INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Producent : Firma Informatyczna PiM s.c raków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) , (012) internet : INSTRUCJA UŻYTOWNIA SYSTEM AMADEO MARET 2000 Program AMADEO Paragony wersja 2004.II.020 (komputerowe stanowisko kasowe / komputerowy kolektor danych) raków Wstęp: W skład komputerowego systemu zarządzania AMADEO MARET 2000 wchodzi program AMADEO Paragony (plik: p2a.exe), który umożliwia fiskalność systemu AMADEO MARET 2000 przez co zapewnia możliwość sprzedaży detalicznej czyli końcowej obsługi klienta sklepu detalicznego sprowadzającej się do wystawiania paragonów detalicznych. Ponad to program AMADEO Paragony umożliwia kompleksową obsługę stanowiska do kolekcji danych (np. podczas inwentaryzacji). Program AMADEO Paragony tworzy swoiste, przyjazne dla operatora (kasjera) środowisko pracy, kontrolując jednocześnie komunikację między komputerem a urządzeniami zewnętrznymi (takimi jak: drukarki fiskalne, skanery, kolektory danych, wagi elektroniczne). onstrukcja struktury baz danych programu AMADEO Paragony umożliwia pracę ciągłą komputerowej kasy (tryb OFF LINE), tak więc jest to autonomiczny program działający nawet podczas awarii całego systemu komputerowego łącznie z długotrwałą awarią sieci komputerowej. IDH_R0 Producent Producent IDH_R01 Wstęp AMADEO Paragony informacja wstępna Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

2 2. Dane techniczne: 2.1 Wymagania sprzętowe: W pełni zgodne z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi dla pakietu MS OFFICE PROFFESIONAL 97 PL. 2.2 Wymagania systemowe: Typ aplikacji: lient Serwer. Oprogramowanie serwera sieciowego: UNIX, LINUX lub MS WINDOWS NT SERVER, 2000 SERVER plus oprogramowanie nakładkowe CygWin (rozwiązanie nie zalecane ze względu na małą wydajność). Oprogramowanie klienta sieciowego: MS WINDOWS 95,98,NT,2000,XP. 2.3 Motor bazy danych: Baza główna (sieciowa): POSTGRESQL. Dostęp przez sterownik ODBC: Insight Distribution Systems PSQLODBC.dll wersja lub nowsza. Baza pomocnicza (lokalna): MS ACCESS 97. Dostęp przez sterownik ODBC: Microsoft Corporation ODBCJT32.dll wersja MDAC 2.7 lub nowsza. 2.4 Lista urządzeń zewnętrznych współpracujących: Drukarki fiskalne: OPTIMUS-IC: WIING (wszystkie wersje), VIVO (wszystkie wersje); POSNET: THERMAL (wszystkie wersje), 3001, 301, 300; EMAR/TORELL: DUO (PLUS, PRO); ELZAB : FP 600, OMEGA (pierwsza i druga generacja); IDH_R02 Dane techniczne Dane techniczne IDH_R021 Wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe IDH_R022 Wymagania systemowe Wymagania systemowe IDH_R023 Motor bazy danych Motor bazy danych IDH_R024 Lista urządzeń zewnętrznych współpracujących Urządzenia zewnętrzne współpracujące z programem Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

3 DATAPROCESS: DSA 600. Skanery: METROLOGIC: MS 860i, MS 700i, MS 951, MS 7220 ARGUS, MS 9540 VOYAGER, MS 6220 PULSAR, ORBIT; PSC: QS 6000+, VS 800, VS 1200 (MAGELLAN). Wymienione skanery mogą być wyposażone w złącza RS 232 lub złącze klawiaturowe. olektory danych: UNITECH: MR320, MR350, MR380, PT500, PT 600, PT630; CIPHERLAB: 711, 720, 80x0, 81x0, 83x0. Wagi elektroniczne: ELZAB: PRIMA. 3. Instalacja programu AMADEO Paragony : UWAGA (1): Proces instalacji programu na stanowisku roboczym, powinien zostać przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolonego pracownika, standardowo zajmującego się administracją systemu. UWAGA (2): Obligatoryjnie przed przystąpieniem do instalacji programu na stanowisku roboczym, najpierw powinny zostać zainstalowane sterowniki ODBC (dla POSTGRESQL: wersja lub nowsza, dla MS ACCESS: wersja MDAC 2.7 lub nowsza). Program AMADEO Paragony jest nowoczesną aplikacją 32 bitową pracującą w środowisku MS WINDOWS (95, 98, NT, 2000, XP), aby zainstalować program, AMADEO Paragony należy otworzyć folder (na instalacyjnym dysku CD)...\P2A_INSTALL, wybrać plik : setup.exe, a następnie nacisnąć klawisz ENTER (lub dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy). Po uruchomieniu programu instalacyjnego na zadawane pytania, w odpowiedzi proszę naciskać klawisz ENTER. Program utworzy folder na dysku : C:\AMADEO\PARAGONY i odpowiedni skrót AMADEO Paragony (dostępny w menu START). Po zainstalowaniu programu należy upewnić się, czy w folderze roboczym (tu: C:\AMADEO\PARAGONY) znajdują się następujące pliki: IDH_R03 Instalacja programu AMADEO Paragony Instalacja programu Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

4 Nazwa pliku: Opis pliku: p2a_ii.exe Plik programu AMADEO Paragony. Paragony.mdb Podstawowa, pomocnicza baza danych programu. Bledy.mdb Pomocnicza baza danych programu. d1f32.dll Dynamiczna biblioteka obsługująca drukarkę fiskalną nr 1. d2f32.dll Dynamiczna biblioteka obsługująca drukarkę fiskalną nr 2. pt600.dll Dynamiczna biblioteka obsługująca kolektory UNITECH. Cpt8300.dll Dynamiczna biblioteka obsługująca kolektory CIPHERLAB. Prima.dll Dynamiczna biblioteka obsługująca wagi elektroniczne. Dodatkowo należy upewnić się czy w folderze roboczym istnieje folder: PT, używany do gromadzenia danych odczytanych bezpośrednio z kolektora danych. Jeśli wspomniany folder nie istnieje należy go założyć, w przeciwnym wypadku program może nie działać prawidłowo. 4. Pierwsze uruchomienie programu AMADEO Paragony : Po uruchomieniu programu AMADEO Paragony, zostają sprawdzone wszystkie dostępne połączenia sieciowe i lokalne z bazami danych oraz połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (drukarka fiskalna, skaner, kolektor danych, waga elektroniczna). Zawsze podczas pierwszego uruchomienia program zgłosi komunikat: Obie bazy danych nie podłączone!!! Podłączyć teraz?, wynika to z faktu, iż standardowa instalacja programu nie zapewnia podłączenia programu do baz danych, gdyż w chwili instalacji nie są one znane, tak więc dopiero podczas pierwszego uruchomienia programu możemy zdefiniować połączenia do tabel baz danych. Dokładny opis procesu podłączenia baz danych został zawarty w rozdziale 4.1. Również podczas pierwszego uruchomienia program zgłosi komunikat: Urządzenia fiskalne są NIEPODŁACZONE! Podłączyć teraz? oznacza to, że urządzenie fiskalne nie zostało podłączone do programu, tak więc dopiero podczas pierwszego uruchomienia programu możemy zdefiniować połączenia z zewnętrznymi urządzeniami. Dokładny opis procesu podłączenia baz danych został zawarty w rozdziale Załączenie bazy danych dla MS ACCESS i POSTGRESQL: IDH_R04 Pierwsze uruchomienie programu AMADEO Paragony Pierwsze uruchomienie programu IDH_R041 Załączenie bazy danych dla MS ASSESS i POSTGRESQL Załączanie baz danych Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

5 UWAGA: Dostęp do baz danych zapewniają sterowniki ODBC, dla których automatycznie są tworzone wpisy w rejestrze systemowym MS WINDOWS (DNS użytkownika). Niemniej instalacją programu lub przed pierwszym uruchomieniem programu powinny zostać zainstalowane sterowniki ODBC (dla POSTGRESQL: wersja lub nowsza, dla MS ACCESS: wersja MDAC 2.7 lub nowsza). Jeśli podczas uruchomienia, program zgłosi komunikat: Jedna z baz danych jest podłączona!!! Podłączyć teraz? lub Obie bazy danych nie podłączone!!! Podłączyć teraz? oznacza to iż podczas aktualnego uruchamiania programu lub podczas poprzedniej sesji pracy z programem wystąpił problem w dostępie do jednej lub kilku baz danych. Przytoczone komunikaty są również charakterystyczne dla pierwszego uruchomienia programu. W odpowiedzi na omawiane komunikaty należy wybrać przycisk: TA i podać klucz serwisowy (w standardowych instalacjach jest to: 333). Wówczas otworzy się formularz do podłączania danych: Załączenie danych. Dostęp do tego formularza możliwy jest również, po wybraniu opcji menu Plik ADMINISTRATOR Załączenie bazy danych. Status załączenia (TA / NIE) poszczególnych baz danych jest wyświetlany przed przyciskami: Załącz 1 i Załącz 2. Podczas pierwszego uruchomienia programu oba statusy są ustawione na NIE. Ponad to standardowo wszystkie pola formularza są wypełnione. Znaczenia poszczególnych pól są następujące: atalog roboczy dla programu: zawiera informację o domyślnym katalogu (folderze) roboczym. Standardowo zawiera wpisany katalog (folder) roboczy: C:\AMADEO\PARAGONY. Jeśli chcemy uruchomić program w innym katalogu (folderze), to wpisujemy go z klawiatury lub możemy użyć przycisku:... (tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz), który uruchomi opcję ułatwiającą nam przeglądanie zawartości dysku komputera w celu wyboru właściwego katalogu (folderu) roboczego. Załączenia do bazy lokalnej (0): zawiera informację o motorze dla lokalnych baz danych. Standardowo zawiera wpisany sterownik: Microsoft Access Driver (*.mdb). W obecnej wersji programu AMADEO Paragony bazy lokalne zostały oparte o pliki MS ACCESS 97 i w związku z tym należy użyć tego sterownika. Proces podłączenia rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + 1 (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Załącz 1 tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). W następnym kroku zostanie otwarty formularz: DNS użytkownika, który umożliwi nam wprowadzenie informacji o dostępie do bazy danych. Baza danych: przechowuje informacje o pełnej ścieżce dostępu do bazy danych i standardowo zawiera wpisaną ścieżkę: Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

6 C:\AMADEO\PARAGONY\paragony.mdb Jeśli chcemy używać bazy danych położonej na innej ścieżce, to wpisujemy ją z klawiatury lub możemy użyć przycisku:... (tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz), który uruchomi opcję ułatwiającą nam przeglądanie zawartości dysku komputera w celu wyboru właściwego pliku lokalnej bazy danych. Przejście do następnego pola realizujemy za pomocą klawisza: TAB. Baza systemowa: przechowuje informacje o pliku systemowym MDW, który zawiera informacje o bezpiecznym i autoryzowanym dostępie do lokalnych baz danych i standardowo zawiera wpisaną ścieżkę: C:\AMADEO\PARAGONY\system_pim.mdw Jeśli chcemy używać pliku systemowego położonego na innej ścieżce, to wpisujemy ją z klawiatury lub możemy użyć przycisku:... (tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz), który uruchomi opcję ułatwiającą nam przeglądanie zawartości dysku komputera w celu wyboru właściwego pliku systemowego. Po ustaleniu dostępu do lokalnej bazy danych konieczne jest przetestowanie połączenia z bazą danych. Proces testowania rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + T (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Baza danych załączona (Testuj teraz) tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Jeśli podczas testu połączenia nie wykryto żadnych błędów, program informuje nas o tym komunikatem: NIE WYRYTO BŁĘDÓW! WYONANO ZAŁĄCZENIE (0)!, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat o wystąpieniu błędu (lub błędów) wraz z numerem błędu i jego opisem. Aby powrócić do załączania pozostałych baz zamykamy formularz za pomocą kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Po powrocie do głównego formularza do załączeń: Załączenie danych zauważymy, że prawidłowe połączenie bazy sygnalizowane jest statusem: TA w polu obok przycisku: Załącz 1. Załączenia do bazy sieciowej (1): zawiera informację o motorze dla sieciowych baz danych. Standardowo zawiera wpisany sterownik: Microsoft Access Driver (*.mdb). W obecnej wersji programu AMADEO Paragony bazy sieciowe zostały oparte o motor bazy POSTGRESQL i w związku z tym należy użyć sterownika: PostgreSQL, który wybieramy z dostępnej listy wyboru. Proces podłączenia rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + 2 (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Załącz 2 tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). W następnym kroku zostanie otwarty formularz: DNS użytkownika, który umożliwi nam wprowadzenie informacji o dostępie do bazy danych. W następnym kroku zostanie otwarty formularz: Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

7 DNS użytkownika, który umożliwi nam wprowadzenie informacji o dostępie do bazy danych. Baza danych: przechowuje informacje o nazwie bazy danych. Nazwę tą wpisujemy ją z klawiatury (np. dane_det). Przejście do następnego pola realizujemy za pomocą klawisza: TAB. Nr portu GNU: przechowuje informacje o numerze portu w wielodostępnym systemie LINUX lub UNIX, przez który program może mieć dostęp do bazy danych. Numer ten wpisujemy z klawiatury (np standardowy numer portu dla bazy POSTGRESQL). Przejście do następnego pola realizujemy za pomocą klawisza: TAB. Nazwa serwera: przechowuje informacje o nazwie serwera, na którym przechowywana jest główna, sieciowa baza danych. Jako nazwę serwera zaleca się podanie publicznego numeru IP. Numer ten wpisujemy z klawiatury (np local host standardowy numer IP dla bazy POSTGRESQL zainstalowanej na lokalnym komputerze). Po ustaleniu dostępu do sieciowej bazy danych konieczne jest przetestowanie połączenia z bazą danych. Proces testowania rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + T (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Baza danych załączona (Testuj teraz) tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Jeśli podczas testu połączenia nie wykryto żadnych błędów, program informuje nas o tym komunikatem: NIE WYRYTO BŁĘDÓW! WYONANO ZAŁĄCZENIE (1)!, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat o wystąpieniu błędu (lub błędów) wraz z numerem błędu i jego opisem. Aby powrócić do załączania pozostałych baz zamykamy formularz za pomocą kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Po powrocie do głównego formularza do załączeń: Załączenie danych zauważymy, że prawidłowe połączenie bazy sygnalizowane jest statusem: TA w polu obok przycisku: Załącz Połączenie z drukarką fiskalna: Program AMADEO MARET 2000 może współpracować tylko z urządzeniami fiskalnymi wymienionym w rozdziale 2.4. Dodatkowo program został tak zaprojektowany, aby mógł współpracować jednocześnie z dwiema drukarkami fiskalnymi dla kas tworzących tandem, dzięki czemu używając jednego komputera i jednej licencji programu AMADEO Paragony, IDH_R042 Połączenie z drukarką fiskalna Podłączenie drukarki fiskalnej Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

8 możemy obsługiwać dwa stanowiska kasowe jednocześnie, jest to szczególnie przydatne dla stanowisk kasowych sprzedających alkohol. Wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączane są do programu za pomocą portów szeregowych, pracujących w standardzie RS 232. Uwaga(1): Zaleca się aby wszystkie operacje fizycznego podłączenia urządzeń zewnętrznych do komputera odbywały się przy wyłączonym komputerze i wyłączonych urządzeniach zewnętrznych. Standardowa instalacja programu, jest skonfigurowana w trybie UNPLUGED, czyli wszystkie połączenia z drukarkami fiskalnym są nieaktywne. W celu przywrócenia połączeń z drukarką fiskalną należy uruchomić formularz: Załączenie urządzeń zewnętrznych. Formularz ten dostępny jest po wybraniu opcji menu Plik ADMINISTRATOR Urządzenia zewnętrzne. Po wybraniu tej opcji zawsze należy podać klucz serwisowy (w standardowych instalacjach jest to: 333). Dostęp do tego formularza jest możliwy również podczas uruchamiania programu, po wykryciu przez program problemów z podłączeniem do jednego z definiowanych zewnętrznych urządzeń fiskalnych. Wówczas pojawia się komunikat: Urządzenia fiskalne są NIEPODŁACZONE! Podłączyć teraz? Potwierdzenie komunikatu klawiszem TA i podanie klucza serwisowego uruchamia omawiany formularz. onstrukcja programu AMADEO Paragony umożliwia jednoczesne podłączenie do niego trzech urządzeń zewnętrznych, tzn. jednej lub dwóch drukarek fiskalnych oraz wymiennie: kolektora danych (PT), wagi elektronicznej, skanera RS 232 (rzadko stosowane). Definicja podłączenia drukarek fiskalnych możliwa jest w dwóch pierwszych polach formularza. Drukarka fiskalna nr 1: pozwala zdefiniować połączenie z główną drukarką fiskalną. W polu należy podać sieciowy identyfikator kasy komputerowej (zaleca się stosowanie oznaczeń: od A1 do A...n). Proces podłączenia rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + 1 (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Załącz 1 tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). W następnym kroku zostanie otwarty formularz: Ustawienie parametrów dla urządzeń zewnętrznych (RS 232). Przed uruchomieniem procesu testowania połączenia konieczne jest zweryfikowanie ustawień protokołu transmisji szeregowej RS 232. Port: pozwala na zdefiniowanie numeru portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Numer pory możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie porty szeregowe COM rozpoznane w systemie operacyjnym). Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

9 Prędkość transmisji (BAUD RATE): pozwala na zdefiniowanie prędkości transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwą prędkość możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie prędkości rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Zalecane ustawienie dla wszystkich typów drukarek fiskalnych: ontrola parzystości (PARITY): pozwala na zdefiniowanie rodzaju kontroli parzystości dla portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwe ustawienie możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie ustawienia rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Możliwe nastawy to: 0 brak kontroli (NONE), 1 spacja (SPACE), 2 znak (MAR), 3 parzyste (EVEN), 4 nieparzyste (ODD). Zalecane ustawienie dla drukarek fiskalnych ELZAB: 3 parzyste (EVEN), natomiast dla pozostałych: 0 brak kontroli (NONE). Rozmiar ramki (DATA BITS): pozwala na zdefiniowanie rozmiaru ramki danych dla transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwy rozmiar możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie rozmiary rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Zalecane ustawienie dla wszystkich typów drukarek fiskalnych: 8. Bit stopu (STOP BITS): pozwala na zdefiniowanie ilości bitów stopu dla transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwą ilość możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie ilości rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Zalecane ustawienie dla wszystkich typów drukarek fiskalnych: 1. ontrola przepływu (FLOW CONTROL): pozwala na zdefiniowanie sprzętowej kontroli przepływu dla transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwe ustawienie możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie ustawienia rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). W stosowanych obecnie urządzeniach zewnętrznych nie jest stosowana sprzętowa kontrola przepływu, tak więc zaleca się wprowadzić ustawienie: 0 brak kontroli (NONE). Czas oczekiwania na odpowiedź (TIME OUT): pozwala na zdefiniowanie maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia zewnętrznego podczas procesu transmisji danych przez port szeregowy. Czas oczekiwania zawsze należy wprowadzać w Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

10 milisekundach. Zaleca się aby wprowadzony czas nie był mniejszy niż ms (1.5 s) oraz nie był większy niż ms (30 s). Zastosowanie większych czasów oczekiwania, może wywołać wrażenie zawieszenia systemu w czasie problemów z prawidłową transmisją szeregową, tak więc należy mieć to na uwadze podczas obsługi systemu. Multiplekser: pozwala na zdefiniowanie rodzaju podłączenia urządzenia do portu RS 232 (bezpośrednie połączenie lub pośrednie połączenie przez multiplekser). Zaleca się aby urządzenia zewnętrzne podłączać bezpośrednio do portu RS 232, tak więc pole powinno być ustawione na: 0 brak. anał: numer kanału multipleksera, do którego podłączone jest urządzenie zewnętrzne. Standardowe ustawienie pola to 0, czyli urządzenie podłączone bezpośrednio do portu RS 232 (jest ustawienie zalecane). Certyfikat: pozwala na określenie standardu pracy urządzenia fiskalnego. Zaleca się, aby nie modyfikować ustawień tego pola dokonanych automatycznie przez system podczas procesu testowania połączenia. Dostępne nastawy to: 1999, 2000, 2001, Stawki PTU A...G: pozwala na definicję wysokości poszczególnych stawek podatku VAT. Zaleca się, aby nie modyfikować ustawień tych pól dokonanych automatycznie przez system podczas procesu testowania połączenia. ażda nastawa zawsze powinna być potwierdzona klawiszem: ENTER. Po ustaleniu parametrów transmisji konieczne jest przetestowanie połączenia z urządzeniem fiskalnym. Proces testowania rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + T (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Testuj tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Jeśli podczas testu połączenia nie wykryto żadnych błędów, program informuje nas o tym komunikatem: Odczytano informację o urządzeniu DF1., w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat o wystąpieniu błędu. Jeżeli podczas testowania urządzenie zostanie rozpoznane, to zostaną wypełnione pola: Typ DF1 (zawierające informacje o nazwie urządzenia, numerze wersji oprogramowania wewnętrznego oraz o numerze unikatowym urządzenia). Dodatkowo zostaną wypełnione pola definiujące poszczególne stawki PTU oraz pole z Certyfikatem urządzenia (zaleca się aby ustawienia te nie były później modyfikowane przez operatora systemu). Prawidłowy przebieg testu połączenia urządzenia zostaje oznaczony również ustawieniem flagi: Urządzenie aktywne na bieżącym formularzu oraz zmianę statusu urządzenia z Nieaktywna! na Aktywna w formularzu: Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

11 Załączenie urządzeń zewnętrznych. Dodatkowo formularz bieżący zostaje rozszerzony o ustawienia lokalne kasy komputerowej obsługiwanej przez podłączane urządzenie zewnętrzne. Takie rozszerzenie możliwe jest również po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + L (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Ust. Lokalne tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Szczegółowy opis ustawień konfiguracji lokalnej dostępny jest w rozdziale 5.2. Istnieje również możliwość odłączenia, przyłączonego wcześniej urządzenia zewnętrznego. Takiej czynności możemy dokonać za pomocą kombinacji klawiszy ALT + O (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Odłącz tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Aby powrócić do załączania pozostałych urządzeń zewnętrznych zamykamy formularz za pomocą kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Po powrocie do głównego formularza do załączeń: Załączenie urządzeń zewnętrznych zauważymy, że prawidłowe połączenie urządzenia sygnalizowane jest statusem: Aktywna w polu obok przycisku: Załącz 1. Drukarka fiskalna nr 2: pozwala zdefiniować połączenie z pomocniczą drukarką fiskalną. W polu należy podać sieciowy identyfikator kasy komputerowej (zaleca się stosowanie oznaczeń: od A1 do A...n). Proces podłączenia jest identyczny jak dla drukarki fiskalnej nr 1 z tym wyjątkiem, że oznaczenia pomocnicze i informacyjne dotyczą urządzenia DF2 (drugie urządzenie fiskalne). Uwaga(2): Niedopuszczalna jest wymiana urządzenia fiskalnego podczas pracy programu! Natomiast jeśli przed uruchomieniem programu nastąpiła wymiana drukarki fiskalnej, program zasygnalizuje ten fakt przykładowym komunikatem: Urządzenie DF1: INNE URZĄDZENIE! Musisz je skonfigurować! Podłączyć teraz?. Wybranie przycisku TA i podanie klucza serwisowego rozpoczyna proces podłączenia urządzenia zewnętrznego opisany powyżej. W przeciwnym razie (wybranie przycisku: NIE) praca z programem będzie niemożliwa. Uwaga(3): Jeśli podczas poprzedniej sesji pracy z programem wystąpił problem komunikacyjny z urządzeniami zewnętrznymi, istnieje możliwość podłączenia tych urządzeń z pominięciem całego procesu podłączenia (pod warunkiem, że ustawienia protokołu nie zostały zmienione). W tym celu należy odpowiedzieć twierdząco (przycisk TA) na pytanie programu (zadane w trakcie uruchamiania): Podłączyć urządzenie DF1:A1, teraz? (przykład komunikatu), wówczas program automatycznie przeprowadzi test połączenia z urządzeniem i jeśli nie na potka żadnych trudności to uaktywni połączenie oraz będzie dalej kontynuował proces logowania do programu. Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

12 4.3 Połączenie z wagą elektroniczną oraz z kolektorem danych (PT): Program AMADEO MARET 2000 może współpracować tylko z urządzeniami zewnętrznymi wymienionym w rozdziale 2.4. Wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączane są do programu za pomocą portów szeregowych, pracujących w standardzie RS 232. Uwaga(1): Zaleca się aby wszystkie operacje fizycznego podłączenia urządzeń zewnętrznych do komputera odbywały się przy wyłączonym komputerze i wyłączonych urządzeniach zewnętrznych. Standardowa instalacja programu, jest skonfigurowana w trybie UNPLUGED, czyli wszystkie połączenia z urządzeniami zewnętrznymi są nieaktywne. W celu przywrócenia połączeń z urządzeniami należy uruchomić formularz: Załączenie urządzeń zewnętrznych. Formularz ten dostępny jest po wybraniu opcji menu Plik ADMINISTRATOR Urządzenia zewnętrzne. Po wybraniu tej opcji zawsze należy podać klucz serwisowy (w standardowych instalacjach jest to: 333). Dostęp do tego formularza jest możliwy również podczas uruchamiania programu, po wykryciu przez program problemów z podłączeniem do jednego z definiowanych urządzeń zewnętrznych. Wówczas pojawia się komunikat: Podłączyć urządzenie SCAN/PT/SCALE teraz? Potwierdzenie komunikatu klawiszem TA i podanie klucza serwisowego uruchamia omawiany formularz. onstrukcja programu AMADEO Paragony umożliwia jednoczesne podłączenie do niego trzech urządzeń zewnętrznych, tzn. jednej lub dwóch drukarek fiskalnych oraz jednego dodatkowego urządzenia zewnętrznego, w tym przypadku będzie to waga elektroniczna (SCALE) lub kolektor danych (urządzenie PT). Definicja podłączenia dodatkowego urządzenia możliwa jest w trzecim polu, omawianego formularza. SCALE / Urządzenie PT: pozwala zdefiniować połączenie z dodatkowym urządzeniem zewnętrznym. Proces podłączenia rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + 2 (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Załącz 3 tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). W następnym kroku zostanie otwarty formularz: Ustawienie parametrów dla urządzeń zewnętrznych (RS 232). Przed uruchomieniem procesu testowania połączenia konieczne jest zweryfikowanie ustawień protokołu transmisji szeregowej RS 232. Podstawowe ustawienia transmisji szeregowej, takie jak: Port, Prędkość IDH_R043 Połączenie z wagą elektroniczną oraz z kolektorem danych (PT) Podłączenie wagi elektronicznej lub kolektora danych (PT) Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

13 transmisji, ontrola parzystości, Rozmiar ramki, Bit stopu, ontrola przepływu, Czas oczekiwania na odpowiedź są ustawiane w sposób identyczny jak w przypadku urządzeń fiskalnych, co zostało dokładnie opisane w rozdziale 4.2. Sugerowane ustawienia parametrów transmisji dla wag elektronicznych (ELZAB) to: Prędkość transmisji (9600), ontrola parzystości (3 EVEN), Rozmiar ramki (8), Bit stopu (1), ontrola przepływu (0), Czas oczekiwania na odpowiedź (500 ms). Sugerowane ustawienia parametrów transmisji dla wag kolektorów danych (urządzeń PT) to: Prędkość transmisji (9600), ontrola parzystości (0 NONE), Rozmiar ramki (8), Bit stopu (1), ontrola przepływu (0), Czas oczekiwania na odpowiedź (1000 ms). W przypadku kolektorów danych firmy UNITECH konieczne jest wypełnienie pola z adresem. Adres: pole umożliwia ustawienie systemowego adresu urządzenia PT. Zwykle na takich urządzeniach zaprogramowany jest domyślny adres: A (czyli należy wpisać w tym polu 0). Pozostałe nastawy to: B 1, C 2, D 3, E 4. Niemniej w większości przypadków stosuje się nastawę: A 0. Długość pętli czasowej: pozwala na zdefiniowanie maksymalnego czasu po jakim program skanuje ponownie port RS 232 podczas procesu wymiany danych z urządzeniem zewnętrznym przez port szeregowy. Czas oczekiwania zawsze należy wprowadzać w milisekundach. Zaleca się aby wprowadzony czas nie był większy niż 500 ms (0.5 s). Typ SCAN: jest to lista wyboru, która pozwala na wybór jednego z dostępnych urządzeń zewnętrznych. W obecnej wersji programu dostępne są trzy nastawy (odpowiadające liście kompatybilnych urządzeń, opisanej w rozdziale 2.4): CPT8300 obsługa kolektorów danych firmy: CIPHERLAB, PT600 obsługa kolektorów danych firmy: UNITECH, PRIMA obsługa wag elektronicznych firmy: ELZAB. Z listy należy wybrać jedną z dostępnych nastaw. ażda nastawa zawsze powinna być potwierdzona klawiszem: ENTER. Po ustaleniu parametrów transmisji konieczne jest przetestowanie połączenia z urządzeniem zewnętrznym. Proces testowania rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + T (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Testuj tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Jeśli podczas testu połączenia nie wykryto żadnych błędów, program informuje nas o tym komunikatem: Odczytano informację o urządzeniu SCAN/PT/SCALE., w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat o wystąpieniu błędu. Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

14 Prawidłowy przebieg testu połączenia urządzenia zostaje oznaczony również ustawieniem flagi: Urządzenie aktywne na bieżącym formularzu oraz zmianę statusu urządzenia z Nieaktywna! na Aktywna w formularzu: Załączenie urządzeń zewnętrznych. Istnieje również możliwość odłączenia, przyłączonego wcześniej urządzenia zewnętrznego. Takiej czynności możemy dokonać za pomocą kombinacji klawiszy ALT + O (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Odłącz tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Aby powrócić do załączania pozostałych urządzeń zewnętrznych zamykamy formularz za pomocą kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Po powrocie do głównego formularza do załączeń: Załączenie urządzeń zewnętrznych zauważymy, że prawidłowe połączenie urządzenia sygnalizowane jest statusem: Aktywna w polu obok przycisku: Załącz 3. Uwaga(2): Nie istnieje możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia w polu przypisanym do drukarki fiskalnej nr 1 lub drukarki fiskalnej nr 2. Uwaga(3): Jeśli podczas poprzedniej sesji pracy z programem wystąpił problem komunikacyjny z urządzeniami zewnętrznymi, istnieje możliwość podłączenia tych urządzeń z pominięciem całego procesu podłączenia (pod warunkiem, że ustawienia protokołu nie zostały zmienione). W tym celu należy odpowiedzieć twierdząco (przycisk TA) na pytanie programu (zadane w trakcie uruchamiania): Podłączyć urządzenie SCAN/PT/SCALE teraz?, wówczas program automatycznie przeprowadzi test połączenia z urządzeniem i jeśli nie na potka żadnych trudności to uaktywni połączenie oraz będzie dalej kontynuował proces logowania do programu. 4.4 Połączenie z czytnikiem kodów kreskowych (skaner RS 232) : Program AMADEO MARET 2000 może współpracować z dowolnym skanerem o złączu klawiaturowym (B). Natomiast jeśli dysponujemy wyłącznie skanerem o złączu RS 232 zaleca się używania zewnętrznego sterownika, który umożliwia przerzucenie informacji pojawiającej się na porcie RS 232 bezpośrednio na konsolę terminala kasowego. W takim przypadku należy używać programu AMADEO Skaner RS 232 (plik: Skaner_RS232.exe). Standardowo program AMADEO Skaner RS 232 powinien być uruchamiany z folderu: C:/AMADEO/AF_DF301. We wspomnianym folderze IDH_R044 Połączenie z czytnikiem kodów kreskowych (skaner RS 232) Podłączenie czytnika kodów kreskowych Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

15 powinny znajdować się również dwa inne pliki: rs232.dll (dynamiczna biblioteka obsługująca złącze RS 232) oraz rs232.pim (tekstowy plik konfiguracyjny, zawierający ustawienia protokołu komunikacyjnego dla złącza RS 232). Poniżej prezentujemy przykładowe ustawienia protokołu transmisji zawarte w pliku: rs232.pim (plik ten jest w formacie COMMA, w którym informacje oddzielane są znakiem przecinka, ): 0,MS951,IND of the SCAN machine //model skanera 1,COM1,COM port: COM1-COM2-COM3-COM4 //numer portu szeregowego COM od 1 do 10 2,9600,BAUDRATE: //prędkość transmisji: 9600, 4800, 2400, ,SPACE,PARITY: NONE-SPACE-MAR-EVEN-ODD //kontrola parzystości: brak, spacja, znak, parzysty, nieparzysty 4,7,DATABITS: 8-7 //rozmiar ramki danych 5,2,STOPBITS: 1-2 //ilość bitów stopu 6,NONE,FLOWCONTROL: NONE-XONXOFF-RTSCTS //kontrola przepływu 7,1000,TIME OUT in [ms] //maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź 8,200,TIME LOOP of read bar code in [ms] //maksymalny czas po jakim program ponownie skanuje port COM 9,TRAY,WINDOW STATE: NOR-normal-MIN-minimalized-MAX-maximalized-TRAY-HideInTaskBarTray //rodzaj okna programu -,END_CONFIG_FILE, Pierwsza kolumna zawiera numer ustawienia (od 0 do 9), druga kolumna zawiera właściwe ustawienie protokołu komunikacyjnego. Natomiast trzecia kolumna zawiera opis ustawienia wraz z propozycją możliwych nastaw. Nastawy zaproponowane w prezentowanym pliku przykładowym są stosowane najczęściej, gdyż odpowiadają fabrycznym ustawieniom większości dostępnych modeli skanerów. Istnieje również możliwość podłączenia skanera o złączu RS 232 bezpośrednio do programu AMADEO Paragony, jednakże takie połączenie takie jest rzadko stosowane i może być skonfigurowane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta oprogramowania systemu AMADEO MARET Uruchomienie programu przez użytkownika typu ASJER: Użytkownik, który posiada uprawnienia ASJERA otwiera program w trybie podstawowym pracy wystawianie paragonów. Otwarcie terminala kasowego, poprzedzone jest aktualizacją tabel dla trybu OFF LINE. Operacja ta może zająć nawet kilka minut (w zależności od tego jak długo dana kasa byłą nieużywana). Nie istnieje możliwość bezpośredniego pominięcia tej operacji. Aktualizację dla trybu OFF LINE można wyłączyć jedynie przez odpowiednie ustawienie flagi: Aktualizuj OFF LINE w konfiguracji programu (patrz rozdział 5.2). Niemniej jest to rozwiązanie nie zalecane przez producenta oprogramowania, ze względu na znaczne obniżenie stopnia bezpieczeństwa i niezawodności podczas awarii systemu. Aktualizacja tabel dla trybu OFF LINE, wykonywana jest również automatycznie co 120 sekund (jeśli na stanowisku nie są w danym momencie IDH_R045 Uruchomienie programu przez użytkownika typu ASJER Uruchomienie programu (opcja ASJER) Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

16 wystawiane paragony) oraz po prawidłowym zamknięciu (wystawieniu) paragonu fiskalnego (tylko dla ustawionej flagi: ontrola trybu ON LINE, patrz rozdział 5.2). Po uruchomieniu programu i aktualizacji tabel dla trybu OFF LINE pokaże się formularz: Lista logowania w programie, zawierający listę operatorów systemu posiadających uprawnienia kasjera (inny sposób otwarcia listy użytkowników opisany został w rozdziale 4.5.1). ursor ustawi się na pierwszym z nich, należy wybrać wówczas właściwego operatora i po naciśnięciu klawisza ENTER należy dodatkowo podać hasło logowania. Proces logowanie powoduje zwykle otwarcie nowej zmiany kasjerskiej dla danej kasy komputerowej. Podczas otwarcia zmiany, operator powinien wprowadzić kwotę pogotowia kasowego (jeśli jest to praktykowane). Program automatycznie narzuci nowy numer zmiany, który jest przechowywany w polu konfiguracji lokalnej kasy: Nr zmiany (patrz rozdział 5.2). Jeśli do programu podłączone są dwie drukarki fiskalne (kasa tandemowa), to możliwe jest logowanie innego kasjera, dla którego otwierana jest nowa zmiana kasjerska na dodatkowej kasie pracującej w tandemie. W przeciwnym razie następuje jedynie logowanie kasjera, który jest widoczny na liście zalogowanych operatorów (patrz rozdział 4.5.2) a nie jest przypisany do żadnej z kas. W obecnej wersji programu, w przypadku używania kas tandemowych program automatycznie loguje kasjera wybranego do głównej kasy (DF1) również do kasy pomocniczej (DF2). Podczas tego logowania należy (jeśli jest to konieczne) podać pogotowie kasowe przypisane do dodatkowej kasy. UWAGA: Na danej kasie komputerowej, niemożliwa jest praca innego kasjera niż tego, który otworzył daną zmianę kasjerską!!! Po zakończeniu procesu logowania uruchamiany jest formularz umożliwiający wystawianie paragonów (szczegółowy opis tego procesu jest zawarty w rozdziale 6). Inny sposób otwarcia listy użytkowników opisany został w rozdziale W przypadku konieczności awaryjnego opuszczenia programu (np. za pomocą kombinacji klawiszy: ALT + F4, patrz rozdział 8.5) podczas pracy zmiany kasjerskiej, możliwe jest ponowne uruchomienie programu wyłącznie przez kasjera, który otworzył przerwaną zmianę, wówczas program zostanie otwarty a wszystkie, wystawione po tym fakcie paragony będą przypisane do otwartej wcześniej zmiany. Aby umożliwić zmianę operatorów na stanowisku kasjerskim, należy zamknąć zmianę klawiszem F10 (patrz rozdział 6.5.3). Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

17 4.5.1 Logowanie w programie AMADEO Paragony : Pominięcie procesu logowania w programie (opisanego w rozdziale 4.5) nie jest jednoznaczne z zupełnym brakiem logowań. Operator może zalogować się później, korzystając z opcji menu: Logowanie Logowanie. Uruchomienie tej opcji powoduje uruchomienie formularza: Lista logowania w programie, który zawiera listę operatorów systemu posiadających uprawnienia kasjera. ursor ustawi się wówczas na pierwszym z nich, należy wybrać wówczas właściwego operatora i po naciśnięciu klawisza ENTER należy dodatkowo podać hasło logowania. Jeśli przez pomyłkę został wybrany inny operator, istnieje możliwość powrotu do listy wyboru po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + O (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Inny Operator tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Wówczas kursor ponownie ustawi się na pierwszym nazwisku z listy dostępnych operatorów. Proces logowania pozwala na trzykrotne powtórzenie hasła logowania, przy czwartej próbie podania hasła logowania zostanie on przerwany a operator nie zostanie zalogowany. Powrót do procesu logowania zapewnia opisana na początku rozdziału opcja menu: Logowanie Logowanie. Proces logowania powoduje zwykle otwarcie nowej zmiany kasjerskiej dla danej kasy komputerowej (zostało to wszystko szczegółowo opisane w rozdziale 4.5). Program dopuszcza możliwość zalogowania maksymalnie trzech operatorów. Z tym, że tylko jeden lub dwóch (jeśli praca z kasą tandemową) może być jednocześnie przypisanych do kas komputerowych (głównej nr 1 DF1 i pomocniczej nr 2 DF 2) co może spowodować, iż na liście logowań będą znajdować się operatorzy nie przypisani do żadnej kasy komputerowej (porównaj rozdział 4.5.2). Istnieje możliwość opuszczenia omawianego formularza bez wykonania żadnej akcji. Możliwe jest to po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Wówczas okno formularza zostanie bezpiecznie zamknięte Wylogowanie w programie AMADEO Paragony : orzystając z opcji menu: Logowanie Wylogowanie możemy rozpocząć proces wylogowania wybranego kasjera. Po wybraniu omawianej opcji otwarty zostanie formularz: Aktualne logowania w programie, który IDH_R0451 Logowanie w programie AMADEO Paragony Logowanie w programie IDH_R0452 Wylogowanie w programie AMADEO Paragony Wylogowanie z programu Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

18 zawiera listę aktualnie zalogowanych operatorów wraz z informacją o przypisaniu ich do konkretnej kasy komputerowej. Możliwe również jest, iż pojawią się na tej liście kasjerzy, którzy nie zostali przypisani do żadnej z kas (zostało to omówione w rozdziale 4.5). W otwartym formularzu kursor ustawi się na pierwszym z zalogowanych operatorów, należy wybrać wówczas właściwego operatora i po naciśnięciu klawisza ENTER program ustawi kursor na przyciski: Wyloguj. Ponowne naciśnięcie klawisza ENTER lub opcjonalnie kombinacji klawiszy ALT + W (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Wyloguj tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz) spowoduje wygenerowanie pytania: Wylogować operatora: XXXXXXXX?, na pytanie to można opowiedzieć twierdząco: TA (kombinacja klawiszy: ALT +T lub klawisz ENTER gdy kursor będzie pozostawiony na przycisku) lub negatywnie: NIE (kombinacja klawiszy: ALT +N lub klawisz ENTER gdy kursor będzie pozostawiony na przycisku). Odpowiedź twierdząca rozpoczyna proces zamykania zmiany. Wylogowanie kasjera nie jest jednoznaczne z rozliczeniem zmiany kasjerskiej. Jeśli podczas wylogowania, zmiana kasjerska ma zostać rozliczona należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale Istnieje możliwość opuszczenia omawianego formularza bez wykonania żadnej akcji. Możliwe jest to po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Wówczas okno formularza zostanie bezpiecznie zamknięte Uruchomienie opcji wystawiania paragonów: Alternatywnym sposobem (w odniesieniu do opisanego w rozdziale 4.5) uruchomienia opcji wystawiania paragonów jest skorzystanie z opcji menu: Paragony Paragony. Dostęp do opcji jest możliwy jedynie po poprawnym zakończeniu procesu logowania i po wybraniu omawianej opcji otwarty zostanie formularz, który umożliwi wystawianie paragonów fiskalnych. Wszystkie wystawione paragony zostaną przypisane do zalogowanego kasjera oraz do zmiany kasjerskiej, którą ten kasjer otworzył. Szczegółowy opis procesu wystawiania paragonów został zawarty w rozdziale 6. Uruchomienie opcji do wystawiania paragonów za pomocą opisanego w rozdziale tym sposobu, może być stosowane głównie w przypadkach, gdy pierwotny (podczas uruchamiania programu) proces logowania i otwarcia zmiany został zakończony niepowodzeniem. Sposób ten może zostać również IDH_R0453 Uruchomienie opcji wystawiania paragonów Uruchomienie opcji wystawiania paragonów Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

19 użyty do uruchamiania dodatkowej kasy komputerowej, niemniej dotyczy to głównie starszych wersji programu AMADEO Paragony, gdyż nowe wersje programu zostały wyposażone w mechanizm automatycznego otwierania zmian na obu kasach (głównej i pomocniczej) jednocześnie (co zostało opisane w rozdziale 4.5) Uruchomienie opcji przełączającej aktywne paragony: orzystając z opcji menu: Paragony Paragony Aktywne możemy rozpocząć proces przełączania aktywnych kas komputerowych (jeśli praca z kasą tandemową). Po wybraniu omawianej opcji otwarty zostanie formularz: Aktywuj paragony dla..., który zawiera listę aktywnych (uruchomianych i zalogowanych) kas komputerowych. W otwartym formularzu kursor ustawi się na pierwszej z aktywnych kas komputerowych, należy wybrać wówczas właściwą kasę i po naciśnięciu klawisza ENTER program ustawi kursor na przycisku: Aktywuj. Ponowne naciśnięcie klawisza ENTER lub opcjonalnie kombinacji klawiszy ALT + A (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Aktywuj tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz) spowoduje wyświetlenie formularza do wystawiania paragonów na wybranej kasie. Formularz z kasy dotąd używanej zostanie zminimalizowany w lewym dolnym rogu ekranu. Program dopuszcza przełączanie się pomiędzy formularzami do wystawiania paragonów na poszczególnych kasach nawet jeśli aktualnie wystawiane paragony nie zostały zamknięte. Opisana w tym rozdziale opcja jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do użycia klawisza skrótu: F2 bezpośrednio z formularza do wystawiania paragonów (proces ten został opisany w rozdziale 6.9). Użycie omawianej opcji nie jest zalecane ze względu na konieczność wykonania kilku złożonych operacji przełączających aktywne kasy komputerowe pracujące w tandemie. Istnieje możliwość opuszczenia omawianego formularza bez wykonania żadnej akcji. Możliwe jest to po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Wówczas okno formularza zostanie bezpiecznie zamknięte Uruchomienie przeglądania listy dostępnych towarów: IDH_R0454 Uruchomienie opcji przełączającej aktywne paragony Przełączenie aktywnych paragonów IDH_R0455 Uruchomienie przeglądania listy dostępnych towarów Przeglądanie listy dostępnych towarów Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

20 Możliwość korzystania z tej opcji istnieje tylko gdy w konfiguracji lokalnej zostanie ustawiona flaga: Lista towarów (patrz rozdział 5.2). Aby uruchomić listę dostępnych towarów skorzystamy z opcji menu: Listy Lista Towarów możemy uruchomić listę, która pozwoli na przeglądanie dostępnych towarów w lokalnej bazie danych (zaktualizowaną przez opcje trybu OFF LINE). W polu: Podaj nazwę pełną towaru można wprowadzać filtr wg jakiego program przeszuka i zawęzi dostępną listę towarów. Możemy oczywiście wprowadzić pełną nazwę towaru, ale jest to wielce niepraktyczne, choćby ze względu na fakt iż rzadko udaje się nam zapamiętać całą, niekiedy bardzo długą nazwę towaru. Zaleca się więc używania znaku skrótu %, który zastępuje całe sekwencje znaków w nazwie towarów. Poniżej przedstawione zostały przykłady zastosowania skróconego filtrowania: %chleb% %szyn%wiej% Wyszukuje wystąpienia słowa chleb w dowolnym miejscu nazwy towaru, np.: CHLEB STAROPOLSI, POŁÓWA CHLEBA, PIEARNIA CHLEB SOJOWY 300G, itp. Wyszukuje wystąpienia sekwencji: szyn. oraz wiej. w dowolnym miejscu nazwy towaru, np.: ED SZYNA WIEJSA, SZYNA WIEJSA GOTOWANA G, itd. Po wprowadzeniu filtru, należy nacisnąć klawisz ENTER, spowoduje to przefiltrowanie, a co za tym idzie zawężenie listy poszukiwanych towarów. Opisana tu opcja, nie wprowadzi wybranego towaru jako pozycję paragonu fiskalnego. W tym celu należy użyć tej opcji z poziomu formularza do wystawiania paragonów, gdzie za pomocą klawisza F3 uruchamiamy omawiany formularz, a po przefiltrowaniu listy i ustawieniu kursora na żądanym towarze naciskamy klawisz ENTER, a wybrany towar zostanie wprowadzony jako pozycja do wystawianego paragonu (proces ten został opisany również w rozdziale 6.8). Istnieje możliwość opuszczenia omawianego formularza bez wykonania żadnej akcji. Możliwe jest to po naciśnięciu klawisza ESC lub kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Wówczas okno formularza zostanie bezpiecznie zamknięte. 4.6 Uruchomienie programu przez użytkownika typu IEROWNI: Użytkownik, który posiada uprawnienia ADMINISTRATORA / IEROWNIA otwiera program w trybie administracyjnym pracy drukowanie raportów z pracy kasy, konfiguracja programu ale także wystawianie paragonów. Proces logowania do programu w tym trybie jest niemal identyczny jak w trybie ASJERA. Wyjątek stanowi pytanie, zadane przez program w IDH_R046 Uruchomienie programu przez użytkownika typu IEROWNI Uruchomienie programu (opcja IEROWNI) Firma Informatyczna PiM, raków, ul. Długosza 2, tel. / fax (012) ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM AMADEO MARKET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo