Service Automation. Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Service Automation. Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian"

Transkrypt

1 Service Automation Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian

2 Bieżące wyzwania w IT Wydajność Jak być w zgodzie z oczekiwaniami użytkowników i umowami SLA Kontrola Jak zdefiniować i zarządzać ryzykami Rozwój Jak w pełni wykorzystać potencjał pracowników, zasobów IT, projektów Koszty Jak poprawić jakość funkcjonowania i jednocześnie ograniczyć koszty

3 Korzyści z automatyzacji w Data Center Ograniczenie przestojów usług Wzmocnienie kontroli środowiska i zgodności z politykami Zwiększenie efektywności pracowników IT Redukcja kosztów

4 Jak BMC może pomóc: BSM for Data Center Automation Poprawa efektywności i zwiększenie niezawodności usług poprzez automatyzację opartą na politykach Dostarczanie i konfiguracja usług - Umożliwienie szybkiego dostarczania usług przy zachowaniu pełnej kontroli Dostarczanie aplikacji - Szybsza dostawa aplikacji z mniejszą ilością błędów Automatyzacja zgodności z regulacjami - Zapewnienie ciągłej zgodności Konsolidacja Data Center - Przyspieszenie i optymalizacja konsolidacji Zarządzanie cyklicznym przetwarzaniem zadań - Integracja różnych zadań w ramach jednego procesu Controls & Compliance Service Request Management Dashboards & Analytics Service Catalog Policies CMDB / CMS Cloud Lifecycle Management Service Model Blueprints Orchestration Discovery & Dependency Change & Release Management Application Automation Database Automation Server Automation Network Automation Client Automation Enterprise Scheduling & Workload Automation

5 Dostarczanie i konfiguracja usług: korzyści Dostarczanie i konfiguracja usług Zapewnia szybkie dostarczanie usług przy zachowaniu kontroli Provisioning & Implementacja Konfiguracja & Kontrola Automatyzacja samoobsługi użytkowników Dostarczanie wirtualnej i fizycznej infrastruktury Implementacja aplikacji Integracja hardeningu bezpieczeństwa Dostarczanie wszystkich warstw usługi Utrzymanie spójności Umożliwienie zarządzania konfiguracją Wsparcie procesu zarządzania zmianami Konfiguracja Post Provisioning Zapewnienie modularnych opcji dostarczania usług Skrócenie Time to Value Wzmocnienie niezależności użytkowników Umożliwienie korzystania z usług w trybie Cloud Korzyści Skrócenie czasu dostawy i konfiguracji usług Redukcja kosztów poprzez eliminację pracochłonnych procesów Minimalizacja wpływu zmian poprzez redukcję błędów konfiguracyjnych Redukcja złożoności poprzez rozszerzenie kontroli nad Hybrydowym Data Center

6 Dostarczanie i konfiguracja usług: Elementy składowe Dostarczanie i konfiguracja usług Zapewnia szybkie dostarczanie usług przy zachowaniu kontroli Oferta BMC Provisioning & Implementacja Konfiguracja & Kontrola Automatyzacja samoobsługi użytkowników Dostarczanie wirtualnej i fizycznej infrastruktury Implementacja aplikacji Integracja hardeningu bezpieczeństwa Dostarczanie wszystkich warstw usługi Utrzymanie spójności Umożliwienie zarządzania konfiguracją Wsparcie procesu zarządzania zmianami Konfuguracja Post Provisioning Zapewnienie modularnych opcji dostarczania usług Skrócenie Time to Value Wzmocnienie niezależności użytkowników Umożliwienie korzystania z usług w trybie Cloud BMC BladeLogic Automation Suite Dostarczanie, Konfiguracja, Zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi zasobami BMC Change Management Wspiera najlepszy standard procesu zarządzania zmianą BMC Cloud Lifecycle Management Samoobsługa, dostarczanie usług, inteligentne rozmieszczenie zasobów w hybrydowym datacenter Uzupełniająco BMC Atrium Orchestrator

7 Dostarczanie i konfiguracja usług: : Działanie Dostarczanie pełnego stosu Dostarczanie i konfiguracja usług Logika Biznesowa Hardening serwerów Stosowanie polityk bezpieczeństwa i patchowania Provisioning & Implementacja Konfiguracja Aplikacji Dostarczanie aplikacji Proste i skomplikowane aplikacje Konfiguracja & Kontrola Automatyzacja samoobsługi użytkowników Infrastuktura Aplikacji Konfiguracja OS System Operacyjny Dostarczanie OS Implementacja systemu operacyjnego

8 BMC Server Automation: Aktualny widok obiektów konfiguracji Infrastruktura, Aplikacje i Usługi Zależności między elementami Updaty w czasie bliskim rzeczywistego

9 BMC Server Automation : Wysoka szczegółowość danych Server port= 8005 shutdown= SHUTDOWN

10 BMC Server Automation: Dostarczanie infrastruktury Szybkie, skuteczne i spójne dla różnych platform Tworzenie heterogonicznych pakietów Provisioning platform fizycznych i wirtualnych

11 BMC Network Automation Zarządzanie zmianą i konfiguracją urządzeń sieciowych Wgląd w dane bieżące i historyczne nt. konfiguracji i zmian Co się zmieniło? Kto to zmienił? Jak przeprowadzono zmianę? Provisioning urządzeń Inteligentne dostarczanie usług z możliwością szybkiego rollbacku Zgodność Równoległe dostarczanie wielu urządzeń sieciowych przy pomocy pojedynczego zadania Automatyczny audyt i detekcja dryfu oraz automatyczne akcje naprawcze Interaktywne dashboardy z informacją o zgodności Wsparcie cloud computing Administracja i dostarczanie kontenerów sieciowych i profili usług Zarządzanie zasobami chmury pozwala na implementację wielowarstwowych aplikacji webowych

12 BMC Database Automation BMC BladeLogic Database Automation automates and standardizes database environments Simulate Provision Patch and Upgrade Maintain Symulacja Walidacja gotowości środowiska przed przeprowadzeniem zmiany Implementacja Wdrażanie pojedynczych instancji i baz w klastrze Patchowanie i Upgrade y Patchowanie międzyplatformowe i przeprowadzanie upgradów dla prostych i złożonych baz danych Utrzymanie Automatyzacja typowych zadań administracji baz danych

13 Atrium Orchestrator integruje się z istniejącymi systemami i pozwala automatyzować różne inicjatywy IT np.: Cloud Computing Automatyzacja Data Center IT Governance ryzyko i zgodność Zarządzanie operacjami IT Procesy workflow mogą być uruchamiane automatycznie (harmonogram, reguły) lub półautomatycznie w Operator Control Panel OCP pozwala operatorom ręcznie startować, dostarczać dane i monitorować przebieg procesów Operatorzy mogą realizować usługi IT bardziej dokładnie i efektywnie, zachowując pełną kontrolę działania procesu Dane wyjściowe oraz metryki procesowe/biznesowe mogą być gromadzone w logach i raportach BMC Atrium Orchestrator

14 Dostarczanie aplikacji Dostarczanie aplikacji Skrócenie Time-to-Market dla aplikacji przy jednoczesnej poprawie satysfakcji użytkowników Zarządzanie Release mi Zarządzanie konfiguracją aplikacji Rozwiązywanie problemów w aplikacjach Modelowanie i śledzenie procesów zarządzania wydaniami Pakietowanie komponentów wydań Zapewnienie ciągłej integracji Dystrybucja między różnymi platformami Wykrywanie i przechowywanie konfiguracji Utrzymywanie relacji między danymi Przegląd/Edycja elementów konfiguracji Utrzymanie spójności środowiska Przyspieszenie analizy żródłowych przyczyn problemu Porównanie i naprawa konfiguracji Nagrywanie i odtwarzanie działania aplikacji Korzyści Lepsza współpraca z biznesem dzięki spójnemu, audytowalnemu procesowi Release Mgt Eliminacja incydentów związanych z wydaniami dzięki możliwości symulacji dystrybucji i rollbacku Zapobieganie nieautoryzowanym zmianom dzięki dostępowi opartemu na rolach Redukcja awarii dzięki proaktywnemu wskazywaniu przyczyn przestojów

15 Dostarczanie aplikacji: Elementy składowe Dostarczanie aplikacji Skrócenie Time-to-Market dla aplikacji przy jednoczesnej poprawie satysfakcji użytkowników Zarządzanie Release mi Zarządzanie konfiguracją aplikacji Rozwiązywanie problemów w aplikacjach Modelowanie i śledzenie procesów zarządzania wydaniami Pakietowanie komponentów wydań Zapewnienie ciągłej integracji Dystrybucja między różnymi platformami Wykrywanie i przechowywanie konfiguracji Utrzymywanie relacji między danymi Przegląd/Edycja elementów komfiguracji Utrzymanie spójności środowiska Przyspieszenie analizy żródłowych przyczyn problemu Porównanie i naprawa konfiguracji Nagrywanie i odtwarzanie działania aplikacji Oferta BMC BMC Application Release Automation Niezależne od platformy tworzenie pakietów, harmonogramowanie zadań, rozproszone wykonanie, kontrola dostępu BMC Application Release Automation - Middleware Konfiguracja i dystrybucja aplikacji opartych na WebSphere, WebLogic, Jboss BMC Application Problem Resolution Nagrywanie & Playback wykonania aplikacji Elementy dodatkowe BMC Release Process Mgt (StreamStep) BMC ITSM Change Management BMC Atrium CMDB

16 Tworzenie pakietów Możliwość tworzenia pojedynczego pakietu (lub zestawu) z bieżącego widoku lub zdefiniowanej zawartości Możliwość wdrażania wielu zmian konfiguracyjnych w ramach jednego pakietu w tym samym czasie Wdrażanie Możliwość umieszczenia w pakiecie instrukcji pre/post w celu implementacji zmian konfiguracji Możliwość wdrożenia tego samego pakietu dla heterogonicznych serwerów/test efektów wdrożenia przed samą implementacją Audyt & Zgodność Możliwość walidacji konfiguracji istniejących zależności aplikacji i konfiguracji docelowego serwera przed implementacją Możliwość tworzenia akcji naprawczych dla serwerów przed implementacją Promocja Możliwość promocji przetestowanego pakietu do środowiska o wyższej krytyczności (Dev-QA, Stage-Produkcja) z automatycznymi zmianami konfiguracji wbudowanymi w pakiet Pełna delegacja odpowiedzialności za każdą akcję Możliwość wycofania pakietu Raportowanie Możliwość generacji raportów dotyczących wszystkich akcji i użytkowników Raportowanie spójności krytycznych elementów konfiguracji wewnątrz aplikacji BMC Application Release Management

17 Implementuje, konfiguruje i analizuje błędy w aplikacjach Java EE. Zapewnia spójność środowisk poprzez szybkie diagnozowanie problemów w konfiguracji serwerów aplikacyjnych - Eliminuje skrypty konfiguracyjne i ręczne akcje Automatycznie pobiera informacje konfiguracyjne ze znanej prawidłowej instancji, co daje możliwość replikacji konfiguracji między środowiskami Pozwala wykonać symulację wdrożenia aby sprawdzić jakie zmiany będą wykonane bez ich implementacji Eliminacja przyrostowych skryptów lub hot fixów co pozwala zacząć od dowolnego punktu startu do docelowej konfiguracji serwera Automatyczna migracja starych konfiguracji serwerów do nowych w krótkim czasie Logowanie i przechwytywanie wszystkich zmian, w tym starych i nowych ustawień i umieszczanie ich w raportach BMC Application Release Automation - Middleware

18 BMC Release Process Management Wspiera współpracę pomiędzy Developmentem a Operacjami poprzez stworzenie centralnego źródła informacji dla wszystkich releasów (wykonanych, obecnych, planowanych) z dostępem przez interfejs webowy Modelowanie obecnych procesów release, zapewnienie planowania, wykonania i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym dla przyspieszenia implementacji usług i aplikacji Integracja z BMC Remedy ITSM suite i rozwiązaniami automatyzacji BMC Planowanie Zarządzanie wszystkimi aspektami planowania wydań, od wzorców typowych releasów do dokładnych planów wdrożenia Realizacja release Wykonanie planów z naciskiem na aktywności wdrożeniowe Śledzenie gromadzenie metryk z wykonania i wgląd w aktywności związane z implementacją

19 BMC Application Problem Resolution Nagrywanie wykonania aplikacji i logowanie w czasie rzeczywistym akcji użytkownika, zdarzeń systemowych, metryk wydajnościowych, danych konfiguracyjnych i wykonania kodu Wykorzystaniu opantentowanej technologii zbliżonej do samolotowej czarnej skrzynki Automatyzacja procesu rozwiązywania problemów podczas developmentu, testowania, implementacji i wsparcia produkcyjnego Obserwacja aktywności użytkowników poprzez zsynchronizowane przejmowanie ekranu i wykonywanych czynności (klawisze, mysz itd.) Śledzenie wszystkich zdarzeń systemowych, danych konfiguracyjnych i wykonywanego kodu na platformach Windows,.NET, Java EE Przeprowadzanie analizy transakcji end2end oraz wydajności Integracja z SD i narzędziami śledzenia defektów pozwalająca na usprawnienie komunikacji ws. problemu

20 Automatyzacja zapewnienia zgodności (compliance) Automatyzacja zgodności Automatyczny audyt polityk i usunięcie niezgodności Kontrola dostępu do konfiguracji Zarządzanie Konfiguracją Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i innymi regulacjami Wykrywanie niezgodnych elementów Populacja CMDB/CMS Wzmocnienie dostępu opartego na rolach Śledzenie dryfu konfiguracji Powrót do konfiguracji bazowej Wzmocnienie procesu aprobaty zmian Zapewnienie zgodności z politykami Dokumentowanie akceptowalnych odchyleń Umożliwienie patchowania obsługującego wiele platform Korzyści Zmniejszenie kosztów poprzez eliminację pracochłonnych procesów Redukcja false positives dzięki obsłudze wyjątków Zapewnienie ciągłej zgodności z wbudowanymi politykami Redukcja czasu koniecznego na usunięcie problemów dzięki automatycznemu zarządzaniu zmianami Zmniejszenie ryzyka nieudanego audytu poprzez predefiniowane raporty i trendy zgodności

21 Automatyzacja zapewnienia zgodności : elementy składowe Automatyzacja zgodności Automatyczny audyt polityk i usunięcie niezgodności Kontrola dostępu do konfiguracji Zarządzanie Konfiguracją Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i innymi regulacjami Wykrywanie niezgodnych elementów Populacja CMDB/CMS Wzmocnienie dostępu opartego na rolach Śledzenie dryfu konfiguracji Powrót do konfiguracji bazowej Wzmocnienie procesu aprobaty zmian Zapewnienie zgodności z politykami Dokumentowanie akceptowalnych odchyleń Umożliwienie patchowania obsługującego wiele platform Oferta BMC BMC BladeLogic Automation Suite Automatyczny audyt i remediacja do stanu zgodności BMC Change Management Wsparcie procesów zmian opartych na najlepszych praktykach Elementy dodatkowe BMC Atrium CMDB BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping

22 Patch management Cross-platform patching Dependency analysis & simulation Efficient packaging & deployment Dynamic grouping & notification Rapid rollback Patchowanie międzyplatformowe Automatyczna analiza zależności Efektywne pakietowanie i implementacja

23 Konsolidacja Data Center Konsolidacja Data Center Przyspieszenie konsolidacji dzięki optymalizacji i automatyzacji Wykrywanie Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji Wykrywanie infrastruktury, aplikacji i usług Mapowanie komponentów na usługi biznesowe Projektowanie priorytetów usług Określenie wymagań bazowych na zasoby Identyfikacja kandydatów do konsolidacji Budowa całościowego planu Rozlokowanie skonsolidowanej infrastruktury fizycznej i wirtualnej Wdrożenie wszystkich warstw usługi Korzyści Redukcja kosztów IT dzięki całościowemu planowaniu pojemności Redukcja przestojów usług dzięki dynamicznej analizie wirtualizacji Redukcja czasu implementacji i konfiguracji usług Redukcja złożoności poprzez rozszerzenie kontroli nad Hybrydowym DataCenter

24 Konsolidacja Data Center: Elementy składowe Konsolidacja Data Center Przyspieszenie konsolidacji dzięki optymalizacji i automatyzacji Wykrywanie Wykrywanie infrastruktury, aplikacji i usług Mapowanie komponentów na usługi biznesowe Projektowanie priorytetów usług Oferta BMC BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping Wykrywanie zasobów i relacji między nimi Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji Określenie wymagań bazowych na zasoby Identyfikacja kandydatów do konsolidacji Budowa całościowego planu Rozlokowanie skonsolidowanej infrastruktury fizycznej i wirtualnej Wdrożenie wszystkich warstw usługi BMC Capacity Management Identyfikacja wymagań na zasoby i planowanie przyszłości BMC BladeLogic Automation Suite Dostarczanie i zarządzanie zasobów fizycznymi i wirtualnymi Elementy dodatkowe BMC Atrium CMDB nlyte Capacity Planning Solutions

25 Wykrywanie: Działanie Konsolidacja Data Center Wykrywanie Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji Wykrywanie zależności między aplikacjami BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping Wizualizacja komponentów i relacji Capacity Optimization CMDB/CMS

26 Planowanie konsolidacji: Działanie Konsolidacja Data Center Wykrywanie Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji Przed: Wiele serwerów/vm Niska utylizacja Wysoki CapEx/OpEx Planowanie Co jeśli P2V, V2V, P2P, P2C & V2C Warunki techniczne Aplikacja, Typ OS Warunki Biznesowe Dev vs. Prod, USA vs. EMEA Wzorce działania aplikacji CPU, Memory, I/O, Network BMC Capacity Optimization After: Pojemność IT capacity zgodna z wymaganiami biznesu Optymalna utylizacja Zredukowany CapEx/OpEx Discovery & Dependency CMDB/CMS

27 Automatyzacja Data Center : Wyróżniki BMC Dostarczanie wszystkich warstw usługi Optymalizacja jakości dynamiczna implementacja warstwy serwera, sieci, aplikacji Zarządzanie konfiguracją w oparciu o model Optymalizacja jakości Modelowanie w oparciu o rzeczywiste środowisko redukuje ilość przestojów Granularne, oparte na politykach zarządzanie zgodnością Kontrola ryzyka Możliwość skupienia się na konkretnych celach audytu Optymalizacja pojemności dla całości środowiska IT Redukcja kosztów Połączenie zasobów IT z kluczowymi metrykami biznesowymi Wsparcie heterogeniczności Redukcja kosztów Wsparcie wszystkich głównych platform OS i wirtualizacji

28 Dziękujemy za uwagę

Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT

Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT Agenda Wprowadzenie Rekomendacje w zakresie Architektury infrastruktury teleinformatycznej Komponentów infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur!

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Przemys"aw Mazurkiewicz CompFort Meridian Polska Agenda Automatyzacja Strategia i korzy!ci biznesowe Wymagane funkcjonalno!ci Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CA Configuration Automation

CA Configuration Automation INFORMACJA O PRODUKCIE: CA Configuration Automation CA Configuration Automation agility made possible Oprogramowanie CA Configuration Automation zaprojektowano w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia

Bardziej szczegółowo

IBM Tivoli Service Request Manager

IBM Tivoli Service Request Manager Zintegrowane Centrum Wsparcia i Katalog Usług w zasięgu ręki IBM Tivoli Service Request Manager Najważniejsze zalety Zwiększa efektywność IT Łączy koszt usług IT i zarządza Infrastructure Library (ITIL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Platforma zarządzania usługami IBM Service Management

Platforma zarządzania usługami IBM Service Management Platforma zarządzania usługami IBM Service Management Włodzimierz Dymaczewski, Tivoli Technical Sales Team Leader 2009 IBM Corporation Innowacja to proces. Sukces to jego rezultat 2 Innowacja to proces

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania. Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian

CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania. Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian Od 1-go do 10-go Forum BMC Agenda rok 2002 Monitoring i optymalizacja systemów IT jako nowość SLM i IdM Agenda rok 2011

Bardziej szczegółowo

Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze

Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze Prospekt informacyjny Network Management Suite Aplikacje do wspólnego zarządzania sieciami WLAN/LAN zapewniające centralną widoczność i kontrolę. Z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Identity Management - integralna część BSM

Identity Management - integralna część BSM Identity Management - integralna część BSM Maciej Bukowski CompFort Meridian Polska Agenda 1. Wprowadzenie 2. Identity Management w BSM 3. Identity & Access Governance 4. Podsumowanie BSM kompleksowa platforma

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

CA Automation Suite for Data Centers

CA Automation Suite for Data Centers BROSZURA PRODUKTOWA: CA Automation Suite for Data Centers agility made possible CA Automation Suite for Data Centers Ręczne zarządzanie technologią we wszystkich dużych i wielu mniejszych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański Ocena:

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo