OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej wymienionych w 2 pkt 1 b) Regulaminu rekrutacji. b) Doradztwa indywidualnego skierowanego do osób fizycznych; c) Szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni; d) Szkolenia Akademia Zarządzania Spółdzielnią ; e) Szkolenia Akademia Przedsiębiorczości Społecznej ; f) Usług wspierających rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce; g) Promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze es. II. Usługi prawne, księgowe i marketingowe 1. Usługi prawne, księgowe i marketingowe skierowane są do następujących podmiotów ekonomii społecznej, funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego: a) Spółdzielni pracy; b) Spółdzielni inwalidów i niewidomych; c) Spółdzielni socjalnych; d) Organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową; 2. Usługi świadczone są średnio przez 5 miesięcy dla jednego podmiotu. 3. Zakres wsparcia: a) Usługi prawne (w zakresie bieŝącej działalności podmiotów); b) Usługi księgowe (w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, prowadzenia rozliczeń, kalkulacji kosztów, analizy finansowej); c) Usługi marketingowe (w zakresie badań strategii, budowania relacji z otoczeniem, promocji podmiotu, doboru narzędzi marketingowych).

2 III. Doradztwo indywidualne 1. Doradztwo indywidualne skierowane jest do osób zainteresowanych załoŝeniem lub prowadzeniem działalności w formie spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnej, spółdzielni osób prawnych oraz organizacji pozarządowej. 2. KaŜda osoba moŝe skorzystać średnio z dwóch godzin doradztwa, świadczonego w Centrum Spółdzielczym, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej lub Punktach Wsparcia. 3. Zakres wsparcia: a) Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni (konsultacje z zakresu biznes planów; opracowania statutów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych; konsultacje w procesie rejestracji podmiotu; prawa spółdzielczego, prawa pracy, rozwiązywania konfliktów, księgowości i rachunkowości, inne); b) Doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej (konsultacje z zakresu biznes planów, opracowania statutów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych; konsultacje w procesie rejestracji działalności gospodarczej, podstaw prawnych dotyczących działalności fundacji i stowarzyszeń; kodeksu Spółek Handlowych, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, rozwiązywania konfliktów, księgowości i rachunkowości, inne). IV. Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni 1. Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnej lub spółdzielni osób prawnych. 2. Cykl szkoleniowy obejmuje: a) 64 godziny szkoleniowe (4 dwu dniowe zjazdy, kaŝdy po 16 godzin); b) 16 godzin wsparcia w postaci doradztwa grupowego (1 dwu dniowy zjazd); c) 4 godziny na osobę wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego; 3. Grupa szkoleniowa liczy 15 osób. 4. Cykl szkoleniowy obejmuje następujące zagadnienia: a) Komunikacja i budowanie zespołu; b) Podstawy działania spółdzielni;

3 c) Przygotowanie biznes planu doradztwo grupowe; d) Księgowość spółdzielni oraz obowiązki wobec instytucji zewnętrznych; e) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności w formie spółdzielni. V. Szkolenie Akademia Zarządzania Spółdzielnią 1. Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnej, spółdzielni inwalidów i niewidomych lub spółdzielni osób prawnych. 2. Cykl szkoleniowy obejmuje 64 godziny szkoleniowe (4 dwu-dniowe zjazdy, kaŝdy po 16 godzin). Szkolenia odbywać się będą w trybie weekendowym). 3. Grupa szkoleniowa liczy 15 osób. 4. Cykl szkoleniowy obejmuje następujące zagadnienia: a) Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem; b) Komunikacja; c) Polityka kadrowa w spółdzielniach; d) Kreowanie wizerunku spółdzielni. VI. Szkolenie Akademia Przedsiębiorczości Społecznej 1. Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych mających doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub statutową odpłatną oraz przedsiębiorstwach społecznych załoŝonych przez te organizacje. 2. Cykl szkoleń w ramach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej będzie trwał 64 godziny szkoleniowe. Szkolenia odbywać się będą w trybie weekendowym. 3. Grupa szkoleniowa w kaŝdym cyklu liczy ok. 15 osób. 4. W ramach cyklu uczestnicy otrzymają po 9 godzin doradztwa indywidualnego oraz 10 godzin doradztwa grupowego. 5. Cykl szkoleniowy obejmuje następujące zagadnienia: a) Biznes plan jako narzędzie zarządzania PES;

4 b) Zarządzanie procesem grupowym, doskonalenie umiejętności interpersonalnych PES; c) Zarządzanie zasobami ludzkim w PES; d) Marketing w PES; e) Zarządzanie finansami w PES; f) Formalno-prawne aspekty prowadzenia PES. VII. Usługi wspierające rozwój partnerstwa na rzecz es w Małopolsce 1. Seminaria zorganizowane w ramach usług wspierających rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. 2. Głównym celem spotkań jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej oraz wskazanie na partnerstwo międzysektorowe jako waŝny element budowania potencjału sektora ekonomii społecznej. 3. Spotkania robocze, wpisane w formułę Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, których głównym celem jest instytucjonalizacja współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. VIII. Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze 1. Promocja ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w tym sektorze jest realizowana m.in. poprzez następujące typy działań: a) Prowadzenie zakładki dot. projektów realizowanych w ramach poddziałania PO KL w Małopolsce na b) Dwie konferencje (otwierająca i zamykająca realizację projektów w poddziałaniu PO KL w Małopolsce); c) Kampania promująca działalność i produkty przedsiębiorczości społecznej z Małopolski; d) Publikacja poświęcona przedsiębiorstwom społecznym (przedsiębiorczości społecznej) w Małopolsce; e) Dwa seminaria informacyjne nt. ekonomii społecznej;

5 f) Wydanie 7 numerów elektronicznego biuletynu (nt. ekonomii społecznej, systemu wsparcia dla podmiotów ES); g) Organizację targów ES w Małopolsce. 2. Działania skierowane są do wszystkich mieszkańców Małopolski.

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 01.07.2009-31.03.2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Cel projektu. Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. oraz

Cel projektu. Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. oraz Cel projektu Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz promocja przedsiębiorczości społecznej wśród kadr instytucji rynku pracy w województwie małopolskim Termin realizacji projektu Projekt

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Zgoda z dnia 1 października 2014 r. DPS- VI-51111-6988-115-MJ/14(20) Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI DIG OD CZERWCA 2007 r. DO CZERWCA 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków DIG Sprawozdawcze WROCŁAW, 16 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata 2005 2012

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata 2005 2012 PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata 2005 2012 SOKOŁÓW PODLASKI 2004 r. CEL. 1 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy MARZEC 2014 6 W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy Agnieszka Pacut Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel szkolenia: FUNDACJA GOSPODARCZA PRO EUROPA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Przeprowadzenie cyklu dwudniowych szkoleń merytorycznych na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach

Bardziej szczegółowo