Wykrywanie środowiska IT podstawą skutecznego zarządzania konfiguracją i zasobami IBM Corporation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykrywanie środowiska IT podstawą skutecznego zarządzania konfiguracją i zasobami. 2010 IBM Corporation"

Transkrypt

1 Wykrywanie środowiska IT podstawą skutecznego zarządzania konfiguracją i zasobami 2010 IBM Corporation

2 Prezentacja Rodzaje danych wykrywanych w środowisku IT Wsparcie narzędzi Tivoli Dlaczego uŝywać i TADd/TADz? Funkcjonalność TADd Funkcjonalność Mapa rozwiązań Piotr Kalandyk Technical Leader TLCM/ILMT/TADd Tivoli IT Asset Management Krzysztof Porowski Technical Leader 1

3 Rodzaje wykrywanych danych w środowisku IT Web Servers App Servers App/DB Servers End Users App Servers App/DB Server App Servers IT Resources for a Medium Business Komputery Urządzenia sieciowe Oprogramowanie Dane konfiguracyjne Relacje 2

4 Wsparcie narzędzi Tivoli w róŝnych obszarach Stacje robocze Serwery Wykrywanie Co posiadam? TADd TADd Spis zasobów HW/SW Jaki jest stan obecny? Mapowanie aplikacji / Topologie logiczne oraz fizyczne Jak to jest połączone z innymi elementami? TADd N/A TADd TADd Licencje SW Czy to oprogramowanie jest uŝywane? TADd Jaki jest poziom wykorzystania licencji? Systemy Mainframe TADz TADz Pamięć masowa TPC Standard Edition (+) TPC Standard Edition (+) TPC Standard Edition (+) N/A Sieć Tivoli Network Manager Tivoli Network Manager Tivoli Network Manager Tivoli Netcool Configuration Manager TADd/TADz TPC Standard Tivoli Network Manager 3

5 Zasoby (Assets) a elementy konfiguracyjne (CI) Zasoby aktywa, środki gospodarcze naleŝące do przedsiębiorstwa. Są to zasoby majątkowe wykazywane w bilansie przedsiębiorstwa. Aktywami mogą być urządzenia/sprzęt, licencje na oprogramowanie a takŝe inne zasoby. Elementy konfiguracji część infrastruktury, która ma być pod kontrolą Zarządzania Konfiguracją. Głównie obejmuje to sprzęt, oprogramowanie oraz jego dokumentację. Jednak moŝe takŝe dotyczyć dokumentów RFC, umów SLA, procedur, a takŝe innych elementów które muszą być pod kontrolą. Informacje o CI są przechowywane w bazie danych zarządzania konfiguracją (CMDB). Aktywa, które nie są CI Środki zamówione ale jeszcze nie otrzymane Środki nie będące juŝ w eksploatacji Inne aktywa poza operacyjne Środki, które są aktywami i CI Środki w środowisku programistycznym i testowym Systemy operacyjne Zasoby CI, które nie są aktywami Procesy Usługi/serwisy Dokumentacja Elementy konfiguracji 4

6 Realizacja celów IT z /TADd/TADz Dyscyplina IT Przeznaczenie Podstawowa funkcjonalność Produkty Uwidocznienie zaleŝności pomiędzy infrastrukturą a dostarczanymi usługami Proaktywne ustalanie wpływu problemów i zmian na infrastrukturę Wykrywanie konfiguracji infrastruktury Przygotowanie do audytu oprogramowania Zredukowanie kosztów licencji Zmniejszenie TCO Zarządzanie oprogramowaniem Mapowanie zaleŝności aplikacji Audyt oprogramowania Bezagentowe wykrywanie infrastruktury Wykrywanie zaleŝności pomiędzy elementami konfiguracji (CI) Zbieranie szczegółowych informacji o konfiguracji Wykrywanie posiadanego oprogramowania i jego uŝycia Zbieranie metryk istotnych do wyliczenia zuŝycia licencji Wykrywanie parametrów sprzętowych Tivoli Application Dependency Discovery Manager () Tivoli Asset Discovery for Distributed (TADd) Tivoli Asset Discovery for z/os (TADz) 5

7 Tivoli Asset Discovery for Distributed (TADd) Tivoli Asset Discovery for Distributed został zbudowany w celu wsparcia zarządzania oprogramowaniem i sprzętem komputerowym na poziomie identyfikacji zasobów i ich uŝycia. Funkcjonalność/cechy Wykrywanie HW/SW przy uŝyciu agentów Wykorzystanie kilku metod wykrywania zaleŝnie od zastosowania Mechanizm wykrywania specjalizowany pod kątem identyfikacji produktów wielokomponentowych dla właściwego liczenia zuŝycia licencji UŜycie gotowego katalogu oprogramowania z moŝliwością dodawania własnych wpisów Tivoli Common Reporting do budowania własnych raportów 6

8 Architektura Tivoli Asset Dscovery for Distributed Web User Interface (ISC) CLI Serwer Zarządza agentami, agreguje dane, wykonuje raporty Wykorzystuje HTTP/HTTPS do komunikacji z agentami Obsługuje do 45k agentów na pojedynczy serwer Działa na Windows, AIX, HP, Sun, Linux & zlinux Agent Zbiera dane o SW, HW i uŝyciu Komunikuje się bezpośrednio z serwerem Działa na Windows, AIX, HP, Sun, Linux & zlinux Wspiera szeroką gamę wirtualizacji serwerowych Serwer TADd Baza danych Agenci 7

9 Platformy wirtualizacyjne wspierane przez TADd IBM Power Systems, System z PowerVM - Dynamic LPAR with mobility (Live Partition Mobility) PowerVM - Micro-Partitioning PowerVM - Single Shared Processor Pool PowerVM - Multiple Shared Processor Pools PowerVM - Shared Dedicated Processor PowerVM - System WPARs z/vm HP PA-RISC, Itanium npar vpar HP Integrity Virtual Machines Microsoft x86 Microsoft Virtual Server 2005 Microsoft Hyper-V 2008 Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 R2 with Hyper-V Role Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V Oracle SPARC, x86 Containers/Zones Dynamic System Domains VMware x86 VMware Server VMware ESX / ESXi 8

10 Tivoli Application Dependency Discovery Manager Silnik wykrywający Wykrywa bieŝący stan elementów konfiguracji (CI). Zapewnia widoki topologii oraz wykrywanie zaleŝności pomiędzy elementami, oraz normalizację danych. Mapowanie aplikacji z zaleŝnościami Klient moŝe zrozumieć co posiada dzięki bezagentowemu wykrywaniu zaleŝności pomiędzy aplikacjami, middlewarem, serwerami i komponentami sieciowymi oraz dzięki automatycznemu mapowaniu aplikacji Sprawdzanie konfiguracji wykrywa i zapamiętuje dokładne informacje o konfiguracji. Pomaga to klientom w zrozumieniu co się zmieniło w ich środowisku lub jaki wpływ ma dana zmiana. Pozwala to takŝe zmniejszyć ryzyko jakie zmiana moŝe wywrzeć na usługi biznesowe oraz IT. Zgodność Klienci mogą takŝe uŝyć do porównania konfiguracji z konfiguracją referencyjną, aby odkryć naruszenia zasad bezpieczeństwa, oraz sprawdzić wpływ zmian na procesy biznesowe, aby upewnić się Ŝe zmiany przyniosły spodziewane wyniki. 9

11 Bezagentowy silnik wykrywający Zbiera dane, aby wypełnić Common Data Model (CDM) Wykryta infrastruktura jest zapisywana w bazie danych Wykorzystuje minimalnie zasoby sieciowe oraz CPU UŜywa standardowych protokołów dostępu/odpytywania komponentów: SNMP, SSH, WMI, Telnet, SQL, LDAP, itp. Bezpieczna komunikacja pomiędzy sensorami a odkrywanymi komponentami Harmonogramowany, koordynowany oraz zarządzany przez 10

12 wykrywanie Profile wykrywania krok po kroku: L1 Discovery Profile wstępne wykrywanie infrastruktury Wykrywanie systemów komputerowych oraz urządzeń sieciowych bez uŝycia loginu i hasła (opcjonalnie wykrywanie sieci przy uŝyciu SNMP) L2 Discovery Profile następny poziom złoŝoności Wykrywanie konfiguracji systemów komputerowych oraz zaleŝności pomiędzy aplikacjami L3 Discovery Profile głębokie wykrywanie Wykrywanie konfiguracji poszczególnych aplikacji API Podstawowe wymagania wykrywania: Zakres Specyfikuje obszar wyszukiwania Określony jako zestaw adresów IP (podsieci, zakresy, pojedyncze adresy IP) Lista dostępu Login i hasło do konta tylko-doodczytu do wykrywania i odpytywania komponentów o ich konfiguracje i zaleŝności Loginy/hasła, community stringi(snmp) Częstotliwość Na Ŝądanie Zgodnie z harmonogramem External Applicat ions Run- Time Environ ment Discovery Engine & Sensors Data Center Reference Model Server Configuration Management Database Client 11

13 Aplikacja biznesowa widok aplikacji 12

14 Aplikacja biznesowa widok fizyczny 13

15 Mapa funkcjonalności Tivoli Obszar Rozwiązania Licencje Urządzenia mobilne z/os Serwery Oprogramowanie Stacje uŝytkowe robocze Pamięć masowa (Data Center) Urządzenia sieciowe (Data Center) Inwentarz zasobów Zarządzanie zasobami IT TADz TADd TADd TADd Mapowanie zaleŝności Zarządzanie zmianą Zarządzenie konfiguracją Zarządzanie instalacjami Zarządzanie serwisami biznesowymi Zarządzanie siecią Zarządzanie pamięcią masową Analiza danych i raportowanie 14

16 Dziękujemy! 15

17 Slajdy zapasowe 16

18 Aplikacje bizensowe oraz pamięci masowe 17

19 Topologia wirtualizacji VMWare 18

20 Topologia wirtualizacji System z 19

21 Topologia wirtualizacji System p / System i 20

22 Topologia wirtualizacji AIX WPAR 21

23 Topologia wirtualizacji Microsoft Hyper-V 22

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management!

Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management! Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management! Jacek Nienałtowski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. jnienaltowski@novell.pl Śledzenie urządzeń Zgodność z licencjami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: j.lagowski@pl.ibm.com Streszczenie Początki ITIL (IT Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo