PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec."

Transkrypt

1 PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1

2 Agenda Wstęp Dwie metodyki dwa światy? Podobieństwa RóŜnice I co z tego wynika 2 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 2

3 Zawartość metodyki metody, czyli procedury i techniki, elementy organizacji struktura, opis ról, odniesienie do kontekstu, wzorce dokumentów. 3 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 3

4 Po co nam metodyka? Ułatwia komunikację poprzez wspólne, dobrze zdefiniowane pojęcia, Zapewnia powtarzalność, Dostarcza sprawdzone metody, narzędzia i wzorce, Pozwala uczyć się na cudzych błędach, Ostrzega o moŝliwych problemach, Porządkuje wiedzę. 4 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 4

5 Otaczają nas projekty, pracujemy nad nimi codziennie, rzadko jednak poświęcamy choć trochę uwagi, by nad nimi zapanować by nimi zarządzać. J. Davidson Frame 5 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 5

6 Projekt skończony i i 6 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 6

7 Co wybrać? 7 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 7

8 Podręczniki 8 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 8

9 Projekt to PRINCE2 organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. PMI tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi bądź osiągnięcia unikalnego rezultatu. 9 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 9

10 Projekt to PRINCE2 organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. PMI tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi bądź osiągnięcia unikalnego rezultatu. 10 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 10

11 Zarządzanie projektem Parametry projektu którymi trzeba zarządzać: PRINCE2 Koszty, Terminy, Jakość, Zakres, Ryzyko, Korzyści. PMI Zakres Jakość Terminy BudŜet Zasoby Ryzyka 11 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 11

12 Budowla o nazwie: PRINCE2 Zmiana Postępy Ryzyko Uzasadnienie Biznesowe Plany Organizacja Jakość W Crown A R S Copyright Z A W A Reprodukowano R Z E S Z Óna W podstawie W R licencji O C ŁOGC. A W 12 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 12

13 Model projektu PRINCE2 PMI 7 pryncypiów 7 tematów 7 procesów (w nich 40 działań) Środowisko projektu 9 obszarów wiedzy 5 grup procesów, (w tym 42 procesy) 13 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 13

14 Procesy W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 14

15 Procesy PRINCE2 Przed projektem Etap inicjowania Kolejne etapy realizacyjne Ostatni etap realizacyjny Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Przygotowanie Projektu KE Inicjowanie Proj. Zarządzanie Strategiczne Projektem KE ZP Sterowanie Etapem Sterowanie Etapem Dostarczanie produktów Zarządzanie Dostarczaniem Produktów Zarządzanie Dostarczaniem Produktów Legenda KE = Zarządzanie Końcem Etapu ZP = Zamykanie Projektu W Crown A R S Copyright Z A W A Reprodukowano R Z E S Z Óna W podstawie W R licencji O C ŁOGC. A W 15 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 15

16 Procesy w projekcie według PMI NatęŜenie działań Procesy planowania Procesy realizacji Procesy kontroli Procesy rozpoczęcia Procesy zakończenia Początek Czas Koniec W A R S Z A W A Rys. według. R Z E S PMBoK Z Ó W Guide W R O C Ł A W 16 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 16

17 Tematy a obszary wiedzy W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 17

18 Tematy a obszary wiedzy Tematy PRINCE2 Uzasadnienie Biznesowe Organizacja Jakość Plany Ryzyko Zmiana Postępy Obszary wiedzy PMI Zarządzanie: Integracją projektu Zakresem w projekcie Czasem w projekcie Kosztami w projekcie Jakością w projekcie Zasobami ludzkimi w projekcie Komunikacją w projekcie Ryzykiem w projekcie Zamówieniami w projekcie 18 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 18

19 Tematy a obszary wiedzy Tematy PRINCE2 Uzasadnienie Biznesowe Organizacja Jakość Plany Ryzyko Zmiana Postępy Obszary wiedzy PMI Zarządzanie: Integracją projektu Zakresem w projekcie Czasem w projekcie Kosztami w projekcie Jakością w projekcie Zasobami ludzkimi w projekcie Komunikacją w projekcie Ryzykiem w projekcie Zamówieniami w projekcie 19 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 19

20 ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ PROJEKTU Opracowanie karty i planu projektu Realizowanie planu projektu Zintegrowana kontrola zmian ZARZĄDZANIE ZAKRESEM PROJEKTU Planowanie zakresu (i SPP) Weryfikacja zakresu Kontrola zmian zakresu ZARZĄDZANIE CZASEM W PROJEKCIE Określenie działań Określenie kolejności działań Tworzenie harmonogramu ZARZĄDZANIE KOSZTEM PROJEKTU Szacowanie kosztów BudŜetowanie kosztów Monitorowanie kosztów ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROJEKTU Planowanie jakości Zapewnienie jakości Kontrola jakości ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Planowanie organizacyjne Pozyskanie zespołu Kształtowanie zespołu ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ Planowanie komunikacji Dystrybucja informacji Raportowanie Zarządzanie udziałowcami ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyk Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka Monitorowanie ryzyka ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Planowanie zamówień i kontraktów Zbieranie ofert Wybór dostawców Administrowanie kontraktami W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 20 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 20

21 Organizacja projektu według PRINCE2 Kierownictwo organizacji lub programu Główny UŜytkownik(-cy) Komitet Sterujący Przewodniczący (Sponsor) Główny Dostawca(-cy) Nadzór ze strony Biznesu, UŜytkownika i Dostawcy Kierownik Projektu Kierownicy Zespołów Obsługa Zmian Wsparcie Projektu Członkowie zespołu Linie podległości Obowiązki Nadzoru Projektu Linie wsparcia/pomocy W Crown A R S Copyright Z A W A Reprodukowano R Z E S Z Óna W podstawie W R licencji O C ŁOGC. A W 21 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 21

22 Interesariusze projektu Interesariusze to osoby i organizacje aktywnie zaangaŝowane w przedsięwzięcie lub podlegające wpływom wynikającym z realizacji lub zakończenia projektu 22 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 22

23 Organizacja projektu według PMI Kierownik portfela Inni interesariusze Sponsor Kierownictwo operacyjne Kierownicy funkcyjni Kierownik programu Biuro zarządz. proj. Zespół projektu Zespół zarządzający projektem Kierownik Projektu Inni członkowie zespołu proj. Odbiorcy uŝytkownicy Sprzedawcy partnerzy biznesowi Projekt 23 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 23

24 Projekt w organizacji PMI Dyrektor Organizacja macierzowa Kierownik funkcjonalny Kierownik funkcjonalny Kierownik funkcjonalny Kierownik projektu 24 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 24

25 Projekt w organizacji PMI Dyrektor Organizacja projektowa Kierownik funkcjonalny Kierownik funkcjonalny Kierownik funkcjonalny K ierow nik projektu 25 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 25

26 Porównanie W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 26

27 Opracowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem Zezwolenie na zainicjowanie projektu Opracowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem Dokumentacja Inicjowania Projektu (część) ZałoŜenia Projektu Opracować Strategia Zarządzania Ryzykiem Dziennik Doświadczeń ZałoŜyć i wypełnić Rejestr Ryzyk Dziennik Projektu 27 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 27

28 Planowanie zarządzania ryzykiem Materiały wejściowe Narzędzia i techniki Rezultaty 1. Czynniki środowiskowe prowadzonej działalności 2. Aktywa procesów organizacyjnych 3. Deklaracja zakresu projektu 4. Plan kierowania projektem 1. Spotkania i analizy planistyczne 1. Plan zarządzania ryzykiem 28 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 28

29 Certyfikaty podstawowe Nazwa PRINCE2 Foundation PMI CAPM (Certified Associate in PM) Język polski lub angielski angielski forma test wyboru test wyboru Czas waŝności cert. doŝywotni cert. doŝywotni Miejsce w miejscu szkolenia, lub innym spełniającym wymagania tylko w Warszawie 29 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 29

30 Certyfikaty dla zaawansowanych PRINCE2 PMI Nazwa Practitioner PMP (PM professional) Forma test ze scenariuszem Test wyboru Wymagania formalne Zdany egzamin Foundation Potwierdzone doświadczenie zawodowe Czas waŝności ograniczony ograniczony PrzedłuŜenie Egzamin re-certyfikacyjny Egzamin+ jednostki PDU 30 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 30

31 Porównanie PRINCE2 Produkty Organizacja Uzasadnienie Biznesowe Korzyści. Punkty i poziomy decyzyjne PMI Działania Dostawcy Zasoby Metody i narzędzia 31 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 31

32 Porównanie PRINCE2 Skupienie na tym po co, czy jest sens Dokładnie zdefiniowane role, odpowiedzialności i poziomy decyzyjne Dokładny opis dokumentów projektowych CO i KIEDY Od strony klienta PMI Skupienie na tym w jaki sposób Dziesiątki technik i narzędzi część dokładnie opisana, część opisana skrótowo, część tylko wymieniona CO i JAK Od strony dostawcy / wykonawcy 32 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 32

33 Poziomy decyzyjne w projekcie Zarząd korporacji / Zarząd programu Kierownik Projektu PRINCE2 Strategiczne decyzje projektu BieŜące zarządzanie projektem PMI Zarządzanie zespołem wykonawczym Zarządzanie projektem Wytwarzanie produktów 33 W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 33

34 Zwycięzcą jest.. Tu wpisz swój własny wybór W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 34

35 Dziękuję za uwagę! Jolanta Łabędzka-Benisz W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 35

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Bogdan KOWNACKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI mgr Jolanta KLIMIUK Dział Obsługi Badań CNBOP ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU ORAZ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Streszczenie W materiale opisano rolę i funkcje oraz kompetencje jakimi powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wybrane elementy -materiały do zajęć

Zarządzanie projektami wybrane elementy -materiały do zajęć Wszelkie zmiany są kłopotliwe dla ludzkiego umysłu. Szczególnie te, którym towarzyszą wielkie niebezpieczeństwa i niepewne rezultaty. John Adams Zarządzanie projektami wybrane elementy -materiały do zajęć

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością Plan Wstęp do zarządzania jakością Planowanie jakości Przeprowadzenie zapewnienia jakości Przeprowadzenie kontroli jakości Jakość Jakość to ogół właściwości obiektu wiążących się z

Bardziej szczegółowo