Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012"

Transkrypt

1 O k r ę g P o m o r s k i Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji został wybrany przez instruktorów podczas Zjazdu Okręgu w dniu 16 maja 2010 roku w następującym składzie: - Przewodnicząca Zarządu - hm Anna Reda - Wiceprzewodniczący - phm Piotr Dudojć - Skarbnik - hm Joanna Tumasz - Członek Zarządu - pwd Karolina Aleksiejuk - Członek Zarządu - pwd Piotr Błaszkowski - Członek Zarządu - Sławomir Sawicki W skład Zarządu z urzędu weszli: - Komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek Matecznik hm Karolina Kustra - Komendant Pomorskiej Chorągwi Harcerzy im. hm RP Tomasza Strzembosza hm Maciej Starego - Okręgowy Kierownik Kół Przyjaciół Harcerstwa Julita Wasilczuk W styczniu 2011 pwd Piotr Błaszkowski złożył rezygnację z pracy w Zarządzie Okręgu. Powodem rezygnacji było podjęcie pracy zawodowej, której charakter uniemożliwiał wywiązywanie się z pełnionej funkcji. Zarząd Okręgu przyjął rezygnację w dniu 24 stycznia 2011 i dokooptował do składu Zarządu hm Roberta Mogiełkę. W czasie trwania kadencji Zarządu ustalono podział zadań pomiędzy niektórych członków Zarządu: - hm Joanna Tumasz odpowiedzialność za monitorowanie sytuacji finansowej Okręgu, składki oraz dokumentację finansowo gospodarczą Okręgu, - pwd Karolina Aleksiejuk ognisko harcerskie Widnokrąg, - phm Piotr Dudojć strona internetowa, schronisko harcerskie Borowo, - Sławomir Sawicki lokal biura Okręgu. Biuro Okręgu Pomorskiego ZHR: Gdańsk, ul. Zator Przytockiego 4; tel./fax: (58) ; e -mail:

2 W czasie kadencji wspomagali Zarząd jako jego Przedstawiciele: hm Adam Niemkiewicz Pełnomocnik ds. służby powodziowej (maj, czerwiec 2010), Magdalena Niemkiewicz Pełnomocnik ds. ogniska harcerskiego Widnokrąg (do grudnia 2010), phm Sławomir Kuszaj Pełnomocnik ds. schroniska harcerskiego w Borowie, pwd Rafał Kubiś do reprezentowania Okręgu na terenie miasta Sopot, phm Filip Bisztyga Pełnomocnik ds. organizacji Gali Jubileuszu Harcerstwa, hm Adam Niemkiewicz Pełnomocnik ds. wyjazdu do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II, phm Agata Mrall Koordynator Akcji Letniej 2011, phm Filip Bisztyga Koordynator Akcji Letniej 2012, pwd Krzysztof Kazub Pełnomocnik ds. sprzętu UKF, hm Ewa Jasińska, phm. Arkadiusz Witer, phm Paweł Korzenecki przedstawiciele ZHR w Zespole ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego powołanym przy Prezydencie Miasta Gdyni. Biuro Okręgu W czasie mijającej kadencji Biuro Okręgu prowadziły: - Dorota Suchy do sierpnia 2010, - Natalia Kiełkowska tymczasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu do grudnia 2010, - Katarzyna Stęplowska w wyniku konkursu od grudnia 2010 do chwili obecnej. Sprawy finansowe w Biurze Okręgu prowadziły: - Natalia Kiełkowska do grudnia 2011, - pwd Katarzyna Wojsław od stycznia 2012 oraz Księgowa Okręgu hm Małgorzata Stańczak Kowalczyk. W czasie tej kadencji udało się nam pozyskać dzięki dotacji z FIO nowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka) do biura Okręgu. Zostały też utworzone dwa stanowiska komputerowe, z których podczas swoich wizyt w biurze mogą korzystać instruktorzy i drużynowi. Poza tym bardzo usprawniliśmy kontakt Biura Okręgu z klientami zewnętrznymi, poprzez rezygnację z usług Telekomunikacji Polskiej (zachowując dotychczasowy numer telefonu) na rzecz Orange i zainstalowania ich wirtualnej centralki. Powodem takiej decyzji były docierające do nas skargi od różnych instytucji na bardzo utrudnione kontakty telefoniczne z biurem Okręgu. Problem polega na tym, że instytucje dzwonią w godzinach przedpołudniowych, kiedy to w Biurze Okręgu nikt nie pracuje. Obecna centralka działa w taki sposób, że w godzinach pracy Biura czy Księgowości Okręgu łączy w pierwszej kolejności z osobą, która w danym momencie ma dyżur w biurze, jeżeli nie zostanie odebrany telefon przełącza na kolejnego pracownika biura, jeżeli nadal nie zostanie podjęta rozmowa przełącza 2

3 na komórkę Przewodniczącej Okręgu. W godzinach przedpołudniowych zasada jest podobna: jeżeli pracownik biura nie odbierze telefonu, przełącza na kolejno zaprogramowane numery (pracownik biura, księgowości, Przewodnicząca). Siedziba Okręgu Przeznaczenie Lokal przy Zator-Przytockiego 4 w Gdańsku pełni następujące role: - biuro Okręgu Pomorskiego ZHR, - lokal na spotkania komisji, kapituł, rad oraz kursów, - siedziba Ogniska Harcerskiego Widnokrąg, - zuchówka 17 Gdańskiej Gromady Zuchowej Leśne Duszki i jednocześnie harcówka 17 Gdańskiej Drużyny Harcerek Cardiaca, - archiwum Okręgu Pomorskiego ZHR. Podnajemcy Część pomieszczeń podnajmujemy stowarzyszeniu: - Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Użyczenie Dzięki staraniom poprzednich Zarządów, a przede wszystkim obecnego Skarbnika hm Joanny Tumasz udało się w dniu 9 grudnia 2010 roku uzyskać na obecny lokal umowę użyczenia do dnia 31 lipca 2013 roku. Dzięki tej umowie możemy podnajmować lokal i ograniczyć koszty utrzymania siedziby Biura Okręgu. Okręg Pomorski ZHR w liczbach Według spisów za rok 2010, w jednostkach Okręgu funkcjonowało 1993 harcerek i harcerzy, a wg spisu za rok , w tym 1053 harcerek i 87 instruktorek oraz 659 harcerzy i 68 instruktorów. W ramach okręgu funkcjonują następujące Obwody: Obwód Gdyński (obszar Gdyni i Sopotu, przewodniczący Zarządu Obwodu pwd. Szymon Jeliński), Obwód Warmińsko Mazurski (obszar Warmii i Mazur, przewodniczący Zarządu Obwodu pwd. Bartosz Pietrzak, a od marca 2012 hm Małgorzata Siergiej). Praca Zarządu Okręgu hm Anna Reda Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR Zarząd Okręgu spotkał się dziesięciokrotnie na swoich posiedzeniach, jedno posiedzenie odbyło się w Gdyni w Muzeum Miasta na wystawie harcerskiej, jedno w schronisku 3

4 harcerskim w Borowie, wszystkie pozostałe w Biurze Okręgu. Poza tym Zarząd zmienił regulamin głosowania nad uchwałami Zarządu i wprowadził możliwość głosowania drogą internetową, co usprawniło jego pracę. Data Obecni Poruszana tematyka hm Anna Reda phm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz phm Piotr Dudojć pwd Karolina Aleksiejuk pwd Piotr Błaszkowski Sławomir Sawicki Julita Wasilczuk oraz goście: phm Mariusz Ossowski phm Alina Nowikowska phm Kamila Połomska phm Maciej Lipczyński hm Anna Reda phm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz phm Piotr Dudojć pwd Karolina Aleksiejuk pwd Piotr Błaszkowski Sławomir Sawicki Julita Wasilczuk hm Maciej Starego oraz gość phm Mariusz Ossowski hm Anna Reda hm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz pwd Karolina Aleksiejuk Sławomir Sawicki hm Maciej Starego 1. Ukonstytuowanie Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR 2. Powołanie Obwodu Gdyńskiego i zatwierdzenie składu Zarządu 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za rok Rachunek bankowy Okręgu w BRE Banku 5. Dyżury Zarządu Okręgu 6. Odprawa dla Komendantów obozów i kolonii, umowy obozowe 7. Spotkanie z Komisją Rewizyjną Okręgu 8. Akcja szkoleniowa Borneo 1. Podział zadań pomiędzy członków Zarządu 2. Sprawy KPH 3. Zatwierdzenie składu Zarządu w Obwodzie Warmińsko-Mazurskim 4. Przedstawienie przez Komendantów Chorągwi harmonogramu działań w chorągwiach 5. Podsumowanie Akcji Letniej 6. Praca Biura 7. Inne sprawy, m.in. podpisanie umowy z bankiem PKO SA, w którym jest możliwość tworzenia subkont 1. Pełnomocnik ds. 1% na rok Ubezpieczenie NNW Okręgu 3. Ustalenie zakresu pełnomocnictw dla obwodów 4. Ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentacji na Radzie Naczelnej 4 grudnia. 5. Otwarcie wystawy harcerskiej w Gdyni 6. Zamknięcie konta w BRE Banku 7. Konta Drużyn w PKO SA 8. Sprawy schroniska w Borowie 9. Akcja Zimowa Obchody 100-lecia harcerstwa 11. Świetlica Widnokrąg 12. Wybór Koordynatora Akcji Letniej Agaty Mrall 4

5 hm Anna Reda hm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz pwd Karolina Aleksiejuk pwd Piotr Błaszkowski hm Maciej Starego oraz goście phm Mariusz Ossowski phm Filip Bisztyga hm Robert Mogiełka hm Adam Niemkiewicz Muzeum Miasta Gdyni hm Anna Reda hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki phm Joanna Tumasz hm Karolina Kustra hm Anna Reda hm Karolina Kustra phm Joanna Tumasz pwd Karolina Aleksiejuk hm Maciej Starego hm Robert Mogiełka oraz goście hm Maciej Karmoliński Damian Konopka Schronisko Harcerskie w Borowie hm Anna Reda phm Piotr Dudojć hm Joanna Tumasz hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki oraz goście hm Mariusz Ossowski phm Sławomir Kuszaj hm Ryszard Kandzora Cezary Grom Adam Kozłowski 13. Wybór Pełnomocnika Okręgu ds. Gali Okręgu oraz Dnia Myśli Braterskiej Filipa Bisztygi 14. Powołanie nowego Kierownika Biura Katarzyny Konczal 15. Zgłoszenie kandydatur do odznaczenia Prezydenta RP 1. Gala z okazji stulecia ZHR oraz dwudziestolecia Okręgu Pomorskiego ZHR 2. Ognisko Harcerskie Widnokrąg 3. Rezygnacja Piotra Błaszkowskiego i powołanie nowego członka Zarządu Roberta Mogiełki 4. Budżet Okręgu na Wyjazd Okręgu Pomorskiego na beatyfikację Jana Pawła II 6. Zlot Okręgu Pomorskiego ZHR 7. Pełnomocnictwo dla Rafała Kubisia do reprezentowania Okręgu na terenie Sopotu 8. Umowa użyczenia z miastem oraz nowa umowa z podnajemcą 1. Zwiedzanie wystawy harcerskiej 2. Gala 22 lutego 3. Włamanie do schroniska w Borowie 4. Lwów, Zlot Okręgu, Rzym-stan przygotowań 5. Zmiana operatora telefonicznego 1. Współpraca z Centrum Wychowania Morskiego 2. Elektroniczna Książka Finansowa Okręgu 3. Zlot Okręgu Pomorskiego 4. Zmiana operatora telefonicznego 5. Strona internetowa Okręgu 6. Muzeum Harcerskie przy Urzędzie Miasta Gdyni 7. Osobowość Prawna Okręgu 8. Książki inwentarzowe jednostek 9. Podział zadań członków Zarządu 10. Zatwierdzanie obozów 1. Oględziny Schroniska Harcerskiego w Borowie po włamaniach i dewastacji pomieszczeń 2. Ustalenie działań na najbliższy okres celem częściowego uruchomienia schroniska 5

6 hm Anna Reda phm Piotr Dudojć hm Joanna Tumasz hm Karolina Kustra hm Maciej Starego hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki oraz gość hm Mariusz Ossowski hm. Anna Reda hm. Karolina Kustra hm. Joanna Tumasz phm. Piotr Dudojć pwd. Karolina Aleksiejuk Sławomir Sawicki hm. Maciej Starego hm Robert Mogiełka oraz gość phm Arkadiusz Witer hm Anna Reda hm Joanna Tumasz phm Piotr Dudojć hm Robert Mogiełka Sławomir Sawicki Julita Wasilczuk oraz goście: phm Alina Nowikowska phm Maciej Lipczyński 1. Akcja Letnia 2011-sytuacja bieżąca na obozach, konta bankowe, wizytacje obozów 2. Odwiedziny Biskupa na obozie 3. Akcja szkoleniowa Borneo 4. Przyznanie Krzyży Honorowych ZHR 5. Zlot Okręgu- stan przygotowań 6. Pomnik Ireny Koniecznej-poparcie inicjatywy 7. Odmowa podpisania porozumienia współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym 8. Pielgrzymka do Swarzewa 9. Leśniczówka Harcerska w Borowie, ustalenie na sierpień spotkania z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych celem negocjacji warunków umowy 10. Lokal okręgu 11. Propozycja spotkania Zarządu i Rad Chorągwi 1. Lokal Okręgu 2. Muzeum Harcerstwa na Pomorzu pomysł powołania fundacji celem utworzenia muzeum 3. Podsumowanie Akcji Letniej Powołanie Szczepu w Kwidzynie 5. Zatwierdzenie bilansu Okręgu 6. Terminy Zjazdu Okręgu i zbiórki delegatów 7. Podsumowanie Zlotu Okręgu 8. Borowo rezygnacja Pełnomocnika, staranie o otrzymanie leśniczówki w użyczenie, zainstalowanie testowego alarmu 9. Praca Biura Okręgu zmiana pracownika ds. księgowych 1. Omówienie stanu przygotowań do Zjazdu Okręgu, 2. Przedstawienie Komisji Rewizyjnej zagadnień organizacyjnych i finansowych m.in. stan rozliczeń śródrocznych jednostek 3. Koszty pośrednie od zimowisk 4. Zatwierdzenie składu Zarządu w Obwodzie Warmińsko-Mazurskim 5. Borowo informacja od policji o złapaniu włamywaczy, decyzja o podaniu pod głosowanie na Zjeździe Okręgu dalszych działań związanych z utrzymaniem leśniczówki w Borowie 6. Ubezpieczenie NNW dla Okręgu proponowane przez Naczelnictwo 6

7 Najważniejsze wydarzenia minionej kadencji Wiele wydarzeń, w których występują działania na poziomie okręgu na stałe wpisało się w kalendarz imprez Okręgu Pomorskiego. Są to z pewnością: piesze wrześniowe Pielgrzymki do Swarzewa (w roku 2010 z rekordową liczbą 220 uczestników; gratulacje i podziękowania za zaangażowanie dla Szymona Jelińskiego), zgrupowanie szkoleniowe Borneo w Potęgowie, spełniające na pewno ważną funkcję integracyjną dla instruktorów naszego okręgu (w 2011 po raz pierwszy z Kursem dla Obozowych Kuchmistrzów; podziękowania dla Darka Kowalczyka za pomysł, liczę na kontynuację podczas tegorocznej akcji szkoleniowej i wykorzystanie fachowej siły kursantów na swoich obozach), spotkania z Biskupem podczas Akcji Letniej oraz inne wydarzenia duszpasterskie jak: opłatek w Matemblewie, rekolekcje instruktorskie, rekolekcje wędrowne dla ZZ-ów i wędrowników, wspólny różaniec, roraty czy nabożeństwo majowe. Poza tym regularne, cotygodniowe Msze Harcerskie w Gdyni i Gdańsku. W czasie tej kadencji, we wrześniu 2011 w Gdyni nastąpiła zmiana miejsca Mszy Harcerskich i Duszpasterza Harcerskiego. Obecnie w Gdyni spotykamy się w dolnym kościele parafii Najświętszego Serca Jezusowego, a opiekę duszpasterską nad gdyńskim środowiskiem w tym kościele sprawuje ks. Krzysztof Krać Borowski, okręgowe obchody Dnia Myśli Braterskiej spotkanie z Seniorami, byłymi harcerzami i Przyjaciółmi harcerstwa, odprawy dla komendantów i kwatermistrzów obozowych, szkolenia finansowe i kwatermistrzowskie, bal karnawałowy dla instruktorów (luty 2012, podziękowania dla Oli Ferenc i osób zaangażowanych), udział w obchodach na Westerplatte 1 września. Z nowych rzeczy, które się wydarzyły to: z zakresu działalności HOPR-u: warsztaty o tematyce pierwsza pomoc na obozie harcerskim oraz koordynowanie znalezienia pielęgniarek obozowych obecność po raz pierwszy ZHR-u na festiwalu Open'er w Gdyni w 2010, można było nas znaleźć w strefie NGO obok 20 innych organizacji pozarządowych. Jednak najważniejszym i najbardziej spektakularnym wydarzeniem mijającej kadencji była Gala z okazji 100 lecia Harcerstwa i 20 lecia Okręgu Pomorskiego ZHR, która odbyła się 22 lutego 2011 roku na Ołowiance w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W tym miejscu dziękuję wszystkim tym instruktorom, którzy w organizację Gali się zaangażowali. Na pewno nie wymienię wszystkich i proszę nie czujcie się urażeni, naprawdę z całego serca dziękuję, bez Waszej pracy, zapału i wiary, że damy radę i nas na to stać - Gala by się nie odbyła. Arturowi Nowakowi, dziękuję za pomysł i konsekwentne dążenie do jego zrealizowania, za 7

8 Twoje wyczucie, że w tym momencie jest to potrzebne dla naszego Okręgu i będzie to procentowało w naszych działaniach. A że zaprocentowało przekonałam się osobiście jako Wasza Przewodnicząca, gdyż w wielu moich późniejszych kontaktach np. z przedstawicielami lokalnych władz otrzymywałam informację zwrotną o niewątpliwym sukcesie medialnym harcerzy z ZHR-u, a szczególnie pozytywnie były postrzegane podziękowania złożone naszym sojusznikom w postaci wręczenia odznak Przyjaciela ZHR. Filipowi Bisztydze dziękuję za podjęcie wyzwania i przyjęcia funkcji Pełnomocnika ds. Gali oraz kierowania zbiorem instruktorskich indywidualności, z jakich składał się Zespół przygotowujący Galę z okazji Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa oraz 20 rocznicy powołania Okręgu Pomorskiego ZHR. Relacja z Gali w załączniku do niniejszego sprawozdania. Wyjazd Okręgu Pomorskiego na beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu. Prawie 100 harcerek i harcerzy Okręgu Pomorskiego uczestniczyło w autokarowej Pielgrzymce do Rzymu na Beatyfikację Jana Pawła II. Ekipa ta stanowiła drugą co do liczebności (po Mazowszu) reprezentację ZHR-u, poza tym nasz wyjazd był też najdłużej trwający (połączony ze zwiedzaniem Pragi i Wenecji), ale też najtańszy. Podkreślić należy, że pomorscy uczestnicy pielgrzymki byli wielokrotnie chwaleni za zdyscyplinowanie i postawę na tle innych reprezentacji ZHR-u. Podziękowanie dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, a dla Adama Niemkiewicza również za podjęcie trudu organizacyjnego pielgrzymki. Zlot Okręgu Pomorskiego (29-31 sierpnia 2011 Gdańsk) hm Robert Mogiełka Komendant Zlotu, Członek Zarządu Okręgu Bardzo ważnym wydarzeniem mijającej kadencji był Zlot Okręgu Pomorskiego z okazji 100- lecia harcerstwa. Niewątpliwym atutem Zlotu była jego wysoka atrakcyjność programowa (szczególnie dla wędrowników) i wyjście na zewnątrz, do gdańszczan i turystów. Z pewnością szereg atrakcji happeningu miejskiego miała absolutnie niepowtarzalny charakter i zapewniła jego uczestnikom niezapomniane wrażenia. Mocnym punktem Zlotu był kominek, na który zostali zaproszeni dawni instruktorzy i Przyjaciele Okręgu oraz dobre jedzenie podczas trwania Zlotu. W przygotowania i prowadzenie programu Zlotu zaangażowanych było sporo byłych i obecnych instruktorek i instruktorów Okręgu, co zapewniło jego różnorodność. Poza tym poprzez pozyskanie sponsorów zewnętrznych Okręg nie musiał go finansować. Słabą stroną Zlotu była niska frekwencja uczestników spowodowana prawdopodobnie słabą komunikacją hufcowych oraz zdecydowanie zbyt późną informacją nt. zlotu (co było rezultatem problemów ze znalezieniem miejsca). Komenda Zlotu zaczęła systematyczna przygotowania w lutym 2011r. Z mojej strony kolejne podziękowania dla całej Ekipy organizującej Zlot za profesjonalizm i świetną atmosferę na Zlocie. Robert dziękuję za podjęcie wyzwania organizacji i komendantury Zlotu. 8

9 Akcja Letnia i Zimowa W ramach Akcji Letniej 2010 odbyło się 10 obozów stałych, 8 wędrownych, 5 kolonii zuchowych. Sukcesem było terminowe rozliczenie się wszystkich obozów i włączenie się Komisji Rewizyjnej w wizytacje obozowe. Po raz pierwszy zwizytowane zostały prawie wszystkie obozy wędrowne. W 2011 odbyło się 15 obozów stałych, 4 wędrowne, 6 kolonii zuchowych. Wzięło w nich udział ok uczestników. Rozliczenia przysporzyły dużo problemów, na koniec września 2011 nie rozliczyły się 3 obozy, w tym Borneo. Niestety, tak samo jak w ubiegłych latach obozy tylko nielicznych jednostek zostały zatwierdzone w terminie. Sukcesem był bardzo sprawny Koordynator AL 2011 czyli phm Agata Mrall, która m.in. po raz pierwszy przygotowała ankietę ewaluacyjną dla Komendantów oraz Opiekunów obozów. Oto kilka uwag z podsumowania AL 2011 nieoceniona rola Skarbnika Okręgu (zwłaszcza w kontaktach z Kuratorium Oświaty i dofinansowaniami); szybkie odpowiedzi Opiekunów i Koordynatora na pytania i problemy; szczegółowe (trwające 24h) wizytacje obozów wędrownych (zorganizować też takie dla obozów stacjonarnych); osobiste umawianie się na zatwierdzanie (dopasowywanie się osób, u których się zatwierdza). W tym miejscu chciałabym złożyć podziękowania dla Komisji Rewizyjnej (Przewodnicząca phm. Alina Nowakowska, Sekretarz phm. Kamila Połomska, Członek phm. Maciej Lipczyński), która przejęła na siebie wizytacje obozów pod względem formalnym, a nowością tej kadencji jest wizytowanie obozów wędrownych i przygotowanie szczegółowego arkusza wizytacyjnego, który jest zarazem poradnikiem jak przygotować obóz wędrowny (podziękowania dla Macieja Lipczyńskiego). Organizacja Akcji Zimowej bardzo utrudniona ze względu na obowiązujące Rozporządzenie MEN praktycznie uniemożliwiające biwaki drużyn w czasie ferii zimowych. Największy problem to poszukiwanie komendantów biwaków ze stopniem phm i uprawnieniami kierownika wypoczynku oraz błędne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych na stronie MEN. Dzięki przychylności Pani Beaty Wolak, Dyrektora Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku z siedzibą w Gdyni oraz Pani Iwony Tanewskiej, odpowiedzialnej w Kuratorium za wypoczynek udało się wypracować nową formę wypoczynku jak zgrupowanie biwaków oraz poprawić i zatwierdzić wszystkie błędnie wypełnione formularze (nawet w dniu wyjazdu uczestników!). 9

10 Zespól ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego powołany przy Prezydencie Miasta Gdyni. Zespół został powołany dnia 12 listopada 2008 r. w celu gromadzenia zbioru pamiątek i dokumentów obrazujących dzieje i postacie harcerstwa na Pomorzu, a jego misją jest chronienie historii Harcerstwa Pomorskiego oraz pokazanie społeczeństwu jego dorobku i bogactwa m.in. poprzez organizowanie wystaw W dniach od 11 listopada 2010 roku do 22 lutego 2011 roku w Muzeum Miasta Gdyni gościła już druga wystawa przygotowana przez Zespół pt. Pomorska Przygoda Harcerska. Do zadań zespołu należy również zainicjowanie ruchu ludzi aktywnie wspierających gromadzenie pamiątek i właśnie przy okazji tej wystawy udało się pozyskać bardzo cenną pamiątkę. Dnia 12 lutego 2011 roku plecak z podwójnym dnem Druhny Mieczysławy Pobłockiej - łączniczki wojennego Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni, w którym to przeniosła przez linię frontu plany umocnień hitlerowskich w Gdyni (akcja B-2) trafił na wystawę. Kolejne zadanie Zespołu to budowanie trwałej współpracy pokoleń i organizacji harcerskich Pomorza. W Zespole doskonale się to udaje, bo zarówno wystawa, jak i idea powołania muzeum, to wspólna inicjatywa Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy współudziale Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Założeniem Prezydenta Miasta Gdynia przy powoływaniu Zespołu było, że w przypadku zgromadzenia odpowiedniej ilości pamiątek Zespół wystąpi z inicjatywą powołania Muzeum Harcerstwa Pomorskiego i właśnie obecnie się to zadziało. Po wielu miesiącach rozmów, rozważań i spotkań jesteśmy w punkcie, w którym możemy już zacząć pracować bezpośrednio nad zorganizowaniem muzeum i rozpoczęciem kolejnej wystawy, która będzie inauguracją samego muzeum. W spotkaniach uczestniczyli Komendantka Gdańskiej Chorągwi ZHP hm. Hanna Piotrowska, Skarbnik Gdańskiej Chorągwi ZHP hm. Bogdan Mierzejewski, członkowie Zespołu (z Hufca ZHP Gdynia)- hm Maciej Szafrański, hm Piotr Stryjecki, z ZHR- członkowie Zespołu oraz hm Anna Reda, hm Joanna Tumasz, hm Mariusz Ossowski. Wnioski po spotkaniach: Okręg Pomorski ZHR i Gdańska Chorągiew ZHP mają wolę podpisania porozumienia o współpracy przy tworzeniu Muzeum Harcerstwa Pomorskiego, do podpisania tego porozumienia zapraszamy także Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Nie będziemy powoływać odrębnego stowarzyszenia ani fundacji, a wszystkie sprawy techniczne, lokalowe, remontowe itd. w imieniu podpisujących porozumienie będzie wykonywać Hufiec ZHP Gdynia na bazie swojej Stanicy przy ul. Prusa 9-11, Prezydent daje akceptację takiego rozwiązania i ponadto przewiduje stałe dotowanie i wpisanie naszego muzeum na listę atrakcji turystycznych miasta (oczywiście pod warunkiem, że Zespół uczyni z niego taką atrakcję na wiele lat). Sprawy merytoryczne powstającego muzeum w dalszym ciągu prowadzić będzie Zespół. Kwestią do ustalenia w ramach ZHP i ZHR jest zachowanie własności zbieranych materiałów i pamiątek, odpowiednio ZHP i ZHR, w postaci odpowiednich zapisów w umowach z darczyńcami, a także w zgodzie z prawem polskim dotyczącym muzealiów 10

11 (Chodzi o to, że gdyby np. za 5 lat nasza inicjatywa jednak upadła, to żeby zgromadzone materiały nie przepadły żeby ZHP mógł przejąć to, co zostało zewidencjonowane jako jego własność i analogicznie ZHR). Decyzją Kuratorium z 23 lutego 2012 roku wszystkie dotychczasowe bezterminowe zgody na prowadzenie kursów instruktażowych na kierowników wypoczynku utracą ważność z dniem roku. Nowe zgody będą wydawane każdorazowo na okres roku kalendarzowego. W związku z tym Zarząd Okręgu wystąpił z wnioskiem o udzielenie zgody na organizowanie kursów instruktażowych na kierowników wypoczynku (posiadaliśmy taką zgodę od lipca 2007 roku) oraz po raz pierwszy o zgodę na organizowanie kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców. Czekamy na decyzję, którą powinniśmy otrzymać na początku kwietnia. Realizacja Uchwał Zjazdu Okręgu Podczas Zjazdu Okręgu w maju 2010 roku instruktorki i instruktorzy podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na wpisanie Okręgu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskanie przez Okręg osobowości prawnej. W wyniku działań Zarządu, a przede wszystkim Skarbnika Okręgu dnia 14 lutego 2012 roku Okręg Pomorski ZHR otrzymał wpis do KRS i tym samym uzyskał osobowość prawną. Sprawozdanie finansowe hm Joanna Tumasz Skarbnik Okręgu Pomorskiego ZHR Budżet Okręgu wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem Okręgu. Konstrukcja budżetu opiera się na oszacowaniu wszystkich wydatków i wpływów związanych z administracyjno organizacyjną działalnością Okręgu. Wydatki czynione są przede wszystkich na: a) utrzymanie lokalu Okręgu w Gdańsku Wrzeszczu, b) biuro Okręgu, c) zobowiązania względem Naczelnictwa - składki członkowskie, d) polisy ubezpieczeniowe NNW i OC, e) obsługa kont bankowych, f) zakup krzyży harcerskich, g) leśniczówka harcerska w Borowie, h) lokale środowisk, na użytkowanie których umowy podpisał Okręg Pomorski. Ad. a) utrzymanie lokalu Okręgu w Gdańsku Wrzeszczu 11

12 Koszty utrzymania lokalu Okręgu to koszty eksploatacyjne, wywóz śmieci, ochrona lokalu oraz ubezpieczenie. Roczny koszt utrzymania lokalu to ok ,00 złotych. Ad. b) biuro Okręgu Koszty utrzymania biura Okręgu to wydatek w skali roku ok ,00 zł. W ponad 70% są to koszty związane z wynagrodzeniem pracowników biura (kierownik biura, pracownik biura ds. finansowych) oraz księgowej. Pozostałe wydatki to koszty telefonów, materiałów biurowych, usług pocztowych, utrzymania ksero i sieci Internet. Ad. c) zobowiązania względem Naczelnictwa - składki członkowskie Kwota składek członkowskich, które mamy obowiązek odprowadzić do Naczelnictwa jest wyliczana w oparciu o aktualną miesięczną kwotę składki oraz dane spisowe jednostek za rok poprzedni. W roku 2011 łączna kwota składek, przeliczana jako iloczyn ilości osób w Okręgu (wyliczanej na podstawie spisów z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składek) oraz stawki od osoby, wyniosła ,00 zł (1158 osób x 4,00 zł x 12 mc). Ad. d) polisy ubezpieczeniowe NNW i OC Koszty obowiązkowego ubezpieczenia uczestników Okręgu wynoszą w skali roku ,00 zł i jest to iloczyn ilości uczestników i stawki od osoby (1.857 zł x 8,00 zł). W roku 2011 Naczelnictwo samodzielnie pokryło koszty ubezpieczenia OC instruktorów. Ad. e) obsługa kont bankowych Wydatki związane z obsługą kont bankowych w 2011 roku wyniosły ok. 340,00 zł. W 2010 roku zrezygnowaliśmy z konta w BRE Banku i założyliśmy rachunek w PEKAO S.A. dzięki czemu koszty usług bankowych udało się znacznie ograniczyć (w 2010 wyniosły zł). Ad. f) zakup krzyży harcerskich Od wielu lat Okręg pokrywa koszty związane z zakupem krzyży harcerskich. W roku 2011 zostały zakupione krzyże za kwotę 1.645,00 zł. Ad. g) licencja UKF Okręg Pomorski ZHR posiadał licencje na wykorzystywanie częstotliwości UKF, za którą rocznie płaci średnio 200,00 zł. W związku z przyznaniem ZHR-owi trzech częstotliwości radiowych w ramach sieci RRL, które są dostępne w całym kraju i z których możemy korzystać bezpłatnie na początku roku 2012 zrezygnowaliśmy ze swojej częstotliwości. Ad. h) leśniczówka harcerska w Borowie Budżet obejmował wyłącznie podstawowe wydatki związane z utrzymaniem leśniczówki. Składają się na nie koszty najmu, energii oraz bieżącej eksploatacji i nadzoru. Średnioroczny koszt w 2011 roku oszacowano na kwotę ,00 zł. Koszt tego rzędu został w roku 2011 poniesiony. Ad. i) lokale środowisk, na użytkowanie których umowy podpisał Okręg Pomorski. Są to wydatki ponoszone z tytułu zawartych umów (harcówka w Wejherowie i w Sopocie, telefon w harcówce na Morenie), które powinny być regulowane ze środków przekazanych przez użytkujące lokale środowiska. Średnioroczny poziom wydatków na ten cel wynosi ok ,00 zł. Płatności są realizowane na bieżąco. Wpływy do budżetu pochodzą przede wszystkim z następujących źródeł: a) składki członkowskie, 12

13 b) składki na ubezpieczenie NNW, c) koszty pośrednie od obsługi akcji letnich i dotacji, d) darowizny, w tym 1% podatku, e) wynajem leśniczówki w Borowie, f) podnajem pomieszczeń w lokalu Okręgu, g) wpływy od środowisk za użytkowanie harcówek. Ad. a) składki członkowskie Składki członkowskie od kilku już lat opłacane są w formie ryczałtowej. Wysokość składki członkowskiej od wynosi 5,50 zł i dzieli się na 2 części: 4,00 zł odprowadzane jest do Naczelnictwa, 1,50 zł pozostaje do dyspozycji Okręgu. Ściągalność składek utrzymuje się na podobnym poziomie. W każdym roku zbieramy pełną kwotę składek odprowadzanych do Naczelnictwa, do dyspozycji Okręgu pozostaje jedynie nieduża nadwyżka. W roku 2011 była to kwota 4.378,75 złotych. W dalszym ciągu składki w większości wpłacane są nieregularnie, głównie przy zatwierdzaniu obozu. Na koniec stycznia 2012 roku opłacone składki za IV kwartał 2011 miało zaledwie 24 jednostki na ponad 90 (wyliczenie nie uwzględnia Obwodu Warmińsko Mazurskiego). Ad. b) składki na ubezpieczenie NNW Składki na ubezpieczenie NNW do tej pory zbierane były przy zatwierdzaniu obozu. W roku 2011 zostało zebranych z tego tytułu ,00 złotych. Ad. c) koszty pośrednie od obsługi akcji letnich i dotacji Koszty pośrednie od akcji letnich podobnie jak w poprzednim roku przy rozliczeniu obozu w terminie 26 dni wynosiły 6%, po tym terminie 8%. Koszty pośrednie od dotacji pozostają w stałej wysokości 5%. Wpływy z tytułu kosztów pośrednich w roku 2011 wyniosły ,21 złotych. Ad. d) darowizny, w tym 1% podatku Okręg uzyskał w roku 2011 najwyższą od kilku lat wpłatę z tytułu 1% w wysokości 4.286,84 zł. Okręg otrzymuje również pojedyncze darowizny od osób prawnych. Ad. e) wynajem leśniczówki w Borowie W roku 2011 ze względu na stan leśniczówki w Borowie, nie było żadnych wpływów z tego tytułu. Ad. f) podnajem pomieszczeń w lokalu Okręgu Od początku 2011 roku zostały podpisane nowe umowy podnajmu z Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, które zostało obciążone czynszem za wynajmowane pomieszczenia. Wpływy w tytułu podnajmu w 2011 to łącznie ,81 złotych. Ad. g) wpływy od środowisk za użytkowanie harcówek Są to środki, które przekazują środowiska wykorzystujące harcówki do śródrocznej pracy w wysokości 100% obciążeń, które pokrywa Okręgu. Dużym problemem jest systematyczność wpłat. W 2011 roku środowiska nie dokonały prawie żadnej wpłaty na poczet opłat za użytkowane harcówki. Jedynie Obwód Wejherowski częściowo uregulował należności. 13

14 Dwie duże imprezy, które pozostały poza budżetem podstawowym Okręgu to Gala z okazji Stulecia Harcerstwa oraz Zlot Okręgu Pomorskiego: 1) Budżet Gali zamknął się w kwocie ,00 zł, z czego 5.300,00 zł to kwota wydatkowana ze środków Okręgu. 2) Zlot zamknął się sumą wpływów i wydatków w kwocie ,52 zł. Na Zlot pozyskano ,00 złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne przedsięwzięcia oraz darowiznę w kwocie 5.500,00 zł. Zlot zakończył się dodatnim saldem w kwocie 2.712,49 zł. Podsumowanie budżetu, wnioski: Pożądane działania w celu utrzymania stabilności finansowej Okręgu: 1) składki członkowskie - zwiększenie do 100% ściągalności należności drużyn z tytułu składek członkowskich oraz bieżące kwartalne regulowanie stanów jednostek (co zapobiega nadpłacaniu składek), 2) Borowo doprowadzenie Borowa do stanu używalności (wydatkowanie środków w odszkodowań), pozyskanie środków na rozwój Borowa, 3) harcówki środowisk 100% bieżące odzyskiwanie środków wydatkowanych na opłacenie faktur dotyczących harcówek, 4) dotacje zewnętrzne, darowizny pozyskiwanie środków na zadania, w ramach których będzie można dofinansowań również koszty obsługi utrzymania biura i pracowników. Uwagi pozostałe: 1. Środowiska samodzielnie pozyskują znaczne dotacje na swoją działalność. Cały czas mamy jednak duży problem z obsługą tych dotacji właściwym i planowym wydatkowaniem środków oraz ich rozliczaniem. Największe dotacje pozyskane przez środowiska w 2011 roku: Środowiska Gdańskie ,00 zł Obwód Warmińsko Mazurski ,00 zł Obwód Wejherowski ,00 zł Obwód Gdyński ,00 zł Środowisko w Kwidzynie ,00 zł Środowisko sopockie 7.000,00 zł Kwoty te nie obejmują dotacji z Kuratorium Oświaty na wypoczynek, które w roku 2011 wyniosły łącznie ponad ,00 złotych. 2. Wprowadzenie subkont dla jednostek. W lipcu 2010 roku założyliśmy rachunek bankowy w PEKAO S.A., który umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby rachunków pomocniczych (subkont). Sukcesywnie wprowadzamy subkonta dla jednostek. Subkonta sprawdziły się również w czasie akcji letniej. Cały czas pracujemy nad tym, by subkonta funkcjonowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami (m.in. staramy się o korekty nieprzewidzianych opłat). Z całą pewnością 14

15 subkonta uporządkowały obrót pieniędzmi, głównie w zakresie zbierania wpłat i przepływów pomiędzy jednostkami. Zadania na kolejną kadencję: 1) Opracowanie instrukcji i zasad składania wniosków o dotację, wydatkowania środków, prowadzenia księgowości i rozliczania dotacji. 2) Wprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. 3) Wdrożenie elektronicznych książek finansowych (książki miały być wdrożone w tym roku, jednak funkcjonują one w oparciu o stary plan kont; po ujednoliceniu planu kont książek śródrocznych w Organizacji, wprowadzimy książki elektroniczne, w tym roku jednostki będą testować ich funkcjonowanie). 4) Poprawa terminowości rozliczeń rocznych. Pozyskiwanie 1% 1 % za rok 2009 (kampania w roku 2010) Suma wpłat: ,25 zł Jednostki, które pozyskały najwyższe wpłaty: 3 Kwidzyńska Drużyna Harcerek Hoguera 1.139,19 zł Pomorska Chorągiew Harcerek 1.104,03 zł 36 Gdyńska Drużyna Harcerzy 1.029,65 zł 22 Wejherowska Drużyna Harcerek Dżungla 850,25 zł Sopocki Szczep 70-tych 822,85 zł 1 % za rok 2010 (kampania w roku 2011) Suma wpłat: ,16 zł Jednostki, które pozyskały najwyższe wpłaty: Okręg Pomorski 5.208,43 zł 26 Gdańska Drużyna Harcerzy Knieja 2.376,58 zł 40 Gdyńska Drużyna Harcerek Potok 1.617,50 zł 22 Wejherowska Drużyna Harcerek Dżungla 1.525,63 zł 26 Gdyńska Drużyna Harcerek Morpho 1.343,63 zł Podane kwoty są kwotami po odliczeniu kosztów pośrednich. 15

16 Strona internetowa Okręgu phm Piotr Dudojć Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR W trakcie trwania kadencji Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu strony internetowej Okręgu z dotychczasowej lokalizacji, czyli serwera udostępnionego przez firmę WebProjekt z Bytowa. Konfiguracja konta na serwerze dostarczonym przez WebProjekt była już niewystarczająca dla potrzeb okręgu. Wybór nowego serwera padł na serwer zhr.pl zarządzany przez Krąg Harcerstwa Starszego Matrix. Bezpośrednią przyczyną takiego wyboru były względy finansowe, ponieważ przeniesienie strony na serwer komercyjny o odpowiadających nam parametrach wiązałoby się z podwyższeniem kosztów utrzymania. Ponadto zweryfikowano i uaktualniono treści znajdujące się na stronie. Usunięte zostały niewykorzystywane kategorie oraz przestarzałe informacje. Najważniejszą jednak zmianą było utworzenie i udostępnienie konta redakcyjnego, które umożliwia edycję treści, a nie pozwala na ingerencję w strukturę strony. Dzięki temu udało się ograniczyć niekontrolowany przyrost liczby podstron, którymi po czasie autorzy przestawali się interesować. Oczywiście w razie zaistniałej potrzeby operacja ta może zostać wykonana z poziomu konta administratora strony. Schronisko Harcerskie w Borowie phm Piotr Dudojć Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR Schronisko harcerskie Borowo po przeprowadzonych przez Zarząd poprzedniej kadencji remontach funkcjonowało jako miejsce używane przez harcerki i harcerzy na wyjazdy biwakowe. Niestety zimą 2010/2011 uległo serii włamań i aktów dewastacji w wyniku czego korzystanie z niej w celach biwakowych stało się praktycznie niemożliwe. Z budynku ukradziona została cała instalacja elektryczna, włączając licznik poboru energii, piec, grzejniki elektryczne, krany oraz znaczna część drobnego wyposażenia. Spalono ziemiankę położoną na terenie należącym do leśniczówki. Zaistniałe incydenty zgłoszono zarówno na policji jak i w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym Okręg posiada wykupioną polisę dla schroniska w Borowie. Dzięki temu, że zakres polisy obejmuje akty wandalizmu zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie w skutek czego Okręg uzyskał odszkodowanie o łącznej wysokości 7049,28zł. W wyniku działań policji zidentyfikowano sprawców kradzieży, o czym Zarząd poinformowany został w drugiej połowie marca Istnieje prawdopodobieństwo odzyskania pieca skradzionego z leśniczówki, jednak zależy to od toku dalszego postępowania Prokuratury. We wrześniu 2011 roku pełnomocnik Zarządu Okręgu do spraw schroniska harcerskiego w Borowie zrezygnował z pełnienia funkcji. Pełnił ją phm. Sławomir Kuszaj, któremu należy podziękować za czas i zaangażowanie w sprawę Borowa. Niestety do tej pory nie udało się znaleźć nikogo, kto by się podjął tej funkcji. 16

17 W marcu 2012 roku znaleziono natomiast osobę, która zadeklarowała możliwość zamieszkania na terenie leśniczówki, co skutkowałoby stałym dozorem obiektu. W ubiegłym roku, dzięki uprzejmości firmy Alarmtech Polska, Okręg dostał propozycję otrzymania systemu alarmowego do zainstalowania w leśniczówce w Borowie. System ma być wyposażony w powiadamianie sms'owe w przypadku wyzwolenia sygnału alarmowego. Nie został on jeszcze zainstalowany ze względu na brak przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej. W miejscu tym należy serdecznie podziękować hm. Magdalenie Ząbkiewicz, która była bezpośrednio zaangażowana w pozyskanie alarmu. W celu zmniejszenia kosztów związanych z leśniczówką podjęto próbę przekształcenia formy korzystania z niej na użytkowanie. W tym celu skierowano do Starosty Powiatu Wejherowskiego prośbę o skierowanie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku o przekazanie Okręgowi Pomorskiemu w użytkowanie zabudowań oraz terenu, na którym znajduje się leśniczówka. Sprawa ta nie została rozstrzygnięta na dzień końca kadencji Zarządu. W sprawę działań dotyczących przekształcenia zaangażował się, pozostający cały czas dobrym duchem Borowa, hm Ryszard Kandzora, który w miarę wolnego czasu angażuje się w działania na rzecz tego miejsca. Lokal Okręgu Sławomir Sawicki - Członek Zarządu Okręgu Na początku kadencji Zarządu została zalana jedna ściana w biurze Okręgu. Na szczęście udało się uzyskać odszkodowanie i całe biuro zostało pomalowane. W grudniu 2010 roku doszło do zalania pomieszczeń użytkowanych przez Okręg Pomorski ZHR. Zniszczenia sufitu, ścian i podłogi były bardzo duże. Lokal po zalaniu został doprowadzony do stanu używalności posprzątano mokre tynki i wykładziny. Niestety polisa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zalania spowodowanego zamarzaniem rynien, z jakim mieliśmy do czynienia w tym przypadku. W związku z zagrożeniem powtórzenia się tej samej sytuacji kolejnej zimy nie podjęto prac remontowych, oczekując na wykonanie remontu wykonanego przez BOM lub Najemcę wynajmującego lokal piętro wyżej. Remont został zakończony i można podjąć prace remontowe bez zagrożenia kolejnym zalaniem. W lutym doszło do zalania kuchni. Ubezpieczyciel oszacował szkodę na kwotę mieszczącą się we franszyzie redukcyjnej. Koszty remontu zostały pokryte z własnych funduszy Okręgu. Okazały się one dużo wyższe niż oszacował ubezpieczyciel, dlatego Zarząd Okręgu zamierza odwołać się od jego decyzji i ponownie wystąpić o odszkodowanie. Podjęto prace aby uporządkować archiwum. Został wstawiony nowy regał a wszystkie zbędne przedmioty uprzątnięte. Prace zostały wstrzymane w związku z możliwością zmiany lokalu biura w najbliższym czasie. 17

18 Ognisko Harcerskie Widnokrąg pwd Karolina Aleksiejuk - Członek Zarządu Okręgu Ognisko harcerskie Widnokrąg funkcjonuje w Okręgu Pomorskim od stycznia 2004 r. Aktualnie na zajęcia uczęszcza 12 dzieci z okolicznych szkół. Ideą jego działania jest służba ZHR-u w środowisku. Oferta Ogniska adresowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku 7-13 lat. Podczas odbywających się dwa razy w tygodniu zajęć podopieczni uczą się nowych rzeczy, poznają ciekawe formy spędzania czasu (zdecydowanie odmienne od tych, które były im znane dotychczas) oraz mają możliwość odrobienia lekcji oraz wyrównania swoich szkolnych braków. Po rezygnacji z końcem grudni 2010 roku Magdy Niemkiewicz z funkcji Pełnomocnika ds. ogniska harcerskiego Widnokrąg jej koordynatorem została pwd Karolina Aleksiejuk. W przeciągu ostatnich 2 lat Ognisko dostało dotację w wysokości 6000zł, dzięki której zostały zakupione pomoce naukowe, zabawki edukacyjne, artykuły papiernicze oraz żywność. Nawiązało również kontakt z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju Fizycznego i Społecznego Zorza, dzięki której możliwe było zorganizowanie wyjazdu na ściankę wspinaczkową. Mocną stroną Ogniska są jego wolontariusze, którzy z ogromnym oddaniem poświęcają swój czas na pracę i zabawę z wychowankami. Słabym punktem jest fakt, iż na zajęcia od kilku lat uczęszczają te same dzieci i coraz mniej z nich uczęszcza jeszcze do szkoły podstawowej, a z założenia do dzieci w tej grupie wiekowej adresowane są zajęcia. Koła Przyjaciół Harcerstwa Julita Wasilczuk Okręgowy Kierownik KPH - stan kół KPH przy jednostkach okręgu: Łącznie mamy sześć kół, w tej kadencji powstało koło kwidzyńskie. Łącznie działa w kołach 70 osób. L.P. Jednostka przy której KPH działa Data powołania/data zgłoszenia Liczba członków 1 KPH przy Okręgu Pomorskim / ZHR 2 KPH przy Szczepie 70 Sopockich / Drużyn Harcerzy 3 KPH przy 3 Kwidzyńskiej Drużynie Hoguera 4 KPH przy 1 Kociewskiej Drużynie Harcerek Borowianki 5 KPH przy 36 Gdyńskiej Drużynie /

19 Harcerzy im. hm. Lucjana Cylkowskiego 6 KPH przy 4 Kwidzyńskiej Drużynie Harcerzy Burza / co się działo w mijającej kadencji: W opisywanym okresie KPH nie podejmowało żadnych spektakularnych akcji. Koła działające przy swoich jednostkach prowadziły działalność na swoim terenie. KPH uczestniczyło w obchodach 100-lecia Harcerstwa w Filharmonii Bałtyckiej. KPH zaangażowało się także w działania związane ze Zlotem Okręgu Pomorskiego z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego (nagrywanie teledysku, zorganizowanie kwiatków i koordynowanie utworzenia skweru Matecznika, uczestniczenie w dyskusjach i innych imprezach w związku ze Zlotem). Okręgowy Kierownik KPH przygotował materiały na temat roli i zakładania KPH przy drużynie na kurs Metodyki Harcerek Na Tropie 2010 w Potęgowie oraz opracował książeczkę: Vademecum Rodzica. Podsumowanie hm Anna Reda Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR Sukcesy i co się udało zrealizować: utrzymać stabilną sytuację finansową, uzyskać umowę użyczenia na lokal, uporządkować archiwum, doposażyć biuro, zorganizować Galę z okazji 100lecia Harcerstwa, zorganizować Zlot nie obciążając budżetu Okręgu, zmienić konto bankowe i utworzyć subkonta dla drużyn i obozów, usprawnić kontakt do Biura poprzez założenie wirtualnej centralki telefonicznej, włączyć Komisję Rewizyjną w wizytacje formalne obozów podczas Akcji Letniej, wykonać uchwałę zjazdową i uzyskać osobowość prawną Okręgu. Sukcesy tej kadencji to przede wszystkim wspaniała praca Skarbnika Okręgu. Asiu, wielki ukłon i podziękowania dla Ciebie. Czego się nie udało: utrzymać bieżącego funkcjonowania Borowa, wykorzystać w pełni sukcesu Gali, wykorzystać sukcesu happeningu miejskiego jako akcji naborowej, spotkań tzw. poszerzonych Rad Okręgu, odbyło się tylko jedno spotkanie 9 grudnia 2011 roku, na które zaproszeni byli instruktorzy Rad Chorągwi oraz inni instruktorzy 19

20 zaangażowani w pracę naszego Okręgu. Brak spotkań był spowodowany z kolei brakiem wizji na nie i brakiem determinacji ze strony Przewodniczącej, porażką jest z pewnością nieregularność spotkań Zarządu, brak dostatecznej komunikacji i nadzoru Przewodniczącej nad biurem. Pełniąc funkcję Przewodniczącej, czyli tak naprawdę szefa całkiem niemałej firmy, nie byłam w stanie ze względu na charakter mojej pracy zawodowej poświęcić Okręgowi dostatecznej ilości czasu. Sugestie spraw do rozważenia lub zamknięcia przez kolejny Zarząd Okręgu: podjęcie działań w sprawie Borowa, rozpatrzenie zasad funkcjonowania ogniska harcerskiego Widnokrąg, muzeum harcerskie - przygotowanie i podpisanie porozumienia pomiędzy ZHR Okręgiem Pomorskim, ZHP Chorągwią Gdańską i Stowarzyszeniem Szarych Szeregów, przekazać materiały z archiwum do Muzeum Harcerstwa, podjęcie nacisków na nowe Naczelnictwo (to również zadanie dla delegatów na Zjazd ZHR-u) w sprawie zmiany Rozporządzenia MEN dotyczącego wypoczynku (dotyczy biwaków w czasie ferii zimowych) kontynuacja rozmów z miastem w sprawie zmiany lokalu wdrożenie w Okręgu elektronicznej książki finansowej i inwentarzowej, wznowienie kontaktów z Nadleśnictwami życzliwymi harcerzom, wprowadzenie zasady dziękowania za teren, oprócz strony internetowej wejście Okręgu na Facebooka. 20

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Hanna PIOTROWSKA - Komendant Chorągwi hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Zastępca Komendanta, Skarbnik Chorągwi phm. Karolina MAZERSKA

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23 Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13 50 lat po dyplomie str. 17-18 Dłutem i pędzlem str. 23 Na okładce: obraz dr Krystyny Skupień 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

RUCIANE-NIDA. nowa plaża. W przyszłym roku. Make progress. Dni. Ciepło, ciepło, coraz bliżej. Rucianego-Nidy. Negocjacje zjechały na boczny tor

RUCIANE-NIDA. nowa plaża. W przyszłym roku. Make progress. Dni. Ciepło, ciepło, coraz bliżej. Rucianego-Nidy. Negocjacje zjechały na boczny tor ISSN 2083-2885 RUCIANE-NIDA Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy W przyszłym roku str. 6 nowa plaża Miasto Ruciane-Nida nie posiada już żadnych terenów, na których można byłoby stworzyć miejską

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

NOWINY. Samolot odleci... do remontu. Nowe stawki za wywóz śmieci. Andrychowskie. Dwa razy więcej kamer monitoringu. www.nowiny.andrychow.

NOWINY. Samolot odleci... do remontu. Nowe stawki za wywóz śmieci. Andrychowskie. Dwa razy więcej kamer monitoringu. www.nowiny.andrychow. NOWINY Marzec Andrychowskie 2015 nr 3 (291) Cena 4zł w tym 5% VAT Samolot odleci... do remontu Nowe stawki za wywóz śmieci Dwa razy więcej kamer monitoringu 03 Finanse Gminy Andrychów Rok 2014 podsumowany

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo