CA Configuration Automation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Configuration Automation"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRODUKCIE: CA Configuration Automation CA Configuration Automation agility made possible Oprogramowanie CA Configuration Automation zaprojektowano w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności infrastruktury informatycznej poprzez automatyzację zadań zarządzania konfiguracją związanych z centrum danych i obsługą prywatnej chmury. Rozwiązanie pomaga zapewnić stałą zgodność z wewnętrznymi zasadami konfiguracji infrastruktury informatycznej oraz branżowymi wzorcami konfiguracji zabezpieczeń, obsługuje również, zaliczany do najlepszych sposobów postępowania, proces zarządzania zmianami konfiguracji. Wszystko to przyczynia się do poprawy dostępności usług i zmniejszenia liczby awarii spowodowanych błędami konfiguracji. Omówienie Śledzenie konfiguracji zasobów informatycznych i zarządzanie nimi w coraz bardziej złożonym środowisku IT, które obejmuje bardzo szybko zmieniające się i wysoce dynamiczne składniki chmur wirtualnej i prywatnej, jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają obecnie działy IT. Ta złożoność jest dobrze widoczna na tle coraz dłuższej listy wymagań związanych z zachowaniem zgodności z przepisami. Mogą mieć one skutki prawne i finansowe dla firm, działów IT i zespołów zabezpieczeń informatycznych, które odpowiadają za wdrażanie programów zapewniania zgodności i gotowość do inspekcji. Mimo potrzeb dotyczących zgodności konfiguracyjnej, tradycyjna rola rozwiązań do zarządzania konfiguracją polegająca na tym, aby umożliwiać systemom zarządzania zamianami działającym zgodnie z najlepszymi sposobami postępowania, szybsze wykrywanie incydentów oraz rozwiązywanie problemów, jest nadal ważna. Oprogramowanie CA Configuration Automation stanowi odpowiedź na powyższe wyzwania. Jest to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania zmianami konfiguracji i zapewniania jej zgodności. Pomaga zmniejszyć rosnącą liczbę pracowników potrzebnych do wdrażania najlepszych w swojej klasie rozwiązań zapewniania zgodności w wirtualnych i fizycznych infrastrukturach informatycznych, poprzez automatyzację pracochłonnych zadań zarządzania konfiguracją, które często są wykonywane błędnie, mogą być uciążliwe i zajmować dużo czasu. Korzyści Rozwiązanie CA Configuration Automation umożliwia: Utrzymanie dokładnych danych o konfiguracji serwerów, aplikacji i usług w ramach systemu zarządzania zmianami (change management system CMS) obejmującego wielu dostawców. Poprawienie dostępności usług dzięki intuicyjnym graficznym mapom relacji i zależności między usługami informatycznymi i odkrywanymi automatycznie składnikami, co umożliwia analizę głównych przyczyn ich wpływu na usługę.

2 Zdefiniowanie standardowych konfiguracji do obsługi zasobów infrastruktury i uzyskanie dzięki temu powtarzalnych usług informatycznych, które można ponownie wykorzystać do automatyzacji chmury prywatnej i centrum danych. Egzekwowanie zgodności z wewnętrznymi zasadami konfiguracji infrastruktury IT lub zewnętrznymi obowiązkami, np. nakładanymi przez regulacje PCI, SOX i HIPPA, przy użyciu opartej na zasadach zawartości opracowanej na podstawie wzorców konfiguracji zabezpieczeń zgodnych ze standardami branżowymi. Regularne wykonywanie inspekcji i tworzenie stosownych raportów w celu zademonstrowania zgodności z zasadami konfiguracji zabezpieczeń. Automatyczne wykrywanie i korygowanie zmian planów bazowych konfiguracji lub zabezpieczeń, które mogłyby spowodować nieplanowane awarie lub naruszać wymagania zgodności składników usług krytycznych, takich jak systemy ERP, serwery aplikacji finansowych i sieci Web. Dostarczanie różnych raportów, pulpitów nawigacyjnych i alertów dotyczących stanu zgodności konfiguracji składników infrastruktury i usług biznesowych. CA Configuration Automation zintegrowane rozwiązanie do zapewniania stałej zgodności konfiguracji w chmurze prywatnej Zarządzanie zgodnością konfiguracji w oparciu o polityki, w nowym modelu świadczenia usług IT Kluczowe zobowiązanie ekonomiczne chmury prywatnej jest oparte na zdolności działu IT do wspierania wstępnie zdefiniowanych i powtarzalnych usług biznesowych, których podstawą są zasoby infrastruktury pochodzące ze współużytkowanych środków trwałych. Zasoby powinny być wdrażane na żądanie zgodnie ze zleceniami przekazanymi przez użytkowników końcowych usług, przy minimalnej interwencji personelu informatycznego. Udana automatyzacja złożonych zadań wymaga od działu IT zminimalizowania różnic procesów realizacji zleceń usług poprzez wdrażanie składników o standardowych konfiguracjach, zgodnych z wewnętrznymi zasadami minimalnej konfiguracji oraz wytycznymi dotyczącymi obowiązkowej konfiguracji zabezpieczeń. Na początek należy ustalić wstępny plan bazowy obsługi. Dział IT musi stale śledzić infrastrukturę centrum danych pod kątem zgodności z zasadami konfiguracji oraz przeprowadzać inspekcje gotowości na bieżąco i w nowym modelu dostaw, zdominowanym przez częste zmiany oraz obejmującym fizyczne i wirtualne składniki obliczeniowe, które można błyskawicznie replikować, przenosić, obsługiwać i wprowadzać do produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników końcowych. W przeszłości próby ręcznego śledzenia i egzekwowania zgodności konfiguracji okazały się nieskuteczne, zasobochłonne i powodowały wiele błędów. Teraz, przy większej dostępności usług, miałoby to jeszcze poważniejsze skutki dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Oprócz spełniania potrzeb związanych ze zgodnością, zintegrowane rozwiązanie do zarządzania konfiguracją może być centralnym elementem dowolnego systemu zarządzania konfiguracją (CMS) opartego na najlepszych sposobach postępowania, tworząc jednocześnie synergię dzięki automatycznemu wykrywaniu zmian autoryzowanych lub nie w kluczowych składnikach infrastruktury i wywoływaniu reguł korygowania problemów albo zasad zgodności. 2

3 Liczbę przypadków awarii usług informatycznych wynikających z niezgodności konfiguracji można zmniejszyć, jeśli zostanie utworzony dokładny obraz infrastruktury: na potrzeby systemu CMS będzie on miał postać odkrytych danych konfiguracji, a na potrzeby działu IT odpowiednio dostosowanych informacji graficznych z wyróżnionymi zależnościami między odkrytymi składnikami usług. Te funkcje są bezcenne dla personelu informatycznego, punktu kontaktu z użytkownikami i pracowników działu operacyjnego, którzy muszą przeprowadzać analizy głównych przyczyn i wpływu na usługi na potrzeby szybszego usuwania incydentów i poprawiania wyników porównywanych z celami z umów SLA. Omówienie produktu CA Configuration Automation to wysoce skalowalne rozwiązanie do zarządzania konfiguracją i inspekcji jej zgodności z zawartością planów opartych na wzorcach organizacji Center for Internet Security (CIS). Wzorce zapewniają minimalne reguły kontroli technicznej i wartości wzmacniające systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące, aplikacje i urządzenia sieciowe, co pozwala na spełnienie zaleceń dotyczących konfiguracji opisanych w różnych standardach branżowych i regulacjach, takich jak PCI i SOX. Rozwiązanie CA Configuration Automation jest dostępne jako autonomiczny produkt albo jako część rozwiązań do automatyzacji i obsługi chmury firmy CA Technologies, np. CA Automation Suite for Data Centers. Obejmuje następujące kluczowe funkcje: Odnajdowanie infrastruktury Automatyczne odnajdowanie serwerów, aplikacji i usług w centrach danych Ustawienia konfiguracji inwentaryzacji dla fizycznych i wirtualnych składników infrastruktury Wizualizacja topologii i zależności Wizualizacja relacji i zależności między odkrytymi usługami, serwerami i aplikacjami dzięki zintegrowanemu graficznemu interfejsowi użytkownika Udoskonalenie analizy głównych przyczyn i wpływu na usługi dzięki mapom topologii Wykrywanie nieautoryzowanych zmian Rejestrowanie danych konfiguracji oraz informacji o zależnościach przy użyciu migawek Przyspieszenie procesu izolowania problemu przez wyszukiwanie w migawkach mające na celu znalezienie zmian konfiguracji Śledzenie i porównywanie konfiguracji z zatwierdzonymi planami bazowymi i złotymi standardami Wykrywanie odejścia od konfiguracji i szybkie korygowanie jej błędów Zgodność z zasadami konfiguracji Stosowanie reguł zachowania zgodności umożliwiające sprawdzanie, czy konfiguracje serwera lub aplikacji są zgodne z zasadami Używanie wbudowanych reguł ułatwiające utrzymanie zgodności ze standardami branżowymi, takimi jak PCI i DISA Egzekwowanie zasad zabezpieczeń przez sprawdzanie, czy konfiguracje nowo obsługiwanego serwera są zgodne z najlepszymi sposobami postępowania stosowanymi w branży Integracja bazy CMDB obejmująca wielu dostawców na potrzeby systemu zarządzania zmianami ITIL Łatwa migracja konfiguracji oraz informacji o zależnościach elementów konfiguracji do bazy danych CA CMDB i baz CMDB innych firm, np. BMC Atrium CMDB Implementacja systemów zarządzania zmianami przeznaczonych dla przedsiębiorstw i zgodnych z najlepszymi sposobami postępowania 3

4 Funkcje Zintegrowane funkcje zarządzania zmianami i konfiguracją z automatycznym odnajdowaniem i mapowaniem zależności topologii w jednym, kompleksowym rozwiązaniu. Oparte i nieoparte na agentach automatyczne odnajdowanie oprogramowania zapewnia kompleksowe i elastyczne opcje odnajdowania metody bez agenta, z agentem programowym i oparte na agencie. Odnajdowanie bez agenta umożliwia przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji bez konieczności instalowania oprogramowania na docelowych składnikach, natomiast agenty można wdrożyć, gdy będzie potrzebne dogłębne odnajdowanie aplikacji. Aplikacje, bazy danych i serwery można odnajdować w środowiskach rozproszonych i typu mainframe (z/linux). Odnajdowanie oparte na profilach jest używane do tworzenia harmonogramów cyklicznych operacji odnajdowania i zarządzania. Profile zarządzania serwerami służą do określania, kiedy i jakie operacje zarządzania konfiguracją mają być wykonywane podczas wstępnej obsługi serwera i później. Przy użyciu profili zarządzania serwerami można na przykład zaplanować, kiedy będą rejestrowane migawki konfiguracji lub jak często należy sprawdzać zgodność konfiguracji z zasadami. Wykrywanie zmian przy użyciu snap-shot ów konfiguracji umożliwia wykrywanie w konfiguracjach składników programowych zmian na poziomie plików i parametrów. Wystarczy zrobić snap-shot ustawień konfiguracji w dowolnym momencie, a następnie porównać ją z poprzednimi lub kolejnymi migawkami, aby śledzić i wykrywać nieautoryzowane zmiany. Oprócz tego można utworzyć migawkę bazową lub inaczej złoty standard do wykrywania serwerów niezgodnych z zasadami. Zarządzanie zasadami konfiguracji oparte na najlepszych sposobach postępowania i planach obejmuje kilkaset planów zgodności z wbudowaną bazą wiedzy zawierającą informacje o najważniejszych serwerach aplikacji i sieci Web, bazach danych, systemach obsługi wiadomości, urządzeniach sieciowych i systemach operacyjnych (Windows, Linux, Solaris, AIX i HP/UX). Używanie standardowych planów zgodności umożliwia szybkie odkrywanie instancji składnika, lokalizowanie jego plików konfiguracji, wyodrębnianie ustawień konfiguracji oraz określanie zależności i relacji. Dzięki wbudowanemu edytorowi planów zgodności można tworzyć plany obsługujące niestandardowe aplikacje. Zgodność w oparciu o reguły to unikatowa funkcja zaprojektowana w celu umożliwienia przydzielania ról i zasad na poziomach pliku lub parametru. Dane snap-shot ów należy porównać z wartością domyślną i regułami określonymi we wbudowanych planach zgodności (Rys. 1). Plany zostały opracowane na podstawie wzorców CIS oraz wytycznych podnoszenia bezpieczeństwa sprzętu dostawców na potrzeby zachowywania zgodności ze standardami branżowymi, takimi jak PCI (Payment Card Industry). Zmiany są śledzone automatycznie, a użytkownik jest powiadamiany o ewentualnych naruszeniach. Funkcja korekty jest używana do automatycznego odnajdowania zmian w krytycznych ustawieniach konfiguracji i modyfikowania ich w celu uzyskania zgodności z domyślnymi wartościami i zasadami. Integracja z rozwiązaniami do zarządzania przedsiębiorstwem firmy CA Technologies, takimi jak CA Service Assurance, CA Service Desk Manager (CA CMDB) i CA Automation Suite for Data Centers, spełnia wymagania zarządzania konfiguracją pracowników z działu operacyjnego ds. IT, zarządzania usługami informatycznymi i obsługi chmury prywatnej. Funkcje raportowania i pulpitów nawigacyjnych zapewniają dostęp do wstępnie zdefiniowanych pulpitów nawigacyjnych, zawartości i wykresów dotyczących wizualizacji, a także raportów z opcjami wyświetlania, drukowania, eksportowania i zaplanowanego dostarczania poczty. 4

5 Architektura siatki zapewnia skalowalność klasy korporacyjnej zgodną ze standardami rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. Co nowego? Wizualizacja mapowania zależności aplikacji Nowy interfejs użytkownika ze wstępnie zdefiniowanymi wykresami i szablonami, które można dostosowywać Opcja odnajdowania oparta na protokole Telnet Odnajdowanie systemu Windows z obsługą WMI dla trybu dostępu Usługi sieci Web na potrzeby odnajdowania wzorców Integruje dane NDG w operacje zmiany/porównywania i sprawdzania zgodności Odkrywanie oparte na poleceniu SUDO i gromadzenie danych na temat konfiguracji Obsługa odnajdowania systemu z/linux (RedHat i SUSE OS) za pośrednictwem protokołów SSH lub Telnet Rysunek A Plan zgodności z regułami Pakiety planów zgodności oparte na wzorcach CIS pozwalają zagwarantować spełnienie wytycznych dotyczących zgodności minimalnej konfiguracji. 5

6 Rysunek B Wynik podsumowania zgodności serwerów Wynik zautomatyzowanego skanowania konfiguracji serwerów i aplikacji sklasyfikowany według wzorców CIS. Rysunek C Wizualizacja i mapowanie topologii Relacje i zależności między odkrywanymi składnikami i usługami informatycznymi są przedstawiane graficznie, co pomaga w analizie głównych przyczyn i wpływu na usługę. 6

7 Udoskonalony proces zapewniania zgodności konfiguracji zasobów IT i kontrola dzięki zawartości opartej na zasadach Rozwiązanie CA Configuration Automation umożliwia: Zwiększenie wydajności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów centrum danych i obsługi prywatnej chmury. Zwiększenie wykorzystania personelu ds. IT automatyzacja rutynowych zadań konfiguracyjnych i przesunięcie personelu ds. IT do projektów ważniejszych z punktu widzenia strategii. Lepsze świadczenie usług informatycznych zmniejszenie czasu obsługi zasobów obliczeniowych przy użyciu standardowych konfiguracji. Egzekwowanie zasad zgodności i zmniejszeniu ogólnego ryzyka. Demonstrowanie zgodności konfiguracji przez zautomatyzowane inspekcje i tworzenie raportów. Szybkie identyfikowanie i korygowanie naruszeń zasad. (Rys. B. Wynik podsumowania zgodności serwerów). Zwiększenie możliwości uzyskania zgodności z wieloma wymaganiami ustawowymi dzięki wspólnym informatycznym mechanizmom kontroli i zmniejszenie wysiłków zespołów ds. IT związanych z duplikowaniem. Udoskonaleniu procesów zapewniania zgodności infrastruktury informatycznej z regulacjami PCI, SOX i innymi przepisami wydanymi przez ciała nadzorujące dzięki opartej na zasadach zawartości i najlepszym sposobom postępowania opracowanym na podstawie wzorców branżowych. Zwiększenie dostępności usług i aktywne zapobieganie awariom centrum danych. Skrócenie czasu przestojów aktywne wykrywanie odejścia od konfiguracji zanim spowoduje ono awarię centrum danych. Automatyczne przywracanie konfiguracji do postaci zatwierdzonych złotych standardów. Egzekwowanie zasad kontrolowania zmian i redukcja przypadków wprowadzenia nieautoryzowanych zmian w infrastrukturze informatycznej. Zmniejszenie liczby przypadków awarii usługi i poprawienie wskaźników realizacji celów świadczenia usług informatycznych dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów możliwemu w wyniku dostarczania dokładnych informacji o konfiguracji i widoczności infrastruktury analitykom punktu kontaktu z użytkownikami i systemom zarządzania zmianami. Zwiększenie dostępności usług i poprawienie wskaźników związanych z umowami SLA dzięki analizom głównych przyczyn i wpływu na usługi. Przewaga firmy CA Technologies nad konkurencją Rozwiązanie CA Configuration Automation pomaga spełnić wspólne wymagania związane z wewnętrznymi zasadami zgodności konfiguracji stawiane przed działami IT i nakładane przez wiele standardów branżowych, które są zależne od efektywnego kontrolowania zmian w systemach informatycznych. Rozwiązanie automatyzuje powtarzalne zadania, które mogą być uciążliwe, zasobochłonne i stanowić źródło błędów człowieka, związane z tworzeniem raportów z inspekcji zgodności z zasadami i stałą zgodnością konfiguracji, a wynikające ze stosowania bieżących standardów. Oferując zintegrowaną platformę odkrywania, wykrywania i korygowania zmian oferowane rozwiązanie pomaga zagwarantować, że złożone wymagania dotyczące zgodności nowych, dynamicznych centrów danych i infrastruktury chmur prywatnych można spełnić przez inteligentną, opartą na zasadach automatyzację konfiguracji. 7

8 Oprogramowanie CA Configuration Automation jest częścią rozwiązania CA Automation Suite for Data Centers zaprojektowanego w celu ułatwienia dynamicznego tworzenia i skalowania usług informatycznych i infrastruktury chmur prywatnych dzięki zastosowaniu podejścia modułowego. Ten pakiet rozwiązań składa się z różnych zintegrowanych, wiodących na rynku produktów, takich jak CA Server Automation, CA Virtual Automation, CA Process Automation i CA Configuration Automation. Wyższa sprzedaż sprzętu, stała wirtualizacja produkcyjnego centrum danych i eksperymentowanie ze strategiami chmurowymi przyczyniają się do powstawania coraz bardziej dynamicznych i złożonych centrów danych i środowisk usługodawców, które wymagają wyrafinowanych i kompleksowych narzędzi programowych do zarządzania zmianami i konfiguracją, co z kolei pozwala na śledzenie zasobów, zarządzanie zmianami, utrzymywanie aktualnych konfiguracji, egzekwowanie standardów korporacyjnych i zapewnianie zgodności z umowami licencyjnymi oprogramowania. Źródło: IDC Worldwide Change and Configuration Management Software Forecast (dok. na temat analizy rynku nr /marzec 2011) Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu CA Configuration Automation i innych produktach do automatyzacji centrum danych CA Data Center Automation Solutions, należy odwiedzić witrynę ca.com. Copyright 2011 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. ITIL jest zarejestrowanym znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym Wspólnoty biura Office of Government Commerce oraz jest zarejestrowany w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (U.S. Patent and Trademark Office). Linux jest znakiem towarowym Linusa Torvaldsa zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich firm. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma CA nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma CA udostępnia niniejszy dokument w stanie, w jakim się on znajduje, oraz nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, użyteczności do określonego celu ani nienaruszania praw osób trzecich. W żadnym przypadku na firmie CA nie ciąży odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu, w tym za utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności, uszczerbek na dobrym imieniu ani za utratę danych, nawet jeśli firma CA została z wyprzedzeniem wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Firma CA nie udziela żadnych porad prawnych. Żadne oprogramowanie ani informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie zwalniają z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek stosownych przepisów prawa (w tym dowolnych aktów, ustaw, regulacji, zasad, dyrektyw, norm, strategii, poleceń administracyjnych, dekretów prezydenckich itd. zbiorczo nazywanych Przepisy prawa ) ani jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych wobec innych firm. W sprawach związanych z wszelkimi takimi Przepisami prawa należy konsultować się z niezależnym radcą prawnym. CS1358_0611

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

CA Automation Suite for Data Centers

CA Automation Suite for Data Centers BROSZURA PRODUKTOWA: CA Automation Suite for Data Centers agility made possible CA Automation Suite for Data Centers Ręczne zarządzanie technologią we wszystkich dużych i wielu mniejszych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments

Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments BROSZURA PRODUKTOWA: Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments agility made possible Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Wersja 5.1.19-448 Informacje o Wydaniu Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.19-448 Informacje o Wydaniu Data publikacji 2015.03.11 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Czynniki biznesowe i ich wpływ na środowisko IT SPRAWNOŚĆ Bądź szybki, zwinny i elastyczny 66 proc. właścicieli firm uważa sprawność prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

! Retina. Wyłączny dystrybutor w Polsce

! Retina. Wyłączny dystrybutor w Polsce ! Retina 0 0 Rozwiązania BeyondTrust dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji i zmniejszenia ryzyka dla zasobów i użytkowników. 1 1 10,000+ licencji 80%największych światowych

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

agility made possible

agility made possible INFORMACJE O ROZWIĄZANIU CA Mainframe Chorus czy można bardziej zoptymalizować umiejętności kadry IT z uwzględnieniem jej doświadczenia, aby lepiej zarządzać komputerami mainframe w następnych dziesięcioleciach?

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz Symantec Enterprise Security Andrzej Kontkiewicz Typowe pytania o bezpieczeństwo Jak... 2 Cztery kroki do bezpieczeństwa Jak chronić informację, gdy informację, obrzeże Jak stanowią to ludzie chronić sieci?

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania. Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian

CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania. Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian Od 1-go do 10-go Forum BMC Agenda rok 2002 Monitoring i optymalizacja systemów IT jako nowość SLM i IdM Agenda rok 2011

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujesz wszystkich licencji, za które płacisz? Inwentaryzacja i zarządzanie oprogramowaniem w firmie

Czy potrzebujesz wszystkich licencji, za które płacisz? Inwentaryzacja i zarządzanie oprogramowaniem w firmie Czy potrzebujesz wszystkich licencji, za które płacisz? Inwentaryzacja i zarządzanie oprogramowaniem w firmie Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Agenda Zarządzanie Zasobami Oprogramowania Dlaczego?

Bardziej szczegółowo

Audyt i zarządzanie zmianami zapobieganie niedostępności usług systemu informatycznego

Audyt i zarządzanie zmianami zapobieganie niedostępności usług systemu informatycznego Audyt i zarządzanie zmianami zapobieganie niedostępności usług systemu informatycznego Zarządzanie zmianami w systemach informatycznych w sposób zaplanowany i kontrolowany jest kluczowe dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Witamy. Zarządzanie stacjami klienckimi oraz urządzeniami mobilnymi poprzez baramundi Management Suite

Witamy. Zarządzanie stacjami klienckimi oraz urządzeniami mobilnymi poprzez baramundi Management Suite Witamy Zarządzanie stacjami klienckimi oraz urządzeniami mobilnymi poprzez baramundi Management Suite Sebastian Wąsik (Sales Representative) baramundi software AG 2 Agenda Zintegrowane zarządzanie stacjami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem jako usługę w chmurze?

Jak uzyskać funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem jako usługę w chmurze? KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA CA CloudMinder Jak uzyskać funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem jako usługę w chmurze? agility made possible Rozwiązanie CA CloudMinder udostępnia funkcje zarządzania tożsamościami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm usługami informatycznymi system BITIS itsm dr inż. Janusz Dorożyński główny specjalista, pełnomocnik zarządu janusz.dorozynski@zeto.bydgoszcz.pl ZETO Bydgoszcz SA 45 lat aktywności na polskim rynku informatycznym

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Oracle COREid Access and Identity

Wprowadzenie do Oracle COREid Access and Identity Wprowadzenie do Oracle COREid Access and Identity Dokument techniczny Oracle Grudzień 2005 ORACLE FUSION MIDDLEWARE UWAGA: Poniższy dokument ma na celu przedstawienie ogólnego kierunku rozwoju produktów.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone Bitdefender GravityZone WERSJA 5.1.21.464 INFORMACJE O WYDANIU Release Date: 2015.09.01 Bitdefender GravityZone Wersja 5.1.21.464 Informacje o Wydaniu Data publikacji 2015.09.03 Copyright 2015 Bitdefender

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami.

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Oszczędność czasu i pieniędzy Twojej firmy dzięki efektywnym procesom gospodarki magazynowej. Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych

Bardziej szczegółowo

System Service Desk zgodny z zaleceniami ITIL

System Service Desk zgodny z zaleceniami ITIL Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2010-09-30 Agenda 1 Wstęp Cel i zakres pracy ITIL Service Desk 2 3 Co dalej? 4 Plan prezentacji Cel i zakres pracy ITIL Service Desk 1 Wstęp Cel i zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo