Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012"

Transkrypt

1 O k r ę g P o m o r s k i Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji został wybrany przez instruktorów podczas Zjazdu Okręgu w dniu 16 maja 2010 roku w następującym składzie: - Przewodnicząca Zarządu - hm Anna Reda - Wiceprzewodniczący - phm Piotr Dudojć - Skarbnik - hm Joanna Tumasz - Członek Zarządu - pwd Karolina Aleksiejuk - Członek Zarządu - pwd Piotr Błaszkowski - Członek Zarządu - Sławomir Sawicki W skład Zarządu z urzędu weszli: - Komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek Matecznik hm Karolina Kustra - Komendant Pomorskiej Chorągwi Harcerzy im. hm RP Tomasza Strzembosza hm Maciej Starego - Okręgowy Kierownik Kół Przyjaciół Harcerstwa Julita Wasilczuk W styczniu 2011 pwd Piotr Błaszkowski złożył rezygnację z pracy w Zarządzie Okręgu. Powodem rezygnacji było podjęcie pracy zawodowej, której charakter uniemożliwiał wywiązywanie się z pełnionej funkcji. Zarząd Okręgu przyjął rezygnację w dniu 24 stycznia 2011 i dokooptował do składu Zarządu hm Roberta Mogiełkę. W czasie trwania kadencji Zarządu ustalono podział zadań pomiędzy niektórych członków Zarządu: - hm Joanna Tumasz odpowiedzialność za monitorowanie sytuacji finansowej Okręgu, składki oraz dokumentację finansowo gospodarczą Okręgu, - pwd Karolina Aleksiejuk ognisko harcerskie Widnokrąg, - phm Piotr Dudojć strona internetowa, schronisko harcerskie Borowo, - Sławomir Sawicki lokal biura Okręgu. Biuro Okręgu Pomorskiego ZHR: Gdańsk, ul. Zator Przytockiego 4; tel./fax: (58) ; e -mail:

2 W czasie kadencji wspomagali Zarząd jako jego Przedstawiciele: hm Adam Niemkiewicz Pełnomocnik ds. służby powodziowej (maj, czerwiec 2010), Magdalena Niemkiewicz Pełnomocnik ds. ogniska harcerskiego Widnokrąg (do grudnia 2010), phm Sławomir Kuszaj Pełnomocnik ds. schroniska harcerskiego w Borowie, pwd Rafał Kubiś do reprezentowania Okręgu na terenie miasta Sopot, phm Filip Bisztyga Pełnomocnik ds. organizacji Gali Jubileuszu Harcerstwa, hm Adam Niemkiewicz Pełnomocnik ds. wyjazdu do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II, phm Agata Mrall Koordynator Akcji Letniej 2011, phm Filip Bisztyga Koordynator Akcji Letniej 2012, pwd Krzysztof Kazub Pełnomocnik ds. sprzętu UKF, hm Ewa Jasińska, phm. Arkadiusz Witer, phm Paweł Korzenecki przedstawiciele ZHR w Zespole ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego powołanym przy Prezydencie Miasta Gdyni. Biuro Okręgu W czasie mijającej kadencji Biuro Okręgu prowadziły: - Dorota Suchy do sierpnia 2010, - Natalia Kiełkowska tymczasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu do grudnia 2010, - Katarzyna Stęplowska w wyniku konkursu od grudnia 2010 do chwili obecnej. Sprawy finansowe w Biurze Okręgu prowadziły: - Natalia Kiełkowska do grudnia 2011, - pwd Katarzyna Wojsław od stycznia 2012 oraz Księgowa Okręgu hm Małgorzata Stańczak Kowalczyk. W czasie tej kadencji udało się nam pozyskać dzięki dotacji z FIO nowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka) do biura Okręgu. Zostały też utworzone dwa stanowiska komputerowe, z których podczas swoich wizyt w biurze mogą korzystać instruktorzy i drużynowi. Poza tym bardzo usprawniliśmy kontakt Biura Okręgu z klientami zewnętrznymi, poprzez rezygnację z usług Telekomunikacji Polskiej (zachowując dotychczasowy numer telefonu) na rzecz Orange i zainstalowania ich wirtualnej centralki. Powodem takiej decyzji były docierające do nas skargi od różnych instytucji na bardzo utrudnione kontakty telefoniczne z biurem Okręgu. Problem polega na tym, że instytucje dzwonią w godzinach przedpołudniowych, kiedy to w Biurze Okręgu nikt nie pracuje. Obecna centralka działa w taki sposób, że w godzinach pracy Biura czy Księgowości Okręgu łączy w pierwszej kolejności z osobą, która w danym momencie ma dyżur w biurze, jeżeli nie zostanie odebrany telefon przełącza na kolejnego pracownika biura, jeżeli nadal nie zostanie podjęta rozmowa przełącza 2

3 na komórkę Przewodniczącej Okręgu. W godzinach przedpołudniowych zasada jest podobna: jeżeli pracownik biura nie odbierze telefonu, przełącza na kolejno zaprogramowane numery (pracownik biura, księgowości, Przewodnicząca). Siedziba Okręgu Przeznaczenie Lokal przy Zator-Przytockiego 4 w Gdańsku pełni następujące role: - biuro Okręgu Pomorskiego ZHR, - lokal na spotkania komisji, kapituł, rad oraz kursów, - siedziba Ogniska Harcerskiego Widnokrąg, - zuchówka 17 Gdańskiej Gromady Zuchowej Leśne Duszki i jednocześnie harcówka 17 Gdańskiej Drużyny Harcerek Cardiaca, - archiwum Okręgu Pomorskiego ZHR. Podnajemcy Część pomieszczeń podnajmujemy stowarzyszeniu: - Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Użyczenie Dzięki staraniom poprzednich Zarządów, a przede wszystkim obecnego Skarbnika hm Joanny Tumasz udało się w dniu 9 grudnia 2010 roku uzyskać na obecny lokal umowę użyczenia do dnia 31 lipca 2013 roku. Dzięki tej umowie możemy podnajmować lokal i ograniczyć koszty utrzymania siedziby Biura Okręgu. Okręg Pomorski ZHR w liczbach Według spisów za rok 2010, w jednostkach Okręgu funkcjonowało 1993 harcerek i harcerzy, a wg spisu za rok , w tym 1053 harcerek i 87 instruktorek oraz 659 harcerzy i 68 instruktorów. W ramach okręgu funkcjonują następujące Obwody: Obwód Gdyński (obszar Gdyni i Sopotu, przewodniczący Zarządu Obwodu pwd. Szymon Jeliński), Obwód Warmińsko Mazurski (obszar Warmii i Mazur, przewodniczący Zarządu Obwodu pwd. Bartosz Pietrzak, a od marca 2012 hm Małgorzata Siergiej). Praca Zarządu Okręgu hm Anna Reda Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR Zarząd Okręgu spotkał się dziesięciokrotnie na swoich posiedzeniach, jedno posiedzenie odbyło się w Gdyni w Muzeum Miasta na wystawie harcerskiej, jedno w schronisku 3

4 harcerskim w Borowie, wszystkie pozostałe w Biurze Okręgu. Poza tym Zarząd zmienił regulamin głosowania nad uchwałami Zarządu i wprowadził możliwość głosowania drogą internetową, co usprawniło jego pracę. Data Obecni Poruszana tematyka hm Anna Reda phm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz phm Piotr Dudojć pwd Karolina Aleksiejuk pwd Piotr Błaszkowski Sławomir Sawicki Julita Wasilczuk oraz goście: phm Mariusz Ossowski phm Alina Nowikowska phm Kamila Połomska phm Maciej Lipczyński hm Anna Reda phm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz phm Piotr Dudojć pwd Karolina Aleksiejuk pwd Piotr Błaszkowski Sławomir Sawicki Julita Wasilczuk hm Maciej Starego oraz gość phm Mariusz Ossowski hm Anna Reda hm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz pwd Karolina Aleksiejuk Sławomir Sawicki hm Maciej Starego 1. Ukonstytuowanie Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR 2. Powołanie Obwodu Gdyńskiego i zatwierdzenie składu Zarządu 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za rok Rachunek bankowy Okręgu w BRE Banku 5. Dyżury Zarządu Okręgu 6. Odprawa dla Komendantów obozów i kolonii, umowy obozowe 7. Spotkanie z Komisją Rewizyjną Okręgu 8. Akcja szkoleniowa Borneo 1. Podział zadań pomiędzy członków Zarządu 2. Sprawy KPH 3. Zatwierdzenie składu Zarządu w Obwodzie Warmińsko-Mazurskim 4. Przedstawienie przez Komendantów Chorągwi harmonogramu działań w chorągwiach 5. Podsumowanie Akcji Letniej 6. Praca Biura 7. Inne sprawy, m.in. podpisanie umowy z bankiem PKO SA, w którym jest możliwość tworzenia subkont 1. Pełnomocnik ds. 1% na rok Ubezpieczenie NNW Okręgu 3. Ustalenie zakresu pełnomocnictw dla obwodów 4. Ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentacji na Radzie Naczelnej 4 grudnia. 5. Otwarcie wystawy harcerskiej w Gdyni 6. Zamknięcie konta w BRE Banku 7. Konta Drużyn w PKO SA 8. Sprawy schroniska w Borowie 9. Akcja Zimowa Obchody 100-lecia harcerstwa 11. Świetlica Widnokrąg 12. Wybór Koordynatora Akcji Letniej Agaty Mrall 4

5 hm Anna Reda hm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz pwd Karolina Aleksiejuk pwd Piotr Błaszkowski hm Maciej Starego oraz goście phm Mariusz Ossowski phm Filip Bisztyga hm Robert Mogiełka hm Adam Niemkiewicz Muzeum Miasta Gdyni hm Anna Reda hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki phm Joanna Tumasz hm Karolina Kustra hm Anna Reda hm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz pwd Karolina Aleksiejuk hm Maciej Starego hm Robert Mogiełka oraz goście hm Maciej Karmoliński Damian Konopka Schronisko Harcerskie w Borowie hm Anna Reda phm Piotr Dudojć hm Joanna Tumasz hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki oraz goście hm Mariusz Ossowski phm Sławomir Kuszaj hm Ryszard Kandzora Cezary Grom Adam Kozłowski 13. Wybór Pełnomocnika Okręgu ds. Gali Okręgu oraz Dnia Myśli Braterskiej Filipa Bisztygi 14. Powołanie nowego Kierownika Biura Katarzyny Konczal 15. Zgłoszenie kandydatur do odznaczenia Prezydenta RP 1. Gala z okazji stulecia ZHR oraz dwudziestolecia Okręgu Pomorskiego ZHR 2. Ognisko Harcerskie Widnokrąg 3. Rezygnacja Piotra Błaszkowskiego i powołanie nowego członka Zarządu Roberta Mogiełki 4. Budżet Okręgu na Wyjazd Okręgu Pomorskiego na beatyfikację Jana Pawła II 6. Zlot Okręgu Pomorskiego ZHR 7. Pełnomocnictwo dla Rafała Kubisia do reprezentowania Okręgu na terenie Sopotu 8. Umowa użyczenia z miastem oraz nowa umowa z podnajemcą 1. Zwiedzanie wystawy harcerskiej 2. Gala 22 lutego 3. Włamanie do schroniska w Borowie 4. Lwów, Zlot Okręgu, Rzym-stan przygotowań 5. Zmiana operatora telefonicznego 1. Współpraca z Centrum Wychowania Morskiego 2. Elektroniczna Książka Finansowa Okręgu 3. Zlot Okręgu Pomorskiego 4. Zmiana operatora telefonicznego 5. Strona internetowa Okręgu 6. Muzeum Harcerskie przy Urzędzie Miasta Gdyni 7. Osobowość Prawna Okręgu 8. Książki inwentarzowe jednostek 9. Podział zadań członków Zarządu 10. Zatwierdzanie obozów 1. Oględziny Schroniska Harcerskiego w Borowie po włamaniach i dewastacji pomieszczeń 2. Ustalenie działań na najbliższy okres celem częściowego uruchomienia schroniska 5

6 hm Anna Reda phm Piotr Dudojć hm Joanna Tumasz hm Karolina Kustra hm Maciej Starego hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki oraz gość hm Mariusz Ossowski hm. Anna Reda hm. Karolina Kustra hm. Joanna Tumasz phm. Piotr Dudojć pwd. Karolina Aleksiejuk Sławomir Sawicki hm. Maciej Starego hm Robert Mogiełka oraz gość phm Arkadiusz Witer hm Anna Reda hm Joanna Tumasz phm Piotr Dudojć hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki Julita Wasilczuk oraz goście: phm Alina Nowikowska phm Maciej Lipczyński 1. Akcja Letnia 2011-sytuacja bieżąca na obozach, konta bankowe, wizytacje obozów 2. Odwiedziny Biskupa na obozie 3. Akcja szkoleniowa Borneo 4. Przyznanie Krzyży Honorowych ZHR 5. Zlot Okręgu- stan przygotowań 6. Pomnik Ireny Koniecznej-poparcie inicjatywy 7. Odmowa podpisania porozumienia współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym 8. Pielgrzymka do Swarzewa 9. Leśniczówka Harcerska w Borowie, ustalenie na sierpień spotkania z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych celem negocjacji warunków umowy 10. Lokal okręgu 11. Propozycja spotkania Zarządu i Rad Chorągwi 1. Lokal Okręgu 2. Muzeum Harcerstwa na Pomorzu pomysł powołania fundacji celem utworzenia muzeum 3. Podsumowanie Akcji Letniej Powołanie Szczepu w Kwidzynie 5. Zatwierdzenie bilansu Okręgu 6. Terminy Zjazdu Okręgu i zbiórki delegatów 7. Podsumowanie Zlotu Okręgu 8. Borowo rezygnacja Pełnomocnika, staranie o otrzymanie leśniczówki w użyczenie, zainstalowanie testowego alarmu 9. Praca Biura Okręgu zmiana pracownika ds. księgowych 1. Omówienie stanu przygotowań do Zjazdu Okręgu, 2. Przedstawienie Komisji Rewizyjnej zagadnień organizacyjnych i finansowych m.in. stan rozliczeń śródrocznych jednostek 3. Koszty pośrednie od zimowisk 4. Zatwierdzenie składu Zarządu w Obwodzie Warmińsko-Mazurskim 5. Borowo informacja od policji o złapaniu włamywaczy, decyzja o podaniu pod głosowanie na Zjeździe Okręgu dalszych działań związanych z utrzymaniem leśniczówki w Borowie 6. Ubezpieczenie NNW dla Okręgu proponowane przez Naczelnictwo 6

7 Najważniejsze wydarzenia minionej kadencji Wiele wydarzeń, w których występują działania na poziomie okręgu na stałe wpisało się w kalendarz imprez Okręgu Pomorskiego. Są to z pewnością: piesze wrześniowe Pielgrzymki do Swarzewa (w roku 2010 z rekordową liczbą 220 uczestników; gratulacje i podziękowania za zaangażowanie dla Szymona Jelińskiego), zgrupowanie szkoleniowe Borneo w Potęgowie, spełniające na pewno ważną funkcję integracyjną dla instruktorów naszego okręgu (w 2011 po raz pierwszy z Kursem dla Obozowych Kuchmistrzów; podziękowania dla Darka Kowalczyka za pomysł, liczę na kontynuację podczas tegorocznej akcji szkoleniowej i wykorzystanie fachowej siły kursantów na swoich obozach), spotkania z Biskupem podczas Akcji Letniej oraz inne wydarzenia duszpasterskie jak: opłatek w Matemblewie, rekolekcje instruktorskie, rekolekcje wędrowne dla ZZ-ów i wędrowników, wspólny różaniec, roraty czy nabożeństwo majowe. Poza tym regularne, cotygodniowe Msze Harcerskie w Gdyni i Gdańsku. W czasie tej kadencji, we wrześniu 2011 w Gdyni nastąpiła zmiana miejsca Mszy Harcerskich i Duszpasterza Harcerskiego. Obecnie w Gdyni spotykamy się w dolnym kościele parafii Najświętszego Serca Jezusowego, a opiekę duszpasterską nad gdyńskim środowiskiem w tym kościele sprawuje ks. Krzysztof Krać Borowski, okręgowe obchody Dnia Myśli Braterskiej spotkanie z Seniorami, byłymi harcerzami i Przyjaciółmi harcerstwa, odprawy dla komendantów i kwatermistrzów obozowych, szkolenia finansowe i kwatermistrzowskie, bal karnawałowy dla instruktorów (luty 2012, podziękowania dla Oli Ferenc i osób zaangażowanych), udział w obchodach na Westerplatte 1 września. Z nowych rzeczy, które się wydarzyły to: z zakresu działalności HOPR-u: warsztaty o tematyce pierwsza pomoc na obozie harcerskim oraz koordynowanie znalezienia pielęgniarek obozowych obecność po raz pierwszy ZHR-u na festiwalu Open'er w Gdyni w 2010, można było nas znaleźć w strefie NGO obok 20 innych organizacji pozarządowych. Jednak najważniejszym i najbardziej spektakularnym wydarzeniem mijającej kadencji była Gala z okazji 100 lecia Harcerstwa i 20 lecia Okręgu Pomorskiego ZHR, która odbyła się 22 lutego 2011 roku na Ołowiance w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W tym miejscu dziękuję wszystkim tym instruktorom, którzy w organizację Gali się zaangażowali. Na pewno nie wymienię wszystkich i proszę nie czujcie się urażeni, naprawdę z całego serca dziękuję, bez Waszej pracy, zapału i wiary, że damy radę i nas na to stać - Gala by się nie odbyła. Arturowi Nowakowi, dziękuję za pomysł i konsekwentne dążenie do jego zrealizowania, za 7

8 Twoje wyczucie, że w tym momencie jest to potrzebne dla naszego Okręgu i będzie to procentowało w naszych działaniach. A że zaprocentowało przekonałam się osobiście jako Wasza Przewodnicząca, gdyż w wielu moich późniejszych kontaktach np. z przedstawicielami lokalnych władz otrzymywałam informację zwrotną o niewątpliwym sukcesie medialnym harcerzy z ZHR-u, a szczególnie pozytywnie były postrzegane podziękowania złożone naszym sojusznikom w postaci wręczenia odznak Przyjaciela ZHR. Filipowi Bisztydze dziękuję za podjęcie wyzwania i przyjęcia funkcji Pełnomocnika ds. Gali oraz kierowania zbiorem instruktorskich indywidualności, z jakich składał się Zespół przygotowujący Galę z okazji Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa oraz 20 rocznicy powołania Okręgu Pomorskiego ZHR. Relacja z Gali w załączniku do niniejszego sprawozdania. Wyjazd Okręgu Pomorskiego na beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu. Prawie 100 harcerek i harcerzy Okręgu Pomorskiego uczestniczyło w autokarowej Pielgrzymce do Rzymu na Beatyfikację Jana Pawła II. Ekipa ta stanowiła drugą co do liczebności (po Mazowszu) reprezentację ZHR-u, poza tym nasz wyjazd był też najdłużej trwający (połączony ze zwiedzaniem Pragi i Wenecji), ale też najtańszy. Podkreślić należy, że pomorscy uczestnicy pielgrzymki byli wielokrotnie chwaleni za zdyscyplinowanie i postawę na tle innych reprezentacji ZHR-u. Podziękowanie dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, a dla Adama Niemkiewicza również za podjęcie trudu organizacyjnego pielgrzymki. Zlot Okręgu Pomorskiego (29-31 sierpnia 2011 Gdańsk) hm Robert Mogiełka Komendant Zlotu, Członek Zarządu Okręgu Bardzo ważnym wydarzeniem mijającej kadencji był Zlot Okręgu Pomorskiego z okazji 100- lecia harcerstwa. Niewątpliwym atutem Zlotu była jego wysoka atrakcyjność programowa (szczególnie dla wędrowników) i wyjście na zewnątrz, do gdańszczan i turystów. Z pewnością szereg atrakcji happeningu miejskiego miała absolutnie niepowtarzalny charakter i zapewniła jego uczestnikom niezapomniane wrażenia. Mocnym punktem Zlotu był kominek, na który zostali zaproszeni dawni instruktorzy i Przyjaciele Okręgu oraz dobre jedzenie podczas trwania Zlotu. W przygotowania i prowadzenie programu Zlotu zaangażowanych było sporo byłych i obecnych instruktorek i instruktorów Okręgu, co zapewniło jego różnorodność. Poza tym poprzez pozyskanie sponsorów zewnętrznych Okręg nie musiał go finansować. Słabą stroną Zlotu była niska frekwencja uczestników spowodowana prawdopodobnie słabą komunikacją hufcowych oraz zdecydowanie zbyt późną informacją nt. zlotu (co było rezultatem problemów ze znalezieniem miejsca). Komenda Zlotu zaczęła systematyczna przygotowania w lutym 2011r. Z mojej strony kolejne podziękowania dla całej Ekipy organizującej Zlot za profesjonalizm i świetną atmosferę na Zlocie. Robert dziękuję za podjęcie wyzwania organizacji i komendantury Zlotu. 8

9 Akcja Letnia i Zimowa W ramach Akcji Letniej 2010 odbyło się 10 obozów stałych, 8 wędrownych, 5 kolonii zuchowych. Sukcesem było terminowe rozliczenie się wszystkich obozów i włączenie się Komisji Rewizyjnej w wizytacje obozowe. Po raz pierwszy zwizytowane zostały prawie wszystkie obozy wędrowne. W 2011 odbyło się 15 obozów stałych, 4 wędrowne, 6 kolonii zuchowych. Wzięło w nich udział ok uczestników. Rozliczenia przysporzyły dużo problemów, na koniec września 2011 nie rozliczyły się 3 obozy, w tym Borneo. Niestety, tak samo jak w ubiegłych latach obozy tylko nielicznych jednostek zostały zatwierdzone w terminie. Sukcesem był bardzo sprawny Koordynator AL 2011 czyli phm Agata Mrall, która m.in. po raz pierwszy przygotowała ankietę ewaluacyjną dla Komendantów oraz Opiekunów obozów. Oto kilka uwag z podsumowania AL 2011 nieoceniona rola Skarbnika Okręgu (zwłaszcza w kontaktach z Kuratorium Oświaty i dofinansowaniami); szybkie odpowiedzi Opiekunów i Koordynatora na pytania i problemy; szczegółowe (trwające 24h) wizytacje obozów wędrownych (zorganizować też takie dla obozów stacjonarnych); osobiste umawianie się na zatwierdzanie (dopasowywanie się osób, u których się zatwierdza). W tym miejscu chciałabym złożyć podziękowania dla Komisji Rewizyjnej (Przewodnicząca phm. Alina Nowakowska, Sekretarz phm. Kamila Połomska, Członek phm. Maciej Lipczyński), która przejęła na siebie wizytacje obozów pod względem formalnym, a nowością tej kadencji jest wizytowanie obozów wędrownych i przygotowanie szczegółowego arkusza wizytacyjnego, który jest zarazem poradnikiem jak przygotować obóz wędrowny (podziękowania dla Macieja Lipczyńskiego). Organizacja Akcji Zimowej bardzo utrudniona ze względu na obowiązujące Rozporządzenie MEN praktycznie uniemożliwiające biwaki drużyn w czasie ferii zimowych. Największy problem to poszukiwanie komendantów biwaków ze stopniem phm i uprawnieniami kierownika wypoczynku oraz błędne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych na stronie MEN. Dzięki przychylności Pani Beaty Wolak, Dyrektora Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku z siedzibą w Gdyni oraz Pani Iwony Tanewskiej, odpowiedzialnej w Kuratorium za wypoczynek udało się wypracować nową formę wypoczynku jak zgrupowanie biwaków oraz poprawić i zatwierdzić wszystkie błędnie wypełnione formularze (nawet w dniu wyjazdu uczestników!). 9

10 Zespól ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego powołany przy Prezydencie Miasta Gdyni. Zespół został powołany dnia 12 listopada 2008 r. w celu gromadzenia zbioru pamiątek i dokumentów obrazujących dzieje i postacie harcerstwa na Pomorzu, a jego misją jest chronienie historii Harcerstwa Pomorskiego oraz pokazanie społeczeństwu jego dorobku i bogactwa m.in. poprzez organizowanie wystaw W dniach od 11 listopada 2010 roku do 22 lutego 2011 roku w Muzeum Miasta Gdyni gościła już druga wystawa przygotowana przez Zespół pt. Pomorska Przygoda Harcerska. Do zadań zespołu należy również zainicjowanie ruchu ludzi aktywnie wspierających gromadzenie pamiątek i właśnie przy okazji tej wystawy udało się pozyskać bardzo cenną pamiątkę. Dnia 12 lutego 2011 roku plecak z podwójnym dnem Druhny Mieczysławy Pobłockiej - łączniczki wojennego Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni, w którym to przeniosła przez linię frontu plany umocnień hitlerowskich w Gdyni (akcja B-2) trafił na wystawę. Kolejne zadanie Zespołu to budowanie trwałej współpracy pokoleń i organizacji harcerskich Pomorza. W Zespole doskonale się to udaje, bo zarówno wystawa, jak i idea powołania muzeum, to wspólna inicjatywa Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy współudziale Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Założeniem Prezydenta Miasta Gdynia przy powoływaniu Zespołu było, że w przypadku zgromadzenia odpowiedniej ilości pamiątek Zespół wystąpi z inicjatywą powołania Muzeum Harcerstwa Pomorskiego i właśnie obecnie się to zadziało. Po wielu miesiącach rozmów, rozważań i spotkań jesteśmy w punkcie, w którym możemy już zacząć pracować bezpośrednio nad zorganizowaniem muzeum i rozpoczęciem kolejnej wystawy, która będzie inauguracją samego muzeum. W spotkaniach uczestniczyli Komendantka Gdańskiej Chorągwi ZHP hm. Hanna Piotrowska, Skarbnik Gdańskiej Chorągwi ZHP hm. Bogdan Mierzejewski, członkowie Zespołu (z Hufca ZHP Gdynia)- hm Maciej Szafrański, hm Piotr Stryjecki, z ZHR- członkowie Zespołu oraz hm Anna Reda, hm Joanna Tumasz, hm Mariusz Ossowski. Wnioski po spotkaniach: Okręg Pomorski ZHR i Gdańska Chorągiew ZHP mają wolę podpisania porozumienia o współpracy przy tworzeniu Muzeum Harcerstwa Pomorskiego, do podpisania tego porozumienia zapraszamy także Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Nie będziemy powoływać odrębnego stowarzyszenia ani fundacji, a wszystkie sprawy techniczne, lokalowe, remontowe itd. w imieniu podpisujących porozumienie będzie wykonywać Hufiec ZHP Gdynia na bazie swojej Stanicy przy ul. Prusa 9-11, Prezydent daje akceptację takiego rozwiązania i ponadto przewiduje stałe dotowanie i wpisanie naszego muzeum na listę atrakcji turystycznych miasta (oczywiście pod warunkiem, że Zespół uczyni z niego taką atrakcję na wiele lat). Sprawy merytoryczne powstającego muzeum w dalszym ciągu prowadzić będzie Zespół. Kwestią do ustalenia w ramach ZHP i ZHR jest zachowanie własności zbieranych materiałów i pamiątek, odpowiednio ZHP i ZHR, w postaci odpowiednich zapisów w umowach z darczyńcami, a także w zgodzie z prawem polskim dotyczącym muzealiów 10

11 (Chodzi o to, że gdyby np. za 5 lat nasza inicjatywa jednak upadła, to żeby zgromadzone materiały nie przepadły żeby ZHP mógł przejąć to, co zostało zewidencjonowane jako jego własność i analogicznie ZHR). Decyzją Kuratorium z 23 lutego 2012 roku wszystkie dotychczasowe bezterminowe zgody na prowadzenie kursów instruktażowych na kierowników wypoczynku utracą ważność z dniem roku. Nowe zgody będą wydawane każdorazowo na okres roku kalendarzowego. W związku z tym Zarząd Okręgu wystąpił z wnioskiem o udzielenie zgody na organizowanie kursów instruktażowych na kierowników wypoczynku (posiadaliśmy taką zgodę od lipca 2007 roku) oraz po raz pierwszy o zgodę na organizowanie kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców. Czekamy na decyzję, którą powinniśmy otrzymać na początku kwietnia. Realizacja Uchwał Zjazdu Okręgu Podczas Zjazdu Okręgu w maju 2010 roku instruktorki i instruktorzy podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na wpisanie Okręgu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskanie przez Okręg osobowości prawnej. W wyniku działań Zarządu, a przede wszystkim Skarbnika Okręgu dnia 14 lutego 2012 roku Okręg Pomorski ZHR otrzymał wpis do KRS i tym samym uzyskał osobowość prawną. Sprawozdanie finansowe hm Joanna Tumasz Skarbnik Okręgu Pomorskiego ZHR Budżet Okręgu wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem Okręgu. Konstrukcja budżetu opiera się na oszacowaniu wszystkich wydatków i wpływów związanych z administracyjno organizacyjną działalnością Okręgu. Wydatki czynione są przede wszystkich na: a) utrzymanie lokalu Okręgu w Gdańsku Wrzeszczu, b) biuro Okręgu, c) zobowiązania względem Naczelnictwa - składki członkowskie, d) polisy ubezpieczeniowe NNW i OC, e) obsługa kont bankowych, f) zakup krzyży harcerskich, g) leśniczówka harcerska w Borowie, h) lokale środowisk, na użytkowanie których umowy podpisał Okręg Pomorski. Ad. a) utrzymanie lokalu Okręgu w Gdańsku Wrzeszczu 11

12 Koszty utrzymania lokalu Okręgu to koszty eksploatacyjne, wywóz śmieci, ochrona lokalu oraz ubezpieczenie. Roczny koszt utrzymania lokalu to ok ,00 złotych. Ad. b) biuro Okręgu Koszty utrzymania biura Okręgu to wydatek w skali roku ok ,00 zł. W ponad 70% są to koszty związane z wynagrodzeniem pracowników biura (kierownik biura, pracownik biura ds. finansowych) oraz księgowej. Pozostałe wydatki to koszty telefonów, materiałów biurowych, usług pocztowych, utrzymania ksero i sieci Internet. Ad. c) zobowiązania względem Naczelnictwa - składki członkowskie Kwota składek członkowskich, które mamy obowiązek odprowadzić do Naczelnictwa jest wyliczana w oparciu o aktualną miesięczną kwotę składki oraz dane spisowe jednostek za rok poprzedni. W roku 2011 łączna kwota składek, przeliczana jako iloczyn ilości osób w Okręgu (wyliczanej na podstawie spisów z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składek) oraz stawki od osoby, wyniosła ,00 zł (1158 osób x 4,00 zł x 12 mc). Ad. d) polisy ubezpieczeniowe NNW i OC Koszty obowiązkowego ubezpieczenia uczestników Okręgu wynoszą w skali roku ,00 zł i jest to iloczyn ilości uczestników i stawki od osoby (1.857 zł x 8,00 zł). W roku 2011 Naczelnictwo samodzielnie pokryło koszty ubezpieczenia OC instruktorów. Ad. e) obsługa kont bankowych Wydatki związane z obsługą kont bankowych w 2011 roku wyniosły ok. 340,00 zł. W 2010 roku zrezygnowaliśmy z konta w BRE Banku i założyliśmy rachunek w PEKAO S.A. dzięki czemu koszty usług bankowych udało się znacznie ograniczyć (w 2010 wyniosły zł). Ad. f) zakup krzyży harcerskich Od wielu lat Okręg pokrywa koszty związane z zakupem krzyży harcerskich. W roku 2011 zostały zakupione krzyże za kwotę 1.645,00 zł. Ad. g) licencja UKF Okręg Pomorski ZHR posiadał licencje na wykorzystywanie częstotliwości UKF, za którą rocznie płaci średnio 200,00 zł. W związku z przyznaniem ZHR-owi trzech częstotliwości radiowych w ramach sieci RRL, które są dostępne w całym kraju i z których możemy korzystać bezpłatnie na początku roku 2012 zrezygnowaliśmy ze swojej częstotliwości. Ad. h) leśniczówka harcerska w Borowie Budżet obejmował wyłącznie podstawowe wydatki związane z utrzymaniem leśniczówki. Składają się na nie koszty najmu, energii oraz bieżącej eksploatacji i nadzoru. Średnioroczny koszt w 2011 roku oszacowano na kwotę ,00 zł. Koszt tego rzędu został w roku 2011 poniesiony. Ad. i) lokale środowisk, na użytkowanie których umowy podpisał Okręg Pomorski. Są to wydatki ponoszone z tytułu zawartych umów (harcówka w Wejherowie i w Sopocie, telefon w harcówce na Morenie), które powinny być regulowane ze środków przekazanych przez użytkujące lokale środowiska. Średnioroczny poziom wydatków na ten cel wynosi ok ,00 zł. Płatności są realizowane na bieżąco. Wpływy do budżetu pochodzą przede wszystkim z następujących źródeł: a) składki członkowskie, 12

13 b) składki na ubezpieczenie NNW, c) koszty pośrednie od obsługi akcji letnich i dotacji, d) darowizny, w tym 1% podatku, e) wynajem leśniczówki w Borowie, f) podnajem pomieszczeń w lokalu Okręgu, g) wpływy od środowisk za użytkowanie harcówek. Ad. a) składki członkowskie Składki członkowskie od kilku już lat opłacane są w formie ryczałtowej. Wysokość składki członkowskiej od wynosi 5,50 zł i dzieli się na 2 części: 4,00 zł odprowadzane jest do Naczelnictwa, 1,50 zł pozostaje do dyspozycji Okręgu. Ściągalność składek utrzymuje się na podobnym poziomie. W każdym roku zbieramy pełną kwotę składek odprowadzanych do Naczelnictwa, do dyspozycji Okręgu pozostaje jedynie nieduża nadwyżka. W roku 2011 była to kwota 4.378,75 złotych. W dalszym ciągu składki w większości wpłacane są nieregularnie, głównie przy zatwierdzaniu obozu. Na koniec stycznia 2012 roku opłacone składki za IV kwartał 2011 miało zaledwie 24 jednostki na ponad 90 (wyliczenie nie uwzględnia Obwodu Warmińsko Mazurskiego). Ad. b) składki na ubezpieczenie NNW Składki na ubezpieczenie NNW do tej pory zbierane były przy zatwierdzaniu obozu. W roku 2011 zostało zebranych z tego tytułu ,00 złotych. Ad. c) koszty pośrednie od obsługi akcji letnich i dotacji Koszty pośrednie od akcji letnich podobnie jak w poprzednim roku przy rozliczeniu obozu w terminie 26 dni wynosiły 6%, po tym terminie 8%. Koszty pośrednie od dotacji pozostają w stałej wysokości 5%. Wpływy z tytułu kosztów pośrednich w roku 2011 wyniosły ,21 złotych. Ad. d) darowizny, w tym 1% podatku Okręg uzyskał w roku 2011 najwyższą od kilku lat wpłatę z tytułu 1% w wysokości 4.286,84 zł. Okręg otrzymuje również pojedyncze darowizny od osób prawnych. Ad. e) wynajem leśniczówki w Borowie W roku 2011 ze względu na stan leśniczówki w Borowie, nie było żadnych wpływów z tego tytułu. Ad. f) podnajem pomieszczeń w lokalu Okręgu Od początku 2011 roku zostały podpisane nowe umowy podnajmu z Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, które zostało obciążone czynszem za wynajmowane pomieszczenia. Wpływy w tytułu podnajmu w 2011 to łącznie ,81 złotych. Ad. g) wpływy od środowisk za użytkowanie harcówek Są to środki, które przekazują środowiska wykorzystujące harcówki do śródrocznej pracy w wysokości 100% obciążeń, które pokrywa Okręgu. Dużym problemem jest systematyczność wpłat. W 2011 roku środowiska nie dokonały prawie żadnej wpłaty na poczet opłat za użytkowane harcówki. Jedynie Obwód Wejherowski częściowo uregulował należności. 13

14 Dwie duże imprezy, które pozostały poza budżetem podstawowym Okręgu to Gala z okazji Stulecia Harcerstwa oraz Zlot Okręgu Pomorskiego: 1) Budżet Gali zamknął się w kwocie ,00 zł, z czego 5.300,00 zł to kwota wydatkowana ze środków Okręgu. 2) Zlot zamknął się sumą wpływów i wydatków w kwocie ,52 zł. Na Zlot pozyskano ,00 złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne przedsięwzięcia oraz darowiznę w kwocie 5.500,00 zł. Zlot zakończył się dodatnim saldem w kwocie 2.712,49 zł. Podsumowanie budżetu, wnioski: Pożądane działania w celu utrzymania stabilności finansowej Okręgu: 1) składki członkowskie - zwiększenie do 100% ściągalności należności drużyn z tytułu składek członkowskich oraz bieżące kwartalne regulowanie stanów jednostek (co zapobiega nadpłacaniu składek), 2) Borowo doprowadzenie Borowa do stanu używalności (wydatkowanie środków w odszkodowań), pozyskanie środków na rozwój Borowa, 3) harcówki środowisk 100% bieżące odzyskiwanie środków wydatkowanych na opłacenie faktur dotyczących harcówek, 4) dotacje zewnętrzne, darowizny pozyskiwanie środków na zadania, w ramach których będzie można dofinansowań również koszty obsługi utrzymania biura i pracowników. Uwagi pozostałe: 1. Środowiska samodzielnie pozyskują znaczne dotacje na swoją działalność. Cały czas mamy jednak duży problem z obsługą tych dotacji właściwym i planowym wydatkowaniem środków oraz ich rozliczaniem. Największe dotacje pozyskane przez środowiska w 2011 roku: Środowiska Gdańskie ,00 zł Obwód Warmińsko Mazurski ,00 zł Obwód Wejherowski ,00 zł Obwód Gdyński ,00 zł Środowisko w Kwidzynie ,00 zł Środowisko sopockie 7.000,00 zł Kwoty te nie obejmują dotacji z Kuratorium Oświaty na wypoczynek, które w roku 2011 wyniosły łącznie ponad ,00 złotych. 2. Wprowadzenie subkont dla jednostek. W lipcu 2010 roku założyliśmy rachunek bankowy w PEKAO S.A., który umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby rachunków pomocniczych (subkont). Sukcesywnie wprowadzamy subkonta dla jednostek. Subkonta sprawdziły się również w czasie akcji letniej. Cały czas pracujemy nad tym, by subkonta funkcjonowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami (m.in. staramy się o korekty nieprzewidzianych opłat). Z całą pewnością 14

15 subkonta uporządkowały obrót pieniędzmi, głównie w zakresie zbierania wpłat i przepływów pomiędzy jednostkami. Zadania na kolejną kadencję: 1) Opracowanie instrukcji i zasad składania wniosków o dotację, wydatkowania środków, prowadzenia księgowości i rozliczania dotacji. 2) Wprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. 3) Wdrożenie elektronicznych książek finansowych (książki miały być wdrożone w tym roku, jednak funkcjonują one w oparciu o stary plan kont; po ujednoliceniu planu kont książek śródrocznych w Organizacji, wprowadzimy książki elektroniczne, w tym roku jednostki będą testować ich funkcjonowanie). 4) Poprawa terminowości rozliczeń rocznych. Pozyskiwanie 1% 1 % za rok 2009 (kampania w roku 2010) Suma wpłat: ,25 zł Jednostki, które pozyskały najwyższe wpłaty: 3 Kwidzyńska Drużyna Harcerek Hoguera 1.139,19 zł Pomorska Chorągiew Harcerek 1.104,03 zł 36 Gdyńska Drużyna Harcerzy 1.029,65 zł 22 Wejherowska Drużyna Harcerek Dżungla 850,25 zł Sopocki Szczep 70-tych 822,85 zł 1 % za rok 2010 (kampania w roku 2011) Suma wpłat: ,16 zł Jednostki, które pozyskały najwyższe wpłaty: Okręg Pomorski 5.208,43 zł 26 Gdańska Drużyna Harcerzy Knieja 2.376,58 zł 40 Gdyńska Drużyna Harcerek Potok 1.617,50 zł 22 Wejherowska Drużyna Harcerek Dżungla 1.525,63 zł 26 Gdyńska Drużyna Harcerek Morpho 1.343,63 zł Podane kwoty są kwotami po odliczeniu kosztów pośrednich. 15

16 Strona internetowa Okręgu phm Piotr Dudojć Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR W trakcie trwania kadencji Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu strony internetowej Okręgu z dotychczasowej lokalizacji, czyli serwera udostępnionego przez firmę WebProjekt z Bytowa. Konfiguracja konta na serwerze dostarczonym przez WebProjekt była już niewystarczająca dla potrzeb okręgu. Wybór nowego serwera padł na serwer zhr.pl zarządzany przez Krąg Harcerstwa Starszego Matrix. Bezpośrednią przyczyną takiego wyboru były względy finansowe, ponieważ przeniesienie strony na serwer komercyjny o odpowiadających nam parametrach wiązałoby się z podwyższeniem kosztów utrzymania. Ponadto zweryfikowano i uaktualniono treści znajdujące się na stronie. Usunięte zostały niewykorzystywane kategorie oraz przestarzałe informacje. Najważniejszą jednak zmianą było utworzenie i udostępnienie konta redakcyjnego, które umożliwia edycję treści, a nie pozwala na ingerencję w strukturę strony. Dzięki temu udało się ograniczyć niekontrolowany przyrost liczby podstron, którymi po czasie autorzy przestawali się interesować. Oczywiście w razie zaistniałej potrzeby operacja ta może zostać wykonana z poziomu konta administratora strony. Schronisko Harcerskie w Borowie phm Piotr Dudojć Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR Schronisko harcerskie Borowo po przeprowadzonych przez Zarząd poprzedniej kadencji remontach funkcjonowało jako miejsce używane przez harcerki i harcerzy na wyjazdy biwakowe. Niestety zimą 2010/2011 uległo serii włamań i aktów dewastacji w wyniku czego korzystanie z niej w celach biwakowych stało się praktycznie niemożliwe. Z budynku ukradziona została cała instalacja elektryczna, włączając licznik poboru energii, piec, grzejniki elektryczne, krany oraz znaczna część drobnego wyposażenia. Spalono ziemiankę położoną na terenie należącym do leśniczówki. Zaistniałe incydenty zgłoszono zarówno na policji jak i w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym Okręg posiada wykupioną polisę dla schroniska w Borowie. Dzięki temu, że zakres polisy obejmuje akty wandalizmu zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie w skutek czego Okręg uzyskał odszkodowanie o łącznej wysokości 7049,28zł. W wyniku działań policji zidentyfikowano sprawców kradzieży, o czym Zarząd poinformowany został w drugiej połowie marca Istnieje prawdopodobieństwo odzyskania pieca skradzionego z leśniczówki, jednak zależy to od toku dalszego postępowania Prokuratury. We wrześniu 2011 roku pełnomocnik Zarządu Okręgu do spraw schroniska harcerskiego w Borowie zrezygnował z pełnienia funkcji. Pełnił ją phm. Sławomir Kuszaj, któremu należy podziękować za czas i zaangażowanie w sprawę Borowa. Niestety do tej pory nie udało się znaleźć nikogo, kto by się podjął tej funkcji. 16

17 W marcu 2012 roku znaleziono natomiast osobę, która zadeklarowała możliwość zamieszkania na terenie leśniczówki, co skutkowałoby stałym dozorem obiektu. W ubiegłym roku, dzięki uprzejmości firmy Alarmtech Polska, Okręg dostał propozycję otrzymania systemu alarmowego do zainstalowania w leśniczówce w Borowie. System ma być wyposażony w powiadamianie sms'owe w przypadku wyzwolenia sygnału alarmowego. Nie został on jeszcze zainstalowany ze względu na brak przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej. W miejscu tym należy serdecznie podziękować hm. Magdalenie Ząbkiewicz, która była bezpośrednio zaangażowana w pozyskanie alarmu. W celu zmniejszenia kosztów związanych z leśniczówką podjęto próbę przekształcenia formy korzystania z niej na użytkowanie. W tym celu skierowano do Starosty Powiatu Wejherowskiego prośbę o skierowanie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku o przekazanie Okręgowi Pomorskiemu w użytkowanie zabudowań oraz terenu, na którym znajduje się leśniczówka. Sprawa ta nie została rozstrzygnięta na dzień końca kadencji Zarządu. W sprawę działań dotyczących przekształcenia zaangażował się, pozostający cały czas dobrym duchem Borowa, hm Ryszard Kandzora, który w miarę wolnego czasu angażuje się w działania na rzecz tego miejsca. Lokal Okręgu Sławomir Sawicki - Członek Zarządu Okręgu Na początku kadencji Zarządu została zalana jedna ściana w biurze Okręgu. Na szczęście udało się uzyskać odszkodowanie i całe biuro zostało pomalowane. W grudniu 2010 roku doszło do zalania pomieszczeń użytkowanych przez Okręg Pomorski ZHR. Zniszczenia sufitu, ścian i podłogi były bardzo duże. Lokal po zalaniu został doprowadzony do stanu używalności posprzątano mokre tynki i wykładziny. Niestety polisa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zalania spowodowanego zamarzaniem rynien, z jakim mieliśmy do czynienia w tym przypadku. W związku z zagrożeniem powtórzenia się tej samej sytuacji kolejnej zimy nie podjęto prac remontowych, oczekując na wykonanie remontu wykonanego przez BOM lub Najemcę wynajmującego lokal piętro wyżej. Remont został zakończony i można podjąć prace remontowe bez zagrożenia kolejnym zalaniem. W lutym doszło do zalania kuchni. Ubezpieczyciel oszacował szkodę na kwotę mieszczącą się we franszyzie redukcyjnej. Koszty remontu zostały pokryte z własnych funduszy Okręgu. Okazały się one dużo wyższe niż oszacował ubezpieczyciel, dlatego Zarząd Okręgu zamierza odwołać się od jego decyzji i ponownie wystąpić o odszkodowanie. Podjęto prace aby uporządkować archiwum. Został wstawiony nowy regał a wszystkie zbędne przedmioty uprzątnięte. Prace zostały wstrzymane w związku z możliwością zmiany lokalu biura w najbliższym czasie. 17

18 Ognisko Harcerskie Widnokrąg pwd Karolina Aleksiejuk - Członek Zarządu Okręgu Ognisko harcerskie Widnokrąg funkcjonuje w Okręgu Pomorskim od stycznia 2004 r. Aktualnie na zajęcia uczęszcza 12 dzieci z okolicznych szkół. Ideą jego działania jest służba ZHR-u w środowisku. Oferta Ogniska adresowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku 7-13 lat. Podczas odbywających się dwa razy w tygodniu zajęć podopieczni uczą się nowych rzeczy, poznają ciekawe formy spędzania czasu (zdecydowanie odmienne od tych, które były im znane dotychczas) oraz mają możliwość odrobienia lekcji oraz wyrównania swoich szkolnych braków. Po rezygnacji z końcem grudni 2010 roku Magdy Niemkiewicz z funkcji Pełnomocnika ds. ogniska harcerskiego Widnokrąg jej koordynatorem została pwd Karolina Aleksiejuk. W przeciągu ostatnich 2 lat Ognisko dostało dotację w wysokości 6000zł, dzięki której zostały zakupione pomoce naukowe, zabawki edukacyjne, artykuły papiernicze oraz żywność. Nawiązało również kontakt z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju Fizycznego i Społecznego Zorza, dzięki której możliwe było zorganizowanie wyjazdu na ściankę wspinaczkową. Mocną stroną Ogniska są jego wolontariusze, którzy z ogromnym oddaniem poświęcają swój czas na pracę i zabawę z wychowankami. Słabym punktem jest fakt, iż na zajęcia od kilku lat uczęszczają te same dzieci i coraz mniej z nich uczęszcza jeszcze do szkoły podstawowej, a z założenia do dzieci w tej grupie wiekowej adresowane są zajęcia. Koła Przyjaciół Harcerstwa Julita Wasilczuk Okręgowy Kierownik KPH - stan kół KPH przy jednostkach okręgu: Łącznie mamy sześć kół, w tej kadencji powstało koło kwidzyńskie. Łącznie działa w kołach 70 osób. L.P. Jednostka przy której KPH działa Data powołania/data zgłoszenia Liczba członków 1 KPH przy Okręgu Pomorskim / ZHR 2 KPH przy Szczepie 70 Sopockich / Drużyn Harcerzy 3 KPH przy 3 Kwidzyńskiej Drużynie Hoguera 4 KPH przy 1 Kociewskiej Drużynie Harcerek Borowianki 5 KPH przy 36 Gdyńskiej Drużynie /

19 Harcerzy im. hm. Lucjana Cylkowskiego 6 KPH przy 4 Kwidzyńskiej Drużynie Harcerzy Burza / co się działo w mijającej kadencji: W opisywanym okresie KPH nie podejmowało żadnych spektakularnych akcji. Koła działające przy swoich jednostkach prowadziły działalność na swoim terenie. KPH uczestniczyło w obchodach 100-lecia Harcerstwa w Filharmonii Bałtyckiej. KPH zaangażowało się także w działania związane ze Zlotem Okręgu Pomorskiego z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego (nagrywanie teledysku, zorganizowanie kwiatków i koordynowanie utworzenia skweru Matecznika, uczestniczenie w dyskusjach i innych imprezach w związku ze Zlotem). Okręgowy Kierownik KPH przygotował materiały na temat roli i zakładania KPH przy drużynie na kurs Metodyki Harcerek Na Tropie 2010 w Potęgowie oraz opracował książeczkę: Vademecum Rodzica. Podsumowanie hm Anna Reda Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR Sukcesy i co się udało zrealizować: utrzymać stabilną sytuację finansową, uzyskać umowę użyczenia na lokal, uporządkować archiwum, doposażyć biuro, zorganizować Galę z okazji 100lecia Harcerstwa, zorganizować Zlot nie obciążając budżetu Okręgu, zmienić konto bankowe i utworzyć subkonta dla drużyn i obozów, usprawnić kontakt do Biura poprzez założenie wirtualnej centralki telefonicznej, włączyć Komisję Rewizyjną w wizytacje formalne obozów podczas Akcji Letniej, wykonać uchwałę zjazdową i uzyskać osobowość prawną Okręgu. Sukcesy tej kadencji to przede wszystkim wspaniała praca Skarbnika Okręgu. Asiu, wielki ukłon i podziękowania dla Ciebie. Czego się nie udało: utrzymać bieżącego funkcjonowania Borowa, wykorzystać w pełni sukcesu Gali, wykorzystać sukcesu happeningu miejskiego jako akcji naborowej, spotkań tzw. poszerzonych Rad Okręgu, odbyło się tylko jedno spotkanie 9 grudnia 2011 roku, na które zaproszeni byli instruktorzy Rad Chorągwi oraz inni instruktorzy 19

20 zaangażowani w pracę naszego Okręgu. Brak spotkań był spowodowany z kolei brakiem wizji na nie i brakiem determinacji ze strony Przewodniczącej, porażką jest z pewnością nieregularność spotkań Zarządu, brak dostatecznej komunikacji i nadzoru Przewodniczącej nad biurem. Pełniąc funkcję Przewodniczącej, czyli tak naprawdę szefa całkiem niemałej firmy, nie byłam w stanie ze względu na charakter mojej pracy zawodowej poświęcić Okręgowi dostatecznej ilości czasu. Sugestie spraw do rozważenia lub zamknięcia przez kolejny Zarząd Okręgu: podjęcie działań w sprawie Borowa, rozpatrzenie zasad funkcjonowania ogniska harcerskiego Widnokrąg, muzeum harcerskie - przygotowanie i podpisanie porozumienia pomiędzy ZHR Okręgiem Pomorskim, ZHP Chorągwią Gdańską i Stowarzyszeniem Szarych Szeregów, przekazać materiały z archiwum do Muzeum Harcerstwa, podjęcie nacisków na nowe Naczelnictwo (to również zadanie dla delegatów na Zjazd ZHR-u) w sprawie zmiany Rozporządzenia MEN dotyczącego wypoczynku (dotyczy biwaków w czasie ferii zimowych) kontynuacja rozmów z miastem w sprawie zmiany lokalu wdrożenie w Okręgu elektronicznej książki finansowej i inwentarzowej, wznowienie kontaktów z Nadleśnictwami życzliwymi harcerzom, wprowadzenie zasady dziękowania za teren, oprócz strony internetowej wejście Okręgu na Facebooka. 20

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji 2008 2010 Maj 2010 Debata, ocena i wybór Już za parę dni spotkamy się na Zjeździe Okręgu Pomorskiego ZHR. Co dwa lata staje się on miejscem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

O k r ę g P o m o r s k i

O k r ę g P o m o r s k i O k r ę g P o m o r s k i Gdańsk, dn. 04.03.2014 Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej za okres kwiecień 2012 marzec 2014 1. Wstęp 1 kwietnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu

Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu Dokumentacja potrzebna do przygotowania obozu Wszystkie potrzebne regulaminy, instrukcje, i formularze na ten temat dostępne są TU 1) Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Aby je zdobyć musicie wypełnić

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY M a ł o p o l s k a C h o r ą g i e w H a r c e r z y Zespół Wizytacyjny ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY Dane informacyjne o drużynie: Drużyna: Drużynowy: Dane informacyjne o zimowisku:

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

P o m o r s k a C h o r ą g i e w H a r c e r e k M a t e c z n i k

P o m o r s k a C h o r ą g i e w H a r c e r e k M a t e c z n i k P o m o r s k a C h o r ą g i e w H a r c e r e k M a t e c z n i k Gdynia, dnia 22 lutego 2009 roku PCHHek 043R/03/09 Rozkaz L 3/2009 Wspólne troski i radości życia, Serc harcerskich zjednoczone bicia.

Bardziej szczegółowo

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych OGŁOSZENIE o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie Świetlica Dzieci Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015 Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 111.

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 111. Podstawa prawna:- 1. Ustawa o Systemie Oświaty Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 04.256.2572 ze zm.) 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty Ustawa z 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców w Przedszkolu nr 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców w Przedszkolu nr 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 154 POD WESOŁĄ TRUSKAWECZKĄ W WARSZAWIE (PODST. PRAWNA: ART. 53.1. USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców jest

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 1/2011 ZHP Ch.Kieleckiej z 24.01.2011 r. Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie funkcjonowania finansowego i organizacyjnego placówek Hufca ZHP Pabianice podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI 16 1. Postanowienia ogólne. a) Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej ogół Rodziców (Opiekunów) i uczniów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Pomorska Chorągiew Harcerek Matecznik

Pomorska Chorągiew Harcerek Matecznik P o m o r s k a C h o r ą g i e w H a r c e r e k M a t e c z n i k R O K G O Ź D Z I K Ó W Gdańsk, 22 lutego 2014 r. Dzień Myśli Braterskiej ROZKAZ L 3/2014 1. DECYZJE WŁADZ ZWIERZCHNICH 1.1. Wyjątki

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r.

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa Warszawa,10.02.2012r. Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Dział księgowości Fundacji Kapucyńskiej w bieżącym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY KUJAWSKO POMORSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY Nr 4 / 08

BIULETYN INFORMACYJNY KUJAWSKO POMORSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY Nr 4 / 08 BIULETYN INFORMACYJNY KUJAWSKO POMORSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY Nr 4 / 08 Inowrocław 01.03.2008 Zbiórka Wyborcza Okręgu Kujawsko Pomorskiego Partner Techniczny Chorągwi Ciechocinek 2008 W miesiącu marcu odbyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2007 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek)

Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Pomorska 27/2 50-216 Wrocław Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców uczniów i wpływania

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie UCZEŃ, w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania:

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: Krótko o wydarzeniu Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: jakie są kierunki zmian w zakresie przystosowania organizacji pozarządowych do skutecznego i transparentnego realizowania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Rada Rodziców funkcjonuje w szkole na podstawie i zgodnie z art. 53 i 54

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Lider w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1: Postanowienia wstępne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców. Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie

Regulamin Działalności Rady Rodziców. Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie Regulamin Działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013

Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013 Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013 1 Komenda Hufca działając na podstawie 52 ust. 2 pkt 4) Statutu

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej 1 Przyznawaniem środków finansowych na działalność programową

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań Koszt: Dotyczy jadących na całość zgrupowania: 750 zł uczestnik ( zwykły uczestnik ) [do 10 maja 2014, po 10 maja 850 zł) jadący w terminie 14-28.07.2014 500 zł przyboczny (1 na pełnie 10 uczestników na

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu Sprawozdanie Finansowe Komendy Hufca Ziemi Będzińskiej Za okres październik 011 październik 01 W przeciągu pierwszych dwóch lat naszej działalności w zakresie finansów Hufca udało się ustabilizować gospodarkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO Nr 29 w Łodzi im. ks. Jana Twardowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO Nr 29 w Łodzi im. ks. Jana Twardowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO Nr 29 w Łodzi im. ks. Jana Twardowskiego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo