(1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P , Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1. 2005, Sony Corporation"

Transkrypt

1 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1 2005, Sony Corporation

2 Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy o zanotowanie numeru seryjnego poniżej. Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z dealerem Sony w sprawach dotyczących tego produktu. Model: SNC-P1 Numer seryjny: OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom. System kamery sieciowej i związana z nim usługa nie są przeznaczone do monitoringu itp. Istnieje ryzyku podglądu i wykorzystania obrazu i dźwięku rejestrowanego przez kamerę przez osoby trzecie. System ma w założeniu tylko ułatwiać sprawdzanie przez Internet obrazu i dźwięku przechwytywanego przez kamery. Korzystając z kamery sieciowej, należy wziąć pod uwagę konieczność samodzielnego zapewnienia prywatności i ochrony wizerunku filmowanych obiektów. Uzyskanie dostępu do obrazu i dźwięku wymaga tylko podania zdefiniowanej nazwy użytkownika ihasła. Usługa nie zapewnia żadnej innej formy uwierzytelnienia ani filtrów zapobiegawczych. Sony nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne zaprzestanie działania lub przerwy wdziałaniu usługi związanej z kamerą sieciową, bez względu na powód tego zaprzestania lub przerwy. Zasilacz sieciowy Model: MPA-AC1 (Sony) UWAGA: Urządzenie może współpracować tylko z dostarczonym zasilaczem sieciowym. Użycie innych zasilaczy może stwarzać zagrożenie, na przykład pożarem. Ostrzeżenie Instalacji urządzenia musi dokonać wykwalifikowany technik serwisu. Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi lokalnymi przepisami. Ostrzeżenie Urządzenie nie może być narażone na kapiącą ani pryskającą wodę. Nie wolno na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, na przykład wazonów. UWAGA Na obraz z kamery mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. 2

3 UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW 2005 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być, zarówno we fragmentach, jak i w całości, reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation. SONY CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH INFORMACJI TU ZAWARTYCH I NINIEJSZYM JAWNIE ODRZUCA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ZWIĄZANE ZNINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB WZMIANKOWANYMI INNYMI INFORMACJAMI. SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE ANI WTÓRNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY CZYN NIEDOZWOLONY, UMOWA I INNE, ZWIĄZANE ZNINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika. IPELA i są znakami handlowymi Sony Corporation. Microsoft, Windows, Internet Explorer i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Java jest znakiem handlowym Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami handlowymi Intel Corporation lub jego podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe, Acrobat i Adobe Reader są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Nazwy wszystkich innych firm i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm lub producentów. 3

4 Spis treści Wprowadzenie Charakterystyka... 6 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi... 7 Zalecenia dla bezpieczeństwa... 7 Zalecenia eksploatacyjne... 7 Wymagania systemowe... 8 Przygotowanie Przydzielanie kamerze adresu IP... 9 Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego... 9 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej...11 Podstawowa konfiguracja przez administratora Obsługa kamery Administratorzy i użytkownicy Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Informacja o oknach przeglądarek Konfiguracja głównej przeglądarki Główne menu Sekcja sterowania kamerą Monitor obrazu Podgląd obrazu Podgląd obrazu z kamery Powiększanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Zapis przechwyconego obrazu Wysyłanie pliku z obrazem Wysyłanie podglądanego obrazu em Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery Sterowanie wyjściem alarmowym Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP Administrowanie kamerą Podstawowe operacje w menu Easy mode...22 Wybieranie ustawień w menu Easy mode...22 Zawartość menu Easy mode...22 Menu Easy mode ( )...23 Podstawowe operacje w menu Advanced mode 25 Wybieranie ustawień w menu Advanced mode 25 Zawartość menu Advanced mode...26 Konfiguracja systemu menu ustawień System...27 Zakładka System...27 Zakładka Date & time...27 Zakładka Initialize...28 Zakładka System log...29 Zakładka Access log...29 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera...29 Zakładka Common...29 Zakładka Picture...31 Zakładka MPEG Zakładka JPEG...32 Zakładka Reset...33 Konfiguracja sieci menu ustawień Network.33 Zakładka Network...33 Zakładka PPPoE ustawienia połączenia PPPoE...34 Zakładka Dynamic IP address notification powiadamianie o adresie IP...35 Ustawienia użytkownika menu ustawień User...37 Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security...38 Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP)...39 Zakładka Common ustawienia funkcji SMTP...39 Zakładka Alarm sending ustawienia wysyłania a w przypadku wykrycia alarmu...40 Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego wysyłania a...41 Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client...42 Zakładka Common ustawienia funkcji klienta FTP...42 Zakładka Alarm sending ustawienia działania klienta FTP w przypadku wykrycia alarmu...42 Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego działania klienta FTP Spis treści

5 Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory Zakładka Common ustawienia funkcji pamięci obrazu Zakładka Alarm recording ustawienia działania funkcji pamięci obrazu w przypadku wykrycia alarmu Zakładka Periodical recording ustawienia trybu zapisu okresowego Struktura katalogów w pamięci obrazu Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection Wybieranie strefy wykrywania ruchu, czułości i poziomu progu Inne Użycie dostarczonego programu IP Setup Program Uruchamianie programu IP Setup Program Zakładka Bandwidth Control Zakładka Date time Zakładka PPPoE Ponowne uruchamianie kamery Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery Instalacja narzędzia SNC audio upload tool Podłączanie kamery do komputera Użycie narzędzia SNC audio upload tool Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze Pobieranie programu SNC video player Użycie programu SNC video player Użycie programu Custom Homepage Installer 59 Przesyłanie programu Custom Homepage Installer do kamery Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP Użycie protokołu SNMP Polecenia z zapytaniami Polecenia z ustawieniami Spis treści 5

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Charakterystyka SNC-P1 to kamera sieciowa wyposażona w wewnętrzny serwer www. Kamera ma następujące cechy i funkcje: z zewnętrznego czujnika może powodować wysłanie obrazu z kamery w postaci załącznika do a lub na serwer FTP, a także sterowanie urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do złącza wyjścia alarmowego. Funkcja odwracania obrazu Funkcja odwracania obrazu umożliwia obrót obrazu z kamery o 180 stopni, odpowiednio do miejsca instalacji kamery. Podgląd z użyciem przeglądarki sieciowej Możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku z kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej na komputerze. Kompresja obrazu filmowego w formacie MPEG4 Kompresja obrazu filmowego w formacie MPEG4 umożliwia płynną transmisję w tempie 30 klatek na sekundę (rozmiar QVGA). Wybór formatu kompresji wideo JPEG umożliwia strumieniową transmisję obrazu filmowego JPEG. Strumieniowa transmisja obrazu filmowego o wielkości VGA Przetwornik CCD typu 1/4 obsługuje obraz o wielkości VGA i umożliwia strumieniową transmisję filmu owielkości VGA. (Liczba klatek na sekundę przy wielkości VGA jest mniejsza od 30.) Wbudowany mikrofon W kamerę jest wbudowany mikrofon (monofoniczny). Kamera jest ponadto wyposażona w gniazdo mikrofonu (minijack, monofoniczne), do którego można podłączyć dostępny w handlu mikrofon wymagający zasilania przez wtyk (napięcie znamionowe: napięcie stałe 2,0 V). Możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika Gniazdo wyjścia linii (minijack, monofoniczne) umożliwia podłączenie dostępnego w handlu zestawu głośnikowego z wbudowanym wzmacniaczem. Takie połączenie umożliwi reprodukcję przez zestaw głośnikowy dźwięku transmitowanego przez sieć. Wysyłanie obrazu i sterowanie urządzeniami peryferyjnymi pod wpływem czynników zewnętrznych Kamera jest wyposażona w funkcję wykrywania ruchu (w trybie MPEG4), złącze wejścia czujnika oraz złącze wyjścia alarmowego. Wykrycie ruchu lub sygnał Dostarczony program IP Setup Kamera jest dostarczana z programem IP Setup, który pozwala na łatwy wybór ustawień sieciowych. 6 Charakterystyka

7 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi W niniejszej instrukcji obsługi opisano obsługę kamery sieciowej SNC-P1 za pośrednictwem komputera. Instrukcja ta jest przeznaczona do wyświetlenia na ekranie komputera. Ten podrozdział zawiera wskazówki dotyczące posługiwania się instrukcją obsługi. Należy go przeczytać przed użyciem kamery. W razie awarii W razie awarii systemu należy przestać go używać i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony. W razie problemów z urządzeniem Jeśli z urządzenia wydobywa się dym albo dziwny zapach, Jeśli do obudowy przedostanie się woda lub inne obce obiekty, Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uszkodzeniu ulegnie jego obudowa: Wprowadzenie Przechodzenie do odpowiednich stron Aby w czasie czytania instrukcji obsługi wyświetlonej na ekranie komputera przejść na stronę, którą wskazuje odsyłacz, można kliknąć na zdaniu. Przykłady ekranów oprogramowania Zwracamy uwagę, że ekrany zamieszczone w instrukcji obsługi są przykładami i mają charakter objaśnienia. Wygląd niektórych ekranów może odbiegać od wyglądu ich odpowiedników pojawiających się przy korzystaniu z oprogramowania. Drukowanie instrukcji obsługi W zależności od systemu niektóre ekrany i ilustracje z instrukcji obsługi mogą po wydrukowaniu wyglądać inaczej niż na ekranie. Instrukcja instalacji (drukowana) Dostarczona instrukcja instalacji zawiera nazwy i opis funkcji elementów i regulatorów kamery, przykłady połączeń i opis sposobu konfiguracji. Z instrukcją instalacji należy zapoznać się przed użyciem kamery. Zalecenia dla bezpieczeństwa Niniejszy produkt Sony został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń elektrycznych grozi jednak pożarem, a w konsekwencji poważnymi obrażeniami ciała. Aby uniknąć podobnych wypadków, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad podanych w punkcie Zalecenia eksploatacyjne. 1 Odłącz przewód kamery i przewody połączeniowe. 2 Skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową Sony lub miejscem zakupu produktu. Zalecenia eksploatacyjne Warunki pracy i przechowywania Unikać użytkowania i przechowywania kamery wnastępujących miejscach: bardzo gorących albo zimnych, narażonych przez dłuższy czas na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo znajdujących się blisko urządzeń grzewczych (np. grzejników), znajdujących się blisko silnych źródeł pola magnetycznego, znajdujących się blisko silnych źródeł pól elektromagnetycznych, takich jak nadajniki radiowe czy telewizyjne, narażonych na silną wibrację lub wstrząsy. Wentylacja Aby zapobiec przegrzewaniu się kamery, nie należy utrudniać obiegu powietrza w jej otoczeniu. Transport Przed transportowaniem kamery należy ją zapakować tak, jak zrobiono to w fabryce, albo w materiały podobnej jakości. Czyszczenie Do usuwania kurzu z obiektywu lub z filtra optycznego należy używać gruszki. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni kamery należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Trudne do usunięcia plamy można usuwać miękką ściereczką zwilżoną niewielką ilością środka myjącego, a po usunięciu wytrzeć wyczyszczoną powierzchnię do sucha. Nie używać lotnych rozpuszczalników, takich jak spirytus, benzyna lub rozcieńczalniki, gdyż grożą one uszkodzeniem wykończenia powierzchni. Jak korzystać z tej instrukcji obsługi / Zalecenia dla bezpieczeństwa 7

8 Wprowadzenie Wymagania systemowe Poniżej podano wymagania, jakie musi spełniać komputer służący do wyświetlania obrazu lub sterowania kamerą. Procesor Pentium III 1 GHz lub wyższy (zaleca się Pentium IV, 2 GHz lub wyższy) Pamięć RAM Co najmniej 256 MB System operacyjny Windows 2000/XP Przeglądarka sieciowa Internet Explorer Ver. 5.5 lub Ver Wymagania systemowe

9 Przygotowanie W tym rozdziale opisano przygotowania, jakie po zainstalowaniu i podłączeniu kamery musi wykonać administrator, aby umożliwić podgląd obrazu. Przydzielanie kamerze adresu IP Jeśli podłączana do sieci kamera jest instalowana po raz pierwszy, trzeba przydzielić jej nowy adres IP. Przydziału adresu IP można dokonać na dwa sposoby: przy użyciu programu konfiguracyjnego z dostarczonego dysku CD-ROM (patrz strona 9), z użyciem poleceń ARP (protokołu rozróżniania adresów) (patrz strona 61) 4 Zainstaluj w komputerze program IP Setup Program, wykonując polecenia kreatora instalacji. Jeśli wyświetlona zostanie umowa licencji na oprogramowanie, przed dalszą instalacją starannie przeczytaj umowę i zaakceptuj jej warunki. 5 Uruchom program IP Setup Program. Program rozpozna kamery SNC-P1 podłączone do sieci lokalnej i wyświetli ich listę w oknie zakładki Network. Przygotowanie W tym podrozdziale opisano przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu dostarczonego programu konfiguracyjnego oraz konfigurowanie sieci. Najpierw należy podłączyć kamerę do sieci lokalnej, zgodnie z podrozdziałem Połączenia w dostarczonej Instrukcji instalacji. Przydzielany adres IP należy skonsultować z admistratorem sieci. Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup z grupy IP Setup Program. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na wariancie Open. Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, nie będzie można prawidłowo zainstalować programu. Skasuj pobrany plik i ponownie kliknij na ikonie Setup. 6 Klikając na liście, wskaż kamerę, której chcesz przydzielić nowy adres IP. Pojawią się ustawienia sieciowe wybranej kamery. 7 Ustaw adres IP. Aby automatycznie uzyskiwać adres IP z serwera DHCP: Zaznacz pole Obtain an IP address automatically. Adres IP, maska podsieci i brama domyślna będą przydzielane automatycznie. Przydzielanie kamerze adresu IP 9

10 Przygotowanie Aby ręcznie określić adres IP: Zaznacz pole Use the following IP address i w odpowiednie pola wprowadź adres IP, maskę podsieci (Subnet mask) i bramę domyślną (Default gateway). 8 Ustaw adres serwera DNS. Aby automatycznie uzyskiwać adres serwera DNS: Zaznacz pole Obtain DNS server address automatically. Domyślnym ustawieniem nazwy i hasła jest admin. Podczas wykonywania tej czynności nie można zmienić nazwy administratora ani hasła. Zmienianie tych ustawień patrz podrozdział Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe, po czym naciśnij przycisk OK. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, adres IP został prawidłowo przydzielony. 12 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do kamery, dwukrotnie kliknij na nazwie kamery na liście. Aby ręcznie zdefiniować adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Use the following DNS server address, po czym w polu Primary DNS server address wpisz adres preferowanego serwera DNS, a w polu Secondary DNS server address adres alternatywnego serwera. Pojawi się strona powitalna kamery sieciowej SNC-P1. Kamera nie pozwala na wykorzystanie pól Third DNS server address i Fourth DNS server address. 9 Ustaw numer portu HTTP (HTTP port No.) Normalnie należy wybierać ustawienie 80. Aby użyć portu o innym numerze, wpisz w pole tekstowe numer portu, od 1024 do Wpisz nazwę administratora i hasło administratora. Jeśli operacja przydziału adresu IP przebiegnie niewłaściwie, po wykonaniu czynności 12 nie pojawi się strona powitalna. W takim przypadku należy powtórzyć próbę przydziału adresu IP. 10 Przydzielanie kamerze adresu IP

11 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej Przy przydzieleniu kamerze adresu IP należy sprawdzić, czy jest ona dostępna z przeglądarki sieciowej zainstalowanej w komputerze. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. 1 Uruchom przeglądarkę w komputerze, po czym w polu adresu URL wpisz adres IP kamery. Przygotowanie Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-P1. 2 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główna przeglądarka. Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację i ręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków owielkości Medium (Średni). Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana Trzeba zmienić poziom zabezpieczeń w programie Internet Explorer na Średni lub niższy: 1 Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), a potem zakładkę Security (Zabezpieczenia). Kiedy pojawi się główna przeglądarka, przydzielanie adresu IP jest zakończone. Przy pierwszym wyświetlaniu głównej przeglądarki kamery Po kliknięciu na wariancie Enter pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy przycisk OK, a zostanie zainstalowana kontrolka ActiveX i pojawi się główna przeglądarka. 2 Kliknij na ikonie Internet (gdy kamera jest używana przez Internet) lub Local intranet (Lokalny intranet) (gdy kamera jest używana przez sieć lokalną). 3 Przesuń suwak na poziom Medium (Średni) lub niższy. (Jeśli suwak nie pojawia się, naciśnij przycisk Default Level (Poziom domyślny).) Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej 11

12 W przypadku korzystania z programów antywirusowych Użycie w komputerze oprogramowania antywirusowego może pogorszyć parametry kamery, na przykład przez obniżenie częstości zmian obrazu. Strona internetowa pojawiająca się po nawiązaniu połączenia z kamerą wykorzystuje skrypty Java Script. Sposób wyświetlania strony może zależeć od oprogramowania antywirusowego zainstalowanego w komputerze. Przygotowanie Podstawowa konfiguracja przez administratora Podgląd obrazu z kamery jest możliwy po zalogowaniu się bez zmiany początkowych ustawień kamery sieciowej. Można jednak dobrać ustawienia różnych funkcji do miejsca instalacji, stanu sieci i zastosowania kamery. Przed podglądem obrazu z kamery zaleca się skonfigurowanie wymienionych poniżej parametrów: Znaczenie ustawienia Menu Easy mode Menu Advanced mode Dopasowanie punktu bieli do miejsca instalacji kamery (w pomieszczeniu lub na powietrzu). Obrót obrazu zależnie od miejsca instalacji (na stole lub na suficie). White balance (strona 22) White balance (strona 31) Mount (strona 22) Image flip (strona 30) Wybór jasności niebieskiej diody LED u góry kamery. Blue LED (strona 23) Blue LED (strona 27) Wybór formatu obrazu przesyłanego z kamery (MPEG4 lub JPEG). Video mode (strona 29) Określanie jasności obrazu przesyłanego z kamery. Brightness (strona 23) Exposure mode (strona 31) Brightness (strona 31) Określanie jakości obrazu przesyłanego z kamery. Image quality (strona 23) Zakładka MPEG4 (strona 32) Zakładka JPEG (strona 32) Określanie wielkości obrazu przesyłanego z kamery. Image size (strona 23) Image size (strona 30) Określanie, czy ma być przesyłany dźwięk z mikrofonu kamery. Microphone (strona 23) Microphone (strona 30) Synchronizacja daty i godziny w kamerze z datą i godziną w komputerze. Wybieranie ustawień przesyłania podglądanego obrazu jako załącznika do a. Date & time setting (strona 23) (SMTP) (strona 23) Easy mode ( ) (strona 23) Zakładka Date & time (strona 27) Menu ustawień (SMTP) (strona 39) Określanie praw dostępu użytkownika do kamery. Menu ustawień Security (strona 38) 12 Podstawowa konfiguracja przez administratora

13 Obsługa kamery W rozdziale Obsługa kamery opisano użycie przeglądarki sieciowej do podglądu obrazu z kamery. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. Ustawienia funkcji kamery musi wybierać administrator. Szczegóły można znaleźć w rozdziale Administrowanie kamerą na stronie 22. Administratorzy iużytkownicy Kamera rozróżnia dwie kategorie posługujących się nią osób: administratorów (Administrator) i użytkowników (User). Administrator może korzystać ze wszystkich funkcji kamery i zmieniać jej ustawienia. Użytkownik ma prawo kontrolowania obrazu i dźwięku z kamery isterowania nią. Prawa dostępu użytkownika są zależne od ustawienia trybu przeglądarki (Viewer mode), który definiuje trzy kategorie. Funkcja Zapis obrazu wwewnętrznej pamięci kamery Sterowanie wyjściem alarmowym portu WE/WY kamery Przełączanie trybu transmisji TCP/ UDP (dotyczy tylko trybu MPEG4) Kontrolowanie dźwięku Dostęp do menu ustawień z Funkcja dostępna Funkcja niedostępna Administrator User (użytkownik) Full Light View z z z z z z z z z z z Prawa dostępu administratora i użytkownika można zmieniać w menu trybu Advanced dla administratora, zgodnie z opisem z podrozdziału Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie 37. Obsługa kamery Poszczególne kategorie użytkowników mają prawa dostępu do wymienionych poniżej funkcji. Funkcja Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym Sprawdzanie daty i godziny Zmienianie liczby klatek na sekundę (dotyczy tylko trybu JPEG) Zmienianie wielkości obrazu Powiększanie obrazu z użyciem funkcji zoomu cyfrowego Zapis obrazu fotograficznego w komputerze Wysyłanie pliku z obrazem na serwer FTP Wysyłanie obrazu jako załącznika do a Administrator User (użytkownik) Full Light View z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Administratorzy i użytkownicy 13

14 Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) 1 Uruchom w komputerze przeglądarkę sieciową i wpisz adres IP kamery, z której chcesz sprawdzać obraz. 3 Wybierz język przeglądarki. Kliknij na wariancie English (angielski) lub Japanese (japoński) na dole strony powitalnej. 4 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główne okno przeglądarki. Przeglądarka z kontrolką ActiveX Obsługa kamery Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-P1. Przeglądarka z apletem Java 2 Wybierz rodzaj okna przeglądarki. Dostępne rodzaje zależą od trybu wideo (strona 29) kamery. Przy wybranym trybie wideo MPEG4 dostępna jest tylko przeglądarka ActiveX (ActiveX viewer). (MPEG4 jest standardowym trybem. Patrz ilustracja z czynności 1.) Przy wybranym trybie wideo JPEG można wybrać przeglądarkę ActiveX (ActiveX viewer) lub opartą na aplecie języka Java (Java applet viewer). Szczegóły podano w punkcie Informacja o oknach przeglądarek na stronie 15. Strona powitalna w trybie wideo JPEG Steruj kamerą z głównej przeglądarki. Jeśli strona powitalna jest wyświetlana nieprawidłowo, w programie Internet Explorer może być wybrany poziom zabezpieczeń Medium (lub wyższy). Zapoznaj się z punktem Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana na stronie 11 i wybierz odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Jeśli administrator chce zmienić ustawienia funkcji kamery, może wyświetlić okno ustawień bezpośrednio ze strony powitalnej. 14 Logowanie strona powitalna

15 1 Na stronie powitalnej kliknij na wariancie Setting. Pojawi się następujące okno dialogowe: przycisk OK, aby zainstalować kontrolkę ActiveX. Dostępne będą wszystkie funkcje przeglądarki ActiveX. 2 Wprowadź nazwę i hasło administratora, po czym kliknij na wariancie OK. Fabrycznie nazwa i hasło administratora brzmią admin. Można je zmienić w menu ustawień User w menu Advanced mode (patrz strona 37). Pojawi się menu Advanced mode. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java Tę przeglądarkę można wybrać przy wybranym trybie wideo JPEG. Liczba klatek obrazu na sekundę będzie mniejsza niż w przeglądarce ActiveX. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java działa tylko wówczas, gdy jest zainstalowana Java i włączona jest Java (Sun). Jeśli przeglądarka działa niewłaściwie, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana wskazana wersja języka Java i czy włączona jest Java (Sun). Sprawdzanie wersji Java Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer, wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), po czym kliknij na zakładce Advanced mode (Zaawansowane), czy wersja Java wyświetlana w grupie Java (Sun) jest zgodna z jedną z poniższych. Jeśli grupa Java (Sun) nie pojawia się, Java nie została zainstalowana i trzeba ją zainstalować. Obsługa kamery Informacja o oknach przeglądarek W zależności od ustawienia trybu wideo (Video mode) w menu ustawień Camera w menu Advanced mode (strona 29), można wybrać wymienione rodzaje przeglądarek. Przeglądarka z kontrolką ActiveX Ta przeglądarka umożliwia podgląd obrazu zarówno w trybie wideo MPEG4, jak i JPEG. Tę przeglądarkę trzeba zainstalować przy pierwszym użyciu głównej przeglądarki. Przy pierwszym wyświetleniu głównej przeglądarki kamery Przy pierwszym logowaniu do kamery sieciowej zużyciem przeglądarki ActiveX (po kliknięciu na wariancie Enter w celu wyświetlenia głównej przeglądarki) pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy Java Plug-in Ver _01, Ver _02, Ver _03, Ver _04 Aby włączyć moduł dodatkowy Java W grupie Java (Sun) zaznacz pole Use Java2v1.4.2_xx for <applet> (requires restart). Aby zainstalować moduł dodatkowy Java Pobierz środowisko Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) z witryny Sun Microsystems Inc. i zainstaluj je, wykonując polecenia programu instalacyjnego. Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację i ręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków owielkości Medium (Średni). Logowanie strona powitalna 15

16 Konfiguracja głównej przeglądarki W tym podrozdziale opisano funkcje elementów woknie głównej przeglądarki. Szczegółowe opisy poszczególnych elementów można znaleźć na wskazanych stronach. Główna przeglądarka Sekcja sterowania kamerą Frame rate (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 29) JPEG.) Określa szybkość transmisji obrazu (w klatkach na sekundę). View size Obsługa kamery Określa wielkość okna monitora (strona 18). Sekcja sterowania kamerą Sekcja monitora obrazu Główne menu Digital zoom Klikając na tych wariantach, można zmienić poziom powiększenia cyfrowego (strona 18). Główne menu Setting Kliknij na tym wariancie, aby wyświetlić menu administratorskie Easy mode. (Patrz podrozdział Podstawowe operacje w menu Easy mode na stronie 22.) Funkcja ta jest dostępna tylko po zalogowaniu się jako administrator. Home Wyświetla stronę powitalną. Player Kliknij na tym wariancie, aby pobrać wbudowany w kamerę program SNC video player. Umożliwia on użycie komputera do odtwarzania danych wideo / audio zapisanych przez kamerę. (Patrz podrozdział Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze na stronie 58.) Capture Kliknij na tym wariancie, aby przechwycić obraz fotograficzny rejestrowany przez kamerę i zapisać go w komputerze. (Patrz podrozdział Przechwytywanie podglądanego obrazu na stronie 18.) Trigger (Pojawia się tylko wówczas, gdy jest wybrany tryb przeglądarki (Viewer mode, strona 37) Full, a w menu Trigger Setting (strona 49) wybrana jest co najmniej jedna funkcja wyzwalana.) Wybierz z listy funkcję, której chcesz użyć, i kliknij na ikonie. Umożliwia to wysłanie obrazu rejestrowanego przez kamerę na serwer FTP (strona 19), wysłanie go w postaci załącznika do a (strona 19), zapis obrazu w wewnętrznej pamięci (strona 20) i zmianę stanu (włączenie / wyłączenie) wyjścia alarmowego (strona 20). 16 Konfiguracja głównej przeglądarki

17 Transmission (przełączanie między trybami transmisji TCP/UDP) (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 29) MPEG4 i używana jest przeglądarka ActiveX.) Podgląd obrazu Można monitorować obraz z kamery w oknie monitora głównej przeglądarki. Każde kliknięcie powoduje kolejno wybór jednego znastępujących trybów transmisji obrazu i dźwięku: TCP, UDP (Unicast) i UDP (Multicast) (strona 21). Ostatnio wybrany tryb jest zapamiętywany w komputerze i przywracany przy kolejnym uruchomieniu. (głośność) (Pojawia się, gdy dla parametru Microphone (strona 30) wybrane jest ustawienie On.) Aby wyregulować głośność, przeciągaj suwak na ikonie. Po kliknięciu na ikonie ikona przybiera wygląd, a dźwięk jest wyciszany. Aby włączyć dźwięk, ponownie kliknij na ikonie. Podgląd obrazu z kamery 1 Zaloguj się na stronę główną, aby wyświetlić okno głównej przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie 14. Obsługa kamery Jeśli ikona głośności nie pojawia się w związku zużyciem przeglądarki opartej na aplecie Java, może to świadczyć o wyborze kodera-dekodera audio innego niż G.711(64kbps) (strona 30) lub o niewłaściwej instalacji pakietu Java. Aby sprawdzić, czy pakiet Java jest właściwie zainstalowany, zapoznaj się z podpunktem Przeglądarka oparta na aplecie języka Java z punktu Informacja o oknach przeglądarek na stronie Wybierz szybkość klatek (tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) JPEG). Monitor obrazu Kliknij na liście Frame rate i wybierz żądaną liczbę klatek transmitowanego obrazu na sekundę. Do wyboru są ustawienia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 i 30 fps (klatek na sekundę). Przy wybranym ustawieniu 30 fps obraz jest przesyłany z maksymalną szybkością, na jaką pozwala łącze (maksymalnie 30 klatek na sekundę). Ustawienia częstotliwości przesyłania klatek oznaczają maksymalną liczbę klatek, które można przesłać. Liczba faktycznie przesyłanych klatek będzie zależała od środowiska sieciowego i ustawień kamery (wielkości obrazu i jakości obrazu). Widać w nim obraz z kamery. U góry okna jest wyświetlana data i godzina. Podgląd obrazu 17

18 3 Wybierz wielkość okna monitora. Kliknij na liście View size i wybierz wielkość Auto, , lub W przypadku ustawienia Auto wielkość okna zależy od wielkości obrazu wybranej na stronie ustawień Camera (strona 30). Przechwytywanie podglądanego obrazu Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w komputerze. Przechwytywanie podglądanego obrazu Obsługa kamery Powiększanie podglądanego obrazu 1 Kliknij na ikonie Digital zoom. 2 Kliknij na fragmencie, który chcesz powiększyć. Obraz jest powiększany mniej więcej 1,5 raza, a kliknięte miejsce znajduje się na środku. 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Kliknij na ikonie Capture. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i pojawi się w oknie monitora. Przeglądarka ActiveX Ikona powiększenia cyfrowego przyjmie wygląd. 3 Aby zakończyć powiększane, kliknij na ikonie. Przeglądarka z apletem Java 3 Aby usunąć obraz fotograficzny, kliknij na wariancie Cancel lub Close. 18 Przechwytywanie podglądanego obrazu

19 Zapis przechwyconego obrazu Przeglądarka ActiveX 1 Przechwyć podglądany obraz. 2 Kliknij na wariancie Save. Pojawi się okno dialogowe Save As. Wysyłanie pliku zobrazem Przechwycony obraz fotograficzny można wysłać jako załącznik do a lub na serwer FTP. Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcje (smtp) i FTP client i prawidłowo zdefiniować adresy w menu ustawień Trigger w menu Advanced mode (strona 49). Wysyłanie podglądanego obrazu em 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant . Obsługa kamery 3 Z listy Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. Przeglądarka z apletem Java 1 Przechwyć podglądany obraz. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Save with a new name. Pojawi się okno dialogowe Save Picture. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i załączony do a, który zostanie następnie wysłany pod wskazany adres. Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant FTP. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i przesłany na serwer FTP. 3 Z listy Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. Wysyłanie pliku z obrazem 19

20 Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w wewnętrznej pamięci kamery. Aby użyć tej funkcji, trzeba włączyć funkcję Image memory i wybrać ustawienia pamięci obrazu w menu Trigger setting w menu Advanced mode (strona 49). Sterowanie wyjściem alarmowym Można uaktywniać (zamykać) wyjście alarmowe lub je wyłączać (otwierać obwód). Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcję Alarm output w menu Trigger setting w menu Advanced mode (strona 49). 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. Obsługa kamery 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Image memory. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i zapisany w wewnętrznej pamięci kamery. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Alarm output. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Każde kliknięcie na przemian powoduje uaktywnienie (zamknięcie) wyjścia alarmowego lub jego wyłączenie (rozwarcie obwodu). Wskazówka Informacje o podłączaniu urządzeń peryferyjnych do wyjścia alarmowego portu WE/WY podano w dostarczonej Instrukcji instalacji. 20 Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery / Sterowanie wyjściem alarmowym

21 Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP Do transmisji danych wideo i audio może służyć port komunikacyjny TCP lub UDP. Z funkcji tej można korzystać przy wybranym trybie wideo (Video mode, strona 29) MPEG4, gdy używana jest przeglądarka ActiveX. odbywa się z użyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol) i techniki UDP multicast. Wybierając ten tryb, można zmniejszyć obciążenie sieci transmisją związaną z kamerą. Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowany router, który nie obsługuje transmisji multicast, albo zapora ogniowa, obraz i dźwięk mogą być odtwarzane niewłaściwie. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP lub UDP (Unicast). 1 Wyświetl główną przeglądarkę. 2 Kliknij na ikonie wyboru transmisji TCP/UDP. Pojawi się okno dialogowe wyboru trybu transmisji. 4 Kliknij na wariancie OK, aby zamknąć okno dialogowe. Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień transmisji, kliknij na wariancie Cancel. Obsługa kamery 3 Wybierz jedno z następujących ustawień: TCP, UDP (Unicast) lub UDP (Multicast). TCP: normalnie wybrane jest to ustawienie. Kiedy wybrany jest port komunikacyjny TCP, transmisja obrazu i dźwięku odbywa się z użyciem protokołu HTTP. Protokół HTTP jest wykorzystywany do odczytu zwykłych stron www. W środowiskach umożliwiających odczyt stron www, oglądanie obrazu i dźwięku jest możliwe po wybraniu portu TCP. UDP (Unicast): kiedy wybrany jest port komunikacyjny UDP (Unicast), transmisja obrazu i dźwięku odbywa się z użyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol). Ponieważ protokół RTP jest przeznaczony do transmisji obrazu idźwięku, obraz i dźwięk powinny być płynniejsze niż przy ustawieniu TCP (HTTP). Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowana zapora ogniowa, a także w przypadku pewnych konfiguracji sieci, wybór ustawienia UDP (Unicast) może nie pozwalać na prawidłowe odtwarzanie obrazu i dźwięku. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP. UDP (Multicast): ten tryb można wybrać, gdy dla trybu Multicast streaming (strona 29) wybrane jest ustawienie On. Kiedy wybrany jest port transmisji UDP (Multicast), transmisja obrazu i dźwięku Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP 21

22 Administrowanie kamerą Administrowanie kamerą W tym rozdziale opisano funkcje kamery dostępne dla administratora. Podgląd obrazu z kamery opisano w rozdziale Obsługa kamery na stronie 13. Menu ustawień administratorskich obejmuje menu Easy mode (ustawienia podstawowe) i menu Advanced mode (ustawienia szczegółowe zależne od kategorii użytkownika). W tym rozdziale opisano podstawowe operacje w menu Easy mode, poszczególne opcje w tym menu, anastępnie menu Advanced mode. Podstawowe operacje w menu Easy mode Menu Easy mode umożliwia zmianę podstawowych ustawień kamery. Aby je wyświetlić, kliknij na ikonie Setting w oknie głównej przeglądarki. Jeśli dla parametrów White balance, Image quality i Image size w menu Advanced mode wybrane są ustawienia niewystępujące w menu Easy mode, to odpowiednie przyciski opcji mogą wskazywać, że nie jest wybrane żadne ustawienie. W takim przypadku żądane ustawienie można wybrać, klikając na odpowiednim przycisku. 3 Klikając na przyciskach opcji widocznych w menu Easy mode, możesz wybierać żądane ustawienia. Możesz też kliknąć na przycisku ustawień, aby wyświetlić menu niższego poziomu i wybrać z niego szczegółowe ustawienia. Zmiana ustawienia w menu Easy mode obowiązuje od momentu wybrania nowego ustawienia. Szczegółowe informacje o poszczególnych ustawieniach podano w punkcie Zawartość menu Easy mode na stronie Po wybraniu ustawień kliknij na przycisku. Z powrotem pojawi się główna przeglądarka. Zawartość menu Easy mode Wybieranie ustawień w menu Easy mode 1 Zaloguj się i wyświetl główne okno przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie Kliknij na ikonie Setting. Pojawi się okno dialogowe uwierzytelnienia. Wprowadź nazwę i hasło administratora. Fabrycznie nazwa i hasło administratora brzmią admin. Pojawi się menu Easy mode. Wyświetla menu Advanced mode (strona 25). White balance Określa tryb balansu bieli. Można wybrać ustawienie Auto, Indoor (pomieszczenie) lub Outdoor (plener). Mount Umożliwia obrót wyświetlanego obrazu o 180. Wybierz ustawienie Desk top, gdy kamera stoi na stole itp., lub ustawienie Ceiling, gdy kamera jest przymocowana do sufitu. Bez względu na sposób instalacji, zawsze można oglądać właściwy obraz. 22 Podstawowe operacje w menu Easy mode

23 Blue LED Określa jasność niebieskiej diody LED u góry kamery. Można wybrać ustawienie Bright (jasna), Dark (ciemna) lub Off (wyłączona). Brightness Określa jasność obrazu z kamery (11 poziomów). Kliknij na przycisku żądanej jasności. Przycisk z lewej strony oznacza najmniejszą jasność (Dark), a z prawej strony największą jasność (Bright). Image quality Określa jakość obrazu z kamery. Normalnie należy wybierać ustawienie Normal. Aby nadać priorytet prędkości transmisji i uzyskać płynny obraz, wybierz ustawienie Low. Aby nadać priorytet jakości obrazu, wybierz ustawienie High. Menu Easy mode ( ) Pojawia się po kliknięciu w menu Easy mode na przycisku (SMTP). Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, w czasie przesyłania a mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w sygnale całkowitym wizji reprodukowanym przez złącze wyjścia wideo kamery. W zależności od stanu łącza uzyskanie płynnego obrazu bywa niemożliwe mimo zmiany ustawienia na Low. Image size Określa wielkość obrazu z kamery. Można wybrać ustawienie (VGA), (QVGA) lub (QQVGA). Administrowanie kamerą Microphone Określa, czy przesyłany ma być dźwięk z wbudowanego mikrofonu, czy z gniazda wejścia mikrofonowego m. Aby dźwięk był przesyłany z mikrofonu kamery, wybierz ustawienie On. Po zmianie ustawienia parametru Microphone naciśnij przycisk odświeżania okna przeglądarki, aby uwzględnić dokonaną zmianę. Date & time setting Po kliknięciu na przycisku Setting, data i godzina kamery jest nastawiana na podstawie wskazań z komputera. W zależności od środowiska sieciowego, nastawiona godzina może nie być identyczna z czasem zegarowym. (SMTP) Określa ustawienia wysyłania a z załączonym plikiem zawierającym podglądany obraz. Kliknij na przycisku (SMTP), a pojawi się menu ustawień Easy mode ( ) (strona 23). (SMTP) Wybierz ustawienie On, aby korzystać z funkcji (SMTP). Po wybraniu ustawienia On wyświetlone zostaną dostępne ustawienia. Aby nie używać tej funkcji, wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. SMTP server name Wpisz nazwę serwera SMTP (wysyłania poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. None: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. SMTP Authentication: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. POP server name Wpisz nazwę serwera SMTP (odbioru poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. Podstawowe operacje w menu Easy mode 23

24 User name, Password Wpisz nazwę i hasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Aby użyć dwóch lub większej liczby adresów, wprowadź je w menu ustawień (SMTP) (strona 39) w menu Advanced mode. Administrator address Wpisz adres administratora kamery (maksymalnie 64 znaki). Pod ten adres będą wysyłane e zwrotne oraz e systemowe z serwera pocztowego. Every 1 hour: kamera wysyła z załączonym plikiem co godzinę. Every 6 hours: kamera wysyła z załączonym plikiem co 6 godzin. OK Kliknij na tym przycisku po wybraniu ustawień. Pojawi się wówczas okno dialogowe Send a test mail? (Wysłać próbny ?). Aby wysłać próbny na wskazany adres, kliknij na przycisku OK. Aby nie wysyłać a, kliknij na przycisku Cancel. Cancel Kliknij na tym przycisku, aby zrezygnować ze zmian ustawień i przywrócić poprzedni stan. Subject Wpisz temat wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Administrowanie kamerą Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki, przejście do nowego wiersza liczy się za dwa znaki). Mode Określa tryb wysyłania a. Motion detection: plik z obrazem zostanie wysłany, gdy kamera wykryje ruch. Po wybraniu trybu Motion detection kamera wykrywa ruch w rejestrowanym obrazie przy użyciu wbudowanej funkcji wykrywania ruchu. W przypadku wykrycia ruchu, wysyłany jest z załączonym obrazem. Szczegółowe ustawienia wykrywania ruchu przez kamerę wybiera się w menu ustawień Motion detection (strona 53) w menu Advanced mode. Obraz załączany do a pochodzi z chwili, w której działa funkcja wykrywania ruchu kamery. Jeśli następny ruch zostanie wykryty w czasie przetwarzania pierwszego obrazu, to zostanie zignorowany. Funkcja wykrywania ruchu może działać niewłaściwie w następujących przypadkach: w czasie zmieniania ustawień kamery w menu ustawień Camera, gdy obiekt jest ciemny, gdy kamera drga ze względu na niestabilną instalację. Periodical sending: wysyłanie pliku z obrazem co określony czas. Po zaznaczeniu tego wariantu wybierz ustawienie Every 1 hour (co godzinę) lub Every 6 hours (co 6 godzin). 24 Podstawowe operacje w menu Easy mode

25 Podstawowe operacje w menu Advanced mode Przykład: menu ustawień System Menu Advanced mode umożliwia dostosowanie wszystkich ustawień kamery do wymagań użytkownika. Aby wyświetlić menu Advanced mode, kliknij na przycisku Setting na stronie powitalnej lub na przycisku w menu Easy mode. Wybieranie ustawień w menu Advanced mode 1 Zaloguj się i wyświetl główne okno przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie Kliknij na wariancie Setting na stronie powitalnej. Pojawi się okno dialogowe uwierzytelnienia. Wprowadź nazwę i hasło administratora. Fabrycznie, nazwa i hasło administratora brzmią admin. Pojawi się menu Advanced mode. 4 Wybierz żądaną zakładkę nad menu ustawień, anastępnie ustawienia z tej zakładki. Przykład: zakładka Date & time w menu ustawień System Administrowanie kamerą W celu wyświetlenia menu Advanced mode można też wykonać następujące czynności: 1 Kliknij na przycisku Enter na stronie powitalnej, aby wyświetlić główną przeglądarkę. 2 W oknie głównej przeglądarki kliknij na ikonie Setting, aby wyświetlić menu Easy mode. 3 Kliknij na przycisku. 3 Kliknij na nazwie żądanego menu ustawień (na przykład: System) wyświetlanej z lewej strony menu Advanced mode. Pojawi się wybrane menu ustawień. Informacje o zakładkach i ustawieniach w menu ustawień podano na stronach 26 do Po wybraniu ustawień kliknij na przycisku OK. Wybrane ustawienia zaczną obowiązywać. Aby zrezygnować ze zmiany ustawień i przywrócić poprzednie ustawienia, kliknij na przycisku Cancel. Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień Poniższe przyciski występują we wszystkich menu ustawień, w których są potrzebne, a ich funkcja jest jednakowa w każdym menu. Kliknij na tym przycisku, aby zatwierdzić ustawienia. Kliknij na tym przycisku, aby odrzucić wprowadzone wartości i przywrócić poprzednie ustawienia. Podstawowe operacje w menu Advanced mode 25

26 ogólna o menu ustawień Między zmianą ustawienia w menu ustawień a wyłączeniem kamery musi upłynąć co najmniej 10 sekund. Natychmiastowe wyłączenie kamery może być przyczyną niewłaściwego zapisu zmienionych ustawień. Zawartość menu Advanced mode (SMTP) Wyświetla menu ustawień (SMTP) służące do wysyłania a. ( Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) na stronie 39.) FTP client Wyświetla menu ustawień FTP client służące do wysyłania pliku z obrazem na serwer FTP. ( Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client na stronie 42.) Image memory Wyświetla menu ustawień Image memory służące do zapisywania pliku z obrazem / dźwiękiem w wewnętrznej pamięci kamery. ( Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory na stronie 44.) Administrowanie kamerą Wyświetla menu Easy mode (strona 22). System Wyświetla menu ustawień System. ( Konfiguracja systemu menu ustawień System na stronie 27). Camera Wyświetla menu ustawień Camera służące do wybierania ustawień obrazu i dźwięku z kamery. ( Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera na stronie 29.) Network Wyświetla menu ustawień Network służące do wybierania ustawień sieci. ( Konfiguracja sieci menu ustawień Network na stronie 33.) User Wyświetla menu ustawień User służące do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła używanych przy logowaniu. ( Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie 37.) Security Wyświetla menu ustawień Security służące do wskazywania komputera, który ma prawo łączyć się zkamerą. ( Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security na stronie 38.) FTP server Wyświetla menu FTP Server służące do wybierania ustawień funkcji serwera FTP w kamerze. ( Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server na stronie 48.) Alarm output Wyświetla menu ustawień Alarm output służące do sterowania wyjściem alarmowym kamery. ( Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output na stronie 48.) Trigger Wyświetla menu ustawień Trigger określające operacje wykonywane po kliknięciu na przycisku wyzwalania wgłównej przeglądarce. ( Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger na stronie 49.) Schedule Wyświetla menu ustawień Schedule (harmonogramu) dla funkcji klienta FTP, (SMTP), Image memory i Alarm output. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 51). Alarm buffer Wyświetla menu ustawień Alarm buffer z ustawieniami bufora, w którym po wykryciu alarmu jest zapisywany obraz i dźwięk. ( Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie 51.) Motion detection Wyświetla menu ustawień Motion detection służące do wybierania ustawień funkcji wykrywania ruchu przez kamerę. ( Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection na stronie 52.) 26 Podstawowe operacje w menu Advanced mode

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P. 2006, Sony Corporation

3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P. 2006, Sony Corporation 3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation 3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F Nexus IP Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VP i F Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo