Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów"

Transkrypt

1 Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna Warszawa Data przekazania edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Spis treści CEL OPRACOWANIA... 2 PROCEDURA ZMIANY STAWEK VAT (PTU) W POSNET COMBO WERSJA 1.01 I KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK

2 CEL OPRACOWANIA W związku zapowiadaną przez rząd RP zmianą obowiązujących stawek VAT będzie konieczne przeprogramowanie tychże stawek VAT w urządzeniach fiskalnych. Kasy Posnet Combo posiadają bazę kasową towarów oraz bazę drukarkową (DF), w której zapisywane są sprzedane towary według tych samych zasad ja na drukarce fiskalnej. W związku z powyższym w kasach Combo mogą wystąpić te same efekty uboczne przy zmianie stawek VAT jak w drukarkach,a mianowicie możliwe jest zapełnienie bufora kolizji bazy towarowej. Jest to związane z tym, że baza drukarkowa kasy kontroluje takie zmiany i w zależności od tego ile takich zmian wystąpi może doprowadzić do zablokowania bazy. Zapełnienie bazy drukarkowej (DF) skutkuje koniecznością wezwania serwisu, w celu jej wyzerowania. W przypadku instalacji, gdzie punkty sprzedaży są rozproszone terytorialnie, wykonanie takich operacji serwisowych może być trudne lub wręcz niemożliwe. Stąd też została opracowana procedura, która powinna Państwu ułatwić zaplanowanie i przeprowadzenie operacji zmiany stawek VAT bez udziału serwisanta niemniej jednak w każdym przypadku będzie konieczna interwencja użytkownika tj. kierownika placówki. Operacje, które będzie musiała wykonać ta osoba są proste i intuicyjne. W następnym rozdziale zamieściliśmy szczegółowy opis co należy zrobić aby operacja zmiany stawek VAT zakończyła się sukcesem. PROCEDURA ZMIANY STAWEK VAT (PTU) W POSNET COMBO WERSJA 1.01 I 1.02 Operator wykonujący operację zmiany stawek VAT powinien mieć uprawnienia w kasie ustawione jako KIEROWNIK oraz musi posiadać uprawnienie do ANULACJI PARAGONU. KROK 1 Na kasie loguje się operator typu Kierownik posiadający uprawnienie do anulowania całego paragonu. KROK 2 Należy upewnić się, że kasa ma zerowe totalizery (tzn. na kasie nie zarejestrowano żadnej sprzedaży od ostatniego Raportu Dobowego), w przeciwnym wypadku wykonujemy Raport Dobowy. Raport Dobowy wykonujemy z poziomu manu Kierownika 2 KIEROWNIK 1 RAPORTY 1 RAPORTY FISKALNE 1 RAPORT DOBOWY Jeżeli chcesz sprawdzić, czy totalizery są zerowe wejdź z poziomu menu Kierownika : 2 KIEROWNIK 3 KONFIGURACJA 1 PARAMETRY OGÓLNE Jeżeli Raport Dobowy nie był wykonany i totalizery nie są zerowe, to w menu Parametry ogólne przy pozycjach Nagłówek kasy, Data i czas oraz będą wyświetlone znaki. Próba wywołania każdej z tych pozycji będzie skutkowało pojawieniem się na wyświetlaczu komunikatu (2035) Niezerowe totalizery. Wykonaj raport dobowy. -1 Nagłówek kasy -2 Data i czas -3 4 Numer kasy KROK 3 Jeżeli klient posiada program magazynowy i sprzedaży odczytujemy z kasy statystyki sprzedaży i bufor pozycji paragonowych. Jest to bardzo ważne, aby nie stracić danych z kasy, które normalnie są odbierane przez program oraz aby odebrane dany były w właściwych stawkach VAT. STRONA 2/8

3 KROK 4 Odłączamy kasę od programu magazynowego i sprzedaży oraz odłączamy wszystkie urządzenia peryferyjne (skanery, wagi itp.) z portów COM kasy. KROK 5 Wykonujemy poniższe raporty na kasie z poziomu menu Kierownika i zachowujemy do późniejszej weryfikacji (patrz: KROK 21) : 2 KIEROWNIK 1 RAPORTY 2 RAPORTY NIEFISK. 1 RAPORTY CZYTAJĄCE 4 Raporty konfiguracji 1 Raport konfiguracji sprzedaży 2 Raport konfiguracji sprzętu 3 Raport konfiguracji wejścia / wyjścia 6 Raport serwisowych KROK 6 Wyłączamy obsługę bufora pozycji paragonowych. 2 KIEROWNIK 3 KONFIGURACJA 3 KONFIG. SPRZĘTU 5 PORTY KOMUNIK. 1 KONFIGURACJA PC 3 BUFOR POZYCJI Nie Obsługa bufora Konfiguracja PC Klawiszami (góra / dół) wybieramy wskazanie NIE i zatwierdzamy RAZEM. KROK 7 Do portu COM2 kasy podłączmy kabel komunikacyjny RS232 i uruchamiamy aplikację vat-change.exe z parametrem /k oraz podając port COM w komputerze do którego podłączony jest kabel komunikacyjny z kasą Combo np. : vat-change.exe /k COM1 Zamiast programu vat-change.exe można posłużyć się kluczem serwisowym! Poniżej przedstawiono okno programu poprawnie uruchomionego do obsługi kas Combo: Program powinien być uruchomiony aż do momentu kiedy w procedurze wystąpi wyraźne wskazanie na zamknięcie programu. STRONA 3/8

4 KROK 8 Sprawdzamy konfigurację stawek VAT, ich ilość i wartość (informacje o stawkach można odczytać zarówno z raportu dobowego jak i raportu serwisowego wydrukowanego we wcześniejszym kroku procedury). Minimalna konfiguracja stawek VAT w kasie powinna zawierać co najmniej 5 stawek. Przykładowa kolejność stawek VAT: A 22%, B 7%, C 0%, D 3%, G zwolniona Jeżeli w kasie jest zaprogramowanych mniej niż 5 stawek VAT (wliczając 0% oraz Zwolnioną) należy zaprogramować dodatkową stawkę, przy czym każda ze stawek musi mieć inną wartość i odpowiadać przepisom obowiązującym w tym zakresie w 2010 roku (patrz: przykładowa kolejność stawek VAT). Jeżeli w kasie zaprogramowanych jest 5 lub więcej stawek (wliczając 0% oraz Zwolnioną), to przejdź od razu do Kroku 10. KROK 9 Programowanie dodatkowej stawki VAT / funkcja w kasie STAWKI PTU Programowanie stawek PTU odbywa się z poziomu menu Kierownika 2 KIEROWNIK 3 KONFIGURACJA 1 PARAMETRY OGÓLNE 3 STAWKI PTU Klawiszami (góra / dół) wybieramy pierwszą wolną stawkę do programowania. Potwierdzamy wybór klawiszem RAZEM Stawka PTU D Nieaktywna Następnie klawiszami (góra / dół) wybieramy TYP: Wartość, Zwolniona, Nieaktywna i zatwierdzamy RAZEM Wartość Typ stawki Po wybraniu TYPU Wartość należy wpisać z klawiatury kasy daną wysokość stawki VAT i zatwierdzić RAZEM 3,00% Stawka PTU Stawka PTU Przy wybraniu TYPU Zwolniona od razu potwierdzamy RAZEM Aby zapisać zmiany w stawkach należy przejść klawiszami (góra / dół)do ostatniej pozycji menu Zapisz stawki PTU Zatwierdzamy RAZEM po czy kasa wyświetli zapytanie o datę z jaką zrealizuje zapis w pamięci fiskalnej STRONA 4/8

5 Data poprawna? Jeżeli data jest poprawna zatwierdzamy RAZEM. Jeżeli data jest błędna (inna niż bieżąca) wybieramy klawisz NIE/C. Zapis stawek jest potwierdzany wydrukiem z kasy, który zachowujemy. KROK 10 Sprawdzamy czy w kasie są zaprogramowane towary w każdej stawce VAT. Jeżeli brakuje towaru, w którejś ze stawek należy go zaprogramować (można też zaprogramować 5 towarów np. "TestVAT1", itp. każdy w innej stawce VAT. Należy pamiętać, aby po zakończonej operacji bezwzględnie je wykasować, ponieważ mogą spowodować blokadę programu użytkownika). Programowanie towaru (PLU) wykonujemy z menu Kierownika: 2 KIEROWNIK 2 PROGRAMOWANIE BAZ 1 PLU/ZESTWY TOW. KROK 11 Wykonujemy sprzedaż z anulowaniem całego paragonu Operator po zweryfikowaniu stawek VAT przechodzi do menu SPRZEDAWCA Sprzedaż po 1 towarze w każdej zaprogramowanej w kasie stawce VAT Po wprowadzeniu wszystkich pozycji operator wykonuje ANULOWANIE PARAGONU (przycisk MENU, pozycja : 7 Anuluj paragon ). Jeżeli w trakcie opisanej powyżej sprzedaży anulowanej wystąpi komunikat Zapełnienie bazy sprzedaży, wykonaj Krok 15 (tylko ten, bez kolejnych), następnie wykonaj Kroki 12 i 13, a na koniec wykonaj kroki od 16 do końca procedury. Jeżeli blokada wystąpi przy wprowadzaniu pierwszej pozycji, anulowanie paragonu będzie niepotrzebne, ponieważ paragon nie zostanie rozpoczęty. KROK 12 Wykonujemy Raport Dobowy Raport Dobowy wykonujemy z poziomu manu Kierownika 2 KIEROWNIK 1 RAPORTY 1 RAPORTY FISKALNE 1 RAPORT DOBOWY Przy zatwierdzeniu wykonania Raportu Dobowego klawiszem RAZEM kasa wyświetli komunikat : Data poprawna? Jeżeli data jest poprawna zatwierdzamy RAZEM, a wydrukowany raport zachowujemy. W przypadku, gdy wykonywany Raport Dobowy jest kolejnym raportem tego dnia kasa dodatkowo wyświetli komunikat: Raport był dziś wykonany. Powtórzyć? Zatwierdzamy RAZEM wykonanie raportu. STRONA 5/8

6 KROK 13 Programowanie nowych stawek VAT Programowanie stawek PTU odbywa się z poziomu menu Kierownika 2 KIEROWNIK 3 KONFIGURACJA 1 PARAMETRY OGÓLNE 3 STAWKI PTU Klawiszami (góra / dół) wybieramy pierwszą stawkę do programowania. Potwierdzamy wybór klawiszem RAZEM Następnie TYP: Wartość zatwierdzamy RAZEM Stawka PTU A 22,00 % Wartość Typ stawki Po czym z klawiatury kasy wpisujemy nową wysokość stawki VAT. 23,00% Stawka PTU Stawka PTU Zatwierdzamy RAZEM i klawiszami (góra / dół) przechodzimy do następnej stawki VAT i powtarzamy powyższe czynności. Stawka PTU B 7,00 % Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych stawek VAT należy przejść klawiszami (góra / dół)do ostatniej pozycji menu. Zapisz stawki PTU Zatwierdzamy RAZEM, po czy kasa wyświetli zapytanie o datę z jaką zrealizuje zapis w pamięci fiskalnej Data poprawna? Jeżeli data jest poprawna zatwierdzamy RAZEM. Zapis stawek jest potwierdzany wydrukiem z kasy, który zachowujemy.. STRONA 6/8

7 KROK 14 Wykonujemy sprzedaż z anulowaniem całego paragonu (analogicznie jak w Kroku 11). Operator po zaprogramowaniu nowych stawek VAT przechodzi do menu SPRZEDAWCA i wykonuje sprzedaż towarów w każdej z zaprogramowanych stawek VAT, w trakcie której kasa zgłosi komunikat: (2101)Zapełnienie bazy sprzedaży Kasujemy komunikat klawiszem NIE/C i wykonujemy anulowanie paragonu (funkcję dostępna po wciśnięci klawisza MENU pod pozycją nr 7 Anuluj paragon ). Jeżeli blokada wystąpi przy wprowadzaniu pierwszej pozycji, anulowanie paragonu będzie niepotrzebne, ponieważ paragon nie zostanie rozpoczęty. KROK 15 Kasowanie bazy DF kasy: Kasowanie bazy DF odbywa się z poziomu menu Serwis 3 SERWIS 11 KASOW. BAZY DF Klawiszami (góra / dół) wybieramy w menu Serwis pozycję Kasowanie bazy DF. 8 Kasowanie baz 9 Rap.kontroli PLU 10 Rap.tow.zablok. +11 Kasow. bazy DF Potwierdzamy wybór klawiszem RAZEM Załóż zworę serwisową! Kasujemy komunikat klawiszem NIE/C, po czym kasa wyświetli komunikat Czy kontrolować klucz serwisowy? Zatwierdzamy RAZEM, kasa wydrukuje Raport kontroli bazy PLU oraz ZEROWANIE RAM oba wydruki należy zachować aby wpiąć do książeczki serwisowej kasy i wypełnić wpis interwencji serwisowej. Na zakończenie przyciskamy kilkakrotnie klawisz NIE/C, aż do wylogowania operatora. KROK 16 Wykonujemy raport zerujący sprzedaży w menu Kierownika 2 KIEROWNIK 1 RAPORTY 2 RAPORTY NIEFISK. 2 RAPORTY ZERUJĄCE 1 RAP.SPRZEDAŻY PLU STRONA 7/8

8 KROK 17 Uruchamiamy ponownie obsługę bufora pozycji paragonowych (jeżeli był wcześniej aktywny), według ustawień z Raportu konfiguracji wejścia / wyjścia (wykonany w Kroku 5). Raport Dobowy wykonujemy z poziomu manu Kierownika 2 KIEROWNIK 3 KONFIGURACJA 3 KONFIG. SPRZĘTU 5 PORTY KOMUNIK. 1 KONFIGURACJA PC 3 BUFOR POZYCJI TAK Obsługa bufora Konfiguracja PC Jeżeli programowaliśmy w kasie dodatkowe towary na potrzeby zmiany stawek VAT, należy je wykasować z bazy, aby nie spowodować blokady programu użytkownika. KROK 18 Odłączamy kabel komunikacyjny z portu COM2 KROK 19 Podłączamy wszystkie urządzenia peryferyjne wraz systemem magazynowo sprzedażowym, do portów COM w kasie (zgodnie z poprzednią konfiguracją). KROK 20 Wykonujemy poniższe raporty na kasie z poziomu menu Kierownika i porównujemy z tożsamymi raportami wykonanymi wcześniej - patrz: KROK 5. 2 KIEROWNIK 1 RAPORTY 2 RAPORTY NIEFISK. 1 RAPORTY CZYTAJĄCE 4 Raporty konfiguracji 1 Raport konfiguracji sprzedaży 2 Raport konfiguracji sprzętu 3 Raport konfiguracji wejścia / wyjścia 6 Raport serwisowych Po sprawdzeniu poprawności ustawień kasy z ustawieniami początkowymi realizujemy końcowe wpisy do książeczki serwisowej kasy i kończymy operację. STRONA 8/8

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 Spis treści 1 Ważne informacje...7 WERSJE KAS...7 ROLKI KASOWE...7 WYMIANA PAPIERU...7 NAPRAWA KASY...8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi Współpraca programu Fakt z urządzeniami fiskalnymi (wersja 2011.02) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Wykaz urządzeń fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 KasNet Podręcznik użytkownika NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KasNet: Podręcznik użytkownika autorstwa Marcin

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.34 STD/3.44 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.34 STD/3.44 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.34 STD w stosunku do wersji 3.33 STD 3.44 PLUS w stosunku do wersji 3.43 PLUS Co nowego w systemie Kancelaris 3.34 STD/3.44 PLUS Praca z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIKRO ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA TELESTAR Electronics Ltd. Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa i n f o l i n i a 0 8 0 1 4 5 1 0 1 0 w w w. t e l e

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.0 Wersja oprogramowania 15.1 Instrukcje opracowali: Jacek

Bardziej szczegółowo

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 wersja 5.7 Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 (Instrukcja Obsługi) River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-9-36, e-mail: info@aktyn.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd.

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. KASA REJESTRUJĄCA ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. Wyłączny Dystrybutor marki ACLAS: ACLAS Polska Sp. z o.o. aclas@aclas-polska.pl www.aclas-polska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM AMADEO MARKET

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01 I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a 2.01 COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo