%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece."

Transkrypt

1 !" $$$%&'! (%&'$)*)$$ +,-.!!" " " %$-,./+,-.0! $%& 1$$! %$$23$! 45 45!6$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje tekst, który naley dosłownie przepisa. W przypadku plików ródłowych wyrónia istotniejsze fragmenty. Czcionka o stałej szerokoci kursyw Tekst komentarza w przykładowych sesjach przy terminalu. Czcionka o stałej szerokoci kursyw pogrubiona Wyrónia istotniejsze fragmenty wyników działania wydawanych polece. 7!8 Celem wiczenia jest poprawne skompilowanie oraz zainstalowanie systemu PVM (ang. Parallel Virtual Machine). Pakiet z plikami ródłowymi (jednolitymi dla wszystkich platform sprztowych) naley samodzielnie pobra ze strony domowej projektu PVM: opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 1

2 lub te z miejsca wskazanego przez prowadzcego laboratorium. Wersja, która bdzie uywana nosi numer System bdzie instalowany w systemie LINUX. Czynnoci, które naley wykona: 1. Rozpakowa oprogramowanie PVM (plik pvm3.4.4.tgz). Pakiet bdzie instalowany niezalenie przez kadego uytkownika w jego katalogu domowym. Po rozpakowaniu powinien pojawi si katalog pvm3 (moliwe jest oczywicie zainstalowanie pakietu w publicznie dostpnych katalogach, jednak wymagane jest wówczas posiadanie uprawnie uytkownika root). 2. Zapozna si z utworzon struktur katalogow. Przeczyta uwanie plik Readme! 3. Po rozpakowaniu plików ródłowych, aby prawidłowo skompilowa a póniej uywa system PVM, naley w odpowiedni sposób skongurowa swoje rodowisko pracy. Mamy tu na myli ustawienie odpowiednich zmiennych systemowych. W systemie LINUX uytkownik zwykle w swoim katalogu domowym posiada jeden lub kilka tzw. skryptów logujcych. Zwykle s to pliki o nazwach zaczynajcych si od znaku kropki (czyli s to pliki ukryte), takie jak np.:.login.prole.bash_prole.bash_login.barshrc Na dysku mog te znale si pliki o innych nazwach zaley to od administratora systemu. Poniewa jednak obecnie najpopularniejszym programem powłoki (ang. shell) jest program bash, wic najprawdopodobniej bd to pliki.bash_prole oraz.bashrc. Ten drugi jest zwykle wywoływany z tego pierwszego. W typowej konguracji, w pliku.bash_prole, odnajdziemy nastpujce linie: if [ -f ~/.bashrc ]; then source ~/.bashrc Jeeli s one (jak w powyszym przykładzie) skomentowane, naley je odkomentowa (usun znaki ). W przeciwnym wypadku plik (skrypt).bashrc nie zostanie wykonany. Naley samodzielnie zorientowa si, które skrypty i w jakiej kolejnoci wykonuj si w czasie logowania uytkownika do systemu. Najwygodniej sprawdzi to dodajc na pocztku kadego skryptu polecenie echo (np.: echo Czytam plik.bashrc ), które wywietli podany jako parametr napis i tym samym pokae nam, które skrypty zostały wykonane. 4. Utworzy zmienn rodowiskow PVM_ROOT, która bdzie zawiera ciek do katalogu roboczego do którego rozpakowany został PVM, np. $HOME/pvm3. Odpowiedni wpis najlepiej umieci jest w pliku.bashrc (lub jego odpowiedniku, gdy uywamy innej powłoki ni bash). Dobrze jest równie dołczy do tego pliku plik $HOME/pvm3/lib/bashrc.stub, który ustawi automatycznie wszystkie wymagane parametry. Na koniec do zmiennej $MANPATH dodamy ciek $PVM_ROOT/man, aby móc wygodnie czyta dokumenty man dotyczce PVM. Poniej zamieszczono fragment pliku.barshrc z dodanymi odpowiednimi wpisami:... PVM_ROOT=$HOME/pvm3 export PVM_ROOT opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 2

3 if [ -f $PVM_ROOT/lib/bashrc.stub ]; then source $PVM_ROOT/lib/bashrc.stub MANPATH=$MANPATH:$PVM_ROOT/man export MANPATH... Plik $HOME/pvm3/lib/bashrc.stub ma struktur jak poniej. Elementy, które dobrze jest w nim odkomentowa zaznaczono pismem pogrubionym: append this le to your.bashrc to set path according to machine type. you may wish to use this for your own programs (edit the last part to point to a different directory f.e. ~/bin/_$pvm_arch. if [ -z $PVM_ROOT ]; then if [ -d ~/pvm3 ]; then export PVM_ROOT=~/pvm3 else echo "Warning - PVM_ROOT not dened" echo "To use PVM, dene PVM_ROOT and rerun your.bashrc" if [ -n $PVM_ROOT ]; then export PVM_ARCH=`$PVM_ROOT/lib/pvmgetarch` uncomment one of the following lines if you want the PVM commands directory to be added to your shell path. export PATH=$PATH:$PVM_ROOT/lib generic export PATH=$PATH:$PVM_ROOT/lib/$PVM_ARCH arch-specic uncomment the following line if you want the PVM executable directory to be added to your shell path. export PATH=$PATH:$PVM_ROOT/bin/$PVM_ARCH Po wykonaniu powyszych zmian naley ponownie zalogowa si do systemu. Wydajc nastpnie polecenie set upewni si, e wszystkie wymagane przed kompilacj parametry zostały prawidło ustawione. Przykład prawidłowo ustawionego rodowiska (w czci potrzebnej do pracy z systemem PVM) wyglda nastpujco (pismem pogrubionym zaznaczono elementy zwizane z PVM): MANPATH=/usr/man:/usr/local/man:/home/artur/pvm3/man PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:/home/artur/pvm3 /lib:/home/artur/pvm3/lib/linux:/home/artur/pvm3/bin/linux PVM_ARCH=LINUX PVM_ROOT=/home/artur/pvm3 5. Przed kompilacj zapozna si z zawartoci poniszych plików (do czego one słu?): $HOME/pvm3/Makele $HOME/pvm3/Makele.aimk $HOME/pvm3/lib/aimk $HOME/pvm3/examples/Makele.aimk 6. Zapozna si z dokumentacj w postaci dokumentów man (pvm, pvm_intro, pvmd3, aimk). opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 3

4 7. Wykona kompilacj systemu poleceniem make. Analizujc zawarto pliku Makele.aimk, dokona równie kompilacji przykładowych programów demonstracyjnych (jak to zrobi?). Aby łatwiej było analizowa pojawiajce si w duych ilociach komunikaty z kompilacji, mona skierowa standardowe wyjcia do plików, czyli np. wyda polecenie make w nastpujcej postaci: $ make 2>err.txt 1>log.txt 8. Sprawdzi działanie systemu PVM uruchamiajc tzw. konsol PVM i wydajc kilka przykładowych polece. Przykładowa sesja moe wyglda jak poniej (istotniejsze elementy pogrubiono): pts/1 00:00:00 ps $ pvm pvm> quit quit Console: exit handler called pvmd still running pts/1 00:00:00 pvmd pts/1 00:00:00 ps $ pvm pvmd already running. pvm> conf conf 1 host, 1 data format HOST DTID ARCH SPEED DSIG zgul LINUX x pvm> id id t40002 pvm> mstat zgul mstat zgul zgul ok pvm> halt halt Zakoczony pts/1 00:00:00 ps Literatura 1. Index for PVM3 Library: 2. PVM List of Frequently Asked Questions: opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 4

5 3. PVM: Parallel Virtual Machine A Users' Guide and Tutorial for Networked Parallel Computing: 4. The postscript le for the book ``PVM A Users' Guide and Tutorial for Networked Parallel Computing''. 5. The users' guide for PVM version 3.3: opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 5

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz Rzeszów 2005-01-23 Paweł Janusz ShoutCAST to technika stworzona przez firm Nullsoft. Jest to technika kompresji i dostarczania dwiku strumieniowo. Technika ta bardzo dobrze współdziała z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA APACHE 2.0 + SSL Linux Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Konwencje przyjęte w instrukcji

1. Konwencje przyjęte w instrukcji Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych wersja: 1.00 Nr ćwiczenia: Temat: Cel ćwiczenia: Wymagane przygotowanie teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o WSH

1. Podstawowe informacje o WSH 1. Podstawowe informacje o WSH 1 Do pisania skryptów nie jest potrzebny aden specjalizowany edytor. Mona wykorzysta dowolny edytor tekstowy /np. Notatnik/ a nastpnie zapisywa pliki z odpowiednim rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 1 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo