Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT"

Transkrypt

1 Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT

2 Agenda Wprowadzenie Rekomendacje w zakresie Architektury infrastruktury teleinformatycznej Komponentów infrastruktury teleinformatycznej Zarządzania pojemnością i wydajnością komponentów infrastruktury teleinformatycznej Podsumowanie 2

3 Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Rekomendacja 9: Bank powinien posiadać sformalizowane zasady dotyczące zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, w tym jej architekturą, poszczególnymi komponentami, wydajnością i pojemnością oraz dokumentacją, zapewniające właściwe wsparcie działalności banku oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych 3

4 Wyzwania związane z Rekomendacją D Wymagana skalowalność i nadmiarowość systemów IT Istotny wzrost kosztów operacji Możliwości IT Potrzeby Biznesu Dynamiczne środowiska (wirtualizacja, cloud) Problem skali w procesach zarządzania zmianą i konfiguracją Równoważ potrzeby i możliwości Różnorodność posiadanych narzędzi Brak skonsolidowanego raportowania 4

5 Trzy filary Usługi Zarządzanie usługami w dynamicznych, zwirtualizowanych środowiskach i zasobach Analityka Wysokowydajna analityka dostępności, wydajności, optymalizacji oraz zgodności z przyjętymi standardami konfiguracji Procesy Procesy wsparte narzędziami zapewniającymi audyt i standaryzację działań IT Spójność Likwidacja silosów technologicznych, procesowych, decyzyjnych i raportowych 5

6 Architektura Infrastruktury Teleinformatycznej Rekomendacja skupia się na infrastrukturze sieciowej Wymaga nadzoru nad konfiguracją sieci i podsystemów bezpieczeństwa (filtry, firewall-e, IPS, szyfrowanie etc) Sugeruje wykorzystanie narzędzi do monitorowania ruchu i obciążenia łączy 6

7 Automatyzacja zarządzania konfiguracją urządzeń sieciowych Oczekiwane cechy: Chroniony dostęp bazujący na rolach Heterogeniczność (jeden system dla wszystkich urządzeń) Pełna audytowalność zmian (uprawnionych i nieuprawnionych) wraz z możliwością masowego wycofania Raportowanie operacyjne i audytorskie 7

8 Reporting Operations Dashboard Ochrona konfiguracji urządzeń Różnice pomiędzy konfiguracją aktualną i początkową Odstępstwa od zaufanych konfiguracji Niezgodność z politykami drill-down do szczegółowego opisu 8

9 Raportowanie operacyjne Inwentaryzacja z podziałem na producentów i i kategorie Aktywności z podziałem na rodzaje Zgodność urządzeń z politykami Zmiany i i aprobaty Modyfikacje konfiguracji z podziałem na rodzaje Źródła zmian dostępy uprawnione i i nieuprawnione 9

10 Raportowanie PCI Compliance Zapis regulacji Link do szczegółowego raportu Metryka 10

11 Raport biznesowy Zgodność urządzeń z politykami Trendy spójności konfiguracji w kontekście usług biznesowych Aktualny stan zgodności konfiguracji usługi biznesowej z polityką 11

12 Komponenty infrastruktury teleinformatycznej Rodzaj i konfiguracja każdego z komponentów infrastruktury teleinformatycznej powinny wynikać z analizy funkcji, jaką dany element pełni w środowisku teleinformatycznym oraz poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez wykorzystujące dany komponent systemy informatyczne lub dane przesyłane za jego pośrednictwem 12

13 Alokacja komponentów do usług Mapowanie komponentów do usług Daily Profile Opisanie istotnych parametrów biznesowych (ryzyko, koszt, wartość usługi etc) 30GHz 20GHz 10GHz Utilization Percent 7 am 1 pm 7 pm 11 pm Określenie profili operacyjnych 13

14 Problem definicja Definicja KNF zakłada, że komponent jest trwałym elementem infrastruktury. Współczesna technologia wirtualizacja zasobów, technologie chmury powodują, że komponent zmienia się w czasie, nierzadko dynamicznie. Również funkcja komponentu podlega zmianom. 14

15 Dynamiczne zarządzanie usługami Nakierowane na usługę zarządzanie i monitoring Monitoring wpływu i priorytetów w złożonych środowiskach Chroniony, bazujący na rolach wgląd w stan usług i zasobów Uproszczone modele usług Szczegółowe modele usług bazujące na CMDB Dynamiczne modele usług uwzględniające platformy wirtualizacyjne Integracja i automatyzacja procesów zarządzania zdarzeniami i wpływem Monitoring komponentu w ścisłym kontekście usługi/funkcji 15

16 Komponent i funkcja podlegają zmianie Usługi Analityka Proces Kontrola i nadzór na poziomie analityki 16

17 CMDB platforma integracji procesowej Incident Management Knowledge Management Service Request Management Problem Management Supplier Management Financial Planning & Budgeting Service Cost Management Demand & Resource Management Controls & Compliance Service Level Management Dashboards & Analytics Asset Management Service Catalog Policies Event & Impact Management CMDB / CMS Cloud Lifecycle Management Service Model Blueprints Mainframe Automation Orchestration Discovery & Dependency Change & Release Management Application Automation Database Automation Server Automation Network Automation Client Automation Capacity Optimization Storage Management Enterprise Scheduling & Workload Automation Application Performance Management Data Management Availability & Performance Management Middleware Management 17

18 Cykl Życia Komponentu w kontekście Rekomendacji. Wdrożenie do eksploatacji (Deploy) Konfiguracja Provisioning Audyt (Audit) - Zarządzanie zmianą konfiguracji - Zmiany nieautoryzowane - Zgodność z politykami Raportowanie (Report) - Stan, trendy i kluczowe wskaźniki - Zgodność z politykami 18

19 Server Automation Lifecycle Deploy Wdrożenie do eksploatacji Zarządzanie dostępnością i wydajnością Zmiana wpływa na Komponent - Użytkownicy żądają usługi - Użytkownicy żądają zmiany - Użytkownicy żądają wyłączenia usługi Wydanie wpływa na Komponent - Nowe aplikacje - Poprawki i łatki - Migracje i upgrade-y Remediacja wpływa na Komponent - Przywrócenie oczekiwanej wydajności i dostępności - Wycofanie zmian - Przywrócenie konfiguracji zgodnej z polityką

20 Server Automation Lifecycle Audit Audyt Bazujący na politykach - Ład korporacyjny - Bezpieczeństwo - Zmiany Analiza i akcja - Profile bazowe - Wykrywanie zmian - Automatyczna remediacja Remediacja uruchamia zmianę - Wyjątek od polityki - Zmiana polityki

21 Audyt Regulacje Rekomendacje KNF Payment Card Industry Data Security Standard Sarbanes Oxley (SOX) Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) GLBA Bezpieczeństwo ISO Defense Information Systems Agency (DISA) NSA CIS NIST FISMA/SCAP McAfee Windows Gold Standard Microsoft/Red Hat/Solaris patches SANS Top 10 21

22 Server Automation Lifecycle - Audit Define Server and Application Policies Audyt Szablony polityk bezpieczeństwa i regulacji branżowych Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów Granularność pozwalająca na unikanie fałszywych wyników 22

23 Server Automation Lifecycle Audit Server Compliance Audyt Polityki i reguły prowadzenia audytu Zarządzanie masowymi zmianami konfiguracji Automatyczna remediacja Dokumentacja zmian i zaakceptowanych wyjątków 23

24 Server Automation Lifecycle Report Raportowanie Różnorodne perspektywy Analityka Biznesowa Wskaźniki doskonałości Wsparcie decyzyjne Raportowanie operacyjne Zgodność z politykami Raporty certyfikacyjne Dokumentacja i standaryzacja w środowisku heterogenicznym

25 25

26 Zarządzanie pojemnością i wydajnością komponentów infrastruktury teleinformatycznej Bank powinien posiadać udokumentowane zasady zarządzania wydajnością i pojemnością komponentów infrastruktury teleinformatycznej, uwzględniające istotność poszczególnych komponentów dla działalności banku oraz zależności pomiędzy tymi komponentami 26

27 Ale jednocześnie. Infrastruktura teleinformatyczna banku powinna charakteryzować się: skalowalnością, rozumianą jako możliwość odpowiednio szybkiego podniesienia wydajności i pojemności, nadmiarowością, rozumianą jako możliwość bieżącej obsługi zwiększonej liczby transakcji w oparciu o aktualnie wykorzystywane zasoby 27

28 Aby spełnić rekomendację potrzeba: Zarządzanie wydajnością (monitoring) Zarządzanie dostępnością (End User Transaction management) Zarządzanie zdarzeniem i wpływem Planowanie i optymalizacj a pojemności Zarządzanie środowiskie m wirtualnym i chmurą Konsolidacja danych, raportowanie, analityka 28

29 Zarządzanie wydajnością Monitoring na poziomie systemu, aplikacji i usługi Metryki biznesowe Kontekst usługi i/lub funkcji Wczesne powiadamianie o zagrożeniu przełamania progów ostrzegawczych Korelacja metryk technicznych i biznesowych 29

30 Enterprise / Cloud / SaaS Perspektywa Użytkownika Perspektywa Data Center Proaktywne zarządzanie dostępnością i wydajnością aplikacji CDN End to End Web Tier App Tier DB Tier BMC End User Experience Mgmt Diagnostyka Perspektywa Użytkownika

31 Zarządzanie zdarzeniem i wpływem Zdarzenie Automat odnotowuje incydent i zmianę Uruchomienie procesu naprawczego (auto lub operator)

32 Aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na zasoby Storage Planowanie Pojemności Sieć Platformy fizyczne Serwery Wirtualne Przewidywanie wykorzystania, saturacji i zachowania aplikacji w czasie

33 Aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na zasoby Scenariusze konsolidacji i wirtualizacji Perspektywa planowania pojemności - data center, usługa, komponent Raporty i dashboardy Raporty wykorzystania zasobów Integracja z narzędziami Discovery, monitoringu, zarządzania konfiguracją i Cloud-em33

34 Aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na zasoby Analiza utylizacji i dostępnych zasobów (moc obliczeniowa, sieć, storage) Scenariusze what-if i predykcja wysycenia Predykcja wysycenia w kontekście wskaźników biznesowych Predykcja parametrów technologicznych np. 34 czas odpowiedzi systemu w kontekście liczby użytkowników

35 Jedno narzędzie wiele źródeł Capacity Manager Cloud Architect Financial Manager NOC Operator Service Manager Operations Manager Analityka nastawiona na odbiorcę Agentless Data Connectors Data Collection Integracja danych z systemów monitorowania, konfiguracji i zarządzania zmianą Network Storage Database End User Apps. Service Business KPI ENVIRONMENT PHYSICAL (MAINFRAME, DISTRIBUTED) VIRTUAL CLOUD (PRIVATE, PUBLIC, HYBRID, SAAS) Możliwość nadania kontekstu biznesowego OOTB integracja z wiodącymi platformami różnych producentów 35

36 Podsumowanie W celu zapewnienia zgodności z oczekiwanymi w Rekomendacji standardami wymagane jest spójne podejście do procesów utrzymaniowych w IT Planowanie Pojemności Zgodność, Audyt i raportowanie Drifted? Standardy i najlepsze praktyki Aktualne konfiguracje Różnice Zmiany 36

37 Rozwiązania CompFort Meridian siłą Twojego biznesu

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur!

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Przemys"aw Mazurkiewicz CompFort Meridian Polska Agenda Automatyzacja Strategia i korzy!ci biznesowe Wymagane funkcjonalno!ci Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wartośćrozwiązań Identity&Access Governance dla sektora bankowego

Wartośćrozwiązań Identity&Access Governance dla sektora bankowego Wartośćrozwiązań Identity&Access Governance dla sektora bankowego Podstawowe pytania Czy wieszkto ma dzisiaj dostęp do zasobów w Twojej organizacji? Czy te dostępy sąwłaściwe? Czy potrafiszto udowodnić?

Bardziej szczegółowo

Identity Management - integralna część BSM

Identity Management - integralna część BSM Identity Management - integralna część BSM Maciej Bukowski CompFort Meridian Polska Agenda 1. Wprowadzenie 2. Identity Management w BSM 3. Identity & Access Governance 4. Podsumowanie BSM kompleksowa platforma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Security & Identity Round Table Warszawa, 24 kwietnia 2014 Quest Software, now a part of Dell Bezpieczeństwo i Audyt Systemów Warszawa, 22 maja 2014 1 Jak zapewnić zgodność z regulacjami i przyjętymi politykami

Bardziej szczegółowo

Schody do nieba. Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management

Schody do nieba. Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management Schody do nieba Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management 1 2 Cloud Computing Pracownik Banku 3 Idea cloud computing jest super, ale wdrożenie chmury prywatnej okazuje się często bardzo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE BPP (P30/PMO)

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE BPP (P30/PMO) NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE BPP (P30/PMO) HP Project Portfolio Management Center C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Paweł Przybyłek Devoteam S.A. COPYRIGHT AGENDA RODZAJE WSPARCIA NARZĘDZIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

CA Unified Infrastructure Management

CA Unified Infrastructure Management CA Unified Infrastructure Management Siła i Korzyści Zunifikowanego oraz Kompleksowego Monitoringu Infrastruktury IT prezentuje Agenda O nas Kim jesteśmy Całościowe Spojrzenie na CA Unified Infrastructure

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami

Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami Broszura informacyjna www.netiq.pl BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami Integracja i automatyz acja zarządzania b ezpieczeństw

Bardziej szczegółowo