11. Rozwiązywanie problemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11. Rozwiązywanie problemów"

Transkrypt

1 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów mających zapewnić długą i bezawaryjną pracę systemu. Większość z nich jest znana z poprzednich wersji Windows, jedynym całkowicie nowym rozwiązaniem jest Pomoc Zdalna. Ćwiczenie Problemy i ich rozwiązania Aby wyświetlić informację dotyczącą przykładowej sytuacji problemowej (zmianie podstawowego monitora w konfiguracji wielomonitorowej): 2. Z listy dostępnych tematów pomocy wybierz Sprzęt. 3. Wybierz opcję Monitory Wiele monitorów. 4. Z listy dostępnych zadań wybierz Zmienianie monitora podstawowego (rysunek 11.1) 5. Pojawi się instrukcja postępowania prowadzącego do zmiany monitora podstawowego. 6. Po zapoznaniu się z instrukcją zamknij okno Centrum pomocy i obsługi technicznej. Rysunek Pomoc techniczna oferowana przez system Ćwiczenie Aktualizacja systemu Mechanizm Windows Update umoŝliwia automatyczną aktualizację plików systemowych komputera. Po uruchomieniu program wysyła poprzez Internet informacje o zainstalowanych komponentach do serwera firmy Microsoft. JeŜeli pewne składniki wymagają aktualizacji, zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane na komputerze. Aby uruchomić proces aktualizacji: 2. Z listy dostępnych zadań wybierz Bądź na bieŝąco dzięki witrynie Windows Update. 3. Naciśnij przycisk Połącz. Nastąpi nawiązanie połączenia z serwerem Microsoftu i ewentualnie pobranie zaktualizowanych składników. 1

2 Tak jak w przypadku wielu innych ćwiczeń, ćwiczenie 11.2 musi zostać wykonane przez uŝytkownika z uprawnieniami administratora. Ćwiczenie Punkt przywracania systemu Celem ćwiczenia jest utworzenie Punktu przywracania systemu (kopii ustawień systemowych z danej chwili). W razie pojawienia się problemów moŝna będzie przywrócić stan systemu z chwili, kiedy działał stabilnie. Windows XP posiada wbudowany mechanizm odzyskiwania systemu po duŝych zmianach konfiguracyjnych. Zapisywanie niektórych plików powoduje automatyczne wykonanie ich kopii, tak by moŝna było wrócić do poprzedniej wersji. Działa inaczej niŝ znany z poprzednich wersji systemu Windows File Protection, który blokował zapis pewnych plików. Teraz moŝna je zapisywać, jednak zawsze z automatycznym utworzeniem kopii. 2. Z listy dostępnych zadań wybierz Cofnij zmiany dokonane na komputerze przez przywracanie systemu. Zostanie uruchomiony kreator przywracania systemu. 3. Wybierz opcję Utwórz punkt przywracania i naciśnij przycisk Dalej. 4. Wprowadź opisową nazwę punku odzyskiwania i naciśnij przycisk Dalej. 5. Punkt odzyskiwania zostanie utworzony. Zakończ pracę kreatora. Ćwiczenie Sprzęt, który składa się na komputer Aby wyświetlić listę zainstalowanych w komputerze urządzeń: 2. Z listy dostępnych zadań wybierz UŜyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze. 3. Wybierz opcję Mój komputer, informacje Znajdź informacje o sprzęcie zainstalowanym na tym komputerze. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych urządzeń (rysunek 11.2). 4. Zamknij okno Centrum pomocy i obsługi technicznej. Rysunek Informacje o sprzęcie Ćwiczenie Karta sieciowa Celem ćwiczenia jest przywrócenie poprzedniej wersji sterowników karty sieciowej. Windows XP ma wbudowany mechanizm pozwalający przywrócić poprzednią wersję sterownika. Częściowo wykorzystuje on mechanizm odtwarzania plików, częściowo pakiety instalacyjne. W rezultacie, niemal zawsze 2

3 po gwałtownych zmianach konfiguracji będzie moŝna uruchomić system w stanie wyjściowym. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer. 1. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Zostanie wyświetlona okno Właściwości systemu. 2. Wybierz opcję Sprzęt MenedŜer urządzeń. Na ekranie zostanie wyświetlone okno pokazana na rysunku Rysunek MenadŜer urządzeń 3. Na liście zainstalowanych urządzeń rozwiń opcję Karty sieciowe. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych sterowników kart sieciowych. 4. Wybierz urządzenia, które po aktualizacji sterownika przestało poprawnie działać. Zostanie wyświetlone okno właściwości urządzenia. 5. Wybierz opcję Sterownik Przywróć sterownik (rysunek 11.4). JeŜeli kopia poprzedniej wersji sterownika jest dostępna, poprzednia wersja sterownika zostanie zainstalowana. W przeciwnym przypadku uruchomione zostanie Centrum pomocy i obsługi technicznej. Rysunek Właściwości sterownika 3

4 Ćwiczenie Niespodziewany restart komputera JeŜeli komputer automatycznie restartuje się podczas normalnej pracy: 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer. 2. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Pojawi się okno Właściwości systemu. 3. Wybierz opcję Zaawansowane i wyczyść pole wyboru opcji Automatycznie uruchom ponownie (rysunek 11.5). 4. Zamknij okno właściwości systemu i ponownie uruchom komputer. Rysunek Domyślnie, opcja Automatycznie uruchom ponownie jest zaznaczona Ćwiczenie Zawieszające się aplikacje Windows XP został zaprojektowany w taki sposób, aby wadliwie działająca aplikacja nie miała wpływu na działanie całego systemu. Aby zakończyć pracę nieodpowiadającej aplikacji: 1. Naciśnij kombinację klawiszy CTR+ALT+DEL. Zostanie wyświetlone okno MenadŜera zadań Windows. 2. W zakładce Aplikacje zaznacz nieodpowiadającą aplikację i naciśnij przycisk Zakończ zadanie. 3. Po chwili aplikacja zostanie zamknięta, a na ekranie zostanie wyświetlone pytanie, czy przesłać raport błędu do pomocy technicznej firmy Microsoft. Ćwiczenie Bez raportów Aby wyłączyć wyświetlanie okna Wyślij raport do firmy Microsoft: 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer. 2. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Pojawi się okno Właściwości systemu. 3. Wybierz opcję Zaawansowane Raportowanie błędów. Pojawi się okno Raportowanie błędów. 4. Wybierz opcje Wyłącz raportowanie błędów (rysunek 11.6). 5. Naciśnij klawisz OK i zamknij okno Właściwości systemu. 4

5 Rysunek Konfiguracja raportowania błędów Ćwiczenie Direct X. Testy Celem ćwiczenia jest przetestowanie modułu Direct X: 1. Z menu Start wybierz opcję Uruchom W polu Otwórz: wpisz msinfo32 i naciśnij Enter. Zostanie wyświetlone okno informacji o systemie. 3. Z menu Narzędzia wybierz Narzędzia diagnostyczne Direct X. 4. W sekcjach Ekran, Dźwięk i Muzyka znajdują się przyciski Testuj... Przetestuj kolejne moduły pakietu Direct X (rysunek 11.7 przedstawia test modułu Direct3D). 5. Zamknij okno informacji o systemie. JeŜeli którykolwiek z testów zakończył się niepowodzeniem, zainstaluj aktualną wersję sterowników dla odpowiedniego urządzenia (karty grafiki lub dźwiękowej) i ponownie zainstaluj pakiet Direct X. Rysunek Jeden z testów DirectX 5

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu

Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu Monitorowanie pracy takich elementów komputera jak pamięć operacyjna, procesor czy dysk, pozwala nie tylko diagnozować ewentualne problemy, ale równieŝ obserwować wpływ zmian w konfiguracji na wydajność

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji otrzymujemy także sporo nowych rozwiązań, głównie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Windows 7 zaprojektowano tak, żeby zapewnić prawidłowe działanie typowych urządzeń i programów firma Microsoft wykorzystała w tym celu rozwiązania wprowadzone i przetestowane

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika serwera USB

Instrukcja użytkownika serwera USB Instrukcja użytkownika serwera USB Copyright 2010-1 - Informacja dotycząca praw autorskich Copyright 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Incorporated nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka...3 2. Instalacja i uruchomienie...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Czynności przygotowawcze...4 2.3. Umieszczenie w zasilaczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 16.02.2015 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 1 z 31 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Oprogramowanie narzędziowe rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ABC sam optymalizuję komputer

ABC sam optymalizuję komputer Wstęp... 7 1 Wprowadzenie do optymalizacji komputera... 9 BIOS... 10 System operacyjny... 10 Sterowniki... 11 Oprogramowanie... 11 Overclocking... 11 Modernizacje sprzętowe... 12 2 Kontrola i modyfikacja

Bardziej szczegółowo