Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sage Symfonia Start Handel Opis zmian"

Transkrypt

1 Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.c 2 Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych 2 Fiskalizacja faktur walutowych 8 Makra w nazwie fiskalnej towaru 9 Pozostałe zmiany 9 Wersja 2015.b 10 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 10 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 12 Logowanie lista firm 20 Uruchomienie wersji demonstracyjnej 20 Mechanizm komunikacji Sage 20 Pozostałe zmiany 21 Wersja 2015.a 22 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 22 Raporty graficzne - okno definiowania przedziałów 22 Pozostałe zmiany 22 Wersja Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E 23 Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 1 z 23

2 Sage Symfonia Start Handel Wersja 2015.c Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych W programie Handel wprowadzono zmiany usprawniające procesu rozliczania faktur kosztowych, złotówkowych i walutowych związanych z 50% odliczeniem podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych poniesionych na auta firmowe. Rejestracja dokumentu kosztowego z odliczeniem 50% VAT W poprzednich wersjach programu, użytkownik rejestrujący zakup z odliczeniem 50% VAT samodzielnie dokonywał podziału wartości zakupu i umieszczał dwie pozycje na dokumencie. W wersji 2015.c programu Handel, we właściwościach pozycji towarowej dokumentu zakupu dodany został parametr VAT 50%. Parametr ten określa, czy pozycja ma podlegać odliczeniu 50% VAT, czy nie. Jeśli parametr jest włączony, to na dokumencie następuje automatyczne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. W celu przejścia do okna właściwości pozycji, w polu Ilość dokumentu wybiera się przycisk ze strzałką. Otwiera się wówczas okno Właściwości pozycji, w którym można własnoręcznie ustawiać parametr VAT 50%. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 2 z 23

3 Próba włączenia parametru na dokumencie, który nie ma wskazanego w typie dokumentu rejestru NP skutkuje wyświetleniem komunikatu - Błędnie zdefiniowany rejestr VAT NP w typie dokumentu. Aby opisana automatyzacja procesu zadziała, w typie dokumentu zakupowego musi być wskazany rejestr NP. Brak wskazanego rejestru niepodlegającego VAT dla typu dokumentu uniemożliwi wystawienie dokumentu. Ustawienie tego parametru można zmienić także na dokumencie już wystawionym, bez konieczności jego edytowania. W tym celu przechodzi się do okna Właściwości pozycji i odznacza/zaznacza pole parametru VAT 50%. Każdorazowe przełączenie parametru wymaga potwierdzenia. Po zaakceptowaniu zmiany program informuje o automatycznym przeliczeniu rejestrów VAT dla pozycji dokumentu oraz pozostawieniu wartości kosztu bez zmian. Zmiany dotyczące obsługi procesu rejestrowania faktur z 50% odliczeniem VAT obowiązują dla dokumentów złotówkowych i walutowych o następującym charakterze: Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt. Fakt odliczenia 50% podatku VAT dla pozycji nie ma wpływu na wartości Netto, VAT i Brutto w podsumowaniu dokumentu. Wartości VAT niepodlegającego odliczeniu i podlegającego widoczne są w oknie rejestrów VAT dokumentu. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 3 z 23

4 W polu Koszt [PLN] pozycji dokumentu prezentowana jest wartość będąca sumą Wartości netto z pozycji oraz część kwoty VAT niepodlegająca odliczeniu. Na wystawionym dokumencie, pozycja towarowa podlegająca odliczeniu 50% VAT oznaczana jest odpowiednim symbolem - %. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 4 z 23

5 Korekta pozycji podlegającej odliczeniu 50% VAT Korygowanie pozycji podlegającej odliczeniu 50% VAT przebiega standardowymi mechanizmami korekt programu Handel. Ustawienie parametru VAT 50% na fakturze korygowanej jest automatycznie przenoszona na korektę, a rejestry VAT są aktualizowane zgodnie ze zmienioną wartością parametru. Parametr ten można przełączać jedynie na dokumencie korygowanym. Schematy księgowań pozycji podlegającej 50% VAT odliczeniu Na potrzeby dekretowania podzielonej kwoty podatku VAT zmienił się sposób działania dotychczasowego parametru vat. Dodany został również nowy parametr vat bez prawa odliczenia. Schemat księgowań dla dokumentów z pozycjami podlegającymi odliczeniu 50% VAT zawiera dwa zapisy dla VAT: parametr vat księguje wartość podatku podlegającego odliczeniu, parametr vat bez prawa odliczenia księguje wartość podatku niepodlegającego odliczeniu. W programach użytkowników aktualizujących się z wcześniejszych wersji programu Handel, konieczne jest dodanie w schemacie księgowań nowej pozycji z parametrem vat bez prawa odliczenia tak, aby program odpowiednio dekretował podzielone kwoty podatku VAT. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 5 z 23

6 Wyliczanie kwot VAT dla pozycji z odliczeniem 50% VAT Wyliczenia kwot podatku VAT podlegającego i niepodlegającego odliczeniu przeprowadzane są w ramach każdej pozycji dokumentu z osobna. Następnie są sumowane dla całego dokumentu. Na podstawie kwot Netto, VAT i Brutto z pozycji towarowej podlegającej 50% odliczeniu VAT, przedstawiony zostanie sposób wyliczania kwot podatku VAT podlegającego i niepodlegającego odliczeniu. Obliczenia dla rejestru podlegającego VAT wyglądają następująco: Wartość Netto liczona jest, jako połowa kwoty Netto dla pozycji. VAT podlegający odliczeniu 50% liczony jest w ten sposób, że kwota VAT dzielona jest na połowę, a następnie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w dół. Wartość Brutto liczona jest, jako suma wyliczonych kwot Netto i VAT. Netto VAT Brutto 499,00 PLN / 2 = 249,50 PLN 144,77 PLN / 2 = 57,38 PLN 249,50 PLN + 57,38 PLN = 306,88 PLN Jeśli kwota podatku VAT nie jest możliwa do podzielenia na dokładnie równe połowy, program tak zaokrągla kwoty, aby wyższa wartość podatku była ujęta, jako niepodlegająca odliczeniu. Obliczenia dla rejestru niepodlegającego odliczeniu VAT wyglądają następująco: Wartość Netto w rejestrze NP liczona jest, jako suma połowy kwoty Netto dla pozycji oraz połowy kwoty VAT, zaokrąglonego do dwóch miejsc po przecinku w górę. VAT w tym przypadku jest zerowy. Wartość Brutto liczona jest, jako suma wyliczonych kwot Netto i zerowego VAT-u. Netto VAT Brutto 249,50 PLN + 57,39 PLN = 306,89 PLN 0 306,89 PLN + 0 = 306,89 PLN Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 6 z 23

7 Towar parametr zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie Na formatce towarów typu artykuł i usługa dodany został parametr zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie. Dla towarów, które na formatce mają zaznaczony ten parametr, we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 7 z 23

8 Fiskalizacja faktur walutowych W ustawieniach typów dokumentów: Dokument eksportowy, Faktura VAT w walucie oraz Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dodane zostały przyciski fiskalny i fiskalizuj automatycznie. Umożliwia to fiskalizację wymienionych typów dokumentów walutowych. Dokumenty fiskalizowanie są w walucie złotówkowej - wartość walutowa faktury przeliczana jest według kursu z dokumentu. Aby dokument mógł być zafiskalizowany, w ustawieniach drukarki fiskalnej należy przypisać mu odpowiednią literę, oznaczającą 0% VAT na drukarce fiskalnej. Na zakładce Ustawienia parametrów drukarki fiskalnej, w polach Stawka do fiskalizacji faktur VAT marża, Stawka do fiskalizacji dokumentów eksportowych, Stawka do fiskalizacji dokumentów WDT ustawia się literkę, która w drukarce fiskalnej oznacza 0% VAT. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 8 z 23

9 Makra w nazwie fiskalnej towaru Pole Nazwa fiskalna umożliwia wpisanie odrębnej nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Wypełniając powyższe pole można dodatkowo wprowadzić makra. Lista dostępnych makr dla nazwy fiskalnej jest następująca: - #K kod towaru - #N nazwa towaru - #s nazwa stawki - #s+ nazwa stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze) - #S opis stawki - #S+ opis stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze) Zastosowanie makr w nazwie fiskalnej towaru umożliwia między innymi fiskalizację dokumentów sprzedaży tego samego towaru, ale z różnymi stawkami podatkowymi. Dla przykładu makra #s nazwa stawki oraz #S opis stawki dodają do nazwy fiskalnej odpowiednią nazwę / opis stawki VAT. W sytuacji zastosowania makr #s+ oraz #S+ na drukarkę fiskalną, razem z nazwą fiskalną wysyłane są nazwa / opis stawki VAT, ale tylko wtedy, kiedy są one różne od stawki kartotekowej towaru. Pozostałe zmiany W oknie ustawień wydruku raportu Dokument eksportowy I" dodano nowe elementy wydruku: Stopka VAT w walucie, Stopka VAT w PLN oraz Wartość przed rabatem. Ponadto w nagłówku kolumn wartości kwotowej widnieje symbol waluty. Zmieniono sposób prezentacji podsumowania limitu kredytu na wydruku Lista kontrahentów z wyborem kolumn. Podsumowanie widoczne jest tylko wtedy, gdy wszystkie limity kredytów są w tej samej walucie. Poprawiono prezentację danych w polu lp na wydruku zestawień stanów magazynowych dla towarów, których liczba na zestawieniu przekracza liczbę trzycyfrową. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 9 z 23

10 Poprawiono eksport danych kontrahenta - przenoszenie numeru domu i numeru lokalu formatem eksportu Wersja 2015.b Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega W ramach realizacji postulatów Użytkowników programu Handel wprowadzono zmiany mające na celu zniesienie ograniczeń fakturowania niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z czym wprowadzono nową stawkę podatkową VAT NP: NP - Nie podlega. Użycie nowej stawki NP - Nie podlega na dokumentach pozwala wystawić dokumenty np. o charakterze Faktura VAT jedynie z pozycją niepodlegającą opodatkowaniu. Nie ma konieczności, tak jak w poprzednich wersjach programu umieszczania pozycji towarowych ze stawką NP jedynie na dokumencie typu rachunek, czy też wprowadzania na fakturze kolejnej pozycji podlegającej VAT. Nowa stawka nie podlega umożliwia również dokonanie korekty stawki VAT jednym dokumentem. Korygowanie stawki VAT dla pozycji z nową stawką NP - Nie podlega przebiega standardowymi mechanizmami korekt. Jednak korekty do dokumentów wystawionych z poprzednią stawką NP wystawiane są według wcześniejszej metody korygowania pozycji niepodlegających VAT. Na przykład, zmiana starej stawki VAT NP polega na skorygowaniu pozycji towarowej do zera, a następnie dodanie na korekcie pozycji z właściwą stawką VAT. Na formatkach dokumentów sprzedaży oraz na ich wydrukach, pozycje z nową stawką NP sumowane są w jednej stopce VAT wraz z pozycjami ze stawkami opodatkowanymi oraz numerowane są wraz z pozostałymi pozycjami ze stawkami opodatkowanymi. Formatki i wydruki dokumentów zawierających pozycje z poprzednią stawką NP pozostają bez zmian. Ustawienie, jako domyślnej nowej stawki NP - Nie podlega nie powoduje samoistnej zmiany stawki na dokumentach wystawionych przed aktualizacją. Jeśli kontrakty i zamówienia wprowadzone w poprzedniej wersji programu mają być kontynuowane według nowej stawki, należy je przeedytować. Poniżej wyszczególniono najważniejsze cechy nowej stawki podatkowej VAT NP wraz ze zmianami, jakie niesie jej wprowadzenie w bazach aktualnych użytkowników programu Handel. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 10 z 23

11 Ustawienia i zmiana domyślnej stawki VAT NP W nowych bazach danych programu Sage Symfonia Start Handel, w ustawieniach stawek VAT występuje tylko stawka VAT: NP - Nie podlega. W bazach zaktualizowanych, w ustawieniach widoczne są dwie stawki VAT nie podlega: poprzednia: NP - Nie podlega (pozycje wydzielone na dokumencie), nowa: NP - Nie podlega po aktualizacji ta stawka jest ustawiona, jako domyślna. W programie może być aktywna tylko jedna stawka NP aktywacja jednej automatycznie dezaktywuje drugą. W razie potrzeby można zmienić domyślną stawkę VAT NP. W tym celu należy: 1. Przejść do kartoteki Ustawienia programu Handel. 2. Na liście ustawień wybrać Stawki VAT. 3. Zaznaczyć wybór przy stawce NP, która ma zostać włączona. 4. Po zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem Kontynuuj, następuje aktywacja wybranej stawki VAT. Wybrana stawka zostanie zmieniona na wszystkich towarach kartotekowych, które posiadają na formatce wybraną stawkę NP. Nowa stawka VAT NP na towarach Po aktualizacji bazy danych stawka VAT w kartotece towarowej zostanie automatycznie zmieniona na nową, domyślaną stawkę NP: NP - Nie podlega. Użytkownik może przywrócić starą stawkę Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 11 z 23

12 NP, poprzez zmianę domyślnej stawki NP w ustawieniach programu Handel. W takiej sytuacji stawka w towarach jest automatycznie zmieniana na wybraną, jako domyślną stawkę NP. Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem Zmiany wprowadzone w aktualnej wersji Sage Symfonia Start Handel w dużej mierze dotyczą usprawnienia procesu wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Modyfikacja istniejącego mechanizmu oraz dodanie nowych funkcjonalności pozwala zoptymalizować proces wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Główne zmiany to dodanie: na formatce kontrahenta oznaczenia Podatnik VAT czynny, na formatce towaru oznaczenia towar z odwrotnym obciążeniem, możliwości wskazania w typie dokumentu sprzedaży rejestru VAT dla odwrotnego obciążenia (uzależnione od charakteru typu dokumentu), na formatkach dokumentów oznaczenia dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem (ikonka), w dokumencie sprzedaży, we właściwościach pozycji, pole wyboru odwrotne obciążenie, na wydrukach dokumentów sprzedaży wystawionych w ramach odwrotnego obciążenia informacji odwrotne obciążenie, automatycznego podpowiadania rejestrów dla zakupu objętego odwrotnym obciążeniem, informacji o transakcji objętej odwrotnym obciążeniem w danych przekazywanych z programu Handel do programu Sage Symfonia Start Mała Księgowość. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 12 z 23

13 Kontrahent - pole wyboru "Podatnik VAT czynny" Na potrzeby zoptymalizowania procesu obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem, na formatce kontrahenta dodano pole wyboru Podatnik VAT czynny. Informacja o tym czy kontrahent jest płatnikiem VAT-u, czy nie, jest wykorzystywana podczas wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Na jej podstawie, jak również informacji o tym, czy towar jest objęty odwrotnym obciążeniem podpowiadana jest stawka NP oraz ustawiany odpowiedni rejestr dla pozycji towarowej i oznaczenie odwrotne obciążenie. W bazach zaktualizowanych do nowej wersji Sage Symfonia Start Handel, pole Podatnik VAT czynny jest automatycznie włączane dla kontrahentów spełniających poniższe warunki: w polu kraj wybrana wartość PL, w polu NIP kontrahenta wpisany numer identyfikacji podatkowej podatnika. Pole to będzie również automatycznie włączane podczas dodawania nowego kontrahenta, spełniającego powyższe warunki. Dla kontrahenta, dla którego wybrano inny kraj niż PL, pole Podatnik VAT czynny nie będzie widoczne. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia powyższego zaznaczenia dla wybranych kontrahentów przy użyciu raportu pomocniczego Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów - Podatnik VAT czynny. W tym celu należy: W kartotece Kontrahenci zaznaczyć wybranych kontrahentów. W prawym dolnym rogu okna wybrać przycisk Operacje. Wybrać opcję Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów. W uruchomionym oknie zaznaczyć Podatnik VAT czynny. Po wybraniu przycisku OK parametr na formatkach kontrahentów zostanie ustawiony. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 13 z 23

14 Towar - pole wyboru "towar z odwrotnym obciążeniem" Na potrzeby zoptymalizowania procesu obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem, na formatce towaru dodano oznaczenie towar z odwrotnym obciążeniem. Oznaczenie to widoczne jest dla towarów typu: artykuł, usługa i komplet. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 14 z 23

15 Oznaczenie to wypełniane jest własnoręcznie na formatce towaru. Istnieje możliwość uruchomienia raportu pomocniczego, który przeprowadzi grupową zmianę tego parametru. W tym celu należy: W kartotece Towary zaznaczyć pozycje towarowe. W prawym dolnym rogu okna wybrać przycisk Operacje. Wybrać opcję Zmiana parametrów dla wybranych towarów. W oknie zmiany parametrów zaznaczyć Towar z odwrotnym obciążeniem. Po wybraniu przycisku OK parametr na formatkach towarów zostanie ustawiany. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 15 z 23

16 Rejestr odwrotne obciążenie w typie dokumentu sprzedaży Na formatce wybranych typów dokumentów sprzedaży można wskazać rejestr dla odwrotnego obciążenia. Wybrany rejestr będzie domyślnym rejestrem, podpowiadanym we właściwościach pozycji towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Pole rejestru odwrotne obciążenie widoczne jest dla typów dokumentów o charakterze: Rachunek, Rachunek korygujący, Rachunek sprzedaży w walucie, Rachunek sprzedaży w walucie korekta, Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca w walucie, Rachunek korygujący VAT, Paragon korygujący, Faktura zaliczkowa, Faktura korygująca zaliczkowa. W nowych bazach, na liście predefiniowanych typów dokumentów nie ma dokumentów o charakterze rachunek. Tworzenie dokumentu o tym charakterze nie jest blokowane. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 16 z 23

17 Właściwości pozycji z oznaczeniem odwrotne obciążenie Na formatce Właściwości pozycji dokumentu sprzedaży pojawia się pole wyboru odwrotne obciążenie dla tych dokumentów, dla których może być zdefiniowany rejestr odwrotnego obciążenia (lista tych dokumentów została wymieniona powyżej, w ramach opisu rejestru dla odwrotnego obciążenia w typie dokumentu). Pole odwrotne obciążenie można w trybie edycji dokumentu włączać i wyłączać, niezależnie od ustawień dla kontrahenta ( Podatnik VAT czynny ) i towaru ( towar z odwrotnym obciążeniem ). W sytuacji wystawiania dokumentu z pozycją typu komplet objętą odwrotnym obciążeniem, oznaczenie odwrotne obciążenie jest widoczne tylko we właściwościach pozycji nagłówka kompletu. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 17 z 23

18 Wystawianie dokumentu sprzedaży dla pozycji towarowej objętej odwrotnym obciążeniem Aby we właściwościach pozycji dokumentu sprzedaży automatycznie zaznaczało się pole odwrotne obciążenie, muszą być spełnione następujące warunki: kontrahent z zaznaczonym polem Podatnik VAT czynny, towar z zaznaczonym polem towar z odwrotnym obciążeniem. Jeśli spełnione są powyższe warunki, to na dokumencie podpowiadana jest dla towaru stawka NP, niezależnie od stawki wprowadzonej na formatce towaru. We właściwościach takiej pozycji towarowej widnieje rejestr niepodlegający VAT oraz zaznaczane jest pole odwrotne obciążenie. Jeśli podczas wystawiania dokumentu dla pozycji towarowej zostanie zmieniona stawka z NP na inną, to we właściwościach pozycji zostanie odznaczone pole "odwrotne obciążenie" oraz zmieniony rejestr, zgodny z rejestrem typu dokumentu. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy odznaczy się pole odwrotne obciążenie - zmienia się rejestr na ten z typu dokumentu oraz na formatce dokumentu zmieniana jest dla pozycji stawka VAT z NP na tę z formatki towaru. Dla całego dokumentu, niezależnie od tego, jakie pozycje są na dokumencie, podlegające, czy niepodlegające VAT rejestr jest podpowiadany z typu dokumentu. Na formatce wystawianego dokumentu, sprzedaży oraz zakupu, pozycja objęta odwrotnym obciążaniem oznaczona jest specjalną ikoną. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 18 z 23

19 Podpowiadanie rejestru odwrotnego obciążenia na dokumentach z samoopodatkowaniem Wystawiając fakturę zakupu, która w definicji typu dokumentu ma zaznaczoną opcję "samoopodatkowanie", program automatycznie podpowiada w poszczególnych pozycjach dokumentu użycie jednego lub dwóch rejestrów VAT na podstawie oznaczenia w towarze: jeśli towar nie jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program ustawia we właściwościach tej pozycji tylko rejestry naliczony, jeśli towar jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny. Podpowiadanie rejestrów (należny, naliczony) następuje na podstawie ustawionych w typie dokumentu rejestrów VAT. Podpowiadanie rejestrów dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 19 z 23

20 Informacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu sprzedaży W opcjach ustawień wydruku została dodana lista wyboru, umożliwiająca wyświetlenie informacji o odwrotnym obciążeniu. Powyższa informacja możne być prezentowana w osobnej kolumnie, obok nazwy towaru, po przecinku lub można zrezygnować z jej pokazywania. Informacje o odwrotnym obciążeniu mogą być wyświetlane na następujących typach wydruków: Dokument VAT nie podlega, "Dokument VAT I", Dokument VAT w walucie", Dokument VAT I org+kop na stronie", Faktura zaliczkowa, Faktura VAT korygująca w walucie", Faktura VAT Korygująca". Logowanie lista firm Widoczna w oknie logowania lista firm, sortowana jest alfabetycznie. Zwiększona została również ilość firm jednocześnie wyświetlanych na liście. Uruchomienie wersji demonstracyjnej Firmy demonstracyjne będą wymagały podania danych kontaktowych oraz zgody na ich przetwarzanie, otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej i kontakt telefoniczny. Mechanizm komunikacji Sage Zintegrowano z programem mechanizm komunikacji pomiędzy firmą Sage a Klientem, umożliwiający przekazywanie Państwu informacji. Aby korzystać z niego zezwól programowi na połączenie z adresem Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 20 z 23

21 Pozostałe zmiany Zmiana umiejscowienia w typie dokumentu parametrów ustawień z programem księgowym: FK i obsługuj jako W związku z dodaniem nowego pola dla rejestru odwrotnego obciążenia, pola FK i obsługuj jako zostały przeniesione do panelu poniżej. Dziesięciocyfrowy kod CN Wprowadzono możliwość wpisywania dziesięciocyfrowych kodów CN towarów. Korekta z datą sprzedaży wcześniejszą niż sprzedaż Umożliwiono wystawianie korekt dokumentów sprzedaży z datą sprzedaży wcześniejszą niż data sprzedaży na fakturze korygowanej. Pobieranie towarów z PZ na Fakturę nabycia Podczas wystawiania Faktury nabycia powiązanej z dokument PZ, do którego wcześniej wystawiono Fakturę wewnętrzną, pozycje towarowe z dokumentu przyjęcia są przepisywane na fakturę. Aktualizacja waluty na rozrachunku przy zmianie typu dokumentu Podczas zmiany typu dokumentu np. z Faktura sprzedaży na Faktura w walucie, na rozrachunku tego dokumentu automatycznie zmienia się waluta rozrachunku (zgodnie z walutą dla wybranego typu dokumentu). Okno wyboru kursu na walutowym dokumencie zakupu wystawianym z PZ Podczas wystawiania z dokumentu PZ walutowego dokumentu zakupu, okno Wybierz kursu wyświetlane jest tylko raz, tak jak to ma miejsce przy wystawianiu walutowego dokumentu zakupu bez wcześniejszego przyjęcia towaru. Rabat na Fakturze sporządzonej z Paragonu wystawionego w cenie innej niż cena brutto Poprawiono przenoszenie ceny bazowej i rabatu w pozycji dokumentu wystawianego z Paragonu, na którym cena sprzedaży jest inna niż D BRUTTO. Poprawiono wydruki: Poprawiono wydruk faktur operacją grupową Drukowanie dokumentów w sytuacji, w której domyślnym formatem wydruku jest RTF, a użytkownik pracuje na zdalnym pulpicie. Poprawiono zapamiętywanie ustawień parametrów wydruku Faktury VAT RR dla wydruku: Oświadczenie o naliczeniu wpłat na FPR. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 21 z 23

22 Wersja 2015.a Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Wprowadzona zmiana umożliwia wystawianie dokumentów wewnątrzwspólnotowych dla kontrahenta polskiego. Raporty graficzne - okno definiowania przedziałów Na zestawieniach należności i zobowiązań kontrahentów, dla wymiaru Okresy przeterminowania dostępna jest funkcjonalność definiowania przedziałów czasowych, według których filtrowane są zobowiązania i należności kontrahentów. W aktualnej wersji Raportów graficznych, w celu poprawy ergonomii zarządzania listą przedziałów dodano w oknie Definiowanie przedziałów przyciski Dodaj i Usuń. Pozostałe zmiany Poprawiono raporty wydruków dla noty korygującej i duplikatu faktury RR. Na wydruku kopii noty korygującej prezentowane są własnoręcznie wprowadzone w szablonie noty zmiany. Na wydruku duplikatu raportem Faktura VAT RR, obok napisu Duplikat prezentowana jest aktualna data wydruku Poprawiono pobieranie do Raportu kasowego wartości stanu początkowego wprowadzonego raportem pomocniczym: Pomocnicze\Wprowadzenie stanu początkowego rejestru płatności. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 22 z 23

23 Wersja 2015 Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi Novitus: Bono E oraz Deon E. Istnieje możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na danych drukarkach fiskalnych. Dodatkowo jest możliwość wydrukowania wartości rabatu lub narzutu, a w przypadku drukarki Bono E wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonach fiskalnych (jeśli numer NIP zostanie podany w dokumencie). W przypadku drukarki fiskalnej Deon E, NIP nabywcy można wydrukować w stopce dokumentu, używając w tym celu odpowiedniego makra. Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.c Strona 23 z 23

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Opis zmian Wersja 2014.d Zmiana daty programu przy wykonywaniu raportów 6 Poprawiono błąd powodujący zmianę daty programu na datę systemową po wykonaniu niektórych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo