana 3,2mm 4. rura fi 60,3 ściana 3,2mm 5. rura fi 88,9 ściana 3,6mm 6. rura fi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY URZĄDZEŃ. 1. Zestaw - Wolnostojący most wiszący na łańcuchach + dwa bujaki

OPIS TECHNICZY URZĄDZEŃ. 1. Zestaw - Wolnostojący most wiszący na łańcuchach + dwa bujaki OPIS TECHNICZY URZĄDZEŃ 1. Zestaw - Wolnostojący most wiszący na łańcuchach + dwa bujaki WYMIARY ZESTAWU: 2,5 m x 1 m + 1 m x 2 m Bezpieczna strefa użytkowania: 6 m x 2 m + 2 m x 3 m Drewno konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania zamawiającego. Elementy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A L I 08.2012 08.2012. Zielona Góra, Sierpień 2012r.

O P R A C O W A L I 08.2012 08.2012. Zielona Góra, Sierpień 2012r. CadPro BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 17 tel.: +48 601 057666 tel.: +48 68 4533596 fax. +48 68 4114168 e-mail: biuro@cadpro.pl www.cadpro.pl Nazwa opracowania:

Bardziej szczegółowo

LANDAME OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW. przy Szkole Podstawowej 85 im. Kawalerów Maltańskich ul. Tomickiego 16 w Poznaniu

LANDAME OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW. przy Szkole Podstawowej 85 im. Kawalerów Maltańskich ul. Tomickiego 16 w Poznaniu LANDAME INWESTOR: SP 85. im. Kawalerów Maltańskich ul. Tomickiego 16 61 116 Poznań PROJEKTANCI: mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk mgr inż. arch. Magdalena Baranowska SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Modernizacja szkolnego placu zabaw CPV 45.11.12.13-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel

Przedmiar Robót. Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI: Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: DATA OPRACOWANIA: 12 lipiec 2011 r. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: BRANśA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Temat Opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Autorzy opracowania. 4. Dokumenty formalno prawne. 5. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Temat Opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Autorzy opracowania. 4. Dokumenty formalno prawne. 5. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Temat Opracowania 2. Zakres opracowania 3. Autorzy opracowania 4. Dokumenty formalno prawne 5. Opis stanu istniejącego 6. Rozwiązania sytuacyjne 7. Rozwiązania konstrukcyjne 8.

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ Załącznik Nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw 1 składający się z minimum: trzy wieże z daszkami dwuspadowymi, jedna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA KASPROWICZA UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 119 i 123

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zestaw zabawowy Statek nr 1 1 szt. Zestaw zabawowy powinien zawierać min.: 1 podkład dziobowy statku, 1 koło sterowe 1 dziób statku 1 linia wspinaczkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. ZJAZD LINOWY Z PODESTEM Wymiary Długość min. 25m Wysokość Max. 100cm upadku Nogi Profil prostokątny stalowy malowany min. 80x80mm

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła we Wronczynie, gmina Pobiedziska

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła we Wronczynie, gmina Pobiedziska 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła we Wronczynie, gmina Pobiedziska Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych.

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 6601 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Długość Szerokość 3200 mm 1120 mm 2100 mm Charakterystyka urządzenia 1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 2. Wszystkie elementy wykonane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ Lp Schemat Opis urządzenia Ilość [szt.] Miejsce montażu HUŚTAWKA WAGOWA KONIK: - wymiary ok. 3,05 x 0,5 m, - ramię huśtawki wykonane z drewna bezrdzeniowego, o średnicy 00 mm, połączone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw Zamawiający zastrzega, iż pokazane poniżej ilustracje i określenia nazw mają charakter poglądowy i obrazują

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU PROJEKTU BUDOWLANY NA BUDOWĘ PLACU ZABAW DLA DZIECI W ROBCZYSKU GMINA RYDZYNA 1 III. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU III. 1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA 1.1.Zlecenie Inwestora. 1.2.Program

Bardziej szczegółowo

1. Piaskownica rysunki poglądowe- minimalne wymiary 3,0m x 3,0m x

1. Piaskownica rysunki poglądowe- minimalne wymiary 3,0m x 3,0m x Znak sprawy ZP-271.17.2013 Plac zabaw w Przyborów 1. Piaskownica rysunki poglądowe- minimalne wymiary 3,0m x 3,0m x H0,30m pozycja nr 279 w przedmiarze DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE Uwaga : Należy zachować

Bardziej szczegółowo

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW LP opis wersja liczba Cena netto 1 Auto z przyczepą S+ 1 2 Zestaw zabawowy Statek mini S+ 1 3 Zabawka na sprężynie Auto HDPE 1 4 Karuzela metalowa Trzmiel 1

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A L I Zielona Góra, Sierpień 2012r.

O P R A C O W A L I Zielona Góra, Sierpień 2012r. CadPro BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 17 tel.: +48 601 057666 tel.: +48 68 4533596 fax. +48 68 4114168 e-mail: biuro@cadpro.pl www.cadpro.pl Nazwa opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. Domek o wymiarach minimalnych 1,55m x 1,5m x H1,65m

1. Domek o wymiarach minimalnych 1,55m x 1,5m x H1,65m Plac zabaw w Budzigniewie po modyfikacji 1. Domek o wymiarach minimalnych 1,55m x 1,5m x H1,65m rysunki poglądowe pozycja nr 4 w przedmiarze DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE Słupy nośne wykonać z drewna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 PRZY UL. GRZEGORZKA 4 W KATOWICACH

PROJEKT TECHNICZNY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 PRZY UL. GRZEGORZKA 4 W KATOWICACH SPAN-PROJEKT PROJEKT TECHNICZNY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 PRZY UL. GRZEGORZKA 4 W KATOWICACH Przedmiot opracowania: Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Sosnowiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A L I Zielona Góra, Sierpień 2012r.

O P R A C O W A L I Zielona Góra, Sierpień 2012r. CadPro BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 17 tel.: +48 601 057666 tel.: +48 68 4533596 fax. +48 68 4114168 e-mail: biuro@cadpro.pl www.cadpro.pl Nazwa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SŁAWIE, NA DZIAŁCE NR GEOD. 887/4 W OBRĘBIE MIASTA SŁAWA ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SŁAWIE, NA DZIAŁCE NR GEOD. 887/4 W OBRĘBIE MIASTA SŁAWA ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 1. ZESTAW ZABAWOWY Dane Techniczne wysokość 1,50 m szerokość 5,75 m długość 6,30 m Elementy Składowe ślizg plastikowy 2 szt. pomost wiszący 1 szt. kółko i krzyżyk 1 szt. trap schodki 1 szt. wieża mała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ DOKUMENT SZCZEGÓŁOWEJ KALKULACJI CENY OFERTOWEJ. L.P. NAZWA URZĄDZENIA ILOŚĆ SZTUK Cena brutto

Załącznik nr 8 do SIWZ DOKUMENT SZCZEGÓŁOWEJ KALKULACJI CENY OFERTOWEJ. L.P. NAZWA URZĄDZENIA ILOŚĆ SZTUK Cena brutto Załącznik nr 8 do SIWZ DOKUMENT SZCZEGÓŁOWEJ KALKULACJI CENY OFERTOWEJ 1. Siłownia zewnętrzna ul. Chemików L.P. NAZWA URZĄDZENIA ILOŚĆ SZTUK Cena brutto (w zł.) 1. Urządzenie wahadło + twister 1 2. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wartość wykonanych prac (kol. 5*6) [zł] 1 2 3 4 5 6 7 Zakup i wymiana lub montaż elementów drewnianych urządzeń zabawowych. Wymiar/przekró j/średnica

Wartość wykonanych prac (kol. 5*6) [zł] 1 2 3 4 5 6 7 Zakup i wymiana lub montaż elementów drewnianych urządzeń zabawowych. Wymiar/przekró j/średnica Tabela nr 1 L.p. Opis elementu Wymiar/przekró j/średnica Jednostka miary Szacunkowa ilość Cena jedn. netto [zł] Załącznik nr 1a Wartość wykonanych prac (kol. 5*6) [zł] 1 2 3 4 5 6 7 Zakup i wymiana lub

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Zestaw Kaczeniec 1 szt Opis urządzenia: zestaw zabawowy składający się z zadaszonej wieży, podestów oraz ścianki zręcznościowej wyposażonej w drabinki do wspinania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 10 do SIWZ Część 1 Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze. 1) Zestaw zabawowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Adres obiektu: Nazwa Zadania: Gmina Łukta 14-105 Łukta Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Łukta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Orła 4 42-500 Będzin Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Orła 4, 42-500 Będzin - dz. nr 108/3 Projektant

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw w Ujściu

Budowa placu zabaw w Ujściu TREŚĆ I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot inwestycji... 2 1,2 Podstawa opracowania... 2 1,3 Materiały wyjściowe... 2 1,4 Cel i zakres opracowania... 2 1,5 Istniejący stan zagospodarowania działki...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU Sporządził: Kopczyński Jacek Nowe Miasteczko wrzesień 2014r. I. PLAC ZABAW Opis Ogólny Konstrukcje zestawów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Sława ul. Henryka Pobożnego 10, Sława

Inwestor: Gmina Sława ul. Henryka Pobożnego 10, Sława 1. ZESTAW ZABAWOWY ORIENTACYJNE WYMIARY: Wymiary urządzenia 514 x 476 cm Strefa bezpieczeństwa: 864 x 761 cm Wysokość całkowita: 345 cm Wysokość podestu: 90, 140 cm Wysokość swobodnego upadku: 140 cm SKAŁD

Bardziej szczegółowo

Część I zamówienia place zabaw LGD

Część I zamówienia place zabaw LGD Część I zamówienia place zabaw LGD I. PLAC ZABAW NA UL. JAGIEŁŁY SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: 1. Regulaminu korzystania z placu zabaw. Konstrukcja wykonana z rur

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw dla dzieci ADRES INWESTYCJI : Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła wykonanie placu zabaw. Zestaw zabawowy szt.1 składający

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Jarosław Dz. Nr102/3 Gmina Udanin. Budowa Placu Zabaw. luty Adres. Obiekt. Data sporządzenia. Sporządził

OPIS ROBÓT. Jarosław Dz. Nr102/3 Gmina Udanin. Budowa Placu Zabaw. luty Adres. Obiekt. Data sporządzenia. Sporządził OPIS ROBÓT Adres Obiekt Data sporządzenia Jarosław Dz. Nr102/3 Gmina Udanin Budowa Placu Zabaw luty 2019 Sporządził SPIS ZAWARTOŚCI: Strona tytułowa. Spis zawartości. Mapka terenu. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żernicy w ramach programu Radosna Szkoła

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żernicy w ramach programu Radosna Szkoła Nr projektu: 8/2011/B Zamawiający: Gmina Pilchowice 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żernicy w ramach programu

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ ZAŁĄCZNIK Nr OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANYCH URZĄDZEŃ Wszystkie Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty zgodności z Normą 1176 wydane przez akredytowaną jednostkę.

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH. 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia.

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH. 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia. Załącznik 1 OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia Rzut z góry WYMIARY: szerokość: 6,00m -6,50m długość: 6,50m -7,00m

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie

Bardziej szczegółowo

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1 OPIS TECHNICZNY do projektu strefy rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach 1.DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Starogard Gdański WTI-IQ

wg rozdzielnika Starogard Gdański WTI-IQ WTI-IQ.7013.57.2016 Starogard Gdański 2016-04-18 wg rozdzielnika dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego związanego z zadaniem pn.: Budowa placu zabaw Akademia Fiku-Miku (Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW KRASNOWOLA. Zestaw zabawowy dla najmłodszych dzieci. Specyfikacja:

PLAC ZABAW KRASNOWOLA. Zestaw zabawowy dla najmłodszych dzieci. Specyfikacja: PLAC ZABAW KRASNOWOLA Zestaw zabawowy dla najmłodszych dzieci wieża z dachem dwuspadowym (podest h= 90 cm) wieża z dachem dwuspadowym (podest h = 60 cm) 2 x wieża h = 60 cm, zjeżdżalnia panel "AUTO" panel

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE TERENU W MIEJSCOWOŚCI STĘSZEW (PLAC ZABAW) LOKALIZACJA: dz. nr 857/9, obr. Stęszew ul. Poznańska, 62-060 Stęszew Gm. Stęszew INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Podane wymiary urządzeń i dane materiałowo konstrukcyjne określone w niniejszym załączniku dotyczą urządzeń przykładowych i dopuszcza się urządzenia równoważne

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Lasek Dz. Nr 100 Gmina Udanin. Budowa Placu Zabaw. luty Adres. Obiekt. Data sporządzenia. Sporządził

OPIS ROBÓT. Lasek Dz. Nr 100 Gmina Udanin. Budowa Placu Zabaw. luty Adres. Obiekt. Data sporządzenia. Sporządził OPIS ROBÓT Adres Obiekt Data sporządzenia Lasek Dz. Nr 100 Gmina Udanin Budowa Placu Zabaw luty 2019 Sporządził SPIS ZAWARTOŚCI: Strona tytułowa. Spis zawartości. Mapka terenu. Podstawa opracowania. Cel

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe. Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, Sokołów Małopolski. Budowa placu zabaw w Nienadówce (działka nr ewid.

Zapytanie cenowe. Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, Sokołów Małopolski. Budowa placu zabaw w Nienadówce (działka nr ewid. Zapytanie cenowe 1. Zamawiający: Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski 2. Przedmioty zamówienia: Budowa placu zabaw w Nienadówce (działka nr ewid. 819) W skład zamówienia wchodzi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw we wsi Kocanowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw we wsi Kocanowo Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw we wsi Kocanowo Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-KP/341/31/2009 w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHI BEZPIECZNEJ DO PROJEKTU

OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHI BEZPIECZNEJ DO PROJEKTU OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHI BEZPIECZNEJ DO PROJEKTU PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANYCH URZĄDZEŃ Wszystkie Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty zgodności z Normą 1176 wydane przez akredytowaną jednostkę. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

GMINA BODZENTYN Bodzentyn, dnia r. Zapytanie ofertowe

GMINA BODZENTYN Bodzentyn, dnia r. Zapytanie ofertowe GMINA BODZENTYN Bodzentyn, dnia 09.12.2016 r. BGK.271.26.2016 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn. Zakup i dostawa urządzeń placu zabaw dla sołectwa

Bardziej szczegółowo

Ławka. Łączniki śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach

Ławka. Łączniki śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach Karty produktów Ławka Wysokość całkowita 0,82 m Długość całkowita 1,8 m Szerokość 0,56 m Ławka powinna być przeznaczona na plac zabaw oraz do zagospodarowania miejsc do wypoczynku. Oparcie wraz z siedziskiem

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniami

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniami Zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniami Wymiary urządzenia: 10,85m x 9,70m, wysokość 2,95m Wysokość swobodnego upadku: A: 1,47, B: maksymalnie 2,00m Strefa bezpieczeństwa: 15,35m x 13,20m; 91m 2 Głębokość

Bardziej szczegółowo

Plac zabaw BS 202 KARTA TECHNICZNA. Tel Poznań ul Książęca 1. Specyfikacja:

Plac zabaw BS 202 KARTA TECHNICZNA. Tel Poznań ul Książęca 1. Specyfikacja: Plac zabaw BS 202 wieża z dachem dwuspadowym ( podest h = 135 cm) wieża z dachem dwuspadowym ( podest h = 90 cm) 3 x wieża ( podest h = 90 cm) 2 x pomost 2 x zjeżdżalnia balkonik przejście rurowe TUNEL

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W RAJBROCIE

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W RAJBROCIE OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W RAJBROCIE Załącznik Nr 19 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw - Cztery wieże z platformami kwadratowymi; jedna wieża z platformą trójkątną;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 13 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla części I)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla części I) Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla części I) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŝ wyposaŝenia placów zabaw na potrzeby projektu pn. Przedszkole dla malucha realizowanego

Bardziej szczegółowo

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw Załącznik nr 6 do SIWZ Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone budową i wielkością do przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Pobiedziskach Letnisku, gmina Pobiedziska

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Pobiedziskach Letnisku, gmina Pobiedziska 1 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Pobiedziskach Letnisku, gmina Pobiedziska Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw dla dzieci ADRES INWESTYCJI : D bcze

Bardziej szczegółowo

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż ławek 7 8 Opracowanie dokumentacji technicznej Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód Zakup i montaż urządzeń- Most linowy Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametry obiektu: - powierzchnia terenu przeznaczonego pod plac zabaw 324,00 m2 - powierzchnia nawierzchni piaskowej 3,50 x 8,00 = 28,00 m2 - nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo