(1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P , Sony Corporation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1. 2005, Sony Corporation"

Transkrypt

1 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1 2005, Sony Corporation

2 Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy o zanotowanie numeru seryjnego poniżej. Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z dealerem Sony w sprawach dotyczących tego produktu. Model: SNC-P1 Numer seryjny: OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom. System kamery sieciowej i związana z nim usługa nie są przeznaczone do monitoringu itp. Istnieje ryzyku podglądu i wykorzystania obrazu i dźwięku rejestrowanego przez kamerę przez osoby trzecie. System ma w założeniu tylko ułatwiać sprawdzanie przez Internet obrazu i dźwięku przechwytywanego przez kamery. Korzystając z kamery sieciowej, należy wziąć pod uwagę konieczność samodzielnego zapewnienia prywatności i ochrony wizerunku filmowanych obiektów. Uzyskanie dostępu do obrazu i dźwięku wymaga tylko podania zdefiniowanej nazwy użytkownika ihasła. Usługa nie zapewnia żadnej innej formy uwierzytelnienia ani filtrów zapobiegawczych. Sony nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne zaprzestanie działania lub przerwy wdziałaniu usługi związanej z kamerą sieciową, bez względu na powód tego zaprzestania lub przerwy. Zasilacz sieciowy Model: MPA-AC1 (Sony) UWAGA: Urządzenie może współpracować tylko z dostarczonym zasilaczem sieciowym. Użycie innych zasilaczy może stwarzać zagrożenie, na przykład pożarem. Ostrzeżenie Instalacji urządzenia musi dokonać wykwalifikowany technik serwisu. Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi lokalnymi przepisami. Ostrzeżenie Urządzenie nie może być narażone na kapiącą ani pryskającą wodę. Nie wolno na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, na przykład wazonów. UWAGA Na obraz z kamery mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. 2

3 UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW 2005 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być, zarówno we fragmentach, jak i w całości, reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation. SONY CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH INFORMACJI TU ZAWARTYCH I NINIEJSZYM JAWNIE ODRZUCA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ZWIĄZANE ZNINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB WZMIANKOWANYMI INNYMI INFORMACJAMI. SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE ANI WTÓRNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY CZYN NIEDOZWOLONY, UMOWA I INNE, ZWIĄZANE ZNINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika. IPELA i są znakami handlowymi Sony Corporation. Microsoft, Windows, Internet Explorer i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Java jest znakiem handlowym Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami handlowymi Intel Corporation lub jego podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe, Acrobat i Adobe Reader są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Nazwy wszystkich innych firm i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm lub producentów. 3

4 Spis treści Wprowadzenie Charakterystyka... 6 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi... 7 Zalecenia dla bezpieczeństwa... 7 Zalecenia eksploatacyjne... 7 Wymagania systemowe... 8 Przygotowanie Przydzielanie kamerze adresu IP... 9 Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego... 9 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej...11 Podstawowa konfiguracja przez administratora Obsługa kamery Administratorzy i użytkownicy Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Informacja o oknach przeglądarek Konfiguracja głównej przeglądarki Główne menu Sekcja sterowania kamerą Monitor obrazu Podgląd obrazu Podgląd obrazu z kamery Powiększanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Przechwytywanie podglądanego obrazu Zapis przechwyconego obrazu Wysyłanie pliku z obrazem Wysyłanie podglądanego obrazu em Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery Sterowanie wyjściem alarmowym Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP Administrowanie kamerą Podstawowe operacje w menu Easy mode...22 Wybieranie ustawień w menu Easy mode...22 Zawartość menu Easy mode...22 Menu Easy mode ( )...23 Podstawowe operacje w menu Advanced mode 25 Wybieranie ustawień w menu Advanced mode 25 Zawartość menu Advanced mode...26 Konfiguracja systemu menu ustawień System...27 Zakładka System...27 Zakładka Date & time...27 Zakładka Initialize...28 Zakładka System log...29 Zakładka Access log...29 Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera...29 Zakładka Common...29 Zakładka Picture...31 Zakładka MPEG Zakładka JPEG...32 Zakładka Reset...33 Konfiguracja sieci menu ustawień Network.33 Zakładka Network...33 Zakładka PPPoE ustawienia połączenia PPPoE...34 Zakładka Dynamic IP address notification powiadamianie o adresie IP...35 Ustawienia użytkownika menu ustawień User...37 Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security...38 Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP)...39 Zakładka Common ustawienia funkcji SMTP...39 Zakładka Alarm sending ustawienia wysyłania a w przypadku wykrycia alarmu...40 Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego wysyłania a...41 Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client...42 Zakładka Common ustawienia funkcji klienta FTP...42 Zakładka Alarm sending ustawienia działania klienta FTP w przypadku wykrycia alarmu...42 Zakładka Periodical sending ustawienia trybu okresowego działania klienta FTP Spis treści

5 Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory Zakładka Common ustawienia funkcji pamięci obrazu Zakładka Alarm recording ustawienia działania funkcji pamięci obrazu w przypadku wykrycia alarmu Zakładka Periodical recording ustawienia trybu zapisu okresowego Struktura katalogów w pamięci obrazu Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection Wybieranie strefy wykrywania ruchu, czułości i poziomu progu Inne Użycie dostarczonego programu IP Setup Program Uruchamianie programu IP Setup Program Zakładka Bandwidth Control Zakładka Date time Zakładka PPPoE Ponowne uruchamianie kamery Użycie narzędzia SNC audio upload tool transmisja dźwięku do kamery Instalacja narzędzia SNC audio upload tool Podłączanie kamery do komputera Użycie narzędzia SNC audio upload tool Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze Pobieranie programu SNC video player Użycie programu SNC video player Użycie programu Custom Homepage Installer 59 Przesyłanie programu Custom Homepage Installer do kamery Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP Użycie protokołu SNMP Polecenia z zapytaniami Polecenia z ustawieniami Spis treści 5

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Charakterystyka SNC-P1 to kamera sieciowa wyposażona w wewnętrzny serwer www. Kamera ma następujące cechy i funkcje: z zewnętrznego czujnika może powodować wysłanie obrazu z kamery w postaci załącznika do a lub na serwer FTP, a także sterowanie urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do złącza wyjścia alarmowego. Funkcja odwracania obrazu Funkcja odwracania obrazu umożliwia obrót obrazu z kamery o 180 stopni, odpowiednio do miejsca instalacji kamery. Podgląd z użyciem przeglądarki sieciowej Możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku z kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej na komputerze. Kompresja obrazu filmowego w formacie MPEG4 Kompresja obrazu filmowego w formacie MPEG4 umożliwia płynną transmisję w tempie 30 klatek na sekundę (rozmiar QVGA). Wybór formatu kompresji wideo JPEG umożliwia strumieniową transmisję obrazu filmowego JPEG. Strumieniowa transmisja obrazu filmowego o wielkości VGA Przetwornik CCD typu 1/4 obsługuje obraz o wielkości VGA i umożliwia strumieniową transmisję filmu owielkości VGA. (Liczba klatek na sekundę przy wielkości VGA jest mniejsza od 30.) Wbudowany mikrofon W kamerę jest wbudowany mikrofon (monofoniczny). Kamera jest ponadto wyposażona w gniazdo mikrofonu (minijack, monofoniczne), do którego można podłączyć dostępny w handlu mikrofon wymagający zasilania przez wtyk (napięcie znamionowe: napięcie stałe 2,0 V). Możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika Gniazdo wyjścia linii (minijack, monofoniczne) umożliwia podłączenie dostępnego w handlu zestawu głośnikowego z wbudowanym wzmacniaczem. Takie połączenie umożliwi reprodukcję przez zestaw głośnikowy dźwięku transmitowanego przez sieć. Wysyłanie obrazu i sterowanie urządzeniami peryferyjnymi pod wpływem czynników zewnętrznych Kamera jest wyposażona w funkcję wykrywania ruchu (w trybie MPEG4), złącze wejścia czujnika oraz złącze wyjścia alarmowego. Wykrycie ruchu lub sygnał Dostarczony program IP Setup Kamera jest dostarczana z programem IP Setup, który pozwala na łatwy wybór ustawień sieciowych. 6 Charakterystyka

7 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi W niniejszej instrukcji obsługi opisano obsługę kamery sieciowej SNC-P1 za pośrednictwem komputera. Instrukcja ta jest przeznaczona do wyświetlenia na ekranie komputera. Ten podrozdział zawiera wskazówki dotyczące posługiwania się instrukcją obsługi. Należy go przeczytać przed użyciem kamery. W razie awarii W razie awarii systemu należy przestać go używać i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony. W razie problemów z urządzeniem Jeśli z urządzenia wydobywa się dym albo dziwny zapach, Jeśli do obudowy przedostanie się woda lub inne obce obiekty, Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uszkodzeniu ulegnie jego obudowa: Wprowadzenie Przechodzenie do odpowiednich stron Aby w czasie czytania instrukcji obsługi wyświetlonej na ekranie komputera przejść na stronę, którą wskazuje odsyłacz, można kliknąć na zdaniu. Przykłady ekranów oprogramowania Zwracamy uwagę, że ekrany zamieszczone w instrukcji obsługi są przykładami i mają charakter objaśnienia. Wygląd niektórych ekranów może odbiegać od wyglądu ich odpowiedników pojawiających się przy korzystaniu z oprogramowania. Drukowanie instrukcji obsługi W zależności od systemu niektóre ekrany i ilustracje z instrukcji obsługi mogą po wydrukowaniu wyglądać inaczej niż na ekranie. Instrukcja instalacji (drukowana) Dostarczona instrukcja instalacji zawiera nazwy i opis funkcji elementów i regulatorów kamery, przykłady połączeń i opis sposobu konfiguracji. Z instrukcją instalacji należy zapoznać się przed użyciem kamery. Zalecenia dla bezpieczeństwa Niniejszy produkt Sony został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń elektrycznych grozi jednak pożarem, a w konsekwencji poważnymi obrażeniami ciała. Aby uniknąć podobnych wypadków, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad podanych w punkcie Zalecenia eksploatacyjne. 1 Odłącz przewód kamery i przewody połączeniowe. 2 Skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową Sony lub miejscem zakupu produktu. Zalecenia eksploatacyjne Warunki pracy i przechowywania Unikać użytkowania i przechowywania kamery wnastępujących miejscach: bardzo gorących albo zimnych, narażonych przez dłuższy czas na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo znajdujących się blisko urządzeń grzewczych (np. grzejników), znajdujących się blisko silnych źródeł pola magnetycznego, znajdujących się blisko silnych źródeł pól elektromagnetycznych, takich jak nadajniki radiowe czy telewizyjne, narażonych na silną wibrację lub wstrząsy. Wentylacja Aby zapobiec przegrzewaniu się kamery, nie należy utrudniać obiegu powietrza w jej otoczeniu. Transport Przed transportowaniem kamery należy ją zapakować tak, jak zrobiono to w fabryce, albo w materiały podobnej jakości. Czyszczenie Do usuwania kurzu z obiektywu lub z filtra optycznego należy używać gruszki. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni kamery należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Trudne do usunięcia plamy można usuwać miękką ściereczką zwilżoną niewielką ilością środka myjącego, a po usunięciu wytrzeć wyczyszczoną powierzchnię do sucha. Nie używać lotnych rozpuszczalników, takich jak spirytus, benzyna lub rozcieńczalniki, gdyż grożą one uszkodzeniem wykończenia powierzchni. Jak korzystać z tej instrukcji obsługi / Zalecenia dla bezpieczeństwa 7

8 Wprowadzenie Wymagania systemowe Poniżej podano wymagania, jakie musi spełniać komputer służący do wyświetlania obrazu lub sterowania kamerą. Procesor Pentium III 1 GHz lub wyższy (zaleca się Pentium IV, 2 GHz lub wyższy) Pamięć RAM Co najmniej 256 MB System operacyjny Windows 2000/XP Przeglądarka sieciowa Internet Explorer Ver. 5.5 lub Ver Wymagania systemowe

9 Przygotowanie W tym rozdziale opisano przygotowania, jakie po zainstalowaniu i podłączeniu kamery musi wykonać administrator, aby umożliwić podgląd obrazu. Przydzielanie kamerze adresu IP Jeśli podłączana do sieci kamera jest instalowana po raz pierwszy, trzeba przydzielić jej nowy adres IP. Przydziału adresu IP można dokonać na dwa sposoby: przy użyciu programu konfiguracyjnego z dostarczonego dysku CD-ROM (patrz strona 9), z użyciem poleceń ARP (protokołu rozróżniania adresów) (patrz strona 61) 4 Zainstaluj w komputerze program IP Setup Program, wykonując polecenia kreatora instalacji. Jeśli wyświetlona zostanie umowa licencji na oprogramowanie, przed dalszą instalacją starannie przeczytaj umowę i zaakceptuj jej warunki. 5 Uruchom program IP Setup Program. Program rozpozna kamery SNC-P1 podłączone do sieci lokalnej i wyświetli ich listę w oknie zakładki Network. Przygotowanie W tym podrozdziale opisano przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu dostarczonego programu konfiguracyjnego oraz konfigurowanie sieci. Najpierw należy podłączyć kamerę do sieci lokalnej, zgodnie z podrozdziałem Połączenia w dostarczonej Instrukcji instalacji. Przydzielany adres IP należy skonsultować z admistratorem sieci. Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego 1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po krótkim czasie pojawi się okno, a w nim pliki znajdujące się na dysku CD-ROM. 2 Kliknij na ikonie Setup z grupy IP Setup Program. Pojawi się okno dialogowe File Download. 3 Kliknij na wariancie Open. Jeśli w oknie dialogowym File Download klikniesz na wariancie Save this program to disk, nie będzie można prawidłowo zainstalować programu. Skasuj pobrany plik i ponownie kliknij na ikonie Setup. 6 Klikając na liście, wskaż kamerę, której chcesz przydzielić nowy adres IP. Pojawią się ustawienia sieciowe wybranej kamery. 7 Ustaw adres IP. Aby automatycznie uzyskiwać adres IP z serwera DHCP: Zaznacz pole Obtain an IP address automatically. Adres IP, maska podsieci i brama domyślna będą przydzielane automatycznie. Przydzielanie kamerze adresu IP 9

10 Przygotowanie Aby ręcznie określić adres IP: Zaznacz pole Use the following IP address i w odpowiednie pola wprowadź adres IP, maskę podsieci (Subnet mask) i bramę domyślną (Default gateway). 8 Ustaw adres serwera DNS. Aby automatycznie uzyskiwać adres serwera DNS: Zaznacz pole Obtain DNS server address automatically. Domyślnym ustawieniem nazwy i hasła jest admin. Podczas wykonywania tej czynności nie można zmienić nazwy administratora ani hasła. Zmienianie tych ustawień patrz podrozdział Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe, po czym naciśnij przycisk OK. Jeśli pojawi się komunikat Setting OK, adres IP został prawidłowo przydzielony. 12 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do kamery, dwukrotnie kliknij na nazwie kamery na liście. Aby ręcznie zdefiniować adresy serwerów DNS: Zaznacz pole Use the following DNS server address, po czym w polu Primary DNS server address wpisz adres preferowanego serwera DNS, a w polu Secondary DNS server address adres alternatywnego serwera. Pojawi się strona powitalna kamery sieciowej SNC-P1. Kamera nie pozwala na wykorzystanie pól Third DNS server address i Fourth DNS server address. 9 Ustaw numer portu HTTP (HTTP port No.) Normalnie należy wybierać ustawienie 80. Aby użyć portu o innym numerze, wpisz w pole tekstowe numer portu, od 1024 do Wpisz nazwę administratora i hasło administratora. Jeśli operacja przydziału adresu IP przebiegnie niewłaściwie, po wykonaniu czynności 12 nie pojawi się strona powitalna. W takim przypadku należy powtórzyć próbę przydziału adresu IP. 10 Przydzielanie kamerze adresu IP

11 Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej Przy przydzieleniu kamerze adresu IP należy sprawdzić, czy jest ona dostępna z przeglądarki sieciowej zainstalowanej w komputerze. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. 1 Uruchom przeglądarkę w komputerze, po czym w polu adresu URL wpisz adres IP kamery. Przygotowanie Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-P1. 2 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główna przeglądarka. Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację i ręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków owielkości Medium (Średni). Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana Trzeba zmienić poziom zabezpieczeń w programie Internet Explorer na Średni lub niższy: 1 Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), a potem zakładkę Security (Zabezpieczenia). Kiedy pojawi się główna przeglądarka, przydzielanie adresu IP jest zakończone. Przy pierwszym wyświetlaniu głównej przeglądarki kamery Po kliknięciu na wariancie Enter pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy przycisk OK, a zostanie zainstalowana kontrolka ActiveX i pojawi się główna przeglądarka. 2 Kliknij na ikonie Internet (gdy kamera jest używana przez Internet) lub Local intranet (Lokalny intranet) (gdy kamera jest używana przez sieć lokalną). 3 Przesuń suwak na poziom Medium (Średni) lub niższy. (Jeśli suwak nie pojawia się, naciśnij przycisk Default Level (Poziom domyślny).) Dostęp do kamery przy użyciu przeglądarki sieciowej 11

12 W przypadku korzystania z programów antywirusowych Użycie w komputerze oprogramowania antywirusowego może pogorszyć parametry kamery, na przykład przez obniżenie częstości zmian obrazu. Strona internetowa pojawiająca się po nawiązaniu połączenia z kamerą wykorzystuje skrypty Java Script. Sposób wyświetlania strony może zależeć od oprogramowania antywirusowego zainstalowanego w komputerze. Przygotowanie Podstawowa konfiguracja przez administratora Podgląd obrazu z kamery jest możliwy po zalogowaniu się bez zmiany początkowych ustawień kamery sieciowej. Można jednak dobrać ustawienia różnych funkcji do miejsca instalacji, stanu sieci i zastosowania kamery. Przed podglądem obrazu z kamery zaleca się skonfigurowanie wymienionych poniżej parametrów: Znaczenie ustawienia Menu Easy mode Menu Advanced mode Dopasowanie punktu bieli do miejsca instalacji kamery (w pomieszczeniu lub na powietrzu). Obrót obrazu zależnie od miejsca instalacji (na stole lub na suficie). White balance (strona 22) White balance (strona 31) Mount (strona 22) Image flip (strona 30) Wybór jasności niebieskiej diody LED u góry kamery. Blue LED (strona 23) Blue LED (strona 27) Wybór formatu obrazu przesyłanego z kamery (MPEG4 lub JPEG). Video mode (strona 29) Określanie jasności obrazu przesyłanego z kamery. Brightness (strona 23) Exposure mode (strona 31) Brightness (strona 31) Określanie jakości obrazu przesyłanego z kamery. Image quality (strona 23) Zakładka MPEG4 (strona 32) Zakładka JPEG (strona 32) Określanie wielkości obrazu przesyłanego z kamery. Image size (strona 23) Image size (strona 30) Określanie, czy ma być przesyłany dźwięk z mikrofonu kamery. Microphone (strona 23) Microphone (strona 30) Synchronizacja daty i godziny w kamerze z datą i godziną w komputerze. Wybieranie ustawień przesyłania podglądanego obrazu jako załącznika do a. Date & time setting (strona 23) (SMTP) (strona 23) Easy mode ( ) (strona 23) Zakładka Date & time (strona 27) Menu ustawień (SMTP) (strona 39) Określanie praw dostępu użytkownika do kamery. Menu ustawień Security (strona 38) 12 Podstawowa konfiguracja przez administratora

13 Obsługa kamery W rozdziale Obsługa kamery opisano użycie przeglądarki sieciowej do podglądu obrazu z kamery. Należy użyć przeglądarki Internet Explorer. Ustawienia funkcji kamery musi wybierać administrator. Szczegóły można znaleźć w rozdziale Administrowanie kamerą na stronie 22. Administratorzy iużytkownicy Kamera rozróżnia dwie kategorie posługujących się nią osób: administratorów (Administrator) i użytkowników (User). Administrator może korzystać ze wszystkich funkcji kamery i zmieniać jej ustawienia. Użytkownik ma prawo kontrolowania obrazu i dźwięku z kamery isterowania nią. Prawa dostępu użytkownika są zależne od ustawienia trybu przeglądarki (Viewer mode), który definiuje trzy kategorie. Funkcja Zapis obrazu wwewnętrznej pamięci kamery Sterowanie wyjściem alarmowym portu WE/WY kamery Przełączanie trybu transmisji TCP/ UDP (dotyczy tylko trybu MPEG4) Kontrolowanie dźwięku Dostęp do menu ustawień z Funkcja dostępna Funkcja niedostępna Administrator User (użytkownik) Full Light View z z z z z z z z z z z Prawa dostępu administratora i użytkownika można zmieniać w menu trybu Advanced dla administratora, zgodnie z opisem z podrozdziału Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie 37. Obsługa kamery Poszczególne kategorie użytkowników mają prawa dostępu do wymienionych poniżej funkcji. Funkcja Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym Sprawdzanie daty i godziny Zmienianie liczby klatek na sekundę (dotyczy tylko trybu JPEG) Zmienianie wielkości obrazu Powiększanie obrazu z użyciem funkcji zoomu cyfrowego Zapis obrazu fotograficznego w komputerze Wysyłanie pliku z obrazem na serwer FTP Wysyłanie obrazu jako załącznika do a Administrator User (użytkownik) Full Light View z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Administratorzy i użytkownicy 13

14 Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) 1 Uruchom w komputerze przeglądarkę sieciową i wpisz adres IP kamery, z której chcesz sprawdzać obraz. 3 Wybierz język przeglądarki. Kliknij na wariancie English (angielski) lub Japanese (japoński) na dole strony powitalnej. 4 Kliknij na przycisku Enter. Pojawi się główne okno przeglądarki. Przeglądarka z kontrolką ActiveX Obsługa kamery Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-P1. Przeglądarka z apletem Java 2 Wybierz rodzaj okna przeglądarki. Dostępne rodzaje zależą od trybu wideo (strona 29) kamery. Przy wybranym trybie wideo MPEG4 dostępna jest tylko przeglądarka ActiveX (ActiveX viewer). (MPEG4 jest standardowym trybem. Patrz ilustracja z czynności 1.) Przy wybranym trybie wideo JPEG można wybrać przeglądarkę ActiveX (ActiveX viewer) lub opartą na aplecie języka Java (Java applet viewer). Szczegóły podano w punkcie Informacja o oknach przeglądarek na stronie 15. Strona powitalna w trybie wideo JPEG Steruj kamerą z głównej przeglądarki. Jeśli strona powitalna jest wyświetlana nieprawidłowo, w programie Internet Explorer może być wybrany poziom zabezpieczeń Medium (lub wyższy). Zapoznaj się z punktem Jeśli strona powitalna nie jest prawidłowo wyświetlana na stronie 11 i wybierz odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Bezpośrednie wyświetlanie okna z ustawieniami administratorskimi Jeśli administrator chce zmienić ustawienia funkcji kamery, może wyświetlić okno ustawień bezpośrednio ze strony powitalnej. 14 Logowanie strona powitalna

15 1 Na stronie powitalnej kliknij na wariancie Setting. Pojawi się następujące okno dialogowe: przycisk OK, aby zainstalować kontrolkę ActiveX. Dostępne będą wszystkie funkcje przeglądarki ActiveX. 2 Wprowadź nazwę i hasło administratora, po czym kliknij na wariancie OK. Fabrycznie nazwa i hasło administratora brzmią admin. Można je zmienić w menu ustawień User w menu Advanced mode (patrz strona 37). Pojawi się menu Advanced mode. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java Tę przeglądarkę można wybrać przy wybranym trybie wideo JPEG. Liczba klatek obrazu na sekundę będzie mniejsza niż w przeglądarce ActiveX. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java działa tylko wówczas, gdy jest zainstalowana Java i włączona jest Java (Sun). Jeśli przeglądarka działa niewłaściwie, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana wskazana wersja języka Java i czy włączona jest Java (Sun). Sprawdzanie wersji Java Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer, wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), po czym kliknij na zakładce Advanced mode (Zaawansowane), czy wersja Java wyświetlana w grupie Java (Sun) jest zgodna z jedną z poniższych. Jeśli grupa Java (Sun) nie pojawia się, Java nie została zainstalowana i trzeba ją zainstalować. Obsługa kamery Informacja o oknach przeglądarek W zależności od ustawienia trybu wideo (Video mode) w menu ustawień Camera w menu Advanced mode (strona 29), można wybrać wymienione rodzaje przeglądarek. Przeglądarka z kontrolką ActiveX Ta przeglądarka umożliwia podgląd obrazu zarówno w trybie wideo MPEG4, jak i JPEG. Tę przeglądarkę trzeba zainstalować przy pierwszym użyciu głównej przeglądarki. Przy pierwszym wyświetleniu głównej przeglądarki kamery Przy pierwszym logowaniu do kamery sieciowej zużyciem przeglądarki ActiveX (po kliknięciu na wariancie Enter w celu wyświetlenia głównej przeglądarki) pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy Java Plug-in Ver _01, Ver _02, Ver _03, Ver _04 Aby włączyć moduł dodatkowy Java W grupie Java (Sun) zaznacz pole Use Java2v1.4.2_xx for <applet> (requires restart). Aby zainstalować moduł dodatkowy Java Pobierz środowisko Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) z witryny Sun Microsystems Inc. i zainstaluj je, wykonując polecenia programu instalacyjnego. Uwagi Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację i ręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków owielkości Medium (Średni). Logowanie strona powitalna 15

16 Konfiguracja głównej przeglądarki W tym podrozdziale opisano funkcje elementów woknie głównej przeglądarki. Szczegółowe opisy poszczególnych elementów można znaleźć na wskazanych stronach. Główna przeglądarka Sekcja sterowania kamerą Frame rate (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 29) JPEG.) Określa szybkość transmisji obrazu (w klatkach na sekundę). View size Obsługa kamery Określa wielkość okna monitora (strona 18). Sekcja sterowania kamerą Sekcja monitora obrazu Główne menu Digital zoom Klikając na tych wariantach, można zmienić poziom powiększenia cyfrowego (strona 18). Główne menu Setting Kliknij na tym wariancie, aby wyświetlić menu administratorskie Easy mode. (Patrz podrozdział Podstawowe operacje w menu Easy mode na stronie 22.) Funkcja ta jest dostępna tylko po zalogowaniu się jako administrator. Home Wyświetla stronę powitalną. Player Kliknij na tym wariancie, aby pobrać wbudowany w kamerę program SNC video player. Umożliwia on użycie komputera do odtwarzania danych wideo / audio zapisanych przez kamerę. (Patrz podrozdział Użycie programu SNC video player odtwarzanie pliku wideo / audio zapisanego w kamerze na stronie 58.) Capture Kliknij na tym wariancie, aby przechwycić obraz fotograficzny rejestrowany przez kamerę i zapisać go w komputerze. (Patrz podrozdział Przechwytywanie podglądanego obrazu na stronie 18.) Trigger (Pojawia się tylko wówczas, gdy jest wybrany tryb przeglądarki (Viewer mode, strona 37) Full, a w menu Trigger Setting (strona 49) wybrana jest co najmniej jedna funkcja wyzwalana.) Wybierz z listy funkcję, której chcesz użyć, i kliknij na ikonie. Umożliwia to wysłanie obrazu rejestrowanego przez kamerę na serwer FTP (strona 19), wysłanie go w postaci załącznika do a (strona 19), zapis obrazu w wewnętrznej pamięci (strona 20) i zmianę stanu (włączenie / wyłączenie) wyjścia alarmowego (strona 20). 16 Konfiguracja głównej przeglądarki

17 Transmission (przełączanie między trybami transmisji TCP/UDP) (Pojawia się tylko wówczas, gdy wybrany jest tryb wideo (Video mode, strona 29) MPEG4 i używana jest przeglądarka ActiveX.) Podgląd obrazu Można monitorować obraz z kamery w oknie monitora głównej przeglądarki. Każde kliknięcie powoduje kolejno wybór jednego znastępujących trybów transmisji obrazu i dźwięku: TCP, UDP (Unicast) i UDP (Multicast) (strona 21). Ostatnio wybrany tryb jest zapamiętywany w komputerze i przywracany przy kolejnym uruchomieniu. (głośność) (Pojawia się, gdy dla parametru Microphone (strona 30) wybrane jest ustawienie On.) Aby wyregulować głośność, przeciągaj suwak na ikonie. Po kliknięciu na ikonie ikona przybiera wygląd, a dźwięk jest wyciszany. Aby włączyć dźwięk, ponownie kliknij na ikonie. Podgląd obrazu z kamery 1 Zaloguj się na stronę główną, aby wyświetlić okno głównej przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie 14. Obsługa kamery Jeśli ikona głośności nie pojawia się w związku zużyciem przeglądarki opartej na aplecie Java, może to świadczyć o wyborze kodera-dekodera audio innego niż G.711(64kbps) (strona 30) lub o niewłaściwej instalacji pakietu Java. Aby sprawdzić, czy pakiet Java jest właściwie zainstalowany, zapoznaj się z podpunktem Przeglądarka oparta na aplecie języka Java z punktu Informacja o oknach przeglądarek na stronie Wybierz szybkość klatek (tylko przy wybranym trybie wideo (Video mode) JPEG). Monitor obrazu Kliknij na liście Frame rate i wybierz żądaną liczbę klatek transmitowanego obrazu na sekundę. Do wyboru są ustawienia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 i 30 fps (klatek na sekundę). Przy wybranym ustawieniu 30 fps obraz jest przesyłany z maksymalną szybkością, na jaką pozwala łącze (maksymalnie 30 klatek na sekundę). Ustawienia częstotliwości przesyłania klatek oznaczają maksymalną liczbę klatek, które można przesłać. Liczba faktycznie przesyłanych klatek będzie zależała od środowiska sieciowego i ustawień kamery (wielkości obrazu i jakości obrazu). Widać w nim obraz z kamery. U góry okna jest wyświetlana data i godzina. Podgląd obrazu 17

18 3 Wybierz wielkość okna monitora. Kliknij na liście View size i wybierz wielkość Auto, , lub W przypadku ustawienia Auto wielkość okna zależy od wielkości obrazu wybranej na stronie ustawień Camera (strona 30). Przechwytywanie podglądanego obrazu Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w komputerze. Przechwytywanie podglądanego obrazu Obsługa kamery Powiększanie podglądanego obrazu 1 Kliknij na ikonie Digital zoom. 2 Kliknij na fragmencie, który chcesz powiększyć. Obraz jest powiększany mniej więcej 1,5 raza, a kliknięte miejsce znajduje się na środku. 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Kliknij na ikonie Capture. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i pojawi się w oknie monitora. Przeglądarka ActiveX Ikona powiększenia cyfrowego przyjmie wygląd. 3 Aby zakończyć powiększane, kliknij na ikonie. Przeglądarka z apletem Java 3 Aby usunąć obraz fotograficzny, kliknij na wariancie Cancel lub Close. 18 Przechwytywanie podglądanego obrazu

19 Zapis przechwyconego obrazu Przeglądarka ActiveX 1 Przechwyć podglądany obraz. 2 Kliknij na wariancie Save. Pojawi się okno dialogowe Save As. Wysyłanie pliku zobrazem Przechwycony obraz fotograficzny można wysłać jako załącznik do a lub na serwer FTP. Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcje (smtp) i FTP client i prawidłowo zdefiniować adresy w menu ustawień Trigger w menu Advanced mode (strona 49). Wysyłanie podglądanego obrazu em 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant . Obsługa kamery 3 Z listy Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. Przeglądarka z apletem Java 1 Przechwyć podglądany obraz. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Save with a new name. Pojawi się okno dialogowe Save Picture. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i załączony do a, który zostanie następnie wysłany pod wskazany adres. Wysyłanie podglądanego obrazu na serwer FTP 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant FTP. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i przesłany na serwer FTP. 3 Z listy Save as type wybierz format JPEG lub Bit map. 4 W polu File name wpisz nazwę pliku, w polu Save in wskaż miejsce zapisu, po czym kliknij na wariancie Save. Wysyłanie pliku z obrazem 19

20 Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery Można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii i zapisać go w wewnętrznej pamięci kamery. Aby użyć tej funkcji, trzeba włączyć funkcję Image memory i wybrać ustawienia pamięci obrazu w menu Trigger setting w menu Advanced mode (strona 49). Sterowanie wyjściem alarmowym Można uaktywniać (zamykać) wyjście alarmowe lub je wyłączać (otwierać obwód). Aby użyć tej funkcji, trzeba uaktywnić funkcję Alarm output w menu Trigger setting w menu Advanced mode (strona 49). 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. Obsługa kamery 1 Wyświetl obraz z kamery w oknie monitora. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Image memory. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Obraz fotograficzny z momentu kliknięcia zostanie przechwycony i zapisany w wewnętrznej pamięci kamery. 2 Z listy funkcji wyzwalanych wybierz wariant Alarm output. 3 Kliknij na ikonie funkcji wyzwalanych. Każde kliknięcie na przemian powoduje uaktywnienie (zamknięcie) wyjścia alarmowego lub jego wyłączenie (rozwarcie obwodu). Wskazówka Informacje o podłączaniu urządzeń peryferyjnych do wyjścia alarmowego portu WE/WY podano w dostarczonej Instrukcji instalacji. 20 Zapis obrazu fotograficznego w wewnętrznej pamięci kamery / Sterowanie wyjściem alarmowym

21 Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP Do transmisji danych wideo i audio może służyć port komunikacyjny TCP lub UDP. Z funkcji tej można korzystać przy wybranym trybie wideo (Video mode, strona 29) MPEG4, gdy używana jest przeglądarka ActiveX. odbywa się z użyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol) i techniki UDP multicast. Wybierając ten tryb, można zmniejszyć obciążenie sieci transmisją związaną z kamerą. Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowany router, który nie obsługuje transmisji multicast, albo zapora ogniowa, obraz i dźwięk mogą być odtwarzane niewłaściwie. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP lub UDP (Unicast). 1 Wyświetl główną przeglądarkę. 2 Kliknij na ikonie wyboru transmisji TCP/UDP. Pojawi się okno dialogowe wyboru trybu transmisji. 4 Kliknij na wariancie OK, aby zamknąć okno dialogowe. Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień transmisji, kliknij na wariancie Cancel. Obsługa kamery 3 Wybierz jedno z następujących ustawień: TCP, UDP (Unicast) lub UDP (Multicast). TCP: normalnie wybrane jest to ustawienie. Kiedy wybrany jest port komunikacyjny TCP, transmisja obrazu i dźwięku odbywa się z użyciem protokołu HTTP. Protokół HTTP jest wykorzystywany do odczytu zwykłych stron www. W środowiskach umożliwiających odczyt stron www, oglądanie obrazu i dźwięku jest możliwe po wybraniu portu TCP. UDP (Unicast): kiedy wybrany jest port komunikacyjny UDP (Unicast), transmisja obrazu i dźwięku odbywa się z użyciem protokołu RTP (Real-time Transport Protocol). Ponieważ protokół RTP jest przeznaczony do transmisji obrazu idźwięku, obraz i dźwięk powinny być płynniejsze niż przy ustawieniu TCP (HTTP). Jeśli jednak między kamerą a komputerem jest zainstalowana zapora ogniowa, a także w przypadku pewnych konfiguracji sieci, wybór ustawienia UDP (Unicast) może nie pozwalać na prawidłowe odtwarzanie obrazu i dźwięku. W takim przypadku należy wybrać ustawienie TCP. UDP (Multicast): ten tryb można wybrać, gdy dla trybu Multicast streaming (strona 29) wybrane jest ustawienie On. Kiedy wybrany jest port transmisji UDP (Multicast), transmisja obrazu i dźwięku Przełączanie trybu transmisji TCP/UDP 21

22 Administrowanie kamerą Administrowanie kamerą W tym rozdziale opisano funkcje kamery dostępne dla administratora. Podgląd obrazu z kamery opisano w rozdziale Obsługa kamery na stronie 13. Menu ustawień administratorskich obejmuje menu Easy mode (ustawienia podstawowe) i menu Advanced mode (ustawienia szczegółowe zależne od kategorii użytkownika). W tym rozdziale opisano podstawowe operacje w menu Easy mode, poszczególne opcje w tym menu, anastępnie menu Advanced mode. Podstawowe operacje w menu Easy mode Menu Easy mode umożliwia zmianę podstawowych ustawień kamery. Aby je wyświetlić, kliknij na ikonie Setting w oknie głównej przeglądarki. Jeśli dla parametrów White balance, Image quality i Image size w menu Advanced mode wybrane są ustawienia niewystępujące w menu Easy mode, to odpowiednie przyciski opcji mogą wskazywać, że nie jest wybrane żadne ustawienie. W takim przypadku żądane ustawienie można wybrać, klikając na odpowiednim przycisku. 3 Klikając na przyciskach opcji widocznych w menu Easy mode, możesz wybierać żądane ustawienia. Możesz też kliknąć na przycisku ustawień, aby wyświetlić menu niższego poziomu i wybrać z niego szczegółowe ustawienia. Zmiana ustawienia w menu Easy mode obowiązuje od momentu wybrania nowego ustawienia. Szczegółowe informacje o poszczególnych ustawieniach podano w punkcie Zawartość menu Easy mode na stronie Po wybraniu ustawień kliknij na przycisku. Z powrotem pojawi się główna przeglądarka. Zawartość menu Easy mode Wybieranie ustawień w menu Easy mode 1 Zaloguj się i wyświetl główne okno przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie Kliknij na ikonie Setting. Pojawi się okno dialogowe uwierzytelnienia. Wprowadź nazwę i hasło administratora. Fabrycznie nazwa i hasło administratora brzmią admin. Pojawi się menu Easy mode. Wyświetla menu Advanced mode (strona 25). White balance Określa tryb balansu bieli. Można wybrać ustawienie Auto, Indoor (pomieszczenie) lub Outdoor (plener). Mount Umożliwia obrót wyświetlanego obrazu o 180. Wybierz ustawienie Desk top, gdy kamera stoi na stole itp., lub ustawienie Ceiling, gdy kamera jest przymocowana do sufitu. Bez względu na sposób instalacji, zawsze można oglądać właściwy obraz. 22 Podstawowe operacje w menu Easy mode

23 Blue LED Określa jasność niebieskiej diody LED u góry kamery. Można wybrać ustawienie Bright (jasna), Dark (ciemna) lub Off (wyłączona). Brightness Określa jasność obrazu z kamery (11 poziomów). Kliknij na przycisku żądanej jasności. Przycisk z lewej strony oznacza najmniejszą jasność (Dark), a z prawej strony największą jasność (Bright). Image quality Określa jakość obrazu z kamery. Normalnie należy wybierać ustawienie Normal. Aby nadać priorytet prędkości transmisji i uzyskać płynny obraz, wybierz ustawienie Low. Aby nadać priorytet jakości obrazu, wybierz ustawienie High. Menu Easy mode ( ) Pojawia się po kliknięciu w menu Easy mode na przycisku (SMTP). Kiedy w kamerze wybrany jest tryb wideo (Video mode) MPEG4, w czasie przesyłania a mogą występować zniekształcenia obrazu zawartego w sygnale całkowitym wizji reprodukowanym przez złącze wyjścia wideo kamery. W zależności od stanu łącza uzyskanie płynnego obrazu bywa niemożliwe mimo zmiany ustawienia na Low. Image size Określa wielkość obrazu z kamery. Można wybrać ustawienie (VGA), (QVGA) lub (QQVGA). Administrowanie kamerą Microphone Określa, czy przesyłany ma być dźwięk z wbudowanego mikrofonu, czy z gniazda wejścia mikrofonowego m. Aby dźwięk był przesyłany z mikrofonu kamery, wybierz ustawienie On. Po zmianie ustawienia parametru Microphone naciśnij przycisk odświeżania okna przeglądarki, aby uwzględnić dokonaną zmianę. Date & time setting Po kliknięciu na przycisku Setting, data i godzina kamery jest nastawiana na podstawie wskazań z komputera. W zależności od środowiska sieciowego, nastawiona godzina może nie być identyczna z czasem zegarowym. (SMTP) Określa ustawienia wysyłania a z załączonym plikiem zawierającym podglądany obraz. Kliknij na przycisku (SMTP), a pojawi się menu ustawień Easy mode ( ) (strona 23). (SMTP) Wybierz ustawienie On, aby korzystać z funkcji (SMTP). Po wybraniu ustawienia On wyświetlone zostaną dostępne ustawienia. Aby nie używać tej funkcji, wybierz ustawienie Off i kliknij na przycisku OK. SMTP server name Wpisz nazwę serwera SMTP (wysyłania poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Authentication Określ uwierzytelnianie wymagane przy wysyłaniu a. None: to ustawienie można wybrać, jeśli wysłanie a nie wymaga uwierzytelnienia. SMTP Authentication: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia. POP before SMTP: to ustawienie należy wybrać, jeśli wysłanie a wymaga uwierzytelnienia POP before SMTP. POP server name Wpisz nazwę serwera SMTP (odbioru poczty, maksymalnie 64 znaki) lub jego adres IP. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia z użyciem konta użytkownika POP. Podstawowe operacje w menu Easy mode 23

24 User name, Password Wpisz nazwę i hasło użytkownika konta pocztowego. Jest to konieczne, gdy serwer SMTP wysyłający e dokonuje uwierzytelnienia. Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Aby użyć dwóch lub większej liczby adresów, wprowadź je w menu ustawień (SMTP) (strona 39) w menu Advanced mode. Administrator address Wpisz adres administratora kamery (maksymalnie 64 znaki). Pod ten adres będą wysyłane e zwrotne oraz e systemowe z serwera pocztowego. Every 1 hour: kamera wysyła z załączonym plikiem co godzinę. Every 6 hours: kamera wysyła z załączonym plikiem co 6 godzin. OK Kliknij na tym przycisku po wybraniu ustawień. Pojawi się wówczas okno dialogowe Send a test mail? (Wysłać próbny ?). Aby wysłać próbny na wskazany adres, kliknij na przycisku OK. Aby nie wysyłać a, kliknij na przycisku Cancel. Cancel Kliknij na tym przycisku, aby zrezygnować ze zmian ustawień i przywrócić poprzedni stan. Subject Wpisz temat wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Administrowanie kamerą Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki, przejście do nowego wiersza liczy się za dwa znaki). Mode Określa tryb wysyłania a. Motion detection: plik z obrazem zostanie wysłany, gdy kamera wykryje ruch. Po wybraniu trybu Motion detection kamera wykrywa ruch w rejestrowanym obrazie przy użyciu wbudowanej funkcji wykrywania ruchu. W przypadku wykrycia ruchu, wysyłany jest z załączonym obrazem. Szczegółowe ustawienia wykrywania ruchu przez kamerę wybiera się w menu ustawień Motion detection (strona 53) w menu Advanced mode. Obraz załączany do a pochodzi z chwili, w której działa funkcja wykrywania ruchu kamery. Jeśli następny ruch zostanie wykryty w czasie przetwarzania pierwszego obrazu, to zostanie zignorowany. Funkcja wykrywania ruchu może działać niewłaściwie w następujących przypadkach: w czasie zmieniania ustawień kamery w menu ustawień Camera, gdy obiekt jest ciemny, gdy kamera drga ze względu na niestabilną instalację. Periodical sending: wysyłanie pliku z obrazem co określony czas. Po zaznaczeniu tego wariantu wybierz ustawienie Every 1 hour (co godzinę) lub Every 6 hours (co 6 godzin). 24 Podstawowe operacje w menu Easy mode

25 Podstawowe operacje w menu Advanced mode Przykład: menu ustawień System Menu Advanced mode umożliwia dostosowanie wszystkich ustawień kamery do wymagań użytkownika. Aby wyświetlić menu Advanced mode, kliknij na przycisku Setting na stronie powitalnej lub na przycisku w menu Easy mode. Wybieranie ustawień w menu Advanced mode 1 Zaloguj się i wyświetl główne okno przeglądarki. Sposób logowania opisano w punkcie Logowanie użytkownika (User) na stronie Kliknij na wariancie Setting na stronie powitalnej. Pojawi się okno dialogowe uwierzytelnienia. Wprowadź nazwę i hasło administratora. Fabrycznie, nazwa i hasło administratora brzmią admin. Pojawi się menu Advanced mode. 4 Wybierz żądaną zakładkę nad menu ustawień, anastępnie ustawienia z tej zakładki. Przykład: zakładka Date & time w menu ustawień System Administrowanie kamerą W celu wyświetlenia menu Advanced mode można też wykonać następujące czynności: 1 Kliknij na przycisku Enter na stronie powitalnej, aby wyświetlić główną przeglądarkę. 2 W oknie głównej przeglądarki kliknij na ikonie Setting, aby wyświetlić menu Easy mode. 3 Kliknij na przycisku. 3 Kliknij na nazwie żądanego menu ustawień (na przykład: System) wyświetlanej z lewej strony menu Advanced mode. Pojawi się wybrane menu ustawień. Informacje o zakładkach i ustawieniach w menu ustawień podano na stronach 26 do Po wybraniu ustawień kliknij na przycisku OK. Wybrane ustawienia zaczną obowiązywać. Aby zrezygnować ze zmiany ustawień i przywrócić poprzednie ustawienia, kliknij na przycisku Cancel. Przyciski wspólne dla wszystkich menu ustawień Poniższe przyciski występują we wszystkich menu ustawień, w których są potrzebne, a ich funkcja jest jednakowa w każdym menu. Kliknij na tym przycisku, aby zatwierdzić ustawienia. Kliknij na tym przycisku, aby odrzucić wprowadzone wartości i przywrócić poprzednie ustawienia. Podstawowe operacje w menu Advanced mode 25

26 ogólna o menu ustawień Między zmianą ustawienia w menu ustawień a wyłączeniem kamery musi upłynąć co najmniej 10 sekund. Natychmiastowe wyłączenie kamery może być przyczyną niewłaściwego zapisu zmienionych ustawień. Zawartość menu Advanced mode (SMTP) Wyświetla menu ustawień (SMTP) służące do wysyłania a. ( Wysyłanie obrazu em menu ustawień (SMTP) na stronie 39.) FTP client Wyświetla menu ustawień FTP client służące do wysyłania pliku z obrazem na serwer FTP. ( Wysyłanie obrazów na serwer FTP menu ustawień FTP client na stronie 42.) Image memory Wyświetla menu ustawień Image memory służące do zapisywania pliku z obrazem / dźwiękiem w wewnętrznej pamięci kamery. ( Zapis obrazów w pamięci menu ustawień Image memory na stronie 44.) Administrowanie kamerą Wyświetla menu Easy mode (strona 22). System Wyświetla menu ustawień System. ( Konfiguracja systemu menu ustawień System na stronie 27). Camera Wyświetla menu ustawień Camera służące do wybierania ustawień obrazu i dźwięku z kamery. ( Ustawienia obrazu i dźwięku z kamery menu ustawień Camera na stronie 29.) Network Wyświetla menu ustawień Network służące do wybierania ustawień sieci. ( Konfiguracja sieci menu ustawień Network na stronie 33.) User Wyświetla menu ustawień User służące do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła używanych przy logowaniu. ( Ustawienia użytkownika menu ustawień User na stronie 37.) Security Wyświetla menu ustawień Security służące do wskazywania komputera, który ma prawo łączyć się zkamerą. ( Ustawienia zabezpieczeń menu ustawień Security na stronie 38.) FTP server Wyświetla menu FTP Server służące do wybierania ustawień funkcji serwera FTP w kamerze. ( Pobieranie obrazów z kamery menu ustawień FTP server na stronie 48.) Alarm output Wyświetla menu ustawień Alarm output służące do sterowania wyjściem alarmowym kamery. ( Ustawienia wyjścia alarmowego menu ustawień Alarm output na stronie 48.) Trigger Wyświetla menu ustawień Trigger określające operacje wykonywane po kliknięciu na przycisku wyzwalania wgłównej przeglądarce. ( Ustawienia funkcji wyzwalanych ze strony przeglądarki menu ustawień Trigger na stronie 49.) Schedule Wyświetla menu ustawień Schedule (harmonogramu) dla funkcji klienta FTP, (SMTP), Image memory i Alarm output. ( Ustawienia harmonogramu menu ustawień Schedule na stronie 51). Alarm buffer Wyświetla menu ustawień Alarm buffer z ustawieniami bufora, w którym po wykryciu alarmu jest zapisywany obraz i dźwięk. ( Ustawienia bufora alarmu menu ustawień Alarm buffer na stronie 51.) Motion detection Wyświetla menu ustawień Motion detection służące do wybierania ustawień funkcji wykrywania ruchu przez kamerę. ( Ustawienia funkcji wykrywania ruchu menu ustawień Motion detection na stronie 52.) 26 Podstawowe operacje w menu Advanced mode

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation 3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation 3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 3.0 SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery.

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E)

WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E) Instrukcja obsługi Kamera sieciowa Model WV-NP502E WV-NW502SE WV-NP502E WV-NW502SE (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E) W niniejszej instrukcji nie przedstawiono końcowej części oznaczenia modelu.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Nowy sieciowy nadajnik sygnału wideo H.264 Instrukcja obsługi

Nowy sieciowy nadajnik sygnału wideo H.264 Instrukcja obsługi Nowy sieciowy nadajnik sygnału wideo H.264 Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: NLS-1401 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B2331(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-1011

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-1011 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SND-1011 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy Samsung

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

3GPP Professional Revolving PT Internet Camera Instrukcja obsługi

3GPP Professional Revolving PT Internet Camera Instrukcja obsługi 3GPP Professional Revolving PT Internet Camera Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Spis treści Spis treści...2 Zawartość zestawu... 3 Wymagania systemowe... 4 Wstęp...5 Funkcje i zalety... 5 Opis produktu...

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR

MONITOR LCD 22 Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR Instrukcja obsługi SME-2220N/4220N/4221N/4220P/4221P wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA Produkt umożliwia współbieżne, 8-kanałowe nagrywanie obrazów

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-7000

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-7000 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-7000 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy Samsung

Bardziej szczegółowo

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI model DS-2CD8153F-E DS-2CD8133F-E KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR Wersja 1.02

Bardziej szczegółowo

AirLive Firmware 100/325/2050 IP Cam Instrukcja Obsługi

AirLive Firmware 100/325/2050 IP Cam Instrukcja Obsługi AirLive Firmware 100/325/2050 IP Cam Instrukcja Obsługi Prawa własności i prawa intelektualne Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, czy

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-7080/SND-7080F

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SND-7080/SND-7080F KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SND-7080/SND-7080F Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY KODER WIDEO. Instrukcja Obsługi SPE-101

SIECIOWY KODER WIDEO. Instrukcja Obsługi SPE-101 SIECIOWY KODER WIDEO Instrukcja Obsługi SPE-101 Sieciowy Koder Wideo Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe jest zarejestrowanym logo

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo