FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH"

Transkrypt

1 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od do r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości w Rozporządzeniu z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje (Dz. U. nr 50, poz. 529). 1. Składający sprawozdanie: Nazwa: FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Siedziba: Lublin Adres: I Armii Wojska Polskiego 5/7 Data wpisu do KRS: KRS: NIP: REGON: Dane członków zarządu fundacji: Prezes Fundacji Paweł Prokop zamieszkały ul. Wyspiańskiego 34, Lublin, PESEL: Statutowym Celem Fundacji jest: 1) prowadzenie kształcenia ustawicznego, 2) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów w formach pozaszkolnych, 3) przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, 4) budowanie partnerstwa międzysektorowego, 5) promowanie idei partycypacji społecznej, 6) promowanie idei wolontariatu, 7) promowanie i wspieranie modelu uczenia się przez całe życie,

2 8) rozwój systemu edukacji, 9) rozwój rynku pracy i aktywizacji bezrobotnych, 10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 11) podnoszenie jakości ochrony zdrowia, 12) rozwój kultury, sportu i turystyki oraz ochrona dziedzictwa narodowego, 13) wdrażanie innowacji w zarządzaniu, 14) rozwój konkurencyjności w wymiarze gospodarczym i społecznym, 15) rozwój przedsiębiorczości, 16) promowanie zasad zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska, 17) spójność społeczno-gospodarcza, 18) podnoszenie jakości życia, 19) upowszechnianie dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej, szczególnie z partnerami ze Wschodu, 20) wzmocnienie integracji europejskiej, 21) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 22) promowanie przejrzystości w działaniach instytucji publicznych, pozarządowych i komercyjnych. 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności: 1) szkoleniowej, 2) doradczej, 3) wydawniczej, 4) promocyjnej, 5) projektowej, 6) badawczej, 7) popularyzatorskiej, 8) wychowawczej, 9) dokumentacyjnej, 10) naukowej, 11) gwarancyjnej.

3 3. Opis działalności statutowej Fundacja prowadzi dla instytucji i osób fizycznych działalność: - szkoleniową - konsultingową - projektową (realizacja projektów finansowanych z funduszy pomocowych) - prowadzenie badań i analiz 4. Uchwały Zarządu: w załączeniu 5. Przychody Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w 2011 roku: - przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację w ramach celów statutowych ,70 - uzyskane dotacje z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych ,32 6. Informacja o poniesionych kosztach: a) Koszty realizacji celów statutowych: - dotacje ,32 - usługi szkoleniowe ,08 razem ,40 b) Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii 2 667,58 - usługi transportowe 0,00 - usługi telekomunikacyjne 8 118,65 - usługi internatowe i informatyczne 279,00 - usługi dzierżawy, czynsze 1 195,12 - prowizje bankowe, opłaty, inne ,07 - wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,79 c) Działalność gospodarcza nie występuje d) Pozostałe koszty nie występują 7. a) Na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnionych w ramach umowy o pracę było 9 osób: Specjalista ds. projektów 9 osób

4 b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń (netto) ,01 w tym: - nagrody 0,00 - wynagrodzenia etatowe ,73 - premie nie dotyczy c) wynagrodzenie roczne wypłacone członkom zarządu ,91 w tym - nagrody nie dotyczy - wynagrodzenia etatowe 5 274,73 - premie nie dotyczy d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń ,10 (W tym stypendia) e) Fundacja Inicjatyw Menedżerskich nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. f) Fundacja Inicjatyw Menedżerskich nie lokowała żadnych kwot na rachunkach bankowych g) Fundacja Inicjatyw Menedżerskich nie nabyła żadnych obligacji. h) Fundacja Inicjatyw Menedżerskich nie nabyła żadnych nieruchomości. i) Fundacja Inicjatyw Menedżerskich nie nabyła żadnych środków trwałych j) Na koniec 2011 powstało zobowiązanie w wysokości ,68 8. Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: - Skarb Państwa Ministerstwo Środowiska 2250 zł szkolenie Zagadnienia społeczno ekonomiczne - SPZOZ w Lubartowie zł Wykonanie oceny systemu budżetowego - Gmina Jabłoń zł Sporządzenie wniosku o dofinansowanie zł 490 zł - Gmina Miasto Kraśnik zł Przeprowadzenie audytu w zakresie sytuacji organizacyjnej i finansowej - Gmina Lublin zł Szkolenie z zakresu etyki urzędniczej - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 52416,28 zł Szkolenie Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o model CAF i przeprowadzenie wewnętrznych auditów jakości w UMWL 3008,15 zł

5 Szkolenie nt. kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych dla kadry kierowniczej 2357,72 zł Opracowanie oraz wdrożenie procedury Monitorowanie jakości usług publicznych UMWL w Lublinie zł Opracowanie oraz wdrożenie procedury Zasady konsultacji społecznych z partnerami publicznymi w województwie Lubelskim zł Szkolenia Akademia Umiejętności Trenerskich 1650,41 - Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim 460 zł Szkolenie System Zarządzania Jakością a Kontrola Zarządcza - Urząd Gminy Krasnystaw 460 zł Szkolenie System Zarządzania Jakością a Kontrola Zarządcza - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zł Szkolenie Stosowanie znowelizowanych przepisów KPA w praktyce w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Ustawa de regulacyjna i odpowiedzialność urzędnicza - Urząd Gminy Niedrzwica Duża 490 zł - Urząd Miejski w Poniatowej 490 zł - Urząd Gminy Wisznice 980 zł - Urząd Gminy Józefów 490 zł - Urząd Gminy Wólka Lubelska 1900 zł - Urząd Gminy Drelów 490 zł - Urząd Gminy Milanów 490 zł - Urząd Miejski w Białymstoku 2000 zł Spotkanie informacyjne dot. promocji miasta - SPZOZ w Puławach 7500 zł Szkolenia i konsultacje we wdrażaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 : 2009

6 - Gmina Opole Lubelskie zł Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą 9. Fundacja rozliczyła się z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych na podstawie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (deklaracja CIT-8). 10. W 2011 roku przeprowadzono następujące kontrole: nie dotyczy.. Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania Głównym, szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest promowanie profilaktyki i leczenia różnorodnych problemów zdrowotnych (trudno gojące się rany, choroby cywilizacyjne)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 FUNDACJA PEDAGOGIUM ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa tel/fax (022) 826-48-17 www.fp.org.pl e-mail: fundacja@pedagogium.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH W PODZIALE NA BLOKI. 1. PROJEKTY KRAJOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo