SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących)."

Transkrypt

1 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie krajowym brutto 1 oraz w Polsce, która zajmowała 21 miejsce pod względem wielkości PKB. KOD KRAJ PKB w mld USD AU AUSTRALIA BR BRAZYLIA CA KANADA CH SZWAJCARIA 636 CN CHINY DE NIEMCY ES HISZPANIA FR FRANCJA ID INDONEZJA 846 IN INDIE IT WŁOCHY JP JAPONIA KR REPUBLIKA KOREI MX MEKSYK NL NIDERLANDY 840 PL POLSKA 514 RU ROSJA SA ARABIA SAUDYJSKA 578 TR TURCJA 778 UK WIELKA BRYTANIA US STANY ZJEDNOCZONE Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

2 2 T. 01. LUDNOŚĆ WYKRES 01. LUDNOŚĆ WEDŁUG KONTYNENTÓW W 2011 R. (według ONZ, wariant średnioroczny) w tys. Ś W I A T Europa; 10,6% Australia i Oceania; 0,5% OECD EU (27) AU BR CA CH CN DE Azja; 60,3% Ameryka Środkowa i Południowa; 8,6% Afryka; 15,0% Ameryka Północna; 5,0% ES FR ID IN IT JP KR MX NL PL RU SA TR UK Według szacunków ONZ liczba ludności na świecie w 2011 r. wyniosła mln, tj. o 1,1% więcej niż przed rokiem oraz o 7,2% więcej niż w 2005 r. Regionem o największej liczbie mieszkańców była Azja, której ludność stanowiła 60,3% globalnej populacji (tj mln osób), jednak pomimo zwiększenia się liczby ludności (o 6,7% w porównaniu z 2005 r.), udział populacji Azji w świecie zmniejszył się w tym okresie o 0,3 p.proc. Drugim kontynentem pod względem liczby ludności była Afryka, której mieszkańcy w 2011 r. stanowili 15,0% ludności świata (tj mln osób) i było to o 1,0 p.proc. więcej niż w 2005 r. Jednocześnie w tym regionie notowano największy przyrost liczby mieszkańców zarówno w stosunku do 2005 r. (o 14,8%), jak również w skali roku (o 2,3%). Blisko 11% ogółu populacji stanowili mieszkańcy Europy (tj. 739 mln osób), jednak udział tego kontynentu w ogólnej liczbie ludności świata (pomimo wzrostu liczby Europejczyków o 1,2%) zmniejszył się w porównaniu z 2005 r. o 0,6 p.proc. Populacja Ameryki Środkowej i Południowej wyniosła 597 mln osób, co stanowiło 8,6% ludności świata, natomiast Ameryki Północnej 348 mln (5,0%), przy czym w porównaniu z 2005 r. wzrost liczby mieszkańców wyniósł odpowiednio 7,1% i 5,6%. Tak jak w latach poprzednich, w 2011 r. najmniej zaludniona była Australia i Oceania, której ludność stanowiła jedynie 0,5% (tj. 37 mln) ludności świata, przy czym w stosunku do 2005 r. liczba mieszkańców wzrosła na tym kontynencie o 10,9%, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego o 1,6%. US

3 3 WYKRES 02. DYNAMIKA LICZBY LUDNOŚCI W 2011 R. Czynnikiem bardzo silnie wpływającym na rozmiary gospodarki jest pote ncjał demograficzny danego kraju. W 2011 r. największą liczbę ludności notowano w Chinach (1 348 mln osób) oraz Indiach (1 241 mln osób), a mieszkańcy tych krajów stanowili odpowiednio 19,3% oraz 17,8% globalnej populacji. Trzecim krajem pod względem zaludnienia były Stany Zjednoczone, których 313 mln mieszkańców stanowiło 4,5% ludności świata. Do krajów o wysokiej liczbie ludności należały w 2011 r. również Indonezja (242 mln osób), Brazylia (197 mln osób) oraz Rosja (143 mln osób), a udział w ogólnej liczbie ludności tych państw wynosił odpowiednio: 3,5%, 2,8% oraz 2,0%. Spośród omawianych krajów największa gęstość zaludnienia obserwowana jest w Republice Korei oraz Niderlandach, gdzie na 1 km 2 przypada odpowiednio 486 i 401 osób. Relatywnie dużym zagęszczeniem ludności (w granicach osób) charakteryzują się Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia oraz Indie. Najmniej mieszkańców na 1 km 2 przypada w Australii i Kanadzie (po 3 osoby) oraz w Rosji (8 osób). W Polsce gęstość zaludnienia wynosi 119 osób na 1 km 2. Spośród krajów o największym udziale w ogólnoświatowym PKB, największy wzrost liczby mieszkańców w okresie obserwowano w Arabii Saudyjskiej (o 16,8%). W znacznym stopniu zwiększyła się w 2011 r. w porównaniu z 2005 r. liczba ludności Australii oraz Indii (odpowiednio o 10,8% i o 8,9%). W ww. krajach notowano bardzo wysoki wzrost liczby mieszkańców również w skali roku (o 1,5% i o 1,4%). W stosunku do 2005 r. w niewielkim stopniu zwiększyła się liczba ludności Japonii (o 0,1%) oraz Polski (o 0,4%). W latach obniżeniu uległa liczba ludności Rosji (o 0,7%) oraz Niemiec (o 0,5%). Kraje te w 2011 r. notowały spadek liczby ludności również w skali roku (odpowiednio o 0,1% i 0,2%). 2007=100

4 4 WYKRES 03. STRUKTURA GEOGRAFICZNA ŚWIATOWEGO PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO W 2011 R. (ceny bieżące) WYKRES 04. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA 1 MIESZKAŃCA WEDŁUG PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ 2 W 2011 R. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego produkt krajowy brutto na świecie w 2011 r. w cenach bieżących wyniósł 69,7 mld USD. Ponad 77% globalnego PKB zostało wytworzone przez 21 omawianych krajów, z czego 33,4% przez 2 kraje o najwyższym PKB. Największy wpływ na kształtowanie się światowej gospodarki miały niezmiennie Stany Zjednoczone, przy czym w ostatnich latach ich udział w globalnym PKB stopniowo spadał (z 22,2% w 2005 r. do 19,1% w 2011 r.). Na drugim miejscu znalazły się Chiny, których znaczenie w tworzeniu światowego PKB sukcesywnie rosło (z 9,4% w 2005 r. do 14,3% w 2011 r.). Nieznaczny wzrost udziału w porównaniu do notowanego w 2010 r. obserwowano także w Indiach, Arabii Saudyjskiej i Turcji (w granicach 0,2 0,1 p.proc.) Wpływ Polski na światową gospodarkę pozostał na poziomie z 2010 r. i wyniósł 1,0%. W 2011 r. utrzymały się znaczne rożnice w wielkości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) pomiędzy omawianymi krajami, a pozycja większości z nich nie uległa zmianie w porównaniu do zajmowanej w 2010 r. Spośród omawianych krajów najwyższy poziom PKB per capita tradycyjnie odnotowano w Stanach Zjednoczonych (48,4 tys. USD). Wysoką wartość tego wskaźnika obserwowano także w Szwajcarii (43,4 tys. USD) oraz Niderlandach (42,2 tys. USD). W Polsce PKB na 1 mieszkańca w 2011 r. ukształtował się na poziomie 20,3 tys. USD. Podobnie jak w poprzednich latach, do krajów o najniższej wartości PKB per capita należały Indie (3,7 tys. USD), Indonezja (4,7 tys. USD) oraz Chiny (8,4 tys. USD). 2 Jednostką stosowaną przez MFW jest dolar międzynarodowy.

5 5 T. 02. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (ceny stałe) WYKRES 05. DYNAMIKA PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO (2007=100) rok poprzedni = 100 Ś W I A T 104,5 105,2 105,4 102,8 99,4 105,3 103,9 OECD 102,5 103,0 102,7 100,1 96,2 103,0. EU (27) 102,2 103,6 103,4 100,5 95,8 102,0 101,6 AU 103,1 102,7 104,7 102,5 101,4 102,5 102,0 BR 103,2 104,0 106,1 105,2 99,7 107,5 102,7 CA 103,0 102,8 102,2 100,7 97,2 103,2 102,5 CH 102,6 103,6 103,6 102,1 98,1 102,7 101,9 CN 111,3 112,7 114,2 109,6 109,2 110,4 109,2 DE 100,8 103,9 103,4 100,8 94,9 103,6 103,1 ES 103,6 104,1 103,5 100,9 96,3 99,9 100,7 FR 101,9 102,7 102,2 99,8 97,4 101,4 101,7 ID 105,7 105,5 106,3 106,0 104,6 106,2 106,5 IN 109,0 109,5 110,0 106,2 106,6 110,6 107,2 IT 100,9 102,2 101,7 98,8 94,5 101,8 100,4 JP 101,3 101,7 102,2 99,0 94,5 104,4 99,3 KR 104,0 105,2 105,1 102,3 100,3 106,3 103,6 MX 103,2 105,1 103,2 101,2 93,7 105,5 104,0 NL 102,0 103,4 103,9 101,8 96,5 101,6 101,3 PL 103,6 106,2 106,8 105,1 101,6 103,9 104,3 RU 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,3 104,3 SA 105,6 103,2 102,0 104,2 100,1 104,6 106,8 TR 108,4 106,9 104,7 100,7 95,2 109,0 108,5 UK 102,1 102,6 103,5 98,9 95,6 102,1 100,7 W 2011 r. w większości krajów o najwyższym udziale w światowym PKB obserwowano spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w porównaniu z notowanym przed rokiem, co związane było m.in. z trudną sytuacją w obszarze finansów oraz narastającymi problemami społeczno-gospodarczymi krajów wysoko rozwiniętych. W rezultacie produkt krajowy brutto na świecie ogółem zwiększył się o 3,9% w skali roku wobec wzrostu o 5,3% w roku poprzednim (po spadku o 0,6% w 2009 r.). Wśród omawianych krajów najwyższą dynamiką charakteryzowały się Chiny (wzrost o 9,2%), Turcja (o 8,5%), Indie (o 7,2%), a także Arabia Saudyjska (o 6,8%) i Indonezja (o 6,5%), przy czym w dwóch ostatnich krajach nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu PKB w porównaniu z notowanym przed rokiem. Do krajów, w których w 2011 r. obserwowano poprawę dynamiki należały również Polska (wzrost odpowiednio o 4,3% wobec 3,9%), Francja (o 1,7% wobec 1,4%) oraz Hiszpania (o 0,7% wobec spadku o 0,1%). Relatywnie wysokim tempem wzrostu gospodarczego charakteryzowały się ponadto Rosja, Meksyk, Republika Korei oraz Niemcy (w granicach 4,3% 3,1%). W wyniku zniszczeń wywołanych trzęsieniem ziemi i tsunami w trudnej sytuacji znalazła się Japonia, gdzie w 2011 r. notowano spadek produktu krajowego brutto w skali roku (o 0,7%). W okresie PKB na świecie zwiększył się o 11,7%. We Włoszech, a także w Japonii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii poziom PKB był niższy w 2011 r. niż w przedkryzysowym 2007 r. W Stanach Zjednoczonych PKB wzrósł zaledwie o 0,8%. Tylko niewiele szybciej rozwijały się Niderlandy (wzrost o 1,1%) i Niemcy (o 2,1%). Wysoki wzrost obserwowano w Brazylii, Polsce, Arabii Saudyjskiej i Indonezji, ale najbardziej dynamicznie rozwijały się gospodarki chińska i indyjska, gdzie wzrost PKB w stosunku do 2007 r. wyniósł odpowiednio 44,5% i 34,3%. US 103,1 102,7 101,9 99,7 96,5 103,0 101,7

6 6 T. 03. WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH - CPI WYKRES 06. DYNAMIKA PKB oraz CEN ŚWIATOWYCH (2005=100) rok poprzedni = = =100 Ś W I A T 103,7 103,7 104,0 106,0 102,5 103,7 104,8 127,4 OECD 102,6 102,6 102,5 103,7 100,5 101,9 102,9 115,0 EU (27) 102,3 102,3 102,4 103,7 100,9 102,0 103,1 115,3 AU 102,7 103,5 102,3 104,4 101,8 102,8 103,4 119,7 BR 106,9 104,2 103,6 105,7 104,9 105,0 106,6 134,1 CA 102,2 102,0 102,1 102,4 100,3 101,8 102,9 112,0 CH 101,2 101,1 100,7 102,4 99,5 100,7 100,2 104,7 CN 101,8 101,5 104,8 105,9 99,3 103,3 105,4 121,8 DE 101,5 101,6 102,3 102,6 100,4 101,1 102,3 110,7 ES 103,4 103,5 102,8 104,1 99,7 101,8 103,2 116,0 FR 101,7 101,7 101,5 102,8 100,1 101,5 102,1 110,1 ID 110,5 113,1 106,4 110,2 104,4 105,1 105,4 153,4 IN 104,2 105,8 106,4 108,3 110,9 112,0 108,9 164,8 IT 102,0 102,1 101,8 103,3 100,8 101,5 102,8 113,0 JP 99,7 100,2 100,1 101,4 98,7 99,3 99,7 99,3 KR 102,8 102,2 102,5 104,7 102,8 102,9 104,0 120,7 MX 104,0 103,6 104,0 105,1 105,3 104,2 103,4 128,5 NL 101,7 101,2 101,6 102,5 101,2 101,3 102,3 110,5 PL 102,2 101,3 102,4 104,2 103,8 102,6 104,2 120,0 RU 112,7 109,7 109,0 114,1 111,7 106,9 108,4 176,5 SA 100,6 102,3 104,1 109,9 105,1 105,4 105,0 136,1 TR 108,2 109,6 108,8 110,4 106,3 108,6 106,5 161,7 UK 102,0 102,3 102,3 103,6 102,2 103,3 104,5 119,6 US 103,4 103,2 102,9 103,8 99,6 101,6 103,2 115,2 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych na świecie w 2011 r. wzrosły w skali roku o 4,8% (wobec 3,7% w 2010 r.). W grupie omawianych krajów najwyższą dynamikę cen obserwowano w Indiach (wzrost o 8,9%), Rosji (o 8,4%), Brazylii (o 6,6 %) oraz w Turcji (o 6,5%), przy czym w Indiach oraz Turcji nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu cen względem roku poprzedniego. Stosunkowo niewielki (w przedziale 2,1%-2,9%) wzrost cen w skali roku notowano we Francji, w Niemczech, Niderlandach, we Włoszech, a także w Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych CPI zwiększył się o 3,2% w 2011 r., przy czym znacznie powyżej wskaźnika ogółem kształtowała się dynamika w zakresie paliw i nośników energii. W Polsce obserwowano przyspieszenie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych w skali roku (wzrost o 4,2% wobec 2,6% w 2010 r.). Spośród analizowanych, państwem o najniższej inflacji była Szwajcaria (wzrost cen o 0,2%), gdzie utrzymujący się wysoki wzrost cen paliw i nośników energii był równoważony pogłębiającym się spadkiem cen żywności. Wśród omawianych krajów spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. obserwowano jedynie w Japonii, gdzie wyniósł on 0,3% w skali roku (wobec 0,7% przed rokiem).

7 7 WYKRES 07. PRODUKCJA oraz CENY WYBRANYCH SUROWCÓW I ZBÓŻ Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2011 r. przeciętne ceny większości surowców były wyższe niż przed rokiem. Cena baryłki ropy naftowej (APSP 3 ) wynosiła 104,0 USD wobec 79,0 USD w 2010 r. (wzrost o 31,6%), natomiast za tonę węgla kamiennego (eksportowanego z Australii) płacono 129,6 USD (wobec 106,0 USD w roku poprzednim) tj. o 22,3% więcej. Bardzo wzrosły ceny gazu ziemnego za 1000 m 3 płacono w 2011 r. o 28,9% więcej przeciętnie 381,5 USD (wobec 296,0 USD przed rokiem). W 2011 r., podobnie jak przed rokiem, utrzymywał się wzrost cen metali na rynkach światowych. Cena tony cyny była wyższa o 27,9% i kształtowała się na poziomie 26,0 tys. USD (wobec 20,0 tys. USD w 2010 r.), za tonę miedzi trzeba było zapłacić 17,0% więcej (8,8 tys. USD wobec 7,5 tys. USD), a za tonę niklu 5,0% (22,9 tys. USD wobec 21,8 tys. USD). W niewielkim stopniu zwiększyła się cena aluminium i wyniosła 2,4 tys. USD (wobec 2,2 tys. w roku poprzednim). Koszt tony cynku pozostał na poziomie sprzed roku i wyniósł średnio 2,2 tys. USD. W 2011 r. na światowym rynku zbóż cena pszenicy uległa znacznemu wzrostowi w skali roku (o 41,4%) i wyniosła 316,2 USD za tonę (wobec 223,7 USD w 2010 r.). Wzrosły również ceny pozostałych zbóż; tona kukurydzy oraz jęczmienia podrożały odpowiednio o ponad 55% oraz ponad 30%. Najwolniej rosły ceny ryżu (6,0% w skali roku). 3 Average Petroelum Spot Price - przeciętna cena ważona liczona dla agregatu składającego się z następujących typów ropy naftowej: Brent, Dubai i West Texas Intermediate

8 8 T. 04. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (wyrównana sezonowo; ceny stałe) WYKRES 08. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W 2011 R. (wyrównana sezonowo, ceny stałe 2007=100) rok poprzedni = = ,0 125,0 120,0 115,0 Ś W I A T OECD 102,4 103,8 103,3 98,0 87,8 108,0 103,2 102,8 EU(27) 101,4 104,1 103,7 98,3 86,3 106,7 103,3 100,9 AU 101,6 102,0 102,9 102,4 98,3 104,4 98,9 109,2 BR 103,1 102,8 106,0 103,1 92,6 110,5 100,3 115,4 CA 102,0 99,4 99,2 95,5 88,5 106,1 103,6 91,6 CH 102,7 107,8 109,5 101,3 92,1 106,3 100,9 118,2 CN 111,6 112,9 114,9 109,9 108,7... DE 103,8 106,2 106,9 100,2 82,7 111,6 108,8 114,3 ES 100,7 103,9 102,1 92,7 84,2 100,8 98,6 82,3 FR 99,9 100,5 101,3 97,5 87,2 105,0 102,3 92,9 ID b 101,2 98,4 105,6 103,0 101,2 104,6 105,6 119,6 IN 108,8 110,4 110,4 104,8 106,6 110,6.. IT 99,2 103,6 101,8 96,6 81,2 106,7 100,1 88,4 JP 101,4 104,3 102,8 96,8 78,7 116,0 97,5 92,4 KR 106,3 108,4 106,9 103,4 99,9 116,3 106,9 148,8 MX 102,8 105,7 102,0 99,9 92,3 106,2 104,0 109,8 NL 100,3 102,1 104,0 100,8 92,7 107,6 99,5 106,2 PL 103,7 112,0 109,3 102,7 96,2 111,1 106,9 143,6 RU 105,2 106,4 106,9 100,6 90,7 108,3 104,8 117,7 SA TR 103,8 107,3 107,0 99,4 90,1 113,1 108,9 126,8 UK 99,2 100,1 100,5 97,3 90,9 102,1 99,3 90,3 US 103,3 102,2 102,5 96,5 88,6 105,4 104,1 98,2 a Z wartości dodanej brutto przemysłu. b Przetwórstwo przemysłowe. 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 Po głębokich spadkach obserwowanych w 2009 r. i wysokim wzroście w 2010 r., w 2011 r. w większości omawianych krajów notowano wzrost produkcji przemysłowej w stosunku do poprzedniego roku, jednak jego skala była niższa niż w 2010 r. W największym stopniu zwiększyła się produkcja w Turcji (o 8,9%), Niemczech (o 8,8%), Polsce oraz Republice Korei (po 6,9%). Relatywnie wysoki wzrost produkcji przemysłowej odnotowano również w Meksyku, Stanach Zjednoczonych oraz Rosji (w granicach 4,0% 4,8%). Wyniki produkcji w przemyśle były słabsze niż w 2010 r. w Japonii (spadek o 2,5% wobec wzrostu o 16,0% w 2010 r.), Hiszpanii (spadek o 1,4% wobec wzrostu o 0,8%), Australii (spadek o 1,1% wobec wzrostu o 4,4%), Wielkiej Brytanii (spadek o 0,7% wobec wzrostu o 2,1%) oraz Niderlandach (spadek o 0,5% wobec wzrostu o 7,6%). Produkcja przemysłowa w 2011 r. w porównaniu z notowaną w 2005 r. rosła najszybciej w Republice Korei, Polsce oraz Turcji (odpowiednio o 48,8%, 43,6% oraz o 26,8%). Spośród ww. krajów jedynie w Turcji notowano wzrost we wszystkich sekcjach przemysłu. W sekcji górnictwo spadek obserwowano w Republice Korei (o 19,2% w skali roku) oraz Polsce (o 10,8%), przy czym w drugim z tych krajów obniżeniu uległa również produkcja w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,0%). Spadki te zostały jednak złagodzone bardzo wysokim wzrostem w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Negatywne tendencje obserwowano w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie produkcja przemysłowa obniżyła się o odpowiednio 17,7% i 11,6%, w tym znacznie zmniejszyła się produkcja w przetwórstwie przemysłowym stosownie o 19,1% i 11,1%.

9 9 T. 05. STOPA BEZROBOCIA a WYKRES 09. STOPA BEZROBOCIA W 2011 R. (zmiana w p.proc. w stosunku do 2007 r.) w % Ś W I A T OECD 6,6 6,1 5,6 6,0 8,1 8,3 8,0 EU (27) 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 AU 5,0 4,8 4,4 4,2 5,6 5,2 5,1 BR 9,3 9,6 8,9 7,3 7,7 6,3 5,7 CA 6,8 6,3 6,0 6,1 8,3 8,0 7,5 CH ,5 4,1 CN 4,2 4,1 4,0 4,2... DE 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 ES 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,6 FR 9,3 9,3 8,4 7,8 9,5 9,8 9,7 ID 10,8 10,4 9,4 8,4 8,0 7,3 6,7 IN IT 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 JP 4,4 4,1 3,8 4,0 5,1 5,1 4,6 KR 3,7 3,5 3,3 3,2 3,7 3,7 3,4 MX 3,6 3,6 3,7 4,0 5,5 5,4 5,2 NL 5,3 4,3 3,6 3,1 3,7 4,5 4,5 PL 17,8 13,9 9,6 7,1 8,2 9,7 9,7 RU. 7,2 6,1 6,3 8,5 7,5 6,6 SA. 6,3 5,7 5,1... TR 9,2 8,8 8,8 9,7 12,6 10,7 8,8 UK 4,8 5,4 5,3 5,7 7,6 7,8 8,0 US 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 9,0 W grupie krajów o największym poziomie PKB w 2011 r. do najwyższych należał wskaźnik bezrobocia w Hiszpanii (21,6%), Francji i Polsce (po 9,7%) oraz w Stanach Zjednoczonych (9,0%), przy czym spośród ww. państw jedynie w Stanach Zjednoczonych i we Francji notowano poprawę w tym zakresie w skali roku (odpowiednio o 0,6 p.proc. i 0,1 p.proc.). Do krajów o najniższej stopie bezrobocia należały natomiast Republika Korei (3,4%), Szwajcaria (4,1%) oraz Niderlandy (4,5%). W 2011 r. w większości omawianych krajów skala bezrobocia była większa niż notowana w przedkryzysowym 2007 r. W największym stopniu stopa bezrobocia wzrosła w Hiszpanii (o 13,3 p.proc.), Stanach Zjednoczonych (o 4,4 p.proc.) oraz Wielkiej Brytanii (o 2,7 p.proc.). Wyraźny spadek tego wskaźnika notowano natomiast w Brazylii (o 3,2 p.proc.), Niemczech (o 2,8 p.proc.) oraz Indonezji (o 2,7 p.proc.). W analizowanej grupie krajów najwyższą stopę bezrobocia osób młodych w 2011 r. notowano w Hiszpanii (46,4%), gdzie w porównaniu z 2007 r. jej wzrost (o 28,2 p.proc.) również był najwyższy spośród omawianych państw. W Polsce w tym okresie bezrobocie młodzieży zwiększyło się (z 21,7% do 25,8%). Relatywnie w najmniejszym stopniu problem bezrobocia osób w wieku lata dotyczył Niderlandów, Japonii oraz Niemiec, gdzie wartość wskaźnika w 2011 r. wyniosła odpowiednio 7,6%, 8,2% i 8,6%, przy czym tylko w Niemczech była niższa od notowanej w 2007 r. (o 3,3 p.proc.). W porównaniu z 2007 r. stopa bezrobocia osób w tej grupie wieku zmniejszyła się w 2011 r. także w Brazylii (o 6,7 p.proc.) oraz Turcji (o 1,3 p.proc.) i wyniosła odpowiednio 14,5% i 18,5%. a Ludność w wieku 15 lat i więcej.

10 10 T. 06. WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ a WYKRES 10. DYNAMIKA LICZBY PRACUJĄCYCH W 2011 R. (2007=100) w % Ś W I A T OECD 59,9 60,1 60,2 60,3 60,1 60,0 60,1 EU (27) 56,9 57,2 57,3 57,5 57,5 57,5 57,5 AU 64,4 64,8 65,2 65,5 65,5 65,5 65,6 BR 62,1 62,6 62,6 62,6 62,2 62,5 62,3 CA 67,1 67,0 67,4 67,7 67,2 67,0 66, CH 67,0 67,4 67,6 68,2 68,2 67,8 68,0 CN DE 58,4 59,0 59,1 59,2 59,4 59,5 60,1 ES 56,7 57,7 58,2 59,1 59,3 59,3 59,4 FR 56,4 56,3 56,4 56,5 56,8 56,7 56,5 ID 67,4 66,4 66,8 67,3 67,4 67,8. IN IT 49,1 49,2 48,9 49,3 48,6 48,4 48,4 JP 60,4 60,5 60,5 60,4 60,2 60,0 61,1 KR 62,0 61,9 61,8 61,5 60,8 61,0 61,1 MX 59,3 60,2 60,2 60,0 60,0 59,7 59,8 NL 64,9 65,3 66,1 66,6 66,8 65,1 64,8 PL 54,9 54,0 53,7 54,2 54,9 55,7 56,1 RU. 66,1 67,1 67,7 67,8 67,7 68,3 SA TR 46,4 46,3 46,3 46,8 47,9 48,8 49,8 UK 62,3 62,7 62,5 62,8 62,6 62,4 62,5 US 66,0 66,2 66,1 66,0 65,4 64,7 64,1 Współczynnik aktywności zawodowej w większości krajów o najwyższym poziomie PKB nie zmieniał się istotnie w okresie , choć obserwowano jego zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami. Największy odsetek aktywnych zawodowo w 2011 r. odnotowano w Rosji (68,3%), Szwajcarii (68,0%), Kanadzie (66,8%) oraz Australii (65,6%). Najniższy poziom wskaźnika obserwowano we Włoszech (48,4%) i w Turcji (49,8%). W Polsce w 2011 r. kształtował się on na poziomie 56,1% i był o 1,2 p.proc. wyższy niż w 2005 r. W 2011 r. w większości analizowanych krajów obserwowano wzrost liczby pracujących w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym jego dynamika była zróżnicowana w poszczególnych państwach. W porównaniu z 2010 r., największy wzrost liczby pracujących odnotowano w Turcji (o 6,5%), a także w Niemczech (o 2,6%) oraz Indonezji (o 2,5%). W Polsce liczba pracujących w tym okresie zwiększyła się o 1,1% (wzrost o ok. 170 tys. osób). W Stanach Zjednoczonych obserwowano nieznaczną poprawę dynamiki liczby pracujących (o 0,6%), natomiast w Japonii pogorszenie o 2,3%. Spośród krajów europejskich największy spadek liczby pracujących w analizowanym okresie dotyczył Hiszpanii (o 1,9%). W porównaniu z przedkryzysowym 2007 r., w jedenastu krajach notowano wzrost liczby pracujących. Wysoką dynamiką charakteryzowała się Turcja, Indonezja oraz Brazylia (wzrost odpowiednio o 15,8%, 11,9% i 10,0%). Relatywnie wysoki wzrost notowano również w Niemczech, Polsce, Australii oraz Meksyku (w granicach 4,6%-8,2%). Znacznie poniżej poziomu z 2007 r., utrzymywała się liczba pracujących w Hiszpanii (o 11,1% mniej), a także w Japonii i Stanach Zjednoczonych (odpowiednio o 4,7% i 4,2%). a Ludność w wieku 15 lat i więcej.

11 11 WYKRES 11. STRUKTURA GEOGRAFICZNA OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2011 R. [w %] EKSPORT W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w obrotach towarowych handlu zagranicznego miały Stany Zjednoczone (10,4% wobec 10,8% w 2010 r.), które nieznacznie wyprzedzały Chiny (10,1% wobec 9,9% w 2010 r.). Wysoki udział w globalnym handlu miały również Niemcy kształtował się on na poziomie zbliżonym do obserwowanego w 2010 r. i wyniósł 7,6%. Kolejne miejsca zajmowały Japonia (4,7%), Francja (3,6%), Wielka Brytania (3,1%). Udział Polski w globalnych obrotach handlu zagranicznego, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 1,1%. W strukturze geograficznej obrotów towarowych handlu zagranicznego krajem o największym udziale w światowym eksporcie w 2011 r. były Chiny (10,6%, wobec 10,5% w 2010 r.), które wyprzedzały Stany Zjednoczone (8,3% w 2011 r. i 8,5% w 2010 r.). W globalnym eksporcie znaczący udział (8,2%) miały również Niemcy, który w porównaniu z 2010 r. zmniejszył się CA; 2,5% UK; 2,7% RU; 2,9% IT; 2,9% KR; 3,1% NL; 3,1% FR; 3,2% JP; 4,6% Pozostałe kraje (nie ujęte w analizie); 35,5% DE; 8,2% US; 8,3% Inne; 12,4% CN; 10,6% MX; 1,9% ES; 1,7% BR; 1,4% ID; 1,1% TR; 0,8% IN; 1,7% AU; 1,5% CH; 1,2% PL; 1,0% o 0,2 p.proc. W 2011 r., podobnie jak przed rokiem, kolejne miejsca zajmowały Japonia, Francja, Niderlandy oraz Republika Korei, a wartość towarów eksportowanych za granicę wahała się od 4,6% do 3,1% globalnego eksportu. Udział Polski w globalnym eksporcie wyniósł 1,0% (spadek IMPORT o 0,1 p.proc względem 2010 r.) dając Polsce, podobnie jak przed rokiem, 19 lokatę. W 2011 r., podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w światowym imporcie miały Stany Zjednoczone, przy czym udział importu towarów zmniejszył się w porównaniu z 2010 r. (z 13,0% do 12,6%). Na drugim miejscu znalazły się Chiny, dla których wartość towarów sprowadzanych z zagranicy wzrosła do 9,7% wartości globalnego importu. Podobnie jak w przypadku eksportu, kolejne miejsca pod względem udziału w światowym imporcie w 2011 r. zajmowały Niemcy (7,0%), Japonia (4,8%) oraz Francja (3,9%). Do światowej czołówki ES; 2,0% IN; 2,5% CA; 2,5% NL; 2,8% KR; 2,9% IT; 3,1% Pozostałe kraje (nie ujęte w analizie); 31,2% Inne; 11,4% MX; 2,0% RU; 1,7% AU; 1,4% TR; 1,3% BR; 1,2% 10 najważniejszych importerów należały także Wielka Brytania, Włochy, Republika Korei, UK; 3,6% PL; 1,2% Niderlandy, oraz Kanada. Spośród omawianych krajów, najmniejszy udział w globalnym imporcie miała Arabia Saudyjska (0,6%). Polska, podobnie jak w 2010 r., uplasowała się na 18 miejscu pod FR; 3,9% JP; 4,8% DE; 7,0% CN; 9,7% US; 12,6% CH; 1,1% SA; 0,6% ID; 1,0% względem wartości importu (stanowiła 1,2% światowego importu).

12 12 T. 07. DYNAMIKA EKSPORTU (z USD, ceny bieżące) rok poprzedni = = =100 Ś W I A T 114,1 115,6 115,5 115,6 77,4 121,7 119,2 173,4 OECD 109,4 113,3 114,5 111,5 77,9 117,2 116,2 153,5 EU (27) 107,9 113,5 116,5 111,1 77,4 112,1 117,0 149,2 AU 122,5 116,5 114,4 132,7 82,2 138,0 127,9 256,7 BR 122,6 116,3 116,6 123,2 77,3 132,0 128,2 218,4 CA 118,0 108,4 106,9 108,6 69,4 122,9 117,0 125,7 CH 107,0 112,4 116,3 116,4 87,0 111,3 120,3 177,2 CN 128,4 127,2 125,6 117,3 84,1 131,3 120,3 249,3 DE 107,5 114,7 118,0 109,6 77,2 112,6 117,0 150,9 ES 104,9 111,7 115,7 112,5 79,5 111,5 121,2 156,2 FR 105,0 110,6 112,2 110,6 78,1 108,3 112,8 131,0 ID 122,9 119,0 114,0 118,3 85,7 132,1 127,5 231,6 IN 130,0 122,3 123,3 129,7 84,7 133,2 135,7 299,2 IT 105,5 111,6 120,1 109,0 74,6 109,9 117,0 140,2 JP 105,2 108,7 110,4 109,5 74,3 132,6 106,9 138,3 KR 112,0 114,4 114,2 113,6 85,7 129,0 119,3 195,7 MX 113,1 117,1 108,6 107,3 78,7 129,8 117,3 163,4 NL 110,0 114,2 119,3 113,6 79,8 114,0 114,4 161,0 PL 119,2 124,4 125,1 121,6 81,1 116,8 117,1 209,8 RU 132,9 124,8 116,8 132,9 64,5 131,8 129,9 213,9 SA 143,4 116,9 110,4 134,3 61,4 130,6.. Eksport na świecie w 2011 r. wzrósł w stosunku do 2010 r. o 19,2%, a w porównaniu z 2007 r. o 29,8%. W największym stopniu zwiększyła się wartość towarów eksportowanych przez Indie (o 35,7%) oraz Rosję, Brazylię, Australię i Indonezję (w granicach 29,9% 27,5%), przy czym dla ww. krajów wartość eksportu w 2011 r. była wyższa niż w 2007 r. W Rosji decydujący wpływ na dynamikę eksportu w 2011 r. miały towary z sekcji dotyczącej paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (SITC 3). Bardzo wysoki wzrost (o 79,2 % w skali roku) obserwowano w drugiej pod względem udziału w rosyjskim eksporcie sekcji SITC 9, grupującej towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC. W Brazylii i Australii na zwiększenie wartości eksportu ogółem wpłynęły przede wszystkim towary z sekcji 2+4 tj. surowce niejadalne z wyjątkiem paliw oraz oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne, natomiast w Indonezji podobnie jak w Rosji towary z sekcji SITC 3. Wśród omawianych krajów najniższą dynamikę eksportu w 2011 r. w skali roku notowano w Japonii (wzrost wartości eksportu o 6,9% wobec wzrostu o 32,6% w 2010 r.) oraz we Francji, w Niderlandach i Stanach Zjednoczonych (wzrost w granicach 12,8% 15,9%). Wzrost eksportu Polski w 2011 r. wyniósł 17,1% w skali roku i był on wyższy o 34,9% od wartości eksportu notowanej w 2007 r. Podobnie jak w przypadku eksportu, również wartość światowego importu zwiększyła się w 2011 r. w skali roku (o 18,7%). Spośród omawianych krajów najwyższą dynamikę importu zanotowano w Rosji (wzrost o 33,1%), gdzie z zagranicy sprowadzano głównie towary z sekcji SITC 7 tj. maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. Do krajów o wysokim wzroście wartości importu w stosunku do 2010 r. należały także Indonezja, Turcja i Indie (w granicach 27,8% 30,3%). W najmniejszym stopniu zwiększyła się wartość towarów importowanych przez Arabię Saudyjską (o 4,6%), a także Brazylię, Wielką Brytanię oraz Włochy od 11,8% do 14,4% w skali roku. Wartość importu Polski wzrosła w 2011 r. o 16,1% w stosunku do roku poprzedniego, a w porównaniu z 2007 r. była wyższa o 27,3%, a największą dynamikę zarówno importu jak i eksportu miały towary z sekcji 6 i 7 SITC tj. towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca oraz maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. TR 116,3 116,4 125,4 123,1 77,4 111,5 118,5 183,7 UK 108,7 115,3 101,5 107,8 76,1 115,1 117,1 129,3 US 110,8 114,5 112,0 111,9 81,2 120,9 115,9 163,2

13 13 T. 08. DYNAMIKA IMPORTU (z USD, ceny bieżące) WYKRES 12. OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO NA 1 MIESZKAŃCA W DOLARACH USD rok poprzedni = = = Eksport Ś W I A T 113,8 114,9 115,4 115,6 76,9 121,3 118,7 169,7 OECD 111,6 113,6 113,1 112,2 75,1 117,9 117,5 150,0 EU (27) 109,6 115,4 117,0 112,2 75,1 112,9 116,8 150,0 AU 114,5 111,2 118,7 121,3 82,5 121,9 120,9 194,5 BR 116,9 123,5 132,1 144,0 73,3 143,2 111,8 275,8 CA 118,4 107,9 108,8 107,2 78,7 121,9 115,8 139,8 CH 108,6 110,2 116,0 113,4 85,2 112,9 118,0 164,5 CN 117,6 119,9 120,8 118,3 88,7 139,0 124,8 263, NL CH DE CA AU KR SA* FR IT UK JP ES PL US RU MX TR CN BR ID IN DE 109,0 118,2 114,5 112,4 78,0 114,0 118,9 160,8 ES 111,6 113,4 117,4 109,0 69,7 108,5 115,0 126,2 * W miejsce danych za 2011 r. podano dane za 2010 r. Import FR 109,6 111,4 115,5 113,4 78,2 108,2 115,8 142,9 ID 137,7 106,5 115,4 137,0 73,5 144,3 130,3 232,9 IN 143,2 124,9 128,5 140,0 80,1 136,2 127,8 313, IT 108,3 114,6 115,7 110,5 73,6 117,4 114,4 144, JP 113,3 112,5 106,9 123,1 72,2 125,8 123,3 165, KR 116,4 118,4 115,3 122,0 74,2 131,7 123,3 200,7 MX 112,2 115,7 110,6 109,6 75,5 128,6 116,4 158,5 NL 109,4 115,4 117,5 117,6 77,2 115,2 115,2 163, PL 113,1 126,3 127,6 126,1 73,1 119,0 116,1 205, RU 130,6 139,6 145,0 133,7 62,7 137,2 133,1 309,6 SA 132,9 117,4 129,2 127,6 83,0 111,8 104,6 187,9 TR 119,7 119,5 121,8 118,8 69,8 131,7 129,8 206,2 UK 106,9 113,3 113,4 103,3 75,7 115,7 113,5 131,9 US 113,7 110,5 105,3 107,4 74,0 122,6 115,1 130,6 0 NL CH DE CA FR KR AU UK IT ES US JP PL SA TR MX RU CN BR ID IN

14 14 T. 09. RELACJA EKSPORTU DO IMPORTU W 2011 r. eksport i import przypadający przeciętnie na 1 mieszkańca wyniósł po 2,6 tys. USD. Znacznie powyżej Ś W I A T OECD 90,3 90,0 91,1 90,6 93,9 93,4 92,4 EU (27) 98,6 96,9 96,6 95,6 98,6 97,9 98,1 AU 84,5 88,5 85,3 93,4 93,0 105,3 111,5 BR 152,7 143,8 126,8 108,5 114,5 105,5 120,9 CA 111,1 111,6 109,6 111,1 98,0 98,8 99,9 CH 105,3 107,3 107,6 110,4 112,8 111,3 113,5 CN 115,4 122,4 127,4 126,2 119,7 113,0 109,0 DE 125,3 121,7 125,4 122,3 121,0 119,4 117,5 ES 66,4 65,4 64,5 66,6 76,0 78,0 82,3 FR 90,4 89,8 87,2 85,1 85,0 85,1 82,9 ID 114,9 128,4 126,8 109,5 127,6 116,8 114,2 IN 69,7 68,2 65,5 60,7 64,1 62,7 66,6 IT 96,9 94,4 98,0 96,7 98,1 91,8 93,9 JP 115,5 111,6 115,3 102,5 105,5 111,2 96,3 KR 108,9 105,2 104,2 97,0 112,0 109,7 106,1 MX 96,6 97,8 96,0 94,0 98,0 98,9 99,6 NL 112,6 111,5 113,2 109,4 113,0 111,8 110,9 PL 88,5 87,2 85,4 82,3 91,4 89,7 90,5 RU 244,6 218,6 176,2 175,1 180,2 173,2 169,0 SA 304,0 302,7 258,6 272,2 201,3 235,0. TR 62,9 61,3 63,1 65,4 72,5 61,4 56,0 UK 76,9 78,2 70,0 73,0 73,5 73,1 75,4 średniej dla świata ogółem kształtowały się obroty handlu zagranicznego per capita w Niderlandach (33,8 tys. USD po stronie eksportu i 30,5 tys. USD po stronie importu) oraz Szwajcarii (odpowiednio 29,0 tys. USD i 25,6 tys. USD). W Niemczech wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 18,0 tys. USD, a importu 15,3 tys. USD. Wśród analizowanych krajów najniższą wartość obrotów towarowych na 1 mieszkańca notowano w Chinach (1,4 tys. USD po stronie eksportu i 1,3 tys. USD po stronie importu), Brazylii (odpowiednio 1,3 tys. USD i 1,1 tys. USD), Indonezji (odpowiednio 0,8 tys. USD i 0,7 tys. USD), a także w Indiach (odpowiednio 0,2 tys. USD i 0,4 tys. USD). We wszystkich omawianych krajach notowano wzrost wartości eksportu per capita względem 2007 r., w tym najbardziej w Indiach (o 80,6%), Australii (o 77,6%) i Indonezji (o 63,2%). Największy wzrost wartości importu per capita w odniesieniu do 2007 r. obserwowano natomiast w Indonezji, Chinach oraz Indiach (odpowiednio o 81,1%, 78,2% i o 77,5%). Spadek importu wystąpił jedynie w Hiszpanii (o 7,5%). W Polsce eksport na jednego mieszkańca ukształtował się na poziomie 4,9 tys. USD (wzrost o 34,6% w stosunku do 2007 r.), natomiast import 5,4 tys. USD (wzrost o 27,1%). W większości spośród krajów o największym udziale w światowym PKB, w 2011 r. utrzymały się dotychczasowe tendencje w zakresie relacji eksportu do importu. Do państw, które charakteryzowały się znaczną nadwyżką eksportu nad importem należały Rosja (o 69,0%), Brazylia (o 20,9%) i Niemcy (o 17,5%). Korzystną relację notowano również w Niderlandach, Australii, Szwajcarii oraz Indonezji, gdzie eksport był o ok. 10,9%-14,2% większy niż import. W Chinach, drugiej gospodarce świata, od 2008 r. nadwyżka eksportu nad importem zaczęła obniżać się i w 2011 r. wyniosła 9,0%. Podobnie jak w poprzednich latach, znacznie niższą wartość eksportu niż importu (i tym samym duże uzależnienie gospodarek od towarów sprowadzanych z zagranicy) wykazywały Turcja, Stany Zjednoczone, Indie i Wielka Brytania, gdzie wartość eksportu stanowiła odpowiednio 56,0%, 65,3%, 66,6% i 75,4% wartości importu. Deficyt obrotów towarowych notowano również w Hiszpanii, we Francji, w Polsce, we Włoszech, w Japonii, Meksyku i Kanadzie. W Japonii, po obserwowanym przez wiele lat dodatnim wyniku obrotów, w 2011 r. tendencja uległa odwróceniu i odnotowano nadwyżkę importu nad eksportem wynoszącą 3,7%. W Polsce wystąpiła niewielka poprawa relacji eksportu do importu w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,8 p.proc). US 52,3 54,1 57,6 60,0 65,8 64,9 65,3 W celu zachowania porównywalności danych, informacje o Polsce pochodzą z materiałów źródłowych. Dane pobrano z baz w okresie VII 2012 r. ŹRÓDŁA: World Population Prospects the 2011 Revision Olisnext database of OECD Monthly Bulletin of Statistics Online, UN, World Economic Outlook Database - IMF, United Nations Commodity Trade Statistics Database,

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2013 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2013 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2013 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012 Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w krajach BRIICS w latach 2007-2012. Określenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa   Rynek serów i twarogów w Polsce i UE dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Rynek serów i twarogów w Polsce i UE Produkcja serów w Polsce [1.] tys. ton 800 600 400 200 0 2000 2004 2008

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce"

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą w słońce A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce" Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - nr 10-11/2014) Niemcy są uważane za trzecią gospodarkę świata i pierwszą gospodarkę Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2,

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2, 1,0000 1995-05-16 1995-09-16 1996-01-16 1996-05-16 1996-09-16 1997-01-16 1997-05-16 1997-09-16 1998-01-16 1998-05-16 1998-09-16 1999-01-16 1999-05-16 1999-09-16 2000-01-16 2000-05-16 2000-09-16 2001-01-16

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego

KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego s. 47 KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego tytuł podrozdziału: Zjawisko El Niño zamiast: Zjawisko El Nińo 2 Akapit 1 wiersz El Niño zamiast: El Nińo

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

w relacjach z Polską Janusz Piechociński

w relacjach z Polską Janusz Piechociński Mongolia, Korea Południowa i Japonia w relacjach z Polską Janusz Piechociński 2 Główne wskaźniki makroekonomiczne POLSKA KOREA JAPONIA MONGOLIA PKB 2012 (mld USD) 489,8 1 129,5 5 960,3 10,3 PKB 2012 (zmiana

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ranking gospodarek świata 2010

Ranking gospodarek świata 2010 Drukuj zamknij Ranking gospodarek świata 2010 03.11.2010, 12:04 Instytut Globalizacji ogłosił III edycję rankingu najszybciej rozwijających się państw, z którego wynika, że Państwo Środka posiada najbardziej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Kartel umowa państw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej branży, mająca na celu kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Nie jest to oddzielna instytucja. OPEC (Organization

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69; 628-37-04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 24 OŚRODEK INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo