Cloud Automation. Maciej Kot Senior System Engineer 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cloud Automation. Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com. 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Transkrypt

1 Cloud Automation Maciej Kot Senior System Engineer 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Oczekiwania Biznesu a IT Działalność Oczekiwanie Aplikacje Wzrost przewagi konkurencyjnej Nowe możliwości biznesowe Rezultat Większe ryzyko Utracona okazja Aplikacje Krótszy cykl wdrożenia Szybszy proces projektowania aplikacji Zaniedbany obszar aplikacji Postrzegane jako bariera utrudniająca rozwój Działalność operacyjna IT Większa elastyczność Krótszy czas dostarczania usług Mniejsze zadowolenie klientów Usługi Shadow IT

3 Długi czas dostarczania usług dni tygodnie Usługi infrastrukturalne Oczekiwanie Oczekiwanie Oczekiwanie Działanie Konfiguracja ręczna: 4 6 godzin Architektura typu Silos Czasochłonne czynności manualne Efektem konfiguracji ręcznych mogą być niespójności, błędy i nieplamowane rekonfiguracje ale nawet w przypadku automatyzacji infrastruktury, co dalej z aplikacją?

4 Długi czas reakcji na potrzeby biznesowe dni tygodnie Dostarczanie infrastruktury tygodnie miesiące Udostępnianie aplikacji i zmian Oczekiwanie Oczekiwanie Oczekiwanie Działanie Oczekiwanie Oczekiwanie Oczekiwanie Działanie Zmiany PROCES WDRAŻANIA APLIKACJI Tworzenie Testowanie Produkcja Zmiana Dłuższe oczekiwanie, więcej zadań manualnych i więcej konfiguracji ręcznych w przypadku aplikacji i systemów

5 Czego potrzebujemy? Szybsze dostarczanie usług IT Automatyczne dostarczanie usług w ramach JEDNEGO ROZWIĄZANIA Minuty Usługi infrastrukturalne Udostępnianie aplikacji Oczekiwanie Oczekiwanie Oczekiwanie Działanie Oczekiwanie Oczekiwanie Oczekiwanie Działanie Zmiany Implementacja typu Self Service Kontrola Efektywność (obniżenie kosztów) Konfiguracje standardowe, szablony usług

6 Podejście VMware: Elastyczność dzięki automatycznemu dostarczaniu spersonalizowanych usług Reguły dla aplikacji Jeden model usługi - wiele implementacji Aplikacje Testowanie Produkcja Maszyny wirtualne i sieć Reguły dla maszyn wirtualnych Tworzenie Chmura publiczna Chmura prywatna Pule zasobów Reguły dla infrastruktury Personalizowanie usług za pomocą reguł biznesowych reguł dotyczących maszyn wirtualnych reguł dotyczących aplikacji reguł dotyczących rezerwacji

7 Udostępnianie aplikacji Szybsze wdrażanie aplikacji PROCES WDRAŻANIA APLIKACJI Tworzenie Testowanie Produkcja Integracja z zarządzaniem konfiguracją Modele usług Standaryzacja usług

8 Chmura VMware - jak? Każdy Klient jest inny, inne rzeczy są dla niego ważne, różne poziomy zaawansowania ITaaS Broker usług Automatyczne wersjonowanie aplikacji Standaryzacja MW / DB jako usługa Automatyzacja / infrastruktura jako usługa Ręczne przydzielanie zasobów Infrastruktura zwirtualizowana Ręczny proces udostępniania Chaos technologiczny Wstępne przydzielanie zasobów Jednorodne Jedno nieelastyczne podejście Zasoby na żadanie, Samoobsługa Dowolna usługa z dowolnej warstwy Nadzór i Zarządzanie Wysoka standaryzacja Zarządzanie cyklem eksploatacji W całym przedsiębiorstwie / niejednorodne Elastyczne

9 vcac - Architektura

10 vcac Wymagania Identity Appliance: 1vCPU, 2GB of RAM, 2GB of Disk vcac Appliance: 2vCPU, 8GB of RAM, 30GB of Disk IaaS Server (Windows 2008 R2 SP1 or Windows 2012): 2vCPU, 4GB RAM, 40GB of Disk bez bazy danych SQL Database connection TCP/IP protocol enabled for MS SQL Server Microsoft Distributed Transaction Coordinator Service (MS DTC) enabled on all SQL nodes in the system No firewalls between Database Server and the Web server or IaaS Server, or ports opened as described in documentation If using SQL Server Express, the SQL Server Browser service must be running.net Framework 4.5, PowerShell 2.0 or 3.0 Internet Information Services 7.5 CONFIDENTIAL 10

11 vcac architektura HA Component High Availability Downtime VM Instances vcac Web Component vsphere HA + Load Balancer Zero 3 IaaS Web Component vsphere HA + Load Balancer Zero 3 Manager Service vsphere HA + Load Balancer 1-10 Min DEM Orchestrator DEM Worker Agents vsphere HA + In-built Application Clustering vsphere HA + In-built Application Clustering vsphere HA + In-built Application Clustering Zero Zero Zero Identity Appliance vsphere HA 1-10 Min 1 MS SQL Server vsphere HA + Failover Clustering Near Zero 2 PostgresSQL vsphere HA + Clustering Near Zero 2 vcloud Application Director (vappd) vsphere HA 1-10 Min 1 ITBM vsphere HA 1-10 Min CONFIDENTIAL 11

12 Samoobsługowy Katalog Usług vcloud Automation Center Samoobsługa Kontrola, Polisy, Zarządzanie Automatyzacja wdrażania aplikacji Usługi infrastrukturalne Usługi aplikacji Usługi niestandardowe

13 Jeden katalog usług: aplikacje, infrastruktura, XaaS, DaaS Logo partnera Dedykowane Logo i opis Kategoria usług Rozszerzanie o nowe usługi Usługa niestandardowa

14 Aspekt Finansowy koszty usług Łączny koszt chmury Na podstawie gotowych wartości i integracji z vcenter Koszty jednostkowe procesorów, pamięci, pamięci masowej Koszt i stopień wykorzystania według jednostki biznesowej, aplikacji

15 Dział IT jako dostawca usług informatycznych Trafniejsze decyzje o korzystaniu z zasobów chmury publicznej zamiast usług wewnętrznych

16 Usługi aplikacyjne i automatyzacja wersji aplikacji vcloud Automation Center Samoobsługa Kontrola, Polisy, Zarządzanie Automatyzacja wdrażania aplikacji Usługi infrastrukturalne Usługi aplikacji Usługi niestandardowe

17 Przygotowanie aplikacji Uproszczony proces wdrażania i uaktualniania Wykorzystanie gotowych elementów Wielokrotne wykorzystanie modeli aplikacji w różnych środowiskach i chmurach Szablon aplikacji Składniki

18 Standaryzacja oprogramowania Unikanie ręcznych konfiguracji, aby wyeliminować niespójności, przypadkowe błędy itp Efektywne udostępnianie standardowych aplikacji / oprogramowania / baz danych dla zespołów ds. aplikacji Udostępnianie rozbudowanych, zintegrowanych aplikacji wielowarstwowych Reguły dotyczące aplikacji Integracja z usługami zew.

19 Automatyzacja procesu dostarczania aplikacji Wielokrotne wykorzystanie szablonów aplikacji ZMIANA Tworzenie Testowanie Produkcja vsphere vcloud Szybkie dostarczanie spójnych środowisk w chmurach wraz z mechanizmami Live Cycle Management

20 Automatyzacja procesu dostarczania aplikacji

21 Automatyzacja procesu dostarczania aplikacji

22 Automatyzacja procesu dostarczania aplikacji

23 Usługi infrastrukturalne vcloud Automation Center Samoobsługa Nadzór oparty na zbiorach reguł z automatycznym udostępnianiem Automatyzacja wdrażania aplikacji Usługi infrastrukturalne Usługi aplikacji Usługi niestandardowe

24 Infrastruktura różnych dostawców i chmur vcloud Automation Center Samoobsługa Nadzór oparty na zbiorach reguł z automatycznym udostępnianiem Automatyzacja wdrażania aplikacji Usługi infrastrukturalne Systemy fizyczne Usługi aplikacji vcloud Automation Center Systemy wirtualne Usługi niestandardowe Chmura Linux Windows vcloud Usługa hybrydowa Dostawcy chmury vsphere Hyper-V XenServer

25 Chmura" VMware Zabezpieczenia Reguły Administrator chmury SLA Profil kosztowy Szczegółowe reguły pozwalają na spersonalizowanie usług, aby zaspokoić potrzeby informatyczne i biznesowe Szablony Szablon usługi Warstwa usług Prywatna wirtualna Prywatna fizyczna Chmura publiczna Tworzenie/ testowanie Żądanie Przydzielanie zasobów Zarządzanie Wycofywanie Żądanie Zatwierdzenie Przydzielanie zasobów Zarządzanie Wycofywanie Archiwizacja Produkcja Żądanie Przydzielanie zasobów Zarządzanie Wycofywanie Archiwizacja Desktop vcloud Automation Center Infrastruktura współużytkowana

26 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

27 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

28 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

29 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

30 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

31 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

32 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

33 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

34 Interfejs Użytkownika uruchomienie nowej usługi

35 Optymalizacja zasobów fizycznych Automatyczne procesy odzyskiwania Moc obliczeniowa Infrastruktura Monitorowanie zasobów Konwersja dzierżawy Powiadomienie właściciela Archiwizacja VM Monitorowanie Reclamation Efficiency i oszczędności A Do Usunięcia Wygaśnięcie VM B Maszyny Idle, Wyłączone Powiadomienie właściciela Usunięcie VM C Weryfikacja Oznaczenie jako aktywna Używana maszyna wirtualna Odzyskanie zasobów Definiowanie kryteriów optymalizacji platformy

36 vco Automatyzacja procesów IT vcloud Automation Center inne możliwości... ServiceNow, PMG, Remedy, własny katalog usług CMDB DNS IPAM 5. Wywoływanie usług vcac z istniejących aplikacji vcloud Automation Center vcloud Automation Center REST API Moduły równoważenia obciążenia Stanowisko obsługi Monitorowanie Pamięć masowa Bazy danych Usługi internetowe Itp. 2. Konfiguracja usług powiązanych z działalnością Zarządzanie regułami Centrum projektowe 3. Integracja z zewnętrznymi systemami zarządzania Środowiska różnych dostawców i chmur Advanced Services Designer 4. Dodawanie nowych usług informatycznych oraz operacji kolejnego dnia (XaaS) 1. Wykorzystywanie dotychczasowej i przyszłej infrastruktury Określenie metody przydzielania zasobów Uprawnienia do usług Niestandardowe właściwości Rezerwacje zasobów Określenie niestandardowych właściwości maszyny Szybkie wirtualnej/systemu wdrażanie rozwiązania operacyjnego do automatyzacji i nowych Infrastruktura usług informatycznych obliczeniowa (chmura wirtualna, Itp. fizyczna, publiczna) Mapowanie do istniejących środowisk informatycznych Metody w celu wdrażania wykorzystania oprogramowania istniejących rozwiązań Dostosowanie w celu zaspokojenia potrzeb informatycznych i biznesowych

37 Usługi niestandardowe vcloud Automation Center Samoobsługa Nadzór oparty na zbiorach reguł z automatycznym udostępnianiem Automatyzacja wdrażania aplikacji Usługi infrastrukturalne Usługi aplikacji Usługi niestandardowe

38 Dodawanie niestandardowych usług (XaaS) w kilka minut - VCO vcloud Automation Center Samoobsługa Nadzór oparty na zbiorach reguł z automatycznym udostępnianiem Automatyzacja wdrażania aplikacji Advanced Service Designer Zestawienie gotowych funkcji obsługi infrastruktury, aplikacji i desktopów Usługi infrastruktury Usługi aplikacji Usługi niestandardowe Automatyzacja Określanie zasobów i działań Definiowanie procesu automatyzacji na Przykłady zastosowań Przyznawanie dostępu nowym pracownikom Instalacja poczty /skrzynki pocztowej Usługi sieciowe Kopie zapasowe/przywracanie danych Zabezpieczenia/zgodność Zadania zarządzania AD Instalacja/uaktualnienie oprogramowania Zarządzanie hasłami podstawie zdefiniowanych szablonów oraz plug in VCO Definiowanie Request Form Wstępne wypełnianie formularzy danymi wejściowymi/wyjściowym z obiegów VCO Łatwiejsza customizacja procesów Brak ograniczeń!

39 Podejście ewolucyjne do wdrożenia chmury POC Pilot Implementacja Rozbudowa Faza 5: IT jako broker usług Działaj jak przedsiębiorstwo Faza 4: Automatyzacja usług aplikacyjnych Automatyzacja procesu wdrażania / operatorzy i administratorzy Faza 3: Aplikacje / MW Udostępnienie standardowych usług aplikacji i MW Faza 1: Automatyzacja Faza 2: Samoobsługa Wirtualizacja Integracja z istniejącymi środowiskami Udostępnienie usług IT klientom Doradztwo i usługi edukacyjne na każdym etapie budowy dowolnej Chmury

40 Klienci

41 VMware - lider w dziedzinie rozwiązań do zarządzania Chmurą" VMware przoduje na światowym rynku oprogramowania do zarządzania systemami chmurowymi z udziałem wynoszącym 20,5% VMware to lider rynku w ramach Wielkiej Czwórki oraz innych dostawców rozwiązań ery chmurowej VMware zwiększa swój udział w rynku, którego wartość wzrosła o 60,5% do 1,2 mld USD w 2012 r.

42 Rozwiązanie VMware do automatyzacji chmury PROCES WDRAŻANIA APLIKACJI Aplikacje Jedno rozwiązanie do automatyzacji aplikacji i wersji oddzielone od różnych usług infrastrukturalnych Maszyny wirtualne i sieć Szybsze świadczenie spersonalizowanych usług Pule zasobów Szybkie wdrożenie chmury

43 vcac co dalej? WEBSITES https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html OFFLINE DEMOS vcloud Automation Center vcloud Application Director CONFIDENTIAL 44

44 blogs.vmware.com/management Dziękuję bardzo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

uzyskał certyfikaty czołowych producentów sprzętu i oprogramowania,

uzyskał certyfikaty czołowych producentów sprzętu i oprogramowania, DANE TECHNICZNE RED HAT ENTERPRISE LINUX Red Hat Enterprise Linux to wydajny system operacyjny, który od niemal dziesięciu lat oferuje środowiskom informatycznym wyjątkowe korzyści. Jako platforma IT ciesząca

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych OPRACOWANIE Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych Wprowadzenie Aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększać dynamikę działania przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW STRATEGIA OTWARTEGO WYBORU JBOSS W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu zdolność szybkiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Schody do nieba. Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management

Schody do nieba. Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management Schody do nieba Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management 1 2 Cloud Computing Pracownik Banku 3 Idea cloud computing jest super, ale wdrożenie chmury prywatnej okazuje się często bardzo

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Wygrywająca Technologia - Jak wykorzystać infrastrukturę IT do budowania przewagi konkurencyjnej firmy

Wygrywająca Technologia - Jak wykorzystać infrastrukturę IT do budowania przewagi konkurencyjnej firmy Wygrywająca Technologia - Jak wykorzystać infrastrukturę IT do budowania przewagi konkurencyjnej firmy Michał Trojanowski Business Development Director, ICAN Institute Model biznesowy jest wypadkową wyborów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Nowoczesny dostawca usług. Ewolucja potrzeb klientów. Charakterystyka MSP Nowej Generacji. Budowa MSP 2.0.

Wprowadzenie. Nowoczesny dostawca usług. Ewolucja potrzeb klientów. Charakterystyka MSP Nowej Generacji. Budowa MSP 2.0. The Guide Managed to the Service Next-Generation Provider Nowej MSP Generacji An eguide for Przewodnik Service Providers dla dostawców looking usług: to differentiate jak wyróżnić themselves, się na tle

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2 Platformy Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem

Bardziej szczegółowo