SYSTEMY DEDYKOWANE Jak określić przedmiot zamówienia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY DEDYKOWANE Jak określić przedmiot zamówienia?"

Transkrypt

1 SYSTEMY DEDYKOWANE Jak określić przedmiot zamówienia? Adam Rzeźnicki Application Management Services Program Manager 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

2 Systemy dedykowane jak określić przedmiot zamówienia? Agenda Wyzwania i problemy współczesnego IT a OPZ Systemy dedykowane Systemy dedykowane Co trzeba uwzględnić przy tworzeniu OPZ?

3 Wyzwania i problemy Wyzwania i problemy współczesnego IT a OPZ

4 Wyzwania IT zmienia biznes i podejście do zarządzania Wszystko jest ze sobą połączone Każdy oczekuje szybkich rezultatów Przedsiębiorstwo i IT w jednym Gotowości na ciągłe wyzwania i nowe możliwości W dowolnym miejscu, czasie oraz w dowolny sposób UPZP Rozdział 2, art.29, pkt.1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 4

5 Problemy IT stojące przed Zamawiającymi Nadmiarowość w portfelach aplikacji Złożoność portfela aplikacji Różnorodność technologii Starzenie się aplikacji Niekompatybil ność aplikacji Nieustanna presja na budżet IT w celu robienia więcej za mniej Niejasne TCO aplikacji Niezadowalające relacyjność pomiędzy wymaganiami biznesowymi i portfelem aplikacji Optymalizacja wykorzystania budżetu oprogramowania 5

6 Życie w przestarzałym środowisku Realia Aplikacje nie muszą znajdować się w środowisku mainframe by mogły być uznane za przestarzałe Dzisiaj każda aplikacja, która hamuje realizację stale zmieniających się wymagań może być uznana za przestarzałą Starsze aplikacje są znacznie bardziej odporne na zmiany i ewolucje, aby sprostać dzisiejszym potrzebom biznesu To działa. Dlaczego to zmieniać? Ryzyko Unikanie modernizacji przestarzałych aplikacji może spowodować utratę elastyczności, aby móc skutecznie konkurować z bardziej sprawnymi i adaptatywnymi systemami Pewnego dnia system przestanie działać i nikt nie będzie w stanie go naprawić Platforma stanie się nieaktualna i ostatecznie nie wspieralna bez wyraźnej ścieżki modernizacji

7 Modernizacja jest Wyzwaniem Dekady H Niepodatne na zmiany środowiska IT są kosztowne w utrzymaniu, trudne do zmiany, hamują produktywność, wzrost oraz innowacje Wydajność Rigid Widoczność Elastyczność Jakość Wydajność Szybkość many IT organizations are overly focused on what tactical step to take next and are missing the everworsening bigger picture with respect to IT modernization. Signs Indicate a Train Wreck Is Coming, Unless You Modernize IT, Gartner August, 2008 Sprawne Przedsiębiorstwo/Organizacja Uproszczone procesy biznesowe Zdolność absorbcji gwałtownego wzrostu Scentralizowane zarządzanie danymi Wysoko skalowalne i bezpieczne sieci Zapewnienie platformy integracyjnej Umiejętność odnowy/modernizacji aplikacji Umiejętność zarządzania programami i procesami IT L Elastyczność Biznesowa H

8 Wiele firm już rozpoczęło działania w tym kierunku 45% przedstawicieli wyższego kierownictwa twierdzi, że albo właśnie zakończyli, są w trakcie, albo planują projekty modernizacyjne IT. Zgodnie z danymi Forrester Research, 3 NAJWAŻNIEJSZE PRIORYTETY dla liderów IT to: MODERNIZACJA przestarzałych aplikacji; KONSOLIDACJA nadmiarowych aplikacji; UPGRADE starych pakietów aplikacyjnych. IT modernization: An exercise in alignment, Economist Intelligence Unit, September 2009 Application Modernization and Migration Trends in 2009/2010, Forrester, November 2009

9 SYSTEMY DEDYKOWANE Co trzeba uwzględnić przy tworzeniu OPZ?

10 Podejście do budowy/modernizacji systemu/aplikacji Wiele strategii modernizacji jest wymagane do określenia we właściwy sposób poziomu ryzyka, potencjalnych korzyści i priorytetów biznesowych każdego systemu/ aplikacji Cele, stan obecny, kontekst Strategie budowy/modernizacji Etapy Etap 1 - Ocena aplikacji/systemu Etap 2 - Zdefiniowanie ścieżki i planowanie Etap 3 - Realizacja przedsięwzięcia Etap 4 Ograniczenie ryzyka /tranzycja Etap 5 Osiągnięcie rezultatów i przejście do utrzymania Budowa/Modernizacja polega na zrozumieniu opcji i stworzeniu operacyjnie bezpiecznej ścieżki

11 Cele, stan obecny, kontekst Możliwe opcje Zachowanie istniejącego status quo Zachowanie jak największego zakresu podstawowej struktury aplikacji, a jeśli to nie jest możliwe migrowanie jej do tańszych platform i/lub o wyższej wydajności. Zrozumienie reguł i logiki biznesowej. Przedefiniowanie istniejących aplikacji jako usługi Zmiana Budowa nowych systemów, wymiana starych aplikacji na oprogramowanie klasy ERP, modernizacja aplikacji do SOA lub chmury Wycofanie Archiwizacja starych danych oraz aplikacji Cele Umożliwienie realizacji nowych wymagań biznesowych i zwiększenie przejrzystości mapowania procesów biznesowych na funkcjonalności aplikacji Zmniejszone wydatki na utrzymanie Skrócenie/optymalizacja czasu wdrożenia/modernizacji/wprowadzania zmian systemu Wyższa jakość i bezpieczeństwo Wyrównanie portfela aplikacji i stopnia ich kompatybilności Zmniejszenie zależności od przestarzałych technologii Zarchiwizowanie danych

12 Strategie modernizacji cz.1 Dokumentacja i szkolenia/relearn Proces, w ramach którego identyfikowane i dokumentowane są m.in. kwestie praw autorskich, logiki biznesowej, danych aplikacyjnych, relacji z innymi systemami/aplikacjami. Umożliwia zachowanie poniesionych inwestycji. Restrukturyzacja/Optymalizacja/Refactor Optymalizacja kodu w celu poprawy efektywności pracy aplikacji. Analiza starszych aplikacji mainframe, analizowanie wydajności kodu, zidentyfikowanie nieefektywnych segmentów kodu oraz wykonanie jego restrukturyzacji, opracowanie zaktualizowanego kodu za pomocą najlepszych praktyk i metodyk. Migracja/Rehost Migracja dotychczasowych aplikacji do tańszych nowoczesnych platform bez znaczących zmian w cechach i funkcjach biznesowych. Modernizacja/Zmiana interfejsów/reinterface Zmiana interfejsów dotychczasowych aplikacji poprzez tworzenie nowych, ekranowych interfejsów użytkowników oraz nie ekranowych interfejsów wykorzystanych do wymiany danych z innymi systemami/aplikacjami, a co za tym idzie zwiększenia zakresu wymiany danych, wydajności i możliwości aplikacji.

13 Strategie modernizacji cz.2 Przeprojektowanie/Re-architect Przeprojektowanie i przepisanie przestarzałych aplikacji w oparciu języki programowania wyższego poziomu, z uwzględnieniem zidentyfikowanych wymagań zarówno technicznych jak i biznesowych. Zastąpienie/Wymiana/Replace Spójne podejście do wymiany dotychczasowej aplikacji na gotowe standardowe oprogramowanie, branżowe standardy aplikacyjne lub nowo tworzone aplikacje. Wycofanie z eksploatacji/retire Wycofanie starszych aplikacji z portfela aplikacji. HP ocenia powiązania między wycofywanymi aplikacjami, a następnie zarządza ich zamknięciem w taki sposób, aby nie zakłócić działania przedsiębiorstwa.

14 Etap 1: Ocena środowiska informatycznego AKCJE Inwentaryzacja Określenie zasobów, procesów i ograniczeń Analiza Analiza pod kątem racjonalizacji/optymalizacji komponentów IT w kontekście celów/wymagań biznesowych Decyzja Opracowanie mapy drogowej WYNIKI Przejrzystość portfela aplikacyjnego Określenie prawdziwych rozmiarów aplikacji Identyfikacja zduplikowanego kodu Identyfikacja komponentów systemu(ów) i ich relacji Oparte na faktach raporty wspomagające podejmowanie decyzji i planowanie finansowe Mapa drogowa dla rozwoju systemu

15 Etap 2: Zdefiniowanie ścieżki budowy/modernizacji i planowanie Zdefiniowanie ścieżki i planowanie Ocena/weryfikacja Portfolio Aplikacji IT Określenie/weryfikacja strategicznych wartości/modułów/funkcji systemu/aplikacji Określenie/potwierdzenie możliwych opcji budowy/modernizacji aplikacji Functional Quality - Fulfillment (by process/ application) Wybór strategii budowy/modernizacji ARCH ARCH BOS BOS ITPS/ ICSS DMD Client MMB RCOM/ OMS Mainstreet SAF-T Scanner Scanner One Line Scanner DMD Client F&G DMD Client MMB Remittance Batchdrive KE3 NCSS QSP Sumasoft ICR DMD Client F&G Data Entry - Trailer Life Batchdrive BOS DMD Client MMB Sumasoft DMD Client F&G Przedstawienie i zatwierdzenie ustaleń Zbudowanie przypadku biznesowego Opracowanie planu działań budowy/modernizacji General Ledger Replace Timeline Apps Modernization Assessment Period Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Investment $50,000 $160,000 $40,000 $0 $0 Benefit $0 $70,000 $230,000 $70,000 $70,000 Net Benefit ($50,000) ($90,000) $190,000 $70,000 $70,000 Re-learn Re-factor Wave 1 $250,000 Confirm Re-interface (P1) Re-interface (P2) Re-learn(2) Replace (SAP) $200,000 Wave 2 Configure Test Configure Test Deploy $150,000 Data Conversion Benefit $100,000 Net Benefit Wave 3 Retire $50,000 Investment $0 ($50,000) ($100,000) Break Even Point Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Program Office and Governance Jul 2007 Jan 2008 Jul 2008 Jan 2009 Jul 2009 Jan 2010 Jul 2010

16 Etap 3: Realizacja przedsięwzięcia Realizacja przedsięwzięcia Ustanowienie Projektu/Programu Budowy/Modernizacji Zdefiniowanie Architektury Aplikacji Modelowanie Architektury Biznesowej Transformacja/przekształcenie Procesów Biznesowych Modernizacja Applikacji Szczegółowy Plan Projektu Modernizacji

17 Etap 4 - Ograniczenie ryzyka / tranzycja Ograniczenie ryzyka / tranzycja Przygotowanie Planu przejścia Ograniczenie Ryzyka Operacyjnego Optymalizacja Zasobów Utrzymaniowych Przejście do Stanu Operacyjnego Zarządzanie Środowiskiem Uruchomienie Zmodernizowanych Aplikacji

18 Etap 5: Osiągnięcie rezultatów i przejście do utrzymania Utrzymanie/zarządzanie systemem/aplikacją Zdefiniowanie i wdrożenie modelu utrzymaniowego Definicja, wdrożenie i zarządzanie usługami utrzymaniowymi (ITIL), w szczególności zarządzanie poziomami usług Definicja i wdrożenie modelu w zakresie obszarów operacyjnych/administracji systemu Definicja, wdrożenie i zarządzanie procesami cyklu wytwarzania aplikacji i środowiskami pomocniczymi (np. deweloperskie, testowe, UAT, preprodukcja) Korelacja utrzymania z projektami transformacyjnymi Ciągłe ulepszanie jakości świadczonych usług

19 PODSUMOWANIE OPZ dla systemu dedykowanego co jest ważne? Cel budowy systemu: jakie istotne wymagania biznesowe i społeczne maja zostać spełnione; określenie kluczowych mierników sukcesu (KPI). Stan obecny: inwentaryzacja; Tasks analiza efektywności obecnego rozwiązania. Stan docelowy: określenie sposobu budowy/modernizacji oraz modelu eksploatacji i utrzymania systemu; mapa drogowa i plan zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia. OPZ a kryteria oceny ofert W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje swoje rzeczywiste potrzeby. Powinien przy tym stosować takie zasady opisu, które umożliwią każdemu wykonawcy złożenie oferty i będą zgodne z prawem. Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w art UPZP.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2009 Tym,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo