Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim"

Transkrypt

1 Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Akademia Przedsiębiorczości w Starachowicach

2 Cele projektu Głównym celem projektu było wsparcie ekonomii społecznej mające na celu dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako instrumentów wsparcia grup defaworyzowanych.

3 Cele projektu Celami szczegółowymi było: Zdobycie przez 22 bezrobotnych oraz 98 pracowników podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej poprzez organizację cyklu szkoleń. Promocja idei ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej wśród 160 pracowników instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej - poprzez zorganizowanie konferencji inaugurującej projekt oraz 4 konferencji regionalnych.

4 Działania w projekcie I. Konferencja promująca Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim Kielce 22 wrzesień 2009 pod nazwą Ekonomia społeczna w praktyce

5 Konferencja promująca Projekt Tematyka: Czym jest gospodarka społeczna i Polityka państwa wobec podmiotów ekonomii społecznej (Cezary Miżejewski - Ekspert w dziedzinie ekonomii społecznej) Przykłady wdrażania ekonomii społecznej w Polsce (Jadwiga Olszowska-Urban - Ekspert i Trener Partnerstwa Lokalnego MCPPN)

6

7 Działania w projekcie II. Konferencje regionalne pod nazwą Ekonomia społeczna jako wsparcie grup defaworyzowanych 1. Busko - Zdrój 21 październik 2009 (warsztatowa) 2. Ostrowiec Świętokrzyski 12 listopad 2009 (warsztatowa) 3. Skarżysko-Kamienna 15 grudzień 2009 (warsztatowa) 4. Kielce 17 luty 2010 (podsumowująca) Prelegentami byli konsultanci ds. ekonomii społecznej oraz przedstawiciele istniejących spółdzielni socjalnych.

8 Konferencja regionalna 1. Busko - Zdrój 21 październik 2009 Tematyka: Charakterystyka pracy z wykluczonym społecznie - etyka pracy oraz podejście holistyczne, Praktyczne aspekty pracy z wykluczonym społecznie, Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej bez oparcia o środki pochodzące z UEPani Grażyna Wdowiak (Kierownik OPS w Bystrzycy Kłodzkiej, specjalista partnerstwa lokalnego),spółdzielczość socjalna jako droga wychodzenia z sytuacji wykluczenia społecznego, Prezentacja spółdzielni socjalnej Pomocna Dłoń Małgorzata Bernard-Staniszewska

9

10

11

12 Konferencja regionalna 2. Ostrowiec Świętokrzyski 12 listopad 2009 Tematyka: Partnerstwo i integracja społeczna, Dobre praktyki wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego I Ekonomii Społecznej w Polsce, czyli III sektor, samorząd i biznes razem w działaniach dla rzecz grup wykluczonych, Schemat rozwoju społeczno gospodarczego gminy powiatu podstawą do budowania partnerstwa na rzecz rynku pracy i ekonomii społecznej Jadwiga Olszowska Urban Ekspert Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej Prezentacja Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Chorzowa - Tadeusz Durczok wiceprezes zarządu, dyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Chorzowie

13

14

15

16 Konferencja regionalna 3. Skarżysko-Kamienna 15 grudzień 2009 Tematyka: Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce - Pani Małgorzata Ołdak i Pan Cezary Miżejewski - eksperci w dziedzinie ekonomii społecznej Perspektywa idei, Perspektywa polityk publicznych, Perspektywa finansowa, Perspektywa obywateli, Planowane działania na rzecz ekonomii społecznej podejmowane na poziomie centralnym. Ekonomia Społeczna w praktyce - Pan Dariusz Bożek wiceprezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem Droga do Przedsiębiorczości społecznej w Cieszynie, Program Przedsiębiorstwa Centrum Edukacji Socjalnej założenia, Przedsiębiorstwo społeczne praktyka po 20 miesiącach działalności, Współpraca z przedsiębiorcami prezentacja projektu FIO W stronę klastra, Nowoczesny design dla podmiotów ekonomii społecznej program Od idei do projektu, od projektu do produktu

17

18

19

20 Konferencja regionalna 4. Kielce 17 luty 2010 (podsumowująca) Tematyka: - Pan M. Zatorski Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - Otwarcie Konferencji. Podsumowanie działań zrealizowanych w Projekcie Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. - Pan Z. Kowalski - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach - Możliwości realizacji partnerstwa w Powiecie kieleckim. - Pan J. Kuba Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów BAŁT - Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę ekonomii społecznej i partnerstwa trójsektorowego. - Pan D. Kurcman RO EFS w Kielcach - Możliwości wsparcia w POKL dla sektora ekonomii społecznej w 2010 roku. - Pan A. Jakóbik Ekspert prawa zamówień publicznych Zmiany w zamówieniach publicznych przewidziane dla instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej.

21 Działania w projekcie III. Szkolenia Projekt przewidywał realizację 8 szkoleń w średnio 15 osobowych grupach z tematyki: Podstawy prawne i aspekty finansowe funkcjonowania spółdzielni socjalnych - 2 szkolenia Zarządzanie spółdzielnią socjalną - 3 szkolenia Pomoc publiczna (teoria + aspekty praktyczne) - 2 szkolenia Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej 1 szkolenie.

22 Działania w projekcie W Szkoleniach wzięło udział: Podstawy prawne i aspekty finansowe funkcjonowania spółdzielni socjalnych - 2 szkolenia (28 osób) Zarządzanie spółdzielnią socjalną - 3 szkolenia (51 osób) Pomoc publiczna (teoria + aspekty praktyczne) - 2 szkolenia 27 osób) Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej - 1 szkolenie 14 osób)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Działania w projekcie Opracowany, wydrukowany został informator Spółdzielnia socjalna - krok po kroku szt. informatora został rozdany na konferencjach i szkoleniach.

34

35 Działania w projekcie W ramach Projektu utworzona została strona internetowa na której osoby zainteresowane będą mogły znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące sektora ekonomii społecznej oraz instytucji oferujących wsparcie w tym zakresie.

36 Uczestnicy projektu Zgodnie z wytycznymi Poddziałania PO KL wsparciem objęto jednostki działające na terenie woj. świętokrzyskiego: W zakresie szkoleń -120 beneficjentów w tym: - 98 pracowników z: Instytucji rynku pracy, w tym:»»»» publicznych służby zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, OHP, instytucji dialogu społecznego, Instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej Oraz 22 osoby bezrobotne

37 Uczestnicy projektu Zgodnie z wytycznymi Poddziałania PO KL wsparciem objęto jednostki działające na terenie woj. świętokrzyskiego: W zakresie wszystkich konferencji -160 beneficjentów z: instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o statusie Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stowarzyszenia JST),

38 Kontakt BIURO PROJEKTU: Kielce, ul. Warszawska 34, tel , fax Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Starachowice, ul. Zgodna 2 tel./fax , oraz strona

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo