INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel , fax

2 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora CP 18 RD bądź CP 19 RD;..3 B. Za pomocą webserwera;..4 II. Sterowanie przez webserwer. Podłączenie i konfiguracja:...7 A. połączenie bezpośrednie z urządzeniem za pomocą kabla sieciowego;...7 B. połączenie z urządzeniem poprzez router;..14 III. Aplikacja RD4 updater..14 A. Przeznaczenie; 14 B. Instalacja i podłączenie urządzenia;...15 C. Aktualizacja oprogramowania;..16 D. Ustawienie adresu IP; 20 E. Ustawienia czasu;..21 F. Utworzenie kopii zapasowej ustawień..22 G. Wczytanie kopii zapasowej;..22 2

3 I. USTAWIENIE ORIENTACJI WENTYLATORÓW Przy pierwszym uruchomieniu rekuperatora z automatyką RD4 niezbędne jest określenie który z wentylatorów (M1 lub M2 oznaczenia na naklejkach umieszczonych na wentylatorze ) ma być wentylatorem nawiewnym. W tym celu na regulatorze należy ustawić parametr 216. Dopiero po świadomym wyborze orientacji jednostki urządzenie zostanie aktywowane. Określenie orientacji urządzenia jest możliwe po przeprowadzeniu poniższych czynności za pomocą regulatora CP 18/19 RD bądź webserwera: A. Za pomocą regulatora CP 18 RD bądź CP 19 RD: Opcja ta wymaga podłączenia do urządzenia regulatora CP 18 RD bądź 19 RD. Przegląd dostępnych opcji i zmiana ustawień jest realizowana za pomocą pokrętła. Zatwierdzanie wyborów dokonuje się poprzez naciśnięcie na pokrętło (w CP 18 RD) bądź poprzez przycisk znajdujący się w środku pokrętła (CP 19 RD). Procedura: Przejście z ekranu głównego do ustawień poprzez przytrzymanie przycisku przez co najmniej 3 sekundy; Wybór opcji Ustawienia serwisowe (Service setting); Wpisanie hasła serwisowego; Przejście po kolei przez opcje: Ustawienia parametrów Konfiguracja Parametr 216 Wentylator nawiewny (Parametrs setting Configuration Sup. Fan.). Parametr 216 przed pierwszym uruchomieniem standardowo posiada wartość ***. Z tego powodu należy dokonać zmiany wartości na M1 bądź M2, które odpowiadają oznaczeniom wentylatorów. Oznaczenia wentylatorów są przedstawione na rysunku poniżej: 3

4 B. Za pomocą webserwera: Przed skorzystaniem z tej opcji potrzebne jest podłączenie urządzenia do komputera: bezpośrednio (za pomocą kabla) bądź poprzez router. Konieczne jest również, aby komputer posiadał podłączenie do Internetu. Opis takiego podłączenia i przeprowadzenia konfiguracji połączenia jest dostępny w rozdziale Procedura: Wpisanie w przeglądarce adresu IP sterownika urządzenia (w standardzie ); Po kilku sekundach pojawi się menu główne. Wybór opcji Service settings, a następnie wpisanie hasła serwisowego; 4

5 Przejście do opcji Parameters setting i zaznaczenie karty Configuration; Orientację urządzenia definiuje się poprzez wybór wentylatora nawiewnego w opcji Unit orientation setting; Po dokonaniu wyboru wentylatora nawiewnego konieczne jest zapisanie zmiany poprzez naciśnięcie przycisku Save. 5

6 Orientacja jednostki w zależności od wybranej wartości parametru 216: a) 216. Went. naw. = M1 b) 216. Wen. naw. = M2 6

7 II. STEROWANIE PRZEZ WEBSERVER. PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA. Jednostki wyposażone w automatykę RD4 posiadają w standardzie możliwość sterowania urządzeniem poprzez webserver. Dostęp do tej opcji wymaga jednak odpowiedniego podłączenia oraz konfiguracji połączenia. Istnieją dwie drogi połączenie urządzenia z komputerem: bezpośrednio za pomocą kabla oraz pośrednio poprzez sieć bezprzewodową po podłączeniu urządzenia do routera. A) Połączenie bezpośrednie z urządzeniem za pomocą kabla W tym miejscu zostanie omówiony proces podłączenia, a następnie konfiguracji połączenia z urządzeniem w przypadku połączenia bezpośredniego. 1) Otworzyć klapę serwisową i następnie zdjąć płytę ochronną sterownika; 2) Znaleźć na płytce moduł Connect ME 9210 i podłączyć do niego kabel sieciowy z wtyczką RJ45; 3) Drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyć do komputera (kabel należy przeprowadzić poprzez dławnicę. Po wykonaniu tych czynności można przejść do konfiguracji połączenia na komputerze, do którego zostało podłączone urządzenie. Jej przebieg może delikatnie się różnić w zależności od posiadanego systemu operacyjnego. Poniżej zostanie przedstawiona konfiguracja na dwóch rodzajach systemów: Windows XP oraz Windows 7: Windows XP: 1) W menu Start wybieramy Ustawienia i następnie Połączenia sieciowe; 2) Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć na Połączenie lokalne i następnie wybrać Właściwości; 7

8 3) Po ukazaniu się okna właściwości należy przejść do Protokołu internetowego TCP/IP i przejść do jego Właściwości ; 4) W wyświetlonym oknie należy przejść z trybu automatycznego uzyskiwania adresu IP na tryb ręczny; 5) W polu Adres IP należy wpisać: x (x oznacza, że można w tym miejscu wpisać dowolną liczbę z zakresu od 1 do 255 z wyłączeniem 20); 8

9 6) W polu Maska podsieci należy wpisać i następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany poprzez przycisk OK. Windows 7: 1) W menu Start należy wybrać Panel sterowania; 2) Z dostępnych opcji należy poniżej Sieć i Internet wybrać w Wyświetl stan sieci i zadania; 9

10 3) Po ukazaniu się okna dialogowego należy przejść do przejść do opcji Zmień ustawienia karty sieciowej znajdującej się po lewej stronie; 4) Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć na Połączenie lokalne i następnie wybrać Właściwości; 10

11 5) Po ukazaniu się okna właściwości należy przejść do Protokołu internetowego TCP/IP i przejść do jego Właściwości ; 6) W wyświetlonym oknie należy przejść z trybu automatycznego uzyskiwania adresu IP na tryb ręczny; 7) W polu Adres IP należy wpisać: X (X oznacza, że można w tym miejscu wpisać dowolną liczbę z zakresu od 1 do 255 z wyłączeniem 20); 8) W polu Maska podsieci należy wpisać i następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany poprzez przycisk OK. 11

12 B. Podłaczenie urządzenia poprzez Router Podłączenie urządzenia przez router daje możliwość sterowania poprzez dowolne urządzenie (komputer, tablet, smartphone itp. ) posiadającego przeglądarkę internetową. Przy konfiguracji routera należy zwrócić uwagę na następujące czynności: 1. Konfiguracja routera. Konfiguracja routera powinna odbyć się w oparciu o oryginalne sterowniki dostarczane z urządzeniem. Na etapie konfiguracji routera należy wybrać opcję podłączenia urządzenia bazując na stałym adresie IP. W polu Adres IP należy wpisać: X (X oznacza, że można w tym miejscu wpisać dowolną liczbę z zakresu od 1 do 255 z wyłączeniem 20); Należy nazwać sieć np. Rekuperator_Atrea i określić czy do urządzenia ma być swobodny dostęp czy ograniczony hasłem. 2. Podłączenie urządzenia Należy podłączyć urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego 12

13 Po skonfigurowaniu routera i podłączeniu do rekuperatora należy wyszukać za pomocą zewnętrznego urządzenia z wi-fi (komputer, tablet, telefon ) zapisaną przez nas sieć. Po podłączeniu do sieci w przeglądarce wpisujemy adres karty sieciowej rekuperatora: łącząc się z panelem sterowniczym: 13

14 III. Aplikacja aktualizacyjna RD4 A. Przeznaczenie Aktualizacja i dodatkowe zarządzanie centralą wentylacyjną DUPLEX wyposażoną w system regulacji RD4. Gdzie jej szukać: Kiedy Twój komputer jest podłączony do centrali: - Przejdź do ustawień serwisowych (Service settings) - Przejdź do zakładki Firmware; - Wprowadź obowiązujące hasło serwisowe; - Naciśnij przycisk Open; 14

15 - W celu zainstalowania aplikacji aktualizacyjnej RD4 należy podążać za wyświetlanymi poleceniami. Kiedy komputer nie jest podłączony do urządzenia - Pobranie aplikacji jest możliwe poprzez skorzystanie z poniższego linku: B. Podłączenie urządzenia Po włączeniu aplikacji RD4 updater pojawia się poniższe okno dialogowe. Jeżeli znany jest adres IP centrali, należy wybrać opcję Manual setting, po czym należy wprowadzić odpowiedni adres IP. Jeżeli adres IP cenrtali nie jest znany, ale komputer i urządzenie znajdują się w tej samej sieci, należy wybrać opcję Search existing device i następnie kliknąć na przycisk Search. Z dostępnych adresów IP należy wybrać odpowiedni. Naciśnięcie przycisku Continue pozwoli na wybór odpowiedniego dalszego procesu. 15

16 Dostępne procesy 1) Aktualizacja oprogramowania (Device update) 2) Ustawienia adresu IP (IP address setting) 3) Ustawienia czasu (Time setting) 4) Kopia zapasowa ustawień (Setting backup) 5) Wczytanie ustawień z kopii zapasowej (Data refresh and setting) C. Aktualizacja oprogramowania Podczas dokonywania aktualizacji wszystkie nastawione parametry wentylacji są zachowane. Aktualizacja online Można ją przeprowadzić, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, a komputer posiada dostęp do internetu. Procedura: 1) Uruchom aplikację RD4 i podłącz urządzenie zgodnie z opisem z punktu 3; 2) Wybierz Device update, po czym naciśnij Continue; 3) Karta Update zostanie wyświetlona automatycznie po kilku sekundach. 16

17 1) Wybierz odpowiedni pakiet dla żądanej aktualizacji; 2) Naciśnij przycisk UPDATE; 3) Aktualizacja przebiega ok. 3 minut, po czym następuje automatyczny restart urządzenia. 4) Urządzenie jest gotowe do użytkowania po restarcie. Aktualizacja offline z zsynchronizowanych danych Może być stosowana, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, lecz nie ma dostępu do Internetu. Przed użyciem tego typu aktualizacji komputer musi być zsynchronizowany z aktualnymi danymi. Przeprowadzenie procesu synchronizacji danych (Komputer musi być podłączony do Internetu): 1) Otwórz aplikację aktualizacyjną RD4 2) Zaznacz opcję Synchronization i naciśnij Continue 17

18 Po kilku sekundach dane na komputerze będą zsynchronizowane z serwerem, który zapewnia bieżącą wersję oprogramowania do aktualizacji. Po przeprowadzeniu synchronizacji można podłączyć urządzenie zgodnie z opisem w 3 rozdziale. Procedura aktualizacji: 1) Uruchom aplikację RD4 i podłącz urządzenie zgodnie z opisem z 3 rozdziału. 2) Wybierz Device update, po czym naciśnij Continue, 3) Karta Update zostanie wyświetlona automatycznie po kilku sekundach, 4) Zaznacz pozycję Offline - synchronization. 1) Wybierz odowiedni pakiet dla żądanej aktualizacji, 2) Naciśnij przycisk UPDATE, 3) Aktualizacja przebiega ok. 3 minut, po czym następuje automatyczny restart urządzenia, 4) Urządzenie jest gotowe do użytkowania po restarcie. Aktualizacja offline z pliku Może być stosowana, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, lecz nie ma dostępu do internetu. Zapytaj swojego dostawcę centrali wentylacyjnej o przesłanie plików do aktualizacji przed wybraniem tej opcji. 18

19 Przebieg aktualizacji: 1) Uruchom aplikację RD4 i podłącz urządzenie zgodnie z opisem z 3 rozdziału. 2) Wybierz Device update po czym naciśnij Continue, 3) Karta Update zostanie wyświetlona automatycznie po kilku sekundach, 4) Zaznacz pozycję Offline-from file. 5) Naciśnij Open file i znajdź plik Packageslocal.xml w aktywnym oknie dialogowym, 6) W tym przypadku lista wersji oprogramowania zawiera tylko jeden pakiet 7) Naciśnij przycisk UPDATE, 8) Aktualizacja przebiega ok. 3 minut, po czym następuje automatyczny restart urządzenia, 9) Urządzenie jest gotowe d użytkowania po restarcie. 19

20 D. Ustawienie adresu IP Zmiana adresu IP może zostać przeprowadzona poprzez aplikację aktualizacyjną RD4, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera. Należy uważać przy wyborze tej funkcji! Niewłaściwe ustawienie wartości spowoduje, że połączenie z urządzeniem zostanie utracone! Procedura: 1) Uruchom aplikację RD4 i podłącz urządzenie zgodnie z opisem z 3 rozdziału. 2) Zaznacz IP adress setting, po czym naciśnij Continue, Spowoduje to wyświetlenie się okna zarządzania adresem IP. 1) Wprowadź żądane ustawienia sieciowe, 2) Naciśnij przycisk Set, nowe dane zostaną wprowadzone do pamięci, 3) Następnie pojawi się pytanie o automatyczny restart. 4) Po ponownym uruchomieniu komputera nowe ustawienia sieci zostaną zastosowane. 20

21 E. Ustawienia czasu Aplikacja RD4 umożliwia synchronizację danych i czasu z podłączonym komputerem. Procedura: 1) Uruchom aplikację RD4 i podłącz urządzenie zgodnie z opisem z 3 rozdziału, 2) Zaznacz Time setting i naciśnij Continue. Spowoduje to wyświetlenie się okna zarządzania czasem. 3) Wprowadź żądany czas oraz strefę czasową; 4) Naciśnij Set, ustawienia czasowe zostaną zastosowane. 21

22 H. Utworzenie kopii zapasowej ustawień Funkcja ta pozwala na eksport i tworzenie kopii zapasowych wszystkich parametrów urządzenia Procedura: 1) Uruchom aplikację RD4 i podłącz urządzenie zgodnie z opisem z 3 rozdziału. 2) Zaznacz Setting backup i naciśnij przycisk Continue, 3) Następnie wyświetli się okno dialogowe w celu zapisania pliku *.adb. Plik adb jest unikalnym formatem pliku systemu sterowania RD4. Jego odczyt jest możliwy jedynie przez aplikację RD4. I. Wczytanie ustawień z kopii zapasowej Funkcja odwrotna do tworzenia kopii zapasowej - przywrócenie parametrów następuje z zapisanego wcześniej pliku adb. Procedura: 1) Uruchom aplikację RD4 i podłącz urządzenie zgodnie z opisem z 3 rozdziału, 2) Zaznacz Data refresh and setting i naciśnij przycisk Continue, 3) Następnie wyświetli się okno dialogowe w celu otworzenia pliku *.adb. Dane z pliku zostaną wczytane po naciśnięciu przycisku Open. 22

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika serwera USB

Instrukcja użytkownika serwera USB Instrukcja użytkownika serwera USB Copyright 2010-1 - Informacja dotycząca praw autorskich Copyright 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Incorporated nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

OptiVision / OptiArc / OptiMax / OptiMax Pro

OptiVision / OptiArc / OptiMax / OptiMax Pro DIGITUS Plug&View OptiVision / OptiArc / OptiMax / OptiMax Pro Instrukcja Użytkownika DN-16027 / DN-16036 / DN-16037 / DN-16040 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net PL A0850 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione: Połączenie z modułem M875 i podstawowa konfiguracja 1. Łączenie PC z M875 W celu skonfigurowania M875 potrzebny jest komputer klasy PC z przeglądarką Internetową, który w dalszej części artykułu będziemy

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora

Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora mini NVR Opis produktu Mini NVR został specjalnie zaprojektowany dla systemu monitoringu w sieci. Posiada wbudowany system operacyjny Linux, który sprawia, że obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 MOBILNY INTERNET Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 Spis treści 1. Pierwsze kroki 3 Wprowadzenie 3 Specyfikacja techniczna 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Zasady użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo