Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :"

Transkrypt

1 Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń". 2. W oknie definicji kwot pomocy materialnej dla uczniów, dodano zakładanie okresów obowiązywania progów dochodów miesięcznych i związanych z nimi kwot pomocy. 3. W oknie parametrów programu, dodano funkcje "parametry systemu". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.34a : 1. Dodano obsługę parametru programu zapisywanego w pliku "ini" - katalog tymczasowy. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.34 : 1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2015 rok. 2. W oknie wniosku, na zakładce "zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat" w tabeli "nazwa decyzji (dokumentu)", dodano wyróżnienie kolorem niebieskim użytego szablonu decyzji. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.33 : 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". 3. W oknie listy wniosków dodano kryterium "rodzaj świadczenia" - stypendium szkolne lub zasiłek szkolny. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.32a : 1. Dodano nową wersję formularza PIT-8C za rok Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.32 : 1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2014 rok. 2. W oknie "wypłaty w kasie" dodano możliwość zmiany opisu ostatniej kolumny na wydruku listy wypłat. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.31 : 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.30 : 1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2013 rok.

2 2. Zmieniono wygląd części merytoryczno-finansowej list wypłat. 3. Zmieniono treść "słownie" kwot wypłat. 4. W oknie "wypłaty w kasie" dodano możliwość zapisania do pliku pozycji listy wypłat (z możliwością wyboru formatu pliku). Format pliku można zdefiniować z wykorzystaniem funkcji "formaty przelewów elektronicznych" w oknie "parametry programu". 5.W oknie danych uczniów dodano możliwość ukrycia danych osób "nieaktywnych". 6. W oknie "zestawienie pomocy materialnej dla uczniów" dodano kryterium dotyczące stanu realizacji świadczenia ("dowolna", "wypłacone (zrealizowane)", "niezrealizowane"). 7. Na szablonach decyzji dodano pole: skład rodziny. 8. W oknie listy wniosków dodano kryterium "świadczeniobiorca". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.29a : 1. W oknie kalkulacji dochodów członka rodziny zmieniono kwotę dochodu z hektara przeliczeniowego na 250 zł. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.29 : 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". 3. Dostosowano kontrolę progu dochodowego dla nowej wartości obowiązującej dla wniosków złożonych począwszy od 1 października 2012 roku (zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej). 4. Dostosowano kontrolę wysokości kwoty przyznanego świadczenia dla nowej wartości obowiązującej dla wniosków złożonych począwszy od 1 listopada 2012 roku (zmiana wysokości zasiłku rodzinnego w świadczeniach rodzinnych). Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.28 : 1. W głównym oknie programu, w menu dodano opcję "system->dziennik zdarzeń". 2. W głównym oknie programu, w menu dodano pozycję "słowniki->czynności (metryka sprawy)", umożliwiającą utworzenie słownika rodzajów realizowanych czynności, który można wykorzystać przy sporządzaniu metryki sprawy. 3. W oknie danych wniosku o ustalenia prawa do pomocy materialnej dla uczniów, a także w oknie "uczniowie" oraz oknie listy wniosków, dodano możliwość przygotowania i wydrukowania metryki sprawy. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.27a : 1. W oknie "uczniowie" dodano funkcję umożliwiającą wydruk formularza PIT-8C za rok Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.27 : 1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2012 rok.

3 Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.26: 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.25: 1. Dodano możliwość zmiany kwoty niezrealizowanej pozycji harmonogramu wypłat. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.24: 1. W oknie listy przelewów bankowych dodano obsługę zapisu do pliku przelewów dla instytucji. 2. W oknie danych instytucji dla szkół ponadgimnazjalnych dodano możliwość określenia rodzaju szkoły : szkoła zawodowa, liceum, technikum. 3. W oknie "zestawienie pomocy materialnej dla uczniów" w kryteriach dla szkół ponadgimnazjalnych dodano możliwość określenia rodzaju szkoły, dla którego ma zostać sporządzone zestawienie. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.23: 1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2011 rok. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.22: 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.21a: 1. Zmieniono podpowiadane kwoty minimalnego i maksymalnego stypendium lub zasiłku. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.21: 1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2010 rok. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.20: 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.19: 1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2009 rok. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.18:

4 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.17: 1. W oknie "transakcje (wpłaty, zapłaty) dodano w kryteriach możliwość określenia rejonu osoby wpłacającej. 2. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2008 rok. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.16: 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.15: 1. W oknie danych osobowych dodano informacje na temat identyfikatora karty bankomatowej z możliwością jego edycji. 2. W głównym oknie programu dodano opcję Dane->Eksport danych->konta bankowe Citibank Handlowy, która umożliwia przygotowanie pliku z danymi potrzebnymi do założenia rachunków kart bankowych w banku Citibank Handlowy. 3. W głównym oknie programu dodano opcję Dane->Eksport danych->konta bankowe PKO BP, która umożliwia przygotowanie pliku z danymi potrzebnymi do założenia rachunków kart bankowych w banku PKO BP. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.14a: 1. Poprawiono działanie funkcji "zmiana terminu realizacji" z menu głównego okna programu. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.14: 1. W głównym oknie programu w menu "zestawienia" dodano opcję "pomoc materialna dla uczniów", która umożliwia sporządzenie zestawienia zbiorczego lub szczegółowego wypłaconej pomocy materialnej za wybrany okres. 2. Dodano możliwość umieszczenia na wydruku przelewu bankowego adresu świadczeniobiorcy. 3. W oknie "PIT-8s" dodano opcję "grupuj wg miesiąca wypłaty", która umożliwia przygotowanie druku PIT-8s pogrupowanego wg miesiąca wypłaty świadczenia, zamiast miesiąca, za który zostało wypłacone świadczenie. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.13a: 1. Zoptymalizowano proces tworzenia listy wypłat. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.13:

5 1. Zmieniono domyślny okres przy przyznawaniu świadczenia z " do " na " do ". 2. Zoptymalizowano pracę programu. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.12c: 1. Dla wniosków zarejestrowanych od dnia 1 października 2006 zmieniono kryterium progowe z 316 zł na 351 zł. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.12b: 1. Dodano możliwość podziału niezrealizowanej pozycji harmonogramu wypłat na dwie kwoty. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.12a: 1. Zmieniono domyślny okres przy zakładaniu danych na temat nauki z " do " na " do ". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.12: 1. Na szablonach decyzji dodano pole: problemy występujące w rodzinie. 2. Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie zapisywania przelewów bankowych do pliku w oknie "Transakcje". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.11: 1. W PIT-8S poprawiono wypełnianie części D w przypadku nadruku na formularzach. 2. Definiowanie formatów przelewów elektronicznych - dodano pola : odbiorca imię, odbiorca nazwisko, odbiorca PESEL. 3. W przypadku użycia na wniosku funkcji "kopiowanie członków rodziny wraz z dochodami", gdy program nie odnajdzie poprzedniego wniosku dla aktualnego ucznia, umożliwi wskazanie wniosku z którego będą te dane kopiowane. 4. Na szablonach decyzji dodano pola: adres ucznia - poczta, adres ucznia - ulica i numer, adres wnioskodawcy - poczta, adres wnioskodawca - ulica i numer, bieżąca data, zaświadczenie okres, zaświadczenie - wypłacona pomoc. 5. W oknie danych uczniów, dodano opcję "Druki", która umożliwia przygotowanie zaświadczenia o wypłaconej pomocy wg wskazanego szablonu zaświadczenia zdefiniowanego w oknie szablony dokumentów. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.10a: 1. W PIT-8S poprawiono wypełnianie kolumny "c" w części D formularza (powinna być wpisywana kwota z kolumny "b" nie więcej niż 380 zł). Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.10: 1. W oknie "uczniowie" dodano funkcję umożliwiającą wydruk formularza PIT-8S. 2. Dodano kopiowanie danych wniosku pierwotnego w momencie zakładania wniosku o zmianę lub uchylenie decyzji.

6 3. Na decyzjach dodano pole : "uczeń - adres szkoły". 4. W oknie "lista decyzja" po zaznaczeniu opcji "wybrana szkoła" program poprosi o podanie dnia, w którym ma sprawdzić czy uczeń uczęszczał do wybranej szkoły. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.09a: 1. W głównym oknie programu w opcji "Realizacja" dodano funkcję "Przelew bankowy", która umożliwia sporządzenie dowolnego przelewu bankowego. 2. W oknie "lista wniosków" po zaznaczeniu opcji "wybrana szkoła" program poprosi o podanie dnia, w którym ma sprawdzić czy uczeń uczęszczał do wybranej szkoły. 3. Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie zapisywania przelewów bankowych do pliku w oknie "Transakcje". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.09: 1. W oknie wniosku dodano możliwość wydruku zestawienia dochodów rodziny. 2. W oknie wniosku nad tabelą składu rodziny dodano informację o liczbie członków rodziny. 3. Poprawiono wydruk adresów w oknie "lista decyzji". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.08: 1. Dodano kontrolę przekroczenia kwoty przyznanego świadczenia podczas wprowadzania dokumentów rozliczających świadczenia niepieniężne, gdy wystąpi przekroczenie ukaże się komunikat informujący o tym fakcie. 2. W oknie "Lista decyzji" dodano możliwość utworzenia listy decyzji dla wybranej szkoły ucznia. 3. Na decyzjach dodano pola : "dochód miesięczny rodziny", "dochód miesięczny na osobę w rodzinie", "uczeń szkoła". 4. Dodano możliwość zapisania szczegółowych informacji o dochodach członków rodziny wraz z ich przeliczeniem. 5. W oknie parametrów programu dodano funkcję definiowania formatów przelewów elektronicznych. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.07f : 1. W oknie "Lista wniosków" poprawiono błąd, który w specyficznym przypadku uniemożliwiał wydruk listy wniosków. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.07c : 1. W oknie "Lista decyzji" dodano funkcję "Wydruk listy", która umożliwia przygotowanie wydruku aktualnej listy decyzji. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.07b : 1. W trakcie wypełniania tekstu decyzji dla świadczeń przyznanych okresowo dodano zwrot "miesięcznie". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.07a :

7 1. W oknie "Lista decyzji" dodano funkcję "Adresy", która umożliwia przygotowanie wydruku adresów na koperty w formie etykiet. 2. W oknie uczniów umożliwiono sortowanie listy wg numeru PESEL. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.07 : 1. W oknie "Lista wniosków" dodano funkcję "rozpatrz", umożliwia ona grupowe rozpatrzenie wniosków zaznaczonych na liście. Program rozpatrzy wniosek, przyzna świadczenie (lub odmówi przyznania) wyliczy jego wielkość i utworzy decyzję przyznającą lub odmowną. 2. W głównym oknie programu dodano opcję "Zestawienia->Zapytania SQL", umożliwia ona tworzenie dowolnych raportów z wykorzystaniem zapytań języka SQL. 3. W oknie wyboru przyznanych świadczeń niepieniężnych (które mają zostać rozliczone poprzez dokument (fakturę)), w kryteriach dodano opcję "wybrana szkoła" w celu wyszukanie świadczeń niepieniężnych przyznanych uczniom uczęszczającym do wybranej szkoły. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.06 : 1. W oknie "Transakcje (wpłaty, zapłaty)" dodano możliwość sporządzenie listy przelewów bankowych lub wypłat w kasie dla wybranych z listy transakcji zapłaty. Umożliwiono również wydruk przelewów (lub ich eksport w postaci elektronicznej w wybranym formacie) oraz dowodów wypłaty dla wybranych transakcji zapłaty. 2. W szablonach dokumentów dodano pole "Razem świadczenia przyznane", uzupełnia ono decyzję sumą kwot świadczeń przyznanych. 3. W oknie lista wniosków dodano kryterium "wybrana szkoła". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.05 : 1. W opcji "słowniki" w głównym oknie programu dodano pozycję "problemy rodziny", umożliwia ona zdefiniowanie problemów występujących w rodzinach wraz z ewentualną kwotą zwiększenia stypendium (zasiłku), jeżeli dany problem występuje w rodzinie. 2. Na wniosku dodano możliwość umieszczenia informacji o problemach występujących w rodzinie, program uwzględni je również przy wyliczeniu proponowanej kwoty stypendium (zasiłku), z uwzględnieniem danych zapisanych w słowniku "problemów rodziny". 3. W oknie listy wniosków dodano kryterium rodziny z "problemami", pozwala ono wyszukać wnioski rodzin, u których wprowadzono dane dotyczące występujących problemów. 4. Na wydruku listy wniosków dodano informacje o problemach występujących w rodzinie. 5. W oknie parametrów programu, dodano możliwość włączenia kontroli czy wraz z wnioskiem został złożony formularz PIT-2, jeżeli nie to program w momencie tworzenia decyzji przyznającej świadczenie poinformuje o tym fakcie i zada pytanie "czy przyznać świadczenie". Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.04 : 1. W opcji "słowniki" w głównym oknie programu dodano pozycję "świadczenia", umożliwia ona zdefiniowanie nazw świadczeń (innych niż proponowane przez program), które będą używane przy wyświetlaniu danych, tworzeniu decyzji, drukowaniu harmonogramów wypłat itp.

8 2. Przy zakładaniu nowego wniosku dla tego samego wnioskodawcy, program skopiuje uwagi oraz dołączone dokumenty z wniosku wcześniej wprowadzonego. 3. W oknie listy wniosków dodano kryteria "wybrana miejscowość" oraz "uczniowie pobierający inne stypendia", a także umożliwiono posortowanie listy wg miejscowości. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.03 : 1. Przy zakładaniu nowego wniosku dla tego samego wnioskodawcy, program skopiuje treść wniosku z wcześniej wprowadzonego. 2. Dodano słownik dokumentów załączonych do wniosku. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.02 : 1. Dodano możliwość utworzenia listy wypłat tylko dla uczniów z wybranej szkoły. 2. W głównym oknie programu dodano opcję "zmiana terminu realizacji", umożliwia ona zmianę grupową terminu realizacji pozycji harmonogramu z danego dnia na inny. 3. W oknie parametrów programu dodano możliwość określenia wielkości pomocy ( z podziałem na progi dochodu miesięcznego na jednego członka rodziny ), która będzie podpowiadana przez program w trakcie przyznawanie świadczenia z uwzględnieniem wielkości dochodu rodziny. 4. W oknie listy wniosków dodano możliwość posortowania wniosków wg dochodu na osobę w rodzinie, również dodano możliwość ograniczenia listy do wniosków z podanego zakresu dochodów. 5. W oknie listy wniosków dodano wydruk zestawienia aktualnie wybranych wniosków. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.01b : 1. Poprawiono uzupełnianie się druku decyzji dla starszych wersji Windows. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.01a : 1. W oknie wniosku na zakładce "rozpatrzenie" dodano funkcję uzupełnienia danych rodziny na podstawie wcześniej wprowadzonego wniosku. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.01 : 1. Dodano funkcję eksportu oraz importu danych osobowych do (z) pliku tekstowego, które umożliwiają przenoszenie oraz synchronizację danych pomiędzy programami : Amazis, Cheops, Helios oraz Tales.

Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST

Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST Niniejszy dokument zawiera opis najbardziej typowych czynności wykonywanych w zakresie Obsługi Klienta w programie Pomost firmy Sygnity. Bardziej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja użytkownika. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja użytkownika. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 3.0 2014.12.01 2 Spis treści Rozdział I Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika

Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika Opracowanie: Grażyna Kurzyna Maria Krysiak-Klejnberg Warszawa, październik 2005 Spis treści Spis treści Wstęp... 5 Słownik

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip 1. Wstęp... 5 2. Bezpieczeństwo... 6 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 6 2.2. Bezpieczeństwo usługi...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika INSIGNUM Moduł Kadry Płace Instrukcja użytkownika Wersja 3.8.1 / wrzesień 2007 Spis treści Rozpoczęcie pracy z programem... 5 Właściwości programu... 5 Korzystanie z programu... 6 Rozpoczęcie pracy...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21

UMOWY ZLECENIA. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21 UMOWY ZLECENIA Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady eksploatacji programu...4 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy programu... 4 3.1. Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo