PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH"

Transkrypt

1 PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH

2 PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH Metodyka zarządzania projektami w GK PGE. Inwentaryzacja projektów strategicznych. PGE S.A. Dyrektor Departamentu Rozwoju i Projektów Strategicznych Opracowanie i wdrożenie w całej GK jednolitej metodyki zarządzania projektami obejmującej narzędzia zarządzania i raportowanie statusów projektów. Działający proces koordynacji projektów kluczowych. Zaktualizowana dokumentacja zarządcza dla wszystkich projektów kluczowych realizowanych w GK PGE. Rola Akademii ASAP: opracowaliśmy dokumentację Polityki Zarządzania Projektami Strategicznymi, Metodykę Zarządzania Projektami GK PGE, szablony dokumentów takich jak Karta Projektu, Plan Projektu, Status prac, Raport Portfelowy, Case Study, Lessons Learned i inne. Przeprowadziliśmy inwentaryzację ponad 300 projektów zarządzanych przez ponad 120 osób. Know-how Akademii ASAP: Pogłębiliśmy nasz know-how z zarządzania portfelem projektów, programami i projektami złożonymi, angażującymi duże zasoby osobowe, materiałowe i finansowe. Klientowi zapewniliśmy Posiadanie informacji na poziomie Centrali o statusie portfela Projektów Kluczowych. Wdrożyliśmy jedno centralne miejsce wiedzy o projektach strategicznych w zakresie budżetu; terminów realizacji głównych etapów projektów; produktów, zasobów, pracochłonności. Umożliwiliśmy koordynację projektów ISTOTNYCH z punktu widzenia Centrali (odchylenia od planów bazowych; zarządzanie ryzykiem; wpływ projektów na siebie oraz otoczenie). *Model kontekstowy produktów procesu Zarządzania projektem 2

3 Model Operacyjny PGE S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Wdrożenie nowego Modelu Operacyjnego w GK PGE przedstawiającego podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Centrum Korporacyjne a Linie Biznesowe. Wdrożenie zasad zarządzania procesowego. Zidentyfikowane, zaplanowane i gotowe do realizacji projekty wdrażające nowy Model Operacyjny. Zdefiniowane i opisane procesy biznesowe GK PGE. Rola Akademii ASAP: opracowaliśmy szczegółowy harmonogram prac projektowych z kamieniami milowymi zapewniający wysokie tempo realizacji prac; wdrożyliśmy i prowadziliśmy biuro projektu (PMO) w celu sprawnego zarządzania rozbudowanym portfelem projektów; przygotowaliśmy raporty i materiały prezentowane na spotkaniach Komitetu Sterującego; sporządziliśmy spójne i kompleksowe mapy i karty procesów AS- IS oraz TO-BE. Know-how Akademii ASAP: zwiększyliśmy poziom wiedzy na temat pryncypiów funkcjonowania GK PGE we wszystkich ogniwach łańcucha wartości energii elektrycznej; zdefiniowaliśmy założenia mówiące o wizji funkcjonowania poszczególnych obszarów funkcjonalnych w GK PGE, zdefiniowaliśmy architekturę procesów biznesowych zawierającą identyfikację głównych megaprocesów, procesy poziomu n-1 a także mapy i karty opisu procesów do poziomu n-2 ; dokonaliśmy zdefiniowania produktów projektów wdrażających Model Operacyjny GK PGE dokument zawierający informacje o podziale odpowiedzialności pomiędzy Centrum Korporacyjne a Linie Biznesowe. *Model Operacyjny Alokacja Megaprocesów 3

4 Strategia zarządzania portfelem projektów inwestycyjnych KGHM KGHM S.A. Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju Wdrożenie działań zmierzających do poprawy efektywności zarządzania portfelem projektów KGHM Polska Miedź S.A. Zaprojektowane zmiany zostały pozytywnie ocenione przez Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. i zostały skierowane do wdrożenia w organizacji. Rola Akademii ASAP: przeprowadzona Analiza Wykonalności miała za zadanie identyfikację kierunków inwestowania, które mogły by się przekształcać w konkretne projekty inwestycyjne. Koncepcje, warianty rozwiązań, kierunki działań były wypracowane przez konsultantów Akademii ASAP w toku kilkunastu burzliwych kilkugodzinnych warsztatów w gronie dyrekcji KGHM (Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Dyrektorzy 9 oddziałów (Kopalnie, Huty, Zakłady Hydrotechniczne)). Know-how Akademii ASAP: poznaliśmy realia projektów o budżetach setek milionów złotych, zrozumieliśmy siłę Związków Zawodowych, opór przed zmianą i bezwładność organizacyjną. Umiemy wypracować metody wdrożenia zmian w realiach firm dużych. Zawsze przedkładamy rozwiązania praktyczne nad teorię i w przypadku KGHM dokładne wysłuchanie i zrozumienie wszystkich stron pozwoliło osiągnąć sukces. Warto podkreślić niezwykle efektywną pracę warsztatową, która dała skuteczne i często zaskakujące wyniki! *Proces realizacji Wniosków Inwestycyjnych 4

5 Optymalizacja procesów, wdrożenie zarządzana portfelowego dla projektów strategicznych i rozwojowych DPD Polska Sp. z o.o. Członek Zarządu, Network and Process Director Optymalizacja procesów zarządczych. Wdrożenie zmian w procesach, ograniczenie kosztów projektów, optymalizacja wykorzystania zasobów. Rola Akademii ASAP: Przygotowanie opisu procesów w głównym obszarze działalności (od Sales do Cash wraz z procesami wspierającymi). Prace rozpoczęliśmy od opisania procesów w taki sposób, w jaki są one obecnie realizowane (AS-IS) aby w kolejnych etapach przygotować opis procesów docelowych oraz zakres zmian jakie należy wprowadzić (TO-BE). Model procesu opracowany został za pomocą narzędzia typu Case: Adonis Community. Know-how Akademii ASAP: Pod naszym przewodnictwem organizacyjnym i merytorycznym grupa 28 odnoszących największe sukcesy managerów zoptymalizowała procesy biznesowe oraz rozwiązania informatyczne, czyli m.in.: Identyfikacja czynności nadmiarowych, gdzie proces jest realizowany nieefektywnie przez zbyt dużą liczbę osób, albo różnie w różnych lokalizacjach firmy, Wyspecjalizowanie komórek organizacyjnych /ról, Integracja między poszczególnymi procesami i komórkami organizacyjnymi tak aby zwiększyć skuteczność realizacji procesów operacyjnych, Konfiguracja systemu uwzględniająca optymalizację zarządzania realizacją portfela projektów w oparciu o MS EPM *Przykładowe modele procesów diagramy w Adonis Community (dokumentacja ponad 600 stron) 5

6 Wdrożenie produktów opartych na synergii pomiędzy rynkami usług telekomunikacyjnych i bankowych AVOCADO POLKOMTEL S.A. Prezes Zarządu Polkomtel Business Development Opisanie i uruchomienie procesu sprzedaży nowoczesnych usług m bankingu, SMS bankingu, e bankingu; doładowania prepaid z konta; NFC; mpay. Wprowadzenie na rynek ekskluzywnego rachunku bankowego Avocado. Wdrożenie karty kredytowej CitiPlus wspólnie z BZ WBK (sprzedaż sztuk). Rola Akademii ASAP: W projekt zaangażowanych było kilkadziesiąt osób zarówno ze strony Polkomtel jak i partnera strategicznego BZ WBK. Akademia ASAP odpowiadała za koordynację prac programu, który składał się z dwunastu projektów. Zasięgiem obejmował prawie wszystkie komórki organizacyjne firmy, a także wiele podmiotów zewnętrznych. Pod kierownictwem zespołu konsultantów Akademii zostały zamodelowane i opisane wszystkie procesy operacyjne dla nowych produktów. Odpowiadaliśmy także za założenia do modelu biznesowego, media-planu, planu sprzedaży kanałami własnymi oraz sieci agencyjnej. Na potrzeby tego projektu powstał nowy model subsydiowania oraz rozliczania prowizji z sieciami sprzedaży. Know-how Akademii ASAP: projekt Annapurna to innowacyjne połączenie usług bankowych i telekomunikacyjnych. My odpowiadaliśmy za zarządzanie projektem oraz opracowanie prawie od zera procesów. Z tego punktu widzenia zdobyliśmy bogatą wiedzę o współpracy pomiędzy Bankiem a operatorem sieci telefonii komórkowej. Wiemy jak śmiałe pomysły przekształcać w realne plany i doprowadzać je do wdrożenia. Umiemy koncentrować się na oczekiwanym wyniku finansowym i technologicznym. WŁAŚCICIEL BIZNESOWY/SPONSOR PROGRAMU Annapurna Wojciech Ożdżeński KIEROWNICTWO PROGRAMU ANNAPURNA Tomasz Sękalski; Anna Krzeska Członkowie stali: 1. Krzysztof Kilian 2. Bogusława Matuszewska 3. Wojciech Ożdżeński 4. Łukasz Dobrowolski 5. Waldemar Mierzejewski Komitet Sterujący Programu Koordynator Programu Marcin Stachura Koordynator strumienia Damian Kubiszewski Administracja Ela Skowrońska Doradcy: 1. Waldemar Mierzejewski 2. Tytus Suski DORADZTWO STRATEGICZNE/BIZNESOWE BIURO PROGRAMU Punkty Sprzedaży Salony Firmowe Telemarketing Rozliczenia i raportowanie Produkty Marketing IT Operacje Prawo Tomasz Kofel Bartosz Bujak Katarzyna Kulisz Rafał Gulatowski Sylwia Drejer Rafał Koński Karol Lach Robert Foltyn Tomasz Sękalski Liderzy Strumieni * Struktura organizacyjna programu Annapurna, koordynowaliśmy pracę w 9 strumieniach 6

7 Wdrożenie procesów zarządzania tożsamościami i dostępem do zasobów Grupy TP Telekomunikacja Polska S.A. ICT Security Management Department Director Centralizacja zarządzania tożsamościami i prawami dostępu do zasobów spółek Grupy TP. Największe w Polsce wdrożenie tego typu rozwiązań, zarządzanie dostępem ponad 10 tys. Pracowników i współpracowników. Rola Akademii ASAP: Projekt zaplanowany na kilka lat, budżet kilka milionów oraz kilkadziesiąt osób bezpośrednio zaangażowanych w prace. W zakresie naszych obowiązków było: koordynacja prac, zarządzanie ryzykiem, zdefiniowanie strategii integracji systemów dziedzinowych z systemem zarządzanie zespołami wewnętrznymi analityków, projektantów, testerów, zespołami systemów dziedzinowych oraz zewnętrznymi zespołami integratora i dostawcy platformy, raportowanie bezpośrednio do Sponsora i Komitetu Sterującego. Know-how Akademii ASAP: Rozpoczynając projekt byliśmy czwartym! dostawcą, którego zadaniem było wdrożenie systemu. Zderzyliśmy się z totalnym zniechęceniem, oporem materii i brakiem wiary w sukces. W ciągu kilku tygodni udało nam się zintegrować i zmotywować zespół projektowy. Stworzyliśmy w projekcie atmosferę sprzyjającą realizacji zadań w zakładanych terminach. Uczestnicy, ale także i otoczenie projektu, zaangażowali się w ponad przeciętnym wymiarze i widać było, że wierzą w to, że sukces projektu jest także ich sukcesem. Zatarliśmy różnice pomiędzy pracownikiem a konsultantem dając efekt synergii, no i przede wszystkim osiągnęliśmy cele. * SOX UAM Project One Process 7

8 Uruchomienie sprzedaży za pomocą kanału www (procesy e- Commerce) TIM S.A. Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Zbudowanie procesów umożliwiających sprawną i elastyczną realizację rozwoju organizacji e-commerce (B2B, B2P, B2C). Wzrost wartości firmy postrzegany jako: Przychody > 1,0 mld Rentowność > 15% Rola Akademii ASAP: odpowiadaliśmy za analizę problemów i potrzeb, opracowanie Studium Wykonalności, proces wyboru dostawców oraz wsparcie zarządcze na etapie wdrażania wybranego rozwiązania. Na potrzeby wyboru najlepszego rozwiązania opracowaliśmy ponad szczegółowych wymagań zebranych w kilkudziesięciu procesach biznesowych. Know-how Akademii ASAP: TIM Spółka Akcyjna jest od 1998 roku notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółką, jednym z liderów wśród sieci dystrybucji materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań e-commerce TIM SA planowało dotrzeć do większej liczby Klientów, zmniejszyć koszty operacyjne, sprofesjonalizować działania sprzedażowe, obsługę Klienta oraz zarządzanie wiedzą o jakości usług. Nasi konsultanci opisali procesy obecne (AS-IS), docelowe (TO-BE) oraz przygotowaliśmy wizję rozwiązania e-commerce na potrzeby TIM SA. Opracowaliśmy listę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla nowego systemu, założenia infrastruktury sprzętowej i sieciowej, propozycję architektury aplikacyjnej. * Harmonogram prac i spodziewane rezultaty 8

9 Proces realizacji zadań inwestycyjnych Telekomunikacja Polska S.A. Kierownik Wydziału Inwestycji Krajowych Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań dla centralnego monitorowania realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji Krajowych. Wprowadzanie ulepszeń w procesie realizacji zadań inwestycyjnych. Rola Akademii ASAP: zarządzanie projektem oraz opracowanie zmian w zakresie zarządzania procesowego. Know-how AkademiiASAP: zaprojektowaliśmy rozwiązania dla najistotniejszych problemów w wydziale, zakres zmian obejmował: Zmiany procesowe, w tym: Zmiany w sposobie przygotowania produkcji i planowania prac, Zmiany w zasadach delegowania i przekazywania zadań do realizacji w regionach, Zmiany w sposobie raportowania, Ustalenie sposobu zarządzania projektami/zadaniami, Standaryzacja rozliczania zadań dokumentem OT, Zmiany w sposobie nadawania numerów ARIANE zadaniom. Zmiany związane z pracownikami, w tym: Zmiany na stanowiskach, powołanie koordynatorów, kierowników, zmiana odpowiedzialności w regionach, Szkolenia dla kierowników i koordynatorów, Motywowanie. Analiza zmian w pracochłonności zadań po wdrożeniu rekomendowanych zmian 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 analiza zakresu rzeczowo-finansowego zarządzanie zmianami przygotowanie merytoryczne zamówień delegowanie uprawnień inwestorskich zarządzanie ryzykiem współpraca z dostawcami zarządzanie zakresem, harmonogramem i budżetem zadania raportowanie organizacja odbiorów rejestracja odbiorów opracowanie faktur uzyskiwanie informacji o środkach trwałych opracowanie informacji dot. środków trwałych, R303, OT Planowanie Ilość h/miesiąc przed zmianą Ilość h/miesiąc po zmianie * Uzasadnienie wzrostu wydajności pracy pracowników szacunki zmniejszenia pracochłonności 9

10 Zarządzanie wdrożeniem systemu ERP Grupa MEDORT S.A. Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie firmą. Przejście z architektury spaghetti na zintegrowany system ERP, w pełni udokumentowany, ze wsparciem technicznym i gwarancją, dostosowany do współpracy z NFZ. Rola Akademii ASAP: odpowiadaliśmy za zaplanowanie i dotrzymanie terminów prac projektowych, jakość powstających produktów oraz gwarancję osiągnięcia celów biznesowych. Know-how Akademii ASAP: w projekcie występowaliśmy w kilku powiązanych zadaniowo rolach: Zewnętrzny nadzór jakości (monitorowanie jakości produktów, cykliczne spotkania ze Zleceniodawcą dla zweryfikowania i oceny współpracy), Kierownik projektu (definiowanie Projektu oraz weryfikacja czy prace prowadzone w ramach projektu zapewniają osiągnięcie jego celu, nadzorowanie prac dostawców, zarządzanie zmianą oraz ryzykiem); Wsparcie koordynacyjne projektu (koordynacja rozliczeń finansowych projektu, kontrola rejestru zadań zleconych przez Komitet Sterujący, zarządzanie dokumentacją projektu). Definicja celu biznesowego Model biznesowy Wybór Dostawców Model systemowy Plan Projektu Cel biznesowy projektu Zakres zmian Opis obecnych problemów Lista osób oddelegowanych Spodziewane korzyści Model procesu gospodarczego Uzgodnienia prawne rach. i podatk. Analiza ryzyka biznesowego Wymagania wobec innych procesów Lista zmian organizacyjnych Wycena zmian biznesowych Model obiektów biznesowych Wymagania biznesowe tech. i form. Odp. na pytania dostawców Oferta (sposób czas i koszt real. zmian) Analiza ofert i rekomendacji Decyzja o wyborze dostawcy Zakres wsparcia Przez systemy Model architektury Wycena braków Infrastr. Logiczny model danych Model komunikacji miedzysystem. Struktura organizacyjna Harmonogram I kosztorys prac Procedury zarządzania jakością i ryzykiem Analiza zwrotu z inwestycji * Powyżej zaprezentowana została Road Mapa przygotowania Studium Wykonalności dla wdrożenia zmian organizacyjnych i IT 10

11 Studium Wykonalności projektu przebudowy drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce Miasto Ostrołęka Janusz Kotowski, Prezydent Miasta Ostrołęki Aktualizacja Studium Wykonalności przebudowy drogi krajowej nr 61 tak, aby spełniało wymogi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaakceptowany wniosek aplikacyjny na dofinansowanie przebudowy drogi. Rola Akademii ASAP: aktualizacja i uzupełnienie Studium Wykonalności o Analizę finansową, Analizę ekonomiczną, ustalenie wkładu UE, analizę wrażliwości oraz potencjalnych ryzyk projektu. Know-how Akademii ASAP: pogłębiliśmy naszą wiedzę związaną z inwestycjami publicznymi oraz Doradztwem Europejskim. Koszty inwestycyjne przebudowy oszacowane zostały na zł. Analiza ekonomiczna wykonana została w oparciu o metodologię opisaną w Niebieskiej Księdze dla projektów drogowych. Analiza ekonomiczna obejmuje ilościowe i pieniężne ujęcie kosztów oraz obliczenie korzyści ekonomicznych netto na podstawie tzw. metody przyrostowej. W analizie wykorzystano kluczowe wartości jednostkowych kosztów ekonomicznych. Jako główne kategorie kosztów ekonomicznych dla inwestycji infrastruktury drogowej przedstawiono koszty eksploatacji pojazdów, koszty czasu użytkowników infrastruktury drogowej, koszty wypadków drogowych i ofiar, zanieczyszczenia środowiska. * Lokalizacja projektu przebudowy drogi krajowej nr 61 11

12 Organizacja programu wydarzeń sportowych TVP SPORT S.A. TVP Sport S.A. Prezes TVP Sport i TVP HD Celem akcji było spopularyzowanie idei biegania dla zdrowia i kondycji fizycznej wpisujące się w edukacyjną misję TVP Sport. Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu ponad osób z całej Polski a także z państw ościennych. Bezpośrednie transmisje z imprez w głównych wydaniach Wiadomości TVP oraz w dedykowanych audycjach na TVP Sport. Zaangażowanie w akcję dużych firm popularyzacja biegania. Rola Akademii ASAP: Uczestniczyliśmy w opracowywaniu koncepcji, planowaniu i samodzielnie organizowaliśmy przez kilka lat akcję Polska Biega oraz szereg innych ogólnopolskich imprez biegowych, konferencji prasowych, transmisji telewizyjnych, radiowych, artykułów prasowych oraz Internetowych. Know-how Akademii ASAP: mieliśmy okazję poznać od kuchni funkcjonowanie ogólnopolskich mediów, organizację wielotysięcznych imprez masowych. A przede wszystkim pozyskaliśmy do projektu Ambasadorów osobowości sportu i mediów. *Etapy prac projektowych 12

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zarządzanie projektami w organizacji. tel.: 506 958 841; (22) 299-29-16 ; e-mail: biuro@akademiaasap.pl

OFERTA. Zarządzanie projektami w organizacji. tel.: 506 958 841; (22) 299-29-16 ; e-mail: biuro@akademiaasap.pl OFERTA Zarządzanie projektami w organizacji tel.: 506 958 841; (22) 299-29-16 ; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY KONSULTANCI TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle zmian w prawie po 2014 roku

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle zmian w prawie po 2014 roku Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle zmian w prawie po 2014 roku Cele szkolenia - wykazanie roli MBI w organizacji, - określenie i prezentacja zróżnicowanych struktur ochrony informacji w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera

Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera Prowadzący: Marcin Suchar, Interim Manager Case Study - Projekt zmian organizacyjnych w PZU S.A. 200 letnia tradycja Stabilna instytucja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy O Blue energy 14 lat wspieramy biznes i administrację Jesteśmy konsultantami biznesowymi i informatykami Podnosimy efektywność organizacji Wdrażamy systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Wstępna analiza stadium w jakim znajduje się dana firma. Wsparcie w postaci

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ WYBRANI KLIENCI DPD Polska sp z o.o. Optymalizacja procesów logistycznych; szkolenia z modelowania procesów z wykorzystaniem ADONIS. Group Auto Union sp z o.o. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

I. Analiza ryzyka Bancassurance ocena zakładu ubezpieczeń

I. Analiza ryzyka Bancassurance ocena zakładu ubezpieczeń Poznań, 04.05.2015 r. Oferta sprzedaży modeli do analiz bankowych: - analiza ryzyka Bancassurance ocena zakładu ubezpieczeń, - zarządzanie projektami, - opracowywanie i monitorowanie harmonogramu realizacji

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Grupa LOTOS S.A. Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Jan Dampc Inspektor Dozoru / Dział Dozoru Technicznego 2 czerwca 2015r. Rafineria w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach www.bakertilly.pl WSTĘP

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Akademia Project Managera

Akademia Project Managera Profil uczestnika - kierownicy projektów, - liderzy wdrażania zmian, - grupy KAIZEN, - członkowie zespołów projektowych, - kierownictwo wyższego szczebla, Akademia Project Managera - szefowie biur projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE systemy zarządzania uczelnią 25 lat doświadczenia! SIMPLE od ponad 25 lat współpracuje z uczelniami dostarczając oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo