Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS."

Transkrypt

1 Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZOZMSW w Kielcach Znak Sprawy 13/PN/2014 Zestaw pytań nr 5 Dot: ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS) 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Zamawiający wyjaśnia, że średnia ilość wykonywanych badań przesyłanych systemem PACS w jednostce, której dotyczy zamówienie wynosi średnio miesięcznie ) Dot. pkt.3. System archiwizuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM), jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG).Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). Czy Zamawiający dopuści system, w którym wszystkie informacje dostępne są online bez konieczności przeszukiwania archiwum offline i zarządzania procesem starzenia? Zamawiający usuwa w całości zapisy punktu 3 załącznika nr 9 do SIWZ, Archiwum badań obrazowych (PACS). 3) Dot. pkt.5. Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. Prosimy o dopuszczenie systemu, w którym badania są obrazami o jakości medycznej a nie jedynie referencyjnej. Zamawiający usuwa w całości zapisy punktu 5 załącznika nr 9 do SIWZ, Archiwum badań obrazowych (PACS). 4) Dot. pkt.8. Archiwizacja off-line/pkt. 9 System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki offline/pkt.10. System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach/pkt.11 System automatycznie archiwizuje wyniki obrazowe na nośnikach trwałych. System daje możliwość pełnej parametryzacji czasu, po którym badania są zapisywane na nośniku. Parametry te są oddzielnie definiowane dla obrazów diagnostycznych i referencyjnych..

2 Czy Zamawiający dopuści system, w którym archiwum jest rozwiazaniem on-line? Wszyskie informacje są dostępne w czasie rzeczywistym bez konieczności przeszukiwania archiwów, co daje natychmiastowy i pełny obraz historii pacjenta wraz z wszelkimi zgromadzonymi badaniami obrazowymi widocznymi na lini czasu. Zamawiający dopuszcza również aby zaoferowany system udostępniał wszystkie dane obrazowe online w czasie rzeczywistym. 5) Dot. pkt. ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS pkt.1. Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim i angielskim Czy Zamawiający dopuści system, w którym aplikacja związana z administracją archiwum komunikuje się w języku angielskim? Zamawiający udzielił odpowiedzi w opublikowanym na stronie Zestawie pytań nr 3 pytanie 6 6) pkt. 5. Aplikacja graficznie przedstawia przepływ danych pomiędzy urządzeniami DICOM a serwerem PACS/ pkt. 6. Możliwość wybrania z listy ikony reprezentującej typ urządzenia DICOM/ pkt.7.dostęp do konfiguracji węzła po jednym kliknięciu myszy w jego reprezentację graficzną/pkt.8. Narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi jej elementami. Aplikacja informuje administratora, które węzły dicomowe są niedostępne./pkt.9. Status połączenia serwera z urządzeniem DICOM jest prezentowany w formie graficznej/pkt. 11. Możliwość określenia typu urządzenia DICOM (aparat, stacja diagnostyczna, serwer PACS)/pkt.16. Dostęp do dzienników logów. Komunikacja z każdym węzłem w oddzielnym dzienniku/pkt.17. Kontekstowe filtrowanie dziennika logów/ pkt.24. Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM)/pkt. 25.Możliwość wyświetlenia treści raportu strukturalnego (DICOM SR)/pkt.26. Możliwość wydruku raportu strukturalnego (DICOM SR) na domyślnej drukarce/pkt.34. Przeglądanie historii zmian danych pacjenta i badania oraz listy wykonanych operacji modyfikacji badania z funkcją cofnięcia ostatniej zmiany (w przypadku błędu użytkownika)/pkt.37 Możliwość porównania zgodności danych pacjenta i badania pomiędzy bazą danych a nagłówkami plików DICOM. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższych funkcjonalności? Funkcjonalności są bardzo szczegółowe i mogą wskazywać na konkretne rozwiązanie, co stanowi czyn ograniczania konkurencyjności. Zamawiający usuwa w całości zapisy punktów 16, 17, 24, 25, 26, 37 załącznika nr 9 do SIWZ, ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS. Wymagania opisane w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 11, 34 zostały usunięte w Zestawie pytań nr 3 pytania 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. 7) Dot. pkt.13.możliwość konfiguracji list roboczych (MWL) dla poszczególnych urządzeń/pkt.14./pkt.15

3 Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie wymagania do sekcji RIS. Funkcjonalność zwykle realizowana jest przez RIS, nie przez PACS. Zamawiający usuwa w całości zapisy punktu 15 załącznika nr 9 do SIWZ, ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS. Wymagania opisane w punkcie 14 zostały usunięte w Zestawie pytań nr 3 pytanie 13. 8) Dot. pkt.19. Wyszukiwanie badań w PACS na podstawie kryteriów: - nazwisko i imię pacjenta - data urodzenia pacjenta - numer pacjenta - numer badania - zakres dat wykonania badania - opis badania - lekarz zlecający - modalność - urządzenie z którego zostało wysłane badanie Czy Zamawiający dopuści system, w którym nie ma wyszukiwania badań wg kryterium: opis badania i urządzenia z którego zostało wysłane badanie? Zamawiający zmienia zapis zał. 9 do SIWZ, sekcja ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS pkt 19 na: Wyszukiwanie badań w PACS na podstawie kryteriów: - nazwisko i imię pacjenta - data urodzenia pacjenta - numer pacjenta - numer badania - zakres dat wykonania badania - lekarz zlecający - modalność 9) Dot. pkt. 28. Możliwość zmiany danych pacjenta i badania znajdującego się w archiwum DICOM w zakresie: - imię, nazwisko pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - płeć pacjenta, - numer badania, - opis badania.

4 Czy Zamawiający dopuści system, w którym brak jest możliwości zmiany danych pacjenta i badania znajdującego się w archiwum DICOM w opisie badania. Zamawiający usuwa w całości zapisy punktu 28 załącznika nr 9 do SIWZ, ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS. 10) Dot. pkt. 41.Podgląd wykorzystania licencji w dostępie do serwera PACS. Czy Zamawiający dopuści system, w którym brak jest tej funkcjonalności? System, który chcemy zaproponować nie ma ograniczeń w zakresie dostępu liczby użytkowników do serwera PACS. Wymagania opisane w punkcie 41 zał. 9 do SIWZ, sekcja ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS zostały usunięte w Zestawie pytań nr 3 pytanie ) Dot. pkt. 43.i Możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującej. Czy Zamawiający dopuści system, w którym dostęp do badań realizowany jest na podstawie jednostki kierującej? Zamawiający usuwa w całości zapisy punktu 43 załącznika nr 9 do SIWZ, ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS. Wymagania opisane w punkcie 44 zał. 9 do SIWZ, sekcja ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS zostały usunięte w Zestawie pytań nr 3 pytanie ) Dot. DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH Dot.pkt.3.Możliwość dostępu do archiwum wyników obrazowych PACS spoza zakładu diagnostycznego z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej, min: MS Internet Explorer, Mozilla, FireFox. Prosimy o zmianę brzmienia punktu na: Możliwość dostępu do archiwum wyników obrazowych PACS spoza zakładu diagnostycznego z wykorzystaniem przeglądarki internetowej MS Internet Explorer i/lub Mozilla i/lub Firefox. Przeglądarki internetowe nie mają wpływu na pracę systemów, a ich instalacja nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Zamawiający zmienia zapis zał. 9 do SIWZ, sekcja DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH pkt 3 na: Możliwość dostępu do archiwum wyników obrazowych PACS spoza zakładu diagnostycznego z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej, min: MS Internet Explorer i/lub Mozilla FireFox.

5 13)Dot.pkt.5.Moduł dla celów szybkiego dostępu do obrazów archiwalnych generuje kopię obrazu diagnostycznego DICOM w formacje JPG w jakości referencyjnej, archiwizuje w systemie PACS i wykorzystuje w procesie dystrybucji obrazów poza zakładem radiologii. W przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł generuje odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej. Czy Zamawiający dopuści system, w którym system zawsze daje dostęp do danych w jakości diagnostycznej? Zamawiający usuwa w całości zapisy punktu 5 załącznika nr 9 do SIWZ, DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH. 14) Dot.pkt.6.wyeksportować serię obrazów do formatu AVI/ pkt.14.eksport serii obrazów jako film w formacie AVI/pkt.25. Lupa/pkt.30 Pomiar stosunku długości dwóch prostych Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcjonalności? Zamawiający zmienia zapis zał. 9 do SIWZ, sekcja DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH pkt 6 na: Możliwość przeglądania badań pacjenta wg różnych kryteriów: - danych pacjenta (nazwisko, imię, płeć, wiek, PESEL, numer pacjenta), - danych badania (data wykonania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, typ badania, usługa, lekarz opisujący, wiek pacjenta, płeć, status zlecenia, numer badania). Dostęp do wyników obrazowych bezpośrednio z tego modułu i przeglądanie cyfrowych obrazów z możliwością realizacji następujących funkcji: -powiększyć i pomniejszyć, -dopasować pionowo i poziomo, -obrócić, -pokazać w oryginalnym rozmiarze, -uzyskać jego lustrzane odbicie, -obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych,(leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek). Wymagania opisane w punkcie 14 zał. 9 do SIWZ, sekcja DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH zostały usunięte w Zestawie pytań nr 3 pytanie 24.

6 Zamawiający usuwa w całości zapisy punktów 25 i 30 załącznika nr 9 do SIWZ, DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH. 15) Dot. pkt.13.eksport obrazu DICOM do formatów Czy Zamawiający dopuści system z eksportem obrazu DICOM do formatów BMP, TIF, JPEG, DCM? Zamawiający zmienia zapis zał. 9 do SIWZ, sekcja DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH pkt 13 na: - Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, bmp, tif, dcm. 16) Dot. 23.Obrót obrazu: lewo 90, prawo 90, dowolny kąt Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym obrót obrazu następuje o 90 stopni. Zamawiający zmienia zapis zał. 9 do SIWZ, sekcja DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH pkt 23 na: - Obrót obrazu: minimum możliwość co 90 17) Dot. 32. Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze Czy Zamawiający dopuści system z funkcjami analitycznymi w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie? Zamawiający zmienia zapis zał. 9 do SIWZ, sekcja DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH pkt 32 na: - Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze - minimum: średnia gęstość i standardowe odchylenie. 18) Dot. pkt.48 Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows, Linux i MAC OS. Prosimy o zmianę brzmienia na: przeglądarka działa poprawnie na jednym z systemów. System Windows jest najpopularniejszym systemem operacyjnym, z kolei system LINUX jest systemem typu open source. Platforma LINUXa nie ma wsparcia autorskiego dla produktów opartych na LINUX i nie można zagwarantować prawidłowego działania produktów. Zamawiający usuwa w całości zapis punktu 48 załącznika nr 9 do SIWZ, DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH.

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare CGM NETRAAD Radiologiczny System Informatyczny Synchronizing Healthcare SPIS TREŚCI 01 System NetRAAD w pełni cyfrowa diagnostyka 1.1. Schemat budowy sieci NetRAAD 1.2. Architektura systemu 1.3. Skalowalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP-333-10/2010 Data: 26.03.2010

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP-333-10/2010 Data: 26.03.2010 SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo