PLAN NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI"

Transkrypt

1 N W N MAJ 1999ROK Rada Nadzorcza SM ADS Sośnica" zatwierdziła plan finansowo-gospodarczy na rok Pian przewiduje wykonanie między innymi następujących prac: 1) remonty dachów w budynkach przy ul. Przyszłości 23 i 25, 2) remonty 81 balkonów (loggi), 3) niezbędną wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich w budynkach mieszkalnych, 4) wymianę posadzek w 6 mieszkaniach, 5) likwidację dziur w jezdniach i naprawę chodników, 6) wymianę poziomów wodnych (zimna woda) w piwnicach w 60 klatkach, PLAN NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI 7) wymianę poziomów centralnego ogrzewania w piwnicach budynków przy ul. Przyszłości 2-6 B i ul. Przedwiośnia 4-44, 8) wyprowadzenie zaworów gazowych z piwnic na zewnątrz budynków, ul. Przyszłości 8-14 i 25, 9) opracowanie dokumentacji i wykonanie prac związanych z wymianą odcinka wodociągu zasilającego budynki Spółdzielni, 10) przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach (obligatoryjny), 11) przegląd - również obligatoryjny - przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 12) opracowanie dokumentacji i wymiana sieci centralnego ogrzewania, zasilającej pawilon Biedronka'', co pozwoli na jej przekazanie PEC-owi i uniknięcie dokonywania remontów. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza mają, oczywiście, świadomość tego, że skala potrzeb remontowych w zasobach naszej Spółdzielni jest bez porównania większa, aniżeli wynika to z przedstawionego planu. Jego zakres wszakże limitują finanse. Przyjęto założenie, że wszelkie prace remontowe będą wykonywane na miarę motłiwości finansowych Spółdzielni, a te określone są wysokością wpłat czynszowych od lokatorów. I.'.NJ. " Ó mm W NUMERZE M.I Plan na miarę możliwości Termin ZPCz Hałaśliwe urządzenie Musi być audyt energetyczny Nie wolno sadzić drzew bez zgody Spółdzielni Uwaga, szczury! Vademecum spółdzielcy Eksmisja z mieszkania spółdzielczego Wykaz zaległości czynszowych za lokale mieszkalne W formie pisemnej Bez pobłażania dla dłużników czynszowych. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH Ustalone zostały terminy Zebrań Grup Członkowskich. I tak Grupa I zbierze się 26 maja, Grupa II - 27 maja a Grupa III - 28 maja 1999 r. Rada Nadzorcza i Zarząd z a p r a s z a j ą wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej ADS Sośnica" do wzięcia aktywnego udziału w tych Zebraniach.

2 2 INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ADS "SOS N I C A" W e wrześniu ubiegłego roku Rada Nadzorcza i Zarząd SM ADS Sośnica" zorganizowały na terenie skweru przy ulicach Pogodnej i Przyszłości f e s t y n dla dzieci z okazji zakończenia lata. Spółdzielnia wprawdzie nie ma uchwalonego funduszu społeczno-wychowaw- Jak już napisaliśmy poprzednio, Spółdzielnia nie posiada specjalnych środków na organizację tego typu festynu. Natomiast chętnie podejmie się ponownej organizacji podobnej imprezy, jeżeli znajdą się sponsorzy, którzy finansowo względnie rzeczowo ZNAJDĄ SIĘ SPONSORZY -BĘDZIE czego, z którego można byłoby finansować tego typu imprezy, ale w sukurs Spółdzielni przyszli sponsorzy. Wiele dzieci, a także ich rodzice, pyta, czy pomysł z organizacją festynu znajdzie kontynuację w bieżącym roku, zwłaszcza że ubiegłoroczna zabawa jest przez wszystkich bardzo sympatycznie wspominana. FESTYN pomogą w urządzeniu festynu. Niniejszym apelujemy do różnych firm, które wykonują prace na terenie Spółdzielni lub mają swoją siedzibę na terenie Sośnicy, aby deklarowały swoją pomoc w organizacji wspomnianej imprezy. Wdzięczność dzieci zapewniona: TERMIN ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej ADS Sośnica" odbędzie się w dniu 25 czerwca 1999 roku. O programie obrad ZPCz członkowie zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń, które zostaną wywieszone na klatkach schodowych. II KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej postanowiło o zwołaniu w dniach listopada 1999 roku II KONGRE- SU SPÓŁDZIELCZOŚCI. Kongres m.in. dokona oceny stanu spółdzielczości w naszym kraju, uchwali program działania spółdzielczości na następne lata, wypracuje stanowisko w sprawie projektu Dokończenie na str. 4 Pawilon Biedronka" poti^zebuje urządzeń chłodniczych. To zrozumiałe. Niezrozumiałe natomiast dla mieszkańców okolicznych budynków jest to, iż część tych urządzeń - w postaci dużej sprężarki - wystawiona jest na zewnątn i swoim hałasem utrudnia im życie. HAŁAŚLIWE URZĄDZENIE Spółdzielnia w tej sprawie już parokrotnie interweniowała w dyrekcji fumy, ale - jak na razie - bez rezultatu. W tej sytuacji podjęto decyzję o powołaniu eksperta, który opracuje raport na temat częstotliwości i nasilenia hałasów emitowanych pnez wspomniane urządzenie, a także sposobów jego wyciszenia. Kosztami tych wszystkich działań zostanie obciążona Biedronka Ten temat już bodaj dwukrotnie gościł na łamach Informatora", ałe musimy do niego wrócić raz jeszcze, bo sprawa wciąż jest nie załatwiona. Mimo wielokrotnych apeli administracji spółdzielczej dotąd nie wszyscy lokatorzy oznakowali swoje piwnice. Wbrew pozorom nie jest to błaha sprawa. Zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, gdy brygady naprawcze muszą szybko działać, a nie sposób ustalić do kogo należy dana piwnica. Raz jeszcze zatem apelujemy o oznakowanie piwnic, mając nadzieję, że już kolejny raz na ten temat nie będziemy musieli pisać. 9.

3 3 INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ADS " S O S NIC A" TERMORENOWACJA tycznego. Spółdzielnia zleciła już jego opracowa- nie, które ma być sporządzone do końca maja br. Na razie SM ADS Sośnica" dysponuje tylko wła- Wielu członków naszej Spółdzielni interesuje się tym, czy i kiedy będą kontynuowane prace termorenowacyjne w zasobach SM ADS Sośnica". MUSI 8YĆ AUDYT ENERGETYCZNY Wyjaśniamy, że ustawa z grudnia 1998 roku o przedsięwzięciach termorenowacyjnych wprowadziła zasadę, iż kredyt na ten cel można uzyskać pod warunkiem opracowania audytu energesnymi (niestety, skromnymi) środkami z tytułu funduszu termorenowacyjnego, które zresztą są mniejsze od planowanych kwot, ponieważ nie wszyscy członkowie wnoszą opłaty czynszowe. NIE WOLNO SADZIĆ DRZEW I KRZEWÓW BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY SPÓŁDZIELNI \Af szyscy chcemy mieszkać, co zrozumiałe, w otoczeniu, w którym jest sporo zielonego", tj. drzew, krzewów i kwiatów. Spółdzielnia - w miarę posiadanych środków - co jakiś czas nasadza nowe rośliny, których celem jest upiększenie naszego osiedla. Wszystko przy tym odbywa się według specjalnego planu nasadzeń, opracowanego przez specjalistyczną firmę. Niektórzy mieszkańcy - zapewne mając jak najlepsze intencje - sadzą drzewa i krzewy na własną rękę, bez konsultacji z administracją spółdzielczą, a co za tym idzie - nie mając żadnych danych odnośnie tego, jak i gdzie przebiegają różne instalacje podziemne (np. kanalizacja). To z kolei może powodować (i powoduje, niestety) różne bardzo negatywne konsekwencje. Mając to na uwadze Zarząd SM ADS Sośnica" informuje, że obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ dokonywania jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów na naszym osiedlu bez uprzedniego uzyskania na to ZGODY SPÓŁDZIELNI. Osoby, które się temu zakazowi nie podporządkują, muszą się liczyć z tym, iż rośliny posadzone na dziko" będą usuwane i to na ich koszt. To jest dyżurny temat kolejnych Informatorów". Chodzi mianowicie o dewastatorów mienia ogólnospółdzielczego. Apelujemy, aby szanować to mienie i to nie tylko ze względów estetycznych czy Dlaczego wandale niszczą elewacje, klatki schodowe, roślinność, place zabaw dla dzieci itp.? Ano między innymi dlatego, że wciąż nie ma wśród mieszkańców tego, co można byłoby określić klimatem po- POTRZEBNY KLIMAT POWSZECHNE POTĘPIENIA DLA WANDALI też użytkowych, ale przede wszystkim finansowych - i wciąż te apele nie znajdują, niestety, należytego odzewu. Wciąż nie brakuje osób, które nie chcą zrozumieć, że spółdzielnia TO MY WSZYSCY i że za zniszczenia dokonane przez grupkę wandali musimy płacić, i to niemało, z własnej kieszeni. wszechnego potępienia dla wszelkich przejawów wandalizmu. W dalszym ciągu jesteśmy dziwnie tolerancyjni wobec różnych chuliganów i wandali, którzy dla głupiej zabawy" niszczą wszystko, co im wpadnie w ręce. To się musi zmienić. W przeciwnym razie - niezależnie od wszelkich starań kierownictwa Spółdzielni - nadal będziemy osaczeni przez brzydotę.

4 4 INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ADS "SOS NIC A" A może by tak i u nas? Na początku lat dziewięćdziesiątych Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła MIE- SZKANIOWE BIURO POŚREśredniczeniem w podnajmie mieszkań i najmie lokali użytkowych, pośredniczeniem w zakładaniu ksiąg wieczystych, wreszprzeznacza na różne inwestycje, m.in. montaż zaworów termoregulacyjnych. Pomysł Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, związany z utworzeniem MBP, przeszczepili MIESZKANIOWE BIURO POŚREDNICTWA DNICTWA. Zajmuje się ono pośredniczeniem w sprzedaży, kupnie i zamianach mieszkań, działek budowlanych, lokali użytkowych i garaży, prowadzeniem przetargów na lokale i nieruchomości na zlecenie spółdzielni, pocie obsługą prawną i notarialną. Członkowie KSM nie płacą prowizji, natomiast od innych klientów pobierana jest dwuprocentowa prowizja. Wystarcza to na utrzymanie Biura, a jeszcze zostaje środków, które Spółdzielnia już na swój grunt spółdzielcy z Tych, Wodzisławia, Dąbrowy Górniczej, Rzeszowa i Zamościa. A może warto, aby i gliwicka spółdzielczość zainteresowała się tą inicjatywą? Co Państwo sądzicie na ten temat? Zdaniem naukowców, powietrze, którym oddychamy w naszych mieszkaniach, bywa często gorsze od tego na ruchliwej ulicy. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być m.in. to, co sami wnieśliśmy do mieszkań, np. meble, dywany, farby. 1. Często powinniśmy wietrzyć mieszkanie, szczególnie wtedy, gdy je pomalowaliśmy względnie kupiliśmy nowe meble. 2. Powinniśmy dokładnie kontrolować instalacje gazowe i wentylację. MIESZKANIE MOŻE WYWOŁYWAĆ CHOROBY I ALERGIE Jeżeli wszyscy domownicy dobrze się czują, to nie ma rzecz jasna powodu do wszczynania alarmu. Dopiero gdy pojawią się jakieś objawy chorobowe, np. bóle głowy, kaszel, zmiany skórne, to warto się zastanowić, czy nie ma to związku z wyposażeniem względnie instalacjami w mieszkaniu. W takich sytuacjach trzeba zwrócić się do specjalistów, np. pracowników SANEPID-u. Tym niemniej podajemy kilka zasad, których należy przestrzegać, aby zminimalizować możliwość pojawienia się tego typu przypadków. 3. Nie jest wskazane kładzenie na podłogę puszystych dywanów, jako że trzyma się w nich kurz, a z nim roztocza, bakterie, grzyby. 4. Fatalne skutki ma palenie w mieszkaniu papierosów. Naukowcy stwierdzili, że tam, gdzie jest codziennie wypalana paczka papierosów, stężenie drobnych pyłów kilkakrotnie przewyższa stężenie takich pyłów w najbardziej zanieczyszczonych punktach miast. II KONGRES Dokończenie ze strony 2 SPÓŁDZIELCZOŚCI ustawy Prawo spółdzielcze, a także dokona wyboru członków Krajowej Rady Spółdzielczej. Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się z apelem do wszystkich spółdzielni o pełne wykorzystanie czasu dzielącego nas od II Kongresu Spółdzielczości na działania umacniające organizacje spółdzielcze, rzetelną ocenę stanu i możliwości rozwoju spółdzielni, podejmowania wysiłków integrujących środowiska spółdzielcze. KRS apeluje ponadto o eliminowanie konfliktów wewnątrz samych spółdzielni, stanowiących podstawy do krytyki spółdzielczych form i metod gospodarowania w publikatorach. Krajowa Rada Spółdzielcza wyraża przekonanie, że ruch spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej może stanowić dobrą alternatywę dla łagodzenia ujemnych społecznych skutków tego systemu. Mimo prowadzonej akcji odszczurzania - w piwnicach naszych domów wciąż grasują te gryzonie. UWAGA, SZCZURY! Po piwnicach wyłożone zostały trutki, tym niemniej apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby nie trzymali w tych miejscach różnych produktów spożywczych, bo to ułatwia przeżycie szczurom.

5 5 INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ADS " S O S NIC A" VADEMECUM SPÓŁDZIELCY (1) Kto może być członkiem spółdzielni? - 4 Statutu naszej Spółdzielni stanowi, iż członkiem ADS Sośnica" może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która spełnia jeden z następujących warunków: 1) zgromadziła środki na wkład mieszkaniowy (zaliczkę) lub środki na wkład budowlany (zaliczkę), 2) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem własnościowego prawa do lokalu lub wkładu budowlanego w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy, 3) małżonek jest członkiem spółdzielni, 4) przedłożyła prawomocny wyrok rozwodowy lub unieważnienia małżeństwa, a od uprawomocnienia się wyroku nie upłynęło więcej niż 1 rok i zgromadziła środki na wkład. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków spółdzielni, jeżeli ubiega się o przydział lokalu mieszkalnego lub użytkowego pod warunkiem wniesienia wkładu. Osoba małoletnia może być przyjęta w poczet członków, o ile nabyła własnościowe prawo do lokalu lub wkład budowlany wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia lub zapisu. Jakie prawa przysługują członkom spółdzielni? - Członkowi spółdzielni przysługuje m.in. prawo: 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni (członek nie może być wybierany do organów spółdzielni, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązku terminowego uiszczania należności czynszowych), 2) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 3) do udziału w Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniu Grupy Członkowskiej, 4) żądania w trybie przewidzianym w statucie zwołania ZPCz i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw, 5) do przeglądania sprawozdań rocznych i bilansów oraz protokołów lustracji, 6) zaskarżania do sądu uchwał ZPCz z powodu ich niezgodności z przepisami statutu, 7) do współkorzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich pomieszczeń i wspólnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego. Jakie są obowiązki członka spółdzielni? - Członek jest m.in. obowiązany: 1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów spółdzielni, 2) w pełni pokrywać koszty przypadające na jego lokal związane z utrzymywaniem i eksploatacją zasobów mieszkaniowych, 3) uiszczać terminowo wymagane należności, 4) utrzymywać swój lokal w należytym stanie, 5) przestrzegać regulaminu porządku domowego, 6) współdziałać w ochronie wspólnego dobra, 7) uzyskać zgodę Zarządu na wynajęcie lub oddanie w użytkowanie całego lokalu. Kiedy ustaje członkostwo w spółdzielni? - 8 statutu SM ADS Sośnica" stanowi, iż członkostwo w spółdzielni ustaje na skutek: 1) wypowiedzenia członkostwa 2) wykluczenia członka 3) wykreślenia członka 4) skreślenia członka. W jakich przypadkach może nastąpić wykluczenie członka ze spółdzielni? - Wykluczenie może nastąpić w przypadku, gdy członek: 1) umyślnie szkodzi spółdzielni doprowadzając do szkód majątkowych, 2) narusza zasady współżycia społecznego, 3) uporczywie narusza postanowienia statutu, 4) uporczywie uchyla się od wykonywania zobowiązań wobec spółdzielni, szczególnie zalega długotrwale z zapłatą należności wynikających z 7 pkt. 3 statutu (chodzi tu o obowiązek pełnego pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych przypadających na dany lokal), 5) umyślnie wprowadza spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień. Jaką ilość udziałów są zobowiązani członkowie wnieść do spółdzielni? - 14 pkt. 2 statutu określa, iż członek ubiegający się o lokal mieszkalny zobowiązany jest wnieść 1 udział. Także 1 udział musi wnieść członek ubiegający się o garaż. Natomiast 2 udziały zobowiązany jest wnieść członek ubiegający się o lokal użytkowy. Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa. Wysokość udziału to jest jedno najniższe wynagrodzenie określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na koniec roku poprzedniego ( 14 pkt. 1 statutu). Po śmierci członka spółdzielnia wypłaca udziały osobie wskazanej w deklaracji lub odrębnym oświadczeniu. (c.d.n.)

6 6 INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ADS "SOS NIC A" Długotrwałe zaleganie z opłacaniem należności czynszowych może spowodować orzeczenie przez sąd eksmisji z zajmowanego dotąd mieszkania spółdzielczego i to niezależnie od tego, czy prawo do tego mieszkania miało charakter własnościowy czy lokatorski. Tak więc członkowie spółdzielni mieszkaniowych, zalegamie dalszych działań względnie uważają, że samo wykluczenie jest bez znaczenia. Zaniechanie wniesienia odwołania jest poważnym błędem, gdyż na skutek braku odwołania decyzja o wykluczeniu staje się niezaskarżalna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, a ponadto powoduje też wygaśnięcie prawa mieszkania dobrowolnie, spółdzielnia może wnieść do sądu powództwo o eksmisję. Sąd zaś po stwierdzeniu skuteczności wykluczenia danej osoby z członkostwa w spółdzielni oraz zbadaniu jej sytuacji majątkowej i rodzinnej - rozstrzygnie o żądaniu pozwu. Oznacza to, że osoba, która nie płaciła czynszu i została wyklu- EKSMISJA Z MIESZKANIA SPÓŁDZIELCZEGO jący z uiszczaniem opłat czynszowych za zajmowane lokale, muszą się liczyć z tym, że takie postępowanie może w ostateczności doprowadzić do przymusowego usunięcia ich z zajmowanego mieszkania, które może być wykonane nawet na przysłowiowy bruk. Wynika to z faktu, że obowiązek terminowego uiszczania opłat jest jednym z podstawowych obowiązków członka spółdzielni, o czym stanowi zazwyczaj statut danej spółdzielni. Uporczywe niewywiązywanie się z tego obowiązku może spowodować decyzję o wykluczeniu danego członka ze spółdzielni mieszkaniowej. Wykluczenia ze spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza.Wykluczony członek ma prawo odwołać się od tej uchwały do ZPCz w określonym w statucie terminie. Ponadto ma on też prawo być obecny przy obradach tego zgromadzenia przy rozpatrywaniu jego odwołania. Wielu członków, otrzymując informację o wykluczeniu ich ze spółdzielni oraz pouczenie o prawie odwołania, pozostaje biernymi, nie korzystając z tego uprawnienia, i nie wnoszą odwołań. Liczą zazwyczaj w takich sytuacjach na to, że spółdzielnia nie podejczłonka do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dotyczy to również własnościowego prawa do lokalu, będącego ograniczonym prawem rzeczowym, chociaż wygasa ono dopiero z upływem sześciu miesięcy od daty ustania członkostwa (art prawa spółdzielczego). Konsekwencje wygaśnięcia prawa do lokalu określa art prawa spółdzielczego, w myśl którego, po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego, członek spółdzielni oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które wywodzą swoje prawa od niego, zobowiązane są do opróżnienia lokalu, spółdzielnia zaś nie ma obowiązku dostarczenia im lokalu zastępczego. Zatem z mocy tego przepisu członek spółdzielni oraz osoby razem z nim zamieszkujące w tym lokalu i wywodzące swe prawa od tego członka (czyli nie posiadające własnych uprawnień do zajmowania danego mieszkania) zobowiązane są wyprowadzić się z niego i oddać go spółdzielni, przy czym statut spółdzielni powinien określać termin opróżnienia lokalu. Termin ten jednak nie powinien być krótszy niż trzy miesiące, licząc od wygaśnięcia tego prawa. Jeżeli członek nie opuści w tym czasie czona z tego powodu ze spółdzielni, może zostać zobowiązana wyrokiem sądowym do opuszczenia mieszkania i wydania go spółdzielni w określonym czasie. Natomiast jeżeli tego nie uczyni, a wyrok stanie się prawomocny, spółdzielnia będzie mogła doprowadzić do jego przymusowego wykonania, korzystając z usług komornika. S ą d, rozpatrując powództwo spółdzielni o nakazanie opróżnienia lokalu przez osoby, których prawo do lokalu wygasło, może - biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez członka z lokalu zajmowanego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz szczególną sytuację materialną i rodzinną tej osoby - zamieścić w wyroku postanowienie o jej uprawnieniu do lokalu socjalnego. Podkreślić trzeba, że uprawnienie to może dotyczyć tylko osób, które miały lokatorskie prawo do lokalu (a więc nie dotyczy tych, którzy posiadali własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu) oraz może być przyznane jedynie ze względu na szczególną sytuację rodzinną i materialną dotychczasowego członka. Uprawnienie do lokalu socjalnego nie może być Dokończenie na str. 8

7 ( ( WYKAZ ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH ZA LOKALE MIESZKALNE Kwota długu Adres Zaległości czynszowe wg wielkości zadłużenia w zł Ilość klatek do 100 powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej 5000 Ogółem ilość dłużników 2.554,46 Pogodna _ ,91 Pogodna ,21 Pogodna ,85 Pogodna ,96 Przyszłość ,09 Przyszłość ,49 Przyszłość " ,49 Przyszłość ,18 Przyszłość ,87 Przyszłość ,33 Przyszłość ,88 Przyszłość ,26 Przyszłość ,41 Przyszłość ,77 Przyszłość ,33 Przedwiośnie ,02 Przedwiośnie ,64 Przedwiośnie ,32 Przyszłości ,54 Przyszłości ,52 Przyszłości 2-6 B , STAN NA DZIEŃ 20, R.

8 8 INFORMATOR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ADS "SOS NIC A" JEST PLAN NASADZEŃ, NIE MA ŚRODKÓW NA JEGO REALIZACJĘ Informujemy, że SM ADS Sośnica" dysponuje planem nasadzeń roślinności na naszym osiedlu, opracowanym przez specjalistyczną firmę i zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Gliwicach, ale jego realizacja zostanie zapewne odłożona na przyszłość. W zatwierdzonym pnez Radę Nadzorczą planie finansowo-gospodarczym na ten rok nie pnewidziano środków na ten cel. W FORMIE PISEMNEJ Pracownicy naszej Spółdzielni starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki służbowe ku zadowoleniu ogółu spółdzielców. Jeżeli jednak tak się zdarzy, iż - mimo wszystko - będziecie Państwo mieli jakieś uwagi odnośnie ich poczynań, to prosimy, aby ewentualne skargi przekazywać kierownictwu Spółdzielni w formie pisemnej. PRZEŚWIETLCIE DRZEW NIE TRZEBA ZGODY ŻADNEGO URZĘDU Otrzymaliśmy parę zapytań odnośnie tego, czy i kto wydaje pozwolenia na tzw. prześwietlanie drzew. Otóż informujemy, że jest to traktowane jako normalna pielęgnacja drzewostanu i jako taka nie wymaga zgody ze strony żadnego urzędu. W przypadku naszej Spółdzielni pielęgnacją drzew i innej roślinności zajmuje się specjalistyczna firma Silva Trans" z Paczyny. Pisaliśmy już o tym, że członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS Sośnica", którzy nie wywiązują się terminowo z obowiązku płacenia czynszów, muszą się liczyć z konsekwencjami takiego postępowania aż do eksmisji włącznie. Że nie są to tylko gołosłowne deklaracje świadczą poniższe liczby. : V - - I tak Spółdzielnia doprowadziła dotąd do wydania 18 wyroków eksmisyjnych (plus 8 przekazanych z Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Do wykonania doprowadzono 12 eksmisji, trzy natomiast odbędą się przy udziale komornika - w dniach 21, 25 i 28 maja br. SM ADS Sośnica" wystąpiła także w 19 przypadkach z pozwami do sądu o zapłatę należnych pieniędzy z tytułu czynszów; po wyroku, do komornika trafiło 15 z tych pozwów. EKSMISJA Z MIESZKANIA Dokończenie ze str. 6 SPÓŁDZIELCZEGO przyznane osobom, które zachowywały się szczególnie nagannie, np. wszczynały bójki, organizowały uciążliwe nocne imprezy, czy też w inny sposób niepokoiły współmieszkańców. W razie zastrzeżenia w wyroku eksmisyjnym o prawie danych osób do lokalu socjalnego, właściwy organ gminy zobowiązany jest zapewnić ten lokal. Jest to zazwyczaj lokal o obniżonym standardzie w stosunku do dotychczas zajmowanego. Osoba, której przyznano prawo do lokalu socjalnego, ma prawo wystąpić z powództwem do sądu o zobowiązanie danej gminy do zawarcia z nią umowy najmu lokalu socjalnego. Na koniec warto zauważyć, że przy eksmisji z lokalu spółdzielczego, w razie wygaśnięcia praw do tego lokalu, spółdzielnia zwraca osobie posiadającej dotąd lokatorskie prawo do lokalu wniesiony wkład mieszkaniowy w zwaloryzowanej wysokości (art prawa spółdzielczego), natomiast osobie, której przysługiwało własnościowe prawo do lokalu, równowartość tego prawa po potrąceniu innych należności wobec Spółdzielni.

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU Podstawa prawna: - Statut S.M. Makoszowianka 2 1. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... XI XV XVII Rozdział I. Istota spółdzielni mieszkaniowej... 1 1. Pojęcie spółdzielni... 1 2. Działalność spółdzielni... 5 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska w Warszawie. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

PORÓWNANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI PORÓWNANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI LOKATORSKIE WŁASNOŚCIOWE Jest prawem do używania lokalu przez członka spółdzielni mieszkaniowej i jego bliskich, wspólnie zamieszkałych, a w razie wygaśnięcia może

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia. w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie

UCHWAŁA NR Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia. w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie UCHWAŁA NR Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze z dnia r. Dz. U. z 2018 r. poz t.j

1. Prawo spółdzielcze z dnia r. Dz. U. z 2018 r. poz t.j Regulamin w sprawie nabycia i utraty członkostwa oraz określający zasady i kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie przyjęć w poczet członków, ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zamiany mieszkań w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu w 2018 r.

Zmiany do Statutu w 2018 r. Zmiany do Statutu w 2018 r. 1. W 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze zwanej dalej UPS (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie RSM Praga

Zmiany w Statucie RSM Praga Załącznik do Uchwały Nr 92/2015 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2015 r. Zmiany w Statucie RSM Praga 1. W 2 pkt 1 słowa (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) zastępuje się słowami (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ w Spółdzielni Mieszkaniowej STER " Szczecin, marzec 1998 r. I. PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW. 1 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. RADA NADZORCZA

DZIAŁ II. RADA NADZORCZA DZIAŁ II. RADA NADZORCZA 100 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków wybranych spośród Członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony REGULAMIN. ustalania i wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych. oraz rozliczeń finansowych z tego tytułu z posiadaczami

Tekst ujednolicony REGULAMIN. ustalania i wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych. oraz rozliczeń finansowych z tego tytułu z posiadaczami Tekst ujednolicony REGULAMIN ustalania i wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz rozliczeń finansowych z tego tytułu z posiadaczami spółdzielczych praw do lokali. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Miła

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Miła REGULAMIN KORZYSTANIA Z GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Miła I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna regulaminu: 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity.

REGULAMIN. zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. REGULAMIN zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin został opracowany na podstawie : 1. Statutu Spółdzielni uchwalonego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki otrzymuje brzmienie 1. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku

REGULAMIN. przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku REGULAMIN przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku l. Przyjmowanie członków 1. Podstawy prawne Regulaminu: 1) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2013 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 6

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 6 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie SM Włodarzewska Za Parkiem

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie SM Włodarzewska Za Parkiem Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodarzewska Za Parkiem w Warszawie ul. Włodarzewska 51 F, 02-384 Warszawa Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie SM Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu

UCHWAŁA NR... / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu UCHWAŁA NR... / 2018 PROJEKT Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 21 pkt. 12 Statut, art. 38 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie z dnia 26.11.2015 r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/.

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/. R E G U L A M I N WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHODZIEŻY A. Przepisy prawne 1.Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Osiedla

R E G U L A M I N. Rady Osiedla R E G U L A M I N Rady Osiedla 1 1. Rada Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień 108 i 163 Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Kompetencje Rady Osiedla dotyczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY SML-W W JAWORZE

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY SML-W W JAWORZE REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY SML-W W JAWORZE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do nieruchomości garażowych będących w zarządzie Spółdzielni. 2. Garaże wzniesione na terenach

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH I. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia. 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.nr 4 z 2001 r. poz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczeń z

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW

I. ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/02/2009 Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2009 r. R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania tytułów prawnych do lokali i dokonywania zamian mieszkań w

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2008 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

w budynkach eksploatowanych

w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych l. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin niniejszy określa zasady rozliczeń z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4.

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17 1. [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 17/15 z dnia 02 marca 2015 REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE I. Podstawa i cele. 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni

Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Stosownie do przepisu art. 12 a ustawy z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z WYGAŚNIĘCIEM SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU

ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z WYGAŚNIĘCIEM SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH W EKSPLOATOWANYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM W BYDGOSZCZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17. (uchylony) Art. 17 1. 1-5. (uchylone). 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Regulamin budowyi użytkowania garażyw SM Lubartów. REGULAMIN BUDOWY, ZAWIERANIA UMÓW I UŻYWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

Regulamin budowyi użytkowania garażyw SM Lubartów. REGULAMIN BUDOWY, ZAWIERANIA UMÓW I UŻYWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie REGULAMIN BUDOWY, ZAWIERANIA UMÓW I UŻYWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie I. Postanowienia ogólne. Zasady finansowania budowy garaży. 1 Garaż w rozumieniu niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu (PROJEKT) Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu zał. Nr do Uchwały Nr.. Zebrania Przedstawicieli Członków PSM z dnia 1. w 4 ust. 2 wykreśla się punkty nr 3 i nr 6. 2. w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Umowa n r... /St12B/M/2018

Umowa n r... /St12B/M/2018 Umowa n r... /St12B/M/2018 O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WYBUDOWANYM Z UDZIAŁEM środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego W dniu... 2018 roku w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W OTWOCKU

PROJEKT ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W OTWOCKU Warszawa, 18 kwietnia 2018 r. PROJEKT ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W OTWOCKU Poniżej przedstawiamy zestawienie proponowanych zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Otwocku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 01.09.2010 REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH GRUDZIEŃ 2018 ROKU I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej " Na Kozłówce ", stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Na Kozłówce , stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje: R E G U L A M I N Przyjmowania w poczet członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali, zamiany lokali oraz zasad przekształceń praw do lokali mieszkalnych ze spółdzielczych lokatorskich

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN REGULAMIN korzystania z garaży w SM ENERGETYK I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 188 poz. 1848 z póź. zm.), 2. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 z dnia 18.08.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: - Ustawy z dnia 16.09.1982 roku -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo