PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Orła Będzin Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Orła 4, Będzin - dz. nr 108/3 Projektant : mgr inŝ. arch. Ewa Tustanowska upr. bud. nr 348/01 Asystent : arch. Miroslav Milinković 1

2 SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Opis techniczny B. Część rysunkowa 1. Orientacja Placu zabaw - 2. Orientacja Placu zabaw 1 : Projekt zagospodarowania terenu 1 : Projekt zagospodarowania terenu wymiarówka 1 : Przekroje nawierzchni 1 : Wizualizacja Zestawu zabawowego 7. Dane techniczne dotyczące zestawu 8. Wizualizacja Huśtawki spręŝynowej 9. Dane techniczne dotyczące urządzenia 10. Wizualizacja Huśtawki wagowej 11. Dane techniczne dotyczące urządzenia 12. Wizualizacja Huśtawki spręŝynowej podwójnej 13. Dane techniczne dotyczące urządzenia 14. Wizualizacja Zestawu sprawnościowego 15. Dane techniczne dotyczące zestawu 16. Wizualizacja Huśtawki z koszem 17. Dane techniczne dotyczące urządzenia 18. Wizualizacja Huśtawki wahadłowej 19. Dane techniczne dotyczące urządzenia 20. Wizualizacja Słupków do slalomu 21. Dane techniczne dotyczące urządzenia 22. Wizualizacja Zestawu do brzuszków 23. Dane techniczne dotyczące urządzenia 24. Wizualizacja urządzenia Regulamin Placu zabaw 25. Dane techniczne dotyczące urządzenia 26. Zdjęcia ławki oraz kosza na śmieci C. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót D. Uprawnienia Projektanta 2

3 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie Inwestora - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wyznaczonego przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 8, w Będzinie, urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz zabawowymi, z przeznaczeniem go na Strefę placu zabaw, w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła na lata W projekcie uwzględniono sugestie Inwestora. 3. Stan istniejący Teren zagospodarowania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły, w środkowej części działki nr 108/3. Na dzień dzisiejszy jest to trawiasty, od dwóch stron ograniczony nawierzchnią utwardzoną, a od dwóch skarpą ziemną. Na terenie objętym zagospodarowaniem nie ma kolidujących sieci podi nadziemnych, zieleni wysokiej oraz innych przeszkód terenowych. Cały teren szkoły jest ogrodzony. 4. Stan projektowany Projekt przewiduje zagospodarowanie przedmiotowego terenu urządzeniami umoŝliwiającymi ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angaŝujące fizyczność dziecka, w myśl wytycznych programu Radosna Szkoła. Wszystkie zastosowane urządzenia spełniają wymogi norm PN-EN 1176:2009 i mogą być wykorzystywane przez najmłodszych, bez obawy o ich bezpieczeństwo. W myśl wytycznych programu inwestycyjnego zastosowane urządzenia postawiono na nawierzchni bezpiecznej, umoŝliwiającej dostęp równieŝ osobom z niepełnosprawnością ruchową. Lokalizacja projektowanych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury została zatwierdzona przez Inwestora. Projektowany plac zabaw ma kształt prostokąta i został połączony z istniejącą alejką utwardzoną, z zachowaniem tego samego poziomu nawierzchni co istniejąca nawierzchnia. W taki sposób nie powstają uskoki nawierzchni oraz utrudnienia komunikacyjne. 3

4 4.1 Elementy małej architektury 4.2 Materiały Plac zabaw Zestaw zabawowy Huśtawka spręŝynowa Huśtawka wagowa Huśtawka spręŝynowa podwójna Zestaw sprawnościowy Huśtawka z koszem Huśtawka wahadłowa Słupki do slalomu Zestaw do brzuszków Urządzenia towarzyszące Regulamin placu zabaw Ławka z oparciem Kosz na śmieci Zaproponowano zestawy i urządzenia zabawowe wykonane z drewna potrójnie klejonego kl. C 24 w kolorze soczystej zieleni. Elementy dekoracyjne i barierki naleŝy wykonać z HDPE o gr. 12mm w kolorze Ŝółtym lub czerwonym. Elementy pionowe drewniane zakończone od góry plastikowym, a metalowe kapturkiem z tworzywa sztucznego. Do łączenia elementów powinno stosować się śruby maszynowe ocynkowane Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami dwuczęściowymi a tam gdzie jest to niemoŝliwe nakrętki wystające naleŝy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w ziemi naleŝy zabezpieczyć przed wilgocią z podłoŝa poprzez zastosowanie marek stalowych ocynkowanych fundamentowanych za pomocą betonu klasy B-15 lub lepszego, jeŝeli urządzenie wymaga (np. urządzenia wysokie i dynamiczne). Konstrukcja stopy stalowej - tak zwanej marki to blacha stalowa ocynkowana w połączeniu z pionową rurą wykonana zgodnie z dokumentacją urządzenia. Elementy metalowe dotyczące urządzeń zabawowych powinny być ocynkowane a elementy przeznaczone do chwytania rączkami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Łańcuchy do huśtawek powinny być kalibrowane 6mm i wykonane z stali nierdzewnej. 4

5 W projekcie wykorzystano następujące urządzenia i zestawy: Zestaw zabawowy konstrukcję nośną ma wykonaną z drewnianych słupków 90x90mm malowanych dekoracyjnie farbą impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Lakierobejca 2 w 1, w kolorze soczystej zieleni. Podesty drewniane wykonane są z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm, dach wykonany z HDPE o gr. 12,7mm na konstrukcji nośnej metalowej z rurek stalowych ocynkowanych, barierki boczne wykonać z HDPE o gr.12,7mm. Konstrukcje nośną zjeŝdŝalni wykonano z HDPE o gr. 19mma a ślizg z blachy nierdzewnej o gr. 2mm. Zestaw składa się z dwóch wieŝ, zadaszonej i nie zadaszonej, o podestach na wysokości h=0,90m, dodatkowo do urządzenia dochodzą: zjeŝdŝalnia, mostek łukowy, trap ruchomy z belką, dwuwysokościowy zestaw do przewrotów, trap wejściowy, drabinka pozioma z bokami wykonanymi z HDPE w kolorze czerwonym o gr. 19mm, oraz szczeblami z rurek nierdzewnych ø25mm, rura straŝacka oraz balkonik stalowy, ocynkowany kąpielowo i malowany proszkowo Huśtawka spręŝynowa posadowiona jest na spręŝynie zgodnej z normą PN-EN1176-1, wykonana jest z materiału HDPE o gr. 9, 12 i 15mm, o intensywnych kolorach, w kształcie psa, a łączenia śrubowe schowano pod zaślepkami dwuczęściowymi Konstrukcja Huśtawki wagowej wykonana jest z metalowego elementu nośnego, którym jest profil zimnogięty 80/80mm ocynkowany, do niego poprzez zawias z tulejkami samosmarującymi zamocowana jest drewniana belka o przekroju 100x120mm, elementy metalowe zakończone są od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego, element do chwytania rączkami wykonany jest z rurki ø25mm ocynkowanej i pomalowanej proszkowo, dodatkowo naleŝy wykonać odbojnice z elementów amortyzujących uderzenie np. poprzez wkopanie w grunt do połowy opon lub zastosowanie prefabrykowanych odbojnic gumowych. Huśtawka spręŝynowa podwójna posadowiona jest na dwóch spręŝynach zgodnych z normą PN-EN1176-1, wykonana jest z materiału HDPE o gr. 9, 12 i 15mm, o intensywnych kolorach, w kształcie dwóch kogutów, uchwyty i podnóŝki wykonano z tworzywa sztucznego, a łączenia śrubowe schowano pod zaślepkami dwuczęściowymi. Urządzenie się składa z dwóch stron, gdzie dzieci huśtając się siedzą naprzeciwko siebie, oraz daje moŝliwość huśtania w róŝnych płaszczyznach. Zestaw sprawnościowy konstrukcję nośną ma wykonaną z drewna klejonego trójwarstwowo, sosnowego o przekroju 90x90mm malowanego farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Lakierobejca 2 w 1 w kolorze soczystej zieleni, dodatkowo stosuje się rurki stalowe ø 33,7mm jako rurę straŝacką, zestawy do podciągania i przewrotów wykonane są z rurek ø 25mm i ø 33,7mm oraz profilu stalowego zamkniętego 60x40x3,2mm, płaskownika 50x5mm i blachy gr. 5mm. Ścianka alpinistyczna pochyła wykonana jest ze sklejki wodoodpornej gr.15mm, dodatkowo mocowane są do niej uchwyty alpinistyczne wykonane z Ŝywic epoksydowych, uchwyty mocuje się za pomocą śrub imbusowych i nakrętek pazurkowych. Linę wspinaczkową wykonano z liny PP o śr. 16mm, na rdzeniu stalowym, mocowanej do profilu stalowego 60x40mm. Do liny zamocowano talerzyki z tworzywa sztucznego, ułatwiające wspinanie. Huśtawka z koszem jest wykonana z drewnianych nóg połączonych u góry metalowymi łącznikami, belka górna wykonana z profilu zimnogiętego 80/80mm ocynkowanego, siedzisko w kształcie talerza o średnicy ~100cm wykonać zgodnie z normą PN-EN i 2 Huśtawka wahadłowa jest wykonana z drewnianych nóg połączonych u góry metalowymi łącznikami, belka górna wykonana z profilu zimnogiętego 80/80mm ocynkowanego, siedziska zgodnie z normą PN-EN i 2 5

6 Słupki do slalomu wykonano z rurki stalowej 60mm, do której przymocowano talerzyk ze sklejki szalunkowej w kolorze brązowym. Zestaw jest złoŝony ze sześciu słupków. Zestaw do brzuszków wykonano z belki z drewna klejonego o przekroju 90x90mm, malowanego Lakierobejca 2 w 1, w kolorze brązowym, spełniającej funkcje siedziska. Dodatkowy element wykonano z rurki stalowej 42,4mm, ocynkowanej kąpielowo spełniający funkcje podparcia dla nóg. W projekcie wykorzystano następujące elementy małej architektury: Ławkę z oparciem wykonano w formie łuków metalowych z rury ø 42,4mm połączonych ze sobą siedziskiem oraz oparciem wykonanym z drewna klejonego malowanego farbami impregnującymi typu Lakierobejcą 2 w 1. Kosz na śmieci wykonany jest z blachy perforowanej ocynkowanej z moŝliwością obrotu i łatwiejszego opróŝnienia jego zawartości. Pojemnik na śmieci mieści się wewnątrz przestrzeni wygiętej na kształt litery U i obróconej do góry nogami. z rurki o średnicy ø 42,8mm. Plac zabaw powinien być zaopatrzony w Regulamin korzystania z urządzeń zabawowych, zgodnie z normą PN-EN Wykonany jest w formie tablicy o wymiarach 56x76cm zamocowanej na dwóch nogach drewnianych o przekroju 90x90mm malowanych farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Lakierobejcą 2 w 1 w kolorze soczystej zieleni, i mocowanej do gruntu za pomocą kotew stalowych. Treść regulaminu, oraz wzór graficzny, powinny odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących programu Radosna Szkoła. UWAGA: Urządzenia zastosowane w części rysunkowej Projektu są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca moŝe zastosować urządzenia dowolnych Producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów ilość elementów oraz funkcje zabawowe. Zastosowane urządzenia NIE MOGĄ mieć strefy funkcjonowania większej niŝ zastosowane, poniewaŝ wiąŝe się to ze zmianami ich ułoŝenia w terenie, oraz większą ilością nawierzchni bezpiecznej. Wszystkie urządzenia i zestawy powinny posiadać Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009, wydany przez akredytowaną jednostkę do spraw certyfikacji. Jako nawierzchnie bezpieczną Placu zabaw, zastosowano pole trawiaste, a przy urządzeniach o wysokości upadkowej większej niŝ 100cm zastosowano nawierzchnię syntetyczną, w postaci płyt o wymiarach 50x50 cm w kolorze pomarańczowym RAL 2011, natomiast dla alejek w kolorze niebieskim RAL Płyty posadowiono na podbudowie z betonu C12/15 zbrojonego włóknami PP. Jako obrzeŝe zastosowano krawęŝniki betonowe 8x30x100cm, fazowane od góry. Sugerowany jest całodobowy monitoring terenu, nieujęty w dokumentacji technicznej. 6

7 5. Wyszczególnienie gotowych elementów Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orła 4, Będzin Urządzenia zabawowe dla dzieci i młodzieŝy Zestaw zabawowy Szt. 1 Huśtawka spręŝynowa Szt. 1 Huśtawka wagowa Szt. 2 Huśtawka spręŝynowa podwójna Szt. 1 Zestaw sprawnościowy Szt. 1 Huśtawka z koszem Szt. 1 Huśtawka wahadłowa Szt. 1 Słupki do slalomu Szt. 1 Zestaw do brzuszków Szt. 1 Urządzenia uzupełniające Regulamin placu zabaw Szt. 1 Ławka z oparciem Szt. 2 Kosz na śmieci Szt. 1 Nawierzchnia syntetyczna Płytka 500x500mm, HIC = 150cm kolor RAL 2011 Płytka 500x500mm, HIC = 220cm kolor RAL 2011 Płytka 500x500mm, HIC = 150cm kolor RAL 5003 KrawęŜnik betonowy 1000x300x80mm 792szt. (198m2 ) 169szt. (42,25m2 ) 195szt. (48,75m2) 68mb Oświadczamy Ŝe Projekt został wykonany zgodnie z normami PN-EN oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i zawiera wszystkie niezbędne załączniki potrzebne do wykonania niniejszego zadania. 7

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym.

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym. Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz urządzeń zabawowych, ich elementów przewidzianych do montaŝu, robót budowlanych potrzebnych do doposaŝenia ogródków. Katalogi: Muller M, www.muller.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT OFERTA SPORT SPIS TREŚCI: STRONA 2 - SPRZĘT SPORTOWY Str. 2 drabinki gimnastyczne Str. 6 ławki gimnastyczne Str. 7 kozioł gimnastyczny Str. 7 odskocznia Str. 7 równoważnia Str. 8 skrzynia gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA 8 edycja 2 o firmie Nasza firma istnieje od 1983 roku. W roku 1990 uruchomiliśmy produkcję sprzętu sportowego. Trzy lata później nawiązaliśmy współpracę z firmą amerykańską

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo