Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP /13 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę zaprojektowania i wdrożenia platformy edukacyjno - społecznościowej pn.: Mobilne Obserwatorium Ekonomiczne ( MOE) wraz z dostawą i 36 miesięcznym okresem utrzymania serwera oraz usługą wsparcia technicznego na minimum 36 miesięcy dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. A. eplatforma będzie społecznościowym portalem, który ma wspomóc wszechstronny rozwój studenta. ma za zadanie wspieranie rozwoju naukowego poprzez nowoczesne technologie IT. jest zaprojektowanym narzędziem komunikacji w duchu społeczeństwa informacyjnego i kultury ekspresji. synchronizuje i rozwija w innowacyjny sposób cele, efekty, metody kształcenia i formy zajęć dydaktycznych daje efekt synergii, który podnosi wykorzystanie możliwości wszechstronnego rozwoju studenta. Na eplatformie znajdą się następujące moduły tematyczne: Wiedza na wizji Obserwatorium Statystyczne Studencki Baza Wiedzy Makro-blog Poligon Gier Strefa Paradoksów Ekonomicznych Giełda Pomysłów Forum Dobrych Praktyk Euroregion Nysa Nasi Partnerzy Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa Ścieżka Rozwoju Studenta str. 1

2 Wiedza na wizji (WNW) - panel będzie Wydziałową filmoteką ekonomiczną. Będziemy kolekcjonować filmy stanowiące dorobek polskiej i światowej kinematografii, poruszające ważne kwestie ekonomiczne i skłaniające do refleksji. Studenci wyposażeni w sprzęt do nagrywania i montażu filmów stworzą multimedialne zasoby dydaktyczne, nagrywając fragmenty wykładów i innych zajęć dydaktycznych prowadzonych zarówno przez naszych wykładowców, jak i zaproszonych gości, wybitne postaci nauki, biznesu i administracji. Dziennikarze-studenci zrealizują także reportaże z życia studenckiego dokumentujące ważne wydarzenia naukowe, edukacyjne i kulturalne. Każdy Użytkownik ma możliwość oglądania filmów. Administrator dodaje filmy poprzez portal Youtube lub przez panel administracyny strony. Każdy nowododany film automatycznie pojawia się w dziale "Wiedza na wizji" (WNW) oraz na tablicach wszystkich studentów zapisanych do panelu WNW Filmy podzielone na 2 części - niektóre dostępne dla niezalogowanych i dla zalogowanych. Zarządzanie i ograniczanie dostępu do filmów jest darmowe. Możliwość dowolnej zmiany dostępu do filmów możliwość ustawienia, które filmy mają być ogólnodostępne na youtube, które dostępne dla niezalogowanych w portalu a które tylko dla zalogowanych studentów. Powinna istnieć dodatkowa możliwość komentowania i oceniania filmów. Za każdy komentarz użytkownicy otrzymują punkty zgodnie z tabelą Ścieżka Rozwoju studenta - Punktacja. Obserwatorium Statystyczne (OS) - dzięki panelowi OS poznajemy wartości najważniejszych wskaźników makroekonomicznych dla Unii Europejskiej, Polski, województwa dolnośląskiego i Jeleniej Góry, wśród nich: PKB, wynagrodzenia, indeks cen towarów i usług, stopa bezrobocia, dług publiczny, BIZ, nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze i inne. W dziale poświęconym statystyce naszego Wydziału uzyskamy interesujące informacje, o średniej ocen uzyskanych przez poszczególne grupy specjalnościowe, inne statystyki poegzaminacyjne, strukturę studentów wg poziomów i kierunków studiów, średniej ocen, płci, itp. Znajdziesz tutaj informacje o najważniejszych instytucjach statystycznych. Dowiemy się, co jest ważne przy korzystaniu z danych statystycznych. Wiele zajęć dydaktycznych kończy się opracowaniem projektów bazujących na danych statystycznych dotyczących ważnych społecznie i gospodarczo tematów. Budując Obserwatorium Statystyczne OS postanowiliśmy docenić trud studentów, a także wykładowców wyróżniając, nagradzając i umieszczając najlepsze prace na eplatformie MOE. Każdy student będzie mógł oceniać i komentować zamieszczone materiały. Możliwość dodawania plików w formacie określonym przez Administratora, a następnie pobierania plików edycji na własnym komputerze i dodawania wersji zaktualizowanych. W portalu przechowywane archiwum wszystkich wersji plików wraz z datami modyfikacji. Możliwość eksportowania plików do formatu CSV i PDF. Za każdy komentarz użytkownicy otrzymują punkty zgodnie z tabelą w rozdziale Ścieżka Rozwoju studenta - Punktacja. Studencki Baza Wiedzy (SBW) - panel Studencki Baza Wiedzy będzie zbiorem prac studentów, wyróżnionych w drodze konkursów na najlepszą pracę dyplomową, zaliczeniową oraz innych konkursów objętych patronatem zewnętrznych instytucji i przedsiębiorstw. Ponadto w panelu prezentowane będą osiągnięcia badawcze kół naukowych: eseje, referaty wygłoszone na seminariach i konferencjach naukowych, wyniki sondaży i badań ankietowych. Studenci będą mogli oceniać i komentować zamieszczone prace. Każdy Użytkownik może zgłosić Moderatorowi swoje artykuły, prace dyplomowe, referaty i inne - dodawanie plików z komputera w formacie w formacie określonym przez Administratora. Każdy za- str. 2

3 mieszczony materiał jest publikowany w profilu studenta. Możliwość zabezpieczenia niektórych plików przed ściągnięciem i edytowaniem. Możliwość komentowania wszystkich dodanych artykułów. Pod każdym z nich tworzone będzie miniforum z dyskusją. Za każdy komentarz użytkownicy otrzymują punkty zgodnie z tabelą w rozdziale Ścieżka Rozwoju studenta - Punktacja. Makro-blog - w panelu Makro-blog będzie można komentować ciekawe artykuły, raporty, analizy makroekonomiczne oraz inne materiały umieszczane przez moderatora i opatrzone jego komentarzem, pytaniem lub tezą zachęcającą do dyskusji. Aktywność studentów będzie nagradzana poprzez przyznawanie punktów kształtujących Ścieżkę Rozwoju Studenta, a najaktywniejsi Makroblogerzy będą również mogli zamieszczać i komentować wskazane przez siebie materiały. Ponadto w ramach Makro-blogu znajdą się informacje o tym "Co Warto Przeczytać" z zakresu literatury związanej z makroekonomią. Opcja "Oczami Studenta" pozwoli studentom na recenzowanie polecanych książek. W Makro-blogu znajdzie się także wykaz noblistów z dziedziny ekonomii wraz z notkami biograficznymi i informacjami o ich wybitnych dziełach. Prowadzony przez administratorów blog, składający się z podzielonych na kategorie wpisów dotyczących różnych tematów. Każdy wpis z możliwością komentowania Za każdy komentarz użytkownicy otrzymują punkty zgodnie z tabelą w rozdziale Ścieżka Rozwoju studenta Punktacja. Poligon Gier - na Poligonie Gier znajdą się: Bazar Bezpłatnych Gier Decyzyjnych pochodzących z baz Internetu, dzięki student samodzielnie sprawdzi swoją wiedzę, nabędzie umiejętność rozwiązywania problemów ekonomicznych i rozwinie kompetencje. Ekonomiczne Gry Decyzyjne dla uprzednio zgłoszonych uczestników każdy student podejmując decyzje będzie mógł sprawdzić się w rywalizacji indywidualnej. Po zakończeniu gry będzie tworzony ranking uczestników i zostaną przyznane punkty kształtujące Ścieżkę Rozwoju Studenta. Business Management zespołowa grę decyzyjną na licencji MarketPlace-Live. Tutaj Student sprawdzi swoją wiedzę i zdobędzie umiejętność zespołowego podejmowania decyzji w różnych obszarach funkcjonowania firmy dotyczących m.in.: analizy rynku, zarządzania produktem, produkcji, reklamy, sprzedaży, księgowości i finansów. Po zakończeniu gry zostanie opracowany ranking zespołów i ich członkom zostaną przypisane punkty kształtujące Ścieżkę Rozwoju Studenta. Baza dostępnych gier (banery graficzne prowadzące do gier online i licencjonowanych. Możliwość ręcznego dodawania każdemu studentowi punktów za wyniki w grze przez administratora (wymaga udostępniania opcji oglądania wynikow przez twórcę gry). Strefa Paradoksów Ekonomicznych - panel Strefa Paradoksów Ekonomicznych zgromadzi pozorne paradoksy ekonomiczne zaobserwowane, zgłoszone i wyjaśnione przez studentów. Studenci będą mieli możliwość oceniania przedstawionych rozwiązań paradoksów oraz promowania własnych pomysłów, w ten sposób zdobędą umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wyjaśniania ich przez pryzmat teorii ekonomii. Forum pozwalające na zamieszczenie i komentowanie tematów dotyczących paradoksów ekonomicznych. Każdy użytkownik może założyć swój temat, lub dołączyć do dyskusji. Podział na kategorie i podkategorie (dokonywany przez administratora). str. 3

4 Giełda Pomysłów - giełda Pomysłów jest obszarem spotkań studentów-pomysłodawców i potencjalnych inwestorów oraz władz samorządowych. To miejsce, gdzie można umieszczać, promować i znajdować pomysły na szeroko rozumiany rozwój Miasta Jelenia Góra, w tym: możliwe do zagospodarowania nisze rynkowe, wyniki analiz wybranych obszarów działalności Miasta, propozycje projektów usprawniających działalność sektora publicznego i prywatnego w Mieście Jelenia Góra i jej okolicach. Źródłem zamieszczanych pomysłów będą prace zaliczeniowe studentów oraz cykliczna konferencja nt. Giełda Pomysłów studenci Wydziału EZiT na rzecz rozwoju Jeleniej Góry. W ramach Giełdy Pomysłów przewidziany jest cykliczny konkurs pt. Kreator Biznesu na najlepszy projekt identyfikacji i zagospodarowania niszy rynkowej. Moduł pozwalający na dodawanie i komentowanie pomysłów na biznes. Użytkownicy mogą oceniać pomysły. Za każdy umieszczony pomysł, komentarz i zebrane plusy użytkownicy otrzymują punkty zgodnie z tabelą w rozdziale Ścieżka Rozwoju studenta - Punktacja. Moduł powinien posiadać statystyki: maksymalna liczba punktów do zdobycia, liczba punktów wymagana do przyjęcia opracowania, lista tematów projektów z ostatnich trzech lat, wskaźnik powtarzalności projektów w danym roku (liczba prac oryginalnych vs liczba prac odtwórczych ten sam temat) liczba studentów, która zgłosiła swój udział, liczba studentów, która została zakwalifikowana (uzyskała minimalną liczbę punktów), liczba studentów, która nie została zakwalifikowana, ranking studentów według ilości uzyskanych punktów, najlepszy wynik uzyskany przez studenta (grupę), najgorszy wynik uzyskany przez studenta (grupę), średni wynik uzyskany przez studenta (grupę), najdłuższy czas przygotowania projektu przez studenta (grupę) (liczony od dnia zalogowania do dnia wprowadzenia pracy do Modułu), najkrótszy czas przygotowania projektu przez studenta (grupę) (liczony od dnia zalogowania do dnia wprowadzenia pracy do Modułu), całkowity czas przygotowania projektu przez studenta (grupę) (liczony od dnia zalogowania do dnia wprowadzenia pracy do Modułu), charakterystyka indywidualna projektu liczba punktów, całkowity czas przygotowania projektu, liczba osób w grupie, temat projektu i dane kontaktowe do autorów, liczba wejść na listę projektów: wewnętrznych i zewnętrznych, liczba projektów przejętych przez otoczenie (ściągniętych w wersji skróconej), liczba projektów zakupionych przez inwestora. Forum Dobrych Praktyk - panel Forum Dobrych Praktyk to miejsce wymiany informacji nt. dobrych praktyk w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Studenci będą współtworzyć bazę danych o dobrych praktykach, rozumianych jako projekty z powodzeniem zrealizowane w podmiotach gospodarczych, jednostkach publicznych i organizacjach pozarządowych. Dobre praktyki przynoszą pozytywne rezultaty w podmiotach je implementujących, dlatego nie sposób pominąć ich znaczenia zważywszy na możliwość przeniesienia zastosowanych rozwiązań do innych podmiotów, regionów, krajów. Panel Forum Dobrych Praktyk będzie również zawierał wątek dotyczący antypraktyk, a więc błędów rynkowych i złych rozwiązań projektowych. str. 4

5 Moduł pozwala na ogólną dyskusję o dobrych praktykach w biznesie i gospodarce. Każdy Użytkownik ma możliwość oceny danego rozwiązania. Dzięki wprowadzonemu systemowi ocen możliwe będzie sortowanie rozwiązań. Euroregion Nysa - z panelu Euroregion Nysa można będzie się dowiedzieć jak rozwija się współpraca na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Zdobytą wiedzę będzie można zweryfikować biorąc udział w quizach i konkursach o Euroregionie. Jedną z nagród będzie praktyka zawodowa w Biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Studenci będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce współpracy transgranicznej. Panel będzie także źródłem informacji o Akademickim Centrum Koordynacyjnym Szkół Wyższych Euroregionu Nysa. Nasi Partnerzy - w panelu Nasi Partnerzy znajdą się informacje o zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, instytucjach okołobiznesowych i jednostkach samorządu terytorialnego, a także krajowych i zagranicznych uczelniach współpracujących z naszym Wydziałem. Dowiemy się również o działaniach realizowanych przez Radę Menedżerów Biznesu i Administracji powołaną przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Rada składa się z wybitnych osobistości z otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujących z Wydziałem, a jej zadaniem jest aktywny udział w doskonaleniu programów kształcenia stosownie do potrzeb rynku pracy. Panel będzie stanowił bazę danych o firmach, instytucjach i jednostkach samorządowych oferujących praktyki studenckie. Koła naukowe będą prezentowały przedsiębiorstwa i instytucje, z którymi współpracują i realizują projekty badawcze. Może zawierać ich loga, opisy oraz dane kontaktowe. Panel administratora pozwalający na dodawanie nowych partnerów projektu. Partnerzy także mają mozliwość logowania się do portalu, administrator nadaje im jeden z 3 poziomów uprawnień: możliwość podglądu informacji na portalu, przeglądanie profili studentów (Konto Podstawowe) wyświetlanie informacji kontaktowych o studencie (Konto Srebrne) możliwość wysyłania informacji do wszystkich studentów (Konto Złote). Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa - w panelu Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa znajdą się informacje o firmie symulacyjnej organizowanej na naszym Wydziale. Firma będzie prowadzona przez studentów pod patronatem aktualnie działającej na rynku firmy konsultingowej. Poprzez współpracę z Polską Centralą Firm Symulacyjnych CENSYM nasza firma konsultingowa stanie się członkiem sieci EUROPEAN Pen International skupiającej ok. 7,5 tys. firm symulacyjnych z 42 krajów całego świata. Dzięki temu będziemy mogli świadczyć usługi konsultingowe dla innych stowarzyszonych firm oraz organizować i uczestniczyć w międzynarodowych targach firm symulacyjnych. Pracownicy-studenci będą przygotowywać m. in.: analizy pozycji konkurencyjnej firm, analizy rynkowej pozycji marek, analizy sytuacji finansowej firm, analizy i prognozy ryzyka kredytowego, badania ankietowe rynku, oceny poziomu ryzyka biznesowego przedsiębiorstw, analizy i prognozy perspektyw rozwojowych sektorów gospodarki, analizy kontrolingowe przychodów i kosztów przedsiębiorstw. str. 5

6 Klientami naszej firmy będą zarówno przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku, jak i firmy symulacyjne. Czat i video-konferencje umożliwiający rozmowę w czasie rzeczywistym pomiędzy klientem a reprezentantem firmy oraz między reprezentantami krajowych i zagranicznych firm symulacyjnych. Ścieżka Rozwoju Studenta - Ścieżka Rozwoju Studenta pozwala obserwować i oceniać zaangażowanie studentów w zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas studiów i na eplatformie. Aktywność będzie nagradzana punktami, co pozwoli na przypisanie każdego studenta do jednej z możliwych ścieżek rozwoju Minimum, Medium lub Maksimum. Uzyskanie określonego statusu łączy się z wymiernymi korzyściami, a wśród nich: informacja w suplemencie do dyplomu o zrealizowanej ścieżce rozwoju i uzyskanej liczbie punktów, wpis na listę najlepszych studentów, udostępnianą pracodawcom z regionu, kraju i zagranicy, pomoc w podjęciu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), oferty staży w najlepszych firmach, dostęp do subskrypcji informacji z Biura Karier Wydziału i Biura Absolwentów. W ramach Ścieżki Rozwoju Studenta cyklicznie odbywać się będzie konkurs na Perfekcyjnego Studenta. Zwycięzcą zostanie student, który uzyska największą liczbę punktów. Każdy student ma swój osobisty profil na którym poza podstawowymi informacjami na temat studenta (imię, nazwisko, nr indeksu, rok, kierunek) opublikowane są jego wszystkie aktywności z całego okresu studiów - informacje o publikowanych pracach i artykułach, oceny wykładowców, informacja o założonych tematach na forum oraz napisanych komentarzach. Moderator może ręcznie dodać punkty za aktywność. Moduł powinien posiadać statystyki: minimalna liczba punktów do zdobycia przez studenta warunkująca przejście na kolejne ścieżki rozwoju, ilu studentów jest zalogowanych w Module, z podziałem na specjalności, kierunki, poziom i rok studiów, liczba studentów na każdej ścieżce rozwoju, liczba punktów indywidualnych studenta, liczba punktów indywidualnych studenta w porównaniu do najwyższej uzyskanej w Module, liczba punktów brakujących studentowi do przejścia na wyższy poziom (w przypadku ścieżki minimum i medium) oraz liczba punktów brakujących do najlepszego wyniku (w przypadku ścieżki maksimum), ranking studentów według liczby uzyskanych punktów ogólnie i z podziałem na ścieżki rozwoju, liczba studentów, którzy wyrazili zgodę na publikację ich danych kontaktowych w rankingu studentów udostępnianym otoczeniu. średni wynik (liczba punktów) uzyskanych na poszczególnych ścieżkach rozwoju oraz średni wynik ogólny (dla wszystkich studentów zalogowanych w Module), ilość punktowanych aktywności, w których udział brali zalogowani w Module studenci z podziałem na grupy aktywności. ranking aktywności, w których uczestniczyli zalogowani w Module studenci według ilości występowania jako źródło punktów oraz udziału w punktacji ogólnej, liczba konkursów w ramach MOE, w których brał udział student; liczba (plus nazwy) konkursów w ramach, MOE, które wygrał student, liczba wejść kontrolnych na konta studenta przez dydaktyków, opiekunów MOE i samych studentów (właścicieli konta), str. 6

7 liczba wejść kontrolnych na ranking studentów przez potencjalnych pracodawców, liczba komentarzy na koncie studenta w podziale na komentarze dydaktyków, opiekunów Modułów MOE oraz otoczenia (uprawnione osoby, np. potencjalni pracodawcy). dynamika zmian punktacji studenta w okresie 2 lat oraz w całym okresie studiów. charakterystyka indywidualna studenta: liczba punktów w semestrze, aktywność, która ma największy udział w wyniku studenta, średnia ocen studenta z semestru, liczba wygranych konkursów, liczba wejść kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych, liczba komentarzy na koncie studenta. Automatycznie generowane miesięczne i całkowite rankingi studentów - najbardziej aktywni we wszystkich kategoriach, najbardziej aktywni w poszczególnych kategoriach itd. B. Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie logotypy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i udzieli wytycznych co do zasad ich stosowania (w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy). C. Wraz z ofertą Wykonawca musi przedstawić graficzny projekt frontpage 3 modułów (paneli) tematycznych: Makro-blog, Obserwatorium statystyczne, Ścieżka Rozwoju student (interfejs, styl graficzny, ergonomia) - jako plik jpg. lub pdf. oraz prezentację multimedialną, w postaci elektronicznej w jednym z formatw: avi, PowerPoint, html, flash na załączonym do oferty nośniku, a także załączony do oferty wysokiej jakości wydruk kolorowy format minimum A4. Pozostałe moduły muszą być spójne interfejsowo z przedstawionymi projektami. 2. GWARANCJA. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia - na okres: zgodnie ze wskazaniem długości trwania wsparcia technicznego, gwarancja ma obejmować cały okres trwania wsparcia technicznego. 3. WSPARCIE TECHNICZNE, UTRZYMANIE. 3.1.Zamawiający i Wykonawca wyznaczą po 2 osoby po każdej stronie, które będą miały status administratora Maksymalny dopuszczalny czas reakcji Wykonawcy w przypadku wystąpienia usterki systemu MOE w godzinach pracy serwisu: błąd krytyczny - max. 4 roboczogodzin od momentu zgłoszenia błąd istotny max. 6 roboczogodzin od momentu zgłoszenia błąd kosmetyczny max. 16 roboczogodziny od momentu zgłoszenia. Klasyfikacji błędu dokonuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. błąd krytyczny, to błąd uniemożliwiający działanie oprogramowania lub jego części składowej błąd istotny, to błąd który utrudnia eksploatacje oprogramowania błąd kosmetyczny stanowi niedogodność z korzystania z oprogramowania Maksymalny dopuszczalny czas naprawy usterki przez Wykonawcę w dni robocze: błąd krytyczny - naprawa do 24 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub znalezienie tymczasowego obejścia i kontynuacja prac serwisowych błąd istotny max. 48 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia błąd kosmetyczny max. 72 godzin od mementu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia str. 7

8 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić fakt usunięcia błędu/usterki do wiadomości Zamawiającego niezwłocznie w formie elektronicznej lub faksem. 4. HARMONOGRAM 4.1. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram prac do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 2 dni od podpisania umowy przedstawi harmonogram prac, który Zamawiający po ewentualnych zmianach ( w drodze uzgodnień) zatwierdzi w terminie 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania Koniec prac programistycznych musi nastąpić na minimum 1 miesiąc przed zakończeniem całości projektu. W przedstawionym harmonogramie powinny zostać wydzielone etapy główne. Po zakończeniu każdego etapu głównego i przeprowadzeniu testów funkcjonalnych, Wykonawca przedstawia zrealizowany fragment prac. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zgłasza zastrzeżenia, uwagi, itp., następnie Wykonawca w ciągu kolejnych 5 dni roboczych wprowadza je w życie. Wykonawca zrealizuje zamówienie przy stałej i ciągłej współpracy z Zamawiającym, w zakresie uzgodnień i akceptacji rozwiązań cząstkowych. Przedłożenie kolejnych rozwiązań może odbywać się w drodze: przez pocztę elektroniczną i spotkania bezpośrednie przedstawicieli obu stron, odpowiedzialnych za realizację zamówienia. Spotkania bezpośrednie w siedzibie Zamawiającego (Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w godzinach pracy Zamawiającego. Terminy spotkań będą uzgadniane z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. 5. INNE 5.1.Kwestia ochrony danych osobowych Wykonawca w ramach wykonywanej usług zabezpiecza i ponosi odpowiedzialność za proces tworzenia, przetwarzania i przechowywania danych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 5.2.Pełne prawa autorskie do oprogramowania tworzącego system oraz wykorzystanych komponentów i bibliotek będzie posiadał Zleceniodawca. Kod programu zostanie stworzony na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego i będzie stanowił jego własność. 6. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE PLATFORMY MOE WYMOGI FUNKCJONALNE SYSTEMU System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim oraz być w pełni przystosowany do obsługi języka polskiego i języka angielskiego. Musi także umożliwiać sprawną i szybką obsługę. Użytkownicy systemu powinni posiadać role (student, moderator, administrator, pracodawca, absolwent, wykładowca) w zależności, od których mają oni różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz mieć dostęp do wybranych poziomów zarządzania systemem. Jeden użytkownik powinien mieć możliwość posiadania kilku ról str. 8

9 System musi mieć możliwość logowania do systemu wielu osobom na to samo konto 3. (multilogowanie) System musi umożliwiać komunikację na poziomie asynchronicznym (forum, wiadomości , w każdym module platformy). W przypadku Modułu Platformy, Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa system musi umożliwić komunikację syn- 4. chroniczną (komunikator, chat) wraz z możliwością przekazu audio oraz video (w tym przypadku dopuszczalne jest skorzystanie z kontrolki flashplayer) System powinien umożliwiać komunikację poprzez: Czat w module Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa 5. Okienka popup FAQ Forum Przekaz audio-video w module Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa System musi umożliwiać Administratorowi i Moderatorom samodzielne umieszczanie treści w modułach platformy w dowolnym formacie z możliwością katalogowania 6. plików w dowolnej strukturze katalogów System musi umożliwiać Administratorowi samodzielną konfiguracje i diagnostykę systemu z poziomu przeglądarki internetowej. 7. System powinien umożliwić wprowadzanie i modyfikowanie treści zawartych w modułach platformy poprzez edytor z poziomu przeglądarki internetowej System musi udostępniać możliwość dodawania komentarzy Użytkowników w zakresie określonym przez Moderatora 8. System musi umożliwiać definiowanie dostępu do poszczególnych treści modułów 9. tak, by wybrane z nich były widoczne tylko dla osób zarejestrowanych System musi umożliwiać Moderatorom i Administratorowi zarządzanie modułami 10. platformy MOE z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych System musi umożliwiać przygotowanie ankiet oceniających poziom satysfakcji 11. użytkownika korzystającego z MOE 12. System musi być ogólnodostępny w określonych przez Administratora modułach System musi umożliwiać zgłoszenia osób spoza systemu (nieposiadających konta w 13. systemie) System musi uniemożliwiać rejestrację osób spoza systemu (nieposiadających konta 14. w systemie) System musi mieć możliwość pełnej dowolności grupowania wszystkich użytkowników systemu w ramach MOE 15. System powinien umożliwiać automatyczną prezentację wybranych informacji na 16. popularnych portalach społecznościowych (np. Facebook) Wykonawca powinien móc modyfikować/dopasowywać Corporate Design systemu: przygotowanie trzech projektów graficznych systemu do wyboru 17. dopasowanie tekstowe formularza logowania dopasowania tekstowe formularzy 18. System powinien posiadać opcję wyszukiwania użytkowników w systemie 19. System powinien posiadać opcję wyszukiwania informacji dotyczących MOE System powinien posiadać statystyki indywidualne i ogólne: liczba wejść liczba punktów zdobytych w różnych kategoriach, 20. najlepszy wynik uzyskany przez Użytkownika, najgorszy wynik uzyskany przez Użytkownika, średni wynik uzyskany przez Użytkownika, str. 9

10 liczba komentarzy dodanych przez Użytkownika liczba punktów za komentarze dodane przez Użytkownika liczba punktów za dodanie filmu przez Użytkownika liczba dodanych baz danych do Obserwatorium Statystycznego przez Użytkownika liczba punktów za dodane bazy danych do Obserwatorium Statystycznego przez Użytkownika liczba dodanych przez Użytkownika artykułów/prac/referatów liczba punktów za dodanie przez Użytkownika artykułów/prac/referatów liczba punktów za wyniki w grach na Poligonie Gier liczba punktów za dodanie pomysłu w Giełdzie Pomysłów liczba punktów za dodanie posta w forum grupy dotyczące kategorii: Najlepszy student, Student miesiąca, Najlepszy naukowiec, Naukowiec miesiąca, Kreatywny student, Kreatywny student miesiąca, Aktywny student, Aktywny student miesiąca, Najlepszy gracz, Najlepszy gracz miesiąca. Ponadto system powinien posiadać możliwość dodawania nowych kategorii statystyk wewnętrznych i zewnętrznych System musi umożliwiać umieszczanie w witrynie każdego rodzaju stosowanych na stronach WWW rozwiązań tzn.: nowinki, rozbudowane artykuły uporządkowane w 21. działy tematyczne, a także sondy, księgę gości, katalog WWW, banery, FAQ, losowy generator wiadomości (newsflash) System musi zapewniać przeprowadzanie ankiet, testów, quizów, konkursów, itp. na podstawie pytań wgrywanych przy pomocy pliku.xls. Wyniki i statystyki z ankiet, 22. testów, quizów, konkursów, itp. muszą być generowane do plików xls. Musi istnieć możliwość automatycznego przesyłania raportów z ankiet, testów, quizów, konkursów, itp. do Moderatorów (np. co poniedziałek) System powinien umożliwiać wstawianie z poziomu systemu zakładek do wybranych stron modułów w celu szybkiego powrotu 23. System powinien umożliwiać tworzenie bazy pytań do testów, quizów, konkursów, 24. itp. przetwarzanie i raportowanie wyników System powinien umożliwiać wydruk każdej wiadomości i artykułu, a także wygenerowania podglądu i zapisania go przez Moderatorów i Administratora w ich kompu- 25. terach System musi posiadać możliwość zmiany interfejsu użytkownika, decydującego o ilości wyświetlanych informacji. 26. System powinien umożliwiać szybkie włączanie i wyłączanie wybranych funkcjonalności i modułów systemu. 27. System musi umożliwiać eksport zawartości modułów poza Platformę System musi cechować szybki czas dostępu w zakresie: wymiany i ładowania danych 28. oraz zdalnej obsługi System musi zapewniać import treści z Uczelnianego Systemu Obsługi Studenta 29. (USOS) w zakresie wskazanym przez Administratora 30. System musi być zgodny ze standardem WAI (ang. Web Accessibility Initiative) TECHNOLOGIA System operacyjny platformy MOE powinien się opierać na systemach LINUX DE- 31. BIAN lub WINDOWS SERWER, preferowane rozwiązanie OPEN SOURCE System musi działać na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych ((Internet 32. Explorer 11, Firefox 23, Chrome 28, Opera, Safari) bez użycia pluginów, kontrolek str. 10

11 ActiveX, apletów Java czy zainstalowanego pluginu Flashplayer 33. System powinien umożliwiać integrację z portalem Internetowym Zamawiającego System powinien umożliwiać integrację z usługami katalogowymi LDAP lub system 34. powinien umożliwiać integrację z ActiveDirectory System powinien umożliwić szybką rozbudowę i modyfikację oraz dostosowanie go 35. do większej liczby użytkowników (skalowalność) bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów technicznych (dotyczy serwerów, łącz i innych) System powinien zapewnić poprawną współpracę poprzez protokół JDBC przynajmniej z jedną z następujących baz danych: MySQL Firebird 36. Oracle MS SQL Server DB2 PostgrSQL 37. System powinien umożliwić współpracę z najpopularniejszymi serwerami www. System musi działać w oparciu o serwer zewnętrzny dedykowany, który zapewni sprawne funkcjonowanie platformy MOE z możliwością ewentualnej rozbudowy. 38. Wykonawca wykupuje go na 3 lata i wlicza w koszt usługi. Wybór usługi serwera dedykowanego musi być dokonany przez Wykonawcę w uzgodnieniu ze zleceniodawcą Wykonawca stosuje mechanizmy cache w celu zmniejszenia obciążenia serwera w 39. przypadku wystąpienia takiej potrzeby System powinien być wykonany w technologii J2EE lub PHP oraz HTML z wykorzystaniem CSS i JavaScript, AJAX lub JQuery 40. Administrator Systemu powinien mieć zapewniony interfejs oparty o technologie 41. HTML z wykorzystaniem JavaScript Edytor wykorzystywany w systemie powinien umożliwiać: - wstawianie linii poziomych, oddzielających fragmenty tekstu, formatowanie tekstu w oparciu o: pogrubienie, podkreślenie, kursywę, wielkość i krój fontu 42. umieszczanie i formatowanie grafik umieszczanie i formatowanie elementów multimedialnych: audio, video, flash tworzenie i edycję tabel tworzenie połączeń z innymi stronami WWW oraz pozycjami menu itp. Edytor WYSWIG wykorzystywany w systemie musi posiadać możliwość rozbudowy 43. przy pomocy html i JavaScript, AJAX lub JQuery o nowe funkcjonalności BEZPIECZEŃSTWO System powinien spełniać obowiązujące standardy bezpieczeństwa dla tego typu aplikacji. Powinien umożliwiać definiowanie autoryzacji na różnych poziomach 44. uprawnień. Wszystkie hasła systemu powinny być przechowywane w bazie danych w postaci zaszyfrowanej System musi posiadać możliwość kontroli dostępu do systemu poprzez logowanie z 45. wykorzystaniem protokołu SSL System musi mieć możliwość zabezpieczenia (backup) wszystkich informacji wprowadzonych do systemu z poziomu przeglądarki internetowej z możliwością automatycznej archiwizacji na zewnętrznych urządzeniach. Z poziomu panelu administracji 46. technicznej system musi pozwalać na przywracanie sytemu z kopii bezpieczeństwa 47. System musi umożliwiać przypominanie hasła poprzez wysłanie przypomnienia na str. 11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo