CA Configuration Automation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Configuration Automation"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRODUKCIE: CA Configuration Automation CA Configuration Automation agility made possible Oprogramowanie CA Configuration Automation zaprojektowano w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności infrastruktury informatycznej poprzez automatyzację zadań zarządzania konfiguracją związanych z centrum danych i obsługą prywatnej chmury. Rozwiązanie pomaga zapewnić stałą zgodność z wewnętrznymi zasadami konfiguracji infrastruktury informatycznej oraz branżowymi wzorcami konfiguracji zabezpieczeń, obsługuje również, zaliczany do najlepszych sposobów postępowania, proces zarządzania zmianami konfiguracji. Wszystko to przyczynia się do poprawy dostępności usług i zmniejszenia liczby awarii spowodowanych błędami konfiguracji. Omówienie Śledzenie konfiguracji zasobów informatycznych i zarządzanie nimi w coraz bardziej złożonym środowisku IT, które obejmuje bardzo szybko zmieniające się i wysoce dynamiczne składniki chmur wirtualnej i prywatnej, jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają obecnie działy IT. Ta złożoność jest dobrze widoczna na tle coraz dłuższej listy wymagań związanych z zachowaniem zgodności z przepisami. Mogą mieć one skutki prawne i finansowe dla firm, działów IT i zespołów zabezpieczeń informatycznych, które odpowiadają za wdrażanie programów zapewniania zgodności i gotowość do inspekcji. Mimo potrzeb dotyczących zgodności konfiguracyjnej, tradycyjna rola rozwiązań do zarządzania konfiguracją polegająca na tym, aby umożliwiać systemom zarządzania zamianami działającym zgodnie z najlepszymi sposobami postępowania, szybsze wykrywanie incydentów oraz rozwiązywanie problemów, jest nadal ważna. Oprogramowanie CA Configuration Automation stanowi odpowiedź na powyższe wyzwania. Jest to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania zmianami konfiguracji i zapewniania jej zgodności. Pomaga zmniejszyć rosnącą liczbę pracowników potrzebnych do wdrażania najlepszych w swojej klasie rozwiązań zapewniania zgodności w wirtualnych i fizycznych infrastrukturach informatycznych, poprzez automatyzację pracochłonnych zadań zarządzania konfiguracją, które często są wykonywane błędnie, mogą być uciążliwe i zajmować dużo czasu. Korzyści Rozwiązanie CA Configuration Automation umożliwia: Utrzymanie dokładnych danych o konfiguracji serwerów, aplikacji i usług w ramach systemu zarządzania zmianami (change management system CMS) obejmującego wielu dostawców. Poprawienie dostępności usług dzięki intuicyjnym graficznym mapom relacji i zależności między usługami informatycznymi i odkrywanymi automatycznie składnikami, co umożliwia analizę głównych przyczyn ich wpływu na usługę.

2 Zdefiniowanie standardowych konfiguracji do obsługi zasobów infrastruktury i uzyskanie dzięki temu powtarzalnych usług informatycznych, które można ponownie wykorzystać do automatyzacji chmury prywatnej i centrum danych. Egzekwowanie zgodności z wewnętrznymi zasadami konfiguracji infrastruktury IT lub zewnętrznymi obowiązkami, np. nakładanymi przez regulacje PCI, SOX i HIPPA, przy użyciu opartej na zasadach zawartości opracowanej na podstawie wzorców konfiguracji zabezpieczeń zgodnych ze standardami branżowymi. Regularne wykonywanie inspekcji i tworzenie stosownych raportów w celu zademonstrowania zgodności z zasadami konfiguracji zabezpieczeń. Automatyczne wykrywanie i korygowanie zmian planów bazowych konfiguracji lub zabezpieczeń, które mogłyby spowodować nieplanowane awarie lub naruszać wymagania zgodności składników usług krytycznych, takich jak systemy ERP, serwery aplikacji finansowych i sieci Web. Dostarczanie różnych raportów, pulpitów nawigacyjnych i alertów dotyczących stanu zgodności konfiguracji składników infrastruktury i usług biznesowych. CA Configuration Automation zintegrowane rozwiązanie do zapewniania stałej zgodności konfiguracji w chmurze prywatnej Zarządzanie zgodnością konfiguracji w oparciu o polityki, w nowym modelu świadczenia usług IT Kluczowe zobowiązanie ekonomiczne chmury prywatnej jest oparte na zdolności działu IT do wspierania wstępnie zdefiniowanych i powtarzalnych usług biznesowych, których podstawą są zasoby infrastruktury pochodzące ze współużytkowanych środków trwałych. Zasoby powinny być wdrażane na żądanie zgodnie ze zleceniami przekazanymi przez użytkowników końcowych usług, przy minimalnej interwencji personelu informatycznego. Udana automatyzacja złożonych zadań wymaga od działu IT zminimalizowania różnic procesów realizacji zleceń usług poprzez wdrażanie składników o standardowych konfiguracjach, zgodnych z wewnętrznymi zasadami minimalnej konfiguracji oraz wytycznymi dotyczącymi obowiązkowej konfiguracji zabezpieczeń. Na początek należy ustalić wstępny plan bazowy obsługi. Dział IT musi stale śledzić infrastrukturę centrum danych pod kątem zgodności z zasadami konfiguracji oraz przeprowadzać inspekcje gotowości na bieżąco i w nowym modelu dostaw, zdominowanym przez częste zmiany oraz obejmującym fizyczne i wirtualne składniki obliczeniowe, które można błyskawicznie replikować, przenosić, obsługiwać i wprowadzać do produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników końcowych. W przeszłości próby ręcznego śledzenia i egzekwowania zgodności konfiguracji okazały się nieskuteczne, zasobochłonne i powodowały wiele błędów. Teraz, przy większej dostępności usług, miałoby to jeszcze poważniejsze skutki dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Oprócz spełniania potrzeb związanych ze zgodnością, zintegrowane rozwiązanie do zarządzania konfiguracją może być centralnym elementem dowolnego systemu zarządzania konfiguracją (CMS) opartego na najlepszych sposobach postępowania, tworząc jednocześnie synergię dzięki automatycznemu wykrywaniu zmian autoryzowanych lub nie w kluczowych składnikach infrastruktury i wywoływaniu reguł korygowania problemów albo zasad zgodności. 2

3 Liczbę przypadków awarii usług informatycznych wynikających z niezgodności konfiguracji można zmniejszyć, jeśli zostanie utworzony dokładny obraz infrastruktury: na potrzeby systemu CMS będzie on miał postać odkrytych danych konfiguracji, a na potrzeby działu IT odpowiednio dostosowanych informacji graficznych z wyróżnionymi zależnościami między odkrytymi składnikami usług. Te funkcje są bezcenne dla personelu informatycznego, punktu kontaktu z użytkownikami i pracowników działu operacyjnego, którzy muszą przeprowadzać analizy głównych przyczyn i wpływu na usługi na potrzeby szybszego usuwania incydentów i poprawiania wyników porównywanych z celami z umów SLA. Omówienie produktu CA Configuration Automation to wysoce skalowalne rozwiązanie do zarządzania konfiguracją i inspekcji jej zgodności z zawartością planów opartych na wzorcach organizacji Center for Internet Security (CIS). Wzorce zapewniają minimalne reguły kontroli technicznej i wartości wzmacniające systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące, aplikacje i urządzenia sieciowe, co pozwala na spełnienie zaleceń dotyczących konfiguracji opisanych w różnych standardach branżowych i regulacjach, takich jak PCI i SOX. Rozwiązanie CA Configuration Automation jest dostępne jako autonomiczny produkt albo jako część rozwiązań do automatyzacji i obsługi chmury firmy CA Technologies, np. CA Automation Suite for Data Centers. Obejmuje następujące kluczowe funkcje: Odnajdowanie infrastruktury Automatyczne odnajdowanie serwerów, aplikacji i usług w centrach danych Ustawienia konfiguracji inwentaryzacji dla fizycznych i wirtualnych składników infrastruktury Wizualizacja topologii i zależności Wizualizacja relacji i zależności między odkrytymi usługami, serwerami i aplikacjami dzięki zintegrowanemu graficznemu interfejsowi użytkownika Udoskonalenie analizy głównych przyczyn i wpływu na usługi dzięki mapom topologii Wykrywanie nieautoryzowanych zmian Rejestrowanie danych konfiguracji oraz informacji o zależnościach przy użyciu migawek Przyspieszenie procesu izolowania problemu przez wyszukiwanie w migawkach mające na celu znalezienie zmian konfiguracji Śledzenie i porównywanie konfiguracji z zatwierdzonymi planami bazowymi i złotymi standardami Wykrywanie odejścia od konfiguracji i szybkie korygowanie jej błędów Zgodność z zasadami konfiguracji Stosowanie reguł zachowania zgodności umożliwiające sprawdzanie, czy konfiguracje serwera lub aplikacji są zgodne z zasadami Używanie wbudowanych reguł ułatwiające utrzymanie zgodności ze standardami branżowymi, takimi jak PCI i DISA Egzekwowanie zasad zabezpieczeń przez sprawdzanie, czy konfiguracje nowo obsługiwanego serwera są zgodne z najlepszymi sposobami postępowania stosowanymi w branży Integracja bazy CMDB obejmująca wielu dostawców na potrzeby systemu zarządzania zmianami ITIL Łatwa migracja konfiguracji oraz informacji o zależnościach elementów konfiguracji do bazy danych CA CMDB i baz CMDB innych firm, np. BMC Atrium CMDB Implementacja systemów zarządzania zmianami przeznaczonych dla przedsiębiorstw i zgodnych z najlepszymi sposobami postępowania 3

4 Funkcje Zintegrowane funkcje zarządzania zmianami i konfiguracją z automatycznym odnajdowaniem i mapowaniem zależności topologii w jednym, kompleksowym rozwiązaniu. Oparte i nieoparte na agentach automatyczne odnajdowanie oprogramowania zapewnia kompleksowe i elastyczne opcje odnajdowania metody bez agenta, z agentem programowym i oparte na agencie. Odnajdowanie bez agenta umożliwia przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji bez konieczności instalowania oprogramowania na docelowych składnikach, natomiast agenty można wdrożyć, gdy będzie potrzebne dogłębne odnajdowanie aplikacji. Aplikacje, bazy danych i serwery można odnajdować w środowiskach rozproszonych i typu mainframe (z/linux). Odnajdowanie oparte na profilach jest używane do tworzenia harmonogramów cyklicznych operacji odnajdowania i zarządzania. Profile zarządzania serwerami służą do określania, kiedy i jakie operacje zarządzania konfiguracją mają być wykonywane podczas wstępnej obsługi serwera i później. Przy użyciu profili zarządzania serwerami można na przykład zaplanować, kiedy będą rejestrowane migawki konfiguracji lub jak często należy sprawdzać zgodność konfiguracji z zasadami. Wykrywanie zmian przy użyciu snap-shot ów konfiguracji umożliwia wykrywanie w konfiguracjach składników programowych zmian na poziomie plików i parametrów. Wystarczy zrobić snap-shot ustawień konfiguracji w dowolnym momencie, a następnie porównać ją z poprzednimi lub kolejnymi migawkami, aby śledzić i wykrywać nieautoryzowane zmiany. Oprócz tego można utworzyć migawkę bazową lub inaczej złoty standard do wykrywania serwerów niezgodnych z zasadami. Zarządzanie zasadami konfiguracji oparte na najlepszych sposobach postępowania i planach obejmuje kilkaset planów zgodności z wbudowaną bazą wiedzy zawierającą informacje o najważniejszych serwerach aplikacji i sieci Web, bazach danych, systemach obsługi wiadomości, urządzeniach sieciowych i systemach operacyjnych (Windows, Linux, Solaris, AIX i HP/UX). Używanie standardowych planów zgodności umożliwia szybkie odkrywanie instancji składnika, lokalizowanie jego plików konfiguracji, wyodrębnianie ustawień konfiguracji oraz określanie zależności i relacji. Dzięki wbudowanemu edytorowi planów zgodności można tworzyć plany obsługujące niestandardowe aplikacje. Zgodność w oparciu o reguły to unikatowa funkcja zaprojektowana w celu umożliwienia przydzielania ról i zasad na poziomach pliku lub parametru. Dane snap-shot ów należy porównać z wartością domyślną i regułami określonymi we wbudowanych planach zgodności (Rys. 1). Plany zostały opracowane na podstawie wzorców CIS oraz wytycznych podnoszenia bezpieczeństwa sprzętu dostawców na potrzeby zachowywania zgodności ze standardami branżowymi, takimi jak PCI (Payment Card Industry). Zmiany są śledzone automatycznie, a użytkownik jest powiadamiany o ewentualnych naruszeniach. Funkcja korekty jest używana do automatycznego odnajdowania zmian w krytycznych ustawieniach konfiguracji i modyfikowania ich w celu uzyskania zgodności z domyślnymi wartościami i zasadami. Integracja z rozwiązaniami do zarządzania przedsiębiorstwem firmy CA Technologies, takimi jak CA Service Assurance, CA Service Desk Manager (CA CMDB) i CA Automation Suite for Data Centers, spełnia wymagania zarządzania konfiguracją pracowników z działu operacyjnego ds. IT, zarządzania usługami informatycznymi i obsługi chmury prywatnej. Funkcje raportowania i pulpitów nawigacyjnych zapewniają dostęp do wstępnie zdefiniowanych pulpitów nawigacyjnych, zawartości i wykresów dotyczących wizualizacji, a także raportów z opcjami wyświetlania, drukowania, eksportowania i zaplanowanego dostarczania poczty. 4

5 Architektura siatki zapewnia skalowalność klasy korporacyjnej zgodną ze standardami rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. Co nowego? Wizualizacja mapowania zależności aplikacji Nowy interfejs użytkownika ze wstępnie zdefiniowanymi wykresami i szablonami, które można dostosowywać Opcja odnajdowania oparta na protokole Telnet Odnajdowanie systemu Windows z obsługą WMI dla trybu dostępu Usługi sieci Web na potrzeby odnajdowania wzorców Integruje dane NDG w operacje zmiany/porównywania i sprawdzania zgodności Odkrywanie oparte na poleceniu SUDO i gromadzenie danych na temat konfiguracji Obsługa odnajdowania systemu z/linux (RedHat i SUSE OS) za pośrednictwem protokołów SSH lub Telnet Rysunek A Plan zgodności z regułami Pakiety planów zgodności oparte na wzorcach CIS pozwalają zagwarantować spełnienie wytycznych dotyczących zgodności minimalnej konfiguracji. 5

6 Rysunek B Wynik podsumowania zgodności serwerów Wynik zautomatyzowanego skanowania konfiguracji serwerów i aplikacji sklasyfikowany według wzorców CIS. Rysunek C Wizualizacja i mapowanie topologii Relacje i zależności między odkrywanymi składnikami i usługami informatycznymi są przedstawiane graficznie, co pomaga w analizie głównych przyczyn i wpływu na usługę. 6

7 Udoskonalony proces zapewniania zgodności konfiguracji zasobów IT i kontrola dzięki zawartości opartej na zasadach Rozwiązanie CA Configuration Automation umożliwia: Zwiększenie wydajności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów centrum danych i obsługi prywatnej chmury. Zwiększenie wykorzystania personelu ds. IT automatyzacja rutynowych zadań konfiguracyjnych i przesunięcie personelu ds. IT do projektów ważniejszych z punktu widzenia strategii. Lepsze świadczenie usług informatycznych zmniejszenie czasu obsługi zasobów obliczeniowych przy użyciu standardowych konfiguracji. Egzekwowanie zasad zgodności i zmniejszeniu ogólnego ryzyka. Demonstrowanie zgodności konfiguracji przez zautomatyzowane inspekcje i tworzenie raportów. Szybkie identyfikowanie i korygowanie naruszeń zasad. (Rys. B. Wynik podsumowania zgodności serwerów). Zwiększenie możliwości uzyskania zgodności z wieloma wymaganiami ustawowymi dzięki wspólnym informatycznym mechanizmom kontroli i zmniejszenie wysiłków zespołów ds. IT związanych z duplikowaniem. Udoskonaleniu procesów zapewniania zgodności infrastruktury informatycznej z regulacjami PCI, SOX i innymi przepisami wydanymi przez ciała nadzorujące dzięki opartej na zasadach zawartości i najlepszym sposobom postępowania opracowanym na podstawie wzorców branżowych. Zwiększenie dostępności usług i aktywne zapobieganie awariom centrum danych. Skrócenie czasu przestojów aktywne wykrywanie odejścia od konfiguracji zanim spowoduje ono awarię centrum danych. Automatyczne przywracanie konfiguracji do postaci zatwierdzonych złotych standardów. Egzekwowanie zasad kontrolowania zmian i redukcja przypadków wprowadzenia nieautoryzowanych zmian w infrastrukturze informatycznej. Zmniejszenie liczby przypadków awarii usługi i poprawienie wskaźników realizacji celów świadczenia usług informatycznych dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów możliwemu w wyniku dostarczania dokładnych informacji o konfiguracji i widoczności infrastruktury analitykom punktu kontaktu z użytkownikami i systemom zarządzania zmianami. Zwiększenie dostępności usług i poprawienie wskaźników związanych z umowami SLA dzięki analizom głównych przyczyn i wpływu na usługi. Przewaga firmy CA Technologies nad konkurencją Rozwiązanie CA Configuration Automation pomaga spełnić wspólne wymagania związane z wewnętrznymi zasadami zgodności konfiguracji stawiane przed działami IT i nakładane przez wiele standardów branżowych, które są zależne od efektywnego kontrolowania zmian w systemach informatycznych. Rozwiązanie automatyzuje powtarzalne zadania, które mogą być uciążliwe, zasobochłonne i stanowić źródło błędów człowieka, związane z tworzeniem raportów z inspekcji zgodności z zasadami i stałą zgodnością konfiguracji, a wynikające ze stosowania bieżących standardów. Oferując zintegrowaną platformę odkrywania, wykrywania i korygowania zmian oferowane rozwiązanie pomaga zagwarantować, że złożone wymagania dotyczące zgodności nowych, dynamicznych centrów danych i infrastruktury chmur prywatnych można spełnić przez inteligentną, opartą na zasadach automatyzację konfiguracji. 7

8 Oprogramowanie CA Configuration Automation jest częścią rozwiązania CA Automation Suite for Data Centers zaprojektowanego w celu ułatwienia dynamicznego tworzenia i skalowania usług informatycznych i infrastruktury chmur prywatnych dzięki zastosowaniu podejścia modułowego. Ten pakiet rozwiązań składa się z różnych zintegrowanych, wiodących na rynku produktów, takich jak CA Server Automation, CA Virtual Automation, CA Process Automation i CA Configuration Automation. Wyższa sprzedaż sprzętu, stała wirtualizacja produkcyjnego centrum danych i eksperymentowanie ze strategiami chmurowymi przyczyniają się do powstawania coraz bardziej dynamicznych i złożonych centrów danych i środowisk usługodawców, które wymagają wyrafinowanych i kompleksowych narzędzi programowych do zarządzania zmianami i konfiguracją, co z kolei pozwala na śledzenie zasobów, zarządzanie zmianami, utrzymywanie aktualnych konfiguracji, egzekwowanie standardów korporacyjnych i zapewnianie zgodności z umowami licencyjnymi oprogramowania. Źródło: IDC Worldwide Change and Configuration Management Software Forecast (dok. na temat analizy rynku nr /marzec 2011) Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu CA Configuration Automation i innych produktach do automatyzacji centrum danych CA Data Center Automation Solutions, należy odwiedzić witrynę ca.com. Copyright 2011 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. ITIL jest zarejestrowanym znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym Wspólnoty biura Office of Government Commerce oraz jest zarejestrowany w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (U.S. Patent and Trademark Office). Linux jest znakiem towarowym Linusa Torvaldsa zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich firm. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma CA nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma CA udostępnia niniejszy dokument w stanie, w jakim się on znajduje, oraz nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, użyteczności do określonego celu ani nienaruszania praw osób trzecich. W żadnym przypadku na firmie CA nie ciąży odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu, w tym za utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności, uszczerbek na dobrym imieniu ani za utratę danych, nawet jeśli firma CA została z wyprzedzeniem wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Firma CA nie udziela żadnych porad prawnych. Żadne oprogramowanie ani informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie zwalniają z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek stosownych przepisów prawa (w tym dowolnych aktów, ustaw, regulacji, zasad, dyrektyw, norm, strategii, poleceń administracyjnych, dekretów prezydenckich itd. zbiorczo nazywanych Przepisy prawa ) ani jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych wobec innych firm. W sprawach związanych z wszelkimi takimi Przepisami prawa należy konsultować się z niezależnym radcą prawnym. CS1358_0611

CA Automation Suite for Data Centers

CA Automation Suite for Data Centers BROSZURA PRODUKTOWA: CA Automation Suite for Data Centers agility made possible CA Automation Suite for Data Centers Ręczne zarządzanie technologią we wszystkich dużych i wielu mniejszych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami

Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami Broszura informacyjna www.netiq.pl BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami Integracja i automatyz acja zarządzania b ezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo