PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak"

Transkrypt

1 PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

2 Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego właśnie to I w jakiej kolejności Nie określa Szczegółowo jak to zrobić 2

3 Geneza metodyki PRINCE PROMPT PROMPT II PRINCE PRINCE2 PRINCE EDITION PROJEKTY INFORMATYCZNE PROJEKTY DOWOLNE 3

4 Najważniejsze elementy metodyki PRINCE2 PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4

5 Struktura organizacyjna projektu Kierownik firmy lub programu Zespół zarządzania projektem Główny Użytkownik KOMITET STERUJĄCY Przewodniczący Główny Dostawca Nadzór projektu (Odpowiedzialność Komitetu sterującego) Kierownik projektu Kierownik(-cy) Zespołu(ów) Wsparcie projektu 5

6 Komitet sterujący Role: Przewodniczący Główny użytkownik Główny dostawca Mianowany przez Kierownictwo firmy lub programu Zarządzanie ogólne i strategiczne projektem Decydenci Przydzielają zasoby Ustala, zatwierdza obowiązki Kierownika Projektu 6

7 Przewodniczący Główny decydent Ponosi odpowiedzialność przed kierownictwem biznesu Jest odpowiedzialny za: Opracowanie i aktualizowanie Uzasadnienia biznesowego Monitorowanie i kontrolowanie postępów Przekazywanie problemów Formalne zamknięcie 7

8 Główny użytkownik Reprezentuje interesy użytkowników Odpowiedzialny jest za produkty dostarczane przez użytkownika(ów) Zapewnia spełnienie wymagań Użytkownika Zapewnia by, produkty projektu przyniosły Użytkownikowi oczekiwane korzyści Nadzoruje projekt z ramienia Użytkownika 8

9 Główny dostawca Reprezentuje interesy osób: projektujących, wytwarzających, wspomagających, zapatrujących, wdrażających Dostarcza rezultaty wymagane przez Głównego Użytkownika Odpowiedzialny jest za jakość wszystkich produktów dostarczanych przez dostawcę(ów) Dysponuje zasobami specjalistycznymi/dostawcy 9

10 Kierownik projektu Odpowiedzialny jest za : bieżące zarządzanie projektem zapewnienie, że projekt wytwarza wymagane produkty, w wymaganym standardzie jakości i w ramach sprecyzowanych ograniczeń czasowych i kosztów za przebieg wszystkich procesów PRINCE2 10

11 Kierownik zespołu Odpowiedzialny za : kierowanie, planowanie, monitorowanie pracy zespołów postępy prac zespołów i wykorzystanie zasobów zespołu składanie Raportów z Punktów Kontrolnych prowadzenie dokumentacji Identyfikowanie zagrożeń związanych z realizacją Grupy Zadań 11

12 Procesy w PRINCE2 Przygotowywanie Założeń Projektu (PZP) Strategiczne Zarządzanie Projektem (SZP) Planowanie (PL) Inicjowanie Projektu (IP) Sterowanie Etapem (SE) Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (ZWP) Zarządzanie Zakresem Etapu (ZZE) Zamykanie Projektu (ZP) 12

13 Procesy w PRINCE2 Kierownictwo korporacji Zlecenie przygotowania założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem (SZP) Przygotowanie założeń projektu (PZP) Inicjowanie projektu (IP) Sterowanie etapem (SE) Zarządzanie zakresem etapu (ZZE) Zamknięcie projektu (ZP) Zarządzanie wytwarzaniem produktów (ZWP) Planowanie (PL) 13

14 Kierownictwo firmy/programu PZP - Przygotowywanie założeń projektu Mianowanie przewodniczącego KS i kierownika projektu Projektowanie zespołu zarządzania projektem Mianowanie członków zespołu zarządzania projektem SZP Zezwolenie na zainicjowanie projektu Przygotowywanie podstawowych założeń projektu Określenie formuły realizacyjnej. Planowanie etapu inicjowania projektu PL Planowanie 14

15 Zarząd SZP - Strategiczne zarządzanie projektem Podejmowanie decyzji doraźnych Zezwolenie na zainicjowanie projektu Zezwolenie na realizację projektu Zezwolenie na realizację projektu etapu/napraw Potwierdzenie zamknięcia projektu Przygotowanie założeń projektu (PZP) Inicjowanie projektu (IP) Sterowanie etapem (SE) Zarządzanie zakresem etapu (ZZE) Zamknięcie projektu (ZP) 15

16 (PZP) Planowanie etapu inicjowania projektu PL - Planowanie Projektowanie planu Określanie i analizowanie produktów Określanie działań i zależności (IP) Planowanie projektu (ZZE) Planowanie etapu Kompletowanie planu Analizowanie ryzyk Harmonogram owanie Szacowanie (ZWP) Przyjmowanie grupy zadań do wykonania (ZZE) Uaktualnienie planu projektu (ZZE) Opracowanie planu naprawczego 16

17 SZP Zezwolenie na zainicjowanie projektu (PL) Planowanie IP - Inicjowanie projektu Planowanie jakości Planowanie projektu Doprecyzowanie uzasadnienia biznesowego i ryzyk SZP Zezwolenie na realizację projektu Ustanowienie elementów sterowania Ustanowienie systemu dokumentacja Zestawienie dokumentu inicjującego projekt (DIP) 17

18 SZP Strategiczne zarządzanie projektem ZWP Zarządzanie wytwarzaniem produktów SE Sterowanie etapem Podejmowanie działań korygujących Zgoda na wykonanie grupy zadań Ocena postępów Odbieranie wykonanej grupy zadań Przenoszenie zagadnień na wyższy szczebel Raportowanie o ważnych zdarzeniach Dokonywanie przeglądu stanu etapu Analizowanie zagadnień projektowych Rejestrowanie zagadnień projektowych SZP Strategiczne zarządzanie projektem ZZE Zarządzanie zakresem etapu ZP Zamknięcie projektu 18

19 ZWP Zarządzanie wytwarzaniem produktów (PL) Planowanie projektu Przyjmowanie grupy zadań do wykonania Wykonanie grupy zadań Oddawanie wykonanej grupy zadań SE Zgoda na wykonanie zadań SE Ocena postępów SE Odbieranie wykonanej grupy zadań 19

20 ZZE Zarządzanie zakresem etapu SE Dokonanie przeglądu stanu projektu Planowanie etapu Uaktualnienie planu projektu Uaktualnienie uzasadnienia biznesowego SE Przenoszenie zagadnień na wyższy szczebel Opracowanie planu naprawczego Uaktualnianie rejestru ryzyka Raportowanie końca etapu PL Planowanie SZP Zezwolenie na realizację planu etapu/naprawcze go 20

21 ZP Zamykanie projektu SZP Zezwolenie na realizację planu etapu lub naprawczego Przygotowanie projektu do zamknięcia Archiwum SZP Podejmowanie decyzji doraźnych Określenie działań następczych SZP Zatwierdzenie zamknięcia projektu SE Dokonywanie przeglądu stanu etapu Przegląd oceniający projekt 21

22 Komponenty PRINCE2 Uzasadnienie biznesowe Organizacja Elementy sterowania Zarządzanie ryzykiem Jakość w środowisku projektu Sterowanie zmianami 22

23 Uzasadnienie biznesowe Jest używane do sprecyzowania informacji uzasadniających rozpoczęcie, kontynuacje, przerwanie projektu Odpowiada na pytanie Dlaczego ten projekt powinien być zrealizowany? Jest tworzone na początku projektu i jest aktualizowane poprzez całe życie projektu Wchodzi w skład DIP 23

24 Elementy sterowania Sterowanie to podejmowanie decyzji Istotą zarządzania projektem jest stworzenie takiego środowiska podejmowania decyzji by były one podejmowane na czas, przez właściwe osoby i na bazie wiarygodnych informacji Cel sterowania Opracowanie produktów projektu spełniających kryteria jakości Wykonanie projektu w czasie i budżecie oraz w zgodności z Uzasadnieniem biznesowym 24

25 Kluczowe elementy sterowania Komitet sterujący Inicjowanie i zamykanie całego projektu oraz etapów Raport o ważnych zdarzeniach i o odchyleniach Ocena nadzwyczajna Tolerancja etapów Plan projektu/uzasadnienie biznesowe jako punkt skupienia uwagi Kierownik projektu Zgoda na wykonywanie grupy zadań i przyjmowanie wyników Tolerancja dla grup zadań Raporty z punktów kontrolnych i rejestr jakości Plan etapu jako punkt skupienia uwagi 25

26 Zarządzanie ryzykiem PRINCE2 określa kluczowe momenty przeglądu ryzyka Sposób podejścia do analizy i zarządzania Śledzi zagrożenia w trakcie wszystkich procesów 26

27 Jakość w środowisku projektu Nastawione na jakość podejście do procesów zarządczych i technicznych Oczekiwania klienta Wyznaczanie standardów Metody kontroli 27

28 Sterowanie zmianami Możliwość wprowadzania zmian Zmiany są traktowane jako zagadnienia projektowe Wpływ zmiany 28

29 Komponenty cd. Plany Produkty, działania, zasoby Zarządzanie konfiguracją Śledzenie przebiegu produktów Dokumentacja 29

30 Techniki Planowanie oparte na produktach Przeglądy jakości Podejście do sterowania zmianami 30

31 Plany w PRINCE2 Typ planowania dowolny Technika planowanie oparte na produktach Produkty software owe wspierające planowanie Metodyka nie narzuca formy i struktury planów 31

32 Planowanie Przygotuj Plan Zidentyfikuj, określ i przeanalizuj produkty Określ działania i zależności między nimi Wykonaj oszacowania i harmonogramowanie Przeprowadź analizę ryzyka Skompletuj plan 32

33 Plany Poziomy planowania: Plany projektu Plany etapu (opcjonalnie) Plany pracy zespołu (opcjonalnie) Plan naprawczy (specjalny) 33

34 Techniki planowania 34

35 Techniki planowania Sieć PERT lub CPM 35

36 Techniki planowania Wykres Gantt a 36

37 Raportowanie o zasobach projektu Metodyka zakłada używanie oprogramowania do wspierania raportowania Raportowanie nie jest obowiązkowe Raporty ważny element wspierania podejmowanych decyzji 37

38 Technika sterowania zmianami Dlaczego zmiany powstają? PRINCE 2 definiuje 3 rodzaje zmian: Zagadnienia projektowe Odstępstwa Wnioski o wprowadzenie zmian 38

39 Przeglądy jakości Prince2 jest zgodny z ISO 9001 Przed przystąpieniem do pracy standardy jakości muszą być określone Należy dążyć do zapewnienia jakości produktów we wszystkich fazach wytwarzania 39

40 Przeglądy jakości Potwierdzanie, że wszystkie produkty spełniają określone kryteria jakości Określenie działań następczych w wypadku wykrycia błędów Lesson Learned 40

41 Prince2 w Polsce PKO BP - Departament Informatyki Bank Pocztowy S.A - bankowość ATM S.A. - IT Medicover - medycyna TP S.A. - telekomunikacja CIECH S.A. sektor chemiczny Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 41

42 Źródła wiedzy PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO 2010 Michał Rączka, Praktyczne wykorzystanie metodyki PRINCE2 w zarządzaniu Projektami,

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w2

Zarządzanie projektem informatycznym, w2 Planowanie projektów informatycznych Zarządzanie projektem informatycznym, w2 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cykl życia projektu Ocena Inicjacja Realizacja Identyfikacja Planowanie Zanim zacznie się budować

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Bogdan KOWNACKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością Plan Wstęp do zarządzania jakością Planowanie jakości Przeprowadzenie zapewnienia jakości Przeprowadzenie kontroli jakości Jakość Jakość to ogół właściwości obiektu wiążących się z

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo