(1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation"

Transkrypt

1 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation

2 Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy o zanotowanie numeru seryjnego poniżej. Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z dealerem Sony w sprawach dotyczących tego produktu. Model: Numer seryjny: OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom. OSTRZEŻENIE Instalacji urządzenia musi dokonać wykwalifikowany technik serwisu. Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi lokalnymi przepisami. OSTRZEŻENIE Instalacja elektryczna budynku musi zawierać łatwo dostępny wyłącznik zasilania. OSTRZEŻENIE (dla instalatorów) Instrukcja dotycząca montażu urządzenia na suficie: Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy zamocowanie jest w stanie przenieść obciążenie (działające w dół) o wartości 4-krotnie większej od ciężaru zainstalowanego urządzenia. UWAGA Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie kamery. OSTRZEŻENIE dotyczące portu LAN Ze względów bezpieczeństwa nie należy podłączać portu LAN do urządzeń sieciowych, w których mogą występować nadmierne napięcia. Zasilanie Kamera SNC-RZ25P może być zasilana napięciem przemiennym 24 V lub napięciem stałym 12 V. Kamera SNC-RZ25P automatycznie rozpoznaje rodzaj zasilania. Należy wykorzystać zasilanie napięciem przemiennym 24 V lub napięciem stałym 12 V z obwodu typu SELV (bardzo niskiego napięcia bezpiecznego) zgodnego z IEC (Limited Power Source). Kamera SNC-RZ25N jest przeznaczona na rynek amerykański. UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW 2005 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być, zarówno we fragmentach, jak i w całości, reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation. SONY CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH INFORMACJI TU ZAWARTYCH I NINIEJSZYM JAWNIE ODRZUCA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB WZMIANKOWANYMI INNYMI INFORMACJAMI. SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE ANI WTÓRNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY CZYN NIEDOZWOLONY, UMOWA I INNE, ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika. IPELA i są znakami handlowymi Sony Corporation. Microsoft, Windows, Internet Explorer i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Java jest znakiem handlowym Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami handlowymi Intel Corporation lub jego podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe, Acrobat i Adobe Reader są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Nazwy wszystkich innych firm i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm lub producentów. 2

3 System kamery sieciowej i związana z nim usługa nie są przeznaczone do monitoringu itp. Istnieje ryzyku podglądu i wykorzystania obrazu i dźwięku rejestrowanego przez kamerę przez osoby trzecie. System ma w założeniu tylko ułatwiać sprawdzanie przez Internet obrazu i dźwięku przechwytywanego przez kamery. Korzystając z kamery sieciowej, należy wziąć pod uwagę konieczność samodzielnego zapewnienia prywatności i ochrony wizerunku filmowanych obiektów. Uzyskanie dostępu do obrazu i dźwięku wymaga tylko podania zdefiniowanej nazwy użytkownika ihasła. Usługa nie zapewnia żadnej innej formy uwierzytelnienia ani filtrów zapobiegawczych. Sony nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne zaprzestanie działania lub przerwy wdziałaniu usługi związanej z kamerą sieciową, bez względu na powód tego zaprzestania lub przerwy. 3

4 Spis treści Wprowadzenie Charakterystyka... 6 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi... 7 Zalecenia dla bezpieczeństwa... 7 Zalecenia eksploatacyjne... 7 Wymagania systemowe... 8 Przygotowanie Przydzielanie kamerze adresu IP... 9 Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego... 9 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej...11 Podstawowa konfiguracja przez administratora Obsługa kamery Administratorzy i użytkownicy Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Informacja o oknach przeglądarek Konfiguracja głównej przeglądarki Główne menu Sekcja sterowania kamerą Monitor obrazu Podgląd obrazu Podgląd obrazu z kamery Powiększanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Zapis przechwyconego obrazu Obsługa kamery Obsługa przy użyciu panelu sterowania Sterowanie za pośrednictwem panelu sterowania Sterowanie kamerą w oknie monitora Zmienianie zoomu kamery za pomocą paska zoomu Przemieszczanie kamery do zaprogramowanej pozycji Sterowanie kamerą z obrazu panoramy Obracanie kamery w kierunku określonego miejsca Wysyłanie pliku z obrazem...25 Wysyłanie podglądanego obrazu em...25 Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP...25 Zapis obrazu fotograficznego w pamięci kamery...25 Sterowanie wyjściem alarmowym 1, Sterowanie funkcją Day/Night (dzień / noc)...26 Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP...27 Administrowanie kamerą Podstawowe operacje w menu Administrator...28 Wybieranie ustawień w menu Administrator...28 Zawartość menu Administrator...29 Konfiguracja systemu menu ustawień System...31 Zakładka System...31 Zakładka Date & time...32 Zakładka Initialize...33 Zakładka System log...33 Zakładka Access log...34 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera...34 Zakładka Common...34 Zakładka Picture...36 Zakładka Day/Night...37 Zakładka MPEG Zakładka JPEG...38 Zakładka Reset...39 Konfiguracja sieci menu ustawień Network...40 Zakładka Network...40 Zakładka Wireless ustawienia łączności bezprzewodowej...41 Zakładka Wireless authentication ustawienia uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej...42 Zakładka PPPoE ustawienia połączenia PPPoE...42 Zakładka Dynamic IP address notification powiadamianie o adresie IP...43 Ustawienia użytkownika menu ustawień User...44 Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security...45 Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP)...46 Zakładka Common ustawienia funkcji SMTP...46 Zakładka Alarm sending ustawienia wysyłania a w przypadku wykrycia alarmu...47 Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego wysyłania a Spis treści

5 Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client Zakładka Common ustawienia funkcji klienta FTP Zakładka Alarm sending ustawienia działania klienta FTP w przypadku wykrycia alarmu Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego działania klienta FTP Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory Zakładka Common ustawienia funkcji pamięci obrazu Zakładka Alarm recording ustawienia działania funkcji pamięci obrazu w przypadku wykrycia alarmu Zakładka Periodical recording ustawienia trybu zapisu okresowego Struktura katalogów w pamięci obrazu Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output Zakładka Alarm output 1, Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection Wybieranie strefy wykrywania ruchu, czułości i poziomu progu Zapisywanie pozycji i działania kamery menu ustawień Preset position Zakładka Position zapisywanie obrotu, przechyłu i zoomu Zakładka Tour definiowanie cyklu Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym przy użyciu zewnętrznego łącza szeregowego menu ustawień Serial Inne Użycie dostarczonego programu IP Setup Program...66 Uruchamianie programu IP Setup Program...66 Zakładka Bandwidth Control...66 Zakładka Date time...67 Zakładka PPPoE...67 Ponowne uruchamianie kamery...68 Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery...68 Instalacja narzędzia SNC audio upload tool...68 Podłączanie kamery do komputera...69 Użycie narzędzia SNC audio upload tool...69 Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze...70 Pobieranie programu SNC video player...70 Użycie programu SNC video player...70 Użycie programu SNC panorama creator tworzenie obrazu panoramy...71 Instalacja programu SNC panorama creator...71 Użycie programu SNC panorama creator...71 Użycie programu Custom Homepage Installer..73 Przesyłanie programu Custom Homepage Installer do kamery...73 Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP...75 Użycie protokołu SNMP Polecenia z zapytaniami Polecenia z ustawieniami...76 Dane techniczne...78 Spis treści 5

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Charakterystyka Wysoka jakość monitorowania przez sieć Możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku z kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej komputera podłączonego do sieci 10BASE-T lub 100BASE-TX. Maksymalna szybkość przesyłania obrazu filmowego wynosi 30 klatek na sekundę (SNC-RZ25N) lub 25 klatek na sekundę (SNC-RZ25P). Istnieje możliwość równoczesnego podglądu obrazu z kamery przez maksymalnie 20 użytkowników (w trybie JPEG). Obsługiwane przeglądarki sieciowe Microsoft Internet Explorer Ver. 5.5 lub 6.0 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP Zaprogramowane pozycje i programy obrazu Można zaprogramować do 16 pozycji kamery (ustawienia obrotu, przechyłu i zoomu) oraz do 5 programów obrotu złożonych z zaprogramowanych pozycji. Zaprogramowane pozycje mogą być wybierane pod wpływem sygnału z zewnętrznego czujnika lub wewnętrznej funkcji wykrywania ruchu. Wyjście alarmowe Kamera jest wyposażona w dwa zestawy wyjść alarmowych. Można ich używać do sterowania zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi zależnie od sygnałów z wejść zewnętrznych czujników, wewnętrznej funkcji wykrywania ruchu, przycisku ręcznego wyzwalania, funkcji dzień / noc lub układu czasowego. Bezpośrednie nastawianie obrotu / przechyłu Klikając żądany punkt w wyświetlanym oknie, można obrócić i nachylić kamerę w kierunku tego punktu. Zdalnie sterowany, szybki mechanizm obrotowo-uchylny. Obiektyw o dużym współczynniku zoomu z systemem autofokus Kamera jest wyposażona w szybki (100 obrotu / sekundę), regulowany w szerokim zakresie ( 170 do +170 ) mechanizm obrotowy oraz w szybki, (90 obrotu / sekundę), regulowany w szerokim zakresie ( 90 do +30 ) mechanizm uchylny. Optyczny zoom obiektywu umożliwia uzyskanie 18 poziomów powiększeń, a zoom elektryczny 12 poziomów, co łącznie daje 216 powiększeń. Sieć bezprzewodowa Po zainstalowaniu w gnieździe CF karty SNCA-CFW1 (wyposażenie dodatkowe) przeznaczonej specjalnie do współpracy z kamerą możliwa jest transmisja obrazów z kamery przez sieć bezprzewodową. Przesyłanie obrazu pocztą elektroniczną lub na serwer FTP Kamera umożliwia przesyłanie obrazu fotograficznego jako załącznika do a lub na serwer FTP. Obraz taki może być wysyłany w wyniku wykrycia ruchu przez wewnętrzne obwody kamery, pojawienia się sygnału na wejściu zewnętrznego czujnika lub po użyciu przycisku ręcznego wyzwalania. Można ponadto wysyłać na serwer FTP obrazy fotograficzne z określonego okresu przed i po jednym z powyższych zdarzeń, a także okresowo przesyłać obrazy. 6 Charakterystyka

7 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi W niniejszej instrukcji obsługi opisano obsługę kamer sieciowych SNC-RZ25N i SNC-RZ25P za pośrednictwem komputera. Instrukcja ta jest przeznaczona do wyświetlenia na ekranie komputera. Ten podrozdział zawiera wskazówki dotyczące posługiwania się instrukcją obsługi. Należy go przeczytać przed użyciem kamery. Przechodzenie do odpowiednich stron Aby w czasie czytania instrukcji obsługi wyświetlonej na ekranie komputera przejść na stronę, którą wskazuje odsyłacz, można kliknąć na zdaniu. Przykłady ekranów oprogramowania Zwracamy uwagę, że ekrany zamieszczone w instrukcji obsługi są przykładami i mają charakter objaśnienia. Wygląd niektórych ekranów może odbiegać od wyglądu ich odpowiedników pojawiających się przy korzystaniu z oprogramowania. Drukowanie instrukcji obsługi W zależności od systemu niektóre ekrany i ilustracje z instrukcji obsługi mogą po wydrukowaniu wyglądać inaczej niż na ekranie. Instrukcja instalacji (drukowana) Dostarczona instrukcja instalacji zawiera nazwy i opis funkcji elementów i regulatorów kamery, przykłady połączeń i opis sposobu konfiguracji. Z instrukcją instalacji należy zapoznać się przed użyciem kamery. Zalecenia dla bezpieczeństwa Niniejszy produkt Sony został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń elektrycznych grozi jednak pożarem, a w konsekwencji poważnymi obrażeniami ciała. Aby uniknąć podobnych wypadków, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad podanych w punkcie Zalecenia eksploatacyjne. W razie awarii W razie awarii systemu należy przestać go używać i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony. W razie problemów z urządzeniem Jeśli z urządzenia wydobywa się dym albo dziwny zapach, Jeśli do obudowy przedostanie się woda lub inne obce obiekty, Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uszkodzeniu ulegnie jego obudowa: 1 Odłącz przewód kamery i przewody połączeniowe. 2 Skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową Sony lub miejscem zakupu produktu. Zalecenia eksploatacyjne Wprowadzenie Warunki pracy i przechowywania Unikać użytkowania i przechowywania kamery wnastępujących miejscach: bardzo gorących albo zimnych, narażonych przez dłuższy czas na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo znajdujących się blisko urządzeń grzewczych (np. grzejników), znajdujących się blisko silnych źródeł pola magnetycznego, znajdujących się blisko silnych źródeł pól elektromagnetycznych, takich jak nadajniki radiowe czy telewizyjne, narażonych na silną wibrację lub wstrząsy. Wentylacja Aby zapobiec przegrzewaniu się kamery, nie należy utrudniać obiegu powietrza w jej otoczeniu. Jak korzystać z tej instrukcji obsługi / Zalecenia dla bezpieczeństwa 7

8 Wprowadzenie Transport Przed transportowaniem kamery należy ją zapakować tak, jak zrobiono to w fabryce, albo w materiały podobnej jakości. Czyszczenie Do usuwania kurzu z obiektywu lub z filtra optycznego należy używać gruszki. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni kamery należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Trudne do usunięcia plamy można usuwać miękką ściereczką zwilżoną niewielką ilością środka myjącego, a po usunięciu wytrzeć wyczyszczoną powierzchnię do sucha. Nie używać lotnych rozpuszczalników, takich jak spirytus, benzyna lub rozcieńczalniki, gdyż grożą one uszkodzeniem wykończenia powierzchni. Wymagania systemowe Poniżej podano wymagania, jakie musi spełniać komputer służący do wyświetlania obrazu lub sterowania kamerą. Procesor Pentium III 1 GHz lub wyższy (zaleca się Pentium 4, 2GHz lub wyższy) Pamięć RAM Co najmniej 256 MB System operacyjny Windows 2000/XP Przeglądarka sieciowa Internet Explorer Ver. 5.5 lub Ver Wymagania systemowe

9 Przygotowanie W tym rozdziale opisano przygotowania, jakie po zainstalowaniu i podłączeniu kamery musi wykonać administrator, aby umożliwić podgląd obrazu. Przydzielanie kamerze adresu IP Jeśli podłączana do sieci kamera jest instalowana po raz pierwszy, trzeba przydzielić jej nowy adres IP. Przydziału adresu IP można dokonać na dwa sposoby: przy użyciu programu konfiguracyjnego z dostarczonego dysku CD-ROM (patrz strona 9), z użyciem poleceń ARP (protokołu rozróżniania adresów) (patrz strona 75). 4 Zainstaluj w komputerze program IP Setup Program, wykonując polecenia kreatora instalacji. Jeśli wyświetlona zostanie umowa licencji na oprogramowanie, przed dalszą instalacją starannie przeczytaj umowę i zaakceptuj jej warunki. 5 Uruchom program IP Setup Program. Program rozpozna kamery SNC-RZ25N lub SNC-RZ25P podłączone do sieci lokalnej iwyświetli ich listę w oknie zakładki Network. Przygotowanie W tym podrozdziale opisano przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu dostarczonego programu konfiguracyjnego oraz konfigurowanie sieci. Najpierw należy podłączyć kamerę do sieci lokalnej, zgodnie z podrozdziałem Połączenia w dostarczonej Instrukcji instalacji. Przydzielany adres IP należy skonsultować z admistratorem sieci. Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup z grupy IP Setup Program. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na wariancie Open. Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, nie będzie można prawidłowo zainstalować programu. Skasuj pobrany plik i ponownie kliknij na ikonie Setup. 6 Klikając na liście, wskaż kamerę, której chcesz przydzielić nowy adres IP. Pojawią się ustawienia sieciowe wybranej kamery. 7 Ustaw adres IP. Aby automatycznie uzyskiwać adres IP z serwera DHCP: Zaznacz pole Obtain an IP address automatically. Adres IP, maska podsieci i brama domyślna będą przydzielane automatycznie. Przydzielanie kamerze adresu IP 9

10 Aby ręcznie określić adres IP: Zaznacz pole Use the following IP address i w odpowiednie pola wpisz adres IP, maskę podsieci (Subnet mask) i bramę domyślną (Default gateway). Podczas wykonywania tej czynności nie można zmienić nazwy administratora ani hasła. Zmienianie tych ustawień patrz podrozdział Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe, po czym naciśnij przycisk OK. Przygotowanie 8 Ustaw adres serwera DNS. Aby automatycznie uzyskiwać adres serwera DNS: Zaznacz pole Obtain DNS server address automatically. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, adres IP został prawidłowo przydzielony. 12 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do kamery, dwukrotnie kliknij na nazwie kamery na liście. Aby ręcznie zdefiniować adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Use the following DNS server address, po czym w polu Primary DNS server address wpisz adres preferowanego serwera DNS, a w polu Secondary DNS server address adres alternatywnego serwera. Kamera nie pozwala na wykorzystanie pól Third DNS server address i Fourth DNS server address. 9 Ustaw numer portu HTTP (HTTP port No). Wskazówka Fabryczne ustawienia kamery sieciowej są następujące: Adres IP: Maska podsieci: Ustawienia sieci bezprzewodowej Typ: Adhoc SSID: snc-rz25 Kanał: 11 ch WEP: Brak Pojawi się strona powitalna kamery sieciowej SNC-RZ25N lub SNC-RZ25P. Normalnie należy wybierać ustawienie 80. Aby użyć portu o innym numerze, wpisz w pole tekstowe numer portu, od 1024 do Wpisz nazwę administratora i hasło administratora. Domyślnym ustawieniem nazwy i hasła jest admin. Jeśli operacja przydziału adresu IP przebiegnie niewłaściwie, po wykonaniu czynności 12 nie pojawi się strona powitalna. W takim przypadku należy powtórzyć próbę przydziału adresu IP. 10 Przydzielanie kamerze adresu IP

11 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej Przy przydzieleniu kamerze adresu IP należy sprawdzić, czy jest ona dostępna z przeglądarki sieciowej zainstalowanej w komputerze. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. 1 Uruchom przeglądarkę w komputerze, po czym w polu adresu URL wpisz adres IP kamery. Przy pierwszym wyświetlaniu głównej przeglądarki kamery Po kliknięciu na wariancie Enter pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy przycisk OK, a zostanie zainstalowana kontrolka ActiveX i pojawi się główna przeglądarka. Przygotowanie Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-RZ25N lub Network Camera SNC-RZ25P. 2 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główna przeglądarka. Kiedy pojawi się główna przeglądarka, przydzielanie adresu IP jest zakończone. Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację i ręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków owielkości Medium (Średni). Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana Trzeba zmienić poziom zabezpieczeń w programie Internet Explorer na Średni lub niższy: 1 Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), a potem zakładkę Security (Zabezpieczenia). 2 Kliknij na ikonie Internet (gdy kamera jest używana przez Internet) lub Local intranet (Lokalny intranet) (gdy kamera jest używana przez sieć lokalną). Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej 11

12 3 Przesuń suwak na poziom Medium (Średni) lub niższy. (Jeśli suwak nie pojawia się, naciśnij przycisk Default Level (Poziom domyślny).) Przygotowanie W przypadku korzystania z programów antywirusowych Użycie w komputerze oprogramowania antywirusowego może pogorszyć parametry kamery, na przykład przez obniżenie częstości zmian obrazu. Strona internetowa pojawiająca się po nawiązaniu połączenia z kamerą wykorzystuje skrypty Java Script. Sposób wyświetlania strony może zależeć od oprogramowania antywirusowego zainstalowanego w komputerze. 12 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej

13 Podstawowa konfiguracja przez administratora Podgląd obrazu z kamery jest możliwy po zalogowaniu się bez zmiany początkowych ustawień kamery sieciowej. Można jednak dobrać ustawienia różnych funkcji do miejsca instalacji, stanu sieci i zastosowania kamery. Przed podglądem obrazu z kamery zaleca się skonfigurowanie wymienionych poniżej parametrów. Znaczenie ustawienia Parametr lub menu Przygotowanie Obrót obrazu zależnie od miejsca instalacji (na stole lub na suficie) E. flip (strona 35) Wybór formatu obrazu przesyłanego z kamery (MPEG4 lub JPEG) Video mode (strona 34) Dopasowanie punktu bieli do miejsca instalacji kamery (w pomieszczeniu lub na powietrzu) White balance (strona 36) Określanie jasności obrazu przesyłanego z kamery Exposure mode (strona 36) Brightness (strona 37) Określanie jakości obrazu przesyłanego z kamery Zakładka MPEG4 (strona 38) Zakładka JPEG (strona 38) Określanie wielkości obrazu przesyłanego z kamery Image size (strona 35) Określanie, czy ma być przesyłany dźwięk z zewnętrznego mikrofonu Microphone (strona 36) Synchronizacja daty i godziny w kamerze z datą i godziną w komputerze Zakładka Date & time (strona 32) Wybieranie ustawień przesyłania podglądanego obrazu jako załącznika do a (SMTP) (strona 46) Określanie praw dostępu użytkownika do kamery Security (strona 45) Wybieranie oglądanego miejsca Preset position (strona 63) Przygotowywanie obrazu panoramicznego Użycie programu SNC panorama creator tworzenie obrazu panoramy (strona 71) Podstawowa konfiguracja przez administratora 13

14 Obsługa kamery Obsługa kamery W rozdziale Obsługa kamery opisano użycie przeglądarki sieciowej do podglądu obrazu z kamery. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. Ustawienia funkcji kamery musi wybierać administrator. Szczegóły można znaleźć w rozdziale Administrowanie kamerą na stronie 28. Administratorzy iużytkownicy Kamera rozróżnia dwie kategorie posługujących się nią osób: administratorów (Administrator) i użytkowników (User). Administrator może korzystać ze wszystkich funkcji kamery i zmieniać jej ustawienia. Użytkownik ma prawo kontrolowania obrazu i dźwięku z kamery isterowania nią. Prawa dostępu użytkownika są zależne od ustawienia trybu przeglądarki (Viewer mode), który definiuje cztery kategorie. Poszczególne kategorie użytkowników mają prawa dostępu do wymienionych poniżej funkcji: Funkcja Administrator Użytkownik (User) Full Pantilt Light View Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym z z z z z Sprawdzanie daty i godziny z z z z z Zmienianie liczby klatek na sekundę (dotyczy tylko trybu JPEG) z z Zmienianie wielkości obrazu z z z z Powiększanie obrazu z użyciem funkcji zoomu cyfrowego z z z z Zapis obrazu fotograficznego w komputerze z z z z Wysyłanie pliku z obrazem na serwer FTP z z Wysyłanie obrazu jako załącznika do a z z Zapis obrazu w wewnętrznej pamięci kamery z z Sterowanie wyjściem alarmowym portu WE/WY kamery z z Przełączanie trybu funkcji Day/Night (dzień / noc) z z Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP (dotyczy tylko trybu z z MPEG4) Wykonywanie operacji zoomu z z z Przywracanie zaprogramowanej pozycji z z z Kontrolowanie dźwięku z z z z z Dostęp do menu ustawień z z Funkcja dostępna Funkcja niedostępna Prawa dostępu administratora i użytkownika można zmieniać w menu Administrator, zgodnie z opisem z podrozdziału Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie Administratorzy i użytkownicy

15 Logowanie strona powitalna Strona powitalna w trybie wideo JPEG Logowanie użytkownika (User) 1 Uruchom w komputerze przeglądarkę sieciową i wpisz adres IP kamery, z której chcesz sprawdzać obraz. Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-RZ25N lub Network Camera SNC-RZ25P. 3 Wybierz język przeglądarki. Kliknij na wariancie English (angielski) lub Japanese (japoński) na dole strony powitalnej. 4 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główne okno przeglądarki. Przeglądarka z kontrolką ActiveX Obsługa kamery 2 Wybierz rodzaj okna przeglądarki. Dostępne rodzaje zależą od trybu wideo (strona 34) kamery. Przy wybranym trybie wideo MPEG4 dostępna jest tylko przeglądarka ActiveX (ActiveX viewer). (MPEG4 jest standardowym trybem. Patrz ilustracja z czynności 1.) Przy wybranym trybie wideo JPEG można wybrać przeglądarkę ActiveX (ActiveX viewer) lub opartą na aplecie języka Java (Java applet viewer). Szczegóły podano w punkcie Informacja o oknach przeglądarek na stronie 16. Przeglądarka z apletem Java Steruj kamerą z głównej przeglądarki. Logowanie strona powitalna 15

16 Obsługa kamery Jeśli strona powitalna jest wyświetlana nieprawidłowo, w programie Internet Explorer może być wybrany poziom zabezpieczeń Medium (lub wyższy). Zapoznaj się z punktem Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana na stronie 11 i wybierz odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Jeśli administrator chce zmienić ustawienia funkcji kamery, może wyświetlić okno ustawień bezpośrednio ze strony powitalnej. 1 Na stronie powitalnej kliknij na wariancie Setting. Pojawi się następujące okno dialogowe: Informacja o oknach przeglądarek W zależności od ustawienia trybu wideo (Video mode) w menu ustawień Camera w menu Administrator (strona 34), można wybrać wymienione rodzaje przeglądarek. Przeglądarka z kontrolką ActiveX Ta przeglądarka umożliwia podgląd obrazu zarówno w trybie wideo MPEG4, jak i JPEG. Tę przeglądarkę trzeba zainstalować przy pierwszym użyciu głównej przeglądarki. Przy pierwszym wyświetleniu głównej przeglądarki kamery Przy pierwszym logowaniu do kamery sieciowej zużyciem przeglądarki ActiveX (po kliknięciu na wariancie Enter w celu wyświetlenia głównej przeglądarki) pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy przycisk OK, aby zainstalować kontrolkę ActiveX. Dostępne będą wszystkie funkcje przeglądarki ActiveX. 2 Wprowadź nazwę i hasło administratora, po czym kliknij na wariancie OK. Fabrycznie nazwa i hasło administratora brzmią admin. Można je zmienić w menu ustawień User w menu Administrator (patrz strona 44). Pojawi się menu Administrator. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java Tę przeglądarkę można wybrać przy wybranym trybie wideo JPEG. Liczba klatek obrazu na sekundę będzie mniejsza niż w przeglądarce ActiveX. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java działa tylko wówczas, gdy jest zainstalowana Java i włączona jest Java (Sun). Jeśli przeglądarka działa niewłaściwie, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana wskazana wersja języka Java i czy włączona jest Java (Sun). Sprawdzanie wersji Java Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer, wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), po czym kliknij na zakładce Administrator (Zaawansowane), czy wersja Java wyświetlana w grupie Java (Sun) jest zgodna z jedną z poniższych. Jeśli grupa Java (Sun) nie pojawia się, Java nie została zainstalowana i trzeba ją zainstalować. Java Plug-in Ver _01, Ver _02, Ver _03, Ver _04 Aby włączyć moduł dodatkowy Java W grupie Java (Sun) zaznacz pole Use Java2v1.4.2_xx for <applet> (requires restart). Aby zainstalować moduł dodatkowy Java Pobierz środowisko Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) z witryny Sun Microsystems Inc. i zainstaluj je, wykonując polecenia programu instalacyjnego. 16 Logowanie strona powitalna

17 Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację i ręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Konfiguracja głównej przeglądarki W tym podrozdziale opisano funkcje elementów woknie głównej przeglądarki. Szczegółowe opisy poszczególnych elementów można znaleźć na wskazanych stronach. Główna przeglądarka Tryb MPEG4* Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków o wielkości Medium (Średni). Obsługa kamery Sekcja sterowania kamerą Tryb JPEG* Sekcja monitora obrazu Główne menu Sekcja sterowania kamerą Sekcja monitora obrazu Główne menu * Informacje o trybie wideo podano w podrozdziale Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera (strona 34). Główne menu Setting Kliknij na tym wariancie, aby wyświetlić menu Administrator. (Patrz podrozdział Podstawowe operacje w menu Administrator na stronie 28.) Konfiguracja głównej przeglądarki 17

18 Funkcja ta jest dostępna tylko po zalogowaniu się jako administrator. Home Wyświetla stronę powitalną. Po kliknięciu na tym wariancie pojawia się ikona imożna regulować obrót, przechył i zoom z głównej przeglądarki. (Patrz punkt Sterowanie za pośrednictwem panelu sterowania (strona 22).) Preset position Player Kliknij na tym wariancie, aby pobrać wbudowany w kamerę program SNC video player. Umożliwia on użycie komputera do odtwarzania danych wideo / audio zapisanych przez kamerę. (Patrz podrozdział Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze na stronie 70.) Z rozwijanej listy wybierz nazwę zaprogramowanej pozycji. Kamera ustawi się wówczas w zaprogramowanej pozycji, umieszczonej w pamięci przy użyciu menu Preset position. Obsługa kamery Sekcja sterowania kamerą Frame rate Pole listy nie pojawi się, gdy w pamięci nie ma ani jednej zaprogramowanej pozycji. (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 34) JPEG.) Określa szybkość transmisji obrazu (w klatkach na sekundę). View size Ikona panelu sterowania Kliknij na tej ikonie, aby wyświetlić poniższy panel sterowania. Panel sterowania Określa wielkość okna monitora (strona 20). Digital zoom Klikając na tych wariantach, można zmienić poziom powiększenia cyfrowego (strona 20). Capture Kliknij na tym wariancie, aby przechwycić obraz fotograficzny rejestrowany przez kamerę i zapisać go w komputerze. (Patrz podrozdział Przechwytywanie podglądanego obrazu na stronie 21.) Control Kliknij na tym wariancie, aby sterować obrotem / przechyłem kamery i poziomem zoomu. Umożliwia regulację obrotu, przechyłu, zoomu iostrości kamery (strona 22). Regulacja obrotu i przechyłu Klikaj na przycisku ze strzałką wskazującą kierunek, w którym chcesz przemieszczać kamerę. Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby uzyskać ciągły ruch kamery. Aby przemieścić kamerę do położenia wyjściowego, kliknij na przycisku. 18 Konfiguracja głównej przeglądarki

19 Regulacja zoomu Klikaj na przycisku, aby zmniejszyć zoom, a na przycisku, aby go zwiększyć. Przytrzymanie przycisku spowoduje ciągłe zmiany zoomu. Regulacja ostrości Aby nastawić ostrość na bliższy obiekt, kliknij na przycisku. Aby nastawić ostrość na dalszy obiekt, kliknij na przycisku. Przycisk umożliwia automatyczne nastawienie optymalnej ostrości. Jeśli ikona głośności nie pojawia się w związku zużyciem przeglądarki opartej na aplecie Java, może to świadczyć o wyborze kodera-dekodera audio innego niż G.711 (64kbps) (strona 36) lub o niewłaściwej instalacji pakietu Java. Aby sprawdzić, czy pakiet Java jest właściwie zainstalowany, zapoznaj się z podpunktem Przeglądarka oparta na aplecie języka Java z punktu Informacja o oknach przeglądarek na stronie 16. Ręczne nastawianie ostrości jest możliwe tylko wówczas, gdy dla parametru Focus mode w menu ustawień Camera wybrane jest ustawienie Manual (strona 36). (wyzwalanie) (Pojawia się tylko wówczas, gdy jest wybrany tryb przeglądarki (Viewer mode, strona 44) Full, a w menu Trigger Setting (strona 57) wybrana jest co najmniej jedna funkcja wyzwalana.) Monitor obrazu Obsługa kamery Wybierz z listy funkcję, której chcesz użyć, i kliknij na ikonie. Umożliwia to wysłanie obrazu rejestrowanego przez kamerę na serwer FTP (strona 25), wysłanie go w postaci załącznika do a (strona 25), zapis obrazu w wewnętrznej pamięci lub na karcie pamięci CF (strona 25) i zmianę stanu (włączenie / wyłączenie) wyjścia alarmowego (strona 26). Widać w nim obraz z kamery. U góry okna jest wyświetlana data i godzina. Transmission (przełączanie między trybami transmisji TCP/UDP) (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 34) MPEG4 i używana jest przeglądarka ActiveX.) Każde kliknięcie powoduje kolejno wybór jednego znastępujących trybów transmisji obrazu i dźwięku: TCP, UDP (Unicast) i UDP (Multicast) (strona 27). Ostatnio wybrany tryb jest zapamiętywany w komputerze i przywracany przy kolejnym uruchomieniu. (głośność) (Pojawia się, gdy dla parametru Microphone (strona 36) wybrane jest ustawienie On.) Aby wyregulować głośność, przeciągaj suwak na ikonie. Po kliknięciu na ikonie przybiera ona wygląd, a dźwięk jest wyciszany. Aby włączyć dźwięk, ponownie kliknij na ikonie. Konfiguracja głównej przeglądarki 19

20 Podgląd obrazu Można monitorować obraz z kamery w oknie monitora głównej przeglądarki. Liczba faktycznie przesyłanych klatek będzie zależała od środowiska sieciowego i ustawień kamery (wielkości obrazu i jakości obrazu). 3 Wybierz wielkość okna monitora. Podgląd obrazu z kamery 1 Zaloguj się na stronę główną, aby wyświetlić okno głównej przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie 15. Kliknij na liście View size i wybierz wielkość Auto, , lub W przypadku ustawienia Auto wielkość okna zależy od wielkości obrazu wybranej na stronie ustawień Camera (strona 35). Obsługa kamery Powiększanie podglądanego obrazu 1 Kliknij na ikonie. 2 Kliknij na fragmencie, który chcesz powiększyć. Obraz jest powiększany mniej więcej 1,5 raza, akliknięte miejsce znajduje się na środku. 2 Wybierz szybkość klatek (tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) JPEG). Ikona powiększenia cyfrowego przyjmie wygląd. Kliknij na liście Frame rate i wybierz żądaną liczbę klatek transmitowanego obrazu na sekundę. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-RZ25N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 SNC-RZ25P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 Wartość liczbowa oznacza liczbę klatek transmitowanych w ciągu sekundy. Przykładowo, jeśli w kamerze SNC-RZ25N wybrane jest ustawienie 30 fps, przesyłanie obrazu odbywa się z maksymalną szybkością, na jaką pozwala łącze (maksymalnie 30 klatek na sekundę). 3 Aby zakończyć powiększanie, kliknij na ikonie. Ustawienia częstotliwości przesyłania klatek oznaczają maksymalną liczbę klatek, które można przesłać. 20 Podgląd obrazu

21 Przechwytywanie podglądanego obrazu Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w komputerze. Przechwytywanie podglądanego obrazu Zapis przechwyconego obrazu Przeglądarka ActiveX 1 Przechwyć podglądany obraz. 2 Kliknij na wariancie Save. Pojawi się okno dialogowe Save As. 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Kliknij na ikonie Capture. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i pojawi się w oknie monitora. Przeglądarka ActiveX Obsługa kamery 3 Z listy Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. Przeglądarka z apletem Java 1 Przechwyć podglądany obraz. Przeglądarka z apletem Java 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Save with a new name. Pojawi się okno dialogowe Save Picture. 3 Z listy Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 3 Aby usunąć obraz fotograficzny, kliknij na wariancie Cancel lub Close. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. Przechwytywanie podglądanego obrazu 21

22 Obsługa kamery Kamerę można obsługiwać z głównej przeglądarki. j Po kliknięciu na ikonie Control, na ekranie pojawia się ikona panelu sterowania. W prawym górnym rogu okna pojawia się znak przechyłu i obrotu oraz lista zaprogramowanych pozycji (Preset position). Obsługa kamery Uwagi Kiedy w prawym górnym rogu okna widać znak, można używać funkcji regulacji przechyłu i obrotu. W czasie, gdy jest używane powiększenie cyfrowe, znak staje się szary i nie można wówczas sterować kamerą z okna monitora ani z okna panoramy. Nie można też regulować zoomu na pasku zoomu. Po wyłączeniu powiększenia cyfrowego znak z powrotem staje się biały. Pole listy Preset position nie pojawia się, gdy wpamięci nie ma ani jednej zaprogramowanej pozycji. Kiedy dla parametru Exclusive control mode z menu ustawień System wybrane jest ustawienie On, po kliknięciu na ikonie Control pojawi się czas, przez który będzie możliwe sterowanie kamerą. Jeśli nie można uzyskać prawa do sterowania, pojawia się ikona czasu oczekiwania oraz czas oczekiwania. 3 Używając panelu sterowania, wybieraj ustawienia poszczególnych funkcji. Regulacja obrotu i przechyłu Klikaj na przycisku ze strzałką wskazującą kierunek, w którym chcesz przemieszczać kamerę. Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby uzyskać ciągły ruch kamery. Aby przemieścić kamerę do położenia wyjściowego, kliknij na przycisku. Regulacja zoomu Klikaj na przycisku, aby zmniejszyć zoom, a na przycisku, aby go zwiększyć. Przytrzymanie przycisku spowoduje ciągłe zmiany zoomu. Obsługa przy użyciu panelu sterowania Do regulacji położenia kamery, zoomu i ostrości można użyć panelu sterowania dla wyświetlanego w danej chwili monitora obrazu. Sterowanie za pośrednictwem panelu sterowania 1 Kliknij na ikonie Control. Pojawi się ikona panelu sterowania. 2 Kliknij na ikonie panelu sterowania. Pojawi się panel sterowania. Regulacja ostrości Aby nastawić ostrość na bliższy obiekt, kliknij na przycisku. Aby nastawić ostrość na dalszy obiekt, kliknij na przycisku. Przycisk umożliwia automatyczne nastawienie optymalnej ostrości. Ręczne nastawianie ostrości jest możliwe tylko wówczas, gdy dla parametru Focus mode w menu ustawień Camera wybrane jest ustawienie Manual (strona 36). 22 Obsługa kamery

23 Sterowanie kamerą w oknie monitora Kliknij na monitorowanym obrazie. Kamera przemieści się tak, że kliknięty fragment znajdzie się na środku okna. Ikona (maksymalnego zoomu cyfrowego): klikając na niej, można nastawić maksymalny zoom cyfrowy (216-krotne powiększenie). Ukrywanie paska zoomu Jeśli pasek zoomu nie będzie używany, można go ukryć przez kliknięcie na przycisku znajdującym się pod oknem panoramy. Przeciągając mysz w oknie, można narysować czerwoną ramkę. Otaczając ramką fragment, który ma być oglądany, można dostosować pozycję kamery i zoom do narysowanej ramki. Nieruchomy obraz Strefa zoomu cyfrowego na pasku zoomu nie pojawia się, jeśli dla parametru Zoom mode w menu ustawień Camera wybrane jest ustawienie inne niż Full. Przemieszczanie kamery do zaprogramowanej pozycji Pole listy Preset position Wybierz nazwę pozycji z rozwijanej listy. Kamera ustawi się wówczas w zaprogramowanej pozycji, umieszczonej w pamięci przy użyciu menu ustawień Preset position. Obsługa kamery Czerwona ramka kadrowania Kliknij lewym przyciskiem myszy na nieruchomym obrazie i przeciągnij mysz. Zmienianie zoomu kamery za pomocą paska zoomu Kiedy można używać tej funkcji, pod oknem widać pasek zoomu. Żądany poziom wzmocnienia można wybrać, klikając na pasku zoomu. W celu wyświetlenia / ukrycia paska zoomu można kliknąć na ikonie pod ramką obrazu. Ikona (maksymalnej szerokości obiektywu): klikając na niej, można uzyskać maksymalną szerokość obiektywu (brak powiększenia). Ikona (maksymalnego zoomu optycznego): klikając na niej, można nastawić maksymalny zoom optyczny (18-krotne powiększenie). Obsługa kamery 23

24 Sterowanie kamerą z obrazu panoramy Podczas sterowania kamerą pod normalnym oknem kamery jest widoczne okno panoramy. Kamera obróci się w stronę klikniętego punktu, a normalnym oknie kamery pojawi się bieżący obraz tego punktu. Normalne okno kamery SNC-RZ25N/P Obsługa kamery Okno panoramy Okno panoramy zawiera panoramiczny obraz rejestrowany przez kamerę w wyniku obrotu o 360. Kliknięcie na wyświetlanym obrazie panoramy sprawia, że kamera obraca się w stronę klikniętego miejsca. Kliknij na miejscu, które chcesz obejrzeć. Wyświetlony zostanie bieżący wygląd klikniętego punktu. Ukrywanie obrazu panoramy Jeśli obraz panoramy nie będzie używany, można go ukryć przez dwukrotne kliknięcie na przycisku znajdującym się pod oknem panoramy. Tworzenie obrazu panoramy Do tworzenia obrazu panoramy służy dostarczony program SNC panorama creator. Szczegóły podano na stronie 71. Wskazówka Obraz panoramy to nieruchomy obraz wygenerowany z obrazu utrwalonego podczas tworzenia obrazu panoramy w programie SNC panorama creator. W przypadku zmiany miejsca pracy kamery lub zmiany jej otoczenia trzeba na nowo utworzyć obraz panoramy. Obracanie kamery w kierunku określonego miejsca 1 Utwórz obraz panoramy w programie SNC panorama creator i wyświetl go. 2 Kliknij na obrazie panoramy miejsce, które chcesz obejrzeć. 24 Sterowanie kamerą z obrazu panoramy

25 Wysyłanie pliku zobrazem Przechwycony obraz fotograficzny można wysłać jako załącznik do a lub na serwer FTP. Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcje (smtp) i FTP client i prawidłowo zdefiniować adresy w menu ustawień Trigger w menu Administrator (strona 57). Wysyłanie podglądanego obrazu em 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant . Zapis obrazu fotograficznego wpamięci kamery Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w pamięci kamery. Pamięć może oznaczać wewnętrzną pamięć lub kartę pamięci CF. Wybór żądanego miejsca umożliwia okno ustawień. Aby użyć tej funkcji, trzeba włączyć funkcję Image memory i wybrać ustawienia pamięci obrazu w menu Trigger setting w menu Administrator (strona 57). 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Image memory. Obsługa kamery 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i załączony do a, który zostanie następnie wysłany pod wskazany adres. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i zapisany w pliki w pamięci kamery. Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant FTP. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i przesłany na serwer FTP. Wysyłanie pliku z obrazem / Zapis obrazu fotograficznego w pamięci kamery 25

26 Sterowanie wyjściem alarmowym 1, 2 Można uaktywniać (zamykać) wyjście alarmowe 1, 2 lub je wyłączać (otwierać obwód). Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcję Alarm output 1 lub Alarm output 2 w menu ustawień Trigger w menu Administrator (strona 57). 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Alarm output1 lub Alarm output2. Sterowanie funkcją Day/ Night (dzień / noc) Można uaktywnić funkcję Day/Night (tryb nocny) lub ją wyłączyć (tryb dzienny). Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcję Day/Night w menu Trigger w menu Administrator (strona 58). 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Day/ Night. Obsługa kamery 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Każde kliknięcie na przemian powoduje uaktywnienie (zamknięcie) wyjścia alarmowego lub jego wyłączenie (rozwarcie obwodu). 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Każde kliknięcie na przemian powoduje uaktywnienie funkcji Day/Night (tryb nocny) lub jej wyłączenie (tryb dzienny). Wskazówka Informacje o podłączaniu urządzeń peryferyjnych do wyjścia alarmowego portu WE/WY podano w dostarczonej Instrukcji instalacji. 26 Sterowanie wyjściem alarmowym 1, 2 / Sterowanie funkcją Day/Night (dzień / noc)

27 Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP Do transmisji danych wideo i audio może służyć port komunikacyjny TCP lub UDP. Z funkcji tej można korzystać przy wybranym trybie wideo (Video mode, strona 34) MPEG4, gdy używana jest przeglądarka ActiveX. odbywa się z użyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol) i techniki UDP multicast. Wybierając ten tryb, można zmniejszyć obciążenie sieci transmisją związaną z kamerą. Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowany router, który nie obsługuje transmisji multicast, albo zapora ogniowa, obraz i dźwięk mogą być odtwarzane niewłaściwie. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP lub UDP (Unicast). 1 Wyświetl główną przeglądarkę. 2 Kliknij na ikonie wyboru transmisji TCP/UDP. Pojawi się okno dialogowe wyboru trybu transmisji. 4 Kliknij na wariancie OK, aby zamknąć okno dialogowe. Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień transmisji, kliknij na wariancie Cancel. Obsługa kamery 3 Wybierz jedno z następujących ustawień: TCP, UDP (Unicast) lub UDP (Multicast). TCP: normalnie wybrane jest to ustawienie. Kiedy wybrany jest port komunikacyjny TCP, transmisja obrazu i dźwięku odbywa się z użyciem protokołu HTTP. Protokół HTTP jest wykorzystywany do odczytu zwykłych stron www. W środowiskach umożliwiających odczyt stron www, oglądanie obrazu i dźwięku jest możliwe po wybraniu portu TCP. UDP (Unicast): kiedy wybrany jest port komunikacyjny UDP (Unicast), transmisja obrazu i dźwięku odbywa się z użyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol). Ponieważ protokół RTP jest przeznaczony do transmisji obrazu idźwięku, obraz i dźwięk powinny być płynniejsze niż przy ustawieniu TCP (HTTP). Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowana zapora ogniowa, a także w przypadku pewnych konfiguracji sieci, wybór ustawienia UDP (Unicast) może nie pozwalać na prawidłowe odtwarzanie obrazu i dźwięku. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP. UDP (Multicast): ten tryb można wybrać, gdy dla trybu Multicast streaming (strona 34) wybrane jest ustawienie On. Kiedy wybrany jest port transmisji UDP (Multicast), transmisja obrazu i dźwięku Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP 27

28 Administrowanie kamerą W tym rozdziale opisano funkcje kamery dostępne dla administratora. Podgląd obrazu z kamery opisano w rozdziale Obsługa kamery na stronie 14. W tym rozdziale opisano podstawowe operacje i wszystkie warianty w menu Administrator. Podstawowe operacje w menu Administrator Menu Administrator umożliwia dostosowanie wszystkich ustawień kamery do wymagań użytkownika. Aby wyświetlić menu Administrator, kliknij na przycisku Setting na stronie powitalnej lub na przycisku w menu Easy mode. Wybieranie ustawień w menu Administrator 1 Zaloguj się i wyświetl główne okno przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie 15. Administrowanie kamerą 2 Kliknij na wariancie Setting na stronie powitalnej. Pojawi się okno dialogowe uwierzytelnienia. Wprowadź nazwę i hasło administratora. Fabrycznie, nazwa i hasło administratora brzmią admin. Pojawi się menu Administrator. W celu wyświetlenia menu Administrator można też wykonać następujące czynności: 1 Kliknij na przycisku Enter na stronie powitalnej, aby wyświetlić główną przeglądarkę. 2 W oknie głównej przeglądarki kliknij na ikonie Setting. 3 Kliknij na nazwie żądanego menu ustawień (na przykład: System) wyświetlanej z lewej strony menu Administrator. Pojawi się wybrane menu ustawień. 28 Podstawowe operacje w menu Administrator

29 Przykład: menu ustawień System ogólna o menu ustawień Między zmianą ustawienia w menu ustawień a wyłączeniem kamery musi upłynąć co najmniej 10 sekund. Natychmiastowe wyłączenie kamery może być przyczyną niewłaściwego zapisu zmienionych ustawień. Zawartość menu Administrator 4 Wybierz żądaną zakładkę nad menu ustawień, anastępnie ustawienia z tej zakładki. Przykład: zakładka Date & time w menu ustawień System System Wyświetla menu ustawień System. ( Konfiguracja systemu menu ustawień System na stronie 31). Administrowanie kamerą Informacje o zakładkach i ustawieniach w menu ustawień podano na stronach 29 do Po wybraniu ustawień kliknij na przycisku OK. Wybrane ustawienia zaczną obowiązywać. Aby zrezygnować ze zmiany ustawień i przywrócić poprzednie ustawienia, kliknij na przycisku Cancel. Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień Poniższe przyciski występują we wszystkich menu ustawień, w których są potrzebne, a ich funkcja jest jednakowa w każdym menu. Kliknij na tym przycisku, aby zatwierdzić ustawienia. Kliknij na tym przycisku, aby odrzucić wprowadzone wartości i przywrócić poprzednie ustawienia. Camera Wyświetla menu ustawień Camera służące do wybierania ustawień obrazu i dźwięku z kamery. ( Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera na stronie 34) Network Wyświetla menu ustawień Network służące do wybierania ustawień sieci. ( Konfiguracja sieci menu ustawień Network na stronie 40) User Wyświetla menu ustawień User służące do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła używanych przy logowaniu. ( Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie 44) Security Wyświetla menu ustawień Security służące do wskazywania komputerów, który mają prawo łączyć się zkamerą. ( Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security na stronie 45) (SMTP) Wyświetla menu ustawień (SMTP) służące do wysyłania a. ( Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) na stronie 46) Podstawowe operacje w menu Administrator 29

30 FTP client Wyświetla menu ustawień FTP client służące do wysyłania pliku z obrazem na serwer FTP. ( Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client na stronie 49) Image memory Wyświetla menu ustawień Image memory służące do zapisywania pliku z obrazem / dźwiękiem w pamięci kamery. ( Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory na stronie 52) idziałania kamery menu ustawień Preset position na stronie 63) Serial Wyświetla menu ustawień Serial, które umożliwia łączenie się z urządzeniami zewnętrznymi przez zewnętrzne łącze szeregowe. ( Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym przy użyciu zewnętrznego łącza szeregowego menu ustawień Serial na stronie 65) FTP server Wyświetla menu ustawień FTP Server służące do wybierania ustawień funkcji serwera FTP w kamerze. ( Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server na stronie 55) Administrowanie kamerą Alarm output Wyświetla menu ustawień Alarm output służące do sterowania wyjściem alarmowym kamery. ( Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output na stronie 56) Trigger Wyświetla menu ustawień Trigger określające operacje wykonywane po kliknięciu na przycisku wyzwalania wgłównej przeglądarce. ( Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger na stronie 57) Schedule Wyświetla menu ustawień Schedule (harmonogramu) dla funkcji klienta FTP, (SMTP), Image memory i Alarm output. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) Alarm buffer Wyświetla menu ustawień Alarm buffer z ustawieniami bufora, w którym po wykryciu alarmu jest zapisywany obraz i dźwięk. ( Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie 60) Motion detection Wyświetla menu ustawień Motion detection służące do wybierania ustawień funkcji wykrywania ruchu przez kamerę. ( Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection na stronie 61) Preset position Wyświetla menu ustawień Preset position służące do programowania żądanych pozycji kamery. Menu to pozwala na również na wybranie ustawień funkcji cyklu, która umożliwia cykliczne zmienianie zaprogramowanych pozycji. ( Zapisywanie pozycji 30 Podstawowe operacje w menu Administrator

31 Konfiguracja systemu menu ustawień System Po kliknięciu na wariancie System wmenu Administrator pojawia się menu ustawień System. Służy ono do wybierania najważniejszych ustawień oprogramowania. Menu ustawień System zawiera pięć zakładek: System, Date & time, Initialization, System Log i Access Log. Zakładka System Wyświetlanie własnej strony [Użycie pamięci flash] Można wyświetlać własną stronę. W tym celu zapisz plik HTML w pamięci flash, używając programu Custom Homepage Installer z dostarczonego dysku CD-ROM. Użycie programu Custom Homepage Installer patrz strona Wybierz ustawienie User setting/user/. 2 W polu Select root directory wybierz ustawienie Flash memory. 3 W polu tekstowym wpisz ścieżkę do pliku HTML (maksymalnie 64 znaki). [Użycie karty CF] Zapisz plik HTML z przygotowaną własną stroną na zalecanej karcie CF, po czym w opisany poniżej sposób zmień wpis w polu Default URL. 1 Wybierz ustawienie User setting/user/. 2 Włóż do gniazda CF kamery zalecaną kartę CF zawierającą HTML z własną stronę. 3 W polu Select root directory wybierz ustawienie A-slot. Administrowanie kamerą Title bar name Wpisz nazwę wyświetlaną na pasku tytułu (maksymalnie 32 znaki). Wpisane tu znaki pojawią się na pasku tytułu przeglądarki sieciowej. Welcome text Wpisz tekst wyświetlany na stronie powitalnej, zawierający do 1024 znaków w formacie HTML. Aby oznaczyć koniec wiersza, użyj znacznika <BR>. (Koniec wiersza liczy się za 2 znaki.) Serial number Wskazuje numer seryjny kamery. Software version Wskazuje wersję oprogramowania kamery. Default URL Umożliwia określenie strony, która pojawi się po wpisaniu adresu IP kamery w polu adresu sieciowego przeglądarki. Wyświetlanie strony zaprogramowanej w kamerze Wybierz ustawienie /index.html. 4 W polu tekstowym wpisz ścieżkę do pliku HTML (maksymalnie 64 znaki). Wskazówka Stronę zaprogramowaną w kamerze można wyświetlić nawet przy wybranym ustawieniu User Setting/user/. W tym celu należy w polu adresu przeglądarki wpisać następujący adres URL: Przykład: gdy adresem IP kamery jest : Exclusive control mode Określa zasady regulacji obrotu, przechyłu, zoomu i niektórych innych funkcji kamery. Przy wybranym ustawieniu Off obrót, przechył i zoom może zmieniać wielu użytkowników naraz. W przypadku równoczesnych zmian funkcja zoomu ma wyższy priorytet niż funkcja obrotu i przechyłu. Przy wybranym ustawieniu On kamerą może sterować tylko jeden użytkownik. Pole Operation time pozwala na określenie czasu, przez który można sterować kamerą. Jeśli w czasie, gdy kamera jest obsługiwana przez jednego użytkownika, próbę sterowania kamerą podejmie inny użytkownik, to działanie systemu sterowania kamerą będzie zależne od ustawień wybranych w polach Operation time i Maximum wait number. Konfiguracja systemu menu ustawień System 31

32 Administrowanie kamerą Operation time Określa czas, przez jaki użytkownik ma prawo sterowania kamerą (od 10 do 600 sekund). Ustawienie to ma znaczenie tylko wówczas, gdy dla funkcji Exclusive control mode wybrane jest ustawienie On. Maximum wait number Określa maksymalną długość kolejki użytkowników oczekujących na prawo sterowania kamerą (od 0 do 10). Ustawienie to ma znaczenie tylko wówczas, gdy dla funkcji Exclusive control mode wybrane jest ustawienie On. Uwagi Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić ustawienia daty i godziny w kamerze i podłączonym komputerze. Funkcja ta nie działa, jeśli w przeglądarce jest wyłączona obsługa plików cookie. Aby zmienić ustawienia trybu Exclusive control mode, należy kliknąć na przycisku Update (Odśwież) w przeglądarce. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Date & time Date & time format Wybierz z listy rozwijanej format wyświetlania daty igodziny w głównej przeglądarce. Do wyboru są ustawienia yyyy-mm-dd hh:mm:ss (rokmiesiąc-dzień godzina:minuty:sekundy), mm-dd-yyyy hh:mm:ss (miesiąc-dzień-rok godzina:minuty:sekundy) i dd-mm-yyyy hh:mm:ss (dzień-miesiąc-rok godzina:minuty:sekundy). Adjust Służy do nastawiania daty i godziny. Keep current setting: wybierz to ustawienie, jeśli nie ma potrzeby nastawienia daty i godziny. Synchronize with PC: wybierz to ustawienie, aby data i godzina w kamerze były takie jak w komputerze. Manual setting: wybierz to ustawienie, aby ręcznie nastawić datę i godziny w kamerze. Z poszczególnych list rozwijanych wybierz 2 ostatnie cyfry roku, miesiąc, dzień, godzinę, minuty i sekundy. Synchronize with NTP: wybierz to ustawienie, aby nastawiać datę i godzinę w kamerze przy użyciu serwera NTP (Network Time Protocol). Wybierz ustawienia NTP server name i Interval. NTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera NTP (maksymalnie 64 znaki). Interval Wybierz częstotliwość regulacji zegara kamery przy użyciu serwera NTP (od 1 do 24 godzin). Wybrana wartość oznacza przybliżony odstęp między regulacjami. Current date & time Wskazuje datę i godzinę nastawione w kamerze. Po zakupie kamery należy sprawdzić datę i godzinę i w razie potrzeby je nastawić. PC clock Wskazuje datę i godzinę nastawione w komputerze. W zależności od środowiska sieciowego, nastawiona godzina może nie być zgodna z czasem zegarowym. Time zone Określ różnicę między czasem GMT (Greenwich Mean Time) a strefą, w której jest zainstalowana kamera. Z rozwijanej listy wybierz strefę czasową, w której jest zainstalowana kamera. Automatically adjust clock for daylight saving time changes Po zaznaczeniu tego pola ustawienie zegara będzie automatycznie uwzględniało ewentualne obowiązywanie czasu letniego. Jeśli wybrana z listy Time zone strefa czasowa jest inna niż wybrana w komputerze, nastawiana w kamerze godzina uwzględnia różnicę między strefami czasowymi. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie Konfiguracja systemu menu ustawień System

33 Zakładka Initialize Funkcja Restore setting nie przywraca niektórych ustawień z menu ustawień Network (strona 40). Delete user setting URL Naciskając przycisk Delete, można skasować własną stronę główną umieszczoną w pamięci flash kamery przy użyciu programu Custom Homepage Installer (strona 73). Delete panorama image Naciskając przycisk Delete, można skasować obraz panoramy zapisany w kamerze przy użyciu programu SNC panorama creator (strona 71). Reboot Powoduje restart kamery. Kliknij na przycisku Reboot. Pojawi się komunikat The SNC-RZ25N/RZ25P will be rebooted. Are you sure?. Kliknij na przycisku OK, aby na nowo uruchomić kamerę. Restart trwa mniej więcej dwie minuty. Factory default Przywraca fabryczne ustawienia kamery. Kliknij na przycisku Factory default. Pojawi się komunikat Set up data will be initialized. Are you sure?. Po kliknięciu na wariancie OK zaczyna migać wskaźnik sieci na kamerze. Po przywróceniu ustawień kamera automatycznie uruchamia się na nowo. Nie wyłączaj jej do zakończenia uruchamiania. Firmware upgrade Umożliwia aktualizację oprogramowania kamery. Kliknij na przycisku Browse, wskaż plik z aktualizacją i kliknij na przycisku OK. Gdy pojawi się komunikat Upgrade firmware? Are you sure?, kliknij na przycisku OK, aby rozpocząć aktualizację. Po jej zakończeniu kamera uruchomi się na nowo. Uwagi Używaj tylko plików z aktualizacjami do tej kamery. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy. Nie wyłączaj kamery przez ukończeniem aktualizacji. Zakładka System log Administrowanie kamerą Wskazówka Fabryczne ustawienia można też przywrócić, włączając kamerę z przytrzymanym przełącznikiem zerowania. Szczegóły podano w dostarczonej Instrukcji instalacji. Backup setting data Zapisuje ustawienia kamery w pliku. Kliknij na przycisku Save i wykonując polecenia przeglądarki, wybierz folder i zapisz ustawienia kamery. Fabrycznie zaprogramowaną nazwą pliku jest snc-rz25.cfg. Restore setting Przywraca zapisane w pliku ustawienia kamery. Kliknij na przycisku Browse, wskaż plik z danymi o ustawieniach i kliknij na przycisku OK. Zostaną przywrócone ustawienia kamery z pliku, po czym kamera uruchomi się na nowo. System log W tym rejestrze zapisywane są dane o działaniu oprogramowania kamery, w tym dane przydatne w razie problemów. Aby odświeżyć dane, kliknij na przycisku Reload. Konfiguracja systemu menu ustawień System 33

34 Zakładka Access log Ustawienia obrazu idźwięku z kamery menu ustawień Camera Po kliknięciu na wariancie Camera wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Camera. Umożliwia ono wybieranie ustawień funkcji kamery. Menu ustawień Camera zawiera 5 zakładek: Common, Picture, MPEG4, JPEG i Reset. Zakładka Common Administrowanie kamerą Access log Wyświetla zapis dostępu do kamery. Aby odświeżyć dane, kliknij na przycisku Reload. Video mode Określa format wyjściowego obrazu z kamery. Do wyboru są ustawienia MPEG4 i JPEG. Unicast streaming Określa numery portów służących do transmisji danych o obrazie i dźwięku, gdy za pomocą ikony przełączania trybu transmisji TCP/UDP w głównej przeglądarce wybrany jest tryb UDP (Unicast). Video port number: podaj numer portu służącego do transmisji danych o obrazie (parzystą liczbę od 1024 do 65534). Wartością początkową jest Audio port number: podaj numer portu służącego do transmisji danych o dźwięku (parzystą liczbę od 1024 do 65534). Wartością początkową jest Multicast streaming Określa, czy kamera będzie wykorzystywać strumieniową transmisję multicast. Taka transmisja zmniejsza ilość danych wysyłanych przez kamerę, gdyż umożliwia komputerom z tego samego segmentu sieci (przed routerem) odbiór identycznych danych. Wybierz ustawienie On, aby zezwolić na transmisję multicast, lub Off, aby ją wyłączyć. 34 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera

35 Po wybraniu ustawienia On należy wybrać odpowiednie ustawienia parametrów Multicast address, Multicast video port number i Multicast audio port number. Multicast address: wpisz adres multicast używany do strumieniowej transmisji multicast. Multicast video port number: podaj numer portu służącego do strumieniowej transmisji multicast obrazu. Multicast audio port number: podaj numer portu służącego do strumieniowej transmisji multicast dźwięku. Nieruchomy obraz Image size Można wybrać wielkość obrazu transmitowanego przez kamerę. Do wyboru są ustawienia (VGA), , , (QVGA), lub (QQVGA). Cropping Kiedy wybrana jest wielkość obrazu (VGA), można skadrować fragment obrazu i wyświetlić skadrowany fragment na komputerze. Kadrowanie zmniejsza objętość transmitowanych danych. W efekcie maleje obciążenie sieci i można uzyskać większą liczbę klatek obrazu na sekundę. Wybierz ustawienie On, aby kadrować obraz, lub Off. Przy wybranym ustawieniu On nie działa funkcja wykrywania ruchu. Przy wybranym ustawieniu On mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w całkowitym sygnale wizji reprodukowanym przez złącze wyjście wizji kamery. Kadrowanie obrazu 1 Zmień ustawienie parametru Image size na (VGA). Pojawi się parametr Cropping. 2 Zmień ustawienie parametru Cropping na On i kliknij na przycisku Area setting. Pojawi się ekran wyboru pola. 3 Wybierz pole kadrowania. Kliknij lewym przyciskiem myszy na nieruchomym obrazie i ukośnie przeciągnij mysz. Pole kadrowania będzie zaznaczone wyświetlaną przy przeciąganiu czerwoną ramką. 4 Kliknij na przycisku OK u dołu okna. W głównej przeglądarce pojawi się skadrowany obraz. 5 Aby zamknąć obraz, kliknij na przycisku w prawym górnym rogu. Image mode Określa rodzaj obrazu transmitowanego przez kamerę. Do wyboru są ustawienia Frame i Field. Przy wybranym ustawieniu Frame zwiększa się rozdzielczość pozioma, ale przy wyświetlaniu poruszającego się obiektu jego brzegi mogą być postrzępione. Czerwona ramka kadrowania Kliknij lewym przyciskiem myszy na nieruchomym obrazie i przeciągnij mysz. Funkcji tej można użyć tylko wówczas, gdy wybrana jest wielkość obrazu QVGA lub mniejsza. Color Można wyświetlać obraz kolorowy (Color) lub czarno-biały (Monochrome). E. flip Można obrócić obraz o 180. Wybierz ustawienie Off, jeśli kamera jest zainstalowana pod sufitem. Wybierz ustawienie On, gdy kamera jest zainstalowana na stojaku lub na stole. Zmiana ustawienia parametru E. flip powoduje ponowne uruchomienie kamery. Zoom mode Określa tryb zoomu. Przy wybranym ustawieniu Full możliwy jest 18-krotny zoom optyczny obrazu i 12-krotny zoom cyfrowy (ogółem zoom 216x). Przy wybranym ustawieniu Optical możliwy jest 18-krotny zoom optyczny obrazu. Administrowanie kamerą Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera 35

36 Focus mode Określa tryb regulacji ostrości. Przy wybranym ustawieniu Auto ostrość jest regulowana automatycznie. Przy wybranym ustawieniu Manual ostrość można regulować przyciskami Near, Far i One Push Focus z panelu sterowania w głównej przeglądarce. Zakładka Picture Umożliwia korygowanie kolorystyki, ekspozycji itp. obrazu z kamery. Microphone Określa, czy przesyłany ma być dźwięk z wbudowanego mikrofonu, czy z gniazda wejścia mikrofonowego m. Aby dźwięk był przesyłany z mikrofonu kamery, wybierz ustawienie On. Po zmianie ustawienia parametru Microphone naciśnij przycisk odświeżania okna przeglądarki, aby uwzględnić dokonaną zmianę. Administrowanie kamerą Mic volume Określa poziom wejściowego sygnału audio z wbudowanego mikrofonu lub z gniazd wejścia mikrofonowego m. Zakres regulacji wynosi od 10 do +10. Audio codec Określa przepływność dźwięku przesyłanego z wbudowanego mikrofonu lub z gniazd wejścia mikrofonowego m. Do wyboru są ustawienia G.711 (64kbps), G.726 (40kbps), G.726 (32kbps), G.726 (24kbps) i G.726 (16kbps). Reprodukcja dźwięku w przeglądarce opartej na aplecie Java jest możliwa tylko przy ustawieniu G.711(64bps). Speaker output Określa, czy program SNC audio upload tool z dostarczonego dysku CD-ROM będzie transmitował dźwięk zwejścia audio komputera do głośnika (aktywnego głośnika itp.) kamery podłączonego do gniazda wyjścia linii. Wybierz ustawienie On, aby przesyłać dźwięk przy użyciu programu SNC audio upload tool. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. White balance Wybierz żądany tryb balansu bieli: Auto, Indoor, Outdoor, One push WB, ATW lub Manual. Auto: automatyczne nastawianie balansu bieli w celu uzyskania wiernej kolorystyki (około 3000 K do 7500 K) Indoor: dopasowanie balansu bieli do rejestracji obrazu w pomieszczeniu lub w świetle żarowym (około 3200 K) Outdoor: dopasowanie balansu bieli do rejestracji obrazu w plenerze (około 5800 K) One push WB: pojawia się przycisk One push trigger. Kliknij na nim, aby natychmiast nastawić balans bieli. ATW: automatyczne korygowanie balansu bieli w celu odtworzenia oryginalnego koloru (około 2000 K do K) Manual: po wybraniu tego ustawienia pojawiają się pola R Gain i B Gain, umożliwiające korygowanie składowej czerwonej i niebieskiej. Wybierz wartości wzmocnienia od 0 do 255. Exposure mode Wybierz żądany tryb ekspozycji obrazu z kamery: Full auto, Shutter priority, Iris priority lub Manual. Pojawią się wówczas parametry związane z każdym zustawień. Full auto: automatyczna regulacja wzmocnienia iprzysłony. Czas ekspozycji jest stały. Przy tym ustawieniu dostępne są parametry Slow shutter i Backlight compensation. Shutter priority: kamera pozwala na wybór czasu ekspozycji i automatycznie reguluje wzmocnienie oraz przysłonę. Przy tym ustawieniu dostępne są ustawienia czasów ekspozycji (parametr Shutter speed). 36 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera

37 Iris priority: kamera pozwala na wybór przysłony i automatycznie reguluje wzmocnienie oraz czasu ekspozycji. Przy tym ustawieniu dostępne są parametry Iris i Slow shutter. Manual: można ręcznie nastawić ekspozycję. Przy tym ustawieniu dostępne są parametry Shutter speed, Gain i Iris. W zależności od ustawienia parametru Exposure mode, mogą się pojawić następujące parametry: Slow shutter Umożliwia wydłużenie ekspozycji. Przy ustawieniu On kamera może wydłużać czas otwarcia migawki, dostosowując go do małej jasności sceny. Backlight compensation Wybierając ustawienie On, można włączyć funkcję kompensacji źródeł światła w tle rejestrowanej sceny. Shutter speed Wybierz z listy żądany czas otwarcia migawki kamery. Do wyboru są następujące wartości: SNC-RZ25N 1/10000, 1/6000, 1/4000, 1/3000, 1/2000, 1/1500, 1/1000, 1/725, 1/500, 1/350, 1/250, 1/180, 1/125, 1/100, 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 SNC-RZ25P 1/10000, 1/6000, 1/3500, 1/2500, 1/1750, 1/1250, 1/1000, 1/600, 1/425, 1/300, 1/215, 1/150, 1/120, 1/100, 1/75, 1/50, 1/30, 1/25, 112, 1/6, 1/3, 1/2, 1/1 Gain Wybierz z listy rozwijanej żądane wzmocnienie. Do wyboru są wartości -3dB, 0dB, 2dB, 4dB, 6dB, 8dB, 10dB, 12dB, 14dB, 16dB, 18dB, 20dB, 22dB, 24dB, 26dB, 28dB Saturation Wybierz jeden z 7 poziomów nasycenia barw (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największe nasycenie barw. Sharpness Wybierz jeden z 7 poziomów ostrości (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największą ostrość. Contrast Wybierz jeden z 7 poziomów kontrastu (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największy kontrast. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. User preset Umożliwia zapis bieżących ustawień kamery jako własnych ustawień lub przywrócenie wcześniej zapisanych ustawień. Save: kliknij, aby zapisać bieżące ustawienia z zakładki Picture. Load: kliknij, aby wczytać zapisane ustawienia. Aby ich użyć, kliknij na przycisku OK. Zakładka Day/Night Określa tryb pracy funkcji dzień / noc kamery. Administrowanie kamerą Iris Wybierz z listy rozwijanej żądaną wartość przysłony. Do wyboru są następujące wartości: Close (zamknięta), 22, 19, 16, 14, 11, 9.6, 8.0, 6.8, 5.6, 4.8, 4.0, 3.4, 2.8, 2.4, 2.0, 1.6, 1.4 (F) Exposure compensation Funkcja kompensacji ekspozycji koryguje jasność obrazu w trybie automatycznej ekspozycji (AE). Do wyboru są następujące wartości kompensacji ekspozycji: -10.5dB, -9dB, -7.5dB, -6dB, -4.5dB, -3dB, -1.5dB, 0dB, 1.5dB, 3dB, 4.5dB, 6dB, 7.5dB, 9dB, 10.5dB Brightness Pozwala na skorygowanie ekspozycji nastawionej za pomocą parametru Exposure mode. Wybór większej wartości rozjaśnia obraz, a mniejszej zmniejsza jasność obrazu. Do wyboru są wartości od 5 do 5. Na zakładce Day/Night znajduje się 5 przycisków wyboru. Disable Kamera zawsze pracuje w trybie Dzień. Auto Normalnie kamera pracuje w trybie Dzień, a w ciemności automatycznie przełącza się w tryb Noc. Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera 37

38 Manual Ręczne przełączanie trybu dzień / noc. Po wybraniu ustawienia Manual pojawiają się warianty On i Off. Przy wybranym ustawieniu On, kamera pracuje w trybie Noc, a przy ustawieniu Off w trybie Dzień. Timer Normalnie kamera pracuje w trybie Dzień. Przełączenie kamery w tryb Noc następuje w godzinach zaprogramowanych w menu ustawień Schedule. Bit rate Określa przepływność obrazu MPEG w łączu. Do wyboru są ustawienia 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536 i 2048 kbps (kb/s). Wybrana liczba klatek i przepływność mają charakter orientacyjny. Faktyczne wartości będą zależały od wielkości obrazu, filmowanej sceny i stanu sieci. Administrowanie kamerą Sensor Wybór trybu dzień / noc zależy od stanu wejścia czujnika. Należy wybrać wejście sterujące: Sensor input 1 lub Sensor input 2. Po rozpoznaniu na wejściu aktywnego sygnału kamera przełączy się w tryb Noc. Jeśli na zakładce Day/Night wybrane jest ustawienie Auto, Timer lub Sensor, to po wybraniu w menu ustawień Trigger funkcji dzień / noc istnieje możliwość przełączania trybu dzień / noc za pomocą przycisku Trigger w głównej przeglądarce. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka MPEG4 I-picture interval Określa częstość umieszczania w sygnale MPEG4 ramek typu I. Takie ramki zawierają pełną informację o obrazie i służą za punkt wyjścia przy dekompresji obrazu MPEG4. W przypadku częstych błędów, spowodowanych np. niestabilnością środowiska sieciowego, wybór małej wartości zmniejsza zniekształcenia obrazu. Do wyboru są wartości 1, 2, 3, 4 i 5 sekund. Auto rate control Ta funkcja pozwala na automatyczne dostosowywanie liczby klatek na sekundę i przepływności do podłączonego środowiska komputerowego w celu zapewnienia płynności obrazu. Przy wybranym ustawieniu On regulacja parametrów obrazu MPEG4 odbywa się automatycznie. Maksymalnymi parametrami transmisji będą wartości parametrów Frame rate i Bit rate. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka JPEG Frame rate Określa liczbę klatek na sekundę obrazu MPEG. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-RZ25N: 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 fps SNC-RZ25P: 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 10, 15, 20, 25 fps Jednostka fps oznacza klatki na sekundę. 38 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera

39 Frame rate Określa liczbę klatek na sekundę obrazu JPEG wyświetlanego na komputerze. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-RZ25N 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 fps (klatek na sekundę) SNC-RZ25P 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 fps (klatek na sekundę) Image quality Określa jakość obrazu JPEG. Do wyboru są ustawienia od Level 1 do Level 5. Najwyższą jakość obrazu zapewnia ustawienie Level 5. w chwili włączenia zasilania. Po naciśnięciu przycisku Set standardową pozycją kamery stanie się bieżąca pozycja. Po naciśnięciu przycisku Reset, przywracana jest fabryczna pozycja domyślna. Wskazówka Fabryczne ustawienia pozycji są następujące: kamera zwrócona na wprost, ustawiona poziomo, z fabrycznymi ustawieniami zoomu i trybu panoramicznego. Bandwidth control Kiedy wybrany jest tryb wideo (Video mode) JPEG, istnieje możliwość ograniczenia przepustowości. Do wyboru są przepustowości 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 i Unlimited Mbps (Mb/s). Jeśli nie chcesz ograniczać przepustowości, wybierz ustawienie Unlimited. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Reset Administrowanie kamerą Reset camera menu Po kliknięciu na przycisku Reset pojawi się komunikat Camera menu setting is reset to default. Are you sure? (Czy na pewno chcesz przywrócić standardowe ustawienia kamery?). Aby przywrócić standardowe ustawienia, kliknij na przycisku OK. Home position setting Pozwala na zaprogramowanie położenia kamery (obrotu, przechyłu, zoomu i innych) wybieranego Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera 39

40 Konfiguracja sieci menu ustawień Network Po kliknięciu na wariancie Network wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Network. Umożliwia ono skonfigurowanie sieci w sposób umożliwiający podłączenie kamery i komputera. Menu ustawień Network zawiera 5 zakładek: Network, Wireless, Wireless authentication, PPPoE i Dynamic IP address notification. Zakładka Network Ta zakładka zawiera warianty związane z podłączaniem kamery za pomocą kabla sieciowego. Subnet mask Wpisz maskę podsieci. Default gateway Wpisz bramę domyślną. Obtain DNS server address automatically Wybierz to ustawienie, aby adres serwera DNS był pobierany automatycznie. Można je wybrać tylko przy wybranym ustawieniu Obtain an IP address automatically (DHCP). Wybierając ustawienie Obtain DNS server address automatically, należy się upewnić, że w Internecie działa serwer DHCP. Administrowanie kamerą Use the following DNS server address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP serwera DNS. Primary DNS server Wpisz adres IP preferowanego serwera DNS. Secondary DNS server W razie potrzeby wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS. MAC address Wyświetla adres MAC kamery. Obtain an IP address automatically (DHCP) To ustawienie należy wybrać, gdy w sieci jest zainstalowany serwer DHCP. Adres IP będzie wówczas automatycznie przydzielany przez serwer DHCP. Zaznaczając pole Obtain an IP address automatically (DHCP), należy się upewnić, że w Internecie działa serwer DHCP. Use the following IP address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP. HTTP port number Normalnie należy wybierać port 80. Aby użyć portu o numerze innym niż 80, wybierz pole tekstowe i wpisz numer portu (od 1024 do 65535). Jeśli na stronie ustawień Network lub w programie IP Setup Program wybrany został numer portu HTTP inny niż 80, to w celu połączenia się z kamerą należy wpisać w przeglądarce następujący adres IP: Przykład: gdy wybrany jest numer portu HTTP 8000 OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. IP address Wpisz adres IP kamery. 40 Konfiguracja sieci menu ustawień Network

41 Zakładka Wireless ustawienia łączności bezprzewodowej Włóż do gniazda na kartę CF w kamerze zalecaną kartę sieci bezprzewodowej, po czym wybierz ustawienia sieci bezprzewodowej. Do połączeń bezprzewodowych należy używać oferowanej oddzielnie karty sieci bezprzewodowej SNCA-CFW1. Obtain DNS server address automatically Wybierz to ustawienie, aby adres serwera DNS był pobierany automatycznie. Można je wybrać tylko przy wybranym ustawieniu Obtain an IP address automatically (DHCP). Wybierając ustawienie Obtain DNS server address automatically, należy się upewnić, że w Internecie działa serwer DHCP. Use the following DNS server address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP serwera DNS. Primary DNS server Wpisz adres IP preferowanego serwera DNS. MAC address Wyświetla adres MAC karty sieci bezprzewodowej włożonej do gniazda na kartę CF. Jeśli karta sieci bezprzewodowej nie jest włożona, pojawia się wskazanie 00:00:00:00:00:00. Obtain an IP address automatically (DHCP) To ustawienie należy wybrać, gdy w sieci jest zainstalowany serwer DHCP. Adres IP będzie wówczas automatycznie przydzielany przez serwer DHCP. Zaznaczając pole Obtain an IP address automatically (DHCP), należy się upewnić, że w Internecie działa serwer DHCP. Use the following IP address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP. IP address Wpisz adres IP kamery. Subnet mask Wpisz maskę podsieci. Default gateway Wpisz bramę domyślną. Secondary DNS server W razie potrzeby wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS. Type Wybierz rodzaj połączenia sieciowego: Ad hoc mode lub Infrastructure mode. Wybierz ustawienie Ad hoc mode w przypadku bezpośredniego podłączania do komputera, a ustawienie Infrastructure mode w przypadku podłączania do komputera przez punkt dostępowy lub router radiowy. W trybie Ad hoc mode trzeba podać kanał bezprzewodowy. Ustawienie numeru portu HTTP jest identyczne z wybranym dla połączenia przez kabel sieciowy. Antenna W przypadku korzystania ze specjalnej karty sieci bezprzewodowej SNCA-CFW1 można wybrać jedno znastępujących ustawień anteny: Internal: odpowiednie do transmisji na małe odległości, ze względu na brak kierunkowych właściwości anteny. To ustawienie należy wybrać, gdy kamera pracuje w pomieszczeniu. External: podłączenie do karty SNCA-CFW1 zewnętrznej anteny zwiększy zasięg nadawania i odbioru. To ustawienie należy wybrać, gdy ważne jest uzyskanie dużego zasięgu przy użyciu zewnętrznej anteny. Diversity: wykorzystywana jest antena wewnętrzna lub zewnętrzna, zależnie od tego, która ma większą czułość. W tym przypadku czułość jest nieznacznie mniejsza niż przy ustawieniu Internal i External. Administrowanie kamerą Konfiguracja sieci menu ustawień Network 41

42 Zakładka Wireless authentication ustawienia uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej Określa uwierzytelnienie wymagane do połączenia bezprzewodowego. Zakładka PPPoE ustawienia połączenia PPPoE Tej zakładki używa się, gdy kamera jest podłączona zużyciem protokołu PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Protokół PPPoE jest powszechnie wykorzystywany w łączach cyfrowych xdsl (ADSL, VDSL lub SDSL) jako system uwierzytelniania ipodłączania. Administrowanie kamerą SSID Wpisz identyfikator żądanej sieci bezprzewodowej, złożony z maksymalnie 32 znaków ASCII (alfanumerycznych). Dla bezpieczeństwa należy zmienić ustawienie fabryczne. WEP Wybierz ustawienie On, gdy korzystasz z kluczy WEP (Wired Equivalent Privacy). W przeciwnym razie wybierz ustawienie Off. Ustawienia danych kluczy WEP obowiązują tylko przy wybranym ustawieniu On. WEP key data Określ do 4 kluczy WEP. Klucz WEP ma długość 40 lub 104 bitów. 104-bitowy klucz WEP zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż klucz 40-bitowy. Klucz WEP można wpisać w postaci cyfr szesnastkowych (0 do 9 i A do F) lub znaków ASCII (alfanumerycznych). Kiedy w grupie Type wybrany jest tryb Infrastructure mode, klucz WEP musi być taki sam jak dla punktu dostępowego. W trybie Ad hoc mode klucz WEP musi być taki sam jak w kliencie komunikacji. Uwagi Przed wyjmowaniem bezprzewodowej karty sieciowej należy wyłączyć kamerę. W czasie korzystania z karty sieci bezprzewodowej może maleć przepustowość sieci Ethernet. PPPoE Określa, czy kamera wykorzystuje protokół PPPoE. Przy wybranym ustawieniu On będzie wykorzystywane połączenie PPPoE. IP address Jeśli podłączenie do sieci odbywa się przy użyciu protokołu PPPoE, wyświetlany jest adres IP uzyskany przez łącze PPPoE. User ID Wpisz identyfikator użytkownika wymagany do uwierzytelnienia połączenia PPPoE (maksymalnie 64 znaki). Password Wpisz hasło wymagane do uwierzytelnienia połączenia PPPoE (od 1 do 32 znaków). Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. Wybierz to ustawienie, aby adres serwera DNS był pobierany automatycznie. Use the following DNS server address Wybierz to ustawienie, aby podać stały adres IP serwera DNS. 42 Konfiguracja sieci menu ustawień Network

43 Primary DNS server Wpisz adres IP preferowanego serwera DNS. Secondary DNS server Wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Dynamic IP address notification powiadamianie o adresie IP Kiedy wybrane jest ustawienie On funkcji Obtain an IP address automatically (DHCP) z zakładki Network lub funkcji PPPoE, istnieje możliwość przesłania powiadomienia o wybraniu ustawień sieciowych. Do przesłania powiadomienia można użyć protokołu SMTP lub HTTP. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. Wybierając ustawienie On, należy zaznaczyć przynajmniej jedno z pól SMTP i POP before SMTP. POP server name To pole jest istotne, gdy w grupie Authentication zaznaczone jest pole POP before SMTP. Wpisz nazwę serwera POP (odbioru poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. User name, Password Wpisz nazwę i hasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Można podać tylko jeden adres odbiorcy. Administrator address Wpisz adres administratora kamery (maksymalnie 64 znaki). Pod ten adres będą wysyłane e zwrotne oraz e systemowe z serwera pocztowego. Administrowanie kamerą (SMTP) notification Wybierz ustawienie On, aby po zakończeniu wybierania ustawień DHCP wysyłany był . SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. Off: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. On: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia, a następnie wybrać jedną z następujących metod: SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. Subject Wpisz temat / tytuł wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki, przejście do nowego wiersza liczy się za dwa znaki). Informacje o uzyskanym adresie IP można przekazać zużyciem specjalnych, opisanych poniżej znaczników. HTTP notification Wybierz ustawienie On, aby po zakończeniu wybierania ustawień DHCP wysyłane było polecenie do serwera HTTP. Używając tej funkcji, można skonfigurować funkcjonalny system, służący na przykład do wyświetlania rejestru dostępów przechowywanego na serwerze HTTP lub do uruchamiania zewnętrznego programu CGI. URL Określa adres URL (maksymalnie 256 znaków), na który mają być wysyłane polecenia HTTP. Adres URL ma zwykle następującą budowę: Konfiguracja sieci menu ustawień Network 43

44 adres_ip: wpisz adres IP lub nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć. :port: podaj nazwę portu, z którym chcesz się połączyć. Aby użyć standardowego portu o numerze 80, nie musisz podawać tej wartości. ścieżka: wpisz nazwę polecenia. parametr: w razie potrzeby wpisz parametr polecenia. Jako parametrów można używać omówionych poniżej specjalnych znaczników. Ustawienia użytkownika menu ustawień User Po kliknięciu na wariancie User w menu Administrator pojawia się menu ustawień User. Umożliwia ono wprowadzanie nazw użytkowników ihaseł administratora i maksymalnie 9 rodzajów użytkowników (User 1 do User 9) oraz określanie praw dostępu każdego użytkownika. Proxy server name Jeśli polecenia HTTP przechodzą przez serwer proxy, wpisz jego nazwę lub adres IP (maksymalnie 64 znaki). Proxy port number Jeśli polecenia HTTP przechodzą przez serwer proxy, podaj numer portu (od 1024 do 65535). Administrowanie kamerą Method Wybierz metodę HTTP: GET albo POST. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Znaczniki specjalne Aby umożliwić powiadomienie o ustawieniach uzyskanych przez protokół DHCP, takich jak adres IP, można używać pięciu opisanych poniżej znaczników specjalnych. Znaczniki należy umieszczać w sekcji parametru adresu URL lub w polu Message. Administrator, User 1 do 9 Dla każdego z identyfikatorów użytkownika zdefiniuj parametry User name, Password, Re-type password, FTP user i Viewer mode. User name Wpisz nazwę użytkownika (od 5 do 16 znaków). <IP> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - adresu IP uzyskanego przez DHCP. <HTTPPORT> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - numeru portu wskazanego serwera HTTP. <MACADDRESS> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - adresu MAC komputera, którego adres IP uzyskano za pomocą DHCP. <MODELNAME> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - modelu kamery (SNC-RZ25N/P). <SERIAL> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - numeru seryjnego kamery. Password Wpisz hasło (od 5 do 16 znaków). Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. FTP user Określ, czy dany użytkownik będzie miał prawo logowania się na serwer FTP. Zaznaczenie pola umożliwia logowanie się na serwer FTP. Viewer mode Jeśli w momencie wyświetlania głównej przeglądarki następuje uwierzytelnienie użytkownika, można wybrać tryb przeglądarki obowiązujący po uwierzytelnieniu. Full: w tym trybie można korzystać ze wszystkich funkcji. PanTilt: można korzystać z funkcji dostępnych w trybie Light, a ponadto regulować obrót i przechył kamery. 44 Ustawienia użytkownika menu ustawień User

45 Light: można korzystać z funkcji dostępnych w trybie View, a ponadto zmieniać wielkość obrazu głównej przeglądarki, sterować zoomem cyfrowym ipobierać obrazy fotograficzne. View: możliwy jest tylko podgląd obrazu z kamery. Viewer authentication Określa, czy w momencie wyświetlenia głównej przeglądarki następuje uwierzytelnienie użytkownika. Przy wybranym ustawieniu On rodzaj głównej przeglądarki jest dostosowywany do rozpoznanego użytkownika. Jeśli wybierasz ustawienie Off, musisz wybrać rodzaj głównej przeglądarki wyświetlanej bez uwierzytelnienia (Full, PanTilt, Light lub View). Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security Po kliknięciu na wariancie Security wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Security. Umożliwia ono ograniczenie puli komputerów, zktórych można uzyskać dostęp do kamery. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Security function Wybierz ustawienie On, aby włączyć zabezpieczenia. Jeśli nie chcesz korzystać z zabezpieczeń, wybierz ustawienie Off. Administrowanie kamerą Default policy Wybierz standardową politykę ograniczeń dla komputerów wskazanych w polach Network address/ Subnet 1 do Network address/subnet 10. Do wyboru są ustawienia Allow (zezwalaj) i Deny (odmawiaj). Network address/subnet 1 do Network address/subnet 10 Wpisz adresy IP i maski podsieci, którym chcesz nadać lub odebrać prawo dostępu do kamery. Możesz zdefiniować do 10 adresów IP i masek podsieci. Jako maskę podsieci wpisz 8 do 32. Z rozwijanej listy po prawej stronie każdego adresu IP / maski podsieci wybierz ustawienie Allow (zezwalaj) lub Deny (odmawiaj). Wskazówka Wartość maski podsieci oznacza liczbę bitów licząc od lewej strony adresu sieciowego. Przykładowo, masce podsieci odpowiada wartość 24. Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security 45

46 Wybierając ustawienie /24 i Allow, możesz zezwolić na dostęp komputerom z adresami IP z zakresu od do Dostęp do kamery jest możliwy nawet z komputera, dla którego adresu IP wybrano ustawienie Deny. Warunkiem jest wprowadzenie nazwy użytkownika ihasła wpisanych w pola Administrator w menu ustawień User. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) Po kliknięciu na wariancie (SMTP) wmenu Administrator pojawia się menu ustawień (SMTP). Funkcja ta umożliwia wysyłanie a z załączonym obrazem, który został utrwalony pod wpływem sygnału z wejścia zewnętrznego czujnika lub w wyniku zadziałania funkcji wykrywania ruchu. Istnieje też możliwość okresowego wysyłania pliku z obrazem. Menu ustawień (SMTP) zawiera trzy zakładki: Common, Alarm sending i Periodical sending. Administrowanie kamerą Zakładka Common ustawienia funkcji SMTP (SMTP) Wybierz ustawienie On, aby używać funkcji (SMTP). Należy wówczas wybrać ustawienia omówionych poniżej parametrów. Aby nie używać funkcji (SMTP), wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. Uwagi Podczas przesyłania em pliku z obrazem maleje liczba klatek na sekundę i jakość obrazu podglądanego w głównej przeglądarce. Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, w czasie przesyłania a mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w sygnale całkowitym wizji reprodukowanym przez złącze wyjścia wideo kamery. Funkcja wysyłania a nie pozwala na przesyłanie pliku z dźwiękiem. 46 Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP)

47 SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. Off: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. On: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia, a następnie wybrać jedną z następujących metod: SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki, przejście do nowego wiersza liczy się za dwa znaki). OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Alarm sending ustawienia wysyłania a w przypadku wykrycia alarmu Parametry z tej zakładki pozwalają na zdefiniowanie a wysyłanego w związku z alarmem wygenerowanym przez sygnał z wejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Wybierając ustawienie On, należy zaznaczyć przynajmniej jedno z pól SMTP i POP before SMTP. POP server name To pole jest istotne, gdy w grupie Authentication zaznaczone jest pole POP before SMTP. Wpisz nazwę serwera POP (odbioru poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. Administrowanie kamerą User name, Password Wpisz nazwę i hasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Można podać do trzech adresów odbiorców. Administrator address Wpisz adres administratora kamery (maksymalnie 64 znaki). Pod ten adres będą wysyłane e zwrotne oraz e systemowe z serwera SMTP. Subject Wpisz temat / tytuł wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Kiedy dla parametru Alarm sending na zakładce Alarm sending wybrane jest ustawienie ON, w temacie a wysłanego w związku z alarmem będzie podany rodzaj alarmu. W przypadku sygnału z wejścia czujnika 1 dodawany jest dopisek S1, z wejścia czujnika 2 dopisek S2, a w przypadku wykrycia ruchu dopisek MD. Alarm sending Wybierz ustawienie On, aby wysyłać związany zalarmem. File attachment Określa, czy do a ma być załączany plik z obrazem. Przy wybranym ustawieniu On załączany będzie plik z obrazem zgodny z opisanymi poniżej ustawieniami. Przy ustawieniu Off wysyłana będzie tylko wiadomość. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być załączany do a. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Obraz przesyłany em nosi nazwę określoną w polu Image file name. Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) 47

48 Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego wysyłania a Można wybrać tryb okresowego wysyłania i. Wskazówka Numer kolejny dodawany przy wybranych ustawieniach Date & time i Sequence number służy do identyfikacji poszczególnych plików tworzonych w związku z jednym alarmem. Administrowanie kamerą Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Alarm Wybierz rodzaj alarmu. Sensor input1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie WE/WY kamery. Sensor input2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 61). Periodical sending Jeśli chcesz, żeby co pewien czas był wysyłany , wybierz ustawienie On. Przy wybranym ustawieniu Off funkcja wysyłania okresowego nie będzie działać. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być załączany do a. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Uwagi Tryb Motion detection działa tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Jeśli z alarmem jest skojarzona określona pozycja kamery, alarm wykryty w czasie przemieszczania kamery do tej pozycji zostanie zignorowany. Effective period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Obraz przesyłany em nosi nazwę określoną w polu Image file name. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Interval Wybierz okres, co jaki mają być wysłane e. Można nastawić godziny (H) i minuty (M) z przedziału od 30 minut do 24 godzin (doby). 48 Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP)

49 Effective period Określa okres, w którym działa tryb wysyłania okresowego. Always: tryb wysyłania okresowego jest stale aktywny. Schedule: można określić okresy, w których będzie działał tryb wysyłania okresowego. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client Po kliknięciu na wariancie FTP client wmenu Administrator pojawia się menu ustawień FTP client. Umożliwia ono wybór ustawień przechwytywania iwysyłania obrazu fotograficznego na serwer FTP. Funkcja klienta FTP pozwala na wysłanie na serwer FTP pliku z obrazem i dźwiękiem zarejestrowanymi wzwiązku z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Istnieje też możliwość okresowego wysyłania pliku z obrazem. Menu ustawień FTP client zawiera trzy zakładki: Common, Alarm sending i Periodical sending. Zakładka Common ustawienia funkcji klienta FTP Administrowanie kamerą FTP client function Wybierz ustawienie On, aby włączyć funkcję klienta FTP. Pojawi się strona ustawień klienta FTP. Jeśli nie chcesz używać funkcji klienta FTP, wybierz ustawienie Off. Podczas przesyłania pliku z użyciem funkcji klienta FTP może się obniżać liczba klatek na sekundę i szybkość działania głównej przeglądarki. FTP server name Wpisz nazwę serwera FTP, na który mają być wysyłane obrazy fotograficzne (maksymalnie 64 znaki), lub adres serwera. Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client 49

50 Administrowanie kamerą User name Wpisz nazwę użytkownika serwera FTP. Password Wpisz hasło użytkownika serwera FTP. Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. Passive mode Określa, czy przy połączeniu z serwerem FTP będzie wykorzystywany tryb pasywny. Wybierz ustawienie On, aby przy połączeniu z serwerem FTP wykorzystywać tryb pasywny. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Alarm sending ustawienia działania klienta FTP w przypadku wykrycia alarmu Parametry z tej zakładki pozwalają na przekazywanie na wskazany serwer FTP pliku z obrazem i dźwiękiem związanego z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być przesyłany na serwer FTP. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do oraz kolejny numer dwucyfrowy. Wskazówka Numer kolejny dodawany przy wybranych ustawieniach Date & time i Sequence number służy do identyfikacji poszczególnych plików tworzonych w związku z jednym alarmem. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Alarm Wybierz rodzaj alarmu. Sensor input1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie WE/WY kamery. Sensor input2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 61). Alarm sending Wybierz ustawienie On, aby wysyłać na serwer FTP plik z obrazem i dźwiękiem związany z alarmem. Remote path Wpisz docelową ścieżkę (maksymalnie 64 znaki). Tryb Motion detection działa tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Effective period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) 50 Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client

51 Alarm buffer Zaznacz pole Use alarm buffer, aby przekazywać obraz idźwięk z chwili poprzedzającej wykrycie alarmu inastępującej po wykryciu alarmu. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, przekazywany będzie tylko obraz z chwili wykrycia alarmu. Kliknij na przycisku Alarm buffer, aby wyświetlić menu ustawień Alarm buffer. Szczegóły podano w podrozdziale Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie 60. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego działania klienta FTP Można wybrać tryb okresowego wysyłania obrazu na serwer FTP. Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Obraz przesyłany na serwer FTP nosi nazwę określoną w polu Image file name. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawana jest 10-cyfrowa liczba z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Mode Wybierz ustawienie Periodical mode (synchronizacja wysyłania z układem czasowym) lub Synchronized tour mode (wysyłanie obrazu z każdej z zaprogramowanych pozycji cyklu). Po wybraniu ustawienia Periodical mode trzeba zdefiniować parametry Interval i Effective period. Interval Wybierz okres, co jaki obrazy mają być wysyłane na serwer FTP. Można nastawić godziny (H), minuty (M) i sekundy (S) z przedziału od 1 sekundy do 24 godzin (doby). Administrowanie kamerą Periodical sending Aby korzystać z funkcji wysyłania okresowego, wybierz ustawienie On. Przy wybranym ustawieniu Off funkcja wysyłania okresowego nie będzie działać. Remote path Podaj ścieżkę zdalną (maksymalnie 64 znaki). Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być przesyłany na serwer FTP. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Funkcja wysyłania okresowego na serwer FTP nie pozwala na wysyłanie plików z dźwiękiem. Faktyczny odstęp między kolejnymi obrazami może być większy od wybranego. Zależy to od wielkości obrazu, ustawienia jego jakości, przepływności i środowiska sieciowego. Effective period Określa okres, w którym działa tryb wysyłania okresowego. Always: tryb wysyłania okresowego jest stale aktywny. Schedule: można określić okresy, w których będzie działał tryb wysyłania okresowego. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client 51

52 Administrowanie kamerą Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory Po kliknięciu na wariancie Image memory wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Image memory. Funkcja pamięci obrazu pozwala na zapis w wewnętrznej pamięci kamery (około 8 MB) lub na karcie pamięci CF pliku z obrazem i dźwiękiem zarejestrowanymi wzwiązku z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Istnieje też możliwość okresowego zapisu pliku z obrazem. Zapisane pliki z obrazem i dźwiękiem można odszukać ipobrać do komputera przy użyciu funkcji serwera FTP. (Patrz podrozdział Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) na stronie 46.) Menu ustawień Image memory zawiera trzy zakładki: Common, Alarm recording i Periodical recording. Uwagi Pliki z obrazem i dźwiękiem zapisane w wewnętrznej pamięci zostaną skasowane w chwili wyłączenia zasilania kamery. Podczas zapisu obrazu w pamięci może maleć liczba klatek na sekundę i jakość obrazu podglądanego wgłównej przeglądarce. Przed wyjęciem karty pamięci CF lub wyłączeniem kamery z włożoną kartą CF należy wyłączyć funkcję Easy memory. Przed użyciem karty pamięci CF należy ją sformatować w komputerze. Aby nie używać tej funkcji, wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. Built-in memory Pokazuje ilość wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci, do której obecnie może się odbywać zapis. A-slot Pokazuje ilość wolnego miejsca w karcie pamięci CF, do której obecnie może się odbywać zapis. Selected root directory Określa pamięć używaną do zapisu obrazów. Built-in memory: wewnętrzna pamięć kamery (około 8MB) A-slot: karta pamięci CF włożona do gniazda z przodu kamery Overwrite Określa, czy w przypadku niewystarczającej ilości miejsca na zapis obrazu pliki mają być zastępowane. Capacity warning Wybierz ustawienie On, aby administrator był informowany em o małej ilości miejsca w wewnętrznej pamięci lub braku pamięci. Wybierz ustawienie Off, aby z ostrzeżeniem nie był wysyłany. Kiedy dla funkcji Overwrite wybrane jest ustawienie On, administrator nie otrzyma a z ostrzeżeniem. Zakładka Common ustawienia funkcji pamięci obrazu Image memory Określa, czy działa funkcja pamięci obrazu. Po wybraniu ustawienia On pojawiają się opcje wspólne. SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. Off: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. On: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia, a następnie wybrać jedną z następujących metod: SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. Wybierając ustawienie On, należy zaznaczyć przynajmniej jedno z pól SMTP i POP before SMTP. 52 Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory

53 POP server name To pole jest istotne, gdy w grupie Authentication zaznaczone jest pole POP before SMTP. Wpisz nazwę serwera POP (odbioru poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. User name, password Wpisz nazwę i hasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Administrator address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e zostrzeżeniami (adres administratora kamery, maksymalnie 64 znaki). OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Alarm recording ustawienia działania funkcji pamięci obrazu w przypadku wykrycia alarmu Można zapisywać w pamięci pliki z obrazem i dźwiękiem związane z alarmem wygenerowanym przez sygnał zwejścia zewnętrznego czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być zapisywany w wewnętrznej pamięci. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do oraz kolejny numer dwucyfrowy. Wskazówka Numer kolejny dodawany przy wybranych ustawieniach Date & time i Sequence number służy do identyfikacji poszczególnych plików tworzonych w związku z jednym alarmem. Kasowanie numeru kolejnego Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Alarm Wybierz rodzaj alarmu. Sensor input1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie WE/WY kamery. Sensor input2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 61). Administrowanie kamerą Alarm recording Wybierz ustawienie On, aby zapisywać w pamięci plik z obrazem i dźwiękiem związany z alarmem. Uwagi Tryb Motion detection działa tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Jeśli z alarmem jest skojarzona określona pozycja kamery, alarm wykryty w czasie przemieszczania kamery do tej pozycji zostanie zignorowany. Effective period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory 53

54 Administrowanie kamerą Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) Alarm buffer Zaznacz pole Use alarm buffer, aby przekazywać obraz idźwięk z chwili poprzedzającej wykrycie alarmu inastępującej po wykryciu alarmu. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, przekazywany będzie tylko obraz z chwili wykrycia alarmu. Kliknij na przycisku Alarm buffer, aby wyświetlić menu ustawień Alarm buffer. Szczegóły podano w podrozdziale Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie 60. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Zakładka Periodical recording ustawienia trybu zapisu okresowego Można wybrać tryb okresowego zapisu pliku z obrazem w wewnętrznej pamięci kamery. Funkcja zapisu okresowego nie pozwala na zapis plików z dźwiękiem. Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Zapisywany obraz nosi nazwę określoną w polu Image file name. Date & time: do nazwy z pola Image file name dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy z pola Image file name dodawana jest 10-cyfrowa liczba z zakresu od do i dwie stałe cyfry 00. Sequence number clear Kliknij na przycisku Clear, aby nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 1. Mode Wybierz ustawienie Periodical mode (synchronizacja wysyłania z układem czasowym) lub Synchronized tour mode (wysyłanie obrazu z każdej z zaprogramowanych pozycji cyklu). Po wybraniu ustawienia Periodical mode trzeba zdefiniować parametry Interval i Effective period. Interval Wybierz okres, co jaki obrazy mają być zapisywane wpamięci. Można nastawić godziny (H), minuty (M) i sekundy (S) z przedziału od 1 sekundy do 24 godzin (doby). Periodical recording Aby korzystać z funkcji zapisu okresowego, wybierz ustawienie On. Przy wybranym ustawieniu Off funkcja zapisu okresowego nie będzie działać. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być zapisywany w pamięci. Nazwa może zawierać do 10 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Faktyczny odstęp między kolejnymi obrazami może być większy od wybranego. Zależy to od wielkości obrazu i środowiska sieciowego. Effective period Określa okres, w którym działa tryb zapisu okresowego. Always: tryb zapisu okresowego jest stale aktywny. Schedule: można określić okresy, w których będzie działał tryb zapisu okresowego. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) 54 Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory

55 OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Struktura katalogów w pamięci obrazu Zapis obrazów w pamięci odbywa się z wykorzystaniem następującej struktury katalogów: główny katalog FTP Nr_daty xxxxxxx.m4f yyyyyyy.m4f aaaaaaa.jpg bbbbbbb.jpf ccccccc.mf4 Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server Po kliknięciu na wariancie FTP server w menu Administrator pojawia się menu ustawień FTP server. Umożliwia ono skonfigurowanie funkcji serwera FTP, która pozwala na wyszukanie żądanego pliku z obrazem i dźwiękiem zapisanego w wewnętrznej pamięci kamery (około 8 MB) lub na karcie pamięci CF oraz pobieranie z kamery plików z obrazem fotograficznym. Nr_daty zzzzzzz.mf4 qqqqqqq.mf4 Symbol oznacza katalog tworzony automatycznie. Katalog Nr_daty ma 11-cyfrową nazwę złożoną z dwóch ostatnich cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), znaku podkreślenia i numeru kolejnego (2 cyfry). Katalog może zawierać pliki wideo i objętości do około 1 MB. Kiedy objętość plików wideo w bieżącym katalogu przekroczy dozwolone maksimum, automatycznie jest tworzony nowy katalog, a zapis trwa nadal. W przypadku użycia karty pamięci CF wielkość katalogu zależy od pojemności karty. Rozszerzenie pliku Plik zapisywany / wysyłany przy użyciu funkcji pamięci obrazu lub klienta FTP może otrzymać jedno z wymienionych poniżej rozszerzeń. Przydzielane rozszerzenie zależy od ustawienia trybu wideo i ustawień zapisu / wysyłania w kamerze..m4f: oznacza plik wideo MPEG4..jpf: oznacza plik wideo JPEG tworzony, gdy na zakładce Alarm recording / Alarm sending zaznaczone jest pole Use alarm buffer. Taki plik zawiera także dane o dźwięku..jpg: oznacza plik wideo JPEG tworzony, gdy na zakładce Alarm recording / Alarm sending nie jest zaznaczone pole Use alarm buffer. Taki plik można wyświetlić w zwykłej przeglądarce obrazów. FTP server function Aby włączyć funkcję serwera FTP, wybierz ustawienie On i kliknij na przycisku OK. Jeśli nie chcesz używać funkcji serwera FTP, wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. Built-in memory Pokazuje ilość wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci, do której obecnie może się odbywać zapis. A-slot Pokazuje ilość wolnego miejsca w karcie pamięci CF, do której obecnie może się odbywać zapis. Selected root directory Określa pamięć zawierającą plik, który ma być pobrany. Built-in memory: wewnętrzna pamięć kamery (około 8MB) A-slot: karta pamięci CF włożona do gniazda z przodu kamery Administrowanie kamerą Program SNC video player (strona 70) umożliwia odtwarzanie plików.m4f i.jpf. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server 55

56 Logując się na serwer FTP kamery z programu klienckiego FTP w komputerze, należy pamiętać, że: zmniejszy się liczba klatek na sekundę i szybkość działania okna monitora w głównej przeglądarce; przy nagrywaniu obrazów z użyciem funkcji pamięci obrazu nie ma możliwości skasowania katalogu zapisu; po skasowaniu pliku z obrazem lub dźwiękiem, zwolnione miejsce zostanie uwzględnione dopiero po wylogowaniu się z kamery. Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output Po kliknięciu na wariancie Alarm output wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Alarm output. Umożliwia ono sterowanie wyjściem alarmowym w porcie WE/WY z tyłu kamery odpowiednio do wykrytego alarmu, stanu układu czasowego lub stanu funkcji dzień / noc. Zakładka Alarm output 1, 2 Administrowanie kamerą Alarm output Wybierz ustawienie On, aby włączyć funkcję wyjścia alarmowego. Pojawią się wówczas omówione pod spodem podstawowe ustawienia. Aby nie używać funkcji wyjścia alarmowego, wybierz ustawienie Off. Mode Określa tryb pracy funkcji wyjścia alarmowego. Alarm: stan wyjścia alarmowego zależy od stanu wejścia zewnętrznego czujnika lub wewnętrznej funkcji wykrywania ruchu. Timer: stan wyjścia zależy od układu czasowego. Day/Night: stan wyjścia zależy od funkcji dzień / noc. Alarm Ta grupa pojawia się, gdy w grupie Mode wybrane jest ustawienie Alarm. Wybierz alarm, który ma być sprzężony z funkcją wyjścia alarmowego. Wykrycie wybranego alarmu spowoduje zmianę stanu wyjścia alarmowego. Sensor input1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie WE/WY kamery. 56 Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output

57 Sensor input2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie WE/WY kamery. Motion detection: kliknij na przycisku Motion detection, aby wyświetlić menu ustawień Motion detection. Będzie można wybrać ustawienia funkcji wykrywania ruchu (strona 61). Uwagi Tryb Motion detection działa tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Jeśli z alarmem jest skojarzona określona pozycja kamery, alarm wykryty w czasie przemieszczania kamery do tej pozycji zostanie zignorowany. Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger Po kliknięciu na wariancie Trigger wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Trigger. Umożliwia ono zdefiniowanie operacji wykonywanych po kliknięciu na ikonie funkcji wyzwalanych wgłównej przeglądarce. Alarm duration Określa czas, przez jaki będzie zwarte wyjście alarmowe (od 1 do 60 s). Effective period Ta grupa pojawia się, gdy w grupie Mode wybrane jest ustawienie Alarm. Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: funkcje wykrywania alarmu są stale aktywne. Schedule: można określić okresy, w których będą działały funkcje wykrywania alarmu. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) Schedule Ta grupa pojawia się, gdy w grupie Mode wybrane jest ustawienie Timer. Kliknij na przycisku Schedule. Pojawi się menu ustawień okresów działania. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 59) (SMTP) Po zaznaczeniu tego pola wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant . Wybierając z tej listy wariant i klikając na ikonie funkcji wyzwalanych. będzie można wysłać zzałączonym plikiem z obrazem. Po kliknięciu na przycisku (SMTP) pojawia się menu ustawień Trigger ( ). Można wówczas wybrać w nim żądane ustawienia. Ustawienia i sposób ich wybierania są takie same jak w przypadku menu ustawień (SMTP) (strona 46). Administrowanie kamerą Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, w czasie przesyłania a mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w sygnale całkowitym wizji reprodukowanym przez złącze wyjścia wideo kamery. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger 57

58 Administrowanie kamerą FTP client Po zaznaczeniu tego pola wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant FTP. Wybierając ztej listy wariant FTP i klikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można przesłać na serwer FTP plik z obrazem. Po kliknięciu na przycisku FTP client pojawia się menu ustawień Trigger-FTP client. Można wówczas wybrać w nim żądane ustawienia. Ustawienia i sposób ich wybierania są takie same jak w przypadku menu ustawień FTP client (strona 49). Alarm output1, 2 Po zaznaczeniu tych pól wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant Alarm output1 lub Alarm output2. Wybierając z tej listy wariant Alarm output1 lub Alarm output2 i klikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można na przemian uaktywniać (zamykać) wyjście alarmowe lub je wyłączać (rozwierać obwód). Day/Night Po zaznaczeniu tego pola wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant Day/Night. Klikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można wybrać ustawienie On (tryb nocny) lub Off (tryb dzienny) funkcji dzień / noc. Po kliknięciu na przycisku Day/Night pojawia się menu ustawień Trigger-Day/Night. Można wówczas wybrać w nim żądane ustawienia. Ustawienia i sposób ich wybierania są takie same jak w przypadku menu ustawień Camera (strona 34). Image memory Po zaznaczeniu tego pola wyboru będzie można wybrać z listy funkcji wyzwalanych wariant Image memory. Wybierając z tej listy wariant Image memory i klikając na ikonie funkcji wyzwalanych, będzie można zapisać plik z obrazem w wewnętrznej pamięci kamery. Po kliknięciu na wariancie Image memory pojawia się menu ustawień Trigger-Image memory. Można wówczas wybrać w nim żądane ustawienia. Ustawienia i sposób ich wybierania są takie same jak w przypadku menu ustawień Image Memory (strona 52). 58 Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger

59 Jeśli na zakładce Day/Night wybrany jest tryb Disable lub Auto, to funkcja dzień / noc nie będzie działać, nawet zostanie wybrana w menu ustawień Trigger. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule Po kliknięciu na wariancie Schedule w menu Administrator pojawia się menu ustawień Schedule. Wygląda ono tak samo, jak menu ustawień wyświetlane po kliknięciu na przycisku Schedule w celu wyboru okresu działania i harmonogramu w menu ustawień FTP client, (SMTP), Image memory i Alarm output czy zakładce Day/Night Przykład: menu ustawień Schedule dla funkcji (SMTP) (wysyłania a w związku z alarmem) Administrowanie kamerą Schedule selection Wybierz z listy funkcję, dla której chcesz określić harmonogram. Do wyboru są warianty (SMTP) Alarm, (SMTP) Periodical, FTP Alarm, FTP Periodical, Image memory Alarm, Image memory Periodical, Alarm output1 Alarm, Alarm output1 Timer, Alarm output2 Alarm, Alarm output2 Timer i Day/Night Timer. Okresem obowiązywania harmonogramu są godziny na prawo od zaznaczonego dnia tygodnia. Mon (poniedziałek) do Sun (niedziela) Okresem obowiązywania harmonogramu są godziny na prawo od zaznaczonego dnia tygodnia. Start time, End time Podaj godzinę początku (Start time) i końca (End time). Use the same time schedule every day Po zaznaczeniu tego pola we wszystkie dni obowiązują ustawienia Start time i End time dla poniedziałku (Mon). Nie można wtedy zmieniać ustawień Start time i End time dla dni innych niż poniedziałek. Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule 59

60 OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer Po kliknięciu na wariancie Alarm buffer wmenu Administrator pojawia się menu ustawień Alarm buffer. Umożliwia ono wybór ustawień obrazu i dźwięku z chwili poprzedzającej wykrycie alarmu oraz z chwili po wykryciu alarmu. Ustawienia te są dostępne, gdy dla funkcji Alarm sending w menu ustawień FTP client lub funkcji Alarm recording w menu ustawień Image memory wybrane jest ustawienie On, a ponadto zaznaczone jest pole Use alarm buffer. Administrowanie kamerą Video mode Wskazuje ustawienie parametru Video z zakładki Common menu ustawień Camera. MPEG4: bieżącym formatem wyjściowym kamery jest MPEG4. JPEG: bieżącym formatem wyjściowym kamery jest JPEG. Recording capacity Wskazuje maksymalną pojemność bufora alarmu przy bieżących ustawieniach trybu wideo, wielkości obrazu, przepływności i liczby klatek na sekundę. Pre-alarm period: wskazuje maksymalny czas rejestracji obrazu / dźwięku przed wykryciem alarmu. Post-alarm period: wskazuje maksymalny czas rejestracji obrazu / dźwięku po wykryciu alarmu. Recording time Określa czas rejestracji obrazu i dźwięku przed wykryciem alarmu i po wykryciu alarmu. Pre alarm period: wpisz czas rejestracji obrazu idźwięku przed wykryciem alarmu. 60 Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer

61 Post alarm period: wpisz czas rejestracji obrazu idźwięku po wykryciu alarmu. Wartości wyświetlane w grupie Recording capacity zależą od ustawień parametrów Image size, Bit rate (dla MPEG4) i Image quality (dla JPEG) w menu ustawień Camera. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień na stronie 29. Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection Po kliknięciu na wariancie Motion detection w menu Administrator pojawia się menu ustawień Motion detection. Umożliwia ono określenia warunków, w jakich będzie się uaktywniała funkcja wykrywania ruchu. Wygląda ono tak samo, jak menu ustawień wyświetlane po kliknięciu na przycisku Motion detection z zakładki Alarm sending menu ustawień (SMTP), zakładki Alarm sending menu ustawień FTP i zakładki Alarm menu ustawień Image memory. Funkcję wykrywania ruchu można włączyć i regulować tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) MPEG4 i tylko wówczas, gdy dla parametru Cropping wybrane jest ustawienie Off. Administrowanie kamerą Menu ustawień Motion detection zawiera pięć opisanych poniżej elementów. Okno monitora Umożliwia podgląd obrazu filmowego i umieszczanie okna wykrywania. Pola wyboru Window 1 do 4 Po zaznaczeniu pola, na monitorze pojawi się odpowiednie okno. Suwak Threshold Określa poziom progu, który decyduje o tym, jaka zmiana w obrazie będzie uznawana za ruch. Można Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection 61

62 Administrowanie kamerą zmienić poziom progu wyświetlany na wskaźniku wykrywania ruchu. Wskaźnik wykrywania ruchu Wykres przedstawia poziom ruchu w obecnym obrazie widocznym w danym oknie. Linia prosta oznacza poziom progu wykrywania ruchu i jest podstawą właściwego nastawienia czułości. Suwak Sensitivity Służy do regulacji czułości wykrywania ruchu w monitorowanym obrazie. Kiedy suwak jest nastawiony maksymalnie na lewo, czułość wynosi 0 i nie zostanie wykryty żaden ruch. Przesunięcie suwaka do końca na prawo zapewnia maksymalną czułość. Wybieranie strefy wykrywania ruchu, czułości i poziomu progu Aby wybrać strefę wykrywania ruchu, czułość i poziom progu, wykonaj następujące czynności: 1 Zaznacz pole wyboru Window 1. W oknie monitora pojawi się okno Window 1. 2 Obejmij oknem Window 1 strefę, w której ma być wykrywany ruch. Aby przemieścić okno Window 1 lub zmienić jego wielkość, kliknij na oknie i je przeciągnij. Uwagi Kiedy jest wyświetlane menu ustawień Motion detection, nie działają funkcje wykrywania ruchu wybrane w menu ustawień Mail (SMTP), FTP client, Image memory i Alarm output. Po wybraniu żądanych ustawień należy zamknąć menu Motion detection. Przed korzystaniem z funkcji wykrywania ruchu należy przeprowadzić próby, które potwierdzą właściwe jej działanie. Funkcja wykrywania ruchu może działać niewłaściwie w następujących przypadkach: w czasie zmieniania ustawień w menu ustawień Camera, kiedy obiekt jest ciemny, kiedy kamera jest zainstalowana w niestabilnym miejscu, co prowadzi do jej wibracji, jeśli za pomocą parametru Bit rate z zakładki MPEG4 wybrana jest mała przepływność (64 kb/s, 128 kb/s). 3 Nastaw czułość wykrywania ruchu. Nastaw czułość, wykorzystując wskaźnik poziomu wykrywania ruchu. Aby zwiększyć czułość, przesuń wskaźnik Sensitivity w prawo. Aby zmniejszyć czułość, przesuń wskaźnik wlewo. W chwili puszczenia przycisku myszy nowy poziom zacznie obowiązywać we wskaźniku wykrywania ruchu. 4 Nastaw poziom progu wykrywania ruchu. Przesuwając suwak Threshold zgodnie z opisem zczynności 3, nastaw poziom wykrywania ruchu przez kamerę. 5 W razie potrzeby, powtarzaj czynności 1 do 4, aby wybrać strefy wykrywania ruchu, czułości i progi dla okien Window 2, 3 i 4. 6 Po wybraniu wszystkich ustawień kliknij na przycisku OK. 62 Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection

63 Zapisywanie pozycji idziałania kamery menu ustawień Preset position Po kliknięciu na wariancie Preset Position w menu Administrator pojawia się menu ustawień Preset position. Umożliwia ono zapis pozycji (obrotu, przechyłu i zoomu) kamery oraz zdefiniowanie cyklu (programu). Zakładka Position zapisywanie obrotu, przechyłu i zoomu Kamera pozwala na zapis maksymalnie 16 parametrów, takich jak obrót, przechył czy zoom. Reset: po naciśnięciu przycisku Reset skasowana zostanie zawartość pamięci o wybranym numerze. Position at alarm Sygnał z wejścia czujnika 1 lub 2 albo wykrycie ruchu przez funkcję wykrywania ruchu może powodować wybór określonej pozycji kamery. W takim przypadku, pod wpływem sygnału z wejścia czujnika albo w wyniku wykrycia ruchu kamera automatycznie przemieści się od odpowiedniej zaprogramowanej pozycji. Sensor input1: określa zaprogramowaną pozycję wybieraną pod wpływem alarmu z czujnika 1. Sensor input2: określa zaprogramowaną pozycję wybieraną pod wpływem alarmu z czujnika 2. Motion detection: określa zaprogramowaną pozycję wybieraną w wyniku wykrycia ruchu. Aby określone zdarzenie nie powodowało zmiany pozycji kamery, wybierz ustawienie None. Jeśli z alarmem jest skojarzona określona pozycja kamery, alarm wykryty w czasie przemieszczania kamery do tej pozycji zostanie zignorowany. Lista zaprogramowanych pozycji Naciskając przycisk Preset position table, można wyświetlić nowe okno, zawierające numery i nazwy wszystkich zaprogramowanych pozycji. Administrowanie kamerą Preset No. Z listy rozwijanej wybierz numer pamięci (1 do 16). Preset position name Wpisz nazwę zaprogramowanej pozycji skojarzonej z wybranym numerem pamięci. Recall: po naciśnięciu przycisku Recall kamera ustawia się w pozycji zapisanej w obecnie wybranej pamięci. Set: umożliwia zapis pozycji kamery w pamięci. Wykonaj następujące czynności. 1 Kontrolując obraz w głównej przeglądarce, ustaw kamerę w położeniu, które chcesz zaprogramować jako pozycję kamery. 2 Wybierz numer pamięci i wpisz nazwę programowanej pozycji. 3 Naciśnij przycisk Set. Pozycja kamery zostanie umieszczona w pamięci. Zapisywanie pozycji i działania kamery menu ustawień Preset position 63

64 Zakładka Tour definiowanie cyklu Można zaprogramować do 16 pozycji kamery, które będą wybierane sekwencyjnie (cykl). Można zaprogramować do 5 cykli. Tour table Umożliwia sprawdzenie ustawień cykli w nowym oknie. Administrowanie kamerą Tour name Wybierz nazwę cyklu (A, B, C, D lub E). Stay time Wybierz czas, przez który kamera ma pozostawać wkażdej zaprogramowanej pozycji (od 1 do 3600 sekund). Speed Z rozwijanej listy wybierz szybkość obrotu kamery. Im większa liczba, tym większa szybkość. Sequence Z każdej z 16 list rozwijanych wybierz numer zaprogramowanej pozycji (1 do 16). Kamera będzie kolejno ustawiać się w zaprogramowanych pozycjach o wybranych numerach. Pozycje są wybierane na podstawie wyborów dokonanych na listach rozwijanych, od lewej do prawej i z góry na dół. Po pozycji z prawej dolnej listy rozwijanej wybierana jest pozycja z lewej górnej listy i cykl zaczyna się on nowa. Jeśli z listy rozwijanej zostanie wybrany wariant End, program zakończy się na poprzedniej liście rozwijanej, a kamera powróci do pozycji z lewej górnej listy. Cykl zacznie się od nowa. Tour selection Umożliwia uaktywnianie cykli zgodnie z harmonogramem. Selected tour name Wybierz nazwę cyklu (A do E), który chcesz uaktywnić. Wybierz ustawienie None, jeśli nie chcesz uaktywniać żadnego cyklu lub gdy chcesz przerwać trwający cykl. Effective period Określa okres, w którym będzie aktywny cykl. Always: cykl można rozpocząć w dowolnym momencie. Schedule: cykl będzie uaktywniany zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Resume time on inactivity W czasie trwania cyklu można używać funkcji obrotu, przechyłu i zoomu. Można także określić czas, po którym cykl zostanie automatycznie wznowiony. On: określ czas, jaki musi upłynąć do wznowienia cyklu (od 5 do 600 sekund). Po upływie wybranego czasu nastąpi automatyczne wznowienie cyklu. Off: cykl nie jest wznawiany. Na liście Selected tour name pojawia się ustawienie None. 64 Zapisywanie pozycji i działania kamery menu ustawień Preset position

65 Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym przy użyciu zewnętrznego łącza szeregowego menu ustawień Serial Po kliknięciu na wariancie Serial w menu Administrator pojawia się menu ustawień Serial. Umożliwia ono wprowadzanie danych do kamery z komputera przez sieć oraz przesyłanie ich do zewnętrznego łącza szeregowego w celu sterowania urządzeniem peryferyjnym. Można też wprowadzać dane z urządzenia peryferyjnego przez zewnętrzne łącze szeregowe i przesyłać je do komputera przez sieć. Kamera nie może być używana w łańcuchu urządzeń VISCA. Należy ją podłączać do sterownika wukładzie 1:1. TCP port No. Wybierając tryb TCP, należy wskazać numer portu TCP. Wybrany port powinien pochodzić spoza zakresu portów standardowych (Well-Known, 0 do 1023). Baud rate Określ prędkość transmisji przy komunikowaniu się zurządzeniem peryferyjnym przez łącze szeregowe. Do wyboru są następujące prędkości: 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 (b/s) Parity bit Wybierz sposób generacji bitu parzystości zgodny zustawieniami urządzenia peryferyjnego podłączonego przez łącze szeregowe. Do wyboru są ustawienia None, Odd i Even. Character length Wybierz długość znaku zgodną zustawieniami urządzenia peryferyjnego podłączonego przez łącze szeregowe. Do wyboru są ustawienia 7 i 8 (bitów). Stop bit Wybierz liczbę bitów stopu zgodną z ustawieniami urządzenia peryferyjnego podłączonego przez łącze szeregowe. Do wyboru są ustawienia 1 i 2 (bity). Administrowanie kamerą Mode Wybierz tryb transmisji danych przez sieć: port TCP lub sterowanie kamerą za pomocą protokołu VISCA. TCP: przy wybranym ustawieniu TCP, dane wejściowe i wyjściowe z / do zewnętrznego łącza szeregowego mogą być odbierane i wysyłane przez podanie numeru portu TCP. Można je łatwe sprawdzić, wpisują polecenie DOS telnet nazwa_hosta numer_portu. VISCA: to ustawienie należy wybrać, aby sterować kamerą przy użyciu protokołu VISCA. Listę komend protokołu VISCA można otrzymać od sprzedawcy kamery lub z lokalnego działu produktów profesjonalnych Sony. Uwagi Jeśli do sterowania przez łącze szeregowe ma służyć protokół VISCA, należy dopasować ustawienia transmisji do podłączanego sterownika. Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym przy użyciu zewnętrznego łącza szeregowego menu ustawień Serial 65

66 Inne W tym rozdziale opisano posługiwanie się oprogramowaniem z dostarczonego dysku CD-ROM i poleceniami programowymi. Użycie dostarczonego programu IP Setup Program W tym podrozdziale opisano użycie programu IP Setup Program (z wyjątkiem jego zakładki Network). Inne Instalację programu IP Setup Program, przydzielanie adresu IP i wybieranie ustawień sieci opisano w podrozdziale Przydzielanie kamerze adresu IP na stronie 9 w rozdziale Przygotowanie. Uruchamianie programu IP Setup Program Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno polecenia Programs (Programy), IP Setup Program i IP Setup Program. Uruchomi się program IP Setup Program. Pojawi się zakładka Network. Program IP Setup Program wykrywa kamery połączone do sieci lokalnej iwyświetla ich listę w oknie zakładki Network. 2 Kliknij na liście kamerę, dla której chcesz wyregulować przepustowość. 3 Z listy Setting bandwidth wybierz żądaną przepustowość. 4 W polach Administrator name i Administrator password wpisz odpowiednio nazwę i hasło administratora. 5 Kliknij na przycisku OK. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, przepustowość została zmieniona. Zakładka Bandwidth Control Umożliwia określenie przepustowości transmisji, gdy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) JPEG. Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, nie można zmienić przepustowości. 1 Kliknij na zakładce Bandwidth Control, aby wyświetlić okno regulacji przepustowości. W polu Current bandwidth wyświetlana jest bieżąca przepustowość. 66 Użycie dostarczonego programu IP Setup Program

67 Zakładka Date time Umożliwia regulację daty i godziny w kamerze. 1 Kliknij na zakładce Date time, aby wyświetlić okno nastawiania daty i godziny. Ze względu na właściwości sieci, między wyświetlaną datą i godziną z komputera a datą i godziną nastawianymi w kamerze może wystąpić niewielka różnica. Zakładka PPPoE Protokół PPPoE służy do łączenia się z Internetem przez łącze zapewniane przez operatora Internetu (Internet Service Provider - ISP). Protokół ten umożliwia automatyczne uzyskiwanie adresu IP od operatora ISP przy łączeniu się z Internetem. Kamera SNC-RZ25N/RZ25P pozwala na zdefiniowanie następujących ustawień PPPoE: identyfikatora użytkownika przydzielonego przez operatora Internetu, hasła związanego z tym identyfikatorem, ustawienia DNS (ustawianie automatyczne / ręczne). 1 Kliknij na zakładce PPPoE, aby wyświetlić okno ustawień PPPoE. Inne 2 Kliknij na liście kamerę, w której chcesz nastawić datę i godzinę. Można wskazać kilka kamer. Wówczas data i godzina zostaną nastawione we wszystkich wybranych kamerach. 3 Z listy rozwijanej Date time format wybierz format daty i godziny. 4 Z listy rozwijanej Time zone selecting wybierz strefę czasową, w której jest zainstalowana kamera. 5 Nastaw datę i godzinę. Istnieją dwie metody nastawiania daty i godziny. Manual current date time setting Nastaw bieżącą datę i godzinę w polach z grupy Manual current date time, po czym kliknij na przycisku OK. Poszczególne pola, przechodząc od lewej do prawej strony, służą do nastawiania roku (ostatnich dwóch cyfr), miesiąca, daty, godziny, minut i sekund. PC current date time setting W polu PC current date time setting widoczna jest bieżąca data i godzina w komputerze. Kliknij na znajdującym się po prawej stronie przycisku OK, aby nastawić w kamerze wyświetloną datę i godzinę z komputera. 2 Kliknij na liście kamerę, dla której chcesz zmienić ustawienia PPPoE. 3 Wybierz widoczne pod listą kamer ustawienie On, aby umożliwić zmiany ustawień PPPoE. Aby zablokować ustawienia PPPoE, wybierz ustawienie Off. 4 W polu User ID wpisz identyfikator użytkownika otrzymany od operatora Internetu. Użycie dostarczonego programu IP Setup Program 67

68 5 W polu Password wpisz hasło związane z tym identyfikatorem. 6 W polu Re-type password ponownie wpisz hasło związane z tym identyfikatorem. 7 Podaj adres serwera DNS. Aby automatycznie uzyskiwać adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Obtain DNS server address automatically. Aby ręcznie zdefiniować adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Use the following DNS server address, po czym w polu Primary DNS server address wpisz adres preferowanego serwera DNS, a w polu Secondary DNS server address adres alternatywnego serwera. 8 W polach Administrator name i Administrator password wpisz odpowiednio nazwę i hasło administratora. Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery Dostarczone narzędzie SNC audio upload umożliwia transmitowanie dźwięku z komputera do kamery. W tym podrozdziale opisano konfigurowanie i użycie narzędzia SNC audio upload tool. Narzędzie SNC audio upload tool obsługuje następujące rodzaje danych o dźwięku: Koder-dekoder dźwięku Prędkość transmisji G711 (µ-law) 64 kb/s G kb/s G kb/s G kb/s G kb/s Inne 9 Kliknij na przycisku OK. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, wybieranie ustawień PPPoE jest zakończone. Ponowne uruchamianie kamery Aby zrestartować kamerę, kliknij na przycisku Reboot z zakładki Network. Ponowne uruchamianie kamery trwa mniej więcej dwie minuty. Dźwięk do kamery może przesyłać tylko jeden administrator. W tym czasie inni użytkownicy dysponujący identyfikatorem i hasłem administratora nie będą mogli przesyłać dźwięku do kamery. Instalacja narzędzia SNC audio upload tool 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup z grupy SNC audio upload tool. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na wariancie Open. Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, nie będzie można prawidłowo zainstalować programu. Skasuj pobrany plik i ponownie kliknij na ikonie Setup. 4 Zainstaluj w komputerze narzędzie SNC audio upload tool, wykonując polecenia kreatora instalacji. Jeśli wyświetlona zostanie umowa licencji na oprogramowanie, przed dalszą instalacją starannie przeczytaj umowę i zaakceptuj jej warunki. 68 Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery

69 Podłączanie kamery do komputera 1 Podłącz głośnik do gniazda 5 (wyjścia linii) na kamerze. 2 Podłącz mikrofon do gniazda wejścia mikrofonu wkomputerze. Użycie narzędzia SNC audio upload tool Po uruchomieniu narzędzia SNC Audio Upload Tool pojawia się następujące okno: Zakładka Menu Jeśli gniazdo wejścia mikrofonu w komputerze jest niewłaściwie skonfigurowane, to dźwięk nie będzie przesyłany z komputera ani reprodukowany przez głośnik podłączony do kamery. Do konfiguracji gniazda wejścia mikrofonu użyj Panelu sterowania Windows. Windows Wybierz z Panelu sterowania wariant Sounds and Multimedia (Dźwięki i multimedia). 2 Naciśnij przycisk Volume (Głośność) z grupy Sound Recording (Nagrywanie dźwięku) na zakładce Audio. Pojawi się okno Recording Control (Regulacja nagrywania). 3 W grupie Microphone (Mikrofon) zaznacz pole Select (Zaznacz). Inne Windows XP 1 Wybierz z Panelu sterowania wariant Sounds and Audio Device (Dźwięki i urządzenie audio). 2 Naciśnij przycisk Volume (Głośność) z grupy Sound Recording (Nagrywanie dźwięku) na zakładce Audio. Pojawi się okno Recording Control (Regulacja nagrywania). 3 W grupie Microphone (Mikrofon) zaznacz pole Select (Zaznacz). N (start)/x(stop) Kliknij na przycisku N (start), aby rozpocząć transmisję dźwięku. Podczas transmisji jej prędkość jest wyświetlana w polu Bitrate. Można regulować poziom dźwięku z mikrofonu, a w razie potrzeby włączyć / wyłączyć wyciszanie. Aby przerwać transmisję dźwięku, kliknij na przycisku x(stop). Zmiana ustawień IP Address, Proxy Port i CODEC na zakładce Setting dokonana w czasie transmisji dźwięku zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu transmisji. Regulacja dźwięku i wskaźniki Aby regulować poziom wejściowy dźwięku z mikrofonu, przemieszczaj suwak. Regulacja poziomu jest możliwa nawet w czasie trwania transmisji. Aby włączyć / wyłączyć wyciszanie dźwięku, kliknij na ikonie mikrofonu. W polu Bitrate wyświetlana jest prędkość transmisji. Wskaźnik Level pokazuje poziom dźwięku zmikrofonu. Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery 69

70 Zakładka Setting Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze Dostarczony program SNC video umożliwia odtwarzanie danych wideo / audio zapisanych w kamerze przy użyciu komputera. W tym podrozdziale opisano konfigurowanie i użycie programu SNC video player. Inne User W polach User ID i Password wpisz odpowiednio identyfikator i hasło administratora. Standardowo, zarówno identyfikator, jak i hasło administratora brzmią admin. Camera address Wpisz adres IP lub nazwę kamery, do której chcesz przesyłać dźwięk. Camera port Określ port kamery, do którego chcesz przesyłać dźwięk. Domyślnym portem jest HTTP (80). Pobieranie programu SNC video player Aby pobrać program SNC video player, kliknij na ikonie Player znajdującej się w górnej części głównej przeglądarki kamery. W oknie dialogowym pobierania wpisz nazwę i hasło administratora. Do użycia programu SNC video player potrzebny jest specjalny plik DLL. Plik ten jest automatycznie instalowany w komputerze, gdy do wyświetlania obrazu z kamery zostanie użyta przeglądarka ActiveX. Użycie programu SNC video player 1 Dwukrotnie kliknij na programie SNC video player pobranym z kamery, aby go uruchomić. CODEC Z rozwijanej listy wybierz tryb dźwięku (koder-dekoder). 2 Kliknij na ikonie. Pojawi się okno dialogowe Select File. 70 Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze

71 3 Wskaż plik, który chcesz odtworzyć. Z lewej strony okna pojawią się opisane poniżej pola z informacjami o wybranym pliku: Każde kliknięcie na ikonie (informacji) powoduje na przemian wyświetlenie i ukrycie informacji o pliku. Model name: symbol modelu kamery, w której jest zapisany plik. IP address: adres IP kamery, w której jest zapisany plik. Serial number: numer seryjny kamery, w której jest zapisany plik. Record event: rodzaj zdarzenia będącego powodem nagrania: Sensor input (wejście czujnika), Periodical (zapis okresowy), Motion detection (wykrycie ruchu) lub Manual (zapis ręczny). Date&time: data i godzina zapisu Movie: koder-dekoder wideo Audio: koder-dekoder audio Odtwarzanie pliku wideo / audio Kliknij na przycisku (start), aby rozpocząć odtwarzanie od początku wybranego pliku. Aby na chwilę zatrzymać film, kliknij na przycisku (pauzy). Aby wznowić odtwarzanie, ponownie kliknij na przycisku. Aby zatrzymać odtwarzanie, kliknij na przycisku (stop). Aby wznowić odtwarzanie, ponownie kliknij na przycisku (start). Po odtworzeniu całego pliku odtwarzanie zatrzyma się. Odtwarzanie od wybranego miejsca Przesuń suwak pod obrazem. Odtwarzanie pliku rozpocznie się od bieżącej pozycji suwaka. Użycie programu SNC panorama creator tworzenie obrazu panoramy Dostarczony program SNC panorama creator umożliwia stworzenie obrazu panoramy, który będzie wyświetlany w głównej przeglądarce. Obraz panoramy pozwala na przemieszczanie kamery do wybranej pozycji przez kliknięcie na obrazie. W tym podrozdziale opisano instalację i obsługę programu SNC panorama creator. Instalacja programu SNC panorama creator 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup z grupy SNC panorama creator. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na wariancie Open. Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, nie będzie można prawidłowo zainstalować programu. Skasuj pobrany plik i ponownie kliknij na ikonie Setup. Inne Regulowanie dźwięku Aby regulować głośność odtwarzanego dźwięku, przemieszczaj suwak. W skrajnym lewym położeniu nastawiona będzie minimalna głośność, a w skrajnym prawym położeniu maksymalna głośność. Aby włączyć / wyłączyć wyciszanie dźwięku, kliknij na ikonie głośnika. Kiedy jest włączone wyciszanie, dźwięku nie słychać nawet po przesunięciu suwaka na prawo. Zapisywanie obrazu Podczas odtwarzania lub pauzy kliknij na ikonie. Pojawi się wówczas nowe okno z przechwyconym obrazem. Aby zapisać ten obraz, kliknij na przycisku Save w oknie dialogowym. Można określić miejsce zapisu obrazu i wybrać format JPEG lub mapy bitowej (Bitmap). 4 Zainstaluj program SNC panorama creator, wykonując polecenia kreatora instalacji. Jeśli wyświetlona zostanie umowa licencji na oprogramowanie, przed dalszą instalacją starannie przeczytaj umowę i zaakceptuj jej warunki. Użycie programu SNC panorama creator Po uruchomieniu programu SNC panorama creator pojawi się okno pokazane na następnej stronie. Okno zawiera zakładkę Main, służącą do tworzenia obrazu panoramy, oraz zakładkę Setting, która służy do przygotowywania połączenia z kamerą. Użycie programu SNC panorama creator tworzenie obrazu panoramy 71

72 Inne Utworzony obraz panoramy pojawia się w górnej przeglądarce. Angle setting Określ kąt obserwacji w tworzonym 360-stopniowym obrazie panoramy. Do wyboru są następujące kąty: 90, 180, 270 i 360 (stopni). Aby ograniczyć zakres ruchów kamery do wybranego kąta obserwacji, zaznacz pole wyboru Lock. Kamera będzie się poruszać tylko w ramach wybranego kąta obrazu panoramy. Zwiększenie zoomu kamery może spowodować niewłaściwe wyświetlanie brzegów obrazu panoramy. Make: rozpoczyna tworzenie obrazu panoramy (pełnego obrazu z 360 stopni). Tworzenie pełnego obrazu panoramy trwa mniej więcej 2 minuty. Podczas tworzenia obrazu panoramy obowiązują stałe ustawienia ekspozycji i punktu bieli. Aby uzyskać wyraźny obraz, należy w menu ustawień Camera zmienić wybrać ustawienie Full auto parametru Exposure mode i ustawienie Auto parametru White balance, a przed rozpoczęciem tworzenia obrazu skierować kamerę na główny obiekt. File-open: umożliwia wykorzystanie w miejsce panoramy pliku z obrazem BMP lub JPEG. Obraz w pliku powinien mieć wymiary pikseli (poziomo / pionowo). Obrazy o innych wymiarach nie będą obsługiwane. Send: przesyła do kamery obraz panoramy przekształcony do formatu pliku JPEG. Administrator name: wpisz identyfikator administratora kamery. Administrator password: wpisz hasło administratora kamery. Camera address: wpisz adres IP lub nazwę kamery. Camera port No.: wpisz numer portu kamery. Use proxy: zaznacz to pole, jeśli wykorzystywany jest serwer proxy. Proxy server name: wpisz adres IP lub nazwę serwera proxy. Proxy server port No.: wpisz numer portu serwera proxy. Przygotowania do podłączenia kamery Przed tworzeniem obrazu panoramy należy przygotować połączenie z kamerą, wybierając następujące ustawienia na zakładce Setting: Administrator name: wpisz identyfikator administratora podłączanej kamery. Administrator password: wpisz hasło administratora podłączanej kamery. Standardowo, zarówno identyfikator, jak i hasło administratora brzmią admin. Camera address: wpisz adres IP lub nazwę podłączanej kamery. Camera port No.: wpisz numer portu podłączanej kamery. Jeśli połączenie z kamerą odbywa się przez serwer proxy, zaznacz pole wyboru Use proxy i wybierz następujące ustawienia: Proxy server address: wpisz adres IP lub nazwę serwera proxy. Proxy server port No.: wpisz numer portu serwera proxy. Kończy to przygotowania do podłączenia kamery. 72 Użycie programu SNC panorama creator tworzenie obrazu panoramy

73 Tworzenie i przesyłanie obrazu panoramy 1 Kliknij na przycisku Make, aby rozpocząć tworzenie. Tworzenie obrazu panoramy trwa mniej więcej 2minuty. Podczas tworzenia obrazu panoramy nie należy zmieniać ustawień kamery ani nią poruszać. 2 W grupie Angle Setting określ kąt obserwacji w tworzonym obrazie panoramy. Aby ograniczyć zakres ruchów kamery do wybranego kąta obserwacji, zaznacz pole wyboru Lock. 3 Kliknij na przycisku Send, aby przesłać obraz panoramy do kamery. Obraz zostanie zapisany w pamięci kamery. Użycie programu Custom Homepage Installer Można zapisać w kamerze własną stronę główną i ją wyświetlić. Uwagi o tworzeniu strony głównej Tworząc stronę główną, należy pamiętać, że: nazwa pliku, łącznie z rozszerzeniem, nie może być dłuższa niż 24 znaki, rozmiar pliku ze stroną główną nie może przekraczać 2,4 MB, aby wyświetlić utworzoną stronę główną, trzeba wpisać odpowiedni adres w polu Default URL wmenu ustawień System. Zapisany obraz można wykorzystywać do wybierania obrotu i przechyłu kamery z głównej przeglądarki. Zapisywanie w kamerze własnego obrazu Zamiast obrazu panoramy utworzonego przez kamerę, można zapisać w kamerze własny obraz. Obraz ten musi spełniać następujące wymagania: Format pliku: JPEG lub BMP Wielkość obrazu: pikseli (poziomo / pionowo) Kamera nie obsługuje obrazów niespełniających tych warunków. 1 Kliknij na przycisku File open. Pojawi się okno dialogowe otwierania pliku. Przesyłanie programu Custom Homepage Installer do kamery 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup z grupy Custom Homepage Installer. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na przycisku Open. Uruchomi się instalator i pojawią się uwagi. Inne 2 Wybierz przygotowany obraz. 3 W grupie Angle Setting określ kąt obserwacji w tworzonym obrazie. Aby ograniczyć zakres ruchów kamery do wybranego kąta obserwacji, zaznacz pole wyboru Lock. 4 Kliknij na przycisku Send, aby przesłać obraz panoramy do kamery. Obraz zostanie zapisany w pamięci kamery. Zapisany obraz można wykorzystywać do wybierania obrotu i przechyłu kamery z głównej przeglądarki. Wskazówka Obraz panoramy to nieruchomy obraz wygenerowany z obrazu utrwalonego podczas tworzenia obrazu panoramy w programie SNC panorama creator. W przypadku zmiany miejsca pracy kamery lub zmiany jej otoczenia trzeba na nowo utworzyć obraz panoramy. Użycie programu Custom Homepage Installer 73

74 Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, program CustomHomepageInstaller.exe zostanie zapisany w komputerze. Aby go uruchomić, dwukrotnie na nim kliknij. 4 Uważnie przeczytaj uwagi i naciśnij przycisk Next. Pojawi się umowa licencji na oprogramowanie. 8 Jeśli korzystasz z serwerów proxy, skonsultuj się z administratorem sieci i podaj następujące dane: Jeśli używasz serwera proxy HTTP: Zaznacz pole Use HTTP proxy server i wpisz odpowiednie ustawienia w polach Proxy server address i Proxy server port No. Jeśli używasz serwera proxy FTP: Zaznacz pole Use FTP proxy server i wpisz odpowiednie ustawienia w polach Proxy server address i Proxy server port No. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia z kamerą za pośrednictwem serwera proxy, należy podłączyć kamerę do sieci lokalnej i uruchomić program instalacyjny bez użycia serwera proxy. 9 Wpisz nazwę i hasło administratora kamery, do której chcesz przesłać stronę główną. 10 Sprawdź, czy wszystkie dane są prawidłowe, po czym naciśnij przycisk Next. Inne 5 Uważnie przeczytaj umowę, zaznacz pole Agree, aby ją zaakceptować, i naciśnij przycisk Next. 11 W polu Source folder wpisz ścieżkę do folderu, w którym znajduje się strona główna, po czym naciśnij przycisk Next. 6 W polu IP address wpisz adres IP kamery, do której chcesz przesłać stronę. 7 Podaj numer portu HTTP kamery (HTTP port No.). Domyślnym numerem portu HTTP jest Naciśnij przycisk OK. Rozpocznie się przesyłanie pliku ze stroną główną. 74 Użycie programu Custom Homepage Installer

75 Nie wyłączaj kamery aż do jej automatycznego ponownego uruchomienia po przesłaniu strony głównej. Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP W tym podrozdziale opisano przydzielanie kamerze adresu IP bez użycia dostarczonego programu IP Setup Program, za pomocą poleceń ARP (protokołu rozwiązywania adresów Address Resolution Protocol). Polecenia ARP należy wysłać w ciągu 5 minut od włączenia kamery. 1 Otwórz w komputerze okno DOS (wiersza poleceń). 2 Podaj nowy adres IP i adres MAC kamery, której chcesz przydzielić nowy adres IP. Użyj do tego następujących poleceń ARP: Po chwili pojawi się następująca strona: arp -s <adres IP kamery> <adres MAC kamery> ping -t <adres IP kamery> Przykład: arp -s ping -t Inne 3 Jeśli w oknie DOS pojawi się następujący wiersz, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i naciśnij klawisz C. Reply from :bytes=32 time... Normalnie odpowiedź powinna nadejść po mniej więcej 5 komunikatach Upłynął limit czasu żądania. Po wyświetleniu tej strony w kamerze zostaną wybrane odpowiednie ustawienia, po czym nastąpi jej ponowne uruchomienie. 13 Naciśnij przycisk Finish, aby zakończyć pracę programu. W razie braku odpowiedzi należy sprawdzić, czy: Czy polecenia ARP zostały wysłane w ciągu 5 minut od włączenia kamery? Jeśli tak nie było, trzeba wyłączyć kamerę i powtórzyć operację. Czy miga wskaźnik NETWORK na kamerze? Jeśli wskaźnik nie pali się, wystąpił problem z podłączeniem sieci. Starannie podłącz sieć. Czy wprowadzony adres IP był wcześniej wykorzystywany przez inne urządzenie? Przydziel kamerze nowy adres IP. Czy komputer i kamera mają ten sam adres sieciowy? Jeśli nie, wybierz w komputerze i kamerze ten sam adres sieciowy. Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP 75

3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1. 2005, Sony Corporation

3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1. 2005, Sony Corporation 3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy o zanotowanie

Bardziej szczegółowo

3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P. 2006, Sony Corporation

3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P. 2006, Sony Corporation 3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation 3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation 3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 3.0 SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo