PROGRAMY, PORTFELE I RODZINY AGREGATY PROJEKTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY, PORTFELE I RODZINY AGREGATY PROJEKTÓW"

Transkrypt

1 Stanisław Gasik Sybena Consulting Konferencja Projektami IT Warszawa, marca 2009 PROGRAMY, PORTFELE I RODZINY AGREGATY PROJEKTÓW Wprowadzenie O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? Agregaty projektów pojęcia podstawowe projektów dynamiczne łączenie projektów Portfele jednolity model zarządzania Programy duże projekty? 2 1

2 Wprowadzenie PORTFEL? CO TO JEST? Projekty wchodzące w skład określonego programu. Project Manager Today, UK Składowe projekty programu, który dostarcza produkty potrzebne do zmiany sposobu realizacji biznesu. Kingston Sorel International Wykaz wszystkich projektów i działań, które razem wytwarzają stan docelowy firmy opisany w jej wizji działania. Office of Governmemt Commerce Zbiór projektów połączonych w sposób znaczący dla osoby łączącej. Oracle Primavera Zbiór projektów, programów i innych prac, połączonych żeby umożliwić skuteczne zarządzanie tymi pracami, w celu osiągnięcia strategicznych celów biznesowych. Project Management Institute Zbiór niepowiązanych projektów jest czasami nazywany portfelem. British Standard 6079 Zbiór projektów mających wspólny cel biznesowy. 3 Wprowadzenie PRZYKŁADY PORTFELI Wszystkie projekty i programy (P&P ( P&P) ) organizacji Wszystkie P&P inwestycyjne organizacji Wszystkie P&P komercyjne organizacji Wszystkie projekty komercyjne określonego departamentu Projekty prowadzone przez Janinę Kowalską Projekty organizacji kończące się przed Projekty o budżecie powyżej zł Projekty realizowane dla klienta ABC Projekty realizowane w technologii Oracle Projekty realizowane zgodnie z metodyką PMBoK Projekty P1, P3, P7, P9, P15 i P33 Wprowadzenie nowego produktu na rynek 4 2

3 Wprowadzenie PROGRAM? CO TO JEST? Portfel projektów wybranych i zaplanowanych w skoordynowany sposób tak, żeby osiągnąć zbiór zdefiniowanych celów, składających się na różne inicjatywy i wdrażające strategię firmy. Pojedynczy, wielki i bardzo złożony projekt. Project Manager Today, UK Zbiór powiązanych projektów zarządzanych w skoordynowany sposób, żeby umożliwić osiąganie korzyści i sterowanie nimi niemożliwe do uzyskania przy zarządzaniu osobnym. Programy, podobnie jak projekty, są środkami osiągania organizacyjnych celów, często w kontekście celów strategicznych. Project Management Institute Zbiór projektów ze wspólnym celem strategicznym. Project Management Handbook Długoterminowe przedsięwzięcie składające się z dwóch lub większej liczby projektów wymagających koordynacji. Russell Archibald Zbiór powiązanych projektów. British Standard 6079 Portfel projektów i działań wspólnie zarządzanych i koordynowanych tak, żeby wytworzyć produkty i osiągnąć korzyści. Office of Government Commerce Zbiór projektów mających wspólny cel operacyjny. 5 Wprowadzenie PRZYKŁADY PROGRAMÓW Wprowadzenie nowego produktu na rynek Redukcja kosztów działania organizacji Restrukturyzacja systemu zaopatrzenia firmy Konsolidacja usług dwóch łączonych firm IT Wdrożenie narzędzia IT w urzędach centralnych Wdrożenie rozwiązań IT wspierających imprezę sportową Regulacja rzeki Kompleksowa informatyzacja organizacji System Produkcyjny System Obiegu Dokumentów System Informowania Kierownictwa System Kadrowy System Finansowy System Ewidencji Składników Majątkowych 6 3

4 Wprowadzenie RODZINA? CO TO JEST? Zbiór projektów powiązanych poprzez wykorzystanie efektów swoich prac. Stanisław Gasik Zbiór projektów powiązanych poprzez wykorzystanie efektów swoich prac. 7 Wprowadzenie PRZYKŁADY RODZIN Wytworzenie systemu, jego wdrożenia i utrzymanie Wdrożenie wielu osobno wytworzonych modułów systemów Usprawnienie rozwiązań IT i eksploatacja systemów IT Wdrożenie systemu zarządzania projektami i wszystkie projekty w firmie Wypracowanie udoskonalenia i jego wykorzystanie w następnych projektach Budowa stadionów, dróg i hoteli i organizacja wielkiej imprezy sportowej Budowa infrastruktury i realizacja projektów komercyjnych wykorzystujących tę infrastrukturę 8 4

5 Wprowadzenie PODSUMOWUJĄC Projekt Ograniczone w czasie prace, podjęte żeby zaspokoić wewnętrzną potrzebę biznesową lub żeby odpowiedzieć na zewnętrzny bodziec. Program Zbiór projektów mających wspólny cel operacyjny. Portfel Zbiór projektów mających wspólny cel biznesowy. Rodzina Zbiór projektów powiązanych poprzez wykorzystywanie efektów swoich prac. 9 Wprowadzenie PORTFEL, PROGRAM CZY RODZINA? Walka z kryzysem w USA W roku 2008 kryzys dopadł Stany Zjednoczone. W odpowiedzi na kryzys rząd USA podjął decyzję o wydaniu ok. 1 biliona ( ) USD na inwestycje infrastrukturalne. Portfel Inwestycje te będą realizowane przez projekty. Działy firmy IT W firmie IT są działy wytwarzające, wdrażające i utrzymujące oprogramowanie dla sektorów: publicznego, Portfel bankowego, chemicznego, telekomunikacyjnego. Każdy Rodzina z działów realizuje swoje cele poprzez realizację projektów. Program Portfel Rodzina Firma usługowa Głównym narzędziem świadczenia usług przez firmę są systemy IT. Zbiór projektów rozwijających systemy IT. Zbiór projektów mających na celu świadczenie usług dla klientów. Informatyzacja Urzędów Pracy MPiPS podjęła decyzję o wdrożeniu systemu dla Urzędów Pracy (powiatowe, wojewódzkie, centralne). Każdy urząd powiatowy i wojewódzki podejmuje samodzielnie decyzję o wdrożeniu. Portfel Program System jest wytwarzany i wdrażany przez jedną firmę. Rodzina System Informowania Kierownictwa Wdrożenie Systemu Informowania Kierownictwa jest możliwe po wdrożeniu systemu HR, FK, Obiegu Informacji, systemu wspomagania produkcji, CRM i innych. Program 10 5

6 RODZINY PROJEKTÓW Na podstawie S. Gasik Project Families, 23 rd IPMA World Congress, Rzym POWIĄZANIA POMIĘDZY PROJEKTAMI Budowa elementów infrastruktury sportowej i Przeprowadzenie zawodów sportowych na zbudowanych obiektach Projekty tworzące moduły systemu IT i Wdrożenie pełnego systemu w wielu firmach Wdrożenie nowej technologii informatycznej i Wykorzystanie tej technologii w projektach 12 6

7 JAK OCENIAĆ PROJEKTY? Czy w podanych przykładach, żeby właściwie ocenić projekt, można wykonać ocenę bez odwoływania się do innych projektów? Czy oceniając projekt inwestycyjny można nie uwzględniać efektów projektów, wykonywanych w wyniku tej inwestycji? Czy oceniając projekt komercyjny można nie uwzględniać nakładów na projekty inwestycyjne, umożliwiające realizację tego projektu komercyjnego? 13 RELACJA PRZODEK POTOMEK Projekt p Przodek, rodzic Wpływa na realizację Projekt r Potomek, dziecko Budowa infrastruktury sportowej Zawody sportowe Tworzenie modułów systemu Wdrożenie systemu Wdrożenie nowej technologii Wykorzystanie technologii 14 7

8 RODZAJE POWIĄZAŃ MIĘDZY PROJEKTAMI Produkty rodzica są wykorzystywane przez potomka Rodzic umożliwia wykonanie potomka Rodzic wpływa na sposób realizacji potomka 15 PRZYKŁADOWE POWIĄZANIA PROJEKTÓW Portfel komercyjny P Portfel inwestycyjny Projekt inwestycyjny 1 Projekt inwestycyjny 2 Projekt inwestycyjny 3 Projekt inwestycyjny 4 Projekt inwestycyjny 5 Projekt inwestycyjny 6 Projekt komercyjny 7 Projekt komercyjny 8 Projekt komercyjny 9 Projekt komercyjny 10 Portfel komercyjny Q Projekt komercyjny 11 Projekt komercyjny 12 Projekt komercyjny 13 Projekt komercyjny 14 Projekt komercyjny 15 Projekt komercyjny

9 INWESTYCYJNA RODZINA PROJEKTÓW Portfel komercyjny P Portfel inwestycyjny Projekt inwestycyjny 1 Projekt inwestycyjny 2 Projekt inwestycyjny 3 Projekt inwestycyjny 4 Projekt inwestycyjny 5 Projekt inwestycyjny 6 D (3) = {9, 11, 12, 14, 16} IF (3) = {3, 9, 11, 12, 14, 16} Projekt komercyjny 7 Projekt komercyjny 8 Projekt komercyjny 9 Projekt komercyjny 10 Portfel komercyjny Q Projekt komercyjny 11 Projekt komercyjny 12 Projekt komercyjny 13 Projekt komercyjny 14 Projekt komercyjny 15 Projekt komercyjny KOMERCYJNA RODZINA PROJEKTÓW Portfel komercyjny P Portfel inwestycyjny Projekt inwestycyjny 1 Projekt inwestycyjny 2 Projekt inwestycyjny 3 Projekt inwestycyjny 4 Projekt inwestycyjny 5 Projekt inwestycyjny 6 A (9) = {1, 2, 3, 5} CF (9) = {9, 1, 2, 3, 5} Projekt komercyjny 7 Projekt komercyjny 8 Projekt komercyjny 9 Projekt komercyjny 10 Portfel komercyjny Q Projekt komercyjny 11 Projekt komercyjny 12 Projekt komercyjny 13 Projekt komercyjny 14 Projekt komercyjny 15 Projekt komercyjny

10 RODZAJE PROJEKTÓW 19 SKŁADOWE PROJEKTÓW Projekt Składowa komercyjna Składowa rewolucyjna Składowa ewolucyjna Przychód Koszt Oszczędności 20 10

11 JEDNOLITY MODEL OCENY PROJEKTÓW Przychody i oszczędności Koszty Oceniany Przodkowie Dziedziczone z przodków A (p) Bezpośrednie Przychód DI Oszczędności DS Rozszerzenie zakresu IEC Rozszerzenie zakresu DEC Poprawienie efektywności IIC Poprawienie efektywności DIC Komercyjne DCC Potomkowie Oczekiwane po potomkach D (p) Przychód EI Ocena projektu = E (p) = Oszczędności ES DI (p) + DS (p) DEC (p) DIC (p) DCC (p) IEC (A (p)) IIC (A(p)) + EI (D(p)) + ES (D(p)) 21 PROJEKTY ODDZIAŁYWUJĄ Z PROCESAMI Zarządzany obiekt Wdrożenie nowej organizacji przedsiębiorstwa i Wdrożone procesy działania Projekt Process Proces zarządzania zasobami ludzkimi i Każdy projekt organizacji Proces ciągłego doskonalenia i Każdy proces organizacji 22 11

12 PEŁNY MODEL DZIAŁANIA ORGANIZACJI UPEM Projekt inwestycyjny Generuje Wpływa na Proces wspomagający Organizacyjne zarządzane obiekty Generuje Generuje Umożliwia Ulepsza Ulepsza Proces biznesowy Wpływa na Projekt komercyjny Biznesowe zarządzane obiekty Uzasadnia Generuje Generuje Efekt końcowy Uzasadnia Rozszerzony UPEM 23 PORTFELE Na podstawie S. Gasik The Unified Portfolio Management Model, PMI World Congress, Atlanta

13 Portfele GRUPY PROCESÓW Określenie strategii portfelami składowymi portfelem składowymi 25 Portfele EWIDENCJA KOMPONENTÓW Określenie Strategii Portfelami Identyfikacja Proponowanie Zatwierdzenie Strategiczne Ocena i Wybór 26 13

14 Portfele WYBÓR KOMPONENTÓW Określenie Strategii Portfelami Identyfikacja Proponowanie Zatwierdzenie Kierowania Strategiczne Zamknięcie Ocena i Wybór Utworzenie Równoważenie Zmiana? 27 Portfele PLANOWANIE Określenie Strategii Portfelami Identyfikacja Proponowanie Zatwierdzenie Kierowania Strategiczne Zamknięcie Zarządzania Ocena i Wybór Utworzenie Wykonanie Portfela Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Równoważenie 28 14

15 15 REALIZACJA 29 Portfelami Strategiczne Proponowanie Zmiana? Określenie Strategii Identyfikacja Zamknięcie Utworzenie Równoważenie Ocena i Wybór Zatwierdzenie Kierowania Zarządzania Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie Portfela Wykonanie i Raportowanie Portfele ZMIANA 30 Portfelami Strategiczne Proponowanie Zmiana? Określenie Strategii Identyfikacja Zamknięcie Utworzenie Równoważenie Ocena i Wybór Zatwierdzenie Kierowania Zarządzania Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie Portfela Wykonanie i Raportowanie Portfele Nie Tak Tak Tak

16 Portfele PEŁNY MODEL Określenie Strategii Portfelami Identyfikacja Proponowanie Zatwierdzenie Kierowania Strategiczne Zamknięcie Zarządzania Ocena i Wybór Utworzenie Wykonanie Portfela Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Równoważenie Zmiana? 31 Portfele KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Firma IDH (Internet Dźwignią Handlu) prowadzi działalność usługową polegającą na kojarzeniu usługodawców i usługobiorców (także reklama i marketing) za pośrednictwem Internetu. IDH prowadzi nieprojektową działalność komercyjną. Realizowane są także projekty komercyjne oraz inwestycyjne. Projekty inwestycyjne mają na celu poszerzenie zestawu rodzajów usług, wprowadzanie nowych technologii IT oraz usprawnianie procesów pracy. Firma ma określone cele biznesowe (zysk, wchodzenie na różne sektory rynku, jakość usług). Zasoby firmy są ograniczone. Przy ograniczonych zasobach IDH nie ma możliwości realizacji wszystkich pomysłów projektów (inicjatyw projektowych). Proszę podać kryteria, które mogłyby być stosowane do oceny i wyboru projektów do realizacji

17 Portfele PEŁNY MODEL Określenie Strategii Portfelami Identyfikacja Proponowanie Zatwierdzenie Kierowania Strategiczne Zamknięcie Zarządzania Ocena i Wybór Utworzenie Wykonanie Portfela Raportowanie, Przeglądy, Kontrola Wykonanie i Raportowanie Równoważenie Zmiana? 33 Portfele KRYTERIA KOŃCZENIA PROJEKTÓW IDH realizuje projekty zakwalifikowane do portfela. Projekty są realizowane w zmieniającym się zewnętrznym środowisku biznesowym. Wykonywane są przeglądy projektów, mające na celu sprawdzenie stopnia zgodności realizacji projektów z planem. Proszę określić kryteria służące do podejmowania decyzji o dalszej realizacji lub zatrzymaniu realizacji projektu

18 PROGRAMY Na podstawie Project Management Institute Standard for Program Management, Programy RESTRUKTURYZACJA FIRMY W dużej firmie informatycznej realizowano projekt restrukturyzacyjny pod nazwą Missisipi. W ramach projektu m. in. definiowano nowe procesy pracy, modyfikowano podejście do zakupów, restrukturyzowano zatrudnienie, zmieniono strukturę organizacyjną. Czy słusznie prace były nazywane projektem? Co powinno wynikać z uznania, że prace były projektem / programem? W jakim zakresie podejście do prac powinno się zmienić, gdyby prace zostały określone wyłącznie jako zmiana procesów pracy? 36 18

19 Programy PROGRAMY I PROJEKTY Programem Cele programu, Korzyści, Podejście do zarządzania Ryzyka, Żądania zmian Zmiany planów, Problemy Projekty Inicjowanie Monitorowanie, Wykonanie nadzór Projektami Zamykanie 37 Programy PROCESY I PUNKTY KONTROLNE Programem Wstępne przygotowanie G 1 Inicjowanie G 2 Budowanie G 3 Dostarczanie korzyści G 4 Zamykanie G 5 Proces Punkt kontrolny Przepływ informacji / sterowania 38 19

20 Programy PROJEKTY VS. PROGRAMY Na następnych slajdach wymienione zostały procesy zarządzania programami według Standardu Zarządzania Programami PMI (drugie wydanie, 2008). Podkreślone zostały te procesy, które nie mają swoich odpowiedników w PMBoK Guide (4. wydanie, 2008). Czy procesy zarządzania programami, nie mające odpowiedników w PMBoK, rzeczywiście nie powinny być realizowane na poziomie projektów? Jakie są rzeczywiste różnice pomiędzy zarządzaniem programami a zarządzaniem projektami? 39 Programy PROCESY ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI Inicjacja Wykonanie Monitor. Kończenie 4. Integracja Inicjowanie Opracowanie Planu Zarządzania i Wykonaniem Monitorowanie i Nadzór nad Realizacją Zamknięcie Opracowanie Infrastruktury Zasobami Problemami 5. Zakres Zakresu Określanie Celów Opracowanie Wymagań Opracowanie Architektury Opracowanie WBS 6. Czas Opracowanie Harmonogramu 10. Komunikacja Komunikacji Architekturą Zależnościami Dystrybucja Komunikacji Monitorowanie i Nadzór nad Zakresem Monitorowanie i Nadzór nad Harmonogr. Raportowanie Prac 40 20

21 Programy PROCESY ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI Inicjacja Wykonanie Monitor. Kończenie 11. Ryzyko Zarządzania Ryzykiem Monitorowanie i Nadzór nad Ryzykami Identyfikowanie Ryzyk Analizowanie Ryzyk Reakcji na Ryzyka 12. Kontrakty Kontraktów Realizacja Kontraktów Administrowanie Kontraktami Zamknięcie Kontraktów 13. Finanse Ustanowienie Zarysu Finansowego Opracowanie Planu Finansów Szacowanie Kosztów Budżetowanie Kosztów Monitorowanie i Nadzór nad Finansami 41 Programy PROCESY ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI Inicjacja Wykonanie Monitor. Kończenie 14. Udziałowcy Zarządzania Udziałowcami Identyfikowanie Udziałowców Włączanie Udziałowców Oczekiwaniami Udziałowców 15. i Ustanawianie Struktur Kierowania Audytów Jakości Zatwierdzanie Inicjacji Dostarczanie Kierownictwu Wglądu w Realizację Korzyściami Monitorowanie i Nadzór nad Zmianami Zatwierdzanie Wdrożenia 42 21

22 Programy PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ PROGRAMÓW Niedoszacowanie rozmiaru projektów Brak zaangażowania i poparcia ze strony zarządu Słaba komunikacja między obszarami Brak zintegrowanego planowania Nieokreślenie miar sukcesu Złe zarządzanie wymaganiami Brak zarządzania zmianą Oczekiwania udziałowców niezgodne z celem programu Brak umiejętności zarządzania programami Brak zasobów 43 Zakończenie POWODY AGREGOWANIA PROJEKTÓW Z powodów biznesowych Z powodów operacyjnych Z powodów analitycznych Portfel Program Rodzina Istnieją także inne agregaty projektów, np. multiprojects (R. Archibald). Przykład: wdrażanie tego samego oprogramowania u wielu różnych klientów

23 Zakończenie Stanisław Gasik DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 23

Rodziny - narzędzie dynamicznej analizy projektów

Rodziny - narzędzie dynamicznej analizy projektów Rodziny Narzędzie dynamicznej analizy Stanisław Gasik Sybena Consulting www.sybena.pl Software Project Management GigaCon, Warszawa, 23.09.2009 Portfele Zbiór, programów i innych prac, połączonych żeby

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PUBLICZNYMI

MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PUBLICZNYMI KNUV 2014; 2(40): 31-60 Stanisław Gasik Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PUBLICZNYMI Streszczenie Zarządzanie projektami jest jednym z podstawowych narzędzi nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA A ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIUM LITERATURY

STRATEGIA A ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIUM LITERATURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań.

Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. Egzamin Foundation Sample Paper 1 - Polish January 2012 Test wyboru Arkusz egzaminu 40 minut Instrukcja 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. 2. Wszystkie odpowiedzi powinny być

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych

Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych. Sebastian Wilczewski, sebastian.wilczewski@atena.pl Project Manager

Bardziej szczegółowo