OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr umowy UDA-POKL / Przedmiotem zamówienia został podzielony na 3 części. 1. Część nr 1: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających z zakresu zarządzania metodologia PRINCE 2 FOUNDATION. Czas pojedynczego szkolenia: 30 godzin dydaktycznych zorganizowanego w terminie: do ustalenia z Zamawiającym, w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie"; Ilość grup przewidzianych na szkolenie: 2 grupy 15 osobowe; Zamawiający udostępni salę do przeprowadzenia szkolenia; Opracowanie programu szkolenia gwarantującego realizację założonych celów; Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia zgodnie z wymogami projektu. b) Cel - Zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: definiowanie projektu; praktyka prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt; różne aspekty budowy struktury organizacyjnej dla projektu; przywództwo i strategia identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy; budowa i ciągłe uaktualnianie uzasadnienia biznesowego; zarządzania ryzykiem i obsługa zagadnień; zarządzanie jakością i prowadzenie nadzoru; planowanie i kontrola; całościowy przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia; zasady metodyki, które umożliwiają jej elastyczne dostosowanie do praktycznie każdego środowiska i wykorzystanie w zależności od wymagań organizacji, w której realizowany jest projekt oraz do zakresu, ryzyka samego projektu; szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy. c) Wykonawca zapewni: doświadczonych wykładowców posiadających wiedzę merytoryczną z zakresu objętego szkoleniem; Strona 1 z 5

2 zajęcia przygotowane w charakterze ćwiczeń warsztatowych, mini wykładu, prezentacji, dyskusji, pracy zespołowej; komplet specjalnie opracowanych materiałów szkoleniowych; uzyskanie świadectwa o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu PRINCE2 ; organizację i pokrycie kosztów egzaminu/certyfikatu PRINCE2 FOUNDATION; Oficjalny certyfikat w języku angielskim i dostarczany przez Association of Project Management Group (APMG) w ciągu 8 tygodni od dnia egzaminu. dający możliwość przygotowania, a następnie przystąpienia do egzaminu PRINCE2 Practitioner; Przygotowanie harmonogramu podlegającego akceptacji Zamawiającego. Lp. Materiały szkoleniowe oraz metody szkolenia Parametry oferowane [TAK/NIE] 1. Szczegółowy opis programu a) Wyodrębnienie wszystkich wymaganych modułów tematycznych 2 pkt. b) Wskazanie nowych istotnych dla tematu szkolenia modułów tematycznych 2 pkt. c) Dostosowanie programu zajęć do specyfiki sektora szkolnictwa wyższego (projekty badawcze, projekty UE) 3 pkt. 2. Układ zajęć z podziałem na część teoretyczną i warsztatową: a) % podział części teoretycznej i praktycznej 50 : 50 i więcej 3 pkt. Należy wybrać a) lub b): b) % podział części teoretycznej i praktycznej 60 : 40 1 pkt. 3. Uwzględnienie czasu na konsultacje z prowadzącym w wymiarze co najmniej 0,5 godz. na uczestnika (za każde 0,5 h jeden punkt) max. 3 pkt. 4. Rodzaje materiałów szkoleniowych: a) Odrębne materiały na każdy moduł tematyczny 2 pkt. b) Prezentacja podczas zajęć (power point lub inna multimedialna) 2 pkt. c) Różnorodność form materiałów szkoleniowych (prezentacje, skrypty, bibliografie) 2 pkt. 5. Czy Wykonawca przewiduje inne pomoce naukowe? 5 pkt. 6. Czy Wykonawca zapewnia wsparcie uczestników szkolenia poza szkoleniem? 5 pkt. Liczba godzin: (Jeżeli tak, to w jakiej postaci?) (Jeżeli tak, to w jakiej postaci?) 2. Część nr 2: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających z zakresu obsługi oprogramowania MS Projekt Czas pojedynczego szkolenia: 30 godzin szkolenia; Strona 2 z 5

3 W każdym ze szkoleń biorą udział pracownicy UWM w Olsztynie, prowadzący zajęcia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie innowacjami; Ilość grup przewidziana na każde ze szkoleń: 2 grupy 15 osobowe; opracowanie programu szkolenia gwarantującego realizację założonych celów; szczegółowy plan Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającemu; przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia zgodnie z wymogami projektu. b) Cel Zapoznanie z następującymi zagadnieniami: obsługą oprogramowania; możliwościami wykorzystania i wdrożenia oprogramowania; Interfejs użytkownika programu MS Project 2007; Tworzenie nowego projektu; Zarządzanie zasobami i zadaniami; Tworzenie kalendarza projektu; Śledzenie realizacji projektu; Analiza odchyleń; Widoki i raporty; Wymiana informacji pomiędzy Microsoft Office Projekt c) Wykonawca zapewni: doświadczonych Instruktorów posiadających wiedzę merytoryczną z zakresu; planowania i harmonogramowania w projektach; zajęcia przygotowane w charakterze warsztatów; komplet specjalnie opracowanych, autorskich materiałów szkoleniowych; imienny certyfikat ukończenia kursu. 3. Część nr 3: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających z zakresu obsługi oprogramowania VisioPro Czas pojedynczego szkolenia: 30 godzin szkolenia; W każdym ze szkoleń biorą udział pracownicy UWM w Olsztynie, prowadzący zajęcia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie innowacjami; Ilość grup przewidziana na każde ze szkoleń: 2 grupy 15 osobowe; opracowanie programu szkolenia gwarantującego realizację założonych celów; szczegółowy plan Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającemu; przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia zgodnie z wymogami projektu. b) Cel Zapoznanie z następującymi zagadnieniami: Wiedza teoretyczna i praktyczna Uruchomienie programu i jego składniki Strona 3 z 5

4 Diagramy, kształty, szablony; Modyfikacje diagramów; Wprowadzenie do programu MS Visio 2007; Tworzenie dokumentu. Obiekty Tryby i atrybuty; Korzystanie z matryc; Tworzenie innych elementów rysunkowych; Łączenie elementów; Wstawianie obiektów graficznych; Formatowanie wypełnień; Dodawanie cienia; Obracanie i odbijanie; Kolejność obiektów; Grupa obiektów; Tworzenie nowych matryc; Sprawdzanie pisowni; Zarządzanie paletą kolorów; Ochrona obiektów i dokumentu. Matryce (wzorniki) Dobór istniejących matryc; Modyfikacja matryc. Wsparcie projektowania Siatki, linijki; Wyrównanie; Warstwy. Diagramy złożone Prezentacja diagramów; Wydruk; Praca z tekstem; Dodawanie tekstu do elementów graficznych; Umieszczanie tekstu w liniach połączeń; Bloki tekstowe; Formatowanie tekstu; Formatowanie elementów graficznych; Formatowanie linii; Zarządzanie stronami w dokumencie; Dodatkowe narzędzia i opcje. Strona 4 z 5

5 Eksport do strony Web Integracja z pakietem MS Office c) Na zakończenie kursu uczestnicy będą sprawnie poruszać się w aplikacji MS Visio, tworzyć diagramy a także własne szablony diagramów i przenosić swą pracę do innych aplikacji MS Office. d) Wykonawca zapewni: doświadczonych Instruktorów posiadających wiedzę merytoryczną z zakresu; planowania i harmonogramowania w projektach; zajęcia przygotowane w charakterze warsztatów; komplet specjalnie opracowanych, autorskich materiałów szkoleniowych; imienny certyfikat ukończenia kursu...., dnia... (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) Strona 5 z 5

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) Lublin, 04.02.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości Oświęcim, dnia 07.08.2014 r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo