INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Firma Informatyczna PiM s.c Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) , (012) internet : INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM AMADEO MARKET 2000 Program AMADEO Sterowanie wersja (komputerowe stanowisko do obsługi urządzeń peryferyjnych) Kraków 2006

2 1. Wstęp: W skład komputerowego systemu zarządzania AMADEO MARKET 2000 wchodzi moduł AMADEO Sterowanie (plik: d2d.exe), który zapewnia lokalnej instalacji systemu AMADEO MARKET 2000 połączenie z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: kasy komputerowe, kasy systemowe, sprawdzarki cen, drukarki etykiet, elektroniczne wagi systemowe. Wspomniana komunikacja obejmuje: aktualizację bazy towarowej oraz zarządzanie i stałą kontrolę działania nad podłączonymi urządzeniami peryferyjnymi. 2. Dane techniczne: 2.1 Wymagania sprzętowe: W pełni zgodne z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi dla pakietu MS OFFICE PROFFESIONAL 97 PL. 2.2 Wymagania systemowe: Typ aplikacji: Klient Serwer. Oprogramowanie serwera sieciowego: UNIX, LINUX lub MS WINDOWS NT SERVER, 2000 SERVER plus oprogramowanie nakładkowe CygWin (rozwiązanie nie zalecane ze względu na małą wydajność). Oprogramowanie klienta sieciowego: MS WINDOWS 95,98,NT,2000,XP. 2.3 Motor bazy danych: Baza główna (sieciowa): POSTGRESQL. Dostęp przez sterownik ODBC: Insight Distribution Systems PSQLODBC.dll wersja lub nowsza. Baza pomocnicza (lokalna): MS ACCESS 97. Dostęp przez sterownik ODBC: Microsoft Corporation ODBCJT32.dll wersja MDAC 2.7 lub nowsza. 2.4 Lista urządzeń peryferyjnych współpracujących: Kasy fiskalne systemowe: ELZAB DELTA (I i II generacji). Kasy komputerowe: Zdalna administracja aplikacją AMADEO Paragony (plik: p2a.exe). Drukarki cenówek: ELTRON: (wszystkie modele język: EPL2); ZEBRA: (wszystkie modele język: ZPL2)

3 ELZAB: ETA. Sprawdzarki cen: ELZAB: RL/RW, RL+/RW+ (komunikacja: RS 232); ELZAB: LL/LW (komunikacja: LAN ETHERNET). Wagi elektroniczne: ELZAB: ETA + PRIMA; DSP: seria 500 i seria 800; MEDESA: seria CAT, seria PLUS, seria BASIC LABEL oraz seria MAXIMA. 3. Instalacja programu AMADEO Sterowanie : UWAGA (1): Proces instalacji programu na stanowisku roboczym, powinien zostać przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolonego pracownika, standardowo zajmującego się administracją systemu. UWAGA (2): Obligatoryjnie przed przystąpieniem do instalacji programu na stanowisku roboczym, najpierw powinny zostać zainstalowane sterowniki ODBC (dla POSTGRESQL: wersja lub nowsza, dla MS ACCESS: wersja MDAC 2.7 lub nowsza). Program AMADEO Sterowanie jest nowoczesną aplikacją 32 bitową pracującą w środowisku MS WINDOWS (95, 98, NT, 2000, XP), aby zainstalować program, AMADEO Sterowanie należy otworzyć folder (na instalacyjnym dysku CD)...\D2D_INSTALL, wybrać plik : setup.exe, a następnie nacisnąć klawisz ENTER (lub dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy). Po uruchomieniu programu instalacyjnego na zadawane pytania, w odpowiedzi proszę naciskać klawisz ENTER. Program utworzy folder na dysku : C:\AMADEO\STEROWANIE i odpowiedni skrót AMADEO Sterowanie (dostępny w menu START). Po zainstalowaniu programu należy upewnić się, czy w folderze roboczym (tu: C:\AMADEO\STEROWANIE) znajdują się następujące pliki: Nazwa pliku: d2d.exe l2l.exe US_BUS_INSTA LL Wydruki Sterowanie.mdb Bledy.mdb Opis pliku: Plik główny programu AMADEO Sterowanie. Program pomocniczy obsługujący sprawdzarki cen ELZAB: LL/LW (komunikacja: LAN ETHERNET). Wersja instalacyjna sterownika HID obsługującego komunikację US BUS dla wag MEDESA: PLUS i BASIC LABEL. Zawiera pliki rpt, które odpowiadają za wydruki. Podstawowa, pomocnicza baza danych programu. Pomocnicza baza danych programu.

4 Sytem_pim.mdw DC32.dll Arial.zst dsp32.dll CAR.EXE, PLDW.EXE, PLDW.EXE, XCAR.EXE, XPLDW.EXE, XPLDW.EXE xgatdll.dll spr_lan.dll spr_ip.exe srubka.ico, net1.ico, stop.ico WinIP.dll, WinSeria.dll Dns.txt Lok.txt d2d.in Systemowy plik konfiguracyjny dla baz pomocniczych. Dynamiczna biblioteka obsługująca drukarki cenówek: ELTRON i ZEBRA. Polskie czcionki dla drukarki ZEBRA. Dynamiczna biblioteka obsługująca wagi: DSP. Programy obsługujące komunikację z wagami MEDESA CAT, PLUS i BASIC LABEL (za pomocą urządzeń: MedBus i konwerter RS 485/232. Dynamiczna biblioteka obsługująca komunikację z wagą MAXIMA (LAN ETHERNET). Dynamiczna biblioteka obsługująca komunikację ze sprawdzarką: ELZAB LL/LW. Program narzędziowy do konfiguracji sprawdzarki: ELZAB LL/LW. Pliki zawierające ikony wykorzystywane do informowania operatora programu o aktualnym stanie (statusie) programu l2l.exe. Dynamiczna biblioteki obsługujące komunikację z urządzeniami ELZAB (DELTA, ETA, RL/RW i RL+/RW+). Plik konfiguracyjny z informacją o dostępie do bazy głównej. Plik konfiguracyjny z informacją o dostępie do bazy lokalnej. Plik konfiguracyjny z informacją sterującą programem. 4. Konfiguracja programu AMADEO Sterowanie : UWAGA: Proces konfiguracji programu na stanowisku roboczym, powinien zostać przeprowadzony w całości przez odpowiednio przeszkolonego pracownika, standardowo zajmującego się administracją systemu i posiadającego autoryzację producenta oprogramowania. Niezwłocznie po zainstalowaniu programu AMADEO Sterowanie, pierwszym użyciem, program należy skonfigurować do docelowej pracy. jeszcze przed 4.1. Dostęp do baz danych: Dostęp do baz danych zapewniają sterowniki ODBC, dla których podczas pierwszego uruchomienia programu zostają automatycznie stworzone DNS (wpisy w rejestrze systemowym MS WINDOWS DNS użytkownika), umożliwiające dostęp do baz danych (psqldd1 dostęp do sieciowej bazy głównej, msacdd0 dostęp do lokalnej bazy pomocniczej, msacerr dostęp do rejestru błędów). Omawiane tu DNS y zawierają ustawienia standardowe i podczas

5 uruchamiania programu zainstalowanego w standardowych katalogach, wystarczy jedynie przetestować połączenie z bazą. Jeśli nazwy baz oraz katalogów są inne, to należy przeprowadzić załączenie bazy danych opisane w rozdziale Sieciowej baza główna: Dostęp do sieciowej bazy głównej programu możliwy jest przez standardowy DNS (o nazwie: psqldd1) programu AMADEO Sterowanie. Dostęp ten możliwy będzie również za pomocą ustawień zawartych w pliku tekstowym: dns.txt. Jeśli w katalogu roboczym programu AMADEO Sterowanie (np. C:\AMADEO\STEROWANIE) zostanie umieszczony wspomniany plik, ignorowane będą usta wienia zawarte w rejestrze systemowym (czyli DNS: psqldd1), z pliku zostanie odczytana pierwsza linia (zawsze) a tekst w niej zawarty będzie interpretowany jako nazwa innego DNS, który zawiera dostęp do omawianej bazy danych (np. psqllokal). Brak pliku: dns.txt w katalogu roboczym powoduje automatyczne ustawienie dostępu do bazy wskazywanej przez DNS: psqldd1. Jeśli wskazywana przez DNS baza nie istnieje lub są inne ustawienia dostępu (adres serwera, numer portu) program zgłosi błąd, a dalsza praca z programem będzie niemożliwa Lokalne bazy pomocnicze: Dostęp do lokalnej bazy pomocniczej programu możliwy jest przez standardowy DNS (o nazwie: msacdd0) programu AMADEO Sterowanie lub DNS wskazany w pliku: lok.txt w katalogu roboczym programu AMADEO Sterowanie (np. C:\AMADEO\STEROWANIE). Dostęp ten wskazuje zwykle na lokalną bazę o nazwie: sterowanie.mdb w formacie MS ACCESS 97 zlokalizowaną w katalogu roboczym. Aby był możliwy programowy dostęp do omawianego pliku, w tym samym katalogu roboczym musi być zlokalizowany również plik systemowy plik konfiguracyjny (zawierający hasła i uprawnienia dostępowe) o nazwie: SYSTEM_PIM.MDW. Jeśli wskazywana przez standardowy (lub zawarty w pliku: lok.txt) DNS baza nie istnieje lub są inne ustawienia dostępu (nazwa katalogu, pliku dostępowego MDW) program zgłosi błąd, a w niektórych konfiguracjach dalsza praca z programem będzie niemożliwa. Bardzo ważnym elementem programu jest lokalna baza pomocnicza gromadząca informację o błędach jakie zostały zgłoszone podczas pracy programów AMADEO Sterowanie oraz AMADEO Centrala. Dostęp do tej bazy możliwy jest jedynie przez standardowy DNS (o nazwie: msacerr) programu AMADEO Sterowanie. Dostęp ten wskazuje zwykle na lokalną bazę o nazwie: bledy.mdb w formacie MS ACCESS 97 zlokalizowaną w katalogu roboczym programu AMADEO Sterowanie (np. C:\AMADEO\STEROWANIE). Również w tym przypadku, aby był możliwy programowy dostęp do omawianego pliku, w tym samym katalogu roboczym musi być zlokalizowany również plik systemowy plik konfiguracyjny (zawierający hasła i uprawnienia dostępowe) o nazwie: SYSTEM_PIM.MDW.

6 Jeśli wskazywana przez DNS baza nie istnieje lub są inne ustawienia dostępu (nazwa katalogu, pliku dostępowego MDW) a także baza ta zostanie przepełniana (rozmiar pliku powyżej 1GB) program będzie pracował nadal, jednak będzie widoczne wyraźne spowolnienie pracy związane z nieudanymi próbami zapisu do tejże bazy. Omawiany tu DNS o nazwie: msacerr jest również używany przez inne programy systemu AMADEO MARKET Tymi programami są: AMADEO Centrala (plik: c2t.exe), AMADEO Paragony (plik: p2a.exe), AMADEO Rozliczenie Kasjerów (plik: k2a.exe), AMADEO Inwentaryzacja (plik: i2n.mde), AMADEO Analizy (plik: a2n.mde). W związku z tym istnieje możliwość wspólnej obsługi tego samego, lokalnego pliku pomocniczego przez wiele aplikacji. Możliwe jest również, że ów DNS będzie wskazywał na inny katalog roboczy niż katalog roboczy programu AMADEO Sterowanie, tak więc jest to stan naturalny Załączanie baz danych: Jeśli podczas uruchomienia, program zgłosi komunikat: Jedna z baz danych jest podłączona!!! Podłączyć teraz? lub Obie bazy danych nie podłączone!!! Podłączyć teraz? oznacza to iż podczas aktualnego uruchamiania programu lub podczas poprzedniej sesji pracy z programem wystąpił problem w dostępie do jednej lub kilku baz danych. Przytoczone komunikaty są również charakterystyczne dla pierwszego uruchomienia programu. W odpowiedzi na omawiane komunikaty należy wybrać przycisk: TAK i podać klucz serwisowy (w standardowych instalacjach jest to: 333). Wówczas otworzy się formularz do podłączania danych: Załączenie danych. Dostęp do tego formularza możliwy jest również, po wybraniu opcji menu Plik ADMINISTRATOR Załączenie bazy danych. Status załączenia (TAK / NIE) poszczególnych baz danych jest wyświetlany przed przyciskami: Załącz 1 i Załącz 2. Podczas pierwszego uruchomienia programu oba statusy są ustawione na NIE. Ponad to standardowo wszystkie pola formularza są wypełnione. Znaczenia poszczególnych pól są następujące: Katalog roboczy dla programu: zawiera informację o domyślnym katalogu (folderze) roboczym. Standardowo zawiera wpisany katalog (folder) roboczy: C:\AMADEO\STEROWANIE. Jeśli chcemy uruchomić program w innym katalogu (folderze), to wpisujemy go z klawiatury lub możemy użyć przycisku:... (tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz), który uruchomi opcję ułatwiającą nam przeglądanie zawartości dysku komputera w celu wyboru właściwego katalogu (folderu) roboczego. Załączenia do bazy lokalnej (0): zawiera informację o motorze dla lokalnych baz danych. Standardowo zawiera wpisany sterownik: Microsoft Access Driver (*.mdb). W obecnej wersji programu AMADEO Rozliczenie Kasjerów bazy lokalne zostały oparte o pliki MS ACCESS 97 i w związku z tym należy użyć tego sterownika. Proces podłączenia rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + 1 (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Załącz 1 tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). W następnym kroku zostanie otwarty formularz: DNS użytkownika, który umożliwi nam wprowadzenie informacji o dostępie do bazy danych.

7 Baza danych: przechowuje informacje o pełnej ścieżce dostępu do bazy danych i standardowo zawiera wpisaną ścieżkę: C:\AMADEO\STEROWANIE\sterowanie.mdb Jeśli chcemy używać bazy danych położonej na innej ścieżce, to wpisujemy ją z klawiatury lub możemy użyć przycisku:... (tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz), który uruchomi opcję ułatwiającą nam przeglądanie zawartości dysku komputera w celu wyboru właściwego pliku lokalnej bazy danych. Przejście do następnego pola realizujemy za pomocą klawisza: TAB. Baza systemowa: przechowuje informacje o pliku systemowym MDW, który zawiera informacje o bezpiecznym i autoryzowanym dostępie do lokalnych baz danych i standardowo zawiera wpisaną ścieżkę: C:\AMADEO\STEROWANIE\system_pim.mdw Jeśli chcemy używać pliku systemowego położonego na innej ścieżce, to wpisujemy ją z klawiatury lub możemy użyć przycisku:... (tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz), który uruchomi opcję ułatwiającą nam przeglądanie zawartości dysku komputera w celu wyboru właściwego pliku systemowego. Po ustaleniu dostępu do lokalnej bazy danych konieczne jest przetestowanie połączenia z bazą danych. Proces testowania rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + T (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Baza danych załączona (Testuj teraz) tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Jeśli podczas testu połączenia nie wykryto żadnych błędów, program informuje nas o tym komunikatem: NIE WYKRYTO BŁĘDÓW! WYKONANO ZAŁĄCZENIE (0)!, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat o wystąpieniu błędu (lub błędów) wraz z numerem błędu i jego opisem. Aby powrócić do załączania pozostałych baz zamykamy formularz za pomocą kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Po powrocie do głównego formularza do załączeń: Załączenie danych zauważymy, że prawidłowe połączenie bazy sygnalizowane jest statusem: TAK w polu obok przycisku: Załącz 1. Załączenia do bazy sieciowej (1): zawiera informację o motorze dla sieciowych baz danych. Standardowo zawiera wpisany sterownik: Microsoft Access Driver (*.mdb). W obecnej wersji programu AMADEO Rozliczenie Kasjerów bazy sieciowe zostały oparte o motor bazy POSTGRESQL i w związku z tym należy użyć sterownika: PostgreSQL, który wybieramy z dostępnej listy wyboru. Proces podłączenia rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + 2 (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Załącz 2 tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). W następnym kroku zostanie otwarty formularz: DNS użytkownika, który umożliwi nam wprowadzenie informacji o dostępie do bazy danych. W następnym kroku zostanie otwarty formularz: DNS użytkownika, który umożliwi nam wprowadzenie informacji o dostępie do bazy danych. Baza danych: przechowuje informacje o nazwie bazy danych. Nazwę tą wpisujemy ją z klawiatury (np. dane_det). Przejście do następnego pola realizujemy za pomocą klawisza: TAB. Nr portu GNU: przechowuje informacje o numerze portu w wielodostępnym systemie LINUX lub UNIX, przez który program może mieć dostęp do bazy danych. Numer ten

8 wpisujemy z klawiatury (np standardowy numer portu dla bazy POSTGRESQL). Przejście do następnego pola realizujemy za pomocą klawisza: TAB. Nazwa serwera: przechowuje informacje o nazwie serwera, na którym przechowywana jest główna, sieciowa baza danych. Jako nazwę serwera zaleca się podanie publicznego numeru IP. Numer ten wpisujemy z klawiatury (np local host standardowy numer IP dla bazy POSTGRESQL zainstalowanej na lokalnym komputerze). Po ustaleniu dostępu do sieciowej bazy danych konieczne jest przetestowanie połączenia z bazą danych. Proces testowania rozpoczyna się po naciśnięciu kombinacji klawiszy ALT + T (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Baza danych załączona (Testuj teraz) tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Jeśli podczas testu połączenia nie wykryto żadnych błędów, program informuje nas o tym komunikatem: NIE WYKRYTO BŁĘDÓW! WYKONANO ZAŁĄCZENIE (1)!, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat o wystąpieniu błędu (lub błędów) wraz z numerem błędu i jego opisem. Aby powrócić do załączania pozostałych baz zamykamy formularz za pomocą kombinacji klawiszy ALT + Z (lub kliknieciu prawym klawiszem myszy na przycisku: Zamknij tylko dla stanowisk wyposażonych w mysz). Po powrocie do głównego formularza do załączeń: Załączenie danych zauważymy, że prawidłowe połączenie bazy sygnalizowane jest statusem: TAK w polu obok przycisku: Załącz Konfiguracja i sterowanie programem: Program AMADEO Sterowanie zaprojektowany został w układzie modułowym. Składa się z czteromodułowego interfejsu dla urządzeń komunikujących się przez port RS 232 (urządzenia wirtualne: DF1, DF2, DF3, DF4), w związku z tym urządzenia takie mogą zostać podłączone do programu przez jeden z tych modułów. Każdy taki moduł posiada oddzielną konfigurację protokołu transmisji szeregowej, tak też program AMADEO Sterowanie może obsługiwać jednocześnie urządzenia podłączone do czterech różnych portów szeregowych. Urządzenie wirtualne DF4 może zostać użyte również do konfiguracji połączenia z konwerterem RS 232 / 485, używanym do komunikacji z wagami MEDESA (PLUS i BASIC LABEL), niemniej (ze względu na właściwości programów komunikacyjnych dostarczonych przez producenta) konfiguracja ograniczona została do wyboru numeru portu. Oprócz interfejsów obsługujących porty RS 232, istnieje również interfejs obsługujący połączenie typu LAN (sprawdzarki cen ELZAB, wagi MEDESA MAXIMA oraz kasy komputerowe). Dla drukarek cenówek ELTRON i ZEBRA istnieje możliwość podłączenia przez interfejs portu równoległego LPT1. Reasumując, każde urządzenie obsługiwane przez program musi zostać podłączone przez jeden z wymienionych interfejsów Dostępne sterowniki: Dostęp do tej opcji zapewnia opcja menu: PLIK ADMINISTRATOR KONFIGURACJA PROGRAMU zakładka: DOSTĘPNE STEROWNIKI. Dzięki tej opcji

9 możliwe jest zarządzanie (dodawanie nowych, usuwanie nieużywanych, edytowanie istniejących) sterownikami obsługującymi urządzenia peryferyjne podłączone do programu. Dodanie nowego sterownika lub edycja istniejącego sterownika (jest to zazwyczaj biblioteka dll obsługująca urządzenie) możliwe jest po naciśnięciu odpowiednio przycisku: NOWY STEROWNIK oraz EDYTUJ STEROWNIK. Podczas edycji informacji o sterowniku należy wprowadzić: nazwę urządzenia obsługiwanego przez sterownik, rodzaj urządzenia (czyli do jakiej grupy jest zaliczany: wagi_systemowe, drukarki_etykiet, sprawdzarki_cen, kasy_systemowe, kasy_komputerowe) oraz nazwę sterownika (jest to nazwa biblioteki dll np. dc32.dll drukarki cenówek, w przypadku urządzeń obsługiwanych przez interfejs sieciowy: lan kasy komputerowe, natomiast w przypadku urządzeń obsługiwanych przez sterowniki fabryczne: medesa wagi systemowe). Założenie listy sterowników jest niezbędne do późniejszej pracy z urządzeniami peryferyjnymi, ponieważ podczas podłączenia urządzeń do programu, niezbędne jest podanie jaki sterownik zostanie użyty do komunikacji. Jeśli sterownik jest już nie używany można go usunąć z listy za pomocą przycisku: USUŃ STEROWNIK (tylko w momencie gdy podświetlony zostanie na liście, właściwy sterownik do usunięcia) Konfiguracja ogólna: Dostęp do tej opcji zapewnia opcja menu: PLIK ADMINISTRATOR KONFIGURACJA PROGRAMU zakładka: KONFIGURACJA OGÓLNA. Ustawienia zawarte w tej części są również dostępne z poziomu programu magazynowego (plik: Mdet2000.exe), tak więc zaliczane są do ogólnych ustawień systemu AMADEO. Opcja ta obejmuje najważniejsze ustawienia programu, które mają istotny wpływ na poprawną pracę programu. Znaczenie poszczególnych ustawień jest następujące: Ilość kas w systemie: zawiera informację o ilości kas pracujących w systemie. Pole może przechowywać tylko liczby całkowite większe od zera. W systemie nie ma ograniczeń co do ilości kas. Ilość urządzeń w systemie: zawiera informację o ilości urządzeń peryferyjnych podłączonych do systemu. Pole może przechowywać tylko liczby całkowite większe od zera. W systemie nie ma ograniczeń co do ilości urządzeń. Rozliczenie wg INFO: jest to flaga (możliwe ustawienia: 0 NIE / 1 TAK), która informuje o sposobie kontroli rozliczeń kasjerskich. Ustawienie opcji na 1 (TAK) spowoduje automatyczną kontrolę / weryfikację utargów kasowych z zawartością totalizerów drukarek fiskalnych. Standardowo po zakończeniu pierwszej instalacji programu opcja ta jest włączona (TAK). Zaleca się aby nie wyłączać tej opcji programu, gdyż podnosi to stopień bezpieczeństwa systemu informatycznego. Praca 24H: jest to flaga (możliwe ustawienia: 0 NIE / 1 TAK), która informuje o 24 godzinnym trybie pracy programu. Ustawienie opcji na 1 (TAK) umożliwia pracę programu w trybie całodobowym. Standardowo po zakończeniu pierwszej instalacji programu opcja ta jest wyłączona (0 NIE).

10 Modyf. stanu mag.: jest to flaga (możliwe ustawienia: 0 NIE / 1 TAK), która informuje o sposobie kontroli stanu magazynowego. Ustawienie opcji na 1 (TAK) umożliwia kontrolę stanu magazynowego podczas operacji usuwania / przepisywania zmian kasjerów zarejestrowanych przez system AMADEO MARKET2000. Standardowo po zakończeniu pierwszej instalacji programu opcja ta jest włączona (1 TAK). Zaleca się aby nie wyłączać tej opcji programu, gdyż podnosi to stopień bezpieczeństwa systemu informatycznego. Jeśli opcja ta jest włączona lub właśnie została włączona, to należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienia konfiguracji programu magazynowego (patrz Instrukcja Użytkownika dla programu AMADEO Magazyn ), które powinny być ustawione w tryb braku modyfikacji stanu magazynowego, podczas procesu zamykania dnia. Kontrola opakowań: jest to flaga (możliwe ustawienia: 0 NIE / 1 TAK), która informuje o wyłączeniu bądź o włączeniu każdorazowej kontroli czy pozycje paragonu o statusie opakowania nie są objęte żadną stawką PTU (ustawienie: 1 TAK) lub są objęte stawką PTU A lub G (0 NIE). Zaleca się aby opcja ta była wyłączona (0 NIE). Kontrola rabatu: jest to flaga (możliwe ustawienia: 0 NIE / 1 TAK), która informuje o wyłączeniu bądź o włączeniu uwzględniania rabatu udzielonego przez kasjerów podczas procesu rozliczania zmian kasjerskich. Auto programowanie: jest to flaga (możliwe ustawienia: 0 NIE / 1 TAK), która informuje o wyłączeniu bądź o włączeniu (ustawienie: 1 TAK), głównej pętli programującej, która uruchamia wszystkie funkcje programujące i komunikujące się z urządzeniami peryferyjnymi jakie dostępne są w programie. Interwał czasowy dla głównej pętli czasowej to 60 sekund w związku z tym pierwsze działanie programu jest rejestrowane dopiero po upływie tego przedziału czasowego. Praca programu jest w tedy determinowana przez nadrzędną (główną) pętlę programu, która automatycznie programuje urządzenia oraz odczytuje dane z urządzeń. Pomimo, iż interwał czasowy jest ograniczony do 1 minuty, to poszczególne funkcje programu są uruchamiane w różnych odstępach czasu, będących pochodną nadrzędnej pętli programu. Działanie takie jest spowodowane koniecznością rozłożenia w czasie obciążenia komputera, na którym został uruchomiony program AMADEO Sterowanie. Praca w tle: jest to flaga (możliwe ustawienia: 0 NIE / 1 TAK), która informuje o wyłączeniu bądź o włączeniu (ustawienie: 1 TAK) ustawień programu pozwalających na pracę w tle, potocznie nazywaną pracą w TRAY u lub pracą rezydentną Urządzenia wirtualne DF1... DF4: Dostęp do tej opcji zapewnia opcja menu: PLIK ADMINISTRATOR KONFIGURACJA PROGRAMU zakładki: URZĄDZENIE DF1, URZĄDZENIE DF2, URZĄDZENIE DF3, URZĄDZENIE DF4 / RS 485. Ustawienia zawarte w tej części pozwalają na skonfigurowanie protokołu komunikacyjnego transmisji szeregowej dla urządzeń peryferyjnych podpiętych do poszczególnych, czterech urządzeń wirtualnych. Możliwe są następujące ustawienia:

11 Port: pozwala na zdefiniowanie numeru portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Numer pory możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie porty szeregowe COM rozpoznane w systemie operacyjnym). Multiplekser: pozwala na zdefiniowanie rodzaju podłączenia urządzenia do portu RS 232 (bezpośrednie połączenie lub pośrednie połączenie przez multiplekser). Jeśli urządzenia zewnętrzne będą podłączone bezpośrednio do portu RS 232, pole to powinno być ustawione na: 0 brak. Prędkość transmisji (BAUD RATE): pozwala na zdefiniowanie prędkości transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwą prędkość możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie prędkości rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Zalecane ustawienie dla wszystkich typów drukarek fiskalnych: Kontrola parzystości (PARITY): pozwala na zdefiniowanie rodzaju kontroli parzystości dla portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwe ustawienie możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie ustawienia rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Możliwe nastawy to: 0 brak kontroli (NONE), 1 spacja (SPACE), 2 znak (MARK), 3 parzyste (EVEN), 4 nieparzyste (ODD). Zalecane ustawienie dla drukarek fiskalnych ELZAB: 3 parzyste (EVEN), natomiast dla pozostałych: 0 brak kontroli (NONE). Rozmiar ramki (DATA BITS): pozwala na zdefiniowanie rozmiaru ramki danych dla transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwy rozmiar możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie rozmiary rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Zalecane ustawienie dla wszystkich typów drukarek fiskalnych: 8. Bit stopu (STOP BITS): pozwala na zdefiniowanie ilości bitów stopu dla transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwą ilość możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie ilości rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). Zalecane ustawienie dla wszystkich typów drukarek fiskalnych: 1. Kontrola przepływu (FLOW CONTROL): pozwala na zdefiniowanie sprzętowej kontroli przepływu dla transmisji portu szeregowego, który będzie używany do komunikacji. Właściwe ustawienie możemy wprowadzić z klawiatury lub wybrać z listy wyboru (opcja bezpieczniejsza, ponieważ do wyboru są jedynie ustawienia rozpoznawalne przez stosowane urządzenia zewnętrzne). W stosowanych obecnie urządzeniach zewnętrznych nie jest stosowana sprzętowa kontrola przepływu, tak więc zaleca się wprowadzić ustawienie: 0 brak kontroli (NONE). Czas oczekiwania na odpowiedź (TIME OUT): pozwala na zdefiniowanie maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia zewnętrznego podczas procesu transmisji danych przez port szeregowy. Czas oczekiwania zawsze należy wprowadzać w milisekundach. Zaleca się aby wprowadzony czas nie był mniejszy niż ms (1.5 s) oraz nie był większy niż ms (30 s). Zastosowanie większych

12 czasów oczekiwania, może wywołać wrażenie zawieszenia systemu w czasie problemów z prawidłową transmisją szeregową, tak więc należy mieć to na uwadze podczas obsługi systemu. Pętla programowania automatycznego: pozwala na zdefiniowanie oddzielnej, podrzędnej pętli czasowej dla każdego urządzenia wirtualnego (DF1... DF4). Pętla ta jest pochodną głównej pętli programu uruchamianej po ustawieniu flagi: Auto programowanie w zakładce: KONFIGURACJA OGÓLNA. Jeśli dla danego interfejsu wirtualnego, pętla będzie ustawiona na zero, to żadne urządzenie podłączone do tego interfejsu nie będzie programowane oraz odczytywane automatycznie. Każda nastawa zawsze powinna być potwierdzona klawiszem: ENTER. Urządzenie wirtualne DF4 obsługuje również konwertery RS 232 / RS 485 używane do komunikacji z wagami MEDESA (PLUS i BASIC LABEL). W ustawieniach tego interfejsu należy zdefiniować numer portu (tylko 1 lub 2), do którego podłączony będzie konwerter. Jest to jedyne możliwe ustawienie, ponieważ pozostałe ustawienia wykonywane są na podstawie specyfikacji programów (pracujące w systemie MS DOS) dostarczanych przez producenta wag Plik d2d.in: Plik: d2d.in umożliwia zdalne wyłączenie programu (bez konieczności dostępu do menu programu czy też tray a systemu MS WINDOWS). Standardowy zapis zawarty w piątej linii pliku: $D2D_OPEN informuje, że program ma być cały czas uruchomiony. Wprowadzenie sekwencji: $D2D_CLOSE spowoduje automatyczne zamknięcie programu. Zawartość omawianej linii jest sprawdzana przy każdym obejściu głównej (nadrzędnej) pętli czasowej czyli co 60 sekund. Jeśli po ponownym uruchomieniu programu, sekwencja: $D2D_CLOSE pozostanie w pliku: d2d.in, to program będzie automatycznie zamykany przed uruchomieniem wszystkich funkcji zlokalizowanych w głównej (nadrzędnej) pętli czasowej czyli po upływie pierwszych 60 sekund pracy. 5. Praca z programem AMADEO Sterowanie : 5.1 Uruchomienie programu: Przed pierwszym uruchomieniem programu AMADEO Sterowanie zaleca się wprowadzić pełną konfigurację (patrz rozdział 4). Komputer, na którym jest instalowany program AMADEO Sterowanie powinien być komputerem o stosunkowo niskim obciążeniu pracą operatora, a ponad to należy zapewnić mu nie przerwaną pracę przez całą dobę, gdyż pewne funkcje programu są aktywowane przy niewielkim obciążeniu całego systemu, czyli głównie w godzinach nocnych. Jeśli program został ustawiony do pracy rezydentnej (w TRAY u), to po jego uruchomieniu nie wyświetla się interfejs, natomiast w TRAY u pojawia się ikona, która

13 umożliwia: uzyskanie informacji o stanie programu (wytarczy najechać kursorem na ikonę, a wyświetlona zostanie informacja) ale również sterowanie nim (kliknięcie prawym klawiszem myszy spowoduje rozwinięcie podręcznego menu). 5.2 Obsługa programu: Właściwe skonfigurowanie programu umożliwia w zasadzie bezobsługową pracę (jeśli urządzenie było wyłączone lub uszkodzone to po ponownym podłączeniu go do komputera sterującego zostanie automatycznie rozpoznane i podłączone do programu AMDEO Sterowanie ), niemniej niektóre urządzenia (jak wagi MEDESA podłączone do programu za pomocą konwertera RS 232 / RS 485) wymagają ręcznego wyzwalania funkcji programującej Menu podręczne programu: Dostępne jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonie programu znajdującej się w TRAY u (podajniku). Możliwe opcje sterowanie to: Pokaż okno: umożliwia wyświetlenie interfejsu programu, jeśli program był ukryty. Jeśli program zaraz po uruchomieniu został ukryty, to po wywołaniu tej opcji wyświetlona zostanie lista logowania. Aby móc korzystać z pozostałych opcji programu konieczne jest zalogowanie się w programie. Ukryj okno: umożliwia ukrycie interfejsu programu. Zamknij okno: umożliwia zamknięcie programu. Programuj: umożliwia ręczne wyzwolenie pętli programującej dla wszystkich urządzeń podłączonych do programu. Opisane powyżej menu dostępne jest również po wyświetleniu interfejsu programu jako opcja menu: OKNO Lista dostępnych urządzeń: Dostęp do tej opcji zapewnia opcja menu: LISTY LISTA DOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ. Opcja ta umożliwia podłączanie nowych urządzeń, usuwanie nieużywanych urządzeń, edycję ustawień aktualnie pracujących urządzeń oraz kontrolę statusu każdego podłączonego urządzenia. Z poziomu tej opcji możliwe jest również ręczne wyzwolenie pętli programującej dla wybranego urządzenia. Każde urządzenie, które jest podłączone do programu jest automatycznie sprawdzane przed wykonaniem pętli odczytującej oraz programującej. Jeśli urządzenie zostanie wykryte i nie zgłasza żadnych problemów zostanie wyświetlony w kolorze zielonym status pracuje. Jeśli urządzenie zgłasza błąd lub zostało odłączone od komputera sterującego zostanie wyświetlony w kolorze czerwonym status BŁĄD!!!. Program posiada wbudowany mechanizm, który pozwala mu na bezobsługowe usuwanie sytuacji błędnych. Jeśli uda się automatycznie usunąć sytuację błędną na urządzeniu lub urządzenie zostanie ponownie

14 podłączone do komputera sterującego, to program sam ustawi status urządzenia na pracuje. Jeśli urządzenie permanentnie zgłasza błąd, należy sprawdzić na liście podglądowej opis sytuacji błędnej (jest ona dostępna po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy lub naciśnięciem klawisza ENTER na wybranym urządzeniu), który będzie pomocny przy rozwiązaniu problemu. Urządzenia, które celowo zostały wyłączone posiadają wyświetlony w kolorze czarnym status Wyłączone. Należy pamiętać, że urządzenia wyłączone lub urządzenia w stanie błędu będą pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie Dodanie nowego urządzenia: Dostęp do tej opcji zapewnia opcja menu: LISTY LISTA DOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ przycisk: NOWE URZĄDZENIE. Opcja ta umożliwia dodanie do listy nowego urządzenia. Przed naciśnięciem przycisku, należy z listy wyboru: LISTA RODZAJÓW wybrać właściwą grupę urządzeń (wagi_systemowe, drukarki_etykiet, sprawdzarki_cen, kasy_systemowe, kasy_komputerowe), a następnie należy wybrać właściwe urządzenie z listy wyboru: LISTA URZĄDZEŃ (jeśli na liście brakuje urządzenia, które chcemy podłączyć, należy dodać właściwy sterownik patrz rozdział: 4.2.1). Edycja ustawień poszczególnych urządzeń została opisana w rozdziale 5.3. Do każdego nowododanego urządzenia zostanie przypisany unikatowy numer w systemie (Nr SYS.). Numer ten jest inkrementowany każdorazowo podczas dodawania urządzenia, a ostatni numer jest przechowywany w PLIK ADMINISTRATOR KONFIGURACJA PROGRAMU zakładka: KONFIGURACJA OGÓLNA pole: ILOŚĆ URZĄDZEŃ W SYSTEMIE Usunięcie urządzenia: Dostęp do tej opcji zapewnia opcja menu: LISTY LISTA DOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ przycisk: USUŃ URZĄDZENIE. Opcja ta umożliwia usunięcie z listy urządzenia. Przed naciśnięciem przycisku, należy podświetlić na liście właściwe urządzenie do usunięcia Podgląd pracy urządzenia: Dostęp do tej opcji zapewnia opcja menu: LISTY LISTA DOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ przycisk: PRACA URZĄDZENIA lub naciśnięcie klawisza ENTER, jeśli na liście podświetlone jest właściwe urządzenie. Opcja ta umożliwia podglądnięcie stanu pracy wybranego urządzenia oraz ręczne wyzwolenie pętli programującej i odczytującej dla wybranego urządzenia. Po wybraniu tej opcji otwiera się formularz, który zawiera listę wszystkich sytuacji błędnych jakie zostały zarejestrowane przez program, podczas komunikacji z wybranym urządzeniem. Przycisk: PROGRAMUJ umożliwia ręczne wyzwolenie pętli programującej i odczytującej. Flaga: (DELTA), umożliwia wyłączenia programowania bazy towarowej podczas wymuszonej ręcznie pętli programującej kasy systemowe ELZAB DELTA. Przycisk: ZAMKNIJ pozwala na zamknięcie formularza podglądowego.

15 5.3 Obsługa urządzeń: Edycja istniejących ustawień oraz konfiguracja nowego urządzenia możliwe jest za pomocą opcji menu: LISTY LISTA DOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ przycisk: KONFIG URZĄDZENIA. Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić hasło serwisowe (w standartowych instalacjach jest to: 333) zostanie otwarty formularz, którego układ i zakres możliwości konfiguracyjnych zależy od rodzaju wybranego urządzenia Kasy komputerowe: Zakres możliwości tej opcji pozwala na zdalne skonfigurowanie lokalnej kasy komputerowej oraz ponowne przepisanie paragonów zapisanych w bazie lokalnej do bazy sieciowej. Przed przystąpieniem do pracy należy przetestować (nacisnąć przycisk: TESTUJ) dostęp do lokalnej bazy danych (w formacie MS ACCESS). Ścieżkę dostępu (pole: DOSTĘP) można wprowadzić ręcznie lub użyć menadżera plików dostępnego po naciśnięciu przycisku: DOSTĘP. Jeśli załączenie będzie prawidłowe wyświetlony zostanie komunikat: NIE WYKRYTO BŁĘDÓW! WYKONANO ZAŁACZENIE (2)! Po potwierdzeniu komunikatu zostanie wyświetlony rozszerzony formularz zawierający dostęp do konfiguracji lokalnej wybranej kasy komputerowej. Szczegółowy opis poszczególnych opcji znajduje się w instrukcji do programu AMADEO Paragony w rozdziale 5.2. Należy pamiętać, iż wszystkie ustawienia są odczytywane przez kasę lokalną podczas uruchamiania programu AMADEO Paragony (plik p2a.exe). Znaczenie pozostałych pól i przycisków jest następujące: Typ: rodzaj struktury danych. Zaleca się wybranie nastawy v.ii. Symbol: Symbol / Numer kasy komputerowej (ustawiany automatycznie na podstawie listy dostępnych sterowników). Opis urządzenia: Opis potoczny kasy komputerowej. Urządz. Włączone: flaga informująca, czy urządzenie zostało włączone. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Urządz. w stanie błędu: flaga informująca, czy urządzenie pozostaje w stanie błędu. Istnieje możliwość ręcznego odznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Flagę tą można wykorzystać do sterowania otwieraniem inwentaryzacji na poszczególnych kasach. Jeśli ustawimy tą flagę (czyli urządzenie jest w stanie błędu) to nie zostanie otwarta inwentaryzacja na tej kasie. Jest to wygodny sposób do otwierania inwentaryzacji częściowych, gdzie wystarczy uruchomić komputerowe kolektory danych (program AMADEO Paragony plik: p2a.exe) tylko na zapleczu. Ustawienie tej flagi będzie również jednoznaczne z pominięciem tego urządzenia przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie.

16 Pętla: flaga informująca system o włączeniu urządzenia do głównej pętli programującej i odczytującej. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Polskie znaki: pozwala na zdefiniowanie rodzaju kodowania polskich znaków. Dostępne nastawy to: MAZOVIA, Latin, Latin II, WINDOWS 1250 (nastawa zalecana). Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania klawiatury specjalnej SIMENS NIXDORF. Przycisk: STAND pozwala na zaprogramowanie fabrycznych ustawień klawiatury. Przycisk: DOMYŚL pozwala na zaprogramowanie domyślnych ustawień klawiatury wg definicji AMADEO (dostępnej w załączniku A). Przycisk: EDYCJA pozwala na stworzenie indywidualnej mapy klawiszy. Przycisk: TEST pozwala na przetestowanie przygotowanego mapowania. Jeśli do systemu ma zostać podłączona zwykła klawiatura komputerowa to w polu: [DEFINICJA KLAWIATURY...] należy wprowadzić ciąg znaków: ---. Opcja ta może zostać również użyta do przepisania paragonów z lokalnej bazy (paragony.mdb kasy komputerowe lub sterowanie.mdb kasy systemowe). Przepisanie to ograniczone zostało do przepisania wszystkich paragonów z określonej zmiany. Numer zmiany do przepisania należy podać w polu: KODY ZMIAN KASOWYCH. Możliwe jest przepisanie kilku zmian jednocześnie (233, 235, 237, 255), przedziałów zmian ( ) oraz kombinacji zmian (233, 235, 237, , 255). Po podaniu zmian do ponownego przepisania należy nacisnąć przycisk: PRZEGRAJ. Przed przepisaniem zmiany, nastąpi usunięcie z tabel sieciowych wszystkich zapisów paragonów dla danej zmiany i ponowne przepisanie wszystkich paragonów z wybranej zmiany na sieć. Opcja ta jest szczególnie przydatna, do odtwarzania zmiany podczas awarii połączeń sieciowych Sprawdzarki cen: Program AMADEO Sterowanie obsługuje dwa rodzaje sprawdzarek produkowanych przez firmę ELZAB. Są to sprawdzarki, do komunikacji z którymi używamy połączenia szeregowego (RS 232) oraz sprawdzarki, do komunikacji z którymi używamy połączenia LAN (ETHERNET). Sprawdzarki szeregowe. Sprawdzarki obsługiwane dla tego interfejsu to ELZAB: RL/RW oraz RL+/RW+ (z poszerzonym rozmiarem pamięci). Sprawdzarki tego typu posiadają własny bufor przechowujący listę towarową, w związku z tym zaleca się używania w systemie urządzeń o poszerzonym rozmiarze pamięci (+). Każdy towar zapisany w buforze ma swój numer PLU i po ym numerze jest rozpoznawany przez system. Komunikacja jest zapewniona przez jeden z czterech interfejsów wirtualnych (DF1... DF4), wybierany z listy wyboru: DOSTĘP. Jeśli do komunikacji został użyty multiplekser, to należy podać w polu: KANAŁ numer kanału do komunikacji (standardowa komunikacja

17 odbywa się bezpośrednio przez port, tak więc numer kanału powinien być ustawiony na 0). Znaczenie pozostałych pól i przycisków jest następujące: Urządzenie: Nazwa urządzenia (ustawiana automatycznie na podstawie listy dostępnych sterowników). Opis urządzenia: Opis potoczny sprawdzarki cen. Urządz. Włączone: flaga informująca, czy urządzenie zostało włączone. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Urządz. w stanie błędu: flaga informująca, czy urządzenie pozostaje w stanie błędu. Istnieje możliwość ręcznego odznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Flagę tą można wykorzystać do sterowania otwieraniem inwentaryzacji na poszczególnych kasach. Jeśli ustawimy tą flagę (czyli urządzenie jest w stanie błędu) to nie zostanie otwarta inwentaryzacja na tej kasie. Jest to wygodny sposób do otwierania inwentaryzacji częściowych, gdzie wystarczy uruchomić komputerowe kolektory danych (program AMADEO Paragony plik: p2a.exe) tylko na zapleczu. Ustawienie tej flagi będzie również jednoznaczne z pominięciem tego urządzenia przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Pętla: flaga informująca system o włączeniu urządzenia do głównej pętli programującej i odczytującej. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Polskie znaki: pozwala na zdefiniowanie rodzaju kodowania polskich znaków. Dostępne nastawy to: MAZOVIA, Latin, Latin II (nastawa zalecana), WINDOWS Max PLU: maksymalny możliwy do zaprogramowania numer PLU towaru. Czas: podany w sekundach przedział czasowy przez jaki wyświetlany jest na uradzeniu tekst reklamowy. Tekst reklamowy: alfanumeryczny ciąg znaków wyświetlany na wyświetlaczu urządzenia. Maksymalna długość to 40 znaków. Po wprowadzeniu konfiguracji należy przetestować połączenie z urządzeniem (za pomocą przycisku TESTUJ). Jeśli istnieje połączenie z urządzeniem, zostanie zaprogramowany na nim tekst reklamowy. Zostanie to również potwierdzone komunikatem: Operacja wykonana poprawnie! Dodatkowo zostanie ustawiona flaga: URZĄDZ WŁĄCZONE. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zostanie również podany numer błędu, w rezultacie zostanie ustawiona flaga URZĄDZ W STANIE BŁEDU, a odznaczona flaga: URZĄDZ WŁĄCZONE i flaga PĘTLA. Jeśli chcemy usunąć towary z wewnętrznego bufora sprawdzarki, należy wprowadzić przedział numerów PLU przeznaczonych do usunięcia w polach: OD PLU oraz DO PLU (jeśli chcemy usunąć tylko jeden towar w obu polach należy wprowadzić ten sam numer PLU), a następnie nacisnąć przycisk USUŃ PLU.

18 Sprawdzarki sieciowe (LAN). Sprawdzarki obsługiwane dla tego interfejsu to ELZAB: LL/LW. Sprawdzarki tego typu nie posiadają własnego bufora przechowującego listę towarową. Każdy kod kreskowy odczytany przez sprawdzarkę jest sprawdzany bezpośrednio w bazie danych. Połączenia są realizowane przez interfejs ETHERNET, za pomocą lokalnej sieci komputerowej LAN pracującej wg protokołu TCP/IP. Ten typ sprawdzarek jest obsługiwany przez niezależny program (plik: l2l.exe), który wchodzi w skład programu AMADEO Sterowanie. Działanie tego programu oparte jest o bibliotekę dynamiczną dostarczoną przez producenta (plik: spr_lan.dll). Aby ustawić samą sprawdzarkę należy skorzystać z programu: spr_ip.exe dostarczanego przez producenta. Opis obsługi tego programu został zawarty w dodatku B. Program korzysta ze wszystkich ustawień dla programu AMADEO Sterowanie. W pliku: dns.txt, w pierwszej linii powinien być zapisany DNS z dostępem do bazy głównej, natomiast w kolejnych liniach (począwszy od drugiej linii), należy podać adresy IP poszczególnych sprawdzrek podłączonych do systemu, które będą wyświetlane liście wyboru: BIEŻĄCA SPRAWDZARKA. Przycisk: ODCZYTAJ STATUS umożliwia sprawdzenie jaki jest aktualny stan sprawdzarki. Przycisk: ZAPISZ REKLAMĘ umożliwia wysłanie do sprawdzarki teksu reklamowego, wprowadzonego w polu: TEKST REKLAMOWY. Przycisk: UKRYJ OKNO, pozwala na ukrycie interfejsu programu, program pracuje wtedy jako rezydentny (w TRAY u). Dostęp do programu możliwy jest wówczas poprzez menu podręczne dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonie programu umieszczonej w TRAY u (dostępne są wówczas dwie opcje: POKAŻ OKNO wyświetlenie interfejsu programu oraz ZAMKNIJ OKNO zakończenie pracy z programem). Pole: REJEST WYKONANYCH OPERACJI wyświetla wszystkie komunikaty związane z działaniem programu (tzn. sprawdzenie poszczególnych kodów kreskowych, a także opis sytuacji błędnych). Aby sprawdzić połączenie danej sprawdzarki z programem l2l z poziomu samej sprawdzarki, należy dokonać skanowania serwisowego kodu kreskowego (EAN 13): (można go wydrukować np. na drukarce cenówek jako etykieta testowa). W odpowiedzi na wyświetlaczu sprawdzarki zostanie wyświetlony adres IP sprawdzarki, która odczytała kod serwisowy. Świadczy to poprawnej pracy całego systemu (sprawdzarka program l2l). Jeśli nastąpi przerwanie połączenia programu l2l ze sprawdarką, w TRAY u zostanie wyświetlona ikona ze znakiem STOP. Należy wówczas sprawdzić połączenia kablowe oraz zasilanie sprawdzarki. Niekiedy będzie konieczne chwilowe wyłączenie zasilania sprawdzarki oraz zamknięcie programu l2l i ponowne jego uruchomienie. Przycisk: ZAMKNIJ OKNO umożliwia zakończenie pracy z programem Drukarki cenówek: Program AMADEO Sterowanie obsługuje dwa rodzaje drukarek etykiet (cenówek) produkowanych przez firmę ZEBRA. Są to drukarki pracujące w oparciu o język programowania ZPL2 (ZEBRA) oraz EPL2 (dawny ELTRON), do komunikacji z tymi

19 drukarkami używamy jednego z czterech wirtualnych interfejsów (DF1... DF4). Dla drukarek ELTRON istnieje również możliwość wykorzystania interfejsu równoległego LPT1. W późniejszych wersjach programu AMADEO Sterowanie dostępna będzie obsługa drukarek ELZAB ETA. Komunikacja jest zapewniona przez jeden z czterech interfejsów wirtualnych (DF1... DF4), wybierany z listy wyboru: DOSTĘP. Jeśli do komunikacji został użyty multiplekser, to należy podać w polu: KANAŁ numer kanału do komunikacji (standardowa komunikacja odbywa się bezpośrednio przez port, tak więc numer kanału powinien być ustawiony na 0). Natomiast jeśli do komunikacji chcemy wykorzystać interfejs portu równoległego LPT1, musimy to zdeklarować w liście wyboru: DOSTĘP oraz tak wprowadzić opis w polach: URZĄDZENIE oraz OPIS URZĄDZENIA aby po złączeniu tych opisów powstała nazwa urządzenia (drukarki), która jest dostępna na liście drukarek systemu MS WINDOWS. Sterownik drukarki pracujący w oparciu o interfejs LPT1 należy zainstalować z CD dostarczonego wraz z drukarką. Nazwę zainstalowanej drukarki można zmienić tak, aby dopasować ją do nazwy wynikającej z ustawienia w polach: URZĄDZENIE oraz OPIS URZĄDZENIA. Dodatkowo należy się upewnić, czy na bieżącej ścieżce istnieje katalog: WYDRUKI, zawierający plik raportu: kk_druk1.rpt odpowiedzialny za wydruk etykiety. Znaczenie poszczególnych pól i przycisków konfiguracji jest następujące: Urządzenie: Nazwa urządzenia (ustawiana automatycznie na podstawie listy dostępnych sterowników). Początek nazwy drukarki dla interfejsu LPT1. Opis urządzenia: Opis potoczny drukarki etykiet. Koniec nazwy drukarki dla interfejsu LPT1. Urządz. Włączone: flaga informująca, czy urządzenie zostało włączone. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Urządz. w stanie błędu: flaga informująca, czy urządzenie pozostaje w stanie błędu. Istnieje możliwość ręcznego odznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Flagę tą można wykorzystać do sterowania otwieraniem inwentaryzacji na poszczególnych kasach. Jeśli ustawimy tą flagę (czyli urządzenie jest w stanie błędu) to nie zostanie otwarta inwentaryzacja na tej kasie. Jest to wygodny sposób do otwierania inwentaryzacji częściowych, gdzie wystarczy uruchomić komputerowe kolektory danych (program AMADEO Paragony plik: p2a.exe) tylko na zapleczu. Ustawienie tej flagi będzie również jednoznaczne z pominięciem tego urządzenia przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Pętla: flaga informująca system o włączeniu urządzenia do głównej pętli programującej i odczytującej. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Polskie znaki: pozwala na zdefiniowanie rodzaju kodowania polskich znaków. Dostępne nastawy to: MAZOVIA, Latin, Latin II, WINDOWS 1250 (nastawa zalecana).

20 Max szerokość mechanizmu: szerokość mechanizmu drukującego, zalecana nastawa dla drukarek ELTRON (język programowania EPL2): 52 lub 104. Rozmiar X: szerokość etykiety, zalecana nastawa dla drukarek ELTRON (język programowania EPL2): 40. Rozmiar Y: wysokość etykiety, zalecana nastawa dla drukarek ELTRON (język programowania EPL2): 20 lub 50. Przelicznik mn: stała używana do skalowania obrazu etykiety, zalecana nastawa dla drukarek ELTRON (język programowania EPL2): 8. Rodzaj wydruku: flaga definiująca wydruk termiczny (0) wszystkie drukarki lub termotransferowy (1) tylko niektóre drukarki. Wzór (standard) wydruku: definicja wzoru etykiet, dostępne są dwa wzory etykiet (0 i 1). Max prędkość wydruku etykiety: prędkość wysuwu taśmy, zalecana nastawa dla drukarek ELTRON (język programowania EPL2): 50. Język programowania: dostępne nastawy to: EPL2 obejmuje drukarki ELTRON, ZPL2 obejmuje drukarki ZEBRA. Wybór języka ZPL2, zwalnia operatora z definiowania pozostałych parametrów etykiety. W tym trybie, dostępny jest tylko jeden wzór etykiety (o rozmiarze 60 x 38) drukowany jako termotransferowy. Etykieta jest formatowana automatycznie. Po wprowadzeniu konfiguracji należy przetestować połączenie z urządzeniem (za pomocą przycisku TESTUJ). W przypadku drukarek ZEBRA (język ZPL2) przed wydrukiem testowym program wysyła do drukarki polskie znaki (fonty z pliku: Arial.zst). Polskie znaki zostaną również wysłane przy wydruku pierwszej etykiety (cenówki) jeśli program wykryje brak załadowanych czcionek. Jeśli istnieje połączenie z urządzeniem, zostanie wydrukowana na nim etykieta testowa dla kodu EAN 13: Zostanie to również potwierdzone komunikatem: Operacja wykonana poprawnie! Dodatkowo zostanie ustawiona flaga: URZĄDZ WŁĄCZONE. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zostanie również podany numer błędu, w rezultacie zostanie ustawiona flaga URZĄDZ W STANIE BŁEDU, a odznaczona flaga: URZĄDZ WŁĄCZONE i flaga PĘTLA. W przypadku drukarek ELTRON (język EPL2) po założeniu nowej rolki papieru i skalibrowaniu drukarki zgodnie z załączoną instrukcją obsługi, należy najpierw (przed naciśnięciem przycisku TESTUJ) ustawić ręcznie flagę: URZĄDZ WŁĄCZONE, następnie nacisnąć przycisk: KONFIG po zakończeniu wydruku testowego należy przetestować urządzenie (za pomocą przycisku TESTUJ). Szczegółowy opis procesu konfiguracji drukarki po założeniu nowej rolki papieru dostępny jest w Dodatku D do niniejszej instrukcji Wagi systemowe: Program AMADEO Sterowanie obsługuje kilka rodzajów wag, które pracują w oparciu o różne interfejsy komunikacyjne: szeregowy, USB, MedBus, konwerter RS 235 / RS 485, LAN. Rodzaj interfejsu jest wybierany z listy wyboru: DOSTĘP. Do definicji różnych rodzajów wag używany jest jeden formularz, niemniej w zależności od przyjętej definicji

21 zmienia się zakres nastaw możliwych do wprowadzenia. Znaczenie podstawowych (właściwych dla każdego rodzaju wag) pól i przycisków konfiguracji jest następujące: Urządzenie: Nazwa urządzenia (ustawiana automatycznie na podstawie listy dostępnych sterowników). Opis urządzenia: Opis potoczny wagi elektronicznej. Urządz. Włączone: flaga informująca, czy urządzenie zostało włączone. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Urządz. w stanie błędu: flaga informująca, czy urządzenie pozostaje w stanie błędu. Istnieje możliwość ręcznego odznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Flagę tą można wykorzystać do sterowania otwieraniem inwentaryzacji na poszczególnych kasach. Jeśli ustawimy tą flagę (czyli urządzenie jest w stanie błędu) to nie zostanie otwarta inwentaryzacja na tej kasie. Jest to wygodny sposób do otwierania inwentaryzacji częściowych, gdzie wystarczy uruchomić komputerowe kolektory danych (program AMADEO Paragony plik: p2a.exe) tylko na zapleczu. Ustawienie tej flagi będzie również jednoznaczne z pominięciem tego urządzenia przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Pętla: flaga informująca system o włączeniu urządzenia do głównej pętli programującej i odczytującej. Istnieje możliwość ręcznego oznaczenia tej flagi (kliknąć lewym klawiszem myszy). Jeśli flaga jest nieoznaczona to urządzenie będzie pomijane przez pętle programujące i odczytujące wyzwalane zarówno automatycznie jak i ręcznie. Polskie znaki: pozwala na zdefiniowanie rodzaju kodowania polskich znaków. Dostępne nastawy to: MAZOVIA, Latin, Latin II, WINDOWS 1250 (nastawa zalecana). Max PLU: maksymalny możliwy do zaprogramowania numer PLU towaru. Il. klaw.: dostępna ilość klawiszy szybkiego dostępu (PLD), w zależności od tej deklaracji wyświetlają się przyciski do wprowadzenia opisu, maksymalna ilość klawiszy szybkiego dostępu do zaprogramowania wynosi 100. Tekst reklamowy: alfanumeryczny ciąg znaków wyświetlany na wyświetlaczu urządzenia. Maksymalna długość to 40 znaków. Programowanie klawiszy szybkiego dostępu (PLD), polega na kliknięciu (lewym klawiszem myszy) na odpowiednim numerze klawisza PLD i wprowadzenie kodu PLU towaru, który będzie od razu dostępny po naciśnięciu tego klawisza na wadze. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, celem potwierdzenia wprowadzonej nastawy. Jeśli chcemy wyzerować PLU dla danego klawisza, wystarczy powtórzyć opisaną wyżej operację i wprowadzić zero. Proces zapisu ustawień klawiszy PLD na wadze przeprowadzany jest podczas testowania połączenia wagi oraz przed każdym programowaniem bazy towarowej. Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia wszystkich towarów z wewnętrznego bufora wagi, wystarczy nacisnąć przycisk ZEROWANIE. Wówczas program usunie wszystkie towary o PLU od nr 1 do nastawy zawartej w polu MAX PLU.

22 Wagi pracujące w oparciu o interfejs szeregowy. Są to urządzenia, dla których komunikacja jest zapewniona przez jeden z czterech interfejsów wirtualnych (DF1... DF4), wybierany z listy wyboru: DOSTĘP. Zazwyczaj, ze względu na zastosowanie co najmniej kilku wag, do komunikacji używany jest multiplekser (FALWI od 7 do 11 wag lub ELZAB 4 x RS 232 do 4 wag). Zawartość pola: KANAŁ (numer kanału) jest traktowana jako numer wagi w systemie, a waga o tym numerze powinna zostać fizycznie podłączona do kanału multipleksera o tym właśnie numerze. Jeśli do czynienia mamy z jedną wagą lub nie stosujemy multipleksera, a istnieje konieczność podłączenia do systemu kilku wag (mogą to być maksymalnie 4 wagi, jeśli jest ich więcej należy zastosować multiplekser lub podłączyć je do innego komputera), każdą wagę należy podłączyć do osobnego portu RS 232 obsługiwanego przez właściwy interfejs wirtualny (DF1... DF4), natomiast numer kanału powinna być ustawiona na 0. Wagi, które pracują w oparciu o ten interfejs to: DSP: seria 500 i seria 800 oraz ELZAB ETA-PRIMA. Znaczenie pozostałych pól jest następujące: Etyk.: Nastawa właściwa dla wag DSP, informuje o numerze etykiety zaprogramowanej na urządzeniu i używanej podczas wydruku. Offset: Nastawa właściwa dla wag ELZAB, informuje o sposobie wyliczenia numeru wagi przez system. Wzór użyty podczas tej operacji to: numer systemowy urządzenia (NrSys nadawany automatycznie) odjąć zawartość pola: OFFSET równa się numer wagi w systemie. Powyższy wzór ma zastosowanie jeśli numer systemowy jest większy od zawartości pola: OFFSET. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, w tym przypadku jako numer wagi przyjmowany jest numer systemowy urządzenia. Wagi pracujące w oparciu o interfejs USB. Są to urządzenia, dla których komunikacja jest zapewniona przez urządzenie USB (produkowane przez firmę MEDESA), dla którego należy zainstalować korzystając sterownik (HID) dostarczony wraz z tym urządzeniem (kompletny instalator zawarty jest w katalogu: US_BUS_INSTALL). Zgodnie z dokumentacją firmy MEDESA do tego urządzenia może być podłączone 31 wag, dowolnie pogrupowanych w sekcje. W związku z tym należy oddzielnie podłączyć i skonfigurować, każdą wagę (terminal) lub sekcję wag podłączonych do urządzenia USB, w programie AMADEO Sterowanie. Wagi, które pracują w oparciu o ten interfejs to: MEDESA seria PLUS i seria BASIC LABEL. W przypadku użycia interfejsu USB, należy wprowadzić nastawę UsB w liście wyboru: DOSTĘP. Znaczenie pozostałych pól jest następujące: T/S.: Nastawa właściwa dla wag MEDESA, informuje jaka struktura będzie programowana: T terminal (pojedyncza waga), S sekcja wag (jedna z wag w sekcji musi być ustawiona jako MASTER pozostałe jako SLAVE zgodnie z instrukcją producenta). W polu: KANAŁ, należy podać odpowiednio numer wagi lub numer sekcji.

23 Wagi pracujące w oparciu o interfejs MedBus oraz konwerter RS 232/485 (Scale - Mod). Są to urządzenia, dla których komunikacja jest zapewniona przez port RS 232 obsługiwany w całości przez oprogramowanie producenta. Jedyna konfiguracja transmisji dostępna jest tylko w przypadku użycia konwertera RS 232/485 (Scale Mod). W tym przypadku można podać port komunikacyjny (ale tylko 1 lub 2) za pomocą urządzenia wirtualnego DF4. Cała komunikacja z wagami jest obsługiwana przez oprogramowanie producenta. Dostarczone programy pracują jedynie w trybie MS DOS i praca z nimi może być nie możliwa z nowymi wersjami systemów MS WINDOWS. Obsługa interfejsu: MedBus zapewniona jest przez programy: CAR.EXE, PLDW.EXE, PLDW.EXE, które mogą pracować tylko w środowisku MS DOS lub MS WINDOWS 95 i 98. Obsługa interfejsu: Scale Mod zapewniona jest przez programy: XCAR.EXE, XPLDW.EXE, XPLDW.EXE. Wagi, które pracują w oparciu o ten interfejs to: MEDESA seria CAT, seria PLUS oraz seria BASIC LABEL. W przypadku użycia interfejsu MedBus, należy wprowadzić nastawę MeB w liście wyboru: DOSTĘP. W przypadku użycia interfejsu Scale Mod, należy wprowadzić nastawę KoN w liście wyboru: DOSTĘP. Pozostałe nastawy powinny być przygotowane tak samo jak dla interfejsu USB. Wagi pracujące w oparciu o interfejs LAN. Są to urządzenia, dla których komunikacja jest zapewniona przez sieć lokalną, używającą interfejsu ETHERNET, który jest obsługiwany w całości przez bibliotekę dynamiczną: xgatdll.dll, dostarczoną przez producenta. Wagi, które pracują w oparciu o ten interfejs to: MEDESA seria MAXIMA. Przed rozpoczęciem procesu podłączenia wag do programu AMADEO Sterowanie należy dokonać konfiguracji samych wag. Dokładny opis tego procesu został zawarty w dodatku C. Podczas konfiguracji wag MAXIMA należy w polu: DOSTĘP wybrać ustawienie: Eth. Następnie zdecydować czy będziemy programować tylko jedną wagę czy całą sekcję wag (np. obsługujących stoisko). W tym celu w polu: T/S wybieramy T terminal lub S sekcja. W zależności od tego wyboru nabierają znaczenia pola (odpowiednio: waga lub sekcja). Również od tego wyboru zależy podanie adresu IP dla unicast (jedna waga) oraz multicast (wiele wag pracujących w sekcji). Jeśli wybierzemy: T (terminal), to należy uzupełnić unikalny adres IP wagi (pole: IP UNICAST) oraz numer wagi w polu: WAGA. Jeśli wybierzemy: S (sekcja), to należy uzupełnić unikalny adres IP sekcji wag (pole: IP MULTICAST) oraz numer sekcji wag w polu: SEKCJA. Testowanie połączeń z wagami. Po wprowadzeniu konfiguracji należy przetestować połączenie z urządzeniem (za pomocą przycisku TESTUJ). Wówczas na urządzeniach: DSP serii 500, ELZAB ETA-PRIMA

24 oraz MEDESA serii MAXIMA, program wykona programowanie tekstu reklamowego. Na urządzeniach: DSP serii 500, ELZAB ETA-PRIMA oraz MEDESA serii PLUS, serii BASIC LABEL oraz serii MAXIMA, program wykona programowanie klawiszy szybkiego dostępu (PLD). Na wszystkich rodzajach wag (z wyjątkiem DSP serii 500) zostanie wykonany odczyt nagłówka. Jeśli istnieje poprawne połączenie z urządzeniem, zostanie wyświetlony odczytany nagłówek (z wyjątkiem DSP serii 500) oraz zostanie wyświetlony komunikat: Operacja wykonana poprawnie! Dodatkowo zostanie ustawiona flaga: URZĄDZ WŁĄCZONE. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zostanie również podany numer błędu, w rezultacie zostanie ustawiona flaga URZĄDZ W STANIE BŁEDU, a odznaczona flaga: URZĄDZ WŁĄCZONE i flaga PĘTLA. DODATEK A (klawiatura specjalizowana: SIEMENS NIXDORF) Oryginalne ustawienia klawiatury (kody ASCII): Oryginalne ustawienia klawiatury (mapa klawiszy): BEETLE/20 Keyboard (84 keys) 0B30 '0' 0231 '1' 0332 '2' 0433 '3' 0534 '4' 0635 '5' 0736 '6' 0837 '7' 0938 '8' 1474 't' 8500 F F12 352F '/' 273B ';' 0D3D '=' 1A5B '[' 2B5C '\' 1B5D ']' 2827 ''' 2960 '`' 342E '.' 565C ' ' 372A '*' 0C2D '-'

25 011B ESC 0E08 BS 3B00 F1 3C00 F2 3D00 F3 3E00 F4 3F00 F F F F F F10 47E0 Home 48E0 CUp 49E0 PgUp 4737 '7' 4838 '8' 4939 '9' 1E61 'a' 3062 'b' 2E63 'c' 2064 'd' 1265 'e' 2166 'f' 4BE0 CLft 3920 Space 4DE0 CRgt 4B34 '4' 4C35 '5' 4D36 '6' 2267 'g' 2368 'h' 1769 'i' 246A 'j' 256B 'k' 266C 'l' 4FE0 End 50E0 CDwn 51E0 PgDn 4F31 '1' 5032 '2' 5133 '3' 1C0D CR 326D 'm' 2C7A 'z' 186F 'o' 1970 'p' 10 'q' 4E2B + 4A2D '0' 1372 'r' 1F73 's' 532E '.' 1675 'u' 2F76 'v' 1177 'w' 2D78 'x' 1579 'y' 316E 'n' Domyślne ustawienia klawiatury (nowa mapa klawiszy + nowe kody ASCII): K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 W1 A <0,65> (bon) B <0,66> (kredyt) C <0,67> D <0,68> E <0,69> F <0,70> (gotów) G <0,71> H <0,72> I <0,73> J <0,74> (karta) K <0,75> L <0,76> W2 W3 W4 W5 W6 W7 M <0,77> + (wycofaj) ESC <27> HOME <0,36> LEFT <0,37> END <0,35> / <0,47> N <0,78> UP <0,38> SPACE <0,32> DOWN <0,40> <0,45> O <0,79> (pomoc) F1 <0,112> + PgUp <0,33> RIGHT <0,39> PgDn <0,34> 0 <0,48> P <0,80> F2 <0,113> 7 <0,55> 4 <0,52> 1 <0,49> Q R <0,81> (towary) F3 <0,114> 8 <0,56> 5 <0,53> 2 <0,50> * <0,106> <0,82> F6 <0,117> 9 <0,57> 6 <0,54> 3 <0,51>, <0,44> + S <0,83> (podsumuj) F5 <0,116> T <0,84> + (szuflada) ALT +S <4,83> + (potwierdzanie) ENTER <0,13> U <0,85> F7 <0,118> (o. OPK) ALT +A <4,65> X <0,88> Ę <0,202> Ś <0,140> W <0,87> + (anuluj) F8 <0,119> V <0,86> Ł <0,163> Ż <0,175> Y <0,89> F9 <0,120> (z. OPK) ALT +Z <4,90> Ą <0,165> Ń <0,209> (usuń) BS <0,8> Z <0,90> + (zmiana) F10 <0,121> Ć <0,198> Ó <0,211> (storno) DEL <0,46> Legenda: W1..7 oznaczenie wierszy klawiatury, K1..12 oznaczenie kolumn klawiatury, (...) dodatkowy opis klawisza (funkcja klawisza), <...,...> ALT CTRL SHIFT (pierwsza pozycja) plus kod ASCII klawisza (druga pozycja), + informacja, która część klawisza generuje znak, podczas naciskania klawisza.

26 DODATEK B (Konfiguracja sprawdzarek cen ELZAB LL i LW) Do konfiguracji sprawdzarek służy program spr_ip.exe, którego najnowsza wersja jest dostępna na serwerze firmy ELZAB pod adresem ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/serwis/spr_ip.zip. Program pracuje w systemach operacyjnych Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 i Windows XP. Po uruchomieniu programu pojawia się okno z dostępnymi sprawdzarkami, przykładowo: Konfiguracja sprawdzarki cen jest operacją jednorazową wykonywaną przed rozpoczęciem jej użytkowania. Odbywa się przez sieć LAN. Konfiguracja polega na:

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo