(1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation"

Transkrypt

1 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P 2006, Sony Corporation

2 Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy o zanotowanie numeru seryjnego poniżej. Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z dealerem Sony w sprawach dotyczących tego produktu. Model: Numer seryjny: OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom. Zasilanie Kamera SNC-DF40P może być zasilana napięciem przemiennym 24 V lub napięciem stałym 12 V. Kamera SNC-DF40P automatycznie rozpoznaje rodzaj zasilania. Wykorzystywane źródło zasilania musi spełniać wymagania norm bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju. Kamera SNC-DF40N jest przeznaczona na rynek amerykański. UWAGA Na obraz z kamery mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW 2004, Sony Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być, zarówno we fragmentach, jak i w całości, reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation. SONY CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH INFORMACJI TU ZAWARTYCH I NINIEJSZYM JAWNIE ODRZUCA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB WZMIANKOWANYMI INNYMI INFORMACJAMI. SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE ANI WTÓRNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY CZYN NIEDOZWOLONY, UMOWA I INNE, ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika. Microsoft, Windows, Internet Explorer i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Java jest znakiem handlowym Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Intel ipentium są zastrzeżonymi znakami handlowymi Intel Corporation lub jego podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Super HAD CCD jest zastrzeżonym znakiem handlowym Sony Corporation. Poziom ochrony kamery spełnia wymagania klasy IP66 określonej w przepisach JIS i IEC. IPELA i są znakami handlowymi Sony Corporation. Nazwy wszystkich innych firm i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm lub producentów. 2

3 Spis treści Wprowadzenie Charakterystyka... 5 Sekcja kamery... 5 Sekcja sieci, sekcja sterowania... 5 Inne... 5 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi... 6 Zalecenia dla bezpieczeństwa... 6 Zalecenia eksploatacyjne... 6 Wymagania systemowe... 7 Przygotowanie Przydzielanie kamerze adresu IP... 8 Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego... 8 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej Podstawowa konfiguracja przez administratora Obsługa kamery Administratorzy i użytkownicy Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Informacja o oknach przeglądarek Konfiguracja głównej przeglądarki Główne menu Sekcja sterowania kamerą Monitor obrazu Podgląd obrazu Podgląd obrazu z kamery Powiększanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Zapis przechwyconego obrazu Wysyłanie pliku z obrazem Wysyłanie podglądanego obrazu em Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery Sterowanie wyjściem alarmowym Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP Administrowanie kamerą Podstawowe operacje w menu Administrator...21 Wybieranie ustawień w menu Administrator...21 Zawartość menu Administrator...22 Konfiguracja systemu menu ustawień System...23 Zakładka System...23 Zakładka Date & time...24 Zakładka Initialize...25 Zakładka System log...25 Zakładka Access log...25 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera...26 Zakładka Common...26 Zakładka Picture...27 Zakładka MPEG Zakładka JPEG...29 Zakładka Reset...29 Konfiguracja sieci menu ustawień Network...30 Zakładka Network...30 Zakładka PPPoE ustawienia połączenia PPPoE...31 Zakładka Dynamic IP address notification powiadamianie o adresie IP...32 Ustawienia użytkownika menu ustawień User...33 Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security...34 Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP)...35 Zakładka Common ustawienia funkcji SMTP...35 Zakładka Alarm sending ustawienia wysyłania a w przypadku wykrycia alarmu...36 Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego wysyłania a...37 Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client...38 Zakładka Common ustawienia funkcji klienta FTP...38 Zakładka Alarm sending ustawienia działania klienta FTP w przypadku wykrycia alarmu...39 Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego działania klienta FTP...40 Spis treści 3

4 Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory Zakładka Common ustawienia funkcji pamięci obrazu Zakładka Alarm recording ustawienia działania funkcji pamięci obrazu w przypadku wykrycia alarmu Zakładka Periodical recording ustawienia trybu zapisu okresowego Struktura katalogów w pamięci obrazu Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output Zakładka Alarm out 1, Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection Wybieranie strefy wykrywania ruchu, czułości i poziomu progu Inne Użycie dostarczonego programu IP Setup Program Uruchamianie programu IP Setup Program Zakładka Bandwidth Control Zakładka Date time Zakładka PPPoE Ponowne uruchamianie kamery Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery Instalacja narzędzia SNC audio upload tool Podłączanie kamery do komputera Użycie narzędzia SNC audio upload tool Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze Pobieranie programu SNC video player Użycie programu SNC video player Użycie programu Custom Homepage Installer 56 Przesyłanie programu Custom Homepage Installer do kamery Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP Użycie protokołu SNMP Polecenia z zapytaniami Polecenia z ustawieniami Dane techniczne Skorowidz Spis treści

5 Wprowadzenie Charakterystyka Niniejszy produkt jest kopułkową, kolorową kamerą wideo wyposażoną w przetwornik Super HAD CCD typu 1/4". Kamera ma następujące funkcje i cechy: Sekcja kamery Kamera jest standardowo wyposażona w obiektyw typu vari-focal z automatyczną przysłoną. Ogniskowa obiektywu wynosi od 3,0 mm do 8,0 mm. Najlepszą jakość obrazu obiektu uzyskuje się nawet przy minimalnym poziomie oświetlenia (0,8 luksa, wtrybie kolorowym). Wysokiej jakości przetwornik CCD i przezroczysta kopułka zapewniają dużą czułość. Dostępne są różne tryby ekspozycji (automatyczna przysłona obiektywu, przysłona CCD, ręczny). Istnieje możliwość ręcznej regulacji przechyłu i obrotu kamery. Kamera ma funkcję kompensacji światła w tle wykorzystującą pomiar centralny. Inne Kamera jest zgodna z systemem zasilania PoE (Power of Ethernet). Kamera jest dostarczana z programem IP Setup, który pozwala na łatwy wybór ustawień sieciowych. System kamery sieciowej i związana z nim usługa nie są przeznaczone do monitoringu itp. Istnieje ryzyko podglądu i wykorzystania obrazu i dźwięku rejestrowanego przez kamerę przez osoby trzecie. System ma w założeniu tylko ułatwiać sprawdzanie przez Internet obrazu i dźwięku przechwytywanego przez kamery. Korzystając z kamery sieciowej, należy wziąć pod uwagę konieczność samodzielnego zapewnienia prywatności i ochrony wizerunku filmowanych obiektów. Uzyskanie dostępu do obrazu i dźwięku wymaga tylko podania zdefiniowanej nazwy użytkownika ihasła. Usługa nie zapewnia żadnej innej formy uwierzytelnienia ani filtrów zapobiegawczych. Sony nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne zaprzestanie działania lub przerwy wdziałaniu usługi związanej z kamerą sieciową, bez względu na powód tego zaprzestania lub przerwy. Wprowadzenie Sekcja sieci, sekcja sterowania Możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku z kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej na komputerze. Kompresja obrazu filmowego w formacie MPEG4 umożliwia płynną strumieniową transmisję w tempie 30 klatek na sekundę (rozmiar QVGA). Wybór formatu kompresji wideo JPEG umożliwia strumieniową transmisję obrazu filmowego JPEG. Do wejścia mikrofonowego (mini jack, monofonicznego) z systemem zasilania przez wtyk (standardowe napięcie 2,4 V) można podłączyć dostępny w handlu mikrofon. Funkcja wykrywania ruchu (w trybie MPEG4) umożliwia wykorzystanie jednego złącza wejścia czujnika i dwóch złączy wyjścia alarmowego. Istnieje możliwość wysyłania obrazu w formie pliku- -załącznika do a lub na serwer FTP. Można też sterować urządzeniami peryferyjnymi podłączonymi do złącza wyjścia alarmowego. Kamera umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku sprzed chwili wystąpienia alarmu i z chwili po wystąpieniu alarmu. Kamera umożliwia strumieniową transmisję multicast. Charakterystyka 5

6 Wprowadzenie Jak korzystać ztej instrukcji obsługi W niniejszej instrukcji obsługi opisano obsługę kamery sieciowej SNC-DF40N/DF40P za pośrednictwem komputera. Instrukcja ta jest przeznaczona do wyświetlenia na ekranie komputera. Ten podrozdział zawiera wskazówki dotyczące posługiwania się instrukcją obsługi. Należy go przeczytać przed użyciem kamery. Przechodzenie do odpowiednich stron Aby w czasie czytania instrukcji obsługi wyświetlonej na ekranie komputera przejść na stronę, którą wskazuje odsyłacz, można kliknąć na zdaniu. Przykłady ekranów oprogramowania Zwracamy uwagę, że ekrany zamieszczone w instrukcji obsługi są przykładami i mają charakter objaśnienia. Wygląd niektórych ekranów może odbiegać od wyglądu ich odpowiedników pojawiających się przy korzystaniu z oprogramowania. Drukowanie instrukcji obsługi Wzależności od systemu niektóre ekrany i ilustracje z instrukcji obsługi mogą po wydrukowaniu wyglądać inaczej niż na ekranie. Instrukcja instalacji (drukowana) Dostarczona instrukcja instalacji zawiera nazwy i opis funkcji elementów i regulatorów kamery, przykłady połączeń i opis sposobu konfiguracji. Z instrukcją instalacji należy zapoznać się przed użyciem kamery. Zalecenia dla bezpieczeństwa Niniejszy produkt Sony został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń elektrycznych grozi jednak pożarem, a w konsekwencji poważnymi obrażeniami ciała. Aby uniknąć podobnych wypadków, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad podanych w punkcie Zalecenia eksploatacyjne. W razie awarii W razie awarii systemu należy przestać go używać i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony. W razie problemów z urządzeniem Jeśli z urządzenia wydobywa się dym albo dziwny zapach, Jeśli do obudowy przedostanie się woda lub inne obce obiekty, Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uszkodzeniu ulegnie jego obudowa: 1 Odłącz przewód kamery i przewody połączeniowe. 2 Skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową Sony lub miejscem zakupu produktu. Zalecenia eksploatacyjne Warunki pracy i przechowywania Unikać użytkowania i przechowywania kamery wnastępujących miejscach: bardzo gorących albo zimnych, narażonych przez dłuższy czas na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo znajdujących się blisko urządzeń grzewczych (np. grzejników), znajdujących się blisko silnych źródeł pola magnetycznego, znajdujących się blisko silnych źródeł pól elektromagnetycznych, takich jak nadajniki radiowe czy telewizyjne, narażonych na silną wibrację lub wstrząsy. Wentylacja Aby zapobiec przegrzewaniu się kamery, nie należy utrudniać obiegu powietrza w jej otoczeniu. 6 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi / Zalecenia dla bezpieczeństwa

7 Transport Przed transportowaniem kamery należy ją zapakować tak, jak zrobiono to w fabryce, albo w materiały podobnej jakości. Czyszczenie Do usuwania kurzu z obiektywu lub z filtra optycznego należy używać gruszki. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni kamery należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Trudne do usunięcia plamy można usuwać miękką ściereczką zwilżoną niewielką ilością środka myjącego, a po usunięciu wytrzeć wyczyszczoną powierzchnię do sucha. Nie używać lotnych rozpuszczalników, takich jak spirytus, benzyna lub rozcieńczalniki, gdyż grożą one uszkodzeniem wykończenia powierzchni. Wymagania systemowe Poniżej podano wymagania, jakie musi spełniać komputer służący do wyświetlania obrazu lub sterowania kamerą. Procesor Pentium III 1 GHz lub wyższy (zaleca się Pentium 4, 2 GHz lub wyższy) Pamięć RAM Co najmniej 256 MB System operacyjny Windows 2000/XP Wprowadzenie Przeglądarka sieciowa Internet Explorer Ver. 5.5 lub Ver. 6.0 Wymagania systemowe 7

8 Przygotowanie Przygotowanie W tym rozdziale opisano przygotowania, jakie po zainstalowaniu i podłączeniu kamery musi wykonać administrator, aby umożliwić podgląd obrazu. Przydzielanie kamerze adresu IP Jeśli podłączana do sieci kamera jest instalowana po raz pierwszy, trzeba przydzielić jej nowy adres IP. Przydziału adresu IP można dokonać na dwa sposoby: przy użyciu programu konfiguracyjnego z dostarczonego dysku CD-ROM (patrz strona 8), zużyciem poleceń ARP (protokołu rozróżniania adresów) (patrz strona 58). 4 Zainstaluj w komputerze program IP Setup Program, wykonując polecenia kreatora instalacji. Jeśli wyświetlona zostanie umowa licencji na oprogramowanie, przed dalszą instalacją starannie przeczytaj umowę i zaakceptuj jej warunki. 5 Uruchom program IP Setup Program. Program rozpozna kamery SNC-DF40N/DF40P podłączone do sieci lokalnej i wyświetli ich listę w oknie zakładki Network. W tym podrozdziale opisano przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu dostarczonego programu konfiguracyjnego oraz konfigurowanie sieci. Najpierw należy podłączyć kamerę do sieci lokalnej, zgodnie z podrozdziałem Podłączanie urządzenia do sieci lokalnej w dostarczonej Instrukcji instalacji. Przydzielany adres IP należy skonsultować z administratorem sieci. Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup zgrupy IP Setup Program. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na przycisku Open. Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, nie będzie można prawidłowo zainstalować programu. Skasuj pobrany plik i ponownie kliknij na ikonie Setup. 6 Klikając na liście, wskaż kamerę, której chcesz przydzielić nowy adres IP. Pojawią się ustawienia sieciowe wybranej kamery. 7 Ustaw adres IP. Aby automatycznie uzyskiwać adres IP z serwera DHCP: Zaznacz pole Obtain an IP address automatically. Adres IP, maska podsieci i brama domyślna będą przydzielane automatycznie. 8 Przydzielanie kamerze adresu IP

9 Aby ręcznie określić adres IP: Zaznacz pole Use the following IP address i w odpowiednie pola wpisz adres IP, maskę podsieci (Subnet mask) i bramę domyślną (Default gateway). 8 Podaj adres serwera DNS. Aby automatycznie uzyskiwać adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Obtain DNS server address automatically. Standardowo, zarówno identyfikator, jak i hasło administratora brzmią admin. Podczas wykonywania tej czynności nie można zmienić nazwy administratora ani hasła. Zmienianie tych ustawień patrz podrozdział Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe, po czym naciśnij przycisk OK. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, adres IP został prawidłowo przydzielony. 12 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do kamery, dwukrotnie kliknij na nazwie kamery na liście. Przygotowanie Aby ręcznie zdefiniować adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Use the following DNS server address, po czym w polu Primary DNS server address wpisz adres preferowanego serwera DNS, a w polu Secondary DNS server address adres alternatywnego serwera. Pojawi się strona powitalna kamery sieciowej SNC-DF40N/DF40P. Kamera nie pozwala na wykorzystanie pól Third DNS server address i Fourth DNS server address. 9 Ustaw numer portu HTTP (HTTP port No). Normalnie należy wybierać ustawienie 80. Aby użyć portu o innym numerze, wpisz w pole tekstowe numer portu, od 1024 do Wpisz nazwę administratora i hasło administratora. Jeśli operacja przydziału adresu IP przebiegnie niewłaściwie, po wykonaniu czynności 12 nie pojawi się strona powitalna. W takim przypadku należy powtórzyć próbę przydziału adresu IP. Przydzielanie kamerze adresu IP 9

10 Przygotowanie Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej Przy przydzieleniu kamerze adresu IP należy sprawdzić, czy jest ona dostępna z przeglądarki sieciowej zainstalowanej w komputerze. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. 1 Uruchom przeglądarkę w komputerze, po czym w polu adresu URL wpisz adres IP kamery. Naciśnij wtedy przycisk OK, a zostanie zainstalowana kontrolka ActiveX i pojawi się główna przeglądarka. Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-DF40N lub Network Camera SNC-DF40P. 2 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główna przeglądarka. Kiedy pojawi się główna przeglądarka, przydzielanie adresu IP jest zakończone. Przy pierwszym wyświetlaniu głównej przeglądarki kamery Po kliknięciu na wariancie Enter pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację iręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków owielkości Medium (Średni). Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana Trzeba zmienić poziom zabezpieczeń wprogramie Internet Explorer na Średni lub niższy: 1 Zmenu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), a potem zakładkę Security (Zabezpieczenia). 2 Kliknij na ikonie Internet (gdy kamera jest używana przez Internet) lub Local intranet (Lokalny intranet) (gdy kamera jest używana przez sieć lokalną). 3 Przesuń suwak na poziom Medium (Średni) lub niższy. (Jeśli suwak nie pojawia się, naciśnij przycisk Default Level (Poziom domyślny).) 10 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej

11 W przypadku korzystania z programów antywirusowych Użycie w komputerze oprogramowania antywirusowego może pogorszyć parametry kamery, na przykład przez obniżenie częstości zmian obrazu. Strona internetowa pojawiająca się po nawiązaniu połączenia z kamerą wykorzystuje skrypty Java Script. Sposób wyświetlania strony może zależeć od oprogramowania antywirusowego zainstalowanego wkomputerze. Podstawowa konfiguracja przez administratora Podgląd obrazu z kamery jest możliwy po zalogowaniu się bez zmiany początkowych ustawień kamery sieciowej. Można jednak dobrać ustawienia różnych funkcji do miejsca instalacji, stanu sieci i zastosowania kamery. Przed podglądem obrazu z kamery zaleca się skonfigurowanie wymienionych poniżej parametrów. Przygotowanie Znaczenie ustawienia Dostosowywanie sposobu działania kamery do miejsca instalacji. Wybór formatu obrazu przesyłanego z kamery (MPEG4 lub JPEG) Określanie jasności obrazu przesyłanego z kamery Określanie jakości obrazu przesyłanego z kamery Określanie wielkości obrazu przesyłanego z kamery Określanie, czy ma być przesyłany dźwięk z mikrofonu kamery. Synchronizacja daty i godziny w kamerze z datą i godziną w komputerze Wybieranie ustawień przesyłania podglądanego obrazu jako załącznika do a Określanie praw dostępu użytkownika do kamery Parametr lub menu Exposure mode (strona 27) Video mode (strona 26) Bright (strona 28) Zakładka MPEG4 (strona 28) Zakładka JPEG (strona 29) Image size (strona 26) Microphone (strona 27) Zakładka Date & time (strona 24) (SMTP) (strona 35) Security (strona 34) Podstawowa konfiguracja przez administratora 11

12 Obsługa kamery Obsługa kamery W rozdziale Obsługa kamery opisano użycie przeglądarki sieciowej do podglądu obrazu z kamery. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. Ustawienia funkcji kamery musi wybierać administrator. Szczegóły można znaleźć wrozdziale Administrowanie kamerą na stronie 21. Administratorzy iużytkownicy Kamera rozróżnia dwie kategorie posługujących się nią osób: administratorów (Administrator) iużytkowników (User). Administrator może korzystać ze wszystkich funkcji kamery i zmieniać jej ustawienia. Użytkownik ma prawo kontrolowania obrazu i dźwięku z kamery i sterowania nią. Prawa dostępu użytkownika są zależne od ustawienia trybu przeglądarki (Viewer mode), który definiuje trzy kategorie. Funkcja Zapis obrazu wwewnętrznej pamięci kamery Sterowanie wyjściem alarmowym portu WE/WY kamery Przełączanie trybu transmisji TCP/ UDP (dotyczy tylko trybu MPEG4) Kontrolowanie dźwięku Dostęp do menu ustawień z Funkcja dostępna Funkcja niedostępna Administrator User Full Light View z z z z z z z z z z z Prawa dostępu administratora i użytkownika można zmieniać w menu Administrator, zgodnie z opisem z podrozdziału Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie 33. Poszczególne kategorie użytkowników mają prawa dostępu do wymienionych poniżej funkcji: Funkcja Podgląd obrazu wczasie rzeczywistym Sprawdzanie daty i godziny Zmienianie liczby klatek na sekundę (dotyczy tylko trybu JPEG) Zmienianie wielkości obrazu Powiększanie obrazu z użyciem funkcji zoomu cyfrowego Zapis obrazu fotograficznego w komputerze Wysyłanie pliku z obrazem na serwer FTP Wysyłanie obrazu jako załącznika do a Administrator User Full Light View z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 12 Administratorzy i użytkownicy

13 Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) 3 Wybierz język przeglądarki. Kliknij na wariancie English (angielski) lub Japanese (japoński) na dole strony powitalnej. 4 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główne okno przeglądarki. Przeglądarka ActiveX 1 Uruchom w komputerze przeglądarkę sieciową i wpisz adres IP kamery, z której chcesz sprawdzać obraz. Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-DF40N/DF40P. Przeglądarka z apletem Java Obsługa kamery 2 Wybierz rodzaj okna przeglądarki. Dostępne rodzaje zależą od trybu wideo (strona 26) kamery. Przy wybranym trybie wideo MPEG4 dostępna jest tylko przeglądarka ActiveX (ActiveX viewer). (MPEG4 jest standardowym trybem. Patrz ilustracja z czynności 1.) Przy wybranym trybie wideo JPEG można wybrać przeglądarkę ActiveX (ActiveX viewer) lub opartą na aplecie języka Java (Java applet viewer). Szczegóły podano w punkcie Informacja o oknach przeglądarek na stronie 14. Strona powitalna w trybie wideo JPEG Steruj kamerą zgłównej przeglądarki. Jeśli strona powitalna jest wyświetlana nieprawidłowo, w programie Internet Explorer może być wybrany poziom zabezpieczeń Medium (lub wyższy). Zapoznaj się z punktem Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana (strona 10) i wybierz odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Jeśli administrator chce zmienić ustawienia funkcji kamery, może wyświetlić okno ustawień bezpośrednio ze strony powitalnej. 1 Na stronie powitalnej kliknij na wariancie Setting. Pojawi się następujące okno dialogowe: Logowanie strona powitalna 13

14 Przeglądarka oparta na aplecie języka Java Tę przeglądarkę można wybrać przy wybranym trybie wideo JPEG. Liczba klatek obrazu na sekundę będzie mniejsza niż wprzeglądarce ActiveX. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java działa tylko wówczas, gdy jest zainstalowana Java i włączona jest Java (Sun). Jeśli przeglądarka działa niewłaściwie, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana wskazana wersja języka Java i czy włączona jest Java (Sun). Obsługa kamery 2 Wprowadź nazwę ihasło administratora, po czym kliknij na wariancie OK. Fabrycznie nazwa i hasło administratora brzmią admin. Można je zmienić wmenu ustawień User w menu Administrator (patrz strona 33). Pojawi się menu Administrator. Sprawdzanie wersji Java Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), po czym kliknij na zakładce Administrator (Zaawansowane), i sprawdź, czy wersja Java wyświetlana w grupie Java (Sun) jest zgodna zjedną z poniższych. Jeśli grupa Java (Sun) nie pojawia się, Java nie została zainstalowana i trzeba ją zainstalować. Java Plug-in Ver _01, Ver _02, Ver _03, Ver _04 Aby włączyć moduł dodatkowy Java W grupie Java (Sun) zaznacz pole Use Java2v1.4.2_xx for <applet> (requires restart). Aby zainstalować moduł dodatkowy Java Pobierz środowisko Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) z witryny Sun Microsystems Inc. i zainstaluj je, wykonując polecenia programu instalacyjnego. Informacja o oknach przeglądarek W zależności od ustawienia trybu wideo (Video mode) w menu ustawień Camera w menu Administrator (strona 26), można wybrać wymienione rodzaje przeglądarek. Przeglądarka z kontrolką ActiveX Ta przeglądarka umożliwia podgląd obrazu zarówno w trybie wideo MPEG4, jak i JPEG. Tę przeglądarkę trzeba zainstalować przy pierwszym użyciu głównej przeglądarki. Przy pierwszym wyświetleniu głównej przeglądarki kamery Przy pierwszym logowaniu do kamery sieciowej zużyciem przeglądarki ActiveX (po kliknięciu na wariancie Enter wcelu wyświetlenia głównej przeglądarki) pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy przycisk OK, aby zainstalować kontrolkę ActiveX. Dostępne będą wszystkie funkcje przeglądarki ActiveX. Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację iręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków owielkości Medium (Średni). 14 Logowanie strona powitalna

15 Konfiguracja głównej przeglądarki W tym podrozdziale opisano funkcje elementów w oknie głównej przeglądarki. Szczegółowe opisy poszczególnych elementów można znaleźć na wskazanych stronach. Główna przeglądarka Sekcja sterowania kamerą Frame rate (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 26) JPEG.) Określa szybkość transmisji obrazu (w klatkach na sekundę). View size Określa wielkość okna monitora (strona 17). Obsługa kamery Sekcja sterowania kamerą Sekcja monitora obrazu Główne menu Digital zoom Klikając na tych wariantach, można zmienić poziom powiększenia cyfrowego (strona 17) Główne menu Setting Kliknij na tym wariancie, aby wyświetlić menu Administrator. Funkcja ta jest dostępna tylko po zalogowaniu się jako administrator. Home Wyświetla stronę powitalną. Player Kliknij na tym wariancie, aby pobrać wbudowany w kamerę program SNC video player. Umożliwia on użycie komputera do odtwarzania danych wideo / audio zapisanych przez kamerę. (Patrz podrozdział Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze na stronie 55.) Capture Kliknij na tym wariancie, aby przechwycić obraz fotograficzny rejestrowany przez kamerę i zapisać go w komputerze. (Patrz podrozdział Przechwytywanie podglądanego obrazu na stronie 17.) (wyzwalanie) (Pojawia się tylko wówczas, gdy jest wybrany tryb przeglądarki (Viewer mode, strona 33) Full, awmenu Trigger Setting wybrana jest co najmniej jedna funkcja wyzwalana (strona 46).) Wybierz z listy funkcję, której chcesz użyć, i kliknij na ikonie. Umożliwia to wysłanie obrazu rejestrowanego przez kamerę na serwer FTP (strona 18), wysłanie go w postaci załącznika do a (strona 18), zapis obrazu w wewnętrznej pamięci (strona 19) i zmianę stanu (włączenie / wyłączenie) wyjścia alarmowego (strona 19). Transmission (przełączanie między trybami transmisji TCP/UDP) (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 26) MPEG4 iużywana jest przeglądarka ActiveX.) Konfiguracja głównej przeglądarki 15

16 Każde kliknięcie powoduje kolejno wybór jednego znastępujących trybów transmisji obrazu i dźwięku: TCP, UDP (Unicast) i UDP (Multicast) (strona 20). Ostatnio wybrany tryb jest zapamiętywany w komputerze i przywracany przy kolejnym uruchomieniu. Podgląd obrazu Można monitorować obraz z kamery w oknie monitora głównej przeglądarki. Obsługa kamery (głośność) (Pojawia się, gdy dla parametru Microphone (strona 27) wybrane jest ustawienie On.) Aby wyregulować głośność, przeciągaj suwak na ikonie. Po kliknięciu na ikonie przybiera ona wygląd, adźwięk jest wyciszany. Aby włączyć dźwięk, ponownie kliknij na ikonie. Jeśli ikona głośności nie pojawia się wzwiązku zużyciem przeglądarki opartej na aplecie Java, może to świadczyć o wyborze kodera-dekodera audio innego niż G.711(64kbps) (strona 27) lub o niewłaściwej instalacji pakietu Java. Aby sprawdzić, czy pakiet Java jest właściwie zainstalowany, zapoznaj się z podpunktem Przeglądarka oparta na aplecie języka Java z punktu Informacja o oknach przeglądarek na stronie 14. Monitor obrazu Podgląd obrazu z kamery 1 Zaloguj się na stronę główną, aby wyświetlić okno głównej przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie Wybierz szybkość zmian obrazu (tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) JPEG). Kliknij na liście Frame rate iwybierz żądaną liczbę klatek transmitowanego obrazu na sekundę. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-DF40N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 SNC-DF40P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 Wartości liczbowe oznaczają liczbę klatek transmitowanych w ciągu sekundy. Widać w nim obraz z kamery. U góry okna jest wyświetlana data i godzina. Ustawienia częstotliwości przesyłania klatek oznaczają maksymalną liczbę klatek, które można przesłać. Liczba faktycznie przesyłanych klatek będzie zależała od środowiska sieciowego i ustawień kamery (wielkości obrazu i jakości obrazu). 16 Podgląd obrazu

17 3 Wybierz wielkość okna monitora. Kliknij na liście View size i wybierz wielkość Auto, , lub W przypadku ustawienia Auto wielkość okna zależy od wielkości obrazu wybranej w menu ustawień Camera (strona 26). Przechwytywanie podglądanego obrazu Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w komputerze. Przechwytywanie podglądanego obrazu Powiększanie podglądanego obrazu 1 Kliknij na ikonie Digital zoom. 2 Kliknij na fragmencie, który chcesz powiększyć. Obraz jest powiększany mniej więcej 1,5 raza, akliknięte miejsce znajduje się na środku. 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Kliknij na ikonie Capture. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i pojawi się woknie monitora. Przeglądarka ActiveX Obsługa kamery Ikona powiększenia cyfrowego przyjmie wygląd. 3 Aby zakończyć powiększanie, kliknij na ikonie. Przeglądarka z apletem Java 3 Aby usunąć obraz fotograficzny, kliknij na wariancie Cancel lub Close. Przechwytywanie podglądanego obrazu 17

18 Zapis przechwyconego obrazu Przeglądarka ActiveX 1 Przechwyć podglądany obraz. 2 Kliknij na wariancie Save. Pojawi się okno dialogowe Save As. Wysyłanie pliku z obrazem Przechwycony obraz fotograficzny można wysłać jako załącznik do a lub na serwer FTP. Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcje (smtp) i FTP client iprawidłowo zdefiniować adresy w menu ustawień Trigger w menu Administrator (strona 46). Wysyłanie podglądanego obrazu em Obsługa kamery 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant . 3 Zlisty Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. Przeglądarka z apletem Java 1 Przechwyć podglądany obraz. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy izwyświetlonego menu wybierz polecenie Save with a new name. Pojawi się okno dialogowe Save Picture. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i załączony do a, który zostanie następnie wysłany pod wskazany adres. Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant FTP. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i przesłany na serwer FTP. 3 Zlisty Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. 18 Wysyłanie pliku z obrazem

19 Zapis obrazu fotograficznego wwewnętrznej pamięci kamery Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w wewnętrznej pamięci kamery. Aby użyć tej funkcji, trzeba włączyć funkcję Image memory iwybrać ustawienia pamięci obrazu w menu Trigger setting w menu Administrator (strona 46). 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Image memory. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i zapisany w wewnętrznej pamięci kamery. Sterowanie wyjściem alarmowym Można uaktywniać (zamykać) wyjście alarmowe lub je wyłączać (otwierać obwód). Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcję Alarm output w menu Trigger setting w menu Advanced mode (strona 46). 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Alarm output1 lub Alarm output2. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Każde kliknięcie na przemian powoduje uaktywnienie (zamknięcie) wyjścia alarmowego lub jego wyłączenie (rozwarcie obwodu). Wskazówka Informacje o podłączaniu urządzeń peryferyjnych do wyjścia alarmowego portu WE/WY podano w dostarczonej instrukcji instalacji. Obsługa kamery Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery 19

20 Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP Do transmisji danych wideo i audio może służyć port komunikacyjny TCP lub UDP. Z funkcji tej można korzystać przy wybranym trybie wideo (Video mode, (strona 26)) MPEG4, gdy używana jest przeglądarka ActiveX. odbywa się zużyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol) i techniki UDP multicast. Wybierając ten tryb, można zmniejszyć obciążenie sieci transmisją związaną z kamerą. Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowany router, który nie obsługuje transmisji multicast, albo zapora ogniowa, obraz i dźwięk mogą być odtwarzane niewłaściwie. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP lub UDP (Unicast). Obsługa kamery 1 Wyświetl główną przeglądarkę. 2 Kliknij na ikonie wyboru transmisji TCP/UDP. Pojawi się okno dialogowe wyboru trybu transmisji. 4 Kliknij na wariancie OK, aby zamknąć okno dialogowe. Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień transmisji, kliknij na wariancie Cancel. 3 Wybierz jedno z następujących ustawień: TCP, UDP (Unicast) lub UDP (Multicast). TCP: normalnie wybrane jest to ustawienie. Kiedy wybrany jest port komunikacyjny TCP, transmisja obrazu i dźwięku odbywa się zużyciem protokołu HTTP. Protokół HTTP jest wykorzystywany do odczytu zwykłych stron www. W środowiskach umożliwiających odczyt stron www, oglądanie obrazu i dźwięku jest możliwe po wybraniu portu TCP. UDP (Unicast): kiedy wybrany jest port komunikacyjny UDP (Unicast), transmisja obrazu idźwięku odbywa się zużyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol). Ponieważ protokół RTP jest przeznaczony do transmisji obrazu idźwięku, obraz i dźwięk powinny być płynniejsze niż przy ustawieniu TCP (HTTP). Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowana zapora ogniowa, a także w przypadku pewnych konfiguracji sieci, wybór ustawienia UDP (Unicast) może nie pozwalać na prawidłowe odtwarzanie obrazu i dźwięku. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP. UDP (Multicast): ten tryb można wybrać, gdy dla trybu Multicast streaming (strona 26) wybrane jest ustawienie On. Kiedy wybrany jest port transmisji UDP (Multicast), transmisja obrazu i dźwięku 20 Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP

21 Administrowanie kamerą W tym rozdziale opisano funkcje kamery dostępne dla administratora. Podgląd obrazu z kamery opisano w rozdziale Obsługa kamery na stronie 12. W tym rozdziale opisano podstawowe operacje i wszystkie warianty w menu. Podstawowe operacje w menu Administrator Menu Administrator umożliwia dostosowanie wszystkich ustawień kamery do wymagań użytkownika. Aby wyświetlić menu Administrator, kliknij na przycisku Setting na stronie powitalnej. Wybieranie ustawień wmenu Administrator 1 Zaloguj się iwyświetl stronę powitalną. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie Kliknij na wariancie Setting na stronie powitalnej. Pojawi się okno dialogowe uwierzytelnienia. Wprowadź nazwę ihasło administratora. Fabrycznie, nazwa i hasło administratora brzmią admin. Pojawi się menu Administrator. Administrowanie kamerą Wcelu wyświetlenia menu Administrator można też wykonać następujące czynności: 1 Kliknij na przycisku Enter na stronie powitalnej, aby wyświetlić główną przeglądarkę. 2 Woknie głównej przeglądarki kliknij na ikonie Setting, aby wyświetlić menu Administrator. 3 Kliknij na nazwie żądanego menu (na przykład: System) wyświetlanej z lewej strony menu Administrator. Pojawi się wybrane menu ustawień. Podstawowe operacje w menu Administrator 21

22 Przykład: menu ustawień System ogólna o menu ustawień Między zmianą ustawienia w menu ustawień awyłączeniem kamery musi upłynąć co najmniej 10 sekund. Natychmiastowe wyłączenie kamery może być przyczyną niewłaściwego zapisu zmienionych ustawień. Zawartość menu Administrator 4 Wybierz żądaną zakładkę nad menu ustawień, anastępnie ustawienia z tej zakładki. Przykład: zakładka Date & time w menu ustawień System Administrowanie kamerą System Wyświetla menu ustawień System. ( Konfiguracja systemu menu ustawień System na stronie 23) Informacje o zakładkach i ustawieniach w menu ustawień podano na stronach 23 do Po wybraniu ustawień kliknij na przycisku OK. Wybrane ustawienia zaczną obowiązywać. Aby zrezygnować ze zmiany ustawień i przywrócić poprzednie ustawienia, kliknij na przycisku Cancel. Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień Poniższe przyciski występują we wszystkich menu ustawień, w których są potrzebne, a ich funkcja jest jednakowa w każdym menu. Kliknij na tym przycisku, aby zatwierdzić ustawienia. Camera Wyświetla menu ustawień Camera służące do wybierania ustawień obrazu i dźwięku z kamery. ( Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera na stronie 26) Network Wyświetla menu ustawień Network służące do wybierania ustawień sieci. ( Konfiguracja sieci menu ustawień Network na stronie 30) User Wyświetla menu ustawień User służące do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła używanych przy logowaniu. ( Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie 33) Security Wyświetla menu ustawień Security służące do wskazywania komputera, który ma prawo łączyć się zkamerą. ( Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security na stronie 34) Kliknij na tym przycisku, aby odrzucić wprowadzone wartości i przywrócić poprzednie ustawienia. 22 Podstawowe operacje w menu Administrator

23 (SMTP) Wyświetla menu ustawień (SMTP) służące do wysyłania a. ( Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) na stronie 35) FTP client Wyświetla menu ustawień FTP client służące do wysyłania pliku z obrazem na serwer FTP. ( Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client na stronie 38) Image memory Wyświetla menu ustawień Image memory służące do zapisywania pliku z obrazem / dźwiękiem wwewnętrznej pamięci kamery. ( Zapis obrazów wpamięci menu ustawień Image memory na stronie 41) Konfiguracja systemu menu ustawień System Po kliknięciu na wariancie System wmenu Administrator pojawia się menu ustawień System. Służy ono do wybierania najważniejszych ustawień oprogramowania. Menu ustawień System zawiera pięć zakładek: System, Date & time, Initialization, System Log i Access Log. Zakładka System FTP server Wyświetla menu FTP Server służące do wybierania ustawień funkcji serwera FTP w kamerze. ( Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server na stronie 44) Alarm output Wyświetla menu ustawień Alarm output służące do sterowania wyjściem alarmowym kamery. ( Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server na stronie 44) Administrowanie kamerą (wyzwalanie) Wyświetla menu ustawień Trigger określające operacje wykonywane po kliknięciu na przycisku wyzwalania wgłównej przeglądarce. ( Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger na stronie 46) Schedule Wyświetla menu ustawień Schedule (harmonogramu) dla funkcji klienta FTP, (SMTP), Image memory i Alarm output. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) Alarm buffer Wyświetla menu ustawień Alarm buffer z ustawieniami bufora, w którym po wykryciu alarmu jest zapisywany obraz i dźwięk. ( Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie 48) Motion detection Wyświetla menu ustawień Motion detection służące do wybierania ustawień funkcji wykrywania ruchu przez kamerę. ( Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection na stronie 49) Title bar name Wpisz nazwę wyświetlaną na pasku tytułu (maksymalnie 32 znaki). Wpisane tu znaki pojawią się na pasku tytułu przeglądarki sieciowej. Welcome text Wpisz tekst wyświetlany na stronie powitalnej, zawierający do znaków w formacie HTML. Aby oznaczyć koniec wiersza, użyj znacznika <BR>. (Koniec wiersza liczy się za dwa znaki). Serial number Wskazuje numer seryjny kamery. Software version Wskazuje wersję oprogramowania kamery. Default URL Umożliwia określenie strony, która pojawi się po wpisaniu adresu IP kamery w polu adresu sieciowego przeglądarki. Wyświetlanie strony zaprogramowanej w kamerze Wybierz ustawienie /index.html. Konfiguracja systemu menu ustawień System 23

24 Administrowanie kamerą Wyświetlanie własnej strony Można wyświetlać własną stronę. W tym celu zapisz plik HTML w wewnętrznej pamięci flash, używając programu Custom Homepage Installer z dostarczonego dysku CD-ROM. Użycie programu Custom Homepage Installer patrz strona Wybierz ustawienie User Setting/user/. 2 W polu tekstowym wpisz ścieżkę do pliku HTML (maksymalnie 64 znaki). Wskazówka Stronę zaprogramowaną w kamerze można wyświetlić nawet przy wybranym ustawieniu User Setting/user/. W tym celu należy w polu adresu przeglądarki wpisać następujący adres URL: Przykład: gdy adresem IP kamery jest : OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Zakładka Date & time hh:mm:ss (miesiąc-dzień-rok godzina:minuty:sekundy) i dd-mm-yyyy hh:mm:ss (dzień-miesiąc-rok godzina:minuty:sekundy). Adjust Służy do nastawiania daty i godziny. Keep current setting: wybierz to ustawienie, jeśli nie ma potrzeby nastawienia daty i godziny. Synchronize with PC: wybierz to ustawienie, aby data i godzina w kamerze były takie jak w komputerze. Manual setting: wybierz to ustawienie, aby ręcznie nastawić datę i godziny w kamerze. Z poszczególnych list rozwijanych wybierz 2 ostatnie cyfry roku, miesiąc, dzień, godzinę, minuty i sekundy. Synchronize with NTP: wybierz to ustawienie, aby nastawiać datę igodzinę w kamerze przy użyciu serwera NTP (Network Time Protocol). Wybierz ustawienia NTP server name i Interval. NTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera NTP (maksymalnie 64 znaki). Interval Wybierz częstotliwość regulacji zegara kamery przy użyciu serwera NTP (od 1 do 24 godzin). Wybrana wartość oznacza przybliżony odstęp między regulacjami. Current date & time Wskazuje datę igodzinę nastawione w kamerze. Po zakupie kamery należy sprawdzić datę igodzinę i w razie potrzeby je nastawić. PC clock Wskazuje datę igodzinę nastawione w komputerze. Date & time format Wybierz z listy rozwijanej format wyświetlania daty i godziny w głównej przeglądarce. Do wyboru są ustawienia yyyy-mm-dd hh:mm:ss (rokmiesiąc-dzień godzina:minuty:sekundy), mm-dd-yyyy Wzależności od środowiska sieciowego, nastawiona godzina może nie być zgodna z czasem zegarowym. Time zone Określ różnicę między czasem GMT (Greenwich Mean Time) a strefą, w której jest zainstalowana kamera. Z rozwijanej listy wybierz strefę czasową, w której jest zainstalowana kamera. Automatically adjust clock for daylight saving time changes Po zaznaczeniu tego pola ustawienie zegara będzie automatycznie uwzględniało ewentualne obowiązywanie czasu letniego. Jeśli wybrana z listy Time zone strefa czasowa jest inna niż wybrana w komputerze, nastawiana w kamerze godzina uwzględnia różnicę między strefami czasowymi. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie Konfiguracja systemu menu ustawień System

25 Zakładka Initialize Firmware upgrade Umożliwia aktualizację oprogramowania kamery. Kliknij na przycisku Browse, wskaż plik z aktualizacją i kliknij na przycisku OK. Gdy pojawi się komunikat Upgrade firmware? Are you sure? (Czy na pewno chcesz zaktualizować oprogramowanie?). Kliknij na przycisku OK, aby rozpocząć aktualizację. Po jej zakończeniu kamera uruchomi się na nowo. Uwagi Używaj tylko plików z aktualizacjami do tej kamery. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy. Nie wyłączaj kamery przez ukończeniem aktualizacji. Zakładka System log Reboot Powoduje restart kamery. Kliknij na przycisku Reboot. Pojawi się komunikat The SNC-DF40 will be rebooted. Are you sure?. Kliknij na przycisku OK, aby na nowo uruchomić kamerę. Restart trwa mniej więcej dwie minuty. Factory default Przywraca fabryczne ustawienia kamery. Kliknij na przycisku Factory default. Pojawi się komunikat Set up data will be initialized. Are you sure?. Po kliknięciu na wariancie OK zaczynają migać wskaźnik sieci i wskaźnik zasilania kamery. Po przywróceniu ustawień kamera automatycznie uruchamia się na nowo. Nie wyłączać jej do zakończenia uruchamiania. Wskazówka Fabryczne ustawienia można też przywrócić, włączając kamerę z przytrzymanym przełącznikiem zerowania. Szczegóły podano w dostarczonej Instrukcji instalacji. System log W tym rejestrze zapisywane są dane o działaniu oprogramowania kamery, w tym dane przydatne w razie problemów. Aby odświeżyć dane, kliknij na przycisku Reload. Zakładka Access log Administrowanie kamerą Backup setting data Zapisuje ustawienia kamery w pliku. Kliknij na przycisku Save i wykonując polecenia przeglądarki, wybierz folder i zapisz ustawienia kamery. Fabrycznie zaprogramowaną nazwą pliku jest snc-df40.cfg. Restore setting Przywraca zapisane w pliku ustawienia kamery. Kliknij na przycisku Browse, wskaż plik z danymi o ustawieniach i kliknij na przycisku OK. Zostaną przywrócone ustawienia kamery z pliku, po czym kamera uruchomi się na nowo. Funkcja Restore setting nie przywraca niektórych ustawień zmenu ustawień Network (strona 30). Access log Wyświetla zapis dostępu do kamery. Aby odświeżyć dane, kliknij na przycisku Reload. Konfiguracja systemu menu ustawień System 25

26 Ustawienia obrazu idźwięku z kamery menu ustawień Camera Po kliknięciu na wariancie Camera wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Camera. Umożliwia ono wybieranie ustawień funkcji kamery. Menu ustawień Camera zawiera 5 zakładek: Common, Picture, MPEG4, JPEG i Reset. Zakładka Common Po wybraniu ustawienia On należy wybrać odpowiednie ustawienia parametrów Multicast address, Multicast video port number i Multicast audio port number. Multicast address: wpisz adres multicast używany do strumieniowej transmisji multicast. Multicast video port number: podaj numer portu służącego do strumieniowej transmisji multicast obrazu. Multicast audio port number: podaj numer portu służącego do strumieniowej transmisji multicast dźwięku. Image size Można wybrać wielkość obrazu transmitowanego przez kamerę. Do wyboru są ustawienia (VGA), , , (QVGA), lub (QQVGA). Administrowanie kamerą Video mode Określa format wyjściowego obrazu z kamery. Do wyboru są ustawienia MPEG4 i JPEG. Unicast streaming Określa numery portów służących do transmisji danych o obrazie i dźwięku, gdy za pomocą ikony przełączania trybu transmisji TCP/UDP w głównej przeglądarce wybrany jest tryb UDP (Unicast). Video port number: podaj numer portu służącego do transmisji danych o obrazie (parzystą liczbę od 1024 do 65534). Wartością początkową jest Audio port number: podaj numer portu służącego do transmisji danych o dźwięku (parzystą liczbę od 1024 do 65534). Wartością początkową jest Multicast streaming Określa, czy kamera będzie wykorzystywać strumieniową transmisję multicast. Taka transmisja zmniejsza ilość danych wysyłanych przez kamerę, gdyż umożliwia komputerom z tego samego segmentu sieci (przed routerem) odbiór identycznych danych. Wybierz ustawienie On, aby zezwolić na transmisję multicast, lub Off, aby ją wyłączyć. Image mode Można tryb reprodukcji obrazu z kamery: Default lub Frame. Przy wybranym trybie Frame zwiększa się rozdzielczość obrazu. W przypadku rejestracji ruchomych obiektów uwydatnia się jednak postrzępienie krawędzi. Po zmianie ustawienia parametru Image size na (QVGA), lub (QQVGA), ustawieniem parametru Image mode zawsze jest Default. Cropping Kiedy wybrana jest wielkość obrazu (VGA), można skadrować fragment obrazu i wyświetlić skadrowany fragment na komputerze. Kadrowanie zmniejsza objętość transmitowanych danych. W efekcie maleje obciążenie sieci i można uzyskać większą liczbę klatek obrazu na sekundę. Wybierz ustawienie On, aby kadrować obraz, lub Off. Przy wybranym ustawieniu On nie działa funkcja wykrywania ruchu. Przy wybranym ustawieniu On mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w całkowitym sygnale wizji reprodukowanym przez złącze wyjście wizji kamery. Kadrowanie obrazu 1 Zmień ustawienie parametru Image size na (VGA). Pojawi się parametr Cropping. 26 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera

27 2 Zmień ustawienie parametru Cropping na On i kliknij na przycisku Area setting. Pojawi się ekran wyboru pola. 3 Wybierz pole kadrowania. Kliknij lewym przyciskiem myszy na nieruchomym obrazie i ukośnie przeciągnij mysz. Pole kadrowania będzie zaznaczone wyświetlaną przy przeciąganiu czerwoną ramką. Nieruchomy obraz G.711 (64kbps), G.726 (40kbps), G.726 (32kbps), G.726 (24kbps) i G.726 (16kbps). Reprodukcja dźwięku w przeglądarce opartej na aplecie Java jest możliwa tylko przy ustawieniu G.711(64bps). Speaker output Określa, czy program SNC audio upload tool z dostarczonego dysku CD-ROM będzie transmitował dźwięk z wejścia audio komputera do głośnika (aktywnego głośnika itp.) kamery podłączonego do gniazda wyjścia linii. Wybierz ustawienie On, aby przesyłać dźwięk przy użyciu programu SNC audio upload tool. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Czerwona ramka kadrowania Kliknij lewym przyciskiem myszy na nieruchomym obrazie i przeciągnij mysz. 4 Kliknij na przycisku OK udołu okna. Wgłównej przeglądarce pojawi się skadrowany obraz. Zakładka Picture Umożliwia korygowanie kolorystyki, ekspozycji itp. obrazu z kamery. Administrowanie kamerą 5 Aby zamknąć obraz, kliknij na przycisku w prawym górnym rogu. Color Można wyświetlać obraz kolorowy (Color) lub czarnobiały (Monochrome). Microphone Określa, czy przesyłany ma być dźwięk z wbudowanego mikrofonu, czy z gniazda wejścia mikrofonowego m. Aby dźwięk był przesyłany z mikrofonu kamery, wybierz ustawienie On. Aby po zmianie ustawienia parametru Microphone uwzględnić dokonaną zmianę, naciśnij przycisk odświeżania zawartości okna przeglądarki. Mic volume Określa poziom wejściowego sygnału audio ze złącza wejścia mikrofonowego m. Zakres regulacji wynosi od 10 do +10. Audio codec Określa przepływność dźwięku przesyłanego ze złącza wejścia mikrofonowego m. Do wyboru są ustawienia Exposure mode Wybierz żądany tryb ekspozycji obrazu z kamery: Auto iris lens, CCD iris lub Manual. Pojawią się wówczas parametry związane z każdym zustawień. Auto iris lens: wybierz to ustawienie, jeśli używany obiektyw ma automatyczną przysłonę. CCD iris: wybierz to ustawienie, jeśli używany obiektyw ma stałą przysłonę. Do regulacji ekspozycji zostanie użyta migawka elektroniczna i funkcja AGC (automatycznej regulacji wzmocnienia). Manual: ręczna regulacja migawki elektronicznej i wzmocnienia. Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera 27

28 Automatic gain control Automatyczne sterowanie wzmocnieniem zależności od warunków oświetlenia obiektu. Backlight compensation Wybierz ustawienie On, aby włączyć kompensację światła w tle, lub Off, aby ją wyłączyć. Lens adjust Wybierz poziom zbieżności przysłony dla obiektywu z automatyczną przysłoną, od 0 do 255. Shutter mode Wybierz tryb pracy migawki elektronicznej, Auto (automatyczny) lub Manual (ręczny). Pojawią się wówczas parametry związane z każdym zustawień. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. User preset Umożliwia zapis bieżących ustawień kamery jako własnych ustawień lub przywrócenie wcześniej zapisanych ustawień. Save: kliknij, aby zapisać bieżące ustawienia z zakładki Picture. Load: kliknij, aby wczytać zapisane ustawienia. Aby ich użyć, kliknij na przycisku OK. Zakładka MPEG4 Administrowanie kamerą Shutter speed Wybierz żądany czas otwarcia migawki elektronicznej: SNC-DF40N: 1/10000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/100, 1/60 (w sekundach). SNC-DF40P: 1/10000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/120, 1/50 (w sekundach). Wskazówka Aby osłabić migotanie wywoływane przez świetlówki itp., należy zmienić ustawienie parametru Shutter mode na Manual, a parametru Shutter speed na 1/100. Gain Wybierz żądane wzmocnienie (db): 0 db, 6 db, 12 db, 18 db Brightness Pozwala na skorygowanie ekspozycji nastawionej za pomocą parametru Exposure mode. Wybór większej wartości rozjaśnia obraz, a mniejszej zmniejsza jasność obrazu. Do wyboru są wartości od 5 do 5. Saturation Wybierz jeden z 7 poziomów nasycenia barw (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największe nasycenie barw. Sharpness Wybierz jeden z 7 poziomów ostrości (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największą ostrość. Contrast Wybierz jeden z 7 poziomów kontrastu (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największy kontrast. Frame rate Określa liczbę klatek na sekundę obrazu MPEG. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-DF40N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 SNC-DF40P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 Wartości liczbowe oznaczają liczbę klatek transmitowanych w ciągu sekundy. Bit rate Określa przepływność obrazu MPEG w łączu. Do wyboru są ustawienia 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536 i 2048 kbps (kb/s). Wybrana liczba klatek i przepływność mają charakter orientacyjny. Faktyczne wartości będą zależały od wielkości obrazu, filmowanej sceny i stanu sieci. 28 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera

29 I-picture interval Określa częstość umieszczania w sygnale MPEG4 ramek typu I. Takie ramki zawierają pełną informację oobrazie isłużą za punkt wyjścia przy dekompresji obrazu MPEG4. W przypadku częstych błędów, spowodowanych np. niestabilnością środowiska sieciowego, wybór małej wartości zmniejsza zniekształcenia obrazu. Do wyboru są wartości 1, 2, 3, 4 i 5 sekund. Auto rate control Ta funkcja pozwala na automatyczne dostosowywanie liczby klatek na sekundę i przepływności do podłączonego środowiska komputerowego w celu zapewnienia płynności obrazu. Przy wybranym ustawieniu On regulacja parametrów obrazu MPEG4 odbywa się automatycznie. Image quality Określa jakość obrazu JPEG. Do wyboru są ustawienia od Level 1 do Level 5. Najwyższą ostrość obrazu zapewnia ustawienie Level 5. Bandwidth control Kiedy wybrany jest tryb wideo (Video mode) JPEG, istnieje możliwość ograniczenia przepustowości. Do wyboru są przepustowości 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 i Unlimited Mbps (Mb/s). Jeśli nie chcesz ograniczać przepustowości, wybierz ustawienie Unlimited. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Maksymalnymi parametrami transmisji będą wartości parametrów Frame rate i Bit rate. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Zakładka JPEG Zakładka Reset Administrowanie kamerą Reset camera menu Po kliknięciu na przycisku Reset pojawi się komunikat Camera menu setting is reset to default. Are you sure? (Czy na pewno chcesz przywrócić standardowe ustawienia?). Aby przywrócić standardowe ustawienia, kliknij na przycisku OK. Frame rate Określa liczbę klatek na sekundę obrazu JPEG wyświetlanego na komputerze. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-DF40N: 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 SNC-DF40P: 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 Wartości liczbowe oznaczają liczbę klatek transmitowanych w ciągu sekundy. Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera 29

30 Konfiguracja sieci menu ustawień Network Po kliknięciu na wariancie Network wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Network. Umożliwia ono skonfigurowanie sieci w sposób umożliwiający podłączenie kamery i komputera. Menu ustawień Network zawiera 3 zakładki: Network, PPPoE i Dynamic IP address notification. Zakładka Network Ta zakładka zawiera warianty związane z podłączaniem kamery za pomocą kabla sieciowego. Default gateway Wpisz bramę domyślną. Obtain DNS server address automatically Wybierz to ustawienie, aby adres serwera DNS był pobierany automatycznie. Można je wybrać tylko przy wybranym ustawieniu Obtain an IP address automatically (DHCP). Wybierając ustawienie Obtain DNS server address automatically, należy się upewnić, że w Internecie działa serwer DHCP. Use the following DNS server address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP serwera DNS. Administrowanie kamerą MAC address Wyświetla adres MAC kamery. Obtain an IP address automatically (DHCP) To ustawienie należy wybrać, gdy w sieci jest zainstalowany serwer DHCP. Adres IP będzie wówczas automatycznie przydzielany przez serwer DHCP. Primary DNS server Wpisz adres IP preferowanego serwera DNS. Secondary DNS server W razie potrzeby wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS. HTTP port number Normalnie należy wybierać port 80. Aby użyć portu o numerze innym niż 80, wybierz pole tekstowe i wpisz numer portu (od 1024 do 65535). Jeśli na stronie ustawień Network lub w programie IP Setup Program wybrany został numer portu HTTP inny niż 80, to w celu połączenia się z kamerą należy wpisać wprzeglądarce następujący adres IP: Przykład: gdy wybrany jest numer portu HTTP 8000 Zaznaczając pole Obtain an IP address automatically (DHCP), należy się upewnić, że w Internecie działa serwer DHCP. Use the following IP address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP. IP address Wpisz adres IP kamery. Subnet mask Wpisz maskę podsieci. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie Konfiguracja sieci menu ustawień Network

31 Zakładka PPPoE ustawienia połączenia PPPoE Tej zakładki używa się do podłączania kamery zużyciem protokołu PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Protokół PPPoE jest powszechnie wykorzystywany w łączach cyfrowych xdsl (ADSL, VDSL lub SDSL) jako system uwierzytelniania ipodłączania. Use the following DNS server address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP serwera DNS. Primary DNS server Wpisz adres IP preferowanego serwera DNS. Secondary DNS server Wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. PPPoE Określa, czy kamera wykorzystuje protokół PPPoE. Przy wybranym ustawieniu On będzie wykorzystywane połączenie PPPoE. Administrowanie kamerą IP address Jeśli podłączenie do sieci odbywa się przy użyciu protokołu PPPoE, wyświetlany jest adres IP uzyskany przez łącze PPPoE. User ID Wpisz identyfikator użytkownika wymagany do uwierzytelnienia połączenia PPPoE (maksymalnie 64 znaki). Password Wpisz hasło wymagane do uwierzytelnienia połączenia PPPoE (od 1 do 32 znaków). Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. Obtain DNS server address automatically Wybierz to ustawienie, aby adres serwera DNS był pobierany automatycznie. Konfiguracja sieci menu ustawień Network 31

32 Zakładka Dynamic IP address notification powiadamianie o adresie IP Kiedy wybrane jest ustawienie On funkcji DHCP lub PPPoE z zakładki Network, istnieje możliwość przesłania powiadomienia o wybraniu ustawień sieciowych. Do przesłania powiadomienia można użyć protokołu SMTP lub HTTP. User name, Password Wpisz nazwę ihasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Można podać tylko jeden adres odbiorcy. Administrator address Wpisz adres administratora kamery (maksymalnie 64 znaki). Pod ten adres będą wysyłane e zwrotne oraz e systemowe z serwera pocztowego. Subject Wpisz temat / tytuł wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Administrowanie kamerą (SMTP) notification Wybierz ustawienie On, aby po zakończeniu wybierania ustawień DHCP wysyłany był . SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. None: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. SMTP Authentication: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. POP server name To pole jest istotne, gdy w grupie Authentication zaznaczone jest pole POP before SMTP. Wpisz nazwę serwera POP (odbioru poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki). Informacje o uzyskanym adresie IP można przekazać przy użyciu specjalnych, opisanych poniżej znaczników. HTTP notification Wybierz ustawienie On, aby po zakończeniu wybierania ustawień DHCP wysyłane było polecenie do serwera HTTP. Używając tej funkcji, można skonfigurować funkcjonalny system, służący na przykład do wyświetlania rejestru dostępów przechowywanego na serwerze HTTP lub do uruchamiania zewnętrznego programu CGI. URL Określa adres URL (maksymalnie 256 znaków), na który mają być wysyłane polecenia HTTP. Adres URL ma zwykle następującą budowę: adres_ip: wpisz adres IP lub nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć. :port: podaj nazwę portu, z którym chcesz się połączyć. Aby użyć standardowego portu o numerze 80, nie musisz podawać tej wartości. ścieżka: wpisz nazwę polecenia. parametr: w razie potrzeby wpisz parametr polecenia. Jako parametrów można używać omówionych poniżej specjalnych znaczników. 32 Konfiguracja sieci menu ustawień Network

33 Proxy server name Jeśli polecenia HTTP przechodzą przez serwer proxy, wpisz nazwę lub adres IP serwera proxy (maksymalnie 64 znaki). Proxy port number Jeśli polecenia HTTP przechodzą przez serwer proxy, podaj numer portu (od 1024 do 65535). Method Wybierz metodę HTTP: GET albo POST. Ustawienia użytkownika menu ustawień User Po kliknięciu na wariancie User w menu Administrator pojawia się menu ustawień User. Umożliwia ono wprowadzanie nazw użytkowników ihaseł administratora i maksymalnie 9 rodzajów użytkowników (User 1 do User 9) oraz określanie praw dostępu każdego użytkownika. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Znaczniki specjalne Aby umożliwić powiadomienie o ustawieniach uzyskanych przez protokół DHCP, takich jak adres IP, można używać pięciu opisanych poniżej znaczników specjalnych. Znaczniki należy umieszczać w sekcji parametru adresu URL lub w polu Message. <IP> Ten znacznik umożliwia umieszczenie w tekście lub parametrze adresu IP uzyskanego przez DHCP. <HTTPPORT> Ten znacznik umożliwia umieszczenie w tekście lub parametrze numeru portu wskazanego serwera HTTP. <MACADDRESS> Ten znacznik umożliwia umieszczenie w tekście lub parametrze adresu MAC komputera, którego adres IP uzyskano za pomocą DHCP. <MODELNAME> Umożliwia umieszczenie w tekście lub parametrze modelu kamery (SNC-DF40N/P). Administrator, User 1 do 9 Dla każdego z identyfikatorów użytkownika zdefiniuj parametry User name, Password, Re-type password, FTP user i Viewer mode. User name Wpisz nazwę użytkownika (od 5 do 16 znaków). Password Wpisz hasło (od 5 do 16 znaków). Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. Administrowanie kamerą <SERIAL> Ten znacznik umożliwia umieszczenie w tekście lub parametrze numeru seryjnego kamery. FTP user Określ, czy dany użytkownik będzie miał prawo logowania się na serwer FTP. Zaznaczenie pola umożliwia logowanie się na serwer FTP. Viewer mode Jeśli w momencie wyświetlania głównej przeglądarki następuje uwierzytelnienie użytkownika, można wybrać tryb przeglądarki obowiązujący po uwierzytelnieniu. Full: w tym trybie można korzystać ze wszystkich funkcji. Light: w tym trybie można korzystać ze wszystkich funkcji oprócz przycisku wyzwalania w głównej przeglądarce, przycisku przełączania trybu TCP/ Ustawienia użytkownika menu ustawień User 33

34 UDP w głównej przeglądarce oraz ustawień liczby klatek na sekundę. View: możliwy jest tylko podgląd obrazu z kamery. Viewer authentication Określa, czy w momencie wyświetlenia głównej przeglądarki następuje uwierzytelnienie użytkownika. Przy wybranym ustawieniu On rodzaj głównej przeglądarki jest dostosowywany do rozpoznanego użytkownika. Jeśli wybierasz ustawienie Off, musisz wybrać rodzaj głównej przeglądarki wyświetlanej bez uwierzytelnienia (Full, Light lub View). Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security Po kliknięciu na wariancie Security w menu Advanced mode pojawia się menu ustawień Security. Umożliwia ono ograniczenie puli komputerów, zktórych można uzyskać dostęp do kamery. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Administrowanie kamerą Security function Wybierz ustawienie On, aby włączyć zabezpieczenia. Jeśli nie chcesz korzystać z zabezpieczeń, wybierz ustawienie Off. Default policy Wybierz standardową politykę ograniczeń dla komputerów wskazanych w polach Network address/ Subnet 1 do Network address/subnet 10. Do wyboru są ustawienia Allow (zezwalaj) i Deny (odmawiaj). Network address/subnet 1 do Network address/subnet 10 Wpisz adresy IP i maski podsieci, którym chcesz nadać lub odebrać prawo dostępu do kamery. Możesz zdefiniować do 10 adresów IP i masek podsieci. Jako maskę podsieci wpisz 8 do 32. Z rozwijanej listy po prawej stronie każdego adresu IP / maski podsieci wybierz ustawienie Allow (zezwalaj) lub Deny (odmawiaj). Wskazówka Wartość maski podsieci oznacza liczbę bitów licząc od lewej strony adresu sieciowego. Przykładowo, masce podsieci odpowiada wartość 24. Wybierając ustawienie /24 i Allow, możesz zezwolić na dostęp komputerom z adresami IP z zakresu od do Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security

35 Dostęp do kamery jest możliwy nawet z komputera, dla którego adresu IP wybrano ustawienie Deny. Warunkiem jest wprowadzenie nazwy użytkownika ihasła wpisanych w pola Administrator w menu ustawień User. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) Po kliknięciu na wariancie (SMTP) wmenu Administrator pojawia się menu ustawień (SMTP). Funkcja ta umożliwia wysyłanie a z załączonym obrazem, który został utrwalony pod wpływem sygnału zwejścia zewnętrznego czujnika lub w wyniku zadziałania funkcji wykrywania ruchu. Istnieje też możliwość okresowego wysyłania pliku z obrazem. Menu ustawień (SMTP) zawiera trzy zakładki: Common, Alarm sending i Periodical sending. Zakładka Common ustawienia funkcji SMTP Administrowanie kamerą (SMTP) Wybierz ustawienie On, aby używać funkcji (SMTP). Należy wówczas wybrać ustawienia omówionych poniżej parametrów. Aby nie używać funkcji (SMTP), wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. Uwagi Podczas przesyłania em pliku z obrazem maleje liczba klatek na sekundę ijakość obrazu podglądanego w głównej przeglądarce. Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, w czasie przesyłania a mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w sygnale całkowitym wizji reprodukowanym przez złącze wyjścia wideo kamery. Funkcja wysyłania a nie pozwala na przesyłanie pliku z dźwiękiem. Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) 35

36 SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. None: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. SMTP Authentication: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Zakładka Alarm sending ustawienia wysyłania a w przypadku wykrycia alarmu Parametry z tej zakładki pozwalają na zdefiniowanie a wysyłanego w związku z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Administrowanie kamerą POP server name To pole jest istotne, gdy w grupie Authentication zaznaczone jest pole POP before SMTP. Wpisz nazwę serwera POP (odbierania poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. User name, Password Wpisz nazwę ihasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Można podać do trzech adresów odbiorców. Administrator address Wpisz adres administratora kamery (maksymalnie 64 znaki). Pod ten adres będą wysyłane e zwrotne oraz e systemowe z serwera SMTP. Alarm sending Wybierz ustawienie On, aby wysyłać związany zalarmem. File attachment Określa, czy do a ma być załączany plik z obrazem. Przy wybranym ustawieniu On załączany będzie plik z obrazem zgodny z opisanymi poniżej ustawieniami. Przy ustawieniu Off wysyłana będzie tylko treść wiadomości. Subject Wpisz temat / tytuł wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Kiedy dla parametru Alarm sending na zakładce Alarm sending wybrane jest ustawienie On, w temacie a wysłanego w związku z alarmem będzie podany rodzaj alarmu. W przypadku sygnału z wejścia czujnika dodawany jest dopisek SI, a w przypadku wykrycia ruchu dopisek MD. Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki). (Koniec wiersza liczy się za dwa znaki). Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być załączany do a. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Obraz przesyłany em nosi nazwę określoną w polu Image file name. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się zdwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), 36 Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP)

37 sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawana jest 10-cyfrowa liczba z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Wskazówka Numer kolejny dodawany przy wybranych ustawieniach Date & time i Sequence number służy do identyfikacji poszczególnych plików tworzonych w związku z jednym alarmem. Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego wysyłania a Można wybrać tryb okresowego wysyłania i. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Alarm Wybierz rodzaj alarmu. Sensor input: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 49). Tryb Motion detection działa tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Effective period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Periodical sending Jeśli chcesz, żeby co pewien czas był wysyłany , wybierz ustawienie On. Przy wybranym ustawieniu Off funkcja wysyłania okresowego nie będzie działać. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być załączany do a. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Wysyłany obraz nosi nazwę określoną w polu Image file name. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się zdwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawana jest 10-cyfrowa liczba z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Administrowanie kamerą Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Interval Wybierz okres, co jaki mają być wysłane e. Można nastawić godziny (H) i minuty (M) z przedziału od 30 minut do 24 godzin (doby). Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) 37

38 Effective period Określa okres, w którym działa tryb wysyłania okresowego. Always: tryb wysyłania okresowego jest stale aktywny. Schedule: można określić okresy, w których będzie działał tryb wysyłania okresowego. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client Po kliknięciu na wariancie FTP client wmenu Administrator pojawia się menu ustawień FTP client. Umożliwia ono wybór ustawień przechwytywania iwysyłania obrazu fotograficznego na serwer FTP. Funkcja klienta FTP pozwala na wysłanie na serwer FTP pliku z obrazem i dźwiękiem zarejestrowanymi wzwiązku z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Istnieje też możliwość okresowego wysyłania pliku z obrazem. Menu ustawień FTP client zawiera trzy zakładki: Common, Alarm sending i Periodical sending. Administrowanie kamerą Zakładka Common ustawienia funkcji klienta FTP FTP client function Wybierz ustawienie On, aby włączyć funkcję klienta FTP. Pojawi się strona ustawień klienta FTP. Jeśli nie chcesz używać funkcji klienta FTP, wybierz ustawienie Off. Podczas przesyłania pliku z użyciem funkcji klienta FTP może się obniżać liczba klatek na sekundę iszybkość działania głównej przeglądarki. FTP server name Wpisz nazwę serwera FTP, na który mają być wysyłane obrazy fotograficzne (maksymalnie 64 znaki), lub adres serwera. 38 Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client

39 User name Wpisz nazwę użytkownika serwera FTP. Password Wpisz hasło użytkownika serwera FTP. Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. Passive mode Określa, czy przy połączeniu z serwerem FTP będzie wykorzystywany tryb pasywny. Wybierz ustawienie On, aby przy połączeniu z serwerem FTP wykorzystywać tryb pasywny. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Zakładka Alarm sending ustawienia działania klienta FTP w przypadku wykrycia alarmu Parametry z tej zakładki pozwalają na przekazywanie na wskazany serwer FTP pliku z obrazem i dźwiękiem związanego z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być przesyłany na serwer FTP. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się zdwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do oraz kolejny numer dwucyfrowy. Wskazówka Numer kolejny dodawany przy wybranych ustawieniach Date & time i Sequence number służy do identyfikacji poszczególnych plików tworzonych w związku z jednym alarmem. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Alarm Wybierz rodzaj alarmu. Sensor input: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 49). Administrowanie kamerą Alarm sending Wybierz ustawienie On, aby wysyłać na serwer FTP plik z obrazem i dźwiękiem związany z alarmem. Remote path Wpisz docelową ścieżkę (maksymalnie 64 znaki). Tryb Motion detection działa tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Effective period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client 39

40 Alarm buffer Zaznacz pole Use alarm buffer, aby przekazywać obraz idźwięk z chwili poprzedzającej wykrycie alarmu inastępującej po wykryciu alarmu. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, przekazywany będzie tylko obraz z chwili wykrycia alarmu. Kliknij na przycisku Alarm buffer, aby wyświetlić menu ustawień Alarm buffer. Szczegóły patrz podrozdział Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie 48. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Wysyłany obraz nosi nazwę określoną w polu Image file name. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się zdwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawana jest 10-cyfrowa liczba z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Administrowanie kamerą Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego działania klienta FTP Można wybrać tryb okresowego wysyłania obrazu na serwer FTP. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Interval Wybierz okres, co jaki obrazy mają być wysyłane na serwer FTP. Można nastawić godziny (H), minuty (M) i sekundy (S) z przedziału od 1 sekundy do 24 godzin (doby). Faktyczny odstęp między kolejnymi obrazami może być większy od wybranego. Zależy to od wielkości obrazu, ustawienia jego jakości, przepływności i środowiska sieciowego. Periodical sending Aby korzystać z funkcji wysyłania okresowego, wybierz ustawienie On. Przy wybranym ustawieniu Off funkcja wysyłania okresowego nie będzie działać. Remote path Podaj ścieżkę zdalną (maksymalnie 64 znaki). Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być przesyłany na serwer FTP. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Effective period Określa okres, w którym działa tryb wysyłania okresowego. Always: tryb wysyłania okresowego jest stale aktywny. Schedule: można określić okresy, w których będzie działał tryb wysyłania okresowego. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Funkcja wysyłania okresowego na serwer FTP nie pozwala na wysyłanie plików z dźwiękiem. 40 Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client

41 Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory Po kliknięciu na wariancie Image memory wmenu Advanced mode pojawia się menu ustawień Image memory. Funkcja pamięci obrazu pozwala na zapis w wewnętrznej pamięci kamery (około 8 MB) pliku z obrazem idźwiękiem zarejestrowanymi w związku z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Istnieje też możliwość okresowego zapisu pliku z obrazem. Zapisane pliki z obrazem i dźwiękiem można odszukać ipobrać do komputera przy użyciu funkcji serwera FTP. (Patrz podrozdział Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) na stronie 35.) Menu ustawień Image memory zawiera trzy zakładki: Common, Alarm recording i Periodical recording. Uwagi Pliki z obrazem i dźwiękiem zapisane w wewnętrznej pamięci zostaną skasowane w chwili wyłączenia zasilania kamery. Podczas zapisu obrazu w wewnętrznej pamięci może maleć liczba klatek na sekundę ijakość obrazu podglądanego w głównej przeglądarce. Kiedy dla parametru Overwrite wybrane jest ustawienie On, administrator nie otrzyma a zostrzeżeniem. Zakładka Common ustawienia funkcji pamięci obrazu Free space Pokazuje bieżącą ilość wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci. Overwrite Określa, czy w przypadku niewystarczającej ilości miejsca na zapis obrazu pliki mają być zastępowane. Wybierz ustawienie On, aby zastępowany był najstarszy plik lub folder. Wybierz ustawienie Off, aby uniemożliwić zastępowanie. W tym przypadku nie można zapisać nowego pliku. Capacity warning Wybierz ustawienie On, aby administrator był informowany em o małej ilości miejsca w wewnętrznej pamięci lub braku pamięci. Wybierz ustawienie Off, aby z ostrzeżeniem nie był wysyłany. Kiedy dla parametru Overwrite wybrane jest ustawienie On, administrator nie otrzyma a z ostrzeżeniem. SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. None: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. SMTP Authentication: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. Administrowanie kamerą Image memory Określa, czy działa funkcja pamięci obrazu. Po wybraniu ustawienia On pojawiają się opcje wspólne. Aby nie używać tej funkcji, wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. POP server name To pole jest istotne, gdy w grupie Authentication zaznaczone jest pole POP before SMTP. Wpisz nazwę serwera POP (odbioru poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. User name, password Wpisz nazwę ihasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory 41

42 Administrowanie kamerą Administrator address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e zostrzeżeniami (adres administratora kamery, maksymalnie 64 znaki). OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Zakładka Alarm recording ustawienia działania funkcji pamięci obrazu w przypadku wykrycia alarmu Można zapisywać wwewnętrznej pamięci pliki z obrazem i dźwiękiem związane z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do oraz kolejny numer dwucyfrowy. Wskazówka Numer kolejny dodawany przy wybranych ustawieniach Date & time i Sequence number służy do identyfikacji poszczególnych plików tworzonych w związku z jednym alarmem. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Alarm Wybierz rodzaj alarmu. Sensor input: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 49). Tryb Motion detection działa tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Alarm recording Wybierz ustawienie On, aby zapisywać wwewnętrznej pamięci plik z obrazem i dźwiękiem związany zalarmem. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być zapisywany w wewnętrznej pamięci. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się zdwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), Effective period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) Alarm buffer Zaznacz pole Use alarm buffer, aby przekazywać obraz idźwięk z chwili poprzedzającej wykrycie alarmu inastępującej po wykryciu alarmu. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, przekazywany będzie tylko obraz z chwili wykrycia alarmu. Kliknij na przycisku Alarm buffer, aby wyświetlić menu ustawień Alarm buffer. Szczegóły patrz podrozdział Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory

43 OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Zakładka Periodical recording ustawienia trybu zapisu okresowego Można wybrać tryb okresowego zapisu pliku z obrazem wwewnętrznej pamięci kamery. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawana jest 10-cyfrowa liczba z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Interval Wybierz okres, co jaki obrazy mają być zapisywane wwewnętrznej pamięci. Można nastawić godziny (H), minuty (M) i sekundy (S) z przedziału od 1 sekundy do 24 godzin (doby). Faktyczny odstęp między kolejnymi obrazami może być większy od wybranego. Zależy to od wielkości obrazu i środowiska sieciowego. Periodical recording Aby korzystać z funkcji zapisu okresowego, wybierz ustawienie On. Przy wybranym ustawieniu Off funkcja zapisu okresowego nie będzie działać. Effective period Określa okres, w którym działa tryb zapisu okresowego. Always: tryb zapisu okresowego jest stale aktywny. Schedule: można określić okresy, w których będzie działał tryb zapisu okresowego. Kliknij na przycisku Schedule. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) Administrowanie kamerą Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być zapisywany w wewnętrznej pamięci. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Funkcja zapisu okresowego nie pozwala na zapis plików zdźwiękiem. Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Zapisywany obraz nosi nazwę określoną w polu Image file name. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się zdwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Struktura katalogów w pamięci obrazu Zapis obrazów w pamięci odbywa się z wykorzystaniem następującej struktury katalogów: główny katalog FTP Symbol Kod_daty Kod_daty xxxxxxx.m4f yyyyyyy.m4f aaaaaaa.jpg bbbbbbb.jpf ccccccc.mf4 zzzzzzz.mf4 qqqqqqq.mf4 oznacza katalog tworzony automatycznie. Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory 43

44 Katalog Kod_daty ma 7-cyfrową nazwę złożoną z dwóch ostatnich cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), znaku podkreślenia i numeru kolejnego (2 cyfry). Katalog może zawierać pliki wideo i objętości do około 1MB. Kiedy objętość plików wideo w bieżącym katalogu przekroczy dozwolone maksimum, automatycznie jest tworzony nowy katalog, a zapis trwa nadal. Rozszerzenie pliku Plik zapisywany / wysyłany przy użyciu funkcji pamięci obrazu lub klienta FTP może otrzymać jedno z wymienionych poniżej rozszerzeń. Przydzielane rozszerzenie zależy od ustawienia trybu wideo iustawień zapisu / wysyłania w kamerze. Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server Po kliknięciu na wariancie FTP server wmenu Administrator pojawia się menu ustawień FTP server. Umożliwia ono skonfigurowanie funkcji serwera FTP, która pozwala na wyszukanie żądanego pliku z obrazem idźwiękiem zapisanego w wewnętrznej pamięci kamery (około 8 MB) oraz pobieranie z kamery plików z obrazem fotograficznym. Administrowanie kamerą.m4f: oznacza plik wideo MPEG4..jpf: oznacza plik wideo JPEG tworzony, gdy na zakładce Alarm recording / Alarm sending zaznaczone jest pole Use alarm buffer. Taki plik zawiera także dane o dźwięku..jpg: oznacza plik wideo JPEG tworzony, gdy na zakładce Alarm recording / Alarm sending nie jest zaznaczone pole Use alarm buffer. Taki plik można wyświetlić wzwykłej przeglądarce obrazów. Program SNC video player (strona 55) umożliwia odtwarzanie plików.m4f i.jpf. FTP server function Aby włączyć funkcję serwera FTP, wybierz ustawienie On i kliknij na przycisku OK. Jeśli nie chcesz używać funkcji serwera FTP, wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Logując się na serwer FTP kamery z programu klienckiego FTP w komputerze, należy pamiętać, że: zmniejszy się liczba klatek na sekundę iszybkość działania okna monitora w głównej przeglądarce; przy nagrywaniu obrazów z użyciem funkcji pamięci obrazu nie ma możliwości skasowania katalogu zapisu; po skasowaniu pliku z obrazem lub dźwiękiem, zwolnione w wewnętrznej pamięci miejsce zostanie uwzględnione dopiero po wylogowaniu się z kamery. 44 Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server

45 Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output Po kliknięciu na wariancie Alarm output wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Alarm output. Umożliwia ono sterowanie wyjściem alarmowym w porcie WE/WY z tyłu kamery odpowiednio do wykrytego alarmu lub stanu układu czasowego. Zakładka Alarm out 1, 2 Sensor input: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 49). Funkcję wykrywania ruchu można włączyć i regulować tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Alarm duration Określa czas, przez jaki będzie zwarte wyjście alarmowe (od 1 do 60 s). Effective period Ta grupa pojawia się, gdy w grupie Mode wybrane jest ustawienie Alarm. Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) Administrowanie kamerą Alarm output Wybierz ustawienie On, aby włączyć funkcję wyjścia alarmowego. Pojawią się wówczas omówione pod spodem podstawowe ustawienia. Aby nie używać funkcji wyjścia alarmowego, wybierz ustawienie Off. Schedule Ta grupa pojawia się, gdy w grupie Mode wybrane jest ustawienie Timer. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 47) Mode Określa tryb pracy funkcji wyjścia alarmowego. Alarm: stan wyjścia alarmowego zależy od stanu wejścia zewnętrznego czujnika lub wewnętrznej funkcji wykrywania ruchu. Timer: stan wyjścia alarmowego zależy od programatora. Alarm Ta grupa pojawia się, gdy w grupie Mode wybrane jest ustawienie Alarm. Wybierz alarm, który ma być sprzężony z funkcją wyjścia alarmowego. Wykrycie wybranego alarmu spowoduje zmianę stanu wyjścia alarmowego. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output 45

46 Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger Po kliknięciu na wariancie Trigger wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Trigger. Umożliwia ono zdefiniowanie operacji wykonywanych po kliknięciu na ikonie Trigger w głównej przeglądarce. Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, w czasie przesyłania a mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w sygnale całkowitym wizji reprodukowanym przez złącze wyjścia wideo kamery. Administrowanie kamerą (SMTP) Po zaznaczeniu tego pola wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant . Wybierając ztej listy wariant iklikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można wysłać zzałączonym plikiem z obrazem. Po kliknięciu na przycisku (SMTP) pojawia się menu ustawień Trigger ( ). Można wówczas wybrać wnim żądane ustawienia. Ustawienia i sposób ich wybierania są takie same jak w przypadku menu ustawień (SMTP) (strona 35). FTP client Po zaznaczeniu tego pola wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant FTP. Wybierając z tej listy wariant FTP iklikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można przesłać na serwer FTP plik z obrazem. Po kliknięciu na przycisku FTP client pojawia się menu ustawień Trigger (setting) FTP client. Można wówczas wybrać wnim żądane ustawienia. Ustawienia i sposób ich wybierania są takie same jak w przypadku menu ustawień FTP client (strona 38). 46 Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger

47 Image memory Po zaznaczeniu tego pola wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant Image memory. Wybierając z tej listy wariant Image memory iklikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można zapisać plik z obrazem w wewnętrznej pamięci kamery. Po kliknięciu na wariancie Image memory pojawia się menu ustawień Trigger (setting) Image memory. Można wówczas wybrać wnim żądane ustawienia. Ustawienia i sposób ich wybierania są takie same jak w przypadku menu ustawień Image Memory (strona 41). Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule Po kliknięciu na wariancie Schedule wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Schedule. Wygląda ono tak samo, jak menu ustawień wyświetlane po kliknięciu na przycisku Schedule w celu wyboru okresu działania i harmonogramu w menu ustawień FTP client, (SMTP), Image memory i Alarm output 1, 2. Przykład: menu ustawień Schedule dla funkcji (SMTP) (wysyłania a w związku z alarmem) Administrowanie kamerą Alarm output 1, 2 Po zaznaczeniu tych pól wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant Alarm output 1 lub Alarm output 2. Wybierając z tej listy wariant Alarm output iklikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można na przemian powoduje uaktywniać (zamykać) wyjście alarmowe lub je wyłączać (rozwierać obwód). OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Schedule selection Wybierz z listy funkcję, dla której chcesz określić harmonogram. Do wyboru są warianty (SMTP) Alarm, (SMTP) Periodical, FTP Alarm, FTP Periodical, Image memory Alarm, Image memory Periodical, Alarm output 1 Alarm, Alarm output 1 Timer, Alarm output 2 Alarm i Alarm output 2 Timer. Okresem obowiązywania harmonogramu są godziny na prawo od zaznaczonego dnia tygodnia. Mon (poniedziałek) do Sun (niedziela) Okresem obowiązywania harmonogramu są godziny na prawo od zaznaczonego dnia tygodnia. Start time, End time Podaj godzinę początku (Start time) i końca (End time). Use the same time schedule every day Po zaznaczeniu tego pola we wszystkie dni obowiązują ustawienia Start time i End time dla poniedziałku (Mon). Nie można wtedy zmieniać ustawień Start time i End time dla dni innych niż Mon (poniedziałek). Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule 47

48 OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer Po kliknięciu na wariancie Alarm buffer wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Alarm buffer. Umożliwia ono wybór ustawień obrazu i dźwięku z chwili poprzedzającej wykrycie alarmu oraz z chwili po wykryciu alarmu. Ustawienia te są dostępne, gdy dla funkcji Alarm sending w menu ustawień FTP client lub funkcji Alarm recording wmenu ustawień Image memory wybrane jest ustawienie On, a ponadto zaznaczone jest pole Use alarm buffer. Administrowanie kamerą Video mode Wskazuje ustawienie parametru Video z zakładki Common w menu ustawień Camera. MPEG4: bieżącym formatem wyjściowym kamery jest MPEG4. JPEG: bieżącym formatem wyjściowym kamery jest JPEG. Recording capacity Wskazuje maksymalną pojemność bufora alarmu przy bieżących ustawieniach trybu wideo, wielkości obrazu, przepływności i liczby klatek na sekundę. Pre-alarm period: wskazuje maksymalny czas rejestracji obrazu / dźwięku przed wykryciem alarmu. Post-alarm period: wskazuje maksymalny czas rejestracji obrazu / dźwięku po wykryciu alarmu. Recording time Określa czas rejestracji obrazu i dźwięku przed wykryciem alarmu i po wykryciu alarmu. Pre alarm period: wpisz czas rejestracji obrazu idźwięku przed wykryciem alarmu. 48 Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer

49 Post alarm period: wpisz czas rejestracji obrazu idźwięku po wykryciu alarmu. Wartości wyświetlane w grupie Recording capacity zależą od ustawień parametrów Image size, Bit rate (dla MPEG4) i Image quality (dla JPEG) w menu ustawień Camera. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 22. Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection Po kliknięciu na wariancie Motion detection wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Motion detection. Umożliwia ono określenia warunków, w jakich będzie się uaktywniała funkcja wykrywania ruchu. Wygląda ono tak samo, jak menu ustawień wyświetlane po kliknięciu na przycisku Motion detection zzakładki Alarm sending w menu ustawień (SMTP), zakładki Alarm sending w menu ustawień FTP client izakładki Alarm recording w menu ustawień Image memory. Funkcję wykrywania ruchu można włączyć i regulować tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Administrowanie kamerą Menu ustawień Motion detection zawiera pięć opisanych poniżej elementów. Okno monitora Umożliwia podgląd obrazu filmowego i umieszczanie okna wykrywania. Pola wyboru Window 1 do 4 Po zaznaczeniu pola, na monitorze pojawi się odpowiednie okno. Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection 49

50 Administrowanie kamerą Suwak Threshold Określa poziom progu, który decyduje o tym, jaka zmiana w obrazie będzie uznawana za ruch. Można zmienić poziom progu wyświetlany na wskaźniku wykrywania ruchu. Wskaźnik wykrywania ruchu Wykres przedstawia poziom ruchu w obecnym obrazie widocznym w danym oknie. Linia prosta oznacza poziom progu wykrywania ruchu i jest podstawą właściwego nastawienia czułości. Suwak Sensitivity Służy do regulacji czułości wykrywania ruchu wobrazie. Kiedy suwak jest nastawiony maksymalnie na lewo, czułość wynosi 0 i nie zostanie wykryty żaden ruch. Przesunięcie suwaka do końca na prawo zapewnia maksymalną czułość. Wybieranie strefy wykrywania ruchu, czułości i poziomu progu Aby wybrać strefę wykrywania ruchu, czułość ipoziom progu, wykonaj następujące czynności: 1 Zaznacz pole wyboru Window 1. W oknie monitora pojawi się okno Window 1. 6 Po wybraniu wszystkich ustawień kliknij na przycisku OK. Uwagi Kiedy jest wyświetlane menu ustawień Motion detection, nie działają funkcje powiadamiania em o wykryciu ruchu, klienta FTP, umieszczania obrazu pamięci i wyjścia alarmowego. Po wybraniu żądanych ustawień należy zamknąć menu Motion detection. Przed korzystaniem z funkcji wykrywania ruchu należy przeprowadzić próby, które potwierdzą właściwe jej działanie. Funkcja wykrywania ruchu może działać niewłaściwie w następujących przypadkach: w czasie zmieniania ustawień wmenu ustawień Camera, kiedy obiekt jest ciemny, kiedy kamera jest zainstalowana w niestabilnym miejscu, co prowadzi do jej wibracji, jeśli za pomocą parametru Bit rate z zakładki MPEG4 wybrana jest mała przepływność (64 kb/s, 128 kb/s). 2 Obejmij oknem Window 1 strefę, w której ma być wykrywany ruch. Aby przemieścić okno Window 1 lub zmienić jego wielkość, kliknij na oknie i je przeciągnij. 3 Nastaw czułość wykrywania ruchu. Nastaw czułość, wykorzystując wskaźnik poziomu wykrywania ruchu. Aby zwiększyć czułość, przesuń wskaźnik Sensitivity w prawo. Aby zmniejszyć czułość, przesuń wskaźnik wlewo. W chwili puszczenia przycisku myszy nowy poziom zacznie obowiązywać we wskaźniku wykrywania ruchu. 4 Nastaw poziom progu wykrywania ruchu. Przesuwając suwak Threshold zgodnie z opisem zczynności 3, nastaw poziom wykrywania ruchu przez kamerę. 5 W razie potrzeby, powtarzaj czynności 1 do 4, aby wybrać strefy wykrywania ruchu, czułości i progi dla okien Window 2, 3 i Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection

51 Inne W polu Current bandwidth wyświetlana jest bieżąca przepustowość. W tym rozdziale opisano posługiwanie się oprogramowaniem z dostarczonego dysku CD-ROM i poleceniami programowymi. Użycie dostarczonego programu IP Setup Program W tym podrozdziale opisano użycie programu IP Setup Program (z wyjątkiem jego zakładki Network). Instalację programu IP Setup Program, przydzielanie adresu IP i wybieranie ustawień sieci opisano w rozdziale Przygotowanie, w podrozdziale Przydzielanie kamerze adresu IP (strona 8). Uruchamianie programu IP Setup Program Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno polecenia Programs (Programy), IP Setup Program i IP Setup Program. Uruchomi się program IP Setup Program. Pojawi się zakładka Network. Program IP Setup Program wykrywa kamery połączone do sieci lokalnej iwyświetla ich listę woknie zakładki Network. Zakładka Bandwidth Control Umożliwia określenie przepustowości transmisji, gdy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) JPEG. 2 Kliknij na liście kamerę, dla której chcesz wyregulować przepustowość. 3 Zlisty Setting bandwidth wybierz żądaną przepustowość. 4 Wpolach Administrator name i Administrator password wpisz odpowiednio nazwę ihasło administratora. 5 Naciśnij przycisk OK. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, przepustowość została zmieniona. Inne Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, nie można zmienić przepustowości. 1 Kliknij na zakładce Bandwidth Control, aby wyświetlić okno regulacji przepustowości. Użycie dostarczonego programu IP Setup Program 51

52 Zakładka Date time Umożliwia regulację daty i godziny w kamerze. 1 Kliknij na zakładce Date time, aby wyświetlić okno nastawiania daty i godziny. Ze względu na właściwości sieci, między wyświetlaną datą igodziną zkomputera adatą igodziną nastawianymi w kamerze może wystąpić niewielka różnica. Zakładka PPPoE Protokół PPPoE służy do łączenia się z Internetem przez łącze zapewniane przez operatora Internetu (Internet Service Provider - ISP). Protokół ten umożliwia automatyczne uzyskiwanie adresu IP od operatora ISP przy łączeniu się z Internetem. Kamera SNC-DF40N/DF40P pozwala na zdefiniowanie następujących ustawień PPPoE: identyfikatora użytkownika przydzielonego przez operatora Internetu, hasła związanego z tym identyfikatorem, ustawienia DNS (ustawianie automatyczne / ręczne). 1 Kliknij na zakładce PPPoE, aby wyświetlić okno ustawień PPPoE. Inne 2 Kliknij na liście kamerę, w której chcesz nastawić datę i godzinę. Można wskazać kilka kamer. Wówczas data i godzina zostaną nastawione we wszystkich wybranych kamerach. 3 Z listy rozwijanej Date time format wybierz format daty i godziny. 4 Z listy rozwijanej Time zone selecting wybierz strefę czasową, w której jest zainstalowana kamera. 5 Nastaw datę i godzinę. Istnieją dwie metody nastawiania daty i godziny. Manual current date time setting Nastaw bieżącą datę igodzinę w polach z grupy Manual current date time, po czym kliknij na przycisku OK. Poszczególne pola, przechodząc od lewej do prawej strony, służą do nastawiania roku (ostatnich dwóch cyfr), miesiąca, daty, godziny, minut i sekund. PC current date time setting W polu PC current date time setting widoczna jest bieżąca data i godzina w komputerze. Kliknij na znajdującym się po prawej stronie przycisku OK, aby nastawić w kamerze wyświetloną datę igodzinę z komputera. 2 Kliknij na liście kamerę, dla której chcesz zmienić ustawienia PPPoE. 3 Wybierz widoczne pod listą kamer ustawienie On, aby umożliwić zmiany ustawień PPPoE. Aby zablokować ustawienia PPPoE, wybierz ustawienie Off. 52 Użycie dostarczonego programu IP Setup Program

53 4 W polu User ID wpisz identyfikator użytkownika otrzymany od operatora Internetu. 5 W polu Password wpisz hasło związane z tym identyfikatorem. 6 W polu Re-type password ponownie wpisz hasło związane z tym identyfikatorem. 7 Podaj adres serwera DNS. Aby automatycznie uzyskiwać adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Obtain DNS server address automatically. Aby ręcznie zdefiniować adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Use the following DNS server address, po czym w polu Primary DNS server address wpisz adres preferowanego serwera DNS, a w polu Secondary DNS server address adres alternatywnego serwera. 8 Wpolach Administrator name i Administrator password wpisz odpowiednio nazwę ihasło administratora. Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery Dostarczone narzędzie SNC audio upload umożliwia transmitowanie dźwięku z komputera do kamery. W tym podrozdziale opisano konfigurowanie i użycie narzędzia SNC audio upload tool. Narzędzie SNC audio upload tool obsługuje następujące rodzaje danych o dźwięku: Koder-dekoder Prędkość transmisji dźwięku G711 (µ-law) 64 kb/s G kb/s G kb/s G kb/s G kb/s 9 Naciśnij przycisk OK. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, wybieranie ustawień PPPoE jest zakończone. Ponowne uruchamianie kamery Aby zrestartować kamerę, kliknij na przycisku Reboot zzakładki Network. Ponowne uruchamianie kamery trwa mniej więcej dwie minuty. Dźwięk do kamery może przesyłać tylko jeden administrator. W tym czasie inni użytkownicy dysponujący identyfikatorem i hasłem administratora nie będą mogli przesyłać dźwięku do kamery. Instalacja narzędzia SNC audio upload tool 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM komputera. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. Inne 2 Kliknij na ikonie Setup zgrupy SNC audio upload tool. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na przycisku Open. Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, nie będzie można prawidłowo zainstalować programu. Skasuj pobrany plik i ponownie kliknij na ikonie Setup. Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery 53

54 4 Zainstaluj w komputerze narzędzie SNC audio upload tool, wykonując polecenia kreatora instalacji. Jeśli wyświetlona zostanie umowa licencji na oprogramowanie, przed dalszą instalacją starannie przeczytaj umowę i zaakceptuj jej warunki. Podłączanie kamery do komputera Użycie narzędzia SNC audio upload tool Po uruchomieniu narzędzia SNC audio upload tool pojawia się następujące okno: Zakładka Menu 1 Podłącz głośnik do gniazda 5 (wyjścia linii) na kamerze. 2 Podłącz mikrofon do gniazda wejścia mikrofonu w komputerze. Jeśli gniazdo wejścia mikrofonu w komputerze jest niewłaściwie skonfigurowane, to dźwięk nie będzie przesyłany z komputera ani reprodukowany przez głośnik podłączony do kamery. Do konfiguracji gniazda wejścia mikrofonu użyj Panelu sterowania Windows. Windows 2000 Inne 1 Wybierz z Panelu sterowania wariant Sounds and Multimedia (Dźwięki i multimedia). 2 Naciśnij przycisk Volume (Głośność) z grupy Sound Recording (Nagrywanie dźwięku) na zakładce Audio. Pojawi się okno Recording Control (Regulacja nagrywania). 3 Wgrupie Microphone (Mikrofon) zaznacz pole Select (Zaznacz). Windows XP 1 Wybierz z Panelu sterowania wariant Sounds and Audio Device (Dźwięki i urządzenia audio). 2 Naciśnij przycisk Volume (Głośność) z grupy Sound Recording (Nagrywanie dźwięku) na zakładce Audio. Pojawi się okno Recording Control (Regulacja nagrywania). 3 Wgrupie Microphone (Mikrofon) zaznacz pole Select (Zaznacz). N (start)/x(stop) Kliknij na przycisku N (start), aby rozpocząć transmisję dźwięku. Podczas transmisji jej prędkość jest wyświetlana w polu Bitrate. Można regulować poziom dźwięku z mikrofonu, a w razie potrzeby włączyć / wyłączyć wyciszanie. Aby przerwać transmisję dźwięku, kliknij na przycisku x(stop). Zmiana ustawień IP Address, Proxy Port i CODEC na zakładce Setting dokonana w czasie transmisji dźwięku zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu transmisji. Regulacja dźwięku i wskaźniki Aby regulować poziom wejściowy dźwięku z mikrofonu, przemieszczaj suwak. Regulacja poziomu jest możliwa nawet w czasie trwania transmisji. Aby włączyć / wyłączyć wyciszanie dźwięku, kliknij na ikonie mikrofonu. W polu Bitrate wyświetlana jest prędkość transmisji. Wskaźnik Level pokazuje poziom dźwięku zmikrofonu. 54 Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery

55 Zakładka Setting Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze Dostarczony program SNC video player umożliwia odtwarzanie danych wideo / audio zapisanych w kamerze przy użyciu komputera. W tym podrozdziale opisano konfigurowanie i użycie programu SNC video player. User Wpolach User ID i Password wpisz odpowiednio identyfikator i hasło administratora. Standardowo, zarówno identyfikator, jak i hasło administratora brzmią admin. Camera address Wpisz adres IP lub nazwę kamery, do której chcesz przesyłać dźwięk. Pobieranie programu SNC video player Aby pobrać program SNC video player, kliknij na ikonie Player znajdującej się w górnej części głównej przeglądarki kamery. W oknie dialogowym pobierania wpisz nazwę ihasło administratora. Do użycia programu SNC video player potrzebny jest specjalny plik DLL. Plik ten jest automatycznie instalowany w komputerze, gdy do wyświetlania obrazu z kamery zostanie użyta przeglądarka ActiveX. Użycie programu SNC video player Inne Camera port Określ port kamery, do którego chcesz przesyłać dźwięk. Domyślnym portem jest HTTP (80). CODEC Z rozwijanej listy wybierz tryb dźwięku (koder-dekoder). 1 Dwukrotnie kliknij na programie SNC video player pobranym z kamery, aby go uruchomić. 2 Kliknij na ikonie. Pojawi się okno dialogowe Select File. Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze 55

56 Inne 3 Wskaż plik, który chcesz odtworzyć. Z lewej strony okna pojawią się opisane poniżej pola z informacjami o wybranym pliku: Każde kliknięcie na ikonie (informacji) powoduje na przemian wyświetlenie i ukrycie informacji o pliku. Model name: symbol modelu kamery, w której jest zapisany plik. IP address: adres IP kamery, w której jest zapisany plik. Serial number: numer seryjny kamery, w której jest zapisany plik. Record event: rodzaj zdarzenia będącego powodem nagrania: Sensor input (wejście czujnika), Periodical (zapis okresowy), Motion detection (wykrycie ruchu) lub Manual (zapis ręczny). Date&time: data i godzina zapisu Movie: koder-dekoder wideo Audio: koder-dekoder audio Odtwarzanie pliku wideo / audio Kliknij na przycisku (start), aby rozpocząć odtwarzanie od początku wybranego pliku. Aby na chwilę zatrzymać film, kliknij na przycisku (pauzy). Aby wznowić odtwarzanie, ponownie kliknij na przycisku. Aby zatrzymać odtwarzanie, kliknij na przycisku (stop). Aby wznowić odtwarzanie, ponownie kliknij na przycisku (start). Po odtworzeniu całego pliku odtwarzanie zatrzyma się. Odtwarzanie od wybranego miejsca Przesuń suwak pod obrazem. Odtwarzanie pliku rozpocznie się od bieżącej pozycji suwaka. Użycie programu Custom Homepage Installer Można zapisać w kamerze własną stronę główną iją wyświetlić. Uwagi o tworzeniu strony głównej Tworząc stronę główną, należy pamiętać, że: nazwa pliku, łącznie z rozszerzeniem, nie może być dłuższa niż 24 znaki, rozmiar pliku ze stroną główną nie może przekraczać 2,4 MB, aby wyświetlić utworzoną stronę główną, trzeba wpisać odpowiedni adres w polu Default URL w menu ustawień System. Przesyłanie programu Custom Homepage Installer do kamery 1 Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup zgrupy Custom Homepage Installer. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na przycisku Open. Uruchomi się instalator i pojawią się uwagi. Regulowanie dźwięku Aby regulować głośność odtwarzanego dźwięku, przemieszczaj suwak. W skrajnym lewym położeniu nastawiona będzie minimalna głośność, a w skrajnym prawym położeniu maksymalna głośność. Aby włączyć / wyłączyć wyciszanie dźwięku, kliknij na ikonie głośnika. Kiedy jest włączone wyciszanie, dźwięku nie słychać nawet po przesunięciu suwaka na prawo. Zapisywanie obrazu Podczas odtwarzania lub pauzy kliknij na ikonie. Pojawi się wówczas nowe okno z przechwyconym obrazem. Aby zapisać ten obraz, kliknij na przycisku Save w oknie dialogowym. Można określić miejsce zapisu obrazu i wybrać format JPEG lub mapy bitowej (Bitmap). Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, 56 Użycie programu Custom Homepage Installer

57 program CustomHomepageInstaller.exe zostanie zapisany w komputerze. Aby go uruchomić, dwukrotnie na nim kliknij. 4 Uważnie przeczytaj uwagi i naciśnij przycisk Next>. Pojawi się umowa licencji na oprogramowanie. 8 Jeśli korzystasz z serwerów proxy, skonsultuj się z administratorem sieci i podaj następujące dane: Jeśli używasz serwera proxy HTTP: Zaznacz pole Use HTTP proxy server iwpisz odpowiednie ustawienia w polach Proxy server address i Proxy server port No. Jeśli używasz serwera proxy FTP: Zaznacz pole Use FTP proxy server iwpisz odpowiednie ustawienia w polach Proxy server address i Proxy server port No. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia z kamerą za pośrednictwem serwera proxy, należy podłączyć kamerę do sieci lokalnej i uruchomić program instalacyjny bez użycia serwera proxy. 9 Wpisz nazwę ihasło administratora kamery, do której chcesz przesłać stronę główną. 10 Sprawdź, czy wszystkie dane są prawidłowe, po czym naciśnij przycisk Next. 5 Uważnie przeczytaj umowę, zaznacz pole Agree, aby ją zaakceptować, i naciśnij przycisk Next. Inne 11 W polu Source folder wpisz ścieżkę do folderu, w którym znajduje się strona główna, po czym naciśnij przycisk Next. 6 W polu IP address wpisz adres IP kamery, do której chcesz przesłać stronę. 7 Podaj numer portu HTTP kamery (HTTP port No.). Domyślnym numerem portu HTTP jest Naciśnij przycisk OK. Rozpocznie się przesyłanie pliku ze stroną główną. Użycie programu Custom Homepage Installer 57

58 Nie wyłączaj kamery aż do jej automatycznego ponownego uruchomienia po przesłaniu strony głównej. Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP W tym podrozdziale opisano przydzielanie kamerze adresu IP bez użycia dostarczonego programu IP Setup Program, za pomocą poleceń ARP (protokołu rozwiązywania adresów Address Resolution Protocol). Polecenia ARP należy wysłać wciągu 5 minut od włączenia kamery. 1 Otwórz w komputerze okno DOS (wiersza poleceń). 2 Podaj nowy adres IP i adres MAC kamery, której chcesz przydzielić nowy adres IP. Użyj do tego następujących poleceń ARP: Po chwili pojawi się następująca strona: arp -s <adres IP kamery> <adres MAC kamery> ping -t <adres IP kamery> Inne Przykład: arp -s ping -t Jeśli w oknie DOS pojawi się następujący wiersz, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl inaciśnij klawisz C. Odpowiedź z :bajtów=32 czas... Normalnie odpowiedź powinna nadejść po mniej więcej 5 komunikatach Upłynął limit czasu żądania. Po wyświetleniu tej strony w kamerze zostaną wybrane odpowiednie ustawienia, po czym nastąpi jej ponowne uruchomienie. 13 Naciśnij przycisk Finish, aby zakończyć pracę programu. W razie braku odpowiedzi należy sprawdzić: Czy polecenia ARP zostały wysłane w ciągu 5 minut od włączenia kamery? Jeśli tak nie było, trzeba wyłączyć kamerę ipowtórzyć operację. Czy miga wskaźnik NETWORK na kamerze? Jeśli wskaźnik nie pali się, wystąpił problem zpodłączeniem sieci. Starannie podłącz sieć. Czy wprowadzony adres IP był wcześniej wykorzystywany przez inne urządzenie? Przydziel kamerze nowy adres IP. Czy komputer i kamera mają ten sam adres sieciowy? Jeśli nie, wybierz w komputerze i kamerze ten sam adres sieci. 58 Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation 3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 3.0 SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo